INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning"

Transkript

1 INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning

2 Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete över nationsgränser. Vårt uppdrag är att stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning. Vi fördelar allt från bidrag för olika samarbets- och utvecklingsprojekt till individuella stipendier för utlandspraktik, lärarutbyte och fortbildning. EU:s nya ramprogram för utbildnings - sam arbete heter Programmet för livslångt lärande (LLP). Kanske passar det namnet allra bäst när man pratar om vuxenutbildning. Lärandet är något som vi har glädje av hela livet, en ständigt pågående process av personlig utveckling. Det är aldrig för sent att vidareutbilda sig, träffa nya människor och skaffa sig nya erfarenheter. Grundtvig är delprogrammet som riktar sig särskilt till dig som arbetar inom vuxenutbildning. Programmet ger möjlighet att få ekonomiskt stöd för att genomföra internationella samarbetsprojekt eller delta i fortbildningskurser. Sverige har en lång tradition av vuxenutbildning, både inom formellt, informellt och icke-formellt lärande. Folkhögskolor, kommunal vuxenutbildning, studieförbund och mängder med privata aktörer, för att bara nämna några exempel. Svenskarnas stora engagemang i föreningslivet är inte heller att förglömma. Genom Internationella programkontoret får du in perspektiv, erfarenhet och kunskap från andra länder i undervisningen och lärandet. Sverige är på många sätt ett föregångsland inom vuxenutbildning, men vi kan lära oss mycket av andra länder också. Vi hoppas att exemplen i den här broschyren ska inspirera dig att också delta i internationellt samarbete och utbyte. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om något av våra program. Ulf Melin Generaldirektör 3

3 Det har varit en jättepositiv upplevelse. Utvecklingsstörda kommer inte utomlands så lätt och när de gör det är det på semesterresor. Här får de resa inom ramen för ett jobb och det är en helt annan sak. Genom projektet har våra artister stärkt sin självkänsla och fått upplevelser de aldrig annars kunnat få. Vi ledare har fått uppleva hur roligt och svårt det är att samarbeta med människor från andra länder. Katharina Laurell, verksamhetsansvarig för Cirkus Gränslös på Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm Grundtvigprojekt ska utmana synen på funktionshindrade Människor vet i allmänhet lite om utvecklingsstörningar och funktionshinder. Det här projektet har vidgat mångas vyer. Det säger Katharina Laurell, verksamhetsansvarig för Cirkus Gränslös som är en kulturgrupp inom Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Sedan 2006 bedriver gruppen där nio vuxna cirkusartister med utvecklingsstörning ingår ett Grundtvigprojekt tillsammans med liknande kulturverksamheter för personer med funktionshinder i Frankrike, Tyskland, Grekland och Litauen. Syftet med projektet Together in completeness är att funktionshindrade ska få möjlighet att uttrycka sig själva genom konst och media. De olika länderna arbetar var för sig med projekt där deltagarna får göra utställningar, filmer, måla och för Sveriges del alltså en cirkusföreställning. Sedan besöker man varandra och utbyter resultat. Tanken är att sprida information om funktionshindrades situation och att öka kunskaperna i frågor som rör de mänskliga rättigheterna. Ett annat syfte är att utmana samhällets syn och värderingar när det gäller funktions hindrade. Och det skedde verkligen när Cirkus Gränslös gav en föreställning i Aten i juni I Grekland är folk inte vana vid att se utvecklingsstörda på det här sättet. Där var folk helt förbluffade över att se utvecklingsstörda dansa och göra akrobatik, säger Katharina Laurell. Grundtvig partnerskap för lärande Grundtvig är ett delprogram för vuxenutbildning som ingår i EU:s stora ramprogram för utbildningssamarbete, Programmet för livslångt lärande. Ett partnerskap är ett tvåårigt projektsamarbete i mindre skala, för organisationer utan tidigare erfarenhet av internationellt samarbete. Kärnan i samarbetet är ett utbyte av erfarenheter och metoder inom ett visst tema. Fokus ligger på själva processen och inte på produkten; att samarbeta med kollegor i övriga Europa och lära sig av varandras erfarenheter och förutsättningar. För att delta krävs minst tre partner från tre olika länder. 5

4 Våra personliga möten har varit oerhört stimulerande och skojiga. Alla värdskolor har lagt upp ambitiösa program för besöken, så att man fått lära känna naturen, kulturen och traditionerna i de olika länderna. Under ett besök utbyter ungdomarna ofta telefonnummer och mejladresser så att de kan fortsätta ha kontakt. Och de som varit iväg har spritt sina erfarenheter och gjort att intresset för internationella utbyten vaknat hos fler. Antonia Hellstam, lärare och projektansvarig på Eslövs folkhögskola Språkstuderande fick direktkontakt med Europa Bästa sättet att lära sig ett utländskt språk är att öva på det i verkliga kommunikationssituationer. Med det som utgångspunkt startade Eslövs folkhögskola ett samarbetsprojekt inom Grundtvig tillsammans med skolor för vuxna språk studerande i Spanien, Storbritannien, Slovakien, Tjeckien och Frankrike. I projektet har man tagit fram en webbplats med bland annat ett trespråkigt forum, ett bildgalleri, en receptsamling och elevuppsatser om de olika länderna. Dessutom har utställningar och filmer producerats med material från de resor som ingått i projektet. För de deltagande skolorna har också fått möjlighet att besöka varandra. Så här långt har lärare och studerande på Eslövs folkhögskola hunnit resa till samarbetspartners i franska Normandie, Asturien i Spanien, den lilla orten Sabinov i östra Slovakien och engelska Blackpool. I september 2006 var folkhögskolan själv värd och fick presentera Skåne för utländska gäster. Resenärerna har känt att de lärt sig massor. Framför allt har de fått bekräftat att de kan kommunicera begripligt på ett främmande språk, säger Antonia Hellstam, projektansvarig på Eslövs folkhögskola. Hon tycker att utbytesverksamheten överhuvudtaget har gett skolans språkundervisning ett lyft. Inte minst genom att öka de studerandes intresse för sedvänjor och kulturer i andra delar av Europa. Grundtvig partnerskap för lärande Grundtvig är ett delprogram för vuxenutbildning som ingår i EU:s stora ramprogram för utbildningssamarbete, Programmet för livslångt lärande. Ett partnerskap är ett tvåårigt projektsamarbete i mindre skala, för organisationer utan tidigare erfarenhet av internationellt samarbete. Kärnan i samarbetet är ett utbyte av erfarenheter och metoder inom ett visst tema. Fokus ligger på själva processen och inte på produkten; att samarbeta med kollegor i övriga Europa och lära sig av varandras erfarenheter och förutsättningar. För att delta krävs minst tre partner från tre olika länder. 7

5 Peter Lundberg, lärare på KY-akademien i Göteborg IT-lärare fick nya impulser genom kurs i grekisk kultur Det är lättare att reflektera kring sin egen situation om man vet hur andra har det. Genom kursen fick jag träffa lärarkollegor från andra delar av Europa och diskutera hur utbildningssystemen ser ut i våra olika länder. Det är stora skillnader, inte minst om man jämför Sverige med länderna i östra Europa. Där är undervisningen mer styrd och läraren mer en auktoritet. Kontakter med utländska lärarkollegor. Förnyade kunskaper om europeisk samtidshistoria. Det är ett par saker Peter Lundberg, KY-lärare inom it och webbdesign, har med sig från den veckolånga fortbildningskurs med tema grekisk kultur och historia han gick hösten Kursen ägde rum i Aten och samlade deltagare från tolv länder. Jag har tidigare läst litteraturvetenskap med inriktning mot dramatik. Så kursen passade bra, även om jag idag arbetar inom ett helt annat område, säger Peter Lundberg. Under veckan fick deltagarna ta del av föreläsningar om bland annat grekisk mytologi, keramik och samtidshistoria. De hann med studiebesök till Akropolis och andra historiska platser, museibesök och blev en kväll hem bjudna till en av kursanordnarna på en traditionell grekisk måltid. Det allra roligaste med kursen var nog kontakterna med kollegor från andra länder i Europa, säger Peter Lundberg. Steget från programmering och webbdesign till antik kultur kan tyckas långt. Men Peter Lundberg är övertygad om att han kommer att ha nytta av erfarenheterna från Grekland även i sin undervisning. De som ordnade kursen i Aten har planer på att göra om sin webbsida. Jag sa att jag kan hjälpa till med designen och programmeringen, och i det arbetet kommer jag i så fall även att involvera mina elever. Grundtvig fortbildning Grundtvig fortbildning är en möjlighet till kompetensutveckling för dig som arbetar som vuxenutbildare. Du ansöker om ett stipendium för att kunna genomgå en fortbildning i ett annat europeiskt land under högst sex veckor. Fortbildningen kan vara att delta i en kurs tillsammans med kollegor från andra länder, delta i en konferens, praktisera eller göra så kallad job shadowing att följa en utländsk kollega i dennes arbete i en vuxenutbildningsorganisation. Stipendierna ger bidrag till kostnad för kursavgift, resa och uppehälle. 8

6 Det är både väldigt intressant och kul att få en inblick i hur andra arbetar. Och att få insikten att det inte är så stora skillnader egentligen, om man skrapar lite på ytan. Vi har ganska liknande problem här i Sverige som dem som jobbar med vuxenutbildning i Bulgarien. I det här projektet har vi ju faktiskt producerat en produkt tillsammans, som vi alla tror att vi kommer ha mycket nytta av. Annelie Areskoug, lärare vid Vuxenutbildningen i Borås Vuxenstuderande gör studieplanering genom interaktiv karta Vuxenutbildningen i Borås har sedan 2005 deltagit i ett samarbete med nio partners i åtta europeiska länder. Projektet heter L3 The Lifelong Learning Map och har gått ut på att skapa ett interaktivt verktyg som ska underlätta för vuxenstuderande att sätta upp mål för sin utbildning. Och hjälpa dem att hitta en tydlig väg för hur de ska nå dessa mål. Verktyget fungerar så att den studerande skattar sin egen kunskap och förmåga inom ett antal förbestämda färdigheter. Sedan får lärare, vägledare eller mentor göra samma bedömning av personen. Resultatet presenteras i en pedagogisk kartbild, som visar vilka vägar du kan ta, och vilka du ska undvika, för att nå dina mål. En förhoppning är att verktyget ska bidra till att förbättra de studerandes motivation. Många har inte alltid så bra insikt om sina egna färdigheter och personliga egenskaper. Kanske har de dåligt självförtroende och ger sig själva dåliga omdömen. Får de feedback som visar på något annat att de faktiskt kan så tror jag att det kan ha en positiv effekt, säger Annelie Areskoug, en av två lärare som deltagit i projektet. Rent praktiskt kommer verktyget att användas som underlag vid utvecklingssamtal eller när man gör upp individuella studieplaner med de studerande. För de studerande tror jag att det blir tydligare när de verkligen har fått sätta sina mål på pränt. Och för både lärare och studenter blir det lättare att följa upp det som vi har kommit överens om i de individuella studieplanerna. Hittills är det bara en testgrupp som har använt sig av L3-verktyget. Deras gensvar har dock varit övervägande positivt. Vår förhoppning är att detta ska bli ett fast verktyg i undervisningen från och med vårterminen 2008, säger Annelie Areskoug. Grundtvig multilaterala projekt Multilaterala projekt är till för vuxenutbildningsorganisationer som vill samarbeta för att tillsammans skapa och genomföra något innovativt inom utbildningen. Det kan handla om att förbättra utbildningens innehåll, att öka tillgängligheten av lärmöjligheter för vuxna, eller att utveckla system för erkännan de av informella kunskaper. Projekten ska ge ett konkret resultat. Ansökan görs direkt till Europeiska kommissionen. 11

7 Ulf Lindberg, projektledare på Bosöns idrottsfolkhögskola Idrottsplatspersonal får möjlighet till fortbildning En idrottsanläggning idag är en mötesplats för människor av olika ålder och kön, olika kulturell bakgrund och olika fysiska behov och möjligheter. Vi insåg att personalen måste rustas för att hantera dessa möten. Utvärderingen visar att kursdeltagarna är mycket positiva. På Bosöns idrottsfolkhögskola såg man att det finns ett stort behov av att fortbilda idrottsplatspersonal. De som arbetar på en idrottsplats ska på ett bra sätt kunna möta personer i olika åldrar, med olika fysiska förutsättningar, med olika social och kulturell bakgrund. I takt med att samhället förändras innebär det allt större krav på dessa anställda. Därför startade Bosöns idrottsfolkhögskola projektet Sports Coordinator tillsammans med partners från Finland, Grekland och Cypern. Som sista partner kom ett italienskt privat vuxenutbildningsföretag med. Projektet går ut på att personalen går en helt ny utbildning, och efter avklarad kurs får titeln Sports Coordinator. En titel som ska ge möjlighet till jobb på hela den europeiska arbetsmarknaden. Utbildningen innehåller ämnen som exempelvis friskvård, integration, jämställdhet och kommunikation. Vi har arbetat fram kursplanen gemensamt med våra utländska partners. Här i Sverige har två grupper fått testa den. Kursdeltagarna har varit mycket positiva i utvärderingar. Syftet och resultatet av projektet har spridits till europeiska nationella idrottsförbund och utbildare inom idrott, med positiv respons. Arbetsgivarna och idrottsrörelserna som ingått i partnerskapet är också nöjda. Vi undersöker möjligheten att göra detta till en KY-utbildning, säger Ulf Lindberg. Det här är personal som oftast inte har särskilt mycket utbildning med i bagaget, och det känns viktigt att nå dem. Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt Leonardo da Vinci är delprogrammet för yrkesutbildning och kompetensutveckling inom Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildning. Ett utvecklingsprojekt ska bland annat bidra till att förbättra, utvärdera och utforma nyskapande verktyg och metoder inom yrkesutbildning. Alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning och vägledning kan delta. Till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, KY-utbildningar, högskolor, kommuner, myndigheter, företag och föreningar. 12

8 Genom utbytet har man fått konkreta exempel att referera till i sin undervisning. Att få uppleva ungdomars villkor i olika delar av världen är ett bra underlag för diskussioner med våra studenter. I byn som vi har ett vänortsutbyte med lever de också ganska isolerade, så även för dem är det av intresse att få kontakt med oss i Europa. Gunn Svensson, lärare i samhällsvetenskap på Wendelsbergs folkhögskola Utbyte med Tanzania gav nya erfarenheter Sedan flera år bedriver Wendelsbergs folkhögskola utanför Göteborg ett samarbete med en skola i Tanzania. Genom Programkontorets skolstipendier fick fyra lärare hösten 2006 möjlighet att besöka sin afrikanska systerskola. Skolan i byn Ikwiriri är ett så kallat Folk Development College som har olika yrkesutbildningar. Under den två veckor långa vistelsen deltog de svenska lärarna i undervisningen, tog del av elevernas arbete och det dagliga livet i byn. De studerade närsamhället till exempel den politiska organisationen och fick se exempel på ekoturism och miljöprojekt. De fyra lärarna från Wendelsberg representerar olika ämnen och kunskapsområden. För Gunn Svensson, lärare i samhällsvetenskap, har resan inneburit flera konkreta erfarenheter att använda i undervisningen. Till exempel när det gäller skillnader i synen på könsroller och jämställdhet i Sverige och Tanzania och effekterna av malarians utbredning i Afrika. Jag har fått konkreta exempel på hur malariasituationen ser ut den här byn och i Tanzania i allmänhet det är skrämmande siffror, säger hon. För att sprida erfarenheterna från utbytet vidare på hemmaplan har Wendelsbergs folkhögskola bland annat ordnat föreläsningar och en temadag om Tanzania. Nu jobbar man på att utvidga samarbetet till att även omfatta ett studentutbyte. Och på att en grupp från Ikwiriri ska få möjlighet att besöka Sverige. Programkontorets skolstipendier Programkontorets skolstipendier ska stimulera samarbete mellan skolor i Sverige och i utlandet. Du som arbetar inom den kommunala vuxenutbildningen kan söka stöd för att etablera och utveckla internationella kontakter. Målet är att utveckla ett långsiktigt samarbete med projekt och utbyten. Programmet ger dig också möjlighet att söka ett konferensstipendium för att åka på en internationell konferens. Kravet är att du deltar aktivt genom att exempelvis leda en workshop eller hålla ett föredrag på konferensen. 15

9 Tom Landberg, lärare i historia och samhällskunskap på Kävesta folkhögskola Fördjupade historiekunskaper genom nordiskt samarbete Projektet har lett till att både elever och lärare har fått en mycket större inblick i vår nordiska historia. Man kan ju inte studera verkligheten enbart i böcker. Att besöka den finska skolan och få möjlighet att samtala med dem ger ju en helt annan insikt. År 1809 förlorade Sverige styret över Finland, som istället hamnade under ryskt territorium. I finska Borgö skrevs dokumentet under som gjorde Finland till ett ryskt storfurstendöme. Få svenskar har särskilt stor kännedom om dessa händelser i vår historia. Att förbättra den kunskapen blev därför utgångspunkten i ett samarbete mellan Kävesta folkhögskola utanför Örebro och Borgö folkakademi i Finland. På var sitt håll har de svenska och finska eleverna fått undersöka hur händelsen skildras i de båda länderna, och på vilket sätt det eventuellt skiljer sig åt. I projektet ingår också att göra en veckas studiebesök hos varandra, för att ta del av varandras undervisning och samtala kring ämnet. Många av eleverna reflekterar över varför de inte kände till någonting om de här händelserna tidigare. Det är som ett bortglömt kapitel i historieskrivningen, säger Tom Landberg, lärare i historia och samhällskunskap på Kävesta folkhögskola. Under projektets gång har eleverna studerat historieböcker från olika årtionden. Och kunnat konstatera att händelserna är genomgående mycket marginellt beskrivna. Det här ämnet är styvmoderligt behandlat i svensk litteratur. Genom projektet har vi faktiskt fått en större inblick i den här delen av vår nordiska historia, konstaterar Tom Landberg. Eleverna har i stor grad varit positiva till samarbetet. De har varit nyfikna på kontakten med de finska eleverna och känt att det tillfört något nytt till undervisningen. För oss lärare innebär det också en bra kunskaps- och kompetensutveckling. Ett stimulerande avbräck i vardagen. Det innebär ju också till viss del en ny typ av ansvar, att dra ett sådant här projekt i land. Nordplus Vuxen Nordplus Vuxen är Nordiska Ministerrådets program för vuxnas lärande. Programmet ger bland annat bidrag till utbyte för lärare, ledningspersonal och studerande. Till exempel fortbildning, studiebesök eller undervisning. Det går också att få bidrag för olika typer av samarbetsprojekt. Programmet är öppet för alla organisationer, institutioner och andra som arbetar med vuxnas lärande. Från och med 2008 ingår Nordplus Vuxen som en del i det nya ramprogrammet Nordplus. Den största nyheten är en geografisk utvidgning, som innebär att Nordplussamarbetet numera också innefattar de baltiska länderna

10 Jag upplevde en entusiasm för lärandet som var enorm. Det var ett totalt engagemang från alla inblandade och man kan med fog säga att studiebesöket gav ett ömsesidigt utbyte. Ylva Malm, undervisningsråd på Skolverket Studiebesök gav värdefulla kontakter En veckas studiebesök i Turkiet har fått Ylva Malm, undervisningsråd på Skolverket, att reflektera över sitt eget arbetsområde på ett nytt sätt. Studiebesöket som hon deltagit i heter The new bridge to extensive education in Europe och hade som syfte att bredda deltagarnas kunskaper om hur vuxenutbildning kan organiseras i andra europeiska länder. Det var oerhört nyttigt och spännande att få studera hur vuxenundervisningen var organiserad där, säger Ylva Malm. Man tvingas se på sitt eget ansvarsområde med andra ögon och det har varit mycket bra. Förutom att jämföra med Turkiet har hon också kunnat ta intryck av vuxenutbildning i England och Italien. Med på studiebesöket var två representanter från varje land. Jag har fortfarande kontakt med dem. På det här sättet har jag fått ett kontaktnät som jag kommer att ha nytta av både nu och i fram tiden. Under fem dagar fick deltagarna besöka flera skolor, från förskola till vuxenutbildning. Vuxenutbildningar fanns bland annat ute i bostadsområden, där till exempel kvinnor träffades för att sy men också för att få utbildning. Tillbaka i Sverige har hon delat med sig av sina intryck, dels genom en rapport och dels genom att berätta för sina kollegor om vad hon upplevt. Egentligen hade det här studiebesöket så mycket mer än bara att vi skulle lära oss om vuxenutbildningen. Vi fick också tillfälle att dela med oss av vår kunskap till Turkiet. Studiebesök Studiebesök är en del av Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildningssamarbete. Du som är beslutsfattare eller expert inom utbildningsområdet kan söka stipendium för att delta i studiebesök på olika teman. Besöken varar i tre till fem dagar och arrangeras på olika platser i Europa. Studiebesöken ska underlätta för personer att utbyta idéer och yrkeserfarenheter

11 Fler möjligheter: Ta emot en utländsk praktikant Comenius värdskolor Dokumentera meriter på ett tydligt sätt Europass Träffa framtida projektpartner Grundtvig förberedande besök och kontaktseminarier Innan du skickar in ansökan för ett Grundtvig partnerskap är det möjligt att söka pengar för ett så kallat förberedande besök. På det sättet kan du, tillsammans med dina partnerskolor planera det kommande projektet och sammanställa en ansökan. Kontaktseminarier anordnar vi för att hjälpa organisationer att hitta samarbetspartner för att starta ett partnerskapsprojekt inom Grundtvig. Seminarierna arrangeras på olika platser runt om i Europa. Där kan du på plats knyta kontakter och hitta lämpliga samarbetspartner. För både förberedande besök och kontaktseminarier kan du söka bidrag till resa och uppehälle. Fortsätt samarbeta efter projektavslut Grundtvig nätverk Genom Grundtvig nätverk kan din organisation delta i ett europeiskt samarbete kring ett tema inom vuxenutbildning. Syftet är bland annat att utveckla ämnesområdet, utveckla ledning och styrning, sprida god praxis och innovation och ge stöd till andra organisationers samverkan i projekt och partnerskap. För att starta ett nätverk krävs det att ni är minst tio partner från lika många länder. Ansökan görs direkt till Europeiska kommissionen. Samarbetsprojekt inom yrkesutbildning Leonardo da Vinci partnerskap Ett partnerskap inom Leonardo da Vinci är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan olika europeiska aktörer inom yrkesutbildning. Projektmöten och lärar-, elev- eller personalutbyten är exempel på vanliga aktiviteter inom ett projekt. Samarbetet ska leda till ett konkret resultat. Det kan till exempel vara att anordna en konferens eller att ta fram en produkt som eleverna har bidragit till. Aktiviteterna och temat för samarbetet måste ha en klar koppling till yrkesutbildning och olika typer av aktörer ska vara med inte bara utbildningsanordnare. Utlandspraktik och utbyte inom yrkesutbildning Leonardo da Vinci praktik och utbyten Samarbetsprojekt inom denna aktivitet ger möjlighet till praktik och erfarenhetsutbyte mellan yrkesgymnasier och företag i Europa. Det främsta målet är att ge unga människor internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckla lärare. Alla möjligheter till praktik och utbyten bygger på att din skola eller arbetsgivare startar ett samarbetsprojekt. Vuxenutbildningsinstitutioner har möjlighet att ta emot en utländsk praktikant under 3 10 månader. Praktikanterna är blivande lärare från andra europeiska länder, som har sökt praktikplats genom programmet Comenius assistenter. Meningen är att praktikanten ska vara en extra resurs i den ordinarie undervisningen, och samtidigt tillföra andra perspektiv på undervisning från sitt hemland. Praktikantens vistelse i Sverige finansieras genom ett stipendium. Stöd till studie- och yrkesvägledare Euroguidance Sweden Euroguidance är ett informationscenter för studie- och yrkesvägledare. Vi stöder vägledare i deras arbete med internationella frågor och informerar om vägledares egna möjligheter. Vare sig det handlar om att skaffa en kontakt med kollegor i Tallinn, diskutera möjligheten till att bli involverad i ett internationellt projekt eller svara på frågor från en vägledningssökande som gärna vill studera utomlands, är du som vägledare välkommen att kontakta oss: Läs mer på: Vill du veta mer? Mer utförlig information om de olika programmen, kontaktpersoner, ansökningsdatum, ansökningsblanketter och handledning inför ansökan finns på Europass hjälper till att göra meriter och kvalifikationer gångbara i hela Europa. De fem dokumenten bidrar till att göra det lättare för både utbildningsanordnare och arbetsgivare att förstå och översätta meriter från andra länder. Europass är därför en användbar kompetensportfölj för alla som vill studera eller arbeta i ett annat land i Europa. Läs mer om de olika delarna i Europass och hur du kan använda dem:

12 Internationella programkontoret 2007 Texter: Karin Andrén, Jöns Ahlén, Maria Löfgren Nicolai Grafisk form: Blomquist Annonsbyrå Foto: Märta Thisner/Folio, Alexander Ruas/Scanpix, Georg Sessler/Scanpix, Mattias Ahlm/Folio, Kristian Pohl/Scanpix, Maria Öhman/Folio, Miia Saastamoinen/Folio, Liba Taylor/Corbis, Lars-Peter Roos/Folio, Maria Ramström/Folio Tryck: Danagårds Grafiska, Ödeshög 2007

13 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007, Stockholm Tel: Fax:

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 12 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från förskola, grundskola och gymnasieskola 2004 2 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete Författare Handledare Simon Tibell Nelson Eufémia Epost: sim_on511@hotmail.com nelson.eufemia@norrkoping.se Tel: 0733689611 Tel: 011-152479 073 0202734 Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga transnationella nätverk som

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer