Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karolinska Institutet ett medicinskt universitet"

Transkript

1 Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet

2 Handlingsplan för internationalisering för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mål och aktiviteter Vägen hit Vår strategi

3 Övergripande mål Samtliga studenter på utbildningsprogram vid KI ska, efter avslutad utbildning, ha god beredskap för arbete på en global arbetsmarknad med varierande ekonomiska och sociala förutsättningar samt för arbete i mångkulturella miljöer. KI ska vara en attraktiv studiedestination för internationella studenter

4 Fyra mål Mål 1. Globala hälsofrågor i undervisningen Mål 2. Obligatorisk undervisning på engelska Mål 3. Ökad student- och lärarmobilitet Mål 4. Rekrytering till KIs engelskspråkiga utbildningsutbud

5 Mål 1: Globala hälsofrågor ska vara integrerade i den obligatoriska undervisningen i KIs samtliga utbildningsprogram Aktiviteter 2014 Förekomsten av globala hälsofrågor i kurser på utbildningsprogramnivå Inventering genomförd och avrapporterat 2015 Aktiviteter för att stärka lärarnas kompetens och/eller utveckla befintliga eller nya kurser Beredning och beslut av US under 2014 inför Genomfört på samtliga program uppföljning: redovisning av kurser/lärandemål där global hälsa undervisas

6 Mål 2: Samtliga utbildningsprogram ska senast 2016 erbjuda minst en obligatorisk kurs på engelska, omfattande 7,5 högskolepoäng eller mer. Aktiviteter Språkkurs för lärare i att undervisa på engelska (Teaching in English at KI) tre nivåer. Juni/Aug. (3-4 dgr.) Språkstöd för lärare som ska undervisa på de engelska kurserna Beredning och beslut av US under 2014 inför Arbeta för att meritering av internationellt pedagogiskt arbete ges större tyngd Uppdrag till US representant i Rekryteringsutskottet.

7 Mål 2: (forts. aktiviteter) Stödja lärares kompetensutveckling i att undervisa i det internationella klassrummet VT 2014: Enkät till undervisande personal Projektanställning deltid tre år fr 2015 (Beslut under ht -14) Bygga kompetensbas Pedagogiskt verktyg integrera i ordinarie högskolepedagogiska kurser Uppföljning 2017: Namn på den/de kurser som ges på engelska

8 Mål 3: Student- och lärarmobiliteten ska öka Studentmobilitet Vid utbildningsprogram som omfattar 120 hp eller mer ska minst 10 % genomföra en utlandsstudieperiod; Vid utbildningsprogram som omfattar färre än 120 hp ska andelen utlandsstuderande öka med 10 %. Lärarmobilitet Antal utresande utbyteslärare ska öka med 10 % Aktiviteter Utreda studentmobilitet 2014 inför beslut om insatser 2015 Prioritera och utveckla hållbara strategiska och aktiva samarbetsavtal och allianser Uppföljning Statistisk Kvalitetssäkring genom ISB och reserapporter

9 Mål 4: Rekrytera högt meriterade internationella studenter till KIs internationella utbildningsutbud. KI ska ha minst 200 studenter från tredje land 2017 Aktiviteter Marknadsföring mot utvalda regioner Fler stipendier Mottagande och service Utökat antalet platser och nya former De globala masterprogrammen Utbildningsutbudet på engelska Uppföljning Årlig uppföljning av antalet internationella studenter/tredjelandstudenter. Kvalitetssäkring genom ISB samt djupintervjuer

10 Resurser Projektledning, kommunikation och uppföljning Utredning vt -14 mål 1+2 Deltidstjänst i tre år för lärares kompetensutveckling (beslut oktober -14) Till institutioner för översättning av kurser Kurs i engelska för lärare (TEAK) Rekryteringsinsatser Resebidrag till studenter Svenskundervisning Mottagning och socialt program 10

11 Vägen fram till färdig plan, januari juni Projektledare och arbetsgrupp (lärare, studenter och administratörer) Avstamp i KIs internationaliseringsstrategi; Internationell handlingsplan Seminarium och paneldebatt Internationalisering som en kvalitetsdrivande faktor Två workshops. Formulera mål och aktiviteter tydliggöra utmaningar och ansvar i organisationen. Målgrupp: utbildningsprogrammens internationaliseringsansvariga och programdirektorer 2013 Remiss i KIs organisation: Institutioner (prefekter, utbildningsansvariga), Programnämnder, Centrum för lärande och kunskap (CLK), Internationaliseringsansvariga, studentkårer, styrelserna, Internationella referensgruppen 14/6 Styrelsen för utbildning: Fastställande av handlingsplan.

12 Vår strategi för strategiarbetet Pågående process Projektledning Förankring i verksamheten förarbetet får ta tid! Projektplan för varje delmål Internationalisering för alla! kopplat till utbildningens inriktning Genomförbarhet och fokusering ett begränsat antal mål Tidplan inte allt samtidigt! Tydligt ansvar - ägarskap Resurser - Integrera med årliga planerings- och budgetarbetet Uppföljning 12

13 Tack för uppmärksamheten Erik G Svensson 13

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

fakulteten för konst och humaniora 2015

fakulteten för konst och humaniora 2015 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från 2015-02-02 1 (16) Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa

Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa Lundastudenter före, under och efter studierna vid Lunds universitet November 2012 Styrgruppen för Trackit projektet 1 Implementeringsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

S R E D O V IS N IN G

S R E D O V IS N IN G ÅRSREDOVISNING 2005 2 4 Reflexioner kring 2005 6 Studentkårens syn 7 Fokus på resultat 8 Utbildning i förnyelse 10 Grundutbildningen 15 Forskarutbildningen 19 Kvalitetsarbete 20 Pedagogisk utveckling 21

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer