Sviker livsmedelsindustrin/ livsmedelsbranschen konsumenterna? Seminarium 6 november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sviker livsmedelsindustrin/ livsmedelsbranschen konsumenterna? Seminarium 6 november 2008"

Transkript

1 Ursprungsmärkning rkning i Handeln Sviker livsmedelsindustrin/ livsmedelsbranschen konsumenterna? Seminarium 6 november 2008

2 Om ursprungsmärkning Det finns regler för obligatorisk ursprungsmärkning för vissa livsmedel, vilket bl. a regleras i EG-förordningar. Detta gäller för nötkött, fisk, ägg, honung (nationellt), färska grönsaker och frukt. För nötkött gäller bestämmelserna för färskt och fryst nötkött, såväl helt kött som skivat och malet. Däremot gäller de inte för andra ätbara delar av djurkroppen (t. ex. hjärta, lever och tunga), berett/tillagat nötkött (t. ex. korv, köttbullar eller nötkött som saltats/kryddats) eller nötkött som serveras på restauranger och storhushåll. Livsmedelsföretagen (Li) och Svensk Dagligvaruhandel (SDH) har tillsammans tagit fram Riktlinjer för frivillig ursprungsmärkning av livsmedel som får användas utöver obligatoriska krav. Li och SDH uppmanar företag att tillämpa de frivilliga riktlinjerna om ett företag väljer att märka en produkt med ursprung, oavsett om produkten tillverkas i Sverige eller importeras. Man stipulerar också att företagen bör vara konsekventa och inte märka selektivt (vid de tillfällen som det kan uppfattas som bra/tryggt i konsumenternas ögon). Generellt kan också påpekas att Livsmedelsverkets föreskrifter tydligt anger att märkning inte får vilseleda vad gäller ursprung och att om avsaknad av uppgift om ursprung kan vilseleda konsumenten, måste denna uppgift anges. Källor: Livsmedelsverkets hemsida ( samt Riktlinjer för frivillig ursprungsmärkning av livsmedel och som får användas utöver obligatoriska krav (Mars 2007

3 Syfte Det primära syftet med att genomföra detta projekt är kartlägga hur ursprungsmärkningen fungerar i praktiken i butiken

4 Upplägg Analys av tjugotal produkter i två faser: - Mars Maj 2008 (Grillsortimentet) Totalt 49 butiker, varav 15 också i andra observationsfasen Butiksurvalet: - Samtliga stora block (ICA, Coop, Axfood och Bergendahls) - Butikerna geografiskt fördelat de syd, väst, öst och norr Block Antal butiker Region Antal butiker ICA 16 Coop 16 Axfood 13 Bergendahls 4 Syd 14 Väst 17 Öst 11 Norr 7

5 Upplägg, forts. Urvalet av produkter har gjorts av Min Mat, i samråd med Movement. Animalieprodukter: kött och chark, fågel, mejeri Ej produkter som omfattas av obligatoriska ursprungsmärkningen Fokus 1: produkter som säljs i stora volymer. Fokus 2: grillprodukter.

6 Upplägg, forts. Följande produkter har observerats: Utskuren biff/ryggbiff (Färsk, Marinerad, I skivor) Utskuren biff/ryggbiff (Färsk, Kryddad, I skivor) ** Blandfärs (Färsk) Fläskkarré (Marinerad, Kryddad, I skivor) ** Fläskkarré (Okryddad, färsk i skivor) * Fläskfilé (Färsk, Hel) Flintastek (Färsk, Marinerad) ** Grillkorv Skinka i bit ( Helgskinka, Färsk, Kokt och Rimmad) Bacon (Färsk, Skivad) Hamburgare, Stekburgare, Grillburgare (Frysta) Lammkotletter (Färska, I skivor) Lammkotletter (Frysta, I skivor) ** Kycklingfilé (Färsk, Hela filéer) Kycklingbitar (Färska, Marinerade/Kryddade) Kycklingfilé (Fryst, Hela filéer) Kycklingdelar (Frysta, Marinerade/Kryddade, Ej Ätklara delar) Mat-/Matlagningsyoghurt (Hink eller Bytta) Hushållsost Dessutom har en övergripande analys gjorts av den manuella disken, i de fall butikerna har manuell disk. *) Produkt som enbart observerats i den andra fasen (V. 18/2008) **) Produkt som observerats både i första och andra fasen (V samt V. 18/2008) Samtliga övriga produkter har enbart observerats i den första fasen

7 Andel av produkterna som är märkta med ursprung Blandfärs Fläskkarré (marinerad/kryddad) Kycklingbitar (färsk) Kycklingdelar (fryst) Kycklingfilé (färsk) Lammkotlett (fryst) Lammkotlett (färsk) Skinka (bit) Utskuren biff (kryddad) Utskuren biff (marinerad) Fläskkarré (okryddad) Flintastek Grillkorv Kycklingfilé (fryst) Hamburgare Fläskfilé Matlagningsyoghurt Hushållsost Bacon 8 99% 99% 98% 97% 95% 94% Bas: Samtliga produkter Resultaten för skinka, flintastek och frysta lammkotletter bör tolkas med viss försiktighet eftersom de fanns i ett begränsat antal butiker 25% 5 75% De allra flesta produkterna har någon form av ursprungsmärkning. Bacon är undantaget som bekräftar regeln. 2 av produkterna saknar ursprungsmärkning.

8 Produkter som saknar information om produktens ursprung - Exempel: Bacon, Tulip

9 Produkter som saknar information om produktens ursprung - Exempel: Butikspackat

10 Andel av produkterna som har otydlig eller ingen märkning Bas: Samtliga produkter Matlagningsyoghurt Hushållsost Grillkorv Kycklingfilé (fryst) Bacon Hamburgare Kycklingdelar (fryst) 41% 38% 36% 59% 55% 5 75% Resultaten för skinka, flintastek och frysta lammkotletter bör tolkas med viss försiktighet eftersom de fanns i et begränsat antal butiker Lammkotlett (färsk) 35% Fläskfile 32% Skinka (bit) 3 Kycklingbitar (färsk) 3 Lammkotlett (fryst) 27% Flintastek 27% Kycklingfilé (färsk) 2 Fläskkarré (okryddad) 2 Fläskkarré (marinerad/kryddad) 15% Blandfärs 13% Utskuren biff (kryddad) 11% Utskuren biff (marinerad) 5% När det gäller märkningens tydlighet är variationen mellan produkterna mycket stor. Bäst märkning har biffen, där 95% av den marinerade biffen och 89% av den kryddade biffen har en tydlig märkning. Man skulle därmed kunna dra slutsatsen att den obligatoriska ursprungsmärkningen av nötkött ger positiva effekter även på de nötdelar som inte omfattas av de obligatoriska märkningskraven. Sedan ser man en fallande skala där mejeriprodukterna hamnar i botten avseende tydlighet/information. 75% av matlagningsyoghurten har otydlig eller ingen information om ursprung. Motsvarande siffra för hushållsost är 59%.

11 Produkter med otydlig/ingen information om ursprung - Exempel: Fläskfilé, Danish Crown samt Matlagningsyoghurt, Lindahls

12 Andel av produkterna som har otydlig eller ingen märkning - Per kedja Bas: Samtliga produkter inom respektive kedja. Här redovisas de produkter som finns i mer än 35 % av butikerna Matlagningsyoghurt 63% 63% 88% Hushållsost % Grillkorv 53% 49% 67% Bacon 33% 52% 61% Kycklingfilé (fryst) 35% 42% 45% Fläskfile Hamburgare Kycklingdelar (fryst) 25% 37% 32% 37% 39% 39% 33% 5 54% ICA Axfood Coop Lammkotlett (färsk) 22% 33% Att skillnaderna mellan blocken kan bli stora förklaras av att vilket sortiment kedjan valt på resp. produkt slår hårt på resultaten. Har kedjan tagit in en produkt (EMV eller Leverantörsvarumärke) där ursprungsmärkningen är otydlig eller obefintlig så märks det direkt i diagrammet ovan. Det går inte att dra några entydiga slutsatser om att något block är bättre eller sämre än de andra det varierar från produkt till produkt..

13 Andel av produkterna som har otydlig eller ingen märkning - EMV kontra Leverantörsvarumärken Bas: Samtliga produkter inom respektive grupp (EMV/Lev VM) Här redovisas de produkter som finns i mer än 35 % av butikerna Grillkorv Bacon Kycklingfilé (fryst) Kycklingdelar (fryst) Hamburgare Fläskfile Lammkotlett (färsk) Kycklingbitar (färsk) N/A N/A 12% 19% 23% 19% 2 27% 44% 48% 53% 47% 42% 73% 7 79% Kycklingfile (färsk) Fläskkarré Blandfärs Utskuren biff (marinerad) N/A N/A 18% 8% 17% 12% 27% Lev. VM EMV En generell slutsats är att märkningen är otydligare/saknas oftare för EMV jämfört med Leverantörsvarumärken. För vissa produkter är märkningen generellt otydlig, t. ex. för grillkorv och bacon - och sämre för EMV än för Leverantörsvarumärkena. Inom kyckling utmärker sig den otydliga märkningen speciellt starkt för EMV. Här är skillnaderna mellan EMV och Leverantörsvarumärken vad gäller otydlighet extra stora, både avseende fryst och färsk kyckling. När det gäller fläskfilé och lammkotletter är märkningen mer otydlig för Leverantörsvarumärkena än för EMV. N/A= för låga baser för att redovisa resultat

14 Andel av produkterna som har otydlig eller ingen märkning - Butikspackat kontra Centralpackat Bas: Samtliga produkter inom respektive förpackningssätt Här redovisas de produkter som finns i mer än 35 % av butikerna och produkter där butikspackat förekommit Blandfärs 36% 5% Butikspackat Centralpackat Utskuren biff (marinerad) 3% 11% 25% 5 75% Enbart ett fåtal analyser har kunnat genomföras för butikspackat kontra centralpackat, eftersom andelen butikspackat är låg för de allra flesta produkter. I de två produkter som kunnat analyseras är bilden entydig: ursprungsmärkningen är sämre för butikspackade produkter än för de centralpackade.

15 Andel av produkterna som har otydlig eller ingen märkning - Svenskt ursprung kontra Annat land Bas: Samtliga produkter med respektive ursprung Här redovisas de produkter som finns i mer än 35 % av butikerna Matlagningsyoghurt 65% 73% Bacon 29% 5 Sverige Annat land Fläskfile 2 71% Kycklingdelar (fryst) 18% 67% Kycklingfilé (fryst) 6% 76% 25% 5 75% De produkter som är otydligt märkta med ursprung, eller som inte har någon märkning alls har i samtliga fall som kan studeras oftare sitt ursprung i annat land än i Sverige. För Matlagningsyoghurt är märkningen otydlig/obefintlig för en stor andel av både de svenska och de importerade produkterna. För övriga produkter är märkningen av produkter av svenskt ursprung tydlig för en dominerande del av sortimentet.

16 Andel av produkterna som har otydlig eller ingen märkning - Vilket Annat land Bas: Samtliga produkter med respektive ursprung Här redovisas de produkter som finns i mer än 35 % av butikerna Fläskfilé 69% Kycklingdelar (fryst) 79% Kycklingfilé (fryst) 75% Danmark Tyskland Matlagningsyoghurt 77% 64% 66% 68% 7 72% 74% 76% 78% 8 Av de importerade produkter som har otydlig/ingen märkning är det i första hand produkter från Danmark som utmärker sig. Dansk fläskfilé samt frysta kycklingdelar och fryst kycklingfilé står för en stor del av förklaringen till att märkningen av dessa tre importerade produkter är otydlig/obefintlig

17 Andel av produkterna som har märkning om ursprung i text Bas: Samtliga produkter Blandfärs Fläskkarré (marinerad/kryddad) Fläskkarré (okryddad) Lammkotlett (fryst) Lammkotlett (färsk) Skinka (bit) Utskuren biff (kryddad) Kycklingdelar (fryst) Kycklingfilé (fryst) Hamburgare Utskuren biff (marinerad) Kycklingfilé (färsk) Kycklingbitar (färsk) Grillkorv Hushållsost Fläskfilé Flintastek Matlagningsyoghurt Bacon 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 88% 87% 85% 84% 77% 25% 5 75% Resultaten för skinka, flintastek och frysta lammkotletter bör tolkas med viss försiktighet eftersom de fanns i et begränsat antal butiker För en stor andel av produkterna finns någon form av textmässig märkning om produktens ursprung När det gäller bacon saknas textmässig ursprungsmärkning i 1 av 4 fall

18 Produkter märkta med text: - Vilket land som de märkts med Bas: Samtliga produkter Blandfärs Flintastek Kycklingfilé (färsk) Skinka (bit) Hushållsost Utskuren biff Hamburgare Utskuren biff Grillkorv Fläskakarré Fläskkarré Lammkotlett (färsk) Kycklingbitar (färsk) Fläskfilé Kycklingdelar (fryst) Bacon Kycklingfilé (Fryst) Matlagningsyoghurt Lammkotlett (fryst) 2% 4% 1% 4% 3% 3% 6% 7% 12% 18% 4% 18% 3% 17% 1% 25% 31% 29% 31% 54% % 69% 69% 98% 96% 95% 95% 94% 93% 88% 82% 79% Sverige Annat land Flera länder Resultaten för skinka, flintastek och frysta lammkotletter bör tolkas med viss försiktighet eftersom de fanns i ett begränsat antal butiker Sverige dominerar klart när det gäller vilket land som de ursprungsmärkta produkterna kommer ifrån. När det gäller bacon (där ursprungsmärkning saknades i 23% av fallen) är drygt hälften av produkterna märkta med svenskt ursprung. Intressant att notera är att både för lammkotletter och för bacon är andelen produkter som är märkta med fler än ett land relativt hög (18% resp. 17%). Inom frysta lammkotletter matlagningsyoghurt, fryst kycklingfilé, frysta kycklingdelar och bacon är importandelarna mycket/relativt höga.

19 Produkter som märks med fler än ett ursprungsland - Exempel: Korv, x-tra samt Bacon, Willy:s

20 Andel av produkterna som har märkning om ursprung i text - Exempel: Utskuren biff (marinerad) Bas: Produkter med märkning i text Ursprungsland 69% Råvarans ursprung 64% Tillverkningsland/tillverkad i/producerad i 87% Förpackad i 44% Bara land 8% På 69% av produkterna finns märkning av ursprungsland på förpackningen På drygt 6 av 10 förpackningar finns information om vilket ursprung som råvaran har På nästan 9 av 10 förpackningar finns information om i vilket land som varan är förpackad Knappast i något fall är produkten enbart märkt med land

21 Produkter som har märkning om ursprung i text -Exempel: Bacon, Scan

22 Produkter som har märkning om ursprung i text -Exempel: Butikspackat

23 Produkter som har märkning om ursprung i text -Exempel: Centralpackat Etikett på baksidan av förpackningen

24 Andel av produkterna som har märkning om ursprung i text - Exempel: Matlagningsyoghurt Bas: Produkter med märkning i text Ursprungsland 3% Råvarans ursprung Tillverkningsland/tillverkad i/producerad i 64% Förpackad i Bara land 19% Enbart 3% av produkterna är märkta med ursprungsland Inte i något fall redovisas råvarans ursprung på förpackningen 2 av 3 matlagningsyoghurten har information om var produkten är tillverkad/producerad på förpackningen Det förekommer inte att man för matlagningsyoghurt redovisar var produkten är förpackad. I 2 fall av 10 finns information om enbart land på förpackningen.

25 Andel av produkterna som har någon slags symbol Bas: Samtliga produkter Kycklingfilé (färsk) 81% Kycklingfilé (fryst) Kycklingdelar (fryst) Fläskkarré (okryddad) Kycklingbitar (färsk) Hamburgare Hushållsost 25% 5 45% 41% 37% 35% Resultaten för skinka, flintastek och frysta lammkotletter bör tolkas med viss försiktighet eftersom de fanns i et begränsat antal butiker Grillkorv 23% Bacon 23% Utskuren biff (marinerad) 22% Fläskfilé 19% Blandfärs 13% Lammkotlett (färsk) 1 Flintastek 1 Skinka (bit) 1 Matlagningsyoghurt Kyckling, både färsk och fryst, utmärker sig avseende förekomsten av symboler. På 8 av 10 färska kycklingfiléer förekommer symboler. Också för hamburgare är förekomsten av symbol relativt frekvent (1 av 3 produkter). Övriga produkter där minst 1 av 5 har en symbol på förpackningen är hushållsost, grillkorv, bacon och utskuren biff.

26 Symboler -Exempel: Scan Bacon Scan Hot dogs Svensk Fågel

27 Symboler - Exempel: Leverantörspackat

28 Sammanfattning Det är en stor variation mellan olika produkter vad avser tydligheten i och närvaron av ursprungsmärkning på produkterna. - Sämst är ursprungsmärkningen på mejeriprodukterna matlagningsyoghurt och hushållsost. - Mest tydlig är ursprungsmärkningen för marinerad utskuren biff, både marinerad och kryddad. Det ligger nära till hands att fundera över om det är så att den obligatoriska ursprungs-märkningen av nötkött ger positiva effekter också på de delar av nötköttssortimentet som inte omfattas av de obligatoriska reglerna. Vid en jämförelse mellan de tre handelsblockens sortiment visar det sig att variationen vad gäller tydlighet i ursprungsmärkning är stor. Inget block är bättre eller sämre än de andra, utan det varierar från produkt till produkt. Analysen visar vidare att ursprungsmärkningen är otydligare/saknas oftare för handelns egna märkesvaror (EMV) än för Leverantörsvarumärkena. Speciellt inom de olika kycklingprodukterna har EMV otydligare märkning eller saknar märkning jämfört med Leverantörsvarumärkena. På de få produkter där skillnaden mellan butiks- och centralpackat kan studeras är bilden entydig: ursprungsmärkningen är otydligare/saknas oftare för de butikspackade produkterna. Slutligen kan konstateras att ursprungsmärkningen är otydligare/saknas oftare för de importerade produkterna än för de svenska.

29 Kontakt Movement Consulting Cecilia Gyldén

Projekt Märkning av kött 2009

Projekt Märkning av kött 2009 RAPPORT Projekt Märkning av kött 2009 Miljöförvaltningen 2009 Handledare: Klaus Karlsson Tommy Antonius Utfört av: Anh Duong Sammanfattning Under perioden mars till april 2009, besöktes 31 livsmedelsbutiker

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003 Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 23 SKOP,, har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan 9 och 24 maj 23. Svaren

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Sviker livsmedelsindustrin konsumenterna?

Sviker livsmedelsindustrin konsumenterna? Nätverket Matvalet Referat från seminarium Sviker livsmedelsindustrin konsumenterna? 6 november 2008 Nätverket Matvalet: Nätverket Matvalets seminarium Sviker livsmedelsindustrin konsumenterna? Cirka 60

Läs mer

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121 Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen Livsmedelsenheten i Jönköping 10 miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kontrollerar mer än 1000 livsmedelsverksamheter Planerad kontroll Registreringar

Läs mer

Projekt Märkning butik 2008

Projekt Märkning butik 2008 Projekt Märkning butik 2008 Utfört av Miljökontoret Jönköpings Kommun Skriven av Anneli Jyrkin och Christer Nissinen Sammanfattning Under en period har det kommit signaler från flera kommuner att livsmedelsbutiker

Läs mer

Ursprungsmärkning av nötkött

Ursprungsmärkning av nötkött Ursprungsmärkning av nötkött Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götaland hösten 2001 Sammanställt av: Josefine Schön, Miljö- och hälsoskyddskontoret Skövde Innehållsförteckning Sida Sammanfattning

Läs mer

Scans grillundersökning 2011

Scans grillundersökning 2011 Scans grillundersökning 2011 Resultatet av Scans grillundersökning presenteras. Undersökningen genomfördes av Scandinfo, under maj - augusti 2010. deltog 1275 personer i undersökningen. Ålder på de svarande

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Mat och livsmedel med hög kvalitet

Mat och livsmedel med hög kvalitet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD) Mat och livsmedel med hög kvalitet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016 Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning Malmö, mars 2016 Sammanfattning Resultaten på övergripande nivå visar att det finns ett stort intresse för svenska produkter samt att råvarors ursprung och

Läs mer

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning Anmälan för registrering av 1(5) Insänds till: Krokoms kommun Bygg- och miljönämnden 835 80 Krokom Tid som anmälan avser Från och med, datum Till och med, datum Tills vidare Sökande, verksamhetsutövare

Läs mer

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 MILJÖ- OCH BYGGKONTORET Miljö- och hälsoskydd Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Livsmedelsverket har gjort om metoden för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen

Läs mer

Hjälpreda Senast ändrad; 29 februari Berör alla checklistor;

Hjälpreda Senast ändrad; 29 februari Berör alla checklistor; Hjälpreda Senast ändrad; 29 februari 2016 Berör alla checklistor; Frågetecken kring urval av produkter; Projektledningen har efter Kick-off, den 19 februari, fått frågor kring hur urvalet av produkter

Läs mer

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har genomfört en femte ekoinventering av Sigtunas

Läs mer

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken Billig mat en dyr affär Korta fakta om handelns egna märken Vad är det vi äter? - korta fakta om den billiga maten Den mat som livsmedelsarbetarna producerar säljs inte på samma sätt som förr. Dagens matbutiker

Läs mer

Sortimentöversikt LANTMÄNNEN KRONFÅGEL FOODSERVICE

Sortimentöversikt LANTMÄNNEN KRONFÅGEL FOODSERVICE Bra mat från Lantmännen Sortimentöversikt LANTMÄNNEN KRONFÅGEL FOODSERVICE 2010-01-01 Lantmännen Kronfågel är Nordens största producent av livsmedel baserade på kyckling med marknadsledande position i

Läs mer

Till dagens lunch ingår det Bröd, smör, måltidsdryck, salladsbuffé samt kaffe på maten Pensionär 55 :- Personal 45:- Gäster 68:-

Till dagens lunch ingår det Bröd, smör, måltidsdryck, salladsbuffé samt kaffe på maten Pensionär 55 :- Personal 45:- Gäster 68:- Restaurang Igelkotten V 10 Måndag 8/3: Stekt fläsk med löksås & kokt potatis Alt: Grillkorv med potatismos & räksallad Tisdag 9/3: Skinksås med blomkål serveras med kokt potatis Alt: Biff a la Lindstöm

Läs mer

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 1 Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro i samarbete med EkoMatCentrum Inventering utförd 2015 av Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen

Läs mer

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 Sammanställning Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 DISKUSSION Butiker som grillar ska, i egenkontrollen, bland annat kontrollera de viktiga parmetrarna; värmebehandling, varmhållning, nedkylning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VERSION DIARIENUMMER 2014-10-03 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Redlighet på restauranger och pizzerior Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll Projekt

Läs mer

Livsmedelskontroll och kontrolltid

Livsmedelskontroll och kontrolltid Livsmedelskontroll och kontrolltid Så räknar vi ut din kontrolltid/avgift Här får ni en stegvis vägledning för att se hur er verksamhet kommer att klassas. Observera att det bara är exempel och att vi

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör prisfolder från quality meat AUGUST 2014 JUST NU! PRISERBJUDANDEN MÅNADENS RECEPT Skandinaviens främsta köttleverantör sortiment Under vårt varumärke Quality Meat ingår ett brett sortiment av styckningsdetaljer

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Oktober 2011 Sida 1(9) Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Livsmedelsverket har återigen gjort om metoden för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen börjar

Läs mer

Köttbullar frysta Tillverkare Namn Mängd Gram salt/100 g

Köttbullar frysta Tillverkare Namn Mängd Gram salt/100 g Röd: Mycket (1,25>) Turkos: Måttligt (0,25-1,25) Grön: Lite (

Läs mer

Beskrivning av verksamheten Skola/förskola med tillagningskök Skola/förskola med mottagningskök Vård- och omsorgsboende med mottagningskök

Beskrivning av verksamheten Skola/förskola med tillagningskök Skola/förskola med mottagningskök Vård- och omsorgsboende med mottagningskök Beskrivning av verksamheten Restaurang Skola/förskola med tillagningskök Café Skola/förskola med mottagningskök Pizzeria Vård- och omsorgsboende med tillagningskök Suschirestaurang Vård- och omsorgsboende

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstort för vissa livsmedel

ANTAGNA TEXTER. Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstort för vissa livsmedel Europaparlamentet 204-209 ANTAGNA TEXTER P8_TA(206)0225 Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstort för vissa livsmedel Europaparlamentets resolution av den 2 maj 206 om obligatorisk angivelse

Läs mer

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Riskklassning för livsmedelsanläggningar Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Gällande regler Enligt EG-förordning nr 882/2004 ska

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Så här räknar vi ut din avgift för livsmedelskontroll

Så här räknar vi ut din avgift för livsmedelskontroll Information från miljöförvaltningen Miljöförvaltningen Senast reviderad: 2015-11-24 Så här räknar vi ut din avgift för skontroll För att beräkna hur mycket kontrolltid din verksamhet ska ha gör miljönämnden

Läs mer

Märkning av fisk. Miljökontoret 2014. Kalle Tegnestedt Charlotta Paulsson

Märkning av fisk. Miljökontoret 2014. Kalle Tegnestedt Charlotta Paulsson Märkning av fisk Miljökontoret 2014 Kalle Tegnestedt Charlotta Paulsson BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 2 RESULTAT 4 LAGSTÖD 4 SLUTSATS OCH DISKUSSION 4 1 Bakgrund I takt med globaliseringen

Läs mer

KYL&FRYS PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a

KYL&FRYS PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a KYL&FRYS PRODUKTKATALOG Dr o g a Ko l i n sk a Välkommen till Plivit Trade Plivit Trade AB är Sveriges ledande grossist för livsmedelsprodukter från Sydeuropa! Vårt starka och kompletta utbud av fler än

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

DIN RESTAURANGGROSSIST

DIN RESTAURANGGROSSIST DIN RESTAURANGGROSSIST 39 96 LÄSK Cola, Orange, Passion m.fl. 18x33 cl à 2,22 exkl pant Premier /platta exkl pant Ord. pris 48,60/platta exkl pant OXFILÉ Ca. 1,4 kg. Fryst Uruguay Ana Paula 1 179 Ord.

Läs mer

--- Priser, Kalla rätter - gäller fr. o m 2015-10-01. att: ---

--- Priser, Kalla rätter - gäller fr. o m 2015-10-01. att: --- --- att: --- Priser, Kalla rätter - gäller fr. o m 2015-10-01 Smörgåstårtor Rostbiff/Kalkon - pris avser per bit. Valfri Smörgåsbakelse 90,00 kr 1. Rostbifftårta med rostbiff, skinka, ost, leverpastej

Läs mer

Ursprungsmärkning av nötkött

Ursprungsmärkning av nötkött Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Ursprungsmärkning av nötkött Avdelning II i förordning (EG) nr 1760/2000 och förordning (EG) nr 1825/2000. Fastställd: Ersätter: 2010-05-17 av avdelningschef Peter

Läs mer

Butiksprojekt. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört Författare: Karin Andersson Eva Bagström Luis Carvajal

Butiksprojekt. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört Författare: Karin Andersson Eva Bagström Luis Carvajal Butiksprojekt Ett projekt inom livsmedelsavdelningen Genomfört 2010. Författare: Karin ndersson Eva Bagström Luis Carvajal Butiksprojekt-kontroll av manuell disk 1 Bakgrund vsikten var att titta på hanteringen

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, mejeri & ägg KF granskar: den svenska marknaden för mejeri och ägg I ett omfattande granskningsprojekt kommer KF att belysa hur olika livsmedelsmarknader

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

KÖTT & FÅGEL. NÖTFÄRS Ca. 2 kg. Färsk. Brasilien. Ord. pris 139,00/kg. KYCKLING- BRÖSTFILÉ Utan skinn. 2,5 kg à 137,25/st. Färsk. Tyskland Farmfield

KÖTT & FÅGEL. NÖTFÄRS Ca. 2 kg. Färsk. Brasilien. Ord. pris 139,00/kg. KYCKLING- BRÖSTFILÉ Utan skinn. 2,5 kg à 137,25/st. Färsk. Tyskland Farmfield DIN RESTAURANGGROSSIST 36 RIDDAROST 28% Ca 3 kg Arla Ord. pris 42, MATMARGARIN GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 49 2,5 kg Milda Ord. pris 67, från oss på Axfood Snabbgross 319 00 OXFILÉ Ca. 2,2 kg. Färsk. Australien

Läs mer

NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS

NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS Sortimentslista höst/vinter 2015 NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS 2 MARTIN & SERVERA PREMIUM Delikatesserna under varumärket Martin Olsson

Läs mer

TILLSAMMANS MINSKAR VI MATSVINNET

TILLSAMMANS MINSKAR VI MATSVINNET TILLSAMMANS MINSKAR VI MATSVINNET En enkel guide för dig som vill göra och äta gott Var klimatsmart! Släng inte mer än du behöver. Laga god mat på rester! 1 Vad är matsvinn? Matsvinn är livsmedel som framställs

Läs mer

Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter

Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter Miljöavdelningen Kundtjänst: 0910-73 50 00 www.skelleftea.se Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter Från och med 2012 tillämpar bygg- och miljönämnden Livsmedelsverkets reviderade vägledning

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

Till undersökningen Matvalet Konsumentundersökning om medvetna val och dess hinder

Till undersökningen Matvalet Konsumentundersökning om medvetna val och dess hinder Kvantitativt frågeformulär Till undersökningen Matvalet Konsumentundersökning om medvetna val och dess hinder Genomförd av IPSOS oktober 2005, Gunilla von Perner och Maria Celén. Innehåller frågorna till

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0545/17. Ändringsförslag. Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0545/17. Ändringsförslag. Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen 9.5.2016 B8-0545/17 17 Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,, Skäl Fa (nytt) Fa. Ursprungsmärkning kan ge konsumenterna verkligt mervärde beträffande ursprunget för en produkt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2075. Bättre livsmedel. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2075. Bättre livsmedel. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2075 av Runar Filper m.fl. (SD) Bättre livsmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet

Läs mer

DIN RESTAURANGGROSSIST

DIN RESTAURANGGROSSIST DIN RESTAURANGGROSSIST 29 FLÄSKKOTLETT Ca. 4,3 kg. Färsk. Tyskland/Nederländerna Danish Crown Ord. pris 37, VETEMJÖL 25 kg Kungsörnen 140 97 Ord. pris 127, 40 CHOKLADDONUT 36x55 g à 3,. Fryst Dafgård WALLENBERGARE

Läs mer

3)= /kg. 25k/st. 59)= /kg. 20k/st MATERIAL KOMMER VECKANS ERBJUDANDEN 14/9 20/9. Medlemspris s

3)= /kg. 25k/st. 59)= /kg. 20k/st MATERIAL KOMMER VECKANS ERBJUDANDEN 14/9 20/9. Medlemspris s VECKANS ERBJUDANDEN 14/9 20/9 CE_v38_Lysekil_s1-10_sid 1 MATERIAL KOMMER Välkॐ n t l к! 3)= /kg ROTFRUKTSPLOCK Sverige/Holland. Klass 1. Välj mellan gul lök, morötter, rödbetor och vitkål. Max 3 kg/sort/hushåll.

Läs mer

PÅ AXFOOD SNABBGROSS SÄLJER VI INGA RÖDLISTADE FISKAR & SKALDJUR. FLÄSK- KOTLETT Ca. 4,3 kg. Färsk Tyskland/Nederländerna Danish Crown

PÅ AXFOOD SNABBGROSS SÄLJER VI INGA RÖDLISTADE FISKAR & SKALDJUR. FLÄSK- KOTLETT Ca. 4,3 kg. Färsk Tyskland/Nederländerna Danish Crown DEN 23 FEBRUARI ÄR DET ÄNTLIGEN SUPERDAG IGEN! Med extra vassa priser! 23/2 PÅ AXFOOD SNABBGROSS SÄLJER VI INGA RÖDLISTADE FISKAR & SKALDJUR HANDSKALADE RÄKOR I lake. Medium 1,5/2,4 kg Fångstområde Nordost-

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet December 2011 Från och med år 2012 börjar miljö- och hälsoskyddskontoret att använda Livsmedelsverkets reviderade vägledning för riskklassning av livsmedelsverksamheter.

Läs mer

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Konsumenten vill veta ursprung, produktionsmetoder, egenskaper och om maten är schysst och säker Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet SMEDJEBACKENS KOMMUN Sid 1 (6) Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet Datum när verksamheten beräknas starta Från och med datum

Läs mer

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad 20 januari 2016 Maria Dirke Punkter Ekologiska Lantbrukarna Ekologisk produktion i Sverige Jordbrukspolitik, landsbygdsprogram Mål? Marknad eko Ekonomi

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ INVIGNING AV VÅR BUTIK I HELSINGBORG 2 MARS

VÄLKOMMEN PÅ INVIGNING AV VÅR BUTIK I HELSINGBORG 2 MARS VÄLKOMMEN PÅ INVIGNING AV VÅR BUTIK I HELSINGBORG 2 MARS Nu är det dags att öppna dörrarna till vår nya butik. Vi firar med kanonpriser under 2-5 mars! Datum: 2/3 Tid: 07.00-18.00 Adress: Väla Centrum,

Läs mer

Kommunikationsmaterial:

Kommunikationsmaterial: Kommunikationsmaterial: Ladda ner eller beställ på. Materialet finns att ladda ner som tryckbara pdf:er med skärmärken, jpgs (300 dpi) eller som vektoriserade eps-filer (skalbara storleksmässigt). Har

Läs mer

Kravspecifikation produkter

Kravspecifikation produkter Kravspecifikation produkter 1. KVALITETSKRAV LIVSMEDEL Samtliga produkter ska stämma med Nacka kommuns kvalitetskrav och gällande livsmedelslag med tilläggsbestämmelser eller gällande EU-förordningar,

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Kommunikationsmaterial som finns att ladda ner eller beställa på frånsverige.se.

Kommunikationsmaterial som finns att ladda ner eller beställa på frånsverige.se. Kommunikationsmaterial som finns att ladda ner eller beställa på. Materialet finns att ladda ner som tryckbara pdf:er med skärmärken, jpgs (300 dpi) eller som vektoriserade eps-filer (skalbara storleksmässigt).

Läs mer

Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008

Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008 Miljökontoret 2008-06-04 Dnr 2008-1099 Jenny Nyström, 013-20 60 41 Annelie Vestergren, 013-20 72 76 Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ifylld ansökan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal Verksamheten får inte påbörjas förrän ett beslut om godkännande av verksamheten har

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Värt att veta. Därför är kyckling från Kronfågel så bra!

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Värt att veta. Därför är kyckling från Kronfågel så bra! Kronfågel är bra mat från Lantmännen Värt att veta Därför är kyckling från Kronfågel så bra! Allt som oftast kyckling Kycklingrecepten fi nns överallt omkring oss i kokböcker, tidningar, TV, radio och

Läs mer

Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015 Miljö- och hälsoskydd

Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:17 Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015 Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, december 2015 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun

Läs mer

Undersökning om matsvinn i ICAs kundpanel. Januari 2017

Undersökning om matsvinn i ICAs kundpanel. Januari 2017 Undersökning om matsvinn i ICAs kundpanel Januari 2017 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel har funnits sedan 2011, under 2015 gjordes en uppdatering för att rekrytera in nya kunder och innehöll vid undersökningstillfället

Läs mer

DIN RESTAURANGGROSSIST

DIN RESTAURANGGROSSIST DIN RESTAURANGGROSSIST 219 OXFILÉ Ca. 1,8 kg. Färsk. Brasilien Naturkött Ord. pris 255, KYCKLINGBRÖSTFILÉ 1 kg à 349,. Fryst Top Choice 36 34 Ord. pris 39, RIDDAROST Ca. 3 kg Arla Ord. pris 39, 11 25 STARKÖL

Läs mer

Information från Miljö- och byggenheten

Information från Miljö- och byggenheten Information från Miljö- och byggenheten 1(7) Så räknar vi ut din kontrollavgift För att beräkna hur mycket kontrolltid 1 som en viss verksamhet ska ha placerar Miljö- och byggenheten in alla verksamheter

Läs mer

Information om nyheter för dig som bedriver livsmedelsverksamhet

Information om nyheter för dig som bedriver livsmedelsverksamhet 1 (9) Information om nyheter för dig som bedriver livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för

Läs mer

Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk?

Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk? Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk? Vad är livsmedelsfusk? Livsmedelsfusk är en form av bedrägeri som innebär att livsmedel avsiktligt saluhålls för att

Läs mer

08 /platta exkl pant DIN RESTAURANGGROSSIST. /kg. /kg. /st. Ord. pris 52,90/kg. SOFILÉ Ca. 1 kg. Fryst.

08 /platta exkl pant DIN RESTAURANGGROSSIST.  /kg. /kg. /st. Ord. pris 52,90/kg. SOFILÉ Ca. 1 kg. Fryst. DIN RESTAURANGGROSSIST 39 SOFILÉ Ca. 1 kg. Fryst. Tyskland Evryday Ord. pris 44, LÄSK Cola, Fanta och Sprite 24x33 cl à 3,92 exkl pant Coca-Cola 89 94 08 /platta exkl pant Ord. pris 101,76/platta exlö

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 34 a Makaronipudding med korv b Oreganostekt kyckling med gurkröra c Fiskgryta med saffran och tomat d Tacopizza med gräddfil e Curry med

Läs mer

Lista över allergener i i Tulips produkter.

Lista över allergener i i Tulips produkter. Lista över allergener i i Tulips produkter. September 215 PRODUKTER ALLERGENER BACON Tulip Bacon skivat, 125 g Tulip Torrsaltat Bacon, skivat, 125 g Tulip Kotlettbacon, skivat, 125 g Tulip Bacon, skivat,

Läs mer

DIN RESTAURANGGROSSIST

DIN RESTAURANGGROSSIST DIN RESTAURANGGROSSIST ÄGG Kokta och skalade. 4 kg Kronägg 89 Ord. pris 106,00 PROSCIUTTO DI PARMA 500 g. Italien Sappori Dei Co 139 00 Ord. pris 152,00 FLÄSKKARRÉ Av rapsgris. Ca. 2,2 kg Färsk. Sverige

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 1013 Redovisade

Läs mer

Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter

Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter «Ärende_Arendekod» Malldatum 2010-09-23 1(9) Information Januari 2015 Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter Den offentliga kontrollen ska enligt gällande lagstiftning vara riskbaserad. Den ska

Läs mer

Märkningsdagen 6 december 2017

Märkningsdagen 6 december 2017 Märkningsdagen 6 december 2017 Magnus Nikkarinen Svensk Dagligvaruhandel Märkning av kött med uttryck som antibiotikafritt! Vilka konsekvenser kan det få på den svenska marknaden? De kommande 45 minuterna

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest!

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Matinspiration & Recept från Coop Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Låt Coop planera veckans middagar! Matlådan Vår Middag hjälper dig att äta mer varierat utan att du behöver lägga

Läs mer

Miljö- och byggenheten informerar

Miljö- och byggenheten informerar Miljö- och byggenheten Miljö- och byggenheten informerar Riskklassning och kontrollavgifter för livsmedelsanläggningar Riskklassning Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad och finansieras helt av avgifter.

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

NOGA UTVALDA DELIKATESSER TILL SOMMARMATEN ÄKTA MAJONNÄS NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI

NOGA UTVALDA DELIKATESSER TILL SOMMARMATEN ÄKTA MAJONNÄS NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI Sortimentslista sommar 2016 NOGA UTVALDA DELIKATESSER TILL SOMMARMATEN ÄKTA MAJONNÄS NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI 2 MARTIN & SERVERA PREMIUM

Läs mer

NOGA UTVALDA DELIKATESSER MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD SVENSKT KÖTT AV PREMIUMKVALITET

NOGA UTVALDA DELIKATESSER MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD SVENSKT KÖTT AV PREMIUMKVALITET Sortimentslista höst 2016 NOGA UTVALDA DELIKATESSER MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD SVENSKT KÖTT AV PREMIUMKVALITET 2 MARTIN & SERVERA PREMIUM SORTIMENT En lista över

Läs mer

Lunchmeny. Vecka 2. Fiskpanett med kokt potatis, dill- och gräslöksdressing Grönsaksbiff Carribean med kokt potatis samt dill- och gräslöksdressing

Lunchmeny. Vecka 2. Fiskpanett med kokt potatis, dill- och gräslöksdressing Grönsaksbiff Carribean med kokt potatis samt dill- och gräslöksdressing Vecka 2 Kycklingpytt med curyydressing Grönsakspytt med currydressing Korvstroganoff med ris Soja Korvstroganoff med ris Fiskpanett med kokt potatis, dill- och gräslöksdressing Grönsaksbiff Carribean med

Läs mer

Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Alternativ 1 Välj mellan 2 alternativ

Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Alternativ 1 Välj mellan 2 alternativ Konsult- och serviceförvaltningen Höstmatsedel Äldreomsorgen Rönnens restaurang Alternativ 1 Välj mellan 2 alternativ Vecka 43 har vi en temavecka som vi kallar: EKOLOGISKA VECKAN V 42 49, 2012 Under vecka

Läs mer

Vecka 1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag. Ost, pålägg Smörgås Grönsak, mjölk, frukt. Gröt mos/sylt. mos/sylt Mjölk, frukt

Vecka 1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag. Ost, pålägg Smörgås Grönsak, mjölk, frukt. Gröt mos/sylt. mos/sylt Mjölk, frukt Vecka 1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Frukost, Ost, pålägg,, smörgås,, pålägg, ost Fisk,, sallader er Kyckling gryta, Bulgur, sallader er, Kalops, potatis, sallader Morot Soppa Kalkonsås, pasta,

Läs mer

WE ARE DISCOVERING NEW INSIGHTS

WE ARE DISCOVERING NEW INSIGHTS WE ARE DISCOVERING NEW INSIGHTS into the way people live, think and shop GfK Bo Engström 1 GfK paneldata Sverige Vi mäter 130 kategorier 3000 hushåll representativa för Sverige hushåll Resultatet ger potentialer

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Med temabilaga URSPRUNGSMÄRKNINGEN FRÅN SVERIGE Optimistisk dagligvaruhandel Dagligvaruhandelns försäljning under andra kvartalet 2016 uppgick till 82,1

Läs mer

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker mars april 2014 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse

Läs mer

Information till livsmedelverksamheter om avgiftsförordningen, riskoch erfarenhetsklassificering samt årlig kontrollavgift.

Information till livsmedelverksamheter om avgiftsförordningen, riskoch erfarenhetsklassificering samt årlig kontrollavgift. Information till livsmedelverksamheter om avgiftsförordningen, riskoch erfarenhetsklassificering samt årlig kontrollavgift. Avgiftsförordning (2006:1166) för livsmedelskontrollen är beslutad av regeringen

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Utgåva april 2014 Ifylld anmälan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal En verksamhet får påbörjas två veckor efter att anmälan lämnats

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bildhuggaren 2015-10-12 klockan 16.00-17.45 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Thomas Carlsson, Socialdemokraterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Orvar

Läs mer

Miljöenheten. Information om livsmedel som inte är färdigförpackade

Miljöenheten. Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Miljöenheten Information om livsmedel som inte är färdigförpackade I den här broschyren finns information för dig som säljer eller serverar livsmedel som inte är färdigförpackade. Informationen kan exempelvis

Läs mer