DATE REV DATE REV DATE REV. Date. Tjänstebeskrivning DATE REV DATE REV. Telia ProLane. Date. LZTA , Rev Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATE REV DATE REV DATE REV. Date. Tjänstebeskrivning DATE REV DATE REV. Telia ProLane. Date. LZTA 805 2782, Rev Ö"

Transkript

1 Tjänstebeskrivning Telia ProLane

2 Innehåll Sida 1 Inledning 4 2 Produkten Allmänt Övergripande beskrivning Överlämningspunkt Kundgränssnitt Kundplacerad utrustning Skötselinstruktioner Accessformer, accesskapacitet Bandbreddsgaranti Asymmetrisk och symmetrisk bandbredd ProLane 4G ProLane 4G Rugged CPE Access via radiolänk Standardbandbredder ProLane Asymmetrisk Standardbandbredder ProLane 4G Standardbandbredder ProLane Standardbandbredder Radiolänk Korttidsabonnemang 11 3 Funktioner IP-adresser Privata IPv4-adresser 13 IP4 NAT/PAT 13 Publika/Globala IPv4/IPv6-adresser 14 IPv4-adresser 14 IPv6-adresser 14 Gemensamt för IPv4 och IPv6-adresser 14 Annonsering av publika IPv4-adresser i Domain Name System (DNS) 15 Kundens ansvar rörande tilldelade IP-adresser Routing 15 4 Leveranser, ändringar, avtalstid Leveranser Leveransbekräftelse och värdehandling Ändringar Flyttning 18 Upp- och nedgradering 18 Omkonfigureringar Avtalstid Avtalsform och avtalstid 18 5 Geografisk täckning TeliaNet - vårt eget IP-nät 19 6 Service och Support Service och Support ingående i baserbjudandet Proaktiv övervakning av kundplacerad utrustning 20 Driftinformation för planerade servicearbeten 20 Driftinformation för oplanerade avbrott eller störningar i er anslutning ProLane Webinfo trafikstatistik och SLA-rapportering Trafikstatistik 21 ProLane Webinfo 4G information 22 SLA-rapportering 23 Anläggningar Kvalitativa egenskaper, TeliaNet 26 2(32)

3 Övervakning Pris, betalning, fakturering Pris Betalning Fakturering 28 8 Tillvalstjänster ProLane med backup Fristående CPE (Normal leverans) 28 Combo CPE ProLane med redundans ProLane med diversitet (SLA D) Generellt för backup, redundans och diversitet Quick launch ProLane Sub Service Provider (SSP) ProLane Quality of Service (QoS) Trafikklass Real Time ProLane Extra LAN-gränssnitt Fysiskt 31 Logiskt (V-LAN) ProLane 4G tillval Extern antenn Teknikerinstallation extern antenn Extra förlängningskabel volt strömmatning 32 9 Definitioner 32 3(32)

4 1 Inledning ProLane är en fast dedikerad Internetförbindelse med de rätta egenskaper som krävs när ert företag vill få ut maximal nytta av Internet i verksamheten. Med ProLane får Ni en tillförlitlig och säker grund för Ert företags kommunikationsbehov. Produkten omfattar sammanfattningsvis följande funktioner: Fast dedikerad Internetförbindelse med full dubbelriktad Internetkonnektivitet Anslutning till Telias kraftfulla globala IP-nät (TeliaNet) Prioriterad trafik i hela Telias globala nät Kundplacerad router med följande standard LAN-gränssnitt, beroende på beställd produkt: Ethernet 10/100/1000 Mbit/s BaseTx Garanterade bandbredder mellan 2Mbit/s och 10Gbit/s. Högre bandbredder mot offertprolane 4G är en Best effort tjänst och omfattas ej av bandbreddsgarantin. Symmetrisk eller asymmetrisk bandbredd beroende på beställd produktvariant Privata IPv4-adresser som standard, fasta eller dynamiska Dedikerade fasta publika/globala IPv4/IPv6-adresser som kostnadsfritt tillval Annonsering av publika IP-adresser med baklängesuppslagning Routing av publika IP-adresser En grundläggande SLA, Service Level Agreement ingår. Högre SLA-nivåer finns som tillval. Totalansvar för såväl installation vid angiven överlämningspunkt i er fastighet som konfiguration av ingående kundplacerad utrustning Övervakning och drift dygnet runt av i produkten ingående nätkomponenter Support under servicetiden, helgfria vardagar Må-Fr Felanmälan dygnet runt Trafik- och SLA-statistik via lösenordskyddat webbgränssnitt för att kunna följa upp ert företags trafikflöden och SLA-rapporter 4(32)

5 Principskiss teknisk realisering av ProLane koppar och fiberbaserade accesser 2 Produkten 2.1 Allmänt ProLane är produktnamnet på vår fasta Internetaccess som är framtagen för att möta företagskunders krav på en stabil, flexibel och framtidssäker Internetaccess. ProLane erbjuder såväl symmetriska som asymmetriska bandbredder. Då vi beskriver de asymmetriska bandbredderna som realiseras med ADSL/VDSL-teknik använder vi ProLane Asymmetrisk som ett attribut för att särskilja dessa bandbredder i förhållande till de symmetriska bandbredderna, då det kan finnas avvikelser eller begränsningar. 5(32)

6 2.2 Övergripande beskrivning Med ProLane blir ert företag anslutet till TeliaNet som är ett av världens kraftfullaste IP-nät, där ni får tillgång till marknadens bästa IP-konnektivitet, såväl nationellt som internationellt. Vår strävan är att alltid ligga i teknikens framkant, men ändå ha en balans som säkerställer hög tillgänglighet och säkerhet. Detta för att möta upp de krav som idag, och imorgon, ställs på en Internetaccess som ska bära affärskritiska tillämpningar. Vår strategi är att vara den operatör som kan erbjuda bäst kvalitet och tillgänglighet samt de kortaste svarstiderna, vilket är mycket viktigt när man exempelvis ska ansluta en www-server, transaktionsserver eller etablera realtidskrävande applikationer som VPN eller IP-telefoni. Som kund till oss, blir ni också en delmängd av den största Internet community:n i Norden, TeliaNet. ProLane-trafik har prioriterings-märkning, vilket ger er som företagskund fördelar då er trafik prioriteras inom hela TeliaNet och ut till alla era potentiella kunder som finns anslutna direkt i TeliaNet. Denna funktion säkerställer att er trafik har företräde, t ex vid en felsituation i nätet. 2.3 Överlämningspunkt Telia ansvarar för anslutningar och omkopplingar i första kopplingspunkten (FKP). Första kopplingspunkten är ofta ett kopplingsskåp och avslutar Telias nät och knyter ihop det med fastighetsnätet. 6(32)

7 Telia ansvarar för uppkoppling, installation och konfiguration av accessförbindelsen och den utrustning som placeras hos er. Kostnader för eventuell installation av fastighetsnät etc. ingår inte i produkten. För arbete i befintligt fastighetsnät, mellan Telias anslutningspunkt i fastigheten och brukarstället, tillkommer kostnad enligt Produkten Arbete i fastighetsnät. Om ert företag skall installera ProLane på ett fastighetsnät där det finns en annan fysisk ägare av nätet ansvarar ni själva för att nödvändiga tillstånd finns för såväl installation och i förekommande fall flytt av första telefonjack. Vid anslutning av fiberkabel, single-mode (enligt ITU-T Rec G.652), ska anslutningskabeln förses med SC/PC-kontakt. Sista biten av fibern, (cirka 1 meter) är skyddad enligt PatchCord, för att den enkelt ska kunna kopplas in mot Telias fiber/utrustning. Rådfråga alltid Telia vid eventuella oklarheter. Vid anslutning av ProLane Asymmetrisk måste den anslutas till första telefonjack i fastigheten. Ert företag ansvarar för att första telefonjack är identifierat på den plats där utrustningen skall placeras. Om flytt av första telefonjack måste ske ansvarar ni själva för detta, alternativt att detta beställs från Telia i samband med installationen. Kostnad för flytt av första telefonjack ingår inte i produkten utan en särskild kostnad tas ut för detta arbete. För Prolane 4G finns inget krav på fastighetsnät. 2.4 Kundgränssnitt Gränssnittet mellan Telia och ert företag är ett LAN-gränssnitt. I produkten ingår ett väl definierat gränssnitt som ni ansluter er utrustning till. Följande standardmässiga LAN-gränssnitt ingår: Enligt standarden 10/100/1000 Base-T. Protokollet på OSI-nivå 1-2 är IEEE802.3/Ethernet typ II eller IEEE802.5 och på nivå 3 IP version 4. Det fysiska mediet är av typen tvinnade parkablar, s k TP-kabel och kontakten mot Telias router ska vara av typen RJ-45. Anslutningen omfattar del i accessrouter i TeliaNet, kundplacerad router och anslutning/access mellan accessrouter och ingående kundplacerad router.till produkten får endast utrustning enligt 10Base-T, 100Base-T 1000Base-T-standarden med RJ 45-kontakt för fysisk anslutning, annan utrustning som godkänts av Telia eller som anges i ett kundunikt avtal mellan Telia och ert företag anslutas. 2.5 Kundplacerad utrustning I tjänsten ingår en aktiv kundplacerad nätverksutrustning. Telia förbehåller sig rätten att välja vilken utrustning som tillhandahålls för att uppfylla det som överenskommits. 7(32)

8 Ni ansvarar för att konfigurationsparametrar i utrustningen placerad hos er inte avläses eller förändras förutom via de gränssnitt som Telia upplåter åt er Skötselinstruktioner All utrustning som placeras hos er är Telias egendom. Telia svarar för drift och underhåll, utrustningen har inga reglage eller program-varugränssnitt för kundutförd drift och underhåll. Vid eventuella problem skall ni kontrollera kablage på och spänningsmatning till utrustning placerad hos er. Om detta är felfritt ska Telias kundsupport (se värdehandling) kontaktas. Den kundplacerade nätverksutrustningen får inte stängas av utan särskilt medgivande från Telia eftersom detta genererar ett automatlarm till Telias övervakning. Om utrustningen stängs av och det medför kostnader för Telia, kan ni bli ersättningsskyldiga för de faktiska kostnader som detta innebär. Utrustningen kan stå i normala kontorsrum om nedanstående beaktas: Elkraftsanslutning: 230 V/10 A av god kvalitet. Temperatur: ± 0 C +40 C Relativ luftfuktighet: 20 % 80 % ej kondenserande Utrustningen skall skyddas mot damm och väta. Vid eventuell rengöring används enbart en torr trasa. 2.6 Accessformer, accesskapacitet Bandbreddsgaranti ProLane lämnar garantier för samtliga bandbredder. Bandbreddsgarantin gäller för lokal access (ert företags access), förbindelsen mellan lokal access och första accesspunkt i TeliaNet, trafik från lokal access genom hela det globala TeliaNet samt för trafik till och genom våra överlämningspunkter. Garantin möjliggörs genom att ni alltid har full accessbandbredd från ert företag ut på TeliaNet. När er trafik transporteras på TeliaNet prioriteras trafiken alltid med QoS, Quality of Service, som innehåller en trafikklass för prioritering av denna typ av trafik. Trafiken prioriteras genom hela TeliaNet. Stannar trafiken inom TeliaNet, d v s ändpunkterna i sessionen finns båda anslutna till TeliaNet blir trafiken därmed prioriterad från punkt till punkt, sett från er access (läs mer i avsnitt 8.7). Om ert företag även är en innehållsleverantör av olika media med servrar och applikationer som erbjuds publikt på Internet för privat- och företagsmarknaden, är den prioritering som vi gör med ProLane mycket värdefull dels för att trafiken från er access prioriteras och dels för att en stor del av alla bredbandskunder finns direkt anslutna till TeliaNet. 8(32)

9 Kapaciteten på ProLane 4G är beroende av det trådlösa nät som används på varje enskild anslutning. ProLane 4G är en best effort tjänst och har således ingen bandbreddsgaranti Asymmetrisk och symmetrisk bandbredd ProLane erbjuder såväl asymmetriska (ProLane Asymmetrisk) som symmetriska bandbredder (ProLane). ProLane (symmetriska bandbredder) garanterar samma bandbredd i båda riktningar ProLane 4G Med Prolane 4G realiseras anslutningen med trådlös teknik. ProLane 4G kan levereras som singelaccess och som Backup access till ProLanes symmetriska hastigheter. 4G är fjärde generationens mobilkommunikation. Tekniken kallas LTE (Long Term Evolution). Teoretisk max hastighet är 100 Mbit/s nedströms och 50 Mbit/s uppströms. Accessen inkluderar nödvändiga trådlösa abonnemang. Telia äger SIM kortet som används i tjänsten Prolane 4G och det skall inte användas för andra ändamål. Skulle detta ske, förbehåller sig Telia rätten att vidta rättsliga åtgärder. Kapaciteten i Prolane 4G är beroende av det aktuella mobilnät som används på adressen. Den möjliga kapaciteten för accessen är den maximala hastigheten som finns tillgänglig i Telias 4G nät vid en given tidpunkt. Datatransmissionshastighet och kvaliteten av förbindelsen kan variera beroende på kundutrustning, antenner, Telias stamnät, Telias mobila stamnät eller belastningen på den aktuella mobila basstationen. Telia förbehåller sig rätten att begränsa dataöverföringshastigheten till 32 kbit/s i det fall användandet under en tidsperiod av varandra 3 efterföljande månader varaktigt överstiger 100 GB/mån. Det är kundens ansvar att säkerställa att mobil täckning råder på den plats som ProLane 4G ska installeras. Signalstyrkan påverkas av den miljö där routern är placerad. Materialet i väggarna påverkar i högsta grad mottagningen och signalstyrkan. Tunna väggar eller väggar av något porösare material, exempelvis trä, dämpar signalerna mindre jämfört med tjocka väggar i exempelvis betong, tegel eller sten. Även nyare lågenergifönster reducerar signalstyrkan. Placera routern och antenner på behörigt avstånd från reflekterande metall- objekt, ventilationstrummor, bärande byggnadskonstruktioner och stora elledningsrännor. Täckningskarta ger en uppfattning om 4G täckningen men kunden måste alltid verifiera den faktiska lokala täckningen med t.ex. en 4G telefon innan beställning. Se avsnitt Prolane 4G tillval för information om tillval som t.ex. extern antenn. 9(32)

10 ProLane 4G Rugged CPE Rugged CPE kan erbjudas som en option till ProLane 4G. Denna router kan klara av lite mer utmanande placeringsmiljöer såsom byggbodar. Klarar Temperatur: -25 C +60 C Access via radiolänk I ProLane finns det möjlighet att erbjuda access via radiolänk. Ofta används detta alternativ när det inte är möjligt att ansluta med en fiberaccess eller när en fiberaccess genererar en mycket hög nätutbyggnadskostnad. Vid användande av radiolänk behöver kunden få särskilt tillstånd från fastighetsägaren för att få installera utrustning i byggnaden så som antenn på taket och dragning av tillhörande kabel. Telia behöver även tillgång till att placera utrustning i närliggande mast, vilket endast är möjligt om mastägaren ger Telia sådant tillstånd Standardbandbredder ProLane Asymmetrisk Standardbandbredd för ProLane Asymmetrisk med maximala och garanterade hastigheter. Bandbredd Teknik Symmentri Räckvidd ProLane Asymmetrisk, 10 Mbit/s Koppar/ADSL Asymmetrisk 2,7km ProLane Asymmetrisk, 24 Mbit/s Koppar/ADSL Asymmetrisk 1,5km ProLane Asymmetrisk, 30 Mbit/s Koppar/VDSL Asymmetrisk 1,25km ProLane Asymmetrisk, 60 Mbit/s Koppar/VDSL Asymmetrisk 0,6km Hastighet från Internet (nerströms) Hastighet till Internet (uppströms) Maximal hastighet Garanterad hastighet Maximal hastighet Garanterad hastighet 10 Mbit/s 4 Mbit/s 2 Mbit/s 1,5 Mbit/s 24 Mbit/s 10 Mbit/s 3 Mbit/s 1,5 Mbit/s 30 Mbit/s 20 Mbit/s 10 Mbit/s 4 Mbit/s 60 Mbit/s 30 Mbit/s 20 Mbit/s 10 Mbit/s Standardbandbredder ProLane 4G Bandbredd Teknik Symmetri Räckvidd ProLane 4G 100Mbit/s 4G Asymmetrisk Best effort Standardbandbredder ProLane Bandbredd Teknik Symmetri Räckvidd ProLane, 2 Mbit/s (1.984 Kbit/s) Koppar Symmetrisk 4,2km ProLane, 4 Mbit/s Koppar Symmetrisk 2,9km ProLane, 10 Mbit/s Koppar Symmetrisk 1km-1,5km* *Beroende på teknisk realisering kan räckvidden variera 10(32)

11 ProLane, 10 Mbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 100 Mbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 200 Mbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 500 Mbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 800 Mbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 1 Gbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 2 Gbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 3 Gbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 4 Gbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 5 Gbit/s Fiber Symmetrisk 10km ProLane, 10 Gbit/s Fiber Symmetrisk 10km Högre bandbredder mot offert Fiber Symmetrisk 10km Bandbredd Teknik Symmentri ProLane, 10 Mbit/s Radiolänk Symmetrisk Prolane, 30 Mbit/s Radiolänk Symmetrisk Prolane, 100 Mbit/s Radiolänk Symmetrisk Standardbandbredder Radiolänk Korttidsabonnemang Bandbredd Teknik Symmentri ProLane, 2 Mbit/s Koppar Symmetrisk ProLane, 4 Mbit/s Koppar Symmetrisk Prolane 30 Mbit/s Fiber Symmetrisk ProLane 100 Mbit/s Fiber Symmetrisk Högre bandbredder mot offert Fiber Symmetrisk 3 Funktioner Funktion Globala IPv6 adresser Privata IPv4- adresser Publika IPv4- adresser Annonsering av publika IPv4- adresser Ingår i erbjudandets baspris Ja, i samband med nyleverans av ProLane Ja Ja, i samband med nyleverans av ProLane Ja Tillval (ingår ej i erbjudandets baspris) Anmärkning Beställning görs på ProLane beställningsblankett Beställning av fler än 16 adresser görs på : Sekundär DNS Ja Beställning görs på adressen: Primär DNS Ja Beställning görs på 11(32)

12 3.1 IP-adresser ProLane är en direkt anslutning, vilket innebär att ert företag alltid har en fast och övervakad IP-access. IP-accessen innehåller funktioner för identifiering/autentisering av användare på företagets LAN. Detta sker genom att kontrollera att source-adressen för de IP-paket som skickas från företagets LAN stämmer överens med den/de adresser som ert företag blivit tilldelade, samt uppgivit som godkända för distribution. Telia ProLane kan levereras med IPv4 adresser och IPv6 adresser. Det finns tre olika val avseende IP-protokoll och det är: Endast IPv4 Endast IPv6 adressen: Reversdelegering Ja Beställning görs på adressen: QoS Real Time Ja Valbara fasta värden är mellan 0,6M upp till 30M, dock alltid max 30% av total accessbandbredd (ej ProLane Asymmetrisk) För ProLane 4Gär inte QoS tillgängligt Extra LANgränssnitt Ja Ej ProLane Asymmetrisk/4G V-LAN Ja Ej ProLane Asymmetrisk/4G Backup Ja Ej ProLane Asymmetrisk Redundans Ja Ej ProLane Asymmetrisk/4G Redundans med diversitet Ja, endast med SLA paket D Endast fiberbaserade symmetriska bandbredder SLA Paket A Ja Utökad SLA Ja Ej ProLane Asymmetrisk/4G Trafikstatistik Ja Aktiv övervakning Ja CPE Prioritering av Ja ProLane-trafik i TeliaNet Driftinformation om planerade och oplanerade avbrott Ja Trafiken för kunder med ProLane prioriteras före annan Best Effort trafik i TeliaNet 12(32)

13 Både IPv4 och IPv6 (dual stack) De IP-adresser som Telia tilldelar är PA-adresser. PA står för Provider Aggregetable. Med detta menas att adresserna tillhör en viss Provider, i detta fall Telia, och måste således återlämnas när avtalet för Produkten upphör. Telia svarar för routing av trafik till och från ert företags IP-adresser Privata IPv4-adresser Ert företag kan för sitt egna nätverk tilldelas en speciell adresserie som kallas för Privata IP-adresser. Ni får disponera 252 privata IP-adresser som ert företag kan utnyttja. Den kundplacerade routern konfigureras så att den alltid har adressen (default gateway) på LAN-sidan. All utrustning på ert LAN konfigureras sedan så att man alltid använder samma default gateway för all kommunikation ut på Internet. Privata IP-adresser annonseras inte publikt på Internet, utan vid trafik från ert LAN ut på Internet översätts alla privata IP-adresser till en gemensam s.k. WAN-adress (från Telias IP-adresspool) som finns på routerns utsida mot Internet. Åtkomsten till Internet med privata IP-adresser möjliggörs genom NAT (Network Adress Translation). NAT är en funktion som förenklat innebär att alla användares och andra funktioners privata IPadresser på ert LAN översätts till en och samma IP-adress ut mot Internet. Det betyder att ni har permanent IP-access för all utrustning på ert LAN till Internet, men att ni endast behöver en publik IP-adress (WAN-adress) för detta. Vidare innebär detta att ert LAN har en högre säkerhet än med publika IP-adresser då sessioner inte går att upprätta från Internetsidan till ert företags LAN. Ni väljer själva om de privata IP-adresserna ska vara fasta, d v s att ni själva konfigurerar varje enskild dator eller annan utrustning med en unik IP-adress från det nät ni tilldelats. Alternativt kan ni välja att fördela ert tilldelade nät dynamiskt (levereras som standard i grundtjänsten), d v s att ni konfigurerar era datorer och annan utrustning så att dessa automatiskt hämtar en IP-adress från routern som då fördelar adresserna med Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) istället. Privata IP-adresser: Adresser Default gateway Nätmask IP4 NAT/PAT I ProLane-accessen ingår en router som vi placerat hos er. Genom den passerar all Internettrafik. Om ni valt privata IPv4-adresser har routern s.k. NAT/PAT-funktionalitet. Enkelt uttryckt innebär detta att alla på företagets LAN delar på en gemensam IP-adress som routern tillhandahåller. I princip går det till på följande sätt. All Internetkommunikation initieras av användare på ert LAN. Routern översätter användarens privata adress till en publik adress. När informationen sedan returneras kommer routern ihåg vem som ursprungligen gjorde anropet till Internet och översätter åt andra 13(32)

14 hållet, så att den publika adressen kopplas ihop med användarens privata adress. Därmed hamnar informationen hos rätt person. NAT/PAT funktionaliteten finns tillgänglig för ProLane accesser med privata IPv4-adresser upp till och med 30Mbit/s. Finns behovet av NAT/PAT funktionalitet för accesser över 30Mbit/s så måste ni som kund själva hantera detta via t.ex. egen Firewall. För detta behövs Publika/Globala IPv4/IPv6-adresser som kan ansökas om hos Telia Publika/Globala IPv4/IPv6-adresser Publika/Globala IPv4/Ipv6-adresser används för exponering av funktioner på ert LAN ut mot Internet. För att skydda Ert LAN mot oönskade attacker från Internet rekommenderas att Ni innan leveransen av publika/globala IPv4/Ipv6-adresser installerar en Firewall, detta är mycket viktigt eftersom Ni annars är helt oskyddade mot intrång från Internet. Telia erbjuder även Firewall-tjänster IPv4-adresser För att få Publika IP4-adresser tilldelade måste först en ansökan göras. Är behovet av publika IPv4-adresser större än 16 st skall först en ansökan göras på adressen referensnumret som erhålls bifogas beställning av ProLane förbindelsen. Är behovet av publika IPv4- adresser endast upp till 16 st adresser görs ansökan på samma beställningsblankett som Prolane-förbindelsen IPv6-adresser Telia kan leverera Globala Native IPv6-adresser till alla varianter av ProLaneförbindelser. Ansökan av IPv6 adresser görs i samband med beställningen av ProLane förbindelsen. Standardstorleken av tilldelat nät är /48. Lokal tilldelning av IPv6 adresser sker via DCHPv6 server med SLAAC, även DHCPv6 server och Endast SLAAC finns valbart som alternativa metoder att tilldela IPv6 adresser Gemensamt för IPv4 och IPv6-adresser Telia förbehåller sig rätten att godkänna ert företags IP-adresser (om egna befintliga adresser ska användas, främst s.k. PI-adresser Provider Independent) före användning, behovspröva tilldelning och ändra IPadresser, införa restriktioner angående användning av IP-adresser eller återta dessa i enlighet med de direktiv som utfärdas av Réseaux IP Européens (RIPE). Sådana ändringar eller restriktioner meddelas ert företag skriftligt. Publika/globala IP-adresser routas publikt på Internet, så att den utrustning som har dessa adresser är nåbara från Internet, d v s om ert företag t ex har en ftp-, www-, mail- eller annan applikationsserver och någon på Internet behöver kunna starta en IP-session via något protokoll, så ska publika/globala IP-adresser användas. Samtliga publika/globala IP- 14(32)

15 adresser som tilldelas TCP-/IP-gränssnitt på Internet skall ha en fungerande reverse lookup, även kallad baklängesuppslagning (se nedan). Publika/Globala IPv4/IPv6-adresser lånas från Telias publika IPadresspool, vilket i praktiken innebär att så länge ni har avtal gällande ProLane får ni också låna dessa adresser. Default gateway, nätmask etc. meddelas separat genom en bekräftelse från Telia Registry, som hanterar och beslutar om IP-adresstilldelning, när det gäller Publika/Globala IPv4/IPv6-adresser Annonsering av publika IPv4-adresser i Domain Name System (DNS) När ert företag tilldelas publika IPv4-adresser av Telia, är utgångsläget att dessa IP-adresser hostas och annonseras av Telia med standardiserade namn enligt formen customer.telia.com. Detta innebär att de publika IPv4-adresserna inte har uppslagning mot något domännamn kopplat till ert företag. Om ert företag istället önskar en annonsering med eget domännamn erbjuder vi Telia DNS mot en tilläggskostnad, alternativt ombesörjer ni detta själv eller genom tredje part. Ipv6-adresser annonseras inte ut som standard. Reversdelegering av tilldelade ip-adresser kan begäras på Kundens ansvar rörande tilldelade IP-adresser Vid tilldelning av IP-adresser till ert företag förbinder ni er att, i enlighet med vid var tid gällande rekommendationer från RIPE (Réseaux IP Européens), vidta åtgärder för att förhindra att de IP-adresser som Telia tilldelat ert företag missbrukas eller blir föremål för bedrägeri, intrång eller liknande. Ni ansvarar gentemot Telia för hur tilldelade IP-adresser används, och vara behjälpligt vid utredning av misstänkta brott mot dessa villkor. Ert företag ansvarar för att den verksamhet som bedrivs följer tillämplig lag och etablerad etik på Internet, enligt den s k Netiketten. Telia har rätt att utan föregående kontakt med ert företag vidta åtgärder för att bringa eventuellt missbruk skall upphöra. 3.2 Routing ProLane ger full Internetkonnektivitet, d v s möjlighet att nyttja samtliga IPbaserade protokoll till alla sammankopplade IP-nät i Sverige, Europa, USA och övriga världen. Produkten omfattar routing för den av Telia tillhandhållna adressmängden (tilldelade IP-adresser). I tjänsten kan både sk PA och PI-adresser routas. Routingprotokollet som tillhandhålls är normalt statisk routing via default route. 15(32)

16 Routingen ser till att den trafik som ska till och från ert företags utrustning på LAN:et transporteras genom TeliaNet och ut på Internet på ett säkert och effektivt sätt. 4 Leveranser, ändringar, avtalstid 4.1 Leveranser För att genomföra en smidig leverans och drifttagande av lösningen, vill vi speciellt peka på följande: Fastighetsnät ska vara förberett (Gäller ej för Prolane 4G). Kontaktuppgifter till lokala kontaktpersoner ska vara Telia tillhanda. Lämpligt utrymme för utrustning för tjänsten ska finnas i era lokaler. Strömförsörjning och eluttag ska finnas i det utrymme som ni avsatt för utrustning för tjänsten. I leveransen av ProLane (se momenten nedan) ingår totalansvar för installation och konfiguration av förbindelse och kundplacerad utrustning. Detta innebär all utrustning är förkonfigurerad redan vid leverans och att inga förändringar av parametrar kan göras vid själva leveransen. I leveransen ingår också en förbindelse mellan TeliaNet och den fastighet ert företag finns i. Vissa delar av funktionaliteten och kontroll av anslutningens funktionalitet och prestanda sker på distans från någon av Telias leverans- och driftenheter. Moment Beskrivning Ansvar Anmärkning Beställning Ansökan globala IPv6-adresser Ansökan upp till 16 publika IPv4- adresser Ansökan om fler än 16 publika IPv4- adresser Leveransstatus/ leveransförändring ProLane har fasta leveranstider, vilka anges vid beställningstillfället. Görs på beställningsblanketten för Prolane Görs på beställningsblanketten för Prolane För att kunna upprätthålla den utlovade leveranstiden ska ansökan om fler än 16 publika IPv4-adresser ske inom 24 h från det att beställningen av accessen gjorts hos Telia. Vid information om leveransstatus och eventuell leveransförändring tar Telia Leveranscenter kontakt direkt med ert företags Telia Ert företag Ert företag Ert företag Telia Leveranscenter Den normala leveranstiden för en ny koppar eller 4G access är 13 arbetsdagar. Leveranstiden för fiber bestäms vid förfrågan. Ansökan om IPv4- adresser görs på adressen : Telefonnumret till Telia Leveranscenter är: (välj Leverans vid tonvalet) 16(32)

17 Innan installation / leverans Installation / leverans Efter installation/leverans kontaktperson Två dagar innan installation kommer en tekniker att ta kontakt med den av kunden angivna tekniska kontaktpersonen. Vid detta tillfälle kommer kundens kontaktperson och tekniker överens om när och hur installationen ska ske. Vid installation/leverans kommer en tekniker som ska installera den kundplacerade utrustningen (router etc.). Utrustningen placeras i anslutning till den överlämningspunkt som finns i fastigheten, vilket ska vara en normal kontorsmiljö. Det är därför viktigt att ni har färdigställt fastighetsnät så att detta kan anslutas till den utrustning som installeras. För arbete i befintligt fastighetsnät, mellan Telias anslutningspunkt i fastigheten och brukarstället, tillkommer kostnad enligt Produkten Arbete i fastighetsnät. När teknikern är klar med sin installation och har varit i kontakt med Telias leverans- och driftenhet och fått klartecken, kan utrustningen börja användas. Inom 5 arbetsdagar kommer ert företag få en leveransbekräftelse där leveransen bekräftas från Telia och det är också från detta datum då avtalet börjar gälla. Telias tekniker / Ert företags tekniske kontaktperson Telias tekniker/telias leverans- och driftenhet Telia Leveranscenter Telias tekniker installerar utrustningen vid den överlämningspunkt som finns i fastigheten, Vill ert företag att utrustning ska installeras någon annanstans på ert fastighetsnät ska detta meddelas senast i samband med att tiden för installation bekräftas. Ert företag ansvarar för att fastighetsnät finns framdraget till den överlämningspunkt som finns hos ert företag. För arbete i befintligt fastighetsnät vid flytt tillkommer kostnad enligt Produkten Arbete i fastighetsnät. Tillsammans med bekräftelsebrevet erhåller ni även användarnamn och lösen till Webinfo för bla. SLA- och trafikstatistik. 17(32)

18 4.1.1 Leveransbekräftelse och värdehandling Efter utförd leverans kommer ert företag att erhålla en slutlig bekräftelse. I den slutliga bekräftelsen anges parternas kontaktpersoner, installationsparametrar, skötselinstruktioner IP-adresser, teknisk specifikation av levererad accessförbindelse, specifikation över beställda tilläggsprodukter enligt detta avtal samt utrustning placerad hos ert företag. I samband med bekräftelsebrevet bifogas även värdehandling där uppgifterna om köpt access och tillval framgår. I denna värdehandling framgår även användarnamn och lösenord för åtkomst till ProLane Webinfo där ni hittar bla. trafikstatistik och SLArapportering för er access. 4.2 Ändringar Flyttning Flytt bekostas av kund. För bandbredder upp till 60Mbit/s (koppar) utgår en fast kostnad. För bandbredder baserad på fiber teknik utgår dels en fast kostnad för flytt och ev. extra kostnad för fiber. Vid flytt sker i regel först en uppsättning av utrustning på den nya adressen och därefter nedtagning på den gamla adressen för att därigenom minimera avbrottstid i samband med flytt. Flytt av ProLane 4G kan helt och hållet skötas av kund Upp- och nedgradering Uppgradering kan göras under avtalsperioden. Extra kostnader kan tillkomma om den tekniska realiseringen förändras. Prissättningen vid en uppgradering styrs utifrån om uppgradering görs inom befintligt avtal eller om ett nytt avtal samtidigt tecknas. Nedgradering av accessbandbredd kan ske efter avtalsperiodens utgång Omkonfigureringar Omkonfiguration kan ske under avtalsperioden. 4.3 Avtalstid Avtalsform och avtalstid Avtal för ProLane gäller under den avtalstid som parterna kommer överens vid beställningstillfället. Avtalsperiod löper med angiven avtalslängd (1, 2 eller 3 år) och med tre månaders uppsägning. Om avtalet inte sagts upp senast tre månader innan det upphör, förlängs det automatiskt tills vidare, varvid tre månaders uppsägningstid gäller. För Mässabonnemang gäller korttidsavtal om en månad med ett fast pris. 18(32)

19 5 Geografisk täckning 5.1 TeliaNet - vårt eget IP-nät ProLane har i Sverige ett nationellt heltäckande IP-nät, byggt på vår egen optoinfrastruktur som täcker in mer än orter. Utbyggnad sker kontinuerligt såväl geografiskt, tekniskt som kapacitetsmässigt. Genom hela Sverige, norr till Söder, finns två fysiskt separerade optoinfrastrukturer. Vårt nationella IP-näts design är gjord utifrån denna grundplattform. Detta innebär att i händelse av kabelbrott på ordinarie framföringsväg sker automatiskt, inom loppet av millisekunder, omkoppling till reservväg. Detta ger en mycket hög tillgänglighet och säkerhet. Till vårt kraftfulla och redundant uppbyggda ryggradsnät med distribuerade accesspunkter ansluter vi kunder, både privat- och företagskunder, till närmaste PoP, Point of Presence, från Lund i söder upp till Kiruna norr. I kärnan av vårt nationella ryggradsnät finns åtta nodpar vilka samtliga är redundant anslutna och hanterar lastdelning/redundans för varandra. Denna struktur säkerställer den höga tillgänglighet som är ledstjärnan i vårt IP-nät och minimerar utslagningseffekter vid fel. På denna nivå är alla förbindelser multiplar av 10 Gbit/s, d v s minimum 20 Gbit/s. Ut från Sverige går via vårt eget globala ryggradsnät, över nodpar i Stockholm respektive Malmö/Lund, med full redundans och lastdelning mellan varandra. Internationell trafik hanteras via vårt egna globala IP-nät. Läs mer om Telias globala IP-nät på TeliaNet är uppbyggt för att möta dagens och morgondagens behov av bredbandig Internetaccess för alla företag i hela Sverige. 6 Service och Support 6.1 Service och Support ingående i baserbjudandet I ProLane ingår som standard Service Paket A8h som reglerar åtgärdstid, servicetid samt tillgänglighet, undantagsfall kan dock 12 h ADT bli aktuellt beroende på anslutningens geografi. För Prolane 4G ingår som standard Service Paket A24h. Servicenivå Avtalad Servicetid (SH) Paket A8h Paket 24h Helgfri må-fr Helgfri må-fr Garanterad Åtgärdstid (ADT) Tillgänglighet per kvartal (SEA) Anmärkning 8 timmar 99,2 % Ingår som grund- SLA för alla koppar och fiber accesser 24 timmar 96,2 % Ingår som grund- SLA för ProLane 4G För utförlig beskrivning av Service Paket A och övriga Service erbjudanden se dokumentet Tjänstebeskrivning ProLane SLA-Servicenivå avtal Sverige" 19(32)

20 6.1.1 Proaktiv övervakning av kundplacerad utrustning I basprodukten (SLA Paket A) ingår en proaktiv övervakning, vilket innebär att vid fel på den kundplacerade utrustning så registreras automatiskt ett felärende och Telia Support Center ska ta kontakt med er tekniska kontaktperson. Proaktiv övervakning av kundplacerad utrustning innebär att tillgängligheten övervakas kontinuerligt och att ett felärende registreras när det via övervakningen konstateras att en access inte är tillgänglig. Exempelvis registreras ett felärende när den kundplacerade utrustningen (CPE) faller bort och ej kan nås. De felärenden som automatgenereras på detta sätt behandlas också med högst prioritet av Telia Support Center. Felärenden syns även i den SLA-rapport som finns i ProLane Webinfo. För ProLane 4G skickar TeliaSonera ut ett SMS till kunden när fel upptäcks, och ett felärende öppnas. Om inte kunden bekräftar felet via telefonsamtal till Telia startas inte klockan för ADT och felärendet avslutas automatiskt efter 72 timmar. Detta utan några möjligheter till krav på viten. Därför är det viktigt att kontaktuppgifter för SLA-meddelande via SMS för ProLane 4G fylls i beställningsblanketten, utan dessa uppgifter kan inget SMS skickas Driftinformation för planerade servicearbeten I ProLane en funktion som gör att ni som kund kan få riktad information om planerade servicearbeten i TeliaNet. Dessa arbeten utförs i servicefönstret och kan innebära att er anslutnings/era anslutningars funktion och prestanda ej kan garanteras under det pågående arbetet. Denna typ av driftinformation skickas till er kontaktperson med e-post. Förutsättningen för att informationen skall nå er kontaktperson är att uppgifter om mobiltelefonnummer respektive e-postadress finns registrerade i ProLane Webinfo. Dessa uppgifter registrerar ni själva i Webinfo under menyvalet Kontakt-information/Ändra kontaktinformation. Var noga med att kontrollera att korrekt information registreras och att Skicka driftsinformation är ikryssad. Om ert företag byter kontaktperson, ändrar mobiltelefonnummer eller e-postadress är det viktigt att ni då uppdaterar dessa uppgifter i Webinfo. Om sådan uppdatering ej sker, kommer ej heller någon driftinformation att kunna skickas till er i händelse av planerat eller oplanerat servicearbete Driftinformation för oplanerade avbrott eller störningar i er anslutning Om ni angivit kontaktinformation enligt avsnittet ovan kommer dessa kontaktvägar även att användas vid tillfällen då större störningar och/eller avbrott inträffar i TeliaNet. Tack vare denna funktion nås samtliga berörda kunder snabbt av aktuell information om det inträffade och när störningen eller avbrottet kan vara avhjälpt. 6.2 ProLane Webinfo trafikstatistik och SLArapportering Webinfo är den webbtjänst som används för att ge ert företag tillgång till information om era ProLane-anslutningar. 20(32)

21 Åtkomsten till Webinfo är lösenordsskyddad och behörigheten erhålls tillsammans med den slutgiltiga bekräftelsen vid leverans av er ProLane. De viktigaste funktionerna i Webinfo är: Trafikstatistik SLA-rapporter Anläggningsinformation För ProLane 4G visas även: Signalstyrka Band (3G, 4G) Temperatur Trafikstatistik Här finns trafikinformation för en anläggning (-ar), förbindelsenummer, företagsnamn, installationsadress (-er) och SLA. Trafikstatistiken presenteras med trafikgrafer för: Värde på överförd data i bit/s över senaste dygnet, med 5 minuters intervall samt max och aktuellt värde Värde på överförd data i bit/s över senaste veckan, med 30 minuters intervall samt max och aktuellt värde Värde på överförd data i bit/s över senaste månaden, med 2 timmars intervall samt max och aktuellt värde Värde på överförd data i bit/s över senaste året, med 1 dags intervall samt max och aktuellt värde Ni har också möjlighet att via länkar få numeriska data som text-fil eller MS Excel fil för dessa perioder. Dokumentet kan antingen öppnas i ett nytt webb-läsarfönster eller sparas på hårddisken under valfritt namn med hjälp av webb-läsarens funktioner. 21(32)

22 6.2.2 ProLane Webinfo 4G information För ProLane 4G visas signalstyrka, band (3G, 4G) och temperatur. 22(32)

23 6.2.3 SLA-rapportering SLA-rapporten uppdateras en gång per vecka. Rapporten läggs upp på den webbadress som Telia meddelar ert företag i värdehandlingen som skickas till ert företag efter klarskriven leverans. De första tre hela månaderna efter klarskriven leverans av ProLane utgör underlag för den första avstämningen mellan Telia och ert företag om överensstämmelse mellan avtalade värden och faktiskt utfall. Denna avstämning sker sedan löpande var tredje månad. Här visas SLA-rapporter för anläggningen. Varje felärende som registrerats på anläggning under angiven sökperiod finns i sammanställningen. Den information som visas för anläggningen är: Periodstart och Periodslut (sökbegrepp) Anläggnings-ID, företagsnamn och installationsadress 23(32)

24 SLA-nivå Servicetid, enligt SLA Garanterad åtgärdstid (i timmar), enligt SLA Garanterad tillgänglighet, enligt SLA. Utfall tillgänglighet, är det uträknade utfallet enligt formel i SLA. Den information som visas för varje ärende är: Ärendenummer: Det som entydigt identifiera felet i Telias system och i kommunikation med kunden. Typ: I fältet klassificeras ärendet enligt nedan: o K eller S="kundanmält" o A="nätgemensamma fel som är kundstörande för många kunder" o B="fel som är kundstörande för endast en kund" Skapad: Innehåller datum och klockslag när ärendet registrerades (kalendertid för felet). Klar: Innehåller datum och klockslag när ärendet klarskrevs (kalendertid för felet). Kalendertid (hh.mm): Är bruttotiden, inkl. tid utanför SH (Supported Hour) från det ärendet skapades till det klarskrevs. Väntetid (hh.mm): Är tiden från ärenderegistrering till dess felavhjälpning påbörjades. Utfall åtgärdstid (hh.mm): Tidsåtgången för att åtgärda felet (väntetid ej inräknat). Min +/- (hh.mm): Ett negativt utfall betyder att den överenskomna tiden överskreds med angiven tid, medan ett positivt utfall betyder att tiden klarades med angiven marginal. Påverkat tillgängligheten: Om felärendet påverkat tillgänglighet, dvs ligger in om SH och överskridit åtgärdstiden. Orsak: innehåller en klassificering av det fel som gav upphov till felärendet 24(32)

25 6.2.4 Anläggningar Här visas information om anläggningen/anläggningarna (beroende på hur många anläggningar som markerats) såsom: Kundreferens Anläggningsadress Kundadress och Bekräftelseadress FB-nummer, Bandbredd och Routertyp IP-start, IP-stopp, Subnätmask och Gateway SLA-nivå Servicetid Tillgänglighet Beställda tillvalstjänster 25(32)

26 6.3 Kvalitativa egenskaper, TeliaNet Vårt nät är uppbyggt på så sätt att alla kunder i vårt nät alltid upplever hög kvalitet. För att säkerställa detta mäts länklast, routerparametrar, svarstider och paketförluster kontinuerligt. Nätet förstärks sedan utifrån kriterier som ger bästa möjliga prestanda. Idag börjar vi planera för utbyggnad vid en belastning på 50% på en förbindelse i stamnätet och innan 70% belastning nås, är nätet redan uppgraderat. Internet är per definition baserat på best effort vilket innebär att alla delar på tillgänglig bandbredd. Den s.k. 50-/70-regeln tillsammans med våradesign/dimensioneringsmål, är ert företags garanti mot överbokning i hela vårt stamnät, nationellt och övriga världen. När du köper en ProLane har vi också lagt en QoS-märkning på trafiken, vilket innebär att all trafik från ert LAN prioriteras i händelse av en felsituation. Vår design och dimensionering av TeliaNet har som mål att vårt ryggradsnät ska ha följande egenskaper: 26(32)

27 Roundtrip time, RTT Roundtrip delay, månadsgenomsnitt i ryggradsnätet ska vara mindre än: 99 ms Europe till USA (New York/Ashburn) 35 ms Inom Europa 65 ms Inom USA 110 ms Europa till Hongkong Paketförlust, Packet Loss Paketförlust, månadsgenomsnitt ska vara mindre än 0,1 % i hela vårt ryggradsnät. För Prolane 4G garanteras ej ovanstående värden då detta är en best effort tjänst. 6.4 Övervakning Alla ingående nätkomponenter övervakas dygnet runt alla dagar på året av Internet Operation Centre (IOC). Personal finns alltid redo att agera på larm från övervakade nätelement. Alla larm loggas och registreras och fel som uppstår i ryggradsnätet åtgärdas direkt, främst genom fjärrmässig hantering. IOC ansvarar även för att informera berörda om driftproblem eller planerade avbrott. Som kund får du tillgång till denna information via e-post eller via webbportalen Webinfo på www-adressen I alla ProLane accesser ingår även proaktiv övervakning av kundplacerad utrustning (CPE). Det innebär att tillgängligheten övervakas kontinuerligt och att felärenden registreras när det via övervakning konstateras att en access ej är tillgänglig. Vid ett CPE-bortfall automatgenereras ett felärende och syns därmed på den SLA-rapportering kund kan nå via webbgränssnitt. De felärenden som automatgenereras på detta sätt behandlas av Telia Support Center som tar kontakt med er registrerade tekniska kontaktperson. 7 Pris, betalning, fakturering 7.1 Pris De allmänna avtalsvillkoren beskriver pris och hur prisförändringar hanteras. Engångsavgifter utgår i samband med leverans. Avgiftens storlek beror på vad ert företag beställt och den prisform ni avtalat om. Ert företag betalar en månadsavgift för den bandbredd ni har möjlighet att utnyttja. Avgiften är oberoende av det faktiska utnyttjandet. Denna möjlighet gäller för alla bandbredder. 7.2 Betalning Se de allmänna avtalsvillkoren. 27(32)

28 7.3 Fakturering Engångsavgifter faktureras i direkt anslutning till leverans. Månadsavgifter faktureras kvartalsvis i förskott. I övrigt, se de allmänna avtalsvillkoren. 8 Tillvalstjänster 8.1 ProLane med backup Backup är tillval för symmetriska bandbredder (2 Mbit/s-10 Gbit/s). Backup realiseras genom att en extra access installeras på samma adress. Denna access benämnd sekundär, tar vid fel på den primära accessen över trafiken med automatik så att endast ett kort avbrott på några minuter av trafiken märks. För backup lösning med 4G kan primär access även vara en asymmetrisk access. Backup accessen har inget krav på att vara av samma kapacitet som primär accessen och kan realiseras med följande accesstyper: Symmetrisk koppar Fiber 4G Som exempel så kan en ProLane 500Mbit/s primär access ha en ProLane 4G access som backup. Backup realiseras med protokollen Border Gateway Protocol (BGP) och Hot Standby Routing Protocol (HSRP). Backup garanterar inte att ett enkelfel i TeliaNet kan leda till avbrott på båda accesserna samtidigt Fristående CPE (Normal leverans) Vid en normal leverans av en Backup lösning så levereras backup accessen i en fristående CPE, separat från primär accessen Combo CPE Som ett tillval kan en backup lösning med ProLane 4G levereras i en Combo CPE-lösning, d.v.s. både primär- och sekundäraccess (ProLane 4G) kan levereras i samma hårdvara. Backupen levereras alltid som erbjudandet Prolane 4G. Begränsning av hastigheten på primär-accessen är 100 Mbit/s. Symmetriska kopparhastigheter stödjs ej i Combo CPE tillvalet och således kan ej väljas som primäraccesss. 8.2 ProLane med redundans Redundans är tillval för symmetriska bandbredder (2 Mbit/s-10 Gbit/s). Redundans realiseras genom att en extra access med samma bandbredd installeras på samma adress eller på två geografiskt skilda kundadresser. Denna access benämnd sekundär, tar vid fel på den primära accessen över trafiken med automatik så att endast ett kort avbrott i några minuter av trafiken märks. Redundans realiseras med protokollen Border Gateway Protocol (BGP) och Hot Standby Routing Protocol (HSRP). 28(32)

29 Förutsättning för redundans är att det finns en L2 konnektivitet som kan nyttjas för HSRP trafiken mellan Telias kundplacerade routrar. Denna L2 konnektivitet tillhandahåller och ansvarar kunden för. Redundans garanterar inte att ett enkelfel i TeliaNet kan leda till avbrott på båda accesserna samtidigt. 8.3 ProLane med diversitet (SLA D) ProLane med diversitet är ett tillval som ej kan beställas separat utan ingår i SLA paket D för symmetriska fiber bandbredder 10 Mbit/s -10 Gbit/s. Till skillnad från redundans säkerställs med diversitet att enkelfel i TeliaNet inte ska kunna förorsaka stopp på både den primära och sekundära accessen. Det betyder t ex att accessförbindelserna är fysiskt åtskilda. ProLane med diversitet realiseras med dubbla routrar på kundens adress eller på två geografiskt skilda kundadresser samt dubbla accessroutrar på nod i TeliaNet. Kanalisationen är skild hela sträckningen för fiberkabeln. Trafiken termineras i skilda noder med separat kraftmatning och med anslutning mot olika näthalvor i TeliaNet. För att kunna säkerställa funktionen i SLA D så avslutas alltid en leverans med ett funktionstest där också kund är delaktig för att validera de testfall som lösningen ska hantera. 8.4 Generellt för backup, redundans och diversitet Förutsättning för backup, redundans och diversitet är att det finns en L2 konnektivitet som kan nyttjas för HSRP trafiken mellan Telias kundplacerade routrar, t.ex. en switch. Denna L2 konnektivitet tillhandahåller och ansvarar kunden för. Lösningen kräver också 2st publika IP-adresser. När en redundans, backup eller diversitetslösning etableras är det viktigt att kund verifierar att deras konfigurationer på LAN-sidan också fungerar vid ett avbrott, dvs. kunds firewall eller motsvarande utrustning hos kunden måste vara rätt konfigurerade för att lösningen ska fungera i båda riktningar vid ett fel. Den sekundära accessen är alltid i stand-by mode och kan inte användas för lastdelning. 8.5 Quick launch När det inte finns befintlig accessteknik via fiber eller koppar och Telia således behöver utföra anläggningsarbeten för att komma hela vägen fram till kundens adress så kan en temporär access bestående av en ProLane 4G levereras till dess att den ordinarie fasta anslutningen är på plats. Efter det att den fasta anslutningen är levererad så kan ProLane 4G antingen automatiskt bli en backup till den ordinarie fasta anslutningen eller avslutas. 29(32)

30 8.6 ProLane Sub Service Provider (SSP) Som tillval och efter särskild överenskommelse kan ni vidareupplåta er ProLane-access för vidareförsäljning till tredje man och därmed agera SSP. ProLane tillsammans med tillvalet SSP är funktionellt identisk med en vanlig ProLane bortsett från några viktiga punkter: Det är ett annat avtal som gäller. Med tillvalet SSP är det tillåtet att sälja Internetaccessen vidare till tredje part. På samma sätt som för ProLane är det en person som ska sköta kontakten med Telia vad det gäller felanmälan och den personen ska finnas hos den som beställt ProLane med tillvalet SSP. Detta innebär att den som har köpt tillvalstjänsten SSP måste ordna med någon form av egen helpdesk/felanmälan för sina kunder. Detta för att inte slutkunderna ska vända sig till Telia med sina felärenden. Era kunder kan få publika IP-adresser och ansökan om sådana ombesörjs av er som har tillvalstjänsten SSP. Ni som har ProLane tillsammans med tillvalet SSP har ett ansvar för era kunders uppträdande på Internet. Ni ansvarar som SSP för all hantering av frågor kring er upplåtelse av Internetaccess såsom t ex säkerhet, missbrukshantering, felanmälan och domänregistrering. Denna funktion ska vara nåbar för Telias support och felanmälan dygnet runt i den händelse incidenter inträffar. Om ni inte kan hantera eventuella incidenter tillräckligt snabbt och kraftfullt kan Telia bli tvungna att enligt internationella regler stänga av förbindelsen till er (och därmed alla era kunder) tills problemet är åtgärdat. ProLane SSP erbjuds ej för Prolane Asymmetrisk. 8.7 ProLane Quality of Service (QoS) Trafikklass Real Time Som tillval till ProLane kan ert företag på symmetriska bandbredder 2Mbit/s och uppåt beställa prioritering med trafikklassen Real Time. För Prolane Asymmetriskt erbjuds prioritering endast på hastigheterna 10, 24, 30 och 60Mbit/s. Vi använder QoS som är en teknik för att kunna prioritera en viss typ av trafik mellan två eller flera punkter på TeliaNet. För ProLane finns trafikklassen Real Time som innebär att realtidstrafik såsom IP-telefoni (taltrafik), videokonferens etc. kan prioriteras före annan trafik, vilket är nödvändigt för att denna typ av applikation ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. När QoS aktiveras för en viss typ av trafik, så sker det i den router som är placerad hos kund. Trafiken kan prioriteras från punkt till punkt (under förutsättning att mottagande/sändande punkt också är en ProLane med trafikklassen Real Time). 30(32)

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Anders Rafting Enheten för Robust kommunikation, Nätsäkerhetsavdelningen, PTS Agenda Om infrastrukturen för elektronisk kommunikation Om behovet

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav Telia Centrex IP DataNet Generella krav 1 Vad du behöver veta om Centrex IP med bärartjänsten DataNet Det här dokumentet är avsedd för din telefoni/dataavdelning och innehåller information om vilka generella

Läs mer

Satellitmottagning tooway med Eutelsat för att få tillgång till stabil internetkommunikation för privatkunder!

Satellitmottagning tooway med Eutelsat för att få tillgång till stabil internetkommunikation för privatkunder! Satellitmottagning tooway med Eutelsat för att få tillgång till stabil internetkommunikation för privatkunder! kan nu erbjuda snabb och stabil internetaccess med ny teknik från en månadskostnad på 395

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Prisvillkor... 4 3 Prissammanställning... 4

1 Allmänt... 2. 2 Prisvillkor... 4 3 Prissammanställning... 4 Innehåll Sida 1 Allmänt... 2 1.1 Revisionshistorik... 2 2 Prisvillkor... 4 3 Prissammanställning... 4 3.1 Nätkapacitet... 4 3.1.1 Telia Link Anatel... 4 3.1.2 Telia Link Digitel 64k... 5 3.1.3 Telia Link

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning 1. Inledning... 2 2. Att göra inställningar... 2 3. Grundinställningar för Telia SIP-anslutning... 3 4. Inställningar

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Produktbeskrivning Telefoniabonnemang (TAB)

Produktbeskrivning Telefoniabonnemang (TAB) Produktbeskrivning Telefoniabonnemang (TAB) Gäller från och med 2014-04-01 men kan avtalas att gälla tidigare. Innehåll 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar... 2 3 Produkten... 2 3.1 Ingående delar... 2

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

DIGITAL INFRASTRUKTUR REKOMMENDATIONER

DIGITAL INFRASTRUKTUR REKOMMENDATIONER DIGITAL INFRASTRUKTUR REKOMMENDATIONER 2014-03-02 Arbetsgrupp: Christina Lundholm, Nicklas Lemon, Lars-Erik Lundmark, Marie Rosfors VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? Många i föreningen har uttryckt missnöje hur

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Våglängd. Inledning. Tjänstens uppbyggnad. Signaltyp och optiska parametrar. Tjänstebeskrivning

Våglängd. Inledning. Tjänstens uppbyggnad. Signaltyp och optiska parametrar. Tjänstebeskrivning Inledning IP-Only tillhandahåller en transportnättjänst, Våglängd, baserad på WDM-teknik (Wavelength Division Multiplexing). Tjänsten erbjuder snabb och effektiv transmissionskapacitet över långa avstånd.

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening

Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening 2012-08-13 Samf Stenmåran Mattias Olsson BERGMYNTEGRÄND 82 165 76 HÄSSELBY 5511212 Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening Er förening har ett avtal med Com Hem som

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Upplev mer igår, idag och imorgon

Upplev mer igår, idag och imorgon Upplev mer igår, idag och imorgon Utvecklingen accelererar. Allt går snabbare. Allt blir bättre. Tekniken, underhållningen, kvaliteten. Där vi en gång bara hade två statliga kanaler i en stor, klumpig

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. ANVÄND BIFOGAT AVTAL FÖR ATT ENKELT OCH SMIDIGT GÖRA DIN BESTÄLLNING Hyr din VillaFiber

Läs mer

B2 Företag Nyheter 17:e mars 2009

B2 Företag Nyheter 17:e mars 2009 B2 Företag Nyheter 17:e mars 29 Vad händer 17:e mars? Nyheter 17:e mars Intervallprissättning Ny kampanj Uppgradering Lansering av trådlöst modem Förbättrat ÅF-gränssnitt Ny struktur/nya texter på Bredbandsbolaget.se/foretag

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Inlogging Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.8.1 Användarnamn: admin Lösenord: admin OBS: För ökad säkerhet rekommenderar

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång Fast internet Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång 5 enkla steg för att komma igång med Telia Bredband Välkommen till ett snabbare och säkrare internet. Telia Bredband är en stabil anslutning

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936

HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Villkorsbilaga 2010-12-31 Internetavtal HSB:s Brf Johanneberg 1936 Pris En engångs anslutningsavgift om f.n. 500 kr erläggs till bostadsrättsföreningen. Ingen återbetalning sker av anslutningsavgiften

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Fallstudie Sollentuna Energi AB 1. Bakgrund Sollentuna Energi AB

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Jimmy Persson. Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01

Jimmy Persson. Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01 Jimmy Persson Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01 2014-10-07 2 2014-10-07 3 2014-10-07 4 CESAR jobbar med en strukturerad och väldefinierad affärsprocess 2014-10-07 5 Säljare Köpare

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Brf Pennan 22, 22 lägenheter och 0 lokaler Att: Johannes Frey-Skött Möregatan 6 11827 Stockholm Hej! Tack för ditt

Läs mer

Fiber i Svartå. Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen

Fiber i Svartå. Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen Fiber i Svartå Bengt Larsson, Länsstyrelsen Örebro Län Thomas Berggren, Telia Operator Business Niklas Källström, Fibergruppen 2 2012-11-26 TeliaSonera som kommunikationsoperatör Regeringens bredbandsmål

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Prisförslag 2014-09-08

Prisförslag 2014-09-08 Prisförslag 2014-09-08 62 lägenheter 6 kommersiella lokaler BRF Dannemora Presentation av Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för bredband, tv, telefoni och andra tjänster.

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2015-02-16 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer