General Update i allmänmedicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "General Update i allmänmedicin"

Transkript

1 General Update i allmänmedicin november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi Diabetes och metabola syndromet Hematologi Pediatrik Dermatologi Smärta...dig som är läkare och arbetar inom primärvården IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på IPULS-nr: Talare: Mats Palmér, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Herman Nilsson-Ehle, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jan Persson, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Anna Josefson, Universitetssjukhuset Örebro, Torbjörn Egelrud, Norrlands Universitetssjukhus, Erica Arverud, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Bodil Lernfelt, Sahlgrenska Universitetssjuksjukhuset Östra sjukhuset Anmäl dig på tfn:

2 General Update i allmänmedicin 15 november 2011 i Umeå 6 december 2011 i Örebro 17 januari 2012 i Kalmar 08:30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Endokrina sjukdomar i primärvården vad är viktigt för dig som primärvårdsläkare? Det endokrina sjukdomspanoramat och att tolka endokrina prover - några fallgropar Thyroideasjukdomar Vilka prover skall du ta, och hur tolkar du dem? - Hypotyreos - när och hur skall vi behandla? Kontroller? Något om graviditet och tyreoidea Hypotyreos typ 2 - finns det? Kalciumrubbningar Utredning av hyper- och hypokalcemi Handläggning av patienter med misstänkt hyperparatyreoidism Något om D-vitaminbrist Binjurens sjukdomar vad behöver du vara uppmärksam på? Addisons sjukdom Endokrin hypertoni - vilka skall utredas och hur? 12:30 Lunch 13:30 Diabetes och metabola syndromet Diagnostik och klassifikation med utgångspunkt från några kluriga fall Vilka mål ska vi ha vid behandling? Lika för alla eller individualisering? Betydelsen av tidig behandling Vad gör vi när livsstilsintervention inte räcker till? Vilken eventuell plats har de nya diabetesläkemedlen i behandlingen? Insulinbehandling vid typ 2-diabetes Behandling av typ 2-diabetes - inte bara en fråga om att sänka blodsockret. Betydelsen av multifaktoriell intervention Mats Palmér fortsätter Vi bryter för kaffe under eftermiddagen 17:00 Första dagen avslutas OBS: Lokala förändringar av föreläsningarnas inbördes ordning förekommer. Mats Palmér är docent och överläkare vid kliniken för diabetes, endokrinologi och metabolism vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Mats har i många år arbetat på allt från länsdelssjukhus till universitetsklinik och huvudsakligen ägnat sig åt klinisk verksamhet och undervisning, inklusive att som kursledare leda ett stort antal SK-kurser i diabetes och endokrinologi för blivande allmänläkare. Han har genom åren haft mycket samarbete med primärvården framförallt i samband med olika utbildningsaktiviteter. Vi bryter för kaffe under förmiddagen Se uppdatering på

3 16 november 2011 i Umeå 7 december 2011 i Örebro 18 januari 2012 i Kalmar 08:30 Morgonkaffe 09:00 Hematologi - vad skall remitteras och vad ska följas i primärvården? Benign vs malign hematologi - gemensamma beröringspunkter Anemi och polycytemi - provtagning, diagnostik, behandling Subnormala B12-värden utan anemi Ferritin och järnöverskott Höga och låga vita blodkroppar Förstorade lymfkörtlar Höga och låga trombocyter M-komponenter Akut hematologi När är det dags att remittera? Vad kan följas i primärvården? Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Herman är lektor vid Institutionen för Medicin och har bedrivit forskning bland annat inom benign hematologi samt B12-folat-metabolism, med tonvikt på åldrandets betydelse. Han har mångårig erfarenhet av klinisk hematologi och undervisning, är för nuvarande ordförande i Svenska Lymfomgruppen och har genom åren arbetat inom Svensk förening för Hematologi med utbildnings- och fortbildningsfrågor. Vi bryter för kaffe under förmiddagen 12:30 Lunch 13:30 Ortopedi i primärvården Akuta och kroniska smärtor i nedre extremiteten, diagnostik och behandling Hur bör ryggsmärta utredas i primärvården? Skador, sjukdomar och smärttillstånd i övre extremiteten Vanliga skador Vad skall remitteras vidare? Principiella orsaker till smärta och/eller svullnad När är det bråttom? Erica Arverud, specialistläkare i ortopedi, Ortopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 17:00 Andra dagen avslutas Vi bryter för kaffe under eftermiddagen OBS: Lokala förändringar av föreläsningarnas inbördes ordning förekommer. 17 november 2011 i Umeå 8 december 2011 i Örebro 19 januari 2012 i Kalmar 08:30 Morgonkaffe Föreläsning i Umeå och Örebro: 09:00 General update dermatologi Hudtumörer Eksem - olika typer, test, behandling Psoriasis Läkemedelsorsakade hudutslag, klinisk bild, behandling Hudinfektioner orsakade av bakterier, virus, svamp Utslag orsakade av småkryp Acne - Rosacea Pemfigus och pemfigoid Frågor, diskussion Patientpresentationer Föreläsare i Örebro: Anna Josefson är överläkare och verksamhetschef vid Hudkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Anna har arbetat vid kliniken i drygt 15 år och har fram för allt ägnat sig åt klinisk verksamhet. Under de senaste 5 åren har hon parallellt med kliniken ägnat sig åt avhandlingsarbete och hon disputerade i december 2010 på nickelallergins betydelse för uppkomst av handeksem. Föreläsare i Umeå: Torbjörn Egelrud är professor i dermatologi och överläkare vid Umeå Universitet samt Norrlands Universitetssjukhus. Specialist i dermatologi och venereologi sedan Föreläsning i Kalmar: 09:00 Hjärt- och kärlsjukdom inom primärvården Under denna föreläsning fokuserar vi på: Hjärt-kärlsystemets åldrande Hjärtsvikt Stroke Förmaksflimmer Hypertoni Bodil Lernfelt, docent och överläkare, VO Medicin och geriatrik, Sahlgrenska Universitetssjuksjukhuset Östra sjukhuset. Vi bryter för kaffe under förmiddagen 12:30 Lunch 13:30 Smärtuppdatering Grundläggande smärtfysiologi Praktiskt viktiga smärtmekanismer Diagnostisering, utredning och behandling Nyheter på smärtområdet Långvarig smärta Mikaela Pettersson I Projektledare CKU I : I E-post:

4 Aktuella farmakologiska behandlingsalternativ vid olika typer av smärta Vad ska du tänka på vid när det gäller äldre och smärta? Diskussioner och frågor Jan Persson, överläkare, Smärtavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Vi bryter för kaffe under eftermiddagen 17:00 en avslutas OBS: Lokala förändringar av föreläsningarnas inbördes ordning förekommer. Vi reserverar oss för eventuella programändringar Sponsring & utställning Att synas på en CKU-konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Anders Torkelson : E-post: Företagsanpassad utbildning Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar För mer information besök gärna eller kontakta Gabriella Nilhammer : E-post:

5 Uppdatering på flera områden! Du som arbetar inom primärvården möter patienter med en lång rad olika besvär och du måste vara uppdaterad på i stort sett alla områden. Denna kurs gör givetvis inte anspråk på att ta upp allt du behöver veta men den ger en välbehövlig uppdatering på en rad områden som är viktiga för dig! en är framtagen i samtal med de hundratals läkare som gått konferenserna i Centrum för kunskapsutvecklings primärvårdsserie. I samtalen har framkommit att det vore bra med en kurs som tar upp lite av varje, som är viktigt i primärvårdens vardag. Under denna kurs fokuserar vi på nyheter inom behandling, nya riktlinjer och ny forskning som är viktig för dig i din vardag. Följande områden tas upp: Endokrinologi Diabetes Smärta Dermatologi Pediatrik Hematologi Flera av föreläsarna deltar på de ordinarie konferenserna på respektive områden, och är utvalda just för att de är duktiga på att förmedla kunskap på ett sätt som gör det relevant för dig som arbetar i primärvården. Om du är intresserad av att gå en hel kurs inom något av ovanstående områden så finns våra aktuella kurser på samt på Ipuls hemsida! Varmt välkommen till kursen! Vänliga hälsningar Mikaela Pettersson Senior projektledare Centrum för kunskapsutveckling : E-post: Anmäl dig på

6 General Update i allmänmedicin Anmäl dig redan idag! Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Befattning Företag Adress Postadress Fax Bokningsdetaljer Deltagare 1 Umeå Örebro Kalmar Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar dokumentationspärm, lunch och kaffe. Lokal meddelas senast en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Endast dokumentation kr kr Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före kurstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före kursdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 2 Umeå Örebro Kalmar Endast dokumentationen Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 3 Umeå Örebro Kalmar Endast dokumentationen Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på E71098/VV02/1111 E71099/VV02/1112 E71100/VV02/1201 Information om behandling av personuppgifter Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2009

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser HumaNova Företagsutveckling: Kostnadsfritt mentorprogram med Kick-off i mars! ALMI Företagspartner

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools?

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools? Avisita Smart Tools Avisita Smart Tools är precis som namnet antyder, en smart verktygslåda, som är anpassad för dig som driver en anläggning inom turism, logi, konferens och servicebranschen. Vi tillhandahåller

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 NR 34 2007 ETT NYHETSMAGASIN A SI N FRÅN MEDTRONIC SVERIGE Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 TEMA: Utbildning SID 4-11 Ryggmärgsstimulering effektiv

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Förstudierapport SBU ny webbplats

Förstudierapport SBU ny webbplats Förstudierapport SBU ny webbplats Inledning.... 2 Syfte... 2 Mål... 2 Bakgrund... 3 Avgränsningar... 3 Metod.... 3 Nuläges- och målgruppsanalys... 4 Sammanfattning... 5 Interna synpunkter... 6 Workshop...

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer