Kundenkät 2012 Student. Ni kanske är världens bästa universitetsbibliotek. *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundenkät 2012 Student. Ni kanske är världens bästa universitetsbibliotek. *"

Transkript

1 Kundenkät 2012 Student Ni kanske är världens bästa universitetsbibliotek. *

2 * Svar från frågan Vad är bra med BLR?

3 Man Kvinna 1990 och senare Före % 14% Kön 30% Födelseår 22% Vilka har svarat? Male Female 70% 56% 49% 51% Att vi på den svenska har 30% män och 70% kvinnor som svarar speglar ganska väl våra studenter här på HB. I den engelska versionen är svarsfrekvensen istället 49% män och 51% kvinnor vilket också kan säga spegla våra internationella studenter. Enkäten genomfördes under v 16, (16-22) april, Vi fick in totalt 623 svar. Vi gjorde även en engelsk version (med exakt samma frågor) där vi fick in ytterligare 64 svar. Totalt bygger alltså denna rapport på 687 enkätsvar. (Vi genomförde under samma tidsperiod även en personalenkät, denna redovisas separat. ) Svaren i den svenska och engelska enkäten överensstämmer till största del. Vi har valt att redovisa de engelska enkätsvaren i de fall de inte överensstämmer. De textavsnitt vi redovisar bygger på de kommentarer vi fått in av de svarande.

4 Vilka har svarat? Är du student vid Högskolan i Borås? No Yes 5% 95% Nej 4% 96% Du som svarade nej... är inte student Inte Student 56% Inga engelska alumni har svarat däremot många externa studenter. har studerat vid Högskolan i Borås Alumni tidigare (alumni) är student vid annan Annan högskola / universitet högskola / universitet 4% 44%...are not a student...have studied at...are a student at 0% 33% 67%

5 Vilka har svarat? en distansutbildning Du som svarade ja studerar: 12% a distance education at Campus Varberg in Borås 10% 0% 90% vid Campus Varberg 4% i Borås Vilken institution läser du vid? VHB 14% THS 10% PED 19% 85% VHB THS PED IH HIT BHS 2% 12% 5% 17% 25% 39% I den svenska enkäten är det flest studenter vid BHS som svarat och på den engelska är det flest från IH, vilket också speglar att flest internationella studenter hör hemma på IH.. IH 12% HIT 21% BHS 24%

6 Vilka har svarat? Läser du ett program eller enstaka kurser? Course Program 14% 86% Kurser 5% Program 95% mer än tre år Hur länge har du studerat vid Högskolan i Borås? 12% more than 3 between 2-3 between 1-2 less than a year 9% 15% 41% 36% mellan två och tre år 29% mellan ett och två år 25% mindre än ett år 34%

7 Besök på BLR Hur ofta besöker du BLR? Aldrig 4% Någon gång i halvåret 15% Never Once every A few times a Once a week Several times 5% 10% 18% 13% 54% Bland de engelska svaranden är det en högre grad som besöker oss flera gånger i veckan. Några gånger i månaden 23% Någon gång i veckan Flera gånger i veckan 28% 31% mer än tre år mellan två och tre år mellan ett och två år Hur länge har de studerat som besöker oss oftast? 6% 15% 18% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 6% som besöker oss minst 1 ggr /vecka. Slutsats: ju kortare du studerat ju mer är du här. mindre än ett år 21%

8 Besök på BLR Vilken institution besöker oss minst 1 ggr/v? VHB THS PED 5% 15% 24% Studenter från PED är våra mest frekventa besökare medan THSstudenterna besöker oss minst. IH 16% HIT 14% BHS 18% Hur många per institution besöker oss minst 1 ggr/vecka? VHB 65% THS 31% PED IH 74% 78% HIT 63% BHS 45%

9 Besök på webbplats Hur ofta besöker du BLR:s webbplats? Aldrig 7% Någon gång i halvåret 8% Några gånger i månaden Never Once every six A few times a Once a week Several times 29% 7% 7% 25% 18% 44% Någon gång i veckan Flera gånger i veckan 28% 29% Våra internationella studenter verkar använda vår webbplats mer än våra svenska.

10 Frågor om lokalen Tysta läsesalen Studiearbetsplats Datorarbetsplats Hur ofta använder du följande faciliteter på BLR? Nästan varje gång jag är på BLR Ibland Väldigt sällan Aldrig Grupprum Ljudnivån på BLR Den tysta läsesalen 6% 13% 15% 27% 12% 33% 18% 24% 37% 23% 37% 33% 52% 2% 27% 55% 19% 22% 17% 22% 13% Hur nöjd är du med följande faciliteter på BLR? Mycket nöjd Nöjd Missnöjd Mycket missnöjd Ingen åsikt 18% 57% 7% 11% Vi har fått en hel del kommentarer kring ljudnivå och luftkvalitet: Ljudnivån i biblioteket kan vara väldigt hög ibland. Då är jag tvungen att gå någon annanstans. Dock är "tysta rummet" lite FÖR tyst för min smak. Den höga ljudnivån beror nog på hur själva biblioteket är byggt plus att vissa pratar mycket och högt. g är nöjd överlag, men det är fruktansvärt dålig luft uppe på plan 5 - det går knappt att vara där för att man blir så trött i huvudet Hög ljudnivå. Kallt på vinterhalvåret. At times the noise level is way too loud, so it would be nice to have a quieter noise level. studiearbetsplatser datorarbetsplatser Grupprummen 22% 24% 24% 49% 53% 47% 9% 1% 20% 7% 1% 14% 6% 1% 23% Här kom även en del kommentarer om fler eluttag på plan 2 detta är sedan genomförandet av enkäten löst.

11 Service på BLR Webbplatsen Hur nöjd är du med följande service på BLR? Mycket nöjd Nöjd Missnöjd Mycket missnöjd Ingen åsikt 26% 59% 6% 1% 8% Vad gäller kopiering och utskrifter visar diagrammet att majoriteten är nöjda eller mycket nöjda. Det är få som är mycket missnöjda. Trots detta har vi fått många kommentarer på att man är mycket missnöjd med kopiering och utskrifter. Utskrifterna 17% 45% 18% 2% 18% Kopieringsapparaterna är ofta sönder, detta Kopieringen 17% 45% 14% 2% 22% gäller även skrivare. Ofta mycket krångel med kopiatorerna. Borde finnas fler. Öppettiderna 41% 44% 4% 1% 9% Vad gäller öppettiderna är man nöjd men skulle vilja ha öppet längre på kvällar och helger. more openning hours, it is so short for a college library! Händer ofta att skrivaren inte skriver ut som den ska, missar helt att skriva ut eller skriver ut varannan som blankt papper. Även ofta långa köer till kopiatorerna, vet att det är många som kopierar hela böcker vilket gör att väntetiden kan bli väldigt lång. Man är nöjd med BLR:s webbplats men här har vi fått en del kommentarer om att man upplever HELA HB:s webb rörig. Skrivarna på entréplan är mer eller mindre alltid ur funktion. Servicen på dessa är katastrofal.

12 Hitta rätt Ingen åsikt Mycket svårt Hur tycker du att det är att hitta de böcker du söker på BLR? Svårt 1% 10% 14% Majoriteten tycker att det är lätt eller mycket lätt att hitta personer, böcker och i lokalerna. Här handlar många kommentarer om att man inte hittar referensböckerna på hyllan och önskar att vi hittar nya och bättre lösningar på problemet. Lätt 62% Mycket lätt 13% Mycket svårt Hur tycker du att det är att hitta de personer / resurser du söker på BLR? Ingen åsikt Svårt Lätt Mycket lätt 0% 10% 11% 23% 55% Ofta svårt att hitta referenslitteratur. Böckerna ska finnas i biblioteket, men är ofta på "villovägar". Enkelt att hitta böcker då det finns tillgång till dator för att söka böcker på varje plan.

13 Hitta rätt Ingen åsikt Mycket svårt Mycket lätt Hur tycker du att det är att hitta i BLRs lokaler? Svårt Lätt 0% 6% 9% 22% De flesta tycker att det är lätt eller mycket lätt att hitta i våra lokaler. 62% g upplever det oproffessionellt, att då jag ber personalen om hjälp att finna fysisk litteratur i något ämne, alltid får rådet att först kolla datorn. g hade gått till datorn om det var det jag varit ute efter, men i dessa fall har jag sökt böcker. g tycker inte det känns ok att inte få svar och hjälp med min fråga utan en annan hänvisning. Därmed inte sagt att det inte bör rekommenderas att gå via internet, men detta kan göras efter att hjälp givits åt det efterfrågade, i detta fall att finna den fysiska litteratur, som vid dessa tillfällen (3) efterfrågats. Problemet att hitta studentlitteratur är dock oftast inte på grund av BLRs personal, utan studenter som ställer tillbaka böckerna på fel ställe eller gömmer böckerna :( Upplevelsen av att det är svårt att hitta i lokalerna beror främst på att lokalerna är så stora och många. Sen hade jag sett det som mycket positivt att ha en personal på varje våning, men inser att det förmodligen är av ekonomiska skäl det ser ut som det gör idag. Eller det kanske finns, fast jag missat detta?! Det är i vilket fall som helst skönt att ni finns.

14 Informationspunkten Har du använt dig av Informationspunkten? Hur känner man till Informationspunkten / institution? Nej, Nej, känner känner inte inte till att till att den finns Nej, Nej men men känner känner till att den finns 18% 30% 52% VHB THS PED IH HIT BHS Känner till 13% 20% 17% 15% 18% 21% Känner inte till 87% 80% 83% 85% 82% 79% Hur länge har de studerat som inte känner till Informationspunkten? Lite anmärkningsvärt är att en hel femtedel av våra BHSstudenter inte vet om att vi har en informationspunkt. mer än tre år mellan två och tre år 12% 13% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 12% som inte känner till Informationspunkten. mellan ett och två år mindre än ett år 20% 22% Slutsats: ju kortare du studerat ju mindre känner du till att informationspunkten finns..

15 Informationspunkten Hur nöjd är du med den hjälp du fått i Informationspunkten? Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd 0% 1% 48% Hur nöjd är du med det bemötande du fått i Informationspunkten? Mycket missnöjd Missnöjd 0% 2% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 51% 0% 0% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 41% 59% 0% 6% 35% 59% Här har vi fått många positiva kommentarer. Roligt att se att ingen är mycket missnöjd och väldigt få är missnöjda. Ett väldigt gott betyg! Alltid professionell personal som möter en på BLR. the librarians are so nice and supportive I asked them many time Dem har ett väldigt trevligt och tillmötesgående bemötande och försöker alltid göra så mycket de kan för att hjälpa en med det man frågar efter. enormt trevlig och kunnig personal Nöjd Mycket nöjd 41% 56% Vi har fått några kommentarer om köer: När det är kö upplever jag att personalen inte ger mig en blick som visar att de sett mig och hjälper mig snart

16 Söksupport Nej, känner inte Nej, till känner att den inte finns till att Nej, men känner Nej men känner till att den finns Har du använt dig av Söksupporten? 26% 31% Hur länge har de studerat som inte känner till Söksupporten? No, and I No, but I Yes 43% 24% 28% 48% VHB THS PED IH HIT BHS Hur känner man till Söksupporten / institution? 17% 22% Känner till 27% 28% 31% 29% Känner inte till 69% 73% 72% 71% 78% 83% mer än tre år mellan två och tre år 19% 20% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 19% som inte känner till Söksupporten. mellan ett och två år mindre än ett år 30% 29% Slutsats: ju kortare du studerat ju mindre känner du till att Söksupporten finns.

17 Mycket missnöjd Hur nöjd är du med den hjälp du fått i Söksupporten? Missnöjd Nöjd Mycket nöjd 0% 2% 38% Hur nöjd är du med det bemötande du fått i Söksupporten? Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd 0% 1% Söksupport 60% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 56% 0% 0% 69% 31% I den svenska är det ungefär jämnt mellan nöjd och mycket nöjd men i den engelska betydligt högre del nöjd än mycket nöjd. 0% 0% 27% 73% Man är nöjd eller mycket nöjd med den hjälp man har fått i Söksupporten. I de fall man inte varit riktigt nöjd verkar det handla en del om vilka förväntningar man har då man söker sig till Söksupporten för hjälp och handledning. de i söksupporten var trevliga men tyckte att vi inte fick så mycket till hjälp.. inte ens de visste vilka sökord/ alternativa sökord vi kunde använda i sökandet efter artiklar som vi kan ha i bakgrunden i d- uppsatsen.. Personalen är kunnig, trevlig och effektiv. g har alltid fått rätt hjälp. Mycket nöjd 43%

18 Datasupport Har du använt dig av Datasupporten? No, and I No, but I Yes 30% 28% 43% Stor skillnad på användandet av Datasupport på svenska och engelska! Nej, känner inte Nej, känner inte till att till att den finns Nej, men känner Nej men känner till att den finns 24% 58% Hur känner man till Datasupporten / institution? Känner till Känner inte till 18% Hur länge har de studerat som inte känner till Datasupporten? VHB THS PED IH HIT BHS 21% 14% 24% 27% 22% 42% 58% 79% 86% 76% 73% 78% mer än tre år 16% mellan två och tre år mellan ett och två år mindre än ett år 23% 25% 26% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 16% som inte känner till Datasupporten. Slutsats: ju kortare du studerat ju mindre känner du till att Datasupporten finns.

19 Datasupport Hur nöjd är du med den hjälp du fått i Datasupporten? Mycket missnöjd 1% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 0% 8% 21% 71% I den svenska är det ungefär jämnt mellan nöjd och mycket nöjd, i den engelska är det betydligt högre del nöjd än mycket nöjd. Missnöjd 6% Nöjd Mycket nöjd 47% 46% En fantastisk service som jag hoppas ni kommer ha kvar. Hur nöjd är du med det bemötande du fått i Datasupporten? Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd 1% 1% 48% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 4% 13% 46% 38% Bland de engelska respondenterna är det betydligt fler som är missnöjda med bemötandet i Datasupporten än i någon av de andra frågorna gällande bemötande. Vi har dock inte fått några kommentarer om det. Mycket nöjd 50%

20 Öppettider i Datasupport Datasupporten är öppen måndag-torsdag och samt fredag Hur uppfattar du öppettiderna? De som svarade:, har använt: De som svarade: Nej, men känner till att den finns: Tillräckligt Tillräckligt med med timmar, timmar men på fel tider Tillräckligt med timmar, men på rätt tider För få timmar För många timmar 1% 3% 28% Enough hours, Enough hours, Too few hours Too many hours 0% 0% 68% 54% 46% Tillräckligt Tillräckligt med med timmar, timmar men på fel tider Tillräckligt med timmar, men på rätt tider För få timmar För många timmar 0% 8% 21% Enough hours, Enough hours, Too few hours Too many hours 10% 16% 0% 74% 71% Här tycker de engelska svaranden i högre grad att vi har öppet för få timmar. De flesta tycker dock att vi har öppet nog på rätt tider istället för Bra tider men skulle vilja ha nån mer tid på morgonen, kanske 8 eller 9. Senare, så att man har chans att gå efter sista föreläsningen om det behövs. samma tider som biblioteket är öppet

21 Läs- och skrivsvårigheter Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter med Läs- och skrivsvårigheter? No Yes 44% 56% Fler bland de engelska som inte känner till att detta stöd finns. Nej 22% Hur känner man till Läs- och skrivsvårigheter / institution? 78% Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Läs- och skrivsvårigheter? VHB THS PED IH HIT BHS 14% 12% 22% 31% 35% 34% 66% 66% 69% 79% 86% 88% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år 22% 24% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 24% som inte känner till Läs- och skrivsvårigheter. Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 21% 27% Slutsats: det är ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år.

22 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmateri al Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Läs- och skrivsvårigheter Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom Studentservice information på PingPong och PIM men också genom Studentservice öppna hus och anslag om Studentservice aktiviteter. Flera har fått informationen av andra funktioner inom eller utanför BLR. Några har inte känt till att det är BLR som erbjuder detta stöd. 236 Hur fick du kännedom om att BLR erbjuder stöd till studenter med Läs- och skrivsvårigheter? Flera alternativ möjliga Av institutionens studievägledare. g pratade med en av bibliotekets anställda som rekommenderade en person som kunde hjälpa med läs och skrivsvårigheter men även studieteknik g kände inte till att det var BLR som ansvarade för just denna verksamhet. Den är inte "BLRmärkt" på ett tydligt sätt, om det är det ni eftersträvar.

23 Röst, tal och kommunikation Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter angående Röst, tal och kommunikation? Hur känner man till Röst, tal och kommunikation / institution? Nej Nej 46% 54% VHB THS PED IH HIT BHS 49% 51% 44% 56% 40% 60% 45% 55% 39% 61% 44% 56% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år Hur länge har de studerat som inte känner till Röst, tal och kommunikation? 54% 54% 62% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 54% som inte känner till Röst, tal och kommunikation. Slutsats: ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år. Mindre än 1 år 48%

24 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Röst, tal och kommunikation Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom Studentservice information på PingPong och PIM men också genom Studentservice öppna hus och anslag om Studentservice aktiviteter. Studenterna har också fått information genom att delta i annan stödverksamhet. 113 Hur fick du kännedom om att BLR erbjuder stöd till studenter angående Röst, tal och kommunikation? Flera alternativ möjliga. 110 Vi hade en kurs, presentationsteknik där vi hade ett par lektioner om röst, tal och kommuniaktion. Läraren informerade oss om att om vi ville ha vidare träning söka oss dit

25 Svenska som andraspråk Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter med Svenska som andraspråk? Hur känner man till Svenska som andraspråk / institution? Nej Nej 47% 53% VHB THS PED IH HIT BHS 39% 40% 43% 37% 38% 44% 61% 60% 57% 63% 62% 56% Hur länge har de studerat som inte känner till Svenska som andraspråk? Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år 51% 57% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 57% som inte känner till Svenska som andraspråk. Slutsats: det är ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år och mellan 2 & 3 år. Mellan 1 & 2 år 58% Mindre än 1 år 52%

26 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Svenska som andraspråk Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom Studentservice information på PingPong men också genom anslag om Studentservice aktiviteter. Någon har sett studenter öva och någon har fått information av bibliotekarie. 105 Hur fick du kännedom om att BLR erbjuder stöd till studenter med Svenska som andraspråk? Flera alternativ möjliga. 96 Har sett stödträffar eller dem sitta och öva. Det förstod jag via komvux och broschyrer

27 Språkverkstad Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter som vill utveckla sitt språk muntligt och skriftligt i Språkverkstaden? No Yes 50% 50% Hur känner man till Språkverkstaden / institution? Nej 45% Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Språkverkstaden? 55% VHB THS PED IH HIT BHS 34% 51% 49% 46% 55% 59% 41% 50% 50% 44% 56% 66% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år 44% 47% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 47% som inte känner till Språkverkstaden. Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 44% 49% Slutsats: det är ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år och mellan 2 & 3 år.

28 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmaterial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Språkverkstad Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom PingPong, anslag om Studentservice, information på monitorer i biblioteket och Öppet hus på Studentservice. När de hade öppet hus för studenter. 152 Hur fick du kännedom om Språkverkstaden? Flera alternativ möjliga Anslag av studentservice

29 Öppettider i Språkverkstad Språkverkstaden är öppen måndag 13-16, onsdag och fredag Hur uppfattar du öppettiderna? De som svarade:, har använt: De som svarade Nej, har inte använt: Tillräckligt Tillräckligt med med timmar timmar, men men på fel tider Tillräckligt med med timmar, på rätt tider För få timmar 9% 20% 70% Tillräckligt med timmar, Tillräckligt men på fel med tider timmar men Tillräckligt Tillräckligt med med timmar, timmar på rätt tider För få timmar 5% 17% 31% För många timmar 1% Enough hours, Enough hours, Too few hours Too many hours 0% 0% 56% 44% Här tycker de engelska studenterna i högre grad att Språkverkstaden borde vara öppen mera. För många timmar Ingen åsikt 0% Enough hours, Enough hours, at Too few hours Too many hours 0% 47% 19% 48% 33%

30 Öppettider i Språkverkstad Studenterna har önskemål om kvällstider på Språkverkstaden då öppettiderna krockar med föreläsningar och lektioner. Dagtid föredrar de flesta eftermiddagar och ett flertal har önskemål om att Språkverkstaden skulle vara öppen till kl eller Det finns också synpunkter på att tiderna är olika och att det då kan vara svårt att komma ihåg dem. Ha samma tider på de utvalda dagarna så att det är lättare att komma ihåg tiderna. g tror det hade varit bättre att språkverkstaden hade varit öppen efter skoltid, säg på antingen måndagen eller onsdagen, så att man kan använda sig av den även ifall man har lektioner under de tider som den är öppen nu. Gärna ha någon timme eller två efter "skoltid", där det inte ligger några lektioner så att vi som är mycket på THS har en chans att komma dit Borde lägga dessa timmar på tider då folk inte har kurser på schemat och kan få en möjlighet att besöka språkverkstaden.

31 Mattesupport Nej Känner du till att BLR erbjuder stöd inom området matematik i Mattesupporten? 38% No Yes 43% 57% Fler av de engelska svarande som inte känner till att Mattesupporten finns. Hur känner man till Mattesupporten / institution? Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Mattesupporten? 63% VHB THS PED IH HIT BHS 3% 51% 49% 45% 55% 64% 36% 65% 35% 57% 43% 97% Mer än 3 år 40% Mellan 2 & 3 år 32% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 40% som inte känner till Masttesupporten. Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 40% 39% Slutsats: det är flest som känner till som studerat mellan 2 & 3 år.

32 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmaterial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Mattesupport Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom om Mattesupporten genom skyltar i biblioteket eller genom att man befunnit sig i biblioteket när den pågått. Någon har fått information genom studentkåren och några genom andra studenter som använt supporten eller arbetar där. Några har fått veta att verksamheten finns genom bibliotekarie och några personer via gymnasielärare. 111 Hur fick du kännedom om Mattesupporten? Flera alternativ möjliga Har sett lappar om det på skolan. Har även sett att de brukar sitta på bottenplan i biblioteket. Det bästa med biblioteket. Det är en skön plats att sätta sig på och lära sig, plus att man får ett gott skratt då och då av skönt folk, både personalen och studenterna. Något som biblioteket och skolan ska satsa mer på, visa studenterna att platsen finns och att alla är välkomna. Användes jätte mycket under årskurs 1 och är ett ställe jag aldrig glömmer=)

33 Karriärvägledning Känner du till att BLR erbjuder studenter Karriärvägledning? Hur känner man till Karriärvägledningen / institution? Nej Nej 41% 59% VHB THS PED IH HIT BHS 35% 45% 44% 40% 33% 49% 51% 65% 55% 56% 60% 67% Mer än 3 år Hur länge har de studerat som inte känner till Karriärvägledningen? 46% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 46% som inte känner till Karriärvägledningen. Mellan 2 & 3 år 40% Slutsats: nya studenter känner till det mest. Mellan 1 & 2 år 42% Mindre än 1 år 39%

34 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Karriärvägledning Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom PingPong och genom att ha sett anslag om Studentservice. En del studenter har deltagit i seminarier eller aktiviteter där Karriärservice medverkat eller haft föreläsningar. Min klass har även haft workshops tillsammans med karriärvägledaren. 186 Hur fick du kännedom om Karriärvägledningen? Flera alternativ möjliga. Haft det inkluderat i en kurs på programmet. Starkdagen

35 Studievägledning Känner du till att BLR erbjuder Studievägledning? No Yes 46% 54% Det är fler av de svarande i den svenska som känner till Studievägledningen, bland de svarande i den engelska är det mer jämt mellan ja och nej. Nej 32% 68% Hur känner man till Studievägledningen / institution? Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Studievägledningen? Mer än 3 år 40% VHB THS PED IH HIT BHS 32% 27% 39% 39% 33% 26% 68% 73% 61% 61% 67% 74% Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år 34% 32% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 40% som inte känner till Studievägledningen. Mindre än 1 år 28% Slutsats: nya studenter har mer kännedom.

36 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmaterial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Studievägledning Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom om Studievägledningen genom PingPong och PIM. Några har fått information vid besök på programmen då Studentservice informerat om sin verksamhet. Starkdagen och Studentkåren nämns också här. För en del verkar det också vara självklart att det finns. 207 Hur fick du kännedom om Studievägledningen? Flera alternativ möjliga Känns lite som att alla skolor har det. Informerad av annan personal. De var och pratade med oss vid kursstart. Genom Studentcentrum.

37 Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Känner du till att det på BLR finns en Samordnare för studenter med funktionsnedsättning? Hur känner man till Samordnaren / institution? Nej Nej 26% 74% VHB THS PED IH HIT BHS 28% 14% 24% 16% 20% 36% 64% 72% 86% 76% 84% 80% Mer än 3 år Hur länge har de studerat som inte känner till Samordnaren? 79% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 79% som inte känner till Samordnaren. Mellan 2 & 3 år 76% Slutsats: nya studenter har mer kännedom. Mellan 1 & 2 år 74% Mindre än 1 år 73%

38 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst vid besök på programmen då Studentservice informerat om sin verksamhet. Några har sett anslag eller hittat information i en katalog eller via Studentkåren. Man kan också ha fått kännedom genom att vara anlitad av Studentservice som stöd för någon.. 57 Hur fick du kännedom om Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning? Flera alternativ möjliga Hjälpt annan student med att skriva anteckningar från lektion 0

39 Studentombudsman Känner du till att det på BLR finns en Studentombudsman? No Yes 19% 82% Betydligt fler engelska svaranden som inte känner till Studentombudsmannen. Nej 31% 69% Hur känner man till Studentombudsmannen / institution? Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Studentombudsmannen? THS IH BHS 25% 24% 21% 28% 34% 42% 58% 66% 75% 76% 72% 79% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 67% 68% 70% 75% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 75% som inte känner till Studentombudsmannen. Slutsats: nya studenter har mest kännedom.

40 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Studentombudsman Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom om Studentombudsmannen vid besök på programmen då Studentservice informerat om sin verksamhet. Någon har fått information av Studentkåren och även information av sjuksköterskan och skolans jurist nämns.. 66 Hur fick du kännedom om Studentombudsmannen? Flera alternativ möjliga. 74 Inga kommentarer här!

41 International Coordinator Did you know there is an International Coordinator at LLR? Denna fråga var endast med i den engelska enkäten så här är diagrammen sammanställda av totalt 64 svar. No 32% Yes 69% How did you find out that there is an International Coordinator at LLR? Multiple options possible. Inga kommentarer här! The University website Facebook Printed information material Informed by teacher Told by another student At the Introduction week at campus Otherwise

42 Kurser Nej Känner du till att BLR erbjuder en rad kurser i exempelvis studieteknik, presentationsteknik, stresshantering, akademiskt skrivande och karriärvägledning? 36% 64% VHB THS PED IH HIT BHS Hur känner man till kurser / institution? 28% 27% Nej 40% 41% 42% 43% 58% 57% 60% 59% 72% 73% Hur länge har de studerat som inte känner till kurser? Mer än 3 år 49% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 49% som inte känner till våra kurser. Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år 39% 41% Det är här en väsentlig skillnad, ju nyare man är som student desto bättre kännedom har man om våra kurser. Mindre än 1 år 26%

43 På frågan om något saknas i kursutbudet på BLR har en del studenter önskat kurser inom t.ex. pedagogik och ekonomi mm men vi har valt att redovisa kurser inom ramen för BLR då det var frågans syfte. Saknar du något i kursutbudet? Kurser Önskemål finns om kurser i att hitta artiklar och att skriva referenshänvisningar inför examensjobb. En del efterfrågar kurser i kemi och fysik eller statistik liknande mattesupport. Även grundläggande datakurser är ett önskemål. Andra förslag är en kurs där det ges stöd till studenter från studieovana miljöer eller kurser där deltagare kan lära sig språk och möta utbytesstudenter. Kurser via distans och kurslitteratur för distansstudenter efterfrågas och även sommarkurser är ett förslag. Kanske studenter med barn typ... Att få ihop studierna med familjelivet. Stöd till studenter som behöver uppmuntran. Många studenter kämpar med dåligt självförtroende eller tvivlar på sig själva. För en person som kommer från en studieovan miljö kan det vara "stort" att ens "våga" att studera vid högskola. Både ja och nej! Finns många olika att välja mellan! Ni hade någon form av engelska kurs.. och den var toppen! Ni borde ha fler olika sådana språk, när ni har några utbyte studenter ifrån spanien etc Ex. spanska kurs vore roligt, bl.a för att få träffa andra människor och lära sig nytt språk. Kurser som vi distansare kan ta del av. T ex via adobe connect eller någon form av inspelning. Ni har ett jätteintressant kursutbud, så det hade varit roligt att få ta del av det. När vi har träff i Borås är det dock så fullt upp med ordinarie undervisning så då hinner/orkar man inte gå på extrakurser, ifall man har turen att det sammanfaller. Nej 91% Language Clubs! add more meeting for Academic Writing 9% *Några har nämnt informationssökning, karriärvägledning, akademiskt skrivande och stresshantering men dessa kurser finns redan idag på BLR att anmäla sig till.

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen?

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Eva Huntington Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Inledning Under de 17 år som jag arbetat som bibliotekarie har biblioteksverksamheten

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015 Sammanställning av föräldraenkät Barnavdelningen för neurologi, 95B 13- våren 15 Denna sammanställning bygger på en enkät som delas ut till föräldrar vars barn opererats för kraniosynostos på Akademiska

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd,

Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd, Institutionen för rymd- och geovetenskap Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare Programinformation, årskurs 1 Arto Heikkilä,

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Högskolebiblioteket Högskolan i Halmstad !!!! Abstrakt! Under april 2013 genomfördes en enkätundersökning om biblioteket. Den riktade sig till studenter

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap

Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap Välkomna till Chalmers Campus Lindholmen Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp Arto Heikkilä Institutionen för rymd- och geovetenskap Datateknik, högskoleingenjör 180 hp Arne Linde WWW-adress: http://dataingenjör.eu/

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer