Projektmiljonen. En satsning på breddidrotten år TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmiljonen. En satsning på breddidrotten år 2013-2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 Projektmiljonen En satsning på breddidrotten år Kontaktperson för Projektmiljonen Lisa Petrelius, fritidshandläggare e-post: Telefon: Pia Wiberg, fritidshandläggare e-post: Telefon: TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

2 Vad är Projektmiljonen? Projektmiljonen är en satsning som Halmstads kommun gör på breddidrotten. Under åren fördelas årligen en miljon kronor till olika projekt som bedrivs av idrottsföreningar. Till vilken typ av projekt kan Projektmiljonen sökas? Projektmiljonen är ett tidsbegränsat ekonomiskt bidrag som ges till nyskapande och/eller utvecklande verksamhet. Verksamheten ska bedrivas i projektform. Målgruppen för Projektmiljonen är ungdomar upp till 20 år. Med nyskapande och utvecklande verksamhet menar vi att den i någon mån ska skilja sig från den verksamhet som redan bedrivs i föreningens regi. Det kan till exempel handla om att pröva en ny metod för att rekrytera eller behålla ungdomar eller en ny verksamhetsinriktning inom föreningen. Med projektform menar vi att verksamheten ska vara avgränsad, ha ett tydligt syfte och en definierad tidsram. Vad är syftet med Projektmiljonen? Projektet ska ha något eller några av följande syften: - Att öka andelen ungdomar som idrottar. Det kan innebära både att rekrytera nya ungdomar och att verka för att man fortsätter att idrotta. - Att bredda föreningens rekryteringsbas, till exempel genom arbete i specifika bostadsområden, genom satsningar att få fler aktiva från det underrepresenterade könet etc. - Att underlätta ledarrekrytering och vidta åtgärder som gör det intressant att fortsätta som ledare. Vilka kan söka pengar från Projektmiljonen? Ideella idrottsföreningar, verksamma i Halmstads kommun, Hallands Idrottsförbund samt SISU Idrottsutbildarna kan söka Projektmiljonen. Hur många har beviljats projektmedel under 2013 och 2014? Sammanlagt har 28 olika projekt fått projektbidrag under de två första åren. Många av projekten löper över flera år. Varje projekt presenteras kortfattat längre fram i denna broschyr. Hur söker man pengar från Projektmiljonen? En projektansökan ska fyllas i av ansvarig förening. Den blankett som ska användas samt tillhörande fullständiga anvisningar för Projektmiljonen finns att hämta på (sök på Projektbidrag ). När är sista ansökningsdag för Projektmiljonen? Nästa gång som pengar kan sökas från Projektmiljonen är den 25 februari Var finns mer information om Projektmiljonen? På (sök på Projektbidrag ) finns mer information om Projektmiljonen. Där hittar du även ansökningsblankett och en sammanställning över samtliga de projekt som har beviljats projektmedel under de två första åren (2013 och 2014).

3 Sammanställning över beviljade projekt år 2014 IF Friskis & Svettis Träning för alla (år 2) Projektets syfte är att få överviktiga barn och ungdomar i åldern år att öka sin fysiska aktivitet och att de ska hitta aktiviteter som de trivs med och som på lång sikt kan ge dem en hälsosam livsstil. Projektet genomförs i samarbete med barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus i Halmstad. Under det första projektåret har man haft 30 aktiva, 14 flickor och 16 pojkar. Karin Lundberg, , Kustens IF Alla kan hos Kusten I samarbete med habiliteringen och Hallands Idrottsförbund kommer föreningen erbjuda barn och ungdomar i åldern 8-14 år med en funktionsnedsättning möjlighet att spela innebandy. Man kommer att skapa en anpassad verksamhet, utbilda ledarna i idrottspedagogik och idrottsmetodik för den specifika målgruppen. Föreningen tror att projektet kommer att gynna hela föreningen, såväl ledare som utövare och i form av båda idrottsliga och medmänskliga aspekter. Marcus Holm, tfn , Kustens IF Utbildning i samband med resor Föreningen vill implementera Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIUmodellen) bland ledare och aktiva. SIU-modellen är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar och den främjar bland annat individers livslånga intresse för idrottsutövande. Att hitta tid till teoretisk utbildning i samband med träningar är svårt varför föreningen vill göra den tiden som läggs på transporter till och från matcher till utbildningstid. Jenny Ståhl, tfn , HGIF Tre Hjärtan Ledar- och medlemsrekrytering och utbildning (år 2) Två handikappidrottsföreningar blev under 2013 en gemensam förening. I samband med detta har föreningen rekryterat nya ledare. Föreningen vill utbilda de nya ledarna tillsammans med befintliga ledare för att skapa en samsyn med utgångspunkt från föreningens ledarguide. Medlemmarna i föreningen är personer med olika funktionshinder vilket ställer specifika krav på ledarnas kunskap. Samtidigt har föreningen svårt att få nya ledare via den traditionella rekryteringsbasen i form av föräldrar. Man vill därför pröva nya vägar genom att utveckla sitt nätverk i form av samverkan med högskolan, gruppboende och närliggande föreningar. Pia Tonning, tfn ,

4 Halmstad Shotokan Karate Klubb Få fler tjejer att börja med karate (år 2) Tjejer är idag underrepresenterade i klubben och klubben vill därför bredda sin rekryteringsbas. Syftet med projektet är att få fler tjejer att börja med karate. Inom ramen för projektet kommer föreningen att marknadsföra och informera om en uppstart av träningsgrupp som enbart består av tjejer. Tjejgruppen kommer att träffas vid tio tillfällen per termin för att lära sig grunderna i karate, umgås och ha roligt med professionella instruktörer. Under det första projektåret som pågick under höstterminen 2013 nådda man 17 tjejer i åldrarna 7-14 år Peter Jumrukovski, tfn , Örjans Skolidrottsförening Unga leder och inspirerar unga Ofta är det föräldrar som är ideella ledare i föreningar under de perioder som deras barn deltar i verksamheten. Föreningen tror dock att det är viktigt att det även finns unga ledare som förebilder i föreningarna. Det huvudsakliga syftet med projektet är därför att inspirera ungdomar att ta sig an rollen som ledare. Samtidigt som föreningen utbildar de unga ledarna hoppas man att det leder till att fler barn hittar till idrotten och till olika föreningar i Halmstads kommun. Projektet bedrivs i samverkan mellan fyra parter: Örjans Skolidrottsförening, Hallands Skolidrottsförbund, Handbollsandan Halmstad samt Halmstad Handboll. Björn Laid, tfn , Korpen Halmstad Gymnasie League (år 2) Projektet vänder sig till gymnasieelever som idag inte är föreningsaktiva i någon idrott eller som aktivt utövar någon sport. För målgruppen vill man att skapa turneringar och matcher i fotboll med målet att så många som möjligt av deltagarna ska bli intresserade av fortsatt idrottsverksamhet i någon förening. Deltagande ska vara kostnadsfritt. Under det första projektåret nådda man 56 killar i åldern år och 6 tjejer i åldern år. Richard Kompass, tfn , Halmstad Badmintonklubb Delaktighet - Hälsa Samverkan Andersberg (år 2) Genom deltagarstyrd verksamhet vill föreningen dels medverka till att skapa möjligheter till integration och demokratiutveckling inom området och dels förbättra folkhälsan och trivseln genom fysisk aktivitet och ett aktivt föreningsliv i Andersberg. Man hoppas nå en stor del av ungdomarna i Andersberg i åldern 7-16 år. Under det första projektåret har man haft 52 aktiva, 26 flickor och 26 pojkar. Max Apell, tfn ,

5 Halmstad Frigymnaster Framtidsprojekt (år 2) Genom projektet vill föreningen bredda sin verksamhet och fortsätta arbetet med att utveckla sin verksamhet för barn i åldern 6-13 år i de östra delarna av Halmstad, främst Vallås och Andersberg. Det innebär dels att föreningen når barn i områden där man hittills varit relativt osynlig och dels att man möjliggör för fler barn att fortsätta träna gymnastik när man lämnar de så kallade minitrupperna. Föreningens vision är att det ska finnas möjlighet att träna gymnastik i HFG både för dem som vill träna mycket och för dem som vill träna mindre. Under det första projektåret har det varit mellan deltagare vid varje tillfälle och en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Katarina Larsson, tfn , Haverdals Golfklubb Min äldre golfkompis (fick projektbidrag 2013 för genomförande 2014) Målet med projektet är att göra klubben till en naturlig och rolig mötesplats under sommarlovet och att skapa en form av fritidsgårdskänsla. Två äldre juniorer kommer att finnas till hands på klubben för de yngre juniorerna och få dem att känna sig sedda och trygga, hjälpa dem att komma ut på banan, boka tider etc. Genom vad föreningen kallar organiserad spontanidrott hoppas man att de som börjar spela golf också fortsätter att spela golf, då det i dagsläget finns ett stort bortfall mellan att börja och att bli golfare. Fredrik Wetterstrand, tfn , Halmstad Bordtennisklubb Bordtennisskola för elever med diagnosen autism Föreningen, som redan idag bedriver en stor verksamhet för barn och ungdomar i Halmstads kommun, vill bredda sin verksamhet till att även inkludera barn med funktionsnedsättning. I samarbete med tre skolor i kommunen (Centrumskolan, Brunnsåkerskolan och Fyllingeskolan) kommer man därför starta upp en bordtennisskola för elever med diagnosen autism. Bordtennisskolan genomförs i Halmstad Arena var fjortonde dag under skolterminen. Avsikten är att i framtiden även utöka till barn och ungdomar med andra typer av funktionsnedsättningar. Thomas Fjällman, tfn , Ringenäs Golfklubb Tonåringen Många ungdomar väljer att sluta med idrott i åldern år, så även inom golfen. Genom projektet vill föreningen uppmärksamma och lyfta fram de ungdomar i föreningen som är i åldern år men som inte har nått officiellt handicap eller som har högt handicap och som därmed ofta slutar att spela golf. Föreningen ser målgruppens potential och genom riktade insatser vill man få dem att stanna kvar inom golfen, som exempelvis framtida ledare. Thomas Lindström, tfn ,

6 Ringenäs Golfklubb Samverkan mellan idrottsföreningar Genom att samarbeta med fotbollsföreningen BK Astrio, som har snarlikt upptagningsområde, ser föreningen en möjlighet att nå ut till nya målgrupper. Genom samverkan med Astrio kommer respektive lag att erbjudas ett gemensamt prova-på-tillfälle samt en uppföljningsträff. Golfen är en idrott som du kan utöva livet ut och på många olika nivåer, från bredd till elit, vilket kan vara en motvikt med den tidiga specialisering som allt oftare förekommer inom många idrotter. Tillsammans kan föreningarna lära sig av varandra och gemensamt marknadsföra sig i upptagningsområdet. Thomas Lindström, tfn , IS Halmia Football Fitness (år 2) Projektet riktar sig till ungdomar i främst åldern år som inte är aktiva i någon förening. Syftet är att få tillbaka och behålla ungdomarna i idrottens gemenskap, med ledarrekrytering som ett kompletterande delmål. En gång i veckan tillhandahåller föreningen ledare och material och ger ungdomarna en möjlighet att träna/spela fotboll helt utan skyldigheter och utan tvång på närvaro eller att spela matcher: en form av drop-in fotboll. Rekryteringen av ungdomarna kommer att ske via föreningens hemsida, sociala medier samt flyers och man kommer även försöka besöka gymnasieskolor för att berätta om möjligheten. Under det första projektåret hade man ca 25 aktiva deltagare, dock endast killar varför man gärna ser att fler tjejer deltar i årets projekt. Christoffer Andréasson, tfn , Halmstad Aerobic Klubb Träningskompaniet Cross Challenge ViPR ungdomsprojekt Föreningen bedriver i dag barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 3-14 år. Ju längre upp i åldrarna man kommer desto större majoritet utgör tjejerna. Genom projektet vill föreningen nå en större andel killar i åldern år jämfört med idag. Med hjälp av det relativt nya träningsredskapet ViPR kan man skapa en rolig, utmanande och omväxlande träning som vänder sig till både killar och tjejer. Föreningen ser dock framförallt en möjlighet att nå fler killar. Sofia Marshall, tfn , Holms Golfklubb Golfa med oss (år 2) Målet med projektet är att öka antalet idrottande ungdomar bland annat genom att lyfta fram golfen som en alternativ idrott som inte är lika utslagsbenägen som vissa lagidrotter. Föreningen kommer att anordna antal prova-på-tillfällen samt erbjuda subventionerade nybörjarkurser där deltagarna efter avslutad kurs lotsas in i träningsgrupperna. Målgruppen är ungdomar år. Man kommer även samverkan med andra föreningar och företag inom ett visst geografiskt område för att nå nya målgrupper. Ulf Pettersson, tfn ,

7 Sammanställning över beviljade projekt år 2013 Westcoast Cheer Athletes IF Westcoast Cheer Athletes IF Föreningen är helt nybildad och unik i sitt slag och nu i behov av en specifik gymnastikmatta för att kunna starta upp och bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt. Westcoast Cheer Athletes breddar föreningsutbudet i Halmstads kommun och kan därmed locka nya ungdomar till fysisk aktivitet. Elin Rolfson, tfn , Halmstads Innebandyklubb Innebandy för alla i äldre tonåren Genom projektet vill föreningen skapa möjligheter till motionsinnebandy utan förpliktelser. Målgruppen är ungdomar år som aldrig haft chansen att prova på innebandy eller som har spelat tidigare men som inte vill delta i den mer tävlings- och elitinriktade verksamheten. Genom ett bokningssystem på webben bokar deltagarna, som inte behöver vara medlemmar i föreningen, sin plats på träningen. Magnus Olsson, tfn , Halmstads Konståkningsklubb Isshow Genom isshowen vill föreningen dels nå nya målgrupper genom att visa upp showen för ca barn under skoltid och dels bredda sin verksamhet så att de barn och ungdomar som inte vill tävla i konståkning istället kan delta i hobbygrupper med fokus på showen. På så sätt hoppas man kunna sprida intresset för konståkning samt behålla åkare som annars hade slutat i föreningen. Michaela Nitulescu, tfn , Örjans Skolidrottsförening Riktig breddidrott Föreningen vill, genom unga ledare, inspirera och entusiasmera barn och unga som idag inte rör på sig eller som rör sig i för liten omfattning så att de deltar i fysisk aktivitet samt förhoppningsvis hittar sin idrott i någon av föreningarna i Halmstads kommun. Inom ramen för projektet kommer ett antal breddarrangemang som t.ex. Skoljoggen och prova-på-dagar anordnas av föreningen och dess unga ledare. Björn Laid, tfn , Haverdals Golfklubb Min äldre golfkompis (startar 2014) Målet med projektet är att göra klubben till en naturlig och rolig mötesplats under sommarlovet och att skapa en form av fritidsgårdskänsla. Två äldre juniorer kommer att finnas till hands på klubben för de yngre juniorerna och få dem att känna sig sedda och trygga, hjälpa dem att komma ut på banan, boka tider etc. Genom vad föreningen kallar organiserad spontanidrott hoppas man

8 att de som börjar spela golf också fortsätter att spela golf, då det i dagsläget finns ett stort bortfall mellan att börja och att bli golfare. Fredrik Wetterstrand, tfn , Halmstad Badmintonklubb Delaktighet - Hälsa Samverkan Andersberg (se sammanställning år 2014) HGIF Tre Hjärtan Ledarutveckling och ledarrekrytering (se sammanställning år 2014) Halmstad Shotokan Karate Klubb Få fler tjejer att börja med karate (se sammanställning år 2014) Holms Golfklubb Golfa med oss (se sammanställning år 2014) Korpen Halmstad Mif Gymnasie League (se sammanställning år 2014) IS Halmia Football Fitness (se sammanställning år 2014) Halmstad Frigymnaster Framtidsprojekt (se sammanställning år 2014) IF Friskis & Svettis Träning för alla (se sammanställning år 2014)

Projektbidrag för satsning på ungdomsidrotten 2013-2015 Sammanställning över beviljade projekt år 2015

Projektbidrag för satsning på ungdomsidrotten 2013-2015 Sammanställning över beviljade projekt år 2015 Projektbidrag för satsning på ungdomsidrotten 2013-2015 Sammanställning över beviljade projekt år 2015 IF Friskis & Svettis Träning för alla (år 3) Projektets syfte är att få överviktiga barn och ungdomar

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Nuläget Svenska Karateförbundet är med sina 15 000 medlemmar och 325 klubbar den största kampsport i Riksidrottsförbundet. Karate tränas i alla åldrar - från

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer