Modul Kommando Datum Prioritet Beskrivning WM-datas Kommentar Utvecklingslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modul Kommando Datum Prioritet Beskrivning WM-datas Kommentar. 99-02-05 Utvecklingslista 1999 1"

Transkript

1 A01 - AR A Objektsstrukturerna som finns i EK skall även finnas i AR. A02 - AR A Vid simulering av kapitalkostnader skall AR ta hänsyn till avskrivningar som kommer att ske under simuleringsåret. Vid simuleringar av kapitalkostnader för innevarande år skall även finnas möjlighet att välja att redan beräknade perioder tas med. A03 - AR PBA/KBA A Vid uppdateringar skall def. sättningsjournal skall kunna skrivas ut flera gånger. A04 - AR POR/DOR A Kommandona POR och DOR är mycket långsamma. Beror delvis på att sökninga börjar innan urval fyllts i. Sökbild bör komma först innan själva sökningen börjar. A05 - AR A Sökning skall kunna ske på objektsbeskrivning i AR. A06 - AR DOF A Förlaga: Kopiera fungerar ej i alla fält vid kopiering. A07 - AR DOR A Ändringar i DOR, skall kunna välja om verifikation skall skapas i EK. Avser tex ändringar av felstavat namn etc. A08 - AR UTR A Att kunna registrera köparens motpart vid försäljning i kommando UTR. Nu måste registrering ske i DOR innan registrering sker i UTR. A09 - AR UTR A Man skall på ett enkelt sätt via externanrop kunna skilja på om ett objekt är försålt eller utrangerat. Skall komma direkt från AR utan omvägar via EK och där angiven händelsekod. A10 - AR AR B Skall ej vara nödvändigt att lägga upp perioder i EK för simuleringsår. A11 - AR UTR B När man går in på kommando UTR för att utrangera eller försälja så är det förifyllt att det är en utrangering och belopp. Bör ej vara så eftersom risken för fel ökar. A12 9 AR DOR B Vid överföring från POR till DOR samt direktregistrering i DOR finns fält för angivande av ver.datum för definitivsättning. Defaultvärde för detta är dagens datum. Inget datum borde föreslås vilket skulle minimera risken för periodiseringsfel Utvecklingslista

2 E01 - EK svr AT Undersökvägar skall alltid skapas då undersökvägen innehåller exakt samma objekttyper som grundsökvägen även om äkta strukturer förekommer. E02 4 RK - Ursprung: E03 EK Rapporter och exportformat Tillägg: AT Förbättrad listsortering: RK -LFV /KFV/LDR/KFR: Skall kunna bläddra from ett *-sökning såsom det fungerar i t.ex. OBV om man väljer fr o m konto 4*. Vid återhopp från visad faktura till sorteringslistan skall användaren hamna på just vald faktura. -LFV/KFV/LFR/KFR: Ordningen på fakturor, sista fakturan skall komma först. Sorteringsordning skall vara valbart. -KBR,/KBJ: Sortera listan i den ordning man matar in fakturorna i vid betalningen. Nästan omöjligt att stämma av inbetalningar som har många fakturor. EK Funktion för att snabbt söka i längre listor vid skärmutskrift (t ex DVV, LFV). Skall dessutom kunna detaljgranska och återkomma till samma position i registret vid bläddring. OLFI När man sökt in en leverantör skall komma tillbaka till samma sökställe så att man slipper starta om sökningen AT ARL, ARP, ARA: Exportformatet skall vara Windows standardformat för enkel hanterin i t ex Excel. Exempel: Decimalkomma istället för punkt, minustecken på rätt sida om beloppet o s v. ARL: Skall kunna se sista sidan i utskrifter med samtliga windowsklienter. E04 - gen A Utökad säkerhetsfunktionalitet kopplad till hanteringen av betalningsfiler inne i Prosit med tillämpning av de formatstandards som Swedifact Finans rekommenderar avseende autenticering, digital signatur, kryptering av informationen m m. Idag rekommenderas att säkerhetsrelaterad betalningsinformation paketeras i form av EDIFACT-meddelandet AUTACK. Prosit bör således kunna producera detta meddelande" Utvecklingslista

3 E05 - ocp adp maxx konsol en A Dokumentation av ADP, maxx, konsolen med bl a fullständig dokumentation av samtliga fält samt möjliga kommandon med samtliga optioner. Förklaring av samtliga fält/tabeller i maxxdatabasen. Detta skall kompletteras med ökad säkerhet i konsolen (Unix/NT). Här bör förbättring ske genom att åtkomst till berörda filer, t ex postart eller pocons, skyddas med inloggningstvång. E06 37 EK A Utskrift av rapportplan inkl rapportgrupper och rapportinformation för systemdokumentation. E EK msp A Skall kunna ta ut lista som visar vilka användar- eller gruppsignaturer som är registrerade per tabell. Med tabell menas verifikationstyper, sökvägar, rapporter samt alla övriga tabeller o dyl i samtliga prositdelsystem där behörighetssignaturer kan förekomma. Lista skall kunna beställas på antingen tabell eller behörighetssgnatur samt sortera på båda. Urvalen skall kunna avse enskilda poster, intervall eller samtliga poster. E EK arr A Enklare att nollundertrycka (J/N). Kunna nollundertrycka i flera block före utan att göra testblock för att kontrollera nollundertryckning. Det borde sitta en parameter i rapporthuvudet som innebar att man kan nollundertrycka hela rapporten. E EK dvr A Vid registrering kunna välja omslutningsinformation för både debet och kredit. I nuläget visas bara differens. E10 - EK dvv A Tillägg av uppgifter avseende antal transaktionsrader samt total summa debet resp kredit i visningsbilden för verifikationer. E11 - EK hvr A HVR skall kunna köras vid periodstatus "bokslut". E12 - EK arp arl m fl A Tillägg av funktionalitet vid utskrift mot skrivare -1: a) Det skall gå att ställa in defaultvärden avs vart utskriften skall gå (skärm, fil eller skrivare). b) Vid förhandsgranskningsläge skall visning av utskriftens sista sida kunna väljas. c) Fil skall kunna skapas från förhandsgranskningsläge (på valbar plats på PC:n). E13 - EK A Möjlighet att selektera på datum samt aktiv- och passivstatus för alla fält och objekttabeller Utvecklingslista

4 E gen A Systemet klarar inte bokföringslagens krav på behandlingshistorik. Bättre loggningsfunktioner, ex leverantörsupplägg, användarupplägg. Det står ej vad som ändrats. Loggen borde även innehålla gammal och ny post. E15 EK ara B Förbättrad ARA-funktion: -Smidigare kunna byta period. Kanske en blädddringsknapp (nästa/föreg) som i GARA. Dessutom kunna bläddra fram alla perioder bakåt/framåt och inte vara begränsad som idag. -Kunna ha rapporter som är bredare än en skärmsida och då kunna scrolla i sidled. -Kunna sätta rubriker själv. Alltför kryptisk idag. E EK arp B Val av flera kopior för en utskrift. E EK $svxr B Alla kopplingar från vald sökväg skall visas. I dag visas endast kopplingar mot olika rapporter. E EK obö B Intervall inom en objekttabell i OBÖ vore önskvärt. Idag finns inget alternativ till att läsa över samtliga objekt i förteckningarna till t ex en testmiljö. E19 - EK ara, gara B Möjlighet att bryta på enskilt datum inte som nu enbart hel period i ARA och GARA. E20 - EK arp externanrop B Externanrop 241 EK. Möjlighet att söka på aktuellt värde ("&") el parameterintervall ("#") för ver.rad svr. I nuläge går detta endast på ver.nr SVN och objekttyp SOT. Användningsområde: Skriva ut hel verrad som sökts ut i externanrop 210 EK. E21 - EK dvr B Utskrift av verifikation direkt från DVR. Utskriften ska uppfylla bokföringslagens krav på verifikation med datum m m samt en rad för underskrift. E22 - gen xxu m fl B Möjlighet för samtliga användare att på ett enkelt sätt stoppa egna pågående utskrifter. E23 - msp vlg, ulg B Utskrift skall innehålla samma information som visningsbild. E24 - msp skl, rbk, rsk B Möjlighet att lägga stoppkloss på valfri plats i bakgrunds- och skrivarkö. E EK arr C Möjlighet att kopiera flera rader samtidigt mellan block. Möjlighet att kopiera rader mellan rapporter. E26 - EK dvr C Tillgägg av funktion i DVR för att enbart se och bearbeta felaktiga transaktionsrader på verifikation Utvecklingslista

5 E27 - EK dvr C Anmärkningsfält på verifikation på samma sätt som på faktura i RK. E28 - EK dvr C Visning av objekttext vid registrering. I TTR skall man kunna lägga in fält för visning av objekttext på registrerat objekt. Jmfr fält i ARR Utvecklingslista

6 O01 - OLFI GEN AT Hantera flera valutor och leverantörer på en order O02 - IN LEV AT Man skall kunna ha flera PG resp BG på en och samma leverantör O03 - IN AVT AT Man måste kunna kontera upp ett avtal som en order med flera konteringsraden som sedan kan ärvas till en leverantörsfaktura vid FAK. O04 - OLFI GEN A Utökad information i sökbliderna, ex man måste se mer när man söker in en lev. O05 - IN/OR ORD A Enhetsomvandling Systemet skall i Inköp kunna räkna om en alternativ enhet till en annan, d v s om man får en beställning i st så skall Prosit räkna ut hur många kartonger det blir, hur många lastpallar etc. Omvandlingstalen finns angivna i artikelregistret sid 1 Alternativa enheter. O06 - IN/OR IOR/ORD/IN T A Det skall finnas ex en infokod som talar om att det skett en avvikande lev, pris el dylikt. O07 - IN A All statistik skall vara valbar, basenhet, försäljningsenhet osv O09 - IN A Det bör finnas ett utbud av basrapporter/journaler. Ex lev/artikel/belopp O11 - RG ADR A Går ej att ta ut fullständig lista på leveransadresser. Mycket viktig för att kunna administrera systemet och upprätta intern kontroll. O12 - OR INI A Vid bilden plockorder ser man ej vilka kundordernr som är kopplade till plockordern. O13 - OLFI GEN A När man söker in konto, kostnadsställe, lev syns det ej om objektet är passivit eller tidsbegränsat. O14 - RG TBR A Obligatoriska struktuer syns meddelas ej vi inläggandet av nytt objekt. Detta kan få förödande effekter och man kan få lov att köra om alla sökvägarna i systemet. O15 - IN IOR/ORD A Man bör kunna knyta om en prliminärorder om man har knytit den mot fel leverantör. O16 - IN IOR/AVT A Man skall kunna göra en procentuell fördelning av order och avtalsrader O17 - OLFI GEN A Det skall gå att registera accent, tyskt u, osv O18 - IN GOD A Varumottagare saknas på godsmottagningsbilden. O19 - IN ART A Man skall kunna söka på alla tecken i en artikelbenämning.ex om pos är tips skall man kunna söka *tips* O20 - IN IOR A Sökning på avtal i IOR skall endast ge träff på avtal på vald leverantör Utvecklingslista

7 O21 - OR INT A I sök plockorder under plock och återrapportering skall InternorderID vara ett begrepp som är sökbart. O22 - OR INT A Det skall gå snabbare att skriva ut en plocklista, man skall slippa alla mellanled (bockningar m m). O23 - RK RTR A I RTR måste man ändra Vår ref till BB/inköp vilket gör att man i RK ej kan söka på vår referens. Vi måste kunna söka på Vår referens. O24 - LA LAV A Man måste kunna slektera vissa lagerzoner och artikeltyper vid utskrift. Man måste även kunna gör urval på konto i kodsträngen för utskrift. O25 - IN GOD C Orsaksskod, typ normal, men som ej ger status J som normal gör. Den nya orsakskoden skulle således inte ge vare sig ll eller J utan endast G vid godsmottagning Utvecklingslista

8 O26 - OR/IN FAK U FAK-rutinen ses nu över av WM-data. Exempel på vad som bör beaktas i detta arbete: Det måste gå att ta ut en lista per fakturahandläggare så dom ser status på sina knutna leverantörsfakturor. Att sitta och bläddra och leta via IOR är tidsödande och ineffektivt. (IN:FAK) Ser ej på visa fakturerat att man har makulerat en leverantörsfaktura. (IN:IOR) Det måste vara svårt att göra fel vid handläggningen av levfaktura i FAK. Ett <enter> kan vara förödande. (IN:FAK) Status förändringar måste hela tiden synas oberoende var man befinner sig i systemet. Det måste finnas en status som anger att faktura knutits till order trots att man ej bekräftat orderbilden i FAK. (OR/IN:ORD/INT/IOR/FAK) Kunna hoppa från RK direkt till inköpsorder. Denna funktionalitet finns från PS till inköpsorder. Även kunna hoppa från ARA till inköpsorder. I ARA kan man hoppa till faktura i RK men inte till inköpsorder. (RK:LFK) Överföring från FAK till AR skapar problem: Exempel: Inköp av möbelgrupp (bord, stolar m m) Konteringsrader läggs först in i delsystemet ORDER. Raderna imorteras tll FAK där de godkänns och slutkonteras. Det är nu problemet uppstår: Istället för en investeringstotal för hela paketet så överförs konteringen i FAK över till AR rad för rad. Raderna skulle behöva föras över till AR i klump för att kunna hanteras. O27 - Stående U Det skall vara möjligt att registrera manuella priser. order O28 - Stående order U Från betalplanen skall man kunna se vilka kundorder som är knutna till den aktuella betalplanen. Via menyval skall man komma till en söklista, som skall vara utskriftbar. O29 - IN ART U I sökning artikel skall man se knytna leverantörer och eventuella artikelpriser Utvecklingslista

9 O30 - IN AVT U Att det inte går att söka på avtal anser vi vara ett fel inte en utveckling. Vi lägger in det här så att vi kan bevaka att WM åtgärdar detta. Det är lovat klart till 8.0 vilket är alldeles för sent. O31 - IN AVT U Det måste gå att söka avtal på leverantör, kst, artikel osv Utvecklingslista

10 P PS AT Fri text. När vi lagt upp en fri text på noden och vill gå in och komplettera eller läsa den kommer frågan "Vill du ta bort nodens fria text?". Det är alldeles för lätt att av misstag svara "ja" på den frågan. Frågan borde inte ställas, det kommer inte att vara särskilt vanligt att man vill ta bort den text som man lagt in. Av nodbilden måste det framgå med någon typ av markering att det finns fri text registrerad på noden. Som det är nu måste man klicka på knappen "fri text" för att kontrollera om det finns någon text registrerad eller ej. P PS AT Det skall finnas en avstämningsmöjlighet mellan PS-tid och PS-NO/EK.. TI/ TS: I registreringsbilden bör även rubriken på huvudprojektet visas. Nu visas endast projektnumret. Platsen mellan projektnumret och tidrutan är tom. Det är svårt att "hålla raden" vid tidregistrering. Om inte huvudprojektets rubrik kan läggas ut måste någon form av linjering ordnas. TI/ TS Dagsummeringen på tidregistreringsbilden bör förskjutas åt höger eller vänsterför att öka tydligheten. P PS A Kopieringsfunktion bör införas i PS, lika den som finns i EK, RK. P PS A Scrolla i sidled i No. P PS A PS-tid; Sök eget Under sök eget kommer bara ordernummer upp. Benämningen och statusen på ordern bör också visas. P PS A Olika nodnivåer i nodlista Vi bör kunna visa flera nodnivåer i listboxen. Man skall vid varje tillfälle kunna ha möjligheten att klicka sig ner på önskad nod. Det vore bra att kunna göra ett urval så att t ex en nodnivå "hoppas över" och listan visa kvar nivåer Utvecklingslista

11 P S A Villkor i globala ändringar Globala ändringarna behöver kompletteras med en ruta för villkor. Detta skulle vara till stor nytta för t ex omkostnadsorder som skall ändra status från t. ex. S till A om ett visst fält innehåller ett visst värde eller datum. Detta skulle kunna byggas på så att vi för varje villkor har ett fält där vi anger vilket fält vi skall kontrollera, ett fält som talar om hur jämförelsen skall ske t. ex. >, =, < samt ett fält som anger information som jämförelse skall ske mot. P PS A Periodutskrift saknas vid utskrift När man gör en utskrift från ett kolumnval i PS kan man endast se utskriftsdatum och ej period. Man bör kunna se vilket urval man gjort i beräkningen t ex att perioden avser 9602 och Ack. utfall , i ett fält. Ett alternativ (men ej så br lösning eftersom man skriver inuppgifter manuellt) är att vid utskriftstillfället: manuellt skriva in "vald period" + "ack period". Nackdel är att man inte ser uppgiften på skärm i PS samt att man kan ha fler alternativa beräkningar t. ex föregående period 9601, nuvarande period 9602, nästa period 9603 etc. P PS A Listning av ej klarmarkerade veckor borde istället innehålla registrerad tid och möjlighet till urval. Som listan fungerar idag räcker det med att en användare registrerar en timme för att systemet skall uppfatta veckan som klarmarkerad. P PS A PS Tid; OK/Avbryt Man är tvungen att trycka på OK och avbryt för många gånger. Användarna upplever inte det logiskt. Ordet avbryt ger associationen att processen avbryts, dvs att ingen tidredovisning sker. Man borde komma direkt till "hjälplistan" vid kommandot TI och TS och klarmarkera från hjälplistan. P PS A Möjlighet att koppla vyer till användare, direkt vid upplägg av vyn, utan att registrering sker i registervård. (End Delotte.) P PS A Summering per år bör motsvara bokföringsåret. Vid t ex brutet räkenskapsår per 30 april skall årssummeringen motsvara perioden 1 maj - 30 april. (End Deloitte.) P PS A Skapande av fellistor fungerar bra i EK bra. I PS är de oläsbara. P PS A Möjlighet att ändra intäktspris på nerlagd tid innan fakturan skapas i FA Utvecklingslista

12 P PS A Kopiering av mallprojekt Vid kopiering av mallprojektets underliggande noder till ett nytt projekt skulle de uppgifter man satt arv på ärva den nya "moderns" uppgifter. Som det är nu kopieras noderna precis som de är. P PS A Utökad funktionalitet avseende rapportgenerator mot PS. Om möjligt bör detta lösas utan att man behöver använda externanrop. Det är en klar brist att inte på ett enkelt sätt kunna framställa spontana rapporter utifrån information som bara finns i PS. Detta skulle också minska all den dubbellagring av information som vi är tvingade till för att möjliggöra effektiva uttag av rapporter. P PS B Förbättra kommandona kopiera till/från så att man kan stå på noden som man skall kopiera till och begära kopiera från P PS B Kontroll av antal positioner i kolumnval. När man lägger upp ett kolumnval vore det värdefullt om den räknade antalet positioner som man lägger ut. Om antalet överstiger vad som kan visas på skärm skall detta meddelas. P PS B PS-tid; Rubriker Det bör finnas en rubrikrad som visar vilken bild man befinner sig på. Exempel: Översiktbild - Registreringsbild - Visa bild - Detaljbild P PS C Utökat antal saldotyper per händelsetyper. P21 PS C Möjlighet att sätta behörighetsnivå på nodtyp. Motivet är att de övergripande noderna, varifrån vissa uppgifter ärvs, skall kunna låsas för oavsiktlig ändring. P22 PS C Möjlighet att sätta behörighetsnivå på fria fält. Motivet ansluter till ovan och avser möjlighet att låsa vissa fält för oavsiktlig ändring. Exempel på sådant fält är Ordertyp som styr konteringen i EK. P23 PS C I tidregistreringen (TS) och även på transen i Ps skall det framgå vem (signatur) som gjort registreringen. Denna signatur får inte skrivas över av den som kör GKT (möjligen kompletteras med dennes signatur). P24 PS C Det ska vara möjligt att bläddra i sidled i nodfönstret. Samtidigt skall det vara möjligt att låsa viss( a) kolumn( er), ex vis nod- id och benämning. Motivet till önskemålet är kanske självklart men fördelen med att kunna utöka antalet kolumner ger, i sin tur, möjlighet att reducera antalet vyer Utvecklingslista

13 P25 PS C Det skall gå att välja nod och vy samtidigt, utan att först få upp ett gam val. P26 PS C Det skall gå att summera/ gruppera transaktioner oavsett nodnivå. P27 PS C I det utökade kolumnvalet skall det vara möjligt att undertrycka nollrader. Detta ger möjlighet att en vy visar relevant information, oavsett nodtyp (ordertyp). Samtidigt elimineras ett antal 0- rader i de flesta vyerna. Vid utskrift skall antal sidor anpassas till vad vy n faktiskt visar. P28 PS C Det skall gå att lägga in flera vy- knappar P29 PS C Det skall gå att, på företagsnivå och/ eller anv grupper, registrera defaultknappar för vyer. Endast avvikelser från dessa behöver då registreras per person. P30 PS C Bättre möjlighet att konfigurera bilder. Exempel är: * Fast info 1 och 2, där Fast info del 2 endast avser tidregistrering tillåten (borde flyttas till del 1vilket underlättar registrering). * Tidregistrering (TS), där vissa fält borde kunna uteslutas (Debiter bar tid, Prisgrupp, Prisfaktor). P31 PS C Snabbknapp för utskrift (gäller samtliga moduler) P32 PS C Möjlighet att skriva ut den enskilda transaktionsbilden (utan att tvingas gå till Word) P33 PS C I sökning på orderstruktur (via kikaren) visas inte hela strukturen om inte denna ryms före benämningen. P34 PS C Det skall gå att skriva ut (hela) strukturen. I finns utskrifts- knapp men denna fungerar inte Utvecklingslista

14 P35 PS C Det skall gå att söka efterkalkyl (Vy) för viss period utan att göra speciella vyer (med -1, -2 osv). P36 PS C Affo-post skall inte skapas för 0-poster. P37 PS C Vid sökning på nod som inte finns skall detta signaleras - inte visa en tidigare order. P38 PS C Det skall gå att rensa utfallstransaktioner på valda noder (med tillhörande undernoder) och för visst periodomfång via speciell körning. Exempel på noder är std- pris- order, omk order m fl där endast orderposten skall kvarstå. P39 PS C Det skall gå att ta bort noder med utfallstransaktioner (kommando AVB ) om vissa förutsättningar är uppfyllda. En av förutsättningarna är att kunna välja att viss saldotyp (Pia) får ha ett max-, och minvärde (se även punkt 1.2 ovan). P40 PS C Tidregistrering (TS). Det skall gå att, på företagsnivå, ange om klarmarkering skall ske direkt (automatiskt) eller ej. Den separata Klarmarkeringen innebär inget annat än att registreringsarbetet blir tyngre. P41 PS C Registrerade tidstransaktioner skall behållas i den ordning de registrerats till dess att GKT är körd. P42 PS C Det skall gå att registrera fler än 300 timmar. Behovet är lokalt för div T och ampèretimmar. P43 PS C Vid utskrift av transaktioner med därpå åtföljande avbryt söker. Prosit alla transaktioner på nytt för att presentera dessa. Det verkar onödigt att över huvudtaget släppa transaktionerna vid utskrift för att åter söka upp dessa vid avbryt. Vid stora trans- aktionsvolymer tar detta tid och är irriterande Utvecklingslista

15 P44 PS C I läge summering/ gruppering skall endast de transar visas som avser motsvarande kolumnval (periodomfattning). Ex vis om kolumn valet avser senaste period skall endast de transar visas som motsvaras av detta. P45 PS C Summering/ gruppering skall fungera oavsett nodnivå. Gäller då givetvis endast för de transar som finns på respektive nod. P46 PS C För registrering av fri text skall uppdateringsknapp finnas. Som det nu är görs uppdatering vid Esc vilket är ologiskt. Vid felaktigt för- farande låser funktionen och det går inte att komma åt texten. Detta är felanmält P47 PS C Kolumnvalet skall kompletteras med möjlighet att ange - och skriva ut periodomfånget. P48 PS C Vid användande av rapportgrupp 1 och/ eller 2 för utskrift av apport som avser viss nod skall denna nod automatiskt läggas in i urvalet (avser klarrapport) Utvecklingslista

16 R01 3 RK AT HBET-status används felaktigt i systemet i vissa lägen t ex. Avskrivna fakturor skall inte vara HBET utan t ex AVSK. Delbetalda fakturor skall inte vara DEF utan t ex DBET. Fakturor som är betalda innan de är slutkonterade skall inte heller vara HBET,utan t ex FBET (förhandsbetalda). R02 - RK KB-R A Kunna avsluta med flera aconton. Den funktionalitet som finns idag är endast användbar i undantagsfall. Aconton saknar fakturabelopp. När man skall skriva ut ett kontoutdrag för en kund under ett visst tidsintervall så blir beloppet på acontot noll. R RK KFX A Man ska kunna byta RESK-kod på delbetalda fakturor samt göra avskrivningar på dessa. Byts denna maskinellt räknar den fel. R04 - RK KFX A KFX påverkar KUV-statistiken. En faktura som är avskriven med KFX skall inte räknas som betald. Eventuellt kunna styra om KFX skall påverka statisiken eller ha särskild statistik för KFX. R05 - RK KFX A KFX räknar inte rätt momsbelopp om man avskriver en delbetald faktura. Istället så bokas hela det ursprungliga momsbeloppet bort. R06 - RK KFX A KFX med beloppsgräns per reskontraposttyp. I KFX kunna välja vilken/vilka reskontraposttyper som beloppsgränsen automatiskt skall avskriva. R07 - RK KRJ A KRJ med fr o m datum. R09 24 RK KUV/LVV A Från de olika frågerutinerna i RK skall man kunna backa ett steg i taget med en knapp och tillbaka till början med en annan knapp. T ex. Börja med KUV, sedan en faktura, sedan bokningar på den fakturan, sedan en speciell verifikation. R10 99 RK LFJ/KFJ A I LFJ och KFJ bör framgå, förutom fakturabelopp inkl moms, även uppgift om varav moms och fakturabelopp exkl. moms. R11 97 RK LFK A Vid kopiering av föregående rads fält vid kontering bör markören automatiskt flyttas till nästa registreringsfält tidsvinst. R RK BPJ A En komplett inkassojournal med automatik som innehåller de uppgifter som krävs vid anlitande av extern inkassobyrå. För att BPJ ska vara komplett för en extern inkassobyrå måste följande fält kompletteras: Kundens adress, fakturaspecrader samt momsbeloppet måste framgå Utvecklingslista

17 R13 19 RK KFR A Antalsfältet skall klara av större värden. Belopp skall klara flera decimaler. Själv kunna ställa in "skalning/precision" på dessa värden. Minst två decimaler i antalsfältet och minst fyra i à-pris. R RK LFR A Fältet fakturanr och Er referens ska separeras. Registrering och sökningsbild, ej samma. Dessa ska skiljas åt. R RK LVR A Godkännarfunktion på leverantörsupplägg/ändringar. Ide om att leverantörens status kan vara godkänd/aktiv, ej godkänd/passiv. Varje gång kommandot LVR används måste leverantören godkännas. Signal på UBJ om leverantören ej är godkänd. R16 81 RK LFR A Använda sig av rimlighetskontroll när man registrerar utländska fakturor med individuell kurs. Jämför mot TBR. Exempel: +/-10% R17 82 RK LFR A Er ref skall vara obligatorisk vid leverantörsfakturaregistrering. Skall vara valbart. R18 85 RK LFR A Kreditnotor skall alltid vara förfallna och dras av vid betalning i UBJ. Skall vara valbart. R19 92 RK LVR A Kunna styra behörighet per fält i LVR. T.ex. att ändra bankgiro kräver nivå 3. Att ändra adress kräver nivå 2. R20 95 RK A Man måste kunna ta bort en mallfaktura som är inaktuell R21 - RK KBR A Förslag att verdatum och valutadatum blir samma. R22 - RK BPR, mfl A Markören skall ligga kvar på den senaste markerade fakturan vid registrering i BPR. R23 - RK LVR A Inte bara ändringsdatum och signatur för senaste ändringen skall framgå utan också vad som ändrats. R24 - RK KFN A Skall kunna se signalmarkerade kundfakturor i KR. R25 - RK KR A Fånga upp fakturor som bytt reskontrakod genom ett datumintervall. R26 - RK KR A Sambandskontroller på tabeller som för objekt. RK:RTR samma sätt som i EK:VTR. R27 - RK IF A Elektronisk fakturering via . R28 - RK B Ny funktion! Kreditpoäng som påverkar texten på kravbreven och även antalet kravbrev. Kreditpoängen räknas ut med hänsyn till hur kunden betalar. T.ex. bra betalare => tre kravbrev och "vänlig" text. Dålig betalare => två kravbrev och "skarpare" text. R29 - RK LFK B Slutkontering skall inte kunnas göras före ankomstregistreringsdatum. Kunna styra detta med parameter i RTR Utvecklingslista

18 R30 - RK UBJ B Delsumma per SEK per dag. Detta finns för utländska valuta men inte för SEK. R31 55 RK BPJ B Betalningspåminnelser måste kompletteras med kundens referens per faktura. Endast eget fakturanummer är inte tillräckligt. Gäller även kontoutdrag och räntefakturor. Detta går tydligen redan idag genom inställning i RK:$faly. R RK BFRI B BFRI-tabellen skall kunna ha inne 2 år samtidigt R RK KFU B Besöksadressen kommer inte ut. I $FALY ska besöksadressen kunna komma med (det finns de kunder som har långa adresser) R34 84 RK LFR B Kunna styra vilka fält som skall spärras när status är HBET. T.ex. er ref skall inte kunna ändras när en faktura är HBET. R35 - RK LR B Begära kvittning, ger negativa vernr. Vill att dessa skall ses i DVV. Finns bara i RK. Kvittning fungerar bara för direkt slutregistrerade fakturor. R36 - RK KR B Möjlighet till flera fakturautseenden i KR. R37 - RK UBJ C UBJ sorterad efter slutkonteringsverifikationsnummer.valmöjlighet vad sortering skall ske efter. Om man slutarkiverar fakturorna efter slutkonteringsvernr så blir det svårt att från UBJ-listan hitta fakturorna. R38 - RK C Man kan inte se vilken periodiseringsnyckel man har använt på en periodiserad faktura i RK. När man skriver ut syns det i textfältet på verifikationen. R39 1 RK C Skilja mer på tabeller mellan LR och KR. T.ex. BFRI, BETV. Kunna ställa in om tabellen skall vara gemensam eller bara LR/KR. R40 89 RK LRJ C Kunna värdera utländska fakturor vid bokslut enligt försiktighetsprincipen R41 - RK C För att få utskrifter att fungera från RK via Postens ebrevsfunktion måste man ställa i RK:$faly så att inställningarna överensstämmer med de positionsanvisningar som Posten epp kräver. Detta får till följd att några lokala utskrifter av Fakturor, Påminnelser etc EJ går att göra från lokal skrivare så att positioner etc stämmer på fakturorna. För att råda bot på detta måste Prosit kompletteras med en funktion som gör att man kan ha fakturainställningar för lokal utskrift resp utskrift via ebrev. R42 12 RK TBR U För lätt att göra fel i den sträng som innehåller information till Postgirot Utvecklingslista

19 R43 16 RK FLJ U Listan skall innehålla alla fakturor i reskontran som har saldo. Inte bara DEF-fakturor. Gäller även FKJ. R44 18 RK KFR U Öresavrundning skall synas vid fakturautskrift. R45 25 RK RNJ U Kunna ändra räntekoden på fakturan i RNR för de fakturor man inte vill ha med i räntekörningen. R46 33 RK LFJ U Urval per makuleringsdatum. R47 34 RK LFK U Kunna ändra attesterare i LFK. R48 45 RK LVR U Utbetalning till bankkonto med avisering fungerar inte om adressen bara innehåller postnummer + ort. R49 - RK LR U Färdigställande av kvittningsfunktion. Omfatta även ankomstregistrerade fakturor Utvecklingslista

20 Förklaringar: Delsystem (prefix till ) A = Anläggningsredovisning E = EK,OCP,MSP, Maxx, generellt O = OLFI P = Projektstyrning R = Reskontra m m Proiritet AT - Topprioritet A - Skakrav, hög prioritet B - Prioritet C - Något lägre prioritet U - Utveckling just nu. (WM-data skall här ange release.) Utvecklingslista

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Tid- & Projekt är anpassningsbart och kan tjäna flera olika syften. Den arbetsgång som beskrivs i detta dokument kan läsas som en allmän

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Raindance - Anläggningsredovisning

Raindance - Anläggningsredovisning Översikt...2 Allmänt...2 Indata/flöden - Anläggningsredovisning...2 Menyer...3 Huvudmeny Anläggningsregister...3 Anläggningstyp...4 Planmässig avskrivningstyp...6 Hantering av Preliminära Anläggningsobjekt...8

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems för det enkelt för dig att sköta administrationen för din förening. Programmet lämpar sig för en eller flera föreningar. I har vi samlat allt du behöver för din förenings administration.

Läs mer