Projektbidrag för satsning på ungdomsidrotten Sammanställning över beviljade projekt år 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbidrag för satsning på ungdomsidrotten 2013-2015 Sammanställning över beviljade projekt år 2015"

Transkript

1 Projektbidrag för satsning på ungdomsidrotten Sammanställning över beviljade projekt år 2015 IF Friskis & Svettis Träning för alla (år 3) Projektets syfte är att få överviktiga barn och ungdomar i åldern år att öka sin fysiska aktivitet och att de ska hitta aktiviteter som de trivs med och som på lång sikt kan ge dem en hälsosam livsstil. Projektet genomförs i samarbete med barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus i Halmstad. Under de första två projektåren har man nått sammanlagt ca 40 ungdomar och man har kunnat se positiva resultat både vad gäller BMI och upplevd ökad livskvalitet hos ungdomarna. Karin Lundberg, , Halmstad Aerobicklubb Ungdomsstyrka Föreningen vill genom projektet få fler ungdomar att aktivera sig och lära sig grunderna i hur man tränar på ett funktionellt och skadeförebyggande sätt. Förhoppningen är att ungdomarna genom träningen ska få en ökad kroppskontroll och självkänsla vilket i sin tur leder till att de tycker att träning är roligt och att de kan hålla sig skadefria även i framtiden. Projektet riktar sig till killar och tjejer i åldern år och alla kan vara med oavsett tidigare erfarenhet av träning. Ted Martinsson, , Halmstad Bordtennisklubb Bordtennisskola för elever med diagnosen autism (år 2) Föreningen vill genom projektet bredda sin verksamhet till att även inkludera barn med psykisk funktionsnedsättning. I samarbete med tre skolor i kommunen (Centrumskolan, Brunnsåkerskolan och Fyllingeskolan) startade föreningen år 2014 upp en bordtennisskola för elever med diagnosen autism och ca 30 elever medverkade det första året. Målet för 2015 är att fortsätta utveckla elevernas intresse för aktiv idrottsutövning och att motverka passivitet och isolering. Thomas Fjällman, tfn , Halmstad Bordtennisklubb Bordtennisskola för elever på gymnasiesärskola Föreningen vill genom projektet, som vänder sig till elever på gymnasiesärskolan, ge personer med funktionsnedsättning möjligheten att utöva bordtennis som idrott samt bredda föreningens verksamhet. På längre sikt vill man skapa ett intresse för idrotten bordtennis samt arbeta för att integrera bordtennis för funktionsnedsatta i föreningens ordinarie verksamhet. Lennart Jacobsson, tfn ,

2 Halmstad Bordtennisklubb Omars bordtennisskola för nyanlända Genom projektet kommer ungdomar som är nyanlända till Sverige att erbjudas möjlighet att träna bordtennis i syfte att ge dem en meningsfull fritidssysselsättning, vilket i sin tur utgör ett viktigt led i själva integrationsprocessen. Egyptiern Omar Assar, som spelar i föreningens elitserielag, kommer att medverka i genomförandet av projektet. Thomas Fjällman, tfn , Halmstad Bågskytteförening HBF Hungergames För att locka fler tjejer till bågskytte vill föreningen lansera HBF Hungergames. Föreningen har märkt att de som drivs av en dröm eller vision oftare stannar i föreningen och man vill därför prova av nå tjejer genom att knyta an till de populära filmerna om hungergames. Man har kunnat konstatera ett ökat intresse för bågskytte i anslutning till att filmerna är aktuella på bio. Målgruppen är tjejer i åldern år vilket är en målgrupp som föreningen tidigare har haft svårt att nå. Förhoppningen är att tjejerna efter projektet har fattat tycke för bågskytte och fortsätter i föreningens ordinarie verksamhet. Jörgen Pålsson, tfn , Halmstad Frigymnaster Framtidsprojekt (år 3) Genom projektet breddar föreningen sin verksamhet och man vill under det tredje projektåret fortsätta arbetet med att utveckla sin verksamhet för barn i åldern 6-13 år i de östra delarna av Halmstad, främst Vallås och Andersberg. Det innebär dels att föreningen når barn i områden där man hittills varit relativt osynlig och dels att man möjliggör för fler barn att fortsätta träna gymnastik när man lämnar de så kallade minitrupperna. Föreningens vision är att det ska finnas möjlighet att träna gymnastik i HFG både för dem som vill träna mycket och för dem som vill träna mindre. Under de första två projektåren har det varit mellan deltagare vid varje tillfälle och en jämn fördelning mellan flickor och pojkar i åldern 6-13 år. Katarina Larsson, tfn , Halmstad Gymnastikförening Få fler pojkar till gymnastiken Det främsta syftet med projektet är att öka andelen pojkar som utövar gymnastik genom att utveckla parkourverksamheten i föreningen. Föreningen har sedan tidigare startat upp specifika killgrupper i traditionell gymnastik men under senare tid har man även kunnat konstatera ett mycket stort intresse för organiserad parkour och i nuläget står 70 ungdomar på kö för att få börja. Genom projektet vill föreningen kvalitetssäkra parkourverksamheten i föreningen och skapa förutsättningar för att kunna erbjuda en säker parkour, för både pojkar och flickor. Malin Blomqvist, tfn ,

3 Halmstad Handboll Handboll för alla I dagsläget finns ingen handboll för funktionsnedsatta i föreningens regi - detta vill föreningen ändra på. Projektet vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med en funktionsnedsättning och förhoppningen är att kunna nå personer totalt sett. Målet med projektet är att synliggöra handboll för alla och ge alla en möjlighet att uppleva gemenskapen i ett lag. Föreningen vill öka den enskildes delaktighet och självständighet och få dem att växa som person och att hitta en identitet som handbollsspelare och lagkamrat. Verksamheten ska bli en bestående del av föreningen även efter projekttiden. Agneta Svensson, tfn , Halmstad Hockey Hockeyskola Föreningen har under flera år bedrivit hockeyskola för barn och ungdomar som inte tidigare har tränat hockey eller åkt skridskor. Många familjer har dock inte råd att köpa hockeyutrustning, men genom projektet vill föreningen möjliggöra för dessa barn att låna hockeyutrustningen under en längre tid än tidigare. Projektet möjliggör för föreningen att kunna köpa in fler utlåningsutrustningar som familjer kan låna upp till en hel termin istället för som nuvarande tre gånger. Föreningen har även ambitioner att kunna göra specifika satsningar för barn med invandrarbakgrund. Stefan Wallentin, tfn , Halmstad Hockey Ledarattraktion En förutsättning för att man ska vilja engagera sig som ledare och tränare i Halmstad Hockey är framförallt en bra ledarutbildning tror föreningen. Målet med projektet är därför att alla tränare och ledare i föreningen ska ha gått de ledarutbildningar, för respektive åldersgrupp, som Svenska Hockeyförbundet har tagit fram. Med en bra utbildning för alla ledare och tränare kommer föreningen att växa och det skapar dessutom en trygg och bra sportplattform för föreningens barn och ungdomar. Sofia Westermark, tfn , Halmstad Innebandyklubb Idrott för asylsökande Genom projektet vill föreningen aktivera de barn som bor på asylboendet på Vallås i första hand. Man vill erbjuda barnen en möjlighet att på dagtid i Halmstad Arena kunna få röra på sig, vilket i sin tur bidrar till ett ökat välbefinnande, bättre hälsa och inte minst glädje. Aktiviteterna kommer att variera, från basket och volleyboll till innebandy och pingis. Ambitionen är att barnen och ungdomarna kommer vara med i utformandet och planerandet av själva aktiviteterna. Magnus Forsberg, tfn ,

4 Halmstad Innebandyklubb Ledarutbildning Projektet är en satsning på ledarutbildning för alla ledare i föreningen och i ett senare skede även föräldrar i föreningen. Genom utbildningen vill föreningen skapa en ökad förståelse för varför barn idrottar, samtala kring om man bedriver träningar ur ett vuxen- eller barn-/ungdomsperspektiv samt ingående utbilda ledarna i SIU-modellen (SIU = Svensk Innebandys Utvecklingsmodell). Målet med projektet är att anpassa ledarskapet i föreningen till barnens behov. Magnus Forsberg, tfn , Halmstad Innebandyklubb Inkludering och rekrytering - rullstolsinnebandy Föreningen vill starta upp rullstolsinnebandy för barn och ungdomar i Halmstads kommun. Man behöver dock inte ha en funktionsnedsättning för att få delta utan alla är välkomna, och föreningen tror att många ungdomar kan gilla en fartfylld idrott som rullstolsinnebandy. Samarbete kommer ske med en förening i Varberg som också bedriver rullstolsinnebandy. Lars Harila, tfn , Halmstad Karate Academy SaturdayParentsDay Föreningen lyckas bra med sina nyrekryteringar, men en del barn och ungdomar hoppar trots detta av efter en tid. Ofta är avhoppen helt i onödan och föreningen vet av erfarenhet att man i samspråk med föräldrarna många gånger kan påverka och förhindra det genom att vara uppmärksam på varje enskild individ och ha positiva dialoger. Föräldrarnas medbestämmande är en viktig faktor och därför vill föreningen skapa en återkommande och gemensam våraktivitet för barnen och deras föräldrar, där de tillsammans får prova på karate samt träna med och träffa klubbens övriga medlemmar. Aktiviteten ska också innehålla föreläsning, tillfälle att ställa frågor samt möjlighet att få mer kännedom om träningsformen karate. Genom att man har kul tillsammans och umgås över åldersgränserna genom detta årliga evenemang är förhoppningen att det kommer få fler barn att fortsätta med idrottandet även om de börjar tappa gnistan. Göran Nilsson, tfn ,

5 Halmstad Rytmiska Gymnastikförening Träna smart Föreningen vill utveckla sin träning med betoning på variation, glädje och skadeförebyggande grundträning. Man upplever att många ungdomar slutar alldeles för tidigt vilket till exempel beror på skador eller tappad motivation. Föreningen kommer därför att anordna en inspirationsdag med Mats Mejdevi, vars filosofi att Träna smart bidrar till ökad variation i träningen, minskad skaderisk och långsiktighet. Föreningen kommer även bjuda in andra föreningar till inspirationsdagen. Målet med projektet är variationsrik och rolig träning i syfte att behålla ungdomarna i idrottslivet, inspirerande tränare som har en ökad förståelse när det gäller träningsupplägg samt ett ökat samarbete mellan olika föreningar och idrotter när det gäller träning. Cecilia Losvik, tfn , Halmstad Shotokan Karate Klubb Få fler tjejer att börja med karate (år 3) Tjejer är underrepresenterade i klubben och klubben vill därför fortsätta att bredda sin rekryteringsbas. Syftet med projektet är att få fler tjejer att börja med karate. Inom ramen för projektet kommer föreningen att marknadsföra och starta upp en träningsgrupp som enbart består av tjejer. Gruppen träffas under en begränsad tid och förhoppningen är att tjejerna därefter ska ha fastna för karate och vilja ingå i föreningens ordinarie träningsgrupper. Under 2014 års två terminer nådde man nästan 70 tjejer i åldrarna 7-14 år och totalt sett har ca 25 tjejer fortsatt i den ordinarie verksamheten under projektets två första år. Peter Jumrukovski, tfn , HGIF Tre Hjärtan Utveckla ledare och styrelsefunktioner (år 3) Två handikappidrottsföreningar blev under 2013 en gemensam förening. I samband med detta har föreningen utbildat nya ledare. Under det tredje projektåret vill man fortsätta utbildningen av sina ledare genom bland annat en utbildning i handkapplära. Medlemmarna i föreningen är personer med olika funktionshinder vilket ställer specifika krav på ledarnas kunskaper. Pia Tonning, tfn ,

6 IS Halmia Football Fitness (år 3) Projektet riktar sig till ungdomar i främst åldern år som inte är aktiva i någon förening. Syftet är att få tillbaka och behålla ungdomarna i idrottens gemenskap och att marknadsföra föreningen som en ledande förening inom nytänkande och att värna om breddverksamheten. En gång i veckan tillhandahåller föreningen ledare och material och ger ungdomarna en möjlighet att träna/spela fotboll helt utan skyldigheter och utan tvång på närvaro eller att spela matcher: en form av drop-in fotboll. Under det andra projektåret hade man ca 18 aktiva deltagare, dock endast killar varför man gärna ser att fler tjejer deltar i årets projekt. Christoffer Andréasson, tfn , Korpen Halmstad Gymnasie League (år 3) Projektet vänder sig till gymnasieelever som idag inte är föreningsaktiva i någon idrott eller som aktivt utövar någon sport. Man andordnar även fotboll för ensamkommande flyktingbarn. För målgruppen vill man skapa turneringar och matcher i fotboll och innebandy. Deltagandet är kostnadsfritt. Under det andra projektåret nådde man 72 killar och 6 tjejer i åldern år. Richard Kompass, tfn , Kustens Idrottsförening Det livslånga idrottandet Föreningen vill skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande i Kustens IF genom starten av ett breddlag. Breddlaget vänder sig till ungdomar som vill fortsätta att idrotta och fokus i laget kommer vara spelglädje, lagkänsla och regelbundenhet i tränandet. Enligt SIU-modellen (SIU = Svensk Innebandys Utvecklingsmodell) ska det finnas möjlighet att välja bredd eller elit efter 16 års ålder och skapandet av ett breddlag stämmer väl överens med intentionerna i SIU-modellen. Breddlaget kommer att kunna fånga upp de ungdomar som snarare är intresserade av breddverksamhet än elitverksamhet och som därmed kan fortsätta med sin idrott. Deltagarna i breddlaget kommer även få ta del av utbildningsdelar som handlar om funktionärskap, ledarskap, domarskap och organisation, för att föreningen på så sätt ska skapa förutsättningar för att få fler involverade i idrottsrörelsen. Adam Andersson, tfn ,

7 Ringenäs Golfklubb Tonåringen (år 2) Genom projektet vill föreningen uppmärksamma och lyfta fram de ungdomar i föreningen som är i åldern år men som inte har nått officiellt handicap eller som har högt handicap och som därmed ofta slutar att spela golf. Föreningen ser målgruppens potential och genom riktade insatser vill man få dem att stanna kvar inom golfen. Fokus för gruppen är mer på social gemenskap än traditionell golfträning. Thomas Lindström, tfn , Örjans Skolidrottsförening Unga leder och inspirerar unga (år 2) Det huvudsakliga syftet med projektet är att inspirera ungdomar att ta sig an rollen som ledare. Samtidigt som föreningen utbildar de unga ledarna hoppas man att det leder till att fler barn hittar till idrotten och till olika föreningar i Halmstads kommun. Projektet bedrivs i samverkan mellan fyra parter: Örjans Skolidrottsförening, Hallands Skolidrottsförbund, Handbollsandan Halmstad samt Halmstad Handboll. Under det första projektåret har 31 unga ledare deltagit (12 killar och 19 tjejer) och drygt barn har deltagit vid de olika arrangemangen. Björn Laid, tfn , Örjans Skolidrottsförening Rörelseglädje och integration Genom idrotten vill föreningen integrera ungdomar som har flytt från sina hemländer in i samhället. Projektet riktar sig till asylsökande och nyanlända ungdomar i åldern år men även svenska ungdomar är välkomna. Genom fysisk aktivitet där alla känner sig välkomna oavsett tidigare erfarenhet och bakgrund, ska ungdomarna få uppleva social gemenskap och en positiv integration och därmed känna livsglädje. Björn Laid, tfn ,

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Foto: Andreas Svensson Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Bakgrund...4 3 Vad är gymnastik...5 Gymnastik- en sport med många ansikten... 5 4 Organisation/ vision...8

Läs mer

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör?

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör? En studie av ungdomars deltagande i föreningsidrott FoU-rapport 2008:4 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2004:2

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer