Stjärnjourens verksamhetsår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stjärnjourens verksamhetsår 2015"

Transkript

1 Stjärnjourens verksamhetsår 2015 Stjärnjouren Sundbybergs tjejjour är en partipolitisk och religiöst obunden feministisk förening som bildades Stjärnjouren arbetar för att stötta och stärka unga tjejer. Föreningen är startad på ideellt initiativ och byggd på och beroende av ideella krafter. Stjärnjouren är medlem i riksförbundet Unizon.

2 Innehåll Inledning... 2 Tack till... 2 Förtroendevalda och medlemmar... 2 Stjärnjourens förtroendevalda... 2 Medlemsmöten... 3 Kärnverksamheten... 3 Stödjande verksamhet... 3 Kontaktjouren... 3 Statistik... 3 Utåtriktad verksamhet... 4 Workshops: Vad är okej sex?... 4 Övriga utåtriktade aktiviteter... 4 Internt arbete... 5 Utbildning och kompetensutveckling... 5 Rekrytering och grundutbildning för nya volontärer... 5 Fortbildning och kompetensutveckling... 5 Handledning... 5 Medlemsvård... 5 Nya lokaler... 5 Samverkan och representation... 6 Samarbeten och kunskapsutbyten... 6 Representation och deltagande... 6 Opinionsbildning... 7 Stjärnjouren i media... 7 Aktiviteter... 7 Övrigt... 9 Extern kommunikation... 9 Ny hemsida, illustrationer och logga... 9 Lanseringsfest Reflektioner och slutord Bilagor... 11

3 Inledning Stjärnjouren är Sundbybergs tjejjour och har funnits sedan Under denna period har föreningen stöttat, stärkt, hörts, synts och gjort skillnad för individer och i förlängningen för samhället. Stjärnjouren består av omkring 30 ideella volontärer som driver verksamheten framåt för att tillsammans närma oss föreningens mål ett jämställt samhälle fritt från våld. Stjärnjouren är en volontärdriven, partipolitiskt- och religiöst obunden förening som vilar på en feministisk och normkritisk värdegrund. Den huvudsakliga verksamhet Stjärnjouren bedriver går att dela in i utåtriktad och stödjande verksamhet. Den utåtriktade verksamheten verkar förebyggande med att bland annat stärka unga tjejers självbild och förhindra våld. Denna verksamhet kan exempelvis bedrivas genom workshops i skolor. Den stödjande verksamheten bedrivs främst genom Stjärnjourens kontaktjour som har öppet en dag i veckan och dit tjejer och transpersoner som vill prata med någon som lyssnar, kan höra av sig. Under perioder bedriver Stjärnjouren även större projekt utanför den ordinarie verksamheten. För att nå ut till målgruppen och verka mer effektivt arbetar Stjärnjouren med kommunikation och samverkan. Slutligen bedriver Stjärnjouren också internt arbete, exempelvis rekrytering och utbildning av jourens medlemmar. Denna verksamhetsberättelse sammanfattar och ger en inblick i Stjärnjourens verksamhet under verksamhetsåret Tack till Stjärnjouren vill inleda med att tacka Sundbybergs stad, Brottsoffermyndigheten, Rädda Barnen Solna-Sundbyberg, samt Socialstyrelsen för de ekonomiska bidrag som gjort vår verksamhet möjlig under Förtroendevalda och medlemmar Stjärnjourens förtroendevalda 2015 års styrelse bestod av Ulrika Ström ordförande Anna Johansson kassör Lina Bäcklund ledamot Cecilia Bergengren ledamot Dorna Dahkhoda ledamot Revisor under 2015 var Cecilia Chavez. Valberedningen bestod av Ulrika Ryblom Lindell och Matilda Säf. Under 2015 har tio styrelsemöten hållits. Styrelseprotokollen finns att tillgå på intranätet dit Stjärnjourens medlemmar har tillgång via individuella inloggningsuppgifter.

4 Medlemsmöten Under 2015 hade Stjärnjouren medlemsmöten, så kallade stormöten, varje månad med undantag för juli månad. Det som behandlades på dessa möten var allt ifrån enkla rutinfrågor till diskussioner och beslutsfrågor om olika delar i vår verksamhet. Stormötesanteckningar finns att tillgå på Stjärnjourens intranät för medlemmar. Kärnverksamheten Stjärnjourens verksamhet kan sammanfattas i två huvudgrenar stödjande verksamhet i form av kontaktjouren, samt utåtriktad verksamhet i form av projekt och förebyggande arbete. Verksamhetens fokusområden och utförande kan variera från år till år beroende på våra volontärers engagemang och intresse. Stödjande verksamhet Stjärnjourens arbete med att stötta och stärka unga tjejer och transpersoner är organisationens grundverksamhet. Den stödjande verksamheten består främst av kontaktjouren, men kan även innehålla andra former av stödarbete, exempelvis storasystersamtal eller personlig mejlkontakt. Kontaktjouren Kontaktjouren är en central och grundläggande del i Stjärnjourens verksamhet, där vi erbjuder stöd i form av chatt, telefon och mejl varje torsdag kl Kontaktjourens bemannas av 2-5 volontärer varje torsdag. Under 2015 har vi haft kontaktjoursmöten varje månad för att kunna diskutera stödkontakter och stötta varandra som joursystrar. Under höstterminen 2015 har vi även, under fyra tillfällen, erbjudit grupphandledning för Stjärnjourens volontärer med en psykolog då vi haft möjlighet att utifrån olika teman diskutera och fortbilda oss i bemötande och stödarbete, se rubriken Utbildning och kompetensutveckling. Statistik Under 2015 hade Stjärnjourens kontaktjour öppet under 45 tillfällen, och tog sammanlagt emot 412 stödkontakter. Utslaget på antal öppna kontaktjourstillfällen tog vi i genomsnitt emot 9 kontakter per kväll. De vanligaste ämnena som stödsökande kontaktade Stjärnjouren för under 2015 var psykisk ohälsa (37%), psykiskt, fysiskt och sexuellt våld (21%), samt relationer (19%). För mer information om kontaktjourens statistik under 2015, se bilaga.

5 Vanligaste ämne (procent) 19% 7% 21% 16% 37% Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld Kropp och sex Psykisk ohälsa Relationer Utåtriktad verksamhet Under 2015 har Stjärnjouren drivit ett projekt som finansierats av Sundbybergs stad. Det har möjliggjort att jouren kunnat ha en anställd samordnare från maj till december. Workshops: Vad är okej sex? Stjärnjouren har under 2015 erbjudit samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Sundbybergs stad en kostnadsfri workshop i normer, okej sex, gränssättning, samt om lagstiftning kring våldtäkt och sexuella trakasserier. Varje workshop är två timmar lång och genomförs av två volontärer. Under 2015 har Stjärnjouren besökt tre olika skolor, och sammanlagt har 136 elever tagit del av workshopen. Majoriteten (76%) av deltagarna skulle ge workshopen betyget 4 eller högre, på en skala 1-6. För mer information om workshopen och statistik från elevernas utvärderingar, se bilaga. Vilket betyg skulle du ge passet Vad är okej sex? 1=sämst, 6=bäst 16% 3% 3% 13% 27% 38% Övriga utåtriktade aktiviteter Stjärnjouren har under 2015 arrangerat ett antal utåtriktade aktiviteter för unga tjejer som del i vårt våldspreventiva arbete med unga i Sundbybergs kommun. Dessa aktiviteter har varit:

6 Pysselworkshop för tjejer (på föreningsmässan 24 okt) Utåtriktad aktivitet: Självförsvar för tjejer 12 nov (inställd pga sjukdom) Tjejhäng på Aggregat Internt arbete Utbildning och kompetensutveckling Rekrytering och grundutbildning för nya volontärer Stjärnjouren är en volontärstyrd organisation där verksamhetsflöde och intensitet helt beror på verksamhetsårets medlemmar. Under 2015 har Stjärnjouren genomfört rekrytering av 11 volontärer som fått ta del av vår grundutbildning. Grundutbildningen för de nyrekryterade medlemmarna ägde rum under tre dagar i september och innehöll bland annat föreläsningar om våld i nära relationer, normkritik, våld i hederns namn, våldtäktslagstiftningen och den juridiska processen, och självskadebeteende. Grundutbildningen planerades och genomfördes av fem aktiva volontärer, Stjärnjourens anställda, samt inbjudna gästföreläsare. Fortbildning och kompetensutveckling Vi har dessutom arrangerat flertalet fortbildningar för medlemmarna under året, däribland: Utbildning i Motmakt (metodmaterial för tjejgrupper) HBTQ-utbildning: att stötta transpersoner Samtalsmetoder: Non-violent communication i stödarbetet Fortbildning i styrelsearbete och hållbart engagemang Handledning Tack vare stöd från Unizon kunde Stjärnjouren ta in en extern handledare under hösten Under fyra tillfällen hade vi handledning med psykologen Peter Rösare, där volontärerna i kontaktjouren fick möjlighet att diskutera ämnen och situationer i stödarbetet som de tycker har varit svåra. Handledningen syftade till att förbättra bemötandet och tryggheten hos medlemmarna, och dessa tillfällen har varit väldigt uppskattade och lärorika. Medlemsvård Under året har Stjärnjouren arrangerat träffar för volontärerna där syftet varit att ses och ha roligt utanför jourarbetet samt stärka sammanhållningen i volontärgruppen. Som medlemsvård har vi under 2015 haft: En sommaravslutning med picknick och kubbspel Ett häng då vi gått och sett en feministisk dansföreställning på Parkteatern En vinteravslutning ( inspirationsdag ) då vi lyssnat till en inspirerande föreläsning och sedan ätit middag och bowlat tillsammans. Nya lokaler I augusti 2015 fick Stjärnjouren tillgång till nya lokaler i Aktivitetshuset Hundra74:an, vilket innebar att vi flyttade jourverksamheten och kontoret till ny adress. De nya lokalerna delas

7 med Rissneambassadörerna och fritidsgården Hundra74:an, och vår förhoppning är att flytten ska leda till nya samarbeten och ett närmare arbete med vår målgrupp. I samband med flytten har Stjärnjouren även köpt in två nya datorer samt en telefon till kontaktjouren för att underlätta jourens och medlemmarnas stödarbete. Samverkan och representation Samarbeten och kunskapsutbyten Stjärnjouren har ett brett samarbete med andra organisationer och föreningar, och har under året som gått samverkat med följande organisationer och verksamheter: 1000 möjligheters mottagning för unga som skadar sig med sex - studiebesök i den nyöppnade mottagningen och kunskapsutbyte hos ungdomsjouren 1000 möjligheter. Nxt me Erfarenhetsutbyte med organisationen Nxt me som arbetar med stöd till incestöverlevare, samt opinionsbildning och informationsspridning av incest. Killfrågor.se Erfarenhetsutbyte och samarbete med organisationen killfrågor.se som arbetar med stöd till unga killar i form av chattsamtal. Studiebesök/erfarenhetsutbyte med projektet Miriam (från Svenska kyrkan Skövde), som sedan efter samtal med Stjärnjouren startade tjejjouren Miriam i Arvika Studiebesök från Vänsterpartiet Vi har utöver dessa samarbeten även ingått i nätverket för tjej- och ungdomsjourer i Stockolmsområdet, och haft nätverksträffar med dessa i syfte att utbyta erfarenheter och samarbeta. Stjärnjouren har även kontinuerlig kontakt med Sundbybergs stad, och samarbetar med bland annat kultur- och fritidsförvaltningen och Rissneambassadörerna. Representation och deltagande Följande är utbildningar och arrangemang som vi inte själva arrangerat men deltagit i som åhörare eller representanter för Stjärnjouren. Unizons årsmöte 2015 (två volontärer deltog) Stormöte med andra tjejjourer i Sverige, maj 2015 (fyra volontärer deltog) Utbildning om mäns våld mot kvinnor i ett holistiskt perspektiv, arrangerad av Unizon och Män för Jämställdhet inom ramen för SAfE-projektet, juni 2015 (en volontär + anställd samordnare deltog) Invigning av Akutmottagning för våldtagna, Södersjukhuset 15 oktober 2015 Utbildning i att möta våldsutsatta HBTQ-personer arrangerad av Unizon tillsammans med Brottsofferjouren och RFSL, oktober 2015 (två volontärer deltog) Föreningsmässa i Allaktivitetshuset Sundbyberg 24 oktober 2015 Konferensen Våldsprevention om att minska mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer, arrangerad av Länstyrelsen med anledning av En vecka fri från våld, 6 november 2015 Unizons ordförandekonferens, november 2015 (Stjärnjourens ordförande och kassör deltog)

8 Opinionsbildning Stjärnjouren arbetar kontinuerligt med opinionsbildning för att påverka kommun, makthavare och allmänheten kring frågan om mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer, bland annat genom debattartiklar och aktiviteter. De frågor som Stjärnjouren väljer att lyfta bestäms av medlemmarna, och har ofta anknytning i aktuella händelser eller debatter. Under 2015 har Stjärnjouren skrivit debattartiklar och deltagit i olika mediala sammanhang för att uppnå sitt syfte om ett jämställt samhälle fritt från våld. Stjärnjourens påverkansarbete har även innefattat deltagande i utåtriktade arrangemang och demonstrationer. Stjärnjouren i media Debattartikel om psykisk ohälsa I samband med Internationella kvinnodagen 8 mars skrev Stjärnjouren tillsammans med ett flertal andra tjejjourer en debattartikel om unga tjejers psykiska ohälsa. Debattartikeln publicerades på Dagens arena. Debattartikel mot näthat Den 19 juli 2015 skrev Stjärnjouren en debattartikel i Expressen med anledning av det näthat som den unga artisten Zara Larsson fått utstå. Debattartikeln uppmanade till att agera och ta avstånd från alla typer av näthat och trakasserier mot unga tjejer, och upplyste om att en acceptans för denna typ av våld legitimerar grövre våld. Artikel om ljusmanifestation Med anledning av den ljusmanifestation som Stjärnjouren arrangerade tillsammans med Solna kvinnojour Agera och Sundbyberg kvinnojour, skrev Vi i Solna/Sundbyberg en artikel om mäns våld mot kvinnor och om manifestationen. Debattartikel om gruppvåldtäkt Efter att flera tjejer blivit överfallna och våldtagna av ett gäng killar på väg hem från en fest i Solna, skrev volontärer från Stjärnjouren en debattartikel i lokaltidningen Mitt i Sundbyberg där vi uppmanade till mer våldspreventivt arbete för att förhindra liknande händelser i framtiden, samt berättade om Stjärnjourens förebyggande arbete med unga tjejer och killar. Vi måste arbeta förebyggande, Mitt i Sundbyberg, Aktiviteter Internationella kvinnodagen På Internationella kvinnodagen 8 mars 2015 deltog volontärer från Stjärnjouren på 8- marskommiténs demonstration som hade temat organisera dig, kräv din rätt. Stjärnjouren

9 gick i demonstrationståget med vår banderoll och jourens ordförande höll tal på Medborgarplatsen om unga tjejers psykiska ohälsa. Utöver detta var Stjärnjouren medarrangörer till demonstrationen. Feministiskt forum Stjärnjouren deltog på Feministiskt forum 9 maj med ett bokbord. Stjärnjouren informerade om verksamheten samt ställde frågan vem är din feministiska förebild? till besökare. Nationaldagsfirande Nationaldagen firas varje år i Sundbyberg med aktiviteter och konserter för alla invånare i Sundbybergs kommun. Den 6 juni 2015 deltog Stjärnjouren i firandet genom att vara på plats på Golfängarna där nationaldagen firades och dela ut information och goodiebags till unga tjejer. Stockholm pride och Bergshamra pride Volontärer från Stjärnjouren deltog i Bergshamra pride s demonstrationståg med banderoll den 17 maj.

10 Stjärnjouren deltog även i Prideparaden 1 augusti 2015 tillsammans med andra tjejjourer, kvinnojourer och ungdomsjourer. Vi gick med egen banderoll med Stjärnjourens logga, och ropade budskap som Tjejjourerna räddar liv, bort med homo- och transfobi! Ljusmanifestation 25 november Den 25 november 2015 arrangerade Stjärnjouren en ljusmanifestation tillsammans med Sundbybergs kvinnojour och kvinnojouren Agera i Solna, för att hedra de kvinnor och tjejer som mist sitt liv till följd av våld i nära relationer. Under kvällen tände vi 240 ljus på torget i Solna centrum och höll tal för att minnas och lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor. Övrigt Extern kommunikation Ny hemsida, illustrationer och logga Arbetet med att förnya Stjärnjourens hemsida har pågått under hela 2015, och avslutades under höstterminen. Med hjälp av webbyrån A New Dialogue kunde vi göra om hemsidans utseende och funktioner, samt få en ny logga till Stjärnjouren. Inför detta har en grupp volontärer gått igenom hemsidans texter, uppdaterat innehåll och diskuterat hemsidans funktioner. Stjärnjouren arvoderade i samband med detta illustratören Bim Eriksson för att

11 göra nya illustrationer till Stjärnjouren, som vi kunde använda på hemsidan och i informationsmaterial. Vi har under året även uppdaterat och gjort om Stjärnjourens informationsmaterial och köpt in nya informationsfoldrar, visitkort, roll-ups, pins samt vykort. Lanseringsfest För att fira hemsidans nya utseende och det nya materialet bjöd Stjärnjouren in till lanseringsfest i de nya lokalerna Hundra74:an. Vi bjöd på mat och musik, och deltog gjorde bland annat lokala politiker, samarbetsorganisationer, samt andra tjej- och kvinnojourer. Reflektioner och slutord Så här vid årsslutet kan vi på Stjärnjouren konstatera att behovet att tjejjourer alltjämt förblir stort. Trycket på våra chatt- och stödinsatser fortsätter vara högt, och gång på gång vittnar våra stödsökande om behovet av att arbeta förebyggande för att få ett stopp på mäns och unga killars våld mot kvinnor och tjejer. Responsen på vårt arbete med unga ute i skolor har påmint oss om hur viktigt det är att arbeta våldspreventivt och ge ungdomar möjligheten att reflektera över normer, gränser och vad som är okej sex. Under 2015 har det interna arbetet i Stjärnjouren varit viktigt och inneburit stora förändringar. Vi har både flyttat till nya lokaler och förändrat vårt utseende på hemsidan, men även fokuserat mycket på utbildning och kompetensutveckling för medlemmarna. Detta ser vi som ett viktigt moment i arbetet med att nå ut till målgruppen och möta deras behov. Att söka stöd hos oss i kontaktjouren är för många unga tjejer och transpersoner ett viktigt första steg i att våga berätta för sin omgivning och/eller myndigheter. För oss så väl som för de stödsökande är det viktigt att vi får behålla denna position för att kunna fortsätta hjälpa tjejer i utsatta positioner, samt verka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi är tacksamma för de bidrag och projektstöd vi fått under året som har gjort det möjligt för oss att fortsätta vår verksamhet och nå ut till fler tjejer.

12 Bilagor Statistik för kontaktjouren 2015 Statistik för workshops 2015 Projektredovisning till Sundbybergs stad

Verksamhetsberättelse 2014 Stjärnjourens verksamhetsår 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Stjärnjourens verksamhetsår 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Stjärnjourens verksamhetsår 2014 Stjärnjouren är Sundbybergs tjejjour, är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk förening som bildades 2003. Stjärnjouren arbetar

Läs mer

Slutrapport Förebyggande arbete mot våld bland unga

Slutrapport Förebyggande arbete mot våld bland unga Slutrapport Förebyggande arbete mot våld bland unga Bakgrund Stjärnjouren har 2014 fått 300 000 kr i stöd för att arbeta förebyggande mot våld bland unga, som en del i Sundbybergs stads jämställdhetsarbete.

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar.

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar. Tjejjourer Vad är en tjejjour? En tjejjour är en feministisk förening där tjejer arbetar för att stötta andra tjejer. Det finns över 60 tjejjourer runt om i hela Sverige, i små och i stora städer. Varenda

Läs mer

att bevilja 40 000 kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016

att bevilja 40 000 kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 13 Bidragsansökan för verksamhetsbidrag för Uppsala Tjejjour SN-2016/25. Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden besluta att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Innehåll 1. Inledning.... 3 2. Roller och ansvar.... 4 3. Verksamhet.... 5 4. Samverkan..... 7 5. Finansiering... 8 6. Budget.. 9 1. Inledning Bakgrund Enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Feministiskt initiativ Linköping Verksamhetsåret 2015-02-18 2016-02-17 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av följande personer: o Ordförande: Madelene Ahlquist o Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 Trygghet - Empati - Hopp Tjejjouren Idun Sigtuna Org.nr. 814801-0815 C/o Kvinnojouren Sigtuna Bankgiro: 5906-0962 Box 3052 kontakt@idunsigtuna.tjejjouren.se 195 03 Märsta

Läs mer

Slutrapport Stjärnjouren

Slutrapport Stjärnjouren Slutrapport Stjärnjouren Bakgrund Stjärnjouren fick 2013 300 000 kr i stöd för att arbeta förebyggande mot våld bland unga som en del i Sundbybergs stads jämställdhetsarbete. Enligt överenskommelse mellan

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 Trygghet - Empati - Hopp Tjejjouren Idun Sigtuna Org.nr. 814801-0815 C/o Kvinnojouren SigtunaBankgiro: 5906-0962 Box 3052 kontakt@idunsigtuna.tjejjouren.se 195 03 Märsta www.idunsigtuna.tjejjouren.se

Läs mer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 www.unizon.se info@unizon.se @unizonjourer Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer - Baserad på 2014 års enkätundersökning Författare: Siri Morawski, siri.morawski@gmail.com

Läs mer

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Våld och förtryck i olika former Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig. Sexuellt våld

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Innehåll. 1. Fakta om året 2015.. 3. 2. Förord. 4. 3. Inledning. 5. 4. Föreningen Storasyster 2015 - i kalenderform 6. 5. Stödinsatser..

Innehåll. 1. Fakta om året 2015.. 3. 2. Förord. 4. 3. Inledning. 5. 4. Föreningen Storasyster 2015 - i kalenderform 6. 5. Stödinsatser.. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 Innehåll 1. Fakta om året 2015.. 3 2. Förord. 4 3. Inledning. 5 4. Föreningen Storasyster 2015 - i kalenderform 6 5. Stödinsatser.. 8 6. Förebyggande och opinionsbildande arbete..

Läs mer

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Beredningen Allmänna utskottet Socialnämnden

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Beredningen Allmänna utskottet Socialnämnden Allmänna utskottet 2011-09-13 79 26 Socialnämnden 2011-09-22 152 31 Dnr 2010/246-75 Slutrapport avseende beviljade utvecklingsmedel 2010 till projektet tjejjourens preventiva arbete för att främja jämställdhet

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 15/16. Verksamhetsåret löpte mellan 31 mars 2015 och 31 mars 2016.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 15/16. Verksamhetsåret löpte mellan 31 mars 2015 och 31 mars 2016. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 15/16 Verksamhetsåret löpte mellan 31 mars 2015 och 31 mars 2016. Styrelsen har bestått av ordförande Karin Carlsson, kassör Therese Karlberg och ledamöterna Ida Qvarnström, Sofia

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Vision: Syfte. Individinriktat genom att: Ett jämställt samhälle fritt från våld

Vision: Syfte. Individinriktat genom att: Ett jämställt samhälle fritt från våld Verksamhetsplanering 2015 1 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Skyddsjouren i Ängelholm Kvinnojouren är en ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Tjejzonens effektrapport enligt FRII

Tjejzonens effektrapport enligt FRII Tjejzonens effektrapport enligt FRII - 2016 Tjejzonen har 90-konto och är medlem i insamlingsorganisationernas branschförening FRII. Alla organisationer som samlar in pengar från allmänheten och andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

Vår verksamhet. Vår värdegrund

Vår verksamhet. Vår värdegrund Vår verksamhet Roks är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete med mäns våld mot kvinnor. Detta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Styrelsens förslag till. Verksamhetsplan för Stockholm Pride 2015-2017. Verksamhetsområden som presenteras i verksamhetsplanen

Styrelsens förslag till. Verksamhetsplan för Stockholm Pride 2015-2017. Verksamhetsområden som presenteras i verksamhetsplanen Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för Stockholm Pride 2015-2017 Antas på föreningen Stockholm Prides årsmöte 2015 och revideras årligen. Om verksamhetsplanen Föreningen Stockholm Prides styrelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Vill du stärka unga tjejers självbild?

Vill du stärka unga tjejers självbild? Vill du stärka unga tjejers självbild? Alla förtjänar en förebild! Med det här häftet vill Stjärnjouren inspirera er som jobbar med unga tjejer och vill stärka deras självbild. Vi bjuder här på godbitar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Hur blir vi fler joursystrar? Ett material om rekrytering och medlemsvård

Hur blir vi fler joursystrar? Ett material om rekrytering och medlemsvård Hur blir vi fler joursystrar? Ett material om rekrytering och medlemsvård Textredigering: Amanda Valstedt Illustrationer: Jill Kungsman Tryck: Eko Reklam, Älmeboda 2013 Roks info@roks.se www.roks.se 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx Verksamhetsplan 2016 Inledning Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor.

Läs mer

3. Riktade insatser. Samverkan

3. Riktade insatser. Samverkan 3. Riktade insatser mot utsatta barn. (Indikativ prevention) Samverkan 1. Insatser till alla Insatser för barn och unga som riktar sig till alla. (Universell prevention) 2. Insatser till riskgrupper Insatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Vår verksamhet. Vår värdegrund

Vår verksamhet. Vår värdegrund Vår verksamhet Roks är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete med mäns våld mot kvinnor. Detta

Läs mer

Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer

Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjourer 2011 Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tel. 08-442 99 30 Fax 08-612 73 25 info@roks.se www.roks.se Roks 2011 Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm www.roks.se

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Distrikts 21 area 05 Zonta International

Verksamhetsberättelse för Distrikts 21 area 05 Zonta International Verksamhetsberättelse för Distrikts 21 area 05 Zonta International 1 juni 2012 31 maj 2013 Area 05 består av följande klubbar. 1063 Eskilstuna Zontaklubb 1478 Flen-Malmköping Zontaklubb 1152 Höglandet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

Fair Sex 2013. Slutseminarium

Fair Sex 2013. Slutseminarium Fair Sex 2013 Slutseminarium Fair Sex 2013 Fair Sex är ett projekt som drivs av Ålands fredsinstitut och som finansieras av Ålands landskapsregering (45 000 euro). Syftet är att motverka (sexuellt) våld

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN En värld där vi lever fria från våld och förtryck

VERKSAMHETSPLAN En värld där vi lever fria från våld och förtryck VERKSAMHETSPLAN 2017 2019 En värld där vi lever fria från våld och förtryck INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKT FÖR ROKS VERKSAMHET 3 VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ 5 OM ROKS OCH JOURRÖRELSEN 6 ROKS STÄLLNINGSTAGANDEN 8

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 1 Verksamhetsberättelse 2011 är en ideell förening, som i feministisk anda ska verka mot mäns våld mot kvinnor och barn. Förutom fysisk misshandel omfattar detta även psykisk misshandel, pornografi, prostitution,

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015 Akillesjouren Volontärutbildning och informationsmaterial Alla Kvinnors Hus, Karlstad Kurs för våldsutsatta kvinnor Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren Södertälje Grundutbildning för vittnesstödjare Brottsofferjouren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

HANDBOK I SEXUALUNDERVISNING

HANDBOK I SEXUALUNDERVISNING HANDBOK I SEXUALUNDERVISNING Det är lätt att slå ner på dagens sexualundervisning när vi tittar på den statistik som vi fått fram i vår enkätundersökning. När vi började med arbetet med handboken var det

Läs mer

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten:

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten: ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 -BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu

Läs mer

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid Inbjudan till konferens Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp 28 januari 2016 INBJUDAN: KONFERENS Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp Hur

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Frisk & Fri Uppsala Plats: Studieförbundet Sensus, Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Mötesformalia Kontaktpersonen, Denise Strömquist, förklarade årsmötet öppnat. Till mötesordförande

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Innehåll Om Roks och jourrörelsen... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé... 3 Värdegrund... 4 Kvinnosolidaritet... 4 Feministisk grundsyn...

Innehåll Om Roks och jourrörelsen... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé... 3 Värdegrund... 4 Kvinnosolidaritet... 4 Feministisk grundsyn... Innehåll Om Roks och jourrörelsen... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé... 3 Värdegrund... 4 Kvinnosolidaritet... 4 Feministisk grundsyn... 4 Mäns våld mot kvinnor och barn... 4 Jourernas verksamhet och värdegrund...

Läs mer

DEMOKRATINATTA. Hur gick det?

DEMOKRATINATTA. Hur gick det? DEMOKRATINATTA Tänk dig en eftermiddag/kväll med många spännande föreläsningar, möten och workshops. Tänk dig att få ställa politikerna mot väggen och berätta om vad just DU tycker ska bli bättre i Borås.

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare.

RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare. RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare. Vilka är vi? RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Tjejjouren Idun Sigtuna

Tjejjouren Idun Sigtuna Tjejjouren Idun Sigtuna Välkommen till Tjejjouren Idun Sigtunas kvartalsbrev Vinter 2014 Då höstmörkret började falla och kylan tränga in bestämde vi oss för att göra ett ansiktslyft. Vi kom i kontakt

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för Tryggare mötesplatser för OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017 Bakgrund Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017)

KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) Samverkansmöte Umeå Datum: 10 september 2015 Namn: Maria Sundvall Taavo Agenda Samverkansgruppen Presentationsrunda Värdegrunden Status skolor Processledare Korridorshäng med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015, Rädda Barnen i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnen i Skellefteå

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Respekt och självrespekt

Respekt och självrespekt Respekt och självrespekt The Capital of Scandinavia Bakgrund Under hösten 2013 skedde flera fall av gruppvåldtäkter, där både offer och gärningsmän var under 18 år. I några fall förstod varken brottsoffren

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Styrelsesammansättning 2015: Ordförande Cornelia Olsson Vice ordförande Charlotte Ågren Kassör Therese Ludvigsson Övriga ledamöter Anders Ekdahl-Ohlsson

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer