Utbildningar för. Familjehem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar för. Familjehem"

Transkript

1 Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2009 våren 2010

2 Innehåll UTBILDNINGAR Temadag om ensamkommande flyktingbarn...sid 4 Barnuppfostran i olika kulturer...sid 5 De små sammanhangens barn...sid 6 Barn i sorg och separationer...sid 7 Vändpunktsprocesser och läkkkött hos ungdomar i problematiska livsituationer...sid 8 Samtal med barn och ungdomar om viktiga saker i livet...sid 9 Grupphandledning för familjehem...sid 10 Vad är Gryning Vård AB?...sid 11 Kontaktpersoner...sid 12 2

3 En mötesplats för familjehem! gryning vård har tre familjehemsverksamheter i Västra Götaland; Familjehem Göteborg, Familjehem Vänersborg och Familjehem Skaraborg. De tre verksamheterna samarbetar i alla frågor som rör familjehemsvård. Genom detta utbildningsprogram vill vi förmedla kunskap inom olika områden som rör familjehemsvård och ge fosterföräldrar och socialtjänstens handläggare tillfälle till att mötas under trevliga former. Temadagarna för kommande säsong är förlagda till Scandic Hotell Opalen i Göteborg och Dalheimers Hus i Göteborg samt Flämslätts stiftsgård i Lerdala utan för Skövde. Vid heldagsarrangemang serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch. Vid halvdagsarrangemang serveras kaffe, te och smörgås. kostnader för temadagarna är kr exkl moms för en heldag och 595 kr exkl moms för en halvdag. Vi vill ha in din anmälan senast sju dagar före önskad föreläsning. Det går bra att ringa eller e-posta din anmälan. I infor mationen för varje temadag framgår telefonnummer och e-postadress till de personer som ansvarar för utbildningarna. Det är viktigt att förankra önskemålen om utbildning hos ansvarig handläggare i placeringskommunen då det är denna som står för kostnaden. Har du som handläggare anmält en familj har du möjlighet att gå med utan kostnad. Antalet deltagare är begränsat och anmälan är därför bindande. Varmt välkomna till våra utbildningar! 3

4 Temadag om ensamkommande flyktingbarn olika perspektiv på barnens situation Efter önskemål upprepar vi denna temadag, vilken riktar sig till fosterfamiljer som har eller som planerar att ta emot ensamkommande flyktingbarn samt till socialtjänstens handläggare Kaffebuffé Lagstiftning och den gode mannens roll Ingela Stéen talar om vilken lagstiftning som ligger till grund för det nuvarande arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Hon kommer också att ta upp den gode mannens roll i förhållande till lagstiftning och till familjehemmen Lunch Integrationsperspektiv Representant från länsstyrelsens Integration och jämställdhetsenhet talar om ensamkommande flyktingbarnens situation ur ett integrationsperspektiv Kaffebuffé Mötet med individen Henrik Bennet från Mira asylboende, Gryning Vård pratar om mötet med individen. Vilken problematik kan man ställas inför? Var söker man hjälp? Efter varje del av temadagen lämnas tid för frågor och möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter. tid och plats Lördag 12 september 2009 kl , Scandic hotell Opalen, Göteborg. anmälan Ulla Olsson Lesage, , 4

5 Barnuppfostran i olika kulturer Barnuppfostran i olika kulturer Förolämpningar, gränssättningar och bestraffningar Hur underlättar vi mötet med föräldrarna? Dagens tema Kultur är inte bara olika matvanor, musik eller danser. Kultur är våra djupaste liggande värderingar och normer. När vi uppfostrar våra barn överför vi den kultur vi själva bär på. Vårt förhållningssätt kan därför se mycket olika ut, beroende på vilken kulturgrupp vi tillhör. Det som är normalt att överföra till ett barn i en kultur kan te sig fullkomligt onormalt i en annan. Att arbeta med svenska barn tillsammans med barn från andra länder ställer därför stora kvar på kunskap om både den egna och andras kultur och förståelse för olika sätt att vara normal. Denna föreläsning vänder sig inte bara till er som har barn placerade från andra kulturer utan föreläsningen ger oss alla tankar och funderingar över vårt eget sätt att vara och tänka, vilket vi alla har nytta av i mötet med andra människor. tid och plats Fredag 9 oktober 2009, kl Flämslätts Stiftgård i Lerdala. Lördag 10 oktober 2009, kl , Göteborg. Föreläsare Ingela Olsson har 25 års erfarenhet av arbete med människor från hela världen, bl.a som lärare i svenska för invandrare, arbetskonsulent på Ami samt som chef för Invandrarbyrån i Helsingborg. Utöver sin praktiska erfarenhet har Ingela bl.a. studerat religion, psykologi, etik och antropologi. Hon har skrivit tre böcker i ämnet och har genomfört flera utbildningar och föreläsningar under åren. anmälan Dagen på Flämslätt: Pernilla Ekström, , Dagen i Göteborg: Ulla Olsson Lesage, , 5

6 De små sammanhangens barn Barn med koncentrationssvårigheter: Hur kan vi bättre förstå dessa barn? Hur kan vi underlätta tillvaron för dem? Kan vi med fantasins hjälp försöka sätta oss in i deras situation? Temadagen är ett samarrangemang mellan Gryning Vård och Familjehem Göteborg rekrytering & utbildning Dagens tema handlar om barn med koncentrationssvårigheter. Barn som inte kan läsa sociala signaler, gester, mimik, det tysta språket som vi använder för att förstå varandra. Dessa barn hamnar lätt utanför. Målet med föreläsningen är att med fantasins hjälp sätta oss in i barnens värld och uppleva hur det är att ha mindre fantasi för att läsa och tolka världen. Vi kommer också att få praktisk vägledning som kan vara till hjälp i mötet med barnen. tid och plats Lördag 7 november 2009 kl Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Majorna i Göteborg. Föreläsare Per Henriksson är barnpsykiatriker i Stockholm, arbetar inom skolan och är även handledare. Han har tidigare hållit mycket uppskattade föreläsningar för bland annat familjehem. anmälan Ulla Olsson Lesage, , 6

7 Att möta barn i sorg och separationer Hur kan man som familjehemsförälder stötta ett barn som sörjer? Hur vet man om ett barn behöver hjälp och stöd efter en separation? Vad behöver man som familjehemsförälder veta om dessa processer? Dagens tema handlar om barn i sorg och vid separationer. Hur kan familjehemsföräldrar se om ett barn behöver hjälp? Hur upplever barnen sin situation och hur kan vi som familj bidra till deras läkning? tid och plats Lördag 30 januari 2010 kl , Scandic Hotell Opalen Göteborg. Föreläsare Agneta Olsson är präst och leg. psykoterapeut. Hon har arbetat många år som präst och terapeut och har stor erfarenhet av att möta människor i sorg och separationer. anmälan Ulla Olsson Lesage, , 7

8 Vändpunktsprocesser och läkkött hos ungdomar i problematiska livssituationer Vad får det kosta att hjälpa ungdomar på glid? Hur ser vändpunkterna ut för dem som lyckas? Vad är mest betydelsefullt och hur kan man hjälpa till? Hur kan man som familjehem stimulera och förstärka positiva drivkrafter? Dagens tema handlar om ungdomar som levt i riskzonen men som med stöd och hjälp tagit sig upp på banan igen. Stig-Arne Berglund har i sin forskning på nära håll och under lång tid följt långsiktiga förändringsprocesser och vändpunkter hos ungdomar med problematiska livsstilar. Han kommer att berätta om vad ungdomarna själva upplever som mest betydelsefullt och inspirerande när livet går åt rätt håll. tid och plats Fredag 5 mars 2010 kl Flämslätts Stiftgård i Lerdala. Lördag 6 mars 2010, kl , Scandic Hotell Opalen i Göteborg. Föreläsare PhD Stig-Arne Berglund är universitetslektor i socialt arbete vid Umeå Universitet och undervisar också på Polishögskolan. Han arbetar bland annat med olika projekt om ungdomar med problematiska livsstilar och är känd som en kunnig och engagerande föreläsare. anmälan Dagen på Flämslätt: Pernilla Ekström, , Dagen i Göteborg: Ulla Olsson Lesage, , 8

9 Samtal med barn och ungdomar om viktiga saker i livet Hur ska vi vuxna möta barn i samtal? Hur tar man upp svåra saker i samtal med barn och ungdomar? När ska man ha dessa svåra samtal? Temadagen är ett samarrangemang mellan Gryning Vård och Familjehem Göteborg rekrytering & utbildning Dagens tema handlar om hur viktigt det är att vuxna har samtal med barn. De är oändligt betydelsefulla var de än sker. Det är viktigt att vi vuxna vågar prata med barn om viktiga saker i barnens liv även om det är svårt. Denna temadag handlar om samtal med barn och ungdomar med utgångspunkt från erfarenheter inom BRIS. tid och plats Torsdag 15 april 2010 kl Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Majorna i Göteborg. Föreläsare Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi (steg 1). Petter är sedan åtta år anställd på BRIS i Stockholm och har skrivit en bok om sina erfarenheter av samtal med barn och unga på BRIS. Han har tidigare arbetat med barn och familjer bland annat inom socialtjänsten. anmälan Ulla Olsson Lesage, , 9

10 Grupphandledning för familjehem familjehemsverksamheterna inom Gryning Vård arrangerar handledning i grupp för fosterföräldrar på ett flertal platser i Västra Götaland. Grupperna träffas regelbundet flera gånger per termin och leds av erfarna handledare med bred kunskap om såväl barns utveckling som socialtjänsten och familjehemmens villkor. Vid behov kan vi även erbjuda grupphandledning för fosterföräldrar som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Handledningen erbjuder fosterföräldrar möjligheter att ventilera tankar och känslor som uppdraget väcker tillsammans med andra fosterföräldrar. Ett annat syfte är att ge fosterföräldrar en ökad kunskap och förståelse för det placerade barnets särskilda behov samt belysa samspelet mellan dem själva, barnet, barnets föräldrar och socialtjänstens handläggare. Är du som familjehem intresserad av att delta i en handledningsgrupp bör du kontakta den socialsekreterare eller familjehemsekreterare som ansvarar för placeringen. Vill du veta mer om handledning får du gärna höra av dig till handledningsansvariga inom Gryning Vård: Familjehem Familjehem Familjehem Göteborg Vänersborg Skaraborg Stefan Larsson Karin Sahlin Ringstedt Pernilla Ekström

11 Vad är Gryning Vård? gryning vård ab är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer samt för unga och vuxna missbrukare. Gryning Vård driver behandlingshem, familjehem och öppenvårdsverksamheter och har sammanlagt 35 olika verksamheter belägna inom Västra Götalands län. Gryning Vård är kommunägt och drivs utan vinstsyfte och har cirka 400 fast anställda. I samarbete med kommunerna i regionen arrangerar Grynings tre familjehemsverksamheter utbildningar och grupphandledning för familjehem. Utbildningarna har olika innehåll och inriktning för att kunna passa så många som möjligt. Verksamheterna erbjuder även grundutbildning för familjehem och blivande familjehem. De tre familjehemsverksamheterna har alla ett flertal kontrakterade familjehem knutna till sina respektive verksamheter. De kontrakterade familjehemmen har lång erfarenhet, personlig trygghet, tid och tålamod för att kunna ta emot vårdkrävande barn och ungdomar. De erbjuds utvecklingsinsatser i form av utbildning, handledning i grupp, möjlighet till avlastning samt stöd genom hög tillgänglighet av familjehemskonsulenterna. För att främja erfarenhetsutbytet mellan de kontrakterade familjehemmen genomförs också varje år gemensamma sociala aktiviteter. Familjehem Göteborg och Familjehem Vänersborg har även jourhem knutna till sin verksamhet. Familjehem Vänersborg och Familjehem Skaraborg rekryterar även traditionella familjehem som förmedlas till kommunerna. De åtar sig också konsultuppdrag som utredning av blivande familjehem och nätverksutredning inför placering. Familjehem Vänersborg har även möjlighet att tolka djupintervjuer av blivande familjehem. 11

12 Kontaktpersoner Familjehem Göteborg, Box 5154, Göteborg Helena Nyman, , Ingemar Widman, , Ulla Olsson Lesage, , Stefan Larsson, , Familjehem Skaraborg, Villagatan 7, Skövde Sivert Jonsson, , Pernilla Ekström, , Susanne Bödker, , Familjehem Vänersborg, Box 306, Vänersborg Susanne Kleby Eriksson, , Karin Sahlin Ringstedt, , Ann Marie Wadenbo, , Ylva Spetz, , BESÖK: Gårdavägen 2, Göteborg POST: Box 5154, Göteborg Tel: Fax: