Intern hyresprissättning i kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern hyresprissättning i kommun"

Transkript

1 Intern hyresprissättning i kommun november 2012 Stockholm Kostnadsbesparingar och lokaleffektivisering Ta del av 4 aktuella! Konferensen vänder sig till Drivkrafter för lokaleffektivisering hur hittar du dem? Hur säkerställer du vilken modell som passar bäst för din kommun? Lyssna till hur Melleruds kommun har lyckats sänka energiförbrukningen i sina lokaler Genomgång av hur du tar fram en gränsdragningslista för din kommun Internhyra rätt incitament för effektiva lokaler dig som arbetar som fastighetschef, fastighetsdirektör, fastighetsförvaltare, lokalstrateg, lokalcontroller, förvaltningschef, ekonomichef, teknisk chef, teknisk planerare, VD m.fl. Workshop 14 november Så skapar du ett lättförståeligt och trovärdigt internhyressystem för beställaren Ordförande: Christine Löfvenberg, FM Konsulterna Talare: Christine Löfvenberg, FM Konsulterna, Vilhelm Backman, Enköpings kommun, Rune Ohlsson, Stenungsunds kommun, Hans Lind, Kungliga Tekniska Högskolan, Henrik Nilsson, Melleruds kommun, Anders Hellström, Kungliga Tekniska Högskolan, Lars Mauritzson, Mölndals kommun, Farhad Basiri, Iquest AB, Jenny Asmundsson, Nacka kommun Anmäl dig på tfn:

2 Intern hyresprissättning i kommun Måndag 12 november :30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Ordförande Christine Löfvenberg hälsar välkommen 09:10 Drivkrafter för lokaleffektivisering Internhyra har under många år använts som verktyg för att tydliggöra lokalkostnaderna och bidra till en effektivare lokalanvändning. Andra verktyg är koncerndirektiv, lokalresursplanering och beslutsmodeller för handläggning av investeringar. En central fråga är hur man får med sig brukarna i arbetet. Konferensen inleds med att Christine Löfvenberg, FM Konsulterna, ger ett bredare perspektiv på internhyran, genom att sätta in den i ett sammanhang av flera samverkande styrmedel. Vilhelm Backman, Enköpings kommun medverkar med praktiska exempel. Christine Löfvenberg har över 25 års erfarenhet som konsult och uppdragsledare inom områdena lokalresursplanering, verksamhets- och ekonomistyrning och organisationsutveckling med inriktning på lokaler och service. Christine medverkar regelbundet som föreläsare på branschdagar och kurser i Sverige och internationellt. Vilhelm Backman arbetar som fastighetschef i Enköpings kommun. 10:40 Förmiddagskaffe 11:00 Grundprinciperna för hyresmodellen vad vill man uppnå i Stenungsund? 12:30 Lunch Hur ser den interna hyresmodellen ut? Vilken styrfunktion och koppling har modellen till kommunens ekonomistyrning i stort? Rune Ohlsson, fastighetschef, Stenungsunds kommun 13:30 Hur väljer du vilken modell som passar bäst för din kommun? - Självkostnads-, marknadseller funktionsbaserad hyra? Hur anpassar ni hyresmodellerna till att passa er kommun? Vilka för- och nackdelar finns det med respektive modell? Så ökar du lokaleffektiviteten med hjälp av internhyran Vilka risker finns som måste tas med i beräkningen av internhyran och vem ska stå för kostnaden? En rättvis och logisk hyra tips och råd Marknadshyror och privata aktörer hur påverkar de systemet? Hans Lind arbetar som professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 15:00 Eftermiddagskaffe 15:20 Brukarsamverkan i Melleruds kommun Vad blir effekterna av att hyra ut i kallhyra? Uppstarten hur går du tillväga? Vad är viktigt att förbereda? Hur mycket minskar energiförbrukningen i kommunen egentligen? Statistik från övriga kommuner i Dalsland Henrik Nilsson, fastighetschef i Melleruds kommun. 17:00 Ordförande sammanfattar dagen Tisdag 13 november :00 Internhyra rätt incitament för effektiva lokaler Internhyra och kostnadsneutralitet så påverkar internhyra och ersättningsformer konkurrensen mellan offentliga och privata aktörer Internhyran i ett sammanhang tydliggörande av kostnader och vikten av uppmärksamhet av dess omgivande miljö för önskad styrande effekt Internhyressystemets roll - visa på kostnader, styrmedel för lokaleffektivitet samt bidra till rättvisa och kostnadsneutralitet. Belysande av problem och vilka möjliga lösningar som finns. Rollen som incitamentskapare hur fungerar systemet som skapare av ekonomiska incitament för ökad lokaleffektivisering? Anders Hellström är doktorand vid institutionen för Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan. 10:30 Förmiddagskaffe Se uppdateringar på

3 11:00 Intern hyresprissättning i Mölndals kommun Faktiska kostnader och schablonbaserade kostnader vad skall vi använda? Hur identifierar och beräknar du de faktiska kostnaderna? Schablonbaserade kostnader för drift och underhåll vad ingår? Får vi önskade styreffekter av internhyran? Lars Mauritzson, fastighetschef i Mölndals kommun. 12:30 Lunch 13:30 Gränsdragning - vad måste du tänka på? Information kring aktuellt utvecklingsprojekt om gränsdragningslistor Preliminära resultat, mallar och dokument Om att hitta rätt nivå och göra informationen lättillgänglig för olika intressenter Farhad Basiri driver konsultbolaget Iquest AB och jobbar bl.a. med utredningar och utvecklingsprojekt. Företaget genomför för närvarande ett projekt åt SKL som går ut på framtagning av gränsdragningsmallar för Sveriges kommuner. Under fjolåret arbetade Farhad Basiri med revidering och uppdatering av Landstingsförbundets gamla gränsdragningslista åt SKL. 15:00 Eftermiddagskaffe 15:20 Hur ser Nacka på sitt internhyressystem? Vilka parametrar ska man ha som hyresgrund och hur viktar man dem? Hur har det tidigare systemet sett ut och vad ligger till grund till för förändringarna? Vilka verksamheter är inkopplade och hur har arbetets drivits? Jenny Asmundsson, Fastighetsdirektör på Nacka kommun 16:50 Ordförande sammanfattar konferensen Workshop 14 november Så skapar du ett lättförståeligt och trovärdigt internhyressystem för beställaren Vid skapandet av ett internhyressystem är det av yttersta vikt att de parametrar som används ska vara lättförståeliga och upplevas trovärdiga för beställaren. Leif Karlsson från PwC kommer under en högintensiv förmiddag delge oss tips på hur du på bästa sätt sätter upp en sådan modell utifrån hans gedigna erfarenhet inom branschen. Denna mycket viktiga förmiddag kommer vara uppdelad i nedanstående pass. Strategisk fastighetsprocess en teoretisk genomgång Så blir vi professionella och proaktiva som fastighetsägare Internhyra och olika prissättningsmodeller Genomgång av case från fastighetsbolag med både verksamhetsfastigheter och kommersiella lokaler ett företag med 450 MKR och BRA m2 där Leif var vice vd i 3 år. Workshop med grupparbeten inom internhyror, prissättning, avtalsupplägg och fastighetsförvaltning, inklusive redovisning. Förmiddagen kommer att ledas av Leif Karlsson, rådgivare inom fastighetsområdet på PwC. Han har arbetet i byggbranschen i 12 år, är civilekonom och kommer närmast från ett fastighetsbolag där han arbetade som vice vd. Hålltider för workshopen 08:00 Registrering med morgonkaffe 08:30 Workshopen startar 10:00 Förrmiddagskaffe 12:00 Workshopen avslutas Nätverkande Gilla IBC Euroforum på Facebook! Gilla oss på Facebook så får du ta del av våra senaste konferenser och kurser, se bilder från våra konferenser och en hel del annat. Följ IBC Euroforum på Twitter! Ta del av senaste nytt och ställ frågor till oss! Gå med i våra nätverksgrupper på LinkedIn! I våra kostnadsfria nätverksgrupper på Linkedin håller du dig informerad och skapar nya kontakter som delar dina intressen. Vi reserverar oss för eventuella programändringar Anders Torkelson I Projektledare IBC Euroforum I Tfn: I E-post:

4 Sponsring & utställning Att synas på en IBC Euroforum konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom både näringsliv och offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Berkan Yildirim Tfn: E-post: Företagsanpassad utbildning Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar För mer information kontakta: Sales Manager Gabriella Nilhammer Tfn: E-post: Missade du konferensen men vill ändå hålla dig uppdaterad? Om du får förhinder att delta på något av våra evenemang kan du köpa dokumentationen direkt efteråt! Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta del av innehållet och inte gå miste om viktig information. Merparten av vår dokumentation finns till försäljning direkt efter det att kursen eller konferensen avslutats. Gå till för att se en komplett förteckning över dokumentation från kurser och konferenser vi arrangerat. Där kan du även göra din beställning direkt on-line.

5 Internhyror vad, varför och hur? Sedan 2009 finns det ett lagkrav på kostnadsneutralitet där lokaler i varken kommunal eller privat regi får subventioneras. Att fastställa en korrekt intern hyresprissättning för kommuner leder till effektivare resursutnyttjande och kostnadsbesparingar. Hur lyckas då din kommun bäst med att fastställa en modell utefter era behov? Och hur får du med brukarna i arbetet? Detta är bara några av de frågeställningar som kommer att besvaras på konferensen Intern hyresprissättning i kommun. För att ge ett bredare perspektiv på internhyran måste du sätta den i ett sammanhang av flera samverkande styrmedel. Vilka är dessa verktyg? Och hur går du tillväga? Detta kommer konferensens ordförande Christine Löfvenberg, FM Konsulterna, att berätta för oss. Medverkar i detta spännande pass gör även Enköpings kommuns fastighetschef, Vilhelm Backman, som kommer att delge oss praktiska exempel. Eftersom det skiljer sig stort kommuner emellan gällande lokalbehov och resursutnyttjande är det av yttersta vikt att anpassa modellen utefter din kommuns behov. Hur vet du då vilken hyresmodell som är bäst för din kommun? Och vad finns det för nackdelar med respektive internhyressystem? Och vilka risker måste du ta med i beräkningen av internhyran? Under en mycket viktig föreläsning kommer Hans Lind, professor i fastighetsekonomi KTH, all delge oss sin expertis i frågan. En stor lokalkostnad är dess energiförbrukning och hur du ska kunna minska denna ställer sig många frågande till. Hur kan du skapa incitament för att få brukarna att minska energiförbrukningen? Och vad är viktigt att förbereda? Melleruds kommun har tagit fram en modell och Henrik Nilsson, fastighetschef, kommer berätta mer för oss om hur du startar upp en brukarsamverkan. Som en avslutande halvdags högintensiv workshop kommer Leif Karlsson från PwC även delge oss tips på hur du skapar ett lättförståeligt och trovärdigt internhyressystem för beställaren. Så varmt välkommen till denna konferens där du ges möjlighet att nätverka med dina branschkollegor från övriga delar av landet och som ger dig information till ökat resursutnyttjande och stora kostnadsbesparingar för din kommun! Anders Torkelson Projektledare IBC Euroforum Tfn: E-post: Anmäl dig på

6 Intern hyresprissättning i kommun Anmäl dig redan idag! Tfn Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Tfn mobil Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + workshop Endast dokumentationen Befattning Tfn Företag Adress Postadress Referens mobil Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Tfn mobil Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + workshop Endast dokumentationen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + workshop Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens + workshop Konferens Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. I5VWD/1211 Information om behandling av personuppgifter kr kr kr Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om IBC Euroforum IBC Euroforum tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. IBC Euroforum Sverige startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen cirka 150 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn. Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap i ett inspirerande format med de mest kända experterna inom respektive område. På våra konferenser har ni också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom både näringsliv och offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Läs mer på Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2012

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer

Familjehemsplaceringar

Familjehemsplaceringar Familjehemsplaceringar 31 maj-1 juni 2012 Stockholm rekrytering handledning anknytning WORKSHOP 30 maj 2012 Sociala medier och rekrytering av familjehem en fördjupning Familjehemsvården utifrån familjehemföräldrars

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Anslutning av vindkraft till elnätet

Anslutning av vindkraft till elnätet Anslutning av vindkraft till elnätet 21-22 april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till Bolagsjurist 8-9 februari 2011 Stockholm Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll Att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld lyssna på erfarenheter från både ett litet och ett stort

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se presenterar Property Summit 2013 Stockholm 16-17 maj 2013 The Nordic Commercial Property Market IVG s Perspective Grosvenors strategi för Sverige Kommer AIFMD att skapa nya aktörer och nya produkter? Var

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data IT-verktyg för www.ibceuroforum.se ekonomistyrning Konferens Stockholm 24-25 november 2004 Moderator: Michael Collins Cepro Talare: Jonas Arvidsson V&S Distillers Daniel Schmidt Pointer Sören Janstål Data

Läs mer

20 januari 2011 Stockholm

20 januari 2011 Stockholm Signumpriset delas ut för 17:e gången! För 20:e året, Nordens största mötesplats för dig som arbetar med varumärken! 20 januari 2011 Stockholm Den nya varumärkeslagen och ändringarna i firmalagen Varumärket

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Elektronik i fordon 2010

Elektronik i fordon 2010 Elektronik i fordon 2010 21-22 april 2010 Lindholmen Science Park Göteborg PRAKTIKFALL: Volvo Framtidens elfordon och hybridfordon hur ser utvecklingen ut? Varför en standardiserad plattform för connectivity?

Läs mer

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden Sagt om IQPC s tidigare bostadskonferenser: Kanonbra föreläsare på alla sätt och vis! Hyresredovisningschef, Akelius Fastigheter Framgångsrika strategier för underhållsberget av bostäder från 50-, 60-

Läs mer