INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning"

Transkript

1 INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning

2 Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete över nationsgränser. Vårt uppdrag är att stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning. Vi fördelar allt från bidrag för olika samarbets- och utvecklingsprojekt till individuella stipendier för utlandspraktik, lärarutbyte och fortbildning. EU:s nya ramprogram för utbildnings - sam arbete heter Programmet för livslångt lärande (LLP). Kanske passar det namnet allra bäst när man pratar om vuxenutbildning. Lärandet är något som vi har glädje av hela livet, en ständigt pågående process av personlig utveckling. Det är aldrig för sent att vidareutbilda sig, träffa nya människor och skaffa sig nya erfarenheter. Grundtvig är delprogrammet som riktar sig särskilt till dig som arbetar inom vuxenutbildning. Programmet ger möjlighet att få ekonomiskt stöd för att genomföra internationella samarbetsprojekt eller delta i fortbildningskurser. Sverige har en lång tradition av vuxenutbildning, både inom formellt, informellt och icke-formellt lärande. Folkhögskolor, kommunal vuxenutbildning, studieförbund och mängder med privata aktörer, för att bara nämna några exempel. Svenskarnas stora engagemang i föreningslivet är inte heller att förglömma. Genom Internationella programkontoret får du in perspektiv, erfarenhet och kunskap från andra länder i undervisningen och lärandet. Sverige är på många sätt ett föregångsland inom vuxenutbildning, men vi kan lära oss mycket av andra länder också. Vi hoppas att exemplen i den här broschyren ska inspirera dig att också delta i internationellt samarbete och utbyte. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om något av våra program. Ulf Melin Generaldirektör 3

3 Det har varit en jättepositiv upplevelse. Utvecklingsstörda kommer inte utomlands så lätt och när de gör det är det på semesterresor. Här får de resa inom ramen för ett jobb och det är en helt annan sak. Genom projektet har våra artister stärkt sin självkänsla och fått upplevelser de aldrig annars kunnat få. Vi ledare har fått uppleva hur roligt och svårt det är att samarbeta med människor från andra länder. Katharina Laurell, verksamhetsansvarig för Cirkus Gränslös på Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm Grundtvigprojekt ska utmana synen på funktionshindrade Människor vet i allmänhet lite om utvecklingsstörningar och funktionshinder. Det här projektet har vidgat mångas vyer. Det säger Katharina Laurell, verksamhetsansvarig för Cirkus Gränslös som är en kulturgrupp inom Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Sedan 2006 bedriver gruppen där nio vuxna cirkusartister med utvecklingsstörning ingår ett Grundtvigprojekt tillsammans med liknande kulturverksamheter för personer med funktionshinder i Frankrike, Tyskland, Grekland och Litauen. Syftet med projektet Together in completeness är att funktionshindrade ska få möjlighet att uttrycka sig själva genom konst och media. De olika länderna arbetar var för sig med projekt där deltagarna får göra utställningar, filmer, måla och för Sveriges del alltså en cirkusföreställning. Sedan besöker man varandra och utbyter resultat. Tanken är att sprida information om funktionshindrades situation och att öka kunskaperna i frågor som rör de mänskliga rättigheterna. Ett annat syfte är att utmana samhällets syn och värderingar när det gäller funktions hindrade. Och det skedde verkligen när Cirkus Gränslös gav en föreställning i Aten i juni I Grekland är folk inte vana vid att se utvecklingsstörda på det här sättet. Där var folk helt förbluffade över att se utvecklingsstörda dansa och göra akrobatik, säger Katharina Laurell. Grundtvig partnerskap för lärande Grundtvig är ett delprogram för vuxenutbildning som ingår i EU:s stora ramprogram för utbildningssamarbete, Programmet för livslångt lärande. Ett partnerskap är ett tvåårigt projektsamarbete i mindre skala, för organisationer utan tidigare erfarenhet av internationellt samarbete. Kärnan i samarbetet är ett utbyte av erfarenheter och metoder inom ett visst tema. Fokus ligger på själva processen och inte på produkten; att samarbeta med kollegor i övriga Europa och lära sig av varandras erfarenheter och förutsättningar. För att delta krävs minst tre partner från tre olika länder. 5

4 Våra personliga möten har varit oerhört stimulerande och skojiga. Alla värdskolor har lagt upp ambitiösa program för besöken, så att man fått lära känna naturen, kulturen och traditionerna i de olika länderna. Under ett besök utbyter ungdomarna ofta telefonnummer och mejladresser så att de kan fortsätta ha kontakt. Och de som varit iväg har spritt sina erfarenheter och gjort att intresset för internationella utbyten vaknat hos fler. Antonia Hellstam, lärare och projektansvarig på Eslövs folkhögskola Språkstuderande fick direktkontakt med Europa Bästa sättet att lära sig ett utländskt språk är att öva på det i verkliga kommunikationssituationer. Med det som utgångspunkt startade Eslövs folkhögskola ett samarbetsprojekt inom Grundtvig tillsammans med skolor för vuxna språk studerande i Spanien, Storbritannien, Slovakien, Tjeckien och Frankrike. I projektet har man tagit fram en webbplats med bland annat ett trespråkigt forum, ett bildgalleri, en receptsamling och elevuppsatser om de olika länderna. Dessutom har utställningar och filmer producerats med material från de resor som ingått i projektet. För de deltagande skolorna har också fått möjlighet att besöka varandra. Så här långt har lärare och studerande på Eslövs folkhögskola hunnit resa till samarbetspartners i franska Normandie, Asturien i Spanien, den lilla orten Sabinov i östra Slovakien och engelska Blackpool. I september 2006 var folkhögskolan själv värd och fick presentera Skåne för utländska gäster. Resenärerna har känt att de lärt sig massor. Framför allt har de fått bekräftat att de kan kommunicera begripligt på ett främmande språk, säger Antonia Hellstam, projektansvarig på Eslövs folkhögskola. Hon tycker att utbytesverksamheten överhuvudtaget har gett skolans språkundervisning ett lyft. Inte minst genom att öka de studerandes intresse för sedvänjor och kulturer i andra delar av Europa. Grundtvig partnerskap för lärande Grundtvig är ett delprogram för vuxenutbildning som ingår i EU:s stora ramprogram för utbildningssamarbete, Programmet för livslångt lärande. Ett partnerskap är ett tvåårigt projektsamarbete i mindre skala, för organisationer utan tidigare erfarenhet av internationellt samarbete. Kärnan i samarbetet är ett utbyte av erfarenheter och metoder inom ett visst tema. Fokus ligger på själva processen och inte på produkten; att samarbeta med kollegor i övriga Europa och lära sig av varandras erfarenheter och förutsättningar. För att delta krävs minst tre partner från tre olika länder. 7

5 Peter Lundberg, lärare på KY-akademien i Göteborg IT-lärare fick nya impulser genom kurs i grekisk kultur Det är lättare att reflektera kring sin egen situation om man vet hur andra har det. Genom kursen fick jag träffa lärarkollegor från andra delar av Europa och diskutera hur utbildningssystemen ser ut i våra olika länder. Det är stora skillnader, inte minst om man jämför Sverige med länderna i östra Europa. Där är undervisningen mer styrd och läraren mer en auktoritet. Kontakter med utländska lärarkollegor. Förnyade kunskaper om europeisk samtidshistoria. Det är ett par saker Peter Lundberg, KY-lärare inom it och webbdesign, har med sig från den veckolånga fortbildningskurs med tema grekisk kultur och historia han gick hösten Kursen ägde rum i Aten och samlade deltagare från tolv länder. Jag har tidigare läst litteraturvetenskap med inriktning mot dramatik. Så kursen passade bra, även om jag idag arbetar inom ett helt annat område, säger Peter Lundberg. Under veckan fick deltagarna ta del av föreläsningar om bland annat grekisk mytologi, keramik och samtidshistoria. De hann med studiebesök till Akropolis och andra historiska platser, museibesök och blev en kväll hem bjudna till en av kursanordnarna på en traditionell grekisk måltid. Det allra roligaste med kursen var nog kontakterna med kollegor från andra länder i Europa, säger Peter Lundberg. Steget från programmering och webbdesign till antik kultur kan tyckas långt. Men Peter Lundberg är övertygad om att han kommer att ha nytta av erfarenheterna från Grekland även i sin undervisning. De som ordnade kursen i Aten har planer på att göra om sin webbsida. Jag sa att jag kan hjälpa till med designen och programmeringen, och i det arbetet kommer jag i så fall även att involvera mina elever. Grundtvig fortbildning Grundtvig fortbildning är en möjlighet till kompetensutveckling för dig som arbetar som vuxenutbildare. Du ansöker om ett stipendium för att kunna genomgå en fortbildning i ett annat europeiskt land under högst sex veckor. Fortbildningen kan vara att delta i en kurs tillsammans med kollegor från andra länder, delta i en konferens, praktisera eller göra så kallad job shadowing att följa en utländsk kollega i dennes arbete i en vuxenutbildningsorganisation. Stipendierna ger bidrag till kostnad för kursavgift, resa och uppehälle. 8

6 Det är både väldigt intressant och kul att få en inblick i hur andra arbetar. Och att få insikten att det inte är så stora skillnader egentligen, om man skrapar lite på ytan. Vi har ganska liknande problem här i Sverige som dem som jobbar med vuxenutbildning i Bulgarien. I det här projektet har vi ju faktiskt producerat en produkt tillsammans, som vi alla tror att vi kommer ha mycket nytta av. Annelie Areskoug, lärare vid Vuxenutbildningen i Borås Vuxenstuderande gör studieplanering genom interaktiv karta Vuxenutbildningen i Borås har sedan 2005 deltagit i ett samarbete med nio partners i åtta europeiska länder. Projektet heter L3 The Lifelong Learning Map och har gått ut på att skapa ett interaktivt verktyg som ska underlätta för vuxenstuderande att sätta upp mål för sin utbildning. Och hjälpa dem att hitta en tydlig väg för hur de ska nå dessa mål. Verktyget fungerar så att den studerande skattar sin egen kunskap och förmåga inom ett antal förbestämda färdigheter. Sedan får lärare, vägledare eller mentor göra samma bedömning av personen. Resultatet presenteras i en pedagogisk kartbild, som visar vilka vägar du kan ta, och vilka du ska undvika, för att nå dina mål. En förhoppning är att verktyget ska bidra till att förbättra de studerandes motivation. Många har inte alltid så bra insikt om sina egna färdigheter och personliga egenskaper. Kanske har de dåligt självförtroende och ger sig själva dåliga omdömen. Får de feedback som visar på något annat att de faktiskt kan så tror jag att det kan ha en positiv effekt, säger Annelie Areskoug, en av två lärare som deltagit i projektet. Rent praktiskt kommer verktyget att användas som underlag vid utvecklingssamtal eller när man gör upp individuella studieplaner med de studerande. För de studerande tror jag att det blir tydligare när de verkligen har fått sätta sina mål på pränt. Och för både lärare och studenter blir det lättare att följa upp det som vi har kommit överens om i de individuella studieplanerna. Hittills är det bara en testgrupp som har använt sig av L3-verktyget. Deras gensvar har dock varit övervägande positivt. Vår förhoppning är att detta ska bli ett fast verktyg i undervisningen från och med vårterminen 2008, säger Annelie Areskoug. Grundtvig multilaterala projekt Multilaterala projekt är till för vuxenutbildningsorganisationer som vill samarbeta för att tillsammans skapa och genomföra något innovativt inom utbildningen. Det kan handla om att förbättra utbildningens innehåll, att öka tillgängligheten av lärmöjligheter för vuxna, eller att utveckla system för erkännan de av informella kunskaper. Projekten ska ge ett konkret resultat. Ansökan görs direkt till Europeiska kommissionen. 11

7 Ulf Lindberg, projektledare på Bosöns idrottsfolkhögskola Idrottsplatspersonal får möjlighet till fortbildning En idrottsanläggning idag är en mötesplats för människor av olika ålder och kön, olika kulturell bakgrund och olika fysiska behov och möjligheter. Vi insåg att personalen måste rustas för att hantera dessa möten. Utvärderingen visar att kursdeltagarna är mycket positiva. På Bosöns idrottsfolkhögskola såg man att det finns ett stort behov av att fortbilda idrottsplatspersonal. De som arbetar på en idrottsplats ska på ett bra sätt kunna möta personer i olika åldrar, med olika fysiska förutsättningar, med olika social och kulturell bakgrund. I takt med att samhället förändras innebär det allt större krav på dessa anställda. Därför startade Bosöns idrottsfolkhögskola projektet Sports Coordinator tillsammans med partners från Finland, Grekland och Cypern. Som sista partner kom ett italienskt privat vuxenutbildningsföretag med. Projektet går ut på att personalen går en helt ny utbildning, och efter avklarad kurs får titeln Sports Coordinator. En titel som ska ge möjlighet till jobb på hela den europeiska arbetsmarknaden. Utbildningen innehåller ämnen som exempelvis friskvård, integration, jämställdhet och kommunikation. Vi har arbetat fram kursplanen gemensamt med våra utländska partners. Här i Sverige har två grupper fått testa den. Kursdeltagarna har varit mycket positiva i utvärderingar. Syftet och resultatet av projektet har spridits till europeiska nationella idrottsförbund och utbildare inom idrott, med positiv respons. Arbetsgivarna och idrottsrörelserna som ingått i partnerskapet är också nöjda. Vi undersöker möjligheten att göra detta till en KY-utbildning, säger Ulf Lindberg. Det här är personal som oftast inte har särskilt mycket utbildning med i bagaget, och det känns viktigt att nå dem. Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt Leonardo da Vinci är delprogrammet för yrkesutbildning och kompetensutveckling inom Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildning. Ett utvecklingsprojekt ska bland annat bidra till att förbättra, utvärdera och utforma nyskapande verktyg och metoder inom yrkesutbildning. Alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning och vägledning kan delta. Till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, KY-utbildningar, högskolor, kommuner, myndigheter, företag och föreningar. 12

8 Genom utbytet har man fått konkreta exempel att referera till i sin undervisning. Att få uppleva ungdomars villkor i olika delar av världen är ett bra underlag för diskussioner med våra studenter. I byn som vi har ett vänortsutbyte med lever de också ganska isolerade, så även för dem är det av intresse att få kontakt med oss i Europa. Gunn Svensson, lärare i samhällsvetenskap på Wendelsbergs folkhögskola Utbyte med Tanzania gav nya erfarenheter Sedan flera år bedriver Wendelsbergs folkhögskola utanför Göteborg ett samarbete med en skola i Tanzania. Genom Programkontorets skolstipendier fick fyra lärare hösten 2006 möjlighet att besöka sin afrikanska systerskola. Skolan i byn Ikwiriri är ett så kallat Folk Development College som har olika yrkesutbildningar. Under den två veckor långa vistelsen deltog de svenska lärarna i undervisningen, tog del av elevernas arbete och det dagliga livet i byn. De studerade närsamhället till exempel den politiska organisationen och fick se exempel på ekoturism och miljöprojekt. De fyra lärarna från Wendelsberg representerar olika ämnen och kunskapsområden. För Gunn Svensson, lärare i samhällsvetenskap, har resan inneburit flera konkreta erfarenheter att använda i undervisningen. Till exempel när det gäller skillnader i synen på könsroller och jämställdhet i Sverige och Tanzania och effekterna av malarians utbredning i Afrika. Jag har fått konkreta exempel på hur malariasituationen ser ut den här byn och i Tanzania i allmänhet det är skrämmande siffror, säger hon. För att sprida erfarenheterna från utbytet vidare på hemmaplan har Wendelsbergs folkhögskola bland annat ordnat föreläsningar och en temadag om Tanzania. Nu jobbar man på att utvidga samarbetet till att även omfatta ett studentutbyte. Och på att en grupp från Ikwiriri ska få möjlighet att besöka Sverige. Programkontorets skolstipendier Programkontorets skolstipendier ska stimulera samarbete mellan skolor i Sverige och i utlandet. Du som arbetar inom den kommunala vuxenutbildningen kan söka stöd för att etablera och utveckla internationella kontakter. Målet är att utveckla ett långsiktigt samarbete med projekt och utbyten. Programmet ger dig också möjlighet att söka ett konferensstipendium för att åka på en internationell konferens. Kravet är att du deltar aktivt genom att exempelvis leda en workshop eller hålla ett föredrag på konferensen. 15

9 Tom Landberg, lärare i historia och samhällskunskap på Kävesta folkhögskola Fördjupade historiekunskaper genom nordiskt samarbete Projektet har lett till att både elever och lärare har fått en mycket större inblick i vår nordiska historia. Man kan ju inte studera verkligheten enbart i böcker. Att besöka den finska skolan och få möjlighet att samtala med dem ger ju en helt annan insikt. År 1809 förlorade Sverige styret över Finland, som istället hamnade under ryskt territorium. I finska Borgö skrevs dokumentet under som gjorde Finland till ett ryskt storfurstendöme. Få svenskar har särskilt stor kännedom om dessa händelser i vår historia. Att förbättra den kunskapen blev därför utgångspunkten i ett samarbete mellan Kävesta folkhögskola utanför Örebro och Borgö folkakademi i Finland. På var sitt håll har de svenska och finska eleverna fått undersöka hur händelsen skildras i de båda länderna, och på vilket sätt det eventuellt skiljer sig åt. I projektet ingår också att göra en veckas studiebesök hos varandra, för att ta del av varandras undervisning och samtala kring ämnet. Många av eleverna reflekterar över varför de inte kände till någonting om de här händelserna tidigare. Det är som ett bortglömt kapitel i historieskrivningen, säger Tom Landberg, lärare i historia och samhällskunskap på Kävesta folkhögskola. Under projektets gång har eleverna studerat historieböcker från olika årtionden. Och kunnat konstatera att händelserna är genomgående mycket marginellt beskrivna. Det här ämnet är styvmoderligt behandlat i svensk litteratur. Genom projektet har vi faktiskt fått en större inblick i den här delen av vår nordiska historia, konstaterar Tom Landberg. Eleverna har i stor grad varit positiva till samarbetet. De har varit nyfikna på kontakten med de finska eleverna och känt att det tillfört något nytt till undervisningen. För oss lärare innebär det också en bra kunskaps- och kompetensutveckling. Ett stimulerande avbräck i vardagen. Det innebär ju också till viss del en ny typ av ansvar, att dra ett sådant här projekt i land. Nordplus Vuxen Nordplus Vuxen är Nordiska Ministerrådets program för vuxnas lärande. Programmet ger bland annat bidrag till utbyte för lärare, ledningspersonal och studerande. Till exempel fortbildning, studiebesök eller undervisning. Det går också att få bidrag för olika typer av samarbetsprojekt. Programmet är öppet för alla organisationer, institutioner och andra som arbetar med vuxnas lärande. Från och med 2008 ingår Nordplus Vuxen som en del i det nya ramprogrammet Nordplus. Den största nyheten är en geografisk utvidgning, som innebär att Nordplussamarbetet numera också innefattar de baltiska länderna

10 Jag upplevde en entusiasm för lärandet som var enorm. Det var ett totalt engagemang från alla inblandade och man kan med fog säga att studiebesöket gav ett ömsesidigt utbyte. Ylva Malm, undervisningsråd på Skolverket Studiebesök gav värdefulla kontakter En veckas studiebesök i Turkiet har fått Ylva Malm, undervisningsråd på Skolverket, att reflektera över sitt eget arbetsområde på ett nytt sätt. Studiebesöket som hon deltagit i heter The new bridge to extensive education in Europe och hade som syfte att bredda deltagarnas kunskaper om hur vuxenutbildning kan organiseras i andra europeiska länder. Det var oerhört nyttigt och spännande att få studera hur vuxenundervisningen var organiserad där, säger Ylva Malm. Man tvingas se på sitt eget ansvarsområde med andra ögon och det har varit mycket bra. Förutom att jämföra med Turkiet har hon också kunnat ta intryck av vuxenutbildning i England och Italien. Med på studiebesöket var två representanter från varje land. Jag har fortfarande kontakt med dem. På det här sättet har jag fått ett kontaktnät som jag kommer att ha nytta av både nu och i fram tiden. Under fem dagar fick deltagarna besöka flera skolor, från förskola till vuxenutbildning. Vuxenutbildningar fanns bland annat ute i bostadsområden, där till exempel kvinnor träffades för att sy men också för att få utbildning. Tillbaka i Sverige har hon delat med sig av sina intryck, dels genom en rapport och dels genom att berätta för sina kollegor om vad hon upplevt. Egentligen hade det här studiebesöket så mycket mer än bara att vi skulle lära oss om vuxenutbildningen. Vi fick också tillfälle att dela med oss av vår kunskap till Turkiet. Studiebesök Studiebesök är en del av Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildningssamarbete. Du som är beslutsfattare eller expert inom utbildningsområdet kan söka stipendium för att delta i studiebesök på olika teman. Besöken varar i tre till fem dagar och arrangeras på olika platser i Europa. Studiebesöken ska underlätta för personer att utbyta idéer och yrkeserfarenheter

11 Fler möjligheter: Ta emot en utländsk praktikant Comenius värdskolor Dokumentera meriter på ett tydligt sätt Europass Träffa framtida projektpartner Grundtvig förberedande besök och kontaktseminarier Innan du skickar in ansökan för ett Grundtvig partnerskap är det möjligt att söka pengar för ett så kallat förberedande besök. På det sättet kan du, tillsammans med dina partnerskolor planera det kommande projektet och sammanställa en ansökan. Kontaktseminarier anordnar vi för att hjälpa organisationer att hitta samarbetspartner för att starta ett partnerskapsprojekt inom Grundtvig. Seminarierna arrangeras på olika platser runt om i Europa. Där kan du på plats knyta kontakter och hitta lämpliga samarbetspartner. För både förberedande besök och kontaktseminarier kan du söka bidrag till resa och uppehälle. Fortsätt samarbeta efter projektavslut Grundtvig nätverk Genom Grundtvig nätverk kan din organisation delta i ett europeiskt samarbete kring ett tema inom vuxenutbildning. Syftet är bland annat att utveckla ämnesområdet, utveckla ledning och styrning, sprida god praxis och innovation och ge stöd till andra organisationers samverkan i projekt och partnerskap. För att starta ett nätverk krävs det att ni är minst tio partner från lika många länder. Ansökan görs direkt till Europeiska kommissionen. Samarbetsprojekt inom yrkesutbildning Leonardo da Vinci partnerskap Ett partnerskap inom Leonardo da Vinci är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan olika europeiska aktörer inom yrkesutbildning. Projektmöten och lärar-, elev- eller personalutbyten är exempel på vanliga aktiviteter inom ett projekt. Samarbetet ska leda till ett konkret resultat. Det kan till exempel vara att anordna en konferens eller att ta fram en produkt som eleverna har bidragit till. Aktiviteterna och temat för samarbetet måste ha en klar koppling till yrkesutbildning och olika typer av aktörer ska vara med inte bara utbildningsanordnare. Utlandspraktik och utbyte inom yrkesutbildning Leonardo da Vinci praktik och utbyten Samarbetsprojekt inom denna aktivitet ger möjlighet till praktik och erfarenhetsutbyte mellan yrkesgymnasier och företag i Europa. Det främsta målet är att ge unga människor internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckla lärare. Alla möjligheter till praktik och utbyten bygger på att din skola eller arbetsgivare startar ett samarbetsprojekt. Vuxenutbildningsinstitutioner har möjlighet att ta emot en utländsk praktikant under 3 10 månader. Praktikanterna är blivande lärare från andra europeiska länder, som har sökt praktikplats genom programmet Comenius assistenter. Meningen är att praktikanten ska vara en extra resurs i den ordinarie undervisningen, och samtidigt tillföra andra perspektiv på undervisning från sitt hemland. Praktikantens vistelse i Sverige finansieras genom ett stipendium. Stöd till studie- och yrkesvägledare Euroguidance Sweden Euroguidance är ett informationscenter för studie- och yrkesvägledare. Vi stöder vägledare i deras arbete med internationella frågor och informerar om vägledares egna möjligheter. Vare sig det handlar om att skaffa en kontakt med kollegor i Tallinn, diskutera möjligheten till att bli involverad i ett internationellt projekt eller svara på frågor från en vägledningssökande som gärna vill studera utomlands, är du som vägledare välkommen att kontakta oss: Läs mer på: Vill du veta mer? Mer utförlig information om de olika programmen, kontaktpersoner, ansökningsdatum, ansökningsblanketter och handledning inför ansökan finns på Europass hjälper till att göra meriter och kvalifikationer gångbara i hela Europa. De fem dokumenten bidrar till att göra det lättare för både utbildningsanordnare och arbetsgivare att förstå och översätta meriter från andra länder. Europass är därför en användbar kompetensportfölj för alla som vill studera eller arbeta i ett annat land i Europa. Läs mer om de olika delarna i Europass och hur du kan använda dem:

12 Internationella programkontoret 2007 Texter: Karin Andrén, Jöns Ahlén, Maria Löfgren Nicolai Grafisk form: Blomquist Annonsbyrå Foto: Märta Thisner/Folio, Alexander Ruas/Scanpix, Georg Sessler/Scanpix, Mattias Ahlm/Folio, Kristian Pohl/Scanpix, Maria Öhman/Folio, Miia Saastamoinen/Folio, Liba Taylor/Corbis, Lars-Peter Roos/Folio, Maria Ramström/Folio Tryck: Danagårds Grafiska, Ödeshög 2007

13 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007, Stockholm Tel: Fax:

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning

Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret 2007 Texter: Karin Andrén, Eva Ekelöf (Ord med mera)

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning.

Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig mot olika målgrupper, från förskola till högre utbildning. Nordplus Ramprogram Nordplus ramprogram Mobilitet, samarbete och nätverk i Norden och Baltikum 2008-2011 Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram. Nordplus består av ett ramprogram med fyra

Läs mer

Internationella utbyten och samarbeten inom. Förskola, Grundskola och Gymnasium

Internationella utbyten och samarbeten inom. Förskola, Grundskola och Gymnasium Internationella utbyten och samarbeten inom Förskola, Grundskola och Gymnasium Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Kompetensutveckla gränslöst

Kompetensutveckla gränslöst Kompetensutveckla gränslöst Möjligheter för personal genom UHRs program 2016-10-10 Ahmed Ismail Nordplus Möjligheter i Norden Vuxen Junior Målgrupp för yrkesutbildning: Organisationer, institutioner,

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Individuell kompetensutveckling

Individuell kompetensutveckling Individuell kompetensutveckling Grundtvigprogrammet 2013 Sara Lindholm Seminariets upplägg Del 1: Teknisk information Del 2: Samtal om kvalitet i ansökan Individuell kompetensutveckling inom Grundtvig

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Programdagar 2013-05-07 Universitets- och högskolerådet Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Enheten för studieinformation Euroguidance verktygslåda för mobilitet Euroguidance Sweden Nyheter och publikationer

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola Projektdeltagare, namn Christina Lindström Huvudsaklig typ av mobilitet Kurs/konferens Jobbskuggning x Mottagande

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Läs mer

Rapport - EU-program

Rapport - EU-program Dnr Kun 2011/213 Rapport - EU-program EU-medel som kan sökas av kultur- och fritidsnämndens verksamheter Ulla Eriksson 2011-11-14 2011-11-14 Dnr Kun 2011/213 Rapport EU-program Uppdraget Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap TRANSFER: CIRKUS & MANAGEMENT ETT UTBILDNINGSPROJEKT Som ett led i forskningsprojektet, och som en utveckling av undervisningen på respektive högskola, beslöt vi att se vad som hände om vi sammanförde

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Den internationella dimensionen i vägledning

Den internationella dimensionen i vägledning Linköping 2015-04-23 Den internationella dimensionen i vägledning Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Universitets- och högskolerådet Studieinformation studera.nu Antagning till högskolan antagning.se, universityadmissions.se

Läs mer

Internationalisering i skolan

Internationalisering i skolan InternatioNella Programkontoret Internationalisering i skolan Om internationellt samarbete och de nya läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola 2 Internationella programkontoret Internationalisering

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet

Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet Kurs om Lärarutbyte vid Umeå universitet www.upc.umu.se Katarina Winka Margareta Erhardsson Universitetspedagogiskt centrum Syfte Kursens syfte är att stödja universitetslärarens professionella utveckling

Läs mer

Shift happens Umeå 23 mars Utveckla ditt bibliotek med EU-medel!

Shift happens Umeå 23 mars Utveckla ditt bibliotek med EU-medel! Shift happens Umeå 23 mars 2012 Utveckla ditt bibliotek med EU-medel! bakgrund L bakgrund L L L bakgrund möjligheter Kompetensförsörjning (ESF-rådet) Integration (ESF-rådet) Kulturprogrammet (Kulturrådet,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Örebro 14 februari 2007 Presentation: 1. Sammanfattning av planeringsmöte med regionala matematikutvecklare, 31/1 HDa 2. Redovisning av ansökan

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen?

Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen? Mötesplats SO Seminarium 5 Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen? Carina Forslind 2015-04-28 Innehåll i stort Presentera gemensamma grunder Informera

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Högre utbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Högre utbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Högre utbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare www.uhr.se Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare Universitets- och högskolerådet 2016 Text: Universitets- och högskolerådet Grafisk form: Alexander Florencio Foto: Eva Dalin Tryck: E-Print,

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Internationalisering som kvalitetshöjande strategi. Rätt kunskap ger dig jobb

Internationalisering som kvalitetshöjande strategi. Rätt kunskap ger dig jobb Internationalisering som kvalitetshöjande strategi Vår verksamhet Gymnasieskola Uppdragsutbildningar Yrkeshögskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Yrkesvuxenutbildning Ett unikt samarbete mellan kommun

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Syfte och mål Syftet med Atlas planering är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor

Läs mer