Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn"

Transkript

1 Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn mars 2013 Stockholm Det senaste om PTSD nya rön och konkreta arbetssätt Hur du bäst bemöter och stärker personer som utsatts för krig, våld och förföljelse Samtalstekniker vid samtal med traumatiserade flyktingar och ensamkommande barn Hur har det egentligen gått för ensamkommande barn som kommit till Sverige? Ensamkommande barn och Barnkonventionen i juridiken och praktiken Hur du hjälper någon som anser att psykisk ohälsa är tabu fokus Somalia Lyckade integrationsprojekt i praktiken - nycklar till framgång Missa inte den separat bokningsbara fördjupningsdagen torsdagen den14 mars! Att samtala med ensamkommande ungdomar vad behöver du tänka på för att lyckas i det dagliga mötet? Omdömen efter tidigare konferenser: Utmärkta framföranden och intressant innehåll Bra blandning mellan teori och praktik härligt! Skönt att få praktiska råd och konkreta arbetssätt, inte bara siffror och strategier. Äntligen en konferens med talare som förstår hur det är i verkligheten en arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen! Speciellt inbjuden: Marie Hessle, fil Dr, leg. psykolog och specialist klinisk psykologi Talare: Carl Ekström, UNHCR Emma von Corswant, Unicef Amil Sarsour, SIU Luis Ramos Ruggiero & Fredrik Garpe, Kris- och traumacentrum i Stockolm Yassin Ekdahl, Röda korset behandlingscenter Katinka Levin, Barn i väntan & Barn i start Djamal Hamaili, Valdemarsviks kommun Tomas Sundqvist, Härnösands kommun Fördjupningsdagen leds av: Marie Balint, enhetschef på BUP Lunden (tidigare flyktingenheten) i Stockholm Anmäl dig på tfn:

2 Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn Tisdag 12 mars 09:00 Registrering och morgonkaffe 09:30 Det senaste om situationen för flyktingar i Sverige och i världen exempel från bland annat Syrien, Afghanistan och Somalia Hur ser flyktingvägarna ut för de som kommer till Sverige och vad har många upplevt innan och under flykten? Tortyr och förföljelse, hur vanligt är det? UNHCR:s syn på svenskt flyktingmottagande? Vad är bra och vad måste förbättras? Vilket stöd kan UNHCR ge till er som arbetar med flyktingar som kommer till Sverige? Carl Ekström, associate legal officer vid FN:s flyktingorgan UNHCR, Regional office for the Baltic and Nordic countries 10:20 Ensamkommande barn och Barnkonventionen i juridiken och praktiken Vanligt förekommande kränkningar av rättigheter vilka är det och vad blir konsekvenserna? Feltolkningar och missförstånd tydliggöranden och exempel utifrån konkreta händelser Vad säger barnen själva om sina erfarenheter av att vara flykting? Vilket stöd kan du få från UNICEF? Emma von Corswant är barnsättsjurist på UNICEF 11:10 Förmiddagskaffe 11:30 Från trauma till meningsfull tillvaro Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 och aktiviteter som i praktiken skapat oväntat bra resultat praktikfall Så ökar du möjligheterna till lyckade integrationsprojekt konkreta exempel och råd Vårt arbete har bidragit till minskat utanförskap, ensamhet och risk för hedersrelaterat våld så kan ni göra för att också lyckas SIU:s fyra ringar för lyckad integration och vikten av inventering av resurser innan val av satsningar görs Tillsammans blir vi bättre och SIU hjälper gärna till, oavsett var ni bor i Sverige! 12:30 Lunch Amil Sarsour ordförande för SIU (Samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala). SIU har fått mycket uppmärksamhet för sitt framgångsrika arbete, både i Sverige och under hösten 2012 även från Finland (HUMAK, University of Applied Sciences och Finnish Refugee Council ). 13:30 PTSD bland flyktingar i Sverige nya rön och konkreta arbetssätt Det senaste om trauma och PTSD bland flyktingar i Sverige Skillnaden mellan sorg, kris och trauma vad är vad och vilka är dess olika konsekvenser? Vilka är kriterierna för att en person ska kunnas diagnostiseras för PTSD? Skillnaden mellan diagnoserna ångest, depression, personlighetsstörning, psykoser och psykosomatiska besvär Differentialdiagnostik och dissociativa störningar kontra psykos Hur påverkar trauma personers vardag samband mellan PTSD, fysisk hälsa, inlärnings- och arbetsförmåga? Luis Ramos Ruggiero och Fredrik Garpe, Kris- och traumacentrum i Stockholm. Luis är VD, leg. psykolog och psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Fredrik är leg. psykolog 14:45 Eftermiddagskaffe 15:15 Metoder för att identifiera om någon är traumaskadad och hjälp de bör få KBT, EMDR, EFT, PTG vad är vad och vilka metoder har visat sig ge bäst resultat? Konkreta metoder och verktyg för hur du bäst ger dagligt stöd åt en person som har PTSD eller har utsatts för trauma Vad bör du tänka på vid samtal med personer som har PTSD eller drabbats av trauma? Slutsatser och diskussion utifrån autentiska fall Luis Ramos Ruggiero och Fredrik Garpe fortsätter 16:30 Första dagen avslutas Anmäl dig på

3 onsdag 13 mars 08:30 Morgonkaffe 09:00 Praktiska gruppmetoder för att stärka flyktingbarn och ungdomar, oavsett vilket land de kommer att växa upp i Vilka vi på Barn i väntan & barn i start är och hur vi strukturerat arbetar med att stödja barnen Konkreta samtalsövningar, diskussionsfrågor och uppgifter vi gör tillsammans med barnen Frågor och diskussion Katinka Levin tillsammans med gruppledare. Katinka är verksamhetsansvarig för Barn i väntan & barn i start (BIV&BIS) i Borkyrka, Stockholm 10:00 Förmiddagskaffe 10:20 Från trauma och kris till glädje och framgång nya arbetssätt för att skapa en meningsfull tillvaro med hopp inför framtiden praktikfall 11:30 Lunch Varför varje gård är en skattkista för nysvenska konkreta exempel från Flykting söker bonde och andra framgångrika integrationsprojekt i Valdemarsvik Samverkansformer som alla vinner på så får du till det i praktiken? Vilka projekt satsar vi på inför framtiden för ännu bättre integration? Tips och råd utifrån erfarenheter av problem vi haft, frågor och diskussion Djamal Hamaili, flyktingsamordnare i Valdemarsvik. Under 2012 bjöds Djamal in till Arbetsmarknadsdepartementet med syftet att visa på hur Valdemarsviksmodellen kan underlätta bosättning, sysselsättning och integration för nyanlända flyktingar i hela Sverige. 12:30 Ensamkommande men inte ensamma speciellt inbjuden Tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter från uppväxten i hemlandet till livet som unga vuxna i Sverige. Hur mår barnen tidigt efter ankomsten till Sverige i studien och i situationen idag i Sverige? Många vägar till ett bra liv i Sverige Hur är situationen för barn som kommer till Sverige idag? Om kulturmöte och transnationell gemenskap Marie Hessle, fil Dr, leg. psykolog, specialist klinisk psykologi. Marie har 25 års erfarenhet av arbete med flyktingfamiljer, ensamkommande barn, inom flyktinghälsovård och barnpsykiatri. Hon har drivit flera olika utvecklings- och forskningsprojekt med ensamkommande barn och hennes avhandling är resultatet av ett av projekten. Nu arbetar Marie inom asylsjukvården med ensamkommande barn vid Valsta vårdcentral i Märsta, parallellt med att hon som efterfrågad föreläsare besöker universitet, högskolor, socialtjänster och barnpsykiatrier runt om i Sverige och internationellt. 14:00 Med pansardörrar känner sig ingen välkommen varför enbart höga krav sällan leder till framgång praktikfall 27 års erfarenhet av att driva ett HVB-boende för unga flyktingar lärdomar och konkreta råd för att få det att fungera i det dagliga arbetet och bemötandet Mobilt team vid utslussning, körskola och andra arbetsformer som hjälpt människor som annars varit chanslösa Barn från Semret klarar sig bra i livet resultat från uppföljningar vi gjord It takes two to tango mottot vi aldrig funnit skäl till att omvärdera! Frågor, diskussion och konkreta exempel från verkligheten Tomas Sundqvist, föreståndare för HVB-boendet Semret 1 i Härnösand. Tomas har i snart trettio år varit med och drivit boenden för flyktingungdomar. Tomas har varit projektledare för flera regionala satsningar och även hjälpt andra kommuner i samband med att de ska bygga upp och/eller förbättra sitt stöd till ankommande flyktingar. 15:00 Eftermiddagskaffe 15:20 Vägen till behandlingsarbete går via Ullared! Hur du hjälper någon som anser att psykisk ohälsa är tabu och där begrepp som terapi inte ens finns med i språket. Synen på ohälsa bland somalier både i Somalia och i exil Varför traditionella stödmetoder inte fungerar och hur du bör arbeta istället Konkreta råd på vad du i ditt dagliga arbete bör tänka på i mötet med svensksomalier eller med människor med liknande kulturella och språkliga uttryck Yassin Ekdahl, psykolog och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade Malmö. Yassin är Sveriges först psykolog med somalisk bakgrund och har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete i Malmö. 16:30 en avslutas Staffan Augustsson I Projektledare CKU I Tfn: I E-post:

4 fördjupningsdag 14 mars Att samtala med ensamkommande ungdomar vad behöver du tänka på för att lyckas i det dagliga mötet? Du som i ditt arbete möter ensamkommande barn och traumatiserade flyktingar har en viktig roll och ett stort ansvar att ge professionellt och adekvat stöd, oavsett om du arbetar på ett flyktingboende, är handläggare, chef, lärare eller socialsekreterare. Erfarenheterna och de kulturella skillnaderna du möter är emellertid ofta stora och det är svårt att avgöra och få information om vilka hjälpbehov som finns. Alla reagerar olika i en krissituation, vissa lider av PTSD medan andra trots omständigheterna mår ganska bra. En nyckelfaktor till framgång är en välutvecklad förmåga att i det dagliga bemötandet bygga ett förtroende och kunna anpassa dig utifrån skiftande förutsättningar och situationer du måste ha genomtänkta samtalstekniker. Men hur ska du gå tillväga för att i praktiken lyckas? Hur stödjer du ensamkommande ungdomar eller personer som utsatts för trauma på bästa sätt? Och hur undviker du vanliga fallgropar? Fördjupningsdagen vänder sig till dig som dagligen möter ensamkommande barn och traumatiserade flyktingar och ger dig praktiska råd och samtalstekniker som ökar förutsättningarna för att ge rätt stöd och ett bättre bemötande. Du kommer bland annat lära dig om: Olika behov av omsorg och vård faran med förutfattade föreställningar Bakgrundens betydelse i samtalet: de vanligaste frågorna och tankefällorna Samtalsteknikens nycklar: lagom mängd information, ständig feedback, flexibilitet, professionellt och personligt Att skapa förtroende genom att se individen så kan du gå tillväga Att särskilja migrationsstress och trauma vad får det för betydelse i praktiken? När är det aktuellt med barnpsykiatrin och hur motiverar du till terapeutisk kontakt? Att hantera olika typer att kriser verktyg och konkreta förslag De viktigaste riktlinjerna och mål vid samtalen med traumatiserade barn och familjer i ett interkulturellt perspektiv Tolkens roll och betydelse vägar till bättre fungerande samarbeten Marie Balint, enhetschef på BUP Lunden (tidigare flyktingenheten) i Stockholm. Marie är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och är fr.o.m. januari 2013 samordnare för vård av ensamkommande barn inom BUP i Stockholms län. Marie har en lång erfarenhet av att möta och behandla ensamkommande ungdomar och traumaskadade flyktingar. Hon är en uppskattad föreläsare och kurshållare och har i många år utbildat personer som arbetar med flyktingfrågor och inom socialtjänsten. Hålltider för Fördjupningsdagen 08:30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Fördjupningsdagen startar 10:30 Förmiddagskaffe 12:30 Lunch 15:00 Eftermiddagskaffe 16:30 Fördjupningsdagen slutar Vi reserverar oss för eventuella programändringar

5 Vill du öka din beredskap för att hjälpa traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn? Brinner du för att bidra till ett bättre mottagande av flyktingar i Sverige? Är du engagerad i frågan om att ge rätt bemötande och stöd till traumaskadade flyktingar och/eller ensamkommande barn? Känner du samtidigt att du har ett behov av att få fler verktyg, arbetssätt och metoder för att bättre kunna möta de ibland komplexa och traumatiska erfarenheter som flyktingar i Sverige bär med sig? Då är du inte ensam! Under ökar antalet asylsökande till Sverige, mycket till följd av konflikten i Syrien. Många lider av svåra traumatiska besvär på grund av sina erfarenheter från krig, våld och förföljelse. Flera har drabbats av posttraumatiskt stressyndrom PTSD eller har närliggande problem. Ofta behövs stöd här och nu. Vi vet alla hur det i teorin bör fungera för att göra saker bättre modeller och strategier finns det gott om men hur det ska överföras till praktiken är svårare. en är särskilt framtagen för att du ska få konkreta förslag på arbetssätt, aktiviteter, samtalstekniker, metoder och verktyg som stärker dig i ditt dagliga arbete men också ge dig möjligheten att bli uppdaterad gällande den senaste forskningen om traumaskadade flyktingar, PTSD och ensamkommande barn. Lyssna på UNICEF:s och UNHCR:s syn på svensk flyktingmottagande, ta del av nya metoder för behandling och bemötande från Röda korset och inspireras av personer och organisationer som vågat tänka nytt och med det nått väldigt fina resultat. Så boka dig på konferensen och passa även på att samtala med människor från hela Sverige som dagligen möter samma utmaningar som du. Staffan Augustsson Projekledare Centrum för Kunskapsutveckling Tfn: E-post: Sponsring & utställning en kommer att besökas av beslutsfattare inom området, missa inte denna unika möjlighet att träffa dem! CKU sammanför köpare och leverantörer till en och samma plats. Nischat, affärsinriktat och på hög nivå - denna konferens kommer att vara en utmärkt plattform att inleda nya affärsrelationer. Vi erbjuder skräddarsydda nätverk, paneldiskussioner, högaktuella praktikfall och förbokade affärsmöten där du kommer att erhålla direktkontakt med potentiella kunder. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Ingela Norlander Tfn: E-post: Nätverkande Gå med i våra nätverksgrupper på LinkedIn! I våra kostnadsfria nätverksgrupper på Linkedin håller du dig informerad och skapar nya kontakter som delar dina intressen. en arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen!

6 Traumaskadade flyktingar och ensamkommande barn Anmäl dig redan idag! Tfn Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Befattning Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Tfn Mobil Bokningsdetaljer Deltagare 2 Fördjupningsdag Endast dokumentationen Medlem i SSR Ej medlem i SSR, vill ha info Tfn Företag Adress Postadress Referens Mobil Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Tfn Mobil Bokningsdetaljer Deltagare 1 Fördjupningsdag Medlem i SSR Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Fördjupningsdag Endast dokumentation Endast dokumentationen Ej medlem i SSR, vill ha info Medlemmar i Akademikerförbundet SSR får 15% rabatt kr kr kr kr Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Bokningsdetaljer Deltagare 3 Fördjupningsdag Medlem i SSR Endast dokumentationen Ej medlem i SSR, vill ha info Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc en av världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på I6S5J/1303 Information om behandling av personuppgifter Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB.

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

Familjehemsplaceringar

Familjehemsplaceringar Familjehemsplaceringar 31 maj-1 juni 2012 Stockholm rekrytering handledning anknytning WORKSHOP 30 maj 2012 Sociala medier och rekrytering av familjehem en fördjupning Familjehemsvården utifrån familjehemföräldrars

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Intern hyresprissättning i kommun

Intern hyresprissättning i kommun Intern hyresprissättning i kommun 12-13 november 2012 Stockholm Kostnadsbesparingar och lokaleffektivisering Ta del av 4 aktuella! Konferensen vänder sig till Drivkrafter för lokaleffektivisering hur hittar

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

Administratör i högskolan 2012

Administratör i högskolan 2012 Administratör i högskolan 2012 20-21 mars 2012 Stockholm en roll i ständig förändring Rättssäker handläggning Separat bokningsbar fördjupningsdag 22 mars Professional English for secretaries and assistants

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Anslutning av vindkraft till elnätet

Anslutning av vindkraft till elnätet Anslutning av vindkraft till elnätet 21-22 april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till Bolagsjurist 8-9 februari 2011 Stockholm Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll Att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld lyssna på erfarenheter från både ett litet och ett stort

Läs mer

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Fantastiska dagar med engagerade människor Socialsekreterare, Lund För 5:e året i rad! Bemöta, utreda och behandla Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Konferens

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer