Information från Torsby kommun DET VIKTIGA VÄRDSKAPET. ny ÖVERSIKTSPLAN AUTOMAT HJÄLPER LÅNTAGARE NR TORSBY NU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Torsby kommun DET VIKTIGA VÄRDSKAPET. ny ÖVERSIKTSPLAN AUTOMAT HJÄLPER LÅNTAGARE NR 2-2011 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 2 JUNI 2011 Information från Torsby kommun DET VIKTIGA VÄRDSKAPET ny ÖVERSIKTSPLAN AUTOMAT HJÄLPER LÅNTAGARE NR TORSBY NU 1

2 Innehåll VÄRDSKAP... 3 ÖVERSIKTSPLAN LIGHT (KORTVERSION AV KOMMUNENS NYA ÖVERSIKTSPLAN... 4 ETWINNING PÅ FRANSKA... 8 FÖRSKOLEPROJEKT M PAPIER MACHÉ MATEMATIK I FÖSKOLAN STOPPA LANGNINGEN nationaldagsfirande i Sysslebäck TURISTBYRÅN FLYTTAR VI TAR HAND OM TURISTERNA AKTIVITETER I SOMMAR AUTOMAT HJÄLPER LÅNTAGARE NY WEBB MED 13 BIBLIOTEK ÖPPET PÅ BIBLIOTEKET I SOMMAR PRAKTIKANT GÖR CYKELLEDER BOSTADSKLAGOMÅL? GRÄNSSAMARBETE KRING BRAND COMMUNICARE PÅ TUAB TRAFIK: NYA HASTIGHETSGRÄNSER ARKIV: FÖR 100 ÅR SEDAN I ÖSTMARK LEADER-RAPPORT EKONOMISKA LÄGET KÖPA BEGAGNAD BIL TILLGÄNGLIGHETSGUIDEN KLAR NYANSTÄLLDA GODE MÄN EFTERLYSES MOUNTAINBIKE-FÖRENININGEN PRESENTERAR SIG INLAGA: TORSBY ÅRSREDOVISNING 2010 I KORTHET Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Birgitta Brorson Motiv omslag: Lovisa Lewin, Åsteby plockar blommor. Utgivning: Fyra nummer 2011 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Spännande möten och skön sommartid Våren har varit hektiskt, som alltid får man väl säga. Nu stundar skön sommartid, och jag hoppas som väl många andra på bra väder och möjlighet att få umgås med släkt, vänner och kanske få knyta en och annan ny kontakt. Nu under våren har vi startat arbetet med Vision 2020 och det har inneburit flera spännande möten med invånare, företagare och företrädare för bl.a. föreningar. Vi vill precis som när vi jobbade med de mål och strategier som gäller idag ta fram de nya målen i dialog med er som bor och verkar här i vår kommun. Vi började i Ransby, gick vidare till Höljes, Värnäs och Östmark och nu i är det våravslutning i Torsby, på Sahlströmsgården den 14 juni. Tack alla ni som tog er tid att komma och diskutera kring kommunens framtid. Era synpunkter är värdefulla. Meningen är nu att de idéer och tankar som kommit fram vid dessa möten ska arbetas vidare med inom kommunens politiska grupper. I höst kommer vi tillbaka med nya möten då vi går igenom resultaten från vårens möten och så tar vi diskussionen ett steg längre. Möten är planerade i Sysslebäck 14 september, Värnäs 21 september och i Torsby 28 september. Då är alla hjärtligt välkomna! Årsbokslutet har tack vare hårt och målmedvetet arbete från förvaltningar och nämnder gett ett positivt utfall. Lågkonjunktur tillsammans med en minskande befolkning etc. gjorde ingångsvärdena något svårare än vanligt, men vi får säga att vi är nöjda. Vi har även sett en liten liten ljusning vad gäller befolkningsutvecklingen, vi vågar dock ännu inte riktigt tro på en trend, det krävs mer än en svala för att göra en sommar. Men barnantalet har ökat, och det har visat sig i att vi nu i höst öppnar två nya daghemsavdelningar vid Skogsbacken i Torsby tätort och en i Östmark. Det är verkligen positivt! Jag önskar er alla en skön sommar! HÅKAN LAACK (S kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Janne Gunnarsson från Värdskapet AB föreläser om värdskap i den vackert målade Piltz-salen på kommunhuset i Sysslebäck. Foto: Ulrika Andersson. Det viktiga värdskapet Den senaste aktiviteten i projektet Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen handlade om värdskap. Janne Gunnarsson från Värdskapet AB lockade cirka 130 personer till sin inspirerande föreläsning i Sysslebäck den första juni. Bland besökarna fanns allt från små föreningar till stora turismanläggningar samt elbolag och butiker. Janne Gunnarsson ger sitt föredrag om värdskap med en sån fantastisk värme och humor. Efter skratt och många insikter - som för oss alla egentligen är självklara - så känner jag mig fylld av ny och god energi, säger Henrietta Herou Pedersen, egen företagare inom friskvård, som besökte föreläsningen. Föredraget handlade om vikten av att utveckla ett välkomnande, inkluderande och öppet förhållningssätt för att nå ökad attraktionskraft och framgång, för såväl företag, organisationer, platser och individer. I en värld där produkter och tjänster blir allt mer lika är konsten att få människor att känna sig välkomna en avgörande faktor för att nå framgång i sin verksamhet. Det är jätteroligt att så många kom på föreläsningen. Att bemöta sina gäster och kunder på ett välkomnande sätt har stor betydelse för hur verksamheten utvecklas, oavsett vilken bransch det handlar om. Alla vill vi ju känna oss välkomna och det är ju stor chans att vi väljer att återkomma där vi blir väl mottagna, säger Ulrika Andersson, projektledare. Projektet arbetar vidare med ämnet värdskap, som är en del av destinationsutvecklingen och därmed projektets syfte. Till hösten erbjuder vi till exempel ett fortsättningsseminarium där företag och föreningar kan få tips och råd om hur de kan konkretisera värdskapsarbetet i just sin verksamhet till vardags. Det var en underbar stämning på föreläsningen här i Sysslebäck. Om värdskapet här är lika gott som stämningen, så tror jag att människor känner sig välkomna hit, säger Gunnarsson som har 30 års erfarenhet av att arbeta med ledarskap, utveckling, entreprenörskap och kommunikation. Du som vill veta mer om projektet eller har idéer om produktutveckling och kompetensutveckling, vänligen kontakta projektledare Ulrika Andersson. Ulrika Andersson projektedare , NR TORSBY NU

4 Foto: Gunilla Åberg Foto: Gunilla Åberg Foto: Jerker Brorson Ny översiktsplan för Torsby kommun I februari 2011 antog kommunfullmäktige den nya översiktsplanen, ÖP Under 2009 och 2010 arbetade vi med att ta fram planen och november 2009 januari 2010 var den ute på samråd. Då hade alla som ville möjlighet att komma med synpunkter. Vi ordnade också öppna möten i Sysslebäck, Stöllet och Torsby. Under hösten 2010 var planen utställd på biblioteket i Torsby och på kommunens webbplats, då alla hade ytterligare en chans att påverka resultatet. Översiktsplanen består av en planbeskrivning i text med bilder, tabeller, kartor och illustrationer. Dessutom finns Länsstyrelsens yttrande och stadsarkitektens utlåtande från utställningen med som bilaga. Tre större kartor som vardera visar hela kommunens yta ingår också. Ett viktigt komplement och underlag till översiktsplanen är Torsby kommuns naturvårdsplan som kommunfullmäktige antog i början av Det här fyra sidorna i Torsby Nu är en kortversion av översiktsplanen, som sammanfattar de viktigaste punkterna. Vill du läsa översiktsplanen och naturvårdsplanen finns de båda i sin helhet på se/op. En mindre upplaga finns också upptryckt på papper. Vad är en översiktsplan? Alla kommuner måste enligt planoch bygglagen (PBL ha en översiktsplan. Den ska hållas aktuell och ses över vart fjärde år. Översiktsplanen är viktig för kommunen på tre olika sätt: 1. För det första redovisa den de visioner som kommunen arbetar efter. 2. För det andra ger planen vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut i olika frågor. 3. För det tredje är planen ett sätt att visa hur man ska skydda olika statligt utpekade intressen. Översiktsplanen reglerar inte i detalj med bindande bestämmelser hur man planerar och bygger. Men den ger rekommendationer för hur alla mark- och vattenområden i kommunen ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanering ska följa samma regler i alla kommuner men kan utformas och disponeras på olika sätt. Även metoder att nå ut till kommuninvånare och andra som har intresse av planen kan variera mycket mellan olika kommuner. Markanvändning Översiktsplanen ska på ett heltäckande sätt visa både hur marken används idag och hur den ska användas i framtiden och vilka områden som ska utredas närmare. Skogsmark I Torsby kommun är skogsbruket betydande och helt dominerande i förhållande till jordbruket. Ca 81 % av kommunens yta täcks av produktiv skogsmark. Skogen är också viktig för friluftslivet, turismen, jakt och fiske. När skogsmark tas i anspråk för bebyggelse eller andra satsningar ska avvägningar göras för de olika intressen som finns i skogen. Jordbruk Åkerarealen i kommunen motsvarar ca 1 % av ytan. Marken används TORSBY NU NR

5 Markanvändning Varån Översiktsplan för Torsby kommun Översiktsplan för Torsby kommun Markanvändning Stor Långflon Audianoppi Höljenäs Varån Långflon Höljan Håkasätern Asp Audianoppi Vithammaren Åshem Ers Bastuknappen Höljenäs U1 Limmela Höljan Höljessjön Vithammaren Ers Håkasätern Krokforsen Teckenförklaring Tallåsen Havsvallen Klaråsen Höljessjön 967 Markanvändning Källmon Tennåsfallet Furufallet Röknölen Häståsen Stenmon Limmela Havsvallen Stenmon Asp Bastuknappen Krokforsen Furufallet Pottmäkk Hölj Åshem U1 Stor Hölj Rådelsbråten Rådelsbråten Pottmäkk Tattaråsen Häståsen 968 Halån Tennåsfallet Tjärnås Röknölen Källmon Sälgforsen Stor-Skärsjön Uggleheden Tallåsen Tjärnås Brännan Holen Sälgforsen Halån Stor-Skärsjön Uggleheden Brån N Havsjön Blecke Andersstubben Örsjön Fallet Halåsätern Tällåsen Brännan Länserud Holen Höljes Fråviken Skåraholen Höljåsen Halsjön Örsjön Björkmanskojan Hus 970 Hotellet Karlkojan Skarp Ju Hus Långhus Bringsåsen Karlkojan Spistorp En Havån Björnholtkojan Rötsjön Filipsstugan Spjut Rangsjön Rangen Myren Å Ömt Krokolaknölen Håsätern Håsätern Stora Hån Långsätern Näcksjön Persby- Letten Letteråsen Skyllbäck Furusätern SLetteråsen Finnskoga Karlsåsen U4 Borangs- holmen Borangs- Gunneby Kindsjön 954 Torsbys många sjöar och vattendrag är viktiga för friluftslivet och turismen. Många av dem är i dag påverkade av vattenkraftsutbygg- nad. Kommunen ska verka för att äldre vattendomar omprövas och ha en restriktiv hållning till nya projekt som ytterligare påverkar sjöar och vattendrag. Ytter-dammen Sjön Branäs- Gran Ljusne 961 Skoghem Böhönen Mangslidälven Vålfall- Skallbäcken Mangslidälven Vålfall- 958 Mörbacka 959 Sörviggen Mangen Gräsviggen Hästberg Hollandstorp Röjdan 951 Viggan Asped Krusen Metbäcken Klacks Bastvålen Långerud 948 Bogtorp Gunnsjö- Kläggen Rottnan Östmark Sandsätern Millmark 939 När Myrgubben Nergården Bergtorp U12 Vadje Sörmark Bodarna Pontasfjäll Runnsjötorp Millmark Vadjetorp 939 Myrtorp Nergården Bergtorp Fäbacken Bose Runnsj. Långsjöhöjden Stranden Granberg Josefsberg Lekvattnet Lillaven Lekvattensjön Lekvattnet Segenässätern Vadje Örtjärnshöjden Tyskila Ormhöjden Flåen 946 U Torsbysjöarna Torsby 945 U14 Lomstorp 239 Mårbacken Gullbäcken Kroksj. Granälven Västanå 912 Kroksj. Spättungen Gustavsdal 890 Bredsjön 892 Bredsjöåsen Stormossen Gullbäcken Rinn Västanå Västanvik Högåsängen Gustavsdal Ängarna 895 Hagberg 892 Bredsjöåsen Skala: 1: Skala: 1: Stöpsjön 12 Kilometer Bada Svenneby Högåsängen Åshagen Skallbergssjön 12 Kilometer 912 SönnerudshedenBodåsbergen Bada Åshagen Hagberg Reito 911 Lillån 908 Stormossen Oleby U15 Svenneby Skallbergssjön Ned. Badasjön Stensgård SönnerudshedenBodåsbergen 239 Utterbyn Torsby 945 Torsbysjöarna Västanvik Öv. Badasjön RöbjörkebySirsjön Bergeby Fryklanda fpl. Rinn Kilen Oleby U15 U Önnerud Skalltorp Lillån Bredsjön 952 Näs Ned. Badasjön Råby Stensgård Flåen Utterbysäter Hänsjön Näs Vassjön Holmviken 947 SmedserudRådom RöbjörkebySirsjön Bergeby Grundsjön Fryklanda fpl. Kilen Sågtorp Höviken Högalid Velen Utterbyn Fastsnässätern Bönnomhöjden Ganterud Röjdan Ganterud Öv. Badasjön Näs Råby Örtjärnshöjden Skalltorp MårbackenOrmhöjden Granälven Segenässätern Myckengräs Kollerud Utterbysäter Mostorp 952 Önnerud Poptorp Ormlidfallet Busken Kvist Fensbol Flaten Näs VassjönGranberg Lekvattensjön Grundsjön Sågtorp Kvarnsjön Fastsnässätern Höviken Hänsjön Fastnäs Nordtorpssätern Hällås Vadjetorp Bönnomhöjden Högalid V Gårdsjön Herrgårdsberg Ormlidfallet Nötberg Åsteby Åstrand 931 Fastnäs Kvarnsjön Stranden Kollerud Holmviken 947 SmedserudRådom Poptorp Lomstorp 6 Överbyn Kvist Velen Tyskila Ennarbol Segenäs Åstrand 931 Bodarna Labråten Ennarbolsmon Torp Kullfurhöjden Mellantjärn Mostorp Ganterud Röjdan Dammen Ganterud Åstrands- sätern Klarälven Vålberg Segenäs Herrgårdsberg Hällås Myrtorp Bose Flaten Runnsj. Labråten Ennarbolssätern Gravol 957 Mjönäs Ennarbol Ladtjärn Busken Myckengräs 933 Kölan Prästtjärnsberg Torp Vägsjöfors Fensbol Fäbacken Vittjärn Dammen Lillaven Åstrands- sätern Ennarbolsmon Holmtjärn Nordtorpssätern Hult U12 Sörmark Runnsjötorp Backa Kårebol 45 Ruskåsen gården V Gårdsjön Hovfjället Nötberg Åsteby Gravol 957 Mjönäs Djupdalen Hallberg Råstaviken Rös Halgån Gravolssätern Elindebol Sollsnäs Gunnsjö- Ladtjärn Åsarna Kläggen Röna Långnäs Kyrknäs Mellantjärn Ulvsjön Hult Äftnäs Ennarbolssätern Öv. Brocken U10 Bastvålen U11 Råstaviken 933 Lernäs Klarälven Kullfurhöjden Vägsjöfors Vålberg Holmtjärn Överbyn Hallberg Röna När Myrgubben Långsjöhöjden gården Hovfjället Åsarna Gammelåsen Rös Gravolssätern Kölan Ljusnan Sollsnäs Bäcken Kullarna Östmark Noppli Holmberg Backa Asped Ängarna 948 U11 Sandsätern Kyrkebol Halgån Stor Killingerud StorHässlingen Krusen Näs Bråten Elindebol Kårebol Prästtjärnsberg Grea Långnäs Kyrknäs Bergsidan Köl Kårebolssjön Kårebolssätern Holmberg Brattbacken 45 Ruskåsen Vitsand Öv. Brocken U10 Ängarna Lämbacken Bäcken Halgå- Stöllsjön Kölbergstorp Stöllet Osebol Gammelåsen Osebolssätern Lernäs Rattsj. Köl Kårebolssjön Björbyholm Kårebolssätern Brattfors Osebols-kojan Djupdalen Vitsand Kullarna Åskagsberg Bogtorp Rottnan Kullåsen Äftnäs Fager Ljusnan Millbråtarna Grea StorHässlingen Arnsjön Knaggen 950 Björbyholm Mossängen Rattsjö-berg Björby Halgå Näs Bråten Åsbråten 949 Arnsjön Bråten Osebol Osebols-kojan Killingerud Rännberg 949 Långerud Långås- U9 Högåsen Kyrkebol Lillskogs-höjden Tväråsen Björbysätern Stöllet Brattfors Brattbacken Rattsj. Bergsidan 956 Björby Åsarna Osebolssätern SMossängen Tvärberg Krusen Bäckelid Värnäs Stöllsjön Hanstorp Gåstjärn Millbråtarna Hålan Långås- U9 Högåsen Björkåsen Rattsjö-berg Holmängen Metbäcken Klacks Lämbacken Ängen Hästbergs-sätern Stor Lillskogs-höjden Råbäcken Martisfjället Västgården Björbysätern Fager Stöllsäter- Ljusnästorp Ljusnäs Värnäs Mangen Lonni Tallberg Röjdåsen Krusen Nyckelvattnet Rännberg Hem Ljusnäs Kullåsen Åsarna Baskenäsmon Stöllsäter- Berg Hästbergs-sätern Mangen Björkenäs Tväråsen Kristinefors S Tvärberg Holmängen Martisfjället Vä Bäckelid Ljusnästorp Diger 956 Åsbråten Röjdåsen Åskagsberg Mosshöjden Vä Baskenäsmon Hem Kristinefors Hanstorp Knossi Viggan Gåstjärn Noppen Ängen Gräsviggen Lonni Hollandstorp Tallberg Västgården Ängan Tjärn Snårberg Bråten Röjdåfors 951 Boviggen Hult Röjdoset Röjdan Björkenäs Mangen Röjden Pillersåsen Snip Halvardstorp Berg Bäckelbergssätern Linalund Linalund Ängan Flatåsen Diger Björkåsen Mosshöjden Hästberg U8 Multtjärn Hult Röjdåfors 959 Snårberg Noppen U8 Pillersåsen Gräsfall Tjärn Snip Halvardstorp Boviggen Multtjärn Rajski- Bäckelbergssätern Håsätern Nyskoga Flatåsen Värsjön Munkebol Håsätern Hulttäppan Munkebol Totjärnsberg Nyskoga Moarna Ambjörby Värsjön Bässe Hulttäppan Totjärnsberg Knossi 3 Ambjörby Högåsen Moarna Tjärfall Hasselbacken Brattåsen Månäs 969 Månäs 969 Bässe Nordviggen Högåsen Tjärfall Kroksätern Hedåssätern Hasselbacken Nolnäs Brattåsen 958 Hjällstaberg Grysjöåssätern Fämtåsen Hallerud Hedåssätern Öje Öje Nordviggen Fämtåsen Nolnäs Kroksätern Mörbacka Grysjöåssätern Bäntebysätern Hallerud Svenshöjden Svenshöjden Röjden 0 Fämtan Hjällstad Ljusnan Hjällstadsätern Vålfallen Hjällstaberg Röjdoset Spättungen Högfallet Hjällstadsätern Mangslid- Mangslid- LjusneFämtan Hjällstad Skallbäcken Skyddade områden Josefsberg tjärnarna KringsBacka Bäntebysätern Vålfallen Backadammen Amnerud Bänteby Backa Bänteby Liden Ljusnan Högfallet Gräsfall Pontasfjäll Västby Backadammen Ack Amnerud åsen Skoghem Transtrand Transtrand Västby Ljusne- Bredsjön Bredsjön Brönäs Brönäs tjärnarna Kattstjärtsätern Kattstjärtsätern Diger Krings Böhönen Likenäs 9Brittsätern 62 Möre Transtrands- Våtsjön Mackaretjärn Kölarna Brittsätern Möres N TranstrandsMöres sätern Våtsjön S Torrbergssätern Bredsjön Heden Långavsätern Uggenässätern Ack Liden Bredsjön Kölarna Likenäs TranstrandsÖrsjö Bjur- Mackaretjärn Sörviggen Vittjärn Heden 962 Diger Rajski- Ulvsjön S Torrbergssätern Röjden Meningen åsen Översiktsplanen pekar ut ett antal utredningsområden; U1- U16. I dessa finns förutsättningar för utveckling av t.ex. helårs- och fritidsboende, olika aktiviteter och verksamheter. Utredningar kan inom de närmaste åren göras i samband med detaljplanering och/eller fördjupade översiktsplaner. Klätten N Transtrands- sätern Falltorp Per-Nilsasätern Per-Nilsasätern Uggenäs Möre Hebbomägg U7 Riken Olasätern Sandnäsmon LångavsäternLöfallb. Örsjö Bjur- Långav Nerby Löfallb. Fallsjön Långav Ljusne- Löfallet Röjden sätern TorrbergsDigerOlasätern Dalby Dalby Älgsjön Hebbomägg U7 Riken Branäs- Uggenäs Uggenässätern Fallsjön Noppli Gran Sandnäsmon Nordåkojan Löfallet 961 Knaggen Persby Klätten Nerby Älgsjön Meningen 950 Diger- Persby sätern Torrbergs- U6 Ivana Dundern Ivana Nordåkojan Nyckelvattnet Strandås Branäs U6 Kindsjön Dundern Natur- och kulturområdena inom Torsby kommun är också viktiga för besöksnäringen och bidrar till att göra kommunen attraktiv. Så dana områden ska bevaras i kommande planering och lovgivning. 963 Branäs Sjön Ytter-dammen Falltorp Kindsjön Skrallar Ransby 963 Skrallar Strandås Ransby Kindsjön U5 U5 954 Likan Bredsjön Likan Bredsjön Hålan Munkheden Vingäng Munkheden Vingäng Kvarnåsen Kvarnåsen Brån Brån Härasjön Dypåsen Dypåsen Råbäcken Gunneby Galåsen 966 Skråckar Vatten Diger- Skråckar Haigarakojan Härasjön Haigarakojan U3 Klarälven Galåsen Medskogsb. 966 Diger- Klarälven Karlsåsen U3 holmen Bograngen U4 Medskogsb. PersbyGillersbergen Bograngen S Finnskoga Samrådshandling upprättad: Utställningshandling upprättad: Antagandehandling upprättad: Kommunfullmäktiges antagande: Laga kraft: Skyllbäck Furusätern Alphyddan Sundhult Letten Sundhult Medskogen Alphyddan Gillersbergen Toresbacken 964 Toresbacken Medskogen Näcksjön Letafors Östliden Brattmoviken Letafors Lålamms Östliden Brattmoviken Brattmon Vål Mosstjärn- Averåfjället Balkåsen Svansåsen Ullgrenstorp Balkåsen 965 Lålamms Mosstjärn- Averåfjället Svansåsen Ullgrenstorp Brattmon Avundsås Samrådshandling upprättad: Utställningshandling upprättad: Antagandehandling upprättad: Kommunfullmäktiges antagande: Laga kraft: Håliden Balkås Balkås Vål Vattenbruk Långsätern Stora Hån Skyllbäckssätern Skyllbäckssätern Avundsås Å Possåsen Possåsen U13 U2 Avundsåssj. Kompo- Utredningsområden Håliden Eggsjön Syningen Lång Tossan Vattenbruk Skogsmark Ömt Krokolaknölen Avundsåssj. Kompo- Skogsmark Annan bebyggelse U2 Jordbruk Annan bebyggelse Tätorsbebyggelse Eggsjön Syningen Lång Vålhallen Tossan Bäckaskog Järpliden Norskbrosjön Kulturvård Tätorsbebyggelse Jordbruk Vålhallen Norskbrosjön Bäckaskog Kärrbackstrand 62 Ökna Blivande naturvårdsområden Blivande naturvårdsområden Kärrbackstrand 62 Vålhall- Spjutbergssätern Rangsjön Rangen Öråmon Bertilshålan Ökna Filipsstugan Järpliden Vålhall- Spjutbergssätern Öråmon Båtstadberg Lövberg Naturvård Kulturvård Myren Bertilshålan Björnholtkojan Dundern Bennäset Båtstadberg Lövberg Bennäset En Utredningsområden Större väg Naturvård sjön Spjut sjön Dundern Spisängen Rötsjön Havån Spisängen Bringsås främst till slåtter- och betesvall och i begränsad omfattning för spannmålsodling. Lokalisering av ny bebyggelse, vägar och andra exploaterings- företag bör ske så att inte hinder för jordbruksdrift uppstår. Spistorp Bringsås Klarälven Klarälven Långhus Örsjö- Bringsåsen Oltatorp Filängen Skåraholen Örsjö- Oltatorp Filängen Tällåsen Större väg Utredningsområden 970 Nya vägdragningar Nya vägdragningar Björkmanskojan N Havsjön Blecke Hotellet Andersstubben Länserud Höljes Fråviken Höljåsen Halsjön Skarp Ju Teckenförklaring Brån Fallet Halåsätern Klaråsen Tattaråsen Ängarna Badabruk Hagberg Hagberg Reito Stöpsjön Badabruk NR TORSBY NU Kölbergstorp

6 Foto: Jerker Brorson Riktlinjer Översiktsplanen ger riktlinjer för vad man får göra inom olika områden. Det kan gälla t.ex. byggande, lovgivning, planering, avlopp etc. Områden med höga natur- eller kulturvärden, naturreservat och natura områden redovisas i kartan riktlinjer. Många av områdena är skyddade enligt lag och har särskilda föreskrifter för hur dessa får användas. Utöver områden av nationellt intresse finns även riktlinjer för att säkerställa människor hälsa och se till att ingen utsätts för onödiga risker. Skyddade områden I kommunen finns 42 naturreservat och 46 Natura 2000-områdena. Det finns också ett 15-tal skyddade vattendrag. Länsstyrelsen planerar för att ytterligare ett antal sådana områden ska skyddas. Riksintressen Vid planering och lovgivning ska de nationellt utpekade områdena skyddas. En form av nationellt utpekat områden är så kallade riksintressen. Riksintressen för friluftslivet finns bl.a. på Hovfjället och i Branäs, i Fryksdalen och längs Klarälven. Fryksdalsbanan, Riksväg 62 och E45 är också riksintressen för kommunikation och utpekade som transportleder för Foto: Birgitta Brorson farligt gods. Ett udda exempel på riksintresse är Kyanitförekomsten vid Hålsjö vars framtida utvinning inte får hindras. Hälsa och säkerhet Områden med risk för t.ex. buller, skred, förhöjd markradonhalt och översvämning redovisas på kartan som heter riktlinjer. Med hjälp av informationen i översiktsplanen kan man i kommande planering och lovgivning bättre bedöma platser och i ett tidigt skede undvika att människor och byggnader utsätts för risker. Framtiden En översiktsplan tar till stor del sin utgångspunkt i kommunens mål och riktlinjer. På så vis blir översiktsplanen det dokument som ger färdriktning på en mängd olika områden för att nå de uppsatta målen. Det är ett sätt att visa vad som behöver göras för att påverka utvecklingen åt det håll som önskar. Även om översiktsplanen, ÖP 2010, nu är antagen så fortsätter arbetet med översiktlig planering. Förutsättningarna förändras och nya utmaningar kommer. Just nu pågår t.ex. arbetet med ett tillägg till översiktsplanen där lämpliga och olämpliga områden för vindkraft ska pekas ut. Mer information om vindbrukssplanen kommer under året. Mål och visioner Torsby kommun har genomgått stora strukturella förändringar med stadigvarande befolkningsminskning som följd men har en vision om att utvecklingen kan brytas. Kommunfullmäktige formulerade 2005 övergripande visioner och en verksamhetsidé för den kommunala organisationen. Dessa visioner och verksamhetsidéer utgör grunden för framtida satsningar i Torsby kommun. Kommunfullmäktige har också formulerat huvudmål, delmål och strategier att vara förverkligade senast Huvudmål År 2012 har vi i Torsby kommun en yngre befolkning. Foto: Gunilla Åberg Delmål År 2012 har vi i Torsby kommun goda kommunikationer, flera naturnära, unika och attraktiva boenden, en ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring, högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet, en kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild. Just nu pågår arbetet med att ta fram nya mål som ska gälla efter TORSBY NU NR

7 öljenäs erget änserud Halsjön Höljan Halåsätern Skåraholen Skarp Ju Bertilshålan Tattaråsen Rådelsbråten Bastuknappen Karlkojan Possåsen Asp Limmela Stenmon Tennåsfallet Fallet Pottmäkk Uggleheden Halån Varån Höljenäs Hölj Rötsjön Medskogen Ers Björnholtkojan Järpliden Länserud Halsjön Lålamms Höljan Halåsätern Skåraholen Skarp Ju Hålan Rottnan Furufallet Medskogsb. Åskagsberg Tjärnås Hotellet Klaråsen Bringsåsen Tattaråsen Kompo Bertilshålan När Myrgubben Lomstorp Stor Krokforsen Karlkojan Haigarakojan Possåsen Höljessjön Källmon Tallåsen Holen Vål Nyckelvattnet Martisfjället Långsjöhöjden Vittjärn Vithammaren Häståsen Kroksj. Pottmäkk Brännan Asp Andersstubben Fallet Varån Ers Tällåsen Höljes Fråviken Furufallet Höljåsen Stenmon Tennåsfallet Uggleheden Rangsjön Rangen Avundsåssj. Nordåkojan Gåstjärn Noppli Josefsberg Rötsjön Dundern Medskogen Falltorp Röjden Ormhöjden Audianoppi Björnholtkojan Järpliden Lålamms Fallsjön Knossi Knaggen Spättungen Åshem Sälgforsen Röjdoset Råbäcken En S Finnskoga Hålan Rottnan Tjärnås Hotellet Kompo Nyckelvattnet Höljessjön Medskogsb. Arnsjön Lillaven Åskagsberg Tyskila Bograngen Skråckar Bogtorp Pontasfjäll Meningen Bergtorp Fäbacken Långflon Kvarnåsen Röjdåsen Lomstorp Häståsen Oltatorp Källmon Filängen Tallåsen Klarälven Hus Bringsåsen När Myrgubben Stor Krokforsen Vål Vittjärn Filipsstugan Brännan Holen Öråmon Gåstjärn Kroksj. Höljåsen Audianoppi Brån Åshem Rangsjön Letten Rangen Avundsåssj. Dundern Skoghem Falltorp Lämbacken BergsidanRöjdoset Martisfjället Vithammaren Nordåkojan Långerud Röjden Lekvattnet Noppli Långsjöhöjden Granälven Tällåsen Knossi Knaggen Bäckaskog Fråviken Råbäcken En Arnsjön Tyskila Höljes åsen Dammen Havsvallen Bogtorp Skogsgården Fäbacken Josefsberg Bredsjön Lillaven Ormhöjden Spättungen Sälgforsen Andersstubben S Finnskoga Bograngen Hebbomägg Skråckar Riken Haigarakojan åsen Ulvsjön Dammen Poptorp Röknölen Havsvallen Ökna Östliden Mangslidälven Vålfall- Borangs- Röjden Böhönen Röjdåfors Röjdan Rännberg Lekvattensjön Lövberg Krokolaknölen Balkås Dypåsen Holmängen Kullarna Balkåsen Härasjön Svenshöjden Multtjärn Hollandstorp Blecke Runnsj. Flåen Ivana Sandsätern Håkasätern Spistorp Spisängen Å Kindsjön Mackaretjärn Letafors N Havsjön Meningen Röjdåsen Bergtorp Långflon Avundsås Nerby Mangslid Gräsfall Galåsen Kindsjön Nordviggen Hästberg Tallberg Krusen Älgsjön Metbäcken Klacks Nergården Runnsjötorp Båtstadberg Hult Örtjärnshöjden Kvarnåsen Ökna Löfallet Ulvsjön Sågtorp Pontasfjäll Mårbacken Kärrbackstrand Toresbacken Gräsviggen Östmark Spjut Letteråsen Sjön Bäcken Röna Poptorp Röknölen Östliden Mangslidälven Vålfall- Borangs- Löfallb. Granälven Havån Röjden Boviggen S Tvärberg Millbråtarna Spjutbergssätern Bose Böhönen Viggan Röjdåfors Röjdan Rännberg Filängen Lekvattensjön Lövberg Filipsstugan Brattmoviken Öråmon Letten Dypåsen N Transtrandssätern GranbergKullarna Balkåsen Härasjön Multtjärn Runnsj. Flåen Oltatorp Ömt Å Ivana Kläggen Råstaviken Holmängen Grundsjön Lekvattnet Stor-Skärsjön Krokolaknölen Balkås Långerud Spistorp Spisängen Kindsjön Skoghem Sörviggen Bredsjön Letafors Hebbomägg Riken Hollandstorp Blecke Tossan Ullgrenstorp Liden Våtsjön Galåsen Krusen N Myren Havsjön Vålhallen Kindsjön Diger Nerby Älgsjön Mangslid Hästberg Bastvålen Åsarna Tallberg Myrtorp Metbäcken Klacks Sandsätern Håkasätern Örsjön Bredsjön Osebolskojan Tjärn Hult Millmark Labråten Brattmon Vålfallen Sörmark Gustavsdal Björkmanskojan Karlsåsen Dundern Mackaretjärn Skalltorp Nergården Brån Bäckaskog Nordviggen Runnsjötorp Båtstadberg Toresbacken Mårbacken Sjön Gräsviggen Örtjärnshöjden Skallbergssjön Furusätern Kärrbackstrand Sundhult Noppen Mangen Hanstorp Krusen Gullbäcken Bennäset Högfallet Mostorp Gran Flaten Östmark Velen Torsbysjöarna Skogsgården Spjut Svansåsen Syningen Lång Diger- Tutstadholmen Tjärfall Snip Halvardstorp Lonni Letteråsen Bäcken Röna Reito Sågtorp Skallbäcken Löfallet Löfallb. Havån Rattsj. Boviggen S Tvärberg Millbråtarna Bodarna Stranden Ganterud Röjdan Holmviken Smedserud Spjutbergssätern Klarälven Nyskoga Ängarna Ganterud Viggan Kläggen Rådom Bose Bredsjöåsen Granberg Grundsjön sjön Syningen Lång Skyllbäck Stor-Skärsjön Tossan Skyllbäckssätern Klätten Öje Flatåsen Åsbråten Lillån Sysslebäck Uggenässätern Örsjö Krings Snårberg Kilen Ullgrenstorp Våtsjön Liden Tjärn Örsjön Bredsjön Herrgårdsberg Osebolskojan Kristinefors Råby Hult Millmark Labråten Gunneby Vingäng Brattmon Vålfallen Sörmark Brattmoviken Karlsåsen Råstaviken Krusen NäsVassjön Åsarna Myrtorp Gustavsdal Björkmanskojan Eggsjön Näcksjön Stora Hån Dundern Bennäset Ömt Högfallet Killingerud Noppen Mangen Grea Hanstorp Flaten Mostorp Västanvik Ganterud Röjdan Velen Torsbysjöarna Skallbergssjön Lonni Myren Vålhallen Björkåsen Hallberg Berg Åsarna Stöpsjön Norskbrosjön Håliden Munkheden Långavsätern Hjällstaberg Ängen Reito Klarälven Åsteby Rattsj. Lillån Kilen sjön Diger- Sysslebäck Sandnäsmon Tutstadholmen Uggenäs Tjärfall Snip Halvardstorp Nyskoga Klätten Ängarna Fensbol Röbjörkeby Sirsjön Bergeby Fryklanda Bodarna fpl. Stensgård Skalltorp Gullbäcken Branäs Asped Gran Ljusnan Torsby Västanå Hagberg Håsätern Ransby Hjällstadsätern Mossängen Hovfjället Brån Vadjetorp Bastvålen Stranden Holmviken Smedserud Åshagen Strandås Ack Bässe Svansåsen Öje Fager Flatåsen Åsbråten Vägsjöfors Ganterud Bredsjöåsen Skyllbäck Dalby Uggenässätern Diger Totjärnsberg Bråten Vadje Persby Skallbäcken Högalid Hänsjön Rådom Snårberg Råby Näcksjön Heden Gunneby Eggsjön Björkåsen Hallberg Åsarna Stöpsjön Norskbrosjön Håliden Stora Hån Ljusnan Berg Ängen Strandås Västby Branäs Asped Ransby Transtrand Ljusnan Björbysätern Högåsen Grea Vadje Bada NäsVassjön Högåsängen Torsby Bråten Holmtjärn Persby Dalby Öv. Brocken Högalid Hänsjön Långav Åsteby Näs Röbjörkeby Sirsjön Bergeby Fryklanda fpl. Badabruk Stensgård Västanå Hagberg Håsätern Stöllsäter Grysjöåssätern Möre Munkheden Transtrands Vingäng Möres Örsjö Krings Öv. Brocken Kyrknäs Vitsand Kollerud Svenneby Averåfjället Västgården Överbyn Långav Bäntebysätern Pillersåsen Diger Brattbacken Likan Långnäs Kristinefors Näs Utterbyn Önnerud Oleby Sollsnäs Höviken Brönäs Långavsätern Kroksätern Hjällstaberg Persby- Gunnsjögården Rattsjöberg Djupdalen Hällås Ängarna Långsätern Ladtjärn Mossängen Mellantjärn Hovfjället Kollerud SönnerudshedenBodås- bergen Diger Likenäs Brattfors Bönnomhöjden Bänteby Nötberg Brån Ack Myckengräs Öv. Badasjön Åshagen Bässe Svenneby Kyrknäs Vadjetorp Ned. Badasjön Rinn N Transtrands- Högåsen sätern Hult Stor- Hässlingen Ljusnetjärnarna Mosshöjden Svenshöjden Bjur- Hagberg Västanvik Långås- Nolnäs FallsjönRajski- Sörviggen Ljusne- Furusätern Branäs Sundhult Gillersbergen Amnerud Alphyddan Västgården Kvist Killingerud Averåfjället Backa Hjällstad Hallerud Sandnäsmon Mörbacka Totjärnsberg Pillersåsen Diger Fager Brattbacken Busken Vitsand Överbyn Fensbol Utterbyn Önnerud Nolnäs Möre Oleby Höviken Likan Uggenäs Månäs Möres Moarna Bäntebysätern Osebolssätern Stor Skrallar V Gårdsjön Heden Ambjörby Brönäs Västby Persby- Gunnsjögården Utterbysäter Rattsjöberg Långnäs Sollsnäs Vägsjöfors Hulttäppan Kullåsen Prästtjärnsberg Ruskåsen Djupdalen Hällås Ängarna Långsätern Fämtan Munkebol Ljusnan Ladtjärn Mellantjärn Öv. Badasjön Bada SönnerudshedenBodås- bergen Diger Likenäs Stöllsäter Transtrands Ängan Bänteby Kroksätern Högåsen Vålberg Kullfurhöjden Brattåsen Stormossen S Torrbergssätern Björkenäs Hem Björbysätern Brattfors Bönnomhöjden Nötberg Ned. Badasjön Rinn Backa Stor- Hässlingen Ljusnetjärnarna Mosshöjden Bjur- Badabruk Hagberg Långås Rajski Ljusne- Branäs Transtrand Amnerud Hjällstad Ljusnästorp Mörbacka Ljusnäs Hallerud Holmtjärn Myckengräs Utterbysäter Kvist Högåsängen Gillersbergen Kölarna Fämtåsen Baskenäsmon Olasätern Brittsätern Backadammen Värnäs Månäs Björby Busken Örsjö V Gårdsjön Fämtan Moarna Ambjörby Stöllet Björbyholm Hulttäppan Munkebol Osebolssätern Stor Nordtorpssätern Segenässätern Fastsnässätern Per-Nilsasätern Hedåssätern Osebol Skrallar Bråten Äftnäs Lernäs Kullåsen Prästtjärnsberg Bredsjön Kattstjärtsätern Håsätern Kyrkebol Ruskåsen S Torrbergssätern Grysjöåssätern Kölarna Brattåsen Kvarnsjön Vålberg Kullfurhöjden Bäckelid Herrgårdsberg Stormossen Värsjön Vä Ängan Björkenäs Elindebol Bredsjön Klarälven Högåsen Fämtåsen Baskenäsmon Olasätern Brittsätern Backadammen Torp Värnäs Björby Nordtorpssätern Segenässätern Fastsnässätern Per-Nilsasätern Hedåssätern Stöllsjön Hem Ljusnästorp Backa Kårebol Gravol Ljusnäs Mjönäs Hasselbacken Ennarbol Segenäs Linalund Ormlidfallet Örsjö Stöllet Björbyholm Osebol Åstrand Bråten Äftnäs Kyrkebol Fastnäs Lernäs Bredsjön Kattstjärtsätern Tväråsen Ennarbolsmon Bäckelbergssätern Håsätern Bäckelid Kvarnsjön Bredsjön Värsjön Kårebolssjön Kårebolssätern Gammelåsen Vä Gravolssätern Elindebol Backa Kårebol Åstrandssätern Bringsås Lillskogs- Gräsfall höjden Hjällstadsätern Hästbergssätern sätern Torrbergs- Mosstjärn Vålhall Klaråsen Långhus Mjönäs Klarälven Hasselbacken Halgån Gravol Rös Ennarbolssätern Torp Segenäs Stöllsjön Ennarbol Ormlidfallet Näs Linalund Holmberg Kölan Åstrand Tväråsen Ennarbolsmon Fastnäs Bäckelbergssätern Kårebolssjön Kårebolssätern Gammelåsen Köl Gravolssätern Kölbergstorp Åstrandssätern Bringsås- Avundsås Lillskogshöjden Hästbergssätern sätern Torrbergs- Mosstjärn Alphyddan Vålhall Klarälven Hus Skyllbäckssätern Långhus Halgån Rös Ennarbolssätern Näs Holmberg Kölan Köl Kölbergstorp riktlinjer Ytter- dammen Ytter- dammen Översiktsplan för Torsby kommun Lämbacken Bergsidan Översiktsplan för Torsby kommun #* Uppställning farligt gods Transportled farligt gods Fryksdalsbanan, riksintresse kommunikation E45, riksintresse kommunikation Riktlinjer Mangen Halgå Mangen Halgå Riktlinjer Teckenförklaring 931 Rikgsräns Riksintresse Kyanit 957 Teckenförklaring Riksintresse kulturmiljövård Rikgsräns Natura 2000 #* Uppställning farligt gods Riksintresse skyddade vattendrag Transportled farligt gods Riksintresse naturvård Fryksdalsbanan, riksintresse kommunikation Riksintresse friluftsliv E45, riksintresse kommunikation Riksintresse 4kap2 Riksintresse Kyanit Naturreservat Riksintresse kulturmiljövård 100års flöde Natura 2000 Högsta dimensionerade flöde Riksintresse skyddade vattendrag Avfallsområde Riksintresse naturvård Undersökt område för ras/skred Riksintresse friluftsliv Kulturområde Riksintresse 4kap2 Landskapsbildskydd Naturreservat Hinderfrihet flyg 100års flöde Vattentäkt Högsta dimensionerade flöde Buller Avfallsområde Fornvårdsområde Undersökt område för ras/skred Förhöjd skyddsnivå för avlopp Kulturområde Förhöjd radonrisk Landskapsbildskydd Högriskomr_Radon Hinderfrihet flyg Vattentäkt Buller Fornvårdsområde Förhöjd skyddsnivå för avlopp Samrådshandling upprättad: Utställningshandling upprättad: Antagandehandling Förhöjd radonrisk upprättad: Kommunfullmäktiges antagande: Laga kraft: Högriskomr_Radon 933 Samrådshandling upprättad: Utställningshandling upprättad: Antagandehandling upprättad: Kommunfullmäktiges antagande: Laga kraft: Foto: Mia Kjellgren Dawson Översiktsplanen i sin helhet finns på Har du frågor? Kontakta planarkitekt Jon Wiggh eller stadsarkitekt Torbjörn Almroth Kilometer , Kilometer Skala: 1: NR TORSBY NU 7

8 Foto: Helena West Foto: Annika Wredenberg Franskelever i åk 1, Stjerneskolan. Främre raden från vänster: Johan Olsson, Nils Andersson, Nora Shoki, Linnea Lindström, Maja Emtfeldt Bakre raden från vänster: Fredrik Andrée, Jakob Bastholm Bryne, Joel Lager, Djamal Djama, Annika Wredenberg Internationaliseringsarbete i skolan med hjälp av modern teknik En vanlig dag i en tonårings liv La vie quotidienne des ados Eleverna i franska på Stjerneskolan och Stölletskolan har under vårterminen deltagit i ett etwinningprojekt, ett samarbete mellan tre skolor i Sverige, Belgien och Tyskland; totalt 70 elever och deras lärare. Projektet handlar om tonåringars liv och har byggts kring fyra temaområden: respektive lands skolsystem och utbildning, fritidsaktiviteter, matkultur och ungdomsmode. etwinning är en del av Europeiska kommissionens Comeniusprogram. Det ger Europas lärare och elever verktyg och stöd att arbeta med internationalisering hemma på skolan. etwinning följer FN:s rekommendationer om utbildning för internationell förståelse. Idag finns fler än lärare i etwinnings databas, 1762 skolor i Sverige, skolor i Europa. Här finns oanade möjligheter till samarbete i varierande former och ämnen. (http://www.etwinning.net Jean-Philippe Maier och Johanna Lindberg Hur jobbar vi? Vårt arbete har bestått av blogginlägg, längre skriftliga informativa texter, foton och kortare filmer och två chattillfällen. Allt material läggs upp på en gemensam digital sida som är öppen för projektets deltagare. Eftersom lektionstider, lunchpauser, sport- och påsklov inte infaller samtidigt i de deltagande ländernas skolor har vi haft svårigheter att hitta gemensamma tider till att chatta, vilket eleverna har påtalat i sina kommentarer. Men, de två tillfällen som vi arrangerade var energigivande lektioner där det var tydligt att språkkunskaper ger möjligheter till verklig kommunikation. Under de veckor som vi har arbetat med detta internationella projekt har förmågan att använda franska språket i skarpt läge prövats och utvecklats. Att få tillfälle att kommunicera på riktigt har spetsat motivationen hos eleverna och både jag och eleverna har uppskattat möjligheterna att utbyta erfarenheter och åsikter med eleverna och lärarna i samarbetsskolorna. Med kunskaper om de belgiska ungdomarnas skolvardag har perspektivet på den egna tillvaron nyanserats. Ett ämne som har behandlats är vilka förändringar eleverna skulle vilja göra på den egna skolan. Värt att notera är att de svenska eleverna till stora delar är nöjda med sin egen skolsituation och inte anser att det krävs några större förändringar, förutom viss upprustning av den fysiska skolmiljön. Vad kan detta arbetssätt tillföra språkstudenterna? Så här säger de svenska eleverna: Jag tyckte det var kul att få jobba med något annorlunda i franska. Det var verkligen omväxlande och jag har lärt mig ny, ganska lätt och mycket användbar franska. (Anonym Jag tyckte att det var ett svårt projekt eftersom att de flesta uppgifter var ganska komplicerade. (Fredrik Jag tycker att det har varit ett bra sätt att lära sig mer av språket. Det har varit ganska intressant att få ta del av de belgiska elevernas arbete och vad dom gör. (Linnea Jag tycker att etwinningprojektet har varit intressant, mest på grund av mötet mellan människor från olika platser. Sen har det varit svårt att hitta gemensamma tider att chatta på, men det kan lösas med lite bättre planering. Utöver det har det varit kul att ta del av hur deras skoldagar och fritid ser ut jämfört med våran. (Johan etwinning är ett mycket bra sätt att lära sig ett språk på, men också ett bra sätt att få ta del av andra människors kultur och vardag. Det är ett steg i rätt riktning mot en globalare skola. (Julia Jag har haft kul och det är ett kul sätt att lära sig franska på. (Jesper Roligt och annorlunda sätt att lära sig franska på. (Anonym TORSBY NU NR

9 Foto: Annika Wredenberg Foto: Annika Wredenberg Foto: Annika Wredenberg Djamal Djama Fredrik Andrée Jag tycker att det är ett annorlunda och roligt sätt att lära sig franska på. Tycker det är kul att få se hur det är i ett annat land. (Jenny Jag tycker att det har varit intressant att jobba med franska på ett speciellt sätt. Veta hur andra skolor har det. (Moa Jag tycker att etwinning är ganska häftigt eftersom att man får prata med folk från andra länder, i det här fallet Belgien. Att man får se hur dom har det i skolan och tom chatta med dom. Dock kan jag själv tycka att det är lite svårt att formulera sina egna inlägg om t.ex. skolan eller Sverige, men anledningen till varför vi gör det här är trots allt för att lära oss. (Nils Jag tycker det har varit ett mycket lärorikt och framförallt roligt samarbetsprojekt. Det har varit intressant att lära sig hur dom andra har det i skolan med regler, lektioner mm. Mina språkkunskaper har förbättrats. (Nora Det är ett jätteroligt/bra sätt att få kontakt med elever från utlandet samtidigt som man tränar sin franska, samt får en inblick i hur skolan är utomlands. (Max etwinningprojektet har varit intensivt. Mycket arbete om varierade saker, bl a mat. Men, jag har skrivit mer franska än på länge och chattandet med belgarna var extremt kul och givande. Det som var ett minus var att nivån och intensiteten var över min kapacitet. Dock ett roligt lärosätt. (Anonym Det här projektet har varit positivt för mig. Att samla EU-elever på detta sätt lovar gott för framtiden. etwinningprojektet utvecklar språknivån hos de deltagande eleverna och skapar möten över nationsgränserna. (Djamal Projektet var kul men något rörigt, hemsidan kunde ha varit mer strukturerad och enklare; det var ganska svårt att orientera sig runt på hemsidan. Det borde vara svårare ur lärarperspektiv att bedöma eleverna också då man har mindre kontroll på eleverna på lektionstid. Kul att möta och prata med folk från andra kulturer. (Jacob Jag tycker det är roligt att få prata med andra från andra länder, man får ju byta kunskaper om vad man tycker om och mer. (Andreas Moa Ehrén och Andreas Holmgren, Stölletskolan Foto: Annika Wredenberg Josefin Nygren, Jenny Jonsson och Jesper Persson, Stölletskolan Nando Schwitter Foto: Annika Wredenberg Foto: Helena West Annika Wredenberg lärare Johan Olsson, Annika Wredenberg, Nils Andersson och Nora Shoki NR TORSBY NU

10 Vad det ska bli av den är inte bestämt, det behöver inte bli något särskilt, det är processen i sig som är det roliga. Sju förskolor i kommunen, Forsbacken, Kilåsen, Skogsbacken, Kyrkbacken, Lillhem, Småfolk och Sörgården har tillsammans skapat denna tingest. Tanken med detta projekt var att uppmärksamma varandra och att ha något gemensamt att visa upp på Förskolans Dag den 19 maj Slutresultatet blev över förväntan, vilken resa vår gemensamma vän har gjort. Vilken kreativitet och fantasi våra barn besitter! Här får även ni ta del av resan: Resan började på Forsbacken i oktober Ballongen började lappas med tidningspapper och tapetklister. En del barn älskade att stoppa ner händerna i klistret, medan andra rynkade på näsan åt att bli kletiga. Nästa avdelning fick den i Halloweentider och tyckte då att det passade att göra en fladdermus. Äggkartong och tidningar användes. Den skickades vidare till Kilåsen i november. De flesta barnen där tyckte att det var en kropp, någon tyckte att det var en griskropp. Alla var överens om att den skulle få ben. Benen gjordes av ståltråd och röda flirtkulor. Ett av barnen sa: Det blir en Imse vimse spindel. För att klara resan förstärktes den med lite gips runt benen. I december hamnade den på Skogsbacken. Några förslag från barnen vad det kunde vara var: älg, nyckelpiga, robot, gris eller ren. Nu fick den färg, grönt och rött. Den fick flera ben av piprensare och robotögon. Här fick den också namnet Älg-gris-robot! I början av januari hamnade den på Kyrkbacken. Där insåg dem att den behövde öron, som blev lila. Nu fick den också ett hem i form av en kartong, som målades gul. Den fortsatte i januari till Lillhem. Efter noggrant studerande beslutades det att den behövde raketskor i form av äggkoppar, som dekorerades. I februari landade den hos Småfolk. Här diskuterades det om den behövde en tröja, men nja... den har ju päls. Istället fick den en näsa och vingar. Då färden verkade bli lång för Älg-gris-roboten, så skickades det med kottar till mat. I mars flög den vidare till Sörgården. Där matades den med apelsiner. Barnen såg att den saknade svans. Kan det bli en hel bakkropp, vem vet? Det blev det, i gips. Även en saga växte fram: Sagan om älggrisroboten som far till Mars I april landade projektet återigen på Forsbacken, där de två återstående avdelningarna skulle få stifta bekantskap med älggrisroboten. Den dekorerades ytterligare och fantasin flödade. Eftersom påsken var i antågande, så blev den påskfin med lite fjädrar. Den fick ett andningsrör, gjort av ett sugrör. Älg-gris-roboten har ju ett uppdrag. Den tar luft med sig från Sverige som den sprutar ut i rymden till utomjordingar. Sista avdelningen på Forsbacken beundrade den snygga älg-gris-roboten och funderade på vad den skulle vilja ha mer. De kom fram till att lite paljetter skulle sitta fint. De jobbade intensivt med klister på de små paljetterna och blev riktigt nöjda med slutresultatet. Nu har vårt projekt nått målet och vi är riktigt stolta över vår gemensamma prestation. Syftet med detta projekt var att vi alla skulle få ta del av varandras verksamhet och att barnen på varje förskola skulle bli lite mer medvetna om de andra förskolorna och deras barn. Vi tycker att detta har lyckats ganska bra. Marie Holmkvist förskollärare Forsbacken , Birgitta Oscarsson barnskötare Forsbacken , TORSBY NU NR

11 Älg-gris-roboten far till mars. Alwin börjar göra det första jobbet med Älg-gris-roboten. Här får han namnet Älg- Gris- robot av förskolan Skogsbacken. Det kanske blir en Imse Vimse spindel. Älg-gris-roboten hamnar i fängelse. Påskfin med fjädrar och paljetter. Den färdiga älg-gris-roboten. Här blir älg-gris-roboten påskfin. NR TORSBY NU 11

12 Foto: Helena Westh Även små barn tycker det är roligt med MATTE Under våren har personal från förskolor i Torsby kommun haft en studiecirkel kring små barns matematik. Deltagarna har lärt sig om hur man kan jobba med matte redan i förskolan och de har märkt att barnen som de övat sig på har tyckt att det varit roligt. Personalen har också sett att barnen kan en hel del matematik redan som de inte tidigare lagt märke till. Förskolan får en reviderad läroplan som träder i kraft 1juli 2011 och i den trycker man en hel del på matematik. Förskolan har tidigare inte haft fokus på matematik i sina styrdokument men i den reviderade läroplanen står bl.a. att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin matematiska förmåga, det står även om bl.a. matematiska begrepp, mätning, tid och problemlösning. Förskolläraren ansvarar för att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling. Vidare ska arbetslaget utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för matematik. Utifrån den nya läroplanen valde vi att starta en studiecirkel för personal inom förskolan. Till vår hjälp har vi använt oss av delar från NCM:s (* material kring boken Små barns matematik. Vi har två grupper igång med 13 deltagare i varje där alla förskoleenheter i kommunen är representerade. Deltagarna har olika bakgrund, erfarenhet och inställning till matematik. Vi har träffats i biblioteket i Torsby varannan vecka, sju gånger, under två timmar på eftermiddagen. Varje träff behandlar ett område inom matematiken så som bl.a. taluppfattning, rumsuppfattning och geometri. Till varje gång har deltagarna läst litteratur kring området som sedan diskuteras tillsammans. Cirkelledarna presenterar ett nytt område till nästa träff och inom det området gör deltagarna tillsammans en aktivitet för att synliggöra matematiken. Denna aktivitet görs sedan tillsammans med barnen i verksamheterna till nästa gång. Viktigt under studiecirkelns gång är dokumentation kring vad vi gjort och erfarenheterna runt aktiviteter med barnen. Reaktionerna under studiecirkelns gång har varit mycket positiva och en deltagare uttryckte att nu har vi äntligen fått upp ögonen för matematik, vi har varit duktiga på att fokusera på språket innan men nu ser vi även matematiken i allt vi gör!. Vårt syfte med studiecirkeln har varit att ge deltagarna mer kunskap och att synliggöra matematiken i vardagen. Detta leder till att man som pedagog kan utmana barnet i sitt tänkande genom att ställa de kluriga frågorna. Det är då en tankeprocess startar hos barnet och det sker ett lärande. Deltagarna beskriver också att barnen med stor entusiasm genomför de aktiviteter som man gör i barngrupperna. Pedagogerna uttrycker sin förundran över barnens stora matematikkunnande som de tidigare inte sett. Vår vision är att studiecirkeln är starten på ett nytt matematiktänk i förskolan i vår kommun. Vi hoppas och tror att vårt tankesätt sprider sig på förskolorna och att det leder till en ökad insikt kring matematik. Matematik är engagerande, inspirerande och kreativt! *NCM = nationellt centrum för matematikutbildning Kersti Lundqvist 1-7-lärare och matematikutvecklare , (exp Pia Lidén förskollärare Ellinor Jönsson specialpedagog 12 TORSBY NU NR

13 Torsby kommun i samarbete mot langning Det är skolavslutningstider och sommarens alla aktiviteter står för dörren. Det är också den tid då festerna kan bli för många, med en förhöjd förtäring av alkohol, såväl bland unga som gamla. Torsby kommun har ett samarbete där syftet är att stoppa langningen. Det är ett samarbete mellan kommunerna i Värmlands och Örebro län och även i ett samarbete med Polismyndigheten i Örebro och Värmlands län. Stoppa langningen är samlingsnamnet på ett alkohol- och drogförebyggande arbete i just Örebro och Värmlands län. Alkohol ökar risken för oönskade sexuella kontakter, misshandel, narkotikadebut och framtida beroende. Att minska tillgången på alkohol för ungdomar, och att skjuta upp alkoholdebuten, är viktiga delar av det hälsofrämjande och brottsförebyggande arbetet. Så formuleras det med all önskvärd tydlighet i en folder från Stoppa langningen. Vad kan då du som enskild medborgare göra för att hjälpa till? 1. Sätt gränser Attityder och förhållningssätt spelar roll. Om föräldrar och vuxna INTE köper ut, inte BJU- DER sina tonåringar på alkohol och inte ACCEPTERAR att ungdomar dricker alkohol, så leder minskad tillgänglighet till minskad konsumtion. 2. Hjälp polisen Har du sett eller hört någon som säljer alkohol eller narkotika till ungdomar? Ring polisen på och berätta. 3. Vad säger lagen? Det är förbjudet att sälja, köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år. All hantering och användande av narkotika är olaglig. 4. Vad händer om en ungdom under 20 år ertappas med alkohol? Polisen beslagtar alkoholen och förverkar. Det görs en anmälan om brott mot alkohollagen. Om ungdomen är under 18 år kontaktas föräldrarna, vilka förväntas hämta sitt barn. Dessutom görs langningsutredning samt en anmälan till socialtjänsten i kommunen. Vi vuxna har ett ansvar att skydda unga från alkohol. Var rädda om egna och om andras barn! Jörgen Johansson alkohol- och drogsamordnare Bildtext: Man vissnar av alkohol. Foto: Morgan Bäckvall Foto: Linda Skoglund Nilsson NR TORSBY NU 13

14 Foto: Ulrika Andersson Välbesökt och uppskattat nationaldagsfirande i Sysslebäck med öppet hus på turistbyrån och Cirkusparad - här är dagen sammanfattad i några bilder TORSBY NU NR

15 Hela personalstyrkan från turistbyråerna har samlats i Sysslebäcks nya lokaler. Maria Ivansson, Lena Henriksson och Pia Larsson arbetar på Torsby Turistbyrå medan Monika Engström-Jonsson, Karin Jonsson och Ann-Sofi Sätherberg tar hand om turisterna i Sysslebäck i sommar. Saknas på bilden gör Katarina Westerdahl som arbetar extra på Turistbyån i Torsby. Banken blir turistbyrå broschyrerna förvaras i bankvalvet Nu är turistbyrån i Sysslebäck tillbaka på torget igen, där Swedbank höll till. Det blir jättebra. Lokalen är mer än dubbelt så stor och turisterna hittar lättare hit, säger turistbyråföreståndare Lena Henriksson. De nya lokalerna invigdes den 6 juni. Sysslebäcks turistbyrå har tidigare haft sina lokaler på torget i Sysslebäck, där Moelven finns idag. Men när GA-hallen byggdes vid badhuset 2006 flyttade turistbyrån med för att man skulle göra del samordningsvinster med personal och annat. I början hade personal från turistbyrån och badhuset gemensam mottagning för såväl turister som badgäster. Senare fick turistbyrån en egen hörna i lokalerna, med en egen reception, men utrymmet var inte så stort. Renovering av badhus blev nystart När det nu var dags att renovera badhuset var turistbyrån tvungen att leta sig en annan lokal, tillfälligt var det meningen. Men det slumpade sig att det fanns lediga utrymmen som passade ypperligt: Swedbanks gamla kontor på torget. Och flytten blev permanent. Det blir bättre på flera sätt och vi har redan fått mycket positiv respons från bygden, säger Lena Henriksson. Först och främst är utrymmet mer än dubbelt så stort. Det är rymligare, ljusare och syns mer från stora vägen. Bakom disken finner man året runt turistassistent Karin Jonsson: Det är jättebra, nu får vi plats med mer broschyrer och mer souvenirer. Folk kan gå omkring och titta på ett helt annat sätt, säger hon. Älgar i bankvalvet Själva banklokalen har blivit reception medan bankvalvet gjorts om till förråd. Där förvaras numera värdefulla saker som broschyrer på vandringsleder, kartor och mjukisälgar mm. Vi har nog Värmlands säkraste förråd, säger Karin Jonsson. Mellanskog har samma ytteringång som turistbyrån, och vägg i vägg ligger samverkanskontoret. Mittemot ligger biblioteket och ABF. Utvändigt pågår en renovering i form av nya buskar och blommor som ska göra det riktigt inbjudande att besöka turistbyrån. Sommarpersonalen som jobbar på turistbyrån i Sysslebäck består av Ann-Sofi Sätherberg och Monica Engström-Jonsson. Invigning Den 6 juni var det invigning av de nya lokalerna, som en aktivitet i det övriga nationaldagsfirandet på torget i Sysslebäck. Besökarna bjöds på fika och tipspromenad, och barnen fick ballonger och flaggor. Sysslebäcks Turistbyrå Torget 6, Sysslebäck Postadress: Torsby kommun 230. Sysslebäcks Turistbyrå Sysslebäck Tel Öppettider: mån-fre kl Sommaröppet: 20 juni-31 aug mån-fre kl , lör , sön stängt Torsby Turistbyrå Torsby Infocenter vid E45, Torsby Postadress: Torsby kommun 95. Torsby Turistbyrå Torsby Tel Öppettider: mån-fre kl Sommaröppet: 20 juni-31 aug mån-fre kl , lör-sön Vill du veta mer om turistbyråernas verksamhet? Ring eller sänd e-post till turistbyråföreståndare Lena Henriksson, , Maria Ivansson vik. turistassistent NR TORSBY NU 15

16 Sommarens evenemang 2011 Juni Tisdag Guidad vandring vid Vägån. Samling bränneriet, Vägsjöfors. Lördag Gräsbricksmarschen. Start vid skjutbanan i Sysslebäck. Ca start även från Lång dagars folkrace på Niwabanan. Torsby Torsby Antique and Collectors Fair Antik- och samlarmässa, Stjernehallen, Torsby Vandring i Hultberg, 3 km. Samling i Mattila Utställning, Paul Grähs, glas. Sahlströmsgården, Utterbyn Kolbulle till lunch. Strängsforsens Jakt- & fiskecamp, Båtstad Nostalgic Summer Party i Östmarksparken. Dagsprogram samt rockfest på kvällen kl Dans i Likenäsparken till Fernandoz. Söndag dagars folkrace på Niwabanan. Torsby De vilda blommornas dag. Guide Björn Ehrenroth, Tomta hembygdsgård, Skråckar Drive-in bingo i Höljes. Torsdag Fiskets dag. Utställning om lax i Klarälven, fiskeredskap, knivar. Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping. Fredag 24 Midsommarafton Traditionellt midsommarfirande i Herrgårdsparken och på våra hembygdsgårdar, se separat program Minijoggen för barn och ungdom, 1,5 km Borejoggen, stadslopp med elit- och motionsklass, 8,5 km Sillbuffé, underhållning av Henry North Band. Karmenkynna, Lekvattnet Gratis dans till Fernandoz, Gamla Torget Musik i Midsommarnatten, Torsby Brass, Frida Bregesjö solosång, Fryksände kyrka Dans i Sysslebäcksparken till Wainioz. Lördag 25 Midsommardagen Midsommarfirande på hembygdsgården Kollsberg, gudstjänst och barndans mm Vandring från Elindebol till Kårebolssätern Midsommarrajden-motionslopp med kanot. Aktiviteter under dagen, grillbuffé kl 19.00, underhållning av Henry North Band. Karmenkynna, Lekvattnet Sommarinvigning av Ransbysätern, Sysslebäck Drive-in bingo i Bograngen Musik med Östmarks bygdekör, Torpbergs missionshus Dans till Chiquita i Älgsjövallen Folkets park, Bjur. Söndag Drive-in bingo i Höljes. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag Drive-in bingo i Rådom The Playtones Show, Höljesbanan. Juli Fredag EM i Rallycross på Höljesbanan Jill Johnsson consert, Höljesbanan. Lördag EM i Rallycross, Höljesbanan Bakluckeloppis, Solviks bygdegård Kolbulle till lunch, Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad Drive-in bingo i Bograngen Musik i sommarkväll. Hans Henning Lohse, orgel. Fryksände kyrka, Torsby Dans på startplattan, Höljesbanan till Willez Rydell & Quick show, Höljesbanan. Söndag EM i Rallycross, finaler. Höljesbanan All världens musik, Fågel Roc. Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag Motti och fläsk vid Munkebolsängen, Ambjörby. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön Filmkväll. Sebra-Film visar nya och gamla filmer från hela världen. Hembygdsgården Kollsberg, Torsby. Torsdag Kvällsgemyt på hembygdsgården Tomta, Skråckar Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping Drive-in bingo i Rådom. Lördag Kolbulle till lunch, Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad Drive-in bingo i Bograngen Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck Musik i sommarkväll. Hannes Öberg, sång, Erik Lissel, piano. Fryksände kyrka, Torsby The Cadillac Band med gästartist D J Fontana. Östmarksparken Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långs Sporthotell. Söndag årsjubileum på Torsby Fordonsmuseum Sommarfest med underhållning. Dalby hembygdsgård, Ransby Drive-in bingo i Höljes All världens musik, Stewe Cato. Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag Ostkurs på Ransbysätern. Kursledare Stig Andersson, Lillängens gårdsmejeri Motti och fläsk, sång och musik, Marknadsplatsen i Sysslebäck Motti och fläsk vid Munkebolsängen, Ambjörby Spelmanskväll, bygdegården Björbysätern, Vägsjöfors. Onsdag Auktion Dalby hembygdsgård, Ransby Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön Byvandring runt Torsby med guide. Samling hembygdsgården, Kollsberg, Torsby. Torsdag Stavgång, skidstadion, Östmark Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping Konst- och hantverksutställning, hembygdsgården Hagen, Östmark. (Östmarksdagarna 14-24/ Drive-in bingo i Rådom. Fredag Stavgång, skidstadion, Östmark Visafton på hembygdsgården Hagen, Östmark. Lördag Stavgång, skidstadion, Östmark Slåttergille hembygdsgården Tomta Forsens dag hembygdsdagarna Norra Finnskoga, gapskjulet Strängsforsen Drive-in bingo i Bograngen Kvarndag i Röjdåfors Musik i sommarkväll, Britta med vänner. Norra Finnskoga kyrka, Höljes Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långs Sporthotell Dans i Östmarksparken till orkester. Söndag Stavgång, skidstadion, Östmark Hembygdsfest Hembygdsdagarna Norra Finnskoga. Gudstjänst, Årets Finnskoging. Halvarsstugan, Båtstad Drive-in bingo i Höljes All världens musik, Poeme. Heidruns trädgård Musik i sommarkväll. Östmarks Bygdekör, Östmarks kyrka. Måndag Stavgång, skidstadion, Östmark. Tisdag Stavgång, skidstadion, Östmark Motti och fläsk, sång och musik. Marknadsplatsen i Sysslebäck Motti och fläsk vid Munkebolsängen, Ambjörby Spelmanskväll, Bygdegården i Björbysätern, Vägsjöfors. Onsdag Stavgång, skidstadion, Östmark Motti-kalas, Lillskogshöjdens bygdegård Nationell Folkracetävling, Motorbanan Östmark Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården Kindsjön Filmkväll. Sebra-Film visar nya och gamla filmer från hela världen. Hembygdsgården Kollsberg, Torsby Viskväll med Bröderna Öje, Helge Balkåsen, Annika Eriksson och Erik Strandberg. Dalby hembygdsgård, Ransby. Torsdag Stavgång, skidstadion, Östmark Auktion i Gurusätra, Östmark. För dagsfärsk information se Kontakta gärna våra turistbyråer: Torsby Turistbyrå, Infocenter, , Sysslebäcks Turistbyrå, Torget 6, , 16 TORSBY NU NR

17 18.00 Kläggen runt, på cykel och promenad. Samling Åsbyvallen, Östmark Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping Drive-in bingo i Rådom. Fredag Stavgång, skidstadion, Östmark Veterantraktorrally, hembygdsgården, Hagen, Östmark Visafton hembygdsgården Hagen, Östmark. Lördag Stavgång, skidstadion, Östmark Slåtteröl på finngården Ritamäki, Lekvattnet Sommarmarknad Dalby hembygdsgård, Ransby Kolbulle till lunch, Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad Bingo i Bograngen Årets Östmarking koras, Gunnar Ehne-priset. Östmarksparken Utmarksmusiken. Musik på Ransbysätern hela dagen och kvällen Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långs Sporthotell. Söndag Drive-in bingo i Granevik, Torsby Motorbanans Dag i Östmark. Folkrace, crosskart, rallycross och husvagnsrace Drive-in bingo i Höljes All världens musik i Heidruns trädgård, Fensbol. Måndag Packmopedsturnén med Göran Samuelsson, Plura Jonsson, Dregen, Pernilla Andersson m fl. Sahlströmsgården, Utterbyn. Tisdag Motti och fläsk, sång och musik. Marknadsplatsen i Sysslebäck Motti och fläsk vid Munkebolsängen, Ambjörby. Onsdag Kvällsracet, folkrace. Femtåbanan i Ambjörby Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön Viskväll på Dalby hembygdsgård, Ransby. Torsdag Kolbullekväll på Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping Drive-in bingo i Rådom. Fredag Slåtterdagar, Nordtorpssätern, Segenäs Höljesdagarna Upplevelsekonsert i Norra Finnskoga kyrka, Höljes Jularbofestivalen, dragspelsfestival i Järpliden. Lördag Slåtterdagar, Nordtorpssätern, Segenäs Höljesdagarna, Pilgrimspromenad. Samling Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp Hembygdens dag Karmenkynna, Lekvattnet Kolbulle till lunch, Strängsforsens jakt- och Fiskecamp, Båtstad Hemvändardag, Vitsands hembygdsgård Drive-in bingo i Bograngen Femtådagen, aktivitetsdag. Ambjörby Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck Sånger och romanser, Fryksände kyrka, Torsby Jularbofestivalen, dragspelsfestival i Järpliden Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långs Sporthotell. Söndag Drive-in bingo i Granevik, Torsby Hembygdsdag med friluftsgudstjänst och folkdansuppvisning. Vitsands hembygdsgård Pilgrimsdag med friluftsgudstjänst på Dalby hembygdsgård, Ransby Drive-in bingo i Höljes All världens musik, West of Eden, Heidruns trädgård, Fensbol Höljesdagarna Olofsmässa, Norra Finnskoga kyrka, Höljes. Augusti Tisdag Motti och fläsk, sång och musik. Marknadsplatsen i Sysslebäck. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag Kolbullekväll, Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping Drive-in bingo i Rådom. Fredag Finnskogafestivalen. Folkrace på Höljesbanan. Lördag Finnskogafestivalen. Folkrace på Höljesbanan Marknad i Sysslebäck med knallar och tivoli Slåttergille, Kårebolssätern Utställning Kristinefors kvarn. Lokala konstnärer och hantverkare Utställning Anders Berg, foto. Sahlströmsgården, Uterbyn Baklucke-loppis, Solviks bygdegård, Gravol Kolbulle till lunch, Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad Hembygdens Dag på hembygdsgården Kollsberg, Torsby Grillkväll på Wärdshuset Spader 2, Sysslebäck Musik i sommarkväll. Liv-Tove Bryne och Urban Karlsson, Fryksände kyrka, Torsby Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långs Sporthotell Dans till Cliptons, Sysslebäcksparken. Uppträdande Pistonheads. Söndag Finnskogafestivalen. Folkrace på Höljesbanan Slåttergille, Kårebolssätern, Stöllet Marknad i Sysslebäck med knallar och tivoli Loppis, Lillskogshöjdens bygdegård Sommarfest, Valborgsgården, Värnäs Drive-in bingo i Höljes Musik i sommarkväll. Charlotta Tagesson och Johan Birgersson, Östmarks kyrka. Tisdag Motti och fläsk, sång och musik. Marknadsplatsen i Sysslebäck. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. Torsdag Kolbullekväll, Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping Drive-in bingo i Rådom. Lördag Kolbulle till lunch. Strängsforsens Jakt- och Fiskecamp, Båtstad Finngårdens dag. Rikken, Bjur Konsert Norra Ny kyrka, Stöllet. Johan Gund, piano, Magnus Dölerud, saxofon Musik i Vitsands kyrka, Katarina Heike och Per Styrman, flöjter och cembalo Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långs Sporthotell Månskensrodd på Klarälven, start Sysslebäck Stugby & Fiskecamping Dans i Likenäsparken. Söndag Drive-in bingo i Granevik Drive-in bingo i Höljes. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. Lördag Veteran & Kuriosa Marknad. Marknadsplatsen Kolhusudden, Torsby Antik- och loppmarknad, Kollsberg, Torsby Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långs Sporthotell Eldfest i Älgsjövallen Folkets park, Bjur. Dans till Streaplers, fyrverkeri. Söndag Drive-in bingo i Höljes Musik i Östmark kyrka. Katharina Hieke och Per Styrman, flöjt och orgel Drive-in bingo i Rådom. Onsdag Trivselkväll med kolbullestekning. Skogsgården, Kindsjön. Fredag Dragspelsstämma Skogsgården, Kindsjön. Dans Lördag Hantverksutställning, Prostgårdslagårn, Torsby Utställning Per Pedersen, måleri. Sahlströmsgården, Utterbyn Dragspelsstämma Skogsgården, Kindsjön Fondue-/grillkväll runt brasan i tentipin. Långs Sporthotell. Söndag Drive-in bingo i Granevik, Torsby Drive-in bingo i Höljes. Med reservation för eventuella ändringar. NR TORSBY NU 17

18 Självbetjäning på biblioteket i Torsby Vad gör ni med den där vagnen? Varför flyttar ni om så mycket? Vad ska personalen göra sedan? Vi har fått många frågor under våren när vi arbetat med att förbereda biblioteket i Torsby för vårt nya självbetjäningssystem. Nu är allt på plats. Du som låntagare kan låna dina böcker i en utlåningsautomat med hjälp av ditt lånekort och din pinkod. Det går också bra att använda personnummer och pinkod. Du lämnar tillbaks dina böcker i en annan automat. Personalen finns på plats för att visa hur det fungerar. För dig som låntagare innebär det att: personalen får mer tid att hjälpa dig med frågor och boktips du slipper stå i kö i informationsdisken för att låna eller lämna böcker integriteten ökar, ingen behöver se vad du lånar och lämnar du kan välja att få kvitto på dina återlämnade böcker Om det uppstår förseningsavgifter när du lämnar tillbaks dina böcker vänder du dig till personalen för att betala avgiften. Välkommen in till oss och prova självbetjäningen, vi har laddat upp med nya pocketböcker och mp3- skivor inför sommaren. Vi tipsar gärna om bra sommarläsning för både barn och vuxna. Annastina Kapla bibliotekarie Foto: AnnaStina Kapla 18 TORSBY NU NR

19 Ny bibliotekskatalog på webben Tolv bibliotek i länet har investerat i en bibliotekswebb på Internet för att göra det enklare och roligare för användarna att använda biblioteket hemifrån. Lansering av webbplatsen sker i höst men redan nu kan du hitta oss på Våra gamla bibliotekssidor finns kvar på fram till i höst. Foto: AnnaStina Kapla På den nya webbplatsen kan du söka i den gemensamma katalogen, låna om det du har hemma och reservera det du vill låna. Du kan också se vad som händer på de olika biblioteken utställningar, författarbesök och annat. Vi kommer att ge lästips på olika sätt och du kan själv vara med och recensera böcker och sätta betyg på det du läst, sett eller lyssnat på. För att låna om eller reservera räcker det att logga in med lånekortsnummer och pinkod, som förut. Vill du skriva recensioner eller sätta betyg skaffar du dig ett användarkonto också. Recensionerna visas sedan på fler bibliotek genom ett gemensamt system. På webben finns sidor för barn och unga, sidor om att läsa och låna på annat sätt och mycket annat. Bibliotekswebben bygger på den gemensamma katalog som Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng samarbetar om. Från och med 11 juni till och med 13 augusti 2011 har biblioteken i Torsby öppet enligt följande: Torsby bibliotek: Måndag och torsdag Tisdag, onsdag, fredag Lördagar stängt Stöllets bibliotek: Tisdag Sysslebäcks bibliotek: Måndag Onsdag Bokbussen kör till och med 22 juni och har sedan ett uppehåll till den 8 augusti då Fensbol får bussbesök. OBS! När biblioteket i Torsby är stängt kan du lämna tillbaka dina böcker i en återlämningslåda som finns på baksidan av huset, vid lastbryggan. Kom ihåg att du kan låna om dina böcker via vår webbsida om du har PIN-kod till ditt lånekort. Trevlig sommar! önskar personalen Välkommen in och utforska nyheterna! Foto: AnnaStina Kapla Agneta Strandberg bibliotekarie NR TORSBY NU 19

20 Universitetsstudent skapar cykelleder i Val På mät- och kartprogrammet vid Karlstads universitet är en av delkurserna praktik där vi studenter får möjlighet att komma ut i verkligheten. Utbildningen är totalt på två år och innehåller bland annat mätningsteknik med GNSStekniken (GPS och laserskanning, där vi även skapar digitala kartpresentationer och arbetar i geografiska informationssystem (GIS. Anders Throgen med cykelledskartan Foto: Kerstin Hedin 20 TORSBY NU NR

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015 Kvalitetsarbete Teman - vårterminen 2015 Förskolan Utsiktens kvalitetsredovisning våren 2015 Blåbär Blåbärens kvalitetsredovisning om tema skräp våren 2015 Under några veckor har blåbärsbarnen fått arbeta

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Andra områden av intresse

Andra områden av intresse Bilaga 8a Norra Finnskoga Varån Höljan Storberget Aspberget Ersberget Bastuknappen Havsvallen Höljessjön Tallåsen Klaråsen Halån Stor-Skärsjön Uggleheden N Havsjön Örsjön Höljes Halsjön Fagerås-sjön Havån

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Projekt: NO med inriktning på experiment och kroppen. Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Varför: Vi valde att även denna hösttermin arbeta med NO och olika experiment med

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera!

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Matematik som språk Matematiska begrepp Samtala kring matematik Barns dokumentationer Anna Kärre, förskollärare, arbetar med barn i åldrarna 1-5-år

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun Policy för flaggning vid kommunala byggnader i kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-22 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Flaggning

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2017-08-14 Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte och vision Struktur/ Arbetssätt Våra mål och koppling till styrdokument/arbetsplaner

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Tillgängliga arbetsplatser för feriearbete sommaren 2012

Tillgängliga arbetsplatser för feriearbete sommaren 2012 Datum 2012-04-24 (uppdaterad lista) Tillgängliga arbetsplatser för feriearbete sommaren 2012 Period I = 18/6 8/7 Period II = 9/7 29/7 Period III 30/7 19/8 Förskoleverksamhet Förskolan Forsbacken, Torsby

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Verksamhetens förutsättningar

Verksamhetens förutsättningar Bildningsförvaltningen Förskolan Soltunet Kvalitetsredovisning för förskolan Soltunet 2011 Grundfakta Förskolan Soltunet ligger i centrala Nora och består av 2 avdelningar. Förskolan tillhör rektorsområdet

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Reviderad 20151008 Grunden för livslångt lärande Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till att de börjar skolan. Förskoleverksamhet bedrivs i form

Läs mer

Torsby kommun Översiktsplan

Torsby kommun Översiktsplan Torsby kommun Översiktsplan 89 90 Torsby kommun Översiktsplan 3.10 Bebyggelse Enligt plan- och bygglagen är det kommunerna som bestämmer var ny bebyggelse får uppföras och hur den bör utformas. Men kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Tillgängliga arbetsplatser för feriearbete sommaren 2014

Tillgängliga arbetsplatser för feriearbete sommaren 2014 Datum 2014-03-17 Tillgängliga arbetsplatser för feriearbete sommaren 2014 Period I = 16/6 6/7 Period II = 7/7 27/7 Period III = 28/7 17/8 BARN och FRITID Förskolan Skogsbacken, Torsby Arbetsuppgifter:

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen "På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI". Grimstofta förskoleenhet

Läs mer

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015 Ekorrens arbetsplan Ht 2014- Vt 2015 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2016-05-04 Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte mål och vision Struktur/ Arbetssätt Koppling till styrdokument

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

September Verksamhetsplan för Lillhedens förskola /2017. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September Verksamhetsplan för Lillhedens förskola /2017. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2016 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2016/2017 Förutsättningar 26 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år. Avdelningarna arbetar tillsammans under stor

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Hemkultur. Dokumentation av Kvalitetsarbete. Dingle förskola Skeppet 2014/2015

Hemkultur. Dokumentation av Kvalitetsarbete. Dingle förskola Skeppet 2014/2015 Hemkultur Dokumentation av Kvalitetsarbete Dingle förskola Skeppet 2014/2015 Förskolor Norr Munkedals kommun Karin Ohlson Eva-Lotte Olsson Hanne Eklund Inger Korsgård Carolina Svensson Innehåll Grundfakta

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet

Systematiska kvalitetsarbetet LULEÅ KOMMUN Systematiska kvalitetsarbetet Årans förskola 2012-2013 Eriksson, Anne-Maj 2013-08-19 Prioriterade mål hösten 2012 och våren 2013 - Årans förskola 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Översiktsplan för Torsby kommun ÖP 2010. Antagandehandling 2011-01-05

Översiktsplan för Torsby kommun ÖP 2010. Antagandehandling 2011-01-05 Översiktsplan för Torsby kommun ÖP 2010 Antagandehandling 2011-01-05 Innehållsförteckning " #" " % " & % & ( ) * + + &, " -../0. & 1& 2 3 23 ) / 4 2,5 " / & 25 3 (, ". 5 -"& / ) &5. 6 3/ 7, 5 / +/ 1/ +

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

God ljudmiljö inom förskolan

God ljudmiljö inom förskolan God ljudmiljö inom förskolan Team: Angelica Ugrinovska, Fröafalls förskola avd. Sörgården, Tranås Kommun. Mål: En god ljudmiljö på vår förskola. Delmål: Lugnare måltider, lugnare tambur, mindre spring

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: på läger Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: på läger Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg sidan 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som ska på läger med scouterna. När de kommer fram till stugan går alla ut i skogen för att samla ved. Noa kommer ifrån de

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

2015-05-29. Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Ängens förskola 2015-2016. Ängens förskola!

2015-05-29. Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Ängens förskola 2015-2016. Ängens förskola! 2015-05-29 Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Ängens förskola 2015-2016 Ängens förskola! Förutsättningar Förskolan Ängen: Består av två avdelningar Smörblomman med barn i åldrarna ett till

Läs mer

Hemkultur. Dokumentation av Kvalitetsarbete. Dingle förskola Skeppet. Förskolor Norr Munkedals kommun Karin Ohlson Eva-Lotte Olsson Hanne Eklund

Hemkultur. Dokumentation av Kvalitetsarbete. Dingle förskola Skeppet. Förskolor Norr Munkedals kommun Karin Ohlson Eva-Lotte Olsson Hanne Eklund Hemkultur Dokumentation av Kvalitetsarbete Dingle förskola Skeppet 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Karin Ohlson Eva-Lotte Olsson Hanne Eklund Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 Lyans förskola Övergripande tema Arlanda - närmiljön Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2016/2017 och verksamhetsplan 2017/2018 för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning 2016/2017 och verksamhetsplan 2017/2018 för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning 2016/2017 och verksamhetsplan 2017/2018 för förskolan Pelikanen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer