Rekrytering av polisassistenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytering av polisassistenter"

Transkript

1 Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process för rekrytering av polisaspiranter för anställning som polisassistenter Rekryteringen av polisaspiranter till deras första anställning som polisassistenter är en nationell process. Rekryteringsprocessen genomförs parallellt med aspirantutbildningen och vänder sig till de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistenter. Syftet med den samordnande rekryteringsprocessen är att den ska garantera att rekryteringen av nya polisassistenter ska vara enhetlig, transparent och rättssäker. Vidare ska rangordning och urval av de sökande ske utifrån tydliga kriterier. Kompetensprofilen för anställningen är den framtagna kompetensprofilen för rekrytering av nyutbildad polis. Det övergripande målet med rekryteringen är att alla polisaspiranter, som genomfört och blivit godkända på polisprogrammet, aspirantutbildningen och säkerhetsprövningen ska erbjudas anställning. Anställningen ska den sökande få i konkurrens med andra sökande, utifrån förtjänst och skicklighet samt i förhållande till antalet utlysta anställningar. Tre delmoment Rekryteringsprocessen består av tre delmoment; personlighetsbedömningsverktyget MAP, en kompetensbaserad intervju och en referenstagning. Grunden för bedömningen är de personliga egenskaper som framgår av kravprofilen. Samtliga egenskaper bedöms i de tre delmomenten som således mäter den sökandes uppfyllelse av kompetensprofilen och utmynnar i en slutbedömning.

2 Annonsering och ansökan Rekryteringsprocessen vänder sig till polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistenter. Målet med rekryteringen är att alla polisaspiranter, som genomfört och blivit godkända på polisprogrammet, aspirantutbildningen och säkerhetsprövningen ska erbjudas en anställning. Anställningen ska de sökande få i konkurrens utifrån förtjänst och skicklighet, samt i förhållande till antalet utlysta anställningar. Annonser på Intrapolis och polisen.se Annonserna för anställningarna finns på Intrapolis och polisen.se under rubrik Lediga jobb. Det finns en nationell annons som beskriver kravprofilen och sökförfarandet. Från den nationella annonsen finns länk till den ansökningsblankett som används. Ansökan Vill du söka de utannonserade anställningarna som polisassistent ska du skicka in en ifylld ansökningsblankett tillsammans med ett personligt brev och ditt CV. Du skickar handlingarna till den funktionsbrevlåda som anges i annonsen. Du ges möjlighet att rangordna regionerna, och regionen som rangordnas högst, är där du helst önskar vara placerad. Vissa regioner har många sökande till få platser. Därefter ges möjlighet att ange önskemål om polisområden inom respektive region. Vi använder ansökningsblanketten för att på ett enkelt sätt samla dina kontaktuppgifter, var du är aspirant och om du har haft annan statlig anställning samt hur du rangordnar polisregionerna för placering.

3 MAP MAP är ett personbedömningsverktyg som kartlägger stabila, grundläggande, personliga egenskaper. Det är framtaget i syfte att ge grundläggande information om egenskaper som är viktiga i arbetslivet. Verktyget låter den sökande ta ställning till 240 olika påståenden. Resultatet från MAP matchas sedan mot Polisens kompetensprofil för rekrytering av nyutbildad polis, det vill säga kravprofilen för anställningen. Vi använder oss av MAP för att säkerställa att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier på ett sätt som är relevant, utifrån egenskaperna i kompetensprofilen. Det är viktigt för en likabehandling av alla sökande. Resultatet ger ett underlag till intervjun men utgör också en del av bedömningen av den sökandes egenskaper i förhållande till kompetensprofilen. Hur går det till Länken till MAP skickas ut till de sökande via mail. Det tar ungefär 45 minuter att genomföra MAP, med en formell tidsbegränsning på två timmar. MAP har en giltighetstid på två år, vilket innebär att om du har deltagit i PA-processen tidigare så gör du inte om MAP om du söker igen.

4 Intervju Intervjun genomförs utifrån en standardiserad intervjuguide som utgår från kompetensprofilens kriterier. Det säkrar enhetligheten i genomförandet och bedömningen av intervjuerna. Intervjutekniken som används är den så kallade kompetensbaserade intervjun som i forskning visat sig vara ett mer träffsäkert hjälpmedel än en traditionell intervju. Intervjutekniken utgår från antagandet att man bäst förutspår hur en sökande kommer att agera genom att fråga hur den sökande har agerat i liknande situationer tidigare. Därefter sker en bedömning utifrån definierade kriterier. Syftet med denna teknik är att belysa hur den sökande beter sig i konkreta situationer. För att skapa en så träffsäker urvalsprocess som möjligt finns det även en koppling mellan intervjuguiden och den sökandes resultat i personbedömningsverktyget MAP. Hur går det till? Du genomför en intervju. Du som är aspirant och söker en anställning intervjuas i den region där du genomför din aspirantutbildning eller har din bostadsort. I intervjun kommer du få frågor där du ombeds berätta om specifika händelser och hur du har agerat. Ett exempel på en fråga: Berätta om ett tillfälle när du skulle hålla en presentation för en grupp? Hur förberedde du dig? Vad och hur gjorde du? Vad blev reaktionerna? Säkerhetsprövningsintervju Inför anställningen som polisassistent genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen, med registerkontroll. För dig som sökande gäller den säkerhetsprövningsintervju som gjordes inför aspirantutbildningen.

5 Referenstagning Sista steget i bedömningen är referenstagningen. Referenstagningen sker även den enligt en standardiserad guide och genererar en bedömning mot kompetensprofilen. I PA-processen tas en referens och det är från den sökande aspirantens handledare. Referensen bedömer både egenskaper kopplade till kravprofilen men också de färdigheter som uppnåtts under aspirantutbildningen.

6 Bedömning och rangordning utifrån kravprofilen Grunden för bedömningen är de personliga egenskaper som framgår av kompetensprofilen för nyutbildad polis. Samtliga egenskaper bedöms i de tre delmomenten som således mäter den sökandes uppfyllelse av kravprofilen och utmynnar i en slutbedömning. Härigenom utgör slutbedömningen ett mått på den sökandes lämplighet för anställning som polisassistent (dvs. graden av skicklighet, enligt 4 lagen om offentlig anställning). Hur går det till Bedömningen i de tre delmomenten görs var för sig och innebär att den sökande får en bedömning i tre nivåer i förhållande till egenskaperna i kompetensprofilen. Nivåerna benämns utvecklingsområde, kompetens eller styrka. Bedömningen i de tre delmomenten omvandlas till en slutbedömning som uttrycks i en totalpoäng. Det är totalpoängen som är utgångspunkten då de sökande rangordnas. De tre delmomentens värde i slutbedömningen utgör ungefär en tredjedel var av totalen. Det övergripande målet om att alla aspiranter som är godkända ska erbjudas en anställning innebär att rekryteringsprocessen inte syftar till att gallra bort sökande. Men precis som vid all annan rekrytering måste de sökande rangordnas för att den som bedömts som mest skicklig, gentemot kompetensprofilen, ska få erbjudande om anställning först. Den sökande med högst totalpoäng ges först möjlighet till önskad placering. Det kan upplevas ovant med en poängsättning per sökande men det är en administrativ översättning av bedömningen från de tre delprocesserna som möjliggör rangordningen.

7 Erbjudande Utifrån det sammanställda bedömningsunderlaget erbjuder Polismyndigheten anställning till den eller de som är mest lämpade i förhållande till övriga sökande och antalet utlysta anställningar. Erbjudande om anställning sker vid ett och samma tillfälle. De sökande tackar ja eller nej till anställning. Samtliga sökande får besked om var de kan erbjudas placering. Det är fasta tider för besked och de sökandes svar. Rekryteringen utgår från antalet aspiranter Rekryteringsprocessen syftar till att erbjuda aspiranter en första anställning som polisassistenter och processen är därför utformad efter det. Det innebär att det finns lika många, eller fler, lediga anställningar som planerat antal aspiranter.

8 Anställning Anställning Beslut om anställning sker utifrån saklig grund, där underlaget från MAP, intervjun och referenstagningen ligger till grund för bedömningen mot kompetensprofilen. En förutsättning för anställning är att du blir godkänd på din aspirantutbildning och att säkerhetsprövningen är godkänd. I regel börjar anställningen i direkt anslutning till avslutad aspiranttermin. Verksamhetens behov styr Redan när du söker till Polisprogrammet har man räknat ut hur många polisassistenter som kommer att behövas fem terminer senare. Det finns således en direkt koppling mellan antal studenter och beräknat antal lediga anställningar i framtiden. Det är verksamhetens behov som styr hur många som ska antas på utbildningen samt avgör hur många som ska anställas i varje region. Förlängd aspiranttermin För vissa sökande kan aspirantterminen komma att förlängas, vilket hanteras genom att erbjudandet om anställning kvarstår. Anställningsbeslutet fastställs dock först när aspirantutbildningen och säkerhetsprövningen är godkänd. Återkoppling Som sökande i den samordnade PA-rekryteringen kan du få återkoppling på hur du har bedömts i rekryteringen gentemot kompetensprofilen. Återkoppling får du i första hand från den region där du genomför aspirantutbildningen. Återkoppling kan ges först när beskeds- och svarstiderna är över.

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen En strukturerad rekryteringsprocess som fokuserar på kompetens är en förutsättning för att få de sökande

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering 3(11) Innehåll Rekrytering... 2 Inledning... 2 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Rekryteringsordning... 5 Vansbro kommuns rekryteringsordning... 5 4. Val av rekryteringsväg... 5 Platsannonsering...

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Kompetensbaserade intervjuer ger bättre rekryteringar

Kompetensbaserade intervjuer ger bättre rekryteringar Kompetensbaserade intervjuer ger bättre rekryteringar 1 pharma industry nr 3 11 SÄRTRYCK UR PHARMA INDUSTRY NR 3 2011 Kompetensbaserade intervjuer ger bättre rekryteringar I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Innehåll. 2 Kravspecifikation 5. 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling 6. 4 Rekryteringskonsulter 7

Innehåll. 2 Kravspecifikation 5. 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling 6. 4 Rekryteringskonsulter 7 Innehåll 1 Vakansprövning 2 1.1 Behovsanalys och kompetensanalys... 2 1.1.1 Behovsanalys... 2 1.1.2 Kompetensanalys... 2 Att tänka på... 2 1.2 Kunskap och kompetens... 3 1.2.1 Exempel på personliga förmågor...

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 76 Rekrytering innebär per definition en sorts diskriminering eftersom ett urval genomförs där någon väljs ut och andra väljs bort. En urvalsprocess som kännetecknas

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Utan Grunden Rasar Huset en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering

Utan Grunden Rasar Huset en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Utan Grunden Rasar Huset en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering Josefin Hägglund & Maria Kronudd Kandidatuppsats HT2010 Handledare: Cecilia Levin

Läs mer

Att rekrytera kostar både tid och pengar. Att rekrytera fel kostar ännu mer.

Att rekrytera kostar både tid och pengar. Att rekrytera fel kostar ännu mer. särtryck ur pharma pharmaindustry industrynr nr26 06 08 s ä SrÄt Rr Ty Rc YkC K f r Uå Rn Pp Hh Aa Rr M m Aa Ii Nn Dd Uu Ds Tt Rr Yy Nn Rr 2 6 2 2 00 0 68 1 I en serie artiklar kommer vi framöver att skriva

Läs mer

Att söka befattning som åklagare

Att söka befattning som åklagare Att söka befattning som åklagare Riktlinjer och rekommendationer vid ansökningsförfarande, referenstagning och yttrande avseende befattningar som behandlas av Tjänsteförslagsnämnden i Åklagarväsendet Reviderad

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen

Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen Rekryterarens upplevelse av telefonsamtalet från en kandidat Felix Luthardt C-uppsats i psykologi,

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Förord Rekrytering är en kompetens- och tidskrävande uppgift. Det är den största enskilda investering en chef

Läs mer