14-15 maj 2013 Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14-15 maj 2013 Stockholm"

Transkript

1 Internpriser och prissättning i konkurrens maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för hållbara internprismodeller Hur du skapar enkla, effektiva och begripliga prismodeller Praktisk optimering och reducering av ekonomiavdelningars administrativa arbete Framtidens kalkylering och prissättning av tjänster Mäta internprestationer hur gör du? en vänder sig till dig som är verksam i offentlig sektor som...ekonomichef, ekonomidirektör, controller, revisor, ekonom, förvaltningschef, administrativ chef, enhets- eller verksamhetschef eller till dig som på annat sätt kommer i kontakt med konferensens ämne. Missa inte att boka dig på det separat bokningsbara fördjupningsseminariet! Måndagen den 13 maj Framtidens kalkylering och prissättning av tjänster mer än en fråga om prislappar! Dagen leds av Bertil Oresten, FM Konsulterna AB Moderator: Bertil Oresten, FM Konsulterna AB Talare: Göran Andersson, Institutet för kommunal ekonomi, Stockholms universitet John Söderström, Konkurrensverket Charlotte Johansson-Ahlström, Statens servicecenter Bengt Herlin, Nacka kommun Kenth Johansson, Kungälvs kommun & SOLTAK AB Mathias Cöster, Högskolan på Gotland Einar Iveroth, Uppsala Universitet Lars G Mattsson, Sandholm Associates Håkan Bergsten, Enköpings kommun Anmäl dig på tfn:

2 Internpriser och prissättning i konkurrens tisdag 14 maj 08:30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Moderator inleder konferensen Bertil Oresten, FM Konsulterna AB, har 20 års erfarenhet som konsult inom verksamhetsutveckling och Facility Management. Han är ofta anlitad föreläsare på högskolor och branschdagar och har skrivit flera böcker inom området. 09:10 Vad är syftet med internprissättning i offentlig sektor? Vad är bakgrunden till att allt fler i offentlig sektor arbetar med internprissystem? Vad kan kommuner vinna med internprissystem? Vilka risker finns? Att styra med internpriser vad innebär det egentligen? Modeller, verktyg och kalkyler finns det gott om men hur applicerar du dem på din verksamhet? När kan andra prismodeller än självkostnadspris vara aktuellt? Konkreta råd för att skapa enkla, effektiva och begripliga prismodeller i praktiken Hur kan du mäta internprestationer för att få bra underlag till att fatta beslut? Metoder för att minimera risken att drunkna i administration och onödig byråkrati Relationen mellan internpriser och ekonomisk uppföljning hur kan det se ut i praktiken? Göran Arvidsson, docent, Institutet för kommunal ekonomi på Stockholms Universitet är något av en pionjär inom området och skrev redan på 1970-talet böcker om ämnet. Göran har omfattande erfarenheter av internpriser i både privat och offentlig sektor och har under flera decennier varit en efterfrågad rådgivare och föreläsare. Göran har även författat kapitlet Internprissättning i Controllerhandboken. 10:45 FÖRMIDDAGSKAFFE 11:15 Ökad kostnadsmedvetenhet, kvalitet och effektivitet så bygger Enköping upp en modern organisation med ett nytt internprissystem Bakgrund till förändringarna vi genomför Hur vi ska mäta om den nya organisationen och prismodellen ger önskvärd effekt 12:30 LUNCH Strategisk kommunikation för att skapa intern och extern förståelse för den nya prismodellen Praktiska metoder för att minimera risken för suboptimering framöver så tänker vi! Håkan Bergsten, förvaltningschef, Enköpings kommun. 13:30 Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Konkurrenslagen och offentlig säljverksamhet Aktuella domstolsavgöranden och domstolsprocesser diskussion kring aktuella fall Frågor och diskussion John Söderström, ekonomiråd, Konkurrensverket. 15:00 EFTERMIDDAGSKAFFE 15:30 Varför sju kommuner samarbetar på flera fronter: myndighetsutövning, specialisttjänster och det gemensamma stöd- och servicebolaget SOLTAK AB Sverigeunik samverkansform som ger mer tid, resurser och kvalitet till kärnverksamhet välfärdstjänster till medborgarna! Så kommer vi i praktiken fördela kostnaderna mellan kommunerna Vilka områden och tjänster som kommer att vara aktuella att ingå i detta samarbete Juridiska aspekter för den nya organisationen vad har vi varit tvungna att tänka på? Att styra med värderingar utifrån en juridisk plattform - hur undviker man köp-sälj och istället agerar efter att man har en gemensam uppgift för medborgarnas bästa? Hur vi i praktiken implementerar denna nya satsning och vilka steg vi tar framöver Kenth Johansson, kommunchef emeritus, Kungälvs kommun och en av initiativtagarna till SOLTAK AB. 16:30 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR DAGEN Anmäl dig på

3 onsdag 15 maj 08:30 Morgonkaffe 09:00 Ny effektiv, begriplig och praktisk modell för prissättning i praktiken Presentation av modell - hur fungerar modellen, hur skiljer sig prismodeller från varandra och vilka är de mest innovativa och framgångsrika? Modellens tillämpning i praktiken utifrån olika case Miniworkshop - pröva modellen utifrån din verksamhet och dina frågor Mathias Cöster, Universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan på Gotland, inriktning mot redovisning och IT & Einar Iveroth, Universitetslektor i verksamhetsstyrning inom företagsekonomi vid Uppsala universitet, samt expert på IT och förändringsarbete. Författare till den praktisk inriktade boken Förverkliga affärsmodellen med rätt prissättning (beräknad utgivning hösten 2013). 10:30 FÖRMIDDAGSKAFFE 10:45 Statens servicecenter hur vi bygger upp en effektiv stöd- och serviceverksamhet till rätt pris Så ser vår prismodell och prislista ut och motiv till dess utformning Prissättningsprocesser hur vi säkerställer rätt prisnivåer och full kostnadstäckning Uppföljning av verksamheten hur vi utifrån vår samverkansmodell vet att vi levererar det vi erbjuder och tar betalt för? Charlotte Johansson-Ahlström, Avdelningschef Kundservice och Kommunikation, Statens servicecenter. 13:30 Hur ekonomiavdelningen kan optimera och reducera det administrativa arbetet och skapa mervärde för organisationen Mer tid för analys och minskad administration vem vill inte ha det? Men hur når du dit? Mål, mätning och styrning för att minska resursslöseriet i organisationen Hur du med framgång visualiserar förbättringar och skapar motivation till fortsatta förbättringsåtgärder med ekonomisk effekt Lars G Mattsson, Sandholm Associates, har lång erfarenhet inom bolags- och verksamhetsstyrning samt turnarounds av verksamheter. Blackbelt i sex sigma, examinator i utmärkelsen svensk kvalitet, undervisar i strategi, lean accounting och effektivisering av verksamheter. Författare till boken Vinnande mål. En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning. 14:45 EFTERMIDDAGSKAFFE 15:15 Internprissättning i kommuner till vilken kostnad? Summering av konferensen och blickar mot framtiden Har vi råd att lägga allt för stor fokus på prissättning? Vilka alternativ finns som är värda att satsa på i framtiden Vad kan vi lära av dessa två dagar? Slutdiskussion, frågor och reflektion ens ordförande, Bertil Oresten, FM Konsulterna AB. 16:15 KONFERENSEN AVSLUTAS 11:30 LUNCH 12:30 Så har Nacka strategiskt byggt en hållbar internprismodell och ny vägar vi tar för att fortsätta att ligga i framkant Nackas styrprinciper, vision och värden som ligger till grund för val av internprismodell Internprissättningens resa i Nacka kommun och lärdomar vi dragit på vägen Konkreta exempel på självkostnadskalkyler i Nacka Så ser vår prismodell ut i praktiken Varför vi 2011 valde att avveckla Nackas shared service center Bengt Herlin, enhetschef inköpsenheten, Nacka kommun. Vi reserverar oss för eventuella programändringar Staffan Augustsson I Projektledare Informa IBC Sweden I Tfn: I E-post:

4 Workshop fördjupningsdag fredagen 13 maj 25 maj Skapande Framtidens ledarskap kalkylering i tjänsteföretag och prissättning av tjänster mer än en fråga om prislappar! Vad innebär en framgångsrik närvaro på webben och hur når du dit? Internet har för många företag och Under organisationer denna valbara blivit fördjupning den centrala får du kanalen i teori för och att praktik kommunicera, lära dig hur påverka du kan eller bygga sälja en sina strategisk produkter och tjänster. långsiktig Under modell workshopen och organisation får du möjlighet för effektiv att ta kalkylering och testa och nya beräkning idéer och av koncept värdet på tillsammans och behovet med av kommunala engagerade stöd- branschkollegor. och servicetjänster. Vi kommer Du får att även ge dig handfasta en god råd inblick för hur kring du strategier, kan optimera teknik verksamheten visa och dig finna vad nya du behöver metoder för att besparingar, skapa en fram- och taktik och gångsrik kvalitetssäkring närvaro och på ekonomisk dagens Internet. uppföljning. Under dagen Inspirerande kommer utblick du få konkreta vad händer metoder på nätet? och verktyg för: Vad är webbstrategi och varför är den så Praktisk kritisk kalkylering för framgång? och prissättning av tjänster Hur verksamheten Internetkanalens bör roll organiseras hur kan för den att stödja nå önskvärd verksamhetens effekt och resultat mål? Krav och Hur utvärdering ser kundens av köp externt och informationsprocess och ut? servicetjänster Var i de processerna kommer ditt organiserade stödföretag in? Uppföljning, tjänsterevision och nyckeltal för: Workshopen - IT och telefoni leds av Fredrik Dolleus och Patrik Blomberg, Alenio AB. - Städning - Inredning Hålltider för workshopen - Brukar- och besöksservice 08:30 - Skydd Registrering mot brand med morgonkaffe 09:00 - Skydd Workshopen mot intrång startar och skada 10:30 - Kopiering Förmiddagskaffe och utskrifter 12:30 - Kontors- Lunch och förbrukningsmaterial - Flyttning 15:00 Workshopen avslutas - Fastighetsknutna tjänster Workshopen leds av Bertil Oresten, FM Konsulterna AB. Sponsring & utställning Sagt om Bertil Oresten från tidigare deltagare: en Bertil var mycket kommer duktig, att påläst besökas samt entusiasmerande! av beslutsfattare inom området, missa inte denna unika möjlighet att Jag var mycket taggad efter kursen träffa dem! Jag vill framhäva Bertil Oresten som med stor kunskap och Informa IBC Sweden sammanför köpare och leverantörer till en och samma plats. Nischat, affärsinrik- glimten i ögat guidade oss genom dagen, inspirerande! tat och på hög nivå - denna konferens kommer att vara en utmärkt plattform att inleda nya affärsrelationer. Hålltider Vi erbjuder för Fördjupningsdagen skräddarsydda nätverk, paneldiskussioner, högaktuella och förbokade 08:30 Registrering affärsmöten där du kommer att erhålla direktkontakt 09:00 med Fördjupningsdag potentiella kunder. startar För 10:30 ytterligare Förmiddagskaffe information och kostnadsförslag välkommen 12:30 Lunch att kontakta: Sales 15:00 Manager Eftermiddagskaffe Berkan Yildirim Tfn: 16:3008 Fördjupningsdagen slutar E-post:

5 Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Att beräkna värdet och sätta rätt pris på kommunala tjänster anser många vara en stor utmaning. Med ständigt ökande krav på effektivare resursutnyttjande, intern och extern konkurrens, kvalitet och besparingar är det avgörande att din kommun har genomtänkta prismodeller och effektivt kalkylerar och beräknar värdet på, och behovet av, era kommunala stöd- och servicetjänster. Men hur bygger du i praktiken prismodeller som passar just era verksamheter och vilka juridiska aspekter måste du beakta vid offentlig säljverksamhet? Och inte minst, hur undviker du risken att drunkna i administration och onödig byråkrati? Få framtidens verktyg och metoder och inspireras av dem som ligger i framkant inom offentlig sektor! Under denna skräddarsydda konferens kommer du få möjligheter att lyssna på och ställa frågor till ledande forskare och experter inom internprissättning och offentlig säljverksamhet. Få konkreta tips från verksamheter i offentlig sektor som lyckats bygga moderna organisationer med effektiva prismodeller och internprissystem och inspireras av dem som vågar tänka helt nytt för att bättre möta dagens och framtidens utmaningar. Missa inte heller chansen och boka dig på den praktiskt inriktade fördjupningsdagen Framtidens kalkylering och prissättning av tjänster mer än en fråga om prislappar! Varmt välkommen till konferensen! Staffan Augustsson Projektledare Informa IBC Sweden Tfn: E-post: Nätverkande Gå med i våra nätverksgrupper på LinkedIn! I våra kostnadsfria nätverksgrupper på Linkedin håller du dig informerad och skapar nya kontakter som delar dina intressen. Följ Informa IBC Sweden på Twitter! Ta del av senaste nytt och ställ frågor till oss!

6 Internpriser och prissättning i konkurrens Anmäl dig redan idag! Tfn Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Tfn Mobil Bokningsdetaljer Deltagare 2 + fördjupningsdag Fördjupningsdag Endast dokumentationen Befattning Tfn Företag Adress Postadress Mobil Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Referens Tfn Mobil Bokningsdetaljer Deltagare 1 + fördjupningsdag Fördjupningsdag Endast dokumentationen Bokningsdetaljer Deltagare 3 + fördjupningsdag Fördjupningsdag Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida internpris PRIS + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentation kr kr kr kr Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. 7 januari 2013 byter vi varumärke från IBC Euroforum till Informa IBC Sweden. Vi byter varumärke för att förtydliga vår koppling till vårt globala moderbolag Informa Group Plc. Informas starka globala varumärke kommer att medföra flera fördelar för dig som deltagare på våra konferenser och kurser. Informa IBC Sweden kommer att: Snabbare fånga upp globala trender för att skapa högkvalitativt innehåll. I ännu större utsträckning attrahera branschledande expertis såväl nationell som internationell. Erbjuda ett bredare utbud av tjänster, allt ifrån nischade kurser till stora mötesplatser. Informa Group Plc är en av världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Läs gärna mer på Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna på I7BGC/1305 Information om behandling av personuppgifter Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, Informa IBC Sweden, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är Informa IBC Sweden.

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade verksamhetssystem vara ett fullgott

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars www.arkivforum.se - Så tar du ett helhetsgrepp över

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer