CPX-P terminal. Beskrivning. I-moduler CPX-P-8DE-N. Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL- [ ] sv 1504a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CPX-P terminal. Beskrivning. I-moduler CPX-P-8DE-N. Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL- [8046083] sv 1504a"

Transkript

1 CPX-P terminal I-moduler CPX-P-8DE-N Beskrivning I-moduler CPX-P-8DE-N Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL sv 1504a [ ]

2

3 Installation Original... de Utgåva... sv 1504a Beteckning... P.BE-CPX-P-EA-SV Artikelnr (Festo AG & Co., D Esslingen, 2012) Webbplats: E-post: Detta dokument får inte utan vårt tillstånd utlämnas till obehöriga eller kopieras, ej heller får dess innehåll delges obehöriga eller utnyttjas. Överträdelse medför skadeståndskrav. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten att inlämna patent-, bruksmönster- eller mönsteransökningar. I

4 Installation DeviceNet, Modbus, PROFIBUS, PROFINET SPEEDCON och Torx är registrerade varumärken för respektive innehavare i vissa länder. II

5 Installation Innehållsförteckning Viktig användarinformation... Allmänna säkerhetsanvisningar... Avsedd användning... Förutsägbar felanvändning... Förutsättningar för användning av produkten... Målgrupp... Service... Anvisningar till denna manual... CPX-P-moduler och CPX-terminaler av modell P... Översikt CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock... Typskylt för CPX-P-anslutningsblocken och CPX-P-modulerna... Produktspecifika termer och förkortningar... V VII VIII X XI XI XI XII XIII XV XVI XVII 1. Översikt och anslutningsteknik CPX-P-modulernas uppbyggnad CPX-P-modulernas anslutningsblock Indikerings- och anslutningselement Kombination av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock Anvisningar om ledningsanslutning Montering och demontering Allmän information om montering och demontering Montering och demontering Koda ett anslutningsblock mekaniskt Ta bort kodstycket ur anslutningsblocket Montera och demontera modulerna och anslutningsblocken Montera och demontera isolerplattan Ingångsmodul CPX-P-8DE-N Funktioner i ingångsmodulen CPX-P-8DE-N Installation Ställa in miniatyrbrytaren III

6 Installation Stiftkonfiguration CPX-P-8DE-N Kopplingsexempel CPX-P-8DE-N Anvisningar för idrifttagning Behandling av I/O-signaler standardprocessbild Behandling av I/O-signaler utökad processbild Val av driftsätt Driftsätt A digital ingång Driftsätt B Räknare Driftsätt C, D frekvensmätning Modulparametrar CPX-P-8DE-N Anvisningar för att undvika parametreringsfel I-modulens modulparametrar CPX-P-8DE-N.. i detalj Parametrering och signalindikering med handterminalen (MMI) Diagnos Ingångsmodulens felmeddelanden CPX-P-8DE-N Lysdiodsindikering Anvisningar för parametrering av I-modulen CPX-P-8DE-N Beteende under tillkopplingsfasen (startfas) Normalt drifttillstånd Beteende vid fel Diagnos via fältbuss eller nätverk Diagnos med handterminalen CPX-MMI A. Teknisk bilaga... A-1 A.1 Tekniska data... A-3 A.1.1 Tekniska data för CPX-P-anslutningsblock... A-4 A.1.2 Tekniska data CPX-P-8DE-N A-5 A.2 Kodningsförslag för CPX-P-modulernas klämanslutning... A-9 B. Index... B-1 IV

7 Installation Viktig användarinformation Riskkategorier Denna manual innehåller information om risker som kan uppstå om produkten inte används på rätt sätt. Informationen markeras med signalord (Varning, Observera osv.) och symboler. Texten visas mot grå bakgrund och markeras även med en symbol. Följande riskinformation finns: Varning... betyder att det finns risk för allvarliga personskador eller materiella skador om anvisningarna inte följs. Observera... betyder att det finns risk för personskador eller materiella skador om anvisningarna inte följs. Information... betyder att det finns risk för materiella skador om anvisningarna inte följs. Dessutom markerar följande symbol de textavsnitt som beskriver arbetsmoment med elektrostatiskt ömtåliga komponenter: Elektrostatiskt känsliga komponenter: Felaktig hantering kan skada komponenterna. V

8 Installation Särskild information Följande symboler markerar textavsnitt som innehåller särskild information. Symboler Information: Rekommendationer, tips och hänvisningar till andra informationskällor. Tillbehör: Uppgifter om nödvändiga eller praktiska tillbehör till produkten från Festo. Miljö: Information om miljöskonande användning av produkter från Festo. Textmarkeringar Punkter markerar arbetsmoment som kan utföras i valfri ordningsföljd. 1. Siffror markerar arbetsmoment som måste utföras i en angiven ordningsföljd. Tankstreck markerar allmänna uppräkningar. VI

9 Installation Allmänna säkerhetsanvisningar Information Elektronikmodulerna innehåller elektrostatiskt ömtåliga komponenter. Felaktig hantering kan leda till skador på elektronikmodulerna. Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter. Se till att du inte är elektrostatiskt laddad före montering och demontering av komponenter. På så sätt skyddas komponenterna mot urladdning av statisk elektricitet. Följ föreskrifterna för elektrisk försörjning av CPX-terminaler i CPX-systembeskrivningen (Protective Extra-Low Voltage, PELV). VII

10 Installation Avsedd användning De CPX-P-moduler som beskrivs i den här manualen är endast avsedda för användning i CPX-terminalen av modell P från Festo. CPX-P-modulerna ska användas på följande sätt: På avsett sätt I tekniskt felfritt skick I originalskick utan egna modifieringar Endast i kombination med komponenter som är godkända för CPX-terminaler av modell P ( Inom de gränsvärden för produkten som definieras i de tekniska data ( bilaga A.1) inom processindustrin och för industriellt bruk. Beakta uppgifterna i den tillhörande specialdokumentationen för produktuföranden med tillhörande godkännanden och certifikat ( produktpåskrift) i områden med explosionsrisk ( Downloads Anwenderdokumentation). Vid anslutning av vanliga tillbehörskomponenter som t.ex. Namur-sensorer och kontakter ska de angivna gränsvärdena för moment, temperatur, elektriska data osv. följas. Ta hänsyn till de lagbestämmelser som gäller på bestämmelseorten samt: föreskrifter och standarder, regler från testorgan och försäkringsbolag, nationella bestämmelser. VIII

11 Installation Regler för produktuppbyggnad Aktuell och utförlig information om vilka komponenter och moduler som är godkända för uppbyggnad av CPX-terminaler av modell P hittar du i vår katalog ( Information om vilka komponenter som regleras av specifika godkännanden hittar du i den tillhörande specialdokumentationen ( Downloads Anwenderdokumentation). CPX-P-moduler får endast användas med CPX-EA-moduler och bussnoder som är avsedda för CPX-terminaler av modell P. Följande pneumatikmoduler och CPX-EA-moduler får användas med CPX-P-moduler: Moduler MPA-S CPX-2AA-U-I CPX-4DA CPX-8DA CPX-4AE-U-I CPX-8DE CPX-8NDE CPX-8DE-N CPX-8DE-N-IS CPX-16DE Snabbhandledning Pneumatikmoduler Utgångsmodul, två analoga utgångar Utgångsmodul, fyra digitala utgångar Utgångsmodul, åtta digitala utgångar Ingångsmodul, fyra analoga ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, sexton digitala ingångar Tab. 0/1: Godkända pneumatik- och CPX-EA-moduler Alla tillgängliga anslutningsblock är inte godkända för CPX-terminaler av modell P. Välj endast anslutningsblock ur vår katalog som är tillåtna för denna produktmodell för uppbyggnad av CPX-terminaler av modell P ( IX

12 Installation Följande CPX-bussnoder och CPX-FEC med de revisioner som anges här krävs för drift av CPX-P-moduler: CPX bussnod/cpx FEC Nödvändig revision 1) CPX FB11 (DeviceNet) fr.o.m. rev 23 CPX FB13 (PROFIBUS) fr.o.m. rev 28 CPX FB32 (EtherNet/IP) fr.o.m. rev 18 CPX FB33 (PROFINET IO) fr.o.m. rev 20 CPX FEC 2) (Modbus/TCP) fr.o.m. rev 21 1) Revision (rev) se typskylt 2) Endast i driftsättet Remote I/O Ethernet Tab. 0/2: Revisioner av bussnoderna Aktuell information om tillåtna komponenter, moduler och bussnoder för CPX-terminaler av modell P hittar du i vår katalog ( Förutsägbar felanvändning Drift av CPX-P-moduler är inte godkänd i kombination med inkompatibla kopplingsblock (t.ex. kopplingsblock i plastutförande CPX-GE-EV- ). Drift av CPX-P-moduler i kombination med pneumatikmoduler, CPX-EA-moduler och bussnoder som inte är godkända för användning med CPX-P-moduler är inte tillåten ( Drift av CPX-P-moduler i utförande för egensäkra strömkretsar med anslutningsblock för ej egensäkra strömkretsar är inte tillåten. X

13 Installation Drift av CPX-P-moduler i utförande för ej egensäkra strömkretsar med anslutningsblock för egensäkra strömkretsar är inte tillåten. Drift av CPX-P-moduler i standardmodeller av CPX-terminalen är inte tillåten. Förutsättningar för användning av produkten Jämför gränsvärdena i den här manualen med de som gäller för det aktuella användningsfallet (t.ex. kraft, moment, temperatur, spänning osv.). Ta hänsyn till rådande omgivningsförhållanden på användningsplatsen. Följ föreskrifterna från yrkesorganisationen, den tekniska kontrollorganisationen, VDE eller motsvarande nationella bestämmelser. Förpackningarna kan återvinnas (undantag: oljepapper = restavfall). Använd produkterna i originalskick utan egna ändringar. Stäng av drift- och lastspänningsförsörjningen innan montering, installation och underhåll påbörjas. Målgrupp Denna manual vänder sig endast till utbildad fackpersonal inom styr- och automatiseringsteknik som är förtrogen med installation och drift av styrsystem. Service Kontakta närmaste Festo-serviceavdelning vid tekniska problem. XI

14 Installation Anvisningar till denna manual Den här manualen innehåller allmän, grundläggande information om funktionssätt, montering och installation av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock. Beakta uppgifterna i den tillhörande specialdokumentationen för produktuföranden med tillhörande godkännanden och certifikat ( produktpåskrift) i områden med explosionsrisk. Allmän, grundläggande information om funktionssätt, montering, installation och idrifttagning av CPX-terminaler finns i CPX-systemmanualen (P.BE-CPX-SYS-...). Speciell information om idrifttagning, parametrering och diagnos av en CPX-terminal med aktuell bussnod finns i motsvarande bussnodsmanual. Information om övriga CPX-moduler finns i manualen till respektive modul. En strukturell översikt av användardokumentationen till CPX-terminalen hittar du i CPX-systemmanualen (P.BE-CPX-SYS...). Konventioner Modulernas specifika parametrar beskrivs i de enskilda kapitlen. På en handterminal typ CPX-MMI-1 är dessa parametrar på engelska. [...] I den här manualen återges alla data och parametrar som står på engelska i handterminalen inom hakparentes, t.ex. [Debounce time]. Bredvid står en översättning av begreppet, t.ex.: Filtertid [Debounce time]. XII

15 Installation CPX-P-moduler och CPX-terminaler av modell P Beroende på utförande är CPX-P-moduler lämpliga för uppbyggnad av egensäkra eller ej egensäkra elkretsar. Det innebär att fältenheterna både kan användas i säkra miljöer och i miljöer med explosionsrisk tillsammans med en CPX-terminal av modell P. 1 I/O-modul för icke egensäkra elkretsar 3 2 I/O-modul för egensäkra elkretsar 3 Överordnat system 4 4 Industrial Ethernet/buss 5 T.ex. miljöer utan explosionsrisk; icke egensäkra elkretsar Zon 0/20 eller 1/21 enligt ATEX; egensäkra elkretsar eller likvärdiga brandskyddsåtgä rder krävs 5 6 Fig. 0/1: Uppbyggnad av egensäkra och ej egensäkra elkretsar med CPX-terminalen modell P (exempel 1 CPX-bussnod för Ethernet/IP) XIII

16 Installation CPX-terminaler av modell P utrustas enligt kundens önskemål med olika elektriska moduler och pneumatiska moduler (ventiler). Illustrationerna av CPX-terminaler i denna manual kan därför avvika från den utrustning som du använder. CPX-terminalens elektriska och pneumatiska sida kan anpassas efter många olika krav. Den elektriska sidan kan utrustas med olika elektriska CPX-moduler, som t.ex. CPX-bussnod, digitala och analoga I/O-moduler osv. Observera att endast de komponenter som sitter i den aktuella CPX-P-lådan (I/O-moduler, bussnoder, anslutningsoch kopplingsblock) är tillåtna tillsammans med CPX-P-modulerna. Du hittar detaljerad information om tillåtna komponenter under XIV

17 Installation Översikt CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock För CPX-terminalen av modell P är följande CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock tillgängliga: Typ Modulkod 1) Beskrivning CPX-P-8DE-N P8DI-N Ingångsmodul med åtta digitala Namur-ingångar för ej egensäker installation CPX-P-8DE-N-IS P8DI-N Ingångsmodul med åtta digitala Namur-ingångar för egensäker installation 1) I monterat tillstånd är modulkoden och i modell...-is den blåa märkningen synlig i anslutningsblockets inspektionsfönster ( Fig. 1/3). Tab. 0/3: CPX-P-moduler Typ CPX-P-AB-4XM12-4POL CPX-P-AB-2XKL-8POL CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS Beskrivning M12-anslutningsblock för ej egensäker installation av CPX-P-moduler 1) Klämanslutningsblock för ej egensäker installation av CPX-P-moduler 1) M12-anslutningsblock för egensäker installation av ingångsmodulen CPX-P-8DE-N-IS 1) Klämanslutningsblock för egensäker installation av ingångsmodulen CPX-P-8DE-N-IS 1) 1) Kombinationsregler avsnitt 1.4 Tab. 0/4: CPX-P-anslutningsblock Ytterligare CPX-P-moduler och anslutningsblock är planerade. CPX-EA-moduler som är godkända för CPX-terminaler av variant P hittar du på XV

18 Installation För utförande -IS i kombination med områden med explosionsrisk ska den specialdokumentation Downloads Anwenderdokumentation som gäller för det aktuella användningsfallet beaktas. Typskylt för CPX-P-anslutningsblocken och CPX-P-modulerna Beroende på typ är CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock antingen lämpliga för uppbyggnad av egensäkra elkretsar eller bara för uppbyggnad av icke egensäkra elkretsar. Alla produktvarianter är märkta med en typskylt av standardtyp. Produktvarianter för uppbyggnad av egensäkra elkretsar (utförande...-is) har även: en produktpåskrift som beskriver godkännandet en blå färgkodning en mekanisk kodning med ett fabriksmonterat kodstycke. Beakta uppgifterna i den tillhörande specialdokumentationen för produktuföranden med tillhörande godkännanden och certifikat i områden med explosionsrisk. XVI

19 Installation Produktspecifika termer och förkortningar I denna manual används följande produktspecifika förkortningar: Term/förkortning Bussnod CP CPX-EA-moduler CPX-P-moduler CPX-buss CPX-terminal, variant P CPX-terminal (-P) DIL-omkopplare Egensäkra elkretsar Ex-område I I-modul I/O-moduler I/O:er Kopplingsblock MPA-ventilterminal Betydelse Upprättar anslutning till specifika bussar. Leder styrsignaler vidare till de anslutna modulerna och övervakar deras funktion. Compact Performance Samlingsbegrepp för CPX-moduler som ger tillgång till in- och utgångar och kan integreras i en CPX-terminal. Samlingsbegrepp för moduler som är speciellt utvecklade för CPX-terminaler av variant P. Via denna databuss kommunicerar CPX-modulerna med varandra och försörjs med nödvändig matningsspänning. Modulbaserad elektrisk terminal som är särskilt lämplig för användning inom processindustrin (finns som egensäkra elektronikmoduler). Dual-In-Line-omkopplare består oftast av flera omkopplarelement för inställning. Elkretsar som vid drift eller bestämda fel under definierade kontrollvillkor avger så lite energi att en specifik explosionsfarlig atmosfär inte kan antändas. Område med explosionsrisk Ingång CPX-ingångsmodul Samlingsbegrepp för de CPX-moduler som tillhandahåller in- och utgångar (CPX-in- och utgångsmoduler). In- och utgångar Husunderdel till en modul/ett block för elektrisk koppling av modulen till terminalen. Ventilterminal med modulära anslutningsplattor (Varianterna MPA-S, MPA-F och MPA-L) XVII

20 Installation Term/förkortning Mekaniskt kopplade kontakter NAMUR-sensorer O O-modul PBI PBU Pneumatikgränssnitt Processbild Betydelse För en mekaniskt kopplad kontakt kopplas ett motstånd parallellt med kontakten. Då undviks en ledarbrottssignal när kontakten är öppen. Sensorer som motsvarar specifikationerna från NAMUR (tidigare Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik inom den kemiska industrin) Utgång CPX-utgångsmodul Processbild Ingångar ( processbild) Processbild Utgångar ( processbild) Pneumatikgränssnittet är gränssnittet mellan den modulära elektriska periferin och pneumatiken. Processbilden är en del av ett styrsystems systemminne. När det cykliska programmet startar överförs ingångsmodulernas signaltillstånd till ingångarnas processbild (PBI). I slutet av det cykliska programmet överförs utgångarnas processbild (PBU) som signaltillstånd till utgångskomponentgrupperna. Tab. 0/5: Produktspecifika termer och förkortningar XVIII

21 Komponentöversikt Kapitel 1 Komponentöversikt 1-1

22 1. Komponentöversikt Innehållsförteckning 1. Översikt och anslutningsteknik CPX-P-modulernas uppbyggnad CPX-P-modulernas anslutningsblock Indikerings- och anslutningselement Kombination av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock Anvisningar om ledningsanslutning

23 1. Komponentöversikt 1.1 CPX-P-modulernas uppbyggnad Elektriska CPX-P-moduler är modulärt uppbyggda och består av följande delar: 1 Anslutningsblock, här M12-anslutnings block*) 2 Elektronikmodul CPX-P-...*) 3 Kopplingsblock med kontaktskenor (metallutförande) *) 1 2 *) Exempel 3 Fig. 1/1: De elektriska CPX-P-modulernas uppbyggnad Modulbeståndsdelar Anslutningsblock Elektronikmodul Kopplingsblock i metallutförande Beskrivning Valbar husöverdel som tillhandahåller de nödvändiga anslutningarna för fältenheter. Innehåller modulens elektroniska komponenter. Den är ansluten till kopplingsblocket och anslutningsblocket via elektriska insticksanslutningar. Husunderdelen kopplar ihop modulerna elektriskt och mekaniskt. Kopplingsblocken leder matnings- och lastspänningen vidare till angränsande moduler. Bestämda varianter kan användas för anslutning till matnings- och/eller lastspänningens matning. Dessutom ger kopplingsblocken möjlighet att sätta fast hela CPX-terminalen (-P) (se CPX-systembeskrivningen). Tab. 1/1: Beståndsdelar i CPX-P-moduler 1-3

24 1. Komponentöversikt 1.2 CPX-P-modulernas anslutningsblock För CPX-P-moduler kan följande anslutningsblock användas för den elektriska inkopplingen av fältenheter: Anslutningsblock Typ Beskrivning 1) CPX-P-AB-4XM12-4POL CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS CPX-P- AB-2XKL-8POL CPX-P-AB-2XKL- 8POL-8DE-N-IS M12-anslutningsblock: endast lämplig för icke egensäkra installationer (utan blå märkning) 4 M12-honkontakter, 4-poliga Avskärmning möjlig genom metallgänga gör det möjligt att använda konventionella runda M12X1-stickkontakter och runda SPEEDCON M12-stickkontakter som CPX-P-AB-4xM12-4pol, men: kan bara kombineras med CPX-P-8DE-N-IS Endast anslutningsteknik enligt specialdokumentation ATEX är tillåten! endast lämplig för egensäkra installationer (med blå märkning) 2) Isolerplatta krävs 3) Anslutningsblock för klämmor: endast lämplig för icke egensäkra installationer (utan blå märkning) med 2x COMBICON-stiftlister, 8-poliga (2x 8-poliga) Kontaktdon med fjäderbelastning och skruvklämmor kan användas som CPX-P-AB-2xKL-8pol, men: kan bara kombineras med CPX-P-8DE-N-IS Endast anslutningsteknik enligt specialdokumentation ATEX är tillåten! endast lämplig för egensäkra installationer (med blå märkning) 2) Isolerplatta krävs 3) 1) Tekniska data i detalj avsnitt A.1.1 2) För uppbyggnad av egensäkra elkretsar 3) För att säkerhetsavståndet (50 mm) mellan blanka, ledande element i icke egensäkra elkretsar och anslutningsområdet för egensäkra elkretsar (IS) ska hållas ( Tillbehör) Fig. 1/2: CPX-P-modulernas anslutningsteknik 1-4

25 1. Komponentöversikt 1.3 Indikerings- och anslutningselement I alla CPX-P-moduler syns lysdioderna och modulkoderna genom anslutningslockets genomskinliga kåpa. CPX-P-modulerna har följande indikerings- och anslutningselement: 1 Modulens märkning (t.ex. P8DI-N = åtta digitala ingångar, Namur-typ CPX-P-8DE-N-...) Anslutningslockets typskylt 3 Lysdiod för modulfel (röd) 4 Lysdioder för kanalfel (röda) 5 Endast egensäkert utförande (-IS): blå märkning 6 Elektriska anslutningar (här M12-anslutning) 7 Endast utförande...-is: godkännandeskylt aj Märkningsfält 9 Spår för isolerplatta aj Lysdioder för kanaltillstånd (gröna) 8 7 Fig. 1/3: Indikerings- och anslutningselement (exempel M12-anslutningsblock) Använd märkskyltarna IBS 6x10 för adressmärkning. 1-5

26 1. Komponentöversikt 1.4 Kombination av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock Följande tabeller visar de tillåtna kombinationerna av CPX-P-I/O-moduler med CPX-P-anslutningsblock. Anslutningsblock Typ CPX-P-AB-4XM12-4POL 1) (4 M12-honkontakter, 4-poliga) CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS (4 M12-honkontakter, 4-poliga, mekaniskt kodade för typ A 2) ) CPX-P-AB-2XKL-8POL 1) (2 x COMBICON-stiftlister, 8-poliga) CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS (2x COMBICON-stiftlister, 8-poliga, mekaniskt kodade för typ A 2) ) CPX-P-moduler CPX-P-8DE-N (Åtta digitala Namur-ingångar kodstift typ B) CPX-P-8DE-N-IS (Åtta digitala Namur-ingångar kodstift typ A) Kan kombineras Otillåtet (får inte kombineras!) 1) Mekaniskt kodad för fabriksmonterade CPX-terminaler (kodstycke för kodstift typ B) 2) Mekaniskt kodad på fabriken (kodstycke för kodstift typ A) Tab. 1/2: Tillåtna kombinationer För att förhindra tilldelningsfel är CPX-P-anslutningsblock till fabriksmonterade CPX-P-terminaler alltid utrustade med ett kodstycke och därigenom mekaniskt kodade. CPX-P-anslutningsblock och CPX-P-moduler för egensäkra elkretsar har dessutom blå märkning. Mer information om mekanisk kodning avsnitt och

27 1. Komponentöversikt 1.5 Anvisningar om ledningsanslutning I/O-ledningar för digitala signaler Välj en lämplig skärmad kabel för ledningsinstallation för fältenheter enligt de rådande villkoren på användningsplatsen. Den möjliga kabellängden beror på olika faktorer. Beakta bl.a.: motståndet i kabeln övergångsmotståndet vid kopplingspunkterna modulernas och de anslutna sensorernas elektriska märkvärden. Den högsta tillåtna sensorledningslängden är 200 m (vid minst 0,1424 mm², motstånd < 50 Ω för total ledningslängd). Genom att använda partvinnade kablar ökar sensorledningarnas EMC-immunitet. Skärmfäste och skärmjord Klämanslutningsblock CPX-P-AB-2xKL-8POL-... Dessa anslutningsblock har ingen anslutning för kabelskärmen. Ett skärmfäste eller en jordning (potentialutjämning) ska monteras separat. M12-anslutningsblock CPX-P-AB-4xM12-4POL-... Med dessa anslutningsblock kan metallgängan användas som skärmfäste om motsvarande kontaktdon används. Skärmfästet är kapacitivt skilt från potentialutjämningen. Ska skärmen jordas på modulsidan, krävs en separat installation för detta. Om de nationella bestämmelserna i kombination mellan potentialutjämningskonceptet på installationsplatsen tillåter det, ska kabelskärmen endast jordas på en plats. 1-7

28 1. Komponentöversikt Montera och demontera ledningen Följ det högsta tillåtna antalet inkopplingscykler och monteringsprocedurer för de komponenter som används ( tekniska data i bilaga A). M12-anslutningsblock CPX-P-AB-4xM12-4POL- För att uppnå kapslingsklass IP 65 för färdigmonterade moduler med M12-anslutningsblock: Använd endast lämpliga kontaktdon för anslutningen. Kontaktdon från Festos tillbehörsprogram är lämpliga ( Dra åt kontaktdonens överfallsmuttrar åtdragningsmoment: 0,5 Nm. Förslut oanvända honkontakter med skyddskåpor ISK-M12 (tillbehör) åtdragningsmoment: 0,5 Nm. Klämanslutningsblock CPX-P-AB-2xKL-8POL- För att säkerställa en säker kontakt med dessa anslutningsblock: Använd endast lämpliga kopplingslister för anslutningen. Kontaktdon och kopplingslister ur Festos tillbehörsprogram är lämpliga ( För kontaktdon med skruvklämteknik: använd lämpliga ändhylsor för anslutning. Anslut endast en ledare på fjäderklämma resp. skruvklämma. 1-8

29 1. Komponentöversikt Specifikation för kabelklämmorna Fjäderklämma NECU-L3G8-C1- Ledararea med ändhylsa [mm²] 0,25 till 2,5 Två ledare med samma area [mm²] 0,5 till 1,5 Avisoleringslängd [mm] 10 Tab. 1/3: Specifikation för fjäderklämma Skruvklämma NECU-L3G8-C2- Ledararea med ändhylsa [mm²] 0,25 till 2,5 Två ledare med samma area [mm²] 0,25 till 1,0 Avisoleringslängd [mm] 10 Tab. 1/4: Specifikation för skruvklämma 1-9

30 1. Komponentöversikt För montering och demontering av ledare i fjäderklämblock: Information Om en skruvmejsel trycks in i klämöppningen kan klämman skadas. Stick endast in ledare i klämöppningen. 1 Skruvmejsel, klinga 2,5x0,4 mm Kabel 3 Lossning 4 Klämöppning för införing av ledare Fig. 1/4: Montering och demontering av anslutningskablarna 1. Håll upplåsningsstiftet 3 intryckt med en skruvmejsel 1 ( Fig. 1/4). Klämman öppnas. 2. Stick in kabelns tråd i klämöppningen 4 ända till anslaget. 3. Ta bort trycket från upplåsningsstiftet. Därigenom blir tråden ordentligt fastklämd. 1-10

31 1. Komponentöversikt För montering och demontering av ledare i skruvklämblock: 1 Skruvmejsel, klinga 2,5x0,4 mm Kabel 3 Klämöppning för införing av ledare 1 3 Fig. 1/5: Montering och demontering av ledarna 1. Lossa den aktuella skruvklämman med en skruvmejsel. Klämman öppnas. 2. När klämman är öppen kan du sticka in och dra ut ledaren i/ur klämöppningen. 3. Skruva fast klämman med en skruvmejsel åtdragningsmoment 0,5 till 0,6 Nm. Ledaren är sedan ordentligt fastklämd. Mekaniskt kodsystem för klämanslutning För att minska risken för anslutningsfel vid kommande installations- och underhållsarbeten, kan klämkontakterna kodas mekaniskt med hjälp av ett kodsystem. 1-11

32 1. Komponentöversikt Information Trots den mekaniska kodningen är felanslutningar ändå möjliga vid felaktig hantering. Märk upp enhetens anslutningar och ledningar (färgkoder och text) för att förhindra att anslutningarna blir inbördes förväxlade, i synnerhet att egensäkra elkretsar inte förväxlas med icke egensäkra elkretsar. Kodsystemet finns som tillval ( Kodsystemet består av kodflikar och kodprofiler. Du kan göra följande för varje kontakt: sätta en kodprofil i kontaktblockets spår och sticka in en kodflik i urtaget i kretskortskontakten. Om två kodelement kommer i kontakt med varandra vid ett kontaktställe, är inkopplingen av kontaktdonet mekaniskt låst vid detta ställe. 1-12

33 1. Komponentöversikt 1 Kontaktblock 2 Kodprofil 3 Kodflik 4 Kretskortskontakt Fig. 1/6: Sätta på en kodflik och en kodprofil Kontakter som inte är försedda med ett kodelement (kodprofil eller kodflik) bidrar inte till att förhindra anslutningsfel. Rekommendation: förse alla kontaktställen med kodelement antingen en kodprofil i kontaktblocket eller en kodflik i kretskortskontakten. Därigenom minskar risken för anslutningsfel. Bilaga A.2 beskriver ett lämpligt tillvägagångssätt vid kodning. 1-13

34 1. Komponentöversikt 1-14

35 Montering Kapitel 2 Montering 2-1

36 2. Montering Innehållsförteckning 2. Montering och demontering Allmän information om montering och demontering Montering och demontering Koda ett anslutningsblock mekaniskt Ta bort kodstycket ur anslutningsblocket Montera och demontera modulerna och anslutningsblocken Montera och demontera isolerplattan

37 2. Montering 2.1 Allmän information om montering och demontering Information Felaktig hantering kan leda till skador på elektronikmodulerna. Koppla från matningsspänningen innan monterings- och installationsarbeten påbörjas. Koppla inte till den elektriska spänningsförsörjningen förrän produkten är färdigmonterad och alla installationsarbeten är avslutade. 2.2 Montering och demontering Information Elektronikmodulerna innehåller elektrostatiskt ömtåliga komponenter. Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter. Se till att du inte är elektrostatiskt laddad före montering och demontering av komponenter. På så sätt skyddas komponenterna mot elektrostatisk urladdning. 2-3

38 2. Montering Uppbyggnad av den elektriska sidan av CPX-terminalen (-P) När en CPX-terminal (-P) sätts samman måste följande ordning följas på den elektriska sidan ( även Fig. 2/1): Ordningsföljd från vänster till höger Snabbhandledning Anslutnin gsområde Vänster ändplatta Modul m 3) Modulblock 1: bussnod 1) monterad på kopplingsblock 2) eller CPX-I/O-moduler monterade på Modul m 3) kopplingsblocket 2) efter behov Vänster husgavel Bussnoden och CPX-I/O-modulerna ska sättas ihop som block och monteras på vänstra sidan för icke egensäkra elkretsar Modul m 3) Modul m 3) Modulblock 2: CPX-P-moduler för icke egensäker kabelinstallation på kopplingsblocken 2) efter behov CPX-P-moduler för icke egensäker kabelinstallation ska sättas ihop till block och monteras omedelbart till höger bredvid modulblocket med bussnoden (1). Isolerplatta 4) Isolerplatta mellan anslutningsområdet för egensäkra och icke egensäkra elkretsar (förutsatt att det finns ett anslutningsområde för egensäkra elkretsar) Modul m 3) Modul m 3) Modulblock 3: CPX-P-moduler för icke egensäker kabelinstallation monterade på kopplingsblocken 2) efter behov CPX-P-moduler i utförande...-is måste sättas ihop blockvis på högra sidan för egensäkra elkretsar Höger ändplatta eller pneumatikgränssnitt Husgavel eller pneumatikgränssnitt för sammankoppling med andra pneumatikmoduler (efter behov) 1) Även CPX-FEC i driftsättet Remote I/O Ethernet (Modbus/TCP) 2) Endast kopplingsblock i metallutförande är tillåtna. Kopplingsblock med extramatning kan endast placeras till höger om systemmatningen. 3) m = Modulnummer (stigande från vänster till höger max. tio moduler inkl. bussnod) 4) För att det nödvändiga säkerhetsavståndet ska hållas inom områden med explosionsrisk Tab. 2/1: Uppbyggnad av den elektriska sidan av CPX-terminalen (-P) 2-4

CPX-terminal. Bussnod CPX-FB38. Elektronikmanual. Nätverksprotokoll EtherCAT. Manual 562529 sv 1301a [8024391]

CPX-terminal. Bussnod CPX-FB38. Elektronikmanual. Nätverksprotokoll EtherCAT. Manual 562529 sv 1301a [8024391] CPX-terminal Bussnod CPX-FB38 Elektronikmanual Nätverksprotokoll EtherCAT Manual 562529 sv 1301a [8024391] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original... de Utgåva... sv 1301a Beteckning... P.BE-CPX-FB38-SV

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Bussnod CPX-FB36. Elektronikmanual. Bussnod. Nätverks-protokoll EtherNet/IP Modbus TCP. Industrial-Ethernet 2-portars.

Bussnod CPX-FB36. Elektronikmanual. Bussnod. Nätverks-protokoll EtherNet/IP Modbus TCP. Industrial-Ethernet 2-portars. Terminal CPX Bussnod CPX-FB36 Elektronikmanual Bussnod Nätverks-protokoll EtherNet/IP Modbus TCP Industrial-Ethernet 2-portars 8024085 sv 1309NH Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL Art. 5462 Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY Satsen innehåller Anslutning Anslutningskabel för alla moduler med telefonkontakt. + 30 Anslutning till alla larmsystems

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

1 ALLMÄNT... 2 2 FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER... 2

1 ALLMÄNT... 2 2 FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER... 2 ACX32 Monteringsanvisning tillbehör Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 2 2 FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER... 2 3 MONTERING AV RCC... 2 3.1 UTGÅNGSLÄGE...2 3.2 AVLÄGSNA KÅPA...3 3.3 ANSLUT COMPACT FLASH

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem IBScontrol Intelligent Battery Management System Innehållsförteckning SV Svenska Allmänna Anvisningar... 3 Leveransomfattning... 4 Utbyggnadssats...

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS15, snabbanslutning rör Ø 6x1, 8x1 mm eller 5/16 och 1/ 4 tum

5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS15, snabbanslutning rör Ø 6x1, 8x1 mm eller 5/16 och 1/ 4 tum Electric Drives and Controls Hydralics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service 5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS5, snabbanslutning rör Ø 6x, 8x mm eller 5/6 och / 4 tum Technical data

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort HEAD OFFICE TELEPHONE EXCHANGE TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO VAT nr TILLGÄNGLIGHETEN 3, 417 01 GÖTEBORG INT +46 31 760 70 00 INT +46 31 51 05 60 510-7107 SE556100100801

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer