Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb"

Transkript

1 2015 Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb

2 Nyby Torshälla Ridklubb vill framföra ett varmt tack till våra sponsorer 2015 NORDEA, huvudsponsor Agria Djurförsäkring Torshälla Fastighets AB Eskilstuna Kommunföretag Pege s El och Styr EE Kalkyl AB INDOC Sita Svez PSP Media Mälardalens Stenhuggeri Eskilstuna Energi & Miljö AB Nord Port & Bygg ATV Racing Sundbyholms Travbana AB Lars Biderman Pihls Konditori Amarant Stens Choklad Mesta Bygg AB SOVA Strömsholms Sadelmakeri Erikstedt Kakel/Folkpool Sida 2

3 Dagordning för årsmöte Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 4. Fastställande av röstlängd 5. Val av protokolljusterare och rösträknare 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 andra stycket angivna antalet 13. Val av ordförande för föreningen 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av Ungdomssektionen 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se 22) 17. Val av en revisorer och två revisorssuppleanter 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 22. Övriga ärenden som enligt 13 kan upptas till beslut på årsmöte. 23. Sammanträdets avslutande. Sida 3

4 Företroendevalda NTRK 2015 Uppdrag Namn Mandatperiod Ordförande Mia Thun Årsmöte 15 Årsmöte 16 Ledamot Marie Söderroos Årsmöte 15 Årsmöte 17 Ledamot Pia Hammarberg Årsmöte 15 Årsmöte 17 Ledamot Åse Rönnblom Gustafsson Årsmöte 15 Årsmöte 16 Ledamot Ulrika Brorsson Årsmöte 15 Årsmöte 17 Ledamot Jonas Elfridsson Årsmöte 15 Årsmöte 16 Ledamot Marika Larsen (avgick ht-15) Årsmöte 15 Årsmöte 16 Ledamot US Emma Johansson Årsmöte 15 Årsmöte 16 Suppleanter Sara Steneholm Årsmöte 15 Årsmöte 16 Suppleanter Tina Rännar Årsmöte 15 Årsmöte 16 Suppleanter Maria Pihl (avgick ht-15) Årsmöte 15 Årsmöte 16 Suppleanter, US Marielle Jarke Årsmöte 15 Årsmöte 16 Revisor Martina Lundhé Årsmöte 15 Årsmöte 16 Revisorssuppleanter Maria Oscarsson Årsmöte 15 Årsmöte 16 Revisorssuppleanter Katarina Brohn Årsmöte 15 Årsmöte 16 Valberedning Valberedning Valberedning Petra Nilsson, sammankallande Sari Stenius Josefine Tingvall Sida 4

5 Valberedningens förslag till NTRKs styrelse 2016 Uppdrag Namn Mandatperiod Ordförande Mia Thun Årsmöte -16 Årsmöte -17 Ledamot Marie Söderroos Årsmöte -15 Årsmöte -17 Ledamot Pia Hammarberg Årsmöte -15 Årsmöte -17 Ledamot Åse Rönnblom Gustafsson Årsmöte -16 Årsmöte -18 Ledamot Ulrika Brorsson Årsmöte -15 Årsmöte -17 Ledamot Jonas Elfridsson Årsmöte -16 Årsmöte -18 Ledamot Sara Steneholm Årsmöte -16 Årsmöte -18 Ledamot US Meddelas på möte Årsmöte -16 Årsmöte -17 Suppleant Maria Walde Årsmöte -16 Årsmöte -17 Suppleant Camilla Feretti Årsmöte -16 Årsmöte -17 Suppleant US Meddelas på möte Årsmöte -16 Årsmöte -17 Revisor xxx Årsmöte -15 Årsmöte -16 Revisor, suppleant Maria Oscarsson Årsmöte -15 Årsmöte -16 Revisor, suppleant Katarina Brohn Årsmöte -15 Årsmöte -16 Valberedning (sammankallande) Valberedning Valberedning Sida 5

6 Verksamhetsberättelse Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb (NTRK) haft ett aktivitetsrikt år med många deltagare. På följande sidor kommer styrelsen, ridskolans personal samt ansvariga från respektive kommitté att presentera vad som hänt inom föreningens verksamhetsområden. Men först några ord om medlemmarna i NTRK. Medlemmen i Nyby Torshälla Ridklubb Det är medlemmarna som är NTRK. Tillsammans skapar vi med vårt engagemang en framgångsrik ridklubb. Ridklubben finns för att ge medlemmarna möjlighet att samlas kring ett gemensamt intresse, att lära nytt och utvecklas men även att träffa kompisar och umgås. I stallet finns en gemenskap och en kraft som utvecklar unga ryttare till driftiga ledare, men i klubben behövs även vuxna som genom sitt stöd hjälper våra barn och ungdomar till en meningsfull fritid. Många av våra medlemmar är aktiva ryttare, de flesta återfinner vi på ridskolan men klubben har även många framgångsrika tävlingsryttare. Den 31 december 2015 hade NTRK totalt 399 medlemmar. Medlemmarnas åldersfördelning ser ut enligt nedanstående diagram. 286 medlemmar är i åldern 0-20 år. Åldersspridningen är dock stor inom föreningen. Föreningens yngsta medlem är 2 år medan den äldsta medlemmen är 68 år. Andelen kvinnor och män redovisas i följande diagram. 364 st. av medlemmarna är kvinnor och 35 st. är män. Andelen kvinnor och män kvinnor män Medlemmarnas åldersfördelning år 7-12 år år år 41 år och däröver Sida 6

7 Investeringar Följande investeringar har gjorts under året: Hästmaterial Fyrhjuling Dressyrstaket Hindermaterial Verksamhetsberättelse - Styrelsen Till styrelsen för 2015 valdes ordförande och sex ledamöter, en representant från US samt suppleanter. En ledamot lämnade under året till följd av tidsbrist och dessutom innebar slutet av 2015 en tung förlust då vår styrelsesuppleant och marknadsansvariga Maria Pihl har lämnade oss i stor saknad. Vi bär med oss hennes minne och kommer att göra allt för att låta hennes positiva anda genomsyra föreningens fortsatta arbete. Möten och konferenser Sedan förra årsmötet har sex styrelsemöten och två konferenser genomförts. Vid konferenstillfällena har styrelse, kommittérepresentanter, valberedning och personal arbetat med Svenska Ridsportförbundets verktyg Medlem i Fokus, som innefattar nulägesanalys, målbild och handlingsplan för att nå målbilden. Ett arbete som integreras i NTRKs befintliga måldokumentsarbete. Ledamöter ur styrelsen har även deltagit i Svenska Ridsportförbundets nya Basutbildning, som syftar till att alla ledare inom ridsportens ska dela samma grundkunskaper och värdegrund. Värdegrund och trygghet Ett av styrelsens mål under året har varit att förankra vår värdegrund, som kan sammanfattas i Välkommen till Nyby Torshälla Ridklubb - Vi visar respekt för häst och människa Vår värdegrund skapar trygghet i stallet, som under året byggts på med ett proaktivt säkerhetsarbete där personal och medlemmar genomfört såväl brandsäkerhetsutbildning och första-hjälpen kurs. Föreningen har även utrustat anläggningen med en hjärtstartare. Verksamhet NTRK har kunnat stänga 2015 med ett bra resultat tack vare ett ständigt arbete med att möta efterfrågan, god kunskap om vad som driver kostnader och håller dem nere samt kontinuerlig avstämning och uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet. Styrelse och personal har under året kontinuerligt arbetat utifrån och uppdaterar måldokument och manual. NTRK har under året kunnat presentera en mängd aktiviteter för, med och av sina medlemmar vilka kommer att presenteras under de olika verksamhetsområdena. Det har varit ett händelserikt år där vi sänder vårt stora tack till såväl ridskolans personal som till alla ideella krafter som stöttar sin ridklubb. På styrelsens uppdrag Mia Thun Ordförande, Nyby Torshälla Ridklubb Sida 7

8 Verksamhetsberättelse - Ridskolan Nyby Torshälla Ridklubb erbjuder lektionsverksamhet för både barn och ungdom samt även vuxna i begränsad omfattning. Ridskolan har allt från nybörjarlektioner till tävlingsgrupper samt verksamhet för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Ridskolan är kvalitetssäkrad av Svenska Ridsportförbundet för såväl anläggning som personal. Personal Under år 2015 har Nyby Torshälla Ridklubb haft en välutbildad och mycket ambitiös personalgrupp vars arbete resulterat i en positiv utveckling av ridskolan. Personalgruppen har bestått av följande: Namn och yrkeskategori Utbildning Tjg tim/v Lotta Löfstrand, ridlärare och ridskolechef Ridlärare level 3 40 Sofie Ekman, ridlärare Ridlärare level 3 Föräldraledig Maria Ejnar, ridlärare Ridlärare level 3 40 föräldraledig del av tjänst Therese Cederlund, stallpersonal Hästskötarexamen 40 Christina Öman, administratör Sekreterare 40 Camilla Söderroos, projektanställd Timanställd Marie Ryman, ridlärare Ridlärare level 3 Timanställd Karin Fredriksson, ridlärare Ridlärare level 2 Vikarie för Sofie Eva Carlsson, stallpersonal 40 Pia Sjökvist, stallpersonal Vikarie för Eva Bo Hagbohm, vaktmästare 40 Caroline Torndahl, stallpersonal Hästskötarexamen Vikarie för Therese Förutom ovanstående personal finns stallvärdar och assistenter i stallet som visar eleverna till rätta samt ger aktuell information om ridskolans verksamhet. Under helgerna finns en helgjour anställd som svarar för skötseln av hästar och stall. Fortbildning En förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet är att personalen fortlöpande erbjuds utbildningsinsatser. Under 2015 har personalen deltagit i följande fortbildningsinsatser: Ridskolechefsträffar Grönt Kort utbildning Gemensam personalridning i syfte att likrikta undervisningen i verksamheten. Visma, medlemsavgifter och fakturering Fortbildning, praktisk och teoretisk, för Lars Parmler. Fortbildning för Patrik Kittel Almega, alldagarna Teamutvecklande aktiviteter i samband med terminsstart och avslut För att samtliga ridlärare ska ha en gemensam "röd tråd" i sin undervisning har personalen regelbundna planeringsmöten. Sida 8

9 Under 2015 har NTRK:s samarbete med Ridskolan Strömsholm fortsatts, där vår ridskolechef anlitats som föreläsare i kurserna Ridskoleverksamhet på Folkhögskolan samt Hippologutbildningen. Vår vision är att vara en framgångsrik förebild inom ridsporten. Därför erbjuder vi vår kunskap och erfarenhet i ridskoleekonomi, ridskoledrift och föreningsutveckling till andra ridklubbar och distrikt. Under året har dessa varit; Klagshamns Ryttarförening, Strängnäsbygdens Ryttarförening, Västergötlands Ridsportförbund. Annan uppdragsgivare har varit Svenska Ridsportförbundet där vår ridskolechef har föreläst vid Verksamhetsutvecklingen och FU3 samt Ridsportens Affärsskola. Hästar Ridskolan har vid årsskiftet 2015/ hästar och 11 ponnyer. Nyby Torshälla Ridklubb följer Svenska Ridsportförbundets hästhållningspolicy. Utbildningsnivån på hästar och ponnyer är av avgörande betydelse för kvaliteten på undervisningen och därför sker fortlöpande tillridning och utbildning av dem. Under året har flera nya hästar köpts in och några har bytts ut. Både Wilma och Oscar fick tyvärr tas bort på grund av röntgenförändringar i leder. Siwan fick hastigt tas bort på grund av allvarlig akut kolik. Efter mycket letande för att hitta passande ersättare, köptes Stjärna (6 år), Sessan (4 år), Roy (6 år) och Mona (7 år) in i september. Alla tre har nu gått in i verksamheten. Stjärna är en pigg häst som trivs med att röra mycket på sig. Hon kommer säkert med tiden att bli en stor favorit. Sessan som är inköpt som en viktbärande och stabil nybörjar-/handikapphäst går lektion men som mest en lektion per dag eftersom hon fortfarande är så ung. Roy har redan hunnit bli en riktig favorit hos de som ridit lite längre. Han är mycket välutbildad i dressyr, och en häst som vi kommer kunna skicka ut våra elever att tävla externt på framöver. Mona fungerar lika bra med de yngre barnen som med ungdomarna. Hon kommer att bli en värdig ersättare till vår fantastiska Oscar. Det har pratats mycket om inom vår yrkeskår, under en längre tid, att det blivit och kommer bli svårare att hitta nya lektionshästar. Aveln riktar mest in sig på sporthästar och dessa har för mycket nerv för att kunna fungera som lektionshästar. Det börjar nu visa sig. Vi har den här sommaren och hösten fått avsätta mer tid än tidigare för att hitta passande individer. Personalen följer även kontinuerligt upp i vilken omfattning respektive häst/ponny går i verksamheten. En jämn belastning eftersträvas utifrån hästens ålder, utbildningsståndpunkt m.m. Med hjälp av denna kontinuerliga uppföljning utvärderar vi om någon av våra hästar skulle passa bättre i en annan verksamhet än den vi bedriver. Vid behov får också enskilda hästar/ponnyer vila från lektionsverksamheten en period för att undvika skador etc. Individuella foderstater upprättas för varje häst/ponny. Även under 2015 har ett bete om 10 ha hyrts till lektionshästarna. Hästarna har kunnat gå ute dygnet runt från juni till mitten av september och endast tagits in till lektionerna. Detta är mycket värdefullt för ridskolan då det medför en mer naturlig miljö för hästarna och en lättnad i personalens tunga stallarbete. Sida 9

10 Lektionsverksamhet Ridskolan hade vid årets slut 27 lektioner i veckan. Ridskolan erbjuder allt från nybörjargrupper, miniknattar, ridlekis till tävlingsgrupper. Lektionstiden per grupp varierar från 30 minuter till 1,5 timme. En lektionsplanering upprättas inför varje termin som beskriver vad respektive lektion ska innehålla. Grovplaneringen sker gemensamt av samtliga ridinstruktörer. Förutom ordinarie ridlektioner har även följande aktiviteter genomförts; Elevens Val, Gökstenskolan, Torshälla. Privatlektioner /Personlig träning Förskolorna i Torshälla erbjuds Prova på-dag. Kontinuerlig Prova På ridning Lovaktiviteter Ridläger Grönt Kort kurs Realgymnasiet Dessutom har följande aktiviteter kunnat genomföras tack vare stöd från Idrottslyftet; Talangutvecklingsprojekt som har gett oss möjligheten att låta våra elever i Talang- och tävlingsgrupperna träna för Lotta Björe till ett subventionerat pris, via Svenska Ridsportförbundet. Hästkunskapsprojekt där våra elever på ridskolan har erbjudits utbildning i hästkunskap via Svenska Ridsportförbundet. Flera av våra stallvärdar har genomgått ungdomsledarkurs via Svenska Ridsportförbundet samt att alla våra stallvärdar och assistenter fick möjligheten att delta på en utvecklingsdag vid ridskolan Strömsholm för Sandra Wiklund, via Svenska Ridsportförbundet Integrationsprojekt är genomfört under vårterminen där nyanlända elever har erbjudits ridning som fritidsaktivitet, via Skolsamverkan och Sörmlandsidrotten. Samverkan med Idunskolan som är en träningsskola för barn med autism och utvecklingsstörning. Eleverna vid skolan har erbjudits ridning som fritidsaktivitet, via Skolsamverkan och Sörmlandsidrotten. Idrotten vill med projektnamn utveckla vår ridklubb, har vi genomfört styrelse- och personalkonferens under året med stöd från Sörmlandsidrotten. Teori Varje ridgrupp har två teoridagar per termin. Under teoridagarna 2015 hölls clinics för samtliga grupper. Följande ämnen har erbjudits; Föräldrakurs, Dressyrclinic, Studiebesök på Equirehab, Fystester, Hästkunskap med stationer, Hästkunskap (hästens stallmiljö), Hur tänker hästen?, Så rider du fram inför en hopptävling, Uppsittning, Klubbtävling så funkar det! samt Utvecklingssamtal med ryttarna i Tävlingsgrupp/Talanggrupp, Studiebesök Galoppstall, Räddningstjänsten informerar, Iordningsställande av häst inför ridning, Hur jobbar vi med lektionshästarnas utbildnng, Hoppclinic. Elevcoach Under 2015 har vi fortsatt med arbetet att ha en elevcoach på ridskolan. Detta har Maria Ejnar haft i uppdrag. Precis som tidigare har nya elever blivit kontaktade i början av sin vistelse här på ridskolan. Detta uppfattas väldigt positivt och föräldrarna får chansen att fråga och få svar på frågor angående grupper, nivåer, betalningar etc. Alla elever har även haft chansen att boka ett enskilt coachsamtal med elevcoachen. På dessa samtal tas det upp allt från tävlingsplanering och utvecklingsplan till dynamik i grupperna m.m. Det är roligt att så många elever har tagit chansen att bli coachade, antingen vid ett personligt möte eller via mail/telefonkontakt. Elevcoachen har även regelbundet skrivit informationsbrev som innehåller information om alla våra aktiviteter och det mesta som händer och sker på ridskolan. Sida 10

11 Externa tränare Våra privatekipage samt elever från tävlingsgruppen och Talanggruppen har under 2015 erbjudits hoppoch dressyrträningar, för förutom ridskolans ridlärare, även externa tränare. I Talanggruppens upplägg finns kontinuerlig träning för externa tränare med, där en uppföljning från gruppens ordinarie ridlärare finns med. De externa tränarna vi har anlitat under 2015 har varit C-tränare Linda Andersson i dressyr och i hoppning A-tränare Lotta Björe. From hösten har de varit här en gång var per månad Verksamhetsberättelse - Anläggning NTRK jobbar aktivt för att kunna vara stolta över en trygg, säker och välfungerande anläggning. Under 2015 har samarbetet med Torshälla Stad, Eskilstuna kommun och Torshälla Fastighets AB i anläggningsfrågor fortsatt. Ny entrédörr till stallet och dörr mot hagarna har monterats. Två stycken öppningsbara fönster har monteras i domartornet i ridhuset. Ett nytt brandlarm installerades under året. Underhåll och påfyllning av grus i hagar och runt stallet. Rivning av spånhuset. Anläggningsgruppen har initierat och därefter kontinuerligt genomfört möten med Torshälla Fastighets AB och Torshälla Stads förvaltning. En långsiktig planering för underhåll och investeringar av anläggning har gemensamt jobbats fram. Anläggningsgruppen Verksamhetsberättelse - Marknad Ett år med förtjänster men även med en tung förlust. Vår marknadsansvariga Maria Pihl har lämnat oss i stor saknad. Vi bär med oss hennes minne och kommer att göra allt för att låta hennes positiva anda genomsyra vårt fortsatta arbete. Även 2015 har Nordea varit vår huvudsponsor, som bidragit till såväl Nordea Cup (dvs. vår lokala ponnyhoppning i år med finalen av div 3 ponnyallsvenskan) som stöd till att rusta cafédelen i Café Spiltan (kommer att genomföras under 2016). En annan viktig sponsor är Eskilstuna Supporters (dvs Eskilstunas Kommunföretag), som bland annat stöttat NTRK med ett nytt sponsorhinder (Torshälla Fastighets AB). Samarbetet har inneburit prova-på-ridning på NTRK och deltagande vid Parken Zoodagen. Vid NTRKs lokala dressyrtävling sponsrade även i år PeGes El&Styr plus en ny sponsor Erikstedts Kakel/Folkpool. Novus Kunskap har sponsrat med en ipad, vilket möjliggjort betalning via izettle, dvs kortbetalning, i Café Spiltan och vid tävlingar. Det känns fantastiskt bra att kunna erbjuda denna flexibilitet till våra medlemmar och andra besökare på klubben. Vi har även fått några nya skyltsponsorer, bland annat Mälardalens Stenhuggeri AB och sänder samtidigt ett varmt tack till våra trogna skyltsponsorer som stöttar år oss år efter år. Bidrag som är guld värda i verksamheten. Lars Biderman fortsätter att erbjuda klubbmedlemmarna 10% rabatt på ordinarie sortiment och vår klubbshop med profilkläder från Prima4You har breddat sortimentet för att möta fler önskemål från medlemmarna. Sammantaget är vi mycket glad och tacksamma för att så många företag/organisationer vill synas med Nyby Torshälla Ridklubb och vi kommer att jobba vidare för att stärka både befintliga och potentiella samarbeten. Marknadsföringskommittén genom Mia Thun Sida 11

12 Verksamhetsberättelse - Tävling NTRKs tävlingskommitté har under året vuxit sig större och arbetar nu tillsammans med både interna och externa tävlingar. Interna tävlingar NTRKs interna tävlingarna fungerar som en förlängning av lektionsverksamheten där lektionsryttare får prova på hur det känns att tävla samtidigt som de kan få hjälp och coaching av en ridlärare. Självklart är alla klubbens medlemmar välkomna till dessa klubbtävlingar som för ryttaren med egen häst kan vara uppvärmning inför säsong, test av ny tävlingskamrat eller i största allmänhet en trevlig aktivitet för häst och ryttare. Vid tävlingarna utbildas även eleverna i talang-, tävling- och förberedande tävlingsgrupper i funktionärsarbete, som ger kunskap inför externa tävlingar. De ses även som förebilder för de yngre ryttarna. Under 2015 har sex dressyr- och tolv hopptävlingar genomförts samt en Minikadriljtävling. I samband med dessa tävlingar har såväl ridskolemästerskap som klubbmästerskap genomförts plus lektionsgruppsmästerskap. Det har varit ett aktivt tävlingsår med många deltagare på tävlingarna. Vi vill tacka alla duktiga ryttare och funktionärer/cafeteriapersonal samt alla föräldrar som varit med på de interna tävlingarna under Externa tävlingar NTRKs externa tävlingarna är kända för att vara förstklassiga arrangemang med många lovord från såväl tävlande ekipage, som medföljande föräldrar och vänner. Så även i På Kristi Himmelsfärd arrangerades lokal ponnydressyr med 44 starter och där Agria Pony Trophy ingick. Sponsorer för dagen var Erikstedt Kakel/Folkpool och PeGes El&Styr. I juni var det dags för Nordea Cup (med Nordea som ensam sponsor för tävlingsdagen), en ponnyhoppning med 120 starter plus den rafflande finalen i Div 3 av allsvenskan i ponnyhoppning. NTRK har själva haft flera lag i allsvenskans divisioner: Div 3 ponnyhoppning hamnade laget på en fjärdeplats och precis utanför placering. Riktigt bra gick det i ponnydressyr och i hästhoppningen där NTRKs respektive lag segrade. Hästdressyren startade en ny divsion 4 i vilken NTRKs lag kom tvåa. Allsvenska lag stärker teamkänslan bland tävlingsryttarna, de stöttar och gläds med varandra. Ett mycket kul och välkommet inslag i en sport som till stor del består av individuella prestationer. Vi är mycket stolta över NTRKs ryttare, som har ett mycket gott rykte som förebilder på tävlingsbanorna, vilket också är i linje med NTRKs vision att vara en framgångsrik förebild i ridsporten. Alla tävlingsryttare är viktiga för föreningen och alla insatser är guld värda och att vara framgångsrik förebild är mycket mer än plocka poäng, vi vill ändå passa på att lyfta några insatser. Under 2015 genomfördes Agria Ponny Cup, där NTRK hade med fyra ekipage (Isabelle Bohlin/Pepita Star, Philippa von Celsing/ Mondo Express och Lady Penelope och Tilde Tingvall/Sweet Sarah) till hoppningsfinalen och två ekipage (Diana Rönnblom/ Eirian Faustino och Sara Rännar/Dreamboy) i dressyren. Vi gratulerar Sara Rännar/Dreamboy vann kategori D. Även i på distriktsnivå var NTRK-ryttarna med i täten. DM Hoppning: Silver i Seniorklassen gick till Sofia Sandberg - Make Way, Young Rider guldet till Isabelle Lillevars Zeus och Juniorguldet till Anna Sandberg Bizniz. På C-ponny tog Hanna Tingvall Robin hem bronset. DM Dressyr: Silver i C-ponny gick till Alexandra Lillevars - Princess Leia. Slutligen fick NTRK även en medalj i DM Distans: Brons (delat) till Malin Berntzen Azrael. NTRK deltog även i Ridskolemästerskapet som arrangerades den 27 december på Strömsholm. En tävlings som består av dressyr, tävling och hästkunskap. Dressyrpasset reds av Diana Rönnblom på Frasse medan Evelina Brorsson tog hand om hoppningen på Lancelot. Linnea Stenstrand var reserv i ridningen men alla tre tjejerna tävlade i hästkunskapen. Total kom laget trea precis utanför placering, men gladdes med Evelina/Lancelot som vann hoppning ponny Sörmland. Under året har även programridning och tävlingsryttarmöten arrangerats av kommittén. Tävlingskommittén Sida 12

13 Verksamhetsberättelse Café Spiltan Under året 2015 har det skett såväl små som stora förändringar gällande Café Spiltan. Inköpsrutinerna har setts över i syfte att spara resurser både i tid och i pengar. Lagret har minimerats och vi försöker i möjligaste mån hålla oss till färskvaror. Vidare har Café Spiltans sortiment setts över efter en enkät till medlemmarna. Bland annat säljs smågodis inte under vardagarna och fler nyttigare mellanmål har provats. Ett arbete som kontinuerligt fortsätter och Café Spiltan tar tacksamt emot input på sortimentet bara att säga till i cafét Ansträngningarna har gjort att Café Spiltan visar ett positivt resultat när vi summerar 2015 jättekul! På bemanningsfronten är det fortsatt lite tufft, men cafévärdarna har stöttat varandra och kämpat för att hålla öppet så mycket som möjligt i veckorna, plus de dagar det varit clinics/extra träningar (externa tränare) som har lockat extra publik. Arbetsgruppen för Café Spiltan ser fram emot år 2016 då vi kommer att ha bemannat 6 av 7 dagar/veckan. Men vi tar tacksamt emot hjälp som vikarie, så om du kan tänka dig att bidra med din tid, tveka inte utan prata med oss i cafét. Vi är även stolta över att numera kunna erbjuda kortbetalning via izettle i såväl Café Spiltan som vid betalning av starter till tävlingar. En nyhet som vi får fortsätta att sprida Mvh Cafe Spiltan/ Ika Brorsson Verksamhetsberättelse - Ungdomssektionen Nu har ännu ett år gått för Ungdomssektionen och vi har haft ett otroligt roligt år. Vi har under årets gång haft massor med barnkalas, vilket kommer bli under en liten annan tappning under 2016 då det ibland inte ens räckte till med dagar och timmar för oss eller ridskolan. Precis som tidigare år har några varit iväg på ULK, och Marielle och Elin var också iväg på olika utbildningar som DUS anordnade, bland annat i Katrineholm vilket alltid är kul eftersom det blir allt mer kontakt ju fler av dessa man går på. Under detta år har folk lämnat och vi har varit få, men vi har varit ett tight litet gäng som har haft väldigt kul men vi börjar året med hela 6 stycken nya medlemmar. Vi kommer även kunna ha en bättre nivå på våra aktiviteter då de kommer vara ordentligt planerade och vara roligare för alla som deltar var en del av det vi ville satsa på var att vi som grupp skulle ha en härlig stämning och gemenskap vilket är anledningen till att vi spenderade en på i Stockholm tillsammans under Sweden International Horse Show. Detta är också något vi ska jobba mer för under det kommande året och som vi kommer tänka på lite mer eftersom det kommer gynna sig i slutänden i och med aktiviteterna vi har. Med denna verksamhetsberättelse för 2015 vill vi i NYTUS tacka för detta år och vi ser alla fram emot att se många av er på aktiviteter, barnkalas eller bara i stallet under 2016! Ungdomssektionen Sida 13

14 Verksamhetsberättelse Stallvärdar och Assistenter Jag vill börja med att ännu en gång tacka våra fantastiska ungdomar för det arbete som de gör som stallvärdar och assistenter. Ni är en stor del av en fungerande verksamhet på ridskolan. Under 2015 har vi haft 6 stallvärdar och 7 assistenter som ideellt arbetat med att hjälpa våra medlemmar när de kommer till ridskolan för att rida. Under våren 2015 deltog Sara Månsson Källs och Maja Sikström i en ungdomsledarkurs som distriktet arrangerar för ungdomarna på våra ridskolor. Ungdomsledarkursen arrangeras under 3 hela helger där de får föreläsningar i bl.a. värdskap och ledarskap. Under kursens gång får de även lära känna andra hästintresserade ungdomar från andra ridskolor i distriktet. En mycket lärorik kurs! Marielle Jarke och Elin Ärnbäck har även fått möjlighet att gå en kurs som heter Unga ledare i fokus som även den arrangeras av distriktet. Under hösten 2015 fick även jag möjligheten att tillbringa en dag med alla våra härliga ungdomar på Strömsholm. Vi började dagen med en föreläsning för Sandra Wiklund, där vi pratade om vad som krävs för att vara en bra ledare och ryttare. Vad behöver vi för att kunna prestera. Vi fick även en rundvandring på ridskolan Strömsholm av My Engström och Ella Ackberg som idag går på gymnasiet på ridskolan Strömsholm. Både My och Ella har sen tidigare varit både assistenter och stallvärdar hos oss på ridskolan. Det var en helt underbar och lärorik dag! Våra medlemmar på ridskolan har även haft möjligheten till att rösta fram årets stallvärd. Årets stallvärd presenterades på vår årliga lucia show, som i år blev Elin Ärnbäck, stort grattis till dig! Camilla Söderroos För avstämning Verksamhetsplan 2015 samt presentation av Verksamhetsplan 2016 se separat dokument (Måldokument). Sida 14

15 BUDGET 2016 Budgeterade Intäkter Budgeterade Kostnader Konto Benämning Belopp Konto Benämning Belopp 3110 Ridlektioner Hinderutrustning Intäkter privatlektioner Inköp material och varor Stallhyra Rep inventarier Lovaktiviteter Skolverksamhetskostnader Skolverksamhet Lovkostnader Hästgymnasiet Kursverksamhet Kursverksamhet Hagar Café Café Tävlingsintäkter interna Tävlingskostnader interna Hästhyra Tävlingskostnader externa Tävlingsintäkter externa inkl KM Hö Medlemsavgifter Foder Sponsring Strö och gödsel Statliga bidrag Apotekskostnader Kommunala bidrag Vet kostnader Lönebidrag Hovslagare Övriga bidrag Inköp material o varor häst Idrottslyftsprojekt Hästförsäkringar Hippologer Täcken Tjänster uppstallning Kostnad projekt Intäkter externa uppdrag Medlemsavgifter El hyrd lokal Vatten och avlopp Miljöarbete, sophämtning Underhåll ridhus, ridbanor Övr kostnader hyrd lokal Leasing av maskiner Förbrukningsinventarier Programvaror, SPCS Fordonskostnader Traktor Utb förtroendevalda. styrelsemöten Annonskostnader Övriga föreningskostnader Kontorsmaterial Telefon Mobiltelefon Porto Företagsförsäkringar Övr kostnader Lön till kollektivanställda Lön vikarier Semesterlöner till kollektivanställda Löner helgjour (under ½ basbelopp) Lön tjänstemän Semesterlön tjänstemän Fora Personalförsäkringar tjänstemän Arbetsgivaravgifter Soc.avgifter semesterlön Särskild löneskatt på pensionskostn Arbetsgivaravgifter under 26 år Utbildning Skyddskläder, arbetskläder Övriga kostnader, personal Avskrivning hästar Avskrivning inventarier Resultat Avskrivning byggnader Sida 15

16 Medlemsavgift förslag från NTRK s styrelse Årsmöteshandlingar 10 februari 2016 NTRKs styrelse föreslår att för 2017 behålla medlemsavgiften oförändrad, dvs Junior 300 kronor Senior 400 kronor För information så går en stor del av medlemsavgiften vidare till Svenska Ridsportförbundet centralt och regionalt (distrikt). Medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet (där NTRK alltså utgör den lokala nivån) är dock viktigt i termer av LOK-stöd, Idrottslyft, Kvalitetssäkring, Tävlingsarrangemang med mera, med mera. Om Svenska Ridsportförbundet centralt och Sörmlands Ridsportförbund höjer sina avgifter får NTRK höja sina medlemsavgifter med motsvarande belopp. Sida 16

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Kongahälla Ridsällskap

Kongahälla Ridsällskap Kongahälla Ridsällskap Nyhetsbrev juni 2015 Terminen närmar sig med stormsteg sitt slut. Vi vill först av allt tacka alla våra fantastiska, lojala medlemmar för denna termin som inte riktigt blev som vi

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Tid: Måndagen den 21 mars 2011, kl. 17.30 Plats: Närvarande: Frånvarande: KRK Maria Andersson, ledamot Lars Boberg, ledamot Karin Johansson, ledamot

Läs mer

Årsmöte 28 februari 2009

Årsmöte 28 februari 2009 KARLSTADS RIDKLUBB Årsmöte 28 februari 2009 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 4. Upprättande av röstlängd. 5. Val

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen för Norrköpings Fältrittklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31. Ridskolan har under hela året drivits i klubbens egen

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2015 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE HÖSTEN 15 - VÅREN 16 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 12 Jan 2014, vänortsrummet, kommunhuset

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 12 Jan 2014, vänortsrummet, kommunhuset PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 12 Jan 2014, vänortsrummet, kommunhuset Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ), Åsa Frank (ÅF) ledamöter, Jessica

Läs mer

Här följer valberedningens förslag till distriktsungdomssektion (DUS) i Smålands Ridsportförbund 2013.

Här följer valberedningens förslag till distriktsungdomssektion (DUS) i Smålands Ridsportförbund 2013. Här följer valberedningens förslag till distriktsungdomssektion (DUS) i Smålands Ridsportförbund 2013. Astrid Axelsson, Månsarp - ordförande nyval till 2014 Maja Okmark, Växjö omval till 2015 Emma Erlandsson,

Läs mer

Vill Du sponsra en av Sveriges största ridklubbar?

Vill Du sponsra en av Sveriges största ridklubbar? Vill Du sponsra en av Sveriges största ridklubbar? Sponsorerbjudanden från Djursholms Ridklubb Anrik ridklubb grundad år 1925 En av Sveriges största ridklubbar med ca 1.000 medlemmar En av de främsta tävlingsarrangörerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare!

TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare! TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare! RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

KRF har drygt 620 medlemmar, varav mer än 450 barn och ungdomar. Vi har cirka 40.000 besökare på området per år.

KRF har drygt 620 medlemmar, varav mer än 450 barn och ungdomar. Vi har cirka 40.000 besökare på området per år. Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskoleverksamhet i den unika och vackra naturen på Klagshamns udde i snart 30 år. Ambitionen för KRF är att lägga grunden för ett livslångt intresse för djur och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Nyby Torshälla Ridklubb -02-18 Måldokument -02-18 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Välkommen till Åre Ridklubbs ryttaroch föräldramöte 2013-11-10

Välkommen till Åre Ridklubbs ryttaroch föräldramöte 2013-11-10 Välkommen till Åre Ridklubbs ryttaroch föräldramöte 2013-11-10 Elisabeth Hallbäck, nov 2013 AGENDA Presentation av Åre RKs ideella krafter och anställda Bakgrund Åre Ridklubb Åre Ridklubbs verksamhet idag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE 2011 STYRELSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE 2011 STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR OSKARSHAMNS RIDKLUBBS STYRELSE 2011 STYRELSEN Styrelsen för Oskarshamns Ridklubb har under 2011 bestått av följande: Ewa Andersson Ordförande Eva Häll V. Ordförande Kerstin Wigren

Läs mer

Sleipnir, Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06

Sleipnir, Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06 Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06 Tid: 18.00 Plats: hos Camilla Reichenberg, Löpargatan 91 Närvarande: Camilla Reichenberg (CR) Sofia Kindlund (SK) Lise-Lott Jansson (LJ) Mia

Läs mer

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening På Ryttargården tar vi emot elever på alla nivåer från nybörjare till tävlingsryttare. Vårt motto är att erbjuda en hög kvalité på ridutbildningen med utbildade

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

VATNALILJAbladet. För Vatnaliljas klubbmedlemmar Årgång 15 Nr 3-2013

VATNALILJAbladet. För Vatnaliljas klubbmedlemmar Årgång 15 Nr 3-2013 VATNALILJAbladet För Vatnaliljas klubbmedlemmar Årgång 15 Nr 3-2013 Redaktionsspalten Vatnaliljabladet kommer ut med fyra nummer per år. Manusstopp är för nr 4-2013 1 december Om du vill ha material infört

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 SOLNA FÄLTRITTKLUBB PROTOKOLL Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 www.sfrk.nu PLATS: Nya cafeterian Närvarande: Ej närvarande Vice ordf. Åsa Edquist Tove Almquist Bo Adrianzon

Läs mer

Medlemsenkät 2015. Bakgrund lyssna på medlemmarna

Medlemsenkät 2015. Bakgrund lyssna på medlemmarna Medlemsenkät 2015 Medlemsenkät 2015 Bakgrund lyssna på medlemmarna Vi vill locka ännu fler medlemmar till vår klubb. För att lyckas med detta arbete behöver vi din hjälp! Vi hoppas att du vill fylla i

Läs mer

Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte onsdagen den 2 juni 2010

Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte onsdagen den 2 juni 2010 Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte onsdagen den 2 juni 2010 Närvarande: Ulrika Sonn, Camilla Billö, Per Anders Melin, Gunilla Tochtermann, Susanne Bengtsson, Peter Fridolfsson, Lisa Andersson, Malla

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Häng med tjejerna från Malmö Ridklubb `` en dag i mitt liv

Häng med tjejerna från Malmö Ridklubb `` en dag i mitt liv Häng med tjejerna från Malmö Ridklubb `` en dag i mitt liv Johanna Stjärnqvist: Tävlingsdag på Ribersborg 16/5-2015 Jag tänkte berätta om en tävlingsdag på Ribban. Först vaknar jag av att min väckarklocka

Läs mer

(Om barnet rider lektion två gånger i veckan ger vi 15 % rabatt på avgiften)

(Om barnet rider lektion två gånger i veckan ger vi 15 % rabatt på avgiften) HÖSTTERMINEN 2016 När börjar vi? Vi startar vecka 33 och slutar vecka 50. På höstlovet utgår de ordinarie ridlektionerna? Sammanlagt er på terminen.är det 21 stycken lektion Vad kostar det? Vi har två

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 2 nov 2014. 102 Mötets öppnande. 103 Godkännande av dagordning. 104 Val av justerare.

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 2 nov 2014. 102 Mötets öppnande. 103 Godkännande av dagordning. 104 Val av justerare. PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 2 nov 2014 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Johanna Alkberg(JA) med från punkt 108, Susanna Sjöberg-Simonsson (SSS), Terese Öström

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb -02-14 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom ridsporten. Alla, såväl

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat.

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat. Protokoll PROTOKOLL Årsstämman 2013 Tid: 17 Mars 2013 Plats: Ansia konferens, Lycksele 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Marknad & Sponsring Emmelie Johansson Marknadschef, SvRF

Marknad & Sponsring Emmelie Johansson Marknadschef, SvRF Marknad & Sponsring Emmelie Johansson Marknadschef, SvRF Vilka är era största intäktskällor? Intäktsmöjligheter Tävlingar Clinics Almanacka Lotter Programridning Sponsring Agenda Vad är sponsring? Vilka

Läs mer

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Vem gör vad? Enskede Ridskola Hästar Ridinstruktörer Stallpersonal Anläggning & utrustning Allt som krävs för att erbjuda och genomföra ridlektioner

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN STUDIEPLAN Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN Boken Pedagogik för ridlärare passar bra att läsa i studiecirkel. Därför har vi sammanställt en studieplan med diskussionsfrågor för varje kapitel.

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Medlemsblad Nr 1 2009

Medlemsblad Nr 1 2009 Medlemsblad Nr 1 2009 2009-03-30 Vår nya ordförande... Särskilt intressanta artiklar: Foderanläggning registrera dig hos Jordbruksverket. Aktiviteter och gemenskap, utveckla dig och din häst. B-vitamin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 1/8 Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 Detta dokument innehåller frågor som kommit projektgruppen tillhanda från klubbar och enskilda medlemmar. Svaren på frågorna är markerade med rött.

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Årsmöte Härlövs IF 2015-03-19 Preliminär dagordning för årsmötet 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt

Läs mer

Förbundsutveckling Göteborg, 25-26/3-05

Förbundsutveckling Göteborg, 25-26/3-05 Förbundsutveckling Göteborg, 25-26/3-05 Närvarande: Styrelsen, Sandra Olofsson, Jan-Olof Ericsson, Christina Larsson, Ulf Almbladh, Anna-Lena Fransson och Ulf Henrikson Tävlingssektionen, Bertil Wilén

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 300 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE. Islandshästföreningen Austur Kl 14.00 Lördag 30 januari 2016 på Gotlands Slagteri i Visby

DAGORDNING ÅRSMÖTE. Islandshästföreningen Austur Kl 14.00 Lördag 30 januari 2016 på Gotlands Slagteri i Visby DAGORDNING ÅRSMÖTE Islandshästföreningen Austur Kl 14.00 Lördag 30 januari 2016 på Gotlands Slagteri i Visby 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av föredragningslista 3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Playstars årsmöte 2012-03-31

Playstars årsmöte 2012-03-31 Playstars årsmöte 2012-03-31 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Ej närvarande: Ungdomsektionens representant. Veronica Mohlin, Therese Nerlund, Linda Norin, Lena Fors.

Ej närvarande: Ungdomsektionens representant. Veronica Mohlin, Therese Nerlund, Linda Norin, Lena Fors. PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Ånge Ridklubb 2015-09-12 Sid. 1/4 Närvarande: Helene Eriksson, Anna Johansson, Anette Boström, Stiven Wiklund, Mikael Ödeen, Evelina Johansson, Camilla Norman Adjungerad

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten.

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten. Kandidat till klubbchef vt 2013 Sofie Mähler Jag heter Sofie Mähler och läser Civilingenjör Teknisk Fysik, andra året. Kommer ifrån Näsåker i Ångermanland och flyttade jag till Uppsala hösten 2011. Jag

Läs mer

Hur vill ni sponsra Leksands Ridklubb?

Hur vill ni sponsra Leksands Ridklubb? Hur vill ni sponsra Leksands Ridklubb? Sponsorerbjudande från Leksands Ridklubb 2015 Vad innebär ett sponsorskap för Leksands Ridklubb? Leksands Ridklubb, LRK, har i dagsläget 242 medlemmar. Vi satsar

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb -05-15 Måldokument -02-10 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP!

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! ELIT TÄVLINGSGRUPPER CRAWL/MEDLEY SIMSKOLA Lycka är att simma Dagens Idrott ställer stora krav på föreningarna. Många föreningar lockas att stressa talanger i träning och

Läs mer

Vi har trevliga och säkra shetlandsponnyer, gotlandsruss, varm- och kallblodstravare som deltagarna får lära sig tillsammans med.

Vi har trevliga och säkra shetlandsponnyer, gotlandsruss, varm- och kallblodstravare som deltagarna får lära sig tillsammans med. Travskolans utbud Vi på travskolan har ett stegvist lärande för att vi på bästa sett ska kunna hjälpa eleven att nå sin dröm. Vi har kurser från 4 år och uppåt med ett stort utbud av olika kurser. Läs

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Verksamhetsberättelse 2010 [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Årsmöte Gävle- Dala BDF Datum: 2010-03-27 Tid: 12.00 16.30 Plats: Rektorsgatan 4, Gävle DAGORDNING.

Läs mer

Årsmöte Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai 2015-01-24

Årsmöte Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai 2015-01-24 Årsmöte Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai 2015-01-24 Närvarande: Sensei Johan Edin, Sempai Alicia Edin, Emma W Flodén, Patrik Sörman, Sebastian Heberlein, Mikael Bergström och Erik Wikström. 1 Mötet öppnas.

Läs mer

Styrelsen informerar.

Styrelsen informerar. Nr 3 December 2013 Styrelsen informerar. Året går snart mot sitt slut och vi vill passa på att tacka alla ideella som hjälpt till att driva föreningen. Cafeterian har haft bättre/mer öppet detta termin

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Snapphanarnas Ryttarförening. Verksamhetsberättelse

Snapphanarnas Ryttarförening. Verksamhetsberättelse Snapphanarnas Ryttarförening Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Snapphanarnas Ryttarförening vill härmed avlämna rapport för verksamhetsåret 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Svenska Shorinji Kempoförbundet bildades 1993 11 06. Medlem i World Shorinji Kempo Organization sedan 1994 07 19. Senaste ändringar av dessa stadgar antagna

Läs mer

Dressyrtävling Kom gärna och se dressyrtävlingen den 8 februari med start kl 9. Det är klasserna LA:4 2008 och LA:6 2005 som står på programmet.

Dressyrtävling Kom gärna och se dressyrtävlingen den 8 februari med start kl 9. Det är klasserna LA:4 2008 och LA:6 2005 som står på programmet. Nyhetsbrev nr 1 2009 Ridskolans konkurs 2008 avslutades på ett tråkigt sätt med ridskolans konkurs men tack vare ett avtal med konkursförvaltaren, som i sin tur gav Magnus Andersson uppdrag att driva ridverksamheten,

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne: Mötesordförande: Ordförande: Ridhus Chef: Årsmöte Borås Fältrittklubb Pia Kilbo Nanette Espinasse Sara Eriksson Datum: 2016-02-28 Plats: Borås Fältrittklubb,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer