Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan Uppsala Tel (arbete), (mobil), (hem) E- post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth."

Transkript

1 Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan Uppsala Tel (arbete), (mobil), (hem) E- post: Arbetslivserfarenhet: Min arbetslivserfarenhet har sammantaget medfört att jag förvärvat följande kompetenser: Mycket stor erfarenhet av och kunskap om konkret och strategiskt utvecklingsarbete av individer, ledare, team, verksamhet och organisation. Mycket gedigen erfarenhet av ledarskap i kunskapsintensiva organisationer. Stor erfarenhet av marknadsföring, förhandling och av avtal avseende uppdragsutbildning samt genomförande av densamma. Mångårig erfarenhet av strategisk utveckling av verksamhet med avseende på till exempel ledarskap, kvalitetshöjning, anpassning av kursutbud, utveckling av e- lärande m.m. Mycket stor insikt i, kunskap om och erfarenhet av utarbetande av strategier för pedagogisk utveckling och policys gällande mångfaldsfrågor, bland annat genus, HBTQ- frågor och funktionsnedsättning. Mycket gedigen och väl vitsordad kompetens vad gäller nätverksbyggande på olika nivåer i organisationer samt med externa intressenter såsom andra liknande verksamheter, Sveriges Förenade Studentkårer m.fl. Konsultativt arbetssätt, bland annat i samarbete med den nya statliga rektorsutbildningen. Arbetsledning och kompetensutveckling av egna såväl som andras medarbetare. Förmåga att inspirera, se och bekräfta individ och grupp samt skapa motivation, visioner och driv i en verksamhet kombinerat med ett gott arbetsklimat. Skriver och talar engelska på akademisk nivå.

2 Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag (i urval): Ersättare i Socialnämnden, Uppsala kommun Mentor till forskarstuderande inom högskolepedagogik vid Karolinska Institutet Vice ordförande i FP Fyris, Uppsala. Oktober Ledamot i styrelsen för Liberala Kvinnor, Uppsala län April Enhetschef för KTH Högskolepedagogik samt KTH Karriär (den senare funktionen fram till den 1 juni 2014, uppdraget avslutat för min del i samband med omorganisation), med fullt budget- och personalansvar. Maj 2012 Inbjuden huvudtalare till konferens i arrangemang av universiteten i Åbo. Ämne: Högskolepedagogik Mentor för kollega som arbetar som pedagogisk utvecklare på ett svenskt lärosäte Mentor för studierektor på en institution inom det medicinska området Mentor för kollega inom avd. för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet Mentor för chefskollega inom Stockholm Uppsala UniversitetsNätverk (SUUN) Medlem och svensk representant i ICED council, The International Consortium for Educational Development, Ordförande i Swednet Huvudredaktör för (och initiativtagare bakom) den vetenskapliga online- tidskriften Högre utbildning April 2010 Henriksson, A- S. Lärandemål, examination och betygskriterier. Huvudtalare på konferensen Pedagogiken i juridiken, 29 april 2010, Lund, Sverige Redaktionsmedlem i Extern sakkunnig i Rådet för likabehandling och jämställdhet vid Lärarhögskolan, Stockholm Pedagogisk utvecklare, bitr. avdelningschef m.m. vid avdelning för universitetspedagogisk utveckling, Uppsala universitet Kursföreståndare (dvs. chef) för terminskurs 5 på juristprogrammet (skatterätt, bolagsrätt och redovisningsrätt), Uppsala ca 15 medarbetare, med budget- och personalansvar Ordförande i jämställdhetsgruppen, Juridiska institutionen Skattekonsult, KPMG AB Ordförande Bergabiten ekonomisk förening med fullt budget- och personalansvar.

3 Utbildning och fortbildning i urval: Juris kandidatexamen, 1989 Utvecklande ledarskap, Försvarshögskolan, ht Myers Briggs Type Indicator. Certifiering för att använda verktyget, våren TUFF ledarskapsträning, coachande ledarskap grupp, steg 2, våren TUFF ledarskapsträning, coachande ledarskap individ, steg 1, hösten Ledarprogram för kvinnor vid Uppsala universitet Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga: Att bedöma pedagogisk skicklighet, oktober- december UGL- utbildning (Utveckling Grupp Ledarskap), Gällöfsta september GDQ- certifiering (Group Development Questionnaire), maj Dialog kring pedagogiska utvecklares praktik, 7,5 hp, KTH, Strategisk pedagogisk utveckling, 2005, motsvarar 7,5 hp. Diverse fortbildning med pedagogisk inriktning till exempel pedagogisk grundkurs för universitetslärare, mentorsutbildning, SI metodhandledareutbildning, English in the Classroom m.m., , motsvarar inalles ca 24 hp. Diverse fortbildning inom skatteområdet inom ramen för Skattemyndighetens internutbildning samt internutbildning vid KPMG AB. Publikationslista juni 2014 (endast inom området pedagogik och ledarskap, publiceringar inom juridik utelämnade) Böcker eller bokkapitel Elmgren, Maja & Henriksson, Ann- Sofie (2 uppl., 2015). Universitetspedagogik. Studentlitteratur. Under arbete, publiceras hösten Elmgren, Maja & Henriksson, Ann- Sofie (2014). Academic Teaching. Studentlitteratur. Elmgren, Maja & Henriksson, Ann- Sofie (2010). Universitetspedagogik. Studentlitteratur. Henriksson, Ann- Sofie, Modet att lita till sin erfarenhet. Ingår i El Gaidi, Khalid & Högfeldt, Anna- Karin (red.) (2009). Den beprövade erfarenheten: Pedagogiska utvecklare : ett yrkeskunnande i vardande. Stockholm: KTH Learning Lab. Rapporter Henriksson, Ann- Sofie (2012). Undervisa tillgängligt! Pedagogiska strategier för likabehandling av studenter med funktionsnedsättning. 2. uppl. Uppsala: Uppsala universitet. Henriksson, Ann- Sofie (2008). Att förebygga plagiat i studentarbeten: en pedagogisk utvecklingsmöjlighet. Uppsala: Uppsala universitet

4 Henriksson, Ann- Sofie (2003). Undervisa tillgängligt!: Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder. Uppsala: Uppsala universitet Konferensbidrag, abstracts eller proceedings Borglund, D. & Henriksson, A-S. Att bygga en praxisgemenskap. Bidrag (peer review) och presentation vid konferensen NU2014 vid Umeå universitet i oktober Borglund, D. & Henriksson, A-S. Towards a community of practice. Abstract (peer reviewed) and presentation ICED-conference, juni 2014, Stockholm. Cleveland-Innes, M., Henriksson, A-S. och Gumaelius, L.; Leadership and Pedagogical Change: Accidental, Ad-Hoc, or Arranged? Conference hosted by the Canadian Society for the Study of Higher Education (CSSHE), Victoria university, Canada, June 3 5, Session chair (moderator) på CDIO-konferensen, Stanford och MIT, Boston, juni Sonesson, A. Och Henriksson, A-S., Publicera i Högre utbildning, Abstract och workshop på NU2012-konferensen med temat Gränslöst lärande. Henriksson, A-S., Elmgren, M., Bolander Laksov, K., Mårtensson, K., Roxå, T., Weurlander, M., Eriksson, S. B. och Ågren, PO. Pedagogiska ledare som nyckelpersoner vid utvecklingsarbete (Educational Leaders as Key Agents in Developmental work), Paper och presentation vid SUHF:s konferens om "Att leda högre utbildning", Stockholm november Apelgren, K., Winka, K., Elmgren, M. och Henriksson, A- S. Från ideal till praxis pedagogiskt program som drivkraft i utvecklingsprocessen. Abstract och session vid konferensen NU2010. Dialog för lärande, oktober Eriksson, S. B., Ågren, P- O., Elmgren, M. och Henriksson A- S., Vilket stöd behövs i rollen som pedagogisk ledare? Abstract och session vid konferensen NU2010. Dialog för lärande, oktober Henriksson, A- S och Elmgren, M., Universitetspedagogik ny bok för den praktiskt verksamma universitetsläraren. Abstract och session vid konferensen NU2010. Dialog för lärande, oktober Apelgren, K., Henriksson, A- S & Elmgren, M. Policy implementation true participation or empty rethoric? Abstract and session at ICED 2010, Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education. Henriksson, A- S and Apelgren, K. Educational developers as change agents. Three cases. Abstract and session at ICED 2010, Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education. Eriksson, S., Ågren, P- O, Henriksson, A- S & Elmgren, M. Supporting Pedagogical Leaders. Abstract and session at ICED 2010, Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education. Henriksson, A- S. Lärandemål, examination och betygskriterier. Huvudtalare vid konferensen Pedagogiken i juridiken, 29 april 2010, Lund, Sverige. Elmgren, M. Grysell, T, Henriksson, A- S & Reinholdsson, P. A New Challenge in Teaching for Phd Supervisors. Paper i proceedings för den internationella konferensen 9th Quality in Postgraduate

5 Research Conference. Educating Researchers for the 21st Century, April 2010, Adelaide, South Australia. Henriksson, A- S och Apelgren, K., Accreditation of Teacher- Training Programs. Abstract och presentation vid ICED Conference Towards a Global Scholarship of Educational Development, June 12-15, 2008, Salt Lake City, Utah. Elmgren, M. och Henriksson, A- S, Kvalitativt lärande på begränsad tid. Paper i proceedings till samt presentation vid konferensen NU2008. Lärande i en ny tid., 7-9 maj 2008, Kalmar, Sverige. Henriksson, A- S och Elmgren, M. Aspekter på relationen mellan progression och betygskriterier. Bidrag till och presentation vid Swednets årskonferens april 2008, Borås, Sverige. Henriksson, A- S. Utveckla examinationen för att minska plagiaten! Abstract till och presentation vid Högskoleverkets kvalitetskonferens Den nya högskolan, oktober 2007, Umeå, Sverige. Henriksson, A- S., Hydén, B. & Apelgren, K., Hur långt ska jag som lärare behöva anpassa mig? Bidrag till och presentation vid Högskoleverkets kvalitetskonferens mars 2003, Malmö, Sverige. Henriksson, A- S. Studenter med funktionshinder pedagogiskt hinder eller möjlighet? Hur undervisar vi tillgängligt? Bidrag till och presentation vid utvecklingskonferensen för högre utbildning, Rådet för högre utbildning. Gävle november Övrigt Carstensen, Gunilla & Henriksson, Ann- Sofie (2007). Undervisa tillgängligt: om funktionshinder och undervisning: konkreta tips och övningar för lärare. Uppsala: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI), Uppsala universitet. (broschyr, 28 sidor).

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå. Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis & Mikael Alexandersson

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå. Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis & Mikael Alexandersson Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis & Mikael Alexandersson Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och

Läs mer

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ...

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ... ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTÖLJ... för att stimulera pedagogisk utveckling och dokumentera pedagogisk skicklighet Pedagogiska rådet En pedagogisk meritportfölj kan användas som ett verktyg för att

Läs mer

Examination - en exempelsamling

Examination - en exempelsamling 2010-01-15 Examination - en exempelsamling Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat Materialet är utarbetat inom projektet webbaserat kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet Kim Wickman, Ann Dolling, Gun Lidestav och Jonas Rönnberg Rapport 21 Referera gärna till rapporten

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Rapporter i pedagogik 19 JOHAN ÖHMAN Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Johan Öhman, 2014 Titel: Implementering

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer ULLA RIIS & JAN-ERIK ÖGREN Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter,

Läs mer

Professionsutveckling genom grupputvecklingssamtal och lönesamtal

Professionsutveckling genom grupputvecklingssamtal och lönesamtal Professionsutveckling genom grupputvecklingssamtal och lönesamtal Ignite Research Institute i samverkan med Daglig verksamhet Enköping 2013 En lite kortare rubrik som inte är så lång Bella och Olle och

Läs mer

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Styrning och organisation av universitet

Styrning och organisation av universitet PM 2014:25 Styrning och organisation av universitet En internationell utblick med åtta exempel Tillväxtanalys har på uppdrag av Utbildningsdepartementet studerat vissa styrnings- och organisationsaspekter

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 5 Februari 2011 Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid

Läs mer

Formativ bedömning en översikt

Formativ bedömning en översikt Formativ bedömning en översikt Begreppen formativ och summativ evaluering härrör från slutet av 60 talet och syftade då på de bägge syften utvärdering kunde ha. Så småningom kom begreppen att användas

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson Inledning I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan

Läs mer