INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 4 SÄKER CYKLING 7 INTEGRATION 10 KONSUMENTUPPLYSNING 12 UNGA I TRAFIKEN 16 ÄLDRE I TRAFIKEN 18 HASTIGHET 20 BILBÄLTE 23 TRAFIKSÄKERHETSTJÄNSTER, 24 UTBILDNINGAR & SAMARBETEN NTF VÄST SYNS & HÖRS 26 OLYCKSSTATISTIK ÅRSREDOVISNING NTF Väst Box 2554, Göteborg Besök: Packhusplatsen

3 Det här är NTF Väst NTF:S VERKSAMHETSIDÉ NTF arbetar för att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. NTF utgör en idéburen, sammanhållande, kraft för medlemsorganisationer och nätverk. NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa. Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige. SÅ HÄR ARBETAR NTF VÄST NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än 1,3 miljoner invånare i 25 kommuner i Västsverige. Vårt arbete utgår från Nollvisionen, d v s bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. NTF Väst är ett av 15 NTF-förbund i Sverige. Vi arbetar på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, myndigheter, företag och enskilda och utgör en plattform i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. NTF Väst har över 100 medlemsorganisationer. Vårt trafiksäkerhetsarbete har under året bedrivits med finansiering främst från Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté och Trafikverket. Verksamheten finansieras också genom att vi utför trafiksäkerhetstjänster, utbildningar och andra samarbetsprojekt på uppdrag av kommuner, företag och organisationer. NTF Västs verksamhetsområde omfattar 25 kommuner i Västsverige. Våra kommuner är: Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Falkenberg, Göteborg, Halmstad, Hylte, Herrljunga, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Laholm, Lerum, Mark, Mölndal, Partille, Stenungsund, Svenljunga, Tjörn, Tranemo, Ulricehamn, Varberg, Vårgårda och Öckerö Vi arbetar i nära samverkan med NTF-förbunden i Fyrbodal, Skaraborg och Värmland. 1

4 ORGANISATION NTF Västs styrelse väljs vid årsmötet. Det operativa arbetet leds från kansliet i Göteborg. Inom NTF Väst finns också Stora Holms Trafikövningsplats AB, som bedriver utbildning, testverksamhet och event. I den kvm stora anläggningen finns flera bansystem för personbilar, MC, tunga fordon, fyrhjulingar/atv m m. NTF Väst äger samtliga aktier. Redovisning avseende Stora Holm Trafikövningsplats AB görs i för bolaget separat årsredovisning. Under 2014 avvecklades NTF Halland som enskilt förbund och på årsmötet den 25 mars beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att NTF Väst utvidgar sitt verksamhetsområde till att även omfatta Hallands sex kommuner. NTF Väst har under 2014 haft sju tillsvidareanställda medarbetare och en visstidsanställd. Därutöver har ett antal personer arbetat återkommande på timbasis. En betydande arbetsinsats för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet genomförs även i våra medlemsorganisationer genom samarbete i våra olika projekt. Yrkestrafikrådet Yrkestrafikrådet tillvaratar yrkestrafikens erfarenheter, driver aktuella frågeställningar och uppmärksammar lokala trafikproblem. Där ingår representanter för de fackliga organisationerna, Polisen, taxi, Västra Sveriges Bussbranschförening, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Arbetsmiljöverket och Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Rådet har, genom NTF Väst, tillgång till möteslokal, får information samt inbjudningar till seminarier och aktiviteter. Det finns även en motsvarande grupp i Halland som lyfter yrkestrafikens frågor, Yrkestrafikgruppen Halland. Här deltar Sveriges Åkeriföretag Halland, Taxi Halmstad, Trafikpolisen och tidskriften PROFFS. Äldrerådet NTF Väst har ett väl utvecklat nätverk av pensionärsorganisationer och ett flertal av dessa är representerade i Äldrerådet, som består av äldreorganisationerna SPF Seniorerna, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, Pensionärssektionen (SKTF) och Sveriges Pensionärsförbund (SPRF). Äldrerådet är ett forum för att lyfta de speciella frågor som rör äldre och äldres förutsättningar i trafiken, kopplat bl a till mobilitet och trafiksäkerhet. Rådet arbetar även för att få så många lokalföreningar som möjligt att bli aktiva i trafiksäkerhetsarbetet. Medlemmar i NTF Västs äldreråd har under 2014 även deltagit i SPF:s Trafikkommitté och medverkat till att arrangera utbildningsdagen i samband med projektet Äldre gåendes falloch halkolyckor på snö och is. I Halland finns ett motsvarande äldreråd, ovan nämnda pensionärsorganisationer finns representerade även i detta råd. Under 2014 har äldrerådet i Halland bl a medverkat till genomförandet av två utbildningstillfällen med fokus på äldre gåendes fall- och halkolyckor på snö och is. Årsmöte NTF Västs årsmöte 2014 ägde rum 25 mars i Göteborg. NTF Västs styrelseordförande Abbas Zarrinpour hälsade välkommen och Hans Aronsson valdes till ordförande. Anders Eugensson, Vice President Government Affairs, Volvo Cars, var inbjuden som föredragshållare och talade om Volvo 2020 Vägen mot målet - noll dödade och allvarligt skadade

5 Volvo/NTF Trafiksäkerhetsstipendium Utbildningscentret Iran fick i samband med NTF Västs årsmöte motta Volvo/NTF Trafiksäkerhetsstipendium på kronor. Ordförande Houshang Talebi fick ta emot diplom och blommor av Lotta Jakobsson, Volvo och Abbas Zarrinpour, ordförande för NTF Väst. Stipendiet kommer att användas till att genomföra projektet Trafiksäkerhetsfrågor för invandrare. Syftet med projektet är att upplysa nya svenskar om de regler och normer som styr och präglar trafiksäkerheten i Sverige, och att ge grundläggande kunskaper om säkerhet i bil och i trafiken. Juryns motivering var: "Trafikregler och trafiknormer är kulturbundna och för en globaliserad värld är arbetet med ökad trafiksäkerhet en viktig utmaning. Utbildningscentret Iran har tagit initiativ till att öka trafiksäkerheten för invandrare genom att sprida trafiksäkerhetskunskap till nyanlända i Sverige. Med trafiksäkerhetsstipendiet vill vi bidra till centrets fortsatta kunskapsspridning för ökad säkerhet såväl inne i bilen som ute i trafiken." Medlemsmöte i Halland Med anledning av att NTF Halland har avvecklats som eget förbund och att Hallands kommuner blev en del av NTF Västs område arrangerades ett möte för medlemsorganisationerna i f d NTF Halland. Mötet genomfördes den 5 november i samband med SAFER-seminariet Självkörande bilar framtid utan körkort?. Vi informerade om verksamheten och medlemmarna fick möta några nya NTF-ansikten. Bland annat diskuterades vikten av att även i fortsättningen ha ett bra samarbete med medlemsorganisationerna i Halland. 3

6 BARN I BIL - alla har rätt att åka säkert Enligt svenska rekommendationer bör barn sitta bakåtvänt vid färd i bil till minst fyra års ålder. Äldre barn ska använda bältesstol eller bälteskudde tills de är minst 135 cm, men gärna upp till års ålder. Sverige är på många plan världsledande när det gäller barns säkerhet i bil, och NTF har en viktig roll i att fortsätta föra ut denna kunskap till föräldrar. FÖRÄLDRAUTBILDNING OCH RÅDGIVNING Många småbarnsföräldrar upplever att det är svårt att välja rätt bilbarnstol. NTF Väst vill öka kunskapen hos föräldrar om hur barn åker säkert i bilen. Det gör vi genom rådgivning på vårt kansli, telefon, hemsida, Facebook, mässor och trafiksäkerhetsdagar. Under 2014 har vi genomfört 311 föräldrautbildningar på barnavårds- och familjecentraler i Västra Götaland, och på dessa informerat sammanlagt föräldrar om hur barn färdas säkert i bil. Samtliga 19 kommuner som ingår i NTF Västs område av Västra Götalandsregionen har fått besök. Under 2012 och 2013 märkte vi en tydlig ökning i efterfrågan på föräldrautbildningar, som det senaste året legat kvar på en stabil nivå. Vi besöker idag fler barnavårds- och familjecentraler än för 3-4 år sedan. Vi märker att träffarna är värdefulla för föräldrarna eftersom de får kunskap och information från en oberoende part, inte minst viktigt då många idag köper sin bilbarnstol på nätet. Sedan några år tillbaka har vi utökade öppettider varannan torsdagkväll, då man bl a kan få hjälp med att kontrollera montage av bilbarnstol, få råd om bilbarnstolar, hyra babyskydd m m. Denna service har blivit mycket efterfrågad och i snitt träffar vi 15 familjer per gång som får hjälp och rådgivning. 4

7 UTHYRNING AV BABYSKYDD Alla nyblivna föräldrar ska ha möjlighet till ett bra och inte alltför dyrt babyskydd. Babyskydd finns att hyra på vårt kansli, som har öppet måndag fredag, och på Östra sjukhuset där vi har ett samarbete med servicebutiken på Centralkliniken. På Östra sjukhuset kan man hyra babyskydd alla dagar i veckan. Vi erbjuder också uthyrning på ett 50-tal olika mödravårds-, barnavårds- och familjecentraler i Västra Götalandsregionen. Under 2014 hyrde vi totalt ut babyskydd, vilket är en ökning med nästan 15 procent jämfört med föregående år. Under 2014 har vi genom affischering spridit information om vår babyskyddsuthyrning på mödravårdscentraler i kommunerna där vi genomför föräldrautbildning, för att blivande föräldrar ska känna till att man kan hyra sitt babyskydd istället för att köpa. UTBILDNING BARN I BIL I maj medverkade NTF Väst på en trafiksäkerhetsaktivitet för föreningen Enastående föräldrar i Majorna. Vi informerade om hur viktigt det är att barn är bältade på rätt sätt i bilen. Medverkade gjorde även en läkare från Varbergs sjukhus, som berättade om konsekvenserna av olika typer av trafikolyckor och vilka skador som oftast uppstår. Läkaren underströk vikten av att skydda sig och sina barn med bälte i bil och cykelhjälm vid cykling. Med på dagen var också Procar som informerade om riskerna med att köra med rostskadade bilar samt bjöd deltagande föräldrar på fordonsinspektion, rost-, broms-, däck-, framvagn- och elkontroll. Barnhälsovårdens personal är viktiga i arbetet att nå ut till målgruppen nyblivna föräldrar när det gäller information om hur man skyddar sitt barn i trafiken. I december medverkade vi vid en kompetensutvecklingsdag anordnad av Västra Götalandsregionen där samtliga distriktssköterskor i Göteborg och Bohuslän samt södra Älvsborg var inbjudna. För att kunna svara på föräldrars frågor om barns säkerhet i bil informerades sköterskorna bl a om hur olika bilbarnsstolar fungerar, vilket som ska användas beroende på barnets ålder samt om cykelsäkerhet för barn. Vi berättade även om vår babyskyddsuthyrning och att vi erbjuder föräldrautbildning på barnavårds- och familjecentraler runt om i regionen. Frågorna var många och flera sköterskor bokade också in tider för föräldragruppsbesök. NTF Väst har under 2014 på uppdrag av NTF nationellt vidareutvecklat den webbaserade utbildningen NTF Certifierad som vänder sig till fackhandeln inom bilbarnsstolar. 5

8 BARNSÄKERHETENS DAG OCH BAKLÄNGESMARSCH Den 21 maj arrangerade totalt förskolor över hela Sverige baklängesmarscher för att manifestera barns rätt att sitta säkert i bilen det vill säga bakåtvänt upp till minst fyra års ålder. Volvia Försäkringar och NTF står bakom initiativet till Barnsäkerhetens dag, som 2014 arrangerades för sjätte året i rad. Syftet är att sprida information om bakåtvänt åkande. Volvia Försäkringars rikstäckande undersökning kring barn- och trafiksäkerhet visar att en fjärdedel av alla småbarnsföräldrar har sina barn felvända i bilen och många känner inte till när de ska vända sina barn i bilen. Förskolorna i Västra Götaland toppade även 2014 listan över hur många barn som deltog. Hela barn gick baklänges denna dag, en ökning med 15 procent från föregående år. 6

9 SÄKER CYKLING - att cykla med huvudet Allt fler väljer cykeln som sitt främsta transportmedel, skälen till det kan variera, t ex för att må bättre, värna om miljön eller av en ekonomisk anledning. Många kommuner har idag också cykelfrågorna högt upp på agendan och jobbar för att skapa bättre förutsättningar för att vi ska cykla mer. Fördelarna med att cykla är många, men det är viktigt att cyklingen sker på ett säkert sätt, trots allt sker olyckor. Cykelolyckor är den vanligaste olyckstypen med svåra skador och medicinsk invaliditet som följd. Att cykeln är rätt utrustad, att känna till hur man cyklar i trafiken och att använda cykelhjälm är bästa sättet att undvika olyckor och minska konsekvenserna av dessa. INFORMATION PÅ BVC Genom information på barnavårds- och familjecentraler vill vi få föräldrar att inse betydelsen av att skydda sina barn med småbarnshjälm (den med grönt spänne) när de börjar cykla, men även få fler föräldrar att själva använda cykelhjälm. Detta informerar vi alltid om när vi träffar föräldragrupper i samband med att vi ger information om barn i bil. SÄKER CYKLING I SKOLAN Som en del av barnsäkerhetsarbetet i Borås erbjuder Borås Stads Barnsäkerhetsråd och NTF Väst trafiksäkerhetsutbildningen Säker cykling för sjätteklassare. För fjärde året i rad har vi besökt klasser i årskurs sex och pratat om trafiksäkerhet med fokus på säker cykling: Vad ska man tänka på när man cyklar i en trafikerad miljö? Vilka trafikregler och vägmärken är bra att ha koll på? Hur ska en säker cykel vara utrustad? Och vilken nytta gör egentligen hjälmen? Under 2014 besökte vi nio skolor och sammanlagt 16 klasser, vilket visar på ökad efterfrågan jämfört med 2013 (sju skolor, elva klasser). Vi har också under året träffat åtta klasser i årskurs 3-6 på Fullriggaren Malevik i Kungsbacka och pratat trafiksäkerhet med fokus på säker cykling. 7

10 CYKELHJÄLMSMÄTNINGAR På uppdrag av Trafikverket genomför NTF årligen cykelhjälmsmätningar i landets samtliga kommuner. Resultatet av mätningarna ska bidra till att följa upp det nationella målet samt ge en möjlighet till kommunerna att göra riktade insatser i syfte att öka andelen som använder cykelhjälm. NTF Väst har under 2014 samarbetat med Cykelfrämjandet, Hjärnkraft, Motormännen Göteborg, Visions pensionärsförening, Hallands Bilkår, MHF Halland, MC-veteranerna och FAK Halland som har genomfört mätningarna i våra 25 kommuner. Resultatet av de nationella mätningarna visade att ungdomar år är den ålderskategori som är sämst på att använda cykelhjälm och dessutom minskar användandet jämfört med tidigare år. Endast var fjärde ungdom i åldern år använder cykelhjälm, trots att de omfattas av cykelhjälmslagen. I åldersgruppen upp till 12 år är användningen 82 procent. Användningen totalt i Sverige ligger på 41 procent vilket är en procentenhet mindre än I de kommuner som ingår i NTF Västs område i Västra Götaland är hjälmanvändningen uppe på 47 procent, en förbättring från 2013 då den låg på 42 procent. I Halland är motsvarande siffra 40 procent (36 procent 2013). SÄKER CYKELPENDLING TILL ARBETET Tycker medarbetarna på Astra Zeneca och Göteborg Energi att deras möjligheter att cykla till arbetet har förbättrats? Har fler börjat använda reflex och belysning på sina cyklar sedan NTF Västs senaste besök? Det var några av frågorna som ställdes i NTF Västs uppföljningsenkät om cykelvanor. Undersökningen var en del i ett nationellt projekt finansierat av Trafikverket som pågått under med syftet till att uppmuntra fler säkra cykelresor till arbetsplatsen. En enkät riktades även till arbetsgivaren som fick besvara frågor om hur man uppmuntrar till ökad och säker cykling. Enkätsvaren tillsammans med förslag på förbättringsområden delgavs sedan arbetsplatsen. I samband med enkäten fick medarbetarna på Göteborg Energi möjlighet att besvara en quiz om elcykling. På Astra Zeneca kunde besökarna också prata direkt med kommunens representanter samt att träffa Astra Zenecas eget cykelnätverk. CYKELDAGAR I slutet av maj medverkade NTF Väst vid cykelloppet Västkusten runt som arrangerades för första gången Starten gick vid Kanaltorget i Göteborg. Vi deltog med en cykelbana för barn och informerade om hur cykelhjälmen ska sitta. När barnen fått hjälminformation och cyklat belönades de med ett säker cykel-diplom. 8

11 Den 23 augusti deltog NTF Väst på Vårgårdas cykelfest, Velofondo Vårgårda. Kommunen hade ett familjearrangemang som inramning till cykelloppet och vi medverkade med cykelhjälmsutställning, cykelquiz och rådgivning. Besökarna kunde prova cykelhjälmar och barnen kunde testa springcyklar. Vi var även behjälpliga med att justera barnens hjälmar inför Lilla Velofonden, cykelloppet för de yngre deltagarna. Den 3 september medverkade NTF Väst vid en cykeldag på Chalmers, arrangerad av miljöenheten på skolan. Detta är en återkommande dag då man delar ut begagnade cyklar till studenterna. Vi deltog med vår cykelhjälmsutställning och fanns på plats för att svara på frågor och ge råd. Vi anordnade även en tipspromenad och en selfie -tävling. Övriga som deltog var Cykelfrämjandet, Trafikkontoret, Sportson och Cykelköket. INVENTERING AV GÅNG-, CYKEL- OCH MOPEDPASSAGER På uppdrag av Trafikverket har NTF Väst även under 2014 arbetat i ett nationellt projekt som handlar om att inventera gång-, cykel- och mopedpassager (GCMpassager) i tättbebyggt område. Studier av dödsolyckor visar att nästan 30 personer omkommer varje år på övergångsställen (GCM-passager) i tätort. De flesta omkommer på en passage som inte är säkrad genom någon hastighetsdämpande utformning, t ex ett gupp. Syftet med inventeringen är att utöka andelen kommuner med säkra GCM-passager. NTF Väst har under året genomfört inventering i Borås, Lerum, Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Resultatet redovisas i vägdatabasen NVDB och utgör en del i det nationella etappmålsarbetet för att minska antalet olyckor vid övergångsställen. CYKELHJÄLM FÖR ÄLDRE NTF Väst har genom sitt äldreråd ett aktiv nätverk ut i pensionärsorganisationerna. Äldrerådets medlemmar hjälper bl a till med att föra ut information om vikten av cykelhjälmsanvändning inom sina respektive föreningar. Den 25 september anordnade NTF Väst en utbildningsdag för trafikombuden. Här hade vi bland annat med vår cykelhjälmsutställning och NTF Väst gav de äldre tips och råd vid val av cykelhjälm. Trafikombuden fick i samband med detta tillfälle med sig material att använda för information till sina lokala föreningsmedlemmar. 9

12 INTEGRATION - trafiksäkerhet för alla Varje år kommer nya grupper av människor till Sverige som flyr från sina hemländer av olika orsaker. Många invandrare kommer från länder där man inte har jobbat med trafiksäkerhet på samma sätt som i Sverige och kunskaperna i trafiksäkerhet är ofta lägre. Därför finns det ett stort behov av trafiksäkerhetsinformation bland nya svenskar. Genom att öka trafiksäkerheten för invandrare kan antalet dödade och svårt skadade i trafiken minska. NTF Väst arbetar genom många olika kanaler för att öka förståelsen för hur viktigt det är med trafiksäkert beteende. INVANDRARFÖRENINGAR OCH SFI-SKOLOR NTF Väst besöker varje år nya svenskar i invandrarföreningar, på sommarläger och SFI-skolor för att informera om vikten av att använda skyddsutrustning, hålla hastigheter, köra nykter osv. Under 2014 har vi nått fler än 700 personer i olika invandrarföreningar. Några av grupperna har varit på studiebesök hos NTF Väst, framför allt för att få information om bilbarnstolar. Vi har dessutom medverkat vid ett sommarläger i Floda som några av föreningarna anordnade. Under 2014 fick vi möjlighet att komma och besöka en muslimsk förening som vi tidigare inte haft samverkan med. Genom att vi informerar på SFI-skolor har vi under 2014 ökat kunskapen hos över elever från Folkuniversitet, Studium, ABF Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan, Finska folkhögskolan och Lernia i Göteborg, Stenungsund, Nödinge, Partille, Fristad, Borås samt SFI-skolan i Tranemo. Under 2014 har vi utökat vår aktivitet i kommuner utanför Göteborg. Vi har under året också medverkat i aktiviteter som kommuner och andra organisationer ordnar för nya svenskar, bland annat har vi deltagit vid ett sommarläger för flyktingfamiljer i Alingsås, träffat en grupp flyktinginformatörer i Borås och berättat om vår verksamhet samt medverkat vid en cykelkurs för invandrarkvinnor i Mölndal. SAMARBETE MED NÄRRADIOKANALER NTF Väst har under året fortsatt att utveckla samarbetet med närradiokanalerna inom GNF (Göteborgs närradioförening) och MNF (Mångkulturella Närradio & TV-föreningen i Göteborg). Radiokanalerna är viktiga i vårt arbete att nå ut med trafiksäkerhetsinformation till personer med invandrarbakgrund på deras eget språk. Vi förmedlar information om aktuella trafiksäkerhetsfrågor som programledarna kan använda sig av och vi har också vid flera tillfällen själva medverkat i direktsändningar från GNF och MNF på 100,2, 102,6 och 106,3. 10

13 MÅNGFALD I TRAFIKEN Ännu ett välbesökt Mångfald i trafiken! Den 15 oktober genomförde NTF Väst den femte upplagan av Mångfald i trafiken på Frölunda Kulturhus. Säkerheten stod i fokus när över 900 SFIelever mötte organisationer och myndigheter som på olika sätt arbetar med trafik och trafiksäkerhet. Varför är det viktigt att försäkra sin bil? Vad ska jag tänka på för att göra bilresan trafiksäker för mina barn? Hur ansöker jag om ett körkortstillstånd? Det var några av de frågor som besökarna kunde få svar på. Besökarna kunde lyssna på seminarier på lätt svenska som också tolkades på arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och engelska. Stora Holm Trafikövningsplats deltog med krocksläde och besökarna kunde testa effekten av bilbältet. ABF Göteborg underhöll med mångkulturell musik. Radiotorget sände direkt från Mångfaldsdagen och flera av utställarna medverkade i sändningen. Deltagarna kunde även delta i en poängpromenad med fina priser, bland annat periodkort hos Västtrafik, presentkort på riskutbildning och cykelhjälmar. Våra samarbetspartner på årets Mångfald i trafiken var Västra Götalandsregionen, Social Resursförvaltning Göteborgs Stad, Frölunda Kulturhus, Västtrafik, STR, Trafikverket Förarprov, Polisen, Göteborgs Stad Färdtjänsten, Stora Holm Trafikövningsplats, Folksam, ABF Göteborg, Studiefrämjandet, invandrarföreningar, Föreningen Hjärnkraft och Radiotorget. Genom att arrangera Mångfald i trafiken vill vi skapa en mötesplats där invandrare får träffa myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar med trafik och trafiksäkerhet. MÖTEN PÅ FLERA ARENOR NTF Väst har under året deltagit på ett flertal mässor och torgmöten, till exempel Biskopsgårdens dag, Majornadagen, Familjedagen i Partille och Trafiksäkerhetsdagen i Mölndal. Den 18 mars firades Eldfesten Chahar Shanbeh Souri inför det iranska nyåret. NTF Väst har i många år deltagit i festligheterna som arrangeras i centrala Göteborg. Arrangemanget besöks årligen av över personer från ett flertal olika länder. NTF Väst fanns på plats för att informera om trafiksäkerhet och trots den kalla kvällen deltog mer än 200 personer i vår cykelhjälmstävling och svarade på trafiksäkerhetsfrågor. 11

14 KONSUMENT- UPPLYSNING - för ett trafiksäkert val Konsumentupplysning är en viktig del av vår verksamhet för att kunna öka trafiksäkerheten. Att vi är en oberoende organisation är högt värderat, men man ser också nyttan i det stora kontaktnät och den kunskap som NTF Väst har. NTF Väst svarar på trafiksäkerhetsfrågor via telefon, e-post eller besök på kansliet. De vanligaste frågorna rör barns säkerhet i bil, bilbarnstolar, bältesstolar och placering i bilen. Vi får också många frågor om cykelhjälmar och regler kring cykling, trafikmiljö, skolskjutsar och fordonsutrustning. I de fall svaren inte finns hos NTF Väst hjälper vi till och lotsar personen vidare till rätt myndighet eller organisation. Frågorna vi får kommer främst från allmänheten, men även från medlemsorganisationer, skolor, barnfackhandeln och barnhälsovården. Vi möter allmänheten genom att medverka i mässor, evenemang, folkhälsodagar och trafiksäkerhetsdagar i kommunerna. NTF Väst bidrar också till ökad kunskap om trafiksäkerhet genom att arrangera seminarier och utbildningar och sprider information till våra olika nätverk genom nyhetsbrev, hemsida och sociala medier. KULTURKALASET I TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN Den augusti medverkade NTF Väst på Kulturkalaset i Göteborg. I Trädgårdsföreningen hade man samlat aktiviteter och aktörer som riktar sig till barnfamiljer, och det var här vi fanns med som utställare. Här kunde besökarna ställa frågor om bilbarnstolar och testa vilken cykelhjälm som passar bäst. Barnen kunde även prova en springcykel (balanscykel). Populärast var dock fiskdammen där mer än barn fiskade reflexvästar, pysselböcker och klubbor. Nytt för i år var att vi medverkade med ett tält istället för vår gamla husvagn. Tältet fungerade riktigt bra eftersom det lockade besökare att komma in till oss och titta närmare på bilbarnstolar och cykelhjälmar samt ställa frågor. Uppskattningsvis var det ett hundratal personer (främst föräldrar) per dag som sökte upp oss får att få svar på sina frågor. 12

15 BABY & BARN -MÄSSAN Sedan ett antal år tillbaka medverkar NTF Väst som samarbetspartner på mässan Baby & Barn på Svenska mässan i Göteborg. Under tre dagar i mars fanns vi på plats tillsammans med NTF-förbunden i Skaraborg och Fyrbodal och informerade om hur barn åker säkert i bil. I den välbesökta montern kunde besökarna även i år själva prova att montera olika bilbarnstolar i en Volvo V70, utlånad av Volvo Cars, vilket var mycket populärt. Föräldrar upplevde att det var lättare att förstå hur montaget ska göras och skillnaderna mellan olika stolar blev tydlig. Vi hade även med oss springcyklar och cykelhjälmar som många barn provade. Mässan besöks årligen av över föräldrar och barn. BARN, LIV OCH TRAFIK Mer än 150 personer från hela Sverige samt våra grannländer Norge och Danmark slöt upp den 6 mars när NTF Väst för tredje året i rad arrangerade heldagskonferensen Barn, Liv och Trafik på Lindholmen Science Park i Göteborg. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt jobbar med frågor som rör trafikmiljö, stadsbyggnad och folkhälsoarbete. Ett innehållsrikt program med föredragningar varvades med frågor, praktiska exempel och diskussioner. Konferensen tog avstamp i hållbar vardagsrörlighet för barn och unga, hur forskning och politik kan verka för att skapa en tryggare och bättre vardag för barn, unga och barnfamiljer. Hur kan vår trafikvardag se ut år 2030? Vad behöver vi planera för? Vi fick möta sjundeklassare som presenterade sina visioner för framtidens trafik. Detta följdes av ett föredrag om den tänkande människan som en bortglömd del av trafiksäkerhetsarbetet. Vi fick ta del av hur Trygg Trafikk i Norge arbetar med trafikfrågorna som en del i skolans läroplan. Förmiddagen avrundades med en livlig paneldiskussion där bl a Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman medverkade. GEHL arkitekter från Köpenhamn berättade om hur tillfälliga förändringar i stadsrummet kan vara ett verktyg för delaktighet och förändrade beteenden. Vi fick en inblick i hur man kan arbeta med handboken Trafiksäkra staden med fokus på barn och unga samt goda exempel på samarbeten mellan stora och små kommuner. Deltagarna kunde också delta i workshop och testa på verktyg för att arbeta med barnkonsekvensanalys. Pauserna blev tillfällen för mingel och nätverkande. Flera av deltagarna passade även på att testa Stora Holms och NTF Västs krockvåg som visar hur mycket hastigheten påverkar vikten på lösa föremål i en bil vid en krock. 13

16 KVÄLLSSEMINARIER MED SAFER NTF Västs samarbete med SAFER (Vehicle and Traffic Safety Centre) har fortsatt att utvecklas. SAFER har ett flertal forskare inom trafiksäkerhetsområdet knutna till sig och genom att anordna seminarier kan NTF Väst föra ut forskarnas kunskap till medlemmar och allmänheten. Den 6 maj samlades ett 50-tal cykelintresserade personer på NTF Västs och SAFERs kvällsseminarium Kan appar göra cyklingen säkrare? för att ta del av hur ny teknik innebär nya möjligheter till säkrare cykling. Tre forskare belyste nuläge och möjliga lösningar för säkrare cykling. Vi fick höra om BikeCOM, som är en smartphoneapp som varnar för kollision mellan cykel och fordon i korsningar. Appen jalp! analyserar cyklisters rörelsemönster och larmar automatiskt ifall en olycka inträffar. jalp! kan förkorta tiden det tar tills den skadade kan ges vård och därmed rädda liv. Denna teknik kan även utvecklas för andra trafikanter, exempelvis ryttare. Den 5 och 6 november genomfördes seminariet Självkörande bilar framtid utan körkort?, först i Halmstad och kvällen efter i Göteborg. Fordonstillverkare har idag intelligenta bilar på marknaden som exempelvis bromsar och anpassar farten självt. År 2017 ska Volvo Personvagnar ha 100 DriveMe- bilar i trafik som tillåter föraren att släppa ratten och göra annat. Ämnet lockade, ett 40-tal deltog i Halmstad och seminariet i Göteborg drog över 60 deltagare - högsta antalet deltagare någonsin på dessa seminarier! TRAFIKANTVECKAN NTF Väst medverkade vid en inspirationsdag för kommuner i Västsverige inför planeringen av den årliga Trafikantveckan i september. Vi presenterade vår verksamhet och olika aktiviteter som vi kan bidra med. Förutom NTF Väst var Cykelfrämjandet, Commute Greener och Fordonsgas inbjudna. Inspirationsdagen arrangerades av Hållbar Utveckling Väst och GR. NTF KONSUMENT Idag är konsumenten van att själv söka information och att kritiskt granska produkter och tjänster inom de flesta områden men behöver ibland opartisk kunskap för att kunna göra sitt val. Genom den nationella hemsidan förmedlas information och fakta kring en rad olika områden i syfte att vara en hjälp till allmänheten. Med stöd av Trafikverket hålls informationen uppdaterad och nya områden kommer till. NTF Väst fungerar som nationell projektledare och har bl a tillsammans med SAFERS barnsäkerhetsgrupp faktagranskat området Barn i bil. På sidan finns också möjlighet att ställa frågor till NTF och här är NTF Väst behjälpliga när det gäller frågor om barn i bil. Under året har vi också varit med och tagit fram och publicerat information kring elcyklar, segway, springcyklar samt fyrhjulingar avsedda för barn. Under 2014 har NTF Väst som nationell projektledare även ansvarat för uppföljning av befintliga mopedhandlare i marknadsöversikten över mopedhandlare som tar avstånd från trimning samt få nya handlare att ansluta sig. Sammanfattningsvis verkar det som att mopedhandlarbranschen har minskat, men de som fortfarande finns kvar sköter sig. Intresse finns att stödja arbetet mot trimning bland handlare som vi inte haft med tidigare, samtidigt säger många att efterfrågan på trimning knappt förekommer hos dem längre. 14

17 DÄCKRAZZIA Bra däck är viktigt - både för trafiksäkerheten och bränsleförbrukningen. I slutet av augusti genomfördes däckrazzior i olika delar av Sverige. Däckrazziorna genomförs i samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschens informationsråd och Energimyndigheten. Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig. Syftet med däckrazziorna är att öka bilisternas kunskap om mönsterdjupets betydelse för trafiksäkerheten och om lufttryckets betydelse för miljön, trafiksäkerheten och privatekonomin. Från och med i år fick bilisterna också information om energimärkningen av däck. Däckrazzior genomfördes i år i Västerbotten, Södermanland, Gotland och Västra Götaland. I vårt område var däckrazzian förlagd till Margretebergsgatan vid Slottskogsvallen i Göteborg. Resultat från däckrazziorna visade att färre körde på däck med olagligt mönsterdjup. Årets resultat, 28,2 procent är den lägsta uppmätta andelen sedan däckrazziorna startade ENTREPRENAD LIVE Entreprenörsmässan Entreprenad Live 2014 arrangerades den 4 6 september ute på Stora Holm Trafikövningsplats i Göteborg. NTF Väst medverkade under en av dagarna i en monter tillsammans med personal från Stora Holm. Här kunde besökarna prova på att åka i en lastbilshytt upp och ner. INSATSVECKOR NTF Väst har med medel från Trafikverket återigen arbetat med insatsveckor. Syftet är att öka trafiksäkerheten genom att bidra till en ökad bältesanvändning, ökad andel trafikarbete inom hastighetsgränserna och ökad andel trafikarbete med nyktra förare. Vi har gjort sex lokalt anpassade pressmeddelanden, utifrån de nationella pressmeddelanden som NTF tagit fram i samarbete med Polisen och Bilprovningen. Lokalt har NTF Väst även samarbetat med SMC Väst. REA I BARNKANALEN I november 2014 blev NTF Väst kontaktade av REA, ett konsumentupplysningsprogram för barn som går i Barnkanalen (SVT), med anledning av att de skulle göra ett reportage om höga hastigheter utanför en skola i Borås. Vi lånade ut vår hastighetsmätare och hjälpte dem att mäta den förbigående trafikens hastighet. Resultatet ses i klippet här: 15

18 UNGA I TRAFIKEN - säker från början I vår del av världen är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar mellan 15 och 24 år. Det inträffar nästan dubbelt så många dödsolyckor med förare i denna åldersgrupp jämfört med övriga. Kunskapen om vilka risker man utsätter sig själv och andra för är ganska låg och i den åldern tror många att de är odödliga. Attityder till trafik och trafiksäkerhet formas redan i tidig ålder. Därför är skolan en viktig arena när det gäller att ge alla barn förutsättningar att förstå vikten av ett trafiksäkert beteende. UNGDOMAR I TRAFIKEN På uppdrag av Västra Götalandsregionen erbjuder NTF Väst utbildningen Ungdomar i trafiken till elever i årskurs 7-9. Utbildningen syftar till att öka kunskap och medvetenhet om vilken betydelse beteendet i trafiken har, oavsett vilken typ av trafikant du är. I april deltog NTF Väst på en säkerhetsdag för årskurs 8 på Altorpskolan i Herrljunga kommun. Dagen arrangerades för andra året i rad och genomförs i samarbete med Räddningstjänsten, Polisen och ambulanssjukvården. Eleverna i skolans fyra åttondeklasser fick ta del av respektive organisations budskap kring trygghet och säkerhet. NTF Väst informerade om mopedkörning och alkohol samt hastighet och bältesanvändning. Eleverna fick dessutom möjlighet att prova på vår krocksläde. NTF Väst har genomfört Ungdomar i trafiken på Lyckeskolan i Kinna. Totalt mötte vi tre klasser och fokus var moped- och EPA-traktorkörning. NTF Väst har också medverkat när Porthällagymnasiet i Partille hade öppet hus för kommunens elever i årskurs 5-7 inför byggstarten av det nya gymnasiet. Vi informerade bl a om bilbältets betydelse och hade med krocksläden som barnen fick prova på. TVÅ VAL I GYMNASIET På uppdrag av Västra Götalandsregionen erbjuder NTF Väst utbildningen Två val till gymnasieelever. Två val är en utbildning om trafiknykterhet, hastighetens betydelse och bilens inre säkerhet. Praktisk demonstration av krockvåld och bromssträckor kan också ingå. Utbildningen syftar till att ge eleverna insikt om att deras eget beteende har stor betydelse för trafiksäkerheten och metodiken bygger på att genom dialog med ungdomar öka kunskaper och påverka attityder kring alkohol, droger och bilkörning. I slutet av maj genomförde NTF Väst Två val för elever i årskurs 2 på Porthällagymnasiet i Partille. Vi träffade tre klasser och efter en teoretisk genomgång fick eleverna vara med om en så kallad Arne-påkörning. Denna övning handlar om att visa skillnader i stoppsträcka beroende på i vilken hastighet man kör. Övningen sker i två steg. Först demonstreras hur lång stoppsträckan blir vid 30 km/h. En bit framför bilen sitter Arne, en docka i naturlig storlek. Vid så pass låg hastighet klarar sig Arne utan att bli påkörd, men när hastigheten sedan ökar till 16

19 50 km/h blir stoppsträckan längre och man hinner inte stanna innan man kör på Arne. Övningen åskådliggör på ett tydligt sätt fartens konsekvenser och är ett bra komplement till den teoretiska genomgången. NTF Väst genomförde januari Två val för fem klasser i årskurs tre på Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) i Västra Frölunda i Göteborg. Med blivande bilreparatörer, billackerare och bilplåtslagare diskuterades attityder och värderingar i trafiken med fokus på alkohol och hastighet. DON T DRINK & DRIVE PÅ SKOLOR OCH FRITIDSGÅRDAR På uppdrag av Trafikverket har NTF Väst under 2014 fortsatt att sprida trafiknykterhetskonceptet Don t drink & drive till personal på gymnasieskolor och fritidsgårdar. Projektets övergripande mål är att öka andelen trafikarbete med nyktra förare och stärka den positiva normen att inte blanda alkohol och droger med trafik. NTF Väst har under året samarbetat med sammanlagt nio gymnasieskolor i Borås, Vårgårda, Lerum, Göteborg, Varberg och Laholm, där vi har träffat skolpersonal och presenterat Don t drink & drive-materialet och hur man kan arbeta med trafiknykterhet i skolans ordinarie verksamhet. Hur skolorna sedan har arbetat med materialet och vilka aktiviteter som genomförts har följts upp och sammanställts. Fritidsgårdar är i många kommuner den naturliga mötespunkten för ungdomar och genom projektet har fritidsledare fått information om konceptet Don t drink & drive och hur det kan användas tillsammans med fritidsgårdens ungdomar. Vi har under året samarbetat med sammanlagt 17 fritidsgårdar i Varberg, Härryda och Kungälv. TRAFIKEN I SKOLAN Med stöd av Trafikförsäkringsföreningen driver NTF sedan 2011 hemsidan som erbjuder webbaserat stöd till pedagoger som vill jobba med trafik och trafiksäkerhet i undervisningen. NTF Väst medverkar till att hemsidan marknadsförs och sprids till skolor och kommuner i vårt område. I detta projekt deltar NTF Väst även som nationell projektledare och har bl a arbetat med att kontinuerligt uppdatera hemsidan. Under 2014 har skolor haft möjlighet att genom hemsidan beställa klassuppsättningar av reflexer samt spelet Trafikant utan kostnad. Spelet är framtaget av NTF i samarbete med Bilprovningen och Volvo Trucks. 17

20 ÄLDRE I TRAFIKEN - säker hela livet Även den äldre befolkningen rör på sig och antalet äldre trafikanter ökar. De kör bil, cyklar och går. Att även fortsättningsvis kunna förflytta sig på ett enkelt sätt är viktigt för äldres livskvalitet, men äldre människor är skörare och löper större risk att dö eller drabbas av allvarliga skador vid en trafikolycka. Att åldras naturligt innebär bl a att man får minskad rörlighet och att synen, hörseln och reaktionsförmågan försämras. Enligt Nollvisionen ska behoven hos de människor som lättast råkar ut för skada ligga till grund för systemets utformning. Därför är det också viktigt att trafikmiljöer utformas med hänsyn till äldres förutsättningar. ÄLDRES HALK- OCH FALLOLYCKOR PÅ SNÖ OCH IS NTF Väst har med bidrag från Trafikverket under 2014 fortsatt arbeta med både nationell och lokal projektledning för ett projekt som handlar om äldre gåendes halk- och fallolyckor. Projektet drivs i samarbete med pensionärsorganisationerna. Syftet är att minska äldre gåendes fall- och halkolyckor på snö och is eftersom äldre är överrepresenterade i olycksstatistiken. Förlängningen av projektet har bland annat inneburit en enkätundersökning under hösten om hur äldre upplever vinterväghållningen och om rädsla för att halka hindrar den äldre från att gå ut pensionärer från hela landet svarade och undersökningens resulterade i en rapport och pressmeddelande under Undersökningen visade att nästan var tredje svarande någon gång har undvikit att gå ut p g a risken för att halka. Kvinnorna upplever en högre grad av begränsning i sin mobilitet vintertid jämfört med männen. Under 2014 har vi även haft en utbildningsdag i Göteborg för pensionärsföreningarna, intervjuat representanter från kommunen och fastighetsägare samt haft ett dialogmöte med kommunen och pensionärsorganisationerna. En stor del av projektet har även inneburit att organisera halkvandringar och besöka träffpunkter, äldredagar och fixartjänst i Göteborgs Stad, för att prata om vikten av att använda halkskydd. Under dessa besök har vi pratat direkt med över 200 pensionärer och visat upp en halkskyddsutställning för drygt 600 pensionärer. I Halland hölls två utbildningstillfällen under oktober och november med totalt 48 trafikombud från pensionärsorganisationerna. Inbjuden gäst i Falkenberg var kommunens driftingenjör som redogjorde för riktlinjer kring vinterväghållningen. 18

INNEHÅLL. NTF Väst, vast@ntf.se, www.ntf.se/vast, 031-60 78 80 Box 2554, 403 17 Göteborg Besök: Packhusplatsen 3 Organisationsnummer 857201-8011

INNEHÅLL. NTF Väst, vast@ntf.se, www.ntf.se/vast, 031-60 78 80 Box 2554, 403 17 Göteborg Besök: Packhusplatsen 3 Organisationsnummer 857201-8011 Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 3 SÄKER CYKLING 5 INTEGRATION 7 KONSUMENTUPPLYSNING 9 UNGA I TRAFIKEN 12 ÄLDRE I TRAFIKEN 14 HASTIGHET 16 BILBÄLTE 18

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 NTF Väst

Verksamhetsberättelse 2012 NTF Väst Verksamhetsberättelse 2012 NTF Väst Innehåll Det här är NTF Väst... 2 Organisation... 2 Barn i bil... 4 Cykelhjälm... 5 Integration... 6 Konsumentupplysning... 8 Mässor och seminarier... 10 Moped... 11

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Förord NTF Västs verksamhetsplan beskriver mål, organisation och verksamhet för år 2016. Verksamhetsområdena har genomarbetats i samband med en personalkonferens den 19 oktober 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 NTF Väst

Verksamhetsberättelse 2011 NTF Väst Verksamhetsberättelse 2011 NTF Väst Innehåll Det här är NTF Väst... 2 Organisation... 2 Möten för våra medlemmar... 4 Barn i bil vi måste skydda våra små... 4 Cykelhjälm... 5 Invandrare med kunskap ökar

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Några kommentarer från ordföranden

Några kommentarer från ordföranden VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2016 Några kommentarer från ordföranden NTF FyrBoDal är ett av 13 självständiga NTF-förbund i Sverige. Ett centralt kansli finns i Stockholm och för vår del har vi ett kansli i

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Våra medlemmar. Activ Trafic Halmstad. DHR Halland. Ahlbäcks Trafikskola Halmstad. Din Trafikskola Varberg. Alingsås SKBR.

Våra medlemmar. Activ Trafic Halmstad. DHR Halland. Ahlbäcks Trafikskola Halmstad. Din Trafikskola Varberg. Alingsås SKBR. A Activ Trafic Halmstad Ahlbäcks Trafikskola Halmstad D DHR Halland Din Trafikskola Varberg Alingsås SKBR Alna Sverige AB Arkå AB Halmstad Arla Livsklubben F FAK Borås FAK Halland Falkenbergs Trafikskola

Läs mer

Trafiksäkerhet på lätt svenska

Trafiksäkerhet på lätt svenska Trafiksäkerhet på lätt svenska www.ntf.se Gående. Det är viktigt att alltid se sig för och att få ögonkontakt med andra. Gå aldrig över gatan förrän du är säker på att bilen stannar. 2 NTF Trafiksäkerhet

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Publiceringsdatum: 160829 1 Olagliga däck (

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman 2015-05-19 2015-2085 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Trafikrådets handlingsplan 2015-2018 för ett trafiksäkert beteende

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. NTF Väst 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. NTF Väst 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF Väst 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NTF VÄST OCH VÅRA UTGÅNGSPUNKTER...3 SÅ HÄR ARBETAR NTF VÄST...3 ORGANISATION... 4 BARN I BIL...5 SÄKER CYKLING...7 NYA SVENSKAR... 10 KONSUMENTUPPLYSNING...

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2008

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2008 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2008 NTF Västs medarbetare. Från vänster: Ralph Bjarnesund, Lil Banås-Holmberg, Stefan Kaleby, Nina Jokihalme, Lena Karlsson, Shahla Alamshahi, Lars Sjögren och Malin Lundgren.

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2013 Publiceringsdatum: 140825 Olagliga däck (

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 15 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Trafiken i praktiken årskurs 6 9.

Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhets arbetet ska ge någon

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Olagliga däck (

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Barn och trafiksäkerhet

Barn och trafiksäkerhet Barn och trafiksäkerhet Innehållsförteckning Barn och trafiksäkerhet................. 1 Om NTF........................... 2 För gravida.......................... 3 9 månader......................... 4

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL MÅLSTYRDA KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM ROGER JOHANSSON SWECO, SE TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM - FÖR ATTRAKTIVA STADSRUM OCH ETT RIKT STADSLIV 1. Planering i tidigare skeden 2.

Läs mer

När byta från babyskydd till bilbarnstol?

När byta från babyskydd till bilbarnstol? När byta från babyskydd till bilbarnstol? Vi rekommenderar att bytet göras så snart barnet kan sitta stadigt själv, vilket brukar inträffa runt 6 månaders ålder. Barnets huvud ska inte sticka upp över

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Information till skolor

Information till skolor Information till skolor Många föräldrar känner en oro för sina barns skolväg. Det leder ofta till att barnen skjutsas ända fram till dörren. Detta beteende skapar kaotiska trafiksituationer runt skolan,

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen

HANDBOKENS UPPBYGGNAD. Globala och lokala motiv Nuvarande kunskapsläge Processen HANDBOKENS SYFTE Ett processinriktat arbetssätt, Peka ut prioriterade insatsområden, Lyfta fram mål och mått, Ange effektiva åtgärder, Skapa delaktighet, Lyfta fram kvalitetssäkring Medverka till att nå

Läs mer

av en revision se ut?

av en revision se ut? KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETS- REVISIONER: Hur kan resultatet av en revision se ut? Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet Linköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs mer

Säkrare cykling Gemensam strategi år Version 1.0. Johan Lindberg Trafikverket

Säkrare cykling Gemensam strategi år Version 1.0. Johan Lindberg Trafikverket Säkrare cykling Gemensam strategi år 2014-2020 Version 1.0 Johan Lindberg Trafikverket Utmaningen att cyklingen ska öka! Det förutsätter att säkerheten ökar! 2 2014-06-10 Ladda ner här: trafikverket.se/nollvisionen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 17 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Attityder bland 15-åringar till hastigheter, trimning och alkohol i kombination med framför allt mopedkörning. Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning Trafiklotteriet 2016

Redovisning Trafiklotteriet 2016 Redovisning Trafiklotteriet 2016 Insatser för Barns trafiksäkerhet NTF RAPPORT 2017:4 Redovisning av Insatser för barns trafiksäkerhet, Trafiklotteriet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Uppföljning av insatser mot langning 2011

Uppföljning av insatser mot langning 2011 . Enheten för social hållbarhet Länsstyrelsen i Västra Götalands län Uppföljning av insatser mot langning 2011.......... Lokal uppföljning av arbetet med Störa langningen och Tänk Om Insatser mot langning

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Arbetspendlare på cykel

Arbetspendlare på cykel Arbetspendlare på cykel Observationsstudie av cykelhjälmsanvändning Håkan Ter-Borch RAP. 3 juni 2007 Innehållsförteckning ARBETSPENDLARE PÅ CYKEL...4 BAKGRUND...4 GENOMFÖRANDE...4 PLATSER...4 RESULTAT...4

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013

På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013 På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013 NATIONELLA PROJEKT Projekten blev klara i april i stället för som planerat i dec-jan. Men tidsplanerna justerades inte, så tolv månaders

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 4,5% 2% www.polisen.se www.trafikverket.se www.dackinfo.se www.ntf.se

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2004-09-03

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2004-09-03 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bergsvägen, Henån kl 08.30 12.20 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Roger Hansson Lars-Åke Gustavsson, 08.30-11.00 Gunilla Josefsson Sven-Ove Tjörnebro,

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Väst 2015

Verksamhetsberättelse NTF Väst 2015 Verksamhetsberättelse NTF Väst 2015 INNEHÅLL NTF VÄST OCH VÅRA UTGÅNGSPUNKTER 1 SÅ HÄR ARBETAR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 3 SÄKER CYKLING 5 NYA SVENSKAR 7 KONSUMENTUPPLYSNING 9 UNGA I TRAFIKEN

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Sydost

Verksamhetsberättelse NTF Sydost Verksamhetsberättelse NTF Sydost Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2011. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Styrelsen för NTF Väst får härmed avge berättelse över verksamheten 2007.

Verksamhetsberättelse 2007. Styrelsen för NTF Väst får härmed avge berättelse över verksamheten 2007. Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen för NTF Väst får härmed avge berättelse över verksamheten 2007. Inledning NTF Väst är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för en trygg

Läs mer

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15 Om NTF Verksamhet NTF som verkat sedan 1934, är traditionellt sett en pekpinne-organisation som arbetat för att uppfostra goda trafikanter under paroller som kör nykter, sänk hastigheten och använd bilbälte.

Läs mer

Prel. Verksamhetsplan 2012

Prel. Verksamhetsplan 2012 LR 12 03 05 Prel. Verksamhetsplan 2012 Verksamheten under 2012 innefattar förutom verksamhetsområdet Organisation, Nätverk och Medlemsservice totalt hittills 15 olika projekt och uppdrag. Verksamhetsområde

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer