Modul Kommando Datum Prioritet Beskrivning WM-datas Kommentar Utvecklingslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modul Kommando Datum Prioritet Beskrivning WM-datas Kommentar. 99-02-05 Utvecklingslista 1999 1"

Transkript

1 A01 - AR A Objektsstrukturerna som finns i EK skall även finnas i AR. A02 - AR A Vid simulering av kapitalkostnader skall AR ta hänsyn till avskrivningar som kommer att ske under simuleringsåret. Vid simuleringar av kapitalkostnader för innevarande år skall även finnas möjlighet att välja att redan beräknade perioder tas med. A03 - AR PBA/KBA A Vid uppdateringar skall def. sättningsjournal skall kunna skrivas ut flera gånger. A04 - AR POR/DOR A Kommandona POR och DOR är mycket långsamma. Beror delvis på att sökninga börjar innan urval fyllts i. Sökbild bör komma först innan själva sökningen börjar. A05 - AR A Sökning skall kunna ske på objektsbeskrivning i AR. A06 - AR DOF A Förlaga: Kopiera fungerar ej i alla fält vid kopiering. A07 - AR DOR A Ändringar i DOR, skall kunna välja om verifikation skall skapas i EK. Avser tex ändringar av felstavat namn etc. A08 - AR UTR A Att kunna registrera köparens motpart vid försäljning i kommando UTR. Nu måste registrering ske i DOR innan registrering sker i UTR. A09 - AR UTR A Man skall på ett enkelt sätt via externanrop kunna skilja på om ett objekt är försålt eller utrangerat. Skall komma direkt från AR utan omvägar via EK och där angiven händelsekod. A10 - AR AR B Skall ej vara nödvändigt att lägga upp perioder i EK för simuleringsår. A11 - AR UTR B När man går in på kommando UTR för att utrangera eller försälja så är det förifyllt att det är en utrangering och belopp. Bör ej vara så eftersom risken för fel ökar. A12 9 AR DOR B Vid överföring från POR till DOR samt direktregistrering i DOR finns fält för angivande av ver.datum för definitivsättning. Defaultvärde för detta är dagens datum. Inget datum borde föreslås vilket skulle minimera risken för periodiseringsfel Utvecklingslista

2 E01 - EK svr AT Undersökvägar skall alltid skapas då undersökvägen innehåller exakt samma objekttyper som grundsökvägen även om äkta strukturer förekommer. E02 4 RK - Ursprung: E03 EK Rapporter och exportformat Tillägg: AT Förbättrad listsortering: RK -LFV /KFV/LDR/KFR: Skall kunna bläddra from ett *-sökning såsom det fungerar i t.ex. OBV om man väljer fr o m konto 4*. Vid återhopp från visad faktura till sorteringslistan skall användaren hamna på just vald faktura. -LFV/KFV/LFR/KFR: Ordningen på fakturor, sista fakturan skall komma först. Sorteringsordning skall vara valbart. -KBR,/KBJ: Sortera listan i den ordning man matar in fakturorna i vid betalningen. Nästan omöjligt att stämma av inbetalningar som har många fakturor. EK Funktion för att snabbt söka i längre listor vid skärmutskrift (t ex DVV, LFV). Skall dessutom kunna detaljgranska och återkomma till samma position i registret vid bläddring. OLFI När man sökt in en leverantör skall komma tillbaka till samma sökställe så att man slipper starta om sökningen AT ARL, ARP, ARA: Exportformatet skall vara Windows standardformat för enkel hanterin i t ex Excel. Exempel: Decimalkomma istället för punkt, minustecken på rätt sida om beloppet o s v. ARL: Skall kunna se sista sidan i utskrifter med samtliga windowsklienter. E04 - gen A Utökad säkerhetsfunktionalitet kopplad till hanteringen av betalningsfiler inne i Prosit med tillämpning av de formatstandards som Swedifact Finans rekommenderar avseende autenticering, digital signatur, kryptering av informationen m m. Idag rekommenderas att säkerhetsrelaterad betalningsinformation paketeras i form av EDIFACT-meddelandet AUTACK. Prosit bör således kunna producera detta meddelande" Utvecklingslista

3 E05 - ocp adp maxx konsol en A Dokumentation av ADP, maxx, konsolen med bl a fullständig dokumentation av samtliga fält samt möjliga kommandon med samtliga optioner. Förklaring av samtliga fält/tabeller i maxxdatabasen. Detta skall kompletteras med ökad säkerhet i konsolen (Unix/NT). Här bör förbättring ske genom att åtkomst till berörda filer, t ex postart eller pocons, skyddas med inloggningstvång. E06 37 EK A Utskrift av rapportplan inkl rapportgrupper och rapportinformation för systemdokumentation. E EK msp A Skall kunna ta ut lista som visar vilka användar- eller gruppsignaturer som är registrerade per tabell. Med tabell menas verifikationstyper, sökvägar, rapporter samt alla övriga tabeller o dyl i samtliga prositdelsystem där behörighetssignaturer kan förekomma. Lista skall kunna beställas på antingen tabell eller behörighetssgnatur samt sortera på båda. Urvalen skall kunna avse enskilda poster, intervall eller samtliga poster. E EK arr A Enklare att nollundertrycka (J/N). Kunna nollundertrycka i flera block före utan att göra testblock för att kontrollera nollundertryckning. Det borde sitta en parameter i rapporthuvudet som innebar att man kan nollundertrycka hela rapporten. E EK dvr A Vid registrering kunna välja omslutningsinformation för både debet och kredit. I nuläget visas bara differens. E10 - EK dvv A Tillägg av uppgifter avseende antal transaktionsrader samt total summa debet resp kredit i visningsbilden för verifikationer. E11 - EK hvr A HVR skall kunna köras vid periodstatus "bokslut". E12 - EK arp arl m fl A Tillägg av funktionalitet vid utskrift mot skrivare -1: a) Det skall gå att ställa in defaultvärden avs vart utskriften skall gå (skärm, fil eller skrivare). b) Vid förhandsgranskningsläge skall visning av utskriftens sista sida kunna väljas. c) Fil skall kunna skapas från förhandsgranskningsläge (på valbar plats på PC:n). E13 - EK A Möjlighet att selektera på datum samt aktiv- och passivstatus för alla fält och objekttabeller Utvecklingslista

4 E gen A Systemet klarar inte bokföringslagens krav på behandlingshistorik. Bättre loggningsfunktioner, ex leverantörsupplägg, användarupplägg. Det står ej vad som ändrats. Loggen borde även innehålla gammal och ny post. E15 EK ara B Förbättrad ARA-funktion: -Smidigare kunna byta period. Kanske en blädddringsknapp (nästa/föreg) som i GARA. Dessutom kunna bläddra fram alla perioder bakåt/framåt och inte vara begränsad som idag. -Kunna ha rapporter som är bredare än en skärmsida och då kunna scrolla i sidled. -Kunna sätta rubriker själv. Alltför kryptisk idag. E EK arp B Val av flera kopior för en utskrift. E EK $svxr B Alla kopplingar från vald sökväg skall visas. I dag visas endast kopplingar mot olika rapporter. E EK obö B Intervall inom en objekttabell i OBÖ vore önskvärt. Idag finns inget alternativ till att läsa över samtliga objekt i förteckningarna till t ex en testmiljö. E19 - EK ara, gara B Möjlighet att bryta på enskilt datum inte som nu enbart hel period i ARA och GARA. E20 - EK arp externanrop B Externanrop 241 EK. Möjlighet att söka på aktuellt värde ("&") el parameterintervall ("#") för ver.rad svr. I nuläge går detta endast på ver.nr SVN och objekttyp SOT. Användningsområde: Skriva ut hel verrad som sökts ut i externanrop 210 EK. E21 - EK dvr B Utskrift av verifikation direkt från DVR. Utskriften ska uppfylla bokföringslagens krav på verifikation med datum m m samt en rad för underskrift. E22 - gen xxu m fl B Möjlighet för samtliga användare att på ett enkelt sätt stoppa egna pågående utskrifter. E23 - msp vlg, ulg B Utskrift skall innehålla samma information som visningsbild. E24 - msp skl, rbk, rsk B Möjlighet att lägga stoppkloss på valfri plats i bakgrunds- och skrivarkö. E EK arr C Möjlighet att kopiera flera rader samtidigt mellan block. Möjlighet att kopiera rader mellan rapporter. E26 - EK dvr C Tillgägg av funktion i DVR för att enbart se och bearbeta felaktiga transaktionsrader på verifikation Utvecklingslista

5 E27 - EK dvr C Anmärkningsfält på verifikation på samma sätt som på faktura i RK. E28 - EK dvr C Visning av objekttext vid registrering. I TTR skall man kunna lägga in fält för visning av objekttext på registrerat objekt. Jmfr fält i ARR Utvecklingslista

6 O01 - OLFI GEN AT Hantera flera valutor och leverantörer på en order O02 - IN LEV AT Man skall kunna ha flera PG resp BG på en och samma leverantör O03 - IN AVT AT Man måste kunna kontera upp ett avtal som en order med flera konteringsraden som sedan kan ärvas till en leverantörsfaktura vid FAK. O04 - OLFI GEN A Utökad information i sökbliderna, ex man måste se mer när man söker in en lev. O05 - IN/OR ORD A Enhetsomvandling Systemet skall i Inköp kunna räkna om en alternativ enhet till en annan, d v s om man får en beställning i st så skall Prosit räkna ut hur många kartonger det blir, hur många lastpallar etc. Omvandlingstalen finns angivna i artikelregistret sid 1 Alternativa enheter. O06 - IN/OR IOR/ORD/IN T A Det skall finnas ex en infokod som talar om att det skett en avvikande lev, pris el dylikt. O07 - IN A All statistik skall vara valbar, basenhet, försäljningsenhet osv O09 - IN A Det bör finnas ett utbud av basrapporter/journaler. Ex lev/artikel/belopp O11 - RG ADR A Går ej att ta ut fullständig lista på leveransadresser. Mycket viktig för att kunna administrera systemet och upprätta intern kontroll. O12 - OR INI A Vid bilden plockorder ser man ej vilka kundordernr som är kopplade till plockordern. O13 - OLFI GEN A När man söker in konto, kostnadsställe, lev syns det ej om objektet är passivit eller tidsbegränsat. O14 - RG TBR A Obligatoriska struktuer syns meddelas ej vi inläggandet av nytt objekt. Detta kan få förödande effekter och man kan få lov att köra om alla sökvägarna i systemet. O15 - IN IOR/ORD A Man bör kunna knyta om en prliminärorder om man har knytit den mot fel leverantör. O16 - IN IOR/AVT A Man skall kunna göra en procentuell fördelning av order och avtalsrader O17 - OLFI GEN A Det skall gå att registera accent, tyskt u, osv O18 - IN GOD A Varumottagare saknas på godsmottagningsbilden. O19 - IN ART A Man skall kunna söka på alla tecken i en artikelbenämning.ex om pos är tips skall man kunna söka *tips* O20 - IN IOR A Sökning på avtal i IOR skall endast ge träff på avtal på vald leverantör Utvecklingslista

7 O21 - OR INT A I sök plockorder under plock och återrapportering skall InternorderID vara ett begrepp som är sökbart. O22 - OR INT A Det skall gå snabbare att skriva ut en plocklista, man skall slippa alla mellanled (bockningar m m). O23 - RK RTR A I RTR måste man ändra Vår ref till BB/inköp vilket gör att man i RK ej kan söka på vår referens. Vi måste kunna söka på Vår referens. O24 - LA LAV A Man måste kunna slektera vissa lagerzoner och artikeltyper vid utskrift. Man måste även kunna gör urval på konto i kodsträngen för utskrift. O25 - IN GOD C Orsaksskod, typ normal, men som ej ger status J som normal gör. Den nya orsakskoden skulle således inte ge vare sig ll eller J utan endast G vid godsmottagning Utvecklingslista

8 O26 - OR/IN FAK U FAK-rutinen ses nu över av WM-data. Exempel på vad som bör beaktas i detta arbete: Det måste gå att ta ut en lista per fakturahandläggare så dom ser status på sina knutna leverantörsfakturor. Att sitta och bläddra och leta via IOR är tidsödande och ineffektivt. (IN:FAK) Ser ej på visa fakturerat att man har makulerat en leverantörsfaktura. (IN:IOR) Det måste vara svårt att göra fel vid handläggningen av levfaktura i FAK. Ett <enter> kan vara förödande. (IN:FAK) Status förändringar måste hela tiden synas oberoende var man befinner sig i systemet. Det måste finnas en status som anger att faktura knutits till order trots att man ej bekräftat orderbilden i FAK. (OR/IN:ORD/INT/IOR/FAK) Kunna hoppa från RK direkt till inköpsorder. Denna funktionalitet finns från PS till inköpsorder. Även kunna hoppa från ARA till inköpsorder. I ARA kan man hoppa till faktura i RK men inte till inköpsorder. (RK:LFK) Överföring från FAK till AR skapar problem: Exempel: Inköp av möbelgrupp (bord, stolar m m) Konteringsrader läggs först in i delsystemet ORDER. Raderna imorteras tll FAK där de godkänns och slutkonteras. Det är nu problemet uppstår: Istället för en investeringstotal för hela paketet så överförs konteringen i FAK över till AR rad för rad. Raderna skulle behöva föras över till AR i klump för att kunna hanteras. O27 - Stående U Det skall vara möjligt att registrera manuella priser. order O28 - Stående order U Från betalplanen skall man kunna se vilka kundorder som är knutna till den aktuella betalplanen. Via menyval skall man komma till en söklista, som skall vara utskriftbar. O29 - IN ART U I sökning artikel skall man se knytna leverantörer och eventuella artikelpriser Utvecklingslista

9 O30 - IN AVT U Att det inte går att söka på avtal anser vi vara ett fel inte en utveckling. Vi lägger in det här så att vi kan bevaka att WM åtgärdar detta. Det är lovat klart till 8.0 vilket är alldeles för sent. O31 - IN AVT U Det måste gå att söka avtal på leverantör, kst, artikel osv Utvecklingslista

10 P PS AT Fri text. När vi lagt upp en fri text på noden och vill gå in och komplettera eller läsa den kommer frågan "Vill du ta bort nodens fria text?". Det är alldeles för lätt att av misstag svara "ja" på den frågan. Frågan borde inte ställas, det kommer inte att vara särskilt vanligt att man vill ta bort den text som man lagt in. Av nodbilden måste det framgå med någon typ av markering att det finns fri text registrerad på noden. Som det är nu måste man klicka på knappen "fri text" för att kontrollera om det finns någon text registrerad eller ej. P PS AT Det skall finnas en avstämningsmöjlighet mellan PS-tid och PS-NO/EK.. TI/ TS: I registreringsbilden bör även rubriken på huvudprojektet visas. Nu visas endast projektnumret. Platsen mellan projektnumret och tidrutan är tom. Det är svårt att "hålla raden" vid tidregistrering. Om inte huvudprojektets rubrik kan läggas ut måste någon form av linjering ordnas. TI/ TS Dagsummeringen på tidregistreringsbilden bör förskjutas åt höger eller vänsterför att öka tydligheten. P PS A Kopieringsfunktion bör införas i PS, lika den som finns i EK, RK. P PS A Scrolla i sidled i No. P PS A PS-tid; Sök eget Under sök eget kommer bara ordernummer upp. Benämningen och statusen på ordern bör också visas. P PS A Olika nodnivåer i nodlista Vi bör kunna visa flera nodnivåer i listboxen. Man skall vid varje tillfälle kunna ha möjligheten att klicka sig ner på önskad nod. Det vore bra att kunna göra ett urval så att t ex en nodnivå "hoppas över" och listan visa kvar nivåer Utvecklingslista

11 P S A Villkor i globala ändringar Globala ändringarna behöver kompletteras med en ruta för villkor. Detta skulle vara till stor nytta för t ex omkostnadsorder som skall ändra status från t. ex. S till A om ett visst fält innehåller ett visst värde eller datum. Detta skulle kunna byggas på så att vi för varje villkor har ett fält där vi anger vilket fält vi skall kontrollera, ett fält som talar om hur jämförelsen skall ske t. ex. >, =, < samt ett fält som anger information som jämförelse skall ske mot. P PS A Periodutskrift saknas vid utskrift När man gör en utskrift från ett kolumnval i PS kan man endast se utskriftsdatum och ej period. Man bör kunna se vilket urval man gjort i beräkningen t ex att perioden avser 9602 och Ack. utfall , i ett fält. Ett alternativ (men ej så br lösning eftersom man skriver inuppgifter manuellt) är att vid utskriftstillfället: manuellt skriva in "vald period" + "ack period". Nackdel är att man inte ser uppgiften på skärm i PS samt att man kan ha fler alternativa beräkningar t. ex föregående period 9601, nuvarande period 9602, nästa period 9603 etc. P PS A Listning av ej klarmarkerade veckor borde istället innehålla registrerad tid och möjlighet till urval. Som listan fungerar idag räcker det med att en användare registrerar en timme för att systemet skall uppfatta veckan som klarmarkerad. P PS A PS Tid; OK/Avbryt Man är tvungen att trycka på OK och avbryt för många gånger. Användarna upplever inte det logiskt. Ordet avbryt ger associationen att processen avbryts, dvs att ingen tidredovisning sker. Man borde komma direkt till "hjälplistan" vid kommandot TI och TS och klarmarkera från hjälplistan. P PS A Möjlighet att koppla vyer till användare, direkt vid upplägg av vyn, utan att registrering sker i registervård. (End Delotte.) P PS A Summering per år bör motsvara bokföringsåret. Vid t ex brutet räkenskapsår per 30 april skall årssummeringen motsvara perioden 1 maj - 30 april. (End Deloitte.) P PS A Skapande av fellistor fungerar bra i EK bra. I PS är de oläsbara. P PS A Möjlighet att ändra intäktspris på nerlagd tid innan fakturan skapas i FA Utvecklingslista

12 P PS A Kopiering av mallprojekt Vid kopiering av mallprojektets underliggande noder till ett nytt projekt skulle de uppgifter man satt arv på ärva den nya "moderns" uppgifter. Som det är nu kopieras noderna precis som de är. P PS A Utökad funktionalitet avseende rapportgenerator mot PS. Om möjligt bör detta lösas utan att man behöver använda externanrop. Det är en klar brist att inte på ett enkelt sätt kunna framställa spontana rapporter utifrån information som bara finns i PS. Detta skulle också minska all den dubbellagring av information som vi är tvingade till för att möjliggöra effektiva uttag av rapporter. P PS B Förbättra kommandona kopiera till/från så att man kan stå på noden som man skall kopiera till och begära kopiera från P PS B Kontroll av antal positioner i kolumnval. När man lägger upp ett kolumnval vore det värdefullt om den räknade antalet positioner som man lägger ut. Om antalet överstiger vad som kan visas på skärm skall detta meddelas. P PS B PS-tid; Rubriker Det bör finnas en rubrikrad som visar vilken bild man befinner sig på. Exempel: Översiktbild - Registreringsbild - Visa bild - Detaljbild P PS C Utökat antal saldotyper per händelsetyper. P21 PS C Möjlighet att sätta behörighetsnivå på nodtyp. Motivet är att de övergripande noderna, varifrån vissa uppgifter ärvs, skall kunna låsas för oavsiktlig ändring. P22 PS C Möjlighet att sätta behörighetsnivå på fria fält. Motivet ansluter till ovan och avser möjlighet att låsa vissa fält för oavsiktlig ändring. Exempel på sådant fält är Ordertyp som styr konteringen i EK. P23 PS C I tidregistreringen (TS) och även på transen i Ps skall det framgå vem (signatur) som gjort registreringen. Denna signatur får inte skrivas över av den som kör GKT (möjligen kompletteras med dennes signatur). P24 PS C Det ska vara möjligt att bläddra i sidled i nodfönstret. Samtidigt skall det vara möjligt att låsa viss( a) kolumn( er), ex vis nod- id och benämning. Motivet till önskemålet är kanske självklart men fördelen med att kunna utöka antalet kolumner ger, i sin tur, möjlighet att reducera antalet vyer Utvecklingslista

13 P25 PS C Det skall gå att välja nod och vy samtidigt, utan att först få upp ett gam val. P26 PS C Det skall gå att summera/ gruppera transaktioner oavsett nodnivå. P27 PS C I det utökade kolumnvalet skall det vara möjligt att undertrycka nollrader. Detta ger möjlighet att en vy visar relevant information, oavsett nodtyp (ordertyp). Samtidigt elimineras ett antal 0- rader i de flesta vyerna. Vid utskrift skall antal sidor anpassas till vad vy n faktiskt visar. P28 PS C Det skall gå att lägga in flera vy- knappar P29 PS C Det skall gå att, på företagsnivå och/ eller anv grupper, registrera defaultknappar för vyer. Endast avvikelser från dessa behöver då registreras per person. P30 PS C Bättre möjlighet att konfigurera bilder. Exempel är: * Fast info 1 och 2, där Fast info del 2 endast avser tidregistrering tillåten (borde flyttas till del 1vilket underlättar registrering). * Tidregistrering (TS), där vissa fält borde kunna uteslutas (Debiter bar tid, Prisgrupp, Prisfaktor). P31 PS C Snabbknapp för utskrift (gäller samtliga moduler) P32 PS C Möjlighet att skriva ut den enskilda transaktionsbilden (utan att tvingas gå till Word) P33 PS C I sökning på orderstruktur (via kikaren) visas inte hela strukturen om inte denna ryms före benämningen. P34 PS C Det skall gå att skriva ut (hela) strukturen. I finns utskrifts- knapp men denna fungerar inte Utvecklingslista

14 P35 PS C Det skall gå att söka efterkalkyl (Vy) för viss period utan att göra speciella vyer (med -1, -2 osv). P36 PS C Affo-post skall inte skapas för 0-poster. P37 PS C Vid sökning på nod som inte finns skall detta signaleras - inte visa en tidigare order. P38 PS C Det skall gå att rensa utfallstransaktioner på valda noder (med tillhörande undernoder) och för visst periodomfång via speciell körning. Exempel på noder är std- pris- order, omk order m fl där endast orderposten skall kvarstå. P39 PS C Det skall gå att ta bort noder med utfallstransaktioner (kommando AVB ) om vissa förutsättningar är uppfyllda. En av förutsättningarna är att kunna välja att viss saldotyp (Pia) får ha ett max-, och minvärde (se även punkt 1.2 ovan). P40 PS C Tidregistrering (TS). Det skall gå att, på företagsnivå, ange om klarmarkering skall ske direkt (automatiskt) eller ej. Den separata Klarmarkeringen innebär inget annat än att registreringsarbetet blir tyngre. P41 PS C Registrerade tidstransaktioner skall behållas i den ordning de registrerats till dess att GKT är körd. P42 PS C Det skall gå att registrera fler än 300 timmar. Behovet är lokalt för div T och ampèretimmar. P43 PS C Vid utskrift av transaktioner med därpå åtföljande avbryt söker. Prosit alla transaktioner på nytt för att presentera dessa. Det verkar onödigt att över huvudtaget släppa transaktionerna vid utskrift för att åter söka upp dessa vid avbryt. Vid stora trans- aktionsvolymer tar detta tid och är irriterande Utvecklingslista

15 P44 PS C I läge summering/ gruppering skall endast de transar visas som avser motsvarande kolumnval (periodomfattning). Ex vis om kolumn valet avser senaste period skall endast de transar visas som motsvaras av detta. P45 PS C Summering/ gruppering skall fungera oavsett nodnivå. Gäller då givetvis endast för de transar som finns på respektive nod. P46 PS C För registrering av fri text skall uppdateringsknapp finnas. Som det nu är görs uppdatering vid Esc vilket är ologiskt. Vid felaktigt för- farande låser funktionen och det går inte att komma åt texten. Detta är felanmält P47 PS C Kolumnvalet skall kompletteras med möjlighet att ange - och skriva ut periodomfånget. P48 PS C Vid användande av rapportgrupp 1 och/ eller 2 för utskrift av apport som avser viss nod skall denna nod automatiskt läggas in i urvalet (avser klarrapport) Utvecklingslista

16 R01 3 RK AT HBET-status används felaktigt i systemet i vissa lägen t ex. Avskrivna fakturor skall inte vara HBET utan t ex AVSK. Delbetalda fakturor skall inte vara DEF utan t ex DBET. Fakturor som är betalda innan de är slutkonterade skall inte heller vara HBET,utan t ex FBET (förhandsbetalda). R02 - RK KB-R A Kunna avsluta med flera aconton. Den funktionalitet som finns idag är endast användbar i undantagsfall. Aconton saknar fakturabelopp. När man skall skriva ut ett kontoutdrag för en kund under ett visst tidsintervall så blir beloppet på acontot noll. R RK KFX A Man ska kunna byta RESK-kod på delbetalda fakturor samt göra avskrivningar på dessa. Byts denna maskinellt räknar den fel. R04 - RK KFX A KFX påverkar KUV-statistiken. En faktura som är avskriven med KFX skall inte räknas som betald. Eventuellt kunna styra om KFX skall påverka statisiken eller ha särskild statistik för KFX. R05 - RK KFX A KFX räknar inte rätt momsbelopp om man avskriver en delbetald faktura. Istället så bokas hela det ursprungliga momsbeloppet bort. R06 - RK KFX A KFX med beloppsgräns per reskontraposttyp. I KFX kunna välja vilken/vilka reskontraposttyper som beloppsgränsen automatiskt skall avskriva. R07 - RK KRJ A KRJ med fr o m datum. R09 24 RK KUV/LVV A Från de olika frågerutinerna i RK skall man kunna backa ett steg i taget med en knapp och tillbaka till början med en annan knapp. T ex. Börja med KUV, sedan en faktura, sedan bokningar på den fakturan, sedan en speciell verifikation. R10 99 RK LFJ/KFJ A I LFJ och KFJ bör framgå, förutom fakturabelopp inkl moms, även uppgift om varav moms och fakturabelopp exkl. moms. R11 97 RK LFK A Vid kopiering av föregående rads fält vid kontering bör markören automatiskt flyttas till nästa registreringsfält tidsvinst. R RK BPJ A En komplett inkassojournal med automatik som innehåller de uppgifter som krävs vid anlitande av extern inkassobyrå. För att BPJ ska vara komplett för en extern inkassobyrå måste följande fält kompletteras: Kundens adress, fakturaspecrader samt momsbeloppet måste framgå Utvecklingslista

17 R13 19 RK KFR A Antalsfältet skall klara av större värden. Belopp skall klara flera decimaler. Själv kunna ställa in "skalning/precision" på dessa värden. Minst två decimaler i antalsfältet och minst fyra i à-pris. R RK LFR A Fältet fakturanr och Er referens ska separeras. Registrering och sökningsbild, ej samma. Dessa ska skiljas åt. R RK LVR A Godkännarfunktion på leverantörsupplägg/ändringar. Ide om att leverantörens status kan vara godkänd/aktiv, ej godkänd/passiv. Varje gång kommandot LVR används måste leverantören godkännas. Signal på UBJ om leverantören ej är godkänd. R16 81 RK LFR A Använda sig av rimlighetskontroll när man registrerar utländska fakturor med individuell kurs. Jämför mot TBR. Exempel: +/-10% R17 82 RK LFR A Er ref skall vara obligatorisk vid leverantörsfakturaregistrering. Skall vara valbart. R18 85 RK LFR A Kreditnotor skall alltid vara förfallna och dras av vid betalning i UBJ. Skall vara valbart. R19 92 RK LVR A Kunna styra behörighet per fält i LVR. T.ex. att ändra bankgiro kräver nivå 3. Att ändra adress kräver nivå 2. R20 95 RK A Man måste kunna ta bort en mallfaktura som är inaktuell R21 - RK KBR A Förslag att verdatum och valutadatum blir samma. R22 - RK BPR, mfl A Markören skall ligga kvar på den senaste markerade fakturan vid registrering i BPR. R23 - RK LVR A Inte bara ändringsdatum och signatur för senaste ändringen skall framgå utan också vad som ändrats. R24 - RK KFN A Skall kunna se signalmarkerade kundfakturor i KR. R25 - RK KR A Fånga upp fakturor som bytt reskontrakod genom ett datumintervall. R26 - RK KR A Sambandskontroller på tabeller som för objekt. RK:RTR samma sätt som i EK:VTR. R27 - RK IF A Elektronisk fakturering via . R28 - RK B Ny funktion! Kreditpoäng som påverkar texten på kravbreven och även antalet kravbrev. Kreditpoängen räknas ut med hänsyn till hur kunden betalar. T.ex. bra betalare => tre kravbrev och "vänlig" text. Dålig betalare => två kravbrev och "skarpare" text. R29 - RK LFK B Slutkontering skall inte kunnas göras före ankomstregistreringsdatum. Kunna styra detta med parameter i RTR Utvecklingslista

18 R30 - RK UBJ B Delsumma per SEK per dag. Detta finns för utländska valuta men inte för SEK. R31 55 RK BPJ B Betalningspåminnelser måste kompletteras med kundens referens per faktura. Endast eget fakturanummer är inte tillräckligt. Gäller även kontoutdrag och räntefakturor. Detta går tydligen redan idag genom inställning i RK:$faly. R RK BFRI B BFRI-tabellen skall kunna ha inne 2 år samtidigt R RK KFU B Besöksadressen kommer inte ut. I $FALY ska besöksadressen kunna komma med (det finns de kunder som har långa adresser) R34 84 RK LFR B Kunna styra vilka fält som skall spärras när status är HBET. T.ex. er ref skall inte kunna ändras när en faktura är HBET. R35 - RK LR B Begära kvittning, ger negativa vernr. Vill att dessa skall ses i DVV. Finns bara i RK. Kvittning fungerar bara för direkt slutregistrerade fakturor. R36 - RK KR B Möjlighet till flera fakturautseenden i KR. R37 - RK UBJ C UBJ sorterad efter slutkonteringsverifikationsnummer.valmöjlighet vad sortering skall ske efter. Om man slutarkiverar fakturorna efter slutkonteringsvernr så blir det svårt att från UBJ-listan hitta fakturorna. R38 - RK C Man kan inte se vilken periodiseringsnyckel man har använt på en periodiserad faktura i RK. När man skriver ut syns det i textfältet på verifikationen. R39 1 RK C Skilja mer på tabeller mellan LR och KR. T.ex. BFRI, BETV. Kunna ställa in om tabellen skall vara gemensam eller bara LR/KR. R40 89 RK LRJ C Kunna värdera utländska fakturor vid bokslut enligt försiktighetsprincipen R41 - RK C För att få utskrifter att fungera från RK via Postens ebrevsfunktion måste man ställa i RK:$faly så att inställningarna överensstämmer med de positionsanvisningar som Posten epp kräver. Detta får till följd att några lokala utskrifter av Fakturor, Påminnelser etc EJ går att göra från lokal skrivare så att positioner etc stämmer på fakturorna. För att råda bot på detta måste Prosit kompletteras med en funktion som gör att man kan ha fakturainställningar för lokal utskrift resp utskrift via ebrev. R42 12 RK TBR U För lätt att göra fel i den sträng som innehåller information till Postgirot Utvecklingslista

19 R43 16 RK FLJ U Listan skall innehålla alla fakturor i reskontran som har saldo. Inte bara DEF-fakturor. Gäller även FKJ. R44 18 RK KFR U Öresavrundning skall synas vid fakturautskrift. R45 25 RK RNJ U Kunna ändra räntekoden på fakturan i RNR för de fakturor man inte vill ha med i räntekörningen. R46 33 RK LFJ U Urval per makuleringsdatum. R47 34 RK LFK U Kunna ändra attesterare i LFK. R48 45 RK LVR U Utbetalning till bankkonto med avisering fungerar inte om adressen bara innehåller postnummer + ort. R49 - RK LR U Färdigställande av kvittningsfunktion. Omfatta även ankomstregistrerade fakturor Utvecklingslista

20 Förklaringar: Delsystem (prefix till ) A = Anläggningsredovisning E = EK,OCP,MSP, Maxx, generellt O = OLFI P = Projektstyrning R = Reskontra m m Proiritet AT - Topprioritet A - Skakrav, hög prioritet B - Prioritet C - Något lägre prioritet U - Utveckling just nu. (WM-data skall här ange release.) Utvecklingslista

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden... 11

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23 Agressohandboken Uppdaterad 2012-05-23 Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 ALLMÄNT...3 1.2 INLOGGNING...4 1.3 LÄR DIG HITTA...6 1.4 BYTA LÖSENORD...7 1.5. VERKTYGSFÄLT...8 1.6 FUNKTIONSTANGENTER...9 1.7 UTSKRIFTER

Läs mer

2007 års nyheter i Hogia Ekonomi

2007 års nyheter i Hogia Ekonomi 2007 års nyheter i Hogia Ekonomi En sammanställning av programförändringar som skett i versionerna 2007.1 och 2008.1 av Hogia Ekonomi Innehåll: Sida Nyheter i modulen Redovisning 1 Nyheter i modulen Leverantörsreskontra

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Å-DATA Ekonomi. Handbok Redovisning. Å-Data Infosystem AB

Å-DATA Ekonomi. Handbok Redovisning. Å-Data Infosystem AB Å-DATA Ekonomi Handbok Redovisning Å-Data Infosystem AB Redovisning 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2. Startsida... 6 3. SYSTEMUNDERHÅLL... 10 3.1 Företagsuppgifter...

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31 Agressohandboken Uppdaterad 2013-01-31 Innehåll 1. AGRESSO... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 Byta lösenord... 5 De relevanta modulerna i Agresso innehåller:... 5 1.4 Förändringar

Läs mer

Manual dinumero Klient

Manual dinumero Klient Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Start dinumero Klient... 3 1.1. Inloggning... 3 1.2. Välj företag... 3 2. Programuppbyggnad... 5 2.1. Fakturalista... 5 2.2. Knapprad... 6 2.3. Fakturabild...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Periodisk Fakturering v9.0 Å-DATA Infosystem AB Periodisk fakturering 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2. Startsida Periodisk fakturering... 7 2.3 Rullgardinsmenyer...

Läs mer