INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning"

Transkript

1 INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning

2 Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete över nationsgränser. Vårt uppdrag är att stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning. Vi fördelar allt från bidrag för olika samarbets- och utvecklingsprojekt till individuella stipendier för utlandspraktik, lärarutbyte och fortbildning. EU:s nya ramprogram för utbildnings - sam arbete heter Programmet för livslångt lärande (LLP). Kanske passar det namnet allra bäst när man pratar om vuxenutbildning. Lärandet är något som vi har glädje av hela livet, en ständigt pågående process av personlig utveckling. Det är aldrig för sent att vidareutbilda sig, träffa nya människor och skaffa sig nya erfarenheter. Grundtvig är delprogrammet som riktar sig särskilt till dig som arbetar inom vuxenutbildning. Programmet ger möjlighet att få ekonomiskt stöd för att genomföra internationella samarbetsprojekt eller delta i fortbildningskurser. Sverige har en lång tradition av vuxenutbildning, både inom formellt, informellt och icke-formellt lärande. Folkhögskolor, kommunal vuxenutbildning, studieförbund och mängder med privata aktörer, för att bara nämna några exempel. Svenskarnas stora engagemang i föreningslivet är inte heller att förglömma. Genom Internationella programkontoret får du in perspektiv, erfarenhet och kunskap från andra länder i undervisningen och lärandet. Sverige är på många sätt ett föregångsland inom vuxenutbildning, men vi kan lära oss mycket av andra länder också. Vi hoppas att exemplen i den här broschyren ska inspirera dig att också delta i internationellt samarbete och utbyte. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om något av våra program. Ulf Melin Generaldirektör 3

3 Det har varit en jättepositiv upplevelse. Utvecklingsstörda kommer inte utomlands så lätt och när de gör det är det på semesterresor. Här får de resa inom ramen för ett jobb och det är en helt annan sak. Genom projektet har våra artister stärkt sin självkänsla och fått upplevelser de aldrig annars kunnat få. Vi ledare har fått uppleva hur roligt och svårt det är att samarbeta med människor från andra länder. Katharina Laurell, verksamhetsansvarig för Cirkus Gränslös på Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm Grundtvigprojekt ska utmana synen på funktionshindrade Människor vet i allmänhet lite om utvecklingsstörningar och funktionshinder. Det här projektet har vidgat mångas vyer. Det säger Katharina Laurell, verksamhetsansvarig för Cirkus Gränslös som är en kulturgrupp inom Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Sedan 2006 bedriver gruppen där nio vuxna cirkusartister med utvecklingsstörning ingår ett Grundtvigprojekt tillsammans med liknande kulturverksamheter för personer med funktionshinder i Frankrike, Tyskland, Grekland och Litauen. Syftet med projektet Together in completeness är att funktionshindrade ska få möjlighet att uttrycka sig själva genom konst och media. De olika länderna arbetar var för sig med projekt där deltagarna får göra utställningar, filmer, måla och för Sveriges del alltså en cirkusföreställning. Sedan besöker man varandra och utbyter resultat. Tanken är att sprida information om funktionshindrades situation och att öka kunskaperna i frågor som rör de mänskliga rättigheterna. Ett annat syfte är att utmana samhällets syn och värderingar när det gäller funktions hindrade. Och det skedde verkligen när Cirkus Gränslös gav en föreställning i Aten i juni I Grekland är folk inte vana vid att se utvecklingsstörda på det här sättet. Där var folk helt förbluffade över att se utvecklingsstörda dansa och göra akrobatik, säger Katharina Laurell. Grundtvig partnerskap för lärande Grundtvig är ett delprogram för vuxenutbildning som ingår i EU:s stora ramprogram för utbildningssamarbete, Programmet för livslångt lärande. Ett partnerskap är ett tvåårigt projektsamarbete i mindre skala, för organisationer utan tidigare erfarenhet av internationellt samarbete. Kärnan i samarbetet är ett utbyte av erfarenheter och metoder inom ett visst tema. Fokus ligger på själva processen och inte på produkten; att samarbeta med kollegor i övriga Europa och lära sig av varandras erfarenheter och förutsättningar. För att delta krävs minst tre partner från tre olika länder. 5

4 Våra personliga möten har varit oerhört stimulerande och skojiga. Alla värdskolor har lagt upp ambitiösa program för besöken, så att man fått lära känna naturen, kulturen och traditionerna i de olika länderna. Under ett besök utbyter ungdomarna ofta telefonnummer och mejladresser så att de kan fortsätta ha kontakt. Och de som varit iväg har spritt sina erfarenheter och gjort att intresset för internationella utbyten vaknat hos fler. Antonia Hellstam, lärare och projektansvarig på Eslövs folkhögskola Språkstuderande fick direktkontakt med Europa Bästa sättet att lära sig ett utländskt språk är att öva på det i verkliga kommunikationssituationer. Med det som utgångspunkt startade Eslövs folkhögskola ett samarbetsprojekt inom Grundtvig tillsammans med skolor för vuxna språk studerande i Spanien, Storbritannien, Slovakien, Tjeckien och Frankrike. I projektet har man tagit fram en webbplats med bland annat ett trespråkigt forum, ett bildgalleri, en receptsamling och elevuppsatser om de olika länderna. Dessutom har utställningar och filmer producerats med material från de resor som ingått i projektet. För de deltagande skolorna har också fått möjlighet att besöka varandra. Så här långt har lärare och studerande på Eslövs folkhögskola hunnit resa till samarbetspartners i franska Normandie, Asturien i Spanien, den lilla orten Sabinov i östra Slovakien och engelska Blackpool. I september 2006 var folkhögskolan själv värd och fick presentera Skåne för utländska gäster. Resenärerna har känt att de lärt sig massor. Framför allt har de fått bekräftat att de kan kommunicera begripligt på ett främmande språk, säger Antonia Hellstam, projektansvarig på Eslövs folkhögskola. Hon tycker att utbytesverksamheten överhuvudtaget har gett skolans språkundervisning ett lyft. Inte minst genom att öka de studerandes intresse för sedvänjor och kulturer i andra delar av Europa. Grundtvig partnerskap för lärande Grundtvig är ett delprogram för vuxenutbildning som ingår i EU:s stora ramprogram för utbildningssamarbete, Programmet för livslångt lärande. Ett partnerskap är ett tvåårigt projektsamarbete i mindre skala, för organisationer utan tidigare erfarenhet av internationellt samarbete. Kärnan i samarbetet är ett utbyte av erfarenheter och metoder inom ett visst tema. Fokus ligger på själva processen och inte på produkten; att samarbeta med kollegor i övriga Europa och lära sig av varandras erfarenheter och förutsättningar. För att delta krävs minst tre partner från tre olika länder. 7

5 Peter Lundberg, lärare på KY-akademien i Göteborg IT-lärare fick nya impulser genom kurs i grekisk kultur Det är lättare att reflektera kring sin egen situation om man vet hur andra har det. Genom kursen fick jag träffa lärarkollegor från andra delar av Europa och diskutera hur utbildningssystemen ser ut i våra olika länder. Det är stora skillnader, inte minst om man jämför Sverige med länderna i östra Europa. Där är undervisningen mer styrd och läraren mer en auktoritet. Kontakter med utländska lärarkollegor. Förnyade kunskaper om europeisk samtidshistoria. Det är ett par saker Peter Lundberg, KY-lärare inom it och webbdesign, har med sig från den veckolånga fortbildningskurs med tema grekisk kultur och historia han gick hösten Kursen ägde rum i Aten och samlade deltagare från tolv länder. Jag har tidigare läst litteraturvetenskap med inriktning mot dramatik. Så kursen passade bra, även om jag idag arbetar inom ett helt annat område, säger Peter Lundberg. Under veckan fick deltagarna ta del av föreläsningar om bland annat grekisk mytologi, keramik och samtidshistoria. De hann med studiebesök till Akropolis och andra historiska platser, museibesök och blev en kväll hem bjudna till en av kursanordnarna på en traditionell grekisk måltid. Det allra roligaste med kursen var nog kontakterna med kollegor från andra länder i Europa, säger Peter Lundberg. Steget från programmering och webbdesign till antik kultur kan tyckas långt. Men Peter Lundberg är övertygad om att han kommer att ha nytta av erfarenheterna från Grekland även i sin undervisning. De som ordnade kursen i Aten har planer på att göra om sin webbsida. Jag sa att jag kan hjälpa till med designen och programmeringen, och i det arbetet kommer jag i så fall även att involvera mina elever. Grundtvig fortbildning Grundtvig fortbildning är en möjlighet till kompetensutveckling för dig som arbetar som vuxenutbildare. Du ansöker om ett stipendium för att kunna genomgå en fortbildning i ett annat europeiskt land under högst sex veckor. Fortbildningen kan vara att delta i en kurs tillsammans med kollegor från andra länder, delta i en konferens, praktisera eller göra så kallad job shadowing att följa en utländsk kollega i dennes arbete i en vuxenutbildningsorganisation. Stipendierna ger bidrag till kostnad för kursavgift, resa och uppehälle. 8

6 Det är både väldigt intressant och kul att få en inblick i hur andra arbetar. Och att få insikten att det inte är så stora skillnader egentligen, om man skrapar lite på ytan. Vi har ganska liknande problem här i Sverige som dem som jobbar med vuxenutbildning i Bulgarien. I det här projektet har vi ju faktiskt producerat en produkt tillsammans, som vi alla tror att vi kommer ha mycket nytta av. Annelie Areskoug, lärare vid Vuxenutbildningen i Borås Vuxenstuderande gör studieplanering genom interaktiv karta Vuxenutbildningen i Borås har sedan 2005 deltagit i ett samarbete med nio partners i åtta europeiska länder. Projektet heter L3 The Lifelong Learning Map och har gått ut på att skapa ett interaktivt verktyg som ska underlätta för vuxenstuderande att sätta upp mål för sin utbildning. Och hjälpa dem att hitta en tydlig väg för hur de ska nå dessa mål. Verktyget fungerar så att den studerande skattar sin egen kunskap och förmåga inom ett antal förbestämda färdigheter. Sedan får lärare, vägledare eller mentor göra samma bedömning av personen. Resultatet presenteras i en pedagogisk kartbild, som visar vilka vägar du kan ta, och vilka du ska undvika, för att nå dina mål. En förhoppning är att verktyget ska bidra till att förbättra de studerandes motivation. Många har inte alltid så bra insikt om sina egna färdigheter och personliga egenskaper. Kanske har de dåligt självförtroende och ger sig själva dåliga omdömen. Får de feedback som visar på något annat att de faktiskt kan så tror jag att det kan ha en positiv effekt, säger Annelie Areskoug, en av två lärare som deltagit i projektet. Rent praktiskt kommer verktyget att användas som underlag vid utvecklingssamtal eller när man gör upp individuella studieplaner med de studerande. För de studerande tror jag att det blir tydligare när de verkligen har fått sätta sina mål på pränt. Och för både lärare och studenter blir det lättare att följa upp det som vi har kommit överens om i de individuella studieplanerna. Hittills är det bara en testgrupp som har använt sig av L3-verktyget. Deras gensvar har dock varit övervägande positivt. Vår förhoppning är att detta ska bli ett fast verktyg i undervisningen från och med vårterminen 2008, säger Annelie Areskoug. Grundtvig multilaterala projekt Multilaterala projekt är till för vuxenutbildningsorganisationer som vill samarbeta för att tillsammans skapa och genomföra något innovativt inom utbildningen. Det kan handla om att förbättra utbildningens innehåll, att öka tillgängligheten av lärmöjligheter för vuxna, eller att utveckla system för erkännan de av informella kunskaper. Projekten ska ge ett konkret resultat. Ansökan görs direkt till Europeiska kommissionen. 11

7 Ulf Lindberg, projektledare på Bosöns idrottsfolkhögskola Idrottsplatspersonal får möjlighet till fortbildning En idrottsanläggning idag är en mötesplats för människor av olika ålder och kön, olika kulturell bakgrund och olika fysiska behov och möjligheter. Vi insåg att personalen måste rustas för att hantera dessa möten. Utvärderingen visar att kursdeltagarna är mycket positiva. På Bosöns idrottsfolkhögskola såg man att det finns ett stort behov av att fortbilda idrottsplatspersonal. De som arbetar på en idrottsplats ska på ett bra sätt kunna möta personer i olika åldrar, med olika fysiska förutsättningar, med olika social och kulturell bakgrund. I takt med att samhället förändras innebär det allt större krav på dessa anställda. Därför startade Bosöns idrottsfolkhögskola projektet Sports Coordinator tillsammans med partners från Finland, Grekland och Cypern. Som sista partner kom ett italienskt privat vuxenutbildningsföretag med. Projektet går ut på att personalen går en helt ny utbildning, och efter avklarad kurs får titeln Sports Coordinator. En titel som ska ge möjlighet till jobb på hela den europeiska arbetsmarknaden. Utbildningen innehåller ämnen som exempelvis friskvård, integration, jämställdhet och kommunikation. Vi har arbetat fram kursplanen gemensamt med våra utländska partners. Här i Sverige har två grupper fått testa den. Kursdeltagarna har varit mycket positiva i utvärderingar. Syftet och resultatet av projektet har spridits till europeiska nationella idrottsförbund och utbildare inom idrott, med positiv respons. Arbetsgivarna och idrottsrörelserna som ingått i partnerskapet är också nöjda. Vi undersöker möjligheten att göra detta till en KY-utbildning, säger Ulf Lindberg. Det här är personal som oftast inte har särskilt mycket utbildning med i bagaget, och det känns viktigt att nå dem. Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt Leonardo da Vinci är delprogrammet för yrkesutbildning och kompetensutveckling inom Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildning. Ett utvecklingsprojekt ska bland annat bidra till att förbättra, utvärdera och utforma nyskapande verktyg och metoder inom yrkesutbildning. Alla typer av organisationer som är verksamma inom yrkesutbildning och vägledning kan delta. Till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, KY-utbildningar, högskolor, kommuner, myndigheter, företag och föreningar. 12

8 Genom utbytet har man fått konkreta exempel att referera till i sin undervisning. Att få uppleva ungdomars villkor i olika delar av världen är ett bra underlag för diskussioner med våra studenter. I byn som vi har ett vänortsutbyte med lever de också ganska isolerade, så även för dem är det av intresse att få kontakt med oss i Europa. Gunn Svensson, lärare i samhällsvetenskap på Wendelsbergs folkhögskola Utbyte med Tanzania gav nya erfarenheter Sedan flera år bedriver Wendelsbergs folkhögskola utanför Göteborg ett samarbete med en skola i Tanzania. Genom Programkontorets skolstipendier fick fyra lärare hösten 2006 möjlighet att besöka sin afrikanska systerskola. Skolan i byn Ikwiriri är ett så kallat Folk Development College som har olika yrkesutbildningar. Under den två veckor långa vistelsen deltog de svenska lärarna i undervisningen, tog del av elevernas arbete och det dagliga livet i byn. De studerade närsamhället till exempel den politiska organisationen och fick se exempel på ekoturism och miljöprojekt. De fyra lärarna från Wendelsberg representerar olika ämnen och kunskapsområden. För Gunn Svensson, lärare i samhällsvetenskap, har resan inneburit flera konkreta erfarenheter att använda i undervisningen. Till exempel när det gäller skillnader i synen på könsroller och jämställdhet i Sverige och Tanzania och effekterna av malarians utbredning i Afrika. Jag har fått konkreta exempel på hur malariasituationen ser ut den här byn och i Tanzania i allmänhet det är skrämmande siffror, säger hon. För att sprida erfarenheterna från utbytet vidare på hemmaplan har Wendelsbergs folkhögskola bland annat ordnat föreläsningar och en temadag om Tanzania. Nu jobbar man på att utvidga samarbetet till att även omfatta ett studentutbyte. Och på att en grupp från Ikwiriri ska få möjlighet att besöka Sverige. Programkontorets skolstipendier Programkontorets skolstipendier ska stimulera samarbete mellan skolor i Sverige och i utlandet. Du som arbetar inom den kommunala vuxenutbildningen kan söka stöd för att etablera och utveckla internationella kontakter. Målet är att utveckla ett långsiktigt samarbete med projekt och utbyten. Programmet ger dig också möjlighet att söka ett konferensstipendium för att åka på en internationell konferens. Kravet är att du deltar aktivt genom att exempelvis leda en workshop eller hålla ett föredrag på konferensen. 15

9 Tom Landberg, lärare i historia och samhällskunskap på Kävesta folkhögskola Fördjupade historiekunskaper genom nordiskt samarbete Projektet har lett till att både elever och lärare har fått en mycket större inblick i vår nordiska historia. Man kan ju inte studera verkligheten enbart i böcker. Att besöka den finska skolan och få möjlighet att samtala med dem ger ju en helt annan insikt. År 1809 förlorade Sverige styret över Finland, som istället hamnade under ryskt territorium. I finska Borgö skrevs dokumentet under som gjorde Finland till ett ryskt storfurstendöme. Få svenskar har särskilt stor kännedom om dessa händelser i vår historia. Att förbättra den kunskapen blev därför utgångspunkten i ett samarbete mellan Kävesta folkhögskola utanför Örebro och Borgö folkakademi i Finland. På var sitt håll har de svenska och finska eleverna fått undersöka hur händelsen skildras i de båda länderna, och på vilket sätt det eventuellt skiljer sig åt. I projektet ingår också att göra en veckas studiebesök hos varandra, för att ta del av varandras undervisning och samtala kring ämnet. Många av eleverna reflekterar över varför de inte kände till någonting om de här händelserna tidigare. Det är som ett bortglömt kapitel i historieskrivningen, säger Tom Landberg, lärare i historia och samhällskunskap på Kävesta folkhögskola. Under projektets gång har eleverna studerat historieböcker från olika årtionden. Och kunnat konstatera att händelserna är genomgående mycket marginellt beskrivna. Det här ämnet är styvmoderligt behandlat i svensk litteratur. Genom projektet har vi faktiskt fått en större inblick i den här delen av vår nordiska historia, konstaterar Tom Landberg. Eleverna har i stor grad varit positiva till samarbetet. De har varit nyfikna på kontakten med de finska eleverna och känt att det tillfört något nytt till undervisningen. För oss lärare innebär det också en bra kunskaps- och kompetensutveckling. Ett stimulerande avbräck i vardagen. Det innebär ju också till viss del en ny typ av ansvar, att dra ett sådant här projekt i land. Nordplus Vuxen Nordplus Vuxen är Nordiska Ministerrådets program för vuxnas lärande. Programmet ger bland annat bidrag till utbyte för lärare, ledningspersonal och studerande. Till exempel fortbildning, studiebesök eller undervisning. Det går också att få bidrag för olika typer av samarbetsprojekt. Programmet är öppet för alla organisationer, institutioner och andra som arbetar med vuxnas lärande. Från och med 2008 ingår Nordplus Vuxen som en del i det nya ramprogrammet Nordplus. Den största nyheten är en geografisk utvidgning, som innebär att Nordplussamarbetet numera också innefattar de baltiska länderna

10 Jag upplevde en entusiasm för lärandet som var enorm. Det var ett totalt engagemang från alla inblandade och man kan med fog säga att studiebesöket gav ett ömsesidigt utbyte. Ylva Malm, undervisningsråd på Skolverket Studiebesök gav värdefulla kontakter En veckas studiebesök i Turkiet har fått Ylva Malm, undervisningsråd på Skolverket, att reflektera över sitt eget arbetsområde på ett nytt sätt. Studiebesöket som hon deltagit i heter The new bridge to extensive education in Europe och hade som syfte att bredda deltagarnas kunskaper om hur vuxenutbildning kan organiseras i andra europeiska länder. Det var oerhört nyttigt och spännande att få studera hur vuxenundervisningen var organiserad där, säger Ylva Malm. Man tvingas se på sitt eget ansvarsområde med andra ögon och det har varit mycket bra. Förutom att jämföra med Turkiet har hon också kunnat ta intryck av vuxenutbildning i England och Italien. Med på studiebesöket var två representanter från varje land. Jag har fortfarande kontakt med dem. På det här sättet har jag fått ett kontaktnät som jag kommer att ha nytta av både nu och i fram tiden. Under fem dagar fick deltagarna besöka flera skolor, från förskola till vuxenutbildning. Vuxenutbildningar fanns bland annat ute i bostadsområden, där till exempel kvinnor träffades för att sy men också för att få utbildning. Tillbaka i Sverige har hon delat med sig av sina intryck, dels genom en rapport och dels genom att berätta för sina kollegor om vad hon upplevt. Egentligen hade det här studiebesöket så mycket mer än bara att vi skulle lära oss om vuxenutbildningen. Vi fick också tillfälle att dela med oss av vår kunskap till Turkiet. Studiebesök Studiebesök är en del av Programmet för livslångt lärande (LLP), EU:s ramprogram för utbildningssamarbete. Du som är beslutsfattare eller expert inom utbildningsområdet kan söka stipendium för att delta i studiebesök på olika teman. Besöken varar i tre till fem dagar och arrangeras på olika platser i Europa. Studiebesöken ska underlätta för personer att utbyta idéer och yrkeserfarenheter

11 Fler möjligheter: Ta emot en utländsk praktikant Comenius värdskolor Dokumentera meriter på ett tydligt sätt Europass Träffa framtida projektpartner Grundtvig förberedande besök och kontaktseminarier Innan du skickar in ansökan för ett Grundtvig partnerskap är det möjligt att söka pengar för ett så kallat förberedande besök. På det sättet kan du, tillsammans med dina partnerskolor planera det kommande projektet och sammanställa en ansökan. Kontaktseminarier anordnar vi för att hjälpa organisationer att hitta samarbetspartner för att starta ett partnerskapsprojekt inom Grundtvig. Seminarierna arrangeras på olika platser runt om i Europa. Där kan du på plats knyta kontakter och hitta lämpliga samarbetspartner. För både förberedande besök och kontaktseminarier kan du söka bidrag till resa och uppehälle. Fortsätt samarbeta efter projektavslut Grundtvig nätverk Genom Grundtvig nätverk kan din organisation delta i ett europeiskt samarbete kring ett tema inom vuxenutbildning. Syftet är bland annat att utveckla ämnesområdet, utveckla ledning och styrning, sprida god praxis och innovation och ge stöd till andra organisationers samverkan i projekt och partnerskap. För att starta ett nätverk krävs det att ni är minst tio partner från lika många länder. Ansökan görs direkt till Europeiska kommissionen. Samarbetsprojekt inom yrkesutbildning Leonardo da Vinci partnerskap Ett partnerskap inom Leonardo da Vinci är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan olika europeiska aktörer inom yrkesutbildning. Projektmöten och lärar-, elev- eller personalutbyten är exempel på vanliga aktiviteter inom ett projekt. Samarbetet ska leda till ett konkret resultat. Det kan till exempel vara att anordna en konferens eller att ta fram en produkt som eleverna har bidragit till. Aktiviteterna och temat för samarbetet måste ha en klar koppling till yrkesutbildning och olika typer av aktörer ska vara med inte bara utbildningsanordnare. Utlandspraktik och utbyte inom yrkesutbildning Leonardo da Vinci praktik och utbyten Samarbetsprojekt inom denna aktivitet ger möjlighet till praktik och erfarenhetsutbyte mellan yrkesgymnasier och företag i Europa. Det främsta målet är att ge unga människor internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckla lärare. Alla möjligheter till praktik och utbyten bygger på att din skola eller arbetsgivare startar ett samarbetsprojekt. Vuxenutbildningsinstitutioner har möjlighet att ta emot en utländsk praktikant under 3 10 månader. Praktikanterna är blivande lärare från andra europeiska länder, som har sökt praktikplats genom programmet Comenius assistenter. Meningen är att praktikanten ska vara en extra resurs i den ordinarie undervisningen, och samtidigt tillföra andra perspektiv på undervisning från sitt hemland. Praktikantens vistelse i Sverige finansieras genom ett stipendium. Stöd till studie- och yrkesvägledare Euroguidance Sweden Euroguidance är ett informationscenter för studie- och yrkesvägledare. Vi stöder vägledare i deras arbete med internationella frågor och informerar om vägledares egna möjligheter. Vare sig det handlar om att skaffa en kontakt med kollegor i Tallinn, diskutera möjligheten till att bli involverad i ett internationellt projekt eller svara på frågor från en vägledningssökande som gärna vill studera utomlands, är du som vägledare välkommen att kontakta oss: Läs mer på: Vill du veta mer? Mer utförlig information om de olika programmen, kontaktpersoner, ansökningsdatum, ansökningsblanketter och handledning inför ansökan finns på Europass hjälper till att göra meriter och kvalifikationer gångbara i hela Europa. De fem dokumenten bidrar till att göra det lättare för både utbildningsanordnare och arbetsgivare att förstå och översätta meriter från andra länder. Europass är därför en användbar kompetensportfölj för alla som vill studera eller arbeta i ett annat land i Europa. Läs mer om de olika delarna i Europass och hur du kan använda dem:

12 Internationella programkontoret 2007 Texter: Karin Andrén, Jöns Ahlén, Maria Löfgren Nicolai Grafisk form: Blomquist Annonsbyrå Foto: Märta Thisner/Folio, Alexander Ruas/Scanpix, Georg Sessler/Scanpix, Mattias Ahlm/Folio, Kristian Pohl/Scanpix, Maria Öhman/Folio, Miia Saastamoinen/Folio, Liba Taylor/Corbis, Lars-Peter Roos/Folio, Maria Ramström/Folio Tryck: Danagårds Grafiska, Ödeshög 2007

13 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007, Stockholm Tel: Fax:

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning

Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning Internationella utbyten och samarbeten inom Yrkesutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret 2007 Texter: Karin Andrén, Eva Ekelöf (Ord med mera)

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Internationella utbyten och samarbeten inom. Förskola, Grundskola och Gymnasium

Internationella utbyten och samarbeten inom. Förskola, Grundskola och Gymnasium Internationella utbyten och samarbeten inom Förskola, Grundskola och Gymnasium Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte

Läs mer

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Rapport - EU-program

Rapport - EU-program Dnr Kun 2011/213 Rapport - EU-program EU-medel som kan sökas av kultur- och fritidsnämndens verksamheter Ulla Eriksson 2011-11-14 2011-11-14 Dnr Kun 2011/213 Rapport EU-program Uppdraget Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Internationalisering i skolan

Internationalisering i skolan InternatioNella Programkontoret Internationalisering i skolan Om internationellt samarbete och de nya läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola 2 Internationella programkontoret Internationalisering

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Högre utbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Högre utbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Högre utbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Årsredovisning 2003. internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning 2003. internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2003 internationella programkontoret för utbildningsområdet kort om programkontoret Programkontoret > ska underlätta för dem som arbetar med utbildning att delta i internationellt samarbete

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 av mål för den aktuella perioden 1. Planera och verkställa undervisning för särskild utbildning för vuxna inom Hagfors kommun på gymnasial särskolenivå. Kurser

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Focus@teachers_learning_abroad.vao

Focus@teachers_learning_abroad.vao Focus@teachers_learning_abroad.vao 2010-1-FI1-LEO03-02704 Case mobilitet: Teachers Abroad, Nina Korpela och Katarina Ivars Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut 27.9.2011 Bakgrundsfakta Expertutbyte

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga transnationella nätverk som

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan!

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Fyrisskolan deltar under läsåren 2010 2012 i projektet Comenius bilateralt partnerskap i samarbete med Liceo Salvador Allende i Milano. Projektet heter Medeltida

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer