Magasin Nummer Jan-Olof Lidefelt tackar för sig sid 2-3. Bättre näringsvärde i ost sid 6-7. När smaken får bestämma sid 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasin Nummer 2 2012. Jan-Olof Lidefelt tackar för sig sid 2-3. Bättre näringsvärde i ost sid 6-7. När smaken får bestämma sid 11"

Transkript

1 Magasin Nummer Jan-Olof Lidefelt tackar för sig sid 2-3 Bättre näringsvärde i ost sid 6-7 När smaken får bestämma sid 11

2 AAK Magasin Nummer Kära Nordic läsare! Resultatrapporten för första halvåret har nu publicerats och det gläder oss mycket att återigen kunna konstatera att AAK har haft en positiv utveckling. Volymerna har ökat med 11 % och andelen förädlade specialprodukter fortsätter uppåt. Detta visar klart och tydligt att vi tillämpar vår specialiseringsstrategi, att den fungerar väldigt väl, att den uppskattas av våra kunder och att den utvecklas planenligt. Expansionen i Danmark AAK har förvärvat Crown-Foods A/S, som är en marknadsledande producent av såser och dressingar i Norden med kunder inom livsmedelssektorn. Också detta förvärv är en integrerad del av AAK:s Accelerationsprogram, vilket dels syftar till organisk tillväxt, dels till selektiva förvärv. Förvärvet av Oasis Foods Company i USA Genom att förvärva Oasis Foods Company förstärkte AAK sin ställning på den nordamerikanska marknaden för livsmedelsservice ytterligare. Oasis är ett mycket välskött företag som blir en utmärkt plattform för vår fortsatta expansion inom den viktiga livsmedelsservicesektorn i Nordamerika. Företagets stora utbud av etablerade produkter och varumärken ger oss ett betydligt bredare produkterbjudande på världens största marknad för livsmedelsservice. Förvärvet är en integrerad del av AAK:s Accelerationsprogram och ökar vår kapacitet på strategiskt viktiga områden. Läget i New Jersey, i närheten av vår anläggning i Port Newark, är praktiskt och ger enkel tillgång till några av landets största befolkningscentrum. Utvecklingen i Kina Sedan kontoret i Shanghai öppnades har utvecklingen varit mycket positiv. I dag är verksamheten igång, och vi har lokal personal så att vi kan ta hand om kunderna på bästa sätt. För att understryka att vi finns på plats medverkade AAK Kina på utställningen Food Ingredient China under våren. Engagemanget i kvinnogrupper tredubblas AAK har undertecknat ett avtal med regeringen i Burkina Faso som innebär att den verksamhet med kvinnogrupper som bedrivs på landsbygden i Burkina Faso i Västafrika tredubblas under de närmaste två åren. Syftet med avtalet är dels att säkra vår försörjning av strategiskt viktiga sheakärnor av hög kvalitet, dels att förbättra levnadsvillkoren i byarna. Partnerskapet med kvinnogrupperna bygger på principerna om rättvis handel: kvinnorna tillförsäkras stabila inkomster och bonus om de levererar produkter av hög kvalitet, utan att de binder sig för att sälja till AAK. Bildandet av grupper innebär att kvinnorna får status som affärspartner och bidrar till att bekämpa fattigdomen och förbättra levnadsvillkoren i deras byar. För vår del innebär det bättre volymer och bättre produktkvalitet. AAK:s Accelerationsprogram fortsätter att ge positiva effekter Genomförandet av vårt program, AAK Acceleration (tillväxt, effektivitet, människor) pågår för fullt. Programmet bygger på vår befintliga specialiseringsstrategi, som kvarstår. Några centrala punkter i det är kundnytta, kundfokus, effektivitet, omsorgen om alla anställda samt frågor som påverkar världen runt omkring oss. Hur det förvärrade allmänna ekonomiska läget i Europa kommer att påverka vår bransch är svårt att förutsäga. AAK:s värdefulla erbjudanden i form av hälsosamma produkter och lägre kostnader samt vår strategi att utveckla produkter och lösningar tillsammans med kunderna gör dock att vi är försiktigt optimistiska inför framtiden. AAK följer också marknadstrenderna noggrant och strävar efter att förbättra kommunikationen med kunderna, så att vi kan framföra rätt idéer vid rätt tidpunkt och ta fram lösningar på området vegetabiliska oljor och fetter. Jag hoppas att du finner ny intressant information och läsning i det här numret av Nordic magazine! Med vänliga hälsningar NORDIC AAK Magasin publicerad av AarhusKarlshamn Sweden AB, SE Karlshamn, Sweden Redaktion: Ted Fyke, Bodil Granroth, Monika Hjorth, Lena Ingvarsson, Joakim Karlsson, Britha Kruse, Jan-Olof Lidefelt, Anneli Mattsson, Lena Nilsson, Bengt Pettersson, Roger Sigvant, Jörgen Thieme, Maria Wennermark. Kontaktperson: Lena Nilsson, tel Produktion: Foto: AAK Arne Frank Koncernchef Jan-Olof Lidefelt går i pension efter mer än 30 års anställning vid AAK och Karlshamns. Under 20 år som FoU-chef och 10 år i olika kommersiella roller har han haft ett finger med i mycket av det som skett i företaget och i branschen som helhet. Magasinet bad honom beskriva några händelser som haft betydelse för branschens utveckling. Fett är en viktig del av vår föda och maten engagerar en allt bredare krets av konsumenter. Detta bidrar till att skapa en debatt, som tillsammans med nya forskningsrön påverkat utvecklingen. Några av de problemställningar vi brottats med genom åren har inneburit stora förändringar i vår bransch, säger Jan-Olof. Fakta och tyckande i näringsfrågor förändrar branschen Att vi behöver fett i maten har väl aldrig ifrågasatts, men uppfattningen om vad som är bra eller mindre bra har varierat en del. Både forskare och opinionsbildare har haft betydelse för utvecklingen. Nyttig rapsolja ser dagens ljus När jag började i företaget hade en ny rapsolja sett dagens ljus och därmed löstes ett stort problem för rapsproducerande länder som Sverige och Kanada. Konsumtion av rapsolja hade kopplats till uppkomst av hjärtproblem och erukasyran utpekades som roten till det onda. Nu hade växtförädlarna tagit fram nya sorter utan erukasyra och en ny rapsolja för livsmedel fanns klar att använda. Det skulle dock dröja många år innan den negativa imagen försvann. Rapsoljan förblev ett billigt alternativ till sojaolja och användes under många år mest i härdad form. Runt 1990 inleddes dock en omvärdering baserad på nya forskningsrön. Lite mättat fett, mycket oljesyra och en relativt hög halt omega-3 var en kombination som föll näringsforskarna i smaken. Fortfarande har solrosoljan kvar sin hälsoimage i gemene mans ögon, men modern forskning pekar på att rapsolja har en betydligt bättre fettsyraprofil, menar Jan-Olof. Kampanj mot tropiska fetter Många gånger har en intensiv debatt i media drivit på utvecklingen; ibland i en riktning som inte har stått i samklang med forskningsrön. Ett exempel jag upplevde på nära håll var den s.k. Tropical fats -kampanjen i USA. I en stor annonskampanj i ledande dagspress, som drog igång , anklagades företag för att förgifta amerikanska konsumenter med produkter innehållande palm och kokosolja. Rubriken på helsidesannonser i bl.a. New York Times var The Poisoning of America. För att slippa pekas ut som bov i nästa annonsomgång startade de utpekade företagen ett intensivt arbete med att ta bort de förment farliga fetterna. I många fall blev lösningen härdad sojaolja rik på transfettsyror. Ny syn på transfettsyror Alla vet väl vad som hände sedan. Ny forskning tydde på att transfettsyrorna hade samma eller kanske något starkare negativ effekt på blodfetter 2

3 Jan-Olof tackar för sig sojaolja att anlöpa hamnen i Karlshamn. Trots att mer än 80 % av världens soja, ca 30 % av majsen och 65 % av bomullen utgörs av GMO sorter och trots att 15 års erfarenheter framför allt från USA och Sydamerika visar att GMO grödor har en hel del fördelar förblir motståndet i Europa kompakt säger Jan-Olof. RSPO ett lyckat initiativ Palmolja har under senare år hamnat i fokus för en annan miljödebatt. Den snabbt ökande produktionen av palmolja har lyfts fram som en viktig orsak till den snabba minskningen av regnskogen i Sydostasien. Speciellt i Storbritannien har kampanjerna avlöst varandra och döende orangutanger har fått symbolisera problematiken. För att finna en lösning som kunde tillfredsställa både industri och miljöorganisationer tog WWF år 2001 initiativ till en dialog och ett par år senare bildades Round Table for Sustainable Palm Oil, en organisation med syfte att driva en hållbar utveckling av palmoljeproduktionen. Vi var med från början och jag fick förmånen att representera vårt företag i styrelsen de första åren, minns Jan-Olof. Intressant men också bitvis frustrerande när vitt skilda ståndpunkter skulle jämkas samman till en lösning alla parter kunde acceptera. Genom att söka samarbete istället för konfrontation fick man till stånd ett mycket konstruktivt samarbete mellan frivilligorganisationer och industri, vilket varit nyckeln tillframgång för projektet. Produktionen av palmolja som granskats och godkänts enligt RSPOs kriterier närmar sig 15 % av hela världsproduktionen. som mättat fett. Debattörer utpekade härdade fetter som onaturliga och så kom transdebatten igång med full kraft några år in på 1990-talet. Nya braskande rubrikerna i amerikansk press kunde berätta att transfettsyror orsakade fler dödsfall än skjutvapen! Även Sverige fick en transdebatt i media och av flera skäl valde svensk margarinindustri att minska och sedan helt ta bort transfettsyror i konsumentprodukter redan Vår egen utvecklingsavdelning hade inlett utvecklingen av transfria eller translåga fetter flera år tidigare för att vara förberedda på vad som komma skulle. Alternativen byggde givetvis på en kombination av olika mättade fetter. Cirkeln slöts och de tidigare stigmatiserade tropiska fetterna kunde åter användas utan risk för negativ press. Efter en trög start, som delvis berodde på att vi inte helt lyckades skapa samma funktionalitet eller fysikaliska egenskaper i de tidiga versionerna, kom allt fler kunder att efterfråga transfria fetter från början av 2000-talet. Trots allt blev nog slutet på den här historien gott och vi har fått den minskning av både mättat fett och trans som forskarna eftersträvade, anser Jan-Olof. Miljöfrågor i fokus- GMO, LCA, tropisk regnskog GMO växer trots motstånd Genetiskt modifierad soja började odlas i begränsad kommersiell skala Flera miljöorganisationer drev ett aktivt motstånd mot GMO-grödor på grund av att man ansåg riskerna alltför dåligt studerade. Vi förväntade oss reaktioner och försökte upprätthålla en dialog med miljö-och konsumentorganisationer men blev ändå överraskade av kraften i det motstånd mot GMO som växte fram i Europa. I Karlshamn uppstod stor dramatik när Greenpeace försökte hindra en båt lastad med Till sist en fråga om framtiden vad ser du i kristallkulan? Jag är övertygad om att miljöfrågorna kommer att få än större uppmärksamhet. Förhoppningsvis kommer det att finnas starka krafter som förmår driva dessa ur ett helhetsperspektiv, så att vi undviker en snedvriden debatt som ibland driver utvecklingen i fel riktning. Jag tror också vi kommer att se än mer data som visar de positiva hälsoeffekterna av omega-3 fettsyror och att en ökad kvot omega-3/ omega-6 kan vara en väg mot bättre folkhälsa. Rapsolja kommer allt mer att framstå som en hälsosam olja med sin unika balans mellan omerga-3 och omega-6. Forskningen kring fettsyrors betydelse för genuttryck är ännu i sin linda. Här kan vi dock förvänta oss nya rön som måste tas med i en helhetsbedömning av hur det optimala fettet skall se ut Kunskapen om fetters fysikaliska egenskaper utvecklas vidare, vilket gör det möjligt att med bibehållen funktion ytterligare sänka det mättade fettet och kanske också minska totala fettmängden i livsmedel, något som är viktigt för att hålla ner energiintaget och därmed minska risken för övervikt 3

4 AAK Magasin Nummer Livsmedelssäkerhet riskanalys och HACCP AAK har alltid satt livsmedelssäkerheten främst för att kunna leverera säkra produkter som innehåller minimalt med kontaminerande ämnen. För att uppnå detta krävs det omfattande kunskaper om de olika typer av kontaminerande ämnen som kan förekomma i oljor eller fetter. Genom att ha fullständig kännedom om potentiella kontaminerande ämnen och deras källor och ursprung blir det möjligt att kontrollera dem fullt ut. I förra numret av Nordic kunde man läsa om hur AAK går till väga för att välja de bästa råvaruleverantörerna. När olika leverantörer ska utvärderas och godkännas läggs stor vikt vid olika aspekter som rör livsmedelssäkerheten. AAK:s grundsyn är att man så långt det är möjligt ska förhindra eller minimera alla former av kontaminering redan vid källan. Typer av risker Andra steg i flödet där risker kan uppstå, utöver inköp, är beredning och leverans. För samtliga dessa tre steg finns det olika farogrupper att beakta såsom kemiska, fysiska och mikrobiologiska faror, allergener och sabotage/bedrägerier. De största farorna finns inom gruppen kemikalier. Exempel på olika ämnesgrupper är tungmetaller, pesticider, polyaromatiska kolväten (PAH) och mineraloljor/smörjämnen. Många av dessa ämnen har förts in i oljan redan innan den har kommit till våra fabriker för vidare beredning, t.ex. i samband med odling, skörd, malning, transport eller lagring. Dessa kemikalier avlägsnas/minimeras genom AAK:s beredningsmetoder. Mikrobiologiska hot: I en ren olja finns det inga eller ytterst få växande organismer. Beredningen omfattar värmebehandling över 200 C, vilket dödar alla mikroorganismer. Men det är också viktigt att tänka på slutfaserna när oljan redan är färdigberedd och nedkyld, så att man inte får in mikroorganismer som kan ligga kvar latent och börja växa när oljan eller fettet används i slutapplikationen där det finns vatten och andra näringsämnen. Därför fokuserar AAK på goda hygienförhållanden och använder sig av hygienzoner. Det är viktigt med ordentlig rengöring för att förhindra korskontaminering med andra livsmedelsämnen. Detta har särskilt stor betydelse när oljor transporteras i lastbilstankar, som även används för andra livsmedel. Även små mängder av en allergen kan få dramatiska konsekvenser för en allergisk person och detta är något som måste förhindras. Riskbedömning och HACCP En potentiell fara kan omvandlas till en kalkylerad livsmedelssäkerhetsrisk. Identifiering och beräkning görs med stöd av HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points faroanalys av kritiska styrpunkter). Detta är en väl beprövad metod inom dagens livsmedelsindustri. Inom HACCP-metoden tillämpas sju olika steg för att fullt ut identifiera och kontrollera olika faror/risker för konsumenten. Prioritet 1 är att eliminera riskerna och prioritet 2 att minska dem. Om de båda första målen inte uppnås, betraktas den identifierade risken som en kritisk styrpunkt (CCP), där kritiska parametrar fastställs med hjälp av godtagbara minimi-/ maximivärden. Om ett gränsvärde överskrids, finns det ett särskilt förfarande för att förhindra 4

5 att produkten kommer ut till konsumenten. HACCP är ett värdefullt verktyg, men framför allt gäller det att ha kunskaper om vilka potentiella faror som ska hanteras och hur allvarliga de olika farorna är. Detta kräver att man har goda expertkunskaper internt och/eller tillgång till extern support. Andra fallgropar är alla förändringar som sker kontinuerligt i flödet inköp beredning leverans. AAK har ett särskilt förändringsförfarande, där olika fastställda typer av förändringar måste riskbedömas innan de påbörjas. Ett annat bra stöd är ISO 22000, ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. Denna standard är särskilt inriktad på livsmedelssäkerhet och kan tillämpas längs hela livsmedelskedjan. För ett par år sedan kom några större livsmedelsproducenter med PAS 220, som är tänkt att komplettera ISO Detta är en mer ändamålsenlig och konkret vägledning om olika saker man bör tänka på. ISO och PAS 220 passar bra att kombinera och går då under förkortningen FSSC 22000, som har erkänts av organisationen Global Food Safety Initiative (GFSI). Lagstiftningen och AAK:s standarder Lagstiftningen anger vilken lägsta nivå som gäller. Men ofta är AAK:s ambitioner och kundernas krav betydligt högre än så. Tillsammans med våra processer som har utvecklats genom beprövad erfarenhet utgör detta plattformen för våra båda AAK-standarder för kontaminerande ämnen, en för vanliga olje- och fettapplikationer och en för de fetter som används i bröstmjölksersättning. Både spädbarn och större barn är känsligare för kontaminerande ämnen. Det finns flera självklara skäl till det: de får inte lika varierad kost som vuxna, de väger mindre och deras organ är inte fullt utvecklade. Att de är mer känsliga avspeglas också i lagstiftningen, där det ofta anges särskilda gränsvärden för livsmedel för spädbarn ; dvs. slutapplikationen. När det gäller pesticider är bestämmelserna mycket hårdare för spädbarn än för vanliga applikationer (EU-direktiv 2006/141/EG). Se tabell. Uppföljning av slutprodukterna AAK agerar proaktivt mer än reaktivt. Detta innebär att arbetet inriktas på förebyggande åtgärder och säkra förfaranden för att förhindra att det finns kontaminerande ämnen kvar snarare än att behöva reagera när problem har uppstått i ett senare skede. Processerna och förfaranden är noggrant utformade för att hela tiden ha full kontroll. För att slumpvis kontrollera att produkterna följer AAK-standarderna finns ett särskilt program för att övervaka livsmedelssäkerheten. Stickprov tas på ett antal olika råvaror och färdigberedda produkter enligt ett förutbestämt program. Stickprovsprogrammet följs av ett testschema, som anger alla analystester som ska utföras för varje stickprov. AAK använder externa specialistlaboratorier, som är ackrediterade för olika inriktningar, och resultaten samlas i en intern databas. Genom att gå så strukturerat tillväga kan AAK se till att samtliga specifikationer uppfylls. Kontaminerande ämne Oljor för vanliga applikationer Spädbarnsmat PCB (summan av sex arter) 40 ng/g fett 1.0 ng/g våtvikt Bly 0.1 mg/kg 0.02 mg/kg Bens(a)pyren 2.0 µg/kg 1.0 µg/kg PAH4 (summan av fyra PAH-föreningar) 10 µg/kg 1.0 µg/kg VIP-seminarie I juni anordnades ett väldigt lyckat seminarium med titeln Looking to the Future i Sverige. Programmet var inriktat på en rad olika teman, t.ex. vad det är som formar livsmedelsindustrin, statliga initiativ kopplade till hälsa, kost och dödlighet samt hållbarhet och varumärkesförtroende. Dessa teman behandlades av åtta externa talare från olika håll i världen. Dessutom talade olika representanter för AAK om vilka lösningar AAK kan erbjuda när det gäller dessa teman. Många kunder från livsmedelsindustrin deltog i seminariet, som hade till syfte att visa att AAK är en proaktiv partner för framtida affärsverksamhet, men också att stärka nätverket med kunder och forskning. Såväl kunder som talare var mycket positiva till arrangemanget. Det unika med seminariet var att det fanns många möjligheter till diskussion och utbyte mellan kunder, AAK-representanter och talare under hela evenemanget. Talarna fanns kvar under seminariet och deltog i samtliga diskussioner och workshops. Vi är väldigt nöjda med seminariet och känner oss övertygade om att kunderna, forskningen, marknadsföringssidan och AAK behöver den här typen av seminarier för att bygga relationer och stå rustade inför framtida möjligheter inom livsmedelsindustrin, säger Renald Mackintosh, Vice President AarhusKarlshamn AB. 5

6 AAK Magasin Nummer Förbättrat näringsvärde Ostkonsumtionen ökar stadigt och kommer enligt prognoserna att fortsätta öka. Det ställer producenterna inför utmaningen att tillfredsställa konsumenternas önskemål om ett stort utbud. Global utveckling enligt OECD-FAO 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 5, kmt Dagens konsumenter är hälsomedvetna och noga med vad de äter, så hälsotrenden vid marknadsföring av livsmedel är mycket stark. Det finns två huvudsakliga skäl till att använda vegetabiliska fetter i ost. Det första är att öka ostens näringsvärde, genom att inkludera mera fleromättade fettsyror eller andra funktionella lipider. Det andra är att minska råvarukostnaderna. Genom att använda vegetabiliska fetter kan man öka mängden fleromättat fett minska mängden transfetter minska mängden mättat fett öka mängden omega 3 minska kolesterolmängden. Nedan följer en jämförelse över mängden mättat fett och transfetter i produkterna Akoroma, Akocheese och mjölkfett. Mättat fett, % SAFA Transfett Mjölkfett Akoroma OM Akoroma LT Akocheese U Akoroma- och Akocheese-produkterna är specialanpassade för ostproduktion. De innehåller rätt balans av fast och flytande fett, har rätt konsistens samt de rätta smältegenskaperna. Kristalliseringsmönstret är anpassat för att uppnå högsta tänkbara kvalitet hos den färdiga produkten vad gäller konsistens, utseende och stabilitet under lagring. Akoroma har en neutral smak som inte påverkar ostens egen smak. Akocheese är en fettblandning med kortkedjiga fettsyror, anpassad för tillverkning av lagrade ostar. Denna vegetabiliska fettblandning ger en förbättrad smakutveckling hos osten under lagringen, jämfört med andra fettblandningar. Den används på samma sätt som Akoroma, men ger en bättre ostsmak efter lagring. Fettet har anpassats både med tanke på konsistensen och på den viktiga smakutvecklingen under lagringen, se tabellen på sidan 9. Utvärderingen, gjord av en oberoende smakpanel, baseras på ostar som lagrats i 12 månader. Resultaten visar ostsmakens intensitet. Osten som är baserad på Akocheese har nästan samma smakutveckling som den mjölkfettsbaserade osten. Resultaten bekräftades av smaksammansättningsanalysen. 6

7 i ost Smakjämförelse för lagrade ostar % vegetabiliskt fett Ost smak 100 % Akocheese Mjölkbaserat Det går att framställa en stor mängd olika ostsorter med vegetabiliska fetter. Nedan följer några exempel Lagrade ostar kräver mycket av det vegetabiliska fettet, eftersom fettet påverkar smakutvecklingen under lagringen. Av det skälet används Akocheese-produkter, som har mycket goda lagringsegenskaper. För ostar med kortare lagringstid används Akoroma-produkter. Precis som Akocheese har de god inverkan på konsistensen, men förblir neutrala i smaken under lagringen. För färskost finns andra utmaningar. Konsistensen är mycket viktig, och fettet måste ge produkten en aptitlig, krämig konsistens. Dessa egenskaper ger Akoroma-produkterna; dessutom binder de vatten för att minska utsöndring av vassle. Smältost är huvudsakligen en bredbar ost, skivad ost och riven ost. Det ställer höga krav på fettets kristalliseringsegenskaper, eftersom det påverkar konsistensen. Dessa ostar framställs vanligen genom att man hettar upp hårdost tillsammans med smältsalter. En annan metod är att blanda proteiner med vegetabiliskt fett. Akoroma-produkterna är lämpliga även för framställning av smältost. I samtliga ostsorter kan mjölkfettet helt eller delvis ersättas med AAK:s ostfetter. Framställning Utöver den goda smaken och den sunda sammansättningen är ytterligare ett mål med Akocheese och Akoroma att göra det möjligt att framställa ost med standardutrustning för osttillverkning. Den enda förändringen i framställningsprocessen är att ett emulgeringssteg läggs till före pastöriseringen. Efter det är det standardprocess.. Framställningen av ostar baserade på vegetabiliskt fett börjar med en emulsion av fett och skummjölk. Fettdropparnas storlek och jämnhet är viktiga parametrar för den färdiga ostens kvalitet. Rätt storlek på fettkulorna kan uppnås genom homogenisering vid lågt tryck eller genom att spruta in fettet i skummjölken med hjälp av ett sprutmunstycke. Den mjölk som då tas fram används sedan i den vanliga utrustningen för ostframställning. Etikettering I många länder skyddas mjölkprodukter genom lagstiftningen. Det innebär att en ostliknande produkt inte får säljas som ost om den innehåller alternativ till mjölkprodukter. Men vegetabiliska fetter kan också användas för att marknadsföra den färdiga ostliknande produkten. AAK tillmötesgår kundens önskemål om att produkten ska innehålla exempelvis olivolja, som då kan användas i marknadsföringssyfte. 7

8 AAK Magasin Nummer SHEA Shea är en unik råvara. Sheaträdet växer vilt i ett väl definierat område i Västafrika söder om Sahara Sahel bältet. Sheaträdet genererar inkomster till miljontals kvinnor på landsbygden i Västafrika. Sheaträdet ger en skörd per år men på grund av väder och vind så varierar skörden från år till år från område till område. Sheacykeln Sheaträden blommar och pollineras av bin under januari-mars och frukterna utvecklas under månaderna april och maj. De mogna frukterna faller till marken och plockas av kvinnorna på den Västafrikanska landsbygden. Frukten består av fruktkött och en kärna. Fruktköttet är välsmakande och mycket omtyckt av folket och ett viktigt bidrag i den dagliga kosten under den period av året då skörden av övriga livsmedel inte börjat. Frukten konsumeras också gärna av djur såsom fladdermöss och boskap. Kärnorna sprids således helt naturligt. Fruktköttet är dessutom ett utmärkt naturligt gödsel till shea trädet. Eftersom kärnorna gror ganska lätt så är det viktigt att plocka frukterna direkt efter att dessa har fallit till marken. Detta sker under månaderna maj-augusti. För att förhindra att kärnorna gror kokas dessa. Därefter tar man bort skalet och torkningsprocessen fortsätter. När kärnorna är torra säljs merparten men en liten del behålls för tillverkning av sheasmör för egen konsumtion eller för försäljning. Sheasmör är en viktig ingrediens i bl a matlagningen i Västafrikanska hem och hushåll. Sheaträdet skyddas på ett naturligt sätt eftersom det genererar en inkomst men också på grund av nationella lagar och förordningar som säger att det är förbjudet att hugga ner sheaträd i vissa länder. Sheaträdet är tåligt och påverkas inte i någon större utsträckning av den årliga svedjebränningen som äger rum i markerna i sheabältet och därmed också runt träden. Vi ser dock ett hot i att man trots allt hugger ner sheaträd för att producera träkol i brist på tillgång på annat bränsle. Det uppskattas att den årliga produktionen av sheakärnor beräknas till strax under 2 miljoner ton, men endast en mindre del tas tillvara. Export och inhemsk användning utgör ungefär en tredjedel av den totala skörden. AAKs närvaro i Västafrika ökar kunskap och öppenhet Efter att ha köpt Sheakärnorna via återförsäljare i ett 40-tal år, bestämde sig AAK i början av 2000 för att öka närvaron i Västafrika för att få bättre Årstid Regnperiod Torrperiod Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Blomning Frukt Plockning Uppköp Uppköp Transport Transport 8

9 kunskap om och kontroll över hela värdekedjan för shea från skördeområdet till vår produktion. Sedan dess har vi öppnat 8 kontor varav ett par innefattar anläggningar med lagerbyggnader, fordonsvågar, laboratorier, verkstäder och lastbilar av olika storlekar. Detta gör att vi kan hjälpa till med logistiska lösningar samt närvara i bushen och köpa sheakärnor direkt vid källan. Vår organisation i Västafrika är mycket viktig då den ökar AAKs marknadskännedom och bidrar till en öppen och transparant marknad. AAK arbetar med kvinnogrupper i Burkina Faso och Ghana Under de senaste åren har AAK etablerat samarbete med kvinnogrupper i Burkina Faso och Ghana. För närvarande arbetar vi med ca kvinnor i Burkina Faso och i Ghana. Målet är att utöka medlemskapet till kvinnor under en 2-års period i Burkina Faso. Tillsammans med regeringen i Burkina Faso kommer vi att skapa ett offentligt privat partnerskap med syfte att ytterligare utöka våra aktiviteter i landet. Syftet är att AAK utbildar kvinnorna i de utvalda byarna i frågor som rör hantering av sheakärnor, hur man förvarar kärnorna på bästa sätt och hur man kan påverka kvaliteten på ett positivt sätt. Detta gör det möjligt för kvinnor att sälja högkvalitativa sheakärnor som ger en tillförlitlig marknad och därmed en bättre och stabilare inkomstkälla. Shea är en hållbar råvara som ofta används i choklad-, livsmedel- och kosmetikapplikationer men som kan användas på många andra sätt och mycket bredare än idag. Ökad användning kommer inte bara att hjälpa till att bekämpa fattigdomen i Sahel-området utan också i hela Västafrika då hanteringen skapar arbetstillfällen längs värdekedjan från träd till exporthamn. Sheaträdet är anpassat till miljön i Sahel-bältet och stoppar med sin existens ökenutbredningen. 9

10 AAK Magasin Nummer Nya regler om hälsopåståendena för en aktiv livsstil Näringspåstående Inom EU har det sedan en tid funnits näringspåståenden kopplade till fettkvalitén på livsmedel. Ett näringspåstående innebär att man kan märka produkten t ex med att den innehåller reducerad mängd mättat fett. Detta är applicerbart på glass då man byter kokosolja mot en blandning av oljor med lägre halt mättat fett. AAK har ett produktsortiment för glass som heter Akomix där produkterna har en bra näringsmässig profil. Dessa produkter har låg andel mättat fett, ner till endast 30 % i Akomix LS30. Detta påstående kan även användas för bageriprodukter där produktsortimentet heter Akobake LS. Jämfört med konventionella fetter i bageriproducerade applikationer kan man sänka halten mättat fett med upp till 50 % och därmed uppfylla kraven för denna märkning. Från maj månad 2012 har man dessutom möjligheten att även göra hälsopåståenden enligt den nya listan över hälsopåståenden i artikel 13 som blev publicerad i den officiella Journal of the European Union vilket betyder att de generella hälsopåståendena har blivit godkända inom EU. Den nya lagen kommer att gälla från juni 2012 med en övergångsperiod på 6 månader. Produkter med hög halt av framför allt olja från raps och lin kan redan idag uppfylla de regler som gäller. Rapsolja har en mycket bra näringsprofil med bl a den lägsta halten mättat fett, endast 7 % av vegetabiliska oljor. Den innehåller dessutom essentiella fettsyror; linolsyra (omega 6) och alfalinolensyra (omega 3) i en bra balans. De produkter som idag kan märkas med källa till omega 3 och som innehåller alfa-linolensyra kan även märkas med informationen om att produkten hjälper till att bibehålla normalt blodkolesterolvärdet. Man behöver ett intag av 2 gram alfa-linolensyra per dag för att få effekten. Konsumentprodukter där ovanstående närings och hälsopåståenden kan användas är t ex margarin, glass, chips, oljor och fullkornskex Det finns nu en hel rad av definierade regler som kan användas för att göra hälsopåståenden på konsumentprodukter. Reglerna kommer att vara lika för alla länder inom EU och de kommer att vara ett bra verktyg i marknadsföringen av nya hälsosammare produkter för vår allt mer aktiva livsstil. 10

11 När smaken får bestämma Kaffedrickandet är populärare än någonsin och allt fler kaffekedjor med avancerade namn på menyn växer fram i vår omgivning. Olika rostning och färskmalda bönor är en absolut självklarhet. Caféerna erbjuder nybakade bagels, bullar, muffins, kakor och andra läckra bakverk. Alla förutsättningar finns för att unna sig något gott till kaffet. I de flesta fall är det själva smaken som hjälper oss styra vårt val av bakverk, eftersom den är en avgörande egenskap. Att smaken är viktig hjälper oss säkert att hitta vår favorit, som sedan leder till att vi gång på gång kommer att välja samma bröd eller kaka. Vikten av god smak I all livsmedelstillverkning är god smakkvalitet en grundförutsättning. Det man äter ska smaka bra. Vegetabiliska oljor och fetter är ofta viktiga smakbärare i många applikationer. Fettet ska i många fall framhäva andra smaker och bör därmed ha en neutral framtoning. I vissa fall krävs en förstärkning för att ge slutprodukten dess rätta egenskaper. Något som tagits hänsyn till när det gäller att ge margariner rättvisa. Margariner till småkakor och finare konditorivaror bör har en välbalanserad smak av smör. AAKs Marba Konditor är smaksatt med en värmestabil smörarom, som ger bakverken en bibehållen smörsmak även efter lagring. Marba Konditor har en mjuk konsistens och är mycket lämplig för användning till småkakor, finare konditorvaror och mjuka kakor. Med sin låga smältpunkt ger Marba Konditor god avsmältning och hög smakupplevelse. Där luft kan ge lyft Marba Delikatess är ett fast bagerimargarin som är speciellt utvecklat för saftigare bakverk och mörare småbröd. Denna produkt har dessutom mycket bra vispegenskaper. Den goda vispbarheten gör att Marba Delikatess passar bra till allehanda fyllningar och krämer där volym önskas. Kräver bakverkets fyllning mer luft och ökad hållbarhet rekommenderas Marba Krämfett. Marba Multibake EXE är ett nytt margarin speciellt lämpat för mjuka och söta vetedegar med förlängd hållbarhet. I sortimentet finns även ett generellt bagerimargarin, Marba Multibake. Även detta kan användas till söta degar eller fyllningar. Marba Wiener NH är ett kavlingsmargarin speciellt lämpat för kavlade produkter såsom wienerbröd. Ett mjukt margarin med egenskaper som ger bra lyft och frasighet med mycket god avsmältning. En nyhet som kompletterar Marba sortimentet under hösten är Marba Multibake EX, ett alternativ till chokladdoppade bitar. Kvalitet och funktion Valet av en produkt kan också påverkas av utseendet. Att något ser ut som det brukar samt har en jämn kvalitet är ofta ett avgörande val. En viktig parameter för AAKs margariner är jämn kvalitet och konsistens, så att produkten fungerar likadant på bakbordet, i kavlingsmaskinen och i den färdigbakade produkten. AAKs Margariner Produktnamn Marba Multibake Marba Multibake EX Marba Multibake EXE Marba Konditor Marba Delikatess Marba Krämfett Marba Wiener NH Applikation Generellt bagerimargarin för kakor, bullar och bröd Chokladdoppade bitar och kondisvaror Vete- och matbrödsdegar med förlängd hållbarhet Delikata småbröd och konditorivaror Vispade krämer och fyllningar, saftiga bakverk och möra småbröd Extra luftiga fyllningar med förlängd hållbarhet Kavlad deg och wienerdeg 11

12 AAK Magasin Nummer Global råvaruprisutveckling januari-juli 2012 Under årets första månader drevs priserna på vegetabiliska oljor uppåt bl a på grund av högre mineraloljepriser orsakade av oroligheterna i mellanöstern. Senare under våren har dock priserna pressats nedåt. Främsta orsaken till prisnedgången har varit en oro för den ekonomiska utvecklingen i världen. Framför allt i Europa har ett flertal länder hamnat under stark press när det gäller den finansiella situationen. Enligt vissa analytiker har även Kina s ekonomi visat tendenser på att mattas av. Detta har skapat en oro över att efterfrågan på vegetabiliska oljor kan komma att minska EUR/MT Palmolja Sojaolja Rapsolja Solrosolja Kokosolja Under sommaren har priserna stigit på grund av torka i USA. Det är 50 år sedan den amerikanska mellanvästern drabbades av en lika svår torka och skördarna av soja och majs kan bli de lägsta sedan 1988 trots att arealerna ökat. Regn har börjat falla men frågan är om det är tillräckligt och hur stor skada den amerikanska soja skörden har tagit. Den snöfattiga vintern i Europa gav förväntningar om en utbredd utvintring av rapsen. Det verkar nu inte som så är fallet utan prognoserna visar på en avkastning som är i linje med ifjol. Sådden av solros var något högre än ifjol i Ryssland och Ukraina. Dessa länder står för mer än hälften av världsproduktionen av solros. Skördeutfallet spås dock att bli mindre än förväntat på grund av torkan i länderna. Det ska dock nämnas att den totala världsproduktionen beräknas uppgå till liknande siffra som ifjol dvs ca 39 milj ton. Priserna på palmolja har stigit något under sommaren men inte i samma utsträckning som övriga råvaror. Mineraloljepriserna har pressats nedåt av oro för den ekonomiska utvecklingen i världen men även av höga lager framför allt i USA. Det påverkar biodiesel priset i samma riktning och sätter då även press på priserna för vegetabiliska oljor. Oroligheterna i Mellanöstern har dock vänt prisnedgången till viss del Hur ser vi på de kommande månaderna Vädret i USA kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av priserna. Fortsatt värme och torka kommer att innebära en markant mindre skörd och därmed mindre tillgång på soja. Världsmarknaden behöver då förlita sig på att länderna i Sydamerika kan producera sojaskördar för att tillgodose marknaden. Den ekonomiska utvecklingen i Eurozonen kommer att ha inverkan på prisutvecklingen och efterfrågan på vegetabiliska oljor. För närvarande diskuteras också exporttullar på palmolja i Indonesien och Malaysia. Huruvida Malaysia kommer att sänka sina tullar och därmed öka sin export är oklart. Det finns indikationer på att det finns en risk för att väderfenomenet El Nino skall nå Sydostasien mot slutet av året. Även om dessa indikationer är väldigt osäkra så fokuserar marknaden på faktorer som dessa. Sammanfattningsvis ser vi fram emot en höst med många olika faktorer som påverkar priserna på vegetabiliska oljor i olika riktningar. 12

13 Vegetabiliska fetter till mjölkpulver AAK har tagit fram ett skräddarsytt sortiment av produkter som har raffinerats särskilt för att få högsta möjliga renhet och smakkvalitet, för användning i mjölkpulver. Slutprodukten får en bättre näringsprofil, men med bibehållen funktionalitet och till en lägre kostnad vid användning av Akoblend. Mjölkersättning, och så kallad filled milk är ersättningar för mjölk där fettet har bytts ut mot vegetabiliskt fett. Fördelen med att använda vegetabiliskt fett är att kostnaderna blir lägre. Råvarans jämna kvalitet gör också att produktionsprocesserna blir stabilare och effektivare. Man erhåller även en bättre näringsprofil på slutprodukten. Mjölkpulver med vegetabiliskt fett Produktionen av mjölkpulver som innehåller vegetabiliskt fett och är avsett att användas som livsmedel ökar. Fetthalten är densamma som för helmjölk, det vill säga %. Man kan använda olika vegetabiliska oljor, och vanligen bygger produktionen på en blandning som ger snarlika smältegenskaper som för smörfett. Olika vitaminer (främst A, D och E) tillsätts. Skummjölkspulver, vatten, vitaminer och olja blandas i en vakuumblandare och spraytorkas. Pulvret används huvudsakligen av stora institutioner som personalmatsalar, hotell och sjukhus, men i en del länder säljs det även ut till detaljhandeln för direkt användning i hushållen. Det fettberikade skummjölkspulvret kan produceras på två sätt: - Genom att torrblanda skummjölkspulver och fett - Genom att torka en emulsion av skummjölkskoncentrat och fett Fördelar med att använda Akoblend: Högsta möjliga renhet och smakkvalitet Lägre kostnad Inga säsongsvariationer Bättre näringsprofil Torrblandning av skummjölkspulver och fett Historiskt sett har man använt sig av en torrblandningsmetod. Skummjölkspulvret placerades på ett transportband som passerade under ett munstycke varigenom pulvret berikades med fett. Denna produkt hade dock vare sig god löslighet eller god hållbarhet. Så småningom utvecklades en annan metod, som innebär att fettet sprutas in i en kammare som skummjölkspulvret sedan blåses in i. Resultatet är en produkt där fettdropparna är täckta av skummjölkspulverpartiklar. Torkning av en emulsion av skummjölkskoncentrat och fett I den här metoden producerar man vanligen en förblandning som innehåller mer fett (upp till 60 % av den totala mängden fasta ämnen) än som är önskvärt i den färdiga blandningen. Blandningen blandas sedan med andra komponenter i enlighet med slutanvändarens krav. Råvarorna bör vara: - Normalt behandlad skummjölk (pastöriserad) - Fetter med minsta möjliga innehåll av fria fettsyror < 0,2 % (såsom oleinsyra). Skummjölken förångas så att halten fasta ämnen blir % och värms till 65 C. Fetterna smälts och värms till cirka 55 C. Om fettet levereras med tankbil håller det vanligen en temperatur på C, och då behövs ingen smältningsutrustning. Antioxidanter kan tillsättas till det smälta fettet. Om emulgeringsmedel önskas, tillsätts det i detta skedet. Fettet värms sedan till cirka 65 C och blandas med skummjölkskoncentratet. Blandningen leds genom en homogenisator, varefter emulsionen är redo för torkning. Mjölkfettsersättning Det finns många goda skäl att använda Akoblend som ersättning för mjölkfett i skummjölkspulver. Man kan uppnå samma kvalitet på de färdiga produkterna som om man använder mjölkfett, men med lägre kostnader för råvaror och tillverkning. Vegetabiliskt fett är billigare än mjölkfett, och man är inte begränsad till bara en råvara. Det finns inga säsongsmässiga variationer i leveranserna och Akoblend håller alltid en jämn kvalitet, så att produktionen går enkelt och smidigt. Samma produktionsutrustning som i vanlig mejeriproduktion kan användas. Genom att använda Akoblend kan man också förbättra slutproduktens näringsprofil. 13

14 AAK Magasin Nummer Cocoa Butter Equivalents Illexao BR 62 för längre Ökad konsumenttillfredsställelse, hög kapacitet och optimerade slutprodukter: det är vinsten med att använda Illexao BR 62 för att förhindra bloom. Illexao BR 62 gör konfektyrprodukter med choklad mer motståndskraftiga mot bloom utan att påverka produkternas sensoriska profil och den kapacitet man förväntar sig vid framställning av en mörk choklad av standardtyp baserad på kakaosmör. Illexao BR 62 är en kakaosmörsekvivalent med optimerad triglyceridsammansättning som gör mörk choklad mer motståndskraftig mot bloom. Illexao BR 62 i mörk choklad för fasta produkter som chokladkakor fördröjer bloom vid något förhöjda och varierande förvaringstemperaturer, som är den främsta orsaken till att bloom uppstår. Dessutom ger Illexao BR 62 en kraftig hämning av bloomutvecklingen i chokladprodukter där fyllningsfettet migrerar till chokladdrageringen vid lätt förhöjda förvaringstemperaturer. AAK rekommenderar en tillsats av 5 % Illexao BR 62 för bästa effekt. Vid den koncentrationen påverkas varken chokladens sensoriska egenskaper eller processparametrarna. Figur 1: Bloombildning på en chokladkaka Bloomutveckling Minskad glans Dagar Choklad Choklad med 2,5 % mjölkfett Choklad med 5 % ILLEXAO BR 62 Obs: Cykeltest 25 C/31 C med 100 g-kakor av mörk choklad. 4 på y-axeln motsvarar lätt bloom, 3 motsvarar kraftig bloom. Många chokladtillverkare tillsätter en liten mängd mjölkfett till mörk choklad för att förhindra bloombildning vid förvaring. Figur 1 visar att hållbarheten blir betydligt bättre vid användning av Illexao BR 62 i en mörk chokladkaka. Bloomutveckling Minskad glans Figur 2: Bloombildning på ett chokladdragerat kex Veckor Choklad Choklad med 5 % ILLEXAO BR 62 Obs: Fetthalten i det dragerade kexet är 10 %. Det dragerade kexet förvaras i ett isotermt skåp vid temperaturen 23 C under bedömningen. 4 på y-axeln motsvarar lätt bloom, 3 motsvarar kraftig bloom. Figur 2 visar att tillsats av Illexao BR 62 förlänger det dragerade kexets hållbarhet med 50 %. Efter åtta veckor finns det kraftig bloom på kexet med dragering av choklad av standardtyp. Chokladdrageringen med 5 % Illexao BR 62 är fortfarande blank och utan bloom. Mjölkfett är en utmärkt hämmare av bloom men har flera nackdelar: Produkten blir mjukare De sensoriska kvaliteterna ändras, bland annat minskar bitterheten Tillverkningskapaciteten minskar Chokladdragerat kex efter 8 veckor vid 23 C Chokladdragerat kex med 5 % Illexao BR 62 efter 8 veckor vid 23 C Illexao BR 62 ger betydligt bättre motståndskraft mot bloom utan att den mörka chokladens sensoriska kvalitet och hårdhet påverkas och utan att tillverkningskapaciteten försämras. I figur 3 visar den blå kurvan som representerar choklad med 5 % Illexao BR 62 ingen signifikant skillnad jämfört med choklad. Den orange kurvan för choklad med mjölkfett visar däremot en signifikant skillnad i hårdhet, bitterhet och sprödhet. 14

15 hållbarhet Figur 3: Sensorisk profil Brytbarhet 9 Smälthastighet Bitterhet Hårdhet Sprödhet Smältstart Torrhet Tjocklek Vaxighet Chocklad Chocklad med 2,5 % mjölkfett Chocklad med 5 % Illexao BR 62 Den sensoriska profilen för chokladkakor vid 20 C. En stjärna visar en signifikant skillnad vid 5 % jämfört med choklad. AAK s kakaosmörsekvivalent ger konsumenten samma sensoriska upplevelse som traditionell mörk choklad. Det ger en konkurrensfördel genom ökad hållbarhet med bibehållen sensorisk kvalitet. Illexao BR 62 förbättrar dessutom kristallisationskinetiken påtagligt vid temperering. Alla tempereringsparametrar och formsläppningsegenskaper är helt jämförbara med dem hos en mörk choklad av standardtyp baserad på kakaosmör. Till skillnad från när 2,5 % mjölkfett används påverkar Illexao BR 62 därför varken tempereringskapaciteten eller formsläppningsegenskaperna. Dessutom är Illexao BR 62 perfekt att använda i mjölkchoklad om förhöjd temperatur är det främsta skälet till att bloom utvecklas. Illexao BR 62 följer EU-lagstiftningen om choklad och kan användas i 5 % av produktens totalvikt. Det anges som vegetabiliskt fett i märkningen. 15

16 NORDIC AAK Magasin Nummer AAK s fabrik i Karlshamn har vunnit det prestigefulla energipriset E-Prize E-Prize belönar de som kombinerar energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostnader och minska sin miljöpåverkan. E-Prize delas ut av Veckans Affärer i samarbete med E.ON. AAK fick mottaga priset på E-Prize dagen på Grand Hôtel i Stockholm den 30 maj i år. Motiveringen till att AAK i Karlsham vann E-prize i kategorin Stora Företag var: Energiintensiva fabriken i Karlshamn har på tio år lyckats skära ner sin förbrukning och sina utsläpp radikalt. Miljöarbetet har dessutom spridit sig till det kommunala fjärrvärmebolaget. Energikostnaderna ökade markant för cirka tio år sedan. Att AAK har lyckats med arbetet beror på att det har funnits ett stort intresse av energifrågor från högsta ledningen, att det finns eldsjälar i bolaget och att företaget har arbetat strukturerat med energifrågor under en längre tid, säger platschef Roger Sigvant. Minskad energiförbrukning med 40 % på 10 år Genom ett strukturerat och målinriktat arbete har energikonsumtionen kunnat hållas på samma nivå under de senaste 10 åren trots att produktionen har ökat med ca 40 %. Mycket beroende på ständiga förbättringar med vardagsinsatser såsom t.ex. kontroll av kondensatavledare, tryckluftläckor, isolering, ventilationsutrustningar och installation av belysningsautomatik m.m. Och inte minst de anställdas medvetenhet om energikostnader och betydelsen av att hushålla och agera smart. AAK har byggt ett internt fjärrvärmenät för att ta tillvara spillvärmen från processerna att användas för uppvärmning av produkter, fastighetsuppvärmning m.m. Systemet sparar f.n. ca 30 GWh per år. AAK har även byggt ett internt fjärrkylnät (ammoniak) för att försörja fastigheterna med komfortkyla. Övergång till i det närmaste 100 % biobaserad bränsleanvändning AAK har fått miljövänligare anläggningar genom att byta ut fossila bränslen till biobränslen till nära hundra procent. På så sätt har koldioxidutsläppen minskat dramatiskt, från ton per år till ton per år. Samtidigt har den egenproducerade energin gett resultat. Man har anslutit sig till kommunens fjärrvärmenät och bidragit med biobaserad reservkraft. Energimyndighetens PFE program AAK har deltagit från start i PFE programmet och har ett certifierat energiledningssystem integrerat i miljöledningssystemet. Energikartläggningar är genomförda och uppdateras när förändringar i verksamheten sker. Kartläggningarna används bl.a. till att prioritera insatser för energibesparande åtgärder. Kalender AAK Academy Seminarier General Seminar in Vegetable Oils and Fats for the Food Industry Engelska Oktober 2-3 Karlshamn, Sverige Filling Fats for Chocolate and Confectionery Products Engelska Oktober 2-3 Aarhus, Danmark Cocoa Butter Alternatives for the Chocolate and Confectionery Industry Engelska November 6-7 Aarhus, Danmark Chocolate and Confectionary seminar Spanska Date to be set Morelia, Mexiko Bakery seminar Spanska Date to be set Morelia, Mexiko 2013 AAK Academy Seminarier Infant Nutrition Seminar Engelska Maj Karlshamn, Sverige 2012 Utställningar och andra events Mexipan Spanska/ Engelska Augusti Mexiko City, Mexiko Livsmedelsdagarna Svenska September 5-7 Halmstad, Sverige FI South America Portuguese/ Engelska September Sao Paulo, Brasilien NCA Washington Forum Engelska September Washington USA Food Technology Summit & Expo Spanska/ Engelska September Mexiko City, Mexiko AACT Technical Seminar Engelska Oktober 1-3 Lincolnshire, USA Ice-Cream China Engelska Oktober Tianjins, Kina

Anders Byström Senior Advisor, fd CFO. Aktiespararna i Sundsvall 14 september 2015

Anders Byström Senior Advisor, fd CFO. Aktiespararna i Sundsvall 14 september 2015 Anders Byström Senior Advisor, fd CFO Aktiespararna i Sundsvall 14 september 2015 Detta är AAK Grundat år 2005 (Aarhus United A/S 1871 & Karlshamns AB 1918) Antal anställda ca 2.200 Omsättning 2014: 17.814

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kakao- och chokladvaror; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kakao- och chokladvaror; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om kakao- och chokladvaror; 1 (H 155 ) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Magasin Nummer 2 2013. Bagerifetter för en sundare livsstil, sid 3 Mervärde för mejeriprodukter, sid 4-5 Bättre hälsa och funktionalitet, sid 7

Magasin Nummer 2 2013. Bagerifetter för en sundare livsstil, sid 3 Mervärde för mejeriprodukter, sid 4-5 Bättre hälsa och funktionalitet, sid 7 Magasin Nummer 2 2013 Bagerifetter för en sundare livsstil, sid 3 Mervärde för mejeriprodukter, sid 4-5 Bättre hälsa och funktionalitet, sid 7 SUNFLOWER AAK Magasin Nummer 2 2013 Kära Nordic läsare! Vi

Läs mer

Arne Frank Koncernchef och VD. Årsstämma 5 maj, 2015

Arne Frank Koncernchef och VD. Årsstämma 5 maj, 2015 Arne Frank Koncernchef och VD Årsstämma 5 maj, 2015 Agenda Resultat 2014 Viktiga händelser AAKtion Resultat kvartal 1, 2015 2 Helår 2014 Volym 000 ton 1.703 (1.620) +5% Organiskt -1% Omsättning Mkr 17.814

Läs mer

The first choice for value-added vegetable oil solutions

The first choice for value-added vegetable oil solutions The first choice for value-added vegetable oil solutions Magasin Nummer 2 2014 Nyheter i ostdisken, sid 2-3 Stor rapsskörd i sikte, sid 4 5 Nyckeltrender inom livsmedelsindustrin, sid 12 AAK Magasin Nummer

Läs mer

Innehållsförteckning. 14-21 AAKs tre affärsområden. 10-11 Koncernchefen kommenterar. 6-7 AAKs vision, strategi och mål. 12-13 Affärsmodellen

Innehållsförteckning. 14-21 AAKs tre affärsområden. 10-11 Koncernchefen kommenterar. 6-7 AAKs vision, strategi och mål. 12-13 Affärsmodellen Årsrapport 2010 Innehållsförteckning 14-21 AAKs tre affärsområden Omslaget: Food Ingred ients är AAKs största affärsområde. AAK levererar från sin ledande position vegetabiliska alternativ till bageriindustrin.

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys Faroanalys Exempel på utformning av faroanalys En faroanalys utgör det första steget mot ett HACCP - baserat synsätt (se faktaruta 1) för ett livsmedelsföretag. Analysen gör det möjligt att på ett strukturerat

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

One for all A Clean Partner har lösningarna

One for all A Clean Partner har lösningarna Livsmedel 2 One for all A Clean Partner har lösningarna A Clean Partner är en av Sveriges största leverantörer av kemtekniska produkter. Vi utvecklar och saluför rengöringsmedel och systemlösningar för

Läs mer

Ingredienser för livet

Ingredienser för livet Ingredienser för livet 1 Början Ägget är starten för många av jordens levande varelser. Dess egenskaper är till nytta även för det redan levande. För omkring 70 år sedan kläcktes ur ägget en affärsidé

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i verksamheten. Farorna är potentiella hot mot livsmedelssäkerheten.

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i verksamheten. Farorna är potentiella hot mot livsmedelssäkerheten. 1 Faroanalys Exempel på utformning av faroanalys En faroanalys utgör det första steget mot ett HACCP - baserat synsätt (se faktaruta 1) för ett livsmedelsföretag. Analysen gör det möjligt att på ett strukturerat

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:13) om kakao- och chokladvaror; (H 155) Utkom från trycket 24 november 2004 Omtryck

Läs mer

AAK:s elva produktionsanläggningar finns i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Sverige, Storbritannien, Uruguay och

AAK:s elva produktionsanläggningar finns i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Sverige, Storbritannien, Uruguay och AAK Årsrapport 2011 AAK på 60 sekunder AAK:s vision är att vara förstahandsvalet för vegetabiliska oljor med hög förädlingsgrad. AAK är organiserat i tre affärsområden: Food Ingredients, Chocolate & Confectionery

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

Att upphandla bröd. Guide till förfrågningsunderlag

Att upphandla bröd. Guide till förfrågningsunderlag Att upphandla bröd Guide till förfrågningsunderlag Pågen AB, mars 2013 Form och produktion: Pågen Inhouse Tryck: C A Andersson Vi kan bröd Det här är en guide för dig som arbetar med upphandlingar och

Läs mer

Fetter. Fetter. Fettkonsumtionen och dess verkningar

Fetter. Fetter. Fettkonsumtionen och dess verkningar Fetter Fetter Fettkonsumtionen och dess verkningar Matindustrin har fått fett att framstå som ett negativt ord. Reklam, TV-program och uttalanden från kändisar har fått människor att minimera sitt riktiga

Läs mer

AAK Årsredovisning 2015. The Co-Development Company

AAK Årsredovisning 2015. The Co-Development Company AAK Årsredovisning 2015 The Co-Development Company AAK på 60 sekunder Vi utvecklar och erbjuder vegetabiliska oljor av hög förädlingsgrad i nära samarbete med våra kunder, för att på så sätt skapa förutsättningar

Läs mer

Magasin Mars 2011. Raps från frö till olja Unika specialfetter för glass Breda möjligheter med bredbart

Magasin Mars 2011. Raps från frö till olja Unika specialfetter för glass Breda möjligheter med bredbart Magasin Mars 2011 Raps från frö till olja nika specialfetter för glass Breda möjligheter med bredbart AAK Magasin Mars 2011 Från redaktionen AAKs bokslut för 2010 har just publicerats när detta skrivs.

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning 2017-01-01 KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag ska kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

MAPAX your concept for quality food.

MAPAX your concept for quality food. MAPAX your concept for quality food. MAPAX förpackning i modifierad atmosfär förlänger hållbarheten på ett naturligt sätt. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 MAPAX förpackning i modifierad atmosfär

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

MOTION (2009:28) AV STEFAN NILSSON (MP) OM ATT DE LIVSMEDEL SOM KÖPS IN TILL STADENS VERKSAMHETER INTE SKA INNEHÅLLA TRANSFETTER

MOTION (2009:28) AV STEFAN NILSSON (MP) OM ATT DE LIVSMEDEL SOM KÖPS IN TILL STADENS VERKSAMHETER INTE SKA INNEHÅLLA TRANSFETTER SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-11-19\dagordning\tjänsteutlåtande\14.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-11-03 Margareta Widell Avdelningschef/Stadsveterinär

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Denna lärarhandlednings utgångspunkt är kurserna Bageri och Konditori enligt Läroplanen GY11 och visar hur böckerna Bageri och Konditori, utgivna 2014 av Sveriges

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

AMERIKANSKA BAGERIPRODUKTER med originalingredienser

AMERIKANSKA BAGERIPRODUKTER med originalingredienser AMERIKANSKA BAGERIPRODUKTER med originalingredienser VAR ORIGINELL, VÄLJ ORIGINALET! Lär känna den äkta smaken av amerikanska bageriprodukter Den som är intresserad av att prova den äkta smaken av amerikanska

Läs mer

AarhusKarlshamn på 60 sekunder

AarhusKarlshamn på 60 sekunder Årsredovisning 2005 AarhusKarlshamn på 60 sekunder Produktion Kontor AarhusKarlshamn på 60 sekunder AAK är en av världens ledande producenter av högförädlade vegetabiliska specialfetter. Dessa fetter karakteriseras

Läs mer

Godkända leverantörer

Godkända leverantörer Hygien H.A.C.C.P Rutiner Vad är HACCP och varför har EU fått detta direktiv, hur ska vi förhålla oss till detta direktiv och jobba så att vi säkerhetsställer livsmedelskedjan från inköp till att den förtärs

Läs mer

Konsumenterna och GMO

Konsumenterna och GMO Konsumenterna och GMO Alnarp 6 februari 8 Louise Ungerth chef för konsumentfrågor Konsumentföreningen Stockholm Lyssnar Informerar Påverkar Dokumentation: www.konsumentforeningenstockholm.se KfS Attitydundersökning

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Magasin Nummer 1 2014. Hälsosam innovation, sid 3 Kostnadseffektiva lösningar, sid 4 5 Bo Svensson tackar för sig, sid 15

Magasin Nummer 1 2014. Hälsosam innovation, sid 3 Kostnadseffektiva lösningar, sid 4 5 Bo Svensson tackar för sig, sid 15 Magasin Nummer 1 2014 Hälsosam innovation, sid 3 Kostnadseffektiva lösningar, sid 4 5 Bo Svensson tackar för sig, sid 15 AAK Magasin Nummer 1 2014 Kära Nordic läsare! Vi har nu lagt 2013 bakom oss och

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson Maten och Miljön Strängnäs 24 November Hans Andersson Mitt företag Haga Tillsammans med 3 anställda bedriver jag ekologisk mjölkproduktion med ca 70 kor och 100 ungdjur. Vi brukar 200 ha åker och 50 ha

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag?

Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Det är något speciellt med margarin

Det är något speciellt med margarin Det är något speciellt med margarin 1 Du som arbetar som kostchef eller är verksam inom den offentliga sektorn har säkert märkt hur debatten kring matfett blivit alltmer onyanserad. Och att margarin som

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Teknisk information om Arosoft Alpha

Teknisk information om Arosoft Alpha Teknisk information om Arosoft Alpha www.aromatic.se Aromatic har utvecklat och tillverkat emulgatorer i alfa-gelform för kakor under decennier. Under åren har vi byggt upp en omfattande erfarenhet av

Läs mer

Lantmännens strategier för proteinförsörjningen

Lantmännens strategier för proteinförsörjningen Lantmännens strategier för proteinförsörjningen Claes Johansson Chef Hållbar Utveckling Lantmännens strategier för hållbar proteinförsörjning Utgångsläge Alternativen på hemmaplan Ansvarstagande för sojaproduktion

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Fyllningar för choklad och konfektyrprodukter sid 8. Hälsosammare bakverk sid 9. HO-raps för Procordia sid 11. Magasin September 2011

Fyllningar för choklad och konfektyrprodukter sid 8. Hälsosammare bakverk sid 9. HO-raps för Procordia sid 11. Magasin September 2011 Magasin September 2011 Besök AAK på FIE i Paris 29 nov 1 dec 2011 Hall 1, monter IF27 Fyllningar för choklad och konfektyrprodukter sid 8 Hälsosammare bakverk sid 9 HO-raps för Procordia sid 11 AAK Magasin

Läs mer

Max Fettbok- slut 2008 e

Max Fettbok- slut 2008 e Max Fettbokslut 2008 e Innehåll 1. VD talar 2. 208 ton mindre fett 3. Ackumulerat utfall 4. Åtgärder 2008 5. Max hälsosatsningar de senaste åren 6. Livsmedelsbranschen belönar Max för satsning på hälsa

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

SFO: s årsstämma 2010

SFO: s årsstämma 2010 Rapsolja för hälsa och njutning SFO: s årsstämma 2010 Rapsolja för hälsa och njutning, sid 1 Rapsolja för hälsa och njutning, sid 2 Engagemang från hela branschen Bred uppslutning av producenter i marknadsföringsprojekt

Läs mer

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP

BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP BAGERI- OCH KONDITORIKUNSKAP Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar hantverksmässiga metoder för att framställa olika typer av bröd och konditorivaror. Hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-26

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-26 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/2285(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-26 Czesław Adam Siekierski (PE400.688v01-00) Vitboken om en EU-strategi för hälsofrågor

Läs mer

Hälsan betyder allt! Trevlig läsning!

Hälsan betyder allt! Trevlig läsning! Bra att veta om 1 Hälsan betyder allt! Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst inne. Men trots den vetskapen kan det ändå vara svårt att göra de där kloka

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna

LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna 1 2011-03-29 LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna Rubrik Föreskrifter om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (2007:15) om livsmedelstillsatser När träder föreskrifterna i kraft? 1 april 2011.

Läs mer

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09

Bra mat för 4-åringen. Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Bra mat för 4-åringen Leg. dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2008-04-09 Brister: För stort intag av godis, läsk, glass, snacks och bakverk (ca 25% av energiintaget) För lågt intag av frukt-

Läs mer

Bagare och konditor Kurser

Bagare och konditor Kurser Bagare och konditor Kurser Bröd och kaffebröd 40 yhp Undervisningen i kursen skall syfta till att de studerande utvecklar fördjupade kunskaper i rationell produktion och hantering av matbröd och kaffebröd

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Nya livsmedel. Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nya livsmedel. Hälsa och livsmedelssäkerhet Nya livsmedel Hälsa och livsmedelssäkerhet Inledning Ett nytt livsmedel är ett livsmedel som sällan eller aldrig konsumerades i Europeiska unionen (EU) före maj 1997. Det året trädde de första bestämmelserna

Läs mer

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen.

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Bättre fettbalans i skolmaten. Bra fettbalans i skolmaten. Klara och tydliga rekommendationer. Nordiska Näringsrekommendationer i korthet

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Samtliga produkter från är omsorgsfullt utvalda efter personliga möten med Kretas producenter. Vi har valt

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

SVA:s utbildningar/workshops i fodersäkerhet samt HACCP hösten 2015/våren 2016. Välkommen till våra utbildningstillfällen

SVA:s utbildningar/workshops i fodersäkerhet samt HACCP hösten 2015/våren 2016. Välkommen till våra utbildningstillfällen SVA:s utbildningar/workshops i fodersäkerhet samt HACCP hösten 2015/våren 2016 Välkommen till våra utbildningstillfällen Inbjudan Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA har nöjet att inbjuda dig till

Läs mer

Kan USA öka importen?

Kan USA öka importen? Kan USA öka importen? Produktion USAs produktion toppade 97 och nådde då (mfpd). Sedan dess har produktionen fallit till hälften och ligger idag på ca. 5 mfpd. Ökningen runt 8-talet berodde på att USA

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om barnmat, vilka regler som styr området och vilka

Läs mer

Inspiratör på vetenskaplig grund - om grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor. Hanna Eneroth Monika Pearson Åsa Brugård Konde

Inspiratör på vetenskaplig grund - om grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor. Hanna Eneroth Monika Pearson Åsa Brugård Konde Inspiratör på vetenskaplig grund - om grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor Hanna Eneroth Monika Pearson Åsa Brugård Konde NNR -ett viktigt kunskapsunderlag Ta fram kostråd Planera mat

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

EKOLOGISK EXTRA FIN RAPSOLJA, KRAV

EKOLOGISK EXTRA FIN RAPSOLJA, KRAV EKOLOGISK EXTRA FIN RAPSOLJA, KRAV Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB Varumärke: RAPSONA Artikelbenämning: EKOLOGISK EXTRA FIN RAPSOLJA, KRAV Förpackningsstorlek: 1X10l Produktinformation Ingrediensförteckning:

Läs mer

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Pak och miljön Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Paks miljöstrategi Agenda Vårt företag Våra utmaningar Våra lösningar ABTP/G Harrysson/Miljökonferens 03.12.07

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa

Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa Har hälsodebatten påverkat konsumtionen? Konsumentföreningen Stockholm, Hotel Rival 16 mars 2005 ACNielsen > Finns i mer än 110 länder över hela världen

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Produktkatalog DECEMBER vale

Produktkatalog DECEMBER vale Produktkatalog DECEMBER 2014 vale Traditionell odling med tusenårig historia Längs Sorrentokusten i Kampanien växer en speciell citron. Sorrentocitronen Il feminello ovale comune di Sorrento är gulare

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

CHOCOLATE COLLECTION. Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB. Varumärke: Lily O Brien s. Artikelbenämning: CHOCOLATE COLLECTION.

CHOCOLATE COLLECTION. Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB. Varumärke: Lily O Brien s. Artikelbenämning: CHOCOLATE COLLECTION. Uppgiftslämnare: Varumärke: Lily O Brien s Artikelbenämning: Storlek: 250 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Mörk choklad [kakaomassa, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), naturlig

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Lite information om praliner. ite information om praliner

Lite information om praliner. ite information om praliner Lite information om praliner ite information om praliner Goda recept av söta läckerheter Hemmalagade läckra praliner. Med goda ingredienser, de rätta tillbehören och lite rutin trollar även du fram de

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering 1.1 Introduktion Under hösten 2015 genomförde livsmedelsinspektörer i Danmark, Finland, Norge och

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg SIK Medlemsdag 2012-03-07 Att spara energi och samtidigt öka livsmedelssäkerheten - Butiken Målgrupp: - Butiksägare -

Läs mer

Malaysias regnskog skövlas

Malaysias regnskog skövlas malaysia En arbetare skördar frukter från oljepalmen vid ett plantage på malaysiska Borneo. Malaysias regnskog skövlas Malaysias regnskogar lämnar i snabb takt plats åt palmoljeplantager. Landet är världens

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter

Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter HSN 2008-10-21 p 15 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Carin Bokedal Yttrande över motion av Raymond Wigg m.fl. (mp) om ohälsosamma transfetter Ärendet Landstingsstyrelsen har

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Okunskap och myter om bröd

Okunskap och myter om bröd Undersökning: Okunskap och myter om bröd Maj 2011 Ingemar Gröön Sakkunnig bröd, kost och hälsa Brödinstitutet AB Box 55680 102 15 Stockholm Tel. 08-762 67 90 info@brodinstitutet.se www.brodinstitutet.se

Läs mer