Välkomna. Presentation NTRK och Lotta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna. Presentation NTRK och Lotta"

Transkript

1 Välkomna Presentation NTRK och Lotta

2 Välkomna Presentation av deltagarna

3 Verksamhetsinformation Ett stall 34 platser varav 17 för ridskolans hästar Ett ridhus 20x60m 300 uppsittningar/vecka 300 medlemmar 7,4 årsanställda motsvarar 54% av omsättningen i personalkostnad.

4 Organisation VALBEREDNING MEDLEMMAR (som på årsmöte utser styrelse) STYRELSE ARBETSUTSKOTT RIDKLUBBENS KOMMITTÉER Ansvar: resp. kommitterepresentant RIDSKOLANS OMRÅDEN Ansvar: Ridskolechef ANLÄGGNING PERSONAL TRIVSEL HÄSTAR TÄVLING RIDSKOLEVERKSAMHET MARKNADSFÖRING EKONOMI UNGDOMSSEKTIONEN med egen styrelse

5 NTRK bildas Chirre är med från start Styrelsekonferens; Måldokumentet skapas Mål kvalitetsmärkt ridskola. Ny personal anställs med utbildning för kvalitetsmärkningen. Första ridklubb i Sörmland som får kvalitets märkningen Likviditet: 96% Soliditet: 45% Omsättning 2,6 Mkr Ny verksamhetsinriktning antas. Innebär satsning på barn&ungdomar (ponny) NTRK som tävlingsinriktad ridskola skall stärkas Aug stor hästarna säljs Tar in privatuppstallningar Minskning av personal Likviditet: 123% Soliditet: 56% Omsättning 2,6 Mkr Förvaltningsfas RC- föräldraledig Halva stallet renoveras Omsättning 2,5 Mkr 30 årsjubileum för NTRK! Tillgång till sommarbete i anslutning till anläggningen Likviditet: 140% Soliditet.: 53% Omsättning 2,7 Mkr Ny ordförande Hagar/Personallokaler/ Parkering upprustas. Fritidsledarprojekt beviljas. Samarbete m Hästgymnasium inleds Modellförening arbete inleds. Likviditet: 150% Soliditet: 54% Omsättning 3,9 Mkr Gles struktur, styrdokument saknas. Saknar utbildad personal Endast lektionshästar i stallet som ej utnyttjas fullt ut. Nya RCs krav: utbildad personal, kvalitetskrav, ökad omsättning Likviditet: 89% Soliditet: 50% Omsättning 1,7 Mkr Strukturen i klubben tydliggörs genom att Styrelsen med personal jobbar fram Org skiss, ansvar och besluts tablå samt manualen skapas. Likviditet: 64% Soliditet: 52% Omsättning 2,6 Mkr Anställer administratör för bokföring och löner på 75% Tävlingsgruppskontrakt upprättas Omsättning 2,8 Mkr Motion om möjlighet att arrendera ut ridskolan Andra halvan av stallet renoveras Garagetaket byggs om Omsättning 2,5 mkr RC tillbaka från föräldraledighet. Adm tjänsten utökas till 100% Tydliggör profilering som täv ridskola genom att en ridlärarefår hopp ansvaret och en ridlärare dressyr ansvaret. Besked om upprustning av hagar och personallokaler samt parkering under 2008 Likviditet: 146% Soliditet: 48% Omsättning 3 Mkr!

6 Fritidsledare 75% från kommunen! Investeringarnas år: Ridhusbotten bytt, lilla utebanan nytt underlag+ ny målat staket, nytt staket stora utebanan, nytt domarbås, ny bevattning till utebanorna, caféet renoverat + vikvägg. Fyrhjuling m. plog & harv. Ridvägen ut från anläggningen upprustad av kommunen. Likviditet: 143% Soliditet: 48% Omsättning 5,3 Mkr Kommunalt bidrag minskas med 100` Uppdrag av externa parter utökas. Ridsporten 100 år firas med kändishoppning bra genomslagskraft i media. Nominerad till årets ridskola. Startar Miniknattar och Ridlekis grupp. Lärarhandlingen uppdateras. Likviditet: 179% Soliditet: 62% Omsättning 5,1Mkr Hästgymn utökas Lärarhandledning för ridgrupperna tas fram Modellförenings - konferens presentation för 4 andra föreningar. Ridning för barn m. funktionsnedsättning startas. En långsiktig plan för underhåll & investering på anläggning jobbas fram Likviditet: 173% Soliditet: 57% Omsättning 4,1 Mkr Fritidsledare med stöd från kommunen kvar. Elevcoach tjänst inrättas. Samarbete med ny skola inleds. Likviditet: 179% Soliditet: 55% Omsättning 5,2 Mkr

7 Måldokument Exemplet är NTRK:s måldokument Med mål och handlingsplaner som leder till visionen

8 Sex steg och en röd tråd 1. Verksamhetsidé (Beskriver vad en organisation/grupp ska göra, för vem detta görs och varför. T.ex. Vi ska erbjuda bygdens invånare friskvård och motionsaktiviteter för att främja gemenskapen och öka det personliga välbefinnandet ) 2. Värdegrund (Organisationens förhållningssätt, rättesnöre. T.ex. Vi ska erbjuda aktiviteter så att alla i bygden oavsett kön, ålder eller ambitionsnivå kan hitta en tilltalande motionsaktivitet ) 3. Vision (En bild av ett framtida önskat tillstånd. Utgår från verksamhetsidén och präglas av värdegrunden. T.ex. Mer än hälften av bygdens invånare ska delta i våra aktiviteter i slutet av detta decennium ) 4. Verksamhetsområden (Den eller de aktiviteter, åtgärder eller handlingar som förverkligar verksamhetsidén. T.ex. Jogging, stavgång och gympa) 5. Mål (Beskriver det resultat, tillstånd eller den position man vill uppnå inom respektive verksamhetsområde. T.ex. Vi ska år 2008 erbjuda fem stavgångspass per vecka ) 6. Strategi och handlingsplan (Hur vi avser nå respektive mål, vägval, åtgärder och handlingar samt när, vem/vilka, var och hur saker sak göras. T.ex. Lisa ska låna X antal stavar av Y och Ann ansvarar för avtalen som ska vara färdiga 2 november

9 Vår verksamhetsidé och plattform NTRK ska vara en framgångsrik förebild inom ridsporten. Såväl nybörjare som tävlingsryttare, såväl aktiva ryttare som föräldrar/kompisar ska kunna utvecklas och ha kul genom hästar och ridsport. NTRK ska jobba för högsta kvalitet i verksamhetens alla delar i syfte att synas i ridsportens framkant.

10 Värdegrund Nyby Torshälla Ridklubb är en ideell förening som sätter medlemmen och hästen i centrum. erbjuder medlemmar utbildning i hästhållning och ridning byggd på en klassisk grund med inriktning mot ridsportens tävlingsdiscipliner med möjlighet att utöva dessa på ridskolans hästar. stimulerar barns och ungdomars sociala utveckling genom att följa Svenska Ridsportförbundets idéprogram Ridsporten vill med värderingar och riktlinjer beträffande barn och ungdomsverksamhet. är ett föredöme i hästhållning och följer förbundets hästhållningspolicy. tar avstånd från dopning och droger.

11 Vision Nyby Torshälla Ridklubb ska vara en framgångsrik förebild inom ridsporten

12 Ridklubb - styrelsearbetet NTRKs måldokument ska synliggöras och förankras i hela ridklubben NTRK ska arbeta för att få fler aktivt ideella insatser

13 Handlingsplan - Styrelsearbetet Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Vem/vilka ska göra det? När ska det vara klart? Status? Presentera måldokumentet i omgångar Skapa infospotar till hemsida (ett område per månad) Anslagstavla (ständigt) Ordförande VT-10 Avsätta 5-10 minuter av clinic för att presentera del av måldokumentet Viktigt att clinic då även är öppen för föräldrar Styrelse i samråd med personal VT-10 därefter kontinuerligt Med utgångspunkt i måldokumentet påminna alla om att de är medlemmar i NTRK Skapa infoblad om vad medlemskapet innebär, varför ideellt engagemang behövs Styrelse i samråd med personal VT-10 Upprätta arbets- och kommittébeskrivningar Inom resp verksamhetsområde skapa konkreta beskrivningar om vad som bör göras för att underlätta ideellt engagemang Resp. Kommittéansv. VT-10 Pågår Kontinuerlig omvärlds-analys Skapa ett arbetssätt för att kontinuerliga omvärldsanalyser Styrelsen VT-10 därefter kontinuerligt

14 Frågeställningar Leder målet fram till att NTRK blir ett framgångsrikt föredömen inom det angivna verksamhetsområdet? Hänger handlingsplanen ihop med målet leder aktiviteterna till att vi når målet? Saknas något i handlingsplanen? Är det något som inte hör hemma i handlingsplanen? Är aktiviteterna i rätt prioriteringsordning?

15 Manual Styrelsemötets punkter förbereds i ArbetsUtskottet (AU) Beslut från styrelsemöte verkställs Styrelse möte v1 v2 v3 v4 Styrelse möte Löpande verksamhet i kommittéerna, kommittémöten Handlingar inför kommande möte distribueras Kommittéer kan snabbt signalera till AU om något behöver upp på styrelsebordet

16 Ansvar & Beslutstablå

17 Rapportering RC till Styrelsen Sker månadsvis till AU här tas personalfrågor upp Skriftligt till styrelsen en vecka före styrelsemötet Muntligt på styrelsemötet Styrelsemötets punkter förbereds i ArbetsUtskottet (AU) Beslut från styrelsemöte verkställs Verksamhetsmallen Styrelse möte v1 v2 v3 v4 Löpande verksamhet i kommittéerna, kommittémöten Styrelse möte Handlingar inför kommande möte distribueras Kommittéer kan snabbt signalera till AU om något behöver upp på styrelsebordet

18 Mål Personal NTRK ska erbjuda medlemmarna en välutbildad personal. Lägsta nivå för ridlärare är Lev 1 och för stallpersonal hästskötarexamen.

19 ANSVARSOMRÅDEN

20 Årsplanering ridskolan, månadsvis Januari Kolla sista ansökningsdatum för olika ansökningar, kontakta SISU för uppdatering och info för vårterminen (skolkontakt Ing-Marie) Lotta Ansvarig Åtgärdat LOK stödet för HT skall vara klart till 31/1 Ringa och boka datum med externa tränare för kurser Gör en planering när under året vi skall beställa foder Göra ny hovslagarlista för året Inkomstdeklaration till anställda innan 31/1 Sportlovsaktiviteter upp v 4 Bjuda in förskolor, förskoleklasser Planera kompisdag Planera personalmöten Planera personalridning vårterminen Förbereda handlingar inför årsmötet Chirre Sofie Maria Maria Chirre Chirre Therese Lotta Lotta Lotta Chirre

21 Ridlärare på Nyby Torshälla Ridklubb Vi ska vara ett föredöme för ridsporten och yrkeskåren

22 Mål Hästmaterial Samtliga av NTRKs hästar/ponnyer ska vara välridna, lämpliga samt fungera i den dagliga verksamheten. 80% av NTRKs hästar/ponnyer ska träningsmässigt motsvara LB hoppning och LA dressyr.

23 Hästplanering Hästinventering hösten 2013 Höjdlista hoppning Hästbeskrivning våren 2013 Hästlistor

24 Mål Ridskoleverksamhet NTRK ska vara en tävlingsinriktad ridskola för barn och ungdomar med möjlighet att tävla ridskolans hästar i hoppning och dressyr. Ridskolan erbjuder häst- och ridutbildning för ryttare från nybörjare till tävlingsgrupper.

25 Gruppindelning 30 min grupper 45 min grupper 60 min grupper 12 st/grupp Träningsgrupper Miniförberedande tävlingsgrupp Tävlingsgrupp 1 & 2 Seniorgrupper (max 65 kg) 10 st/grupp

26 Ridgruppsbroschyrer Beskriver vad eleven/föräldern kan förvänta sig av undervisningen i de olika ridgrupperna Finns att ladda ner på hemsidan - Sammanfattning Lärarhandledning för de olika ridgrupperna

27 Elevcoach Eleverna får tillgång till en elevcoach som hjälper de att nå sina mål som ryttare. Elevcoachen kan med stöd av sin kunskap och erfarenhet, vägleda och stötta ryttarna i sin ridutbildning. Din elevcoach är välutbildad, har en god kunskap om och lång erfarenhet av ridsport är uppdaterad på nyheter inom ridsporten är bra på att motivera och upprätta planer som stödjer utveckling känner till vilka regler och förordningar som gäller är en förebild inom ridsporten är en god lyssnare och kan ge konstruktiv feedback NTRKs målsättning är att erbjuda bästa möjliga ridutbildning genom att komplettera ordinarie lektionsverksamhet med individuell vägledning!

28 Terminsplanering Övergripande planering Dressyrlektioner Hoppövningar Teori Helgaktiviteter Lovaktiviteter

29 Bidrag Lokstöd idrott online SISU studietimmar 2012 = 3850 Idrottslyftet, tre projekt igång under år 6 = kr beviljat. Viktigt att redovisa LOK, medel till idrottslyftet som förbundet får bygger på redovisat LOK från ridsporten.

30 För NTRK kostar en ridlektion 2200kr/tim att producera Vad kostar det i Er verksamhet?

31 Ridavgiften ska täcka halta hästar hovslagare torv el lön veterinär mineral renhållning munderingar hösilage skottkärror kraftfoder nya hästar glödlampor grepar soc avg försäkring spån kontorsmaterial medicin halm avmaskning vatten & avlopp vaccin toapapper Avgör priset för en lektionstimme

32 Lönsamhet - Anläggningen ska fyllas med verksamhet Lektionsverksamhet 44 veckor/år Lovveckor kr i budget Ridläger Beläggnings mål för ridgrupperna 95% Intäkterna från samtlig verksamhet ska gå till Ridklubben - höjer omsättningen

33 Ekonomiskt mål En ekonomi i balans där soliditeten är 60% och likviditeten är 150% Soliditet = uthållighet, eget kapital/summa tillgångar. Ger en bild av ridklubbens långsiktiga betalningsförmåga. Likviditet= betalningsförmågan på kort sikt, likvida medel/kortfristiga skulder.

34 Sätt mätbara ekonomiska mål Mål 2012 Utfall 2012 Soliditet 60% 62% Likviditet 150% 179% Omsättning 5 Mkr 5,1 Mkr

35 Ekonomihantering Anställd kanslist Avstämning av resultat och balansrapport varje månad VISMA administration och lön

36 Det ekonomiska året Oktober, budgetförslag till AU Ev. återremiss till kontoansvarig November, budgetförslag fastställs i styrelsen Februari, årsmötesbeslut Uppföljning varje månad på personalmöte och styrelsemöte

37 Budget- Hur gör vi? Konto kopplat till ansvarsområde Ansvar/befogenheter

38 Budgetmall Budget konto: Ansvarig : Månad Budget Utfall Anteckningar januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december SUMMA 0 kr Investeringar Månad Kostnad Utfall Beskrivning

39 Kontoplan Kontoplan med budget Månadsvis

40 Bokslutet Kontoansvariga periodiserar Lagerinventering Bokslutsanalys görs av ridskolechef och presenteras för styrelse och personal

41 NTRKs nyckeltal 2009 Hela verksamheten Bruttovinst/oms. (70%) Ridskolan Bruttovinst/oms. (70%) Normtal Bättre Sämre 79% 72% Bruttovinst i procent av omsättning Bruttovinst är föreningens överskott då alla direkta kostnader är betalda och ska täcka kostnader för t ex löner, hyra, underhåll, försäkringar, avskrivningar etc. Ett högt procenttal eftersträvas som visar att man har låga direkta kostnader Bruttovinst i procent av omsättning - ridskolan För att få en tydlig bild av var föreningen genererar sitt överskott är det bra att räkna ovanstående mått på bara ridskoleverksamheten. Bidrag i procent av omsättning Hur stor andel av omsättningen genereras av bidrag? Hur känslig är föreningen om bidrag från stat och kommun minskar? Bidrag/oms (15%) 7% Omsättning per häst Ett viktigt mått är ridskoleverksamhetens omsättning dividerat med antal lektionshästar.. Omsättning/häst (70 000) Oms utan bidrag/häst (60 000) Omsättning per häst utan bidrag Detta mått i jämförelse med ovanstående visar på hur bidragsberoende föreningen är. Ridelever per häst Här multipliceras antal ridlektioner per år med medelantalet elever per lektion som sedan delas på antal hästar. Nyckeltalet visar hur effektivt hästarna utnyttjas och ett så högt tal som möjligt eftersträvas. Ridelever/häst (600) Rörlig kostnad/häst (25 000) Lönekostnad/oms. (50%) Lokalkostn/oms (10%) Resultat/oms. (3%) % 7% 7% Rörlig kostnad per häst För att få fram detta nyckeltal divideras summan av de direkta kostnaderna för hästarna. Ju lägre kostnad desto bättre. Lönekostnad i procent av omsättning Detta mått visar hur stor andel av omsättningen som går till löner. Nyckeltalet kan försvara en högre personalkostnad om den medverkar till högre omsättning, t ex utbildad personal kan öka omsättningen. Lokalkostnad plus räntor i procent av omsättning Nyckeltalet visar hur stor del av omsättningen som går åt för att täcka kostnader för anläggning och räntor.. Resultat i procent av omsättning Nyckeltalet anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som ger vinst och används för att studera föreningens möjligheter att bygga upp eget kapital och medel för framtida investeringar.

42 NTRKs nyckeltal 2010 Hela verksamheten Bruttovinst/oms. (70%) Ridskolan Bruttovinst/oms. (70%) Normtal Bättre Sämre 79% 75% Bruttovinst i procent av omsättning Bruttovinst är föreningens överskott då alla direkta kostnader är betalda och ska täcka kostnader för t ex löner, hyra, underhåll, försäkringar, avskrivningar etc. Ett högt procenttal eftersträvas som visar att man har låga direkta kostnader Bruttovinst i procent av omsättning - ridskolan För att få en tydlig bild av var föreningen genererar sitt överskott är det bra att räkna ovanstående mått på bara ridskoleverksamheten. Bidrag i procent av omsättning Hur stor andel av omsättningen genereras av bidrag? Hur känslig är föreningen om bidrag från stat och kommun minskar? Bidrag/oms (15%) Omsättning/häst (70 000) Oms utan bidrag/häst (60 000) Ridelever/häst (600) % 800 Omsättning per häst Ett viktigt mått är ridskoleverksamhetens omsättning dividerat med antal lektionshästar.. Omsättning per häst utan bidrag Detta mått i jämförelse med ovanstående visar på hur bidragsberoende föreningen är. Ridelever per häst Här multipliceras antal ridlektioner per år med medelantalet elever per lektion som sedan delas på antal hästar. Nyckeltalet visar hur effektivt hästarna utnyttjas och ett så högt tal som möjligt eftersträvas. Rörlig kostnad per häst För att få fram detta nyckeltal divideras summan av de direkta kostnaderna för hästarna. Ju lägre kostnad desto bättre. Rörlig kostnad/häst (25 000) Lönekostnad/oms. (50%) Lokalkostn/oms (10%) Resultat/oms. (3%) 46% % 17% Lönekostnad i procent av omsättning Detta mått visar hur stor andel av omsättningen som går till löner. Nyckeltalet kan försvara en högre personalkostnad om den medverkar till högre omsättning, t ex utbildad personal kan öka omsättningen. Lokalkostnad plus räntor i procent av omsättning Nyckeltalet visar hur stor del av omsättningen som går åt för att täcka kostnader för anläggning och räntor.. Resultat i procent av omsättning Nyckeltalet anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som ger vinst och används för att studera föreningens möjligheter att bygga upp eget kapital och medel för framtida investeringar.

43 NTRKs nyckeltal 2011 Hela verksamheten Bruttovinst/oms. (70%) Ridskolan Bruttovinst/oms. (70%) Normtal Bättre Sämre 79% 78% Bruttovinst i procent av omsättning Bruttovinst är föreningens överskott då alla direkta kostnader är betalda och ska täcka kostnader för t ex löner, hyra, underhåll, försäkringar, avskrivningar etc. Ett högt procenttal eftersträvas som visar att man har låga direkta kostnader Bruttovinst i procent av omsättning - ridskolan För att få en tydlig bild av var föreningen genererar sitt överskott är det bra att räkna ovanstående mått på bara ridskoleverksamheten. Bidrag i procent av omsättning Hur stor andel av omsättningen genereras av bidrag? Hur känslig är föreningen om bidrag från stat och kommun minskar? Bidrag/oms (15%) Omsättning/häst (70 000) Oms utan bidrag/häst (60 000) Ridelever/häst (600) % 800 Omsättning per häst Ett viktigt mått är ridskoleverksamhetens omsättning dividerat med antal lektionshästar.. Omsättning per häst utan bidrag Detta mått i jämförelse med ovanstående visar på hur bidragsberoende föreningen är. Ridelever per häst Här multipliceras antal ridlektioner per år med medelantalet elever per lektion som sedan delas på antal hästar. Nyckeltalet visar hur effektivt hästarna utnyttjas och ett så högt tal som möjligt eftersträvas. Rörlig kostnad per häst För att få fram detta nyckeltal divideras summan av de direkta kostnaderna för hästarna. Ju lägre kostnad desto bättre. Rörlig kostnad/häst (25 000) Lönekostnad/oms. (50%) Lokalkostn/oms (10%) Resultat/oms. (3%) 6% 5% 49% Lönekostnad i procent av omsättning Detta mått visar hur stor andel av omsättningen som går till löner. Nyckeltalet kan försvara en högre personalkostnad om den medverkar till högre omsättning, t ex utbildad personal kan 49 öka omsättningen. Lokalkostnad plus räntor i procent av omsättning Nyckeltalet visar hur stor del av omsättningen som går åt för att täcka kostnader för anläggning och räntor.. Resultat i procent av omsättning Nyckeltalet anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som ger vinst och används för att studera föreningens möjligheter att bygga upp eget kapital och medel för framtida investeringar.

44 NTRKs nyckeltal 2012 Hela verksamheten Bruttovinst/oms. (70%) Ridskolan Bruttovinst/oms. (70%) Normtal Bättre Sämre 76% 74% Bruttovinst i procent av omsättning Bruttovinst är föreningens överskott då alla direkta kostnader är betalda och ska täcka kostnader för t ex löner, hyra, underhåll, försäkringar, avskrivningar etc. Ett högt procenttal eftersträvas som visar att man har låga direkta kostnader Bruttovinst i procent av omsättning - ridskolan För att få en tydlig bild av var föreningen genererar sitt överskott är det bra att räkna ovanstående mått på bara ridskoleverksamheten. Bidrag i procent av omsättning Hur stor andel av omsättningen genereras av bidrag? Hur känslig är föreningen om bidrag från stat och kommun minskar? Bidrag/oms (15%) Omsättning/häst (70 000) Oms utan bidrag/häst (60 000) Ridelever/häst (600) % 800 Omsättning per häst Ett viktigt mått är ridskoleverksamhetens omsättning dividerat med antal lektionshästar.. Omsättning per häst utan bidrag Detta mått i jämförelse med ovanstående visar på hur bidragsberoende föreningen är. Ridelever per häst Här multipliceras antal ridlektioner per år med medelantalet elever per lektion som sedan delas på antal hästar. Nyckeltalet visar hur effektivt hästarna utnyttjas och ett så högt tal som möjligt eftersträvas. Rörlig kostnad per häst För att få fram detta nyckeltal divideras summan av de direkta kostnaderna för hästarna. Ju lägre kostnad desto bättre. Rörlig kostnad/häst (25 000) Lönekostnad/oms. (50%) Lokalkostn/oms (10%) Resultat/oms. (3%) 8% 54% % Lönekostnad i procent av omsättning Detta mått visar hur stor andel av omsättningen som går till löner. Nyckeltalet kan försvara en högre personalkostnad om den medverkar till högre omsättning, t ex utbildad personal kan öka omsättningen. Lokalkostnad plus räntor i procent av omsättning Nyckeltalet visar hur stor del av omsättningen som går åt för att täcka kostnader för anläggning och räntor.. Resultat i procent av omsättning Nyckeltalet anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som ger vinst och används för att studera föreningens möjligheter att bygga upp eget kapital och medel för framtida investeringar.

45 Det är här NTRKs omsättning genereras 2009 Ridskolan Ridskolans projekt Stallhyror Medlemsavgifter Trivselkommittén Externa tävlingar Sponsoring Bidrag

46 Det är här NTRKs omsättning genereras 2010 Ridskolan Ridskolans projekt Stallhyror Medlemsavgifter Trivselkommittén Externa tävlingar Sponsoring Bidrag

47 Det är här NTRKs omsättning genereras 2011 Ridskolan Ridskolans projekt Stallhyror Medlemsavgifter Trivselkommittén Externa tävlingar Sponsoring Bidrag

48 Det är här NTRKs omsättning genereras 2012 Ridskolan Ridskolans projekt Stallhyror Medlemsavgifter Trivselkommittén Externa tävlingar Sponsoring Bidrag

49 Utveckling de senaste åren % mål 150% Soliditet Likviditet mål 60%

50 Utveckling de senaste åren tkr Omsättning Ridskolans resultat Summa tillgångar Eget Kapital Långfristiga skulder

51 Tips och Råd! Sätt ekonomiska mål! Delegera ansvar och befogenheter Gör en ansvars- och beslutstablå Ta ett helhetsgrepp över ekonomin Gör bokslutsanalys Med hjälp av analysen planera och organisera verksamheten

52 Utveckla - Förvalta

53

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Lurbo Ridklubb

Verksamhetsberättelse. Lurbo Ridklubb Verksamhetsberättelse för Lurbo Ridklubb Räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehållsförteckning 1. Organisation 1.1 Medlemmar 1.2 Styrelse 1.3 Ridskolan 1.4 Sektioner 1.5 Uppsala Ridcenter 2. Ekonomi

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer