Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning"

Transkript

1 Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning

2 Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret 2007 Texter: Karin Andrén, Eva Ekelöf (Ord med mera) Grafisk form: Blomquist annonsbyrå Foto: xxxx Tryck:?? Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete över nationsgränser. Vårt uppdrag är att stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning. Vi fördelar stipendier och projektbidrag till våra ansökare inom de samarbets- och utbytesprogram som vi ansvarar för. Genom oss kan du söka ekonomiskt stöd för allt från studiebesök, praktik och kompetensutveckling till att starta internationella utvecklingsprojekt. Leonardo da Vinci är namnet på EU:s program för yrkesutbildning och kompetensutveckling. Det ingår som ett delprogram i Programmet för livslångt lärande (LLP) ramprogrammet för europeiskt utbildningssamarbete. Utöver det finns också en rad andra program som du kan ta del av. Programmen stöder inte bara samarbete mellan skolor, utan uppmuntrar också till utbyte mellan olika utbildningsanordnare, företag och organisationer. Nära samarbete mellan skola och arbetsliv är viktigt, inte minst inom yrkesutbildning. Genom Internationella programkontoret får du också in perspektiv, erfarenheter och kompetenser från andra länder i undervisningen. Det tror vi bidrar till en långsiktig kvalitetsförbättring av yrkesutbildningen i Sverige och hela Europa. I den här broschyren hittar du ett antal exempel på hur ett internationellt samarbete inom yrkesutbildning kan se ut. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om något av våra program. Eller om du bara vill diskutera dina tankar och idéer kring internationalisering.

3 Den europeiska brandbekämpningen kommer att förändras helt. Utbildning och tillämpning av den nya släckningsmetoden gör att det blir mycket säkrare för brandmännen. Bo Andersson, brandingenjör och projektledare, Räddningsverket Vi lär oss släcka bränder utifrån inte inifrån Brandmän riskerar liv och hälsa när de släcker bränder. De måste ofta gå in i byggnader för att komma åt brandhärdarna. Nu arbetar ett team från Sverige, Spanien, Tjeckien, England och Frankrike med att ta fram en ny metod för brandsläckning och en distansutbildning för alla brandmän i Europa i den nya metoden. Den består av en teknik som känner av var branden är, ett stöd för kommunikationen mellan ledning och insats och själva skärsläckaren, som skär och släcker samtidigt. Ett system för övertrycksventilation tar hand om röken, när branden väl är släckt. Gruppen arbetar också med en distansutbildning, via internet, så kallad e-learning, för alla brandmän i Europa. De som gått igenom utbildningen får en tre dagars examination på räddningsskola, där de omsätter teorin i praktik. Framför allt är det arbetsmiljön för brandmännen som radikalt förbättras. De slipper utsättas för riskerna med att gå in i en brinnande byggnad. Från och med i höst ingår den nya metoden i alla brandmäns utbildning i Sverige. Bo Andersson uppskattar projektets fokusering på just yrkesutbildningen. Det är genom utbildning man kan förändra, anser han. Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt Leonardo da Vinci är delprogrammet för yrkesutbildning och kompetensutveckling inom Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildning. Ett utvecklingsprojekt ska bland annat bidra till att förbättra, utvärdera och utforma nyskapande verktyg och metoder inom yrkesutbildning. Alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning och vägledning kan delta. Till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, KY-utbildningar, högskolor, kommuner, myndigheter, företag och föreningar.

4 Idag finns digital design som ett fast tillval på Virginska gymnasiet i Örebro. Det är ett direkt resultat av e-fashion. Vi har också lyckats sprida utbildningsmaterialet till andra gymnasieskolor och även textilhögskolan i Borås använder vårt material för en distanskurs. Maria Sahlén Eriksson, it-koordinator för e-fashion på Regionförbundet Örebro Nytt undervisningsmaterial i mode- och textildesign för gymnasiet Idag sker designen inom mode- och textilindustrin framför allt med hjälp av datorer och mjukvara. Men gymnasiets designundervisning har inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Det var utgångspunkten för projektet e-fashion, som drivits av IT-Media en avdelning inom Regionförbundet Örebro som stödjer it-användning inom utbildning och Virginska skolan i Örebro. Projektet har genomförts i samarbete med skolor i Finland, Storbritannien, Slovakien, Italien, Polen och Spanien. e-fashion genomfördes i form av enkäter och djupintervjuer med elever, lärare och personal på textilföretag i de olika länderna. Syftet: att få veta vilken slags kunskap textil- och modemarknaden idag efterfrågar. Sedan togs undervisningsmaterial i form av manualer, lathundar och multimediafilmer fram för olika digitala designprogram. I nästa steg pilottestades dessa av lärare och elever. Resultatet av projektet har blivit en vägledning för yrkeslärare, ett material för självstudier riktat till studenter och en generell guide. Materialen kan användas som läromedel i olika kurser inom datorstödd design. e-fashion har gjort att datorn idag är en självklarhet i undervisningen på de skolor som deltagit. Dessutom har projektet inneburit mycket kompetensutveckling för lärarna, säger Maria Sahlén Eriksson, it-koordinator för projektet. Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt Leonardo da Vinci är delprogrammet för yrkesutbildning och kompetensutveckling inom Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildning. Ett utvecklingsprojekt ska bland annat bidra till att förbättra, utvärdera och utforma nyskapande verktyg och metoder inom yrkesutbildning. Alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning och vägledning kan delta. Till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, KY-utbildningar, högskolor, kommuner, myndigheter, företag och föreningar.

5 Klas Tallvid, Verksamhetschef vid CFL, Centrum för flexibelt lärande, i Söderhamn Samarbetet fyller oss med energi Jag kom som tjänsteman i en liten kommun in i europeiska nätverk, där nya samarbetsmöjligheter ständigt uppstår, och har nu många internationella kontakter. CFL har samarbetspartners och får studiebesök från hela Europa en jättekick för en liten kommun i Norrland. Centrum för flexibelt lärande (CFL) har lång erfarenhet av att arbeta i europeiska projekt. Det har gett dem utbredda nätverk, som de har stor nytta av och som de också delar med sig av. Dagligen kan de öppna dörrar för andra svenska organisationer. Tillsammans med nio partners har CFL lett ett projekt för att utveckla modeller för kompetensutveckling i validering värdering av kompetens för lärare och vägledare. Målet har också varit att utveckla en ny högskoleutbildning med denna ämnesinriktning. Projektet har fått uppmärksamhet internationellt. I Frankrike har det lett till en universitetsutbildning och i England har kraven på kompetens för validering skrivits in i det nationella högskolesystemet. I Sverige har ett samarbete med Gävle högskola lett till utbildning av vägledare och lärare i validering. CFL har haft två roller i projektet. Dels som ledare, dels rollen som företrädare för dem som arbetar praktiskt med frågorna och har direkt nytta av resultatet. Vi har direkt kunnat se konsekvenserna av det som gjorts. De andra aktörerna har varit forskare och experter på internationell nivå, säger Klas Tallvid, verksamhetschef vid CFL och koordinator för projektet. Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt Leonardo da Vinci är delprogrammet för yrkesutbildning och kompetensutveckling inom Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildning. Ett utvecklingsprojekt ska bland annat bidra till att förbättra, utvärdera och utforma nyskapande verktyg och metoder inom yrkesutbildning. Alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning och vägledning kan delta. Till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, KY-utbildningar, högskolor, kommuner, myndigheter, företag och föreningar.

6 Både språkligt och socialt har de elever som varit iväg utvecklats väldigt mycket. De har skaffat sig yrkeserfarenhet och insett att de klarar av sådant som att sköta affärssamtal och guida runt turister. Utbytesverksamheten har också betytt mycket för vår skola som helhet, genom att stärka vår internationella profil. Claes-Håkan Koverberg, projektkoordinator och lärare på Jörgen Kocks gymnasium i Malmö. Elever i turism fick nya erfarenheter genom europeiskt utbyte Jörgen Kocks gymnasium i Malmö ville göra sin utbildning i turism mer internationell. Det var en anledning till att skolans handels- och administrationsprogram med inriktning mot turism startade utbytesprojektet MGMX. Genom projektet som pågått i två år har tio elever fått möjlighet till utlandspraktik inom olika turistnäringar i Tyskland, Storbritannien, Polen och Spanien. Projektet har haft en särskild inriktning mot idrott och hälsa, vilket inneburit att eleverna vid sidan av praktiken fått spela exempelvis tennis och åka skridskor. Genom projektet har eleverna förbättrat sina språkkunskaper, fått yrkeserfarenhet inom turismområdet och skaffat sig många internationella kontakter. För att sprida erfarenheterna vidare har de i efterhand fått berätta om sin utlandsvistelse både för skolkamrater och i andra sammanhang. En av dem som varit på utbyte genom MGMX är Linnéa Mann, 19 år. Under sitt andra gymnasieår praktiserade hon tre veckor på Autobus Oberbayern Touristik ett företag som ordnar guidade bussturer i München. Som praktikant fick hon bland annat ha kundkontakter per telefon och bistå personalen vid guidade turer. Praktiken har varit inspirerande. Man inser att det finns stora möjligheter att göra saker i livet om man bara är lite alert och vill själv, säger hon. Leonardo da Vinci praktik och utbyten Samarbetsprojekt inom denna aktivitet ger möjlighet till praktik och erfarenhetsutbyten mellan yrkesutbildningsinstitutioner och företag i Europa. Det främsta målet är att ge unga människor internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling. Alla möjligheter till praktik och utbyten bygger på att din skola eller arbetsgivare startar ett samarbetsprojekt

7 Marie Hedberg, internationaliseringsansvarig på Hagagymnasiet i Norrköping. Stora skillnader inom europeisk blomsterbindning Det är en helt ny värld som öppnar sig i och med ett utbyte. Man får se hur man arbetar med floristik på andra håll och i andra kulturer. Lärarna har lärt sig mycket om olika länders traditioner för blomsterbindning vid högtider som bröllop och begravningar. Som fortbildning är det oslagbart. Det är dåligt med fortbildningsmöjligheter inom yrkeskåren blomsterbindare inte minst bland lärare i floristik. Det var en orsak till att hantverksprogrammet med inriktning floristik på Hagagymnasiet i Norrköping valde att dra igång en internationell utbytesverksamhet för sina lärare. Så här långt har ett tiotal floristlärare hunnit åka iväg på veckolånga utbyten till Storbritannien, Italien, Slovenien, Tyskland och Holland. Hagagymnasiet har även haft flera utländska lärare på besök. Samarbetspartners hittade skolan genom det stora internationella floristnätverk FLORNET som man sedan flera år är med i. Under utbytesveckorna har de svenska lärarna deltagit i undervisningen, gjort studiebesök i blomsterbutiker och fått veta mer om olika länders utbildningssystem. Många skillnader i synsätt och förutsättningar har uppenbarat sig. Till exempel när det gäller tillgången på undervisningsmaterial. I Sverige är det en självklarhet att skolan förser eleverna med material att jobba med, medan de studerande på andra håll i Europa själva får ta med sig sina blommor. Stilidealen varierar också mycket från land till land. Framför allt Ungern har ett formspråk som skiljer sig mycket från det mer sparsmakade ideal som dominerar i Norden, säger Marie Hedberg, internationaliseringsansvarig för floristutbildningen på Hagagymnasiet. Leonardo da Vinci praktik och utbyten Samarbetsprojekt inom denna aktivitet ger möjlighet till praktik och erfarenhetsutbyten mellan yrkesutbildningsinstitutioner och företag i Europa. Oavsett om du studerar på gymnasiet, Komvux, KY-utbildning eller folkhögskola. Även egna företagare, anställda och arbetssökande kan söka praktikplats. Det främsta målet är att ge unga människor internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling. Alla möjligheter till praktik och utbyten bygger på att din skola eller arbetsgivare startar ett samarbetsprojekt

8 Personligen har jag stärkt min kompetens och fått insikt i det europeiska samarbetet och vad det betyder. Och så har jag fått en ovärderlig tillgång till nätverk och beslutsfattare runt om i Europa. Margaretha Allen, expert på gymnasiefrågor vid Göteborg-regionens kommunförbund Vi har mycket att lära av varandra Första gången Margaretha Allen åkte på studiebesök var år 1999 till Irland. Där skulle hon studera den nya lärlingsutbildningen. Det besöket ledde till att Göteborg-regionens utbildningspolitiker reste dit ett halvår senare, för att hämta inspiration, på Margarethas initiativ. Sedan dess har hon varit ute i Europa två gånger och även blivit inbjuden på slutseminarier för de olika programperioderna, för att formulera resultaten till EU-kommissionen. Hon har träffat representanter från andra nationella och regionala organisationer för yrkesutbildning på gymnasienivå. Senast var hon i Bulgarien i maj 2007, ett land som satsar allt på yrkesutbildning, för att förmå de unga att stanna kvar. Konkurrensen om dem är hård, när jobb lockar i väst. Studiebesöken har varit lärorika. Organisatörerna vinnlägger sig om att presentera sina yrkesutbildningar och framtidsfrågor på allra bästa sätt. Erfarenhetsutbytet mellan de experter som deltar blir betydande och de kan bygga upp viktiga nätverk. Vi lär oss om framgångar, problem och misslyckanden. Kunskaper som vi sprider vidare inom våra organisationer. Studiebesök Studiebesök är en del av Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildningssamarbete. Du som är beslutsfattare eller expert inom utbildningsområdet kan söka stipendium för att delta i studiebesök på olika teman. Besöken varar i tre till fem dagar och arrangeras på olika platser i Europa. Studiebesöken ska underlätta för personer att utbyta idéer och yrkeserfarenheter

9 Fler möjligheter: Samarbetsprojekt inom yrkesutbildning Leonardo da Vinci partnerskap Ett partnerskap inom Leonardo da Vinci är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan olika europeiska aktörer inom yrkesutbildning. Projektmöten och lärar-, elev- eller personalutbyten är exempel på vanliga aktiviteter inom ett projekt. Samarbetet ska leda till ett konkret resultat. Det kan till exempel vara att anordna en konferens eller att ta fram en produkt som eleverna har bidragit till. Aktiviteterna och temat för samarbetet måste ha en klar koppling till yrkesutbildning och olika typer av aktörer ska vara med inte bara utbildningsanordnare. Träffa framtida projektpartner Leonardo da Vinci förberedande besök Innan du skickar en ansökan för ett Leonardo da Vinci-projekt är det möjligt att söka pengar för att kunna göra ett så kallat förberedande besök. På det sättet kan du, tillsammans med din/dina projektpartner, planera det kommande projektet och skriva en ansökan. Varje år anordnas också kontaktseminarier inom Leonardo da Vinci runt om i Europa. Där kan du på plats knyta kontakter och hitta lämpliga samarbetspartners. Om du vill delta i ett kontaktseminarium kan du söka bidrag till resa och uppehälle genom Leonardo da Vinci förberedande besök. Stöd till studie- och yrkesvägledare Euroguidance Sweden euroär ett informationscenter för studie- och yrkesvägledare. Vi stöder vägledare i deras arbete med internationella frågor och informerar om vägledares egna möjligheter. Vare sig det handlar om att skaffa en kontakt med kollegor i Tallinn, diskutera möjligheten till att bli involverad i ett internationellt projekt eller svara på frågor från en vägledningssökande som gärna vill studera utomlands, är du som vägledare välkommen att kontakta oss: Läs mer på: Dokumentera meriter på ett tydligt sätt Europass Europass hjälper till att göra meriter och kvalifikationer gångbara i hela Europa. De fem dokumenten bidrar till att göra det lättare för både utbildningsanordnare och arbetsgivare att förstå och översätta meriter från andra länder. Europass är därför en användbar kompetensportfölj för alla som vill studera eller arbeta i ett annat land i Europa. Läs mer om de olika delarna i Europass hur du kan använda dem: Utlandspraktik för blivande lärare Comenius assistenter Genom denna del inom Programmet för livslångt lärande (LLP) kan du som är blivande lärare söka praktikplats på en förskola, skola eller vuxenutbildningsinstitution i Europa. Den som blir beviljad en plats får bidrag för resa, försäkring samt ett månatligt stipendium. Praktiken är på 3 10 månader och är öppen för lärarstuderande inom alla ämnesinriktningar med minst två års högskolestudier. Det är också möjligt för nyutexaminerade lärare som ännu inte har fast anställning att söka. Kompetensutveckla dig utomlands Comenius fortbildningsstipendier Du som arbetar på en skola eller på annat sätt arbetar med utbildning (lärarutbildare, studievägledare, handledare och så vidare) kan söka stöd för att delta i kurser tillsammans med kolleger från andra europeiska länder. Kurserna pågår under 1 6 veckor. Det finns också möjlighet att göra praktik på skolor i andra EU-länder. Utbyte för lärare inom högskolan Erasmus för lärare och administratörer Erasmusprogrammet är EU:s främsta samarbetsprogram inom högre utbildning och är en del av Programmet för livslångt lärande (LLP). Student- och lärarutbyte är de centrala aktiviteterna. Du som är lärare vid ett svenskt lärosäte Vill du veta mer? Mer utförlig information om de olika programmen, kontaktpersoner, ansökningsdatum, ansökningsblanketter och handledning inför ansökan finns på kan få ett stipendium för att undervisa vid ett partneruniversitet i Europa. Lärarutbytet innebär att du undervisar vid ett europeiskt universitet eller högskola under minst en vecka och upp till högst en termin (6 månader). Projektsamarbete och fortbildning inom vuxenutbildning Grundtvig Grundtvig är ett delområde inom Programmet för livslångt lärande. Det vänder sig till aktörer inom vuxnas lärande. Genom Grundtvigprogrammet finns möjlighet att bland annat driva tvååriga projektsamarbeten och gå fortbildningskurser. Samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum Nordplus Junior Nordplus är namnet på Nordiska ministerrådets samarbetsprogram inom utbildning. Från och med 2008 startar ett nytt Nordplusprogram. Det blir ett ramprogram, med underliggande delprogram, efter samma modell som det europeiska Programmet för livslångt lärande. En nyhet från 2008 är att programmet inte bara möjliggör samarbete mellan de nordiska länderna, utan numera också Baltikum. Inom delprogrammet Junior kan bland annat gymnasieskolor söka bidrag för att starta ett samarbete. Det finns tre olika typer av projekt: projektsamarbete mellan skolor i olika länder, lärarutbyte och elevpraktik

10 18

11 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007, Stockholm Tel: Fax:

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Internationalisering i skolan

Internationalisering i skolan InternatioNella Programkontoret Internationalisering i skolan Om internationellt samarbete och de nya läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola 2 Internationella programkontoret Internationalisering

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 12 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från förskola, grundskola och gymnasieskola 2004 2 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA för studie- och yrkesvägledare en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2010 Redaktör: Nina Ahlroos Produktion: eddy.se ab, Visby 2010 Tryck: Elanders

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga transnationella nätverk som

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 14 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från högskolor och universitet 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Utbildning, ungdomsfrågor och idrott

Utbildning, ungdomsfrågor och idrott INSYN I EU-POLITIKEN Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utbildning Nyckeln till framtiden Vi måste satsa på utbildning för att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas och få jobb. INNEHÅLL Varför behövs

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal.

Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal. IPK:s huvuduppgift under 2007 har varit att informera om och lansera EU:s Program för livslångt lärande (LLP). Lanseringen kulminerade i februari då vi anordnade en nationell lanseringskonferens som lockade

Läs mer

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP)

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Sida 1 (57) Sida 2 (57) Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Bakgrund... 7 3. Utgångspunkter för uppföljningen... 8 4. Övergripande om LLP-programmet

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Så tränas ditt självförtroende

Så tränas ditt självförtroende - en tidning från Stiftelsen Företagsam Så tränas ditt självförtroende Jobba med övningsföretag i klassen - för dig som gillar praktiskt arbete Lär dig mer om handelsbranschen - gör uppdrag på praktikplatsen

Läs mer

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete Författare Handledare Simon Tibell Nelson Eufémia Epost: sim_on511@hotmail.com nelson.eufemia@norrkoping.se Tel: 0733689611 Tel: 011-152479 073 0202734 Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering

Läs mer