Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E."

Transkript

1 Dokumentnamn PM för U-CAN/SCAN-B Bröstcancer Onkologi Utfärdare Karin Thilén Granskare Henrik Lindman Version 1.4 Datum I SCAN-B/U-CAN-projektet är avsikten att sända tumörprover för genanalys i Lund ( SCAN-B ) och bygga upp en biobank med färskfrusen tumörvävnad och blod (UCAN1 första gången och därefter UCAN2) samt dokumentera klinisk information om patienterna med hjälp av datasystemet RealQ. Tanken är att försöka inkludera samtliga nya bröstcancerpatienter men de behöver lämna sitt godkännande för att kunna ingå i U-CAN. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E. Rutin A. Primär operation av nyupptäckt bröstcancer (normalfallet) Kirurgen: Vid nybesök informeras patienten om U-CAN/SCAN/B av bröstsjuksköterska och patienten signerar en samtyckesblankett för U-CAN. Bröstsjuksköterskan fäster en SCAN-B etikett med patientens löpnummer på U-CAN samtyckesblankett för att länka ihop patienten i de två studierna. En SCAN-B samtyckesblankett (rosa) + två SCAN-B blodprovsrapporter (blå) +en SCAN-B klinisk patologiremiss (grön) fylls i. Blodprov beställningsdatum anges på blå blankett. Rosa + en blå blankett skickas till Lund (en gång i månaden). Ett ex. av blå blankett skickas till Biobanken Uppsala. Grön blankett skickas till patologen Provsamlingen med rörpost BF58. U-CAN 1 blodprov tas via Kemlab. Vid återbesöket 2-3 veckor efter operation får patienten ärftlighetsblankett och hälsodeklaration i frankerat kuvert adresserat till bröstsjuksköterska på onkologmottagningen. Dessa formulär fylls i av patienten och tas med/postas tillsammans med samtyckesblankett till onkologmottagningen vid nybesöket där ca 1-2 veckor senare 1. Underskrivet samtycke insamlas och patienten markeras i COSMIC (Observandum) som U-CAN. 2. Ärftlighetsblankett samt hälsodeklaration samlas in, scannas och arkiveras i särskilda pärmar.

2 Rutin B. Vid preoperativ onkologisk behandling av nyupptäckt bröstcancer (neoadjuvant behandling) Onkologen (Mott) vanligen i samband med Bröstrond (måndagar): 1. En checklista tas fram för varje patient 2. Vid besöket på onkologmottagningen informeras patienten om U-CAN/SCAN/B av läkare och patienten signerar en U-CAN samtyckesblankett. En SCAN-B etikett med patientens löpnummer fästes på samtyckesblankett för att länka ihop patienten i de två studierna. Patienten får en Hereditetsmall samt Hälsoenkät samt frankerat kuvert. 3. Kompletterande biopsitagning av tumören med 4 st grovnålsbiopsier beställs via mammografin (UNILABS) per telefon ( ) samt i COSMIC och skall utföras innan start av eventuell onkologisk behandling. När grovnålsbiopsi beställs skickas SCAN-B biopsiblankett (vinröd) till patologen/ alt. ges vid bröstrond. 4. En SCAN-B samtyckesblankett (rosa) och två SCAN-B blodprovsrapporter (rödviolett) fylls i. Blodprov beställningsdatum anges på rödviolett blankett. Rosa + en rödviolett blankett skickas till Lund (Cecilia Hegart, Scan B, avd onkologi, IKVL, LU, Medicon Village, Lund, en gång i månaden). Ett ex. av rödviolett blankett skickas till Biobanken Uppsala (Internpost Uppsala Biobank, UCR/MTC-huset). 5. Blodprover (UCAN1-bröst) tas innan behandlingsstart. 6. Vid första återbesöket (vanligen på ODA) samlas patientinformationen in och patienten markeras i COSMIC (Observandum) som U-CAN. Hereditetsmall samt Hälsoenkät samlas in, scannas och arkiveras i särskilda pärmar. Detta hanteras av sköterskan på onkologmottagningen. 7. Uppföljning: UCAN-2 prover enligt schema, se sida 4.

3 Rutin C. Vid nyupptäckt generaliserad bröstcancer Onkologen (Mott)): 1. En checklista tas fram för varje patient 2. Vid besöket på onkologmottagningen informeras patienten om U-CAN/SCAN/B av läkare och patienten signerar en U-CAN samtyckesblankett. En SCAN-B etikett med patientens löpnummer fästes på samtyckesblankett för att länka ihop patienten i de två studierna. Patienten får en Hereditetsmall samt Hälsoenkät samt frankerat kuvert. 3. Kompletterande biopsitagning av tumören med 4 st grovnålsbiopsier beställs via mammografin (UNILABS) per telefon ( ) samt i COSMIC och skall utföras innan start av eventuell onkologisk behandling. När grovnålsbiopsi beställs skickas SCAN-B biopsiblankett (vinröd) till patologen. 4. En SCAN-B samtyckesblankett (rosa) och två SCAN-B blodprovsrapporter (rödviolett) fylls i. Blodprov beställningsdatum anges på rödviolett blankett. Rosa + en rödviolett blankett skickas till Lund (Cecilia Hegart, Scan B, avd onkologi, IKVL, LU, Medicon Village, Lund, en gång i månaden). Ett ex. av rödviolett blankett skickas till Biobanken Uppsala (Internpost Uppsala Biobank, UCR/MTC-huset). 5. Blodprover (UCAN1-bröst) tas innan behandlingsstart. 6. Vid första återbesöket (vanligen på ODA) samlas patientinformationen in och patienten markeras i COSMIC (Observandum) som U-CAN. Hereditetsmall samt Hälsoenkät samlas in scannas och arkiveras i särskilda pärmar. Detta hanteras av sköterskan på onkologmottagningen. 7. Uppföljning: UCAN-2 prover enligt schema, se sida 4.

4 UPPFÖLJNING Uppföljningsprover ODA Onkologen (ODA): Samtliga patienter ska ta blodprover (UCAN2-bröst) efter sista adjuvanta cytostatikabehandlingen. Detta beställs av ODA-sköterska. Om det är praktiskt svårt för patienten att ta blodprovet efter behandlingen kan det alternativt tas i samband (strax före) sista behandlingen. Vid fjärrmetastaserad cancer skall nya blodprover (U-CAN2-bröst) och om möjligt nya tumörbiopsier beställas vid terapibyte pga progress. (DETTA GÄLLER ÄNNU INTE) Uppföljningsprover mottagningen Uppföljningsprover (UCAN2-bröst) skall samlas in vid det s.k. 3-mån besöket för patienter som ej erhållit adjuvant cytostatika. Alla inkluderade patienter skall sedan lämna ytterligare ett prov (UCAN2-bröst) i samband med 5-årsbesöket. Vid fjärrmetastaserad cancer skall nya blodprover (U-CAN2-bröst) och om möjligt nya tumörbiopsier beställas vid terapibyte pga progress. (DETTA GÄLLER ÄNNU INTE)

5 Rutin D. Vid lokoregionalt recidiv som skall opereras primärt (DETTA GÄLLER ÄNNU INTE) Kirurgen: Om patienten har fått sitt recidivbesked på kir.mott och skall opereras ska de ta nya uppföljningsprover (UCAN2-bröst) innan operation via kirurgen. Nya tumörprover insamlas enligt Rutin A. Om patienten får sitt besked på onkologen eller ej skall opereras primärt tas uppföljningsprover (UCAN2-bröst) via onkologmott. Kompletterande biopsitagning av recidivet beställs via Unilab enlig särskild remiss och skall utföras innan start av eventuell onkologisk behandling. Om Cytostatika ges pre- eller postoperativt tas nya uppföljningsprover (UCAN2-bröst) efter eller vid sista behandlingen. Rutin E. Vid fjärrmetastaser eller lokoregionalt recidiv som ej skall opereras primärt (DETTA GÄLLER ÄNNU INTE) Nya uppföljningsprover (UCAN2-bröst) samt biopsitagning av recidivet (om möjligt) beställs via röntgen enlig särskild remiss. Onkologen (Mott samt ODA): Vid byte av behandling på grund av tumörprogress skall nya uppföljningsprover (UCAN2- bröst) beställas och om det är genomförbart skall biopsitagning av recidivet (om möjligt) beställs via röntgen enlig särskild remiss.

6 Om blodproverna Det finns inklusionskit för SCAN-B. Varje kit (sammansatt med gem) har ett unikt löpnummer och består av sju blanketter: 1. Samtyckesrapport (rosa) *2. Grovnålsbiopsi remiss (lila, med klisteretiketter) *3. Blodprovsrapport Lund (rödviolett) *4. Blodprovsrapport Uppsala Biobank (rödviolett) 5. Klinisk patologi remiss (grön, med klisteretiketter) 6. Blodprovsrapport Lund (blå) 7. Blodprovsrapport Uppsala Biobank (blå) *Blankett 2-4 är avsedda för provtagning före start av neoadj behandling och har tillägg av ett "C" i löpnumret. Blankett 5-7 är inför operation. Följande prover tas: Diagnos/Baselineprover: UCAN1-bröst Tryck på UCAN1-bröst i RoS så kommer lab etiketter ut för följande prover; 2 rör Lila-svart propp EDTA 7 ml, EDTA-plasma 1 rör Röd-gul propp Gel, utan tillsats 7 ml, serum 1 rör Blå propp 4.5 ml (OBS! Ej CTAD rör), citratplasma Uppföljningsprover: UCAN2-bröst Tryck på UCAN2-bröst i RoS så kommer lab etiketter ut för följande prover; 1 rör Lila-svart propp EDTA 7 ml 1 rör Röd-gul propp Gel, utan tillsats 7 ml När patienten är inkluderad i UCAN/SCAN-B står detta i Cosmic under Observanda Ansvariga på Onkmott är tills vidare Karin Thilén och Eva Ahlgren, på ODA Anna Lindh och Olof Palsenius. På kirurgen ansvarar Barbro Jung och Lena Asp. De kommer att bokföra alla patienter och hjälpa till att samla in all data. RealQ hanteras i första hand av Marit (ssk Onk mott). Om Du har frågor med anledning av U-CAN-provtagningen kontakta: Henrik Lindman, ansvarig bröstcancergruppen, sök Karin Thilén, bröstcancer-kontaktsköterska mott,

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart Snabbstart sida 1 av 8 ProReNata Journal Snabbstart Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer Kirurgiska kliniken Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer 1 Till Dig som ska opereras för bröstcancer Att få besked om att man har bröstcancer kan vara kaotiskt, men det finns en väg

Läs mer

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2012:5. Frida Bartonek Kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset AB

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2012:5. Frida Bartonek Kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset AB Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2012:5 Frida Bartonek Kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset AB HAKIR BAKGRUND Avgörande för att HAKIR som kvalitetsregister, på längre sikt, ska fungera jämsides

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2014:1

Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2014:1 Rutiner för lokal registerkoordinator i HAKIR 2014:1 HAKIR BAKGRUND För att HAKIR som register ska fungera jämsides den kliniska verksamheten är det viktigt att det är väl integrerat i varje verksamhet.

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER Innehåll Sida Bröstcentrum Södersjukhuset 1 Planering och mottagningsbesök 2 Information till dig som ska opereras för bröstcancer 3 Information till dig som ska

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun

Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, tränings- och gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun Beslutade

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats!

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Socialförvaltningen 1 (5) januari 2015 Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Nu finns det några viktiga saker du ska göra innan du börjar din praktik, punkt 1-3, och

Läs mer

1.9. Bjurholms kommun 1 (5) Rutiner kring trygghetstelefon För hemtjänst och nattpersonal

1.9. Bjurholms kommun 1 (5) Rutiner kring trygghetstelefon För hemtjänst och nattpersonal Bjurholms kommun 1 (5) Rutiner kring trygghetstelefon För hemtjänst och nattpersonal Hur får människor trygghetstelefon? Biståndshandläggaren får information om behovet och beviljar trygghetstelefon. Biståndshandläggaren

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Hantering av patientavgiften på röntgen, fysiolog- och neurofyslab

Hantering av patientavgiften på röntgen, fysiolog- och neurofyslab Beställare vård Sektionen för individuella vårdärenden 2005-05-03 Hantering av patientavgiften på röntgen, fysiolog- och neurofyslab Privata vårdgivare Version 1.0 1 Registrering och makulering 1.1 Registrering

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 Välkommen till vårdavdelning 72 Den här broschyren innehåller information om just din operation. När du har läst broschyren hoppas

Läs mer