Magasin Nummer Jan-Olof Lidefelt tackar för sig sid 2-3. Bättre näringsvärde i ost sid 6-7. När smaken får bestämma sid 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasin Nummer 2 2012. Jan-Olof Lidefelt tackar för sig sid 2-3. Bättre näringsvärde i ost sid 6-7. När smaken får bestämma sid 11"

Transkript

1 Magasin Nummer Jan-Olof Lidefelt tackar för sig sid 2-3 Bättre näringsvärde i ost sid 6-7 När smaken får bestämma sid 11

2 AAK Magasin Nummer Kära Nordic läsare! Resultatrapporten för första halvåret har nu publicerats och det gläder oss mycket att återigen kunna konstatera att AAK har haft en positiv utveckling. Volymerna har ökat med 11 % och andelen förädlade specialprodukter fortsätter uppåt. Detta visar klart och tydligt att vi tillämpar vår specialiseringsstrategi, att den fungerar väldigt väl, att den uppskattas av våra kunder och att den utvecklas planenligt. Expansionen i Danmark AAK har förvärvat Crown-Foods A/S, som är en marknadsledande producent av såser och dressingar i Norden med kunder inom livsmedelssektorn. Också detta förvärv är en integrerad del av AAK:s Accelerationsprogram, vilket dels syftar till organisk tillväxt, dels till selektiva förvärv. Förvärvet av Oasis Foods Company i USA Genom att förvärva Oasis Foods Company förstärkte AAK sin ställning på den nordamerikanska marknaden för livsmedelsservice ytterligare. Oasis är ett mycket välskött företag som blir en utmärkt plattform för vår fortsatta expansion inom den viktiga livsmedelsservicesektorn i Nordamerika. Företagets stora utbud av etablerade produkter och varumärken ger oss ett betydligt bredare produkterbjudande på världens största marknad för livsmedelsservice. Förvärvet är en integrerad del av AAK:s Accelerationsprogram och ökar vår kapacitet på strategiskt viktiga områden. Läget i New Jersey, i närheten av vår anläggning i Port Newark, är praktiskt och ger enkel tillgång till några av landets största befolkningscentrum. Utvecklingen i Kina Sedan kontoret i Shanghai öppnades har utvecklingen varit mycket positiv. I dag är verksamheten igång, och vi har lokal personal så att vi kan ta hand om kunderna på bästa sätt. För att understryka att vi finns på plats medverkade AAK Kina på utställningen Food Ingredient China under våren. Engagemanget i kvinnogrupper tredubblas AAK har undertecknat ett avtal med regeringen i Burkina Faso som innebär att den verksamhet med kvinnogrupper som bedrivs på landsbygden i Burkina Faso i Västafrika tredubblas under de närmaste två åren. Syftet med avtalet är dels att säkra vår försörjning av strategiskt viktiga sheakärnor av hög kvalitet, dels att förbättra levnadsvillkoren i byarna. Partnerskapet med kvinnogrupperna bygger på principerna om rättvis handel: kvinnorna tillförsäkras stabila inkomster och bonus om de levererar produkter av hög kvalitet, utan att de binder sig för att sälja till AAK. Bildandet av grupper innebär att kvinnorna får status som affärspartner och bidrar till att bekämpa fattigdomen och förbättra levnadsvillkoren i deras byar. För vår del innebär det bättre volymer och bättre produktkvalitet. AAK:s Accelerationsprogram fortsätter att ge positiva effekter Genomförandet av vårt program, AAK Acceleration (tillväxt, effektivitet, människor) pågår för fullt. Programmet bygger på vår befintliga specialiseringsstrategi, som kvarstår. Några centrala punkter i det är kundnytta, kundfokus, effektivitet, omsorgen om alla anställda samt frågor som påverkar världen runt omkring oss. Hur det förvärrade allmänna ekonomiska läget i Europa kommer att påverka vår bransch är svårt att förutsäga. AAK:s värdefulla erbjudanden i form av hälsosamma produkter och lägre kostnader samt vår strategi att utveckla produkter och lösningar tillsammans med kunderna gör dock att vi är försiktigt optimistiska inför framtiden. AAK följer också marknadstrenderna noggrant och strävar efter att förbättra kommunikationen med kunderna, så att vi kan framföra rätt idéer vid rätt tidpunkt och ta fram lösningar på området vegetabiliska oljor och fetter. Jag hoppas att du finner ny intressant information och läsning i det här numret av Nordic magazine! Med vänliga hälsningar NORDIC AAK Magasin publicerad av AarhusKarlshamn Sweden AB, SE Karlshamn, Sweden Redaktion: Ted Fyke, Bodil Granroth, Monika Hjorth, Lena Ingvarsson, Joakim Karlsson, Britha Kruse, Jan-Olof Lidefelt, Anneli Mattsson, Lena Nilsson, Bengt Pettersson, Roger Sigvant, Jörgen Thieme, Maria Wennermark. Kontaktperson: Lena Nilsson, tel Produktion: Foto: AAK Arne Frank Koncernchef Jan-Olof Lidefelt går i pension efter mer än 30 års anställning vid AAK och Karlshamns. Under 20 år som FoU-chef och 10 år i olika kommersiella roller har han haft ett finger med i mycket av det som skett i företaget och i branschen som helhet. Magasinet bad honom beskriva några händelser som haft betydelse för branschens utveckling. Fett är en viktig del av vår föda och maten engagerar en allt bredare krets av konsumenter. Detta bidrar till att skapa en debatt, som tillsammans med nya forskningsrön påverkat utvecklingen. Några av de problemställningar vi brottats med genom åren har inneburit stora förändringar i vår bransch, säger Jan-Olof. Fakta och tyckande i näringsfrågor förändrar branschen Att vi behöver fett i maten har väl aldrig ifrågasatts, men uppfattningen om vad som är bra eller mindre bra har varierat en del. Både forskare och opinionsbildare har haft betydelse för utvecklingen. Nyttig rapsolja ser dagens ljus När jag började i företaget hade en ny rapsolja sett dagens ljus och därmed löstes ett stort problem för rapsproducerande länder som Sverige och Kanada. Konsumtion av rapsolja hade kopplats till uppkomst av hjärtproblem och erukasyran utpekades som roten till det onda. Nu hade växtförädlarna tagit fram nya sorter utan erukasyra och en ny rapsolja för livsmedel fanns klar att använda. Det skulle dock dröja många år innan den negativa imagen försvann. Rapsoljan förblev ett billigt alternativ till sojaolja och användes under många år mest i härdad form. Runt 1990 inleddes dock en omvärdering baserad på nya forskningsrön. Lite mättat fett, mycket oljesyra och en relativt hög halt omega-3 var en kombination som föll näringsforskarna i smaken. Fortfarande har solrosoljan kvar sin hälsoimage i gemene mans ögon, men modern forskning pekar på att rapsolja har en betydligt bättre fettsyraprofil, menar Jan-Olof. Kampanj mot tropiska fetter Många gånger har en intensiv debatt i media drivit på utvecklingen; ibland i en riktning som inte har stått i samklang med forskningsrön. Ett exempel jag upplevde på nära håll var den s.k. Tropical fats -kampanjen i USA. I en stor annonskampanj i ledande dagspress, som drog igång , anklagades företag för att förgifta amerikanska konsumenter med produkter innehållande palm och kokosolja. Rubriken på helsidesannonser i bl.a. New York Times var The Poisoning of America. För att slippa pekas ut som bov i nästa annonsomgång startade de utpekade företagen ett intensivt arbete med att ta bort de förment farliga fetterna. I många fall blev lösningen härdad sojaolja rik på transfettsyror. Ny syn på transfettsyror Alla vet väl vad som hände sedan. Ny forskning tydde på att transfettsyrorna hade samma eller kanske något starkare negativ effekt på blodfetter 2

3 Jan-Olof tackar för sig sojaolja att anlöpa hamnen i Karlshamn. Trots att mer än 80 % av världens soja, ca 30 % av majsen och 65 % av bomullen utgörs av GMO sorter och trots att 15 års erfarenheter framför allt från USA och Sydamerika visar att GMO grödor har en hel del fördelar förblir motståndet i Europa kompakt säger Jan-Olof. RSPO ett lyckat initiativ Palmolja har under senare år hamnat i fokus för en annan miljödebatt. Den snabbt ökande produktionen av palmolja har lyfts fram som en viktig orsak till den snabba minskningen av regnskogen i Sydostasien. Speciellt i Storbritannien har kampanjerna avlöst varandra och döende orangutanger har fått symbolisera problematiken. För att finna en lösning som kunde tillfredsställa både industri och miljöorganisationer tog WWF år 2001 initiativ till en dialog och ett par år senare bildades Round Table for Sustainable Palm Oil, en organisation med syfte att driva en hållbar utveckling av palmoljeproduktionen. Vi var med från början och jag fick förmånen att representera vårt företag i styrelsen de första åren, minns Jan-Olof. Intressant men också bitvis frustrerande när vitt skilda ståndpunkter skulle jämkas samman till en lösning alla parter kunde acceptera. Genom att söka samarbete istället för konfrontation fick man till stånd ett mycket konstruktivt samarbete mellan frivilligorganisationer och industri, vilket varit nyckeln tillframgång för projektet. Produktionen av palmolja som granskats och godkänts enligt RSPOs kriterier närmar sig 15 % av hela världsproduktionen. som mättat fett. Debattörer utpekade härdade fetter som onaturliga och så kom transdebatten igång med full kraft några år in på 1990-talet. Nya braskande rubrikerna i amerikansk press kunde berätta att transfettsyror orsakade fler dödsfall än skjutvapen! Även Sverige fick en transdebatt i media och av flera skäl valde svensk margarinindustri att minska och sedan helt ta bort transfettsyror i konsumentprodukter redan Vår egen utvecklingsavdelning hade inlett utvecklingen av transfria eller translåga fetter flera år tidigare för att vara förberedda på vad som komma skulle. Alternativen byggde givetvis på en kombination av olika mättade fetter. Cirkeln slöts och de tidigare stigmatiserade tropiska fetterna kunde åter användas utan risk för negativ press. Efter en trög start, som delvis berodde på att vi inte helt lyckades skapa samma funktionalitet eller fysikaliska egenskaper i de tidiga versionerna, kom allt fler kunder att efterfråga transfria fetter från början av 2000-talet. Trots allt blev nog slutet på den här historien gott och vi har fått den minskning av både mättat fett och trans som forskarna eftersträvade, anser Jan-Olof. Miljöfrågor i fokus- GMO, LCA, tropisk regnskog GMO växer trots motstånd Genetiskt modifierad soja började odlas i begränsad kommersiell skala Flera miljöorganisationer drev ett aktivt motstånd mot GMO-grödor på grund av att man ansåg riskerna alltför dåligt studerade. Vi förväntade oss reaktioner och försökte upprätthålla en dialog med miljö-och konsumentorganisationer men blev ändå överraskade av kraften i det motstånd mot GMO som växte fram i Europa. I Karlshamn uppstod stor dramatik när Greenpeace försökte hindra en båt lastad med Till sist en fråga om framtiden vad ser du i kristallkulan? Jag är övertygad om att miljöfrågorna kommer att få än större uppmärksamhet. Förhoppningsvis kommer det att finnas starka krafter som förmår driva dessa ur ett helhetsperspektiv, så att vi undviker en snedvriden debatt som ibland driver utvecklingen i fel riktning. Jag tror också vi kommer att se än mer data som visar de positiva hälsoeffekterna av omega-3 fettsyror och att en ökad kvot omega-3/ omega-6 kan vara en väg mot bättre folkhälsa. Rapsolja kommer allt mer att framstå som en hälsosam olja med sin unika balans mellan omerga-3 och omega-6. Forskningen kring fettsyrors betydelse för genuttryck är ännu i sin linda. Här kan vi dock förvänta oss nya rön som måste tas med i en helhetsbedömning av hur det optimala fettet skall se ut Kunskapen om fetters fysikaliska egenskaper utvecklas vidare, vilket gör det möjligt att med bibehållen funktion ytterligare sänka det mättade fettet och kanske också minska totala fettmängden i livsmedel, något som är viktigt för att hålla ner energiintaget och därmed minska risken för övervikt 3

4 AAK Magasin Nummer Livsmedelssäkerhet riskanalys och HACCP AAK har alltid satt livsmedelssäkerheten främst för att kunna leverera säkra produkter som innehåller minimalt med kontaminerande ämnen. För att uppnå detta krävs det omfattande kunskaper om de olika typer av kontaminerande ämnen som kan förekomma i oljor eller fetter. Genom att ha fullständig kännedom om potentiella kontaminerande ämnen och deras källor och ursprung blir det möjligt att kontrollera dem fullt ut. I förra numret av Nordic kunde man läsa om hur AAK går till väga för att välja de bästa råvaruleverantörerna. När olika leverantörer ska utvärderas och godkännas läggs stor vikt vid olika aspekter som rör livsmedelssäkerheten. AAK:s grundsyn är att man så långt det är möjligt ska förhindra eller minimera alla former av kontaminering redan vid källan. Typer av risker Andra steg i flödet där risker kan uppstå, utöver inköp, är beredning och leverans. För samtliga dessa tre steg finns det olika farogrupper att beakta såsom kemiska, fysiska och mikrobiologiska faror, allergener och sabotage/bedrägerier. De största farorna finns inom gruppen kemikalier. Exempel på olika ämnesgrupper är tungmetaller, pesticider, polyaromatiska kolväten (PAH) och mineraloljor/smörjämnen. Många av dessa ämnen har förts in i oljan redan innan den har kommit till våra fabriker för vidare beredning, t.ex. i samband med odling, skörd, malning, transport eller lagring. Dessa kemikalier avlägsnas/minimeras genom AAK:s beredningsmetoder. Mikrobiologiska hot: I en ren olja finns det inga eller ytterst få växande organismer. Beredningen omfattar värmebehandling över 200 C, vilket dödar alla mikroorganismer. Men det är också viktigt att tänka på slutfaserna när oljan redan är färdigberedd och nedkyld, så att man inte får in mikroorganismer som kan ligga kvar latent och börja växa när oljan eller fettet används i slutapplikationen där det finns vatten och andra näringsämnen. Därför fokuserar AAK på goda hygienförhållanden och använder sig av hygienzoner. Det är viktigt med ordentlig rengöring för att förhindra korskontaminering med andra livsmedelsämnen. Detta har särskilt stor betydelse när oljor transporteras i lastbilstankar, som även används för andra livsmedel. Även små mängder av en allergen kan få dramatiska konsekvenser för en allergisk person och detta är något som måste förhindras. Riskbedömning och HACCP En potentiell fara kan omvandlas till en kalkylerad livsmedelssäkerhetsrisk. Identifiering och beräkning görs med stöd av HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points faroanalys av kritiska styrpunkter). Detta är en väl beprövad metod inom dagens livsmedelsindustri. Inom HACCP-metoden tillämpas sju olika steg för att fullt ut identifiera och kontrollera olika faror/risker för konsumenten. Prioritet 1 är att eliminera riskerna och prioritet 2 att minska dem. Om de båda första målen inte uppnås, betraktas den identifierade risken som en kritisk styrpunkt (CCP), där kritiska parametrar fastställs med hjälp av godtagbara minimi-/ maximivärden. Om ett gränsvärde överskrids, finns det ett särskilt förfarande för att förhindra 4

5 att produkten kommer ut till konsumenten. HACCP är ett värdefullt verktyg, men framför allt gäller det att ha kunskaper om vilka potentiella faror som ska hanteras och hur allvarliga de olika farorna är. Detta kräver att man har goda expertkunskaper internt och/eller tillgång till extern support. Andra fallgropar är alla förändringar som sker kontinuerligt i flödet inköp beredning leverans. AAK har ett särskilt förändringsförfarande, där olika fastställda typer av förändringar måste riskbedömas innan de påbörjas. Ett annat bra stöd är ISO 22000, ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. Denna standard är särskilt inriktad på livsmedelssäkerhet och kan tillämpas längs hela livsmedelskedjan. För ett par år sedan kom några större livsmedelsproducenter med PAS 220, som är tänkt att komplettera ISO Detta är en mer ändamålsenlig och konkret vägledning om olika saker man bör tänka på. ISO och PAS 220 passar bra att kombinera och går då under förkortningen FSSC 22000, som har erkänts av organisationen Global Food Safety Initiative (GFSI). Lagstiftningen och AAK:s standarder Lagstiftningen anger vilken lägsta nivå som gäller. Men ofta är AAK:s ambitioner och kundernas krav betydligt högre än så. Tillsammans med våra processer som har utvecklats genom beprövad erfarenhet utgör detta plattformen för våra båda AAK-standarder för kontaminerande ämnen, en för vanliga olje- och fettapplikationer och en för de fetter som används i bröstmjölksersättning. Både spädbarn och större barn är känsligare för kontaminerande ämnen. Det finns flera självklara skäl till det: de får inte lika varierad kost som vuxna, de väger mindre och deras organ är inte fullt utvecklade. Att de är mer känsliga avspeglas också i lagstiftningen, där det ofta anges särskilda gränsvärden för livsmedel för spädbarn ; dvs. slutapplikationen. När det gäller pesticider är bestämmelserna mycket hårdare för spädbarn än för vanliga applikationer (EU-direktiv 2006/141/EG). Se tabell. Uppföljning av slutprodukterna AAK agerar proaktivt mer än reaktivt. Detta innebär att arbetet inriktas på förebyggande åtgärder och säkra förfaranden för att förhindra att det finns kontaminerande ämnen kvar snarare än att behöva reagera när problem har uppstått i ett senare skede. Processerna och förfaranden är noggrant utformade för att hela tiden ha full kontroll. För att slumpvis kontrollera att produkterna följer AAK-standarderna finns ett särskilt program för att övervaka livsmedelssäkerheten. Stickprov tas på ett antal olika råvaror och färdigberedda produkter enligt ett förutbestämt program. Stickprovsprogrammet följs av ett testschema, som anger alla analystester som ska utföras för varje stickprov. AAK använder externa specialistlaboratorier, som är ackrediterade för olika inriktningar, och resultaten samlas i en intern databas. Genom att gå så strukturerat tillväga kan AAK se till att samtliga specifikationer uppfylls. Kontaminerande ämne Oljor för vanliga applikationer Spädbarnsmat PCB (summan av sex arter) 40 ng/g fett 1.0 ng/g våtvikt Bly 0.1 mg/kg 0.02 mg/kg Bens(a)pyren 2.0 µg/kg 1.0 µg/kg PAH4 (summan av fyra PAH-föreningar) 10 µg/kg 1.0 µg/kg VIP-seminarie I juni anordnades ett väldigt lyckat seminarium med titeln Looking to the Future i Sverige. Programmet var inriktat på en rad olika teman, t.ex. vad det är som formar livsmedelsindustrin, statliga initiativ kopplade till hälsa, kost och dödlighet samt hållbarhet och varumärkesförtroende. Dessa teman behandlades av åtta externa talare från olika håll i världen. Dessutom talade olika representanter för AAK om vilka lösningar AAK kan erbjuda när det gäller dessa teman. Många kunder från livsmedelsindustrin deltog i seminariet, som hade till syfte att visa att AAK är en proaktiv partner för framtida affärsverksamhet, men också att stärka nätverket med kunder och forskning. Såväl kunder som talare var mycket positiva till arrangemanget. Det unika med seminariet var att det fanns många möjligheter till diskussion och utbyte mellan kunder, AAK-representanter och talare under hela evenemanget. Talarna fanns kvar under seminariet och deltog i samtliga diskussioner och workshops. Vi är väldigt nöjda med seminariet och känner oss övertygade om att kunderna, forskningen, marknadsföringssidan och AAK behöver den här typen av seminarier för att bygga relationer och stå rustade inför framtida möjligheter inom livsmedelsindustrin, säger Renald Mackintosh, Vice President AarhusKarlshamn AB. 5

6 AAK Magasin Nummer Förbättrat näringsvärde Ostkonsumtionen ökar stadigt och kommer enligt prognoserna att fortsätta öka. Det ställer producenterna inför utmaningen att tillfredsställa konsumenternas önskemål om ett stort utbud. Global utveckling enligt OECD-FAO 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 5, kmt Dagens konsumenter är hälsomedvetna och noga med vad de äter, så hälsotrenden vid marknadsföring av livsmedel är mycket stark. Det finns två huvudsakliga skäl till att använda vegetabiliska fetter i ost. Det första är att öka ostens näringsvärde, genom att inkludera mera fleromättade fettsyror eller andra funktionella lipider. Det andra är att minska råvarukostnaderna. Genom att använda vegetabiliska fetter kan man öka mängden fleromättat fett minska mängden transfetter minska mängden mättat fett öka mängden omega 3 minska kolesterolmängden. Nedan följer en jämförelse över mängden mättat fett och transfetter i produkterna Akoroma, Akocheese och mjölkfett. Mättat fett, % SAFA Transfett Mjölkfett Akoroma OM Akoroma LT Akocheese U Akoroma- och Akocheese-produkterna är specialanpassade för ostproduktion. De innehåller rätt balans av fast och flytande fett, har rätt konsistens samt de rätta smältegenskaperna. Kristalliseringsmönstret är anpassat för att uppnå högsta tänkbara kvalitet hos den färdiga produkten vad gäller konsistens, utseende och stabilitet under lagring. Akoroma har en neutral smak som inte påverkar ostens egen smak. Akocheese är en fettblandning med kortkedjiga fettsyror, anpassad för tillverkning av lagrade ostar. Denna vegetabiliska fettblandning ger en förbättrad smakutveckling hos osten under lagringen, jämfört med andra fettblandningar. Den används på samma sätt som Akoroma, men ger en bättre ostsmak efter lagring. Fettet har anpassats både med tanke på konsistensen och på den viktiga smakutvecklingen under lagringen, se tabellen på sidan 9. Utvärderingen, gjord av en oberoende smakpanel, baseras på ostar som lagrats i 12 månader. Resultaten visar ostsmakens intensitet. Osten som är baserad på Akocheese har nästan samma smakutveckling som den mjölkfettsbaserade osten. Resultaten bekräftades av smaksammansättningsanalysen. 6

7 i ost Smakjämförelse för lagrade ostar % vegetabiliskt fett Ost smak 100 % Akocheese Mjölkbaserat Det går att framställa en stor mängd olika ostsorter med vegetabiliska fetter. Nedan följer några exempel Lagrade ostar kräver mycket av det vegetabiliska fettet, eftersom fettet påverkar smakutvecklingen under lagringen. Av det skälet används Akocheese-produkter, som har mycket goda lagringsegenskaper. För ostar med kortare lagringstid används Akoroma-produkter. Precis som Akocheese har de god inverkan på konsistensen, men förblir neutrala i smaken under lagringen. För färskost finns andra utmaningar. Konsistensen är mycket viktig, och fettet måste ge produkten en aptitlig, krämig konsistens. Dessa egenskaper ger Akoroma-produkterna; dessutom binder de vatten för att minska utsöndring av vassle. Smältost är huvudsakligen en bredbar ost, skivad ost och riven ost. Det ställer höga krav på fettets kristalliseringsegenskaper, eftersom det påverkar konsistensen. Dessa ostar framställs vanligen genom att man hettar upp hårdost tillsammans med smältsalter. En annan metod är att blanda proteiner med vegetabiliskt fett. Akoroma-produkterna är lämpliga även för framställning av smältost. I samtliga ostsorter kan mjölkfettet helt eller delvis ersättas med AAK:s ostfetter. Framställning Utöver den goda smaken och den sunda sammansättningen är ytterligare ett mål med Akocheese och Akoroma att göra det möjligt att framställa ost med standardutrustning för osttillverkning. Den enda förändringen i framställningsprocessen är att ett emulgeringssteg läggs till före pastöriseringen. Efter det är det standardprocess.. Framställningen av ostar baserade på vegetabiliskt fett börjar med en emulsion av fett och skummjölk. Fettdropparnas storlek och jämnhet är viktiga parametrar för den färdiga ostens kvalitet. Rätt storlek på fettkulorna kan uppnås genom homogenisering vid lågt tryck eller genom att spruta in fettet i skummjölken med hjälp av ett sprutmunstycke. Den mjölk som då tas fram används sedan i den vanliga utrustningen för ostframställning. Etikettering I många länder skyddas mjölkprodukter genom lagstiftningen. Det innebär att en ostliknande produkt inte får säljas som ost om den innehåller alternativ till mjölkprodukter. Men vegetabiliska fetter kan också användas för att marknadsföra den färdiga ostliknande produkten. AAK tillmötesgår kundens önskemål om att produkten ska innehålla exempelvis olivolja, som då kan användas i marknadsföringssyfte. 7

8 AAK Magasin Nummer SHEA Shea är en unik råvara. Sheaträdet växer vilt i ett väl definierat område i Västafrika söder om Sahara Sahel bältet. Sheaträdet genererar inkomster till miljontals kvinnor på landsbygden i Västafrika. Sheaträdet ger en skörd per år men på grund av väder och vind så varierar skörden från år till år från område till område. Sheacykeln Sheaträden blommar och pollineras av bin under januari-mars och frukterna utvecklas under månaderna april och maj. De mogna frukterna faller till marken och plockas av kvinnorna på den Västafrikanska landsbygden. Frukten består av fruktkött och en kärna. Fruktköttet är välsmakande och mycket omtyckt av folket och ett viktigt bidrag i den dagliga kosten under den period av året då skörden av övriga livsmedel inte börjat. Frukten konsumeras också gärna av djur såsom fladdermöss och boskap. Kärnorna sprids således helt naturligt. Fruktköttet är dessutom ett utmärkt naturligt gödsel till shea trädet. Eftersom kärnorna gror ganska lätt så är det viktigt att plocka frukterna direkt efter att dessa har fallit till marken. Detta sker under månaderna maj-augusti. För att förhindra att kärnorna gror kokas dessa. Därefter tar man bort skalet och torkningsprocessen fortsätter. När kärnorna är torra säljs merparten men en liten del behålls för tillverkning av sheasmör för egen konsumtion eller för försäljning. Sheasmör är en viktig ingrediens i bl a matlagningen i Västafrikanska hem och hushåll. Sheaträdet skyddas på ett naturligt sätt eftersom det genererar en inkomst men också på grund av nationella lagar och förordningar som säger att det är förbjudet att hugga ner sheaträd i vissa länder. Sheaträdet är tåligt och påverkas inte i någon större utsträckning av den årliga svedjebränningen som äger rum i markerna i sheabältet och därmed också runt träden. Vi ser dock ett hot i att man trots allt hugger ner sheaträd för att producera träkol i brist på tillgång på annat bränsle. Det uppskattas att den årliga produktionen av sheakärnor beräknas till strax under 2 miljoner ton, men endast en mindre del tas tillvara. Export och inhemsk användning utgör ungefär en tredjedel av den totala skörden. AAKs närvaro i Västafrika ökar kunskap och öppenhet Efter att ha köpt Sheakärnorna via återförsäljare i ett 40-tal år, bestämde sig AAK i början av 2000 för att öka närvaron i Västafrika för att få bättre Årstid Regnperiod Torrperiod Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Blomning Frukt Plockning Uppköp Uppköp Transport Transport 8

9 kunskap om och kontroll över hela värdekedjan för shea från skördeområdet till vår produktion. Sedan dess har vi öppnat 8 kontor varav ett par innefattar anläggningar med lagerbyggnader, fordonsvågar, laboratorier, verkstäder och lastbilar av olika storlekar. Detta gör att vi kan hjälpa till med logistiska lösningar samt närvara i bushen och köpa sheakärnor direkt vid källan. Vår organisation i Västafrika är mycket viktig då den ökar AAKs marknadskännedom och bidrar till en öppen och transparant marknad. AAK arbetar med kvinnogrupper i Burkina Faso och Ghana Under de senaste åren har AAK etablerat samarbete med kvinnogrupper i Burkina Faso och Ghana. För närvarande arbetar vi med ca kvinnor i Burkina Faso och i Ghana. Målet är att utöka medlemskapet till kvinnor under en 2-års period i Burkina Faso. Tillsammans med regeringen i Burkina Faso kommer vi att skapa ett offentligt privat partnerskap med syfte att ytterligare utöka våra aktiviteter i landet. Syftet är att AAK utbildar kvinnorna i de utvalda byarna i frågor som rör hantering av sheakärnor, hur man förvarar kärnorna på bästa sätt och hur man kan påverka kvaliteten på ett positivt sätt. Detta gör det möjligt för kvinnor att sälja högkvalitativa sheakärnor som ger en tillförlitlig marknad och därmed en bättre och stabilare inkomstkälla. Shea är en hållbar råvara som ofta används i choklad-, livsmedel- och kosmetikapplikationer men som kan användas på många andra sätt och mycket bredare än idag. Ökad användning kommer inte bara att hjälpa till att bekämpa fattigdomen i Sahel-området utan också i hela Västafrika då hanteringen skapar arbetstillfällen längs värdekedjan från träd till exporthamn. Sheaträdet är anpassat till miljön i Sahel-bältet och stoppar med sin existens ökenutbredningen. 9

10 AAK Magasin Nummer Nya regler om hälsopåståendena för en aktiv livsstil Näringspåstående Inom EU har det sedan en tid funnits näringspåståenden kopplade till fettkvalitén på livsmedel. Ett näringspåstående innebär att man kan märka produkten t ex med att den innehåller reducerad mängd mättat fett. Detta är applicerbart på glass då man byter kokosolja mot en blandning av oljor med lägre halt mättat fett. AAK har ett produktsortiment för glass som heter Akomix där produkterna har en bra näringsmässig profil. Dessa produkter har låg andel mättat fett, ner till endast 30 % i Akomix LS30. Detta påstående kan även användas för bageriprodukter där produktsortimentet heter Akobake LS. Jämfört med konventionella fetter i bageriproducerade applikationer kan man sänka halten mättat fett med upp till 50 % och därmed uppfylla kraven för denna märkning. Från maj månad 2012 har man dessutom möjligheten att även göra hälsopåståenden enligt den nya listan över hälsopåståenden i artikel 13 som blev publicerad i den officiella Journal of the European Union vilket betyder att de generella hälsopåståendena har blivit godkända inom EU. Den nya lagen kommer att gälla från juni 2012 med en övergångsperiod på 6 månader. Produkter med hög halt av framför allt olja från raps och lin kan redan idag uppfylla de regler som gäller. Rapsolja har en mycket bra näringsprofil med bl a den lägsta halten mättat fett, endast 7 % av vegetabiliska oljor. Den innehåller dessutom essentiella fettsyror; linolsyra (omega 6) och alfalinolensyra (omega 3) i en bra balans. De produkter som idag kan märkas med källa till omega 3 och som innehåller alfa-linolensyra kan även märkas med informationen om att produkten hjälper till att bibehålla normalt blodkolesterolvärdet. Man behöver ett intag av 2 gram alfa-linolensyra per dag för att få effekten. Konsumentprodukter där ovanstående närings och hälsopåståenden kan användas är t ex margarin, glass, chips, oljor och fullkornskex Det finns nu en hel rad av definierade regler som kan användas för att göra hälsopåståenden på konsumentprodukter. Reglerna kommer att vara lika för alla länder inom EU och de kommer att vara ett bra verktyg i marknadsföringen av nya hälsosammare produkter för vår allt mer aktiva livsstil. 10

11 När smaken får bestämma Kaffedrickandet är populärare än någonsin och allt fler kaffekedjor med avancerade namn på menyn växer fram i vår omgivning. Olika rostning och färskmalda bönor är en absolut självklarhet. Caféerna erbjuder nybakade bagels, bullar, muffins, kakor och andra läckra bakverk. Alla förutsättningar finns för att unna sig något gott till kaffet. I de flesta fall är det själva smaken som hjälper oss styra vårt val av bakverk, eftersom den är en avgörande egenskap. Att smaken är viktig hjälper oss säkert att hitta vår favorit, som sedan leder till att vi gång på gång kommer att välja samma bröd eller kaka. Vikten av god smak I all livsmedelstillverkning är god smakkvalitet en grundförutsättning. Det man äter ska smaka bra. Vegetabiliska oljor och fetter är ofta viktiga smakbärare i många applikationer. Fettet ska i många fall framhäva andra smaker och bör därmed ha en neutral framtoning. I vissa fall krävs en förstärkning för att ge slutprodukten dess rätta egenskaper. Något som tagits hänsyn till när det gäller att ge margariner rättvisa. Margariner till småkakor och finare konditorivaror bör har en välbalanserad smak av smör. AAKs Marba Konditor är smaksatt med en värmestabil smörarom, som ger bakverken en bibehållen smörsmak även efter lagring. Marba Konditor har en mjuk konsistens och är mycket lämplig för användning till småkakor, finare konditorvaror och mjuka kakor. Med sin låga smältpunkt ger Marba Konditor god avsmältning och hög smakupplevelse. Där luft kan ge lyft Marba Delikatess är ett fast bagerimargarin som är speciellt utvecklat för saftigare bakverk och mörare småbröd. Denna produkt har dessutom mycket bra vispegenskaper. Den goda vispbarheten gör att Marba Delikatess passar bra till allehanda fyllningar och krämer där volym önskas. Kräver bakverkets fyllning mer luft och ökad hållbarhet rekommenderas Marba Krämfett. Marba Multibake EXE är ett nytt margarin speciellt lämpat för mjuka och söta vetedegar med förlängd hållbarhet. I sortimentet finns även ett generellt bagerimargarin, Marba Multibake. Även detta kan användas till söta degar eller fyllningar. Marba Wiener NH är ett kavlingsmargarin speciellt lämpat för kavlade produkter såsom wienerbröd. Ett mjukt margarin med egenskaper som ger bra lyft och frasighet med mycket god avsmältning. En nyhet som kompletterar Marba sortimentet under hösten är Marba Multibake EX, ett alternativ till chokladdoppade bitar. Kvalitet och funktion Valet av en produkt kan också påverkas av utseendet. Att något ser ut som det brukar samt har en jämn kvalitet är ofta ett avgörande val. En viktig parameter för AAKs margariner är jämn kvalitet och konsistens, så att produkten fungerar likadant på bakbordet, i kavlingsmaskinen och i den färdigbakade produkten. AAKs Margariner Produktnamn Marba Multibake Marba Multibake EX Marba Multibake EXE Marba Konditor Marba Delikatess Marba Krämfett Marba Wiener NH Applikation Generellt bagerimargarin för kakor, bullar och bröd Chokladdoppade bitar och kondisvaror Vete- och matbrödsdegar med förlängd hållbarhet Delikata småbröd och konditorivaror Vispade krämer och fyllningar, saftiga bakverk och möra småbröd Extra luftiga fyllningar med förlängd hållbarhet Kavlad deg och wienerdeg 11

12 AAK Magasin Nummer Global råvaruprisutveckling januari-juli 2012 Under årets första månader drevs priserna på vegetabiliska oljor uppåt bl a på grund av högre mineraloljepriser orsakade av oroligheterna i mellanöstern. Senare under våren har dock priserna pressats nedåt. Främsta orsaken till prisnedgången har varit en oro för den ekonomiska utvecklingen i världen. Framför allt i Europa har ett flertal länder hamnat under stark press när det gäller den finansiella situationen. Enligt vissa analytiker har även Kina s ekonomi visat tendenser på att mattas av. Detta har skapat en oro över att efterfrågan på vegetabiliska oljor kan komma att minska EUR/MT Palmolja Sojaolja Rapsolja Solrosolja Kokosolja Under sommaren har priserna stigit på grund av torka i USA. Det är 50 år sedan den amerikanska mellanvästern drabbades av en lika svår torka och skördarna av soja och majs kan bli de lägsta sedan 1988 trots att arealerna ökat. Regn har börjat falla men frågan är om det är tillräckligt och hur stor skada den amerikanska soja skörden har tagit. Den snöfattiga vintern i Europa gav förväntningar om en utbredd utvintring av rapsen. Det verkar nu inte som så är fallet utan prognoserna visar på en avkastning som är i linje med ifjol. Sådden av solros var något högre än ifjol i Ryssland och Ukraina. Dessa länder står för mer än hälften av världsproduktionen av solros. Skördeutfallet spås dock att bli mindre än förväntat på grund av torkan i länderna. Det ska dock nämnas att den totala världsproduktionen beräknas uppgå till liknande siffra som ifjol dvs ca 39 milj ton. Priserna på palmolja har stigit något under sommaren men inte i samma utsträckning som övriga råvaror. Mineraloljepriserna har pressats nedåt av oro för den ekonomiska utvecklingen i världen men även av höga lager framför allt i USA. Det påverkar biodiesel priset i samma riktning och sätter då även press på priserna för vegetabiliska oljor. Oroligheterna i Mellanöstern har dock vänt prisnedgången till viss del Hur ser vi på de kommande månaderna Vädret i USA kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av priserna. Fortsatt värme och torka kommer att innebära en markant mindre skörd och därmed mindre tillgång på soja. Världsmarknaden behöver då förlita sig på att länderna i Sydamerika kan producera sojaskördar för att tillgodose marknaden. Den ekonomiska utvecklingen i Eurozonen kommer att ha inverkan på prisutvecklingen och efterfrågan på vegetabiliska oljor. För närvarande diskuteras också exporttullar på palmolja i Indonesien och Malaysia. Huruvida Malaysia kommer att sänka sina tullar och därmed öka sin export är oklart. Det finns indikationer på att det finns en risk för att väderfenomenet El Nino skall nå Sydostasien mot slutet av året. Även om dessa indikationer är väldigt osäkra så fokuserar marknaden på faktorer som dessa. Sammanfattningsvis ser vi fram emot en höst med många olika faktorer som påverkar priserna på vegetabiliska oljor i olika riktningar. 12

13 Vegetabiliska fetter till mjölkpulver AAK har tagit fram ett skräddarsytt sortiment av produkter som har raffinerats särskilt för att få högsta möjliga renhet och smakkvalitet, för användning i mjölkpulver. Slutprodukten får en bättre näringsprofil, men med bibehållen funktionalitet och till en lägre kostnad vid användning av Akoblend. Mjölkersättning, och så kallad filled milk är ersättningar för mjölk där fettet har bytts ut mot vegetabiliskt fett. Fördelen med att använda vegetabiliskt fett är att kostnaderna blir lägre. Råvarans jämna kvalitet gör också att produktionsprocesserna blir stabilare och effektivare. Man erhåller även en bättre näringsprofil på slutprodukten. Mjölkpulver med vegetabiliskt fett Produktionen av mjölkpulver som innehåller vegetabiliskt fett och är avsett att användas som livsmedel ökar. Fetthalten är densamma som för helmjölk, det vill säga %. Man kan använda olika vegetabiliska oljor, och vanligen bygger produktionen på en blandning som ger snarlika smältegenskaper som för smörfett. Olika vitaminer (främst A, D och E) tillsätts. Skummjölkspulver, vatten, vitaminer och olja blandas i en vakuumblandare och spraytorkas. Pulvret används huvudsakligen av stora institutioner som personalmatsalar, hotell och sjukhus, men i en del länder säljs det även ut till detaljhandeln för direkt användning i hushållen. Det fettberikade skummjölkspulvret kan produceras på två sätt: - Genom att torrblanda skummjölkspulver och fett - Genom att torka en emulsion av skummjölkskoncentrat och fett Fördelar med att använda Akoblend: Högsta möjliga renhet och smakkvalitet Lägre kostnad Inga säsongsvariationer Bättre näringsprofil Torrblandning av skummjölkspulver och fett Historiskt sett har man använt sig av en torrblandningsmetod. Skummjölkspulvret placerades på ett transportband som passerade under ett munstycke varigenom pulvret berikades med fett. Denna produkt hade dock vare sig god löslighet eller god hållbarhet. Så småningom utvecklades en annan metod, som innebär att fettet sprutas in i en kammare som skummjölkspulvret sedan blåses in i. Resultatet är en produkt där fettdropparna är täckta av skummjölkspulverpartiklar. Torkning av en emulsion av skummjölkskoncentrat och fett I den här metoden producerar man vanligen en förblandning som innehåller mer fett (upp till 60 % av den totala mängden fasta ämnen) än som är önskvärt i den färdiga blandningen. Blandningen blandas sedan med andra komponenter i enlighet med slutanvändarens krav. Råvarorna bör vara: - Normalt behandlad skummjölk (pastöriserad) - Fetter med minsta möjliga innehåll av fria fettsyror < 0,2 % (såsom oleinsyra). Skummjölken förångas så att halten fasta ämnen blir % och värms till 65 C. Fetterna smälts och värms till cirka 55 C. Om fettet levereras med tankbil håller det vanligen en temperatur på C, och då behövs ingen smältningsutrustning. Antioxidanter kan tillsättas till det smälta fettet. Om emulgeringsmedel önskas, tillsätts det i detta skedet. Fettet värms sedan till cirka 65 C och blandas med skummjölkskoncentratet. Blandningen leds genom en homogenisator, varefter emulsionen är redo för torkning. Mjölkfettsersättning Det finns många goda skäl att använda Akoblend som ersättning för mjölkfett i skummjölkspulver. Man kan uppnå samma kvalitet på de färdiga produkterna som om man använder mjölkfett, men med lägre kostnader för råvaror och tillverkning. Vegetabiliskt fett är billigare än mjölkfett, och man är inte begränsad till bara en råvara. Det finns inga säsongsmässiga variationer i leveranserna och Akoblend håller alltid en jämn kvalitet, så att produktionen går enkelt och smidigt. Samma produktionsutrustning som i vanlig mejeriproduktion kan användas. Genom att använda Akoblend kan man också förbättra slutproduktens näringsprofil. 13

14 AAK Magasin Nummer Cocoa Butter Equivalents Illexao BR 62 för längre Ökad konsumenttillfredsställelse, hög kapacitet och optimerade slutprodukter: det är vinsten med att använda Illexao BR 62 för att förhindra bloom. Illexao BR 62 gör konfektyrprodukter med choklad mer motståndskraftiga mot bloom utan att påverka produkternas sensoriska profil och den kapacitet man förväntar sig vid framställning av en mörk choklad av standardtyp baserad på kakaosmör. Illexao BR 62 är en kakaosmörsekvivalent med optimerad triglyceridsammansättning som gör mörk choklad mer motståndskraftig mot bloom. Illexao BR 62 i mörk choklad för fasta produkter som chokladkakor fördröjer bloom vid något förhöjda och varierande förvaringstemperaturer, som är den främsta orsaken till att bloom uppstår. Dessutom ger Illexao BR 62 en kraftig hämning av bloomutvecklingen i chokladprodukter där fyllningsfettet migrerar till chokladdrageringen vid lätt förhöjda förvaringstemperaturer. AAK rekommenderar en tillsats av 5 % Illexao BR 62 för bästa effekt. Vid den koncentrationen påverkas varken chokladens sensoriska egenskaper eller processparametrarna. Figur 1: Bloombildning på en chokladkaka Bloomutveckling Minskad glans Dagar Choklad Choklad med 2,5 % mjölkfett Choklad med 5 % ILLEXAO BR 62 Obs: Cykeltest 25 C/31 C med 100 g-kakor av mörk choklad. 4 på y-axeln motsvarar lätt bloom, 3 motsvarar kraftig bloom. Många chokladtillverkare tillsätter en liten mängd mjölkfett till mörk choklad för att förhindra bloombildning vid förvaring. Figur 1 visar att hållbarheten blir betydligt bättre vid användning av Illexao BR 62 i en mörk chokladkaka. Bloomutveckling Minskad glans Figur 2: Bloombildning på ett chokladdragerat kex Veckor Choklad Choklad med 5 % ILLEXAO BR 62 Obs: Fetthalten i det dragerade kexet är 10 %. Det dragerade kexet förvaras i ett isotermt skåp vid temperaturen 23 C under bedömningen. 4 på y-axeln motsvarar lätt bloom, 3 motsvarar kraftig bloom. Figur 2 visar att tillsats av Illexao BR 62 förlänger det dragerade kexets hållbarhet med 50 %. Efter åtta veckor finns det kraftig bloom på kexet med dragering av choklad av standardtyp. Chokladdrageringen med 5 % Illexao BR 62 är fortfarande blank och utan bloom. Mjölkfett är en utmärkt hämmare av bloom men har flera nackdelar: Produkten blir mjukare De sensoriska kvaliteterna ändras, bland annat minskar bitterheten Tillverkningskapaciteten minskar Chokladdragerat kex efter 8 veckor vid 23 C Chokladdragerat kex med 5 % Illexao BR 62 efter 8 veckor vid 23 C Illexao BR 62 ger betydligt bättre motståndskraft mot bloom utan att den mörka chokladens sensoriska kvalitet och hårdhet påverkas och utan att tillverkningskapaciteten försämras. I figur 3 visar den blå kurvan som representerar choklad med 5 % Illexao BR 62 ingen signifikant skillnad jämfört med choklad. Den orange kurvan för choklad med mjölkfett visar däremot en signifikant skillnad i hårdhet, bitterhet och sprödhet. 14

15 hållbarhet Figur 3: Sensorisk profil Brytbarhet 9 Smälthastighet Bitterhet Hårdhet Sprödhet Smältstart Torrhet Tjocklek Vaxighet Chocklad Chocklad med 2,5 % mjölkfett Chocklad med 5 % Illexao BR 62 Den sensoriska profilen för chokladkakor vid 20 C. En stjärna visar en signifikant skillnad vid 5 % jämfört med choklad. AAK s kakaosmörsekvivalent ger konsumenten samma sensoriska upplevelse som traditionell mörk choklad. Det ger en konkurrensfördel genom ökad hållbarhet med bibehållen sensorisk kvalitet. Illexao BR 62 förbättrar dessutom kristallisationskinetiken påtagligt vid temperering. Alla tempereringsparametrar och formsläppningsegenskaper är helt jämförbara med dem hos en mörk choklad av standardtyp baserad på kakaosmör. Till skillnad från när 2,5 % mjölkfett används påverkar Illexao BR 62 därför varken tempereringskapaciteten eller formsläppningsegenskaperna. Dessutom är Illexao BR 62 perfekt att använda i mjölkchoklad om förhöjd temperatur är det främsta skälet till att bloom utvecklas. Illexao BR 62 följer EU-lagstiftningen om choklad och kan användas i 5 % av produktens totalvikt. Det anges som vegetabiliskt fett i märkningen. 15

16 NORDIC AAK Magasin Nummer AAK s fabrik i Karlshamn har vunnit det prestigefulla energipriset E-Prize E-Prize belönar de som kombinerar energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostnader och minska sin miljöpåverkan. E-Prize delas ut av Veckans Affärer i samarbete med E.ON. AAK fick mottaga priset på E-Prize dagen på Grand Hôtel i Stockholm den 30 maj i år. Motiveringen till att AAK i Karlsham vann E-prize i kategorin Stora Företag var: Energiintensiva fabriken i Karlshamn har på tio år lyckats skära ner sin förbrukning och sina utsläpp radikalt. Miljöarbetet har dessutom spridit sig till det kommunala fjärrvärmebolaget. Energikostnaderna ökade markant för cirka tio år sedan. Att AAK har lyckats med arbetet beror på att det har funnits ett stort intresse av energifrågor från högsta ledningen, att det finns eldsjälar i bolaget och att företaget har arbetat strukturerat med energifrågor under en längre tid, säger platschef Roger Sigvant. Minskad energiförbrukning med 40 % på 10 år Genom ett strukturerat och målinriktat arbete har energikonsumtionen kunnat hållas på samma nivå under de senaste 10 åren trots att produktionen har ökat med ca 40 %. Mycket beroende på ständiga förbättringar med vardagsinsatser såsom t.ex. kontroll av kondensatavledare, tryckluftläckor, isolering, ventilationsutrustningar och installation av belysningsautomatik m.m. Och inte minst de anställdas medvetenhet om energikostnader och betydelsen av att hushålla och agera smart. AAK har byggt ett internt fjärrvärmenät för att ta tillvara spillvärmen från processerna att användas för uppvärmning av produkter, fastighetsuppvärmning m.m. Systemet sparar f.n. ca 30 GWh per år. AAK har även byggt ett internt fjärrkylnät (ammoniak) för att försörja fastigheterna med komfortkyla. Övergång till i det närmaste 100 % biobaserad bränsleanvändning AAK har fått miljövänligare anläggningar genom att byta ut fossila bränslen till biobränslen till nära hundra procent. På så sätt har koldioxidutsläppen minskat dramatiskt, från ton per år till ton per år. Samtidigt har den egenproducerade energin gett resultat. Man har anslutit sig till kommunens fjärrvärmenät och bidragit med biobaserad reservkraft. Energimyndighetens PFE program AAK har deltagit från start i PFE programmet och har ett certifierat energiledningssystem integrerat i miljöledningssystemet. Energikartläggningar är genomförda och uppdateras när förändringar i verksamheten sker. Kartläggningarna används bl.a. till att prioritera insatser för energibesparande åtgärder. Kalender AAK Academy Seminarier General Seminar in Vegetable Oils and Fats for the Food Industry Engelska Oktober 2-3 Karlshamn, Sverige Filling Fats for Chocolate and Confectionery Products Engelska Oktober 2-3 Aarhus, Danmark Cocoa Butter Alternatives for the Chocolate and Confectionery Industry Engelska November 6-7 Aarhus, Danmark Chocolate and Confectionary seminar Spanska Date to be set Morelia, Mexiko Bakery seminar Spanska Date to be set Morelia, Mexiko 2013 AAK Academy Seminarier Infant Nutrition Seminar Engelska Maj Karlshamn, Sverige 2012 Utställningar och andra events Mexipan Spanska/ Engelska Augusti Mexiko City, Mexiko Livsmedelsdagarna Svenska September 5-7 Halmstad, Sverige FI South America Portuguese/ Engelska September Sao Paulo, Brasilien NCA Washington Forum Engelska September Washington USA Food Technology Summit & Expo Spanska/ Engelska September Mexiko City, Mexiko AACT Technical Seminar Engelska Oktober 1-3 Lincolnshire, USA Ice-Cream China Engelska Oktober Tianjins, Kina

Magasin Nummer 1 2013. Toppa succén, sid 2-3 Bättre mjölkchoklad och ökad kapacitet, sid 6-7 Hälso- och näringspåståenden, sid 12

Magasin Nummer 1 2013. Toppa succén, sid 2-3 Bättre mjölkchoklad och ökad kapacitet, sid 6-7 Hälso- och näringspåståenden, sid 12 Magasin Nummer 1 213 Toppa succén, sid 2-3 Bättre mjölkchoklad och ökad kapacitet, sid 6-7 Hälso- och näringspåståenden, sid 12 AAK Magasin Nummer 1 213 Kära Nordic läsare! 212 har varit ett år fullt av

Läs mer

Magasin Nummer 1 2012. Bageriprodukter med bättre näringsprofil sid 2-3. Hälsosammare konfektyrprodukter sid 4-5. Livsmedelssäkerhet sid 12-13

Magasin Nummer 1 2012. Bageriprodukter med bättre näringsprofil sid 2-3. Hälsosammare konfektyrprodukter sid 4-5. Livsmedelssäkerhet sid 12-13 Magasin Nummer 1 2012 Bageriprodukter med bättre näringsprofil sid 2-3 Hälsosammare konfektyrprodukter sid 4-5 Livsmedelssäkerhet sid 12-13 AAK Magasin Nummer 1 2012 AAK:s utveckling AAK gör ytterligare

Läs mer

AAK Årsrapport 2012. The first choice for value-added vegetable oil solutions

AAK Årsrapport 2012. The first choice for value-added vegetable oil solutions AAK Årsrapport 2012 The first choice for value-added vegetable oil solutions Innehåll AAK-koncernen 1 2012 i korthet 3 Kommentarer av Melker Schörling, styrelsens ordförande 4 Kommentarer av Arne Frank,

Läs mer

AAK Årsredovisning 2014

AAK Årsredovisning 2014 AAK Årsredovisning 2014 The first choice for value-added vegetable oil solutions Innehåll 1 2014 i korthet 3 Kommentarer av Melker Schörling, styrelsens ordförande 4 Kommentarer av Arne Frank, koncernchef

Läs mer

Ansvarsful til växt AAK:s hållbarhetsrapport 2011/2012

Ansvarsful til växt AAK:s hållbarhetsrapport 2011/2012 Ansvarsfull tillväxt AAK:s hållbarhetsrapport 2011/2012 Om denna rapport Välkommen att ta del av AAK:s hållbarhetsrapport 2011/2012 Syftet med denna hållbarhetsrapport, som är den tredje i ordningen, är

Läs mer

Innehållsförteckning. 10 Food Ingredients. 16 Chocolate & Confectionery Fats. 7 AAKs vision. 14 Satsning på bagerinäringen

Innehållsförteckning. 10 Food Ingredients. 16 Chocolate & Confectionery Fats. 7 AAKs vision. 14 Satsning på bagerinäringen Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 7 AAKs vision The first choice for value-added vegetable oil solutions. Visionen innehåller tre viktiga element som styr vad AAK vill åstadkomma. Baserat på vegetabiliska

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Arlas principer för etik och hållbar utveckling är formulerade i vår uppförandekod Vårt Ansvar

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Vi vill växa och vi bryr oss om hur vi gör det. Vi hanterar frågor som rör etik och kvalitet på

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

2007-01-01 2007-12-31

2007-01-01 2007-12-31 Vår mission är att erbjuda moderna konsumenter naturliga mjölkbaserade livsmedel som skapar inspiration, trygghet och väl befinnande. Därigenom skapar vi också högsta möjliga mjölkpris till våra ägare.

Läs mer

Factory Sisu Läkerol Dents Tupla Mynthon Nutisal Sperlari. Saila Goody Good Stuff Juleskum Sportlife Kexchoklad Läkerol

Factory Sisu Läkerol Dents Tupla Mynthon Nutisal Sperlari. Saila Goody Good Stuff Juleskum Sportlife Kexchoklad Läkerol Sperlari Ahlgrens bilar Xylifresh Chewits Jenkki Venco ietorelle Saila Goody Good Stuff Juleskum Sportlife exchoklad Läkerol Galatine Dietor Plopp King Bridge Polly Center Malaco Sportlunch The Jelly Bean

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

Foodstuff. Så gott som i Norden s. 2. nr 2/04 no 1/00. Ö n s k a s : M a g e r t r e s u l t a t 6. D o b a v k i n s u c c é p å r y s k a 8

Foodstuff. Så gott som i Norden s. 2. nr 2/04 no 1/00. Ö n s k a s : M a g e r t r e s u l t a t 6. D o b a v k i n s u c c é p å r y s k a 8 nr 2/04 no 1/00 Foodstuff Så gott som i Norden s. 2 Ö n s k a s : M a g e r t r e s u l t a t 6 D o b a v k i n s u c c é p å r y s k a 8 M a t n y t t i g t m ö t e 12 G u d a r n a s e g e n k r y d

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

Högre kvalitet på rapsolja för tekniskt bruk

Högre kvalitet på rapsolja för tekniskt bruk JTI Uppdragsrapport Högre kvalitet på rapsolja för tekniskt bruk Per Hansén Ola Pettersson JTI Uppdragsrapport Högre kvalitet på rapsolja för tekniskt bruk Ett projekt utfört på uppdrag av SLF Per Hansén

Läs mer

Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik

Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen Ett arbete inom ramen för regeringssatsningen med syfte att stärka den svenska livsmedelsindustrins

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan Svensk VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR NR 3 27 MAJ 2014 ÅRGÅNG 99 STÅLET viktig länk i tillverkningskedjan Automatica Framtidens teknik Vi

Läs mer

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152 Matens kvaliteter kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift Nummer 4 2013 Årgång 152 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA Text Johan Beck-Friis, Åke Bruce,

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror. 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD

TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror. 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD INNEHÅLL VD BLICKAR VENENATIS FRAMÅT EN MÖTESPLATS FÖR FRAMTIDENS MATINDUSTRI INNEHÅLL: VD BLICKAR FRAMÅT: 3 / CSR-CHEFEN

Läs mer

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport

Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport VÅRT ANSVAR Arla Foods Corporate Social Responsibility Rapport Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende och lönsamhet.

Läs mer

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ETIKRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL ETIKRÅDETS ARBETSPROCESS s. 2 s. 6 ORDFÖRANDE HAR ORDET RESEREPORTAGE s. 12 POSITIVA FÖRÄNDRINGAR I GRUVINDUSTRIN s. 22 s. 14 FÄLTSTUDIER I

Läs mer

Vad har du på tallriken?

Vad har du på tallriken? EN GUIDEBOK OM MAT, MAKT OCH KLIMAT FÖR ELEVER OCH LÄRARE 1 Vad har du på tallriken? Innehåll Tillsammans kan vi få en godare måltid...3 Från jord till bord...4 Hållbar utveckling...6 Aktiviteter och metoder

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2013... 2 VDns ord Hållbarhetstänkande lönar sig... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Nya smaker

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer