INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 4 SÄKER CYKLING 7 INTEGRATION 10 KONSUMENTUPPLYSNING 12 UNGA I TRAFIKEN 16 ÄLDRE I TRAFIKEN 18 HASTIGHET 20 BILBÄLTE 23 TRAFIKSÄKERHETSTJÄNSTER, 24 UTBILDNINGAR & SAMARBETEN NTF VÄST SYNS & HÖRS 26 OLYCKSSTATISTIK ÅRSREDOVISNING NTF Väst Box 2554, Göteborg Besök: Packhusplatsen

3 Det här är NTF Väst NTF:S VERKSAMHETSIDÉ NTF arbetar för att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. NTF utgör en idéburen, sammanhållande, kraft för medlemsorganisationer och nätverk. NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa. Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige. SÅ HÄR ARBETAR NTF VÄST NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än 1,3 miljoner invånare i 25 kommuner i Västsverige. Vårt arbete utgår från Nollvisionen, d v s bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. NTF Väst är ett av 15 NTF-förbund i Sverige. Vi arbetar på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, myndigheter, företag och enskilda och utgör en plattform i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. NTF Väst har över 100 medlemsorganisationer. Vårt trafiksäkerhetsarbete har under året bedrivits med finansiering främst från Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté och Trafikverket. Verksamheten finansieras också genom att vi utför trafiksäkerhetstjänster, utbildningar och andra samarbetsprojekt på uppdrag av kommuner, företag och organisationer. NTF Västs verksamhetsområde omfattar 25 kommuner i Västsverige. Våra kommuner är: Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Falkenberg, Göteborg, Halmstad, Hylte, Herrljunga, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Laholm, Lerum, Mark, Mölndal, Partille, Stenungsund, Svenljunga, Tjörn, Tranemo, Ulricehamn, Varberg, Vårgårda och Öckerö Vi arbetar i nära samverkan med NTF-förbunden i Fyrbodal, Skaraborg och Värmland. 1

4 ORGANISATION NTF Västs styrelse väljs vid årsmötet. Det operativa arbetet leds från kansliet i Göteborg. Inom NTF Väst finns också Stora Holms Trafikövningsplats AB, som bedriver utbildning, testverksamhet och event. I den kvm stora anläggningen finns flera bansystem för personbilar, MC, tunga fordon, fyrhjulingar/atv m m. NTF Väst äger samtliga aktier. Redovisning avseende Stora Holm Trafikövningsplats AB görs i för bolaget separat årsredovisning. Under 2014 avvecklades NTF Halland som enskilt förbund och på årsmötet den 25 mars beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att NTF Väst utvidgar sitt verksamhetsområde till att även omfatta Hallands sex kommuner. NTF Väst har under 2014 haft sju tillsvidareanställda medarbetare och en visstidsanställd. Därutöver har ett antal personer arbetat återkommande på timbasis. En betydande arbetsinsats för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet genomförs även i våra medlemsorganisationer genom samarbete i våra olika projekt. Yrkestrafikrådet Yrkestrafikrådet tillvaratar yrkestrafikens erfarenheter, driver aktuella frågeställningar och uppmärksammar lokala trafikproblem. Där ingår representanter för de fackliga organisationerna, Polisen, taxi, Västra Sveriges Bussbranschförening, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Arbetsmiljöverket och Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Rådet har, genom NTF Väst, tillgång till möteslokal, får information samt inbjudningar till seminarier och aktiviteter. Det finns även en motsvarande grupp i Halland som lyfter yrkestrafikens frågor, Yrkestrafikgruppen Halland. Här deltar Sveriges Åkeriföretag Halland, Taxi Halmstad, Trafikpolisen och tidskriften PROFFS. Äldrerådet NTF Väst har ett väl utvecklat nätverk av pensionärsorganisationer och ett flertal av dessa är representerade i Äldrerådet, som består av äldreorganisationerna SPF Seniorerna, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, Pensionärssektionen (SKTF) och Sveriges Pensionärsförbund (SPRF). Äldrerådet är ett forum för att lyfta de speciella frågor som rör äldre och äldres förutsättningar i trafiken, kopplat bl a till mobilitet och trafiksäkerhet. Rådet arbetar även för att få så många lokalföreningar som möjligt att bli aktiva i trafiksäkerhetsarbetet. Medlemmar i NTF Västs äldreråd har under 2014 även deltagit i SPF:s Trafikkommitté och medverkat till att arrangera utbildningsdagen i samband med projektet Äldre gåendes falloch halkolyckor på snö och is. I Halland finns ett motsvarande äldreråd, ovan nämnda pensionärsorganisationer finns representerade även i detta råd. Under 2014 har äldrerådet i Halland bl a medverkat till genomförandet av två utbildningstillfällen med fokus på äldre gåendes fall- och halkolyckor på snö och is. Årsmöte NTF Västs årsmöte 2014 ägde rum 25 mars i Göteborg. NTF Västs styrelseordförande Abbas Zarrinpour hälsade välkommen och Hans Aronsson valdes till ordförande. Anders Eugensson, Vice President Government Affairs, Volvo Cars, var inbjuden som föredragshållare och talade om Volvo 2020 Vägen mot målet - noll dödade och allvarligt skadade

5 Volvo/NTF Trafiksäkerhetsstipendium Utbildningscentret Iran fick i samband med NTF Västs årsmöte motta Volvo/NTF Trafiksäkerhetsstipendium på kronor. Ordförande Houshang Talebi fick ta emot diplom och blommor av Lotta Jakobsson, Volvo och Abbas Zarrinpour, ordförande för NTF Väst. Stipendiet kommer att användas till att genomföra projektet Trafiksäkerhetsfrågor för invandrare. Syftet med projektet är att upplysa nya svenskar om de regler och normer som styr och präglar trafiksäkerheten i Sverige, och att ge grundläggande kunskaper om säkerhet i bil och i trafiken. Juryns motivering var: "Trafikregler och trafiknormer är kulturbundna och för en globaliserad värld är arbetet med ökad trafiksäkerhet en viktig utmaning. Utbildningscentret Iran har tagit initiativ till att öka trafiksäkerheten för invandrare genom att sprida trafiksäkerhetskunskap till nyanlända i Sverige. Med trafiksäkerhetsstipendiet vill vi bidra till centrets fortsatta kunskapsspridning för ökad säkerhet såväl inne i bilen som ute i trafiken." Medlemsmöte i Halland Med anledning av att NTF Halland har avvecklats som eget förbund och att Hallands kommuner blev en del av NTF Västs område arrangerades ett möte för medlemsorganisationerna i f d NTF Halland. Mötet genomfördes den 5 november i samband med SAFER-seminariet Självkörande bilar framtid utan körkort?. Vi informerade om verksamheten och medlemmarna fick möta några nya NTF-ansikten. Bland annat diskuterades vikten av att även i fortsättningen ha ett bra samarbete med medlemsorganisationerna i Halland. 3

6 BARN I BIL - alla har rätt att åka säkert Enligt svenska rekommendationer bör barn sitta bakåtvänt vid färd i bil till minst fyra års ålder. Äldre barn ska använda bältesstol eller bälteskudde tills de är minst 135 cm, men gärna upp till års ålder. Sverige är på många plan världsledande när det gäller barns säkerhet i bil, och NTF har en viktig roll i att fortsätta föra ut denna kunskap till föräldrar. FÖRÄLDRAUTBILDNING OCH RÅDGIVNING Många småbarnsföräldrar upplever att det är svårt att välja rätt bilbarnstol. NTF Väst vill öka kunskapen hos föräldrar om hur barn åker säkert i bilen. Det gör vi genom rådgivning på vårt kansli, telefon, hemsida, Facebook, mässor och trafiksäkerhetsdagar. Under 2014 har vi genomfört 311 föräldrautbildningar på barnavårds- och familjecentraler i Västra Götaland, och på dessa informerat sammanlagt föräldrar om hur barn färdas säkert i bil. Samtliga 19 kommuner som ingår i NTF Västs område av Västra Götalandsregionen har fått besök. Under 2012 och 2013 märkte vi en tydlig ökning i efterfrågan på föräldrautbildningar, som det senaste året legat kvar på en stabil nivå. Vi besöker idag fler barnavårds- och familjecentraler än för 3-4 år sedan. Vi märker att träffarna är värdefulla för föräldrarna eftersom de får kunskap och information från en oberoende part, inte minst viktigt då många idag köper sin bilbarnstol på nätet. Sedan några år tillbaka har vi utökade öppettider varannan torsdagkväll, då man bl a kan få hjälp med att kontrollera montage av bilbarnstol, få råd om bilbarnstolar, hyra babyskydd m m. Denna service har blivit mycket efterfrågad och i snitt träffar vi 15 familjer per gång som får hjälp och rådgivning. 4

7 UTHYRNING AV BABYSKYDD Alla nyblivna föräldrar ska ha möjlighet till ett bra och inte alltför dyrt babyskydd. Babyskydd finns att hyra på vårt kansli, som har öppet måndag fredag, och på Östra sjukhuset där vi har ett samarbete med servicebutiken på Centralkliniken. På Östra sjukhuset kan man hyra babyskydd alla dagar i veckan. Vi erbjuder också uthyrning på ett 50-tal olika mödravårds-, barnavårds- och familjecentraler i Västra Götalandsregionen. Under 2014 hyrde vi totalt ut babyskydd, vilket är en ökning med nästan 15 procent jämfört med föregående år. Under 2014 har vi genom affischering spridit information om vår babyskyddsuthyrning på mödravårdscentraler i kommunerna där vi genomför föräldrautbildning, för att blivande föräldrar ska känna till att man kan hyra sitt babyskydd istället för att köpa. UTBILDNING BARN I BIL I maj medverkade NTF Väst på en trafiksäkerhetsaktivitet för föreningen Enastående föräldrar i Majorna. Vi informerade om hur viktigt det är att barn är bältade på rätt sätt i bilen. Medverkade gjorde även en läkare från Varbergs sjukhus, som berättade om konsekvenserna av olika typer av trafikolyckor och vilka skador som oftast uppstår. Läkaren underströk vikten av att skydda sig och sina barn med bälte i bil och cykelhjälm vid cykling. Med på dagen var också Procar som informerade om riskerna med att köra med rostskadade bilar samt bjöd deltagande föräldrar på fordonsinspektion, rost-, broms-, däck-, framvagn- och elkontroll. Barnhälsovårdens personal är viktiga i arbetet att nå ut till målgruppen nyblivna föräldrar när det gäller information om hur man skyddar sitt barn i trafiken. I december medverkade vi vid en kompetensutvecklingsdag anordnad av Västra Götalandsregionen där samtliga distriktssköterskor i Göteborg och Bohuslän samt södra Älvsborg var inbjudna. För att kunna svara på föräldrars frågor om barns säkerhet i bil informerades sköterskorna bl a om hur olika bilbarnsstolar fungerar, vilket som ska användas beroende på barnets ålder samt om cykelsäkerhet för barn. Vi berättade även om vår babyskyddsuthyrning och att vi erbjuder föräldrautbildning på barnavårds- och familjecentraler runt om i regionen. Frågorna var många och flera sköterskor bokade också in tider för föräldragruppsbesök. NTF Väst har under 2014 på uppdrag av NTF nationellt vidareutvecklat den webbaserade utbildningen NTF Certifierad som vänder sig till fackhandeln inom bilbarnsstolar. 5

8 BARNSÄKERHETENS DAG OCH BAKLÄNGESMARSCH Den 21 maj arrangerade totalt förskolor över hela Sverige baklängesmarscher för att manifestera barns rätt att sitta säkert i bilen det vill säga bakåtvänt upp till minst fyra års ålder. Volvia Försäkringar och NTF står bakom initiativet till Barnsäkerhetens dag, som 2014 arrangerades för sjätte året i rad. Syftet är att sprida information om bakåtvänt åkande. Volvia Försäkringars rikstäckande undersökning kring barn- och trafiksäkerhet visar att en fjärdedel av alla småbarnsföräldrar har sina barn felvända i bilen och många känner inte till när de ska vända sina barn i bilen. Förskolorna i Västra Götaland toppade även 2014 listan över hur många barn som deltog. Hela barn gick baklänges denna dag, en ökning med 15 procent från föregående år. 6

9 SÄKER CYKLING - att cykla med huvudet Allt fler väljer cykeln som sitt främsta transportmedel, skälen till det kan variera, t ex för att må bättre, värna om miljön eller av en ekonomisk anledning. Många kommuner har idag också cykelfrågorna högt upp på agendan och jobbar för att skapa bättre förutsättningar för att vi ska cykla mer. Fördelarna med att cykla är många, men det är viktigt att cyklingen sker på ett säkert sätt, trots allt sker olyckor. Cykelolyckor är den vanligaste olyckstypen med svåra skador och medicinsk invaliditet som följd. Att cykeln är rätt utrustad, att känna till hur man cyklar i trafiken och att använda cykelhjälm är bästa sättet att undvika olyckor och minska konsekvenserna av dessa. INFORMATION PÅ BVC Genom information på barnavårds- och familjecentraler vill vi få föräldrar att inse betydelsen av att skydda sina barn med småbarnshjälm (den med grönt spänne) när de börjar cykla, men även få fler föräldrar att själva använda cykelhjälm. Detta informerar vi alltid om när vi träffar föräldragrupper i samband med att vi ger information om barn i bil. SÄKER CYKLING I SKOLAN Som en del av barnsäkerhetsarbetet i Borås erbjuder Borås Stads Barnsäkerhetsråd och NTF Väst trafiksäkerhetsutbildningen Säker cykling för sjätteklassare. För fjärde året i rad har vi besökt klasser i årskurs sex och pratat om trafiksäkerhet med fokus på säker cykling: Vad ska man tänka på när man cyklar i en trafikerad miljö? Vilka trafikregler och vägmärken är bra att ha koll på? Hur ska en säker cykel vara utrustad? Och vilken nytta gör egentligen hjälmen? Under 2014 besökte vi nio skolor och sammanlagt 16 klasser, vilket visar på ökad efterfrågan jämfört med 2013 (sju skolor, elva klasser). Vi har också under året träffat åtta klasser i årskurs 3-6 på Fullriggaren Malevik i Kungsbacka och pratat trafiksäkerhet med fokus på säker cykling. 7

10 CYKELHJÄLMSMÄTNINGAR På uppdrag av Trafikverket genomför NTF årligen cykelhjälmsmätningar i landets samtliga kommuner. Resultatet av mätningarna ska bidra till att följa upp det nationella målet samt ge en möjlighet till kommunerna att göra riktade insatser i syfte att öka andelen som använder cykelhjälm. NTF Väst har under 2014 samarbetat med Cykelfrämjandet, Hjärnkraft, Motormännen Göteborg, Visions pensionärsförening, Hallands Bilkår, MHF Halland, MC-veteranerna och FAK Halland som har genomfört mätningarna i våra 25 kommuner. Resultatet av de nationella mätningarna visade att ungdomar år är den ålderskategori som är sämst på att använda cykelhjälm och dessutom minskar användandet jämfört med tidigare år. Endast var fjärde ungdom i åldern år använder cykelhjälm, trots att de omfattas av cykelhjälmslagen. I åldersgruppen upp till 12 år är användningen 82 procent. Användningen totalt i Sverige ligger på 41 procent vilket är en procentenhet mindre än I de kommuner som ingår i NTF Västs område i Västra Götaland är hjälmanvändningen uppe på 47 procent, en förbättring från 2013 då den låg på 42 procent. I Halland är motsvarande siffra 40 procent (36 procent 2013). SÄKER CYKELPENDLING TILL ARBETET Tycker medarbetarna på Astra Zeneca och Göteborg Energi att deras möjligheter att cykla till arbetet har förbättrats? Har fler börjat använda reflex och belysning på sina cyklar sedan NTF Västs senaste besök? Det var några av frågorna som ställdes i NTF Västs uppföljningsenkät om cykelvanor. Undersökningen var en del i ett nationellt projekt finansierat av Trafikverket som pågått under med syftet till att uppmuntra fler säkra cykelresor till arbetsplatsen. En enkät riktades även till arbetsgivaren som fick besvara frågor om hur man uppmuntrar till ökad och säker cykling. Enkätsvaren tillsammans med förslag på förbättringsområden delgavs sedan arbetsplatsen. I samband med enkäten fick medarbetarna på Göteborg Energi möjlighet att besvara en quiz om elcykling. På Astra Zeneca kunde besökarna också prata direkt med kommunens representanter samt att träffa Astra Zenecas eget cykelnätverk. CYKELDAGAR I slutet av maj medverkade NTF Väst vid cykelloppet Västkusten runt som arrangerades för första gången Starten gick vid Kanaltorget i Göteborg. Vi deltog med en cykelbana för barn och informerade om hur cykelhjälmen ska sitta. När barnen fått hjälminformation och cyklat belönades de med ett säker cykel-diplom. 8

11 Den 23 augusti deltog NTF Väst på Vårgårdas cykelfest, Velofondo Vårgårda. Kommunen hade ett familjearrangemang som inramning till cykelloppet och vi medverkade med cykelhjälmsutställning, cykelquiz och rådgivning. Besökarna kunde prova cykelhjälmar och barnen kunde testa springcyklar. Vi var även behjälpliga med att justera barnens hjälmar inför Lilla Velofonden, cykelloppet för de yngre deltagarna. Den 3 september medverkade NTF Väst vid en cykeldag på Chalmers, arrangerad av miljöenheten på skolan. Detta är en återkommande dag då man delar ut begagnade cyklar till studenterna. Vi deltog med vår cykelhjälmsutställning och fanns på plats för att svara på frågor och ge råd. Vi anordnade även en tipspromenad och en selfie -tävling. Övriga som deltog var Cykelfrämjandet, Trafikkontoret, Sportson och Cykelköket. INVENTERING AV GÅNG-, CYKEL- OCH MOPEDPASSAGER På uppdrag av Trafikverket har NTF Väst även under 2014 arbetat i ett nationellt projekt som handlar om att inventera gång-, cykel- och mopedpassager (GCMpassager) i tättbebyggt område. Studier av dödsolyckor visar att nästan 30 personer omkommer varje år på övergångsställen (GCM-passager) i tätort. De flesta omkommer på en passage som inte är säkrad genom någon hastighetsdämpande utformning, t ex ett gupp. Syftet med inventeringen är att utöka andelen kommuner med säkra GCM-passager. NTF Väst har under året genomfört inventering i Borås, Lerum, Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Resultatet redovisas i vägdatabasen NVDB och utgör en del i det nationella etappmålsarbetet för att minska antalet olyckor vid övergångsställen. CYKELHJÄLM FÖR ÄLDRE NTF Väst har genom sitt äldreråd ett aktiv nätverk ut i pensionärsorganisationerna. Äldrerådets medlemmar hjälper bl a till med att föra ut information om vikten av cykelhjälmsanvändning inom sina respektive föreningar. Den 25 september anordnade NTF Väst en utbildningsdag för trafikombuden. Här hade vi bland annat med vår cykelhjälmsutställning och NTF Väst gav de äldre tips och råd vid val av cykelhjälm. Trafikombuden fick i samband med detta tillfälle med sig material att använda för information till sina lokala föreningsmedlemmar. 9

12 INTEGRATION - trafiksäkerhet för alla Varje år kommer nya grupper av människor till Sverige som flyr från sina hemländer av olika orsaker. Många invandrare kommer från länder där man inte har jobbat med trafiksäkerhet på samma sätt som i Sverige och kunskaperna i trafiksäkerhet är ofta lägre. Därför finns det ett stort behov av trafiksäkerhetsinformation bland nya svenskar. Genom att öka trafiksäkerheten för invandrare kan antalet dödade och svårt skadade i trafiken minska. NTF Väst arbetar genom många olika kanaler för att öka förståelsen för hur viktigt det är med trafiksäkert beteende. INVANDRARFÖRENINGAR OCH SFI-SKOLOR NTF Väst besöker varje år nya svenskar i invandrarföreningar, på sommarläger och SFI-skolor för att informera om vikten av att använda skyddsutrustning, hålla hastigheter, köra nykter osv. Under 2014 har vi nått fler än 700 personer i olika invandrarföreningar. Några av grupperna har varit på studiebesök hos NTF Väst, framför allt för att få information om bilbarnstolar. Vi har dessutom medverkat vid ett sommarläger i Floda som några av föreningarna anordnade. Under 2014 fick vi möjlighet att komma och besöka en muslimsk förening som vi tidigare inte haft samverkan med. Genom att vi informerar på SFI-skolor har vi under 2014 ökat kunskapen hos över elever från Folkuniversitet, Studium, ABF Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan, Finska folkhögskolan och Lernia i Göteborg, Stenungsund, Nödinge, Partille, Fristad, Borås samt SFI-skolan i Tranemo. Under 2014 har vi utökat vår aktivitet i kommuner utanför Göteborg. Vi har under året också medverkat i aktiviteter som kommuner och andra organisationer ordnar för nya svenskar, bland annat har vi deltagit vid ett sommarläger för flyktingfamiljer i Alingsås, träffat en grupp flyktinginformatörer i Borås och berättat om vår verksamhet samt medverkat vid en cykelkurs för invandrarkvinnor i Mölndal. SAMARBETE MED NÄRRADIOKANALER NTF Väst har under året fortsatt att utveckla samarbetet med närradiokanalerna inom GNF (Göteborgs närradioförening) och MNF (Mångkulturella Närradio & TV-föreningen i Göteborg). Radiokanalerna är viktiga i vårt arbete att nå ut med trafiksäkerhetsinformation till personer med invandrarbakgrund på deras eget språk. Vi förmedlar information om aktuella trafiksäkerhetsfrågor som programledarna kan använda sig av och vi har också vid flera tillfällen själva medverkat i direktsändningar från GNF och MNF på 100,2, 102,6 och 106,3. 10

13 MÅNGFALD I TRAFIKEN Ännu ett välbesökt Mångfald i trafiken! Den 15 oktober genomförde NTF Väst den femte upplagan av Mångfald i trafiken på Frölunda Kulturhus. Säkerheten stod i fokus när över 900 SFIelever mötte organisationer och myndigheter som på olika sätt arbetar med trafik och trafiksäkerhet. Varför är det viktigt att försäkra sin bil? Vad ska jag tänka på för att göra bilresan trafiksäker för mina barn? Hur ansöker jag om ett körkortstillstånd? Det var några av de frågor som besökarna kunde få svar på. Besökarna kunde lyssna på seminarier på lätt svenska som också tolkades på arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och engelska. Stora Holm Trafikövningsplats deltog med krocksläde och besökarna kunde testa effekten av bilbältet. ABF Göteborg underhöll med mångkulturell musik. Radiotorget sände direkt från Mångfaldsdagen och flera av utställarna medverkade i sändningen. Deltagarna kunde även delta i en poängpromenad med fina priser, bland annat periodkort hos Västtrafik, presentkort på riskutbildning och cykelhjälmar. Våra samarbetspartner på årets Mångfald i trafiken var Västra Götalandsregionen, Social Resursförvaltning Göteborgs Stad, Frölunda Kulturhus, Västtrafik, STR, Trafikverket Förarprov, Polisen, Göteborgs Stad Färdtjänsten, Stora Holm Trafikövningsplats, Folksam, ABF Göteborg, Studiefrämjandet, invandrarföreningar, Föreningen Hjärnkraft och Radiotorget. Genom att arrangera Mångfald i trafiken vill vi skapa en mötesplats där invandrare får träffa myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar med trafik och trafiksäkerhet. MÖTEN PÅ FLERA ARENOR NTF Väst har under året deltagit på ett flertal mässor och torgmöten, till exempel Biskopsgårdens dag, Majornadagen, Familjedagen i Partille och Trafiksäkerhetsdagen i Mölndal. Den 18 mars firades Eldfesten Chahar Shanbeh Souri inför det iranska nyåret. NTF Väst har i många år deltagit i festligheterna som arrangeras i centrala Göteborg. Arrangemanget besöks årligen av över personer från ett flertal olika länder. NTF Väst fanns på plats för att informera om trafiksäkerhet och trots den kalla kvällen deltog mer än 200 personer i vår cykelhjälmstävling och svarade på trafiksäkerhetsfrågor. 11

14 KONSUMENT- UPPLYSNING - för ett trafiksäkert val Konsumentupplysning är en viktig del av vår verksamhet för att kunna öka trafiksäkerheten. Att vi är en oberoende organisation är högt värderat, men man ser också nyttan i det stora kontaktnät och den kunskap som NTF Väst har. NTF Väst svarar på trafiksäkerhetsfrågor via telefon, e-post eller besök på kansliet. De vanligaste frågorna rör barns säkerhet i bil, bilbarnstolar, bältesstolar och placering i bilen. Vi får också många frågor om cykelhjälmar och regler kring cykling, trafikmiljö, skolskjutsar och fordonsutrustning. I de fall svaren inte finns hos NTF Väst hjälper vi till och lotsar personen vidare till rätt myndighet eller organisation. Frågorna vi får kommer främst från allmänheten, men även från medlemsorganisationer, skolor, barnfackhandeln och barnhälsovården. Vi möter allmänheten genom att medverka i mässor, evenemang, folkhälsodagar och trafiksäkerhetsdagar i kommunerna. NTF Väst bidrar också till ökad kunskap om trafiksäkerhet genom att arrangera seminarier och utbildningar och sprider information till våra olika nätverk genom nyhetsbrev, hemsida och sociala medier. KULTURKALASET I TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN Den augusti medverkade NTF Väst på Kulturkalaset i Göteborg. I Trädgårdsföreningen hade man samlat aktiviteter och aktörer som riktar sig till barnfamiljer, och det var här vi fanns med som utställare. Här kunde besökarna ställa frågor om bilbarnstolar och testa vilken cykelhjälm som passar bäst. Barnen kunde även prova en springcykel (balanscykel). Populärast var dock fiskdammen där mer än barn fiskade reflexvästar, pysselböcker och klubbor. Nytt för i år var att vi medverkade med ett tält istället för vår gamla husvagn. Tältet fungerade riktigt bra eftersom det lockade besökare att komma in till oss och titta närmare på bilbarnstolar och cykelhjälmar samt ställa frågor. Uppskattningsvis var det ett hundratal personer (främst föräldrar) per dag som sökte upp oss får att få svar på sina frågor. 12

15 BABY & BARN -MÄSSAN Sedan ett antal år tillbaka medverkar NTF Väst som samarbetspartner på mässan Baby & Barn på Svenska mässan i Göteborg. Under tre dagar i mars fanns vi på plats tillsammans med NTF-förbunden i Skaraborg och Fyrbodal och informerade om hur barn åker säkert i bil. I den välbesökta montern kunde besökarna även i år själva prova att montera olika bilbarnstolar i en Volvo V70, utlånad av Volvo Cars, vilket var mycket populärt. Föräldrar upplevde att det var lättare att förstå hur montaget ska göras och skillnaderna mellan olika stolar blev tydlig. Vi hade även med oss springcyklar och cykelhjälmar som många barn provade. Mässan besöks årligen av över föräldrar och barn. BARN, LIV OCH TRAFIK Mer än 150 personer från hela Sverige samt våra grannländer Norge och Danmark slöt upp den 6 mars när NTF Väst för tredje året i rad arrangerade heldagskonferensen Barn, Liv och Trafik på Lindholmen Science Park i Göteborg. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt jobbar med frågor som rör trafikmiljö, stadsbyggnad och folkhälsoarbete. Ett innehållsrikt program med föredragningar varvades med frågor, praktiska exempel och diskussioner. Konferensen tog avstamp i hållbar vardagsrörlighet för barn och unga, hur forskning och politik kan verka för att skapa en tryggare och bättre vardag för barn, unga och barnfamiljer. Hur kan vår trafikvardag se ut år 2030? Vad behöver vi planera för? Vi fick möta sjundeklassare som presenterade sina visioner för framtidens trafik. Detta följdes av ett föredrag om den tänkande människan som en bortglömd del av trafiksäkerhetsarbetet. Vi fick ta del av hur Trygg Trafikk i Norge arbetar med trafikfrågorna som en del i skolans läroplan. Förmiddagen avrundades med en livlig paneldiskussion där bl a Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman medverkade. GEHL arkitekter från Köpenhamn berättade om hur tillfälliga förändringar i stadsrummet kan vara ett verktyg för delaktighet och förändrade beteenden. Vi fick en inblick i hur man kan arbeta med handboken Trafiksäkra staden med fokus på barn och unga samt goda exempel på samarbeten mellan stora och små kommuner. Deltagarna kunde också delta i workshop och testa på verktyg för att arbeta med barnkonsekvensanalys. Pauserna blev tillfällen för mingel och nätverkande. Flera av deltagarna passade även på att testa Stora Holms och NTF Västs krockvåg som visar hur mycket hastigheten påverkar vikten på lösa föremål i en bil vid en krock. 13

16 KVÄLLSSEMINARIER MED SAFER NTF Västs samarbete med SAFER (Vehicle and Traffic Safety Centre) har fortsatt att utvecklas. SAFER har ett flertal forskare inom trafiksäkerhetsområdet knutna till sig och genom att anordna seminarier kan NTF Väst föra ut forskarnas kunskap till medlemmar och allmänheten. Den 6 maj samlades ett 50-tal cykelintresserade personer på NTF Västs och SAFERs kvällsseminarium Kan appar göra cyklingen säkrare? för att ta del av hur ny teknik innebär nya möjligheter till säkrare cykling. Tre forskare belyste nuläge och möjliga lösningar för säkrare cykling. Vi fick höra om BikeCOM, som är en smartphoneapp som varnar för kollision mellan cykel och fordon i korsningar. Appen jalp! analyserar cyklisters rörelsemönster och larmar automatiskt ifall en olycka inträffar. jalp! kan förkorta tiden det tar tills den skadade kan ges vård och därmed rädda liv. Denna teknik kan även utvecklas för andra trafikanter, exempelvis ryttare. Den 5 och 6 november genomfördes seminariet Självkörande bilar framtid utan körkort?, först i Halmstad och kvällen efter i Göteborg. Fordonstillverkare har idag intelligenta bilar på marknaden som exempelvis bromsar och anpassar farten självt. År 2017 ska Volvo Personvagnar ha 100 DriveMe- bilar i trafik som tillåter föraren att släppa ratten och göra annat. Ämnet lockade, ett 40-tal deltog i Halmstad och seminariet i Göteborg drog över 60 deltagare - högsta antalet deltagare någonsin på dessa seminarier! TRAFIKANTVECKAN NTF Väst medverkade vid en inspirationsdag för kommuner i Västsverige inför planeringen av den årliga Trafikantveckan i september. Vi presenterade vår verksamhet och olika aktiviteter som vi kan bidra med. Förutom NTF Väst var Cykelfrämjandet, Commute Greener och Fordonsgas inbjudna. Inspirationsdagen arrangerades av Hållbar Utveckling Väst och GR. NTF KONSUMENT Idag är konsumenten van att själv söka information och att kritiskt granska produkter och tjänster inom de flesta områden men behöver ibland opartisk kunskap för att kunna göra sitt val. Genom den nationella hemsidan förmedlas information och fakta kring en rad olika områden i syfte att vara en hjälp till allmänheten. Med stöd av Trafikverket hålls informationen uppdaterad och nya områden kommer till. NTF Väst fungerar som nationell projektledare och har bl a tillsammans med SAFERS barnsäkerhetsgrupp faktagranskat området Barn i bil. På sidan finns också möjlighet att ställa frågor till NTF och här är NTF Väst behjälpliga när det gäller frågor om barn i bil. Under året har vi också varit med och tagit fram och publicerat information kring elcyklar, segway, springcyklar samt fyrhjulingar avsedda för barn. Under 2014 har NTF Väst som nationell projektledare även ansvarat för uppföljning av befintliga mopedhandlare i marknadsöversikten över mopedhandlare som tar avstånd från trimning samt få nya handlare att ansluta sig. Sammanfattningsvis verkar det som att mopedhandlarbranschen har minskat, men de som fortfarande finns kvar sköter sig. Intresse finns att stödja arbetet mot trimning bland handlare som vi inte haft med tidigare, samtidigt säger många att efterfrågan på trimning knappt förekommer hos dem längre. 14

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 4 Prioriterade målgrupper 4 NTF Örebro läns styrelse 5 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets verksamhet 7 NTF Örebro

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 Hemsida: www.n.se/sormland 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se Verksamhetsberättelse för år 2010 sida

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE 2 NTFs DEKLARATION 2008-2009 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 5 Hastighet 10 Alkohol, droger och trötthet 12 Bilbälte och bilbarnskydd

Läs mer

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Ombyggnader överallt. Det pågår många

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 TRAFIKMILJÖ Missa inte KÖP RÄTT VINTERDÄCK Torkel Hallander leder dig rätt & SÄKERHET TEST! VILKEN ALKOMÄTARE ÄR SÄKRAST?

Läs mer

Rapport En säker och trygg kommun Vänortskonferens i Västra Götaland Den 29 september - 4 oktober 2002

Rapport En säker och trygg kommun Vänortskonferens i Västra Götaland Den 29 september - 4 oktober 2002 Rapport En säker och trygg kommun Vänortskonferens i Västra Götaland Den 29 september - 4 oktober 2002 TIDAHOLMS KOMMUN Mariestad Uddevalla Lidköping Skövde Falköping UDDEVALLA KOMMUN Tidaholm Borås Innehåll

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER

SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER Ett axplock av verksamhetsåret 2012/2013 Antalet unga medlemmar ökar trots liten minskning av totala antalet medlemmar som i juni var 60.550

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR

TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR DET BEHÖVS VERKLIGEN UTBILDNING! Atlet UniCarriers beläget i Mölnlycke har ett stort utbud av truckförarutbildningar i Göteborg och runt om i landet, bland annat i Stockholm,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer