Den suicidnära patienten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den suicidnära patienten"

Transkript

1 Den suicidnära patienten oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid? Missbruk och suicid vad man ska tänka på? Preventiva satsningar och modellprojekt i Sverige vilka resultat kan man se? Missa inte den separat bokningsbara fördjupningsdagen den 21 oktober Samtalsmetodik Dagen leds av Annika Selstam Grundén, legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning och leg specialistsjuksköterska i psykiatri. Konferensen vänder sig till...dig som kommer i kontakt med suicidala personer i olika skeden: sjuksköterskor, läkare, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, skötare, skolsjuksköterskor eller till dig som berörs på annat sätt. Ordförande: Gunilla Wahlén, ordförande SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd Talare: Lina Karlsson, Folkhälsoinstitutet, Gergö Hadlaczky, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP), Almira Osmanovic Thunström, Karolinska Institutet, Solvig Ekblad, Karolinska Institutet, Lena Lundholm, Uppsala universitet, Johan Reutfors, Karolinska Institutet, Daniel Frydman, Södermalms psykiatrimottagning, Anneli Silvén Hagström, Linköpings universitet, Margit Ferm, NSPH, Ulla Danielsson, Umeå universitet Anmäl dig på tfn:

2 Den suicidnära patienten Onsdag 19 oktober :15 Registrering och morgonkaffe 08:45 Konferensens ordförande hälsar välkommen Gunilla Wahlén, ordförande SPES, Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd. Gunilla är universitetsadjunkt och anestesisjuksköterska och har undervisat såväl sjuksköterskor, skötare och ambulanspersonal i akutmedicin. Gunilla var riksdagsledamot i 12 år. Gunilla är en flitigt anlitad föredragshållare som handleder och föreläser i efterlevandesstöd och suicidprevention. 08:50 Nationell överblick suicidprevention och aktuella satsningar De senaste satsningarna och modellprojekten Vilka resultat kan vi se av satsningarna? Margit Ferm, NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Margit är socionom och arbetar med suicidprevention sedan många år, bland annat på NASP. 09:50 Förmiddagskaffe 10:10 Den senaste forskningen kring självmord och suicidprevention Nya rön inom självmordsforskning Teoretiska och praktiska konsekvenser för suicidprevention Gergö Hadlaczky, NASP, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet. Gergö är universitetsadjunkt vid NASP som undervisar och forskar på området. 11:00 Internet som verktyg mot suicid Forskning om internet och självmord Internet och självmord myter och verklighet Att använda sig av internet vid psykisk ohälsa vem gör det och varför? Bloggar, Twitter och Facebook hur kan du använda dig av dem för att nå suicidala personer? De gömda sidorna (SuiGuiChatten) hur navigerar du i den undre internetvärlden med prosuicida sidor och forum för självmordshjälp? Hur kan du arbeta preventivt på internet? Hur hanterar du ett rop på hjälp på internet? Policy och hjälpmedel för när du möter en suicidal person på nätet Almira Osmanovic Thunström, Karolinska institutet. Almira är i början av sina doktorandstudier på Aging Research Center, Karolinska Institutet och arbetar med Stress och Hälsa. Almira är utbildad inom kognitiv neurovetenskap och har skrivit en avhandling inom neurobiologisk påverkan på suicidalitet med fokus på serotonin. Hon fortsatte sina studier på Karolinska Institutet inom medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa på NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) och skrev sin masteruppsats på Karolinska Institutet inom ämnet Internet och Suicidalitet. Almira har i många år arbetat som frivillig med suicid prevention på internet, som stödperson på olika forum och för organisationen Unga i Sorg. 12:30 Lunch 13:30 Tidig upptäckt och preventiv behandling av nyanlända i riskzonen för självmord Vad ska du som vårdpersonal tänka på i arbetet med nyanlända? Särskiljande faktorer mot andra suicidala patienter Solvig Ekblad, Karolinska Institutet. Solvig är leg psykolog, docent i transkulturell psykologi och senior forskare på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet. Förutom forskning inom området migration, socialmedicin och global psykisk hälsa inkl flyktingpsykiatri, undervisar och handleder hon studenter på grund- och forskarnivå. Solvig utvecklar i forskargruppen innovativa metoder inom undervisning till vårdpersonal och evidensbaserar hälsofrämjande strategier till nyanlända. 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Drömmen är att vara normal om ungas psykiska ohälsa Ulla Danielsson, MD PhD, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för Allmänmedicin, Umeå universitet. Ulla är även läkare på Ungdomshälsan i Umeå, en samverkan mellan kommun och landsting för ungdomar som faller mellan stolarna i vården. 16:30 Ordföranden avslutar dagen Se uppdatering på

3 Torsdag 20 oktober :30 Morgonkaffe 09:00 Konferensens ordförande inleder andra dagen 09:05 Suicidriskbedömning - hur ska du veta när det är allvar? Vad är viktigt att tänka på? På vilka faktorer baserar jag min bedömning? Johan Reutfors, överläkare vid Psykiatri Nordväst, Stockholm och medicine doktor vid Karolinska Institutet. Johan disputerade år 2010 på en avhandling om suicidrisk vid psykisk sjukdom och har deltagit i arbetet med vårdprogram för suicidnära patienter i Stockholms läns landsting. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Missbruk och suicid samband och behandlingsmetoder Vilka samband finns mellan missbruk och suicid? Vilka vårdmetoder kan du använda? Lena Lundholm, leg. psykolog. Lena arbetar som psykolog och är doktorand i rättsmedicin vid Uppsala universitet. Hennes studier handlar om suicid och våld mot andra under påverkan av alkohol eller illegala droger. Lena arbetar även på Kriminalvårdens forsknings och utvecklingsenhet i Stockholm. 12:30 Lunch 13:30 Män dör oftare än kvinnor av självmord, kvinnor får mer vård efter självmordsförsök Vad kan man göra för att fånga upp män i riskzonen? Stämmer det att kvinnor söker vård mer än vad männen gör? Daniel Frydman, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, Södermalms psykiatrimottagning. Daniel är dessutom projektledare inom projektet Noll självmord i Stockholms Län, vid NASP, Karolinska Institutet. 14:45 Vad du som arbetar inom vården behöver tänka på i mötet med tonåringar som har förlorat en förälder i självmord Att förlora en pappa i självmord under tonåren fyra unga kvinnors berättelser om sorgereaktioner, stödbehov och konsekvenser för självbild och livsinnehåll. Anneli Silvén Hagström, Linköpings universitet. Anneli är socionom, steg-ett utbildad psykoterapeut och doktorand i socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet. Annelis presenterade studie är den första av sammanlagt fem studier som intresserar sig för att ta del av unga kvinnors och mäns berättelser i olika sociala kontexter om erfarenheten av att förlora en förälder i självmord under tonåren. 16:00 Anhöriga och närstående en livsviktig resurs Samverkan räddar liv och lindrar lidande Bygg bort stuprören mellan vårdgivare Våga lyssna på patient och närstående Gunilla Wahlén, ordförande SPES. 16:50 Konferensen avslutas Vi reserverar oss för eventuella programändringar Fördjupning fredag 21 oktober Samtalsmetodik - mötet mellan vårdpersonal och den suicidala patienten I samhället finns väluppbyggda system för att ta hand om fysiska skador som kan drabba oss, men beredskapen för psykiska sjukdomsfall är oftast dålig. Statistiken visar att de flesta som begår suicid har haft en kontakt med primärvården eller annan hälso- och sjukvård. Hur du som vårdgivare bemöter och samtalar med en suicidal patient har stor betydelse för det suicidpreventiva arbetet. Många inom vården känner osäkerhet inför samtal med suicidala patienter. Samtidigt ökar kraven på dig som vårdgivare när självskadebeteende och suicidförsök ökar bland ungdomar. Vilka metoder kan du använda dig av och vad fungerar? Under fördjupningsdagen kommer vi att gå igenom viktiga steg i samtalsmetodiken för att du ska kunna utveckla din förmåga att hjälpa patienten. Vi kommer att utgå från ett KBT-perspektiv och varva praktiska övningar med diskussioner. Målet är att du ska få med dig konkreta samtalsverktyg som du kan använda i ditt arbete och att du ska känna dig trygg inför samtal med patienter som lider av självskadebeteende eller har suicidala tankar. Dagen leds av Annika Selstam Grundén, legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning och leg specialistsjuksköterska i psykiatri, Adsapiens. Annika är även handledarutbildad i KBT. Hålltider för fördjupningsdagen 08:30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Fördjupningsdagen inleds 10:30 Förmiddagskaffe 12:30 Lunch 15:00 Eftermiddagskaffe 16:30 Fördjupningsdagen avslutas Afram Yakoub I Projektledare CKU I : I E-post:

4 Sponsring & utställning Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Anders Torkelson : E-post: Missade du konferensen men vill ändå hålla dig uppdaterad? Om du får förhinder att delta på något av våra evenemang kan du köpa dokumentationen direkt efteråt! Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att sätta dig in i innehållet och därmed inte missa viktig information. De flesta av våra dokumentationer finns till försäljning direkt efter att konferensen eller kursen gått av stapeln. Gå till för att se en komplett förteckning över tillgängliga dokumentationer. Där kan du även göra din beställning direkt on line!

5 Mer kunskap kan rädda fler liv öka ditt kunnande inom suicidprevention! Suicidförsök bland unga och äldre ökar i Sverige. Samtidigt finns ny kunskap om de bästa metoderna för behandling och nya satsningar som inger hopp. Missa inte Centrum för Kunskapsutvecklings konferens som ger dig som arbetar med suicidala patienter de senaste satsningarna, forskningen och möjligheterna att ge bättre behandling! Det är fortfarande många personer i Sverige som väljer att fullfölja suicid. Ännu fler genomför självmordsförsök. Statistiken visar att de flesta som begår suicid har haft en kontakt med primärvården eller annan hälso- och sjukvård. Rätt vård är därför livsviktig och du som kommer i kontakt med suicidala patienter kan spela en avgörande roll för patientens liv. Under Centrum för Kunskapsutvecklings konferens får du möta framstående föreläsare med aktuella ämnen kring suicidprevention. Vad säger den senaste forskningen om suicid och suicidprevention? Vad är resultatet av de senaste nationella satsningarna? Hur kan du bli bättre på att bedöma när det är allvar och vad behöver du tänka på när patienten lider av ett missbruk eller är en flykting? Dessa och andra viktiga ämnen tas upp under två heldagar där du får lyssna till intressanta föreläsare som ger dig konkreta tips och verktyg som kan hjälpa dig i ditt arbete. Konferensen erbjuder dig ökad kunskap om suicidala människors sätt att tänka och fungera, och därmed förbättra din förmåga att stötta och hjälpa dem mitt i deras livskris. Missa inte heller att boka in den separata fördjupningsdagen om samtalsmetodik, den 21 oktober, som leds av Annika Selstam Grundén. Varm välkommen till konferensen! Afram Yakoub Projektledare Centrum för Kunskapsutveckling : E-post: Anmäl dig på

6 Den suicidnära patienten Anmäl dig redan idag! Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Befattning Företag Adress Postadress Fax Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas senast en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens + fördjupningsdag Konferens Fördjupningsdag Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Information om behandling av personuppgifter kr kr kr kr Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på E44012/VV06/1110 Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2009

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

RIKSKONGRESS. Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention

RIKSKONGRESS. Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention RIKSKONGRESS Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention Göteborg 14-15 november 2007 Metoder för suicidprevention Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar # 22014 Utges av Sveriges Psykologförbund Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar få erbjuds psykologisk behandling MEN det finns undantag Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal: Vi ser att psykoterapeutisk

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer