Östergötlands Spelmansförbund Nr 1, feb. 2012, årgång 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östergötlands Spelmansförbund Nr 1, feb. 2012, årgång 12"

Transkript

1 Östgötaspel Östergötlands Spelmansförbund Nr 1, feb. 2012, årgång 12 Styrelsens ordf: Toste Länne Ansv. utgivare: Toste Länne Redaktionskommitté: Miriam Berger, Håkan Wasén, Katarina Hammarström E- post: Välkommen till årsmötet! Kallelse till medlemmar i Östergötlands Spelmansförbund Lördag 31 mars 2012 på Stadsmissionens café, Ågatan 3, Linköping Program: Samling och Mika Konsert: Eric & Katarina Hammarström med spelvännerna Christer & Kristina Samuelsson och Eva Nord Furenhed Stipendieutdelning 16:00 Årsmötesförhandlingar Sedan allspel och buskspel! Konserten är öppen även för allmänheten. Kaféet är öppet fram till kl Ekonomiska årsmöteshandlingar trycks här i Östgötaspel men utdelas även på mötet. Årsberättelsen för 2011 delas ut på mötet. Varmt välkommen till konsert, möte och spelträff! Styrelsen Förslag till dagordning för mötet: 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 3 Har årsmötet sammankallats stadgeenligt? 4 Fastställande av dagordning 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 7 Föredragning av styrelsens ekonomiska redogörelse 8 Revisionsberättelsen 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Val av styrelse och funktionärer 11 Fastställande av medlemsavgift 12 Fastställande av budget 13 Övriga frågor INNEHÅLL Kallelse till årsmötet + arkivnytt...1 Meddelanden från styrelsen...2 ÖsUpp vann Folkbandskampen :e UFO- stämman i Tranås...2 Ebba på folkmusikgymnasium...3 Numrets låt: Marsch e. Österberg...4 Prel. resultatrapport till årsmötet..5 Prel. balansrapport till årsmötet...6 Ekonomikommentar + budget...7 Folkmusikkalendarium...8 Senaste nytt på: ÖsUpp vann Folkbandskampen! - läs mer sid. 4 Arkivförteckningen publicerad! Nu är äntligen, äntligen en första version av arkivförteckningen för förbundets arkiv publicerad på hem- sidan under Zliken ÖSF Arkiv. Förteckningen kommer att komp- letteras efter hand som arkivarbetet framskrider, bl.a. om foton och inspel- ningarna. Men det mesta pappers- materialet och noterna är färdigt. Eftersom förteckningen redan nu är uppe i 30 sidor kommer den inte att tryckas i Östgötaspel. Vill du ha kopior (eller ev. lån) ur arkivet, kontakta arki- varien Hans Norberg på t , e- post: En handledning för arkivet ska tas fram med rutiner för forskning, lån etc. Red.

2 Vem vill spela på dop? Styrelsen för Östergötlands spel- mansförbund har diskuterat en spel- manspool. Vi får många förfrågningar om spelningar och vi har beslutat att försöka skapa ett forum så att spel- mansförbundet kan förmedla kontakter till intresserade spelmän. I första hand behöver vi få in upp- gifter på spelmän som enskilda eller i en grupp kan tänka sig att åta sig dop, bröllopsspelningar etc etc. De som är intresserade kan skicka ett mejl till ÖSF:s sekreterare via adressen Vi kommer att utarbeta en lämplig kontaktform, troligen en e- postlista. Styrelsen Glöm inte att betala din medlemsavgift och eventuella instrumentförsäkring. Blankett för ansökan om instrumentförsäkring och tillhörande instruktion Zinns på hemsidan under Instrumentförsäkring. Blanketten skickas till kassören Mats Ekman om du vill ändra din försäk- ring eller anmäla en ny. Rätt adress till medlemsregistret är Vi ber om ursäkt att det blev fel i utskicket om medlemsavgifterna. Alla förbundets e- postadresser till funktionärer slutar på.se och inget annat. Det är nu Zlera år sedan vi änd- rade adresserna men tyvärr har det blivit fel ibland. Alla e- postadresser- na Zinns korrekt återgivna dels på näst sista sidan, dels på på förbun- dets hemsida under Zliken Kontakt/ funktionärer. Red. ÖsUpp vann Folkbandskampen! På Gnestastämman 4 februari hölls en tävling för unga folkmusik- band. Uppdraget var att göra en dan- sant folklåt av en av sex kända pop-, rock- och schlagerlåtar. Låten skulle spelas upp inför publik, dansande publik och jury på stämman. ÖsUpp, dvs. Östergötlands Spel- mansförbunds Ungdomsgrupp, antog utmaningen och for till stämman. De valde att göra Zinnskogspols av ABBA:s Ring, ring - och framförandet gick så bra att de vann. Övriga täv- lande var två duktiga sörmländska folkband som också gjort olika sorters polskor av All you need is love, res- pektive Born in the USA. På bilden syns ÖsUpp i aktion på scenen i danslokalen i Elektron, dvs. Gnestas folkets hus. Vinnarmotive- ringen löd: för härligt sväng och rytmkänsla, samt självklar scenisk närvaro. Priset innebar äran, diplom och ett vandringspris i form av en stor snidad träspelman, samma sörm- landsspelman som Gnestastämman har som symbol. Spelmansförbundet gratulerar! Red. Foto: Per-Olof Jacobsson 25:e UFO stämman i Tranås - utställning hyllar Åke Gustafsson Det blir en UFO-stämma även i år. Dragspelsstolen kommer att stå tom lördagen 3 mars i Tranås hembygdsgård. Däremot kommer minnet av den legendariske folkmusikern Åke "UFO" Gustafsson att fylla hembygdsgården genom en minnesutställning. 2 Åke "UFO" Gustafsson skulle i år ha hållit sin 25:e stämma i hembygds- gården. Stämman är berömd för sitt mycket, mycket långa allspel - tolv timmar. Så länge kan man spela i sträck om man väljer att spela i hembygds- gårdens storstuga. Forts. >>>

3 Ebba Hellsten går på folkmusikgymnasium i Falun En av förbundets unga spelmän, Ebba Hellsten, berättar här om hur det är att gå på Sveriges enda folkmusikgymnasium och hur utbildningen kom till Falun: För lite mer än ett år sedan Zick gymnasiet i Rättvik ett slutgiltigt be- sked om att de inte kunde fortsätta sin folkmusikutbildning. Inte långt däri- från, på musikkonservatoriet i Falun, fanns en eftergymnasial utbildning där idén om en folkmusiklinje även för gymnasienivå hade funnits länge. De hade inte velat starta tidigare, då det inte hade varit logiskt att kon- kurrera om de få intresserade elever- na hade. Men nu fanns det en öppning. Skolan hade redan ett fungerande gymnasiesystem och folkmusiklärare, så det var bara att dra igång. Men RÄFV (Rättviks Folk- & Världsmusikutbildning) hade fått sitt besked lite för sent, och MUK (musik- konservatoriet) hann aldrig nå ut till niorna innan det var dags för söknin- garna till skolan. Vi var därför bara två som sökte. Av oss två var det bara jag som valde att tacka ja till min plats. Eleverna från Rättviksgymnasiet Zick välja om de ville gå sina resteran- de år där, eller byta utbildning, och på det sättet behövde jag inte bli ensam. Vi är nu två i folkmusikens gymnasie- del då Vega Nordkvist från Rättviks- gymnasiet valde att börja i tvåan. Foto: Katarina Hammarström Musikkonservatoriet Falun är två skolor i en: dels en yrkes- och högsko- leförberedande musikerutbildning på gymnasienivå och dels en eftergymna- sial kompletterande utbildning. Den klassiskt inriktade gymnasie- utbildningen ses som en av de allra bästa i norden, och av de som sökt till musikhögskolan har 97,6% kommit in. Det är väldigt höga siffror, men det säger minst lika mycket om eleverna som söker, som om lärarna. Eleverna som söker är fulla av drivkraft och ambitioner på en nivå som är ovanlig för så unga människor. Det är något jag beundrar och ibland önskar att jag hade lite mer av. Precis som på alla andra gymna- sieskolor läser vi kärnämnen såsom matte, svenska etc. Det man också gör varje vecka är två individuella lektio- ner på sitt huvudinstrument, en lek- tion ensemblespel, undervisning i ämnena gehör, satslära, musiklära och musikhistoria, både ur ett allmänt och ur ett genrespecizikt perspektiv. Dessutom får vi mästarkurser med olika musiker och solister, piano som biinstrument (från tvåan), sång- lektioner samt körsång i olika projekt med hela skolan. Som huvudlärare på Ziol har vi Ola Bäckström, men till och från har vi också SoZia Sandén, Maria Jonsson, Jon Holmén, Björn Ståbi, Per Gudmundsson, och Margareta Stolpe. Då de allra Zlesta bor hemifrån blir människorna omkring en mycket viktigare. Skolan blir ett andra hem, och personerna i den bildar en stor unik familj. Även om inte alla älskar alla hålls vi samman av en gemensam respekt för det vi står för. Vi har något gemensamt, nämli- gen kärleken till musik. Det gör att vi skapar något som få andra har. En skola man verkligen vill gå till. Ebba Hellsten Forts. - Tomrummet efter Åke är stort Men stämman skall leva vidare, säger Nina Enell i Holavedens spelmän. - Vi hoppas att dragspelsstolen inte kommer att förbli blir tom, utan att någon annan fyller den. I vanlig ordning blir det också, om inte buskspel, snarare rumsspel, i två andra rum i hembygdsgården. - Det Zinns möjlighet att få mat och Zika hela dagen och middag på kvällen för de spelmän som vill spela från och så länge de orkar, säger Nina Enell. Nina Enell säger att Åke "UFO" kommer att vara närvarande under stämman i många olika former. - Vi fyller hembygdsgården med en utställning av vad han gjort, konstverk, poesi skivor och mycket annat. Bild och text:håkan Wasén Åke "UFO" med sitt dragspel, bemötte alla spelmän - erfarna liksom små och unga - på samma vänliga sätt, som här från hans sista stämma. Mats Thiger t.v. 3

4 Numrets låt: Marsch efter P.A. Österberg, Risinge Denna gång har vi valt första låten ur en notbok vackert handpräntad av smeden och spelmannen Gustav Boström, Torstorp, Finspång. Boström var förbundets sekreterare under talet. Han dog Notboken innehåller 41 låtar avskrivna ur en samling efter klockaren P. A. Öster- berg i Risinge, daterad 1830, samt ytterligare 46 låtar av vilka de Zlesta är Boströms egna kompositioner daterade Boströms original Zinns i förbundets arkiv. 4

5 Preliminär ekonomiredovisning ÖSF Resultatrapport Senaste verifikat: 264 Period: till :42 Sida 1 av 1 Konto Beskrivning Enl. Budget Perioden Avvikelse Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3610 Medlemsavgifter , , , Adm avgift instrumentförsäkring 950, ,00 90, Försäljning böcker 3 500, , , Intäkter Tävlingar 900,00 700,00-200, Annonsintäkter Östgötaspel 0,00 185,00 185,00 Summa nettoomsättning , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4011 Kostnad bokförsäljning , ,50 631, Inköp lagervaror för försäljning -500,00 0,00 500, Kostnader kurser ,00 0, , Kostnader Tävlingar , ,00-513,00 Summa råvaror och förnödenheter , , ,50 Bruttovinst , ,50 310,50 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra fast , ,00 24, Tryck Östgötaspel , ,00 281, Kontors/Arkiv-tjänster ,00 0, , Uppvaktningar/Gåvor ,00-900,00 100, Kontors/Arkiv-material ,00-961,50 38, Web ,00-850,00 150, Postbefodran , , , Årsmöten/medlemsmöten/styrelsemöten , , , Bankkostnader , ,00 122,00 Summa övriga externa kostnader , , ,50 Personalkostnader 7010 Löner, Kontanta ersättningar 0,00-950,00-950, Skattefri bilersättning ,00-777,00 223, Övrig reseersättning , ,00 425,00 Summa personalkostnader , ,00-302,00 Rörelseresultat före avskriviningar 800, , ,00 Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter 850, ,00 778,00 Summa finansiella intäkter och kostnader 850, ,00 778,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 650, , ,00 Extraordinära intäkter och kostnader 8730 Bokslutsdispositioner 0, , ,00 Summa extraordinära intäkter och kostnader 0, , ,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 650, , ,00 Skatter och årets resultat 8999 Redovisat resultat 0, , ,00 Summa skatter och årets resultat 0, , ,00 Beräknat resultat 1 650,00 0, ,00

6 Preliminär ekonomiredovisning ÖSF Balansrapport Senaste verifikat: 264 Period: till :35 Tillgångar Sida 1 av 1 Konto Beskrivning Ing. Balans Ing. Saldo Perioden Utg. Saldo Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1351 Obligationer ÖSF , , ,00 0, Obligationer Krysander-fonden , , , , Räntefond ÖSF 3 008, , , , Räntefond Weine Hult , , , ,28 Summa finansiella anläggningstillgångar , ,93 624, ,16 Summa anläggningstillgångar , ,93 624, ,16 Omsättningstillgångar Varulager m.m Boklager , , , , Ack avskrivning boklager , ,00 0, ,00 Summa varulager m.m , , , ,21 Kassa och bank 1920 PlusGiro , , , , Företagarkonto 4 403, , , , Skattekonto 2,00 2,00 0,00 2,00 Summa kassa och bank , , , ,02 Summa omsättningstillgångar , , , ,23 Summa tillgångar , , , ,39 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 2010 Eget kapital , , , , Redovisat resultat , , , ,00 Summa eget kapital , , , ,23 Avsättningar 2291 Avsättningar Krysander-fonden , ,00 0, , Avsättningar Weine Hult-fonden , ,00 0, , Donation Ungdomstävling , , ,00 0, Donation Spelmanslag , ,00 0, , Res framtida värdeminsk räntefond ÖSF -8,93-8,93-281,95-290, Res framtida värdeminsk Räntefond WeineHult -402,00-402, , , Res framtida värdeminskn obl , , ,00-854,00 Summa avsättningar , , , ,16 Kortfristiga skulder 2442 Avräkning SSR 0,00 0,00 0,00 0, Avräkning Folksam 0,00 0,00 0,00 0, Förskott från medlemmar -215,00-215,00-150,00-365, Reservering stipendier Krysander , ,00 903, ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 753, ,00 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder , , , ,39 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Kassörens kommentarer till ekonomirapporterna (resultat och balans) Konto 3610 Medlemsavgifter Redovisat intäkt för medlemsavgifter Sek avser den del av medlemsavgiften som stannar hos ÖSF. Utöver denna del har förbundet från medlemmarna mot- tagit 9450 Sek avseende avgifter till SSR Konto 2442 Avräkning SSR Insamlade avgifter till SSR (9450 Sek) samt erhållen fak- tura från SSR (11200 Sek) bokförs under konto Konto 3611 Adm avgift instrumentförsäkring För varje försäkringstagare för ÖSF behålla 20 Sek av inbe- tald premie vilket redovisas på konto 3611, 1040 Sek. Konto 2444 Avräkning Folksam Resterande del inbetalda premier (21502 Sek) samt erhål- len faktura från Folksam (21502 Sek) redovisas på konto Konto 3612 Försäljning böcker och Konto 4011 Kostnad bokförsäljning Årets försäljning har givit en intäkt på 2237 Sek. Värdet av kvarvarande boklager räknas schablonmässigt ned med halva denna summa (1118,50 Sek) vilket redovisas på kon- to 4011 samt i balansrapporten, konto 1400 Boklager. Mats Ekman ÖSF Budgetförslag 2012 V Rörelsens intäkter 3610 Medlemsavgifter , Adm avgift instrumentförsäkring 1 000, Försäljning böcker 2 000, Intäkter Tävlingar 900, Övriga bidrag - Summa Intäkter ,00 Rörelsens kostnader 4011 Kostnad bokförsäljning , Inköp lagervaror för försäljning - 500, Kostnader kurser , Kostnader stämmor Kostnader Tävlingar , Stöd Ungdomsverksamhet , Lokalhyra fast , Tryck Östgötaspel , Kontors/Arkiv-tjänster - 500, Uppvaktningar/Gåvor , Kontors/Arkiv-material , Web , Postbefodran , Års-/medlems-/styrelse-möten , Bankkostnader , Skattefri bilersättning , Övrig reseersättning ,00 Summa Kostnader ,00 Avskrivningar och nedskrivningar 7831 Avskrivning boklager - Summa Avskrivningar - Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter - Summa Finansiella - Extraordinära intäkter och kostnader 8930 Bokslutsdisposition - 500,00 Summa Finansiella - 500,00 Resultat enl budgetförslag 100,00 Ny bok om Abraham Hagholm av Peter Berry! Anmälan i nästa nummer! ÖSFs STYRELSE Ordförande: Toste Länne, Linköping, tel , , Sekreterare: Marie Brüer, Linköping tel Kassör: Mats Ekman, Linköping Ledamöter: Frida Johansson, Kisa, Håkan Wasén, Linköping ÖVRIGA FUNKTIONÄRER bl.a.: Spelledare: Isabell Svärdmalm, Norr- köping, Medlemsärenden: Ingrid Ährlin, Klockrike, tel Arkiv, notbibliotek, försäljning: Hans Norberg, Sturefors, , Hemsidesansvarig: Staffan Lensell, Linköping, Redaktion för medlemstidning: Redaktör: Katarina Hammarström, Gnesta, tel , Miriam Berger, Linköping, Håkan Wasén, Linköping,

8 B Om adressaten saknas returneras till: Östergötland Spelmansförbund c/o Ingrid Ährlin Säterslund 613, Klockrike Föreningspost Folkmusik- kalender för Östergötland och angränsande områden Linköpings spelmanslag Annons Petter Dufva 2012.pdf torsdag den 9 februari 2012 Söndagar 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 6/5, 20/5 Söndagar kl på Landerydsgården i Hjulsbro. Ev. ändringar av lokal meddelas på lagets egen hemsida. Visstuga i Norrköping Tisdagar 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5 Kl gratis, ingen anm. Bergslagsgården,Västgöteg. 25, Norrköping.Välkommen! Arr: Studiecirkeln Visstugan o. ABF Folkmusikcafé i Linköping Onsdagar 7 mars, 4 april, 2 maj På Hemslöjdsgården., gratis Spela, dansa, fika, sjung i visstuga eller lyssna. Först visstuga sedan dans till spellista. Arr: FiL Balladforum i Slaka Söndagar 26/2, 25/3, 22/4, 27/5 Balladträff kl på Kyrkliden i Slaka. Där sjunger och dansar vi ballader. Gratis, alla som vill är välkomna! Sångkurs Lillott Forsberg o Anders Larsson Lördag 17 mars Kl och på Landerydsgården, Linköping kurs i trall/folklig sång. Förmiddag m. Lillott + eftermidd. m. kvällens gäst Anders Larsson. Samarr: FiL + Folkungagillet. Anders Larsson och Patrik Andersson Lördag 17 mars Kl konsert och dans på Landerydsgården, Linköping. Anders på sång/trall och mandola och Patrik på norsk och svensk fiol är två av Sveriges främsta och bjuder på sydostsvensk musik. Arr: FiL ÖSFs ÅRSMÖTE Lördag 31 mars Se program och kallelse på första sidan! Folkmusikvecka i Linköping 2-5 maj Folkmusik-på-fik, pubspel, folkmusikcafé... Detaljerat program kommer på hemsidan. Samarr: FiL + Österg. Spelmansförb. Hoven Droven Lördag 5 maj Konsert kl på Linköping Konsert & Kongress Glada folkrockbandet Hoven Droven från Jämtland firar 20 år. Arr: Arenabolaget Petter Dufva Spelmansstämma Kristi Himmelsfärdshelgen18-20 maj Se annons och ÖSF:s hemsida! Håkans humorhörna Gamle Oskar fyllde 80 år. Hans hustru ville överraska på födelsedagen så hon hade bestämt att grannen skulle komma in och spela ja må han leva på Ziol. Då grannen började spela vände sig Oskar om och sa: - Flytta på dig, mor, du ligger på katta! Nästa Östgötaspel beräknas utkomma i maj. Sista inlämningsdag för material: 7 maj Skicka gärna in uppgifter på evenemang och aktiviteter som du tror kan intressera Östgötaspels läsare, till: eller ring Om du vill annonsera på hemsidan: Ta även en titt i kalendern på vår hemsida, så får du de senaste uppdateringarna. Sida 1

Östgötaspel. Zorns guldmärke till Erik Pekkari! Klintetten vann på Nordlek! sid. 2 Världens minsta spelmanslag vann spelmans-battlet sid.

Östgötaspel. Zorns guldmärke till Erik Pekkari! Klintetten vann på Nordlek! sid. 2 Världens minsta spelmanslag vann spelmans-battlet sid. Östgötaspel Östergötlands Spelmansförbund Nr 3, sept 2012, årgång 12 www.ostgotaspel.se Styrelsens ordf: Toste Länne ordforande@ostgotaspel.se Ansv. utgivare: Toste Länne Redaktionskommitté: Miriam Berger,

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nummer 1 Februari År 2001 Årgång 1 Besök även Östergötlands spelmansförbunds hemsida www.ostgotaspel.com Detta nummer innehåller kallelse till årsmötet den 7 April Se sidan 5 Ordföranden har ordet! Så

Läs mer

FolkRot - ny folkmusikfestival 6 Markarydstämman återfödd! 7 Folkmusikcafé på Markan 8

FolkRot - ny folkmusikfestival 6 Markarydstämman återfödd! 7 Folkmusikcafé på Markan 8 Nr 4 YYYY 2012 Skånes Spelmansförbunds medlemstidning Tidskrift för folkmusik och dans i Skåne FolkRot - ny folkmusikfestival 6 Markarydstämman återfödd! 7 Folkmusikcafé på Markan 8 Innehåll Mörker och

Läs mer

Europeaden 2015 3 Erika Lundgren stipendiat 3. SSR:s årsmöte i Skåne 4 Årsmöte med Nina 5

Europeaden 2015 3 Erika Lundgren stipendiat 3. SSR:s årsmöte i Skåne 4 Årsmöte med Nina 5 Nr 2 YYYY 2015 Skånes Spelmansförbunds medlemstidning Tidskrift för folkmusik och dans i Skåne Europeaden 2015 3 Erika Lundgren stipendiat 3 SSR:s årsmöte i Skåne 4 Årsmöte med Nina 5 Innehåll På väg igen...2

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 Inledning Södermanlands Spelmansförbund har avslutat sitt 88:e verksamhetsår. Verksamheten har från förbundet, medlemmar och förtroendevalda präglats av såväl entusiasm

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

Häromkvällen blev jag uppringd

Häromkvällen blev jag uppringd 1 Kassören har ordet Häromkvällen blev jag uppringd av en person från min hemtrakt och gjorde mig påmind om en intressant företeelse som jag glömt. Hon frågade om jag kände till något som hänt på granngården

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

redaktionen har ordet

redaktionen har ordet MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009 Huvudmedlem 150 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr 2 (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle Nr 1, 2015 Årgång 107 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Calle Kait Gun Anki Madeleine Jenny Dags att välja styrelsekandidater Boktips Syskon emellan Hälsningar från

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik

Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik Den världskände violonisten Gilles Apap tillsammans med gruppen Ahlberg Ek & Rosvall på Club Frifolk (Se sid. 7-8) Foto: Magnus Andersson Redaktion:

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Strokkur. Medlemstidning. Årgång 15 Nr 2 Juli 2010

Strokkur. Medlemstidning. Årgång 15 Nr 2 Juli 2010 Strokkur 1 Medlemstidning Årgång 15 Nr 2 Juli 2010 Strokkur 2 Redaktionens rader Hej alla Strokkuriter! Ja då har vi premiär för vår nya tidning på nätet. Vi i redaktionen kan tänka oss att det känns lite

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 Datum: 28/10 2006 Plats: Sverok GävleDalas kansli, Gävle Närvarande: Peter Engström, Andreas

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Gillaren. Stockholms Spelmansgille sommar / höst 2011

Gillaren. Stockholms Spelmansgille sommar / höst 2011 Gillaren Stockholms Spelmansgille sommar / höst 2011 Stockholms Spelmansgille 2011 Nämnden: styresman Stefan Lindén tel: 0158-135 54, skrivare Fredrik Bruno, medelsförvaltare Magnus Carlegrim, ledamot

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar Länsförbundet i Stockholms län Nummer 4, 2012 Kompisar och grannar 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-18 19 20 Länsförbundet Ordförande har ordet Engagemang och solidaritet Vad är goda levnadsvillkor?

Läs mer