Skoladministratörsdagarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skoladministratörsdagarna"

Transkript

1 Skoladministratörsdagarna maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar Ny skollag och offentlighet- och sekretesslag (OSL) hur påverkas ditt arbete som administratör? OSL och personuppgiftslagen så skapar du en korrekt dokumentationshantering av elevuppgifterna Effektiva verktyg för coaching, kommunikation och ledarskap Kommunikation och samtalsteknik för skoladministratörer Fördjupningsdag 9 maj Förändringsarbete hur du lyckas med förändringsarbetet i skolan. Ditt ansvar som ledare och medarbetare Konferensen vänder sig till...skoladministratörer, skolassistenter, skolsekreterare Skoladministratörens viktiga roll och funktion! Talare: Elisabeth Bäckman, fd Tullinge gymnasium och skolexpert inom Europarådet, Skolverket, Suzanne Carlsson, Hagagymnasiet i Norrköping, Per Wengrud, Neuhauser & Falck Executive Search AB, Simon Jernelöv, JP Infonet, Tina Olivemark, Olivemark Cantabile, Irma Bertilsson, Vuxenutbildningen Skövde, Kerstin Ljungström, KLUAB Anmäl dig på tfn:

2 Skoladministratörsdagarna 2012 Måndag 7 maj :00 Registrering och morgonkaffe 09:30 Rektorns förväntningar på skoladministratören krav och förutsättningar speciellt inbjuden Elever, föräldrar, lärare, annan personal, myndigheter, varulevarantörer, besökare & journalister skoladministratören möter dem alla! Krav och förutsättningar vikten av skoladministratörens arbete Hur ser en rektor på skoladministratörens arbete? Hur kan man hitta en rimlig kravnivå? Hur kan skoladministratören utveckla sitt arbete? Helhetssyn Erfarenheter från skoladministratörens arbete Samsyn på en skola Elisabeth Bäckman, fd rektor, Tullinge gymnasium. Elisabeth har arbetat som skolledare i grund- och gymnasieskolan i ca 20 år, senast som rektor för Tullinge gymnasium. Hon har lång erfarenhet av skoladministratörens arbete, nu senast genom två mycket kompetenta skoladministratörer vid Tullinge gymnasium. Elisabeth har även haft en del fackliga uppdrag och är för närvarande anlitad som skolexpert inom Europarådet. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Nyheterna med betygen Vilka är förändringarna? Vad gäller från årskurs 6? Hur påverkar det skoladministratörens arbete? Tid för frågor Representanter från Skolverket 12:30 Lunch 13:30 Skoladministratören en övergripande roll praktikfall Skoladministratörens arbete Utvecklingen inom yrket Praktiska erfarenheter Hagagymnasiet min arbetsplats Suzanne Carlsson, skoladministratör, Hagagymnasiet i Norrköping. Suzanne har arbetat som skoladministratör i 30 år och har lång erfarenhet från skolvärlden. 14:00 Eftermiddagskaffe 14:30 Verktyg för coaching, kommunikation och ledarskap Grunderna i coachning; att lyssna och ställa frågor Samarbete och kommunikation i det personliga mötet Så får du en rak och tydlig kommunikation Att hantera besvärliga människor verktyg för att bemöta olika personer på ett professionellt och kommunikativt sätt Hur blir du en objektiv och rättvis medlare i en konflikt? Ett gott medarbetarskap Hur uppstår informellt ledarskap och vilka möjligheter och utmaningar finns? Per Wengrud, seniorkonsult och delägare, Neuhauser & Falck Executive Search AB. Per har många års erfarenhet från arbete med organisationsutveckling, ledarskapsutveckling och rekrytering. Han har byggt upp verksamheter och innehaft ledande befattningar inom affärsdrivande företag men också inom förvaltning. Han har även arbetat som konsult i egen verksamhet. 16:30-17:30 Nätverksmingel Nätverka med dina kollegor under lättsamma former! Vi reserverar oss för eventuella programändringar Se uppdatering på

3 Tisdag 8 maj :00 Morgonkaffe 08:30 Ny skollag och offentlighet- och sekretesslag (OSL) hur påverkas ditt arbete som administratör? Vilka förändringar har nyligen genomförts, vilka är på gång och hur påverkar de din yrkesroll? Skillnader och likheter mellan offentliga och fristående skolor Simon Jernelöv, jurist och konsult, JP Infonet. Simon har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolverket och Skolinspektionen med tillsyn av att fristående och offentliga skolor följer lagstiftningen. Han har nyligen avslutat arbetet med en lagkommentar till den nya skollagen. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 OSL och personuppgiftslagen - för en korrekt dokumentationshantering av elevuppgifter Vad behöver du veta om dessa lagar för att korrekt kunna följa dem i ditt arbete? Databaser - hur hanterar du elevernas personnummer? Skyddad identitet vad gäller? Delad och enskild vårdnad uppgifter som måste, eller som inte får lämnas ut till föräldrar och närstående? Reglerna för allmänna handlingar vad är offentligt och vad ska beläggas med sekretess av skolan? Hur hanterar du uppgifter om elevernas skolsituation frånvaro, betyg, åtgärdsprogram, studieplaner? Vilka uppgifter får du lämna ut och till vem? Tina Olivemark, konsult, Olivemark Cantabile. Tina har lång erfarenhet av samtal från sitt arbete som föreståndare på behandlings- och skolhem. Hon har också de senaste 20 åren arbetat med utbildning/handledning inom omsorgerna om personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Inom skola och barnomsorg har hon arbetat med utbildning och handledning av såväl ledande personal som övriga personalgrupper. Tina Olivemark arbetade också med krishantering i samband med Estonia- och flodvågskatastrofen. 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Kommunikation, administration och pedagogik inom ett övergripande arbete med många olika ansvarsområden praktikfall Kommunikationen till lärare, elever och övrig personal så kan du möta behoven på ett tillfredsställande vis En övergripande roll Samordning av information och support Flexibilitet Irma Bertilsson, Pedagogassistent/Skoladministratör, Vuxenutbildningen Skövde. 16:30 Konferensen avslutas Nätverkande Gå med i våra nätverksgrupper på LinkedIn! I våra kostnadsfria nätverksgrupper på Linkedin håller du dig informerad och skapar nya kontakter som delar dina intressen. Simon Jernelöv fortsätter... 12:30 Lunch Sponsring & utställning 13:30 Kommunikation och samtalsteknik för skoladministratörer Skoladministratören ett yrke med utmanande och övergripande arbetsuppgifter Grunderna i samtalsteknik och kommunikation Kort genomgång av olika konflikttyper Olika samtalstyper Svåra samtal som egentligen inte ligger på mitt bord? Hur kan jag bekräfta någons rätt till sin åsikt när jag inte håller med? Hur gör jag när jag faktiskt håller med? Lojalitetskonflikter Hur hänvisar jag vidare och hur kan jag säga nej så att någon tar emot det? Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Johan Kock Tfn: E-post: Anna Viklund I Projektledare CKU I Tfn: I E-post:

4 Fördjupningsdag onsdag 9 maj Förändringsarbete hur du lyckas med förändringsarbetet i skolan. Ditt ansvar som ledare och medarbetare Lev väl med förändring att lyckas med förändringsarbete i skolan Vad innebär en organisationsförändring och varför reagerar vi som vi gör? Viktiga kännetecken i förändringsprocesser som vi startar själva till skillnad från sådana som andra initierar Planera förändringsarbetet så att alla känner sig delaktiga Hantera egna och andras reaktioner på förändringar Praktiska exempel från andra organisationers sätt att tryggt hantera förändringar Kerstin Ljungström, organisationskonsult, KLUAB. Kerstin har mångårig erfarenhet av att stötta ledare och team i förändrings processer. Kerstin arbetar med konflikthantering, förändringsstöd, ledarcoaching och teamutveckling. Hon har skrivit flera böcker om förändringsarbete, samtal och konflikthantering. Kerstins föreläsningar är inspirerande, lätta att ta till sig och med aktuella erfarenheter från olika organisationers arbete. Hålltider för fördjupningsdagen 08:30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Fördjupningsdagen inleds 10:30 Förmiddagskaffe 12:30 Lunch 14:15 Eftermiddagskaffe 16:00 Fördjupningsdagen avslutas

5 Skoladministratörens viktiga roll och funktion! Skoladministratören har en mycket viktig funktion på en skola, och idag ställs helt andra krav på en skoladministratör än tidigare. Inom de närmaste åren kommer behovet ute i landet av skoladministratörer att öka och kompetensbehovet är stort! Du som arbetar som skoladministratör vet att rollen är mycket allsidig. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat rättssäker dokumentationshantering, sekretess, registrering, diarieföring, arkivering, schemaläggning och protokollföring. Andra områden som du kommer i kontakt med är kundservice, kommunikation och ibland också viss ekonomihantering. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om lagar och regler via svensk skollag och författning inom din roll. En viktig del i yrket är kundbemötandet och att kunna möta människor i olika situationer. Att kunna kommunicera med såväl studenter, lärare, rektor som föräldrar på ett tillfredsställande sätt är viktigt i arbetet för att vara en god administratör. CKUs konferens Skoladministratörsdagarna 2012 ger dig ny inspiration och viktiga verktyg för att du som skoladministratör ska hålla dig uppdaterad inom din arbetsroll! Du får bland annat lyssna till andra skoladministratörer som berättar om sin roll och skolan de arbetar på, nyheterna med betygen samt vad som gäller för OSL och personuppgiftslagen för att du som administratör ska kunna utföra en korrekt dokumentationshantering av elevuppgifter. Vidare får du verktyg för coaching och kommunikation, hur du hanterat svåra samtal som egentligen inte ligger på ditt bord samt lyssna till erfarenheter från goda exempel på skoladministrativt arbete och samsyn inom skolan. Onsdagen den 9:e maj har du även möjlighet att delta i vår fördjupningsdag tillsammans med Kerstin Ljungström om Förändringsarbete hur du lyckas med förändringsarbetet i skolan. Ditt ansvar som ledare och medarbetare. Missa inte detta tillfälle att utöka dina kunskaper. Varmt välkommen till två dagar fyllda med kunskap, ny inspiration och gemenskap! Anna Viklund Projektledare Centrum för Kunskapsutveckling Tfn: E-post: Anmäl dig på

6 Skoladministratörsdagarna 2012 Anmäl dig redan idag! Tfn Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Befattning Tfn Företag Adress Postadress Referens mobil Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Tfn Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens + fördjupningsdag Konferens Fördjupningsdag Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Information om behandling av personuppgifter kr kr kr kr Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på E85022/RB02/1205 Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2012

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se presenterar Property Summit 2013 Stockholm 16-17 maj 2013 The Nordic Commercial Property Market IVG s Perspective Grosvenors strategi för Sverige Kommer AIFMD att skapa nya aktörer och nya produkter? Var

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

20 januari 2011 Stockholm

20 januari 2011 Stockholm Signumpriset delas ut för 17:e gången! För 20:e året, Nordens största mötesplats för dig som arbetar med varumärken! 20 januari 2011 Stockholm Den nya varumärkeslagen och ändringarna i firmalagen Varumärket

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data IT-verktyg för www.ibceuroforum.se ekonomistyrning Konferens Stockholm 24-25 november 2004 Moderator: Michael Collins Cepro Talare: Jonas Arvidsson V&S Distillers Daniel Schmidt Pointer Sören Janstål Data

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Elektronik i fordon 2010

Elektronik i fordon 2010 Elektronik i fordon 2010 21-22 april 2010 Lindholmen Science Park Göteborg PRAKTIKFALL: Volvo Framtidens elfordon och hybridfordon hur ser utvecklingen ut? Varför en standardiserad plattform för connectivity?

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer