ÅBO AKADEMIS ARBETSFORUM. A t t s ö k a j o b b

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅBO AKADEMIS ARBETSFORUM. A t t s ö k a j o b b"

Transkript

1 ÅBO AKADEMIS ARBETSFORUM A t t s ö k a j o b b

2 Arbetsforum till din tjänst Studierna är slutförda, vad sedan? Var skall jag söka jobb? Hur skall jag söka jobb? Inom vilken bransch? Vilka Åbo jobb Akademis kan jag Arbetsforum söka med min utbildning? Vad kan jag? Vem är intresserad av mitt kunnande? Hur hittar jag en praktikplats? Svåra frågor! Arbetsforum hjälper dig finna svar på dina frågor. Vi står till tjänst på följande sätt: Rekrytering Lediga arbetsplatser annonseras ut på Arbetsforums nätsidor och skickas ut till vår e-postlist afinfo. Du kan också anmäla dig till Arbetsforums databas. Vi förmedlar din meritförteckning till intresserade arbetsgivare. Vi arrangerar dessutom rekryteringstillfällen och företagspresentationer, där du har möjlighet att bekanta dig med arbetsgivare. Karriärvägledning På Arbetsforum kan du diskutera tillsammans med karriärvägledarna om allt som berör arbetslivet och inträdet på arbetsmarknaden. Studerande får vägledning på Arbetsforum under hela studietiden. Alla andra årets studerande får inbjudan till yrkesvägledning. Du kan utföra intressetestet "Vägvisaren" och få feedback av Arbetsforums karriärvägledare. Praktik På Arbetsforum får du information om praktikplatser såväl i Finland som utomlands. Lediga praktikplatser utannonseras i början av året på Arbetsforums nätsidor. Studerande kan också anhålla om praktikstöd för en plats de själv skaffat. Information och seminarier På Arbetsforum hittar du dagstidningar, företagskataloger och annat nyttigt material som underlättar ditt jobbsökande. I jobbsökarhörnan finns datorer för jobbsökning i internet och för att skriva ansökningar. Du får också gratis använda fax och kopieringsmaskin. Arbetsforum ordnar branschvisa seminarier Jobb inom... och temadagar, som ger information om olika karriärmöjligheter. Arbetsforum ordnar kurser i att söka jobb. Via Arbetsforums nätsidor får du information om bl.a. lediga jobb, placeringsstatistik och aktuella händelser. Arbetskraftsbyrån har en egen filial för akademiskt utbildade vid Arbetsforum, där du kan få information om sysselsättningsstöd och handledning. i

3 I n n e h å l l : Inledning 1. Var hittar du lediga arbetsplatser? Internet Egen aktivitet Personliga kontakter Arbetsforum Tidningsannonser 2. Praktik Relevant arbetspraktik ÅA-praktik 3. Hur blir jobbet ditt? En bra ansökan väcker intresse Meritförteckningen lättläst och informativ Elektronisk ansökan Arbetsintervjun är avgörande Personlighets- och urvalstest är riktgivande inte utslagsgivande Hur fastställa rätt lön? Skriv alltid ett arbetsavtal 4. Starta eget Företagsform Startpeng 5. Internationell karriär? Var får jag information om lediga platser utomlands? Socialskydd Internationell praktik Ansökan utomlands 6. Fackföreningar 7. Till sist...

4 Inledning Oberoende om du söker sommarjobb eller jobb efter examen, gäller det att förbereda sig och vanligen skriva en ansökan, gå på intervju och kunna presentera sitt kunnande. Vi har här samlat tips och praktisk information som kan vara till nytta i jobbsökandet. Det är viktigt att du från början funderar på vilken typ av jobb du passar för och verkligen vill göra. Ute på arbetsmarknaden gäller det att kunna skilja sig från mängden ha en profil. Ett bra sätt att koma igång är att diskutera med karriärvägledarna på Arbetsforum och lägga upp mål för ditt jobbsökande och din framtida karriär. Egen aktivitet och intiativrikedom är i sista hand det som gäller i jobbsökandet! Karriärvägledarna på Arbetsforum 2

5 Kapitel Var hittar du lediga arbetsplatser? V i lever i ett informationssamhälle. Hur hittar man egentligen i informationsdjungeln? Var finns information om lediga jobb? Det bästa sättet är att kolla många olika informationskanaler. Men vilka är de effektivaste jobbsökarkanalerna? Ta god tid på dig! Surfa på nätet och se vad som finns. Det finns ingen genväg. Men då du hittar de för dig rätta hemsidorna och bookmarkar dem, blir nätet en stor hjälp i arbetssökandet Internet problemet att välja Det finns tusentals nätsidor och portaler med uppgifter om lediga jobb, cv-förmedlingar samt företagens egna rekryteringssidor. Det gäller att hitta de för dig relevanta sidorna i nätet. Det är m.a.o. väldigt viktigt att veta hurdana jobb du söker så att du kan välja ut vilka hemsidor du besöker regelbundet. Välj de cv-databaser och företag i nätet som det verkligen lönar sig att kontakta. Råd med detta får du från Arbetsforum. 3

6 Du kan använda internet i jobbsökandet på följande sätt: läsa platsannonser anmäla dig till cv-databaser fylla i företags rekryteringsblanketter beställa uppgifter om lediga jobb till din e-post söka information om branscher, företag, oranisationer och potentiella arbetsgivare Nedan några adresser det är bra att börja med: Rekryteringskonsulter JOBBSÖKAR- KANALER Internet Dagstidningar Platsjournaler Fackföreningars och andra intresseorganisationers tidningar (ex. Läraren) Gula sidorna Företagskataloger Ditt nätverk (tidigare arbetsgivare, arbetskamrater, bekanta, vänner, släktingar, studiekamrater, institutionens personal...) Egen aktivitet En hel del jobb annonseras aldrig ut s.k. dolda jobb. Många arbetsgivare kollar upp olika informella kanaler innan de möjligen annonserar ut en plats. Det är mycket mer förmånligt och bekvämt för arbetsgivaren att börja med att söka först inom huset. Här finns din möjlighet att få jobb som inte syns ute i media. Det förutsätter att du själv är aktiv och kontaktar de arbetsplatser som du är intresserad av för att kunna lämna in en öppen ansökan eller för att besöka arbetsplatsen för närmare diskussion. I bästa fall har arbetsgivaren planer på att anställa en person och du råkar kontakta i rätt ögonblick. Oberoende om det nappar genast eller ej, så lönar det sig att själv kontakta, eftersom din ansökan bevaras hos arbetsgivaren ca. ett halvt år framåt. Personliga kontakter Arbetsforum Arbetskraftsbyrån De flesta jobb annonseras det aldrig om i internet eller dagstidningar. De flesta jobb får man höra om från bekanta, släktingar, tidigare arbetsgivare och arbetskamrater, studiekompisar, institutionernas personal, o.s.v. Det gäller att hålla sig framme fråga och göra sig påmind t.ex. hos tidigare arbetsgivare. Det egna kontaktnätet är det effektivaste sättet att få jobb! 4

7 Kanalen till det första jobbet Annonser i dagstidningar 45% Internet 26% Arbetsforum 22% Själv kontaktat arbetsgivare Eget nätverk Arbetskraftsbyrån 13% 13% 12% Kontakter från praktik 9% Platsjournaler 5% Bemanningsföretag 1% Gradu 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Utexaminerade från Åbo Akademi 2003 Arbetsforum Att börja jobbsökandet via Arbetsforum är ingen dålig idé. Arbetsforum förmedlar jobb och praktikplatser, ger handledning i jobbsökandet, hjälper dig med ansökan och cv. Arbetsforum är en viktig rekryteringskanal för arbetsgivare som söker studerande och nyutexaminerade. Bäst får du information om dessa platser genom att besöka Arbetsforum och anmäla dig till Arbetsforums databas och/eller prenumerera på Arbetsforums elektroniska nyhetsbrev via nätet. Kolla Arbetsforums internetsidor, med uppgifter om lediga platser, så får du en uppfattning om hurdana arbeten som förmedlas. 5

8 Tidningsannonser Tidningsannonsen är fortfarande den vanligaste kanalen till ett jobb. De flesta lediga platser inom offentliga sektorn utannonseras via dagstidningar. Alla lediga arbetsplatser annonseras inte i tidningarna. Att det saknas annonser från din bransch i söndagens Helsingin Sanomat eller Hufvudstadsbladet betyder inte att det inte finns lediga jobb. En hel del jobb förmedlas via andra kanaler; nätet, rekryteringsfirmor, via informella kontakter etc. Var aktiv - kontakta direkt arbetsgivare och hör dig för om lediga jobb. Den vägen ökar du möjligheten att komma åt sådana jobb som inte utannonserats. För mer info, kontakta oss: Arbetsforum I Åbo: Henriksgatan 1b, Åbo tel / I Vasa: Strandgatan 2, II:a vån., Vasa tel

9 Kapitel Praktik under studietiden R elevant arbetspraktik under studietiden ger studerande en möjlighet att tillämpa och utveckla sin kunskap från studierna. Praktik ger relevant arbetserfarenhet som kan leda till en arbetsplats efter examen. Att få utföra praktik inom sitt område ökar också studiemotivationen. I många ämnen kan man få studieveckor/-poäng för yrkesrelevant praktik. Ämnen såsom farmaci, psykologi, teologi, teknik (KTF), pedagogik och vårdvetenskap har obligatorisk praktik. Språkvetarna har obligatorisk språkpraktik. Relevant arbetspraktik kan vara: sommararbete i Finland eller utomlands ÅA-praktik (statsförvaltning, kommuner och organisationer) projektarbete inom t.ex forskning, utredningarbete, gradu- /diplomarbete Studerande förhandlar med examinatorn om praktikplatsen kan ingå i studierna. Arbetsuppgifternas kvalitet och relevans för ämnet, samt längden på arbetsförhållandet inverkar på möjligheterna att få praktiken godkänd i studierna. ÅA-praktik Åbo Akademi erbjuder studerande praktikmöjligheter inom statsförvaltning, kommuner och organisationer. Årligen förmedlar universitetet ca 200 praktikplatser för studerande. Universitetet deltar i finansieringen av lönekostnaderna En praktikperiod varar vanligen 3 månader Största delen av praktikplatserna är under sommarperioden Till de flesta platser söker man senast i februari Varje praktikant har en utsedd handledare på praktikplatsen 7

10 OBS! Under studietiden kan ÅA-studerande erhålla max. 6 praktikmånader eller två platser Arbetsforum koordinerar praktikplatserna för ÅA:s studerande. Du kan också anhålla om praktikstöd för en plats du själv ordnat. Mer information hittar du på Arbetsforums hemsidor Praktikplatserna finns utannonserade på nätet, på fakultetskanslierna och på Arbetsforum. Då du hittar en intressant utannonserad praktikplats som du vill söka, ska du i princip gå tillväga på samma sätt som då du söker jobb (se kap. 3). Du skickar ansökan och cv, ibland även ditt studieutdrag, till den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ansökan ska helst skrivas på samma språk som används i annonsen. Det finns inget färdigt formulär att fylla i utan det gäller att skriva en egen ansökan där du motiverar för arbetsgivaren varför just du borde anställas som praktikant. 8

11 Kapitel Hur blir jobbet ditt? A tt söka jobb är att marknadsföra sig; att presentera sitt kunnande och sin personlighet för arbetsgivaren. Ingen annan än DU själv kan ge rätt bild av dig. SÅ HÄR BLIR JOBBET DITT: sök jobb du vill ha och passar för samla mer info om jobbet innan du börjar skriva din ansökan RING! skriv en ansökan som säljer och övertygar gör en informativ och kompletterande CV förbered dig väl inför anställningsintervjun spela ingen roll - var dig själv på eventuella personlighetstester Innan du börjar skriva din ansökan Börja alltid med att inventera dig, d.v.s. gå igenom vad du är bra på, vilken typ av jobb som passar dig, vad vill du göra, och vilka dina framtidsplaner är. Det är lättare att söka jobb då du har klart för dig vad du kan, vad som motiverar dig och vilken typ av jobb du vill ha. Därefter kan du sätta igång och hitta de rätta jobben att söka. Innan du börjar skriva din ansökan lönar det sig att samla så mycket information om jobbet/arbetsgivaren som möjligt. I synnerhet om du söker ett jobb på basen av en platsannons bör du alltid ringa först. Du får tilläggsinformation som underlättar skrivandet av ansökan och samtidigt har du en möjlighet att marknadsföra dig, och får ett försprång framom de som inte ringt. Många personalchefer antecknar namnet på de som ringt. När du ringer, förbered dig väl, anteckna frågor i förväg, berätta kort vem du är, vad du kan etc. Visa att du verkligen är intresserad av jobbet och ställ frågor som ger dig mer information om arbetsuppgifterna. 9

12 En bra ansökan väcker intresse! En ansökan består av ett ansökningsbrev, en meritförteckning (även kallad CV Curriculum Vitae) och relevanta bilagor. En bra ansökan är kort, lättläst och övertygande. Poängen med ansökan är att väcka arbetsgivarens intresse så att du kommer vidare på intervju. Ansökningsbrevet - konsten att övertyga Berätta inte allt du gjort utan bara det som är relevant för jobbet. Intresse och motivation är a och o. Det syns både i texten och mellan raderna om du verkligen brinner av intresse att få jobbet. Idéen med ansökningsbrevet är att få arbetsgivaren övertygad om att du är rätt person för jobbet och att du verkligen är intresserad av arbetsuppgifterna. Detta skall komma fram i det första stycket. Rakt på sak. Intresse och motivation är a och o. Det syns både i texten och mellan raderna om du verkligen brinner av intresse att få jobbet. Koncentrera dig på det relevanta, d.v.s. vad du kan erbjuda arbetsgivaren, varför du är intresserad av jobbet (nämn ej dina personliga behov som att du vill stanna på orten, du vill få mer arbetserfarenhet, utan utgå från vad det är i jobbet som lockar, intresserar!), och berätta varför du är rätt person för jobbet. Skriv alltid en ny ansökan för varje jobb du söker. Det syns fort om du använt samma text i flera ansökningar, ansökan blir intetsägande och ytlig. För att du skall låta övertygande bör du komma med exempel, från tidigare jobb eller studierna, som motiverar varför du är kompetent för jobbet. Håll stilen Använd t.ex. underrubriker med fet stil så blir din ansökan mer lättläst! Följ stilen i annonsen. Skriv kort och klart. Men personligt. Låt någon annan läsa igenom din ansökan för att undvika språkfel och för att få feedback på hur texten fungerar. Ansökningsbrevet skall rymmas på en A4. Visst kan det vara bra att försöka skilja sig från mängden, men ta inte för stora risker. Använd t.e.x. vitt papper istället för färgat papper. Det är vanligt att ansökningarna blir uppkopierade. Färgat papper blir lätt grådaskigt som kopia. Tänk 10

13 efter vart/till vem du skickar din ansökan. Det är skillnad på om du söker till en reklambyrå eller till t.ex. ett offentligt ämbetsverk. Om du vill vara på den säkra sidan, satsa på att skriva en snygg och felfri ansökan med visuellt tilltalande layout. Berätta inte samma saker som du skriver i din meritförteckning. I ansökningsbrevet lyfter du somsagt fram det relevanta, kommer med belysande exempel och ger en kort beskrivning av dig som person. Ditt ansökningsbrev är ditt marknadsföringsbrev som kompletteras med din meritlista. Meritförteckningen lättläst och informativ Endel rekryterare föredrar att läsa CV:n först innan de läser själva ansökningsbrevet Meritförteckningen (CV) åskådliggör effektivt vad du kan och har gjort tidigare. En CV får vara längre än ansökningsbrevet (helst inte längre än två A4:sidor). För CV:n gäller vissa grundregler: du skall lista din utbildning i kronologisk ordning, d.v.s. börja med att nämna din äldsta utbildning överst och din senaste utbildning till sist. Din arbetserfarenhet skall du nämna i omvänd ordning, d.v.s. din senaste arbetserfarenhet överst. Betona det relevanta, lyft fram meriter som är till nytta för jobbet du nu söker. Var informativ. Berätta vad du gjort på tidigare (relevanta) jobb, nämn kurser du gått på som kan vara till nytta i jobbet du söker, nämn exempel på hur du tillämpat olika dataprogram, t.ex. skapat en databas, gjort hemsidor, använt excel i tidigare jobb etc. Värdera dina språkkunskaper utgående från dina nuvarande kunskaper. Språkkunskaper rostar om man inte använder dem på en tid... Fritidssysselsättningar och förtroendeuppdrag berättar mer om dig som mänska. Arbetsgivaren är även intresserad av på vilket sätt du tillbringar din fritid, kopplar av från jobbet, engagerar dig i samhället m.m. I bästa fall har du och arbetsgivaren samma hobbies! Ifall du nämner referenspersoner, kom ihåg att först fråga dem om lov. Håll dem informerade om vilka aktuella jobb du söker. 11

14 Elektronisk ansökan Det har blivit allt vanligare att skicka sin ansökan via internet och e- post. Många arbetsgivare uppskattar att få ansökan elektronisk väg eftersom, de kan föra in uppgifterna till företagets rekryteringsregister, skicka uppgifterna vidare till t.ex. olika avdelningschefer, och eftersom det är tidsmässigt det snabbaste kommunikationssättet. Trots att det är enklare att skicka sin ansökan elektroniskt, bör du förhålla dig lika seriöst till en elektronisk ansökan som till en vanlig ansökan. Skriv inte slarvigt e-postspråk utan håll samma stil som i ett ansökningsbrev. Ifall du fyller i en nätblankett, fyll i noggrant och med eftertanke. Utnyttja tillfället att komplettera formuläret med en egen ansökan, kort beskrivning eller personlig profil. Fyll i så många fält som möjligt och använd så mycket nyckelord som möjligt, så hittar arbetsgivaren dig lättare via sökord. Kom alltid först överens med arbetsgiavren om att det är OK att skicka ansökan elektroniskt. Om du skickar din ansökan per e- post, lönar det sig att spara dokumentet i t.ex..rtf-format eller som pdf, så håller ansökan rätt format. Du kan testa hur din ansökan ser ut och skicka den per e-post till din kompis. Kontakta arbetsgivaren efter att du skickat ansökan och fråga om den kommit fram och om arbetsgivaren kunnat öppna dokumentet. Till sist, kom ihåg: fatta dig kort ansökan skall vara en A4 och meritförteckningen 1-2 sidor kolla texten och skrivfel, låt någon annan läsa igenom din ansökan berätta varför du är intresserad av jobbet/varför du är kompetent för jobbet nämn löneönskemål ifall det efterfrågas, din fackförening tipsar om löner bifoga relevanta bilagor 12

15 informera dina referenspersoner Förnamn efternamn underteckna ansökan skicka din ansökan i god tid Adress POSTADRESS Telefon E-post ANSÖKAN Datum Arbetsgivare Kontaktperson Adress Referens till informationskälla/annons DET JOBB DU SÖKER Berätta vilket jobb du söker, varifrån du fick informationen, varför du vill ha jobbet, att du är intresserad av arbetsuppgifterna och branschen och vad du har att erbjuda. Du skall redan här försäkra, att det lönar sig att läsa genom din ansökan Presentera dig själv, ditt kunnande, din arbetserfarenhet, dina meriter samt övriga egenskaper kort och koncist. Du kan komplettera de fakta som finns i bilagorna genom att presentera din tidigare verksamhet i en mera livfull form. Förklara hur du uppfyller de krav som ställs på den sökande samt ange ett motiverat löneanspråk om arbetsgivaren frågar efter det. Betona de saker som gör just dig värd att beakta. Hjälp den som läser brevet att för sig själv motivera beslutet att kalla dig till intervju. Uttryck din iver att besöka arbetsgivaren för att diskutera vidare. Om det är du som har initiativet för fortsättningen, berätta hur du kommer att gå till väga. Med vänlig hälsning, Underskrift BILAGOR Meritförteckning 13

16 MERITFÖRTECKNING Förnamn Efternamn Adress Postadress Telefon E-post PERSONUPPGIFTER Namn Födelsetid och -plats Familjeförhållanden UTBILDNING Studentexamen (skola, examensår) Högskolexamen (universitet, examen, examensår, huvudämne, ev. biämnen och sv.) Övrig utbildning (relevanta längre kurser) ARBETSERFARENHET Uppgifter om tidigare arbetsgivare, arbetsuppgifter och anställningstider i kronologisk ordning (t.ex. börjande med nuvarande/senaste) eller ordnade enligt typ av uppgift (t.ex. försäljningsjobb, sekreterarjobb, internationella jobb, lärarjobb osv). Du kan också presentera uppgifterna funktionellt så att du framhåller dina färdigheter och kunnande. SPRÅKKUNSKAPER Nivån på språkkunskaperna kan anges t.ex. på skalan tillfredsställande, god, utmärkt DATAKUNSKAP Nämn dataprogram du kan använda och t.ex. nätsidor som du har gjort FÖRTROENDEUPPDRAG Deltagande i t.ex. student-, intresse-, idrotts- eller annan föreningsverksamhet på styrelsenivå FRITIDSSYSSELSÄTTNINGAR Kan ofta betona aktivitet, kreativitet och insikter på olika områden REFERENSPERSONER Titel/befattning, namn, kontaktuppgifter Datum Underskrift 14

17 ANSIOLUETTELO Etunimi Sukunimi Postiosoite Postitoimipaikka Puhelin Sähköposti HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika- ja paikka Perhesuhteet KOULUTUS Ylioppilastutkinto, yliopistotutkinto ja mahdollinen muu koulutus Kurssit; ajankohta, kesto ja koulutuksen järjestäjä TYÖKOKEMUS Aikajärjestyksessä uusimmasta alkaen (työnantajan nimi, nimike ja mahdollisesti keskeiset työtehtävät, ajankohta) KIELITAITO Taso voidaan ilmoittaa esim. asteikolla erinomainen, hyvä ja tyydyttävä ATK-TAIDOT Erilaiset tietokoneohjelmat, joiden käytön hallitset (esim.) LUOTTAMUSTEHTÄVÄT Osallistuminen esim. opiskelija-, ystävyysseura-, urheiluseura- tms. järjestötoimintaan johtokuntatasolla HARRASTUKSET Tuovat esiin mm. aktiivisuutta, luovuutta ja perehtyneisyyttä joihinkin aloihin SUOSITTELIJAT Arvo/ammatti, nimi ja yhteystiedot Päiväys Allekirjoitus 15

18 Arbetsintervjun är avgörande DET HÄR KAN DU GÖRA: tag reda på så mycket som möjligt om arbetsplatsen läs igenom din ansökan och cv, förbered några frågor gå i säng i tid festa inte till fyra föregående kväll klä dig snyggt och sakligt Värt att tänka på...?. Det förtroende vi får för en person, och hur vi uppfattar det budskap han/hon vill förmedla påverkas bara till 7% av det personen säger. Däremot påverkas vi till - 38% av personens röst - 55% av hur personen ser ut; klädsel, frisyr, kroppsspråk m.m. Lyckligtvis är social kompetens mer än kläder. Social kompetens handlar om förmåga att tolka korrekt, lyssna och svara upp till behov och förväntningar. Att bli kallad till arbetsintervju betyder att du är en av dem som arbetsgivaren är mest intresserad av. Förenklat kan man säga att med ansökan och cv:n får arbetsgivaren en uppfattning om dina kunskaper och med intervjun en uppfattning om din lämplighet och motivation. Lika viktig som din kompetens, ditt kunnande, är att du är lämplig för jobbet och arbetsmiljön. Arbetsgivaren måste få en uppfattning om hur du jobbar, reagerar på stress, hurdana arbetskamrater du kan jobba med, hurdan arbetsmiljö du trivs i osv. Arbetsgivaren vill m.a.o. veta något om din personlighet. Din personlighet lämplighet kan t.o.m. vara mer avgörande än de kunskaper du besitter. Det effektivaste sättet att bedöma lämpligheten är intervjuer och personlighetstest. Intervjun är den viktigaste. Förbered dig väl så kan du presentera dig på ett framgångsrikt sätt. Om du förbereder dig väl inför intervjun känner du dig också mer avslappnad och säker. Intervjun din chans Det finns lika många typer av intervjuer som intervjuare. Var förberedd på vad som helst. I bland förekommer paneler med två, tre intervjuare. Ibland blir du intervjuad av endast en person. Ibland blir du intervjuad endast en gång i bland tre fyra gånger. Ibland får du uppgifter att lösa ensam eller i grupp. Intervjuaren kan vara en personal- och/eller rekryteringsansvarig, konsult, arbetsledare eller avdelningschef. I något skede blir du intervjuad av din kommande förman. Ge ett bra första intryck och hälften är vunnet! Att komma i tid och uppträda artigt och intresserat, samt att vara rätt klädd garanterar ett positivt första intryck. Det är svårt att reparera ett dåligt första intryck för tiden är begränsad. En första intervju tar sällan längre än min. 16

19 VANLIGA FRÅGOR: berätta kort om dig själv! varför söker du det här jobbet? varför skall vi välja just dig? vilka är dina starka/svaga sidor? hur är det med övertid/resor? hurdan chef uppskattar du? förväntningar på karriär? vad tror du att du gör om fem år? kan du hantera stress? Andra viktiga saker att tänka på under en intervju är: se intervjuarna i ögonen var artig kom ihåg att det är du som blir intervjuad svara på frågorna alla är nervösa inför en intervju också intervjuaren vet det! svara kort, koncist, logiskt och ärligt visa intresse fråga tiden är begränsad en intervju tar sällan längre än en timme ge akt på ditt kroppsspråk en intervju är en positiv situation där arbetsgivaren försöker hitta den lämpligaste bland goda kandidater - en intervju är inte en situation där intervjuaren försöker hitta fel och brister Lär dig och kom igen Det är bra att efter intervjun gå genom situationen; fundera på bl.a. vad som du lyckades bra med, vad kunde förbättras, och vilka frågor du inte hade så vältänkt svar på. Du lär dig mer för varje gång. vad är hittills din största bedrift? vad gillade du i dina tidigare jobb? vad gör du nu? vad vet du om oss? berätta när du blivit besviken på din egen prestation? berätta om din utbildning? vad gör du på din fritid? vilken bok läste du senast? vilken roll har du i grupparbeten? how is your English? teetkö mieluummin työtä tiimissä vai itsenäisesti? vill du fråga oss något? På Arbetsforum får du öva arbetsintervjuer på svenska, finska eller engelska. Situationen liknar möjligast mycket en riktig arbetsintervju. Det var skönt att få prova på en intervju före den riktiga intervjun. Det mesta av nervositeten var borta och jag visste att jag kan svara bra på de flesta frågorna 17

20 Personlighets- och urvalstester är riktgivande inte utslagsgivande VAD MÄTER OLIKA TEST? PERSONLIGHETS- TEST, OCH FÖRMÅGETEST Du svarar t.ex. på motsägelsefulla frågor, räknar ut talserier, beskriver olika figurer, kompletterar figurer osv Personlighetstest mäter vad du har för anlag. Det är alltså inte frågan om att svara rätt eller fel, utan enbart att vara sig själv och svara på frågorna så ärligt man kan. Test används i såväl yrkes- eller karriärvägledning som i rekryteringar. Vid en rekrytering har arbetsgivaren personlighetstest, förmågetest, intervjuer och gruppsituationer (simulerade uppgifter) till sitt förfogande. Beroende på arbetsgivarens rekryteringsmetoder och uppgiften, används en eller flera av de ovannämda metoderna. Ingen väljs enbart utgående från test. Testerna är endast hjälpmedel. En rekrytering är dyr för arbetsgivaren en felrekrytering flera gånger dyrare. För att försäkra sig om att få rätt person på rätt plats använder man också test. Att använda test och konsulter sparar också dyrbar tid för arbetsgivaren. Förmågetest mäter logisk, spatial och verbal förmåga. Testövningar: BORDET-FULLT ÖVNING Business simulering flera olika uppgifter (fax, memo, , mötesprotokoll, offerter osv) som du skall ta ställning till. Testar: prioritering,stresstålighet, arbetssätt, förmåga att fatta beslut RAPPORTERING Du får en hög med papper gällande en situtation. Du skall på kort tid sammanfatta informationen och göra en skriftlig rekommendation Testar: förmåga att sammanfatta saker, se helheter förmåga att uttrycka sig i skrift och förmåga att fatta beslut Med testerna och övningarna får arbetsgivaren en tydligare bild av sökandes personlighet, egenskaper och lämplighet för just den plats som skall fyllas. Ett test berättar inget allmänt om dig endast om din lämplighet för det jobb du sökt. Med hjälp av testen görs endast grova indelningar av sökande. Med hjälp av testen avgörs vem som blir kallad till personliga djupintervjuer. 18

21 PRAKTISKA ÖVNINGAR En grupp av kandidaterna får en uppgift och behövligt material, för att producera/sammanställa något (tex en verksamhetsplan) Konsulten ser på kandidaternas roll i gruppen. Sättet att jobba är viktigare än resultatet ROLLSPEL Du får en viss roll du skall spela i en given situation, tex. personalchef i en anställningssituation Din personliga insats värderas, likaså verbal förmåga och planeringsförmåga PRESENTATION Du får några minuter på dig att förbereda en presentation om ett (givet) ämne. Detta testar din förmåga att effektivt, kort och lättförståeligt ge information samt din förmåga och vana att uppträda Testerna är endast en del av rekryteringsprocessen. Den personliga intervjun är ändå i sista hand avgörande Lämplighetstesterna består oftast av skriftliga tester, situationsövningar, presentationer och intervjuer. Att förbereda sig för testet kan liknas med att förbereda sig för en arbetsintervju. Försök inte bluffa testet. Svara inte på frågorna så som du tror att arbetsgivaren eller konsulten vill att man skall svara. Var dig själv svara ärligt. Att försöka bluffa testen slutar alltid med ett dåligt resultat. Ifall du inte blir utvald den här gången, ta hela sökprocessen med tester och intervjuer som en värdefull erfarenhet och övning! Vid karriärvägledning används test för att hjälpa till att utreda vilka yrken, jobb, branscher och utbildningar du är intresserad av. Syftet med yrkesvalstest är att hjälpa kunden att lära känna sig själv och lära sig att identifiera sina starka och svaga sidor och utvecklingsområden. Vid Arbetsforum används testet Vägvisaren vid karriärvägledning. Du har rätt att få feedback på ditt test skriftlig eller muntligt. Be om feedback du kanske lär dig något du har nytta av i jobbsökandet och karriärval 19

22 Hur fastställa rätt lön? Det kan vara knepigt att veta exakt hur mycket man kan begära i lön t.ex i sin ansökan eller på en arbetsintervju. Offentliga sektorn håller på att övergå till ett nytt lönesystem som baserar sig på tjänstekrav och personlig insats. Med andra ord skall man till en del förhandla om lönen på samma sätt som inom privata sektorn.. Då du uppger löneönskemål eller förhandlar om din lön skall du beakta bl.a. följande: lönestatistik (se te.x. AKAVA:s sidor, eller ÅA:s nyutexaminerades löner lönerekommendationer (fackföreningarnas rekommendationer kan vara i överkant) examensår (t.ex. nyutexaminerad) din tidigare arbetserfarenhet (relevanta uppgifter, antal år) vad innebär det aktuella jobbet (hur krävande arbetsuppgifter, ev. underlydande arbetstagare, språkkrav etc.) Prissätt din arbetsinsats noga men var diplomatisk då du förhandlar om din lön! Skriv alltid ett arbetsavtal Skriv alltid ett arbetsavtal När du fått det positiva beskedet att jobbet är ditt, är det dags för ett skriftligt arbetsavtal. Ett arbetsavtal minskar avsevärt risken för missförstånd och oklarheter gällande arbetsförhållandet. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal så hänvisas oftast till detta i anställningsavtalet. Ett kollektivavtal reglerar frågor som rör semester, uppsägningstider, övertidskompensation, sjuklön, löneförmåner och andra frågor som rör dina anställningsvillkor. Kollektivavtalet anger endast miniminivåer. 20

23 Om du får jobb på ett företag där det inte finns ett kollektivavtal för akademiker så är det särskilt viktigt att dina villkor finns med i anställningsavtalet så att du och din arbetsgivare vet vad som gäller. I checklistan nedan kan du se vad som alltid bör ingå i ett sådant avtal: Arbetsuppgifter och yrkesbenämning. Anställningsform (tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning) Uppsägningstid Lön och löneförmåner Arbetstid och övertidskompensation Pension Sjuklön Lön under föräldraledighet eller militärtjänstgöring Reseersättning och traktamenten Mer information och råd får du via fackförbunden, se t.ex. i nätet eller på arbetsministeriets sidor 21

24 Kapitel Starta eget FINNVERA Skatteförvaltningen TE-centralen Handelskammare i Finland Nyföretagarcentralen Generaattori Småföretagarna Finland "Företagarnas medelålder i Finland är rätt hög. Det finns många nischer att fylla för unga, energiska personer" i H ar du någon företagsidé som du skulle vilja förverkliga? Vem som helst kan i princip bli företagare, men innan du sätter i gång är det skäl att fundera på vissa grundläggande frågor: Är du initiativrik? Har du gott självförtroende? Har du förmåga att fatta snabba beslut? Är du uthållig? Är du beredd att ta risker? Alla dessa egenskaper behövs för att du skall bli en framgångsrik företagare. Som företagare kan du jobba självständigt och själv bestämma vad du vill göra, men företagande innebär också alltid ett ekonomiskt risktagande. Företagsform Då du startar ett eget företag gäller det att välja företagstyp; öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Dessutom kan du vara enskild näringsidkare. Företagsformen inverkar t.ex. på beskattningen. Då du grundar ett eget företag lönar det sig att vända sig till sakkunniga, speciellt i juridiska frågor. Du kan få hjälp bl.a. från kommunernas näringsbyråer, FINNVERA, skattebyråerna och TE-centralerna. Lokala företagarföreningar, nyföretagarcentraler och handelskamrar kan också ge sakkunskap och stöd åt nya företagare, likaså banker och försäkringsbolag. På Arbetsforum får du information om hur starta eget, som ordnas av YPI Rådgivning i företagsamhet för akademiskt utbildade. Som företagare behöver du mångsidig kunskap om företagande och näringsliv. Du bör känna till hur man sköter företagets bokföring och finansiering samt försäljning och marknadsföring av produkterna. Dessutom krävs förmåga att planera och styra företagets verksamhet. Du kan förbättra din kompetens på området genom att delta i olika slags utbildning. Kurser i eget företagande ordnas bl.a. av universitetens fortbildningscentraler, TE- 22

25 centralerna, arbetskraftsbyrån och vuxenutbildningscentra. Dessutom lönar det sig att bekanta sig t.ex. med olika företagarhandböcker, som utkommer årligen. Startpeng För att starta och driva ett företag behövs pengar. Eftersom få företagare kan räkna med inkomster genast i början kan man anhålla om startpeng från arbetskraftsbyrån för en inledningsperiod (högst 10 månader) tills din företagsverksamhet kommit i gång och stabiliserats. För att få startpeng bör du vara arbetslös och starta ett nytt företag. Företagsformen spelar ingen roll. Startpengen finansierar inte själva företagsverksamheten, utan är avsedd att garantera en viss utkomstnivå för den nya företagaren. För finansiering av företagsverksamheten (utrymmen, maskiner och anläggningar etc.) kan du vända dig till banker och andra finansieringsinstanser såsom FINNVERA och TEKES. Ansökningsblanketter och tilläggsinformation om startpengen får du från arbetskraftsbyrån. 23

26 Kapitel Vad är en internationell karriär? Internationell karriär? De flesta jobb akademiker gör har en internationell aspekt. Kontakter (via , telefon, konferenser) hör till vardagen). Ett internationellt jobb betyder alltså inte nödvändigtvis att man jobbar utomlands. men för det mesta menas med internationell karriär just att jobba utomlands En internationell karriär börjar ofta i hemlandet! Ä r du intresserad av att söka jobb utomlands lönar det sig att i förväg ta ställning till följande frågor: Varför vill jag jobba utomlands? Vad förväntar jag mig? Vad vill jag jobba med? Var? I vilket land? Hur bra kan jag språket? Hur bra känner jag landets samhälle och kultur? Var får jag information? När är jag beredd att resa? Den vanligaste vägen till ett jobb utomlands är att man börjar jobba i t.ex. ett internationellt företag i Finland och efter några år byter uppgifter inom företaget och får sin första utlands kommendering. Eller så gör man karriär i en internationell organisation, EU, FN eller medborgarorganisationer. Var får jag information om lediga platser utomlands? Internet Då man söker uppgifter om lediga arbetsplatser utomlands är internet det lättaste och naturligaste verktyget att börja med. Du kan börja med att kolla länkar utomlands på rekryteringsenheternas gemensamma hemsidor: Arbetskraftsbyråns internationella enhet De flesta europeiska arbetskraftsbyråer informerar om lediga platser i internet. Via nätet kan du också anmäla dig till olika CVdatabaser. På arbetskraftsbyråns enhet för internationell service kan du besöka eurorådgivaren, som har kontakt med 24

27 Arbetskraftsbyråns personal vid Arbetsforum har tillgång till EURES! arbetsplatsförmedlingar i Europa. Eurorådgivaren har tillgång till EURES-systemet, som informerar om lediga platser i Europa. Du kan även få information om lediga EURES-platser via EURESdatabasen, som finns i nätet (http://europa.eu.int/jobs/eures). På internationella enheten finns olika länders platsjournaler, internationella telefonkataloger etc. Mycket nyttig material hittar du också vid Arbetsforums infohörna. Söka jobb på plats Det bästa alternativet är förstås att resa till det land där du söker jobb. Då du är på plats kan du besöka den lokala arbetskraftsbyrån (Employment Service/Job Centre, Agence nationale pour l emploi, Arbeitsamt). I många europeiska länder finns dessutom privata arbetsförmedlingar som du hittar i telefonkatalogen (Employment Agencies and Consultants, Recruitment, Manpower etc.). Kolla om det finns någon konsultfirma som förmedlar arbete för just din bransch. Ju mindre företag desto smidigare service. Vanligtvis betalar arbetsgivaren en avgift till konsultföretaget. Undvik privata förmedlingar som kräver pengar av arbetssökande! Jobb via intresseorganisationer En möjlighet att jobba utomlands är inom intresseorganisationer, internationella arbetsläger och frivilligt arbete t.ex. i ett u-land. Ifall du är intresserad av detta alternativ kontakta Allianssi (http://www.alli.fi) eller KEPA (www.kepa.fi). Arbete utomlands är alltid en merit, som det lönar sig att satsa på även om det inte är ekonomiskt lönande. UM Utrikesministeriets avdelning för utvecklingssamarbete rekryterar yngre tjänstemän, s.k. associated experts eller junior professional experts till FN:s specialorganisationer. Finland betalar lön och övriga kostnader för de finländska experterna. Arbetsplatsen kan vara antingen på sekretariat eller biståndsprojekt (s.k. fieldwork). Information i nätet 25

28 Besök ALLTID FPA och arbetskraftsbyrån förrän du reser utomlands för att jobba Socialskydd EU koordinerar medlemsländernas socialskydd. Den allmänna regeln är att ditt socialskydd bestäms beroende på vilket land du arbetar i. Tidigare arbetserfarenhet i något annat EU- eller EESland räknas till godo i dina sociala förmåner. Närmare information får du från eurorådgivaren och Folkpensionsanstalten, därifrån du får alla behövliga blanketter. Om du är arbetslös och vill söka jobb utomlands skall du kontakta FPA eller din arbetslöshetskassa, som ger dig information och blanketter. Dessutom förutsätts att: du har varit arbetslös minst 4 veckor i sträck du har meddelat arbetskraftsbyrån om din avfärd du inom sju dagar efter din ankomst tar kontakt med den lokala arbetskraftsbyrån, och uppvisar de blanketter (E 303 intyg) du fått i Finland Socialskyddet i andra världsdelar bestäms enligt avtal mellan Finland och enskilt land. Innan du åker iväg lönar det sig att ta reda på mottagarlandets socialskydd. Vanligtvis är det bäst att du har en personlig försäkring. Internationell praktik Studerande och nyutexaminerade kan söka internationella praktikplatser via centret för internationellt personutbyte, CIMO (www.cimo.fi). CIMO koordinerar både branschvis praktik omkring i världen, och praktik i internationella organisationer såsom EU, Europarådet, FN och utvecklingsbanker. CIMO koordinerar även IAESTE-praktiken (praktik för naturvetare och teknologer), medan AIESEC-praktiken (www.funet.fi/aiesec/finland) sköts av studenterna. På Arbetsforum får du mera info om och ansökningsblanketter för programmen. Arbetsforum informerar också om ansökningstiderna. 26

29 Ansökan utomlands Ordlista: Ekon.kand = Bachelor of Economics and Business Administration Ekon.mag = Master of Economics and Business Administration Ekon.dr = Economics and Business Administration Fil.kand/ Farmaceut = Bachelor of Science Fil.mag = Master of Science (Kan också vara enligt ämne t.ex. MScMath) Fil.dr = Doctor of Philosophy Fil.kand = Bachelor of Arts Fil.mag = Master of Arts Fil.dr = Doctor of Philosophy (Kan också vara enligt ämne t.ex. t.ex MALit, eller MAPsych) Ped.kand = Bachelor of Education Ped.mag = Master of Education Ped.dr = Doctor of Education Pol.kand = Bachelor of Social Sciences Pol.mag = Master of Social Sciences Pol.Dr = Doctor of Social Sciences Rättsnotarie = Bachelor of Laws Teknologie kand = Bachelor of Technology DI = Master of Technology Teknologie dr = Doctor of Technology Teol.kand = Bachelor of Theology Teol.mag = Master of Theology TD = Doctor of Theology Kand. i hälsovetenskaper = Bachelor of Health Sciences Mag. i hälsovetenskaper = Master of Health Sciences Dr. i hälsovetenskaper = Doctor of Health Sciences Det kanske allra viktigaste är att strukturera det egna kunnandet och framföra det på ett intresseväckande och övertygande sätt för en utländsk arbetsgivare. Vilka förmågor och specialkunskaper besitter du som behövs i internationellt arbete? Kan du umgås i en internationell miljö, vilken erfarenhet har du av interkulturell kommunikation? Att arbeta i främmande land kräver tolerans, stresstålighet och anpassningsförmåga. Har du det och hur berättar du det för en arbetsgivare i annat land? Ansökningshandlingarna är desamma som när du söker jobb i hemlandet. Fäst dock särskild vikt vid följande: Skräddarsy dina handlingar för varje enskilt jobb du söker för att bäst framhäva dina kompetenser och din lämplighet och stå dig i konkurrensen med lokala förmågor Ta reda på jobbsökningstraditionen i destinationslandet - vissa kulturer uppskattar utbildning, andra erfarenhet och förmågor. Fotografi är allmännare än hos oss, vitsord har större betydelse Betyg och intyg bör vara korrekt översatta till landets språk. Be t ex fakultetskansliet om hjälp och ha gärna några ex av färdiga översättningar på lager så går det snabbare 2-4 referenser (med titel och kontaktuppgifter) i meritförteckningen ger en bra bild av dig som sökande Den europeiska organisationen för utvecklande av arbetspraktik och inlärning i arbete, Cedefop, har utvecklat en allmäneuropeisk modell för meritförteckningen. Hur allmäneuropeisk den kommer att bli, må tiden utvisa, men idéer och intryck kan hämtas på 27

30 CURRICULUM VITAE Name Surname Home Address/ Term Address Telephone Date of Birth Nationality EDUCATION Comprehensive School/High school, Matriculation Examination (year) University Degree (University, Degree, year, Main Subject, Minor Subjects, ECTS) Relevant Courses, Major Projects, Thesis WORK EXPERIENCE Start with what you are doing now and work backwards LANGUAGES Native, Excellent, Good, Basics COMPUTING SKILLS Good at, familiar with exx of Computer Programs ACHIEVEMENTS Positions of responsibility, membership of clubs and societies INTERESTS REFEREES Title, Name, Address, Telephone Date Signature 28

31 Kapitel Fackföreningar ar du frågor kring dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare? Undrar du över en viss punkt i ditt arbetsavtal? Vad kan du begära i lön? Och hur ska du få din ekonomi att löpa ifall du helt plötsligt står utan arbete? Det finns många goda orsaker till att ansluta sig till "facket". "I Finland hör 80% av löntagarna till ett fackförbund" Till fackförbund ansluter man sig enligt examen, yrke eller arbetsgivare. AKAVA är de långtidsutbildades fackförbundens takorganisation med medlemsföreningar för olika branscher. Till de flesta medlemsföreningar kan man ansluta sig redan under studietiden. Som studerandemedlem betalar man i regel en lägre avgift men får samma förmåner som förvärvsarbetande medlemmar. Organisationsprincipen varierar mellan förbunden. Arbetsforum eller förtroendemannen på din arbetsplats ger råd om rätt medlemsförbund. CAS Centralorganisationen för AKAVAs specialorganisationer (för humanister, pedagoger, utvecklingspsykologer ) IL Ingenjörsförbundet LAL Akademiska naturvetarförbundet FSL Finlandssvenska lärarförbundet SEFE Finlands ekonomförbund SVAL Statsvetarnas förbund i Finland TEK Förbundet för akademisk-tekniskt utbildade Forskarförbundet. För forskare, timlärare, bibliotekspersonal SRB Statstjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen 29

32 Psykologförbundet För psykologer i Finland SFL Finlands farmaciförbund MCF Miljöspecialisternas centralförbund Talentia Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen FTFC är tjänstemannacentralorganisationen och består, liksom AKAVA, av medlemsorganisationer som man ansluter sig till beroende inom vilken sektor man jobbar inom och vilken befattning man innehar. KTF Kommunaltjänstemannaförbundet Pardia Förbundet för statens tjänstemän SVTL Församlingarnas tjänste- och befattningshavares union Läs mera på och 30

33 Kapitel Till sist... Jobbsökandet är en tidvis både krävande och lärorik erfarenhet. Kom ihåg att, det första jobbet efter examen bestämmer inte din framtida yrkesbana, utan är ofta en språngbräda ut i arbetslivet. Varje arbetserfarenhet du får hjälper dig att komma vidare i din karriär. Bilden av vad du vill arbeta med klarnar då du kommit ut i arbetslivet. Din akademiska examen är en stark trumf på arbetsmarknaden. Som nyutexaminerad har du färdigheter som uppskattas stort av arbetsgivare; du har färsk kunskap inom ditt område, förmåga att lära dig nya saker, och att anpassa dig till nya situationer. Om du vill diskutera närmare dina planer gällande jobbsökandet, kontakta gärna Arbetsforum. LYCKA TILL!! 31

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1

söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1 Konsten att söka jobb (PDF-version) 1 Konsten att söka jobb Teknikens Akademikerförbund TEK Redaktörer: Kalle Rasinmäki, Juha Simell, Sari Taukojärvi, Niina Rajakangas Översättning: Martin Evers ISBN 952-5005-55-0

Läs mer

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär.

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär. KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER Verktyg och tips för en bra karriär. boost 2013 1 Boost 2013 boost 2013 1 Boost Boost, tredje upplagan, oktober 2013 ISBN 978-91-979870-0-4 Grafisk produktion: Magnus Eriksson,

Läs mer

Goda kort i arbetslivet. En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet

Goda kort i arbetslivet. En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Goda kort i arbetslivet En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Goda kort i arbetslivet - En lärobok i arbetssökning för utexaminerade på andra stadiet Författare: Vesa Malinen, Mikko

Läs mer

VÄGAR TILL NYTT JOBB NATURVETARNA KARRIÄR

VÄGAR TILL NYTT JOBB NATURVETARNA KARRIÄR VÄGAR TILL NYTT JOBB NATURVETARNA KARRIÄR 1 Så blir jobbet ditt Jobben finns där ute. Hur goda eller dåliga tiderna än är så finns det jobb att söka. Utmaningen för dig är hitta dem och få chansen att

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Betydelsen av personalhantering... 3 1.1 Olika anställningsförhållanden... 3 2. Anställning av medarbetare...

Läs mer

Sök jobb rätt. en vägledning

Sök jobb rätt. en vägledning Sök jobb rätt en vägledning 2 Sök jobb rätt en vägledning Arbetsmarknaden är i dag skiftande över landet, för olika kategorier lärare och för studie- och yrkesvägledare. Att hitta drömjobbet är inte det

Läs mer

arbetsformedlingen.se/ung

arbetsformedlingen.se/ung arbetsformedlingen.se/ung Hitta vägen till ditt arbete Det finns många vägar till arbete och det finns många yrken. Vilken väg ska du ta? Vilket yrke vill du ha? Ska du läsa vidare eller börja jobba direkt?

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Karriärcenter. Dags att söka jobb. -din guide i jobbsökardjungeln

Karriärcenter. Dags att söka jobb. -din guide i jobbsökardjungeln Karriärcenter Dags att söka jobb -din guide i jobbsökardjungeln Innehåll Viktiga begrepp 3 Att söka jobb idag 4 Identifiera din motivation och kompetens 5 Motivation 5 Kompetens 6 Dolda färdigheter 7 Generisk

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Vecka 8, 2014. Låt din CV sticka ut! Glöm den vanliga cv med A4-papper med uppspaltad text! Framtidnes CV kommer att vara kreativa och lite halvgalna.

Vecka 8, 2014. Låt din CV sticka ut! Glöm den vanliga cv med A4-papper med uppspaltad text! Framtidnes CV kommer att vara kreativa och lite halvgalna. Äldre tips arbetssökande Vecka 0, 204 Skall jag ringa eller inte? Du har sett en annons med ett jobb som kan passa dig. Är det läge att ringa innan du skickar in ansökan, eller ska du vänta och se om du

Läs mer

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Att söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Kontakta företaget Ta eget initiativ 4 Vid utannonserad

Läs mer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer Förnamn och efternamn CV Näradress E-postadress Skriv ut utbildning/examen, årtal när examen avlagts och var du studerat. Kom också ihåg att nämna t.ex arbetssäkerhetskort, hygienpass och första hjälpenkort.

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Min studie- och karriärhandbok LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Min studie- och karriärhandbok LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Min studie- och karriärhandbok LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Layout: Robin Poulsen, Media-Tryck 2014 Text: Studie- och karriärvägledningen vid LTH Tryck: Media-Tryck, 1500 ex Innehåll Välkommen!...

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Systematiskt jobbsök

Systematiskt jobbsök Systematiskt jobbsök Guide till personlig marknadsplan Per Norrman, Varberg 2014-10-05 1 Tillägnas mina nya jobbsökarvänner Jeff, Per, Maritha och Mella. Bakgrund Hos en av mina tidigare arbetsgivare började

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen

Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen Rekryterarens upplevelse av telefonsamtalet från en kandidat Felix Luthardt C-uppsats i psykologi,

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Lise Lehto Examensarbete Företagsekonomi Lise Lehto 2011 Lise Lehto EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer