MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen"

Transkript

1 MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen

2 Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument Register version / OC-Stockholm Register version / OC-Stockholm Register version /OC-Stockholm Förtydligande av kolumninnehåll Formulering (etikett) Beskrivning, regler, kodning/ -värden Motsvarar fältetikett på blanketten Variabel beskrivning, regler, kondning/- värden 1 Gäller för patienter inrapporterade i version Gäller för patienter inrapporterade i version 1.0.1, dvs reviderad version av inrapporteringsformulär 3 Gäller för patienter inrapporterade i version 1.0.2, dvs reviderad version av inrapporteringsformulär Manualen är utarbetad av Vania Godoy-Ramirez, Ulla Johansson Onkologiskt Centrum, Stockholm-Gotlandregionen Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Stockholm Tfn

3 KRITERIER FÖR INRAPPORTERING För fall som genomgått kurativt syftande operation Uppföljningsformuläret bör skickas in vid varje ny händelse (nyupptäckta loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser), vid rapportering av sena kvalitetsindikatorer (6-24 månader efter operation) samt vid slutrapportering av endokrin terapi. Annars bör formuläret skickas in 1 år och 5 år efter diagnos. För fall som EJ genomgått kurativt syftande operation För patienter med fjärrmetastasering redan vid diagnos (detta gäller även om de opereras) och patienter som inte opereras av olika orsaker gäller följande: Fyll endast i besöksdatum och kryssa Ja i rutan Finns det kvarvarande primärtumör (patienten ej opererad ) eller fanns det fjärrmetastaser vid diagnos och skicka därefter in formuläret. Avsnittet för Postoperativa loko-regionala recidiv/fjärrmetastaser skall ej fyllas i för dessa patienter. Avsnittet för Postoperativa sena kvaliltetsindikatorer och Rapportering av postoperativ endokrin terapi skall ej fyllas i för dessa patienter. VILKA UPPGIFTER SPARAS I REGISTERPOSTEN Uppföljningsformulär med olika uppgifter kommer att skickas in vid ett flertal tillfällen för varje patient och i registerposten kommer enbart en uppgift per fråga att sparas enligt följande: När det gäller Datum för senaste kontakt, kommer det senast rapporterade datumet att sparas. När det gäller uppgifter om Loko-regionala recidiv och fjärrmetastaser, kommer det tidigaste datumet för upptäckt att sparas. När det gäller Sena kvalitetsindikatorer, sparas de uppgifter som först kommer in under tidsperioden 6-24 månader efter diagnos. Ett inrapporterat Ja på en fråga i Sena kvalitetsindikatorer (inom 6-24 månader) sparas alltid och ska inte ändras till ett senare inrapporterat Nej om det inte uttryckligen meddelas att tidigare uppgift varit felaktig. ÖVRIGT Variabler som förekommer två gånger Vissa variabler förekommer två gånger i manualen pga att det finns en version som inrapportören ser och en version som bara monitor ser. Det finns inskrivet om det är inrapportör eller monitor som ser dessa variabler. Ofullständig datum Om det är ett datum som ska fyllas i men exakt datum inte går att få fram så kan man ange dag 15. Datum för postoperativa recidiv/metastaser Datum för postoperativa recidiv/metastaser skall helst vara det datum för första misstanke om recidivet som sedan blir verifierat eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation.

4 Översiktsbild för formulärens status och hantering Variabler STATUS FÖR RAPPORTERING Nuvarande status Åtgärd Beskrivning Detta är en informationsruta för formulärets status. Inrapportör behöver ej göra något val här. I listan för Åtgärd väljer inrapportören vad som ska ske med formuläret. En vald Åtgärd måste följas av Utför för att åtgärden ska aktiveras. När inrapportören är klar med registreringen, är nästa steg att välja Åtgärd. Åtgärd finns längst upp i formuläret, använd länken som finns i formuläret Gå till Åtgärd längst upp i formuläret eller gå upp i formuläret med hjälp av rullisten. Välj alternativ från åtgärdslistan och tryck sedan på Utför. Längst upp i formuläret finns ett kommentarfält där du kan skriva meddelande till monitor, skriv meddelande innan du trycker på Utför. Förklaring till åtgärder som finns i åtgärdslistan: Klar, sänd till OC betyder att formuläret är ifyllt och klart för att skickas till Onkologiskt Centrum. Avbryt och radera betyder att man avbryter inrapporteringen och formuläret raderas. Ej klar, kvar i inkorg betyder att formuläret sparas och finns kvar i inrapportörens inkorg. Inrapporteringen kan återupptas senare från inkorgen. Gör klar inrapportering och välj sedan Åtgärd och Utför om rapporteringen ska skickas till Onkologiskt Centrum. Utför Kommentar Organisationsenhet Klar för godkännande betyder att formuläret är ifyllt men ska godkännas av ansvarig läkare, därefter skickas inrapporteringen till Onkologiskt Centrum. Formuläret finns kvar i enhetens inkorg tills det blir godkänt och inskickat. Denna Åtgärd används ej av alla kliniker. Utför knappen ska kombineras med en Åtgärd. Här kan inrapportör och monitor skriva in textmeddelanden till varandra. Här visas det egna sjukhuset och klinik från organisationslista. 4

5 Beskrivning av Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer/ Formulär Uppföljning Formulering (etikett) PERSONUPPGIFTER Personnummer Personnummer 19XXXXXXXXXX Efternamn Förnamn Adress Kön Dödsdatum LKF Synlig endast för inrapportör Hemort vid diagnos Synlig endast för monitor INRAPPORTERANDE ENHET Markera med kryss om inrapportering avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter Initierat av Hämtas automatiskt från befolkningsregister Hämtas automatiskt från befolkningsregister Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Hämtas automatiskt från befolkningsregister 1 = Man (M) 2 = Kvinna (K) Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Eventuellt dödsdatum från befolkningsregister inhämtas enbart vid rapporteringstillfället. Kod för hemort vid diagnos. Län, kommun och församling. Hämtas automatiskt från befolkningsregister Kod för hemort vid diagnos. Län, kommun och församling Hämtas automatiskt från befolkningsregister och lagras i registerposten. Kan vid behov ändras. Obs! Används denna kryssruta inaktiveras alla spärrar och kontroller förutom Sida, och gör det möjligt att bara fylla i enstaka uppgifter. Bör användas med försiktighet eftersom inga kontroller av rapporterade uppgifter sker om rutan är ikryssad. Namn på den person som startar rapporteringen av formuläret. Även om flera varit inblandade i inrapportering ser man bara namnet på den som startat inrapporteringen. Inrapporterande enhet Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter Sjukhus och klinik som rapporterar Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här namn på senaste inrapporterande enhet Rapporterande sjukhus (kod) Synlig endast för monitor Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter när inrapportören startar inrapportering. Om det är monitor som startar registreringen, måste sjukhus och klinik väljas från organisationslista för den enhet som ansvarar för inrapporteringen. Kod för inrapporterande enhet/sjukhus enligt kodförteckning för varje region. Kod från inloggningen kommer automatiskt men kan ändras av monitor. OBS! Kontrollera att rätt kod är ifylld och Delspara om inrapportering ska Kompletteras eller Skickas På Remiss. Det underlättar vid uttag ur registret innan posten är fullständigt inrapporterad. Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här namn på det 5

6 Formulering (etikett) Rapporterande klinik (kod) Synlig endast för monitor Anmälande Inrapportör senaste rapporterande sjukhuset. Kod för inrapporterande klinik enligt kodförteckning för varje region. Kod från inloggningen kommer automatiskt men kan ändras av monitor. OBS! Kontrollera att rätt kod är ifylld och Delspara om inrapportering ska Kompletteras eller Skickas På Remiss. Det underlättar vid uttag ur registret innan posten är fullständigt inrapporterad. Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här den senaste rapporterande kliniken Inrapportörens namn Om flera varit inblandade i inrapportering ser man här namn på den senaste inrapportören Anmälande läkare Rapporteringsdatum Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter när inrapportören startar inrapporteringen. Om det är monitor som startar registreringen, måste sjukhus och klinik väljas från organisationslista för den enhet som ansvarar för inrapporteringen. Namn på läkare som är ansvarig för inrapporteringen. Anges i klartext Datum då inrapporteringen skickas till Onkologiskt Centrum. OBS! Dagens datum hämtas automatiskt om fältet lämnas blankt, denna uppgift går att ändra. Monitors kommentar Synlig endast för monitor. Sida Datum för senaste kontakt Finns det kvarvarande primärtumör (pat ej opererad) eller fanns det fjärrmetastaser vid diagnos? Textfält som monitor kan använda för att skriva kommentarer som ska sparas i registret. Ange vilken sida rapporteringen gäller. Om patienten har eller har haft bröstcancer i båda brösten går det bra att rapportera uppföljning för båda tumörerna på ett formulär (utom i de fall där Nyupptäckta loko-regionala recidiv ska rapporteras på båda sidor eller om man vill rapportera Postoperativa sena kvalitetsindikatorer för båda sidorna, i dessa sällsynta fall måste ett formulär för varje sida skapas och skickas in). 1 = Höger 2 = Vänster 3 = Båda brösten Datum för senaste återbesök, telefonkontakt eller andra uppgiftskällor när det gäller rapportering av uppföljning OBS! Endast ett datum kan sparas i registerposten och det är det senaste datumet som ska sparas. Om Ja, inaktiveras resten av formuläret och posten är klar att skickas till Onkologiskt Centrum. (I dessa fall ska det inte fyllas i något om postoperativa loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser, inte heller postoperativa sena kvalitetsindikatorer eller rapportering av postoperativ endokrin terapi). 6

7 Formulering (etikett) Finns det tidigare kända och redan rapporterade loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser? Finns det nyupptäckta postoperativa loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser som ska rapporteras Om Ja, kontrollera i registerposten att det verkligen finns inrapporterade loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser (denna kontroll kan bara göras för fall där Anmälan finns i INCA). Om monitor upptäcker att det inte finns inrapporterat kommer formuläret åter till inrapportören pga saknade uppgifter. Om Ja, aktiveras avsnittet för Postoperativa loko-regionala recidiv eller fjärrmetastaser. POSTOPERATIVA LOKO- REGIONALA RECIDIV ELLER FJÄRRMETASTASER Nyupptäckt loko-regionalt recidiv Sida som recidivet avser Datum för postoperativa recidiv/metastaser ska helst vara det datum för första misstanke om recidivet som sedan blir verifierat eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation. Loko-regionalt recidiv = Recidiv på den opererade sidan i bröst/bröstkorgsvägg eller i operationsärret eller i lymfkörtlar i axillen, parasternalt, fossa supraclavikulärt eller infraclavikulärt. Det finns ingen kryssruta för denna fråga på webbformuläret, den finns bara på pappersformuläret. Vilken sida avser det nyupptäckta loko-regionala recidivet? Om patienten har bröstcancer på båda sidor och det ska rapporteras nyupptäckta loko-regionala recidiv för båda sidorna måste två formulär fyllas i. Bröst/Bröstkorgsvägg ipsilateralt Datum för upptäckt (*) 1 = Höger 2 = Vänster Kryssruta för lokalt recidiv på den opererade sidan i kvarvarande bröst eller på bröstkorgsvägg Datum för det första lokala recidivet på den opererade sidan i kvarvarande bröst eller på bröstkorgsvägg Datum för postoperativa recidiv/metastaser skall helst vara det vara datum för första misstanke om recidivet som sedan blir verifierat eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation. (*) Om exakt dag saknas ange dag 15 Lgll axill ipsilateralt Datum för upptäckt(*) Kryssruta för regionalt recidiv i axillens lymfkörtlar på den opererade sidan. Datum för det första regionala recidivet på den opererade sidan i axillen Datum för postoperativa recidiv/metastaser skall helst vara det vara datum för första misstanke om recidivet som sedan blir verifierat eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation. (*) Om exakt dag saknas ange dag 15 Lgll parasternalt/fossa scl/icl ipsilateralt. Datum för upptäckt(*) Kryssruta för nyupptäckt regionalt recidiv på den opererade sidan i lymfkörtlar parasternalt eller fossa supraclavikulärt eller infraclavikulärt Datum för det första regionala recidivet på den opererade sidan i lymfkörtlar parasternalt eller fossa supraclavikulärt eller infraclavikulärt 7

8 Formulering (etikett) Datum för postoperativa recidiv/metastaser skall helst vara det vara datum för första misstanke om recidivet som sedan blir verifierat eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation. (*) Om exakt dag saknas ange dag 15 Nyupptäckt 1:a fjärrmetastas/er Datum för upptäckt 1:a fjärrmetastas (*) Endast datum och läge/n för 1:a fjärrmetastas skall rapporteras (flera lägen kan anges om de upptäcks samtidigt som 1:a fjärrmetastas) Det finns ingen kryssruta för denna fråga på webbformuläret, den finns bara på pappersformuläret. Datum för upptäckt av patientens 1:a fjärrmetastas Hjärna Lunga Lungsäck Lever Skelett Datum för postoperativa fjärrmetastaser skall helst vara det vara datum för första misstanke om fjärrmetastasen som sedan blir verifierad eller om detta inte går att få fram anges datum för verifikation. (*) Om exakt dag saknas ange dag 15 Kryssruta för hjärnmetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen Kryssruta för lungmetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen Kryssruta för lungsäcksmetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen Kryssruta för levermetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen Kryssruta för skelettmetastas, om det är den 1:a fjärrmetastasen Annan lokalisation Kryssruta för annan metastas än ovanstående, om det är den 1:a fjärrmetastasen POSTOPERATIVA SENA KVALITETSINDIKATORER Ej aktuellt att rapportera eller redan rapporterat Bedöms tidigast 6 månader och senast 24 månader efter operation. Avser ej sekundär rekonstruktion. Ifylles endast vid ett tillfälle per sida. Kryssruta för att sena kvalitetsindikatorer ej är aktuellt att rapportera eller redan är rapporterat Sida som kvalitetsindikatorerna avser Lymfödem i arm-hand Om kryss i rutan, inaktiveras följdfrågor om sena kvalitetsindikatorer OBS! Fyll i två formulär om bedömning av båda sidor vid bilateral cancer. Ange sida som bedöms 1 = Höger 2 = Vänster Har patienten noterat svullnad, att arm/hand blivit tjockare eller konsistensökad eller har patienten spännings-/tyngdkänsla i armen Är frågan någon gång besvarad (under 6-24 månader postoperativt) med Ja är det den uppgiften som ska sparas oavsett om man vid något annat tillfälle besvarar frågan med Nej. Lokala symptom i operationsområdet Stramhet, strängbildning, ärret adherent mot thoraxvägg eller smärtor i operationsområdet. Är frågan någon gång besvarad (under 6-24 månader postoperativt) med Ja är det den uppgiften som ska sparas oavsett om man vid något annat tillfälle besvarar frågan med Nej. 8

9 Formulering (etikett) Neurologiska symptom i underarm-hand Avser symtom till följd av plexus brachialispåverkan. Avser inte kvarstående denervationssymtom i armhåla eller insidan av överarm efter axillkirurgi. Är frågan någon gång besvarad (under 6-24 månader postoperativt) med Ja är det den uppgiften som ska sparas oavsett om man vid något annat tillfälle besvarar frågan med Nej. Kosmetik enligt patient (Skala 0-10) Hur bedömer patienten det kosmetiska resultatet efter operation? Är frågan någon gång besvarad (under 6-24 månader postoperativt) är det den uppgiften som ska sparas oavsett om man vid något senare tillfälle inrapporterar annat svar. Inkommer flera olika svar under 6-24 månader är det första svaret som ska sparas i registerposten. Skala 0-10, där 0 betyder Mycket dålig och 10 betyder Mycket bra. RAPPORTERING AV POSTOPERATIV ENDOKRIN TERAPI Ej aktuellt att rapportera eller redan rapporterat Behandling pågår Tamoxifen Aromatashämmare Annan Slutdatum för endokrin terapi Kryssruta för att endokrin terapi ej är aktuellt att rapportera eller redan är rapporterat Om kryss i rutan, inaktiveras följdfrågor om endokrin terapi Endokrin terapi pågår vid rapporteringstillfället Om kryss i rutan, aktiveras val av vilken endokrin terapi som pågår Kryssruta för Tamoxifenbehandling. För monitor: Om Tamoxifen någon gång är rapporterad, ska uppgiften sparas i registret även om patienten övergår till annan behandling senare. Kryssruta för Aromatashämmare För monitor: Om Aromatashämmare någon gång är rapporterad, ska uppgiften sparas i registret även om patienten övergår till annan behandling senare. Kryssruta för Annan typ av endokrin terapi För monitor: Om Annan typ någon gång är rapporterad, ska uppgiften sparas i registret även om patienten övergår till annan behandling senare. Slutdatum för fullföljd endokrin terapi eller datum för avbrott Om exakt dag saknas ange dag 15 9

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Manual Svevac 2015-02-18

Manual Svevac 2015-02-18 Manual Svevac 2015-02-18 SVEVAC Informationssystem för vaccinationer med ordinationsmodul Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo /

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Manual - Symfoni - Vårdgivare

Manual - Symfoni - Vårdgivare Sidan 1 av 64 1. Symfoni för vårdgivare................................................................................. 2 1.1 Fakturering - Vårdgivare...........................................................................

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för föreningsledare (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Registrera sammankomst... 2 Välj rätt närvarokort... 2 Välj vad ni gjorde och

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Löntagare Inloggning med e-legitimation

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Löntagare Inloggning med e-legitimation Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du som löntagare efter inloggning med e-legitimation via webbgränssnittet: 1.) Sök/titta egna lönespecifikation 2.) Se information om Personuppgiftslagen,

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För aktivitetsledare

LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För aktivitetsledare Version 1.0 2011-05-09 LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För aktivitetsledare Registrera sammankomst Menyval Tryck på "Närvarokort" i den vänstra menyn. Välj rätt närvarokort Välj det närvarokort du vill registrera

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer