Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet"

Transkript

1 Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet Biomedicinsk vetenskap II för receptarier VT

2 Bakgrund Fetter är en grupp organiska föreningar av många olika strukturer, som generellt brukar delas in i tre grupper; triglycerider, fosfolipider och steroler (bl.a. kolesterol) (fig 1). Den största delen av kroppsfettet utgörs av triglyceriderna, de s.k. neutrala fetterna. De bildar depåfett, en energireserv i kroppen. Fosfolipider ingår i cellmembranet och andra membran, och kallas då för strukturfett. Sterolerna har många olika uppgifter i kroppen, t.ex. som strukturfett i cellmembranet, steroidhormon, vitamin D, etc. A B C Fig 1. A) Triglycerid med tre olika fettsyror. B) Fosfolipid, R1 och R2 representerar fettsyror och X representerar en av flera olika polära grupper som kan sitta på fosfatgruppen. C) Triglycerider Triglyceriderna är estrar av glycerol och tre fettsyror (fig 1A) och oftast är de tre fettsyrorna olika. De vanligaste förekommande fettsyrorna är de mättade fettsyrorna palmatinsyra (C16:0), stearinsyra (C18:0), och den omättade oljesyran (C18:1). Fettet i födan (i huvudsak triglycerider) bryts ner av lipas från bukspottkörteln (pancreas) till fria fettsyror och monoglycerider. I närvaro av gallsalter bildas aggregat av fettsyror, s.k. miceller, vilket underlättar tranporten genom tarmslemhinnan. Triglycerider bildas igen i epitelceller från de upptagna fettsyrorna och monoglyceriderna. Triglyceriderna inkorporeras tillsammans med kolesterol, fosfolipider och protein till kylomikroner i tarmepitelcellerna. I blodet angrips triglyceriderna i kylomikronerna av lipoproteinlipas och bryts ner till fria fettsyror och glycerol. Fria fettsyror kan tas upp i fettväv och lever och lagras som triglycerid. Eftersom fett (9,3 kcal/g) har mycket högre energivärde än både kolhydrater och proteiner (4,1 kcal/g) är det den lämpligaste lagringsformen för energireserv. Hos däggdjur är den huvudsakliga platsen för lagring av triglycerider i fettcellers cytoplasma. Små droppar av triglycerider sammankopplade till en stor droppe kan uppta största delen av cellens volym.

3 Fettcellerna är specialiserade till att syntetisera och lagra triglycerider samt mobilisera dem till fria fettsyror som med hjälp av transportprotein, t.ex. albumin, transporteras till andra vävnader med blodet. halten i blodet (kvoten mellan HDL och total kolesterol), se nedan, har ansetts vara en stor riskfaktor för åderförkalkning, men nu tror man också att triglycerider i blodet har stor betydelse. Flera faktorer påverkar triglyceridnivån i blodet, t.ex. så är nivån generellt högre hos rökare, medan idrottande personer har lägre nivå. (fig 1C), som är utgångsämne (precursor) vid syntes av stereoidhormoner och gallsalter, är en viktig komponent i cellmembraner. Ämnet är en normal beståndsdel i animala vävnader men har hittills ej kunnat påvisas hos växter., liksom övriga plasmalipider, är inte lösliga i vatten och kan således inte förekomma i ren form. Lipiderna transporteras därför tillsammans i specifika lipoproteiner. Ytan består av delvis vattenlösliga fettmolekyler, fosfolipder, kolesterol och proteiner. Lipoproteinets kärna utgörs av vattenolösliga substanser, triglycerider och kolesterolester. Det finns flera olika arter av lipoproteiner och de har alla sin karaktäristiska densitet och brukar indelas i 5 klasser (tabell 1). Sammansättning (%) Storlek (nm) protein kolesterol triglycerid fosfolipid ursprung kylomikroner tarm VLDL (very low density lipoprotein) lever och tarm IDL (intermediate density lipoprotein) VLDL LDL (low density lipoprotein) VLDL HDL (high density lipoprotein) 7, Tabell 1. De olika typer av lipoproteiner och deras sammansättning. lever och tarm Kroppen, främst levern, kan syntetisera kolesterol från acetyl-coenzyma (även substrat till citronsyracykeln) via ett stort antal steg. Den egna syntesen ger 1,5-2 g kolesterol per dag. Vi får även i oss kolesterol med maten, främst från ägg och djurfett (normalt intag per dag är 0,5-1 g). en med födan absorberas snabbt i tunntarmarna och det mesta av kolesterolen inkorporeras i kylomikroner som bildas i tarmepitelcellerna. Via lymfan transporteras kolesterolen i kylomikronerna till blodet. Efter en måltid kan blodet mjölkfärgas av kylomikronerna. Genom inverkan av lipoproteinlipaser, som sitter i kapillärernas endotel, bryts triglycerider i kylomikronerna ner till fria fettsyror och glycerol. Återstoden av kylomikronerna metaboliseras i levern. VLDL (Very Low Density Lipoprotein) bildas i levern men omvandlas snart till LDL (Low Density Lipoprotein) via ett mellansteg kallad IDL (Intermediate Density Lipoprotein). LDL är den huvudsakliga bäraren av kolesterol till kroppens olika celler. upptas av cellerna genom endocytos. Cellerna använder kolesterolen till membranmaterial eller som utgångsämne till olika synteser. Överskottskolesterol transporteras bort med hjälp av HDL (High Density Lipoprotein). En mindre del inkorporeras på nytt i VLDL, men det mesta utsöndras med gallan.

4 Under många år har man sökt det kausala sambandet mellan kolesterol och arteroskleros (åderförkalkning, kolesterolinlagring i kärlvägg). Det har varit svårt att fastställa några säkra samband mellan totalkolesterolmängd i blod och arteroskleros. Det tycks istället vara så att mängden HDL i blod har den största betydelsen. Höga halter av HDL verkar vara ett bra skydd mot arteroskleros. HDLs roll som skyddande faktor anses vara förenad med dess förmåga att transportera bort överskottskolesterol från vävnad. Några faktorer som påverkar kolesterolhalten kan ses i tabell 2. Totalkolesterol + - Arv Thyroidhormoner Fettrik mat Estrogener Obehandlad diabetes Fleromättade fettsyror HDL-kolesterol + - Kön (Kvinna) Fetma Motion Rökning Klofibtat (farmaka) Tabell 2: Några orsaker till ökning eller minskning av total- eller HDL-kolesterol Så fungerar reagensen I båda reagenserna så är alla kemikalier och enzymer redan färdigblandade i röret. Enzymet som katalyserar reaktionen står i parantes i mindre storlek. reagens: ester + H 2 O (kolesterolesterase) kolesterol + fri fettsyra + O 2 (kolesteroloxidas) kolest-4-en-3-on + H 2 O 2 H 2 O aminophenazon + fenol (peroxidas) 4-(p-benzoquinon-monoimino)-phenazone + 4H 2 O (färgad produkt där intensiteten i är proportionell mot koncentrationen kolesterol) Fällningsreagens: Gör att kylomikroner, VLDL och LDL fäller ur medan HDL är kvar i lösning Triglycerider Triglyceridreagens Triglycerider + 3H 2 O (lipoprotein lipase) glycerol + 3 fria fettsyror Glycerol + ATP (glycerokinase) glycerol-3-fosfat + ADP glycerol-3-fosfat +O 2 (glycerolfosfatoxidas) dihydroxyacetonfosfat + H 2 O 2 H 2 O aminophenazone + 4-klorophenol (peroxidas) 4-(p-benzoquinon-monoimino)-phenazone + 2 H 2 O + HCl (färgad produkt där intensiteten i är proportionell mot koncentrationen triglycerider)

5 Utförande: Blod kan vara smittat så när ni hanterar blod måste ni ha handskar på er. Tänk också på att inte röra er i ansiktet med handskarna (helst inte alls inne på lab, oavsett om ni har handskar på er). Det finns slemhinnor (ögon, näsa, mun m.m.) där patogener lättare kan infektera och kemikaler göra mycket större skada, än om det bara hade varit hudkontakt. ÄT INTE PÅ LAB! Dagen innan: Försökspersonen i varje grupp bör ha fastat i 12 timmar innan första blodprovet tas. D.v.s. om du är försöksperson, ät inget efter ca kl 21 kvällen innan. På morgonen: Ingen frukost för försökspersonen innan första blodprovet. Efter första blodprovet så har vi ordnat frukost åt honom/henne. Försökspersonerna får exempelvis äta antingen omelett, pizza eller en sallad. Första blodprovet tas precis innan försökspersonernas frukost (tid 0), därefter tas blodprov 30 min, 60 min, 120 min och 180 min efter att försökspersonen ätit upp sin frukost. (se tabell nedan). För HDL-kolesterol tas bara ett blodprov vid tid 0 (innan frukost). Vid varje provtagningstidpunkt kommer ni att analysera mängden triglycerider och totalkolesterol. För detta behövs ca 20 μl plasma / tidpunkt (10 μl totalkolesterol, 10 μl - triglycerider). Vid den första tidpunkten behövs däremot 120 μl plasma för att även HDL kolesterol ska mätas (100 μl HDL, 10 μl totalkolesterol, 10 μl - triglycerider). Försök därför ta ca 60 μl blod för varje tidpunkt ( μl för den första). Om ni inte får ut 120 μl plasma vid första tidpunkten så går det bra att poola den plasma ni får över för alla tidpunkter och använda den för en HDL-mätning. Använd alltså10 μl plasma till totalkolesterol, 10 μl plasma till triglycerid för varje tidpunkt och samla ihop resten till en HDL-kolesterol. Att ta blodprov: Det är en bra idé att först värma upp händerna med varmt vatten och se till att ni är varma (ta en promenad i en trappa t.ex.) så att det blir ett bättre blodflöde. Torka av fingerspetsen med sprit, Stick med mikrolansetten. Stick på sidan av fingret, några millimeter från nageln. Undvik pekfingret och lillfingret då det finns nerver där som man kan träffa. Fånga upp blodet i ett av uppsamlingsrören. Ta av det gröna locket och och sätt på en av de medföljande näbbarna innan ni börjar samla blod. Sätt på det gröna locket igen och vänd röret 10 gånger. Mer att tänka på: Ytlig skinn punktering leder till ett dåligt blodflöde Stryk bort de 2-3 första bloddropparna som innehåller mycket koaguleringsfaktorer Tryck inte för hårt. Låt blodet komma tillbaka i fingret genom att släppa upp trycket.

6 Protokoll: Blod tas i fingret med hjälp av en microlancet och samlas upp i speciella bloduppsamlingsrör, sätt på korken på röret och vänd röret 10 gånger. Den ljusgula fasta fasen i botten på röret ska inte lösas upp För över blodet till 1,5 ml eppendorfrör med pipett. Undvik att stoppa ned pipettspetsen i den ljusgula fasta fasen i botten på uppsamlingsröret. Det ska alltså inte lösas upp. Se till att märka eppendorfröret så ni vet vems det är och vad ni har i den. Centrifugera 2 min, 6000 rpm, MYCKET VIKTIGT ATT JÄMVIKTA RÖREN För över plasman till ett nytt 1,5 ml eppendorf rör med pipett. Efter centrifugering ska ni ha plasman i överfasen, en vitaktig mellanfas och de röda blodkropparna i underfasen. Om ni får med röda blodkroppar i plasman, centrifugera igen och för över plasman till ytterligare ett eppendorfrör. Se till att märka eppendorfröret så ni vet vems det är och vad ni har i den. Ställ proverna på is tills att prover för alla tidpunkter är samlade. Saker att göra i väntan på nästa provtagning: Märk tydligt upp alla rör som ni kommer att behöva Fundera på hur ni ska skriva er labbrapport Bestämning av triglycerid koncentration Blanda i en kyvett: 1 ml triglycerid-reagens och 10 μl plasma. 5 tidpunkter = 5 kyvetter totalt. En grupp måste göra en blank med 1ml triglyceridreagens och 10 μl H2O. Blanda ordentligt med pipett och sätt sedan på parafilm på kyvetten. Inkubera minst 10 min i RT (rumstemperatur), max en timma. Mät absorbansen på spektrofotomotern vid 500 nm, Använd reagenslösning med H2O ist för plasma som blank. (det räcker om en grupp gör en blank) Triglyceridkoncentrationen beräknas enligt följande: C = 760 x Abs500nm (mg/100 ml) C = 8,66 x Abs500nm (mmol/liter)

7 Bestämning av totalkolesterol koncentration (väldigt lik triglycerid-koncentration mätningen) Blanda i en kyvett: 1 ml kolesterol-reagens och 10 μl plasma. 5 tidpunkter = 5 kyvetter totalt. En grupp måste göra en blank med 1ml kolesterolreagens och 10 μl H2O. Inkubera minst 10 min i RT (rumstemperatur), max en timma. Mät absorbansen på spektrofotomotern vid 500 nm, Använd 1ml reagenslösning med 10 μl H2O ist för plasma som blank. (det räcker om en grupp gör en blank) Totalkolesterol koncentrationen beräknas enligt följande: C = 14,9 x Abs500nm (mmol/liter) Bestämning av HDL-kolesterol koncentration Blanda 200 μl fällningsreagens, 50 μl dest. vatten och 100 μl plasma. Det är alltså bara ett prov för HDL-kolesterol. Inkubera minst 10 min i RT (rumstemperatur) Centrifugera 10 min, 4000 rpm. JÄMVIKTA RÖREN För över 100 μl av den klara överfasen till en kyvett. Tillsätt 1 ml kolesterol-reagens (samma som ni använde för totalkolesterol mätningen), blanda. Inkubera minst 20 min i RT (rumstemperatur), max en timme Mät absorbansen på spektrofotomotern vid 500 nm, Använd 1ml reagenslösning ul H2O som blank. (det räcker om en grupp gör en blank) HDL-kolesterol koncentrationen beräknas enligt följande: C = 5,61 x Abs500nm (mmol/liter) Efter mätningarna: Dela med er av era resultat till de andra grupperna Hur skiljer sig era resultat från deras, diskutera. Tid (min) Konc. triglycerider Konc. totalkolesterol Konc. HDL-kolesterol 0 30 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

8 Rapport: Försök att ta upp endast det mest centrala i er bakgrund/introduktion. Försök att skriva rapporten kortfattad och relevant. Presentera era värden i grafer, och det ska alltså vara värden från alla labgrupper (se till att ni tar del av alla gruppers resultat innan ni går för dagen). Diskutera förväntade och/eller oväntade resultat. Ange eventuella felkällor och avvikelser från labhandledningen. Riktvärden (european atherosclerosis society): Triglycerider Triglycerider mmol/l mg/dl Lipid metabolism disorder <5,18 <200 nej <2,26 <200 5,18 7, Ja, om HDL är <0,9 mmol/l (35 mg/dl) >7,77 >300 ja >2,26 >200

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Utredningsprojekt av SNF 2014 Hälsomässiga effekter av palmolja- från vetenskap till folkhälsa December 2014, SNF Swedish Nutrition Foundation,

Läs mer

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1-

Kapitel 3. Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont. Kroppens förmåga till anpassning -1- Kapitel 3 Kosten en ständig kamp mellan gott Och ont Det finns en barnramsa som lyder, Äta bör man annars dör man, men äta gör man och ändå dör man. Det är egentligen precis vad det handlar om. Det som

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

PRO PLANS foderskola

PRO PLANS foderskola 1 PRO PLANS foderskola Innehåll PRO PLANS foderskola - Del I... 2 Proteiner och deras funktioner... 2 PRO PLANS foderskola - Del II... 5 Fetter och deras funktion... 5 PRO PLANS FODERSKOLA del III... 9

Läs mer

Lite kort om jäst och jäsprocessen

Lite kort om jäst och jäsprocessen Lite kort om jäst och jäsprocessen Fredrik Rådesand, 2005 carlsbergerensis@hotmail.com Innehåll 0. Inledning 1. Lite mer om Ale-, Lager- och Vinjäst 1.1 Mikroorganismer 1.2 Cellens uppbyggnad 1.3 Jästens

Läs mer

Kolesterol på gott & ont

Kolesterol på gott & ont Undvik fett så går du ner i vikt och slipper sjukdom! Ät mer fett så går du ner i vikt och håller dig frisk! Kolesterol på gott & ont Vilka olika fetter finns i kroppen Fosfolipider Fosfat med två fettsyror

Läs mer

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Människoföda Sammanställning av innehållet i boken Välfärdens Ohälsa av Lars Wilsson

Människoföda Sammanställning av innehållet i boken Välfärdens Ohälsa av Lars Wilsson Lars-Ingvar Karlsson Mat 2003-08-17 Människoföda Sammanställning av innehållet i boken Välfärdens Ohälsa av Lars Wilsson Sammanfattning Innehållet i boken visar vägen tillbaka till den matkultur som människan

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Insulinbehandling vid typ 1-diabetes Grundkurs

Insulinbehandling vid typ 1-diabetes Grundkurs Insulinbehandling vid typ 1-diabetes Grundkurs Innehållsförteckning: 1. Vad är typ 1 diabetes? Kan man ha ett normalt blodsocker vid diabetes? 2. Varför har vi socker/glukos i blodet? 3. Vad är socker?

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 16 oktober 2006) Inledning Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Biokemisk analys och separationsteknik VT08

Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Rening, inmärkning, analys av affinitetsliganden Z inför detektion av IgG Institutionen för Bioteknologi Kungliga Tekniska Högskolan Jesper Gantelius Marcus

Läs mer

Medicinjakten i Flemings fotspår

Medicinjakten i Flemings fotspår Medicinjakten i Flemings fotspår Det första delprojektet av Forskarhjälpen, genomfördes under 2011. Det var ett samarbete mellan Nobelmuseet, Laboratoriet för kemisk biologi vid Umeå universitet (LBCU)

Läs mer

DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014

DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014 DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014 Nobelmuseet 2014 Box 2245, 103 16 Stockholm Kontaktperson: Anna Johanna Lindqvist Forsberg Telefon: 08 534 818 41, 070 618 63 44 anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se

Läs mer

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre.

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre. Om Slanka Kan man skifta mellan Slanka Maxi och Slanka Kombi under min viktminskning? När du väljer Maxi får du hjälp av ketonkropparna som dämpar din hunger. Så fort du stoppar något annat i munnen kan

Läs mer

Analysresultat för. Ålder: glenn@outsideonline.se. DinDNA Genanalys Alchemy Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm.

Analysresultat för. Ålder: glenn@outsideonline.se. DinDNA Genanalys Alchemy Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm. Analysresultat för Genetisk analys utförd för: Datum för analys: Ålder: Längd: Vikt: BMI: E- post: Glenn Mattsing 26-06- 2013 34 196 cm 86 kg 22.4 glenn@outsideonline.se Hej! Här kommer ditt resultat av

Läs mer

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer

Nutrition - Mer än näring

Nutrition - Mer än näring Nutrition - Mer än näring Författare: Petra Lundström och Jörgen Tannerstedt Bilder: Adrian Friberg NUTRITION - MER ÄN NÄRING I stort sett allt det vi äter och dricker bryts ned till olika beståndsdelar,

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen

Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen (Förtexter:) Så fungerar MÄNNISKOKROPPEN Matsmältningen Svensk översättning och bearbetning ROGER PERSSON Berättare ROGER PERSSON Klippning TIMO TROLIN BLAESILD Det här programmet handlar om dig och din

Läs mer

KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE

KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE Innehållsförteckning Finn lugnet - stressa mindre... 1 Sov gott... 2 Sömniga tips... 2 Rör mer på dig... 2 Variera din träning...

Läs mer

På Bjällansås är all spannmål bannlyst Sensationella resultat vad gäller köttets nyttighet

På Bjällansås är all spannmål bannlyst Sensationella resultat vad gäller köttets nyttighet FOTO: CHRISTINA FORLIN På Bjällansås är all spannmål bannlyst Sensationella resultat vad gäller köttets nyttighet Idisslare är skapta för att äta grovfoder. Sedan fem år sker slutuppfödningen med enbart

Läs mer

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning De kommande åren ska EU fatta beslut om vilka påståenden om hälsa kopplat

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till Maten Vi översvämmas av tips och råd från experter om vad och hur mycket vi ska äta. Men experterna är inte alltid överens. Därför behöver du veta mera om olika näringsämnen, hur de tas upp i kroppen och

Läs mer

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp.

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp. Författare: Lillemor Fernström, Åsa Jönsson, Gillian Johansson och Ann Lindström, LUC-D, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting. Första upplagan utgavs 2003, uppdaterad 2006, 2008, 2010 och

Läs mer