CPX-P terminal. Beskrivning. I-moduler CPX-P-8DE-N. Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL- [ ] sv 1504a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CPX-P terminal. Beskrivning. I-moduler CPX-P-8DE-N. Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL- [8046083] sv 1504a"

Transkript

1 CPX-P terminal I-moduler CPX-P-8DE-N Beskrivning I-moduler CPX-P-8DE-N Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL sv 1504a [ ]

2

3 Installation Original... de Utgåva... sv 1504a Beteckning... P.BE-CPX-P-EA-SV Artikelnr (Festo AG & Co., D Esslingen, 2012) Webbplats: E-post: Detta dokument får inte utan vårt tillstånd utlämnas till obehöriga eller kopieras, ej heller får dess innehåll delges obehöriga eller utnyttjas. Överträdelse medför skadeståndskrav. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten att inlämna patent-, bruksmönster- eller mönsteransökningar. I

4 Installation DeviceNet, Modbus, PROFIBUS, PROFINET SPEEDCON och Torx är registrerade varumärken för respektive innehavare i vissa länder. II

5 Installation Innehållsförteckning Viktig användarinformation... Allmänna säkerhetsanvisningar... Avsedd användning... Förutsägbar felanvändning... Förutsättningar för användning av produkten... Målgrupp... Service... Anvisningar till denna manual... CPX-P-moduler och CPX-terminaler av modell P... Översikt CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock... Typskylt för CPX-P-anslutningsblocken och CPX-P-modulerna... Produktspecifika termer och förkortningar... V VII VIII X XI XI XI XII XIII XV XVI XVII 1. Översikt och anslutningsteknik CPX-P-modulernas uppbyggnad CPX-P-modulernas anslutningsblock Indikerings- och anslutningselement Kombination av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock Anvisningar om ledningsanslutning Montering och demontering Allmän information om montering och demontering Montering och demontering Koda ett anslutningsblock mekaniskt Ta bort kodstycket ur anslutningsblocket Montera och demontera modulerna och anslutningsblocken Montera och demontera isolerplattan Ingångsmodul CPX-P-8DE-N Funktioner i ingångsmodulen CPX-P-8DE-N Installation Ställa in miniatyrbrytaren III

6 Installation Stiftkonfiguration CPX-P-8DE-N Kopplingsexempel CPX-P-8DE-N Anvisningar för idrifttagning Behandling av I/O-signaler standardprocessbild Behandling av I/O-signaler utökad processbild Val av driftsätt Driftsätt A digital ingång Driftsätt B Räknare Driftsätt C, D frekvensmätning Modulparametrar CPX-P-8DE-N Anvisningar för att undvika parametreringsfel I-modulens modulparametrar CPX-P-8DE-N.. i detalj Parametrering och signalindikering med handterminalen (MMI) Diagnos Ingångsmodulens felmeddelanden CPX-P-8DE-N Lysdiodsindikering Anvisningar för parametrering av I-modulen CPX-P-8DE-N Beteende under tillkopplingsfasen (startfas) Normalt drifttillstånd Beteende vid fel Diagnos via fältbuss eller nätverk Diagnos med handterminalen CPX-MMI A. Teknisk bilaga... A-1 A.1 Tekniska data... A-3 A.1.1 Tekniska data för CPX-P-anslutningsblock... A-4 A.1.2 Tekniska data CPX-P-8DE-N A-5 A.2 Kodningsförslag för CPX-P-modulernas klämanslutning... A-9 B. Index... B-1 IV

7 Installation Viktig användarinformation Riskkategorier Denna manual innehåller information om risker som kan uppstå om produkten inte används på rätt sätt. Informationen markeras med signalord (Varning, Observera osv.) och symboler. Texten visas mot grå bakgrund och markeras även med en symbol. Följande riskinformation finns: Varning... betyder att det finns risk för allvarliga personskador eller materiella skador om anvisningarna inte följs. Observera... betyder att det finns risk för personskador eller materiella skador om anvisningarna inte följs. Information... betyder att det finns risk för materiella skador om anvisningarna inte följs. Dessutom markerar följande symbol de textavsnitt som beskriver arbetsmoment med elektrostatiskt ömtåliga komponenter: Elektrostatiskt känsliga komponenter: Felaktig hantering kan skada komponenterna. V

8 Installation Särskild information Följande symboler markerar textavsnitt som innehåller särskild information. Symboler Information: Rekommendationer, tips och hänvisningar till andra informationskällor. Tillbehör: Uppgifter om nödvändiga eller praktiska tillbehör till produkten från Festo. Miljö: Information om miljöskonande användning av produkter från Festo. Textmarkeringar Punkter markerar arbetsmoment som kan utföras i valfri ordningsföljd. 1. Siffror markerar arbetsmoment som måste utföras i en angiven ordningsföljd. Tankstreck markerar allmänna uppräkningar. VI

9 Installation Allmänna säkerhetsanvisningar Information Elektronikmodulerna innehåller elektrostatiskt ömtåliga komponenter. Felaktig hantering kan leda till skador på elektronikmodulerna. Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter. Se till att du inte är elektrostatiskt laddad före montering och demontering av komponenter. På så sätt skyddas komponenterna mot urladdning av statisk elektricitet. Följ föreskrifterna för elektrisk försörjning av CPX-terminaler i CPX-systembeskrivningen (Protective Extra-Low Voltage, PELV). VII

10 Installation Avsedd användning De CPX-P-moduler som beskrivs i den här manualen är endast avsedda för användning i CPX-terminalen av modell P från Festo. CPX-P-modulerna ska användas på följande sätt: På avsett sätt I tekniskt felfritt skick I originalskick utan egna modifieringar Endast i kombination med komponenter som är godkända för CPX-terminaler av modell P ( Inom de gränsvärden för produkten som definieras i de tekniska data ( bilaga A.1) inom processindustrin och för industriellt bruk. Beakta uppgifterna i den tillhörande specialdokumentationen för produktuföranden med tillhörande godkännanden och certifikat ( produktpåskrift) i områden med explosionsrisk ( Downloads Anwenderdokumentation). Vid anslutning av vanliga tillbehörskomponenter som t.ex. Namur-sensorer och kontakter ska de angivna gränsvärdena för moment, temperatur, elektriska data osv. följas. Ta hänsyn till de lagbestämmelser som gäller på bestämmelseorten samt: föreskrifter och standarder, regler från testorgan och försäkringsbolag, nationella bestämmelser. VIII

11 Installation Regler för produktuppbyggnad Aktuell och utförlig information om vilka komponenter och moduler som är godkända för uppbyggnad av CPX-terminaler av modell P hittar du i vår katalog ( Information om vilka komponenter som regleras av specifika godkännanden hittar du i den tillhörande specialdokumentationen ( Downloads Anwenderdokumentation). CPX-P-moduler får endast användas med CPX-EA-moduler och bussnoder som är avsedda för CPX-terminaler av modell P. Följande pneumatikmoduler och CPX-EA-moduler får användas med CPX-P-moduler: Moduler MPA-S CPX-2AA-U-I CPX-4DA CPX-8DA CPX-4AE-U-I CPX-8DE CPX-8NDE CPX-8DE-N CPX-8DE-N-IS CPX-16DE Snabbhandledning Pneumatikmoduler Utgångsmodul, två analoga utgångar Utgångsmodul, fyra digitala utgångar Utgångsmodul, åtta digitala utgångar Ingångsmodul, fyra analoga ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, sexton digitala ingångar Tab. 0/1: Godkända pneumatik- och CPX-EA-moduler Alla tillgängliga anslutningsblock är inte godkända för CPX-terminaler av modell P. Välj endast anslutningsblock ur vår katalog som är tillåtna för denna produktmodell för uppbyggnad av CPX-terminaler av modell P ( IX

12 Installation Följande CPX-bussnoder och CPX-FEC med de revisioner som anges här krävs för drift av CPX-P-moduler: CPX bussnod/cpx FEC Nödvändig revision 1) CPX FB11 (DeviceNet) fr.o.m. rev 23 CPX FB13 (PROFIBUS) fr.o.m. rev 28 CPX FB32 (EtherNet/IP) fr.o.m. rev 18 CPX FB33 (PROFINET IO) fr.o.m. rev 20 CPX FEC 2) (Modbus/TCP) fr.o.m. rev 21 1) Revision (rev) se typskylt 2) Endast i driftsättet Remote I/O Ethernet Tab. 0/2: Revisioner av bussnoderna Aktuell information om tillåtna komponenter, moduler och bussnoder för CPX-terminaler av modell P hittar du i vår katalog ( Förutsägbar felanvändning Drift av CPX-P-moduler är inte godkänd i kombination med inkompatibla kopplingsblock (t.ex. kopplingsblock i plastutförande CPX-GE-EV- ). Drift av CPX-P-moduler i kombination med pneumatikmoduler, CPX-EA-moduler och bussnoder som inte är godkända för användning med CPX-P-moduler är inte tillåten ( Drift av CPX-P-moduler i utförande för egensäkra strömkretsar med anslutningsblock för ej egensäkra strömkretsar är inte tillåten. X

13 Installation Drift av CPX-P-moduler i utförande för ej egensäkra strömkretsar med anslutningsblock för egensäkra strömkretsar är inte tillåten. Drift av CPX-P-moduler i standardmodeller av CPX-terminalen är inte tillåten. Förutsättningar för användning av produkten Jämför gränsvärdena i den här manualen med de som gäller för det aktuella användningsfallet (t.ex. kraft, moment, temperatur, spänning osv.). Ta hänsyn till rådande omgivningsförhållanden på användningsplatsen. Följ föreskrifterna från yrkesorganisationen, den tekniska kontrollorganisationen, VDE eller motsvarande nationella bestämmelser. Förpackningarna kan återvinnas (undantag: oljepapper = restavfall). Använd produkterna i originalskick utan egna ändringar. Stäng av drift- och lastspänningsförsörjningen innan montering, installation och underhåll påbörjas. Målgrupp Denna manual vänder sig endast till utbildad fackpersonal inom styr- och automatiseringsteknik som är förtrogen med installation och drift av styrsystem. Service Kontakta närmaste Festo-serviceavdelning vid tekniska problem. XI

14 Installation Anvisningar till denna manual Den här manualen innehåller allmän, grundläggande information om funktionssätt, montering och installation av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock. Beakta uppgifterna i den tillhörande specialdokumentationen för produktuföranden med tillhörande godkännanden och certifikat ( produktpåskrift) i områden med explosionsrisk. Allmän, grundläggande information om funktionssätt, montering, installation och idrifttagning av CPX-terminaler finns i CPX-systemmanualen (P.BE-CPX-SYS-...). Speciell information om idrifttagning, parametrering och diagnos av en CPX-terminal med aktuell bussnod finns i motsvarande bussnodsmanual. Information om övriga CPX-moduler finns i manualen till respektive modul. En strukturell översikt av användardokumentationen till CPX-terminalen hittar du i CPX-systemmanualen (P.BE-CPX-SYS...). Konventioner Modulernas specifika parametrar beskrivs i de enskilda kapitlen. På en handterminal typ CPX-MMI-1 är dessa parametrar på engelska. [...] I den här manualen återges alla data och parametrar som står på engelska i handterminalen inom hakparentes, t.ex. [Debounce time]. Bredvid står en översättning av begreppet, t.ex.: Filtertid [Debounce time]. XII

15 Installation CPX-P-moduler och CPX-terminaler av modell P Beroende på utförande är CPX-P-moduler lämpliga för uppbyggnad av egensäkra eller ej egensäkra elkretsar. Det innebär att fältenheterna både kan användas i säkra miljöer och i miljöer med explosionsrisk tillsammans med en CPX-terminal av modell P. 1 I/O-modul för icke egensäkra elkretsar 3 2 I/O-modul för egensäkra elkretsar 3 Överordnat system 4 4 Industrial Ethernet/buss 5 T.ex. miljöer utan explosionsrisk; icke egensäkra elkretsar Zon 0/20 eller 1/21 enligt ATEX; egensäkra elkretsar eller likvärdiga brandskyddsåtgä rder krävs 5 6 Fig. 0/1: Uppbyggnad av egensäkra och ej egensäkra elkretsar med CPX-terminalen modell P (exempel 1 CPX-bussnod för Ethernet/IP) XIII

16 Installation CPX-terminaler av modell P utrustas enligt kundens önskemål med olika elektriska moduler och pneumatiska moduler (ventiler). Illustrationerna av CPX-terminaler i denna manual kan därför avvika från den utrustning som du använder. CPX-terminalens elektriska och pneumatiska sida kan anpassas efter många olika krav. Den elektriska sidan kan utrustas med olika elektriska CPX-moduler, som t.ex. CPX-bussnod, digitala och analoga I/O-moduler osv. Observera att endast de komponenter som sitter i den aktuella CPX-P-lådan (I/O-moduler, bussnoder, anslutningsoch kopplingsblock) är tillåtna tillsammans med CPX-P-modulerna. Du hittar detaljerad information om tillåtna komponenter under XIV

17 Installation Översikt CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock För CPX-terminalen av modell P är följande CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock tillgängliga: Typ Modulkod 1) Beskrivning CPX-P-8DE-N P8DI-N Ingångsmodul med åtta digitala Namur-ingångar för ej egensäker installation CPX-P-8DE-N-IS P8DI-N Ingångsmodul med åtta digitala Namur-ingångar för egensäker installation 1) I monterat tillstånd är modulkoden och i modell...-is den blåa märkningen synlig i anslutningsblockets inspektionsfönster ( Fig. 1/3). Tab. 0/3: CPX-P-moduler Typ CPX-P-AB-4XM12-4POL CPX-P-AB-2XKL-8POL CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS Beskrivning M12-anslutningsblock för ej egensäker installation av CPX-P-moduler 1) Klämanslutningsblock för ej egensäker installation av CPX-P-moduler 1) M12-anslutningsblock för egensäker installation av ingångsmodulen CPX-P-8DE-N-IS 1) Klämanslutningsblock för egensäker installation av ingångsmodulen CPX-P-8DE-N-IS 1) 1) Kombinationsregler avsnitt 1.4 Tab. 0/4: CPX-P-anslutningsblock Ytterligare CPX-P-moduler och anslutningsblock är planerade. CPX-EA-moduler som är godkända för CPX-terminaler av variant P hittar du på XV

18 Installation För utförande -IS i kombination med områden med explosionsrisk ska den specialdokumentation Downloads Anwenderdokumentation som gäller för det aktuella användningsfallet beaktas. Typskylt för CPX-P-anslutningsblocken och CPX-P-modulerna Beroende på typ är CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock antingen lämpliga för uppbyggnad av egensäkra elkretsar eller bara för uppbyggnad av icke egensäkra elkretsar. Alla produktvarianter är märkta med en typskylt av standardtyp. Produktvarianter för uppbyggnad av egensäkra elkretsar (utförande...-is) har även: en produktpåskrift som beskriver godkännandet en blå färgkodning en mekanisk kodning med ett fabriksmonterat kodstycke. Beakta uppgifterna i den tillhörande specialdokumentationen för produktuföranden med tillhörande godkännanden och certifikat i områden med explosionsrisk. XVI

19 Installation Produktspecifika termer och förkortningar I denna manual används följande produktspecifika förkortningar: Term/förkortning Bussnod CP CPX-EA-moduler CPX-P-moduler CPX-buss CPX-terminal, variant P CPX-terminal (-P) DIL-omkopplare Egensäkra elkretsar Ex-område I I-modul I/O-moduler I/O:er Kopplingsblock MPA-ventilterminal Betydelse Upprättar anslutning till specifika bussar. Leder styrsignaler vidare till de anslutna modulerna och övervakar deras funktion. Compact Performance Samlingsbegrepp för CPX-moduler som ger tillgång till in- och utgångar och kan integreras i en CPX-terminal. Samlingsbegrepp för moduler som är speciellt utvecklade för CPX-terminaler av variant P. Via denna databuss kommunicerar CPX-modulerna med varandra och försörjs med nödvändig matningsspänning. Modulbaserad elektrisk terminal som är särskilt lämplig för användning inom processindustrin (finns som egensäkra elektronikmoduler). Dual-In-Line-omkopplare består oftast av flera omkopplarelement för inställning. Elkretsar som vid drift eller bestämda fel under definierade kontrollvillkor avger så lite energi att en specifik explosionsfarlig atmosfär inte kan antändas. Område med explosionsrisk Ingång CPX-ingångsmodul Samlingsbegrepp för de CPX-moduler som tillhandahåller in- och utgångar (CPX-in- och utgångsmoduler). In- och utgångar Husunderdel till en modul/ett block för elektrisk koppling av modulen till terminalen. Ventilterminal med modulära anslutningsplattor (Varianterna MPA-S, MPA-F och MPA-L) XVII

20 Installation Term/förkortning Mekaniskt kopplade kontakter NAMUR-sensorer O O-modul PBI PBU Pneumatikgränssnitt Processbild Betydelse För en mekaniskt kopplad kontakt kopplas ett motstånd parallellt med kontakten. Då undviks en ledarbrottssignal när kontakten är öppen. Sensorer som motsvarar specifikationerna från NAMUR (tidigare Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik inom den kemiska industrin) Utgång CPX-utgångsmodul Processbild Ingångar ( processbild) Processbild Utgångar ( processbild) Pneumatikgränssnittet är gränssnittet mellan den modulära elektriska periferin och pneumatiken. Processbilden är en del av ett styrsystems systemminne. När det cykliska programmet startar överförs ingångsmodulernas signaltillstånd till ingångarnas processbild (PBI). I slutet av det cykliska programmet överförs utgångarnas processbild (PBU) som signaltillstånd till utgångskomponentgrupperna. Tab. 0/5: Produktspecifika termer och förkortningar XVIII

21 Komponentöversikt Kapitel 1 Komponentöversikt 1-1

22 1. Komponentöversikt Innehållsförteckning 1. Översikt och anslutningsteknik CPX-P-modulernas uppbyggnad CPX-P-modulernas anslutningsblock Indikerings- och anslutningselement Kombination av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock Anvisningar om ledningsanslutning

23 1. Komponentöversikt 1.1 CPX-P-modulernas uppbyggnad Elektriska CPX-P-moduler är modulärt uppbyggda och består av följande delar: 1 Anslutningsblock, här M12-anslutnings block*) 2 Elektronikmodul CPX-P-...*) 3 Kopplingsblock med kontaktskenor (metallutförande) *) 1 2 *) Exempel 3 Fig. 1/1: De elektriska CPX-P-modulernas uppbyggnad Modulbeståndsdelar Anslutningsblock Elektronikmodul Kopplingsblock i metallutförande Beskrivning Valbar husöverdel som tillhandahåller de nödvändiga anslutningarna för fältenheter. Innehåller modulens elektroniska komponenter. Den är ansluten till kopplingsblocket och anslutningsblocket via elektriska insticksanslutningar. Husunderdelen kopplar ihop modulerna elektriskt och mekaniskt. Kopplingsblocken leder matnings- och lastspänningen vidare till angränsande moduler. Bestämda varianter kan användas för anslutning till matnings- och/eller lastspänningens matning. Dessutom ger kopplingsblocken möjlighet att sätta fast hela CPX-terminalen (-P) (se CPX-systembeskrivningen). Tab. 1/1: Beståndsdelar i CPX-P-moduler 1-3

24 1. Komponentöversikt 1.2 CPX-P-modulernas anslutningsblock För CPX-P-moduler kan följande anslutningsblock användas för den elektriska inkopplingen av fältenheter: Anslutningsblock Typ Beskrivning 1) CPX-P-AB-4XM12-4POL CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS CPX-P- AB-2XKL-8POL CPX-P-AB-2XKL- 8POL-8DE-N-IS M12-anslutningsblock: endast lämplig för icke egensäkra installationer (utan blå märkning) 4 M12-honkontakter, 4-poliga Avskärmning möjlig genom metallgänga gör det möjligt att använda konventionella runda M12X1-stickkontakter och runda SPEEDCON M12-stickkontakter som CPX-P-AB-4xM12-4pol, men: kan bara kombineras med CPX-P-8DE-N-IS Endast anslutningsteknik enligt specialdokumentation ATEX är tillåten! endast lämplig för egensäkra installationer (med blå märkning) 2) Isolerplatta krävs 3) Anslutningsblock för klämmor: endast lämplig för icke egensäkra installationer (utan blå märkning) med 2x COMBICON-stiftlister, 8-poliga (2x 8-poliga) Kontaktdon med fjäderbelastning och skruvklämmor kan användas som CPX-P-AB-2xKL-8pol, men: kan bara kombineras med CPX-P-8DE-N-IS Endast anslutningsteknik enligt specialdokumentation ATEX är tillåten! endast lämplig för egensäkra installationer (med blå märkning) 2) Isolerplatta krävs 3) 1) Tekniska data i detalj avsnitt A.1.1 2) För uppbyggnad av egensäkra elkretsar 3) För att säkerhetsavståndet (50 mm) mellan blanka, ledande element i icke egensäkra elkretsar och anslutningsområdet för egensäkra elkretsar (IS) ska hållas ( Tillbehör) Fig. 1/2: CPX-P-modulernas anslutningsteknik 1-4

25 1. Komponentöversikt 1.3 Indikerings- och anslutningselement I alla CPX-P-moduler syns lysdioderna och modulkoderna genom anslutningslockets genomskinliga kåpa. CPX-P-modulerna har följande indikerings- och anslutningselement: 1 Modulens märkning (t.ex. P8DI-N = åtta digitala ingångar, Namur-typ CPX-P-8DE-N-...) Anslutningslockets typskylt 3 Lysdiod för modulfel (röd) 4 Lysdioder för kanalfel (röda) 5 Endast egensäkert utförande (-IS): blå märkning 6 Elektriska anslutningar (här M12-anslutning) 7 Endast utförande...-is: godkännandeskylt aj Märkningsfält 9 Spår för isolerplatta aj Lysdioder för kanaltillstånd (gröna) 8 7 Fig. 1/3: Indikerings- och anslutningselement (exempel M12-anslutningsblock) Använd märkskyltarna IBS 6x10 för adressmärkning. 1-5

26 1. Komponentöversikt 1.4 Kombination av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock Följande tabeller visar de tillåtna kombinationerna av CPX-P-I/O-moduler med CPX-P-anslutningsblock. Anslutningsblock Typ CPX-P-AB-4XM12-4POL 1) (4 M12-honkontakter, 4-poliga) CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS (4 M12-honkontakter, 4-poliga, mekaniskt kodade för typ A 2) ) CPX-P-AB-2XKL-8POL 1) (2 x COMBICON-stiftlister, 8-poliga) CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS (2x COMBICON-stiftlister, 8-poliga, mekaniskt kodade för typ A 2) ) CPX-P-moduler CPX-P-8DE-N (Åtta digitala Namur-ingångar kodstift typ B) CPX-P-8DE-N-IS (Åtta digitala Namur-ingångar kodstift typ A) Kan kombineras Otillåtet (får inte kombineras!) 1) Mekaniskt kodad för fabriksmonterade CPX-terminaler (kodstycke för kodstift typ B) 2) Mekaniskt kodad på fabriken (kodstycke för kodstift typ A) Tab. 1/2: Tillåtna kombinationer För att förhindra tilldelningsfel är CPX-P-anslutningsblock till fabriksmonterade CPX-P-terminaler alltid utrustade med ett kodstycke och därigenom mekaniskt kodade. CPX-P-anslutningsblock och CPX-P-moduler för egensäkra elkretsar har dessutom blå märkning. Mer information om mekanisk kodning avsnitt och

27 1. Komponentöversikt 1.5 Anvisningar om ledningsanslutning I/O-ledningar för digitala signaler Välj en lämplig skärmad kabel för ledningsinstallation för fältenheter enligt de rådande villkoren på användningsplatsen. Den möjliga kabellängden beror på olika faktorer. Beakta bl.a.: motståndet i kabeln övergångsmotståndet vid kopplingspunkterna modulernas och de anslutna sensorernas elektriska märkvärden. Den högsta tillåtna sensorledningslängden är 200 m (vid minst 0,1424 mm², motstånd < 50 Ω för total ledningslängd). Genom att använda partvinnade kablar ökar sensorledningarnas EMC-immunitet. Skärmfäste och skärmjord Klämanslutningsblock CPX-P-AB-2xKL-8POL-... Dessa anslutningsblock har ingen anslutning för kabelskärmen. Ett skärmfäste eller en jordning (potentialutjämning) ska monteras separat. M12-anslutningsblock CPX-P-AB-4xM12-4POL-... Med dessa anslutningsblock kan metallgängan användas som skärmfäste om motsvarande kontaktdon används. Skärmfästet är kapacitivt skilt från potentialutjämningen. Ska skärmen jordas på modulsidan, krävs en separat installation för detta. Om de nationella bestämmelserna i kombination mellan potentialutjämningskonceptet på installationsplatsen tillåter det, ska kabelskärmen endast jordas på en plats. 1-7

28 1. Komponentöversikt Montera och demontera ledningen Följ det högsta tillåtna antalet inkopplingscykler och monteringsprocedurer för de komponenter som används ( tekniska data i bilaga A). M12-anslutningsblock CPX-P-AB-4xM12-4POL- För att uppnå kapslingsklass IP 65 för färdigmonterade moduler med M12-anslutningsblock: Använd endast lämpliga kontaktdon för anslutningen. Kontaktdon från Festos tillbehörsprogram är lämpliga ( Dra åt kontaktdonens överfallsmuttrar åtdragningsmoment: 0,5 Nm. Förslut oanvända honkontakter med skyddskåpor ISK-M12 (tillbehör) åtdragningsmoment: 0,5 Nm. Klämanslutningsblock CPX-P-AB-2xKL-8POL- För att säkerställa en säker kontakt med dessa anslutningsblock: Använd endast lämpliga kopplingslister för anslutningen. Kontaktdon och kopplingslister ur Festos tillbehörsprogram är lämpliga ( För kontaktdon med skruvklämteknik: använd lämpliga ändhylsor för anslutning. Anslut endast en ledare på fjäderklämma resp. skruvklämma. 1-8

29 1. Komponentöversikt Specifikation för kabelklämmorna Fjäderklämma NECU-L3G8-C1- Ledararea med ändhylsa [mm²] 0,25 till 2,5 Två ledare med samma area [mm²] 0,5 till 1,5 Avisoleringslängd [mm] 10 Tab. 1/3: Specifikation för fjäderklämma Skruvklämma NECU-L3G8-C2- Ledararea med ändhylsa [mm²] 0,25 till 2,5 Två ledare med samma area [mm²] 0,25 till 1,0 Avisoleringslängd [mm] 10 Tab. 1/4: Specifikation för skruvklämma 1-9

30 1. Komponentöversikt För montering och demontering av ledare i fjäderklämblock: Information Om en skruvmejsel trycks in i klämöppningen kan klämman skadas. Stick endast in ledare i klämöppningen. 1 Skruvmejsel, klinga 2,5x0,4 mm Kabel 3 Lossning 4 Klämöppning för införing av ledare Fig. 1/4: Montering och demontering av anslutningskablarna 1. Håll upplåsningsstiftet 3 intryckt med en skruvmejsel 1 ( Fig. 1/4). Klämman öppnas. 2. Stick in kabelns tråd i klämöppningen 4 ända till anslaget. 3. Ta bort trycket från upplåsningsstiftet. Därigenom blir tråden ordentligt fastklämd. 1-10

31 1. Komponentöversikt För montering och demontering av ledare i skruvklämblock: 1 Skruvmejsel, klinga 2,5x0,4 mm Kabel 3 Klämöppning för införing av ledare 1 3 Fig. 1/5: Montering och demontering av ledarna 1. Lossa den aktuella skruvklämman med en skruvmejsel. Klämman öppnas. 2. När klämman är öppen kan du sticka in och dra ut ledaren i/ur klämöppningen. 3. Skruva fast klämman med en skruvmejsel åtdragningsmoment 0,5 till 0,6 Nm. Ledaren är sedan ordentligt fastklämd. Mekaniskt kodsystem för klämanslutning För att minska risken för anslutningsfel vid kommande installations- och underhållsarbeten, kan klämkontakterna kodas mekaniskt med hjälp av ett kodsystem. 1-11

32 1. Komponentöversikt Information Trots den mekaniska kodningen är felanslutningar ändå möjliga vid felaktig hantering. Märk upp enhetens anslutningar och ledningar (färgkoder och text) för att förhindra att anslutningarna blir inbördes förväxlade, i synnerhet att egensäkra elkretsar inte förväxlas med icke egensäkra elkretsar. Kodsystemet finns som tillval ( Kodsystemet består av kodflikar och kodprofiler. Du kan göra följande för varje kontakt: sätta en kodprofil i kontaktblockets spår och sticka in en kodflik i urtaget i kretskortskontakten. Om två kodelement kommer i kontakt med varandra vid ett kontaktställe, är inkopplingen av kontaktdonet mekaniskt låst vid detta ställe. 1-12

33 1. Komponentöversikt 1 Kontaktblock 2 Kodprofil 3 Kodflik 4 Kretskortskontakt Fig. 1/6: Sätta på en kodflik och en kodprofil Kontakter som inte är försedda med ett kodelement (kodprofil eller kodflik) bidrar inte till att förhindra anslutningsfel. Rekommendation: förse alla kontaktställen med kodelement antingen en kodprofil i kontaktblocket eller en kodflik i kretskortskontakten. Därigenom minskar risken för anslutningsfel. Bilaga A.2 beskriver ett lämpligt tillvägagångssätt vid kodning. 1-13

34 1. Komponentöversikt 1-14

35 Montering Kapitel 2 Montering 2-1

36 2. Montering Innehållsförteckning 2. Montering och demontering Allmän information om montering och demontering Montering och demontering Koda ett anslutningsblock mekaniskt Ta bort kodstycket ur anslutningsblocket Montera och demontera modulerna och anslutningsblocken Montera och demontera isolerplattan

37 2. Montering 2.1 Allmän information om montering och demontering Information Felaktig hantering kan leda till skador på elektronikmodulerna. Koppla från matningsspänningen innan monterings- och installationsarbeten påbörjas. Koppla inte till den elektriska spänningsförsörjningen förrän produkten är färdigmonterad och alla installationsarbeten är avslutade. 2.2 Montering och demontering Information Elektronikmodulerna innehåller elektrostatiskt ömtåliga komponenter. Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter. Se till att du inte är elektrostatiskt laddad före montering och demontering av komponenter. På så sätt skyddas komponenterna mot elektrostatisk urladdning. 2-3

38 2. Montering Uppbyggnad av den elektriska sidan av CPX-terminalen (-P) När en CPX-terminal (-P) sätts samman måste följande ordning följas på den elektriska sidan ( även Fig. 2/1): Ordningsföljd från vänster till höger Snabbhandledning Anslutnin gsområde Vänster ändplatta Modul m 3) Modulblock 1: bussnod 1) monterad på kopplingsblock 2) eller CPX-I/O-moduler monterade på Modul m 3) kopplingsblocket 2) efter behov Vänster husgavel Bussnoden och CPX-I/O-modulerna ska sättas ihop som block och monteras på vänstra sidan för icke egensäkra elkretsar Modul m 3) Modul m 3) Modulblock 2: CPX-P-moduler för icke egensäker kabelinstallation på kopplingsblocken 2) efter behov CPX-P-moduler för icke egensäker kabelinstallation ska sättas ihop till block och monteras omedelbart till höger bredvid modulblocket med bussnoden (1). Isolerplatta 4) Isolerplatta mellan anslutningsområdet för egensäkra och icke egensäkra elkretsar (förutsatt att det finns ett anslutningsområde för egensäkra elkretsar) Modul m 3) Modul m 3) Modulblock 3: CPX-P-moduler för icke egensäker kabelinstallation monterade på kopplingsblocken 2) efter behov CPX-P-moduler i utförande...-is måste sättas ihop blockvis på högra sidan för egensäkra elkretsar Höger ändplatta eller pneumatikgränssnitt Husgavel eller pneumatikgränssnitt för sammankoppling med andra pneumatikmoduler (efter behov) 1) Även CPX-FEC i driftsättet Remote I/O Ethernet (Modbus/TCP) 2) Endast kopplingsblock i metallutförande är tillåtna. Kopplingsblock med extramatning kan endast placeras till höger om systemmatningen. 3) m = Modulnummer (stigande från vänster till höger max. tio moduler inkl. bussnod) 4) För att det nödvändiga säkerhetsavståndet ska hållas inom områden med explosionsrisk Tab. 2/1: Uppbyggnad av den elektriska sidan av CPX-terminalen (-P) 2-4

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322] Motordrivsteg SFC DC Manual Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen Typ SFC DC VC... CO Manual 540 428 sv 1005b [736 322] Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230]

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230] Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... DN Beskrivning 553 535 sv 0705NH [717 230] Adobe och Reader DeviceNet Allen Bradley är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare

SE BU 0240 SK 200E. Snabbguide för frekvensomriktare SE BU 0240 SK 200E Snabbguide för frekvensomriktare Pos: 3 /Anl eitung en/el ektr oni k/fu und Starter/0. Pr olog/sicherheits- und Anwendungshinweise für Antriebsstromrichter @ 0\mod_1325778640201_2722.docx

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *19484879_0115* Montage- och driftsinstruktion Decentral drivningsstyrning MOVIFIT -MC Indikering 01/2015 19484879/SV SEW-EURODRIVE

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV

Handbok. Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT. Utgåva 05/2007 11571861 / SV Växelmotorer \ ndustriväxlar \ Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Fältbussgränssnitt DFE24B EtherCAT Utgåva 5/27 11571861 / SV Handbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Viktiga

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *20265808_0115* Montage- och driftsinstruktion Frekvensomformare MOVITRAC LTE-B Indikering 01/2015 20265808/SV SEW-EURODRIVE Driving

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual

LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 Pirkkala, Finland Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.12.2012 Internet: www.labkotec.fi LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM Copyright 2012 Labkotec

Läs mer

Tryckvakter. Instruktioner för montering och drift. Viktig säkerhetsinformation!

Tryckvakter. Instruktioner för montering och drift. Viktig säkerhetsinformation! Instruktioner för montering och drift Tryckvakter Viktig säkerhetsinformation! Läs detta före installation och driftsättning! Grundmodeller Tillbehör DCM......-203-574 DNM......-205-575 DNS......-206-576

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV SV Användarhandbok Växelriktare för nätkopplade solcellsanläggningar 42,0410,1401 005-24082012

Läs mer

- Batteritestare - Kontroll av bilbatteriets status med hjälp av L E D

- Batteritestare - Kontroll av bilbatteriets status med hjälp av L E D Denna bruksanvisning är en skrift av Conrad Electronic GmbH, Klas-Conrad-Str 1, 92240 Hirschau Tyskland Alla rättigheter inklusive översättning förbehålles. Alla former av reproduktion såsom t ex kopiering,

Läs mer