distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP"

Transkript

1 distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

2

3 innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2 9 Utbildning 12 Guidesamtal 13 Att göra aktiviteter tillsammans med klubben eller kommunen 14 Att göra aktiviteter åt klubben eller kommunen SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER 3

4 stöd till klubbar och kommuner Grunden i SSU är framgångsrika klubbar och kommuner. I häftets första del kan ni läsa om hur ni organiserar ert stödjande arbete och hittar nyckelpersoner på lokal nivå. Del två beskriver de metoder som kan användas för att som distriktsorganisation utmana, uppmuntra och stödja aktiva i den lokala verksamheten. I varje avsnitt finns frågor för er i distriktsstyrelsen att diskutera med varandra och komma överens om. INNEHÅLL Varför bra stöd till klubbar och kommuner är avgörande Olika sätt att organisera stödet Hur du hittar nyckelpersoner i den lokala verksamheten Effektivt stöd genom utbildningar och guidesamtal Mindre effektivt stöd genom att göra aktiviteter med VARFÖR STÖD TILL KLUBBAR OCH KOMMUNER När SSU växer sig större sker det främst genom att medlemmar i klubbar och kommuner värvar sina vänner, skolkompisar och arbetskamrater. Nya medlemmar kommer i kontakt med SSU genom en aktivitet på sin ort eller en politisk träff. De medlemmar som tar några steg i engagemangstrappan och börjar aktivera sig i SSU gör det i sin egen klubb. Påverkansarbete gentemot arbetarkommunen sker på hemmaplan. Det lokala engagemanget är grunden i SSU och därför behöver SSUdistriktet ge näring åt och kunskap till alla som aktiverar sig där. Visst finns det medlemmar som i sina klubbar och kommuner ordnar allt på egen hand och har full koll på läget, men för många är SSUklubben eller SSUkommunen den första förening medlemmen bedriver egen verksamhet i. Då kan det vara svårt att veta hur man bokar en föreläsare eller hur man får människor att komma på en aktivitet saker som du gör i sömnen. I sådana lägen är det guld värt att ha ett stöttande SSUdistrikt att vända sig till. Som distriktsstyrelse kan det samtidigt vara lätt att tappa fokus på den lokala verksamheten. Man tar den för given och fokuserar på det man upplever vara mest akut just nu, rekrytering av anställda, halvårsrevision och distriktsårskonferens. Och ja, som distriktsstyrelse har man många och skiftande uppgifter, men ett förlorat fokus på medlemmar och den lokala verksamheten kan leda till en ganska dyster framtid med färre lokala aktiviteter, mindre politiskt förändringsarbete och ett krympande medlemsantal. Att ta ansvar för att klubbar och kommuner utvecklas i positiv riktning är förmodligen den viktigaste organisatoriska insatsen distriktet kan ägna sig åt. Om det var längesen du själv var aktiv i en SSUklubb eller om du saknar den erfarenheten kan du ta en titt i SSU:s klubbmaterial. I de fem häftena kan du läsa om aktiviteter, demokrati och ekonomi, aktiva, förtroendevalda samt medlemmar i en SSUklubb. För varje område går det att läsa om vad man kan tänka på som klubbstyrelse och hur man kan gå tillväga för att bedriva framgångsrik klubbverksamhet. Materialen finns att beställa från SSUförbundet och i digital form på 4 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER

5 del 1 Innan ni i distriktsstyrelsen kastar er in i arbetet och börjar spåna kring vilka roliga utbildningar ni kan erbjuda och vilken klubb som har mest potential att växa under året, kan det vara bra att fundera över vilka förutsättningar ni har och var ni befinner er idag. En sådan sak som att ha pengar till en anställd eller inte är förmodligen något som påverkar hur ni väljer att organisera stödet. Vilka nyckelpersoner som finns på klubb och kommunnivå är också något som påverkar hur framgångsrikt den lokala verksamheten kommer att utvecklas. Organisera ert stöd VÄLJ ORGANISATIONSFORM Stödet till klubbar och kommuner går att organisera på olika sätt. Det finns för och nackdelar med flera av alternativen. Diskutera i distriktsstyrelsen vad ni tror passar bäst i just ert distrikt. Hela distriktsstyrelsen är involverad Ett sätt att organisera stödet är att distriktsstyrelsen ansvarar för alla klubbar och kommuner, enskilt eller i par. Klubben kan antingen vara distriktsstyrelseledamotens hemklubb eller vara utvald på andra kriterier. En fördel med detta sätt är att hela styrelsen tillsammans tar ansvar för utvecklingen i klubbar och kommuner. En nackdel kan vara att distriktsstyrelsens ledamöter har olika mycket tid eller kunskap för att ge stödet och att stödet som en konsekvens av det varierar kraftigt i kvalitet. Distriktsstyrelsen tillsätter en grupp ideella Om det i distriktet finns aktiva som varken sitter i distriktsstyrelsen eller är aktiva i en klubb eller kommun och har erfarenhet av ledarskap och projektledning, kan det vara värt att tillsätta en grupp med ideella krafter som kan erbjuda stöd. Fördelen med det är att det är ett bra sätt att ta tillvara gamla aktivas engagemang och se till att kunskaperna stannar kvar i distriktet. Nackdelen är att det är svårt att ställa krav på ideella. Stödet tar i det här fallet den form som passar gruppen. Ansvaret delegeras till distriktsombudsmannen Ett tredje sätt att organisera stödet är att delegera stora delar av ansvaret till en eller flera anställda om sådana finns i distriktet. Den anställda kan då ansvara för att arrangera utbildningar för klubb och kommunaktiva och erbjuda guidesamtal och handledning till olika projekt och verksamheter. Fördelen med detta är att en anställd kan avsätta tid för uppgiften och förmodligen också kommer att bli väldigt bra på att erbjuda stöd eftersom hen gör det så mycket. Nackdelen kan dock vara att anställda är SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER 5

6 dyrt och att organisationen riskerar att bli svag om nyckelfunktioner som stöd till klubbar och kommuner endast utförs med hjälp av anställd arbetskraft. Kombination av ovanstående Förmodligen är en kombination av ovanstående alternativ det allra bästa. Kanske kan distriktsombudsmannen erbjuda utbildningar och handledning, en grupp gamlingar stå för guidesamtal och distriktsstyrelsen ansvara för att hitta och utveckla nyckelpersoner? SSUdistriktens förutsättningar skiljer sig åt, så det är svårt att hitta eller rekommendera en modell som passar alla. Fundera därför över hur just ni vill ha det. Diskutera i distriktsstyrelsen: Vilka mål har vi för stödet till klubbar och kommuner? Vem är ansvarig för att uppfylla målen? När ska vi utvärdera hur det har gått för oss? SÄTT MÅL FÖR STÖDET Oavsett hur ni väljer att organisera stödet är det viktigt att ni sätter mål för stödet. Det kan handla om att erbjuda klubbstyrelseutbildningar till alla klubbar och kommuner, att hitta nyckelpersoner för att starta upp en ny kommun, att ni ska verka för att klubbar och kommuner ska öka i medlemstal eller göra fler aktiviteter. Diskutera i distriktsstyrelsen: Hur vill vi organisera stödet till klubbar och kommuner? Vad blir respektive distriktsstyrelseledamots ansvar? Vilka ideella kan vi involvera? Vad vill vi delegera till eventuella anställda? DIN ROLL För att kunna ge ett bra stöd till klubbar och kommuner krävs en särskild typ av ledarskap. Som ledare i SSU är du kanske själv van vid att driva dina egna frågor, projekt och verksamheter. När stöd ges till klubbar och kommuner är det viktigaste inte att du når resultat eller får stå i centrum, utan att de som är aktiva i klubben känner att de utvecklas och får syssla med sådant som de tycker är kul och viktigt. I del två kan du läsa mer om vilka metoder du kan använda för att bedriva ett ledarskap som uppmuntrar det. 6 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER

7 Nyckelpersoner När man tittar på vad som har gjort SSU framgångsrikt i en kommun eller i ett bostadsområde, så beror det nästan alltid på att det har funnits en eller några personer som har haft en enastående förmåga att få med sig andra på tåget. Dessa personer kan vi kalla för nyckelpersoner. SSU är i behov av nyckelpersoner för att fungera som organisation och fullfölja vårt uppdrag om att samla, skola och påverka. En stor del i att stödja klubbar och kommuner handlar om att hitta nyckelpersoner, inspirera dem till engagemang och ge dem det stöd och den utbildning de är i behov av. EGENSKAPER HOS NYCKELPERSONER När du ska spana efter en nyckelperson, vad är det då du letar efter? En nyckelpersons huvudsakliga verktyg är det egna ledarskapet. Det innebär att en nyckelperson behöver vara social, förtroendeingivande och ha en vilja att få saker att hända. Det sociala kanske är det som är enklast att se. Personer som är utåtriktade har ofta stora nätverk och många vänner i sociala medier. Det är också en person som många känner till eller har en ytlig relation till och som många på orten eller i skolan kan identifiera sig med. Att vara förtroendeingivande handlar om att kunna få med sig andra på en idé, till exempel en viss fråga att driva eller aktivitet att genomföra. Det innebär också att folk uppfattar personen som reko och schyst. Sist, men inte minst, krävs att personen själv vill att samhället i stort eller orten där hen bor ska förändras till det bättre. Det ultimata är om personen har erfarenhet från att driva egna projekt sedan tidigare, men eftersom många är väldigt unga när de aktiverar sig i SSU är det inget att räkna med. gäller att hitta nyckelpersoner men också vad gäller dessa nyckelpersoners egenskaper. Man ska heller inte underskatta människors förmåga att växa in i en nyckelpersonsroll. HITTA NYCKELPERSONER Börja leta efter nyckelpersoner i SSU:s befintliga nätverk. Kolla medlemsregistret, skolornas fotokataloger, facebookgrupper och dina egna vänner och följare i sociala medier. Det är såklart mycket enklare att börja ge stöd till och inspirera någon som redan har tagit steget att gå med i SSU, men om det saknas lämpliga personer kan du behöva titta även utanför organisationen. På mindre orter brukar det vara enklare att hitta rätt person. Om du hör runt med några personer i samma åldersgrupp som den du eftersöker, kan de nog peka dig rätt. På större orter där nätverken är lösare kan det vara lite svårare. Ett annat sätt att hitta lämpliga nyckelpersoner är att ta kontakt med personer som gjort sig synliga genom andra föreningar eller sociala rörelser och fråga om de är intresserade av att engagera sig i SSU. Uppenbarligen har de ett driv och genom SSU kan de få en plattform för att engagera sig och påverka. Om du och den person du hittar är bekanta eller har gemensamma vänner så kan det vara odramatiskt att ta en fika och prata om allt roligt och viktigt man kan göra i SSU. Om ni inte känner varandra kan du innan ert samtal bjuda in personen till en aktivitet i grannklubben eller som SSUdistriktet anordnar så att hen får en bild av vad SSU är. Diskutera i distriktsstyrelsen: I vilka av distriktets klubbar och kommuner saknar vi nyckelpersoner? Hur kan vi gå tillväga för att hitta nyckel Uppräkningen ovan kan ses som en drömbild av en nyckelperson. I en ideell organisation som SSU får man jobba med de resurser som finns, både vad SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER 7

8 BEHÅLLA OCH UTVECKLA NYCKEL PERSONER Att behålla nyckelpersoner handlar om att hålla uppe intresset för de politiska frågorna, engagemanget i SSU och känslan av att verksamheten utvecklas. Som mentor, fadder eller kontakt till en nyckelperson har du en avgörande roll i hur dennes bana för engagemang i SSU ser ut och utvecklas. Det handlar om att hitta rätt balans mellan att utmana, stödja, uppmuntra och credda. Utbilda och handleda I SSU är skolning sedan länge ett beprövat och framgångsrikt sätt att utveckla våra medlemmar. Se till att de personer du är kontaktperson till får såväl lokala verktygsutbildningar för sig och sina vänner som spetsiga nationella utbildningar inom områden som intresserar dem. Utbildningar är ett bra sätt att utmana en person att nå högre och uträtta mer. Senare i det här häftet kan du läsa mer om förslag på sådana utbildningar. Utbildningar brukar ofta vara generella och är ofta inte nog när en person har fastnat vid ett särskilt problem. Där kan du som fadder snarare behöva gå in och coacha och stödja för att personen ska komma vidare. I SSU brukar vi kalla det guidesamtal. Läs mer om guidesamtal och hur du kan ge konkret stöd och positiv uppmuntran längre fram i häftet. Dela med dig Nyckelpersonen är ofta väldigt social. Sådana människor uppskattar förmodligen och drivs i sitt engagemang av att träffa fler som är likasinnade. Du som har varit aktiv i SSU ett tag känner förmodligen många människor inom såväl SSU som övriga arbetarrörelsen. Ge din nyckelperson ett större socialt sammanhang genom att bjussa på ditt eget nätverk. Om du och SSUdistriktet har tillgång till värdefulla resurser som kan komma väl till pass i en klubb eller kommun, se till att dela dessa med era lokalt aktiva nyckelpersoner. Det kan handla om pengar för att bedriva verksamhet, arbetarrörelseägda lokaler eller mediekontakter. Allt som gör det enklare att bedriva lokal verksamhet kommer att uppskattas. Uppmärksamma och uppmuntra Alla människor, särskilt de som tar stort ideellt ansvar, behöver uppmärksammas för den tid och det arbete de lägger ner. Så fort du ser minsta tecken på framgång, se till att uppmärksamma det. Dels kan du själv ta kontakt med personen och berätta hur stolt eller glad du är att saker går bra, dels kan du se till att andra i distriktet och SSU får höra om vad personen och dess SSUklubb eller SSUkommun har åstadkommit. Du och den du är mentor för kommer förmodligen att prata en hel del om vad som är på gång i SSUklubben eller SSUdistriktet just nu. Det är ju fullt rimligt att fokusera på det som händer på kort sikt, men kom också ihåg att prata om de större frågorna, vad som driver er rent politiskt och varför det är värt och viktigt för er personligen att engagera sig. Fundera själv: Hur kan jag bidra till att vi i distriktet behåller och utvecklar nyckelpersoner? 8 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER

9 del 2 Det finns fyra metoder för att ge stöd till klubbar och kommuner: Utbildningar, guidesamtal, att göra med klubben och att göra åt klubben. Det som främst skiljer dessa metoder åt är deras effektivitet, det vill säga hur mycket tid eller energi det tar för SSUdistriktet att se resultat på klubb och kommunnivå. Smartast är därför att börja med utbildningar. Om det inte ger önskat resultat kan man gå vidare och erbjuda guidesamtal. Om klubben trots guidesamtal inte lyfter kan man behöva gå in och skapa aktiviteter och bygga upp klubben tillsammans med dess aktiva. I sista hand, när inget annat fungerar, kan SSUdistriktet gå in och göra saker åt klubben. Utbildning Syftet med utbildningar är i första hand att sprida nödvändig kunskap till de som är aktiva i klubbar och kommuner. Utbildningar blir i det här avsnittet ett samlingsnamn för flera utbildningsformer: Workshops, helgkurser, rollspel etcetera. Här nedan presenteras ett antal grundläggande utbildningar i den prioritetsordning det är rekommenderat att hålla dem. VARFÖR UTBILDNING ÄR EFFEKTIVT Utbildning är tids och energieffektivt för SSUdistriktet av flera skäl. Det mest uppenbara är att en utbildning, till skillnad från guidesamtal eller handledning, kan ges till en större grupp personer samtidigt. Utbildningar, till exempel en klubbstyrelseutbildning, kräver också kortare förberedelsetid för utbildaren ju fler gånger den hålls. Utbildningar då flera personer med samma uppdrag, till exempel en studieledarutbildning, samlas är också ett grymt sätt för aktiva i distriktet att skapa nätverk och utbyta erfarenheter med varandra. Utbildningar fungerar även som ett effektivt sätt att sätta agendan för klubbar och kommuner. Om ni har ett beslut från distriktsårskonferensen på att öka ert medlemstal når ni det lättare om ni erbjuder medlemsvärvningsutbildningar. Om ni vill att klubbar och kommuner fokuserar på påverkansarbete kan det uppnås genom att sprida mer kunskap om opinionsbildning och lobbying. Nackdelen med utbildning som metod för att ge stöd till klubbar och kommuner är att utbildningar riskerar att bli för generella. Bara för att en person deltagit på en utbildning om hur man bäst sköter klubbens ekonomi betyder det inte nödvändigtvis att personen vet hur hen ska gå tillväga. Det kan alltså vara svårt för den enskilda att på egen hand förstå hur den ska tillämpa kunskapen. Detta kan i SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER 9

10 viss mån avhjälpas genom mycket övningar och tid för reflektion under utbildningens gång, men faktum kvarstår att man oftast är en eller två handledare och desto fler deltagare. Alla distriktsombudsmän har genom SSUförbundets intranät tillgång till något som kallas Insatspaketet som tillhandahålls av SSUförbundets distriktsutvecklare. Där kan du läsa mer om hur du sätter ihop och håller bra utbildningar och workshops. GRUNDKURSER SSU:s grundkurser riktar sig till alla medlemmar och inte bara till dem som är aktiva i sin klubb eller kommun. Däremot kan de vara till stor hjälp för klubboch kommunaktiva som vill väcka intresse för SSU hos sina medlemmar och få in fler i sin verksamhet. SSU har ett material som särskilt vänder sig till de som ska arrangera grundkurser och till de handledare som ska hålla i en etta, tvåa eller trea. Till materialet hör också en schyst deltagarbok. Vänd dig till SSUförbundets studieombudsman eller för att få tag på materialet. KLUBBSTYRELSEUTBILDNING Syftet med klubbstyrelseutbildningar är att hjälpa varje klubb eller kommunstyrelse att förstå vad det innebär för just dem att leda en klubb. För att ge klubbstyrelsen en rejäl chans att lyckas med sin verksamhet är en klubbstyrelseutbildning det minsta SSUdistriktet bör erbjuda. Inför utbildningen analyserar workshophållaren var klubben har sina styrkor och svagheter för att kunna inrikta utbildningen på klubbens behov. Just på grund av utbildningens karaktär, med fokus på den enskilda klubbens styrkor och svagheter, passar det ofta bäst om utbildningen hålls för en eller två klubbar i taget. Som stöd i genomförandet av klubbstyrelseutbildningarna finns SSU:s fem klubbmaterial. Utbildningen kan ses som en interaktiv genomgång av klubbmaterialet där styrelsen får en helhetsbild av hur de ska gå tillväga för att hantera aktiviteter, demokrati och ekonomi, aktiva, förtroendevalda samt medlemmar (som även är namnen på materialen). I Insatspaketet som tidigare nämnts finns förslag på ett flertal övningar kring varje område i klubbens verksamhet som är möjliga att anpassa efter klubbens utvecklingsnivå. FUNKTIONSSPECIFIKA UTBILDNINGAR När klubbstyrelsen som grupp har fått chans att utbildas och prata om sin framtid på en klubbstyrelseutbildning är nästa steg att utbilda klubbens eller kommunens olika ledamöter i sina respektive uppdrag. Genom att samla alla som innehar en viss post i distriktet får de också möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter kring sitt uppdrag. Stadgereglerade poster I SSU:s klubbmaterial rekommenderas att en klubb har vissa poster eller uppdrag i sin styrelse. Först kommer de stadgereglerade posterna ordförande, kassör och studieledare. Eftersom alla klubbar har personer på dessa poster rekommenderas att enskilda utbildningar hålls för dessa. Ny post som aktivitetsgruppsansvarig I klubbmaterialet finns en ny post som aktivitetsgruppsansvarig. Uppdraget bygger på att klubben har eller vill starta aktivitetsgrupper, alltså grupper av medlemmar som driver egen verksamhet utanför styrelsen. Samma typ av ledarskap som behövs när man ger stöd till klubbar och kommuner kan vara aktuellt när en aktivitetsgruppsansvarig ska stödja aktiva i klubben. Kombinationsposter I en liten styrelse är det orealistiskt att tänka sig att alla poster eller ansvar innehas av olika personer. Det vanligaste är nog att en person till exempel är både kassör och kampanjledare. För de poster som ofta innehas i kombination med andra poster, exempelvis sekreterare, kampanjledare, medlemsansvarig, facklig ledare och internationell ledare, bör ni i distriktsstyrelsen utifrån distriktets resurser och målsättningar bestämma vilka utbildningar som är värda att hålla. 10 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER

11 EXEMPEL PÅ ÅRSPLAN FÖR UTBILDNINGSINSATSER Januari Årsmötesutbildning Mars Medlemsvärvningsutbildning, Klubbstyrelseutbildning April Funktionsutbildning Maj Aktivitetskickoff September Medlemsvärvningsutbildning Oktober Aktivitetskickoff November Valberedningsutbildning Spritt över hela året Grundkurser Valberedning Sist, men inte minst, kan klubbars och kommuners valberedningar behöva utbildning och vägledning i sitt uppdrag. Ju bättre valberedningsarbete som sker, desto skickligare klubbstyrelseledamöter har ni att se fram emot under nästa år. När det gäller funktionsspecifika utbildningar för klubb och kommunaktiva finns det tyvärr inga färdiga mallar från SSUförbundet. Däremot kan du läsa mer om varje post i SSU:s klubbmaterial Förtroendevalda. FÖRDJUPNINGSKURSER OM ORGANISATION I SSUdistriktet kan ni hålla fördjupningskurser inom vilket område ni än önskar, men just för att stödja klubbar och kommuner är några särskilda fördjupningskurser om organisation rekommenderade. Årsmötesutbildning När årsmötesperioden närmar sig lönar det sig ofta att samla ihop klubbar och kommuner till en årsmötesutbildning. Alternativet är att ringa eller träffa alla och lära ut hur ett årsmöte går till. En utbildning blir både roligare och mer tidseffektiv. På utbildningen kan ni prata om vad som behöver förberedas inför mötet, öva på hur ett möte går till och lära ut vilka dokument som behöver sparas, till exempel till klubbverksamhetsstödet. Medlemsvärvningsutbildning Inför distriktets egna kampanjperioder eller de nationella kampanjerna är det smart att utbilda klubbar och kommuner i hur de kan medlemsvärva och göra kampanjen på sitt sätt. Då kan kampanjen pågå på flera platser samtidigt och distriktsorganisationen få avlastning i genomförandet av kampanjen. Under utbildningen kan ni sätta lokala mål för kampanjen, skapa en kampanjplan och öva på samtalsteknik. SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER 11

12 Aktivitetskickoff När en grupp personer startat eller just gått med i en klubb är de som mest sugna på att aktivera sig. Problemet är bara att de inte riktigt vet vad som finns eller går att göra. Då passar det bra att arrangera en aktivitetskickoff. Där kan workshophållaren inspirera till aktiviteter genom att visa exempel på vad andra SSUklubbar gör. Därefter ges deltagarna chansen att spåna kring vad de själva vill göra och påbörja planeringen. För dessa fördjupningskurser om organisation finns mallar och presentationer att få från SSUförbundet. Diskutera i distriktsstyrelsen: Vilka utbildningar vill vi erbjuda klubboch kommunaktiva? När under året ska dessa utbildningar äga rum? Vem tar ansvar för att utbildningarna genomförs? Guidesamtal Syftet med guidesamtal är att ge individuellt och anpassat stöd till en eller några få personer som är i behov av det, kopplat till en aktivitet eller uppgift de ska genomföra. Det kan handla om en klubbstyrelse som vill göra en idrottsturnering, en kassör som ska styra upp ekonomiska rutiner eller en grupp som vill påverka i en lokal fråga. VARFÖR GUIDESAMTAL ÄR EFFEKTIVT Det främsta skälet till att guidesamtal är effektivt är att du och personen eller gruppen du leder kan gå på djupet med just deras frågor och funderingar. När du jobbar så nära en grupp är det också stor sannolikhet att de lyckas med sitt uppdrag och att klubben därmed utvecklas. Nackdelen med guidesamtal är att de tar mer tid än utbildningar. Detta för att man ägnar sig åt en mindre grupp i taget, men om det är det som krävs för att klubben ska blomstra så kan det i många fall vara värt det. HUR DU GENOMFÖR ETT GUIDESAMTAL Ett guidesamtal är ett strukturerat samtal där målet är att du och klubben efter mötet har utvecklat klubben och dess verksamhet i en positiv riktning. Ett guidesamtal kan ske live eller på telefon och vara allt från en halvtimme upp till två timmar beroende på vad ni behöver prata om. Nedan sammanfattas guidesamtalets byggstenar kort. En komplett guide hittar du i det tidigare nämnda Insatspaketet. Boka in ett möte eller en fika Ett samtal kan ske på klubbens initiativ, utifrån att de inser att de behöver råd om något, eller på distriktets initiativ. Om det sker på distriktets initiativ bör du vid samtalets inbokande vara tydlig med syftet och formerna för mötet. Många klubb och kommunaktiva kanske tycker att det är nervöst, konstigt eller till och med lite skrämmande när SSUdistriktet vill boka in ett möte, särskilt om det är första gången. Ambition och riktning I början av ert samtal bör ni komma fram till vad du och de i klubben har för ambition för klubbens utveckling. Många kan ha slagit fast det här under en klubbstyrelseutbildning, men om en tydlig ambition saknas är det nödvändigt att ni fastslår en sådan. Tillsammans kan ni också sätta upp ett mål för vad just det här samtalet ska leda till. Allt detta underlättas om du i förväg har funderat över vad du tror om klubbens utvecklingsmöjligheter och vad du vill att gruppen tar med sig från guidesamtalet. Lyssna och ställ frågor De allra flesta personer känner mer motivation att göra något om de själva känner att de har kommit på eller tänkt ut det, så även i det här fallet. Därför blir din viktigaste uppgift under samtalet att lyssna på de klubbaktivas tankar och ställa öppna frågor om hur de tänker ta sig framåt. Först när det är uppenbart att de har kört fast kan du flika in egna tips och råd. Dokumentation och återkoppling För att verkligen se till att det ni har pratat om under mötet händer är det viktigt att det som sägs dokumenteras. Det kan vara så enkelt som att en person skickar ett gruppsms eller ett mejl till de andra där det står hur klubben ska gå vidare. En 12 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER

13 kort tid efter mötet bör du återkoppla till gruppen för att se hur det går för dem och bolla eventuella ytterligare frågetecken som har dykt upp under arbetets gång. Diskutera i distriktsstyrelsen: Vilka klubbar och kommuner är i behov av guidesamtal för att utvecklas? Vad skulle de guidesamtalen i så fall handla om? Vem tar ansvar för att guidesamtalen genomförs? Att göra aktiviteter tillsammans med klubben eller kommunen Ju mer självständig en klubb eller kommun är, desto bättre. Ibland krävs det dock extra stöd och hjälp för att verkligen se till att ett projekt eller en aktivitet kommer i hamn. Syftet med att göra aktivteter tillsammans med klubben eller kommunen kan antingen vara att visa de klubbaktiva att något går att göra och visa på konkreta resultat och exempel. Det kan också handla om att SSU har lovat att få något att hända och att det är viktigt att inte misslyckas. Det säger sig självt att det tar mycket tid och energi att genomföra en aktivitet sida vid sida med en SSUklubb. Fundera därför både en och två gånger SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER 13

14 om det är värt SSUdistriktets tid och energi och vad som kan behöva prioriteras ner för att just det här ska kunna hända. ABFMETODEN ABFmetoden kallas en metod som kan användas för att leda en eller flera klubbaktiva från start till mål med en aktivitet eller ett projekt de vill genomföra. Namnet har egentligen inget med studieförbundet ABF att göra men syftar på den betryggande tanken att ABF aldrig skulle lämna dig i sticket. Det du gör när du använder metoden kan också kallas för handledning. Tydliggör vad, varför och hur ABFmetoden utgår från en tanke om att det enda sättet att garantera att klubbaktiva gör det som de själva har i siktet är att de fullt ut förstår hur de ska gå tillväga för att nå målet. Det handlar om att de förstår vad de ska göra, varför de ska göra det och hur det rent praktiskt ska gå till. Ett av de vanligaste skälen till att ideellt aktiva inte gör det de har lovat är att det brister på någon av dessa punkter. Bryt ner varje steg Metoden handlar sedan om att bryta ner varje steg i processen mot att till exempel arrangera en konsert. Om du jämför processen med en resa så handlar det om att stanna upp vid varje hållplats och i tanken gå igenom vad som kommer att hända vid de olika stationerna. Stationerna kan i det här fallet vara bandbokning, fixande av lokal, hitta finansiering etcetera. Kontrollfrågor Under samtalets gång behöver du försäkra dig om att de klubbaktiva du pratar med verkligen har förstått vad de ska göra när ni skiljs åt, annars har hela mötet varit förgäves. Det kan kännas lite olustigt att ställa kontrollfrågor, men om du formulerar dem väl kommer det nog ändå att gå bra. Vid varje hållplats kan det till exempel vara värt att fråga Var du med på hur vi kom hit? eller Känner du nu att du vet hur du ska ta det vidare? När ni är klara kan du även be gruppen att med egna ord beskriva vad det är de ska göra. Sitt bredvid om det behövs Det du tycker verkar enkelt eller självklart kan för någon som gör det för första gången verka supersvårt. Därför kan det också vara bra att vara med vid de avgörande tillfällena och kanske sitta bredvid när ett telefonsamtal rings eller när en budget tas fram. Diskutera i distriktsstyrelsen: Vilka klubbar och kommuner är i behov av handledning? Vilka klubbar och kommuner vill vi prioritera att erbjuda handledning? Vem tar ansvar för att handledning genomförs? Att göra aktiviteter åt klubben eller kommunen Att göra aktiviteter åt en SSUklubb är den sista utvägen när alla andra alternativ har fallerat. Det kan handla om att en klubb behöver startas upp och att SSUdistriktet då gör en aktivitetsvärvning för att hitta människor som vill vara med i den nystartade verksamheten. I SSU:s klubbmaterial Aktiviteter kan du läsa mer om hur du går tillväga för att starta en klubb eller kommun. I sällsynta fall kan det också handla om att bevisa att det minsann visst går att göra en välbesökt filmkväll med feministiskt tema på en mindre ort. Det tråkiga med att göra aktiviteter åt en klubb är att det inte ger chans för någon i klubben att lära sig hur man går tillväga för att bedriva klubbverksamhet. SSUdistriktet bör noga fundera över vid vilka tillfällen det är angeläget att gå in och göra en praktisk insats och när det är bäst att ta sina händer från ett visst projekt. Några saker att ta i beaktande kan då vara hur många personer aktiviteten vänder sig till, hur viktig aktiviteten är för klubben på sikt och hur det påverkar relationer till eventuella samarbetspartner. 14 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Aktiva och förtroendevalda i SSUdistriktet DEL 1 4 Distriktsstyrelsens roll och ansvar

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 2 SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA SSUKLUBBENS förtroendevalda SSUklubbens

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 AKTIVA 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 AKTIVA 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR 1 2 SSUKLUBBENS aktiva De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSUklubben och utgör stommen i klubben. I detta häfte

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

FSS#1 Steg för steg Pass 1

FSS#1 Steg för steg Pass 1 Pass 1 Modul: Samarbete Deltagarna får ett papper med en symbol som består av ett antal olika ihopvävda trianglar. Steg 1 Deltagarna får tre minuter på sig att på egen hand räkna hur många trianglar de

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 DÅK 2014 VERKSAMHETS- PLAN 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 1 Verksamhetsplan 2014 5 10 15 INTRODUKTION SSU Göteborg går in i en supervalåret 2014 starkare än någon gång under de senaste

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar Distrikt Stockholm Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2 Totalt 20 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete Studieplan målinriktat -ledarskap och organisationsarbete av Annika Grälls och Tomas Ekman Svensk damfotboll befinner sig i en spännande tid. Klubbarna satsar, vi har våra första yrkesspelare. Mer tid

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten!

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Ett bra samarbete måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det nya sättet att pitcha säkerställer just detta. Joakim Liljedahl, Sony Mobile Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Guide till hur du använder

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Visionsarbete FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Målsättning: Att starta en process med att väcka kreativa och utmanande tankar som hjälp för att skapa en framgångsrik vision för Svenska Brukshundklubben.

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

ACT- Att hantera stress och främja hälsa

ACT- Att hantera stress och främja hälsa ACT- Att hantera stress och främja hälsa (ACT = Acceptance and Commitment Training) Kollegial handledning För att kontinuerligt bli bättre i rollen som gruppledare är det viktigt att öva. Det här är ett

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer