CPX-P terminal. Beskrivning. I-moduler CPX-P-8DE-N. Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL- [ ] sv 1504a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CPX-P terminal. Beskrivning. I-moduler CPX-P-8DE-N. Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL- [8046083] sv 1504a"

Transkript

1 CPX-P terminal I-moduler CPX-P-8DE-N Beskrivning I-moduler CPX-P-8DE-N Anslutningsblock CPX-P-AB-4XM12- CPX-P-AB-2XKL sv 1504a [ ]

2

3 Installation Original... de Utgåva... sv 1504a Beteckning... P.BE-CPX-P-EA-SV Artikelnr (Festo AG & Co., D Esslingen, 2012) Webbplats: E-post: Detta dokument får inte utan vårt tillstånd utlämnas till obehöriga eller kopieras, ej heller får dess innehåll delges obehöriga eller utnyttjas. Överträdelse medför skadeståndskrav. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten att inlämna patent-, bruksmönster- eller mönsteransökningar. I

4 Installation DeviceNet, Modbus, PROFIBUS, PROFINET SPEEDCON och Torx är registrerade varumärken för respektive innehavare i vissa länder. II

5 Installation Innehållsförteckning Viktig användarinformation... Allmänna säkerhetsanvisningar... Avsedd användning... Förutsägbar felanvändning... Förutsättningar för användning av produkten... Målgrupp... Service... Anvisningar till denna manual... CPX-P-moduler och CPX-terminaler av modell P... Översikt CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock... Typskylt för CPX-P-anslutningsblocken och CPX-P-modulerna... Produktspecifika termer och förkortningar... V VII VIII X XI XI XI XII XIII XV XVI XVII 1. Översikt och anslutningsteknik CPX-P-modulernas uppbyggnad CPX-P-modulernas anslutningsblock Indikerings- och anslutningselement Kombination av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock Anvisningar om ledningsanslutning Montering och demontering Allmän information om montering och demontering Montering och demontering Koda ett anslutningsblock mekaniskt Ta bort kodstycket ur anslutningsblocket Montera och demontera modulerna och anslutningsblocken Montera och demontera isolerplattan Ingångsmodul CPX-P-8DE-N Funktioner i ingångsmodulen CPX-P-8DE-N Installation Ställa in miniatyrbrytaren III

6 Installation Stiftkonfiguration CPX-P-8DE-N Kopplingsexempel CPX-P-8DE-N Anvisningar för idrifttagning Behandling av I/O-signaler standardprocessbild Behandling av I/O-signaler utökad processbild Val av driftsätt Driftsätt A digital ingång Driftsätt B Räknare Driftsätt C, D frekvensmätning Modulparametrar CPX-P-8DE-N Anvisningar för att undvika parametreringsfel I-modulens modulparametrar CPX-P-8DE-N.. i detalj Parametrering och signalindikering med handterminalen (MMI) Diagnos Ingångsmodulens felmeddelanden CPX-P-8DE-N Lysdiodsindikering Anvisningar för parametrering av I-modulen CPX-P-8DE-N Beteende under tillkopplingsfasen (startfas) Normalt drifttillstånd Beteende vid fel Diagnos via fältbuss eller nätverk Diagnos med handterminalen CPX-MMI A. Teknisk bilaga... A-1 A.1 Tekniska data... A-3 A.1.1 Tekniska data för CPX-P-anslutningsblock... A-4 A.1.2 Tekniska data CPX-P-8DE-N A-5 A.2 Kodningsförslag för CPX-P-modulernas klämanslutning... A-9 B. Index... B-1 IV

7 Installation Viktig användarinformation Riskkategorier Denna manual innehåller information om risker som kan uppstå om produkten inte används på rätt sätt. Informationen markeras med signalord (Varning, Observera osv.) och symboler. Texten visas mot grå bakgrund och markeras även med en symbol. Följande riskinformation finns: Varning... betyder att det finns risk för allvarliga personskador eller materiella skador om anvisningarna inte följs. Observera... betyder att det finns risk för personskador eller materiella skador om anvisningarna inte följs. Information... betyder att det finns risk för materiella skador om anvisningarna inte följs. Dessutom markerar följande symbol de textavsnitt som beskriver arbetsmoment med elektrostatiskt ömtåliga komponenter: Elektrostatiskt känsliga komponenter: Felaktig hantering kan skada komponenterna. V

8 Installation Särskild information Följande symboler markerar textavsnitt som innehåller särskild information. Symboler Information: Rekommendationer, tips och hänvisningar till andra informationskällor. Tillbehör: Uppgifter om nödvändiga eller praktiska tillbehör till produkten från Festo. Miljö: Information om miljöskonande användning av produkter från Festo. Textmarkeringar Punkter markerar arbetsmoment som kan utföras i valfri ordningsföljd. 1. Siffror markerar arbetsmoment som måste utföras i en angiven ordningsföljd. Tankstreck markerar allmänna uppräkningar. VI

9 Installation Allmänna säkerhetsanvisningar Information Elektronikmodulerna innehåller elektrostatiskt ömtåliga komponenter. Felaktig hantering kan leda till skador på elektronikmodulerna. Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter. Se till att du inte är elektrostatiskt laddad före montering och demontering av komponenter. På så sätt skyddas komponenterna mot urladdning av statisk elektricitet. Följ föreskrifterna för elektrisk försörjning av CPX-terminaler i CPX-systembeskrivningen (Protective Extra-Low Voltage, PELV). VII

10 Installation Avsedd användning De CPX-P-moduler som beskrivs i den här manualen är endast avsedda för användning i CPX-terminalen av modell P från Festo. CPX-P-modulerna ska användas på följande sätt: På avsett sätt I tekniskt felfritt skick I originalskick utan egna modifieringar Endast i kombination med komponenter som är godkända för CPX-terminaler av modell P ( Inom de gränsvärden för produkten som definieras i de tekniska data ( bilaga A.1) inom processindustrin och för industriellt bruk. Beakta uppgifterna i den tillhörande specialdokumentationen för produktuföranden med tillhörande godkännanden och certifikat ( produktpåskrift) i områden med explosionsrisk ( Downloads Anwenderdokumentation). Vid anslutning av vanliga tillbehörskomponenter som t.ex. Namur-sensorer och kontakter ska de angivna gränsvärdena för moment, temperatur, elektriska data osv. följas. Ta hänsyn till de lagbestämmelser som gäller på bestämmelseorten samt: föreskrifter och standarder, regler från testorgan och försäkringsbolag, nationella bestämmelser. VIII

11 Installation Regler för produktuppbyggnad Aktuell och utförlig information om vilka komponenter och moduler som är godkända för uppbyggnad av CPX-terminaler av modell P hittar du i vår katalog ( Information om vilka komponenter som regleras av specifika godkännanden hittar du i den tillhörande specialdokumentationen ( Downloads Anwenderdokumentation). CPX-P-moduler får endast användas med CPX-EA-moduler och bussnoder som är avsedda för CPX-terminaler av modell P. Följande pneumatikmoduler och CPX-EA-moduler får användas med CPX-P-moduler: Moduler MPA-S CPX-2AA-U-I CPX-4DA CPX-8DA CPX-4AE-U-I CPX-8DE CPX-8NDE CPX-8DE-N CPX-8DE-N-IS CPX-16DE Snabbhandledning Pneumatikmoduler Utgångsmodul, två analoga utgångar Utgångsmodul, fyra digitala utgångar Utgångsmodul, åtta digitala utgångar Ingångsmodul, fyra analoga ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, åtta digitala ingångar Ingångsmodul, sexton digitala ingångar Tab. 0/1: Godkända pneumatik- och CPX-EA-moduler Alla tillgängliga anslutningsblock är inte godkända för CPX-terminaler av modell P. Välj endast anslutningsblock ur vår katalog som är tillåtna för denna produktmodell för uppbyggnad av CPX-terminaler av modell P ( IX

12 Installation Följande CPX-bussnoder och CPX-FEC med de revisioner som anges här krävs för drift av CPX-P-moduler: CPX bussnod/cpx FEC Nödvändig revision 1) CPX FB11 (DeviceNet) fr.o.m. rev 23 CPX FB13 (PROFIBUS) fr.o.m. rev 28 CPX FB32 (EtherNet/IP) fr.o.m. rev 18 CPX FB33 (PROFINET IO) fr.o.m. rev 20 CPX FEC 2) (Modbus/TCP) fr.o.m. rev 21 1) Revision (rev) se typskylt 2) Endast i driftsättet Remote I/O Ethernet Tab. 0/2: Revisioner av bussnoderna Aktuell information om tillåtna komponenter, moduler och bussnoder för CPX-terminaler av modell P hittar du i vår katalog ( Förutsägbar felanvändning Drift av CPX-P-moduler är inte godkänd i kombination med inkompatibla kopplingsblock (t.ex. kopplingsblock i plastutförande CPX-GE-EV- ). Drift av CPX-P-moduler i kombination med pneumatikmoduler, CPX-EA-moduler och bussnoder som inte är godkända för användning med CPX-P-moduler är inte tillåten ( Drift av CPX-P-moduler i utförande för egensäkra strömkretsar med anslutningsblock för ej egensäkra strömkretsar är inte tillåten. X

13 Installation Drift av CPX-P-moduler i utförande för ej egensäkra strömkretsar med anslutningsblock för egensäkra strömkretsar är inte tillåten. Drift av CPX-P-moduler i standardmodeller av CPX-terminalen är inte tillåten. Förutsättningar för användning av produkten Jämför gränsvärdena i den här manualen med de som gäller för det aktuella användningsfallet (t.ex. kraft, moment, temperatur, spänning osv.). Ta hänsyn till rådande omgivningsförhållanden på användningsplatsen. Följ föreskrifterna från yrkesorganisationen, den tekniska kontrollorganisationen, VDE eller motsvarande nationella bestämmelser. Förpackningarna kan återvinnas (undantag: oljepapper = restavfall). Använd produkterna i originalskick utan egna ändringar. Stäng av drift- och lastspänningsförsörjningen innan montering, installation och underhåll påbörjas. Målgrupp Denna manual vänder sig endast till utbildad fackpersonal inom styr- och automatiseringsteknik som är förtrogen med installation och drift av styrsystem. Service Kontakta närmaste Festo-serviceavdelning vid tekniska problem. XI

14 Installation Anvisningar till denna manual Den här manualen innehåller allmän, grundläggande information om funktionssätt, montering och installation av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock. Beakta uppgifterna i den tillhörande specialdokumentationen för produktuföranden med tillhörande godkännanden och certifikat ( produktpåskrift) i områden med explosionsrisk. Allmän, grundläggande information om funktionssätt, montering, installation och idrifttagning av CPX-terminaler finns i CPX-systemmanualen (P.BE-CPX-SYS-...). Speciell information om idrifttagning, parametrering och diagnos av en CPX-terminal med aktuell bussnod finns i motsvarande bussnodsmanual. Information om övriga CPX-moduler finns i manualen till respektive modul. En strukturell översikt av användardokumentationen till CPX-terminalen hittar du i CPX-systemmanualen (P.BE-CPX-SYS...). Konventioner Modulernas specifika parametrar beskrivs i de enskilda kapitlen. På en handterminal typ CPX-MMI-1 är dessa parametrar på engelska. [...] I den här manualen återges alla data och parametrar som står på engelska i handterminalen inom hakparentes, t.ex. [Debounce time]. Bredvid står en översättning av begreppet, t.ex.: Filtertid [Debounce time]. XII

15 Installation CPX-P-moduler och CPX-terminaler av modell P Beroende på utförande är CPX-P-moduler lämpliga för uppbyggnad av egensäkra eller ej egensäkra elkretsar. Det innebär att fältenheterna både kan användas i säkra miljöer och i miljöer med explosionsrisk tillsammans med en CPX-terminal av modell P. 1 I/O-modul för icke egensäkra elkretsar 3 2 I/O-modul för egensäkra elkretsar 3 Överordnat system 4 4 Industrial Ethernet/buss 5 T.ex. miljöer utan explosionsrisk; icke egensäkra elkretsar Zon 0/20 eller 1/21 enligt ATEX; egensäkra elkretsar eller likvärdiga brandskyddsåtgä rder krävs 5 6 Fig. 0/1: Uppbyggnad av egensäkra och ej egensäkra elkretsar med CPX-terminalen modell P (exempel 1 CPX-bussnod för Ethernet/IP) XIII

16 Installation CPX-terminaler av modell P utrustas enligt kundens önskemål med olika elektriska moduler och pneumatiska moduler (ventiler). Illustrationerna av CPX-terminaler i denna manual kan därför avvika från den utrustning som du använder. CPX-terminalens elektriska och pneumatiska sida kan anpassas efter många olika krav. Den elektriska sidan kan utrustas med olika elektriska CPX-moduler, som t.ex. CPX-bussnod, digitala och analoga I/O-moduler osv. Observera att endast de komponenter som sitter i den aktuella CPX-P-lådan (I/O-moduler, bussnoder, anslutningsoch kopplingsblock) är tillåtna tillsammans med CPX-P-modulerna. Du hittar detaljerad information om tillåtna komponenter under XIV

17 Installation Översikt CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock För CPX-terminalen av modell P är följande CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock tillgängliga: Typ Modulkod 1) Beskrivning CPX-P-8DE-N P8DI-N Ingångsmodul med åtta digitala Namur-ingångar för ej egensäker installation CPX-P-8DE-N-IS P8DI-N Ingångsmodul med åtta digitala Namur-ingångar för egensäker installation 1) I monterat tillstånd är modulkoden och i modell...-is den blåa märkningen synlig i anslutningsblockets inspektionsfönster ( Fig. 1/3). Tab. 0/3: CPX-P-moduler Typ CPX-P-AB-4XM12-4POL CPX-P-AB-2XKL-8POL CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS Beskrivning M12-anslutningsblock för ej egensäker installation av CPX-P-moduler 1) Klämanslutningsblock för ej egensäker installation av CPX-P-moduler 1) M12-anslutningsblock för egensäker installation av ingångsmodulen CPX-P-8DE-N-IS 1) Klämanslutningsblock för egensäker installation av ingångsmodulen CPX-P-8DE-N-IS 1) 1) Kombinationsregler avsnitt 1.4 Tab. 0/4: CPX-P-anslutningsblock Ytterligare CPX-P-moduler och anslutningsblock är planerade. CPX-EA-moduler som är godkända för CPX-terminaler av variant P hittar du på XV

18 Installation För utförande -IS i kombination med områden med explosionsrisk ska den specialdokumentation Downloads Anwenderdokumentation som gäller för det aktuella användningsfallet beaktas. Typskylt för CPX-P-anslutningsblocken och CPX-P-modulerna Beroende på typ är CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock antingen lämpliga för uppbyggnad av egensäkra elkretsar eller bara för uppbyggnad av icke egensäkra elkretsar. Alla produktvarianter är märkta med en typskylt av standardtyp. Produktvarianter för uppbyggnad av egensäkra elkretsar (utförande...-is) har även: en produktpåskrift som beskriver godkännandet en blå färgkodning en mekanisk kodning med ett fabriksmonterat kodstycke. Beakta uppgifterna i den tillhörande specialdokumentationen för produktuföranden med tillhörande godkännanden och certifikat i områden med explosionsrisk. XVI

19 Installation Produktspecifika termer och förkortningar I denna manual används följande produktspecifika förkortningar: Term/förkortning Bussnod CP CPX-EA-moduler CPX-P-moduler CPX-buss CPX-terminal, variant P CPX-terminal (-P) DIL-omkopplare Egensäkra elkretsar Ex-område I I-modul I/O-moduler I/O:er Kopplingsblock MPA-ventilterminal Betydelse Upprättar anslutning till specifika bussar. Leder styrsignaler vidare till de anslutna modulerna och övervakar deras funktion. Compact Performance Samlingsbegrepp för CPX-moduler som ger tillgång till in- och utgångar och kan integreras i en CPX-terminal. Samlingsbegrepp för moduler som är speciellt utvecklade för CPX-terminaler av variant P. Via denna databuss kommunicerar CPX-modulerna med varandra och försörjs med nödvändig matningsspänning. Modulbaserad elektrisk terminal som är särskilt lämplig för användning inom processindustrin (finns som egensäkra elektronikmoduler). Dual-In-Line-omkopplare består oftast av flera omkopplarelement för inställning. Elkretsar som vid drift eller bestämda fel under definierade kontrollvillkor avger så lite energi att en specifik explosionsfarlig atmosfär inte kan antändas. Område med explosionsrisk Ingång CPX-ingångsmodul Samlingsbegrepp för de CPX-moduler som tillhandahåller in- och utgångar (CPX-in- och utgångsmoduler). In- och utgångar Husunderdel till en modul/ett block för elektrisk koppling av modulen till terminalen. Ventilterminal med modulära anslutningsplattor (Varianterna MPA-S, MPA-F och MPA-L) XVII

20 Installation Term/förkortning Mekaniskt kopplade kontakter NAMUR-sensorer O O-modul PBI PBU Pneumatikgränssnitt Processbild Betydelse För en mekaniskt kopplad kontakt kopplas ett motstånd parallellt med kontakten. Då undviks en ledarbrottssignal när kontakten är öppen. Sensorer som motsvarar specifikationerna från NAMUR (tidigare Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik inom den kemiska industrin) Utgång CPX-utgångsmodul Processbild Ingångar ( processbild) Processbild Utgångar ( processbild) Pneumatikgränssnittet är gränssnittet mellan den modulära elektriska periferin och pneumatiken. Processbilden är en del av ett styrsystems systemminne. När det cykliska programmet startar överförs ingångsmodulernas signaltillstånd till ingångarnas processbild (PBI). I slutet av det cykliska programmet överförs utgångarnas processbild (PBU) som signaltillstånd till utgångskomponentgrupperna. Tab. 0/5: Produktspecifika termer och förkortningar XVIII

21 Komponentöversikt Kapitel 1 Komponentöversikt 1-1

22 1. Komponentöversikt Innehållsförteckning 1. Översikt och anslutningsteknik CPX-P-modulernas uppbyggnad CPX-P-modulernas anslutningsblock Indikerings- och anslutningselement Kombination av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock Anvisningar om ledningsanslutning

23 1. Komponentöversikt 1.1 CPX-P-modulernas uppbyggnad Elektriska CPX-P-moduler är modulärt uppbyggda och består av följande delar: 1 Anslutningsblock, här M12-anslutnings block*) 2 Elektronikmodul CPX-P-...*) 3 Kopplingsblock med kontaktskenor (metallutförande) *) 1 2 *) Exempel 3 Fig. 1/1: De elektriska CPX-P-modulernas uppbyggnad Modulbeståndsdelar Anslutningsblock Elektronikmodul Kopplingsblock i metallutförande Beskrivning Valbar husöverdel som tillhandahåller de nödvändiga anslutningarna för fältenheter. Innehåller modulens elektroniska komponenter. Den är ansluten till kopplingsblocket och anslutningsblocket via elektriska insticksanslutningar. Husunderdelen kopplar ihop modulerna elektriskt och mekaniskt. Kopplingsblocken leder matnings- och lastspänningen vidare till angränsande moduler. Bestämda varianter kan användas för anslutning till matnings- och/eller lastspänningens matning. Dessutom ger kopplingsblocken möjlighet att sätta fast hela CPX-terminalen (-P) (se CPX-systembeskrivningen). Tab. 1/1: Beståndsdelar i CPX-P-moduler 1-3

24 1. Komponentöversikt 1.2 CPX-P-modulernas anslutningsblock För CPX-P-moduler kan följande anslutningsblock användas för den elektriska inkopplingen av fältenheter: Anslutningsblock Typ Beskrivning 1) CPX-P-AB-4XM12-4POL CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS CPX-P- AB-2XKL-8POL CPX-P-AB-2XKL- 8POL-8DE-N-IS M12-anslutningsblock: endast lämplig för icke egensäkra installationer (utan blå märkning) 4 M12-honkontakter, 4-poliga Avskärmning möjlig genom metallgänga gör det möjligt att använda konventionella runda M12X1-stickkontakter och runda SPEEDCON M12-stickkontakter som CPX-P-AB-4xM12-4pol, men: kan bara kombineras med CPX-P-8DE-N-IS Endast anslutningsteknik enligt specialdokumentation ATEX är tillåten! endast lämplig för egensäkra installationer (med blå märkning) 2) Isolerplatta krävs 3) Anslutningsblock för klämmor: endast lämplig för icke egensäkra installationer (utan blå märkning) med 2x COMBICON-stiftlister, 8-poliga (2x 8-poliga) Kontaktdon med fjäderbelastning och skruvklämmor kan användas som CPX-P-AB-2xKL-8pol, men: kan bara kombineras med CPX-P-8DE-N-IS Endast anslutningsteknik enligt specialdokumentation ATEX är tillåten! endast lämplig för egensäkra installationer (med blå märkning) 2) Isolerplatta krävs 3) 1) Tekniska data i detalj avsnitt A.1.1 2) För uppbyggnad av egensäkra elkretsar 3) För att säkerhetsavståndet (50 mm) mellan blanka, ledande element i icke egensäkra elkretsar och anslutningsområdet för egensäkra elkretsar (IS) ska hållas ( Tillbehör) Fig. 1/2: CPX-P-modulernas anslutningsteknik 1-4

25 1. Komponentöversikt 1.3 Indikerings- och anslutningselement I alla CPX-P-moduler syns lysdioderna och modulkoderna genom anslutningslockets genomskinliga kåpa. CPX-P-modulerna har följande indikerings- och anslutningselement: 1 Modulens märkning (t.ex. P8DI-N = åtta digitala ingångar, Namur-typ CPX-P-8DE-N-...) Anslutningslockets typskylt 3 Lysdiod för modulfel (röd) 4 Lysdioder för kanalfel (röda) 5 Endast egensäkert utförande (-IS): blå märkning 6 Elektriska anslutningar (här M12-anslutning) 7 Endast utförande...-is: godkännandeskylt aj Märkningsfält 9 Spår för isolerplatta aj Lysdioder för kanaltillstånd (gröna) 8 7 Fig. 1/3: Indikerings- och anslutningselement (exempel M12-anslutningsblock) Använd märkskyltarna IBS 6x10 för adressmärkning. 1-5

26 1. Komponentöversikt 1.4 Kombination av CPX-P-moduler och CPX-P-anslutningsblock Följande tabeller visar de tillåtna kombinationerna av CPX-P-I/O-moduler med CPX-P-anslutningsblock. Anslutningsblock Typ CPX-P-AB-4XM12-4POL 1) (4 M12-honkontakter, 4-poliga) CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS (4 M12-honkontakter, 4-poliga, mekaniskt kodade för typ A 2) ) CPX-P-AB-2XKL-8POL 1) (2 x COMBICON-stiftlister, 8-poliga) CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS (2x COMBICON-stiftlister, 8-poliga, mekaniskt kodade för typ A 2) ) CPX-P-moduler CPX-P-8DE-N (Åtta digitala Namur-ingångar kodstift typ B) CPX-P-8DE-N-IS (Åtta digitala Namur-ingångar kodstift typ A) Kan kombineras Otillåtet (får inte kombineras!) 1) Mekaniskt kodad för fabriksmonterade CPX-terminaler (kodstycke för kodstift typ B) 2) Mekaniskt kodad på fabriken (kodstycke för kodstift typ A) Tab. 1/2: Tillåtna kombinationer För att förhindra tilldelningsfel är CPX-P-anslutningsblock till fabriksmonterade CPX-P-terminaler alltid utrustade med ett kodstycke och därigenom mekaniskt kodade. CPX-P-anslutningsblock och CPX-P-moduler för egensäkra elkretsar har dessutom blå märkning. Mer information om mekanisk kodning avsnitt och

27 1. Komponentöversikt 1.5 Anvisningar om ledningsanslutning I/O-ledningar för digitala signaler Välj en lämplig skärmad kabel för ledningsinstallation för fältenheter enligt de rådande villkoren på användningsplatsen. Den möjliga kabellängden beror på olika faktorer. Beakta bl.a.: motståndet i kabeln övergångsmotståndet vid kopplingspunkterna modulernas och de anslutna sensorernas elektriska märkvärden. Den högsta tillåtna sensorledningslängden är 200 m (vid minst 0,1424 mm², motstånd < 50 Ω för total ledningslängd). Genom att använda partvinnade kablar ökar sensorledningarnas EMC-immunitet. Skärmfäste och skärmjord Klämanslutningsblock CPX-P-AB-2xKL-8POL-... Dessa anslutningsblock har ingen anslutning för kabelskärmen. Ett skärmfäste eller en jordning (potentialutjämning) ska monteras separat. M12-anslutningsblock CPX-P-AB-4xM12-4POL-... Med dessa anslutningsblock kan metallgängan användas som skärmfäste om motsvarande kontaktdon används. Skärmfästet är kapacitivt skilt från potentialutjämningen. Ska skärmen jordas på modulsidan, krävs en separat installation för detta. Om de nationella bestämmelserna i kombination mellan potentialutjämningskonceptet på installationsplatsen tillåter det, ska kabelskärmen endast jordas på en plats. 1-7

28 1. Komponentöversikt Montera och demontera ledningen Följ det högsta tillåtna antalet inkopplingscykler och monteringsprocedurer för de komponenter som används ( tekniska data i bilaga A). M12-anslutningsblock CPX-P-AB-4xM12-4POL- För att uppnå kapslingsklass IP 65 för färdigmonterade moduler med M12-anslutningsblock: Använd endast lämpliga kontaktdon för anslutningen. Kontaktdon från Festos tillbehörsprogram är lämpliga ( Dra åt kontaktdonens överfallsmuttrar åtdragningsmoment: 0,5 Nm. Förslut oanvända honkontakter med skyddskåpor ISK-M12 (tillbehör) åtdragningsmoment: 0,5 Nm. Klämanslutningsblock CPX-P-AB-2xKL-8POL- För att säkerställa en säker kontakt med dessa anslutningsblock: Använd endast lämpliga kopplingslister för anslutningen. Kontaktdon och kopplingslister ur Festos tillbehörsprogram är lämpliga ( För kontaktdon med skruvklämteknik: använd lämpliga ändhylsor för anslutning. Anslut endast en ledare på fjäderklämma resp. skruvklämma. 1-8

29 1. Komponentöversikt Specifikation för kabelklämmorna Fjäderklämma NECU-L3G8-C1- Ledararea med ändhylsa [mm²] 0,25 till 2,5 Två ledare med samma area [mm²] 0,5 till 1,5 Avisoleringslängd [mm] 10 Tab. 1/3: Specifikation för fjäderklämma Skruvklämma NECU-L3G8-C2- Ledararea med ändhylsa [mm²] 0,25 till 2,5 Två ledare med samma area [mm²] 0,25 till 1,0 Avisoleringslängd [mm] 10 Tab. 1/4: Specifikation för skruvklämma 1-9

30 1. Komponentöversikt För montering och demontering av ledare i fjäderklämblock: Information Om en skruvmejsel trycks in i klämöppningen kan klämman skadas. Stick endast in ledare i klämöppningen. 1 Skruvmejsel, klinga 2,5x0,4 mm Kabel 3 Lossning 4 Klämöppning för införing av ledare Fig. 1/4: Montering och demontering av anslutningskablarna 1. Håll upplåsningsstiftet 3 intryckt med en skruvmejsel 1 ( Fig. 1/4). Klämman öppnas. 2. Stick in kabelns tråd i klämöppningen 4 ända till anslaget. 3. Ta bort trycket från upplåsningsstiftet. Därigenom blir tråden ordentligt fastklämd. 1-10

31 1. Komponentöversikt För montering och demontering av ledare i skruvklämblock: 1 Skruvmejsel, klinga 2,5x0,4 mm Kabel 3 Klämöppning för införing av ledare 1 3 Fig. 1/5: Montering och demontering av ledarna 1. Lossa den aktuella skruvklämman med en skruvmejsel. Klämman öppnas. 2. När klämman är öppen kan du sticka in och dra ut ledaren i/ur klämöppningen. 3. Skruva fast klämman med en skruvmejsel åtdragningsmoment 0,5 till 0,6 Nm. Ledaren är sedan ordentligt fastklämd. Mekaniskt kodsystem för klämanslutning För att minska risken för anslutningsfel vid kommande installations- och underhållsarbeten, kan klämkontakterna kodas mekaniskt med hjälp av ett kodsystem. 1-11

32 1. Komponentöversikt Information Trots den mekaniska kodningen är felanslutningar ändå möjliga vid felaktig hantering. Märk upp enhetens anslutningar och ledningar (färgkoder och text) för att förhindra att anslutningarna blir inbördes förväxlade, i synnerhet att egensäkra elkretsar inte förväxlas med icke egensäkra elkretsar. Kodsystemet finns som tillval ( Kodsystemet består av kodflikar och kodprofiler. Du kan göra följande för varje kontakt: sätta en kodprofil i kontaktblockets spår och sticka in en kodflik i urtaget i kretskortskontakten. Om två kodelement kommer i kontakt med varandra vid ett kontaktställe, är inkopplingen av kontaktdonet mekaniskt låst vid detta ställe. 1-12

33 1. Komponentöversikt 1 Kontaktblock 2 Kodprofil 3 Kodflik 4 Kretskortskontakt Fig. 1/6: Sätta på en kodflik och en kodprofil Kontakter som inte är försedda med ett kodelement (kodprofil eller kodflik) bidrar inte till att förhindra anslutningsfel. Rekommendation: förse alla kontaktställen med kodelement antingen en kodprofil i kontaktblocket eller en kodflik i kretskortskontakten. Därigenom minskar risken för anslutningsfel. Bilaga A.2 beskriver ett lämpligt tillvägagångssätt vid kodning. 1-13

34 1. Komponentöversikt 1-14

35 Montering Kapitel 2 Montering 2-1

36 2. Montering Innehållsförteckning 2. Montering och demontering Allmän information om montering och demontering Montering och demontering Koda ett anslutningsblock mekaniskt Ta bort kodstycket ur anslutningsblocket Montera och demontera modulerna och anslutningsblocken Montera och demontera isolerplattan

37 2. Montering 2.1 Allmän information om montering och demontering Information Felaktig hantering kan leda till skador på elektronikmodulerna. Koppla från matningsspänningen innan monterings- och installationsarbeten påbörjas. Koppla inte till den elektriska spänningsförsörjningen förrän produkten är färdigmonterad och alla installationsarbeten är avslutade. 2.2 Montering och demontering Information Elektronikmodulerna innehåller elektrostatiskt ömtåliga komponenter. Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter. Se till att du inte är elektrostatiskt laddad före montering och demontering av komponenter. På så sätt skyddas komponenterna mot elektrostatisk urladdning. 2-3

38 2. Montering Uppbyggnad av den elektriska sidan av CPX-terminalen (-P) När en CPX-terminal (-P) sätts samman måste följande ordning följas på den elektriska sidan ( även Fig. 2/1): Ordningsföljd från vänster till höger Snabbhandledning Anslutnin gsområde Vänster ändplatta Modul m 3) Modulblock 1: bussnod 1) monterad på kopplingsblock 2) eller CPX-I/O-moduler monterade på Modul m 3) kopplingsblocket 2) efter behov Vänster husgavel Bussnoden och CPX-I/O-modulerna ska sättas ihop som block och monteras på vänstra sidan för icke egensäkra elkretsar Modul m 3) Modul m 3) Modulblock 2: CPX-P-moduler för icke egensäker kabelinstallation på kopplingsblocken 2) efter behov CPX-P-moduler för icke egensäker kabelinstallation ska sättas ihop till block och monteras omedelbart till höger bredvid modulblocket med bussnoden (1). Isolerplatta 4) Isolerplatta mellan anslutningsområdet för egensäkra och icke egensäkra elkretsar (förutsatt att det finns ett anslutningsområde för egensäkra elkretsar) Modul m 3) Modul m 3) Modulblock 3: CPX-P-moduler för icke egensäker kabelinstallation monterade på kopplingsblocken 2) efter behov CPX-P-moduler i utförande...-is måste sättas ihop blockvis på högra sidan för egensäkra elkretsar Höger ändplatta eller pneumatikgränssnitt Husgavel eller pneumatikgränssnitt för sammankoppling med andra pneumatikmoduler (efter behov) 1) Även CPX-FEC i driftsättet Remote I/O Ethernet (Modbus/TCP) 2) Endast kopplingsblock i metallutförande är tillåtna. Kopplingsblock med extramatning kan endast placeras till höger om systemmatningen. 3) m = Modulnummer (stigande från vänster till höger max. tio moduler inkl. bussnod) 4) För att det nödvändiga säkerhetsavståndet ska hållas inom områden med explosionsrisk Tab. 2/1: Uppbyggnad av den elektriska sidan av CPX-terminalen (-P) 2-4

CPX-terminal. Manual Elektronik. Analoga CPX-I/O-moduler. I/O-moduler CPX-2AE-U-I CPX-4AE-U-I CPX-4AE-I CPX-4AE-T CPX-4AE-TC CPX-4AE-P CPX-2AA-U-I

CPX-terminal. Manual Elektronik. Analoga CPX-I/O-moduler. I/O-moduler CPX-2AE-U-I CPX-4AE-U-I CPX-4AE-I CPX-4AE-T CPX-4AE-TC CPX-4AE-P CPX-2AA-U-I CPX-terminal Manual Elektronik Analoga CPX-I/O-moduler I/O-moduler CPX-2AE-U-I CPX-4AE-U-I CPX-4AE-I CPX-4AE-T CPX-4AE-TC CPX-4AE-P CPX-2AA-U-I Anslutningslock CPX-AB-... CPX-M-... Manual 526 420 sv 1107f

Läs mer

CPX terminal. Manual elektronik. CPX I/O moduler, anslutningslock, pneumatikgräns. elektronikmoduler. Typer: CPX...DE... CPX...

CPX terminal. Manual elektronik. CPX I/O moduler, anslutningslock, pneumatikgräns. elektronikmoduler. Typer: CPX...DE... CPX... CPX terminal Manual elektronik CPX I/O moduler, anslutningslock, pneumatikgräns snitt och MPA elektronikmoduler Typer: CPX...DE... CPX...DA CPX 8DE 8DA CPX AB... VMPA FB EPL... CPX GP... VABA 0S6 X VMPA...

Läs mer

CPX terminal. Elektronik manual. CPX analog I/O moduler. I/O moduler typ CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 2AA U I. Anslutningslock typ CPX AB...

CPX terminal. Elektronik manual. CPX analog I/O moduler. I/O moduler typ CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 2AA U I. Anslutningslock typ CPX AB... CPX terminal Elektronik manual CPX analog I/O moduler I/O moduler typ CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 2AA U I Anslutningslock typ CPX AB... Manual 526 420 sv 0503b [689 012] Innehåll och allmänna

Läs mer

CPX-terminal. Bussnod CPX-FB38. Elektronikmanual. Nätverksprotokoll EtherCAT. Manual 562529 sv 1301a [8024391]

CPX-terminal. Bussnod CPX-FB38. Elektronikmanual. Nätverksprotokoll EtherCAT. Manual 562529 sv 1301a [8024391] CPX-terminal Bussnod CPX-FB38 Elektronikmanual Nätverksprotokoll EtherCAT Manual 562529 sv 1301a [8024391] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original... de Utgåva... sv 1301a Beteckning... P.BE-CPX-FB38-SV

Läs mer

Compact performance. Manual Elektronik. CP CL moduler: CP E08 M12 CL CP E08 M8 CL CP E16 KL CL CP A04 M12 CL

Compact performance. Manual Elektronik. CP CL moduler: CP E08 M12 CL CP E08 M8 CL CP E16 KL CL CP A04 M12 CL Compact performance Manual Elektronik CP CL moduler: CP E08 M12 CL CP E08 M8 CL CP E16 KL CL CP A04 M12 CL CPI EL moduler CP E32 M8 EL CP E16 M8 EL CP E16 M12 EL CP A08 M12 EL Z Manual 539 304 sv 0711a

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012 Funktionsmanual nivåsond PS3xxx 14014571.03 01/2012 Innehåll 1 Anmärkning...2 1.1 Symboler som används...2 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Medföljande artiklar...3 4 Funktion och egenskaper...4 5 Montering...4

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820]

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Soft Stop SPC11 Kompletterande beskrivning Cylinderspecifikt komplement för drift av SPC11 med vriddon DSMI... Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare................................

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M30 x 1.5 5 36 80 0102 Orderbenämning LED Kännetecken 10 mm i plan Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern Anslutning Tillbehör BF 30 Fäste, 30 mm BN BU

Läs mer

CPX terminal. Manual elektronik. CPX fältbussnod. Typ CPX FB6. Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254. Manual 526 438 sv 0402b [674 158]

CPX terminal. Manual elektronik. CPX fältbussnod. Typ CPX FB6. Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254. Manual 526 438 sv 0402b [674 158] CPX terminal Manual elektronik CPX fältbussnod Typ CPX FB6 Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254 Manual 526 438 sv 0402b [674 158] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare.................................

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Ventilterminaler MPA F

Ventilterminaler MPA F Ventilterminaler MPA F Manual Pneumatik MPAF Ventilterminaler med MPA F pneumatik Typ: MPAF MPM... och MPAF FB... Manual 547 530 se 0804NH [704 003] Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Original.......................................

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

CPX terminal. Manual Elektronik. CPX bussnod CPX FB38. Nätverksprotokoll EtherCAT. Manual 562 529 sv 0804NH [733 643]

CPX terminal. Manual Elektronik. CPX bussnod CPX FB38. Nätverksprotokoll EtherCAT. Manual 562 529 sv 0804NH [733 643] CPX terminal Manual Elektronik CPX bussnod CPX FB38 Nätverksprotokoll EtherCAT Manual 562 529 sv 0804NH [733 643] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg EX

Bruksanvisning Väggsåg EX Bruksanvisning Väggsåg EX Index 004 10987071 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

CPX terminal. Elektronik manual. CPX I/O moduler. Pneumatik gränssnitt typ VMPA FB EPL... CPX GP CPX GP CPA... VABA 10S6 X1

CPX terminal. Elektronik manual. CPX I/O moduler. Pneumatik gränssnitt typ VMPA FB EPL... CPX GP CPX GP CPA... VABA 10S6 X1 CPX terminal Elektronik manual CPX I/O moduler Pneumatik gränssnitt typ VMPA FB EPL... CPX GP 0.0 CPX GP CPA... VABA 0S6 X MPA pneumatik moduler med elektronikmoduler typ VMPA FB EM.. 8 VMPA FB EM.. I/O

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg WSE1217

Bruksanvisning Väggsåg WSE1217 Bruksanvisning Index 000 Originalbruksanvisning 10993146 sv / 2011-04-25 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en tekniskt ledande standard. Bara original TYROLIT

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

CPX terminal. Manual Elektronik. Digitala CPX I/O moduler och anslutningslock Typer: CPX...DE... CPX...DA CPX 8DE 8DA CPX AB...

CPX terminal. Manual Elektronik. Digitala CPX I/O moduler och anslutningslock Typer: CPX...DE... CPX...DA CPX 8DE 8DA CPX AB... CPX terminal Manual Elektronik Digitala CPX I/O moduler och anslutningslock Typer: CPX...DE... CPX...DA CPX 8DE 8DA CPX AB... CPX pneumatik gränssnitt Typer: VMPA FB EPL... CPX GP 0... CPX GP CPA... VABA

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida Bruksanvisning R Kopplingsförstärkare VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 7 8 9 7096/00 0/007 - + 5 6 7 8 9 0 ifm electronic ab Hallavägen 0 5 60 Överlida Bruksanvisningen... gäller för alla apparater av typen VS000

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

CPX terminal. Manual Elektronik. CPX bussnod. Typ CPX FB33 Typ CPX M FB34 Typ CPX M FB35. Nätverksprotokoll PROFINET IO

CPX terminal. Manual Elektronik. CPX bussnod. Typ CPX FB33 Typ CPX M FB34 Typ CPX M FB35. Nätverksprotokoll PROFINET IO CPX terminal Manual Elektronik CPX bussnod Typ CPX FB33 Typ CPX M FB34 Typ CPX M FB35 Nätverksprotokoll PROFINET IO Manual 548 764 sv 1008b [752 469] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

Modul för motståndsmätning TXM1.8P

Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 176 TX-I/O Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 ingångar med lysdiod för signal-/felindikering. 8 ingångar för motståndsmätning som kan konfigureras

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

CPX terminal. Elektronik manual. CPX Front End Controller. Typ CPX FEC. Manual 538 479 sv 0404NH [677 484]

CPX terminal. Elektronik manual. CPX Front End Controller. Typ CPX FEC. Manual 538 479 sv 0404NH [677 484] CPX terminal Elektronik manual CPX Front End Controller Typ CPX FEC Manual 538 479 sv 0404NH [677 484] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare............................... U. Reimann

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Ventilterminal 03/05 med fältbussanslutning FB11 Manual elektronik

Ventilterminal 03/05 med fältbussanslutning FB11 Manual elektronik Ventilterminal 03/05 med fältbussanslutning FB11 Manual elektronik Fältbuss: Allen-Bradley DeviceNet Philips DIOS Selectron SELECAN 9902d 165 461 S Författare: Redaktion: Layout: Sättning: S. Breuer, H.

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

CPX terminal. Manual Elektronik. CPX I/O moduler. Pneumatik gränssnitt VMPA FB EPL... CPX GP CPX GP CPA...

CPX terminal. Manual Elektronik. CPX I/O moduler. Pneumatik gränssnitt VMPA FB EPL... CPX GP CPX GP CPA... CPX terminal Manual Elektronik CPX I/O moduler Pneumatik gränssnitt VMPA FB EPL... CPX GP 0 4.0 CPX GP CPA... MPA pneumatik moduler med elektronikmoduler VMPA FB EMG 8 VMPA FB EMS 8 I/O moduler CPX 8DE

Läs mer

CPX terminal. Manual Elektronik. Analoga CPX I/O moduler. I/O moduler CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 4AE TC CPX 2AA U I

CPX terminal. Manual Elektronik. Analoga CPX I/O moduler. I/O moduler CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 4AE TC CPX 2AA U I CPX terminal Manual Elektronik Analoga CPX I/O moduler I/O moduler CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 4AE TC CPX 2AA U I Anslutningslock CPX AB... CPX M... Manual 526 420 sv 0711c [726 513] Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning Styrning EX

Bruksanvisning Styrning EX Bruksanvisning Styrning EX Index 004 10987074 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

Compact Performance CPA-ventilterminal Pneumatik

Compact Performance CPA-ventilterminal Pneumatik Compact Performance CPA-ventilterminal Pneumatik Typ CPA..-VI Författare: Redaktion: Översettning: Layout: Sättning: M. Simons H.-J. Drung, M. Holder transline Deutschland, Dr.-Ing. Sturz GmbH Festo,

Läs mer

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion Fönsteraktor infälld Best. nr. : 2164 00 Jalusiaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2165 00 Värmeaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering

Läs mer

Bussnod CPX-FB36. Elektronikmanual. Bussnod. Nätverks-protokoll EtherNet/IP Modbus TCP. Industrial-Ethernet 2-portars.

Bussnod CPX-FB36. Elektronikmanual. Bussnod. Nätverks-protokoll EtherNet/IP Modbus TCP. Industrial-Ethernet 2-portars. Terminal CPX Bussnod CPX-FB36 Elektronikmanual Bussnod Nätverks-protokoll EtherNet/IP Modbus TCP Industrial-Ethernet 2-portars 8024085 sv 1309NH Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original...

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning LED ye LED ye 28 LED ye 40 40 67 20 7 30 M12 x 1 Orderbenämning Kännetecken 40 mm ej i plan Snabbmonteringsförslutning Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning 1 2 1 BN 2 BU Tillbehör

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 1,5 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 1,5 mm 0102 Orderbenämning Kännetecken 1,5 mm i plan Tillbehör V1-G Kabeldosa, M12, 4-polig, anpassningsbar V1-G-N-2M-PUR Honkontakt, M12, 2-stifts, NAMUR, PUR-kabel V1-W-N-2M-PUR Honkontakt, M12, 2-stifts, NAMUR,

Läs mer

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Installationsanvisning Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Echolog... 1 1.2 Versioner... 2 2 I/O-modul 3 2.1 Fastsättning... 4 2.2 Elmätare...

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Ventilterminal MPA L. Beskrivning Pneumatik MPA L. Ventilterminal. Typ: MPA L MPM VI MPA L FB VI. Beskrivning 556 358 [722 283]

Ventilterminal MPA L. Beskrivning Pneumatik MPA L. Ventilterminal. Typ: MPA L MPM VI MPA L FB VI. Beskrivning 556 358 [722 283] Ventilterminal MPA L Beskrivning Pneumatik MPA L Ventilterminal Typ: MPA L MPM VI MPA L FB VI Beskrivning 556 358 sv 1008NH [722 283] Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Original.......................................

Läs mer

Fältbussanslutningar Länkstruktur CMS länkstruktur CMS, B-design. Katalogbroschyr

Fältbussanslutningar Länkstruktur CMS länkstruktur CMS, B-design. Katalogbroschyr Fältbussanslutningar Länkstruktur CMS länkstruktur CMS, B-design Katalogbroschyr 2 Fältbussanslutningar Länkstruktur CMS länkstruktur CMS, B-design Fältbussnod med drivenhet Fältbussanslutning med I/O-funktion

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

CPX-terminal. Manual elektronik. CPX-fältbussnod. Typ CPX-FB32. Fältbussprotokoll EtherNet/IP. Manual sv 1111a [ ]

CPX-terminal. Manual elektronik. CPX-fältbussnod. Typ CPX-FB32. Fältbussprotokoll EtherNet/IP. Manual sv 1111a [ ] CPX-terminal Manual elektronik CPX-fältbussnod Typ CPX-FB32 Fältbussprotokoll EtherNet/IP Manual 541 309 sv 1111a [761 335] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original... de Utgåva... sv 1111a

Läs mer

Monterings-, bruks- och underhällsanvisning för. Jola-kopplingsdonet Läckmaster 101/Ex <G 1(M1) 111 (1) GD [Ex ia] 11 IIC [Ex iad]

Monterings-, bruks- och underhällsanvisning för. Jola-kopplingsdonet Läckmaster 101/Ex <G 1(M1) 111 (1) GD [Ex ia] 11 IIC [Ex iad] Monterings-. bruks- och underhällsanvisning för Jola kopplingsdon Läckmaster 101/Ex 1/5 13.02.11 Monterings-, bruks- och underhällsanvisning för Jola-kopplingsdonet Läckmaster 101/Ex

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

CPX-terminal. Elektronikbeskrivning. CPX-funktionsmodul. Typ CPX-CTEL4-M12-5POL. Systembeskrivning CTEL. Installation och idrifttagande av CTEL-system

CPX-terminal. Elektronikbeskrivning. CPX-funktionsmodul. Typ CPX-CTEL4-M12-5POL. Systembeskrivning CTEL. Installation och idrifttagande av CTEL-system CPX-terminal Elektronikbeskrivning CPX-funktionsmodul Typ CPX-CTEL4-M12-5POL Systembeskrivning CTEL Installation och idrifttagande av CTEL-system Beskrivning 574605 sv 1205NH [758230] Innehåll och allmänna

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Saab 9-3 5D M05- 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3 5D M05- 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault Integrerad telefon MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Ventilterminal Typ 03/04 B

Ventilterminal Typ 03/04 B Ventilterminal Typ 03/04 B Kompletterings manual för I/U moduler Ingångsmoduler VIGE 03 FB...... Utgångsmoduler VIGA 03 FB...... Spänningsmatning VIGV 03 FB 24V 25A Högeffekt sutgångsmoduler VIGA 03 FB......H

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Fältbussanslutningar Länkstruktur DDL Länkstruktur DDL, fältbussnod. Katalogbroschyr

Fältbussanslutningar Länkstruktur DDL Länkstruktur DDL, fältbussnod. Katalogbroschyr Katalogbroschyr 2 Fältbussnod med drivenhet S-design Fältbussnod med drivenhet Fältbussprotokoll: ControlNet / EtherNET/IP / MODBUS TCP / TCP/IP 4 Fältbussnod stand-alone S-design Fältbussnod stand-alone

Läs mer

Fältbussanslutningar Länkstruktur DDL Länkstruktur DDL, fältbussnod. Katalogbroschyr

Fältbussanslutningar Länkstruktur DDL Länkstruktur DDL, fältbussnod. Katalogbroschyr Katalogbroschyr 2 Fältbussnod med drivenhet S-design Fältbussnod med drivenhet Fältbussprotokoll: PROFIBUS DP / DeviceNet / ControlNet / EtherNET/IP / MODBUS TCP / TCP/IP Fältbussnod stand-alone S-design

Läs mer