Östergötlands Spelmansförbund Nr 1, feb. 2012, årgång 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östergötlands Spelmansförbund Nr 1, feb. 2012, årgång 12"

Transkript

1 Östgötaspel Östergötlands Spelmansförbund Nr 1, feb. 2012, årgång 12 Styrelsens ordf: Toste Länne Ansv. utgivare: Toste Länne Redaktionskommitté: Miriam Berger, Håkan Wasén, Katarina Hammarström E- post: Välkommen till årsmötet! Kallelse till medlemmar i Östergötlands Spelmansförbund Lördag 31 mars 2012 på Stadsmissionens café, Ågatan 3, Linköping Program: Samling och Mika Konsert: Eric & Katarina Hammarström med spelvännerna Christer & Kristina Samuelsson och Eva Nord Furenhed Stipendieutdelning 16:00 Årsmötesförhandlingar Sedan allspel och buskspel! Konserten är öppen även för allmänheten. Kaféet är öppet fram till kl Ekonomiska årsmöteshandlingar trycks här i Östgötaspel men utdelas även på mötet. Årsberättelsen för 2011 delas ut på mötet. Varmt välkommen till konsert, möte och spelträff! Styrelsen Förslag till dagordning för mötet: 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 3 Har årsmötet sammankallats stadgeenligt? 4 Fastställande av dagordning 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 7 Föredragning av styrelsens ekonomiska redogörelse 8 Revisionsberättelsen 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Val av styrelse och funktionärer 11 Fastställande av medlemsavgift 12 Fastställande av budget 13 Övriga frågor INNEHÅLL Kallelse till årsmötet + arkivnytt...1 Meddelanden från styrelsen...2 ÖsUpp vann Folkbandskampen :e UFO- stämman i Tranås...2 Ebba på folkmusikgymnasium...3 Numrets låt: Marsch e. Österberg...4 Prel. resultatrapport till årsmötet..5 Prel. balansrapport till årsmötet...6 Ekonomikommentar + budget...7 Folkmusikkalendarium...8 Senaste nytt på: ÖsUpp vann Folkbandskampen! - läs mer sid. 4 Arkivförteckningen publicerad! Nu är äntligen, äntligen en första version av arkivförteckningen för förbundets arkiv publicerad på hem- sidan under Zliken ÖSF Arkiv. Förteckningen kommer att komp- letteras efter hand som arkivarbetet framskrider, bl.a. om foton och inspel- ningarna. Men det mesta pappers- materialet och noterna är färdigt. Eftersom förteckningen redan nu är uppe i 30 sidor kommer den inte att tryckas i Östgötaspel. Vill du ha kopior (eller ev. lån) ur arkivet, kontakta arki- varien Hans Norberg på t , e- post: En handledning för arkivet ska tas fram med rutiner för forskning, lån etc. Red.

2 Vem vill spela på dop? Styrelsen för Östergötlands spel- mansförbund har diskuterat en spel- manspool. Vi får många förfrågningar om spelningar och vi har beslutat att försöka skapa ett forum så att spel- mansförbundet kan förmedla kontakter till intresserade spelmän. I första hand behöver vi få in upp- gifter på spelmän som enskilda eller i en grupp kan tänka sig att åta sig dop, bröllopsspelningar etc etc. De som är intresserade kan skicka ett mejl till ÖSF:s sekreterare via adressen Vi kommer att utarbeta en lämplig kontaktform, troligen en e- postlista. Styrelsen Glöm inte att betala din medlemsavgift och eventuella instrumentförsäkring. Blankett för ansökan om instrumentförsäkring och tillhörande instruktion Zinns på hemsidan under Instrumentförsäkring. Blanketten skickas till kassören Mats Ekman om du vill ändra din försäk- ring eller anmäla en ny. Rätt adress till medlemsregistret är Vi ber om ursäkt att det blev fel i utskicket om medlemsavgifterna. Alla förbundets e- postadresser till funktionärer slutar på.se och inget annat. Det är nu Zlera år sedan vi änd- rade adresserna men tyvärr har det blivit fel ibland. Alla e- postadresser- na Zinns korrekt återgivna dels på näst sista sidan, dels på på förbun- dets hemsida under Zliken Kontakt/ funktionärer. Red. ÖsUpp vann Folkbandskampen! På Gnestastämman 4 februari hölls en tävling för unga folkmusik- band. Uppdraget var att göra en dan- sant folklåt av en av sex kända pop-, rock- och schlagerlåtar. Låten skulle spelas upp inför publik, dansande publik och jury på stämman. ÖsUpp, dvs. Östergötlands Spel- mansförbunds Ungdomsgrupp, antog utmaningen och for till stämman. De valde att göra Zinnskogspols av ABBA:s Ring, ring - och framförandet gick så bra att de vann. Övriga täv- lande var två duktiga sörmländska folkband som också gjort olika sorters polskor av All you need is love, res- pektive Born in the USA. På bilden syns ÖsUpp i aktion på scenen i danslokalen i Elektron, dvs. Gnestas folkets hus. Vinnarmotive- ringen löd: för härligt sväng och rytmkänsla, samt självklar scenisk närvaro. Priset innebar äran, diplom och ett vandringspris i form av en stor snidad träspelman, samma sörm- landsspelman som Gnestastämman har som symbol. Spelmansförbundet gratulerar! Red. Foto: Per-Olof Jacobsson 25:e UFO stämman i Tranås - utställning hyllar Åke Gustafsson Det blir en UFO-stämma även i år. Dragspelsstolen kommer att stå tom lördagen 3 mars i Tranås hembygdsgård. Däremot kommer minnet av den legendariske folkmusikern Åke "UFO" Gustafsson att fylla hembygdsgården genom en minnesutställning. 2 Åke "UFO" Gustafsson skulle i år ha hållit sin 25:e stämma i hembygds- gården. Stämman är berömd för sitt mycket, mycket långa allspel - tolv timmar. Så länge kan man spela i sträck om man väljer att spela i hembygds- gårdens storstuga. Forts. >>>

3 Ebba Hellsten går på folkmusikgymnasium i Falun En av förbundets unga spelmän, Ebba Hellsten, berättar här om hur det är att gå på Sveriges enda folkmusikgymnasium och hur utbildningen kom till Falun: För lite mer än ett år sedan Zick gymnasiet i Rättvik ett slutgiltigt be- sked om att de inte kunde fortsätta sin folkmusikutbildning. Inte långt däri- från, på musikkonservatoriet i Falun, fanns en eftergymnasial utbildning där idén om en folkmusiklinje även för gymnasienivå hade funnits länge. De hade inte velat starta tidigare, då det inte hade varit logiskt att kon- kurrera om de få intresserade elever- na hade. Men nu fanns det en öppning. Skolan hade redan ett fungerande gymnasiesystem och folkmusiklärare, så det var bara att dra igång. Men RÄFV (Rättviks Folk- & Världsmusikutbildning) hade fått sitt besked lite för sent, och MUK (musik- konservatoriet) hann aldrig nå ut till niorna innan det var dags för söknin- garna till skolan. Vi var därför bara två som sökte. Av oss två var det bara jag som valde att tacka ja till min plats. Eleverna från Rättviksgymnasiet Zick välja om de ville gå sina resteran- de år där, eller byta utbildning, och på det sättet behövde jag inte bli ensam. Vi är nu två i folkmusikens gymnasie- del då Vega Nordkvist från Rättviks- gymnasiet valde att börja i tvåan. Foto: Katarina Hammarström Musikkonservatoriet Falun är två skolor i en: dels en yrkes- och högsko- leförberedande musikerutbildning på gymnasienivå och dels en eftergymna- sial kompletterande utbildning. Den klassiskt inriktade gymnasie- utbildningen ses som en av de allra bästa i norden, och av de som sökt till musikhögskolan har 97,6% kommit in. Det är väldigt höga siffror, men det säger minst lika mycket om eleverna som söker, som om lärarna. Eleverna som söker är fulla av drivkraft och ambitioner på en nivå som är ovanlig för så unga människor. Det är något jag beundrar och ibland önskar att jag hade lite mer av. Precis som på alla andra gymna- sieskolor läser vi kärnämnen såsom matte, svenska etc. Det man också gör varje vecka är två individuella lektio- ner på sitt huvudinstrument, en lek- tion ensemblespel, undervisning i ämnena gehör, satslära, musiklära och musikhistoria, både ur ett allmänt och ur ett genrespecizikt perspektiv. Dessutom får vi mästarkurser med olika musiker och solister, piano som biinstrument (från tvåan), sång- lektioner samt körsång i olika projekt med hela skolan. Som huvudlärare på Ziol har vi Ola Bäckström, men till och från har vi också SoZia Sandén, Maria Jonsson, Jon Holmén, Björn Ståbi, Per Gudmundsson, och Margareta Stolpe. Då de allra Zlesta bor hemifrån blir människorna omkring en mycket viktigare. Skolan blir ett andra hem, och personerna i den bildar en stor unik familj. Även om inte alla älskar alla hålls vi samman av en gemensam respekt för det vi står för. Vi har något gemensamt, nämli- gen kärleken till musik. Det gör att vi skapar något som få andra har. En skola man verkligen vill gå till. Ebba Hellsten Forts. - Tomrummet efter Åke är stort Men stämman skall leva vidare, säger Nina Enell i Holavedens spelmän. - Vi hoppas att dragspelsstolen inte kommer att förbli blir tom, utan att någon annan fyller den. I vanlig ordning blir det också, om inte buskspel, snarare rumsspel, i två andra rum i hembygdsgården. - Det Zinns möjlighet att få mat och Zika hela dagen och middag på kvällen för de spelmän som vill spela från och så länge de orkar, säger Nina Enell. Nina Enell säger att Åke "UFO" kommer att vara närvarande under stämman i många olika former. - Vi fyller hembygdsgården med en utställning av vad han gjort, konstverk, poesi skivor och mycket annat. Bild och text:håkan Wasén Åke "UFO" med sitt dragspel, bemötte alla spelmän - erfarna liksom små och unga - på samma vänliga sätt, som här från hans sista stämma. Mats Thiger t.v. 3

4 Numrets låt: Marsch efter P.A. Österberg, Risinge Denna gång har vi valt första låten ur en notbok vackert handpräntad av smeden och spelmannen Gustav Boström, Torstorp, Finspång. Boström var förbundets sekreterare under talet. Han dog Notboken innehåller 41 låtar avskrivna ur en samling efter klockaren P. A. Öster- berg i Risinge, daterad 1830, samt ytterligare 46 låtar av vilka de Zlesta är Boströms egna kompositioner daterade Boströms original Zinns i förbundets arkiv. 4

5 Preliminär ekonomiredovisning ÖSF Resultatrapport Senaste verifikat: 264 Period: till :42 Sida 1 av 1 Konto Beskrivning Enl. Budget Perioden Avvikelse Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3610 Medlemsavgifter , , , Adm avgift instrumentförsäkring 950, ,00 90, Försäljning böcker 3 500, , , Intäkter Tävlingar 900,00 700,00-200, Annonsintäkter Östgötaspel 0,00 185,00 185,00 Summa nettoomsättning , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4011 Kostnad bokförsäljning , ,50 631, Inköp lagervaror för försäljning -500,00 0,00 500, Kostnader kurser ,00 0, , Kostnader Tävlingar , ,00-513,00 Summa råvaror och förnödenheter , , ,50 Bruttovinst , ,50 310,50 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra fast , ,00 24, Tryck Östgötaspel , ,00 281, Kontors/Arkiv-tjänster ,00 0, , Uppvaktningar/Gåvor ,00-900,00 100, Kontors/Arkiv-material ,00-961,50 38, Web ,00-850,00 150, Postbefodran , , , Årsmöten/medlemsmöten/styrelsemöten , , , Bankkostnader , ,00 122,00 Summa övriga externa kostnader , , ,50 Personalkostnader 7010 Löner, Kontanta ersättningar 0,00-950,00-950, Skattefri bilersättning ,00-777,00 223, Övrig reseersättning , ,00 425,00 Summa personalkostnader , ,00-302,00 Rörelseresultat före avskriviningar 800, , ,00 Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter 850, ,00 778,00 Summa finansiella intäkter och kostnader 850, ,00 778,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 650, , ,00 Extraordinära intäkter och kostnader 8730 Bokslutsdispositioner 0, , ,00 Summa extraordinära intäkter och kostnader 0, , ,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 650, , ,00 Skatter och årets resultat 8999 Redovisat resultat 0, , ,00 Summa skatter och årets resultat 0, , ,00 Beräknat resultat 1 650,00 0, ,00

6 Preliminär ekonomiredovisning ÖSF Balansrapport Senaste verifikat: 264 Period: till :35 Tillgångar Sida 1 av 1 Konto Beskrivning Ing. Balans Ing. Saldo Perioden Utg. Saldo Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1351 Obligationer ÖSF , , ,00 0, Obligationer Krysander-fonden , , , , Räntefond ÖSF 3 008, , , , Räntefond Weine Hult , , , ,28 Summa finansiella anläggningstillgångar , ,93 624, ,16 Summa anläggningstillgångar , ,93 624, ,16 Omsättningstillgångar Varulager m.m Boklager , , , , Ack avskrivning boklager , ,00 0, ,00 Summa varulager m.m , , , ,21 Kassa och bank 1920 PlusGiro , , , , Företagarkonto 4 403, , , , Skattekonto 2,00 2,00 0,00 2,00 Summa kassa och bank , , , ,02 Summa omsättningstillgångar , , , ,23 Summa tillgångar , , , ,39 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 2010 Eget kapital , , , , Redovisat resultat , , , ,00 Summa eget kapital , , , ,23 Avsättningar 2291 Avsättningar Krysander-fonden , ,00 0, , Avsättningar Weine Hult-fonden , ,00 0, , Donation Ungdomstävling , , ,00 0, Donation Spelmanslag , ,00 0, , Res framtida värdeminsk räntefond ÖSF -8,93-8,93-281,95-290, Res framtida värdeminsk Räntefond WeineHult -402,00-402, , , Res framtida värdeminskn obl , , ,00-854,00 Summa avsättningar , , , ,16 Kortfristiga skulder 2442 Avräkning SSR 0,00 0,00 0,00 0, Avräkning Folksam 0,00 0,00 0,00 0, Förskott från medlemmar -215,00-215,00-150,00-365, Reservering stipendier Krysander , ,00 903, ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 753, ,00 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder , , , ,39 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Kassörens kommentarer till ekonomirapporterna (resultat och balans) Konto 3610 Medlemsavgifter Redovisat intäkt för medlemsavgifter Sek avser den del av medlemsavgiften som stannar hos ÖSF. Utöver denna del har förbundet från medlemmarna mot- tagit 9450 Sek avseende avgifter till SSR Konto 2442 Avräkning SSR Insamlade avgifter till SSR (9450 Sek) samt erhållen fak- tura från SSR (11200 Sek) bokförs under konto Konto 3611 Adm avgift instrumentförsäkring För varje försäkringstagare för ÖSF behålla 20 Sek av inbe- tald premie vilket redovisas på konto 3611, 1040 Sek. Konto 2444 Avräkning Folksam Resterande del inbetalda premier (21502 Sek) samt erhål- len faktura från Folksam (21502 Sek) redovisas på konto Konto 3612 Försäljning böcker och Konto 4011 Kostnad bokförsäljning Årets försäljning har givit en intäkt på 2237 Sek. Värdet av kvarvarande boklager räknas schablonmässigt ned med halva denna summa (1118,50 Sek) vilket redovisas på kon- to 4011 samt i balansrapporten, konto 1400 Boklager. Mats Ekman ÖSF Budgetförslag 2012 V Rörelsens intäkter 3610 Medlemsavgifter , Adm avgift instrumentförsäkring 1 000, Försäljning böcker 2 000, Intäkter Tävlingar 900, Övriga bidrag - Summa Intäkter ,00 Rörelsens kostnader 4011 Kostnad bokförsäljning , Inköp lagervaror för försäljning - 500, Kostnader kurser , Kostnader stämmor Kostnader Tävlingar , Stöd Ungdomsverksamhet , Lokalhyra fast , Tryck Östgötaspel , Kontors/Arkiv-tjänster - 500, Uppvaktningar/Gåvor , Kontors/Arkiv-material , Web , Postbefodran , Års-/medlems-/styrelse-möten , Bankkostnader , Skattefri bilersättning , Övrig reseersättning ,00 Summa Kostnader ,00 Avskrivningar och nedskrivningar 7831 Avskrivning boklager - Summa Avskrivningar - Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter - Summa Finansiella - Extraordinära intäkter och kostnader 8930 Bokslutsdisposition - 500,00 Summa Finansiella - 500,00 Resultat enl budgetförslag 100,00 Ny bok om Abraham Hagholm av Peter Berry! Anmälan i nästa nummer! ÖSFs STYRELSE Ordförande: Toste Länne, Linköping, tel , , Sekreterare: Marie Brüer, Linköping tel Kassör: Mats Ekman, Linköping Ledamöter: Frida Johansson, Kisa, Håkan Wasén, Linköping ÖVRIGA FUNKTIONÄRER bl.a.: Spelledare: Isabell Svärdmalm, Norr- köping, Medlemsärenden: Ingrid Ährlin, Klockrike, tel Arkiv, notbibliotek, försäljning: Hans Norberg, Sturefors, , Hemsidesansvarig: Staffan Lensell, Linköping, Redaktion för medlemstidning: Redaktör: Katarina Hammarström, Gnesta, tel , Miriam Berger, Linköping, Håkan Wasén, Linköping,

8 B Om adressaten saknas returneras till: Östergötland Spelmansförbund c/o Ingrid Ährlin Säterslund 613, Klockrike Föreningspost Folkmusik- kalender för Östergötland och angränsande områden Linköpings spelmanslag Annons Petter Dufva 2012.pdf torsdag den 9 februari 2012 Söndagar 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 6/5, 20/5 Söndagar kl på Landerydsgården i Hjulsbro. Ev. ändringar av lokal meddelas på lagets egen hemsida. Visstuga i Norrköping Tisdagar 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5 Kl gratis, ingen anm. Bergslagsgården,Västgöteg. 25, Norrköping.Välkommen! Arr: Studiecirkeln Visstugan o. ABF Folkmusikcafé i Linköping Onsdagar 7 mars, 4 april, 2 maj På Hemslöjdsgården., gratis Spela, dansa, fika, sjung i visstuga eller lyssna. Först visstuga sedan dans till spellista. Arr: FiL Balladforum i Slaka Söndagar 26/2, 25/3, 22/4, 27/5 Balladträff kl på Kyrkliden i Slaka. Där sjunger och dansar vi ballader. Gratis, alla som vill är välkomna! Sångkurs Lillott Forsberg o Anders Larsson Lördag 17 mars Kl och på Landerydsgården, Linköping kurs i trall/folklig sång. Förmiddag m. Lillott + eftermidd. m. kvällens gäst Anders Larsson. Samarr: FiL + Folkungagillet. Anders Larsson och Patrik Andersson Lördag 17 mars Kl konsert och dans på Landerydsgården, Linköping. Anders på sång/trall och mandola och Patrik på norsk och svensk fiol är två av Sveriges främsta och bjuder på sydostsvensk musik. Arr: FiL ÖSFs ÅRSMÖTE Lördag 31 mars Se program och kallelse på första sidan! Folkmusikvecka i Linköping 2-5 maj Folkmusik-på-fik, pubspel, folkmusikcafé... Detaljerat program kommer på hemsidan. Samarr: FiL + Österg. Spelmansförb. Hoven Droven Lördag 5 maj Konsert kl på Linköping Konsert & Kongress Glada folkrockbandet Hoven Droven från Jämtland firar 20 år. Arr: Arenabolaget Petter Dufva Spelmansstämma Kristi Himmelsfärdshelgen18-20 maj Se annons och ÖSF:s hemsida! Håkans humorhörna Gamle Oskar fyllde 80 år. Hans hustru ville överraska på födelsedagen så hon hade bestämt att grannen skulle komma in och spela ja må han leva på Ziol. Då grannen började spela vände sig Oskar om och sa: - Flytta på dig, mor, du ligger på katta! Nästa Östgötaspel beräknas utkomma i maj. Sista inlämningsdag för material: 7 maj Skicka gärna in uppgifter på evenemang och aktiviteter som du tror kan intressera Östgötaspels läsare, till: eller ring Om du vill annonsera på hemsidan: Ta även en titt i kalendern på vår hemsida, så får du de senaste uppdateringarna. Sida 1

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Östgötaspel. Allspel för både stora och små! INNEHÅLL. Östgötaspels. Ung Spelman stipendiater...3. Petter Dufva stämman...4-6

Östgötaspel. Allspel för både stora och små! INNEHÅLL. Östgötaspels. Ung Spelman stipendiater...3. Petter Dufva stämman...4-6 Östgötaspel Östergötlands Spelmansförbund www.ostgotaspel.se Styrelsens ordf: Toste Länne Ansv. utgivare: Toste Länne Redaktion: Barbro Wijma, Håkan Wasén, Katarina Hammarström, Ungdomsreporter: Frida

Läs mer

Nummer 1, feb 2008 Årgång 8 Ansv utgivare: Toste Länne. Redaktör: Sven Lönnqvist redaktor@ostgotaspel.com

Nummer 1, feb 2008 Årgång 8 Ansv utgivare: Toste Länne. Redaktör: Sven Lönnqvist redaktor@ostgotaspel.com Östgötaspel Östergötlands Spelmansförbund www.ostgotaspel.com Styrelsens ordf: Toste Länne ordforande@ostgotaspel.com Nummer 1, feb 2008 Årgång 8 Ansv utgivare: Toste Länne Redaktör: Sven Lönnqvist redaktor@ostgotaspel.com

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Kallelse Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens hemsida www.elfdalsasen.com från den 12 april.

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Följande priser utdelas på VNÄK:s årsmöte 28/2-15 Vandringspris: SÄK:s 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013, Ägare Alexander Ramén, Helgum Unghundskannan: 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013,

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 6 Datum: 2010-08-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500,00 1 500,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 500,00 1 500,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500,00 1 500,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 500,00 1 500,00 Resultatenhet: 1 "Styrelsen" Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3510 Medlemsavgifter 4 500,00 4 500,00 S:a Nettoomsättning 4 500,00 4 500,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nummer 1 Februari År 2001 Årgång 1 Besök även Östergötlands spelmansförbunds hemsida www.ostgotaspel.com Detta nummer innehåller kallelse till årsmötet den 7 April Se sidan 5 Ordföranden har ordet! Så

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

4. Ansvarsfrihet 4.1. Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse

4. Ansvarsfrihet 4.1. Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av justerare tillika rösträknare 1.5. Mötets stadgeenliga utlysande 1.6. Fastställande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Nummer 1, Feb 2006 Årgång 6 Ansv utgivare: Jan-Erik Karlsson. Redaktör: Sven Lönnqvist redaktor@ostgotaspel.com

Nummer 1, Feb 2006 Årgång 6 Ansv utgivare: Jan-Erik Karlsson. Redaktör: Sven Lönnqvist redaktor@ostgotaspel.com Östgötaspel www.ostgotaspel.com Ordf Jan-Erik Karlsson jan-erik@ostgotaspel.com Nummer 1, Feb 2006 Årgång 6 Ansv utgivare: Jan-Erik Karlsson Redaktör: Sven Lönnqvist redaktor@ostgotaspel.com Kallelse till

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist sandy, Joel Andersson ali, Anders Lindgren killbom, Simon

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Eslövs Innebandy Förening Sida: 1 Huvudbok Utskrivet: 10-05-24. Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Kundfordringar Ingående saldo: 0,00

Eslövs Innebandy Förening Sida: 1 Huvudbok Utskrivet: 10-05-24. Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Kundfordringar Ingående saldo: 0,00 Eslövs Innebandy Förening Sida: 1 : 1110-8999 1510 Kundfordringar A4 090504 Domararvode 2 000,00-2 000,00 A1 090510 Fakturajournal nr 1 2 000,00 0,00 Omslutning: 2 000,00 2 000,00 Utgående saldo: 2 000,00

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Preliminär Räkenskapsår: 07-07-01-08-06-30 Senaste vernr: 63 Hela företaget Konto: 1400-8310 Period: 07-07-01-08-06-30

Preliminär Räkenskapsår: 07-07-01-08-06-30 Senaste vernr: 63 Hela företaget Konto: 1400-8310 Period: 07-07-01-08-06-30 : 1400-8310 1400 Lager 10 070923 Försäljning Expen 070406-070923 4 010,00-4 010,00 25 071207 Inköp Overaller för försäljning 20/11-07 24 316,00 20 306,00 38 080221 Försäljning Expen 070924-080214 1 695,00

Läs mer

Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande

Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande Protokoll Årsmöte 20100309 Hotel Anglais, Stockholm 1 Mötets öppnande Peter Mild öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs. 3 Val av sekreterare för

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Östergötlands Spelmansförbund Nr 4 dec. 2012, årgång 12

Östergötlands Spelmansförbund Nr 4 dec. 2012, årgång 12 Östgötaspel Östergötlands Spelmansförbund Nr 4 dec. 2012, årgång 12 www.ostgotaspel.se Styrelsens ordf: Toste Länne ordforande@ostgotaspel.se Ansv. utgivare: Toste Länne Redaktionskommitté:, Håkan Wasén,

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009

ÅRSREDOVISNING  2009 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2009 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma: a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande.

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 2004-10-10. Välkomna!

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 2004-10-10. Välkomna! Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 2004-10-10 Välkomna! Alla kårens medlemmar är välkomna till distriktsstämman. Stämman anordnas i år av Knivsta och hålls i Knivsta Kommunhus.

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsmöte och Gregoriebal

Årsmöte och Gregoriebal Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2012 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Årsmöte och Gregoriebal 10 mars på jamtli, restaurang Hov Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2013-05-22

Kallelse till årsstämma 2013-05-22 Kallelse till årsstämma 2013-05-22 Samfällighetsföreningen Stackmyran 2 inbjuder härmed samtliga medlemmar till årsstämma. Tid: 22:a maj, kl 19:00. Plats: Uggleskolans matsal Förslag till dagordning: 1

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna!

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Skriv ut Karta hitta.se http://www.hitta.se/skriv-ut/karta#center=65458 Samling under förmiddagen från kl 10:30.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer