Systematisk chefsförsörjning. 23 maj Tomas Rosenberg Huvudkontoret Rikspolisstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematisk chefsförsörjning. 23 maj Tomas Rosenberg Huvudkontoret Rikspolisstyrelsen"

Transkript

1 Systematisk chefsförsörjning 23 maj Tomas Rosenberg Huvudkontoret Rikspolisstyrelsen 1

2 Tomas Rosenberg Chef Strategienheten, Huvudkontoret Strategisk kompetensförsörjning Chefs- och ledarutveckling Mångfald, jämställdhetsintegrering och tillgänglighet Organisationsutveckling Performance management 2

3 Polisen -basfakta Rikspolisstyrelsen -central förvaltningsmyndighet samt Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen 21 polismyndigheter samt SKL varav poliser 3500 chefer/arbetsledare 24/7 med minst en polisstation i alla 290 kommuner Ny organisation en myndighet från 1/

4 Bakgrund Från 1992 och fram till 2005 hade inte Svensk Polis någon nationellt enhetlig chefs- och ledarutveckling. Under 1990-talet genomfördes flera utredningar där behovet belystes och vissa initiativ togs men förblev engångsinsatser. Efter EU-toppmötet i Göteborg Den efterföljande granskningen, Göteborgskommittén, pekade på brister i ledning och styrning beslutade Rikspolischefen att genomföra en nationell satsning för att öka kompetensen på Polisens chefer Centrala chefsutbildningar upphör 1998 Glastaksreformen 1999 PHS Ledarskapscentrum 2003 Göteborgskommittén 2005 En nationell Polis 2007 Polisens chefs- & ledarcenter Rikspolisstyrelsen Huvudkontoret 4

5 Dagens utmaningar anno 2006 Organisation som präglas av ensidig information och ordergivning Tendenser till ett abdikerande ledarskap Krav och förväntningar på chefer är otydliga Långsiktighet och strategiskt tänkande saknas på bekostnad av operativa och organisatoriska frågor/beslut Bristande förvaltningsrättslig och arbetsgivarpolitiska kunskaper Få sökande till chefstjänster Stora pensionsavgångar och generationsskifte Kortsiktigt chefsförsörjningsperspektiv Ingen nationell struktur eller samsyn Rikspolisstyrelsen Huvudkontoret 5

6 Polisens chefspolicy Ingår idag i Polisens medarbetarpolicy Syfte: Tre roller: Verksamhetsansvarig Arbetsgivarrollen Ledarrollen att alla ska veta vilka förväntningar som verksamheten ställer på sina chefer den anger hur ledare förväntas agera i sina roller och hur samverkan bör ske med medarbetare Ledarskapsnivåer: Direkt nivå Indirekt nivå Strategisk nivå Rikspolisstyrelsen Huvudkontoret 6

7 Systematisk chefs- och ledarutveckling Totalt 2639 Rikspolisstyrelsen Huvudkontoret 7

8 Polisens chefsförsörjning Långsiktig hållbar chefsförsörjning som svarar mot verksamhetens behov Nya chefer ska ha rätt kompetens för sitt uppdrag En nationell chefsförsörjningsprocess som är medveten, transparent, objektiv och resurseffektiv Rikspolisstyrelsen Huvudkontoret 8

9 Polisens ledarkriterier Önskvärt ledarskap Utgångspunkt vid identifiering av chefspotential Framgångsfaktor vid chefsurval är att organisationen har gemensam syn på ledarskapet Framtaget tillsammans med chefer i kärnverksamheten och ATO Mål och resultat Analys och helhetssyn Utveckling och förändring Social säkerhet Muntlig och skriftlig kommunikation Skapa delaktighet och motivation Rikspolisstyrelsen 9

10 Assessment Center Urval till chefsförsörjningsprogram mot indirekt och strategisk nivå Använt sedan 2008 med egna utbildade bedömare och bedömningsledare (chefer i kärnvht och HR-specialister) Fiktiv organisation + Givit en ökad kunskap och förståelse för chefsurval + Ett bra stöd för att öka förståelsen för Polisens ledarkriterier + Positiv återkoppling från de som blivit testade (både de som rekommenderats och de som inte rekommenderats) + Könsneutralt Resurskrävande Rikspolisstyrelsen Huvudkontoret 10

11 Polisens chefsförsörjningsprogram Attrahera Väcka intresse och testa motivation Identifiera Utifrån en standardiserad process välja ut de med potential Utveckla Individuell karriärplanering Chefsutvecklingsprogram Utvecklingstjänstgöring Mentorskap 11

12 Attrahera Syfte: testa medarbetarens motivation att verka som chef på aktuell nivå. Samt att ge befintliga chefer kunskap i hur man identifierar chefspotential. Attrahera Temadag för befintliga chefer ½ temadag för befintliga chefer Temadag för potentiella chefer Två dagars chefs- och ledarseminarium Därefter sökförfarande för att delta i programmet Intresseanmälan Temadag för framtidens chefer Chefs- och ledarseminarium Pers. brev +CV 12

13 Identifiera Identifiera Direkt och indirekt nivå Strategisk nivå Syftet är att identifiera blivande chefer genom att testa deras potential i enlighet med Polisens ledarkriterier. Personen bedöms i tre nivåer; styrka, kompetens eller utvecklingsområde i vart och ett av ledarkriterierna. Vi kallar det för Kompetensbaserat chefsurval Personbedömning Komp. baserad intervju Komp. baserad referens Urval+ feedback Komp. baserad intervju Assessment center Komp. baserad referens 13

14 Kompetensbaserat chefsurval -direkt och indirekt nivå Personbedömning genom ett webbaserat urvalsverktyg i samarbete med Assessio MAP (Measuring and assessing individual potential) Personlighetstest av självskattningstyp Matrigma TM Generell problemlösningsförmåga Tolkningsmodell framtagen av Polisens chefs- och ledarcenter ts med Assessio som kopplar testen till Polisens ledarkriterier Fastställda gränser för vad som är tillräcklig potential 14

15 forts. De som bedöms ha potential kallas till: Kompetensbaserad intervju Resultatet från personbedömningen fungerar som underlag till intervjun. Bästa sättet att i en intervju förutspå hur en person kommer agera framöver är att fråga hur personen agerat tidigare i liknande situationer Kompetensbaserad referenstagning Resultatet från personbedömning och intervju fungerar som underlag Sluturval 15

16 Utveckla Chefsprogram för aktuell nivå är basen Karriärplaneringssamtal Utvecklingstjänstgöring på aktuell nivå Individanpassad kompetensutveckling, samt myndighetsspecifik introduktion Utveckla Karriärplaneringssamtal Chefsprogram Uppföljning 16

17 Erfarenheter så här långt med satsning på chefsförsörjningsprogrammen Vi ökar andelen kvinnor i chefs-/arbetsledande befattningar Direkt 50%, Indirekt 43% & Strategisk 25% (% av antal antagna) Ökad medvetenhet i att identifiera chefspotential Minskad risk för homosocialisering Stort intresse från polismyndigheterna att användas vid chefsurval Polisens ledarkriterier används vid individuell uppföljning av chefer vid t.ex. lönesättning 17

18 Tack för mig Hör gärna av Er om Ni har ytterligare frågor 18

19 Programupplägg Strategisk nivå 19

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att verksamheten och dess

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

SÄKRA LEDARE OCH PERSONER TILL NYCKELBEFATTNINGARNA I FÖRETAGET!

SÄKRA LEDARE OCH PERSONER TILL NYCKELBEFATTNINGARNA I FÖRETAGET! TALENT DUE DILIGENCE SÄKRA LEDARE OCH PERSONER TILL NYCKELBEFATTNINGARNA I FÖRETAGET! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Gunilla Julin Director Talent Management Telefon:+46 (8) 50 600 732

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind RAPPORT Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer