Ungdomsbrottslighet mars 2012 Stockholm. preventiva insatser och effektiv samverkan. Konferensen vänder sig till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomsbrottslighet. 27-28 mars 2012 Stockholm. preventiva insatser och effektiv samverkan. Konferensen vänder sig till"

Transkript

1 Ungdomsbrottslighet preventiva insatser och effektiv samverkan mars 2012 Stockholm Separat bokningsbar fördjupningsdag 29 mars Går det att utrota ungdomsfylleriet? under ledning av Håkan Fransson, Öckerö kommun Senaste nytt från forskningsvärlden Så engageras föräldrar och andra vuxna När lönar det sig att ingripa mot unga brottslingar? Samverkansmodell från Glasgow från retorik till praktik Hur förebygga att unga återfaller i brott efter avtjänat straff? en vänder sig till...dig som är socialsekreterare, fältassistent, brotts- eller drogförebyggare, ungdomshandläggare, samordnare, enhetschef, behandlingsassistent, polis eller på annat sätt arbetar med frågor som rör ungdomsbrottslighet. en arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen! Moderator: Niklas Roth, koordinator trygghetsfrågor, Stockholms stad Talare: Sven Granath, BRÅ, Magnus Andersson och Calle Björklund, Unga KRIS, Håkan Stattin, Örebro universitet, Ann Hellströmer, Unga brottsoffer i fokus, Monica Klingström, Kriminalvården, Lars-Göran Winsa och Leif Bergström, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stefan Nilsson, Stiftelsen På rätt väg, Eva- Britt Leander, Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning, Ester Pollack, JMK, Rosmarie Jonasson, Östra Göteborg, Dan Gaversjö, John Carnochan, Scottish Violence Reduction Unit, Patrick Ungsäter, Södertäljepolisen Fördjupningsdag: Håkan Fransson, Öckerö kommun Anmäl dig på tfn:

2 Ungdomsbrottslighet Tisdag 27 mars 09:00 Registrering, morgonkaffe och smörgås 09:30 Moderator Niklas Roth från Stockholms stad, öppnar konferensen 09:45 Ungdomsbrottsligheten idag myter, propaganda och verklighet Aktuell forskning Hur vanligt är det att unga begår brott? Vilka unga är det som begår brott? Hur ser trenderna i ungdomsbrottsligheten ut? Vilka föreställningar har vi om ungdomsbrottslighet genom massmedia? Sven Granath, utredare, BRÅ. Sven är fil.dr i kriminologi och forskare på Brottsförebyggande rådet (Brå). Han har skrivit ett flertal längre rapporter och vetenskapliga arbeten om ungdomsbrott och våldsutveckling i Sverige. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Vilka mekanismer skapar kriminalitet hos unga och vad krävs för att avbryta en brottslig bana? Varför hamnar unga snett? Vem ska ingripa och när och hur? Magnus Andersson och Calle Björklund, Unga KRIS 11:45 Vilka effekter får prevention av problembeteende hos barn? När lönar det sig att ingripa? Hur förstå långtidsutveckling av kriminalitet? Håkan Stattin, professor psykologi, Örebro universitet. Håkan har sedan 70 talet bedrivit utvecklingsforskning, speciellt inriktad på ungdomar. Han har också forskat kring förebyggande av riskutveckling och förstärkta skyddsfaktorer hos tonåringar, bland annat genom att stärka samspelet mellan föräldrar och barn. 12:30 Lunch 13:30 Hur reagerar unga brottsoffer och hur ska de bemötas? Modeller för bemötande av brottsoffer Hur hantera ungas brottsoffers reaktion? Ann Hellströmer, Unga brottsoffer i fokus 14:30 Hur förebygga att unga återfaller i brott efter avtjänat straff? Vilka aktörer måste involveras? Tillvägagångssätt i praktiken Monica Klingström, regionchef i Region Syd, Kriminalvården 15:15 Eftermiddagskaffe 15:45 Skarpnäckslyftet en framgångsrik samverkansmodell Viktiga faktorer för framgångsrikt brottsförebyggande Trygghetsskapande arbete i ett bostadsområde Hur engagera och involvera föräldrar och andra vuxna i området? Lars-Gunnar Winsa och Leif Bergström, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt Stefan Nilsson, Stiftelsen På rätt väg. Lars-Gunnar Winsa är socionom och har arbetat på olika sätt inom socialt arbete sedan Sedan 1998 är han avdelningschef för IoF. Leif Bergström är enhetschef för resursenheten för barn och ungdom. Under hans ledning finns bland annat familjebehandlare, parklekar, fritidsgårdar, ungdomsmottagning. Stefan Nilsson är chef för Stiftelsen På rätt väg som erbjuder ett mellanvårdsprogram för ungdomar. 16:45 Moderatorn avslutar konferensens första dag Se uppdatering på

3 Onsdag 28 mars 09:00 Morgonkaffe och smörgås 09:15 Moderatorn inleder konferensens andra dag 09:30 SamTidigt FörSt samverkansarbete för ungdomar i riskzonen Från önsketänkande till verklighet Att hålla liv i samverkansarbete över tid Resultat av modellen efter fyra år Eva-Britt Leander, enhetschef fältenheten, Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning. Eva-Britt arbetar sedan åtta år med att samordna de förebyggande och främjande insatserna kring barn och unga i Spånga-Tensta i nordvästra Stockholm. I rollen ingår att upptäcka och skapa sammanhang för att underlätta samarbetet mellan inblandade parter. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Medias beskrivning av problemområden och unga Vilka mekanismer styr medias rapportering av brottslighet? Brottsjournalistiken över tid Går det att förändra den mediala bilden av ett område? Samtida exempel Ester Pollack, docent, JMK rekrytering till kriminella gäng under 8 år i ett samverkansarbete mellan Göteborg och Mölndals stad, polisen, åklagarmyndigheten samt allmännyttan. Han har därigenom stor kunskap om de bakomliggande orsakerna till social oro samt metoder för motverka utanförskap. Vidare har han dessutom samverkat med andra städer med samma problematik såväl i Sverige som i Norden. 14:15 Community initiative to reduce violence samverkansprojekt i Glasgow Methods to reduce violence among young people Strategies to create a way out of criminality Interaction between different partners how to avoid bureaucracy Information sharing between different partners Using public health methodology to frame violence reduction strategies John Carnochan, Detective Chief Superintendent, Scottish Violence Reduction Unit, Glasgow. John is a Detective Chief Superintendent with Strathclyde Police, a force of over 10,000 officers and staff covering central Scotland including the city of Glasgow. He has been a police officer for over 37 years working mostly as a Detective. Together with Karyn McCluskey, John established the Violence Reduction Unit in January 2005 with the aim of developing a strategy that would bring about sustainable reductions in violence within Strathclyde. In April 2006 the VRU assumed a Scotland wide role and are now supported by the Scottish Government. Their fundamental tenet is that violence is preventable - not inevitable. Föreläsningen hålls på engelska. 11:45 MBU människan bakom uniformen erfarenheter från Östra Göteborg Hur skapa goda relationer mellan ungdomar och polis och räddningstjänst? Problem och möjligheter i relationsskapandet Så tycker ungdomarna själva om projektet Rosmarie Jonasson, projektledare, Östra Göteborg och en av ungdomarna i projektet. Människan bakom uniformen är ett ungdomsinitiativ i Kortedala som syftar till att skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken. 12:30 Lunch 13:30 Går det att förebygga upplopp och social oro hos ungdomar? Varför uppstår social oro? Vilka insatser kan vara effektiva? Så skapas framtidstro hos unga Erfarenheter från Göteborg Dan Gaversjö har arbetat i Göteborg med att förhindra 15:15 Eftermiddagskaffe 15:45 Satsning mot nyrekrytering av unga brottslingar hur skapar man en fungerande organisation? Vad krävs för en fungerande samverkan? Hur kan man motverka att unga rekryteras till grov brottslighet? Hur går man från retorik till praktik? Patrick Ungsäter, polismästare, Södertälje. Patrick har under många år arbetat med ungdomar och narkotika bland annat i krogmiljö vid Ravekommissionen och krogkommissionen i Stockholms län. I början av 2000-talet initierade han tillsammans med Johanna Gripenberg på Stadprojektet arbetet mot narkotika i Krogmiljö i projektet Krogar Mot Knark. Genom samordning av resurser, evidensbaserad kunskap och en tydlig struktur för samverkan mellan krögare, kommun och polis minskade brottsligheten och missbruk på krogen under 2000-talet. 16:30 Moderatorn avslutar konferensen Vi reserverar oss för eventuella programändringar Kristian Sylwan I Projektledare CKU I : I E-post:

4 Fördjupningsdag torsdag 29 mars Går det att utrota ungdomsfylleriet? Fördjupningsdagen behandlar alkohol- och drogförebyggande arbete. På Öckerö har man utvecklat en egen metod för att få ner alkoholdrickandet bland unga. För tolv år sedan drack ungdomarna i Öckerö kommun mest i Sverige. Idag är ungdomsfylleriet halverat och minskar fortare än i någon annan svensk kommun. Ta del av handfasta tips som du kan använda i din egen verksamhet och delta i diskussioner och övningar för att ge dig själv bättre förutsättningar att lyckas med alkohol- och drogprevention. Varför tillåter vi ungdomsfylleri och varför dricker ungdomar alkohol? Hur får man ungdomar att sluta dricka alkohol? Vuxnas roll så kan vuxenvärlden samordnas mot ungdomsfylleri Så kan media användas för att förebygga alkoholmissbruk hos unga Kopplingen mellan alkohol och ungdomsbrottslighet vad händer om drickandet minskar? Går det att översätta arbetsmetoden till andra problemområden? Diskussion och övningar Fördjupningsdagen leds av Håkan Fransson som är socionom och drogförebyggare i Öckerö kommun. Håkan är ansvarig för Sveriges mest framgångsrika drogförebyggande arbete. Öckerö kommun har på åtta år förskjutit alkoholdebuten 2,5 år samt halverat ungdomsdrickandet. Hålltider för fördjupningsdagen 08:15 Registrering och morgonkaffe 08:30 Fördjupningsdagen startar 10:00 Förmiddagskaffe 12:30 Lunch 15:00 Eftermiddagskaffe 16:30 Fördjupningsdagen avslutas

5 Samverkan, förebyggande och främjande Att förebygga ungdomsbrottslighet är en självklar nyckel för att minska den totala brottsligheten men vägen dit är lång och svår. De allra flesta är överens om att ingen kan göra allt utan att samverkan är modellen för att identifiera och förebygga riskbeteenden hos ungdomar. På CKUs konferens Ungdomsbrottslighet får du chansen att lyssna till mängder av framgångsrika praktiker som delar med sig av goda exempel vad det gäller nytänkande och samverkansmodeller. Som deltagare får du också ta del av den senaste forskningen och den alltid aktuella kopplingen mellan medierapportering och brottslighet. För att ge deltagarna ännu mer utbyte höjer vi blicken och ser utanför Sveriges gränser. Från Glasgow kommer John Carnochan från Scottish Violence Reduction Unit som berättar om hur socialtjänst, polis och flera andra aktörer samarbetat för att hantera och förebygga den svåra situationen med våld, skadegörelse och gängbildningar bland unga. en är också ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från hela landet för att utbyta tankar och erfarenheter som rör ungdomsbrottslighet. Kristian Sylwan Projektledare Centrum för Kunskapsutveckling : E-post: PS. Kom ihåg att anmäla dig till fördjupningsdagen 29 mars. Under en heldag behandlas det ständigt aktuella temat alkohol- och drogförebyggande. Ta del av handfasta tips som du kan använda i din egen verksamhet och delta i diskussioner och övningar för att ge dig själv bättre förutsättningar att lyckas med alkohol- och drogprevention. Fördjupningsdagen leds av Håkan Fransson, drogförebyggare i Öckerö kommun. Sponsring & utställning Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Anders Torkelson : E-post: Anmäl dig på

6 Ungdomsbrottslighet Anmäl dig redan idag! Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Befattning Företag Adress Postadress Fax Bokningsdetaljer Deltagare 1 Endast fördjupningsdag + fördjupningsdag Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR och erhåller 15% rabatt på konferensen Endast dokumentationen Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 2 Endast fördjupningsdag Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning + fördjupningsdag Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR och erhåller 15% rabatt på konferensen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen + fördjupningsdag Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR och erhåller 15% rabatt på konferensen Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS + Fördjupningsdag Fördjupningsdag Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Information om behandling av personuppgifter kr kr kr kr Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på E16040/RV01/1203 Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2009

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Administratör i högskolan 2012

Administratör i högskolan 2012 Administratör i högskolan 2012 20-21 mars 2012 Stockholm en roll i ständig förändring Rättssäker handläggning Separat bokningsbar fördjupningsdag 22 mars Professional English for secretaries and assistants

Läs mer

Familjehemsplaceringar

Familjehemsplaceringar Familjehemsplaceringar 31 maj-1 juni 2012 Stockholm rekrytering handledning anknytning WORKSHOP 30 maj 2012 Sociala medier och rekrytering av familjehem en fördjupning Familjehemsvården utifrån familjehemföräldrars

Läs mer

Skatt och redovisning av pensioner

Skatt och redovisning av pensioner Skatt och redovisning av pensioner 29-30 maj 2012 Stockholm IAS 19 skillnader i effekter och skatter för 2013! Så redovisar du förmåner för ledande befattningshavare Ta del av rekommendationer och uttalanden

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

- bedömning, prioritering, rådgivning och behandling av patienter

- bedömning, prioritering, rådgivning och behandling av patienter Distriktssköterskan 29-30 maj 2012 Stockholm - bedömning, prioritering, rådgivning och behandling av patienter Lyssna till de främsta talarna inom området! Klinisk bedömning av patienter - hur korrekt

Läs mer

Barnhälsovårdsdagarna 2011

Barnhälsovårdsdagarna 2011 Barnhälsovårdsdagarna 2011 Konferens 22 23 september Fördjupningsdag 21 september Stockholm Högaktuellt! Risker och fördelar med vaccinering, bör alla barn vaccineras? Gummimammor och plastpappor hur hanterar

Läs mer

Intern hyresprissättning i kommun

Intern hyresprissättning i kommun Intern hyresprissättning i kommun 12-13 november 2012 Stockholm Kostnadsbesparingar och lokaleffektivisering Ta del av 4 aktuella! Konferensen vänder sig till Drivkrafter för lokaleffektivisering hur hittar

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn

Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn 12-13 mars 2013 Stockholm Det senaste om PTSD nya rön och konkreta arbetssätt Hur du bäst bemöter och stärker personer som utsatts för krig, våld och förföljelse

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Anslutning av vindkraft till elnätet

Anslutning av vindkraft till elnätet Anslutning av vindkraft till elnätet 21-22 april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter

Läs mer

Konkurrensrättsforum 2010

Konkurrensrättsforum 2010 Konkurrensrättsforum 2010 20-21 april 2010 Stockholm Separat bokningsbar temadag 19 april Retorik för jurister Temadagen leds av Erik Mattsson, Ordrum Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet - erfarenheter

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Framgångsrik ERM i praktiken

Framgångsrik ERM i praktiken Framgångsrik ERM i praktiken 17-18 februari 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Ökade regelkrav på att hantera risker vad krävs av dig som är Riskmanager utöver compliance? Få verktyg för ledningen

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

e-lärande i högre utbildning

e-lärande i högre utbildning e-lärande i högre utbildning pedagogiska utmaningar och möjligheter 11-12 september 2013 Stockholm Hur förändrar öppna utbildningar universitetsvärlden? Så säkerställer vi kvalitet i e-utbildningen kopierar

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till Bolagsjurist 8-9 februari 2011 Stockholm Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll Att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld lyssna på erfarenheter från både ett litet och ett stort

Läs mer

Geriatriska Nutritionsdagarna

Geriatriska Nutritionsdagarna Geriatriska Nutritionsdagarna 18-19 november 2009 Stockholm Fredag 20 november 2009 Fördjupningsdag 2 Att leda ett kostprojekt inom kommun mål, uppföljning och utvärdering Den äldre munnen Så leder du

Läs mer

Recovery Resolution Planning

Recovery Resolution Planning Recovery Resolution Planning RRP som styrdokument för affärsrisk inom finansiell sektor 18-19 september 2013 Stockholm Ta del av de senaste nyheterna inom RRP Ömsesidigt beroende med andra regelverk hur

Läs mer