Vriddon DAPS..R..-F..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vriddon DAPS..R..-F.."

Transkript

1 Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D Esslingen (sv) Bruksanvisning f [ ] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och anslutningar 6 I den aktuella bruksanvisningen beskrivs följande produktvarianter: Specifikationer Typbeteckning Beskrivning Serie Vriddon Storlek resp. nominellt moment i Nm Manöverdon och anslutningar exempel på standardutförande, dubbelverkande Nominellt moment 8 Nm Nominellt moment Nm Vridvinkel i grader Stängningsriktning R Stänger åt höger Funktionssätt -(utan) S Dubbelverkande Enkelverkande Fjäderkraft (vid funktionssätt S) (utan) Hålbild fläns F03 F25 2. Hålbild fläns (utan) Utförande (utan) -T6 -CR Fig. 2 Typbeteckning (t.ex R-F0507-CR) (utgår vid dubbelverkande) Fjäferkraft för anslutningstryck 2,8 bar Fjäferkraft för anslutningstryck 3,5 bar Fjäferkraft för anslutningstryck 4,2 bar Fjäferkraft för anslutningstryck 5,6 bar Hålbild fläns F03 Hålbild fläns F25 Ingen andra hålbild fläns Hålbild fläns F05 Hålbild fläns F16 Standardutförande (-20 C till +80 C) Lågtemperatur(-50 Ctill+60 C) Rostfritt stål (-20 C till +80 C) Välj tillbehör (t.ex. adapterbyggsatser) ur katalogen ( 3 Funktion Kolvrörelsen hos DAPS omvandlas till en vridrörelse via kinematik (Scotch Yoke-funktion). Den här kinematiken är endast verksam inom en vinkel på ca 90. Vid dubbelverkande vriddon: Genom påluftning och avluftning av cylinderkamrarna rör sig kolven i DAPS fram och tillbaka. Den linjära kolvrörelsen omvandlas till en vridrörelse hos Fig. 3 anslutningsaxeln. Vid enkelverkande vriddon: Återställningen sker med fjäderkraft. Det finns utföranden med olika fjäderkrafter att välja bland ( Fig. 2 ). Fig. 4 aa aj 1 Anslutningsaxel (axelspåret visar processventilläget här stängt) 2 Tryckluftsanslutning 2 (A) 3 4 fästgängor t.ex. för ändlägesgivartillsats eller sensorbox 4 Tryckluftsanslutning 4 (B) 5 Fästgänga för gängstift för riktning av NAMUR-ventilen 6 Vy underifrån fläns enligt ISO 5211 Fig Stjärnformad koppling för infästning av en processventils fyrkantsaxel 8 Fästgänga 9 Några produktutföranden: läckagespår aj Fästgänga för pneumatisk NAMURstyrventil aa Endast vid produktvarianter med möjlighet till ändlägesjustering: kontramutter för att säkra det inställda 2 Uppbyggnad Vriddon i serien DAPS har kompakt utförande samt enkel och robust mekanik med lågt slitage. Produktens uppbyggnad beror på produktens utförande och kan avvika från vad som visas i bild 1 ( Fig. 1). Genom huset leder en axel utåt på båda sidor. Härigenom överförs reaktionsmomentet till en processventil ( Fig. 1, 6 )ochev.en gränslägesbrytare/sensorbox ( Fig. 1, 1 ). Flänsen till processventilen är i allmänhet utförd i enlighet med ISO 5211 ( avsnitt 12). För mekanisk fastsättning av en gränslägesbrytare/sensorbox används 4 fästgängor på ovansidan ( Fig. 1, 3 ). Hussidan har för ventilinfästning en hålbild i enlighet med. Vissa vriddons hus har ett läckagespår på processventilens anslutningssida ( Fig. 1, 9 ) där läckage i en otät processventil kan slippa ut. Produkten finns i olika utföranden. Beroende på utförande är DAPS konstruerad som enkelverkande eller dubbelverkande vriddon. Det enkelverkande utförandet med fjäderretur kan fås för olika matningstryck med olika fjäderkrafter. Den påskruvade processventilen tar upp vriddonets reaktionsmoment. Då gäller det tillåtna vridmomentet enligt tekniska data ( katalog 4 Användning Vriddonet DAPS är avsett för aktivering av högerstängande processventiler som exempelvis kulventiler och vridspjällsventiler med vridvinklar från 0 (ventil stängd) till 90 (ventil öppen). Det är helt anpassat till processindustrins krav och är lämplig för styrning av mediegenomströmmade processventiler i fluidtekniska anläggningar. 5 Transport och förvaring Se till att följande förvaringsförutsättningar råder: Korta förvaringstider på en sval och torr plats som är skyddad från ljus och korrosion. Varning Klämrisk! Risk för skärskador! Beroende på utförande väger DAPS upp till ca 183 kg. Klämrisk och risk för avhuggna kroppsdelar om produkten faller ned. Vid utföranden som väger över 12 kg måste lämplig lyftutrustning användas för att kunna hantera produkten vid transport och montering på ett säkert sätt. 6 Förutsättningar för korrekt användning av produkten Felaktig hantering leder till funktionsfel. Se till att alla anvisningar i det här avsnittet alltid följs. På så sätt säkerställs att produkten fungerar korrekt och säkert. Jämför gränsvärdena i denna bruksanvisning med din aktuella applikation (t.ex. tryck, kraft, moment, massa, hastighet, temperatur). Endast när belastningen ligger inom tillåtna gränsvärden kan produkten användas enligt gällande säkerhetsriktlinjer. Följ lokala gällande lagar och förordningar, t.ex. från branschorganisationer och nationella institutioner.

2 Ta hänsyn till rådande omgivningsförhållanden på användningsplatsen. Korrosiva omgivningar reducerar produktens livslängd. Avlägsna förpackningarna med undantag av etiketterna på tryckluftsanslutningarna (risk för nedsmutsning). Förpackningarna kan återvinnas (undantag: oljepapper = restavfall). Använd produkten i originalutförande utan egna ändringar. Skydda apparaten mot tryckvariationer. Använd säkerhetsventiler och tryckregulatorer. e till att tryckluften förbehandlas korrekt (Tekniska data avsnitt 12). Koppla från tryckluftsmatningen och avlufta drivenheten före monterings-, installations- och underhållsarbeten. Säkra tryckluftsmatningen mot oavsiktlig återtillkoppling. Fara Vid enkelverkande DAPS verkar höga fjäderkrafter inuti produkten (mekaniskt lagrad energi). När cylinderkåporna demonteras kan delar slungas iväg och orsaka allvarliga personskador. Demontera aldrig cylinderkåpor! Skicka produkten till Festo vid fel eller för service. 7.1 Mekanisk montering Ställ vid montering av vriddonet DAPS in processventilens kopplingsaxel så att det önskade arbetssättet för öppning och stängning av processventilen uppnås. Observera att en processventil med avstängningsspjäll endast kan öppnas i en riktning och stängas i motsatt riktning. Beakta åtdragningsmomentet: Gänga M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 Åtdragningsmoment [Nm] 5 6 Fig För montering av vriddonet utan adapterbrygga: 1. Placera vriddonet på processventilens kopplingsaxel. Se då till att processventilens fyrkantsaxel inte sitter snett i vriddonets stjärnformade koppling. 2. Fäst vriddonet med 4 rostfria skruvar och säkringsringar (material: rostfritt stål) på processventilens anslutningsfläns Användendastickedimsmordtryckluftvidnormalanvändning. Vriddonet DAPS har en grundsmörjning som räcker under produktens hela livslängd. 3. Dra åt alla skruvar korsvis. Åtdragningsmoment Fig Fortsättning punkt 6. Fig. 6 Kontinuerlig drift på gränsen av den angivna omgivningstemperaturen och arbetsfrekvensen kan minska vriddonets livslängd. Använd dimsmord tryckluft vid kontinuerlig drift under extrema förhållanden. Oljan måste vara kemiskt inert och får inte förkolna. Vid användning av dimsmord tryckluft: Grundsmörjningen spolas ut. Vriddonet får nu endast användas med dimsmord tryckluft. För montering av vriddonet med adapterbrygga behövs: en adapterbrygga ( Fig. 7, 1 ), en axelförlängning ( Fig. 7 2 ). 1. Rikta adapterbryggan så att nockarna ligger i längsaxelns riktning och så att, i förekommande fall, den öppna sidan på adapterbryggan är riktad mot processventilen Montering Följande anvisningar för montering av vriddonet DAPS vid en processventil ska endast användas vid följande förutsättningar: Montering av vriddonet i rörledningens riktning. Om en 2-vägs processventil används: Den 2-vägs processventilen är stängd. Om en 3-vägs processventil används: Kopplingsläget för den 3-vägs processventilen är känt. Om en 3-vägs processventil används: Rikta vriddonet så att anslutningsöppningarna för en NAMUR-ventil pekar åt sidan utan rörledning. Utströmmande processmedium får inte komma in i vriddonet. Vissa vriddons hus har ett läckagespår på processventilens anslutningssida. Om processventilen blir otät kan läckaget strömma ut i det öppna spåret. Se vid hus med läckagespår till att läckagespåret ( Fig. 1, 9 ) inte täpps igen. På det här sättet säkerställs att varken processmedium eller utströmmande luft från processventilen kommer in i vriddonet. Monteringen av vriddonet DAPS sker med eller utan adapterbrygga. Vid höga medietemperaturer i rörledningen och processventilen: Använd en adapterbrygga och även en värmeisolerad kopplingsförlängning. 2. Sätt fast adapterbryggan i vriddonet. Dra dock inte åt skruvarna ännu. 3. För axelförlängningen genom adapterbryggan in i den stjärnformade kopplingen på undersidan av vriddonet. Kontrollera då att axelförlängningen inte sitter snett i kopplingen. Fig Fäst vriddonet med adapterbryggan och axelförlängningen vid processventilens anslutningsfläns. Se då till att processventilens fyrkantsaxel inte sitter snett i axelförlängningen. 5. Dra åt alla skruvar korsvis. Åtdragningsmoment Fig. 5. Efter montering av vriddonet: 6. Kontrollera i periodiska test om vriddonet arbetar i rätt rotationsriktning och om processventilen intar rätt läge. 7. Om vriddonet inte arbetar i rätt rotationsriktning: Gör följande ombyggnad: DAPS..R- DAPS..RS- 1. Ta bort den pneumatiska magnetventilen. 1. Ta bort skruvarna på drivsidan. 2. Vrid magnetventilen Vrid drivenheten 90 medan den fortfarande 3. Observera gängstiftets position för inriktning är ansluten via axelförlängningen eller direkt av en NAMUR-ventil. med processventilen. 4. Sätt fast magnetventilen igen. 3. Dra åt fästskruvarna. 7.2 Pneumatisk montering Anslutningar för lufttillförseln Vriddon DAPS, dubbelverkande: Luftillförsel på anslutning 2 (A) se Fig. 1, 2 Kopplingsaxeln roterar moturs. Lufttillförsel på anslutning 4 (B) se Fig. 1, 4 Kopplingsaxeln roterar medurs. Vriddon DAPS, enkelverkande (fjäderretur): Lufttillförsel på anslutning 4 (B): Rotation moturs. Fjäderretur: Rotation medurs.

3 Vid DAPS..RS- : Fäst ett filtyerelement på avluftningsanslutningen 2 (A) för att förhindra att smutspartiklar tränger in. 7.3 Kopplingsteknisk montering När de pneumatiska styrventilerna används: Följ informationen och förklaringarna i bruksanvisningen till pneumatikventilerna. 8 Idrifttagning Se till att driftsförhållandena avsnitt 12 ligger inom de tillåtna områdena. Produkten är normalt driftklar efter montering och anslutning. Säkerställ att omkoppling av en processventil som är monterad på vriddonet kan ske utan hinder. Pålufta först vriddonet långsamt. Mjukstartsventilen HEL ger långsam startventilation. 8.1 Justering av ändlägena Några produktvarianter erbjuder möjligheten att justera ett av ändlägena, eller till och med båda, inom små gränser för att påverka den monterade processventilens stängnings- eller öppningsvinkel. Beakta tillåtet justeringsområde för den DAPS som används när ändlägena justeras ( avsnitt 12, Justeringsområde ändläge). Produktvarianter som saknar ett angivet justeringsområde har ingen möjlighet till ändlägesinställning, t.ex. alla produktvarianter i rostfritt stål (...-CR). Den beskrivning av ändlägesinställning som nu följer, gäller följande storlekar i utförandena Standard och Lågtemperatur (-T6): -R-; storlek 0015 till 1920 ( avsnitt 8.2) -RS.. ; storlek 0015 till 0960 ( avsnitt 8.3) om justering av ändlägen på andra storlekar finns vid behov i den bifogade bilagan till bruksanvisningen ( Justering vid -R- storlek Vid dessa produktvarianter kan det ändläge justeras som drivenheten intar vid påluftning via anslutning 4 (B) (vridning åt höger - processventilen stängs). 1,5 till 3,5 beroende på utförande. Om de gängade stängerna vrids medurs minskas vridvinkeln. Om de gängade stängerna vrids moturs ökas vridvinkeln. Vrid de båda gängade stängerna så att dessa stoppar kolvarna samtidigt vid drift. 5. Tillför tryckluft och stäng processventilen. Kolvarna förflyttas till det yttre ändläget mot de gängade stängerna. 6. Kontrollera processventilens läge. För att ändra vridvinkeln, upprepa steg 3 och Om önskad position har hittats: Kontrollera när processventilen är stängd om de båda gängade stängerna bjuder motstånd mot kolvarna. Vrid försiktigt in den lossade gängade stången tills ett motstånd 8. Skruva tillbaka kontramuttrarna på de gängade stängerna åtdragningsmoment 8.3 Justering vid -RS.. storlek 0015 till 0960 På dessa produktvarianter kan ett av de båda ändlägena på DAPS justeras antingen ändläget för högervridning, eller ändläget för vänstervridning. Ändläge för högervridning processventilen stängs Vid enkelverkande DAPS har ändlägesinställningen för högervridning (processventil stängs) inget mekaniskt anslag, eftersom fjädertallriken inte är mekaniskt förbunden med kolven. Den gängade stången begränsar därför endast returfjäderns fjäderväg så att kolven stannar utan fjäderkraft. Kolvrörelsen eller axelrotationen är dock inte mekaniskt begränsad och kan fortsättas med externa krafter. 3 Kolv Fig. 9 4 Anslutning 2 (B) 5 Anslutning 4 (B) 3 Kolv Fig. 8 4 Anslutning 2 (B) 5 Anslutning 4 (A) 1. Tillför tryckluft och stäng processventilen. De gängade stängerna fixeras då eventuellt beroende på aktuell inställning. Lossa på kontramuttrarna så kan inte den aktuella inställningen ändras oavsiktligt. 2. Skruva ner kontramuttrarna samt tätningsring på båda sidorna. Om du har lossat på de gängade stängerna, skruva in dessa för hand igen tills ett lätt motstånd 3. Tillför tryckluft och öppna processventilen. Kolvarna förflyttas till det inre 1. Avlufta DAPS och stäng processventilen. Kolvarna förflyttas med fjäderretur till det inre ändläget tills fjädertallriken eventuellt hålls av de gängade stängerna. De gängade stängerna fixeras då eventuellt beroende på aktuell inställning. Lossa på kontramuttrarna så kan inte den aktuella inställningen ändras oavsiktligt. 2. Skruva ner kontramuttrarna samt tätningsring på båda sidorna. Om de gängade stängerna har lossnat, skruva ut dessa för hand igen tills ett lätt motstånd 3. Tillför tryckluft och öppna processventilen. Kolvarna förflyttas till det yttre 1,5 till 3,5 beroende på utförande. Om de gängade stängerna vrids medurs ökas fjädervägen. Om de gängade stängerna vrids moturs minskas fjädervägen. Vrid båda de gängade stängerna lika långt så att fjädervägen för de båda returfjädrarna är identisk. 5. Avlufta DAPS och stäng processventilen. Kolvarna förflyttas med fjäderkraft till det inre ändläget tills de gängade stängerna och fjädertallrikarna begränsar fjädervägen. 6. Kontrollera processventilens läge. För att ändra vridvinkeln, upprepa steg 3 till Om önskad position har hittats: Kontrollera när processventilen är stängd om de båda gängade stängerna bjuder motstånd mot kolvarna. Vrid försiktigt ut den lossade gängade stången tills ett motstånd 8. Skruva tillbaka kontramuttrarna på de gängade stängerna åtdragningsmoment

4 Ändläge för vänstervridning processventilen öppnas 3 Inställningsområde för yttre ändläget (se Tekniska data) Fig Fjädertallrik 5 Kolv 1. Tillför tryckluft och öppna processventilen. Kolvarna förflyttas till det yttre De gängade stängerna fixeras då eventuellt beroende på aktuell inställning. Lossa på kontramuttrarna så kan inte den aktuella inställningen ändras oavsiktligt. 2. Skruva ner kontramuttrarna samt tätningsring på båda sidorna. Om de gängade stängerna har lossnat, skruva på dessa för hand igen tills ett lätt motstånd 3. Avlufta DAPS och stäng processventilen. Kolvarna förflyttas till det inre 1,5 till 3,5 beroende på utförande. Om de gängade stängerna vrids medurs minskas vridvinkeln. Om de gängade stängerna vrids moturs ökas vridvinkeln. Vrid de båda gängade stängerna lika långt så att dessa stoppar kolvarna samtidigt vid drift. 5. Tillför tryckluft och öppna processventilen. Kolvarna förflyttas till det yttre ändläget mot de gängade stängerna. 6. Kontrollera processventilens läge. För att ändra vridvinkeln, upprepa steg 3 till Om önskad position har hittats: Kontrollera när processventilen är öppen om de båda gängade stängerna bjuder motstånd mot kolvarna. Vrid försiktigt in den lossade gängade stången tills ett motstånd 8. Skruva tillbaka kontramuttrarna på de gängade stängerna åtdragningsmoment 8.4 Kontroll av arbetssätt Kontrollera i periodiska test, genom att omväxlande på- och avlufta, om vriddonet intar rätt lägen. Justera vid behov ändlägena om vriddonet som används erbjuder denna möjlighet ( avsnitt 8.1). 9 Underhåll och skötsel Produkten är underhållsfri om den används på avsett vis enligt bruksanvisningen. 10 Demontering Varning Skaderisk på grund av okontrollerade rörelser. Gör rörledningssystemet trycklöst före demontering. 1. Ta bort ändlägesgivartillsatsen (om sådan finns). 2. Ta bort den pneumatiska styrventilen. 3. Lossa skruvarna på processventilens fläns. 4. Ta bort vriddonet (eventuellt inkl. adapterbrygga och kopplingsförlängning) från processventilen. 11 Felavhjälpning Kontakta Festo. 12 Tekniska data Allmänna tekniska data... DAPS...T6 DAPS...CR Driftmedium Tryckluft enligt ISO8573-1:2010 [7:4:4] om driftmedium Smord drift möjlig (krävs vid fortsatt drift) Esterolja < 0,1 mg/m³, motsvarar ISO 8573:2010 klass [-:-:2] Omgivningstemperatur [ C] Vridvinkel [ ] 90 Monteringsläge Ventilanslutning uppfyller standard DAPS 8000 Pneumatisk anslutning RS till RS R- till R RS till RS R- till R RS till RS R- till R-.. Standard anslutning till armatur CE-märkning (se försäkran om överensstämmelse Valfritt G1/8 G1/4 G1/8 G3/8 ISO 5211 enligt EU-säkerhetsdirektiv gällande utrustning för explosiv miljö (ATEX) 1) 1) Godkännandespecifik specialdokumentation och dokumentationen till sensorerna ska beaktas Driftförhållanden DAPS..RS Nominellt arbetstryck [bar] 5,6 Arbetstryck 1) DAPS..RS1-... DAPS..RS2-... DAPS..RS3-... DAPS..RS4-... [bar] 2,8... 8,4 3,5... 8,4 4,2... 8,4 5,6... 8,4 Inställningsområde ändläge vid 0 DAPS..RS-... [ ] ett ändläge inställbart; ±5 DAPS..RS-...-T6 [ ] ±5 DAPS..RS-...-CR [ ] Inställningsområde ändläge vid 90 DAPS..RS-... [ ] ett ändläge inställbart; DAPS..RS-...-T6 [ ] DAPS..RS-...-CR [ ] 1) Minsta tillåtna arbetstryck på enkelverkande vriddon kan variera beroende på fjäderantalet Driftförhållanden DAPS..R Nominellt arbetstryck [bar] 5,6 Arbetstryck 1) DAPS..R-... [bar] , DAPS..R-...-T6 [bar] 3,5... 8,4 DAPS..R-...-CR [bar] 2,5... 8,4 Inställningsområde ändläge vid 0 DAPS..R-... [ ] ±5 DAPS..R-...-T6 [ ] ±5 DAPS..R-...-CR [ ] Inställningsområde ändläge vid 90 DAPS..R-... [ ] DAPS..R-...-T6 [ ] DAPS..R-...-CR [ ] 1) Undantag vid produkter med särskild märkning

5 Kopplingstid [s] per cykel 1) DAPS..RS , CR CR 0,2 0,24 0,5 0, , CR 1,02 DAPS..R-... 0,08 0,08 0,13 0,13 0,2 0, , , CR 1,7 1,71 0, ,7 0, CR 3,7 3,2 0,8 0, ,9 1, CR 3,1 1,6 1, ,8 2, ,3 3, ,0 5, ,0 6, ,0 16, , , , ,0 1) Genomsnittsvärden vid tomgångsförutsättningar Produktvikt [kg] DAPS..RS- 1) , CR CR 11,2 1,7 1,65 1,95 2, , CR 4,5 DAPS..R- 0,75 0,9 1 1,3 1,6 1, , , CR 5,8 6,8 7,6 3, ,4 8,9 4, CR 10,2 11,8 12,9 5,4 5, ,5 16,5 6, CR 19,3 22,7 9,6 9, , , , ) Produktvikt beroende av fjäderstyrkan ( Material... DAPS...T6 DAPS...CR Tätningar NBR PUR FPM FVMQ PTFE-förstärkt NBR PUR FPM Kardanaxel Höglegerat stål (1.4305) Höglegerat rostfritt stål (1.4301) Lock Aluminiumsmideslegering Höglegerat rostfritt Hus stål (1.4408) Skruvar Höglegerat stål Rostfritt, höglegerat stål

Linjärenhet DFPI-...-...-ND2P-C1V-...-A

Linjärenhet DFPI-...-...-ND2P-C1V-...-A Linjärenhet DFPI---NDP-CV--A Festo AG & Co. KG Postfach 776 Esslingen Tyskland +9 7 7-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8098 09a [8099] Original: de Linjärenhet DFPI---NDP-CV--A. Svenska Manöverenheter

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur)

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur) 1 Allmänna data Max styrtryck: 8 bar Luftkvalitet: Torr instrumentluft (STANDARD). Specialutförande: olika gaser och vätskor som styrmedia. Temperaturområde: från -20 C till +85 C för standardutförande

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Typblad 8515.1/2-55 Dubbelverkande ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Utgående moment upp till 3200 Nm Konstruerade för manövrering av 1/4-varvsventiler

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Manöverdon FieldQ AT 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825

Manöverdon FieldQ AT 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825 Användningsområde Manöverdonskoncept för on/off applikationer där 90 vridning erfordras. Optimalt val som ger en kompakt och flexibel lösning. Programtext UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges

Läs mer

Standardiserade ventiler 3/2-vägs enligt NAMUR, 750 Nl/min

Standardiserade ventiler 3/2-vägs enligt NAMUR, 750 Nl/min 3/2-vägs enligt NAMUR, 750 Nl/min Tekniska data för serie MN-06 MN-06-310-HN MN-06-311-HN Design and function Slidventiler för enkelverkande vriddon vilka omställes med en elektrisk signal. Avluftningen

Läs mer

Tyco PremiAir Pnumatiska ställdon

Tyco PremiAir Pnumatiska ställdon Tyco PremiAir Pnumatiska ställdon En mångsidig serie av pneumatiska ställdon, enligt standard EN ISO 5211,som tillhandahåller en kompakt, tillförlitlig och ekonomisk drift för alla typer av kvartvarvsventiler.

Läs mer

VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT

VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT Bruksanvisning (Original) för pneumatiska slangventiler i serierna VF - VM - VMF - VMP - VMC - VMCE - VT och Ex-serierna VMX - VMPX - VMCX - VFX Innehåll 1. Säkerhetsanvisningar... 3 Särskilda villkor

Läs mer

Driftsinstruktion. Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning FABA Long Life / FABA -LA. Innehållsförteckning. Rev. 0040103000 5104 schwedisch

Driftsinstruktion. Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning FABA Long Life / FABA -LA. Innehållsförteckning. Rev. 0040103000 5104 schwedisch Driftsinstruktion Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning 1.0 Allmänt om driftsinstruktionen... 2 2.0 Varningssymboler... 2 2.1 Symbolernas betydelse...2 2.2 Säkerhetsrelevanta begrepp...2 3.0

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

PNEUMATISKA CYLINDERDON. Serie BC, B1C. Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 6 BC 71 sv Utgåva 5/02

PNEUMATISKA CYLINDERDON. Serie BC, B1C. Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 6 BC 71 sv Utgåva 5/02 PNEUMATISKA CYLINDERDON Serie BC, B1C Monterings-, drifts- och underhållsinstruktion 6 BC 71 sv Utgåva 5/02 2 Innehåll 1 ALLMÄNT.......................... 3 1.1 Instruktionens omfattning................

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

Manöverdon Ajac, pneumatiskt

Manöverdon Ajac, pneumatiskt Användningsområde Manöverdon för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler eller där 90 vridning erfordras. Programtext UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges utan fjäderåtergång.

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner info Urval Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner Serie L-28 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida R 1/8, 600 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Läs mer

STRYP-STRYPBACKVENTILER NY GENERATION

STRYP-STRYPBACKVENTILER NY GENERATION STRYP-STRYPAKVNTILR NY GNRATION Strypbackventilens uppgift är att reglera hastigheten hos pneumatiska cylindrar. Modell (monteras i cylinderporten) och modell V (monteras i ventilporten) garanterar fullt

Läs mer

C Y L I N D R A R 2 V A K U U M 67 V E N T I L E R 72 T R Y C K V A K T E R 140 A I R L I N E U T R U S T N I N G 144

C Y L I N D R A R 2 V A K U U M 67 V E N T I L E R 72 T R Y C K V A K T E R 140 A I R L I N E U T R U S T N I N G 144 C Y L I N D R A R 2 V A K U U M 67 V E N T I L E R 72 T R Y C K V A K T E R 40 A I R L I N E U T R U S T N I N G 44 K O P P L I N G A R 205 R Ö R O C H T I L L B E H Ö R 240 K L A S S I S K A P R O D U

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60 20050706 Monteringsanvisning Pilot I-60 Innehåll Sid Leveransförklaring... 2 Produkt... 2 Tillbehör och Plusfunktioner... 3 Mått... 4 Montering... 6 Styr och Regler... 7 Injustering... 8 Underhåll... 11

Läs mer

Information från leverantören av originalutrustningen

Information från leverantören av originalutrustningen Verkstadstips Information från leverantören av originalutrustningen GKN Driveline är världens ledande leverantör av komponenter och system till kraftöverföringar för fordonsindustrin. Vår globala marknadsledande

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

funktionsanslutningar

funktionsanslutningar funktionsanslutningar blockeringsventiler arbetande cylinder stoppad cylinder 12 styrsignal membran membran 1 2 fjäder till riktningsventil fjäder kolv kolv returluft styrsignal ger rörelse Legris blockeringsventiler

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg WSE1217

Bruksanvisning Väggsåg WSE1217 Bruksanvisning Index 000 Originalbruksanvisning 10993146 sv / 2011-04-25 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en tekniskt ledande standard. Bara original TYROLIT

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val!

Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601. Ett bra val! Bruksanvisning kalottventil VM 4920 Serie 601 Mjuktätande kalottventil i flänsat utförande med fullt genomlopp och kalott helt invulkad i gummi för vätskor och gaser, utmärkt för reglering, tät i båda

Läs mer

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering.

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering. AVID AVID (Automated Valve Interface Devices) serien med lägesindikeringar representerar den senaste teknologin för indikering av automatiserade kvartvarvsventiler Alla AVID produkter passar ställdon med

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

www.airtec.se Pneumatik cylinder, Ø32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL 032-250

www.airtec.se Pneumatik cylinder, Ø32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL 032-250 Pneumatik cylinder, 32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL XL (050) XLG (450) XL21 (070) Beställningsnyckel XL 032-250 Serie Diameter Slaglängd

Läs mer

210mm. 200mm. Reflected RE-100 Reflected RE-110. 172mm. 171mm. Reflected RE-200 Reflected RE-210

210mm. 200mm. Reflected RE-100 Reflected RE-110. 172mm. 171mm. Reflected RE-200 Reflected RE-210 nivito Instruktionsmanual rostfritt stål - köksblandare 210mm 200mm 360mm Reflected RE-100 Reflected RE-110 172mm 171mm 380mm Reflected RE-200 Reflected RE-210 Explode Rostfritt stål Köksblandare 1 2 Blandarens

Läs mer

Värmeväxlare för vätska/ånga, QSAA, QSAK.

Värmeväxlare för vätska/ånga, QSAA, QSAK. Värmeväxlare för vätska/ånga, Q, QK. Generell beskrivning Q: Värmeväxlaren är uppbyggd av anslutningskammare och ståltuber som är varmförzinkade i en enhet. tandard för höljet är varmförzinkad stålplåt.

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg EX

Bruksanvisning Väggsåg EX Bruksanvisning Väggsåg EX Index 004 10987071 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer som är

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820]

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Soft Stop SPC11 Kompletterande beskrivning Cylinderspecifikt komplement för drift av SPC11 med vriddon DSMI... Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare................................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX Dessa instruktioner gäller vridspjällsventiler under: Kontrollera - Europa Direktiv 97/23/CE - CNPP (APSAD) Agreement - Factory Mutual (FM) Agreement Före montaget av ventilen, vg kontrollera att driftsvillkoren

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll (Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll Inledning Den här bruksanvisningen innehåller riktlinjer

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3 _tryckluftstyrda_snedsätesventiler_130927 Sida 1(6) Normalt öppen eller normalt stängd Ventilhus av rostfritt stål Storlek DN15 till DN80 Invändig gänga, svetsändar eller flänsar Arbetstryck upp till max

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME 2010 1 Innehåll Sidan 3 4 Solfångare Sidan 4 5 Drivpaket Sidan 5 6 Drivpaket tillbehör Sidan 7 Special kopplingar Sidan 7 Solautomatik Sidan 8 Övriga tillbehör Sidan 8

Läs mer

Installation instructions, accessories. Sänkningssats. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 30664026 1.

Installation instructions, accessories. Sänkningssats. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 30664026 1. Anvisningsnr Version Art. nr. 30664026 1.0 Sänkningssats Sida 1 / 12 Utrustning A0000162 A0000161 A0000197 A0000198 A0800088 A0800625 A0801572 A0801575 J7200255 Sida 2 / 12 J7200256 Sida 3 / 12 INLEDNING

Läs mer

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 S Bruksanvisning 818581-00 Synglas Vaposkop VK 14, VK 16 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 DGRL

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

ADM 322: Vridande ställdon

ADM 322: Vridande ställdon ADM 322: Vridande ställdon Hur energieffektiviteten förbättras Bästa driftsbekvämlighet, precision och hög energieffektivitet med minimal ljudnivå. Funktioner För reglering av vridande ventiler etc. För

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-5 2015-11-18 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-3 2014-04-11 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

IBECO RepaFlex reparationsmuffar/kopplingar

IBECO RepaFlex reparationsmuffar/kopplingar IBECO RepaFlex reparationsmuffar/kopplingar IBECO Repaflex är tillverkad av en enda fabricerad rostfri 2333 stålkonstruktion utan, svetsfogar för att förebygga korrosionsskador. Packningen i IBECO Repaflex

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig koloxid som ger allvarliga

Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig koloxid som ger allvarliga för parkeringsvärmare Monterings- och Bruksanvisning Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig koloxid som ger allvarliga eller

Läs mer

Elektrohydrualiska manöverdon RCE-SR

Elektrohydrualiska manöverdon RCE-SR KLA-_elhydraulmanoverdon_140610/SWE Sida 1(7) Beskrivning Rotork Fluid Systems RCE elektrohydrauliska manöverdon är en serie robusta manöverdon för on/off och reglering med höga vridmoment i förhållande

Läs mer

Service- och underhållsinstruktion

Service- och underhållsinstruktion Service- och underhållsinstruktion Sakerhetsventil Typ 851 / 451 Typ 852 / 452 / 352 Typ 860 Typ 652 / 652 GL S 0036 1 Allmänna säkerhetshänvisningar 1. Använd ventilen endast: - ändamålsenligt - i ett

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Cylindrar CYLINDRAR. Snabb leverans - beställ idag 020-22 44 22

Cylindrar CYLINDRAR. Snabb leverans - beställ idag 020-22 44 22 ylindrar tt brett urval cylindrar från ISO/VDM-profiler till kompakta kortslags-, kolvstångslösa och roundlinecylindrar till vridcylindrar, stötdämpare och en del Martonaircylindrar i den klassiska avdelningen.

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Introduktion Denna standard överensstämmer i tillämpliga ej avgränsade delar med DIN 267 del 27 och ISO 10964.

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Sortiment - ver. 1.16.2. Reparationsmuffar & Tryckvattenkopplingar

Sortiment - ver. 1.16.2. Reparationsmuffar & Tryckvattenkopplingar Sortiment - ver. 1.16.2 Reparationsmuffar & Tryckvattenkopplingar Innehållsförteckning IBECO RepaFlex reparationsmuffar/kopplingar... 4 IBECO Rengöringsband... 9 IBECO Minimuffar...10 IBECO Rostfria reparationsmuffar...11

Läs mer

Pure-Flo Instruktionsbok för handmanövrerade ventiler (970)

Pure-Flo Instruktionsbok för handmanövrerade ventiler (970) PFMM-RHWOSW-06 Pure-Flo Instruktionsbok för handmanövrerade ventiler (970) Denna instruktionsbok tillhandahåller instruktioner för installation, handhavande och underhåll för manuellt manövrerade Pure-Flo

Läs mer

Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO , storlek 4, serie 581. Katalogbroschyr

Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO , storlek 4, serie 581. Katalogbroschyr Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO 5599-1, storlek 4, serie 581 Katalogbroschyr 2 Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO 5599-1, storlek 4, serie 581 Singelventiler,

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Patientstol 15601 med delade benstöd

Patientstol 15601 med delade benstöd Bruksanvisning Patientstol 15601 med delade benstöd Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna patientstol. Samtliga våra produkter har, liksom denna patientstol, slutmonterats

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan.

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan. Bruksanvisning MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Alltid på den säkra sidan. Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Tillverkare:

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer