Remissvar angående förslag till detaljplan för fastigheten Skansen 18 m fl, Norrmalm, SDp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar angående förslag till detaljplan för fastigheten Skansen 18 m fl, Norrmalm, SDp"

Transkript

1 Kulturförvaltningen Sadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott Nr 6 Remissvar angående förslag till detaljplan för fastigheten Skansen 18 m fl, Norrmalm, SDp Förslag till beslut att avstyrka detaljplaneförslaget i föreliggande form och begära att förslaget omarbetas enligt förvaltningens synpunkter Sammanfattning Skansen 18, f.d. riksdagshotellet, nu Hotell Hilton Plaza föreslås byggas på med tre våningar, den översta en teknikvåning, glasa upp bottenvåningen mot Vattugatan, bygga in entrén, höja gården en våning samt ge byggnaden en skyddsbestämmelse. Skansen 18 har ett särskilt kulturhistoriskt värde med arkitektoniska och stadsplanehistoriska värden. Kulturförvaltningen anser att en viss påbyggnad kan ske men anser att förslaget med tre våningar är för högt, att Vattugatans gatufasader bör behålla en större del sluten väggyta, att föreslagen inbyggnad av entrén inte bör ske samt att skyddsbestämmelserna bör vara mer omfattande. Förvaltningen anser att påbyggnaden av gården är möjlig. Förvaltningen anser att förslaget bör omstuderas så att byggnadens och stadsmiljöns kulturhistoriska värden i högre grad värnas. stockholm.se Berit Svedberg Kulturdirektör Ann-Charlotte Backlund Stadsantikvarie

2 Sida 2 (6) Underlag för beslut Samrådshandlingar. Samtliga handlingar finns på UTLÅTANDE Ärendet/Remissen Ärendet har remitterats från stadsbyggnadskontoret till Stadsmuseet för svar senast 19 maj Ärendets beredning Ärendet har handlagts av Stadsmuseets kulturmiljöenhet. Bakgrund och syfte Hotel Hilton Plaza hyr idag fastigheten Skansen 18 av Stena Fastigheter. En påbyggnad med bostäder prövades 2010 men det ansågs omöjligt att skapa separata entréer för bostäder och hotellverksamhet. Avsikten med föreliggande planförslag är att bygga på för hotell samt att öppna upp fasaden utmed Vattugatan och att ge byggnaden i övrigt en skyddsbestämmelse. Planförslaget Förslaget är att bygga på hotellet med två våningar samt en teknikvåning. Påbyggnaden utgörs av rumsmoduler som staplas på och runt varandra. Modulerna är indragna från fasaderna mot Drottninggatan och mot Brunkebergstorg men placeras i fasadlivet längs med Vattugatan. Ovanpå hotellvåningarna placeras en teknikvåning som är något högre än hotellvåningarna. Materialet är av metallplåt, en legering av koppar och zink som anses vara underhållsfri, i en gyllengul kulör som med tiden oxiderar. Mot Vattugatan glasas de nedre våningarna upp. Den öppna ytan vid entrén byggs in. Gården höjs upp en våning men den befintliga nivån bibehålls närmast Stadsteaterns fasad. En q- bestämmelse förs in som skyddar den ursprungliga byggnaden mot rivning och förvanskning av den plåtklädda fasaden. Hotellet ges användningsbestämmelsen C1, centrumändamål avseende hotell, kontor och handel.

3 Sida 3 (6) Malmqvist & Skoogs nybyggnadsritning Förslag till påbyggnad Wingårdh Arkitektkontor

4 Sida 4 (6) Förvaltningens synpunkter Skansen 18 uppfördes som ett provisoriskt riksdagshotell till det provisoriska riksdagshuset idag Stadsteatern. Anledningen till provisoriet var att riksdagshuset på Helgeandsholmen byggdes om. Skansen 18 är en del av det arkitektoniska stadsrum som tillsammans med Riksbanken, Kulturhuset och Stadsteatern planerades av arkitekten Peter Celsing. Planeringen ansågs brutal men har ändå flera referenser i den äldre bebyggelsemiljön som slottets höjd eller Drottninggatans bredd. Riksdaghotellet projekterades och ritades av Malmqvist & Skoog Arkitektkontor. Arkitekturen har en stark karaktär med fasaden av mörk aluminiumplåt. Som en eftergift åt Drottningsgatans smala bredd så faller de fem övre våningarna undan. Brunkebergstorg ligger högre än Drottninggatan varför byggnaden har en suterrängvåning med tre glasade våningar mot Drottninggatan men en glasad våning med arkad mot Brunkebergstorg. Volymen är kraftfull och byggnaden tar sin plats i stadsrummet. Byggnaden har både arkitetkoniska och stadsbyggnadshistoriska värden och är viktig som en del i den genomförda cityomvandlingen. Skansen 18 har ett särskilt kulturhistoriskt värde, grönt på stadsmuseets klassificeringskarta. Kulturförvaltningen anser att f.d. riksdagshotellet numera Hotell Hilton Plaza tål en viss påbyggnad. Särskilt som kvarteret Trollhättan på motstående sida av Brunkebergstorg har en ny detaljplan som medger stora påbyggnader. Det är positivt att påbyggnadsförslaget tagit hänsyn till den befintliga byggnadens speciella vinklar i takavslutningen. Förvaltningen anser att detta ytterligare bör studeras och att även påbyggnaderna mot Vattugatan bör dras in från fasadlivet för att bli mindre synliga i gatuvyn. Även de planerade terrassernas räcken bör dras in för att följa påbyggnadens lutning. Den tredje påbyggda våningen, teknikvåningen, bör helt utgå. Tekniken bör kunna rymmas inom de två tillbyggda våningarna eller längre ner i fastigheten. Särskilt som det föreslagna fasadmaterialet är av glänsande metall så blir just teknikvåning det som gör avtryck i stadsbilden och blir synlig i siluetten. I de nedre våningarna mot Vattugatan föreslås en heltäckande uppglasning. Byggnaden utgör en tung kropp som visuellt bör ha tydliga stöd. Förvaltningen anser att en viss öppning av gatufasaden kan ske men den bör även fortsättningsvis ha en betydlig del av sluten yta kvar ner till gatumark.

5 Sida 5 (6) Entrén mot Brunkebergstorg som idag har ett öppet hörn byggs in. Handlingarna visar inte hur detta skulle gestaltas och förvaltningen ser helst att entrén förblir öppen vilket liksom den öppna arkaden är en kvalitet i gaturummet. Vattugatan med föreslagen uppglasning och påbyggnad. Vy från Beridarebansgatan med föreslagen påbyggnad.

6 Sida 6 (6) Uppbyggnaden av gården har förvaltningen ingen erinran emot. Förvaltningen anser vidare att skyddsbestämmelsen q bör vara mer detaljerad och även omfatta konstruktion och värdefulla delar i interiören. Den pågående höjningen av City får konsekvenser för stadens siluett. Förslaget till höjning av Skansen 18 blir en del av denna succesiva volymökning. Vy från Söder med nybyggnadsvolymer inlagda Kulturförvaltningen anser således att föreliggande planförslag bör omstuderas så att höjden sänks och påbyggnaderna dras in från Vattugatan, bottenvåningen mot Vattugatan får behålla större täthet och att skyddsbestämmelserna utökas. Bilaga Plankarta

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp Kulturförvaltningen stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-24 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturnämnden, Kulturmiljöutskottet Nr. 5 Remissvar angående samråd om förslag

Läs mer

Detaljplan för Skansen 18 svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Skansen 18 svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-213/2015 Sida 1 (7) 2015-04-17 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm Kulturförvaltningen Stadsmuseet Sida 1 (6) 2014-09-12 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08-508 315 61 Till Kulturnämnden 2014-09-23 Nr 10 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret. Handläggare. Telefon Anette Scheibe Lorentzi Martin Schröder

Stadsbyggnadskontoret. Handläggare. Telefon Anette Scheibe Lorentzi Martin Schröder Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2015-08-24 Handläggare Ronnie Kristola Telefon 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2016-03-14 Handläggare Till Ronnie Kristola Stadsbyggnadsnämnden Telefon 08-508 27 278 Antagande av förslag till detaljplan för del av

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell)

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-08-15 Handläggare Julia Nedersjö Telefon: 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Skansen 18

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för Stuvaren 1 m fl. Kungsholmen, SDp

Remissvar angående förslag till detaljplan för Stuvaren 1 m fl. Kungsholmen, SDp Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-29 Handläggare Ida Holsner Telefon: 08 508 31 589 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott 2015-06-03 Nr 4 Remissvar angående förslag till

Läs mer

Detaljplan för Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen, Trygg- Hansa. Underrättelse om utställning

Detaljplan för Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen, Trygg- Hansa. Underrättelse om utställning Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-10-31 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturmiljöutskottet Detaljplan för Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen,

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Riddaren 5, 6 och 18 i stadsdelen Östermalm, Dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Riddaren 5, 6 och 18 i stadsdelen Östermalm, Dp KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSMUSE UM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-04-27 Handläggare: Gunilla Söderlund Telefon: 08-508 31 558 Till Kulturnämnden KuN 2012-05-10 Nr 13 Remissvar angående samråd

Läs mer

Remissvar på remissen angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Marievik 15 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen SDp

Remissvar på remissen angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Marievik 15 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen SDp Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2016-01-28 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon:08-508 315 61 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott Remissvar på remissen angående samråd

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till program för Södra Skanstull i stadsdelen Södermalm, S-Dp

Remissvar angående samråd om förslag till program för Södra Skanstull i stadsdelen Södermalm, S-Dp Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-09-20 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08-508 315 61 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott Remissvar angående samråd om förslag till

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Skansen 18 m.fl. i stadsdelen Norrmalm i Stockholm Dp

Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Skansen 18 m.fl. i stadsdelen Norrmalm i Stockholm Dp Stadsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Planavdelningen Ronnie Kristola Sida 1 (5) Telefon 08-508 27 278 2016-03-14 Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Nobel Center, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, SDp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Nobel Center, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, SDp Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-04-01 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08-508 31561 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott Remissvar angående samråd om förslag till

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm (0 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-02-25 Handläggare Helena Wessberg Telefon 08-508 27 331 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Barnhuset

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för kv Persikan 5 mm i stadsdelen Södermalm, S-Dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för kv Persikan 5 mm i stadsdelen Södermalm, S-Dp Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2015-05-25 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 0850831561 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott 2015-06-03 Nr 5 Remissvar angående samråd

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm, Dp Innehåll

Samrådsredogörelse Detaljplan för Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm, Dp Innehåll Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Ronnie Kristola Sida 1 (12) Tfn 08-508 27 278 2015-08-24 Detaljplan för Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm, Dp 2014-09390-54 Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund...

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp Kulturförvaltningen Kulturmiljöenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-05 Handläggare Mari Ferring Telefon: 08-508 31 573 Till Kulturnämnden 2013-08-29 Nr 6 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för hotell mm inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm med Stena Fastigheter Skansen AB.

Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för hotell mm inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm med Stena Fastigheter Skansen AB. Dnr Sida 1 (5) 2015-12-08 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för hotell mm inom fastigheten Skansen

Läs mer

Remissvar samråd om förslag till detaljplan för Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp

Remissvar samråd om förslag till detaljplan för Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-04-26 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08-508 315 61 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott Remissvar samråd om förslag till detaljplan

Läs mer

Remissvar angående samråd om program för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm, S-Dp

Remissvar angående samråd om program för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm, S-Dp Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2015-10-28 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08-508 315 61 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott Remissvar angående samråd om program

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Barnhuset 25, stadsdelen Norrmalm. Mindre påbyggnad på hotell med 2 våningar, inbyggnad av gård.

Startpromemoria för planläggning av Barnhuset 25, stadsdelen Norrmalm. Mindre påbyggnad på hotell med 2 våningar, inbyggnad av gård. Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-05-22 Handläggare Helena Wessberg Telefon 08-508 27 331 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Barnhuset 25,

Läs mer

Svar på skrivelse om Stockholms innerstads kulturhistoriskt intressanta bensinstationer

Svar på skrivelse om Stockholms innerstads kulturhistoriskt intressanta bensinstationer KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSMUSE UM MED MEDELTIDSMUSEET OCH STOCKHOLMSFORSKNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-10-14 Handläggare: Hanna Gårdstedt Telefon: 508 31 564 Till Kulturnämnden KuN

Läs mer

Markanvisning för hotell mm inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm till Stena Fastigheter Skansen AB

Markanvisning för hotell mm inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm till Stena Fastigheter Skansen AB Dnr Sida 1 (7) 2015-10-16 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2015-11-12 Markanvisning för hotell mm inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm till Stena Fastigheter

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av kvarteret Sperlingens Backe, Östermalm, S-Dp Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Förslag till detaljplan för del av kvarteret Sperlingens Backe, Östermalm, S-Dp Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Kulturförvaltningen Stadsmuseiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2017-08-28 Handläggare Elisabeth Ek Telefon: 08 508 31 566 Till Kulturmiljöutskottet 2017-08-22 Förslag till detaljplan för del av

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av påbyggnad med bostäder av fastigheten Grinden 21 i stadsdelen Kungsholmen (16 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av påbyggnad med bostäder av fastigheten Grinden 21 i stadsdelen Kungsholmen (16 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-12-22 Handläggare: Monika Joelsson Vestlund Tfn 08-508 273 69 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av påbyggnad med bostäder av

Läs mer

Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 4, Rosenlundsgatan 36/Maria Skolgata 79A i stadsdelen Södermalm, S-Dp

Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 4, Rosenlundsgatan 36/Maria Skolgata 79A i stadsdelen Södermalm, S-Dp KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSMUSEUM, KULTURMILJÖENHETEN Handläggare: Suzanne Lindhagen Telefon: 50831554 Till Kulturnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-11-02 KUN 2009-11-17 Förslag till detaljplan

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Förslag till detaljplan för Tegeludden 16 m.m. - remiss från stadsbyggnadskontoret

Förslag till detaljplan för Tegeludden 16 m.m. - remiss från stadsbyggnadskontoret ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-188-1.5.3. SID 1 (5) 2011-03-21 Handläggare: Leila Massih Telefon: 08-508 09 021 Till Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Styrpinnen 15 och 19 Näckströmsgatan/Kungsträdgårdsgatan/ Hamngatan svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för fastigheterna Styrpinnen 15 och 19 Näckströmsgatan/Kungsträdgårdsgatan/ Hamngatan svar på remiss från stadsbyggnadskontoret NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-29 Handläggare: Liselotte van den Tempel Telefon: 08-508 09 245 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Detaljplan

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PÅL IBB 21 M FL NORR, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 860/2013 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Wallenstam AB SYFTE Planändringen är föranledd av planansökan inkommen 13 maj 2013. Syftet är att

Läs mer

Detaljplan för Rotundan 3

Detaljplan för Rotundan 3 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Sida 1 (5) 2015-05-26 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Detaljplan för Rotundan

Läs mer

Remissvar angående samråd om program för Grammet 1 mm vid Brommaplan i stadsdelen Åkeslund. Sbk Dp

Remissvar angående samråd om program för Grammet 1 mm vid Brommaplan i stadsdelen Åkeslund. Sbk Dp KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSMUSE UM TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 4.1/2350/2012 SID 1 (5) 2012-05-23 Handläggare: Mari Ferring Telefon: 08-508 31 573 Till Kulturnämnden KuN 2012-06-14 Nr 6 Remissvar angående

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 10 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 10 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2017-11-20 Handläggare Anna Lina Axelsson Telefon 08-508 27 430 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Pahl

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Börshuset, Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Börshuset, Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-11-27 Handläggare Kersti Lilja Telefon: 08-508 31 556 Till Kulturnämnden 2014-12-09 Nr 8 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm, Dp (23 studentbostäder)

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm, Dp (23 studentbostäder) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (5) 2015-09-14 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Apeln 13 i stadsdelen

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG. Regina Kevius Andrea Femrell Gunni Ekdahl (1-27, 29-44) ( 28) Närvarande

PROTOKOLLSUTDRAG. Regina Kevius Andrea Femrell Gunni Ekdahl (1-27, 29-44) ( 28) Närvarande PROTOKOLLSUTDRAG Tid Torsdagen den 16 januari 2014, kl. 16.00 17:05 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Tisdagen den 28 januari 2014 Regina Kevius Andrea Femrell Gunni

Läs mer

Detaljplan för Skären 9 - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Skären 9 - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-06 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Detaljplan för

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Väderkvarnen 20 i stadsdelen Norrmalm

Antagande av förslag till detaljplan för Väderkvarnen 20 i stadsdelen Norrmalm Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2015-04-20 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Väderkvarnen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 10 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 10 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2016-11-05 Handläggare Karin Norlander Telefon 08-508 27 410 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7

Läs mer

KULTURFÖRVALTNINGEN. Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Kulturnämnden. Handläggare: Anna-Karin Ericson Telefon:

KULTURFÖRVALTNINGEN. Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Kulturnämnden. Handläggare: Anna-Karin Ericson Telefon: KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSMUSE UM MED MEDELTIDSMUSEE T OCH STOCKHOLMSFORSKNINGE N SID 1 (5) 2011-06-01 Handläggare: Anna-Karin Ericson Telefon: 08-508 31 569 Till Kulturnämnden KuN 2011-06-14

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Dnr 2014 10801 Sida 1 (10) 2015-04-22 Handläggare Elena Kakavandi Telefon 08-508 272 58 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Förslag till detaljplan för Kvarteret Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm

Förslag till detaljplan för Kvarteret Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-21 Handläggare Lina Constantino Telefon: 08-508 10 017 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förslag till detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Mullvaden andra 30 i stadsdelen Södermalm (7 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Mullvaden andra 30 i stadsdelen Södermalm (7 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2017-08-15 Handläggare Fredrik Meurling Telefon 08-508 27 225 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Mullvaden andra

Läs mer

Ansökan om bygglov för yttre ändring, Oxhuvudet 18, Kungsgatan 36, Norrmalm

Ansökan om bygglov för yttre ändring, Oxhuvudet 18, Kungsgatan 36, Norrmalm Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (7) 2015-09-11 Handläggare Elise Ljung Telefon 08-50827558 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för yttre ändring, Oxhuvudet 18,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (6) Innerstadsavdelningen, plan S-Dp Arne Fredlund Tfn

PLANBESKRIVNING 1 (6) Innerstadsavdelningen, plan S-Dp Arne Fredlund Tfn PLANBESKRIVNING 1 (6) Innerstadsavdelningen, plan 2008-08-22 S-Dp 2007-36910-54 Arne Fredlund Tfn 508 28 230 Förslag Detaljplan för fastigheten Hjorten 7 i stadsdelen Östermalm i Stockholm S-Dp 2007-36910-54

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Brunkhalsen 9, Skansen 18 och Skansen 23 i stadsdelen Norrmalm (offentlig miljö och ca 100 bostäder)

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Brunkhalsen 9, Skansen 18 och Skansen 23 i stadsdelen Norrmalm (offentlig miljö och ca 100 bostäder) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) Handläggare: Klas Groth Tfn 08-508 27374 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Brunkhalsen 9, Skansen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm, S-Dp Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Martin Schröder 2015-03-18 Telefon 08-508 26 628 Sida 1 (27) Planbeskrivning Detaljplan för Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-09390

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av kv Björnen och Loen 1 i stadsdelen Norrmalm - remiss från stadsbyggnadskontoret

Förslag till detaljplan för del av kv Björnen och Loen 1 i stadsdelen Norrmalm - remiss från stadsbyggnadskontoret 1.5.3-620/2013. Sida 1 (7) 2013-10-24 Handläggare Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förslag till detaljplan för del av kv Björnen och Loen 1 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

Dp HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning.

Dp HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning. PLANBESKRIVNING (5) PLANAVDELNINGEN Anna Rex 0-0-9 Dp 09-043 Tfn 0-50 2 596 Detaljplan för Lindansaren 2 m.fl. i stadsdelen Vasastaden i Stockholm Dp 09-043 Drottninggatan HANDLINGAR Planen består av plankarta

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR SID 1 (7)

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR SID 1 (7) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-04-03 Handläggare: Monika Rudenska Tfn 08-508 27 266 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till tillägg till detaljplan Pl 6762 för kv. Linjalen

Läs mer

Remissvar angående förslag till naturreservat för Kyrkhamn.

Remissvar angående förslag till naturreservat för Kyrkhamn. Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-08-13 Handläggare Klara Johansson Telefon: 08-50831732 Barbro Århem Telefon: 08-50831566 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 16 Remissvar angående

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Kometen 3 i stadsdelen Vasastaden (bekräfta befintlig användning)

Antagande av förslag till detaljplan för Kometen 3 i stadsdelen Vasastaden (bekräfta befintlig användning) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2014-02-06 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Kometen

Läs mer

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-26 Handläggare Therese Rosén Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2013-12-17

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för del av Skansen 18 m fl i stadsdelen Norrmalm, Dp Stadsbyggnadskontoret Antagandehandling Planavdelningen Ronnie Kristola 2015-10-06 Telefon 08-508 27 278 reviderad 2016-03-14 Sida 1 (28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Skansen 18 m fl i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-02 Handläggare Emma Engleson Telefon 08-50827370 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Domherren 1 i stadsdelen Östermalm (verksamheter)

Startpromemoria för planläggning av Domherren 1 i stadsdelen Östermalm (verksamheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2017-03-30 Handläggare Martin Schröder Telefon 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Domherren 1

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Förslag till detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm, S-Dp

Förslag till detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm, S-Dp Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-08-06 Handläggare Mats Christenson Kenneth Kempendahl Agneta Pernu Olofsson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Förrådsbacken 1 i stadsdelen Östermalm (påbyggnad kontor)

Antagande av förslag till detaljplan för Förrådsbacken 1 i stadsdelen Östermalm (påbyggnad kontor) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2010-06-03 Handläggare: Emma Byström Tfn 08-508 266 57 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Förrådsbacken 1 i stadsdelen Östermalm

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-08-28 Handläggare Caroline Björk Novak Telefon 08-508 27 302 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen

Läs mer

Föredragande borgarrådet Kristina Alvendal anför följande.

Föredragande borgarrådet Kristina Alvendal anför följande. PM 2009: RIII (Dnr 313-1841/2009) Förslag till byggnadsminnesförklaring av Carl Eldhs ateljé Kråkvillan 24, med tillhörande trädgård inom fastigheten Vasastaden 1:64, Bellevue Stockholm Remiss från Länsstyrelsen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, område vid kv. Skolvärdinnan i stadsdelen Hammarbyhöjden

Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, område vid kv. Skolvärdinnan i stadsdelen Hammarbyhöjden Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (5) 2017-06-19 Handläggare Inger Bogne Telefon: 08-50815450 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2017-08-24 1:1, område vid kv. Skolvärdinnan

Läs mer

DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP

DETALJPLANEFÖRSLAG ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS DETALJPLANEFÖRSLAG KV NYSTAVAREN 5, 6 OCH 7 ESKILSTUNA KOMMUN SÖDERMANLANDS LÄN OCH LANDSKAP 2016-07-01 AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN 8 113 30 STOCKHOLM TEL +46 8 690

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kadetten 29 (skola, kontor, bostäder, centrumändamål, parkering)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kadetten 29 (skola, kontor, bostäder, centrumändamål, parkering) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (8) 2019-04-25 Handläggare Daniel Sjöborg Telefon 08-508 27 171 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kadetten 29 (skola,

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Rotundan 3 i stadsdelen Östermalm

Antagande av förslag till detaljplan för Rotundan 3 i stadsdelen Östermalm Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (6) 2016-03-14 Handläggare Hans Andrasko Telefon 08-508 27 313 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Rotundan 3 i stadsdelen Östermalm

Läs mer

Planbeskrivning Ändring av detaljplan för Värsta Gård 17 i stadsdelen Solhem, Dp

Planbeskrivning Ändring av detaljplan för Värsta Gård 17 i stadsdelen Solhem, Dp Stadsbyggnadskontoret Micael Johansson Telefon +46 (0)8-508 27 181 2018-09-19 Sida 1 (8) Planbeskrivning Ändring av detaljplan för Värsta Gård 17 i stadsdelen Solhem, Dp 2017-12502 Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan Nattugglan 14 m fl i stadsdelen Södermalm, Dp

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan Nattugglan 14 m fl i stadsdelen Södermalm, Dp Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2017-05-15 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande

Läs mer

Remissvar avseende samråd om detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 i stadsdelen Mariehäll S- Dp 2014-17690

Remissvar avseende samråd om detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 i stadsdelen Mariehäll S- Dp 2014-17690 Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (15) 2016-04-27 Handläggare Magnus Rönn Telefon: 08-50831580 Till Kulturnämndens kulturmiljöutskott Remissvar avseende samråd om detaljplan för Archimedes

Läs mer

Ansökan om tillstånd att inrätta flygplats Remiss från Transportstyrelsen Remisstid den 26 juni 2017

Ansökan om tillstånd att inrätta flygplats Remiss från Transportstyrelsen Remisstid den 26 juni 2017 PM 2017:138 RI (Dnr 123-766/2017) Ansökan om tillstånd att inrätta flygplats Remiss från Transportstyrelsen Remisstid den 26 juni 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

SOL- OCH SKUGGSTUDIE PM angående sol- och skuggstudie för fastighet Trollhättan 30 m.fl., Stockholm Underlag för detaljplan

SOL- OCH SKUGGSTUDIE PM angående sol- och skuggstudie för fastighet Trollhättan 30 m.fl., Stockholm Underlag för detaljplan SOL- OCH SKUGGSTUDIE PM angående sol- och skuggstudie för fastighet Trollhättan 30 m.fl., Stockholm Underlag för detaljplan 2015-04-08 2 Perspektiv från nordost: 20:e mars - Vår-/höstdagjämning 6 20:e

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (10) 2015-10-01 Handläggare Elise Ljung Telefon 08-50827558 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/,

Läs mer

Sickalaön 83:22 (Marcusplatsen 9) Ansökan om rivningslov för rivning av kontorshus.

Sickalaön 83:22 (Marcusplatsen 9) Ansökan om rivningslov för rivning av kontorshus. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-12-14 B 2017-000953 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sickalaön 83:22 (Marcusplatsen 9) Ansökan om rivningslov för rivning av kontorshus. Förslag till beslut Ansökan om rivningslov

Läs mer

Kulturförvaltningen Stadsmuseet. Tjänsteutlåtande Dnr 4.1/3681/2015 Sida 1 (12) Handläggare Elisabet Wannberg. Till

Kulturförvaltningen Stadsmuseet. Tjänsteutlåtande Dnr 4.1/3681/2015 Sida 1 (12) Handläggare Elisabet Wannberg. Till Kulturförvaltningen Stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (12) 2015-11-17 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 508 31 561 Till Kulturmiljöutskottet Remissvar angående samråd om program för Bagarmossen

Läs mer

Del av kv. Järva 4:17, P-hus vid Signalbron Gestaltningsprogram och detaljplaneunderlag Upprättat av Archus och Funkia för Fabege

Del av kv. Järva 4:17, P-hus vid Signalbron Gestaltningsprogram och detaljplaneunderlag Upprättat av Archus och Funkia för Fabege Del av kv. Järva 4:17, P-hus vid Signalbron Gestaltningsprogram och detaljplaneunderlag Upprättat av Archus och Funkia för Fabege Archus Arkitektur Brunkebergstorg 5 111 51 Stockholm Tel 08 30 75 00 Platsen

Läs mer

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-336/2015 Sida 1 (9) 2015-06-22 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan. Anette Scheibe Lorentzi

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (13) 2016-10-31 Handläggare Stefan Modig Telefon 08-508 273 63 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för delar av

Läs mer

Remissvar rörande utställning Arkitektur Stockholm en strategi för stadens gestaltning

Remissvar rörande utställning Arkitektur Stockholm en strategi för stadens gestaltning Kulturförvaltningen Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2013-07-26 Handläggare Ann-Charlotte Backlund Telefon: 31 560 Till Kulturnämnden 2013-08-29 Nr 5 Arkitektur

Läs mer

Detaljplan för Murmästaren 3 - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Murmästaren 3 - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Kungsholmens stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-03-14 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2016-04-14

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-10-28 Handläggare Daniel Sjöborg Telefon 08-508 27 171 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Flanören 2 i stadsdelen Stadshagen (upphävande av förbud mot inglasning av balkonger)

Startpromemoria för planläggning av Flanören 2 i stadsdelen Stadshagen (upphävande av förbud mot inglasning av balkonger) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (7) 2015-08-01 Handläggare Suzanna Tsygankova Telefon 08-508 27 568 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Flanören 2 i stadsdelen Stadshagen

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Remiss beträffande samråd om program för detaljplan för Årstafältet, Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga, Dp

Remiss beträffande samråd om program för detaljplan för Årstafältet, Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga, Dp KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSMUSEUM, KULTURMILJÖENHETEN KUN 2010-03-09 DNR4.1/1357/2010 Handläggare: Barbro Århem Telefon: 08-508 31 566 Erica Ek Telefon: 08-508 31 564 Till Kulturnämnden SID 1

Läs mer

Begäran om prövning av planbesked för fastigheten Åkern 16 (Åhlénshuset) i stadsdelen Södermalm (kontor och handel)

Begäran om prövning av planbesked för fastigheten Åkern 16 (Åhlénshuset) i stadsdelen Södermalm (kontor och handel) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (11) 2018-09-03 Handläggare Lina Fihlen Telefon 08-50827452 Till Stadsbyggnadsnämnden Begäran om prövning av planbesked för fastigheten Åkern 16 (Åhlénshuset)

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV KRILLANS KROG 1 MM I STADSDELEN KRISTINEBERG (CA 180 LÄGENHETER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV KRILLANS KROG 1 MM I STADSDELEN KRISTINEBERG (CA 180 LÄGENHETER) PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2009-09-03 Handläggare: Anders Berg Tfn 08-508 273 16 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV KRILLANS KROG 1 MM I STADSDELEN KRISTINEBERG (CA 180 LÄGENHETER)

Läs mer

Förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm, S-Dp

Förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm, S-Dp Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Dnr 869-2015-1.5.3. Sida 1 (6) 2015-10-26 Handläggare Agneta Pernu Olofsson Telefon: 08-508 13 034 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-11-19 Förslag till

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Remissvar rörande samråd om program för stadsdelen Marieberg, Dp

Remissvar rörande samråd om program för stadsdelen Marieberg, Dp KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSMUSE UM MED MEDELTIDSMUSEET OCH STOCKHOLMSFORSKNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2012-08-13 Handläggare: Elisabet Wannberg Telefon: 08-50831561 Till Kulturnämnden KuN

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Killingen 20 m fl i stadsdelen Vasastaden (11 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Killingen 20 m fl i stadsdelen Vasastaden (11 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen -54 Sida 1 (8) 2015-10-05 Handläggare Martin Schröder Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kadetten 29 (12 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kadetten 29 (12 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN -54 SID 1 (7) 2014-05-19 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kadetten 29 (12 lägenheter)

Läs mer

Godkännande av förslag till detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (44 lägenheter)

Godkännande av förslag till detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (44 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2012-02-21 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-50827526 Till Stadsbyggnadsnämnden Godkännande av förslag till detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Sabbatsberg 18 i stadsdelen Norrmalm, (ca 42 lägenheter + lokal).

Startpromemoria för planläggning av Sabbatsberg 18 i stadsdelen Norrmalm, (ca 42 lägenheter + lokal). STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-11-20 Handläggare: Maria Sahlstrand Tfn 08-508 27 482 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Sabbatsberg 18

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 2,6 och 7 i stadsdelen Södermalm, SDp

Förslag till detaljplan för Tobaksmonopolet 2,6 och 7 i stadsdelen Södermalm, SDp Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-13 Handläggare Mats Christenson Telefon: 08-508 12 201 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-02-06 Förslag till

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer