Kundenkät 2012 Student. Ni kanske är världens bästa universitetsbibliotek. *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundenkät 2012 Student. Ni kanske är världens bästa universitetsbibliotek. *"

Transkript

1 Kundenkät 2012 Student Ni kanske är världens bästa universitetsbibliotek. *

2 * Svar från frågan Vad är bra med BLR?

3 Man Kvinna 1990 och senare Före % 14% Kön 30% Födelseår 22% Vilka har svarat? Male Female 70% 56% 49% 51% Att vi på den svenska har 30% män och 70% kvinnor som svarar speglar ganska väl våra studenter här på HB. I den engelska versionen är svarsfrekvensen istället 49% män och 51% kvinnor vilket också kan säga spegla våra internationella studenter. Enkäten genomfördes under v 16, (16-22) april, Vi fick in totalt 623 svar. Vi gjorde även en engelsk version (med exakt samma frågor) där vi fick in ytterligare 64 svar. Totalt bygger alltså denna rapport på 687 enkätsvar. (Vi genomförde under samma tidsperiod även en personalenkät, denna redovisas separat. ) Svaren i den svenska och engelska enkäten överensstämmer till största del. Vi har valt att redovisa de engelska enkätsvaren i de fall de inte överensstämmer. De textavsnitt vi redovisar bygger på de kommentarer vi fått in av de svarande.

4 Vilka har svarat? Är du student vid Högskolan i Borås? No Yes 5% 95% Nej 4% 96% Du som svarade nej... är inte student Inte Student 56% Inga engelska alumni har svarat däremot många externa studenter. har studerat vid Högskolan i Borås Alumni tidigare (alumni) är student vid annan Annan högskola / universitet högskola / universitet 4% 44%...are not a student...have studied at...are a student at 0% 33% 67%

5 Vilka har svarat? en distansutbildning Du som svarade ja studerar: 12% a distance education at Campus Varberg in Borås 10% 0% 90% vid Campus Varberg 4% i Borås Vilken institution läser du vid? VHB 14% THS 10% PED 19% 85% VHB THS PED IH HIT BHS 2% 12% 5% 17% 25% 39% I den svenska enkäten är det flest studenter vid BHS som svarat och på den engelska är det flest från IH, vilket också speglar att flest internationella studenter hör hemma på IH.. IH 12% HIT 21% BHS 24%

6 Vilka har svarat? Läser du ett program eller enstaka kurser? Course Program 14% 86% Kurser 5% Program 95% mer än tre år Hur länge har du studerat vid Högskolan i Borås? 12% more than 3 between 2-3 between 1-2 less than a year 9% 15% 41% 36% mellan två och tre år 29% mellan ett och två år 25% mindre än ett år 34%

7 Besök på BLR Hur ofta besöker du BLR? Aldrig 4% Någon gång i halvåret 15% Never Once every A few times a Once a week Several times 5% 10% 18% 13% 54% Bland de engelska svaranden är det en högre grad som besöker oss flera gånger i veckan. Några gånger i månaden 23% Någon gång i veckan Flera gånger i veckan 28% 31% mer än tre år mellan två och tre år mellan ett och två år Hur länge har de studerat som besöker oss oftast? 6% 15% 18% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 6% som besöker oss minst 1 ggr /vecka. Slutsats: ju kortare du studerat ju mer är du här. mindre än ett år 21%

8 Besök på BLR Vilken institution besöker oss minst 1 ggr/v? VHB THS PED 5% 15% 24% Studenter från PED är våra mest frekventa besökare medan THSstudenterna besöker oss minst. IH 16% HIT 14% BHS 18% Hur många per institution besöker oss minst 1 ggr/vecka? VHB 65% THS 31% PED IH 74% 78% HIT 63% BHS 45%

9 Besök på webbplats Hur ofta besöker du BLR:s webbplats? Aldrig 7% Någon gång i halvåret 8% Några gånger i månaden Never Once every six A few times a Once a week Several times 29% 7% 7% 25% 18% 44% Någon gång i veckan Flera gånger i veckan 28% 29% Våra internationella studenter verkar använda vår webbplats mer än våra svenska.

10 Frågor om lokalen Tysta läsesalen Studiearbetsplats Datorarbetsplats Hur ofta använder du följande faciliteter på BLR? Nästan varje gång jag är på BLR Ibland Väldigt sällan Aldrig Grupprum Ljudnivån på BLR Den tysta läsesalen 6% 13% 15% 27% 12% 33% 18% 24% 37% 23% 37% 33% 52% 2% 27% 55% 19% 22% 17% 22% 13% Hur nöjd är du med följande faciliteter på BLR? Mycket nöjd Nöjd Missnöjd Mycket missnöjd Ingen åsikt 18% 57% 7% 11% Vi har fått en hel del kommentarer kring ljudnivå och luftkvalitet: Ljudnivån i biblioteket kan vara väldigt hög ibland. Då är jag tvungen att gå någon annanstans. Dock är "tysta rummet" lite FÖR tyst för min smak. Den höga ljudnivån beror nog på hur själva biblioteket är byggt plus att vissa pratar mycket och högt. g är nöjd överlag, men det är fruktansvärt dålig luft uppe på plan 5 - det går knappt att vara där för att man blir så trött i huvudet Hög ljudnivå. Kallt på vinterhalvåret. At times the noise level is way too loud, so it would be nice to have a quieter noise level. studiearbetsplatser datorarbetsplatser Grupprummen 22% 24% 24% 49% 53% 47% 9% 1% 20% 7% 1% 14% 6% 1% 23% Här kom även en del kommentarer om fler eluttag på plan 2 detta är sedan genomförandet av enkäten löst.

11 Service på BLR Webbplatsen Hur nöjd är du med följande service på BLR? Mycket nöjd Nöjd Missnöjd Mycket missnöjd Ingen åsikt 26% 59% 6% 1% 8% Vad gäller kopiering och utskrifter visar diagrammet att majoriteten är nöjda eller mycket nöjda. Det är få som är mycket missnöjda. Trots detta har vi fått många kommentarer på att man är mycket missnöjd med kopiering och utskrifter. Utskrifterna 17% 45% 18% 2% 18% Kopieringsapparaterna är ofta sönder, detta Kopieringen 17% 45% 14% 2% 22% gäller även skrivare. Ofta mycket krångel med kopiatorerna. Borde finnas fler. Öppettiderna 41% 44% 4% 1% 9% Vad gäller öppettiderna är man nöjd men skulle vilja ha öppet längre på kvällar och helger. more openning hours, it is so short for a college library! Händer ofta att skrivaren inte skriver ut som den ska, missar helt att skriva ut eller skriver ut varannan som blankt papper. Även ofta långa köer till kopiatorerna, vet att det är många som kopierar hela böcker vilket gör att väntetiden kan bli väldigt lång. Man är nöjd med BLR:s webbplats men här har vi fått en del kommentarer om att man upplever HELA HB:s webb rörig. Skrivarna på entréplan är mer eller mindre alltid ur funktion. Servicen på dessa är katastrofal.

12 Hitta rätt Ingen åsikt Mycket svårt Hur tycker du att det är att hitta de böcker du söker på BLR? Svårt 1% 10% 14% Majoriteten tycker att det är lätt eller mycket lätt att hitta personer, böcker och i lokalerna. Här handlar många kommentarer om att man inte hittar referensböckerna på hyllan och önskar att vi hittar nya och bättre lösningar på problemet. Lätt 62% Mycket lätt 13% Mycket svårt Hur tycker du att det är att hitta de personer / resurser du söker på BLR? Ingen åsikt Svårt Lätt Mycket lätt 0% 10% 11% 23% 55% Ofta svårt att hitta referenslitteratur. Böckerna ska finnas i biblioteket, men är ofta på "villovägar". Enkelt att hitta böcker då det finns tillgång till dator för att söka böcker på varje plan.

13 Hitta rätt Ingen åsikt Mycket svårt Mycket lätt Hur tycker du att det är att hitta i BLRs lokaler? Svårt Lätt 0% 6% 9% 22% De flesta tycker att det är lätt eller mycket lätt att hitta i våra lokaler. 62% g upplever det oproffessionellt, att då jag ber personalen om hjälp att finna fysisk litteratur i något ämne, alltid får rådet att först kolla datorn. g hade gått till datorn om det var det jag varit ute efter, men i dessa fall har jag sökt böcker. g tycker inte det känns ok att inte få svar och hjälp med min fråga utan en annan hänvisning. Därmed inte sagt att det inte bör rekommenderas att gå via internet, men detta kan göras efter att hjälp givits åt det efterfrågade, i detta fall att finna den fysiska litteratur, som vid dessa tillfällen (3) efterfrågats. Problemet att hitta studentlitteratur är dock oftast inte på grund av BLRs personal, utan studenter som ställer tillbaka böckerna på fel ställe eller gömmer böckerna :( Upplevelsen av att det är svårt att hitta i lokalerna beror främst på att lokalerna är så stora och många. Sen hade jag sett det som mycket positivt att ha en personal på varje våning, men inser att det förmodligen är av ekonomiska skäl det ser ut som det gör idag. Eller det kanske finns, fast jag missat detta?! Det är i vilket fall som helst skönt att ni finns.

14 Informationspunkten Har du använt dig av Informationspunkten? Hur känner man till Informationspunkten / institution? Nej, Nej, känner känner inte inte till att till att den finns Nej, Nej men men känner känner till att den finns 18% 30% 52% VHB THS PED IH HIT BHS Känner till 13% 20% 17% 15% 18% 21% Känner inte till 87% 80% 83% 85% 82% 79% Hur länge har de studerat som inte känner till Informationspunkten? Lite anmärkningsvärt är att en hel femtedel av våra BHSstudenter inte vet om att vi har en informationspunkt. mer än tre år mellan två och tre år 12% 13% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 12% som inte känner till Informationspunkten. mellan ett och två år mindre än ett år 20% 22% Slutsats: ju kortare du studerat ju mindre känner du till att informationspunkten finns..

15 Informationspunkten Hur nöjd är du med den hjälp du fått i Informationspunkten? Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd 0% 1% 48% Hur nöjd är du med det bemötande du fått i Informationspunkten? Mycket missnöjd Missnöjd 0% 2% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 51% 0% 0% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 41% 59% 0% 6% 35% 59% Här har vi fått många positiva kommentarer. Roligt att se att ingen är mycket missnöjd och väldigt få är missnöjda. Ett väldigt gott betyg! Alltid professionell personal som möter en på BLR. the librarians are so nice and supportive I asked them many time Dem har ett väldigt trevligt och tillmötesgående bemötande och försöker alltid göra så mycket de kan för att hjälpa en med det man frågar efter. enormt trevlig och kunnig personal Nöjd Mycket nöjd 41% 56% Vi har fått några kommentarer om köer: När det är kö upplever jag att personalen inte ger mig en blick som visar att de sett mig och hjälper mig snart

16 Söksupport Nej, känner inte Nej, till känner att den inte finns till att Nej, men känner Nej men känner till att den finns Har du använt dig av Söksupporten? 26% 31% Hur länge har de studerat som inte känner till Söksupporten? No, and I No, but I Yes 43% 24% 28% 48% VHB THS PED IH HIT BHS Hur känner man till Söksupporten / institution? 17% 22% Känner till 27% 28% 31% 29% Känner inte till 69% 73% 72% 71% 78% 83% mer än tre år mellan två och tre år 19% 20% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 19% som inte känner till Söksupporten. mellan ett och två år mindre än ett år 30% 29% Slutsats: ju kortare du studerat ju mindre känner du till att Söksupporten finns.

17 Mycket missnöjd Hur nöjd är du med den hjälp du fått i Söksupporten? Missnöjd Nöjd Mycket nöjd 0% 2% 38% Hur nöjd är du med det bemötande du fått i Söksupporten? Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd 0% 1% Söksupport 60% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 56% 0% 0% 69% 31% I den svenska är det ungefär jämnt mellan nöjd och mycket nöjd men i den engelska betydligt högre del nöjd än mycket nöjd. 0% 0% 27% 73% Man är nöjd eller mycket nöjd med den hjälp man har fått i Söksupporten. I de fall man inte varit riktigt nöjd verkar det handla en del om vilka förväntningar man har då man söker sig till Söksupporten för hjälp och handledning. de i söksupporten var trevliga men tyckte att vi inte fick så mycket till hjälp.. inte ens de visste vilka sökord/ alternativa sökord vi kunde använda i sökandet efter artiklar som vi kan ha i bakgrunden i d- uppsatsen.. Personalen är kunnig, trevlig och effektiv. g har alltid fått rätt hjälp. Mycket nöjd 43%

18 Datasupport Har du använt dig av Datasupporten? No, and I No, but I Yes 30% 28% 43% Stor skillnad på användandet av Datasupport på svenska och engelska! Nej, känner inte Nej, känner inte till att till att den finns Nej, men känner Nej men känner till att den finns 24% 58% Hur känner man till Datasupporten / institution? Känner till Känner inte till 18% Hur länge har de studerat som inte känner till Datasupporten? VHB THS PED IH HIT BHS 21% 14% 24% 27% 22% 42% 58% 79% 86% 76% 73% 78% mer än tre år 16% mellan två och tre år mellan ett och två år mindre än ett år 23% 25% 26% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 16% som inte känner till Datasupporten. Slutsats: ju kortare du studerat ju mindre känner du till att Datasupporten finns.

19 Datasupport Hur nöjd är du med den hjälp du fått i Datasupporten? Mycket missnöjd 1% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 0% 8% 21% 71% I den svenska är det ungefär jämnt mellan nöjd och mycket nöjd, i den engelska är det betydligt högre del nöjd än mycket nöjd. Missnöjd 6% Nöjd Mycket nöjd 47% 46% En fantastisk service som jag hoppas ni kommer ha kvar. Hur nöjd är du med det bemötande du fått i Datasupporten? Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd 1% 1% 48% Very Dissatisfied Satisfied Very satisfied 4% 13% 46% 38% Bland de engelska respondenterna är det betydligt fler som är missnöjda med bemötandet i Datasupporten än i någon av de andra frågorna gällande bemötande. Vi har dock inte fått några kommentarer om det. Mycket nöjd 50%

20 Öppettider i Datasupport Datasupporten är öppen måndag-torsdag och samt fredag Hur uppfattar du öppettiderna? De som svarade:, har använt: De som svarade: Nej, men känner till att den finns: Tillräckligt Tillräckligt med med timmar, timmar men på fel tider Tillräckligt med timmar, men på rätt tider För få timmar För många timmar 1% 3% 28% Enough hours, Enough hours, Too few hours Too many hours 0% 0% 68% 54% 46% Tillräckligt Tillräckligt med med timmar, timmar men på fel tider Tillräckligt med timmar, men på rätt tider För få timmar För många timmar 0% 8% 21% Enough hours, Enough hours, Too few hours Too many hours 10% 16% 0% 74% 71% Här tycker de engelska svaranden i högre grad att vi har öppet för få timmar. De flesta tycker dock att vi har öppet nog på rätt tider istället för Bra tider men skulle vilja ha nån mer tid på morgonen, kanske 8 eller 9. Senare, så att man har chans att gå efter sista föreläsningen om det behövs. samma tider som biblioteket är öppet

21 Läs- och skrivsvårigheter Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter med Läs- och skrivsvårigheter? No Yes 44% 56% Fler bland de engelska som inte känner till att detta stöd finns. Nej 22% Hur känner man till Läs- och skrivsvårigheter / institution? 78% Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Läs- och skrivsvårigheter? VHB THS PED IH HIT BHS 14% 12% 22% 31% 35% 34% 66% 66% 69% 79% 86% 88% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år 22% 24% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 24% som inte känner till Läs- och skrivsvårigheter. Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 21% 27% Slutsats: det är ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år.

22 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmateri al Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Läs- och skrivsvårigheter Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom Studentservice information på PingPong och PIM men också genom Studentservice öppna hus och anslag om Studentservice aktiviteter. Flera har fått informationen av andra funktioner inom eller utanför BLR. Några har inte känt till att det är BLR som erbjuder detta stöd. 236 Hur fick du kännedom om att BLR erbjuder stöd till studenter med Läs- och skrivsvårigheter? Flera alternativ möjliga Av institutionens studievägledare. g pratade med en av bibliotekets anställda som rekommenderade en person som kunde hjälpa med läs och skrivsvårigheter men även studieteknik g kände inte till att det var BLR som ansvarade för just denna verksamhet. Den är inte "BLRmärkt" på ett tydligt sätt, om det är det ni eftersträvar.

23 Röst, tal och kommunikation Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter angående Röst, tal och kommunikation? Hur känner man till Röst, tal och kommunikation / institution? Nej Nej 46% 54% VHB THS PED IH HIT BHS 49% 51% 44% 56% 40% 60% 45% 55% 39% 61% 44% 56% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år Hur länge har de studerat som inte känner till Röst, tal och kommunikation? 54% 54% 62% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 54% som inte känner till Röst, tal och kommunikation. Slutsats: ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år. Mindre än 1 år 48%

24 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Röst, tal och kommunikation Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom Studentservice information på PingPong och PIM men också genom Studentservice öppna hus och anslag om Studentservice aktiviteter. Studenterna har också fått information genom att delta i annan stödverksamhet. 113 Hur fick du kännedom om att BLR erbjuder stöd till studenter angående Röst, tal och kommunikation? Flera alternativ möjliga. 110 Vi hade en kurs, presentationsteknik där vi hade ett par lektioner om röst, tal och kommuniaktion. Läraren informerade oss om att om vi ville ha vidare träning söka oss dit

25 Svenska som andraspråk Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter med Svenska som andraspråk? Hur känner man till Svenska som andraspråk / institution? Nej Nej 47% 53% VHB THS PED IH HIT BHS 39% 40% 43% 37% 38% 44% 61% 60% 57% 63% 62% 56% Hur länge har de studerat som inte känner till Svenska som andraspråk? Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år 51% 57% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 57% som inte känner till Svenska som andraspråk. Slutsats: det är ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år och mellan 2 & 3 år. Mellan 1 & 2 år 58% Mindre än 1 år 52%

26 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Svenska som andraspråk Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom Studentservice information på PingPong men också genom anslag om Studentservice aktiviteter. Någon har sett studenter öva och någon har fått information av bibliotekarie. 105 Hur fick du kännedom om att BLR erbjuder stöd till studenter med Svenska som andraspråk? Flera alternativ möjliga. 96 Har sett stödträffar eller dem sitta och öva. Det förstod jag via komvux och broschyrer

27 Språkverkstad Känner du till att BLR erbjuder stöd till studenter som vill utveckla sitt språk muntligt och skriftligt i Språkverkstaden? No Yes 50% 50% Hur känner man till Språkverkstaden / institution? Nej 45% Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Språkverkstaden? 55% VHB THS PED IH HIT BHS 34% 51% 49% 46% 55% 59% 41% 50% 50% 44% 56% 66% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år 44% 47% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 47% som inte känner till Språkverkstaden. Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 44% 49% Slutsats: det är ingen större skillnad men flest känner till som studerat mindre än ett år och mellan 2 & 3 år.

28 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmaterial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Språkverkstad Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom PingPong, anslag om Studentservice, information på monitorer i biblioteket och Öppet hus på Studentservice. När de hade öppet hus för studenter. 152 Hur fick du kännedom om Språkverkstaden? Flera alternativ möjliga Anslag av studentservice

29 Öppettider i Språkverkstad Språkverkstaden är öppen måndag 13-16, onsdag och fredag Hur uppfattar du öppettiderna? De som svarade:, har använt: De som svarade Nej, har inte använt: Tillräckligt Tillräckligt med med timmar timmar, men men på fel tider Tillräckligt med med timmar, på rätt tider För få timmar 9% 20% 70% Tillräckligt med timmar, Tillräckligt men på fel med tider timmar men Tillräckligt Tillräckligt med med timmar, timmar på rätt tider För få timmar 5% 17% 31% För många timmar 1% Enough hours, Enough hours, Too few hours Too many hours 0% 0% 56% 44% Här tycker de engelska studenterna i högre grad att Språkverkstaden borde vara öppen mera. För många timmar Ingen åsikt 0% Enough hours, Enough hours, at Too few hours Too many hours 0% 47% 19% 48% 33%

30 Öppettider i Språkverkstad Studenterna har önskemål om kvällstider på Språkverkstaden då öppettiderna krockar med föreläsningar och lektioner. Dagtid föredrar de flesta eftermiddagar och ett flertal har önskemål om att Språkverkstaden skulle vara öppen till kl eller Det finns också synpunkter på att tiderna är olika och att det då kan vara svårt att komma ihåg dem. Ha samma tider på de utvalda dagarna så att det är lättare att komma ihåg tiderna. g tror det hade varit bättre att språkverkstaden hade varit öppen efter skoltid, säg på antingen måndagen eller onsdagen, så att man kan använda sig av den även ifall man har lektioner under de tider som den är öppen nu. Gärna ha någon timme eller två efter "skoltid", där det inte ligger några lektioner så att vi som är mycket på THS har en chans att komma dit Borde lägga dessa timmar på tider då folk inte har kurser på schemat och kan få en möjlighet att besöka språkverkstaden.

31 Mattesupport Nej Känner du till att BLR erbjuder stöd inom området matematik i Mattesupporten? 38% No Yes 43% 57% Fler av de engelska svarande som inte känner till att Mattesupporten finns. Hur känner man till Mattesupporten / institution? Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Mattesupporten? 63% VHB THS PED IH HIT BHS 3% 51% 49% 45% 55% 64% 36% 65% 35% 57% 43% 97% Mer än 3 år 40% Mellan 2 & 3 år 32% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 40% som inte känner till Masttesupporten. Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 40% 39% Slutsats: det är flest som känner till som studerat mellan 2 & 3 år.

32 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmaterial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Mattesupport Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom om Mattesupporten genom skyltar i biblioteket eller genom att man befunnit sig i biblioteket när den pågått. Någon har fått information genom studentkåren och några genom andra studenter som använt supporten eller arbetar där. Några har fått veta att verksamheten finns genom bibliotekarie och några personer via gymnasielärare. 111 Hur fick du kännedom om Mattesupporten? Flera alternativ möjliga Har sett lappar om det på skolan. Har även sett att de brukar sitta på bottenplan i biblioteket. Det bästa med biblioteket. Det är en skön plats att sätta sig på och lära sig, plus att man får ett gott skratt då och då av skönt folk, både personalen och studenterna. Något som biblioteket och skolan ska satsa mer på, visa studenterna att platsen finns och att alla är välkomna. Användes jätte mycket under årskurs 1 och är ett ställe jag aldrig glömmer=)

33 Karriärvägledning Känner du till att BLR erbjuder studenter Karriärvägledning? Hur känner man till Karriärvägledningen / institution? Nej Nej 41% 59% VHB THS PED IH HIT BHS 35% 45% 44% 40% 33% 49% 51% 65% 55% 56% 60% 67% Mer än 3 år Hur länge har de studerat som inte känner till Karriärvägledningen? 46% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 46% som inte känner till Karriärvägledningen. Mellan 2 & 3 år 40% Slutsats: nya studenter känner till det mest. Mellan 1 & 2 år 42% Mindre än 1 år 39%

34 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Karriärvägledning Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst genom PingPong och genom att ha sett anslag om Studentservice. En del studenter har deltagit i seminarier eller aktiviteter där Karriärservice medverkat eller haft föreläsningar. Min klass har även haft workshops tillsammans med karriärvägledaren. 186 Hur fick du kännedom om Karriärvägledningen? Flera alternativ möjliga. Haft det inkluderat i en kurs på programmet. Starkdagen

35 Studievägledning Känner du till att BLR erbjuder Studievägledning? No Yes 46% 54% Det är fler av de svarande i den svenska som känner till Studievägledningen, bland de svarande i den engelska är det mer jämt mellan ja och nej. Nej 32% 68% Hur känner man till Studievägledningen / institution? Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Studievägledningen? Mer än 3 år 40% VHB THS PED IH HIT BHS 32% 27% 39% 39% 33% 26% 68% 73% 61% 61% 67% 74% Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år 34% 32% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 40% som inte känner till Studievägledningen. Mindre än 1 år 28% Slutsats: nya studenter har mer kännedom.

36 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmaterial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Studievägledning Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom om Studievägledningen genom PingPong och PIM. Några har fått information vid besök på programmen då Studentservice informerat om sin verksamhet. Starkdagen och Studentkåren nämns också här. För en del verkar det också vara självklart att det finns. 207 Hur fick du kännedom om Studievägledningen? Flera alternativ möjliga Känns lite som att alla skolor har det. Informerad av annan personal. De var och pratade med oss vid kursstart. Genom Studentcentrum.

37 Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Känner du till att det på BLR finns en Samordnare för studenter med funktionsnedsättning? Hur känner man till Samordnaren / institution? Nej Nej 26% 74% VHB THS PED IH HIT BHS 28% 14% 24% 16% 20% 36% 64% 72% 86% 76% 84% 80% Mer än 3 år Hur länge har de studerat som inte känner till Samordnaren? 79% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 79% som inte känner till Samordnaren. Mellan 2 & 3 år 76% Slutsats: nya studenter har mer kännedom. Mellan 1 & 2 år 74% Mindre än 1 år 73%

38 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom främst vid besök på programmen då Studentservice informerat om sin verksamhet. Några har sett anslag eller hittat information i en katalog eller via Studentkåren. Man kan också ha fått kännedom genom att vara anlitad av Studentservice som stöd för någon.. 57 Hur fick du kännedom om Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning? Flera alternativ möjliga Hjälpt annan student med att skriva anteckningar från lektion 0

39 Studentombudsman Känner du till att det på BLR finns en Studentombudsman? No Yes 19% 82% Betydligt fler engelska svaranden som inte känner till Studentombudsmannen. Nej 31% 69% Hur känner man till Studentombudsmannen / institution? Nej Hur länge har de studerat som inte känner till Studentombudsmannen? THS IH BHS 25% 24% 21% 28% 34% 42% 58% 66% 75% 76% 72% 79% Mer än 3 år Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år Mindre än 1 år 67% 68% 70% 75% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 75% som inte känner till Studentombudsmannen. Slutsats: nya studenter har mest kännedom.

40 Högskolans webbsidor Facebook Tryckt informationsmater ial Blev informerad av lärare Hörde det av annan student Introduktion vid terminsstart, ex repvandring På annat sätt Studentombudsman Av de som angett att de fått kännedom på annat sätt än det som anges nedan svarar man att man fått kännedom om Studentombudsmannen vid besök på programmen då Studentservice informerat om sin verksamhet. Någon har fått information av Studentkåren och även information av sjuksköterskan och skolans jurist nämns.. 66 Hur fick du kännedom om Studentombudsmannen? Flera alternativ möjliga. 74 Inga kommentarer här!

41 International Coordinator Did you know there is an International Coordinator at LLR? Denna fråga var endast med i den engelska enkäten så här är diagrammen sammanställda av totalt 64 svar. No 32% Yes 69% How did you find out that there is an International Coordinator at LLR? Multiple options possible. Inga kommentarer här! The University website Facebook Printed information material Informed by teacher Told by another student At the Introduction week at campus Otherwise

42 Kurser Nej Känner du till att BLR erbjuder en rad kurser i exempelvis studieteknik, presentationsteknik, stresshantering, akademiskt skrivande och karriärvägledning? 36% 64% VHB THS PED IH HIT BHS Hur känner man till kurser / institution? 28% 27% Nej 40% 41% 42% 43% 58% 57% 60% 59% 72% 73% Hur länge har de studerat som inte känner till kurser? Mer än 3 år 49% Av de som svarat att de har läst mer än tre år är det 49% som inte känner till våra kurser. Mellan 2 & 3 år Mellan 1 & 2 år 39% 41% Det är här en väsentlig skillnad, ju nyare man är som student desto bättre kännedom har man om våra kurser. Mindre än 1 år 26%

43 På frågan om något saknas i kursutbudet på BLR har en del studenter önskat kurser inom t.ex. pedagogik och ekonomi mm men vi har valt att redovisa kurser inom ramen för BLR då det var frågans syfte. Saknar du något i kursutbudet? Kurser Önskemål finns om kurser i att hitta artiklar och att skriva referenshänvisningar inför examensjobb. En del efterfrågar kurser i kemi och fysik eller statistik liknande mattesupport. Även grundläggande datakurser är ett önskemål. Andra förslag är en kurs där det ges stöd till studenter från studieovana miljöer eller kurser där deltagare kan lära sig språk och möta utbytesstudenter. Kurser via distans och kurslitteratur för distansstudenter efterfrågas och även sommarkurser är ett förslag. Kanske studenter med barn typ... Att få ihop studierna med familjelivet. Stöd till studenter som behöver uppmuntran. Många studenter kämpar med dåligt självförtroende eller tvivlar på sig själva. För en person som kommer från en studieovan miljö kan det vara "stort" att ens "våga" att studera vid högskola. Både ja och nej! Finns många olika att välja mellan! Ni hade någon form av engelska kurs.. och den var toppen! Ni borde ha fler olika sådana språk, när ni har några utbyte studenter ifrån spanien etc Ex. spanska kurs vore roligt, bl.a för att få träffa andra människor och lära sig nytt språk. Kurser som vi distansare kan ta del av. T ex via adobe connect eller någon form av inspelning. Ni har ett jätteintressant kursutbud, så det hade varit roligt att få ta del av det. När vi har träff i Borås är det dock så fullt upp med ordinarie undervisning så då hinner/orkar man inte gå på extrakurser, ifall man har turen att det sammanfaller. Nej 91% Language Clubs! add more meeting for Academic Writing 9% *Några har nämnt informationssökning, karriärvägledning, akademiskt skrivande och stresshantering men dessa kurser finns redan idag på BLR att anmäla sig till.

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

Lärandemiljöenkät/Learning Environment Survey 2012 INLEDNING

Lärandemiljöenkät/Learning Environment Survey 2012 INLEDNING Lärandemiljöenkät/Learning Environment Survey 2012 INLEDNING Enkäten genomfördes mellan 2013-01-10--2013-01-28 och skickades ut till 10000 studenter. En påminnelse skickades ut. Av 863 svarande har ca

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Kartläggning av besökare vecka 46, 2013

Kartläggning av besökare vecka 46, 2013 Från och med måndagen den 11 november till och med lördagen den 16 november genomförde personalen vid Umeå universitetsbibliotek och Lärcentrum en kartläggning av samtliga besökande. Vi var sju personal

Läs mer

Bibliotek & läranderesurser. ditt lärande i fokus

Bibliotek & läranderesurser. ditt lärande i fokus Bibliotek & läranderesurser ditt lärande i fokus 3 Resurser för dig 4 Biblioteket 6 Informationssökning 8 Studentsupport 10 International Student Service 11 Studentombudsman 13 Studenthälsa 14 Studie-

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 32 32 B. Kvinna 65 65 C. Annan 3 3 Min ålder A. yngre än 25 år 24 24 B. 26 45 år 31 31 C. 46 65 år 27 27 D. äldre än 65 18 18 Tid för mitt besök A. 8 13

Läs mer

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen?

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Eva Huntington Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Inledning Under de 17 år som jag arbetat som bibliotekarie har biblioteksverksamheten

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2009-12-08 14:08:39 Grupp: Aktiverade deltagare (H09 Sår och sårbehandling) Besvarad av: 27(32) (84%) Kursutvärdering Utvärdera kursen utifrån

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Avdelningen för utbildningsstöd Sida: 1 (17) Utvärdering. Introduktion för nya studenter. Sammanställning av öppna svar

Avdelningen för utbildningsstöd Sida: 1 (17) Utvärdering. Introduktion för nya studenter. Sammanställning av öppna svar -11-08 Sida: 1 (17) Utvärdering Sammanställning av öppna svar Information och mottagande i samband med terminsstarten hösten -11-08 Sida: 2 (17) Varje höst genomför avdelningen för utbildningsstöd en enkät

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Kursenkät basår ht 10- vt11

Kursenkät basår ht 10- vt11 Kursenkät basår ht 10- vt11 Antal svar: 36 1. Betyg på kursen. Medelbetyg på den blev 4,1 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 4 5 2. Kursplan och måluppfyllelse Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts 6 5 4 helt

Läs mer

Kursvärdering Analys 2

Kursvärdering Analys 2 View All Responses. Alla deltagare. Responses: 6 Kursvärdering Analys 2. Du är Kvinna 50 3 Man 50 3 2. Varför har du läst denna kurs? Intresse för ämnet Ingår i programmet jag läser 00 7 3. Vad anser du

Läs mer

Lärandemiljö. Antal svar: 1111

Lärandemiljö. Antal svar: 1111 Lärandemiljö Antal svar: 1111 Jag studerar vid... Jag studerar vid... Antal svar Fakulteten för hälsa och samhälle 258 (23.2%) Fakulteten för kultur och samhälle 321 (28.9%) Fakulteten för lärande och

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 7 64% 6 5 4 3 2 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 1 Kvinna Man Eg.def Ej uppge SNITTVÄRDE (4-1): 4,0

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11 https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportid=43&admin=&fullscreen= Sida av 7 22--3 Enkät fristående kurs Diabetes HT- Antal erhållna enkätsvar: 8. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de

Läs mer

Språkverkstadens verksamhet för studenter med läs- och skrivsvårigheter

Språkverkstadens verksamhet för studenter med läs- och skrivsvårigheter Språkverkstadens verksamhet för studenter med läs- och skrivsvårigheter Kristina Asker Språkverkstaden Institutionen för nordiska språk Uppsala universitet kristina.asker@nordiska.uu.se Informationsdag

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Varför valde du att studera utomlands? Jag hade velat studera utomlands sen jag började juristprogrammet på Stockholms Universitet

Läs mer

HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50%

HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50% HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50% Antal respondenter: 26 : 15 Svarsfrekvens: 57,69 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 11 (73,3%) Ganska bra

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin Evaluation Summary CDT Grundläggande Webbdesign HT7 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) 9 Skriv kommentarer här... Q. a

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Veckans ordspråk: Wanting to be someone else, is a waste of the person you are. Curt Corbain Hej! Vi hälsar Linda Masalkovski

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Varför valde du att studera utomlands? Jag valde att studera utomlands för att jag tycker om att resa och träffa

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Svante Kristensson. Bibliotek & läranderesurser firar fem år: ett högskolebiblioteks utveckling under 00-talet. Paper presenterat vid konferensen

Svante Kristensson. Bibliotek & läranderesurser firar fem år: ett högskolebiblioteks utveckling under 00-talet. Paper presenterat vid konferensen Bibliotek & läranderesurser firar fem år: ett högskolebiblioteks utveckling under 00-talet Svante Kristensson Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Bibliotek & läranderesurser firar

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson

Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson Enkäten är besvarad av 16 studenter (av 42 möjliga) vilket motsvarar 38%.

Läs mer

8. What are you studying at Uppsala University? Hållbar Utveckling. 9. How many years of study had you completed before going on exchange?

8. What are you studying at Uppsala University? Hållbar Utveckling. 9. How many years of study had you completed before going on exchange? Person 18 Basic Information 1. Name Sofia 2. Exchange university Universidad del Salvador (USAL) 3. City Buenos Aires 4. Country Argentina 5. First semester of your exchange Swedish spring semester (VT)

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

MATEMATIK Göteborgs universitet LMA100-1 V05

MATEMATIK Göteborgs universitet LMA100-1 V05 MATEMATIK Göteborgs universitet LMA100-1 V05 Sammanställning av enkät om LMA 100 Matematik 1, del 1, V05 Information om kursen innan kursstart Hur tycker du att den information du fått om kursen före kursstart

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

RAPPORT STUDENTENKÄT

RAPPORT STUDENTENKÄT RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 2015-10-14 Anna Johansson Birgitte Fogh Elin Nord Ellika Riise Frida Wåhlström Olausson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 BIBLIOTEKSANVÄNDNING 3 SERVICE 8 Öppettider 8 Bemötande

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Enkäten Askölaboratoriet 2014

Enkäten Askölaboratoriet 2014 Sammanfattning av resultat från Enkäten Askölaboratoriet 2014 Östersjöcentrum, tidigare SMF, gör sedan 2005 årligen en utvärdering av vad Askölaboratoriets olika användare anser om verksamheten. Åsikter

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Bibliotek och IT Studentenkät 2010

Bibliotek och IT Studentenkät 2010 Bibliotek och IT Studentenkät 2010 [Type the author name] [Pick the date] Innehåll INLEDNING... 2 RAPPORTEN... 3 SYFTE... 4 METOD... 4 SVARSFREKVENS... 4 BORTFALLSANALYS... 4 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Biblioteksenkät

Biblioteksenkät Biblioteksenkät 2012 1 Innehåll Inledning... 4 Antalet respondenter... 4 Grupper bland respondenterna... 5 Jag är... 5 Jag tillhör... 6 Jag är distansstudent... 6 Jag är internationell student... 7 Oftast

Läs mer

Kartläggning av besökare vid Umeå universitetsbibliotek/lärcentrum, Örnsköldsvik, hösten 2010

Kartläggning av besökare vid Umeå universitetsbibliotek/lärcentrum, Örnsköldsvik, hösten 2010 Kartläggning av besökare vid Umeå universitetsbibliotek/lärcentrum, Örnsköldsvik, hösten 2010 Under perioden mån 25/10 t o m lör 30/10 genomförde personalen vid biblioteket och lärcentrum en kartläggning

Läs mer

Biblioteksenkät Resultatredovisning för Ekonomihögskolans bibliotek. Sammanställd av Katrin Nylén

Biblioteksenkät Resultatredovisning för Ekonomihögskolans bibliotek. Sammanställd av Katrin Nylén Biblioteksenkät 2014 Resultatredovisning för Ekonomihögskolans bibliotek Sammanställd av Katrin Nylén 2015-04-29 Om Biblioteksenkät 2014 14 oktober 14 november 2014 genomfördes Biblioteksenkät 2014 för

Läs mer

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015

Sammanställning av föräldraenkät. Barnavdelningen för neurologi, 95B 2013- våren 2015 Sammanställning av föräldraenkät Barnavdelningen för neurologi, 95B 13- våren 15 Denna sammanställning bygger på en enkät som delas ut till föräldrar vars barn opererats för kraniosynostos på Akademiska

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI 2016 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier i Svenska för invandrare, SFI Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer