Familjehemsplaceringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Familjehemsplaceringar"

Transkript

1 Familjehemsplaceringar 31 maj-1 juni 2012 Stockholm rekrytering handledning anknytning WORKSHOP 30 maj 2012 Sociala medier och rekrytering av familjehem en fördjupning Familjehemsvården utifrån familjehemföräldrars perspektiv Rekrytering av familjehem hur använder du sociala medier? Hur lyckas familjehemsplacerade barn i skolan? Vikten av handledning i familjehem hur vägleder du på bästa sätt? Anknytning i familjehem utmaningar och möjligheter! Konferensen vänder sig till...dig som arbetar med familjehem. Du är familjehemssekreterare, socialsekreterare, familjehemskonsulent, familjehemsrättssekreterare eller familjehemsinspektör Sagt av tidigare deltagare: Toppendag. Intressanta ämnen, bra föreläsare som höll hög kvalitet Ny kunskap som gett mig nya mål i mitt arbete med familjehemsplacerade barn Talare: Ulrik Lindgren, Socialdepartementet, Lena Carlsson, Kreafon, Anette Uhlin, Västerås kommun, Jenny Storm, Västerås kommun, Anne-Lie Granroth, Frösunda, Rikard Tordön, Norrköpings Kommun, Ulla Axelsson, Norrköpings Kommun, Eva-Lena Edholm, Konsult, Karin Lundén, Göteborgs universitet, Kerstin Neander, Örebro universitet, Ulla Fridsjö, Socionom Anmäl dig på tfn:

2 Familjehemsplaceringar Torsdag 31 maj :30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Lag om stöd och skydd för barn och unga Barn och unga ska kunna växa upp under trygga förhållanden Ansvaret för förebyggande insatser Säkra placeringar hur säkerställer du detta? Ulrik Lindgren arbetar som politiskt sakkunnig för Maria Larsson, Barn och Äldreminister, Socialdepartementet, Regeringskansliet. 10:30 Förmiddagskaffe med besök i utställningen 11:00 Så rekryterar ni framgångsrikt med hjälp av sociala medier Vad är sociala medier? Traditionella och nya sätt att rekrytera Tankarna bakom skriften Rekrytering av familjehem i sociala medier Rekrytering via en sida på Facebook. Hur ska ni skriva och vad bör ni tänka på? Lena Carlsson driver kommunikationsbyrån Kreafon och har skrivit böckerna Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, Sociala medier en lathund och Nya tiders varumärken. Hon föreläser om varumärken, sociala medier och entreprenörskap. 12:30 Lunch 13:30 Utredning och matchning av familjehem praktikfall I Västerås har Familjehemsenheten sedan 2008 arbetat med ett försök till BBIC-anpassning av familjehemsutredningsprocessen. Föreläsningen fokuserar på matchningsfasen i denna process. Hypotesen är att med noggrannare matchningsarbete inför en placering lyckas man bättre att förebygga sammanbrott. Som stöd i processarbetet används metoden Signs of Safety samt BBIC-triangeln. Anette Uhlin och Jenny Storm arbetar i Rekryterings- och Utredningsteamet på Familjehemsenheten i Västerås. 15:00 Tänk om det vore mitt eget barn!!! Att komma till en okänd tillvaro, en familj - hur kan man då känna tillhörighet och att man är en individ i ett sammanhang? Att komma till en familj som ska förbarma sig över mig eller tjäna pengar på mig? Att stimulera motivation till studier, arbete, praktik - att komma upp på morgonen och vilja leva! Att som familjehem ge varje ungdom en helhetskänsla och en strukturerad tillvaro för att få en framtidstro och vara rustad att ta kontrollen över sin egen livssituation av egen kraft. Lyssna till en fallbeskrivning som, naket och ärligt, visar mötet med en ung människa som ska bygga sin framtid en framtid med jobb, bostad och kloka, vänliga, stimulerande och kärleksfulla relationer. Anne-Lie Granroth, Regionchef, Frösunda Individ & Familj. Anne-Lie har varit ordförande i YSS Yrkesföreningen Sveriges Socialarbetare under 10 år, hon startade Youth at Risk Sverige 1996 och är socialpedagog och ledarutbildad. 15:30 Eftermiddagskaffe med besök i utställningen 16:00 SkolFam hjälper familjehemsplacerade barn att lyckas i skolan Familjehemsplacerade barns risk att inte lyckas i skolan Hur det förebyggande arbetet mellan skola och familjehemsvård stärker chanserna till bra skolresultat för familjehemsplacerade barn Resultaten från SkolFam 2, som genomfördes mellan Ulla Axelsson, specialpedagog och Rikard Tordön, leg psykolog, Norrköpings kommun. Vi reserverar oss för eventuella programändringar Se uppdatering på

3 Fredag 1 juni :30 Morgonkaffe med besök i utställningen 09:00 Familjehem en möjlighet att starta positiva processer speciellt inbjuden Få mer kunskap om hur den kommunala familjehemsvården fungerar i dag och hur det går att förbättra med enkla medel. Denna föreläsning bygger på magisteruppsatsen Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten - familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet (2011). Berättelser från verkligheten kopplas till aktuell nationell och internationell forskning, lagtext och teori. Fokus ligger framförallt på vad som behövs göras för att starta positiva processer. Syftet med föreläsningen är att ge insikt och se möjligheter inom familjehemsvården utifrån familjehemsföräldrars perspektiv. Eva-Lena Edholm, har magisterexamen i barn- och ungdomsvetenskap. Utbildad grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund. Nio års erfarenhet av att vara familjehem ( ). I grunden förskollärare, har under åren ( ) läst kurser vid Stockholms Universitet: Överbryggande kurs i specialpedagogik, Att möta barn och unga i svåra livssituationer, Matematik i förskolan, Utvecklingspsykologi samt Barn- och Ungdomsvetenskap. Regelbunden skribent i tidningen Familjehemmet. 10:30 Förmiddagskaffe med besök i utställningen 11:00 Anknytning och familjehemsutredningar vad säger forskningen? Vilka områden säger forskningen är betydelsefulla för familjehemsplacerade barn? Anknytningens roll i familjehemsutredningen Forskningsmässiga och praktiska erfarenheter från IAS (Intervju om anknytningsstil), som används som en del av familjehemsutredningen Karin Lundén är universitetslektor vid Inst. för Socialt arbete, Göteborgs universitet, leg. psykoterapeut och fil.dr. i psykologi. Hon har arbetat länge med barn och familjer både med utredning/behandling och med handledning/utbildning. Hennes forskningsområden är barn som utsätts för omsorgssvikt och deras familjer samt anknytning. 12:30 Lunch 13:30 Anknytning i familjehem Med utgångspunkt i egna erfarenheter av handledning i familjehem och i aktuell forskning kommer Kerstin Neander att reflektera om möjligheter, svårigheter och utmaningar vid familjehemsplaceringar utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv Kerstin Neander, fil dr och socionom, Psykiatriskt forskningscentrum (PFC), Örebro läns landsting. 14:30 Eftermiddagskaffe med besök i utställningen 15:00 Handledning av familjehem hur vägleder du på bästa sätt? Vad betyder det för familjehem att få handledning. Kan vi förebygga eller förhindra sammanbrott i placeringar? Hur kan man använda anknytnings- affekt- och mentaliseringsteorier som förhållningssätt i handledningen? Ulla delar med sig av sina tankar, reflektioner och egna erfarenheter av enskild handledning av familjehem. Ulla Fridsjö, är socionom, vidareutbildad och handledarutbildad. Hon har arbetat i många år som familjehemssekreterare med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem. Idag arbetar hon med handledning av olika personalgrupper och familjehem. Hon tolkar också Kälvestenintervjuer och utbildar i Nya Kälvestenintervjun. 16:30 Konferensen avslutas Sponsor: Vi är 6000 medarbetare över hela Sverige som ger vård, omsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, barn, ungdomar och vuxna med social/psykosocial problematik. Vi erbjuder också äldreomsorg. Det gör oss till den ledande privata aktören i Sverige. Frösunda finns även i Norge. Frösundas individ- och familjeverksamhet bistår socialtjänsten i dess uppdrag att leverera evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och omsorg av barn, ungdomar och vuxna dygnet runt. Sponsring & utställning Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Berkan Yildirim Tfn: E-post: Anders Torkelson I Projektledare CKU I Tfn: I E-post:

4 Workshop onsdag 30 maj 2012 Sociala medier och rekrytering av familjehem en fördjupning Sociala medier är i princip outforskad mark för rekrytering av familjehem. Lena Carlsson har på uppdrag av SKL skrivit boken Rekrytering av Familjehem i Sociala Medier. Under denna heldagsutbildning går Lena igenom olika användningsområden för familjehemsrekryterare. Via sociala medier går det att nå nya familjer, öka kännedomen om och förståelsen för familjehem, få större spridning av sin information och hålla koll på viktiga nyheter. Lena går även igenom problem och risker, och ger en introduktion till de juridiska riktlinjer som finns, men fokuserar i första hand på möjligheter och praktisk tillämpning. Ur innehållet: Vad är sociala medier? Att använda sociala medier i sitt arbete Traditionella och nya sätt att rekrytera Att använda Facebook: annonsering, grupp och sida Blogg, Twitter och YouTube som rekryteringskanaler, hur fungerar det? Sociala medier som nyhetskanal och för omvärldsbevakning Hur går arbetet till i praktiken? Juridiska aspekter, enligt e-delegationen, SKL och Datainspektionen Lena Carlsson driver kommunikationsbyrån Kreafon och har skrivit böckerna Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, Sociala medier en lathund och Nya tiders varumärken. Hon föreläser om varumärken, sociala medier och entreprenörskap. Hålltider för fördjupningsdagen 08:30 Registrering, morgonkaffe med smörgås 09:00 Fördjupningsdagen inleds 10:30 Förmiddagskaffe 12:30 Lunch 14:15 Eftermiddagskaffe 16:00 Fördjupningsdagen avslutas Nätverkande Gå med i våra nätverksgrupper på LinkedIn! I våra kostnadsfria nätverksgrupper på Linkedin håller du dig informerad och skapar nya kontakter som delar dina intressen.

5 Har ditt familjehem det som krävs? I dagsläget är runt barn i Sverige omhändertagna av samhället och placerade i ett annat hem. Av dessa barn, som av olika anledningar inte kan eller får bo hos sina biologiska föräldrar, är ca placerade i familjehem vilket är den vanligaste formen av dygnet-runtvård. Att tillsätta ett familjehem ställer därmed stora krav på dig som arbetar med rekryteringen såväl som matchningen av ett familjehem. Då samhället i stort blir alltmer influerat av sociala medier ställer sig många frågan hur dessa kanaler går att utnyttja för att nå ut till nya målgrupper. Hur arbetar du med sociala medier i dagsläget? Har du den kunskapen som krävs? På Familjehemsplaceringar kommer du få en praktisk genomgång av hur du kan utnyttja sociala medier vid rekryteringen av familjehem. Tankarna bakom skriften Rekrytering av familjehem i sociala medier kommer att belysas och vi ägnar även en fördjupningsdag åt att klargöra vilka användningsområden som finns för familjehemsrekryterare. Familjehemsföräldrar som har kontakt med Socialtjänsten har stort behov av att få stöd under sin tid med det omhändertagna barnet. Vi ägnar därför tid åt ett spännande pass, som tar upp vad det är för stöd som dessa föräldrar behöver. Hur upplever familjehemsföräldrar att kommunikationen med Socialtjänsten fungerar? Under denna konferens kommer en f.d. familjehemsmamma att klargöra hur kommunikationen med Socialtjänsten upplevs sett från familjehemmens perspektiv. I Lag om stöd och skydd för barn och unga tas de juridiska referensramar som berör området upp. Vet du vilket ansvar du bär för förebyggande insatser? Hur kan du säkerställa att barnet får en trygg placering? Detta är några av de punkter som Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, kommer att belysa i sin efterfrågade föreläsning. Varmt välkommen till denna konferens! Vänliga hälsningar Anders Torkelson Projektledare Centrum för Kunskapsutveckling Tfn: E-post: Anmäl dig på

6 Familjehemsplaceringar Anmäl dig redan idag! Tfn Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Befattning Tfn Företag Adress Postadress Referens mobil Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens + fördjupningsdag Konferens Fördjupningsdag Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Information om behandling av personuppgifter kr kr kr kr Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på E45006/RV01/1205 Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2012

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Anslutning av vindkraft till elnätet

Anslutning av vindkraft till elnätet Anslutning av vindkraft till elnätet 21-22 april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till Bolagsjurist 8-9 februari 2011 Stockholm Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll Att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld lyssna på erfarenheter från både ett litet och ett stort

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se presenterar Property Summit 2013 Stockholm 16-17 maj 2013 The Nordic Commercial Property Market IVG s Perspective Grosvenors strategi för Sverige Kommer AIFMD att skapa nya aktörer och nya produkter? Var

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

20 januari 2011 Stockholm

20 januari 2011 Stockholm Signumpriset delas ut för 17:e gången! För 20:e året, Nordens största mötesplats för dig som arbetar med varumärken! 20 januari 2011 Stockholm Den nya varumärkeslagen och ändringarna i firmalagen Varumärket

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Fantastiska dagar med engagerade människor Socialsekreterare, Lund För 5:e året i rad! Bemöta, utreda och behandla Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Konferens

Läs mer