Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?"

Transkript

1 Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det?

2 Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering i undervisningen och på skolan. Kan bygga upp ett nätverk i och utanför skolan för frågor kring internationalisering. Bra sätt att få hjälp till att starta projekt, ge sig iväg på egen fortbildning och arbeta med internationalisering i den egna undervisningen.

3 Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg; Europaparlamentet. Projektkunskap EU-kunskap Skolutveckling med stöd av EU:s program för livslångt lärande (tex Comenius, fortbildning m m) EU-engelska EU-kunskap på plats i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg under fem dagar. Kartläggning av hur Berzeliusskolan skulle kunna utvecklas och arbeta mot internationalisering.

4 Vår aktivitetsplan för Berzeliusskolan 2012 Ha en temadag på EU-dagen den 9 maj. So-lärarna i Alfa diskuterar igenom hur denna ska utformas. Beta har prao och gamma sjuor så vi försöker göra något gemensamt till EU-valet Andra ämneslärare i Alfa är välkomna att delta i utformningen. Ha aktuell information om EU på vårt skolbibliotek. Ha aktuell information om att vi har en skolambassadör på skolan för EU samt alla pågående projekt och avslutade på vår hemsida. Detta för att utåt visa hur vi arbetar med internationalisering och de möjligheter som finns att delta och utvecklas på skolan. Gäller både grundskola och gymnasium. Skolambassadören ska under vårtterminen gå runt i våra tre arbetslag och presentera rollen och den aktivitetsplan som finns samt också de olika program/möjligheter som erbjuds inom EU:s program för livslångt lärande. Plenisalen i Europaparlamentet Strasbourg. Skolambassadör ska under året bygga upp ett kontaktnät i kommunen med personer som arbetar med internationaliseringsfrågor. I vår kommun finns även en internationell samordnare som arbetar 80 % samt rektor Jonas Gårdstam som sitter i ett nätverk för kommunen som ska ingå i detta.

5 Förväntade resultat och mål med denna aktivitetsplan: Frågor kring EU ska bli ett naturligt inslag i det arbete som bedrivs i klassrummen med våra elever. Eleverna ska bli nyfikna och själva ställa frågor och lära sig om EU som organisation. Vi lärare på skolan ska bli duktiga på att arbeta med internationella frågor och ha en vilja att starta projekt, ge oss iväg på fortbildning och lära och utvecklas samt knyta kontakter ute i Europa med andra lärare. Rollen som skolambassadör ska vara etablerad och användas i detta arbete och att vi kan utveckla detta ytterligare efter Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg, Europaparlamentet. Vi ska ha byggt upp ett samarbete med kommunens internationella koordinator och andra personer som kan vara till nytta i vårt arbete med frågor kring internationalisering på skolan.

6 Ja eller nej till EU? Den 13 november 1994 genomfördes en folkomröstning om EU-medlemskap i Sverige där svenska folket sa ja till EU. Vi är sedan dess en del av ett större Europa i ett vidare perspektiv vare sig vi är EU-motståndare eller anhängare. Därför är det vår demokratiska skyldighet att undervisa våra elever om att de är en del i detta och vilka möjligheter de har att påverka och medverka inom EU. Inom EU satsas också mycket på utbildning och vi lärare kan dra många fördelar av detta om vi bara lär oss hur vi ska gå tillväga. EU:s medlemsländer i gult och kandidatländer i lila samt övriga länder i grått.

7 Olika program för livslångt lärande inom EU Genom att delta i de program och aktiviteter som internationella programkontoret administrerar kan skolor, lärosäten, företag, organisationer och enskilda individer genomföra internationella samarbeten av olika slag. Det kan röra sig om till exempel samarbetsprojekt mellan organisationer Fortbildning Praktik Studier Studiebesök På internationella programkontorets hemsida kan du få hjälp med att se vilken typ av program som kan vara intressant för dig och få mer kunskap om alla olika program som finns. Mia Holm instruerar en av våra polska elever på besök under Comeniusprojekt som Alfa bedrev

8 Lite kort om vad som finns inom utbudet för livslångt lärande Genom att delta i fortbildning i ett annat land får du inspiration och vidareutveckling i din yrkesroll. Du kan dessutom utbyta erfarenheter och nätverka med personer från andra länder inför eventuella framtida projektsamarbeten. Comenius fortbildning för lärare; delta i fortbildningskurser tillsammans med kollegor från andra europeiska länder. Det finns en hel katalog med olika kurser över hela Europa som går att söka inom olika ämnen. jobbskugga (job shadowing) eller praktisera på en förskola eller skola, ett företag eller en utbildningsorganisation. Varför inte följa med en kollega och se hur man arbetar på en annan skola i ett annat land och ta med idéer hem? delta i konferenser eller seminarier arrangerade av en europeisk organisation eller ett europeiskt nätverk. Träffa andra lärare för framtida samarbete. Jag träffar rektorer i Turkiet för ett framtida comenius-projekt under ett förberedande besök som också kan sökas från Internationella Programkontoret. Aktiviteten ska pågå i minst en dag men max sex veckor. Observera att det för kurser gäller minst fem arbetsdagar. base/

9 etwinning etwinning ger Europas lärare och elever verktyg och stöd i att arbeta med internationalisering hemma på skolan. etwinnings digitala samarbetsformer är ett enkelt sätt att komma igång med internationaliseringen i skolan och lämpar sig utmärkt för ett ämnesövergripande arbetssätt. Det är samarbete över gränserna utan resor, men med kvalitet, resultat och kursplanens mål i fokus. Ett digitalt skolarbete som handlar om att titta på det man gör och hitta andra sätt att göra det på. Ett etwinningsamarbete kan vara mellan två eller flera klasser, lärare, skolor eller skolledare kan påbörjas när som helst under läsåret kan vara långt eller kort, det bestämmer deltagarna tillsammans behöver inte vara en ny idé utan kan vara en utveckling av en existerande kontakt, till exempel ett comeniussamarbete, eller i samband med exempelvis jobbskuggning. kan bjuda in partner från hela världen att delta. är kostnadsneutralt. Skolorna bestämmer tillsammans innehåll och form för samarbetet, och både planeringsprocessen och genomförandet ger lärare och elever många tillfällen att reflektera över sitt lärande och sin vardag. etwinning kan med fördel kombineras med Comeniusprogrammets bidrag till mobilitet.

10 Comenius Partnerskap Genom att delta i ett partnerskap med andra skolor i Europa kan elever och lärare få ett internationellt perspektiv i undervisningen. Det är möjligt att främja kunskap om och förståelse mellan Europas kulturer, samt stimulera till språkinlärning och språklig mångfald. Förskolor, skolor och gymnasieskolor kan söka medel för samarbete och utbyte. Elever och lärare kan delta. Partnerskapen är tvååriga samarbetsprojekt utifrån gemensamma teman mellan europeiska skolor. Projekten bör engagera så många deltagare som möjligt och bidra till ett närmare samarbete mellan olika personalgrupper, klasser och ämnen. Aktiv medverkan från elevernas sida prioriteras och en del av eleverna har också möjlighet att resa utomlands för att tillsammans med sina lärare delta i projektmöten. Tre av våra svenska elever med sina rumänska värdinnor i Rumänien 2010 då Alfa deltog i ett Comenius partnerskap.

11 Nordplus Nordplus vänder sig till aktörer inom hela utbildningsområdet i de nordiska och baltiska länderna, från förskola till högre utbildning Nordplusprogrammet erbjuder bidrag till olika former av samarbeten - utbyten, projekt, nätverkinom utbildning mellan partner inom området livslångt lärande. Syftet är att främja kvalitet och innovation i utbildningssystemen i länderna. Detta program har man tagit beslut om att förlänga Man kommer att anordna särskilda informationsmöten där man ska gå igenom vilka möjligheter programmet kan erbjuda samt vad man bör tänka på inför skrivandet av en ansökan. Inom Nordplus vill man stärka och utveckla det nordiska samarbetet på utbildningsområdet och bidra till att etablera en nordisk baltisk utbildningsregion. Nordplus innefattar fem delprogram med olika innehåll, bl a Nordplus Junior som stöder samarbetsprojekt, lärarutbyte samt utbyte för elever. Idag ett ganska outnyttjat program och mer flexibelt än de andra så här finns stora möjligheter att söka. Se mer om detta på;

12 Grundtvig - riktar sig mot vuxnas allmänna lärande. Grundtvig ska stödja lärande för hela livet, och de aktiviteter som genomförs inom programmet ska bidra till att höja nivån på kunskaper, färdigheter och kompetens bland den vuxna befolkningen. Studiebesök - Studiebesöksprogrammet ger dig möjlighet till erfarenhets- och idéutbyte med kollegor i Europa, och ger dig stöd i arbetet med att utveckla och samarbeta kring utbildningsfrågor. Atlas - ett program för samarbete och praktik över hela världen (tidigare Programkontorets skolstipendier och APU-utomlands). Vänder sig till lärare, personal och elever i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Jag deltar i en Grundtvigkurs i Turkiet Vi var med i en workshop i hur man täljer i en speciell sten från Eskisehir i centrala Turkiet.

13 Källor: Internationella programkontorets hemsida Stipendier/Program1/ Föreläsare från utbildningen för EUambassadörer 2011

14 Sverige blev medlem Först och främst är det en ekonomisk organisation för samarbete mellan medlemsländerna. Man avskaffar tullar och gränshinder inom EU men har gemensamma sådana utåt mot icke-medlemmar. Man arbetar också för fred och stabilitet inom Europa. Tanken om EU kom till efter Andra Världskriget när man diskuterade hur man skulle få Europas länder att ha fred mellan varandra istället för krig. Om länderna blev beroende av varandra ekonomiskt skulle det öka viljan att hålla sams. I början på talet började man att bygga upp organisationen.

15 Man har fått fram gemensamma regler inom många områden, t ex jordbruk och fiske. Genom regionalpolitik försöker man också att minska de ekonomiska klyftorna mellan länderna. Man håller på att införa en gemensam valuta; Euron. I framtiden tänker man sig även ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med försvarsfrågor på dagordningen. Det finns också krav på ett utvecklat polissamarbete mot kriminalitet och internationell brottslighet. Den fria rörligheten av människor kommer också att innebära krav på gemensam invandrings- och flyktingpolitik.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg?

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Beredningen för skola och utbildning Januari 2012 Innehåll Bakgrund... 3 Utblick världen... 4 Ottumwa High School, Iowa - vill skapa det interaktiva

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer