Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb"

Transkript

1 2014 Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb

2 Nyby Torshälla Ridklubb vill framföra ett varmt tack till våra sponsorer 2014 Agria Djurförsäkring Torshälla Fastighets AB Eskilstuna Energi & Miljö Humbla Bygg Pege s el och styr INDOC Stens Choklad Elon Kylcenter Ridskolan Strömsholm Prime 4 you Belysningsteknik AB Tiomedia SITA Svez Mesta Bygg AB Nord Port & Bygg Eskilstuna Rekarne Sparbank Nordea Sundbyholmstravet AB Lars Biderman Pihls Beijer Bygg Konditori Amarant Blomsterlandet Laxå Pellets SOVA PSP Media Realgymnasiet Swärds Hovslageri Cecilias Hästeri Sida 2

3 Dagordning för årsmöte Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 4. Fastställande av röstlängd 5. Val av protokolljusterare och rösträknare 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 andra stycket angivna antalet 13. Val av ordförande för föreningen 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av Ungdomssektionen 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se 22) 17. Val av en revisorer och två revisorssuppleanter 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 22. Övriga ärenden som enligt 13 kan upptas till beslut på årsmöte. 23. Sammanträdets avslutande. Sida 3

4 Företroendevalda NTRK 2014 Uppdrag Namn Mandatperiod Ordförande Mia Thun Årsmöte 14 Årsmöte 15 Ledamot Marie Söderroos Årsmöte 13 Årsmöte 15 Ledamot Josephine von Celsing Årsmöte 13 Årsmöte 15 Ledamot Marie Johansson Årsmöte 13 Årsmöte 15 Ledamot Sussie Sundqvist Årsmöte 14 Årsmöte 16 Ledamot Christoffer Gruvell Årsmöte 14 Årsmöte 16 Ledamot Jonas Elfridsson Årsmöte 14 Årsmöte 15 Ledamot US Emma Johansson Årsmöte 14 Årsmöte 15 Suppleanter Sara Steneholm Årsmöte 14 Årsmöte 15 Suppleanter Tina Rännar Årsmöte 14 Årsmöte 15 Suppleanter, US Lina Bergkvist Årsmöte 14 Årsmöte 15 Revisor Martina Lundhé Årsmöte 14 Årsmöte 15 Revisorssuppleanter Maria Oscarsson Årsmöte 14 Årsmöte 15 Revisorssuppleanter Katarina Brohn Årsmöte 14 Årsmöte 15 Valberedning Valberedning Valberedning Petra Nilsson, sammankallande Sari Stenius Åse Rönnblom-Gustafsson Sida 4

5 Valberedningens förslag till NTRKs styrelse Uppdrag Namn Mandatperiod Ordförande Mia Thun Årsmöte -15 Årsmöte -16 Ledamot Marie Söderroos Årsmöte -13 Årsmöte -17 Ledamot Pia Hammarberg Årsmöte -15 Årsmöte -17 Ledamot Åse Rönnblom Gustafsson Årsmöte -15 Årsmöte -16 Ledamot Ulrika Brorsson Årsmöte -15 Årsmöte -17 Ledamot Jonas Elfridsson Årsmöte -15 Årsmöte -16 Ledamot Marika Larsen Årsmöte -15 Årsmöte -16 Ledamot US Emma Johansson Årsmöte -15 Årsmöte -16 Suppleant Sara Steneholm Årsmöte -15 Årsmöte -16 Suppleant Tina Rännar Årsmöte -15 Årsmöte -16 Suppleant Maria Pihl Årsmöte -15 Årsmöte -16 Suppleant US Marielle Jarke Årsmöte -15 Årsmöte -16 Revisor Martina Lundhé Årsmöte -15 Årsmöte -16 Revisor, suppleant Maria Oscarsson Årsmöte -15 Årsmöte -16 Revisor, suppleant Katarina Brohn Årsmöte -15 Årsmöte -16 Valberedning (sammankallande) Valberedning Valberedning Sida 5

6 Verksamhetsberättelse Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb (NTRK) haft ett aktivitetsrikt år med många deltagare. På följande sidor kommer styrelsen, ridskolans personal samt ansvariga från respektive kommitté att presentera vad som hänt inom föreningens verksamhetsområden. Men först några ord om medlemmarna i NTRK. Medlemmen i Nyby Torshälla Ridklubb Det är medlemmarna som är NTRK. Tillsammans skapar vi med vårt engagemang en framgångsrik ridklubb. Ridklubben finns för att ge medlemmarna möjlighet att samlas kring ett gemensamt intresse, att lära nytt och utvecklas men även att träffa kompisar och umgås. I stallet finns en gemenskap och en kraft som utvecklar unga ryttare till driftiga ledare, men i klubben behövs även vuxna som genom sitt stöd hjälper våra barn och ungdomar till en meningsfull fritid. Många av våra medlemmar är aktiva ryttare, de flesta återfinner vi på ridskolan men klubben har även många framgångsrika tävlingsryttare. Den 31 december 2014 hade NTRK totalt 366 medlemmar. Medlemmarnas åldersfördelning ser ut enligt nedanstående diagram. 251 medlemmar är i åldern 0-20 år. Åldersspridningen är dock stor inom föreningen. Föreningens yngsta medlem är 4 år medan den äldsta medlemmen är 67 år. Andelen kvinnor och män redovisas i följande diagram. 335 st. av medlemmarna är kvinnor och 31 st. är män. Investeringar Följande investeringar har gjorts under året: Hästmaterial Ridhusbotten Sida 6

7 Verksamhetsberättelse - Styrelsen Årets styrelse har bestått av ordförande och sex ledamöter, en representant från US samt suppleanter. Möten och konferenser Sedan förra årsmötet har sex styrelsemöten och tre konferenser genomförts. Under första konferenstillfället genomfördes en nulägesanalys (SWOT) av ridklubbens verksamhet, värdegrund och måldokument bearbetades och vidare påbörjades arbetet att utifrån Svenska Ridsportförbundets material Vår Ridklubb, som syftar till att skapa en pärm som informerar om ridklubbens verksamhet och vad medlemskapet innebär. Vid höstens första konferens stod värdegrund åter på agendan, tätt följd av gruppdiskussioner om drivkrafter till medlemskap samt trendspaning utifrån Riksidrottsförbundets material Framtidens förening vansinnigt viktiga vägval där vi stämde av hur fyra metatrender kan komma att påverka NTRK. Styrelsen avslutade höstterminen med ännu ett konferenstillfälle då måldokument och medlemspärm diskuterades. Utbildning och representation vid sammankomster Den ledarutbildning som Södermanlands Ridsportförbund och SISU Idrottsutbildarna startade 2013 slutfördes under 2014 med flera sammankomster och ett betydande utvecklingsarbete. Arbetet presenterades i samband med Sörmlandsgalan i oktober, då också NTRK var nominerade till flera utmärkelser. VI snavade på målsnöret för Årets Eldsjäl, men kunde glädjas med vår ryttare Sandra Karlsson som fick utmärkelsen Årets stora små bragder En aktiv styrelse har representerat föreningen vid olika sammankomster i kommunen som till exempel Idrottsforum, Trygga Torshälla, Torshällas föreningsträff samt årsmöten för såväl Södermanlands Ridsportförbunds som Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation. Verksamhet I oktober slog NTRK upp sina portar och presenterade ridklubbens breda verksamhet samt arrangerade ridborgarmärkestagning. Eskilstunaprofilen Walter Kurtson var den första att ta ridborgarmärket och satte sin speciella prägel på dagen. Styrelse och personal har under året kontinuerligt arbetat utifrån och uppdaterar måldokument och manual. NTRK har under året kunnat presentera en mängd aktiviteter för, med och av sina medlemmar vilka kommer att presenteras under de olika verksamhetsområdena. Det har varit ett händelserikt år där vi sänder vårt stora tack till såväl ridskolans personal som till alla ideella krafter som stöttar sin ridklubb. På styrelsens uppdrag Mia Thun Ordförande, Nyby Torshälla Ridklubb Sida 7

8 Verksamhetsberättelse - Ridskolan Nyby Torshälla Ridklubb erbjuder lektionsverksamhet för både barn och ungdom samt även vuxna i begränsad omfattning. Ridskolan har allt från nybörjarlektioner till tävlingsgrupper samt verksamhet för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Ridskolan är kvalitetssäkrad av Svenska Ridsportförbundet för såväl anläggning som personal. Personal Under år 2014 har Nyby Torshälla Ridklubb haft en välutbildad och mycket ambitiös personalgrupp vars arbete resulterat i en positiv utveckling av ridskolan. Personalgruppen har bestått av följande: Namn och yrkeskategori Utbildning Tjg tim/v Lotta Löfstrand, ridlärare och ridskolechef Ridlärare level 3 40 Sofie Ekman, ridlärare Ridlärare level 3 Föräldraledig Maria Ejnar, ridlärare Ridlärare level 3 Föräldraledig Therese Cederlund, stallpersonal Hästskötarexamen 40 Christina Öman, administratör Sekreterare 40 Elin Ingelsberg, ridlärare Ridlärare level 2 Vik för Maria Cecilia Hansson, ridlärare Ridlärare level 3 Vik för Sofie vt Ida Kåmark, ridlärare Ridlärare level 2 Vik för Sofie ht Camilla Söderroos, projektanställd Timanställd Susanna Harjaluoma, ridlärare Ridlärare level 2 Timanställd Marie Ryman, ridlärare Ridlärare level 2 Timanställd Karin Fredriksson, ridlärare Ridlärare level 2 Timanställd Pia Sjökvist, stallpersonal Timanställd Bo Hagbohm, vaktmästare 40 Kari Heikkinen, vaktmästare 40 Eva Carlsson, stallpersonal Vt, föräldral. Förutom ovanstående personal finns stallvärdar och assistenter i stallet som visar eleverna till rätta samt ger aktuell information om ridskolans verksamhet. Under helgerna finns en helgjour anställd som svarar för skötseln av hästar och stall. Sida 8

9 Fortbildning En förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet är att personalen fortlöpande erbjuds utbildningsinsatser. Under 2014 har personalen deltagit i följande fortbildningsinsatser: Ridinstruktörernas dag Friends Arena Extern fortbildning för Gabriella Thorell, barn och ungdomars utveckling Utbildningsdag med SISU-konsulent i kundvård och värdskap Intern Ridlärarfortbildning för Marianne Essén Frukostmöte för ridlärare i distriktet Ridskolechefsträffar Distanskurs hästkunskap Level 2 Grönt Kort utbildning Säkerhet på ridskola, utbildningsdag anordnad av Sv. Ridsportförbundet Ridlärarfortbildning för Jens Fredricsson och Johan Plate Teamutvecklande aktiviteter i samband med terminsstart och avslut För att samtliga ridlärare ska ha en gemensam "röd tråd" i sin undervisning har personalen regelbundna planeringsmöten. Under 2014 har NTRK:s samarbete med Ridskolan Strömsholm fortsatts, där vår ridskolechef anlitats som föreläsare i kurserna Ridskoleverksamhet på Folkhögskolan samt Hippologutbildningen. Vår vision är att vara en framgångsrik förebild inom ridsporten. Därför erbjuder vi vår kunskap och erfarenhet i ridskoleekonomi, ridskoledrift och föreningsutveckling till andra ridklubbar och distrikt. Under året har dessa varit; Smålands Ridsportförbund, Smålandsidrotten, Hästnäringens Nationella Stiftelse Stockholm, Leader Storsjöbygden i Ås, SISU Idrottsutbildarna Norrköping, Hest i Norge, Järfälla Ryttarförening, Skånes Ridsportförbund samt Vingåkers Ryttarförening. Andra uppdragsgivare har varit Svenska Ridsportförbundet. Hästar Ridskolan har vid årsskiftet 2014/ 5 hästar och 14 ponnyer. Nyby Torshälla Ridklubb följer Svenska Ridsportförbundets hästhållningspolicy. Utbildningsnivån på hästar och ponnyer är av avgörande betydelse för kvaliteten på undervisningen och därför sker fortlöpande tillridning och utbildning av dem. Under året har flera nya hästar köpts in och några har bytts ut. Rosie fick tyvärr tas bort p.g.a. en skada. Viking fick gå i pension och åkte till familjen Johnsson som även köpte Smirnoff av oss som inte riktigt passade in i vår verksamhet. Frasse köptes in och han har visat sig passa väl in i verksamheten och går nu med på alla tänkbara lektioner. Ersättare till Rosie blev M-Cin som fick heta Nordea M-Cin. Han var ganska outbildad, men börjar nu hitta in fullt ut i verksamheten. Ungefär samtidigt köptes D-ponnyn Giggles in som också var en relativt outbildad häst, men som nu också verkar passa fint in i verksamheten. M-Cin åkte med Karin Fredriksson över sommaren och Giggles åkte hem med Alexandra Martinell för att få lite extra utbildning och detta tycker vi var en mycket bra lösning för oss och tjejerna gjorde ett jätte bra jobb med bägge hästarna. Ytterligare en D-ponny köptes in, River Dance som tidigare mest gått dressyr, men som också visade sig vara mkt användbar i hoppning och som väldigt snabbt fann sin plats i verksamheten. Vi planerade under slutet av året att sälja Wilma då vi anser att hon är lite för stor för vår verksamhet med mest ponnyer. Det visade sig tyvärr vid veterinärundersökning att hon inte är helt frisk och skulle behöva operation med dålig prognos för att ha en chans och vi har därför tagit beslutet att hon ska tas bort. Personalen följer även kontinuerligt upp i vilken omfattning respektive häst/ponny går i verksamheten. En jämn belastning eftersträvas utifrån hästens ålder, utbildningsståndpunkt m.m. Med hjälp av denna kontinuerliga uppföljning utvärderar vi om någon av våra hästar skulle passa bättre i en annan verksamhet än den vi bedriver. Vid behov får också enskilda hästar/ponnyer vila från lektionsverksamheten en period för att undvika skador etc. Individuella foderstater upprättas för varje häst/ponny. Sida 9

10 Även under 2014 har ett bete om 10 ha hyrts till lektionshästarna. Hästarna har kunnat gå ute dygnet runt från juni till slutet av september och endast tagits in till lektionerna. Detta är mycket värdefullt för ridskolan då det medför en mer naturlig miljö för hästarna och en lättnad i personalens tunga stallarbete. Diskussioner mellan politiker, tjänstemän, ridskolechef och styrelse har fortsatt pågått under året gällande stadsplanering för hästverksamhet på denna betesmark. Lektionsverksamhet Ridskolan hade vid årets slut 28 lektioner i veckan. Ridskolan erbjuder allt från nybörjargrupper, miniknattar, ridlekis till tävlingsgrupper. Lektionstiden per grupp varierar från 30 minuter till 1,5 timme. En lektionsplanering upprättas inför varje termin som beskriver vad respektive lektion ska innehålla. Grovplaneringen sker gemensamt av samtliga ridinstruktörer. Förutom ordinarie ridlektioner har även följande aktiviteter genomförts; Elevens Val, Gökstenskolan, Torshälla. Privatlektioner /Personlig träning Förskolorna i Torshälla erbjuds Prova på-dag. Kontinuerlig Prova På ridning Lovaktiviteter Ridläger Grönt Kort kurs Realgymnasiet Dessutom har följande aktiviteter kunnat genomföras tack vare stöd från Idrottslyftet; Prova på ridning/rekryteringsgrupper från Torshällas skolor via Svenska Ridsportförbundet. Talangutvecklingsprojekt som har gett oss möjligheten att låta våra elever i tävlingsgrupperna träna för Lotta Björe till ett subventionerat pris, via Svenska Ridsportförbundet. Hästkunskapsprojekt där våra elever på ridskolan har erbjudits utbildning i hästkunskap. Som avslutning på detta projekt genomfördes en märkesdag för dessa elever, via Svenska Ridsportförbundet. Flera av våra stallvärdar har genomgått ungdomsledarkurs via Svenska Ridsportförbundet samt att alla våra stallvärdar och assistenter fick möjligheten att delta på en utvecklingsdag vid ridskolan Strömsholm för pedagogiklärare Gabriella Thorell, via Svenska Ridsportförbundet Integrationsprojekt är genomfört under höstterminen där nyanlända elever har erbjudits ridning som fritidsaktivitet, via Skolsamverkan och Sörmlandsidrotten. Öppet Hus med ridborgarmärkestagning och presentation av vår verksamhet med Walter Kurtsson som VIP-gäst, via Svenska Ridsportförbundet. Idrotten vill med projektnamn utveckla vår ridklubb, har vi genomfört styrelse- och personalkonferens under hösten med stöd från Sörmlandsidrotten. Teori Varje ridgrupp har två teoridagar per termin. Under teoridagarna 2014 hölls clinics för samtliga grupper. Följande ämnen har erbjudits; Föräldrakurs, Klubbtävling, Fystester, Hästkunskap med stationer, Hur tänker hästen? Stilbedömning, Ridbanans vägar, Hur dömer domaren?, Working Equitation, Uppsittning, Stilhoppning samt Utvecklingssamtal med ryttarna i våra tävlingsgrupper. Sida 10

11 Elevcoach Under 2014 har vi fortsatt med arbetet att ha en elevcoach på ridskolan. Första delen av året var detta Cecilia Hansson och senare delen Elin Ingelsberg. Precis som tidigare har alla nya elever blivit uppringda efter ca 3 lektioner på ridskolan. Detta uppfattas väldigt positivt och föräldrarna får chansen att fråga och få svar på frågor angående grupper, nivåer, betalningar etc. Alla elever har även haft chansen att boka ett enskilt coachsamtal med elevcoachen. På dessa samtal tas det upp allt från tävlingsplanering, utvecklingsplan, dynamik i grupperna m.m. Vi ser gärna att fler elever tar denna chans att boka ett möte med elevcoachen! Varje månad har även elevcoachen skrivit ett månadsbrev som innehåller information om alla våra aktiviteter och det mesta som händer och sker på ridskolan. Externa tränare Våra privatekipage har erbjudits hopp- och dressyrträningar för ridskolans ridlärare samt för externa tränare. Även ekipage från våra tävlingsgrupper har fått delta. De externa tränarna vi har anlitat har varit B-tränare Marianne Esseén samt C-tränare Linda Andersson i dressyr. I hoppning A-tränaren Lotta Björe. Verksamhetsberättelse - Anläggning NTRK jobbar aktivt för att kunna vara stolta över en trygg, säker och välfungerande anläggning. Under 2014 har samarbetet med Torshälla Stad, Eskilstuna kommun och Torshälla Fastighets AB i anläggningsfrågor fortsatt. Den största händelsen på anläggning under år 2014 är uteboxarna. Vi är mycket stolta att kunna erbjuda våra medlemmar uteboxar när dom kommer på besök till anläggningen. Uteboxarna används flitigt när vi har tävlingar. Boxarna används också till våra nya hyresgäster. Hästarna får bo i boxarna några dagar för att eventuell smitta ej dras in i stallet. Ny bred väg har gjorts, från sommarhagen till Kogneområdet. Belysning från stallet till Kogneområdet har satts upp. Anläggningsgruppen och Ungdomssektionen har gått vandring med Trygga Torshälla på anläggningen. Anläggningsgruppen har initierat och därefter kontinuerligt genomfört möten med Torshälla Fastighets AB och Torshälla Stads förvaltning. En långsiktig planering för underhåll och investeringar av anläggning har gemensamt jobbats fram. I syftet att effektivisera den befintliga anläggningen har vi kostnadsfritt fått en energigenomgång av hela ridanläggningen. Den ligger till grund för att ytterligare arbeta med en långsiktigt miljömässig bra anläggning. Anläggningsgruppen Sida 11

12 Verksamhetsberättelse Kommunikation & Marknadsföringskommittén 2014 har varit ett härligt år på många sätt och marknadskommittén har arbetat för att försöka utvidga gruppen av ideellt engagerade som kan hjälpa till att bidra så att klubben fortsatt kan leva efter visionen att vara en framgångsrik förebild inom ridsporten. Finns intresserade så är behovet fortfarande stort! I slutet av kvartal ett kontrakterades en ny huvudsponsor i Nordea. Samarbetet har varit mycket givande för båda parter under året och klubben har bland annat anordnat Nordea Cup, hopptävling för ponnyer. Flera andra sponsorer har hjälp oss under året på olika sätt och Eskilstuna Energi och Miljö har sponsrat en prova på aktivitet som har varit uppskattad av de mindre. En annan trogen samarbetspartner är Lars Biderman, där alla medlemmar utöver unika erbjudanden alltid har 10 % rabatt. En klubbkväll arrangerades i samband med invigning av köket. De som kom dit fick klämma och känna och prova kläderna ur vår klubbkollektion och vi kommer under våren att ha ytterligare en klubbkväll då den var uppskattad! Vi är väldigt glada och ödmjuka inför att så många samarbetspartners och sponsorer vill vara med kring klubben och det tar vi som en kvittens på att vår verksamhet har genomslag och attraktionskraft! Det ska vi spinna vidare på då vi fortsätter att utöka samarbetet med fler partners! Marknadsföringskommittén genom Maria Pihl Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén Vilket år vi har haft med alla duktiga ryttare som tävlar för NTRK. Det är roligt att vara ute på tävlingar och höra att de som rider för vår klubb rider med bra kvalitét. Det instämmer även vi tränare i, vi hör helt enkelt ofta att våra ryttare är förebilder! I div 3 och div 2 lyckades vi verkligen inom ponnyhoppning. Det som vi byggde upp med våra ponnybarn 2013 lyckades vi så bra att vi skörda hem totalseger i div 3 och div 2. Vi hoppas på att blir ett lika bra år när det gäller laghoppningen. DM-guld har vi lyckats få hem till vår klubb genom Isabelle Lillevars som junior på storhäst. Fredrica von Celsing tog en bronsmedalj och dessa två kommer att belönas på Södermanlands Ridsportgala den 7 februari. Året avslutades med att Fredrica von Celsing med ponnyn Gipzy samt Hanna Tingvall med Robin tog sig till final i MHPC. Fredrica och Gipzy slutade där på en 6:e plats i den stora finalen som gick samtidigt som Ponny-SM. Dressyren har fått en ansvarig och det är Marika Larsen som kommer se till att dressyren tar nya steg, ska bli spännande att följa år. Marika själv har haft stora framgångar på dressyrbanan med sin häst Domingo. Working Equitation har vi haft stora framgångar i. En sport som verkar växa mer och mer i Sverige. Där har vår Cecilia Hansson varit framgångsrik ute på tävlingsbanorna. Vi har ju även en internationell ryttare i Sandra Karlsson som på sin häst Vouge framgångsrikt tävlade i dressyrklasser för ryttare med funktionsnedsättning. Fantastiskt kul att de kom med till VM! Några av våra unga ryttare har börjat testa på fälttävlan, kanske får vi se mer där? NTRK är även representerande i en lite mindre gren, distans. Där har Malin Berntzen tävlad med sitt fullblod i den Värmländska skogarna. Tävlingar som har genomförts på hemmaplan är två ponnytävlingar. Roligt att klubben får visa upp så många fina ekipage på hemmaplan. Tävlingskommittén gm Josephine von Celsing Sida 12

13 Verksamhetsberättelse Interna tävlingar De interna tävlingarna är som en förlängning av vår lektionsverksamhet där våra ryttare får prova på hur det känns att tävla samtidigt som de kan få hjälp och coaching av en ridlärare. Som ett vidare steg mot att bli tävlingsryttare utbildas även våra elever i tävlingsgrupperna och förberedande tävlingsgrupp i funktionärsarbete. Detta för att förbereda elever och föräldrar på vad som gäller på externa tävlingar. Under 2014 har vi haft 19 tävlingar i dressyr och hoppning samt en Minikadrilj. Det har varit ett aktivt tävlingsår med många deltagare på tävlingarna. Vi vill tacka alla duktiga ryttare och funktionärer/cafeteriapersonal samt alla föräldrar som varit med på våra tävlingar under Interna Tävlingskommitten gm Tina Rännar Verksamhetsberättelse Café Spiltan Trivselkommittén ansvarar för verksamheten i cafeterian. Cafeterian har haft bemanning på lektionsdagar samt på tävlingsdagar, både interna och externa, och andra dagar när det förekommit verksamhet t.ex. hoppträningar o dressyrträning med tränare utifrån. Vi har handlat basvaror 1 gång/månad som har en lång hållbarhet på Axfood och färskvaror på Willys. Detta har fungerat mycket bra. Fantastiska vaktmästare som fixat upp varorna i cafet när leveransen kommit! Stort Tack! Vi lägger en stor vikt att det alltid ska vara öppet då ridskolan har verksamhet, så att våra barn och ungdomar kan få i sig något före eller efter ridning, därför är det mycket viktigt att när det är tävling och caféet bemannas av föräldrar från en timmesgrupp.detta har fungerat bättre denna termin än tidigare. Detta har varit ett problem under Ht-13 då det har varit väldigt få som ställer upp då vi fått tagit in andra personer så att vi överhuvudtaget kan ha caféet öppet under tävlingarna. Under VT-14 kommer vi att prova ett nytt system med färdiga tidsscheman och detta utvärderas efter terminens slut.. Den årliga luciashowen genomfördes även 2014 med ett samarbete med ridskolans personal och Café Spiltan. Konditori Amarant sponsrade med goda saffransbullar. Under 2014 har det slutat cafépersonal och några nya har börjat och i skrivande stund så finns det fortfarande lediga dagar i cafet. Efter många år tackar jag för mig som ansvarig för Cafe Spiltan. Cafe Spiltan gm Sussie Sundqvist Sida 13

14 Verksamhetsberättelse - Ungdomssektionen US har haft ett händelserikt år Året började med byte av ordförande, från Lina Bergvist till Emma Johansson som tog över den platsen. Under det gånga året har vi också försökt att anordna fler samt mer varierande aktiviteter, ett exempel är tältningen vi hade i somras som blev väldigt uppskattad av både barn, föräldrar; och vi NYTUS representanter uppskattade aktiviteten också! Precis som tidigare år har det varit rejäla drag på våra barnkalas, vilket vi tycker är otroligt kul och vi hoppas på lika mycket efterfrågan på dem det kommande året då det är väldigt bra för oss som grupp, för då vi får vi chansen att arbeta ordentligt för att alla kalasen ska bli perfekta! Under året har vi utnyttjat SRF s fantastiska ULK utbildning, och vi har även haft representanter iväg på Folksams ledarcamp i Kungsör. Detta är otroligt roligt då vi får upp ögonen för andra klubbar, samt att något sammarbete kan hända i framtiden? Under 2014 så har vi blivit ett väldigt tight gäng inom NYTUS och vi har alltid väldigt kul, men vi vet alltid vart gränserna går och allt ska ändå tas på seriös nivå; för vi är förebilder och unga vet vad unga vill! Vi tackar för detta år och ser fram emot att se många av er på aktiviteter, barnkalas eller bara i stallet under! Ungdomssektionen Sida 14

15 Verksamhetsplan 2014 och NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom ridsporten. Alla, såväl nybörjare som tävlingsryttare, såväl aktiva ryttare som familj och vänner, ska kunna utvecklas och ha kul genom hästar och ridsport. NTRK ska jobba för högsta kvalitet i verksamhetens alla delar i syfte att finnas i ridsportens framkant. Värdegrund På Nyby Torshälla Ridklubb är alla välkomna i en gemenskap med hästen och vår hästhållningspolicy i fokus och som präglas av hjälpsamhet och respekt. Det betyder att: Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, är hjälpsamma och visar varandra respekt genom att alla får vara sig själva Vi följer vår hästhållningspolicy och har en positiv attityd Vi visar hänsyn mot varandra och mot hästarna Vi ser till att våra hästar har en lugn och trygg miljö med hänsyn tagen till deras naturliga behov Vi hanterar hästen vänligt men bestämt och anpassar oss till varje enskild häst Vi känner till hästens historia och dess behov samt tillämpar kunskapen om hur man umgås med hästar Vi talar i god ton med varandra och inte om varandra. När någon glömmer bort vår hästhållningspolicy eller vår gemensamma värdegrund, hjälps vi åt att påminna varandra direkt där och då. Vision NTRK ska vara en framgångsrik förebild inom ridsporten. Verksamhetsområden NTRKs medlemmar väljer på årsmötet en styrelse som har till uppgift att förvalta och utveckla föreningen. Nedanstående bild illustrerar hur NTRKs verksamhet är organiserad med utgångspunkt i de två övergripande områdena Ridklubb och Ridskola, dvs de ideella kommittéerna respektive den anställda personalens ansvarsområden. Kommunikationen mellan delarna är avgörande för hur framgångsrik föreningen är. För respektive verksamhetsområde har mål formulerats med tillhörande handlingsplaner. Sida 15

16 Mål och handlingsplaner På följande sidor presenteras målsättning för respektive verksamhetsområde med tillhörande handlingsplan. Mål och handlingsplaner utvärderas årligen på styrelse- och personalkonferens och är utgångspunkten för NTRKs verksamhet. Styrelsearbetet 2014 NTRKs måldokument ska vara synligt och förankrat hos alla i ridklubben NTRK ska arbeta för att få medlemmarna intresserade av och delaktiga i ridklubbens verksamhet Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Förtydliga vad medlemskapet innebär till befintliga och potentiella medlemmar. För att stärka vår ridklubb, ju fler vi är ju mer kan vi åstadkomma. Rikta en medlemssatsning mot föräldrar. Föräldrar har en viktig roll i klubben, som ett stöd för yngre medlemmar, för ökad delaktighet och demokrati. Stämma av att vi fattar medvetna beslut för framtiden. Genom att sätta framtiden på dagordningen ökar chansen att vi är förberedda på förändringar. Arbeta med Svenska Ridsportförbundets material Vår Ridklubb? Mäts genom ökat antal medlemmar och ökad delaktighet samt engagemang Informationskampanj riktad mot föräldrar som visar på medlemskapets betydelse för föräldrar. Ökar antal föräldramedlemmar och ökad delaktighet Arbeta med RFs material: Vansinnigt viktiga vägval vid konferens för att sedan förankra arbetet i föreningen. Styrelse, US, kommitttéer och personal med ordf/rc som ansvariga Styrelse, US, kommitttéer och personal med ordf/rc som ansvariga Styrelse, US, kommitttéer och personal med ordf/rc som ansvariga Dec 2014 Avvakta Dec 2014 Anläggning 2014 NTRK ska bibehålla Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning vad avser verksamhetsinnehåll och klubbens anläggning. NTRK ska ha en säker miljö för hästar och människor Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Pärm presenteras vid årsmöte Info-mail om olycksfallsförsäkring och fördelar med medlemskap utskickat Resultat in i måldokument för Upprätta tydligt kontrakt med Torshälla Stads nämnd och TFAB Formera en anläggningsgrupp och hitta anläggningsansvarig Förbättra ridvägar Planlagt för hästverksamhet vid Kognefältet Byte/isolering dörrar Byggnation av sekretariats/cafévagn. Befintliga är i eländigt skick. Möte med samtliga parter 22/9 Ordförande + RC 2014 Bjud in, informera om arbetet Ledamot + RC 2014 I kommunbudget Påverka politiker/omvärld så att området planeras för hästverksamhet Anläggningsgruppen + RC 2014 Styrelse + RC 2014 Bevaka TFAB 2014 Upprätta beskrivning av behov och ta in offerter. Anläggningsgruppen + RC 2014 Pågår. Till Pågår. Till Ridväg till Kognev. klar. Fortsatt bearb NTRK 2020 Pågår. Till Pågår. Till Planering pågår. Till Sida 16

17 Energiöversyn Anläggningsgruppen Nya utomhusskyltar på ridhus, stall och parkering Arbetsgrupp tillsatt. Samarbete Marknad Anläggningsgruppen + RC Bygga uteboxar I kommunbudget 2013 Anläggnings- Grupp + RC Pågår. Till 2014 Tävling 2014 NTRK ska varje år representeras av privat- och lektionsekipage i följande lagtävlingar: Ponny hoppning/dressyr div II och III, Häst hoppning/dressyr div. II och III genomföra minst två externa tävlingsdagar NTRKs interna tävlingar ska ge en god tävlingsutbildning och förbereda ridklubbens ryttare för externa tävlingar NTRKs tävlingsryttare ska vara sportsliga förebilder på tävlingsbanor Vad ska vi göra? Varför? Förstärka tävlingskommittén Skapa checklistor, dokumentation och uppföljning av tävlingar Tävlingsryttarpolicy Hur ska vi göra? Hur mäts det? Formulera önskade roller och inventera medlemslistor för att besätta dem En/flera tävlingspärmar där all dokumentation samlas Vem/vilka ska Tävl.kom./ styrelsen 2014 Tävl.kom 2014 Utveckla utkast för att sedan förankra och besluta Tävl.kom 2014 Pågår. Till Pågår. Till Pågår. Till Utbilda fler i Equipe och skapa plan för tidtagning för att undvika flaskhalsar vid tävling Synliggör våra tävlingsryttare mer Kvalitetssäkra interna tävlingar Introducera nya funktionärer och ryttare till interna tävlingar Planera utbildning. Uppdatera våra tävlingsryttare på hemsidan, kvartalsvisa rapporter över resultat från TDB I samarbete med ridskolan genomföra praktiska och teoretiska utbildningar om tävling Tävl.kom i samråd med styrelse Tävl.kom 2014 Tävl.kom intern/ridskola Tävl.kom intern/ridskola April Behov av fortbildning Pågår. Till Sida 17

18 Café Spiltan 2014 Café Spiltan är ridklubbens viktigaste mötesplats, som är välkomnande och skapar gemenskap för alla Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Se över rutiner för bemanning vid interna tävlingar för att säkerställa att Café Spiltan kan vara öppet. Utvärdera olika förslag på hur bemanningen kan fördelas och presenteras till timmesgrupper. Interna tävlingskommittén och Café Spiltan kommittén HT 2014 Schema för distribuerade. Utvärderas efter vt Öka intresse för Café Spiltan för att säkra långsiktig bemanning Skapa infoblad om café, påminn hur viktigt det är, säkerställ att cafévärdar är välinformerade så de kan marknadsföra verksamheten, skapa enkla rutiner så det blir lätt att hjälpa till Café Spiltan kommittén alt. projektgrupp 2014 Arbetet pågår. Till Marknad 2014 NTRKs varumärke som framgångsrik förebild inom ridsporten ska stärkas och utvecklas såväl internt som externt NTRK ska skapa och utveckla goda och långsiktiga relationer med 20 samarbetspartners Vad ska vi göra? Varför? Skapa ett dokument där alla samarbetspartners beskrivs och innehållet i avtalet tydliggörs. Tydliggör vad sponsorer gör för NTRK och vad samarbetet betyder för medlemmarna Kontakta 10 nya sponsorer. För att få stöd i pengar eller andra insatser som stöttar klubben. Genomföra en klubbkväll i mars för är att sälja våra klubbkläder från Prima 4 you. Syftet är att öka klubbkänsla stärka varumärke Ta fram en tävlingsryttarjacka. Skapar gemenskap bland tävlingsryttarna samt profilerar NTRK enhetligt på tävling Hur ska vi göra? Hur mäts det? Dokumentet upprättas och distribueras på hemsida, kan användas för internt och extern bruk. Använd befintligt nätverk för att hitta ingångar till olika samarbeten. Nätverka i olika sammanhang för att skapa kontakter med näringslivet. Mäts genom dokumenterade kontakter och antal nya sponsoravtal Prima4you kommer till NTRK och visar upp kollektionen vid en kväll i vår. Datum bestäms senare. Det mäts genom att kvällen blir genomförd. Ta fram önskemål från tävlingsryttarna gällande material, pris och komfort. Olika förslag för påseende innan beslut och beställning. Vem/vilka ska Marknadskommittén Marknadskommittén Marknadskommittén Marknads- och tävlingskommittén Två nya sponsorer är kontaktade inför Pågår. Till Sida 18

19 Stärka vårt varumärke. För att öka intresset för vår klubb, få fler och nya medlemmar Upprätta årsplan/mediaplanering Skapa rutiner och samarbetsformer för media och presskontakter Få fler gilla markeringar på FB. Målet = 500 gilla-markeringar. Synas i lokalpress vid två tillfällen under året i samband med aktivitet på ridskolan. Nätverka i olika grupperingar, t ex Nätverksfrukost ex BNI. Repr. kommittéer samlas och inventera händelser, formulera årsplan, utse pressansv förbered pressrelease och etablera kontakt. Skapa strategi presssamarbete nformationsinsamling sker internt och externt. Tillsammans med årsplan/mediaplanering möjliggörs planering av pressreleaser, presskonferenser, uppdatering av hemsida och sociala medier Marknadskommittén Styrelsen Till Repr. styrelse och pressansvarig. Till Ekonomi 2014 NTRK ska ha en ekonomi i balans med en soliditet på 60% och en likviditet på 150% Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Konsekvensanalys byte till Analysera möjligheten att byta Kanslist / periodiserad bokföring, periodiserad bokföring samt ekonomikonsult dvs fakturametoden utvärdera nytt admin.system Dec-14 Delvis infört Förbättra rutiner för bokslutsarbete Konsekvensanalys för byte till att fakturera ridavgifter och övriga avgifter. Se över, analysera och hitta nya rutiner Se över och analysera olika alternativa system för fakturering RC o kanslist ekonomikonsult Kanslist / ekonomikonsult Dec-14 Dec-14 Pågår Övergång planeras Ridskoleverksamhet 2014 NTRK ska vara en tävlingsinriktad ridskola för barn och ungdomar med möjlighet att tävla ridskolans hästar i hoppning och dressyr Ridskolan erbjuder häst- och ridutbildning för ryttare från nybörjare till tävlingsgrupper Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Skapa externt infoblad Sammanfatta den information vi Ridskolechef som visar hur det går till har idag och skriv på lättförståeligt på ridskolan för nya sätt ridande för att göra det lättare att börja rida och öka förståelsen hos nya Skapa infoblad om vad som gäller för att tävla ridskolehäst samt en lastningsfolder Sammanfatta den information vi har idag och skriv på lättförståeligt sätt Ridskolechef Inför terminsstart hösten 2014 Inför terminsstart hösten 2014 Arbeta vidare Skapa/utveckla rollen Identifiera och utbilda vuxna som vill hjälpa till ideellt vid lektioner för Ridskolechef Arbeta vidare Sida 19

20 stallstöd vid nybörjarlektioner Marknadsföra ridskolan i Hällby för att öka verksamheten. Arrangera öppet hus på ridskolan för att marknadsföra ridskolan och öka antalet ridande/ engagerade i ridklubben Tydliggöra utbildningssystemet för våra lektionsryttare nybörjare. Utveckla argument som beskriver värdet för personen Ta kontakt med förskolor och skolor för besök samt möjlighet att dela ut info om ridklubben. Ridskolechef Arrangeras i oktober Ridskolechef Genom att sammanställa Ridbroschyrerna i en utbildningstrappa som kommuniceras till våra elever. Elevcoach Personal 2014 NTRK ska erbjuda medlemmarna en välutbildad personal, som är engagerad och motiverad för uppgiften. Lägsta nivå för ridlärare är Svensk Ridlärare Level 2 (SLR 2)och för stallpersonal hästskötarexamen Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Arbeta med likriktning i personalgruppen Ridning för varandra Personalen VT-14 Ridlärarträning för Marianne Esseen 1g/månad under 2014 Ridlärarna rider tillsammans på skolhästarna för Marianne som är huvudlärare i dressyr på Strömsholm Personalen Dec -14 Tyvärr bortprioriterad pga budget Sida 20

21 Hästmaterial 2014 Samtliga av NTRKs hästar/ponnyer ska vara välridna, lämpliga samt fungera i den dagliga verksamheten 80% av NTRKs hästar/ponnyer ska träningsmässigt motsvara LB hoppning och LA dressyr Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Nytt system för sammanräkningen av hästlistorna Utarbeta ett nytt system för sammanräkningen av hästlistorna som tar hänsyn till intensitet på resp lektion, t ex hoppning, skritt/trav-lektion Hästansvarig i samråd med övrig personal Efter utvärdering bortvalt Analys av konvalenskostnad för skadad häst Mer noggrann identifiering och kartläggning av kostnader för skadade hästar Hästansvarig i samråd med övrig personal Höja lektionshästarnas utbildningsnivå Ridlärarna prioriterar utbildning av hästar Ridlärare i samråd av stallansvarig Pågår Upprätta tydlig utbildningsplan för varje häst Säkerställ att tävlingshästar är lättlastade Fler dressyrsadlar Planen uppdateras terminsvis och stämmas av mot utbildningsmålen för respektive häst. Kontinuerlig lastträning för de hästar som är i behov av det samt ny införskaffade hästar. Marknad jobbar för att få sponsorer till inköp av fler dressyrsadlar. Hästansvarig Hästansvarig RC, marknad Insatser pågår Styrelsearbetet NTRKs måldokument ska vara synligt och förankrat hos alla i ridklubben NTRK ska arbeta för att få medlemmarna intresserade av och delaktiga i ridklubbens verksamhet Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Göra NTRKs värdegrund känd för alla medlemmar. Viktigt för gemenskap och VI-känsla Skapa kommunikationsplan för hur och när vi berättar om värdegrunden. Mäts i enkät vid årets slut Styrelse, US, kommitttéer och personal med ordf/rc som ansvariga Dec Med utgångspunkt i NTRK-pärmen sprida kunskap om ridklubbens verksamhet och vad medlemskapet innebär. Skapa kommunikationsplan för hur och när vi berättar om NTRKpärmen. Mäts i enkät vid årets slut Styrelse, US, kommitttéer och personal med ordf/rc som ansvariga Dec Sida 21

22 Anläggning NTRK ska bibehålla Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning vad avser verksamhetsinnehåll och klubbens anläggning. NTRK ska ha en säker miljö för hästar och människor Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Upprätta tydligt kontrakt med Torshälla Stads nämnd och TFAB Formera en anläggningsgrupp och hitta anläggningsansvarig Planlagt för hästverksamhet vid Kognefältet Byte/isolering dörrar Byggnation av sekretariats/cafévagn. Befintliga är i eländigt skick. Efter kommunens genomlysning av anläggningar komma överens om hyresavtal. Möten genomförs kontinuerligt Ordförande + RC Bjud in, informera om arbete Ledamot + RC Påverka politiker/omvärld så att området planeras för hästverksamhet Byten finns i kommunens plan. Bevaka Upprätta beskrivning av behov och ta in offerter. Styrelse + RC TFAB Pågår. Anläggningsgruppen + RC Byggare identifierad. Planering pågår. Nya utomhusskyltar på ridhus, stall och parkering Arbetsgrupp tillsatt. Samarbete Marknad Anläggningsgruppen + RC För långsiktig plan se NTRK AU planerar och prioriterar investeringar med utgångspunkt i inkommna offerter samt med hänsyn till investeringsförmågan Tävling NTRK ska varje år representeras av privat- och lektionsekipage i följande lagtävlingar: Ponny hoppning/dressyr div II och III, Häst hoppning/dressyr div. II och III genomföra minst två externa tävlingsdagar NTRKs interna tävlingar ska ge en god tävlingsutbildning och förbereda ridklubbens ryttare för externa tävlingar NTRKs tävlingsryttare ska vara sportsliga förebilder på tävlingsbanor Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Förstärka tävlingskommittén Skapa checklistor, dokumentation och uppföljning av tävlingar Formulera önskade roller och inventera medlemslistor för att besätta dem En/flera tävlingspärmar där all dokumentation samlas Tävl.kom./ styrelsen Tävl.kom Tävlingsryttarpolicy Synliggör våra tävlingsryttare mer Informera mer om interna tävlingar genom att skapa Utveckla utkast för att sedan förankra och besluta Uppdatera våra tävlingsryttare på hemsidan, uppmuntra rapportering på facebook I samarbete med ridskolan skapa folder som visar hur det går till att Tävl.kom Tävl.kom Tävl.kom intern/ridskola Sida 22

23 folder Utbilda fler i Equipe och skapa plan för tidtagning för att undvika flaskhalsar vid tävling tävla internt Planera för fortbildning. Tävl.kom i samråd med styrelse Vt Café Spiltan Café Spiltan är ridklubbens viktigaste mötesplats, som är välkomnande och skapar gemenskap för alla Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Utvärdera bemanningsschema för interna tävlingar Stäm kontinuerligt av om timmesgrupperna bemannar enligt schema Tävlingskommittén och Café Spiltan VT 2014 Öka intresse för Café Spiltan för att säkra långsiktig bemanning Se över sortiment för att möta medlemmarnas önskemål och säkerställa överskott Skapa infoblad om café, påminn hur viktigt det är, säkerställ att cafévärdar är välinformerade så de kan marknadsföra verksamheten, skapa enkla rutiner så det blir lätt att hjälpa till Fråga medlemmarna via enkät om sortiment, pröva olika produkter samt utvärdera leverantörer. Café Spiltan kommittén Café Spiltan kommittén Arbetet påbörjat Arbetet påbörjat Marknad NTRKs varumärke som framgångsrik förebild inom ridsporten ska stärkas och utvecklas såväl internt som externt NTRK ska skapa och utveckla goda och långsiktiga relationer med20 samarbetspartners Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Kontakta 10 nya Använd befintligt nätverk för att sponsorer. hitta ingångar till olika För att få in mer pengar så samarbeten. Nätverka i olika att verksamheten sammanhang för att skapa Marknadskommittén ytterligare kan utvecklas. kontakter med näringslivet Mäts Eller genom att företag genom dokumenterade kontakter hjälper oss att göra saker och antal nya avtal med på anläggningen och sponsorer. bjuder på det. Öka försäljning av profilkläder. Syftet: öka VIkänsla och stärka varumärke Stärka vårt varumärke. För att öka intresset för vår klubb, få fler och nya medlemmar Upprätta Prima4you kommer till NTRK och visar upp kollektionen vid en kväll i vår. Det mäts genom att kvällen blir genomförd. Få fler gilla markeringar på FB. Målet = 600 gilla-markeringar. Synas i lokalpress vid två tillfällen under året i samband med aktivitet på ridskolan. Nätverka i olika grupperingar, t ex Nätverksfrukost ex BNI. Kalla representanter från samtliga kommittéer för att inventera Marknadskommittén Marknadskommittén Styrelsen Sida 23

24 årsplan/mediaplanering Skapa rutiner och samarbetsformer för media och presskontakter händelser, formulera årsplan, utse pressansvarig och förbered pressrelease och etablera kontakt. Skapa en strategi för samarbete med pressen. Inventering och informationsinsamling sker internt och externt. Upprätta årsplan/mediaplanering för planering av pressreleaser, presskonferenser, uppdatering av hemsida och sociala medier Repr. styrelse och pressansvarig. Ekonomi NTRK ska ha en ekonomi i balans med en soliditet på 60% och en likviditet på 150% Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Konsekvensanalys byte till Analysera möjligheten att byta Kanslist / periodiserad bokföring, periodiserad bokföring samt ekonomikonsult dvs fakturametoden utvärdera nytt admin.system Dec-15 Delvis infört Förbättra rutiner för bokslutsarbete Analysera och utvärdera övergång till fakturering Se över, analysera och hitta nya rutiner Stäm av övergång till att fakturera ridavgifter och övriga avgifter. RC o Kanslist / ekonomikonsult Kanslist / ekonomikonsult Dec-15 Jun-15 Pågår Ridskoleverksamhet NTRK ska vara en tävlingsinriktad ridskola för barn och ungdomar med möjlighet att tävla ridskolans hästar i hoppning och dressyr Ridskolan erbjuder häst- och ridutbildning för ryttare från nybörjare till tävlingsgrupper Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Skapa externt infoblad som visar hur det går till Sammanfatta den information vi på ridskolan för nya har idag och skriv på lättförståeligt ridande för att göra det sätt lättare att börja rida och Ridskolechef öka förståelsen hos nya Förstärka rutiner vid Prova-på-ridning Skapa/utveckla rollen stallstöd vid nybörjarlektioner Marknadsföra folder Att tävla ridskolehäst Arrangera öppet hus på ridskolan för att marknadsföra ridskoleverksamheten, öka antalet ridande/ engagerade Skapa rutiner och utvärdera övergång till cafévärdinna Identifiera och utbilda vuxna som vill hjälpa till ideellt vid lektioner för nybörjare. Utveckla argument som beskriver värdet för personen Skapa plan för hur och när den kan marknadsföras Inför terminsstart hösten Ridskolechef Ridskolechef Ridskolechef Arrangeras under hösten Ridskolechef Sida 24

25 Personal NTRK ska erbjuda medlemmarna en välutbildad personal, som är engagerad och motiverad för uppgiften. Lägsta nivå för ridlärare är Svensk Ridlärare Level 2 (SLR 2)och för stallpersonal hästskötarexamen Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Arbeta med likriktning i personalgruppen Ridning för varandra Personalen VT-14 Klart Hästmaterial Samtliga av NTRKs hästar/ponnyer ska vara välridna, lämpliga samt fungera i den dagliga verksamheten 80% av NTRKs hästar/ponnyer ska träningsmässigt motsvara LB hoppning och LA dressyr Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra? Hur mäts det? Vem/vilka ska Höja lektionshästarnas utbildningsnivå Fler dressyrsadlar Upprätta långsiktig pensionsplan för lektionshästar Ridlärarna prioriterar utbildning av hästar Marknad jobbar för att få sponsorer till inköp av fler dressyrsadlar. Ridlärare i samråd av stallansvarig RC, marknadsansv arig RC och personal Pågår Insatser pågår Sida 25

26 BUDGET Konto Benämning Budgeterat 3110 Ridlektioner Intäkter privatlektioner Stallhyra Lovaktiviteter Skolverksamhet Hästgymnasiet Ridläger Kursverksamhet Trivselkommittén Tävlingsintäkter interna Hästhyra Intäkter ungdomssektionen Medlemsavgifter Sponsring Statliga bidrag Kommunala bidrag Lönebidrag Övriga bidrag Idrottslyftsprojekt Hippologer Tänster uppstallning Övriga ersättningar och intäkter Intäkter externa uppdrag Ungdomssektionen Hinderutrustning Inköp material och varor Rep inventarier Skolverksamhetskostnader Lovkostnader Hagar Trivselkommitté Tävlingskostnader interna Kostnader ungdomssektionen Hö Foder Strö och gödsel Apotekskostnader Vet kostnader Hovslagare Inköp material o varor häst Hästförsäkringar Täcken Kostnad projekt Medlemsavgifter El hyrd lokal Vatten och avlopp Miljöarbete, sophämtning Underhåll ridhus, ridbanor Övr kostnader hyrd lokal Leasing av maskiner Förbrukningsinventarier Programvaror, SPCS Fordonskostnader Traktor Utb förtroendevalda. styrelsemöten Marknadsföringskostnader Övriga föreningskostnader Kontorsmaterial Telefon Mobiltelefon Porto Sida 26

27 6310 Företagsförsäkringar Övr kostnader Bankkostnader Lön till kollektivanställda Lön vikarier Semesterlöner till kollektivanställda Löner helgjour (under ½ basbelopp) Lön tjänstemän Semesterlön tjänstemän Fora Personalförsäkringar tjänstemän Arbetsgivaravgifter Soc.avgifter semesterlön Särskild löneskatt på pensionskostn Arbetsgivaravgifter under 26 år Gruppolycksfallsförsäkringspremier Utbildning Skyddskläder, arbetskläder Resultat Sida 27

28 Medlemsavgift förslag från NTRK s styrelse Årsmötet beslutade följande ang medlemsavgifter år enligt följande: Junior 270 kr Senior 370 kr Familj 780 kr Svenska Ridsportförbundet (genom föreningar och distrikt) fattade på förbundsstämman i maj 2013 beslut om en gemensam olycksfallsförsäkring. Denna är obligatorisk vilket innebär att fr.o.m. 1 januari kommer alla medlemmar i föreningar anslutna till förbundet att omfattas en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Detta innebär för medlem i NTRK att från och med 1 januari kommer försäkringsskyddet att förbättras men att medlemsavgiften kommer att höjas med ytterligare 45 kronor per medlem, då denna försäkring är mycket kostsammare för föreningen än tidigare. Trots att medlemsavgiften ökar för respektive medlem stannar en ytterst liten del av den i NTRK eftersom den förutom olycksfallsförsäkringen täcker avgifter till distrikt och SvRF centralt. Styrelsens förslag är ändå att föreningen till medlemmen ska subventionera en del av kostnaden för den nya olycksfallsförsäkringen, dvs. istället för 45 kronor per medlem betalar junior och senior 30 kronor för försäkringen per år. Tyvärr innebär den nya kostnadsbilden att familjemedlemskapet blir för kostsamt för föreningen, varför styrelsens förslag är att familjemedlemskapet tas bort. Konstruktionen familjemedlemskap finns inte i Ridsportförbundet, där alla medlemsavgifter beräknas per individ. Familjemedlemskapet på klubbnivå blir då bara ett rabattsystem för föreningens medlemmar, vilket mot bakgrund av nuvarande avgiftsbild gör att NTRK i princip går bak på familjemedlemskapet. Det går emot grundtanken med en medlemsavgift som är tänkt att täcka en del av föreningens administrationskostnader för att hantera medlemsregister, medlemsinformation, årsmöten osv. För att sammanfatta är AUs förslag till medlemsavgift för inkl olycksfallsförsäkring Junior 300 kr Senior 400 kr Familj 780 kr (dvs 45x4) = 960 kr med förslag om att ta bort denna konstruktion direkt vid årsmötet och 2016 (centralt ingen ökning, ev distrikt) Junior 300 kr Senior 400 kr Om SvRF och SörmlandsRidsportförbund höjer sina medlemsavgifter får NTRK höja sina medlemsavgifter med samma summa. Sida 28

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb -02-14 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom ridsporten. Alla, såväl

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb -05-15 Måldokument -02-10 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Nyby Torshälla Ridklubb -02-18 Måldokument -02-18 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom

Läs mer

Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb

Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb 2015 Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb 2016-02-10 Nyby Torshälla Ridklubb vill framföra ett varmt tack till våra sponsorer 2015 NORDEA, huvudsponsor Agria Djurförsäkring Torshälla Fastighets AB

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb Manual för Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Nyby Torshälla Ridklubb 2016 NTRKs vision och verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom ridsporten.

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer

Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR)

Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR) Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR) Innehållsförteckning 1 HBR S VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ...1 2 VERKSAMHETSOMRÅDEN...2 2.1 Styrelsearbetet...3 2.2 Anläggning...4 2.3 Trivsel...5 2.4 Tävling...5

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Välkomna. Presentation NTRK och Lotta

Välkomna. Presentation NTRK och Lotta Välkomna Presentation NTRK och Lotta Välkomna Presentation av deltagarna Verksamhetsinformation Ett stall 34 platser varav 17 för ridskolans hästar Ett ridhus 20x60m 300 uppsittningar/vecka 300 medlemmar

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING 2017-2020 VÄRDEGRUND FÖR VÅR FÖRENING Vi visar respekt för häst och människa Det betyder att Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, är hjälpsamma och visar

Läs mer

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne: Mötesordförande: Ordförande: Ridhus Chef: Årsmöte Borås Fältrittklubb Pia Kilbo Nanette Espinasse Sara Eriksson Datum: 2016-02-28 Plats: Borås Fältrittklubb,

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Vision Med hästen i centrum är Bromma Ridklubb en förebild vad gäller engagemang, klubbanda och kunskap. Verksamhetsidé Bromma Ridklubb är en ideell förening

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Protokoll fört vid Partille Ridklubbs årsmöte Söndagen den 23 februari kl.17:00 i klubblokalen, Åstebo

Protokoll fört vid Partille Ridklubbs årsmöte Söndagen den 23 februari kl.17:00 i klubblokalen, Åstebo Protokoll fört vid Partille Ridklubbs årsmöte 2014. Söndagen den 23 februari kl.17:00 i klubblokalen, Åstebo Årsmötet öppnas Partille Ridklubbs ordförande Björn Aronsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Verksamhetsenkät 2017

Verksamhetsenkät 2017 Verksamhetsenkät 2017 Enkäten öppen i 4 veckor Mailutskick till medlemmar, före detta medlemmar, kursdeltagare, ridlägerdeltagare 137 svar, varav 112 fullständiga. Alla svar anonyma. 15% av de som svarat

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

Information ang. Extra årsmöte SRF

Information ang. Extra årsmöte SRF Information ang. Extra årsmöte SRF Skogslottens Ryttarförening (SRF) bildades den 8 januari 2000 riktar sig till lektionsryttare och privatryttare på ponny och storhäst i discipliner som hoppning, dressyr,

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

NYHETER FRÅN NORR AMSBERGS RIDKLUBB BORLÄNGE

NYHETER FRÅN NORR AMSBERGS RIDKLUBB BORLÄNGE NYHETER FRÅN NORR AMSBERGS RIDKLUBB BORLÄNGE Terminsavslutning med miniatyrhästar Juni 2013 En alv vann årets maskeradtävling! Ordförande har ordet. Nu är det sommar och våra hästar ska också få semester

Läs mer

Inspirationsdagen november

Inspirationsdagen november Inspirationsdagen 2010 12-13 november Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund hälsar dig hjärtligt välkommen till årets Inspirationsdag för ridsport- ledare i Västmanland & Södermanland. Här har

Läs mer

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening Nyhetsbrev Ryttarförening Februari 2013 Hej alla BäRFare! Nu har vårterminen dragit igång för fullt med den vanliga verksamheten men även med en hel del nya inslag! Ett säkert sätt att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset.

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset. Verksamhetsberättelse 2014 - första priset. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 Annat exempel är Hästkampen som genomfördes i samarbete med Kvinnerstaskolan med kesbergs Hästsportförenings

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen för Norrköpings Fältrittklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31. Ridskolan har under hela året drivits i klubbens egen

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för HALLSTA RIDKLUBB. Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsberättelse för HALLSTA RIDKLUBB. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsberättelse för HALLSTA RIDKLUBB Verksamhetsåret 2015 STYRELSE STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Vice ordförande Sekreterare Kassör /webbansvarig Ungdomssektionen Ersättare/Sponsoransvarig Ersättare/Sponsoransvarig

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

Askims Fältrittklubb AFRK

Askims Fältrittklubb AFRK Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Spara detta informationshäfte! Det innehåller viktig information om klubben och anläggningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge!

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Cicki bjuder in till PROGRAMKURS Lördag 23 november med start 13.00 Söndag 24 november med start 08.00 Lördag: Kursen börjar kl 13.00 på lördagen

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Välkommen till Sollentuna Ridklubb

Välkommen till Sollentuna Ridklubb Välkommen till Sollentuna Ridklubb Årsmöte 19 feb 2017 Årsmöte Information - resultat från medlemsenkät - om- och tillbyggnation av anläggningen - verksamhetsplan och budget 2017 Dagordning 1. Årsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSÅRET 2014 Vi har under året jobbat vidare med att utveckla verksamheten. Personalen och styrelsen har aktivt agerat med information på ett effektivare och tydligare sätt. Man märker det genom

Läs mer

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Tid: Måndagen den 21 mars 2011, kl. 17.30 Plats: Närvarande: Frånvarande: KRK Maria Andersson, ledamot Lars Boberg, ledamot Karin Johansson, ledamot

Läs mer

OBS! Några grupper har flyttat tid ca 20 minuter var noga med att kolla i HM när just din grupp börjar.

OBS! Några grupper har flyttat tid ca 20 minuter var noga med att kolla i HM när just din grupp börjar. Nyhetsbrev 10 2016-08-13 Hej! Här kommer det sista nyhetsbrevet innan terminsstart. Lite senare än tänkt, men här på Smedstad har det varit fullt ös med allt som skall fixas inför starten. Personalen har

Läs mer

Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb

Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb 2016 Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb 2017-02-18 Nyby Torshälla Ridklubb vill framföra ett varmt tack till våra sponsorer 2016 NORDEA, huvudsponsor Agria Djurförsäkring Eskilstuna Kommunföretag

Läs mer

Handbok för A, B & C tränare! Samt anvisningar för tränarutbildning

Handbok för A, B & C tränare! Samt anvisningar för tränarutbildning Handbok för A, B & C tränare! Samt anvisningar för tränarutbildning Utgåva 7 Handbok för tränare! Tränarutbildningens bakgrund Tränarutbildningen startade 1991, bakgrunden till bildandet var då att de

Läs mer

Årsmöte 28 februari 2009

Årsmöte 28 februari 2009 KARLSTADS RIDKLUBB Årsmöte 28 februari 2009 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 4. Upprättande av röstlängd. 5. Val

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

Samarbete med andra beslut rek. rek. rek. organisationer/myndigheter Medlemsavgifter beslut rek.

Samarbete med andra beslut rek. rek. rek. organisationer/myndigheter Medlemsavgifter beslut rek. Beslut och stablå Jönköpings fältrittklubb 2015 Typ av ärende Höstmöte Årsmöte Styrelse Ordförande Kassör Ridskolechef Ordf. inom r. kommitté Ridlärarna Anläggning Föreningsärenden Stadgar rek. Val av

Läs mer

JULLOVSAKTIVITETER. 23/12 Julklappshoppning. 24/12 Julafton med Julaftonsmorgon i stallet 25/12 Juldagen 26/12 Annandag jul

JULLOVSAKTIVITETER. 23/12 Julklappshoppning. 24/12 Julafton med Julaftonsmorgon i stallet 25/12 Juldagen 26/12 Annandag jul JULLOVSAKTIVITETER 23/12 Julklappshoppning 24/12 Julafton med Julaftonsmorgon i stallet 25/12 Juldagen 26/12 Annandag jul 27/12 Hyr din favorithäst 28/12 Hoppkurs 29/12 Hoppkurs 30/12 Söndag Uteritt 31/12

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01 2014-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01 2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen i Norrköpingsortens Ryttarförening avger härmed följande berättelse över arbetet i föreningen under 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande:

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 15 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Växjö Ridklubb NYHETSBREV

Växjö Ridklubb NYHETSBREV Växjö Ridklubb NYHETSBREV Till alla våra medlemmar nyheter från klubben november 2016 Med framtiden på dagordningen Mycket görs i vår förening för att ta hand om alla dagliga bestyr men också för att rikta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 12 Jan 2014, vänortsrummet, kommunhuset

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 12 Jan 2014, vänortsrummet, kommunhuset PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 12 Jan 2014, vänortsrummet, kommunhuset Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ), Åsa Frank (ÅF) ledamöter, Jessica

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

Leksands ridklubb PM 2013:2

Leksands ridklubb PM 2013:2 Leksands ridklubb PM 2013:2 Sändlista Närvarande: Ledamöter Per-Erik Ingels per-erik.ingels@telia.com 130 39 070-724 57 50 Eva Grotander eva.grotander@folkbildning.net 212 15 073-999 83 43 Björn Modén

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström sid 1 (9) Plats och tid kl. 14 45-15 35 Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 19 mars 2016 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Emma Olsson-Björs,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 11 december, Matfors ryttarförening

Protokoll från styrelsemöte 11 december, Matfors ryttarförening Protokoll från styrelsemöte 11 december, Matfors ryttarförening Datum: söndagen den 11 december 2016 Tid: klockan 15.00-17.30 Plats: hemma hos Annabell Andersson Närvarande: Fredrik Knutsson Patricia Knutsson

Läs mer