Kundenkät 2012 Student. Ni kanske är världens bästa universitetsbibliotek. *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundenkät 2012 Student. Ni kanske är världens bästa universitetsbibliotek. *"

Transkript

1 Kundenkät 2012 Student Ni kanske är världens bästa universitetsbibliotek. *

2 * Svar från frågan Vad är bra med BLR?

3 Man Kvinna 1990 och senare Före % 14% Kön 30% Födelseår 22% Vilka har svarat? Male Female 70% 56% 49% 51% Att vi på den svenska har 30% män och 70% kvinnor som svarar speglar ganska väl våra studenter här på HB. I den engelska versionen är svarsfrekvensen istället 49% män och 51% kvinnor vilket också kan säga spegla våra internationella studenter. Enkäten genomfördes under v 16, (16-22) april, Vi fick in totalt 623 svar. Vi gjorde även en engelsk version (med exakt samma frågor) där vi fick in ytterligare 64 svar. Totalt bygger alltså denna rapport på 687 enkätsvar. (Vi genomförde under samma tidsperiod även en personalenkät, denna redovisas separat. ) Svaren i den svenska och engelska enkäten överensstämmer till största del. Vi har valt att redovisa de engelska enkätsvaren i de fall de inte överensstämmer. De textavsnitt vi redovisar bygger på de kommentarer vi fått in av de svarande.

4 Vilka har svarat? Är du student vid Högskolan i Borås? No Yes 5% 95% Nej 4% 96% Du som svarade nej... är inte student Inte Student 56% Inga engelska alumni har svarat däremot många externa studenter. har studerat vid Högskolan i Borås Alumni tidigare (alumni) är student vid annan Annan högskola / universitet högskola / universitet 4% 44%...are not a student...have studied at...are a student at 0% 33% 67%

5 Vilka har svarat? en distansutbildning Du som svarade ja studerar: 12% a distance education at Campus Varberg in Borås 10% 0% 90% vid Campus Varberg 4% i Borås Vilken institution läser du vid? VHB 14% THS 10% PED 19% 85% VHB THS PED IH HIT BHS 2% 12% 5% 17% 25% 39% I den svenska enkäten är det flest studenter vid BHS som svarat och på den engelska är det flest från IH, vilket också speglar att flest internationella studenter hör hemma på IH.. IH 12% HIT 21% BHS 24%

6 Vilka har svarat? Läser du ett program eller enstaka kurser? Course Program 14% 86% Kurser 5% Program 95% mer än tre år Hur länge har du studerat vid Högskolan i Borås? 12% more than 3 between 2-3 between 1-2 less than a year 9% 15% 41% 36% mellan två och tre år 29% mellan ett och två år 25% mindre än ett år 34%

7 Besök på BLR Hur ofta besöker du BLR? Aldrig 4% Någon gång i halvåret 15% Never Once every A few times a Once a week Several times 5% 10% 18% 13% 54% Bland de engelska svaranden är det en högre grad som besöker oss flera gånger i veckan. Några gånger i månaden 23% Någon gång i veckan Flera gånger i veckan 28% 31% mer än tre år mellan två och tre år mellan ett och två år Hur länge har de studerat som besöker oss oftast? 6% 15% 18% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 6% som besöker oss minst 1 ggr /vecka. Slutsats: ju kortare du studerat ju mer är du här. mindre än ett år 21%

8 Besök på BLR Vilken institution besöker oss minst 1 ggr/v? VHB THS PED 5% 15% 24% Studenter från PED är våra mest frekventa besökare medan THSstudenterna besöker oss minst. IH 16% HIT 14% BHS 18% Hur många per institution besöker oss minst 1 ggr/vecka? VHB 65% THS 31% PED IH 74% 78% HIT 63% BHS 45%

9 Besök på webbplats Hur ofta besöker du BLR:s webbplats? Aldrig 7% Någon gång i halvåret 8% Några gånger i månaden Never Once every six A few times a Once a week Several times 29% 7% 7% 25% 18% 44% Någon gång i veckan Flera gånger i veckan 28% 29% Våra internationella studenter verkar använda vår webbplats mer än våra svenska.

10 Frågor om lokalen Tysta läsesalen Studiearbetsplats Datorarbetsplats Hur ofta använder du följande faciliteter på BLR? Nästan varje gång jag är på BLR Ibland Väldigt sällan Aldrig Grupprum Ljudnivån på BLR Den tysta läsesalen 6% 13% 15% 27% 12% 33% 18% 24% 37% 23% 37% 33% 52% 2% 27% 55% 19% 22% 17% 22% 13% Hur nöjd är du med följande faciliteter på BLR? Mycket nöjd Nöjd Missnöjd Mycket missnöjd Ingen åsikt 18% 57% 7% 11% Vi har fått en hel del kommentarer kring ljudnivå och luftkvalitet: Ljudnivån i biblioteket kan vara väldigt hög ibland. Då är jag tvungen att gå någon annanstans. Dock är "tysta rummet" lite FÖR tyst för min smak. Den höga ljudnivån beror nog på hur själva biblioteket är byggt plus att vissa pratar mycket och högt. g är nöjd överlag, men det är fruktansvärt dålig luft uppe på plan 5 - det går knappt att vara där för att man blir så trött i huvudet Hög ljudnivå. Kallt på vinterhalvåret. At times the noise level is way too loud, so it would be nice to have a quieter noise level. studiearbetsplatser datorarbetsplatser Grupprummen 22% 24% 24% 49% 53% 47% 9% 1% 20% 7% 1% 14% 6% 1% 23% Här kom även en del kommentarer om fler eluttag på plan 2 detta är sedan genomförandet av enkäten löst.

11 Service på BLR Webbplatsen Hur nöjd är du med följande service på BLR? Mycket nöjd Nöjd Missnöjd Mycket missnöjd Ingen åsikt 26% 59% 6% 1% 8% Vad gäller kopiering och utskrifter visar diagrammet att majoriteten är nöjda eller mycket nöjda. Det är få som är mycket missnöjda. Trots detta har vi fått många kommentarer på att man är mycket missnöjd med kopiering och utskrifter. Utskrifterna 17% 45% 18% 2% 18% Kopieringsapparaterna är ofta sönder, detta Kopieringen 17% 45% 14% 2% 22% gäller även skrivare. Ofta mycket krångel med kopiatorerna. Borde finnas fler. Öppettiderna 41% 44% 4% 1% 9% Vad gäller öppettiderna är man nöjd men skulle vilja ha öppet längre på kvällar och helger. more openning hours, it is so short for a college library! Händer ofta att skrivaren inte skriver ut som den ska, missar helt att skriva ut eller skriver ut varannan som blankt papper. Även ofta långa köer till kopiatorerna, vet att det är många som kopierar hela böcker vilket gör att väntetiden kan bli väldigt lång. Man är nöjd med BLR:s webbplats men här har vi fått en del kommentarer om att man upplever HELA HB:s webb rörig. Skrivarna på entréplan är mer eller mindre alltid ur funktion. Servicen på dessa är katastrofal.

12 Hitta rätt Ingen åsikt Mycket svårt Hur tycker du att det är att hitta de böcker du söker på BLR? Svårt 1% 10% 14% Majoriteten tycker att det är lätt eller mycket lätt att hitta personer, böcker och i lokalerna. Här handlar många kommentarer om att man inte hittar referensböckerna på hyllan och önskar att vi hittar nya och bättre lösningar på problemet. Lätt 62% Mycket lätt 13% Mycket svårt Hur tycker du att det är att hitta de personer / resurser du söker på BLR? Ingen åsikt Svårt Lätt Mycket lätt 0% 10% 11% 23% 55% Ofta svårt att hitta referenslitteratur. Böckerna ska finnas i biblioteket, men är ofta på "villovägar". Enkelt att hitta böcker då det finns tillgång till dator för att söka böcker på varje plan.

13 Hitta rätt Ingen åsikt Mycket svårt Mycket lätt Hur tycker du att det är att hitta i BLRs lokaler? Svårt Lätt 0% 6% 9% 22% De flesta tycker att det är lätt eller mycket lätt att hitta i våra lokaler. 62% g upplever det oproffessionellt, att då jag ber personalen om hjälp att finna fysisk litteratur i något ämne, alltid får rådet att först kolla datorn. g hade gått till datorn om det var det jag varit ute efter, men i dessa fall har jag sökt böcker. g tycker inte det känns ok att inte få svar och hjälp med min fråga utan en annan hänvisning. Därmed inte sagt att det inte bör rekommenderas att gå via internet, men detta kan göras efter att hjälp givits åt det efterfrågade, i detta fall att finna den fysiska litteratur, som vid dessa tillfällen (3) efterfrågats. Problemet att hitta studentlitteratur är dock oftast inte på grund av BLRs personal, utan studenter som ställer tillbaka böckerna på fel ställe eller gömmer böckerna :( Upplevelsen av att det är svårt att hitta i lokalerna beror främst på att lokalerna är så stora och många. Sen hade jag sett det som mycket positivt att ha en personal på varje våning, men inser att det förmodligen är av ekonomiska skäl det ser ut som det gör idag. Eller det kanske finns, fast jag missat detta?! Det är i vilket fall som helst skönt att ni finns.

14 Informationspunkten Har du använt dig av Informationspunkten? Hur känner man till Informationspunkten / institution? Nej, Nej, känner känner inte inte till att till att den finns Nej, Nej men men känner känner till att den finns 18% 30% 52% VHB THS PED IH HIT BHS Känner till 13% 20% 17% 15% 18% 21% Känner inte till 87% 80% 83% 85% 82% 79% Hur länge har de studerat som inte känner till Informationspunkten? Lite anmärkningsvärt är att en hel femtedel av våra BHSstudenter inte vet om att vi har en informationspunkt. mer än tre år mellan två och tre år 12% 13% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 12% som inte känner till Informationspunkten. mellan ett och två år mindre än ett år 20% 22% Slutsats: ju kortare du studerat ju mindre känner du till att informationspunkten finns..

15 Informationspunkten Hur nöjd är du med den hjälp du fått i Informationspunkten? Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd 0% 1% 48% Hur nöjd är du med det bemötande du fått i Informationspunkten? Mycket missnöjd Missnöjd 0% 2% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 51% 0% 0% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 41% 59% 0% 6% 35% 59% Här har vi fått många positiva kommentarer. Roligt att se att ingen är mycket missnöjd och väldigt få är missnöjda. Ett väldigt gott betyg! Alltid professionell personal som möter en på BLR. the librarians are so nice and supportive I asked them many time Dem har ett väldigt trevligt och tillmötesgående bemötande och försöker alltid göra så mycket de kan för att hjälpa en med det man frågar efter. enormt trevlig och kunnig personal Nöjd Mycket nöjd 41% 56% Vi har fått några kommentarer om köer: När det är kö upplever jag att personalen inte ger mig en blick som visar att de sett mig och hjälper mig snart

16 Söksupport Nej, känner inte Nej, till känner att den inte finns till att Nej, men känner Nej men känner till att den finns Har du använt dig av Söksupporten? 26% 31% Hur länge har de studerat som inte känner till Söksupporten? No, and I No, but I Yes 43% 24% 28% 48% VHB THS PED IH HIT BHS Hur känner man till Söksupporten / institution? 17% 22% Känner till 27% 28% 31% 29% Känner inte till 69% 73% 72% 71% 78% 83% mer än tre år mellan två och tre år 19% 20% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 19% som inte känner till Söksupporten. mellan ett och två år mindre än ett år 30% 29% Slutsats: ju kortare du studerat ju mindre känner du till att Söksupporten finns.

17 Mycket missnöjd Hur nöjd är du med den hjälp du fått i Söksupporten? Missnöjd Nöjd Mycket nöjd 0% 2% 38% Hur nöjd är du med det bemötande du fått i Söksupporten? Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd 0% 1% Söksupport 60% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 56% 0% 0% 69% 31% I den svenska är det ungefär jämnt mellan nöjd och mycket nöjd men i den engelska betydligt högre del nöjd än mycket nöjd. 0% 0% 27% 73% Man är nöjd eller mycket nöjd med den hjälp man har fått i Söksupporten. I de fall man inte varit riktigt nöjd verkar det handla en del om vilka förväntningar man har då man söker sig till Söksupporten för hjälp och handledning. de i söksupporten var trevliga men tyckte att vi inte fick så mycket till hjälp.. inte ens de visste vilka sökord/ alternativa sökord vi kunde använda i sökandet efter artiklar som vi kan ha i bakgrunden i d- uppsatsen.. Personalen är kunnig, trevlig och effektiv. g har alltid fått rätt hjälp. Mycket nöjd 43%

18 Datasupport Har du använt dig av Datasupporten? No, and I No, but I Yes 30% 28% 43% Stor skillnad på användandet av Datasupport på svenska och engelska! Nej, känner inte Nej, känner inte till att till att den finns Nej, men känner Nej men känner till att den finns 24% 58% Hur känner man till Datasupporten / institution? Känner till Känner inte till 18% Hur länge har de studerat som inte känner till Datasupporten? VHB THS PED IH HIT BHS 21% 14% 24% 27% 22% 42% 58% 79% 86% 76% 73% 78% mer än tre år 16% mellan två och tre år mellan ett och två år mindre än ett år 23% 25% 26% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 16% som inte känner till Datasupporten. Slutsats: ju kortare du studerat ju mindre känner du till att Datasupporten finns.

19 Datasupport Hur nöjd är du med den hjälp du fått i Datasupporten? Mycket missnöjd 1% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 0% 8% 21% 71% I den svenska är det ungefär jämnt mellan nöjd och mycket nöjd, i den engelska är det betydligt högre del nöjd än mycket nöjd. Missnöjd 6% Nöjd Mycket nöjd 47% 46% En fantastisk service som jag hoppas ni kommer ha kvar. Hur nöjd är du med det bemötande du fått i Datasupporten? Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd 1% 1% 48% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 4% 13% 46% 38% Bland de engelska respondenterna är det betydligt fler som är missnöjda med bemötandet i Datasupporten än i någon av de andra frågorna gällande bemötande. Vi har dock inte fått några kommentarer om det. Mycket nöjd 50%

20 Öppettider i Datasupport Datasupporten är öppen måndag-torsdag och samt fredag Hur uppfattar du öppettiderna? De som svarade:, har använt: De som svarade: Nej, men känner till att den finns: Tillräckligt Tillräckligt med med timmar, timmar men på fel tider Tillräckligt med timmar, men på rätt tider För få timmar För många timmar 1% 3% 28% Enough hours, Enough hours, Too few hours Too many hours 0% 0% 68% 54% 46% Tillräckligt Tillräckligt med med timmar, timmar men på fel tider Tillräckligt med timmar, men på rätt tider För få timmar För många timmar 0% 8% 21% Enough hours, Enough hours, Too few hours Too many hours 10% 16% 0% 74% 71% Här tycker de engelska svaranden i högre grad att vi har öppet för få timmar. De flesta tycker dock att vi har öppet nog på rätt tider istället för Bra tider men skulle vilja ha nån mer tid på morgonen, kanske 8 eller 9. Senare, så att man har chans att gå efter sista föreläsningen om det behövs. samma tider som biblioteket är öppet

21 Läs- och skrivsvårigheter Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter med Läs- och skrivsvårigheter? No Yes 44% 56% Fler bland de engelska som inte känner till att detta stöd finns. Nej 22% Hur känner man till Läs- och skrivsvårigheter / institution? 78% Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Läs- och skrivsvårigheter? VHB THS PED IH HIT BHS 14% 12% 22% 31% 35% 34% 66% 66% 69% 79% 86% 88% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år 22% 24% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 24% som inte känner till Läs- och skrivsvårigheter. Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 21% 27% Slutsats: det är ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år.

22 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmateri al Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Läs- och skrivsvårigheter Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom Studentservice information på PingPong och PIM men också genom Studentservice öppna hus och anslag om Studentservice aktiviteter. Flera har fått informationen av andra funktioner inom eller utanför BLR. Några har inte känt till att det är BLR som erbjuder detta stöd. 236 Hur fick du kännedom om att BLR erbjuder stöd till studenter med Läs- och skrivsvårigheter? Flera alternativ möjliga Av institutionens studievägledare. g pratade med en av bibliotekets anställda som rekommenderade en person som kunde hjälpa med läs och skrivsvårigheter men även studieteknik g kände inte till att det var BLR som ansvarade för just denna verksamhet. Den är inte "BLRmärkt" på ett tydligt sätt, om det är det ni eftersträvar.

23 Röst, tal och kommunikation Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter angående Röst, tal och kommunikation? Hur känner man till Röst, tal och kommunikation / institution? Nej Nej 46% 54% VHB THS PED IH HIT BHS 49% 51% 44% 56% 40% 60% 45% 55% 39% 61% 44% 56% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år Hur länge har de studerat som inte känner till Röst, tal och kommunikation? 54% 54% 62% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 54% som inte känner till Röst, tal och kommunikation. Slutsats: ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år. Mindre än 1 år 48%

24 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Röst, tal och kommunikation Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom Studentservice information på PingPong och PIM men också genom Studentservice öppna hus och anslag om Studentservice aktiviteter. Studenterna har också fått information genom att delta i annan stödverksamhet. 113 Hur fick du kännedom om att BLR erbjuder stöd till studenter angående Röst, tal och kommunikation? Flera alternativ möjliga. 110 Vi hade en kurs, presentationsteknik där vi hade ett par lektioner om röst, tal och kommuniaktion. Läraren informerade oss om att om vi ville ha vidare träning söka oss dit

25 Svenska som andraspråk Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter med Svenska som andraspråk? Hur känner man till Svenska som andraspråk / institution? Nej Nej 47% 53% VHB THS PED IH HIT BHS 39% 40% 43% 37% 38% 44% 61% 60% 57% 63% 62% 56% Hur länge har de studerat som inte känner till Svenska som andraspråk? Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år 51% 57% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 57% som inte känner till Svenska som andraspråk. Slutsats: det är ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år och mellan 2 & 3 år. Mellan 1 & 2 år 58% Mindre än 1 år 52%

26 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Svenska som andraspråk Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom Studentservice information på PingPong men också genom anslag om Studentservice aktiviteter. Någon har sett studenter öva och någon har fått information av bibliotekarie. 105 Hur fick du kännedom om att BLR erbjuder stöd till studenter med Svenska som andraspråk? Flera alternativ möjliga. 96 Har sett stödträffar eller dem sitta och öva. Det förstod jag via komvux och broschyrer

27 Språkverkstad Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter som vill utveckla sitt språk muntligt och skriftligt i Språkverkstaden? No Yes 50% 50% Hur känner man till Språkverkstaden / institution? Nej 45% Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Språkverkstaden? 55% VHB THS PED IH HIT BHS 34% 51% 49% 46% 55% 59% 41% 50% 50% 44% 56% 66% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år 44% 47% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 47% som inte känner till Språkverkstaden. Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 44% 49% Slutsats: det är ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år och mellan 2 & 3 år.

28 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmaterial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Språkverkstad Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom PingPong, anslag om Studentservice, information på monitorer i biblioteket och Öppet hus på Studentservice. När de hade öppet hus för studenter. 152 Hur fick du kännedom om Språkverkstaden? Flera alternativ möjliga Anslag av studentservice

29 Öppettider i Språkverkstad Språkverkstaden är öppen måndag 13-16, onsdag och fredag Hur uppfattar du öppettiderna? De som svarade:, har använt: De som svarade Nej, har inte använt: Tillräckligt Tillräckligt med med timmar timmar, men men på fel tider Tillräckligt med med timmar, på rätt tider För få timmar 9% 20% 70% Tillräckligt med timmar, Tillräckligt men på fel med tider timmar men Tillräckligt Tillräckligt med med timmar, timmar på rätt tider För få timmar 5% 17% 31% För många timmar 1% Enough hours, Enough hours, Too few hours Too many hours 0% 0% 56% 44% Här tycker de engelska studenterna i högre grad att Språkverkstaden borde vara öppen mera. För många timmar Ingen åsikt 0% Enough hours, Enough hours, at Too few hours Too many hours 0% 47% 19% 48% 33%

30 Öppettider i Språkverkstad Studenterna har önskemål om kvällstider på Språkverkstaden då öppettiderna krockar med föreläsningar och lektioner. Dagtid föredrar de flesta eftermiddagar och ett flertal har önskemål om att Språkverkstaden skulle vara öppen till kl eller Det finns också synpunkter på att tiderna är olika och att det då kan vara svårt att komma ihåg dem. Ha samma tider på de utvalda dagarna så att det är lättare att komma ihåg tiderna. g tror det hade varit bättre att språkverkstaden hade varit öppen efter skoltid, säg på antingen måndagen eller onsdagen, så att man kan använda sig av den även ifall man har lektioner under de tider som den är öppen nu. Gärna ha någon timme eller två efter "skoltid", där det inte ligger några lektioner så att vi som är mycket på THS har en chans att komma dit Borde lägga dessa timmar på tider då folk inte har kurser på schemat och kan få en möjlighet att besöka språkverkstaden.

31 Mattesupport Nej Känner du till att BLR erbjuder stöd inom området matematik i Mattesupporten? 38% No Yes 43% 57% Fler av de engelska svarande som inte känner till att Mattesupporten finns. Hur känner man till Mattesupporten / institution? Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Mattesupporten? 63% VHB THS PED IH HIT BHS 3% 51% 49% 45% 55% 64% 36% 65% 35% 57% 43% 97% Mer än 3 år 40% Mellan 2 & 3 år 32% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 40% som inte känner till Masttesupporten. Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 40% 39% Slutsats: det är flest som känner till som studerat mellan 2 & 3 år.

32 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmaterial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Mattesupport Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom om Mattesupporten genom skyltar i biblioteket eller genom att man befunnit sig i biblioteket när den pågått. Någon har fått information genom studentkåren och några genom andra studenter som använt supporten eller arbetar där. Några har fått veta att verksamheten finns genom bibliotekarie och några personer via gymnasielärare. 111 Hur fick du kännedom om Mattesupporten? Flera alternativ möjliga Har sett lappar om det på skolan. Har även sett att de brukar sitta på bottenplan i biblioteket. Det bästa med biblioteket. Det är en skön plats att sätta sig på och lära sig, plus att man får ett gott skratt då och då av skönt folk, både personalen och studenterna. Något som biblioteket och skolan ska satsa mer på, visa studenterna att platsen finns och att alla är välkomna. Användes jätte mycket under årskurs 1 och är ett ställe jag aldrig glömmer=)

33 Karriärvägledning Känner du till att BLR erbjuder studenter Karriärvägledning? Hur känner man till Karriärvägledningen / institution? Nej Nej 41% 59% VHB THS PED IH HIT BHS 35% 45% 44% 40% 33% 49% 51% 65% 55% 56% 60% 67% Mer än 3 år Hur länge har de studerat som inte känner till Karriärvägledningen? 46% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 46% som inte känner till Karriärvägledningen. Mellan 2 & 3 år 40% Slutsats: nya studenter känner till det mest. Mellan 1 & 2 år 42% Mindre än 1 år 39%

34 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Karriärvägledning Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom PingPong och genom att ha sett anslag om Studentservice. En del studenter har deltagit i seminarier eller aktiviteter där Karriärservice medverkat eller haft föreläsningar. Min klass har även haft workshops tillsammans med karriärvägledaren. 186 Hur fick du kännedom om Karriärvägledningen? Flera alternativ möjliga. Haft det inkluderat i en kurs på programmet. Starkdagen

35 Studievägledning Känner du till att BLR erbjuder Studievägledning? No Yes 46% 54% Det är fler av de svarande i den svenska som känner till Studievägledningen, bland de svarande i den engelska är det mer jämt mellan ja och nej. Nej 32% 68% Hur känner man till Studievägledningen / institution? Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Studievägledningen? Mer än 3 år 40% VHB THS PED IH HIT BHS 32% 27% 39% 39% 33% 26% 68% 73% 61% 61% 67% 74% Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år 34% 32% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 40% som inte känner till Studievägledningen. Mindre än 1 år 28% Slutsats: nya studenter har mer kännedom.

36 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmaterial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Studievägledning Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom om Studievägledningen genom PingPong och PIM. Några har fått information vid besök på programmen då Studentservice informerat om sin verksamhet. Starkdagen och Studentkåren nämns också här. För en del verkar det också vara självklart att det finns. 207 Hur fick du kännedom om Studievägledningen? Flera alternativ möjliga Känns lite som att alla skolor har det. Informerad av annan personal. De var och pratade med oss vid kursstart. Genom Studentcentrum.

37 Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Känner du till att det på BLR finns en Samordnare för studenter med funktionsnedsättning? Hur känner man till Samordnaren / institution? Nej Nej 26% 74% VHB THS PED IH HIT BHS 28% 14% 24% 16% 20% 36% 64% 72% 86% 76% 84% 80% Mer än 3 år Hur länge har de studerat som inte känner till Samordnaren? 79% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 79% som inte känner till Samordnaren. Mellan 2 & 3 år 76% Slutsats: nya studenter har mer kännedom. Mellan 1 & 2 år 74% Mindre än 1 år 73%

38 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst vid besök på programmen då Studentservice informerat om sin verksamhet. Några har sett anslag eller hittat information i en katalog eller via Studentkåren. Man kan också ha fått kännedom genom att vara anlitad av Studentservice som stöd för någon.. 57 Hur fick du kännedom om Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning? Flera alternativ möjliga Hjälpt annan student med att skriva anteckningar från lektion 0

39 Studentombudsman Känner du till att det på BLR finns en Studentombudsman? No Yes 19% 82% Betydligt fler engelska svaranden som inte känner till Studentombudsmannen. Nej 31% 69% Hur känner man till Studentombudsmannen / institution? Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Studentombudsmannen? THS IH BHS 25% 24% 21% 28% 34% 42% 58% 66% 75% 76% 72% 79% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 67% 68% 70% 75% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 75% som inte känner till Studentombudsmannen. Slutsats: nya studenter har mest kännedom.

40 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Studentombudsman Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom om Studentombudsmannen vid besök på programmen då Studentservice informerat om sin verksamhet. Någon har fått information av Studentkåren och även information av sjuksköterskan och skolans jurist nämns.. 66 Hur fick du kännedom om Studentombudsmannen? Flera alternativ möjliga. 74 Inga kommentarer här!

41 International Coordinator Did you know there is an International Coordinator at LLR? Denna fråga var endast med i den engelska enkäten så här är diagrammen sammanställda av totalt 64 svar. No 32% Yes 69% How did you find out that there is an International Coordinator at LLR? Multiple options possible. Inga kommentarer här! The University website Facebook Printed information material Informed by teacher Told by another student At the Introduction week at campus Otherwise

42 Kurser Nej Känner du till att BLR erbjuder en rad kurser i exempelvis studieteknik, presentationsteknik, stresshantering, akademiskt skrivande och karriärvägledning? 36% 64% VHB THS PED IH HIT BHS Hur känner man till kurser / institution? 28% 27% Nej 40% 41% 42% 43% 58% 57% 60% 59% 72% 73% Hur länge har de studerat som inte känner till kurser? Mer än 3 år 49% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 49% som inte känner till våra kurser. Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år 39% 41% Det är här en väsentlig skillnad, ju nyare man är som student desto bättre kännedom har man om våra kurser. Mindre än 1 år 26%

43 På frågan om något saknas i kursutbudet på BLR har en del studenter önskat kurser inom t.ex. pedagogik och ekonomi mm men vi har valt att redovisa kurser inom ramen för BLR då det var frågans syfte. Saknar du något i kursutbudet? Kurser Önskemål finns om kurser i att hitta artiklar och att skriva referenshänvisningar inför examensjobb. En del efterfrågar kurser i kemi och fysik eller statistik liknande mattesupport. Även grundläggande datakurser är ett önskemål. Andra förslag är en kurs där det ges stöd till studenter från studieovana miljöer eller kurser där deltagare kan lära sig språk och möta utbytesstudenter. Kurser via distans och kurslitteratur för distansstudenter efterfrågas och även sommarkurser är ett förslag. Kanske studenter med barn typ... Att få ihop studierna med familjelivet. Stöd till studenter som behöver uppmuntran. Många studenter kämpar med dåligt självförtroende eller tvivlar på sig själva. För en person som kommer från en studieovan miljö kan det vara "stort" att ens "våga" att studera vid högskola. Både ja och nej! Finns många olika att välja mellan! Ni hade någon form av engelska kurs.. och den var toppen! Ni borde ha fler olika sådana språk, när ni har några utbyte studenter ifrån spanien etc Ex. spanska kurs vore roligt, bl.a för att få träffa andra människor och lära sig nytt språk. Kurser som vi distansare kan ta del av. T ex via adobe connect eller någon form av inspelning. Ni har ett jätteintressant kursutbud, så det hade varit roligt att få ta del av det. När vi har träff i Borås är det dock så fullt upp med ordinarie undervisning så då hinner/orkar man inte gå på extrakurser, ifall man har turen att det sammanfaller. Nej 91% Language Clubs! add more meeting for Academic Writing 9% *Några har nämnt informationssökning, karriärvägledning, akademiskt skrivande och stresshantering men dessa kurser finns redan idag på BLR att anmäla sig till.

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Brukarundersökning biblio

Brukarundersökning biblio Brukarundersökning biblio 1. Är du? Total Antal % Antal % Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal % Antal % Antal Antal Antal Antal Antal % Antal % Antal Namn % % % % % % % A. Flicka 18 94,7 27 75 31

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 8. What subject area/s did you study during your exchange?

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 8. What subject area/s did you study during your exchange? Person 45 Basic Information 1. Name Agnes Löfgren 2. E-mail address: agnes.lofgren@gmail.com 3. Exchange university Université Rennes II 4. City Rennes 5. Country France 6. First semester of your exchange

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Högskolebiblioteket Högskolan i Halmstad !!!! Abstrakt! Under april 2013 genomfördes en enkätundersökning om biblioteket. Den riktade sig till studenter

Läs mer

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Cecilia Hult Alexander Johansson, Bioteknik Krister Svanberg, Kemiingenjör Helena Lyberg, Kemiteknik Fredrik Edman, Kemiteknik med fysik Tobias

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete?

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete? 1 Mars 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet Studiebesök på LIU Följ med oss till Linköpings Universitet sida 21-23 Tipsen för den bästa studentendagen Högskoleprovet Hur fungerar det? sida 5-6 Svårt att komma

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Kristinehamns bibliotek

Kristinehamns bibliotek Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 20 maj 7 juni 2013 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 20 maj till 7 juni genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer