Läkarsekreterardagarna 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarsekreterardagarna 2012"

Transkript

1 Läkarsekreterardagarna april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt inriktad kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal. Dagens läkarsekreterare; ett stimulerande yrke med utvecklingspotential! Nyheter i patientsäkerhetslagen Nya regler om tystnadsplikt och sekretess i hälso- och sjukvården Utmaning och möjligheter med diagnosklassificeringar Olika personlighetstyper och hur du hanterar dem i det personliga mötet Patientbemötandet etik och moral i mötet med patienter Kulturkommunikation att hantera sjukdom, smärta och död i olika kulturer Vårdengelska medicinsk engelska för läkarsekreterare Speciellt inbjuden! Martin Hallengren, en av våra mest uppskattade kursledare och expert på ledarskap och personlig utveckling. Martin har under sin tid som ledarskapskonsult uppvisat unik förmåga att locka fram de bästa ledaregenskaperna hos varje medarbetare gamla som nya. Utbildningsintyg Efter att ha deltagit på konferensen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kompetens Talare: Gitte Mannsheimer, Uddevalla sjukhus, Martin Hallengren, Hallengren, Maria Meidell, Vårdcentralen Ankaret Örnsköldsvik, Eva Gyllensvaan, Edumera, Marianne Ekström, Universitetssjukhuset Örebro, Elisabeth Legl, Örebro universitet, Kerstin Bergman, Prope Lex. Anmäl dig på tfn:

2 Läkarsekreterardagarna 2012 Tisdag 17 april 08:30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Läkarsekreterarens utveckling och framtiden inom yrket Vad är viktigt för utvecklingen och framtiden inom yrket? Vem-gör-vad frågan inom vården och läkarsekreterarens uppgifter Hur arbetar du som läkarsekreterare mer flexibelt? Erfarenheter Gitte Mannsheimer, läkarsekreterare, Uddevalla sjukhus. Gitte har flera års erfarenhet inom yrket. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Olika personlighetstyper och hur du hanterar dem i det personliga mötet Det personliga mötet Så hanterar du olika personlighetstyper Klarspråk så får du en rak och tydlig kommunikation och skapar en fungerande dialog med kollegor Samarbete och kommunikation Martin Hallengren, managementkonsult, Hallengren. Martin arbetar med utbildningar och konsultuppdrag inom ledarskap och organisationsutveckling. Martin har lång erfarenhet av att driva större marknadsföringsprojekt för multinationella företag och är en mycket uppskattad kursledare. Han har tidigare suttit i ledningsgruppen för Folksam Företag och varit ansvarig för konsultgruppen på Syslogic. 12:30 Lunch 13:30 Läkarsekreteraren en informell ledare? Hur uppstår informellt ledarskap och vilka möjligheter och utmaningar finns? Hur fungerar en ansvarsfunktion utan personalansvar? Martin Hallengren fortsätter 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Patientbemötandet etik och moral i mötet med patienter Från journalanteckningar till det personliga mötet Möten i vården diskussionsfall Så skapar du det goda professionella mötet Etiska principer och begrepp grunder för vårt förhållningssätt och bemötande Maria Meidell, överläkare, geriatriker, Vårdcentralen Ankaret Örnsköldsvik. Maria är specialist i geriatrik sedan 1991 och har arbetat som överläkare på Örnsköldsvik sjukhus fram till 2010 då hon gick över till en tjänst som geriatriker i öppen vård med huvudsakligt ansvar för särskilda boenden och multisjuka äldre. Under sin tid på sjukhuset har Maria periodvis varit enhetschef och haft medicinska ledningsuppgifter. Maria har fram till och med 2009 även varit studierektor med ansvar för AT-läkare inom förvaltningen och arbetat som handledare. Sedan 2005 är Maria ledamot i det etiska rådet i landstinget Västernorrland. 17:00 Första dagen avslutas Onsdag 18 april 08:00 Morgonkaffe 08:15 Kulturkommunikation i vården Världens tre kulturella huvudgrupper Sjukdom, smärta och död i olika kulturer Att hantera anhöriga Kulturkockar i vården Kommunikation och bemötande i svåra stunder Eva Gyllensvaan, konsult, Edumera. Eva har tjugo års erfarenhet av kundrelationer i internationell miljö genom sitt arbete på SAS och SAS Flight Academy. Där byggde hon upp och ansvarade för produktområdet Human Relations Training Services, som bl.a. utbildar inom området interkulturella relationer och kommunikation. Eva är fil.kand och har en magisterexamen i interkulturell kommunikation. Hon arbetar som professionell utbildare och föreläsare sedan Vi reserverar oss för eventuella programändringar Se uppdatering på

3 09:15 Principer för diagnosklassificering Grundläggande principer för att lyckas med diagnosklassificering Vad har vi att vinna på bättre kodning? Marianne Ekström, Läkarsekreterare och utbildare diagnosklassificering, Universitetssjukhuset Örebro. Marianne har lång erfarenhet av utbildning för medicinska sekreterare och var bland annat med och startade upp utbildningen för medicinska sekreterare vid Universitessjukhuset i Örebro. Hon har även utbildat de medicinska sekreterarna vid universitetssjukhuset i diagnosklassificering och har flera års praktisk erfarenhet som läkarsekreterare. 10:45 Förmiddagskaffe 11:00 En uppdatering inom vårdengelska medicinsk engelska för läkarsekreterare Uppdatera dig på om nyheter i det engelska språket Kan du fråga en engelskspråkig patient om besvär och symptom? Skrivregler i modern engelska Elisabeth Legl, universitetsadjunkt i engelska, svenska och medicinsk terminologi, Örebro universitet. Elisabeth undervisar i allmän engelska samt medicinsk engelska. Hon arbetar även med kompetensutveckling för vårdpersonal i hela landet och skriver läroböcker i engelska och svenska. Hon har bl.a. skrivit Att skriva texter i vården och Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal. Elisabeth har som enda lärare i Sverige två gånger vunnit priset som bästa universitetslärare, 2008 och nu senast :30 Lunch 13:30 Nya regler om tystnadsplikt och sekretess i hälso- och sjukvården Utlämnande av journalhandlingar Tystnadsplikt och sekretess Kerstin Bergman, jurist, Prope Lex AB. Kerstin är jurist och tidigare kanslichef i sjukvården inom Stockholms läns landsting. Hon har många års erfarenhet av juridiken inom sjukvård. 14:45 Patientdatalagen Informationssäkerhet och regler för journalföring Behörighet, åtkomst och loggar Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal Allt mer information inom hälsovårdsområdet är på engelska. Kursen är till för dig som vill utöka din medicinska terminologi och bli säkrare i din kommunikation på engelska med patienter i vården. För dig som arbetar som läkarsekreterare är bra kommunikation A och O, för att kunna ge patienter och anhöriga ett professionellt bemötande. Under den här kursen lär du dig bl.a. hur du bemöter engelskspråkiga patienter och skriver intyg och remisser. Du får viktig kunskap om medicinska begrepp som gör dig tryggare i vardagen när mötet behöver ske på engelska. Skrivregler i modern engelska och uppdateringar på området Hur bemöter du en engelskspråkig patient med frågor om besvär och symptom? Så skriver du intyg, remisser och rapporter på engelska konkreta exempel Facktermer och medicinska begrepp Elisabeth Legl, universitetsadjunkt i engelska, svenska och medicinsk terminologi, Örebro universitet Hålltider för fördjupningsdagen 08:30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Fördjupningsdagen startar 10:30 Förmiddagskaffe 12:30 Lunch 15:00 Eftermiddagskaffe 16:30 Fördjupningsdagen avslutas Kerstin Bergman fortsätter 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Patientdatalagen, fortsättning 16:20 Nyheter i Patientsäkerhetslagen Vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten Ansvarsnämndens nya roll Kerstin Bergman fortsätter 17:00 Konferensen avslutas Anna Viklund I Projektledare CKU I : I E-post:

4 Sponsring & utställning Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Johan Kock : E-post: Företagsanpassad utbildning Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar För mer information kontakta: Sales Manager Gabriella Nilhammer : E-post: Missade du konferensen men vill ändå hålla dig uppdaterad? Om du får förhinder att delta på något av våra evenemang kan du köpa dokumentationen direkt efteråt! Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att sätta dig in i innehållet och därmed inte missa viktig information. De flesta av våra dokumentationer finns till försäljning direkt efter att konferensen eller kursen gått av stapeln. Gå till för att se en komplett förteckning över tillgängliga dokumentationer. Där kan du även göra din beställning direkt on line!

5 Få inspiration för att skapa en stimulerande och utvecklande yrkesroll! I takt med att svensk sjukvård har blivit mer specialiserad och komplex, har behoven och kraven på administrativt stöd inom sjukvården ökat. För dig som läkarsekreterare skapar detta behov nya möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. De tekniska framstegen inom medicinsk informationshantering ställer ständigt nya krav, men är också en unik chans för dig inom läkarsekreteraryrket, som vill synliggöra din yrkeskunskap med ett bredare och mer flexibelt ansvarsområde som följd. CKUs konferens Läkarsekreterardagarna går av stapeln för 12:e gången. Konferensen ger dig ny inspiration och viktiga verktyg för att du som läkarsekreterare ska hålla dig uppdaterad inom din arbetsroll! Under två fullmatade dagar får du ta del av nyheter i patientsäkerhetslagen, uppdateringar inom vårdengelska samt vad som gäller angående tystnadsplikt och sekretess. Under konferensen får du bl.a. möjlighet att lyssna till: Gitte Mannsheimer läkarsekreterarens utveckling och framtiden inom yrket Maria Meidell etik och moral i mötet med patienter Martin Hallengren olika personlighetstyper och hur du hanterar dem Eva Gyllensvaan kulturkommunikation i vården Elisabeth Legl medicinsk engelska för läkarsekreterare Kerstin Bergman nyheter i patientsäkerhetslagen samt tystnadsplikt och sekretess i hälso- och sjukvården Torsdagen den 19:e April har du även möjlighet att delta i vår fördjupningsdag tillsammans med Elisabeth Legl om Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal. Missa inte detta tillfälle att utöka din medicinska terminologi och bli säkrare i din kommunikation på engelska med patienter i vården! Varmt välkommen till två dagar fyllda med kunskap, ny inspiration och gemenskap! Anna Viklund Projektledare Centrum för Kunskapsutveckling : E-post: Anmäl dig på

6 Läkarsekreterardagarna 2012 Anmäl dig redan idag! Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Befattning Företag Adress Postadress Fax Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens + fördjupningsdag Konferens Fördjupningsdag Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Information om behandling av personuppgifter kr kr kr kr Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på E85019/VB01/1204 Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2009

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Anslutning av vindkraft till elnätet

Anslutning av vindkraft till elnätet Anslutning av vindkraft till elnätet 21-22 april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till Bolagsjurist 8-9 februari 2011 Stockholm Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll Att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld lyssna på erfarenheter från både ett litet och ett stort

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se presenterar Property Summit 2013 Stockholm 16-17 maj 2013 The Nordic Commercial Property Market IVG s Perspective Grosvenors strategi för Sverige Kommer AIFMD att skapa nya aktörer och nya produkter? Var

Läs mer

20 januari 2011 Stockholm

20 januari 2011 Stockholm Signumpriset delas ut för 17:e gången! För 20:e året, Nordens största mötesplats för dig som arbetar med varumärken! 20 januari 2011 Stockholm Den nya varumärkeslagen och ändringarna i firmalagen Varumärket

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data IT-verktyg för www.ibceuroforum.se ekonomistyrning Konferens Stockholm 24-25 november 2004 Moderator: Michael Collins Cepro Talare: Jonas Arvidsson V&S Distillers Daniel Schmidt Pointer Sören Janstål Data

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Elektronik i fordon 2010

Elektronik i fordon 2010 Elektronik i fordon 2010 21-22 april 2010 Lindholmen Science Park Göteborg PRAKTIKFALL: Volvo Framtidens elfordon och hybridfordon hur ser utvecklingen ut? Varför en standardiserad plattform för connectivity?

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer