Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

2 Innehåll 1. Inledning Roller och ansvar Verksamhet Samverkan Finansiering Budget.. 9

3 1. Inledning Bakgrund Enligt BRÅ anmäldes totalt sexualbrott under år 2014, detta är en ökning med 13 procent i jämförelse med Totalt anmäldes våldtäkter mot barn i åldern 0-17 år, i 92 procent av fallen var offren flickor. Enligt Brås nationella trygghetsundersökning är det bara 23 procent av alla sexualbrott som anmäls. Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta är endast 2 procent kvinnor. Unga män dominerar bland gärningsmännen medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren. Det är således i den yngre målgruppen ett förebyggande arbete behöver utföras, för att tydliggöra gränser såväl för eventuella gärningsmän samt eventuella offer. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2013, där begreppet från hjälplöst tillstånd ersätts av särskilt utsatt situation kan innebära att fler våldtäktsdomar leder till åtal och fällande domar vilket i förlängningen skulle kunna bidra till att fler vågar anmäla det brott de utsatts för. Föreningen Storasysters verksamhet visar att det behövs stöd och förebyggande information för att underlätta en anmälningsprocess. En stor andel som blivit utsatta för övergrepp hamnar i ett destruktivt beteende, vilket ibland kan leda till psykisk ohälsa. Vi vill förbättra dessa individers levnadsvillkor. Att arbeta förebyggande och åtgärdande mot våld mot framförallt barn och kvinnor anser vi främjar en god hälsa i befolkningen genom att fler av de utsatta, deras familjer och närstående ges möjlighet till bättre psykisk hälsa. Beskrivning av verksamheten Föreningen Storasyster grundades i april 2012 av Sanna Bergendahl. Sanna har själv blivit utsatt för sexuella övergrepp och hennes upplevelse var då att hon möttes av oförstående, icke-empatiska myndighetspersoner och blev huvudsakligen behandlad som offer i ett brottsmål. Sanna identifierade en avsaknad av en medmänsklig funktion. Idag finns ett 30-tal tjejjourer i Sverige exempelvis Tjejjouren i Stockholm och Stjärnjouren i Sundbyberg, vilka båda riktar sig till unga tjejer som på något sätt behöver stöd. Tjejjourerna är öppna för alla typ av problem för framförallt unga tjejer. De ideella föreningarna Hopp och RSCI arbetar mot sexuellt våld och vänder sig till personer över 18 år vilket betyder att barnen och de unga saknar en plats att ventilera sig på. Till skillnad från befintliga tjejjourer och genom sin unika erfarenhetsprofil är Föreningen Storasyster inriktade på att stödja offer för just våldtäkt och sexuella övergrepp. Dessutom erbjuder föreningen möjlighet till ett personligt möte. Föreningen Storasyster fyller en medmänsklig funktion genom att finnas till hands i den svåra stund då offret tvingas konfronteras med händelsen i processens alla steg, från förebyggande till anmälan av brott. Föreningen Storasyster arbetar aktivt för att motverka tabut kring sexuella övergrepp och erbjuder ett mer personligt stöd. Dessutom erbjuder det unika mentorskapet en möjlighet för människor som tidigare blivit utsatt för brott att kunna hjälpa andra. Denna verksamhetsplan syftar till att beskriva föreningens planerade verksamhet för år Verksamhetsplanen utgår från 2014 års verksamhetsberättelse och årsredovisning. Föreningens syfte, mål och vision Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot sexuellt våld, vars syfte är att tillhandahålla stöd och gemenskap för personer som blivit utsatta för eller som riskerar att utsättas för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Föreningen ska verka för att förebygga att brott begås, samt att fler begångna brott leder till anmälan. Målgruppen är tjejer, kvinnor, killar, män och transpersoner från 13 år och uppåt. De flesta personer som söker sig till oss är mellan 17 och 25 år. Genom vår primära kommunikationskanal internet är vårt stöd geografiskt oberoende och vi arbetar aktivt med att uppnå nationell spridning. Föreningen Storasyster erbjuder en gemenskap för att vår målgrupp ska vara del av våra värderingar; samhörighet, styrka, systerskap och hopp. Målsättningen är att skapa ett unikt personligt möte som gör det enklare för vår målgrupp att våga ta kontakt med oss. Föreningens målsättning är också att brottsoffer ska undgå känslor som ensamhet, skam och äckelkänslor genom att vi skall finnas snabbare tillhands närmare den uppstådda situationen. Vi arbetar utifrån hypotesen att ett utökat stöd till brottsoffer kan komma att bidra till att fler brott anmäls och att sexualbrott i förlängningen förebyggs.

4 Föreningen Storasyster ska vara en självklar och pålitlig kontaktyta för offret jämte den vård som myndigheter eller andra instanser erbjuder, vilka ofta är de första personen kommer i kontakt med när hen anmäler ett brott. Föreningen Storasyster ska i den mån det är möjligt identifiera offrens behov av stöd och fungera vägledande i den djungel av vårdalternativ som finns. Föreningen Storasyster ska säkerställa en hög kvalitet i mötet med personer utsatta för sexuellt våld. Föreningen Storasyster arbetar mot målet att Sverige ska vara ett samhälle där personer utsatta för sexuellt våld förstår vad de varit med om, får det stöd de behöver och har möjlighet att prata öppet om sina erfarenheter för att genom denna process kunna läka. Genom kraftfull och normbrytande opinionsbildning främjar Föreningen Storasyster nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Ingen ska behöva vara ensam i det trauma som ett sexuellt övergrepp innebär. 2. Roller och ansvar Styrelsen driver organisationen enligt överensstämmelse med stadgar och beslut fattade på årsmötet. Verksamhetschef ansvarar för det löpande arbetet inom organisationen. Stödsamordnare ansvarar för att samordna organisationens stödfunktioner och de volontärer som arbetar inom dessa. Föreningens ansvarsområden fördelas enligt följande organisationskarta:

5 Vid årsskiftet 2014/2015 har föreningen 91 aktiva volontärer inom följande funktioner: Chattjour Chattsyster/chattbror Mejljour Stödgrupper Gruppaktiviteter Föreläsningar Evenemang/Kampanjer Webbshopp Kommunikation/Webb Medlemsadministration Företagssamarbeten/Sponsring/Insamling 3. Verksamhet Förebyggande arbete Föreningen Storasyster erbjuder föreläsningar i skolor och för yrkesverksamma. Vid våra föreläsningar bidrar vi till kunskapsspridning om sexuellt våld och informerar specifikt om vår verksamhet och vilket stöd vi kan erbjuda. Under föreläsningarna arbetar vi även för att minska tabun och stigman förknippade med sexuellt våld, för att underlätta för utsatta personer att kunna berätta om sina upplevelser. Föreningens föreläsningsverksamhet har varit pausad under hösten 2014 och vår ambition är att under 2015 omarbeta och vidareutveckla vårt föreläsningsmaterial för att kunna erbjuda föreläsningar med högre kvalitet och bättre anpassat material för de personer som deltar. Stödverksamhet Våra huvudsakliga uppgifter under år 2015 kommer att bestå i att erbjuda stöd till personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal där personer får möjlighet att bearbeta övergreppen och dess konsekvenser tillsammans med andra med liknande erfarenheter genom följande stödfunktioner: Chattjour online Vår chattjour bemannas av våra volontärer och är öppen 5 kvällar i veckan. Alla personer från 13 år och uppåt är välkomna till chattjouren för att prata med någon av våra volontärer, helt anonymt. Syftet med chattjouren är att de stödsökande ska få stöd och bekräftelse av en medmänniska som lyssnar. Volontärerna som bemannar chatten erbjuder inget terapeutiskt stöd utan fungerar som en medmänniska, kanske med liknande erfarenheter, som törs lyssna på och ta emot den stödsökandes berättelse. Volontärerna som bemannar chattjouren kan också ge tips på instanser dit den stödsökande kan vända sig för att få hjälp. En kväll i veckan bemannas chattjouren av manliga volontärer, övriga dagar bemannas chatten av kvinnliga volontärer. Statistik över samtliga samtal i chatten samlas in av volontärerna och ligger till grund för fortsatt utveckling av Föreningen Storasysters verksamhet. Chattsyster/chattbror Föreningen Storasyster erbjuder personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag möjlighet till kontakt med en chattsyster/chattbror. Chattsystern/brodern är en utav våra utbildade volontärer. Volontären och den stödsökande har kontakt under tre månaders tid. Efter tre månader utvärderas kontakten och kan vid behov förlängas med ytterligare tre månader. När kontakten påbörjas sätter volontären och den stödsökande tillsammans upp ramar och mål för kontakten. Kontakt med chattsyster/chattbror erbjuds via Skype eller mejl cirka 2-3 gånger per månad i upp till 1 timma per tillfälle. Mejljour Ibland kan det vara lättare att skriva än att prata. Därför erbjuder Föreningen Storasyster en mejljour dit stödsökande kan höra av sig med sina frågor rörande sexuellt våld och övergrepp. Mejljouren bemannas på veckobasis av våra volontärer, vilka kan ge råd och stöd och även hänvisa stödsökande vidare till andra instanser.

6 Samtalsgrupper Föreningen Storasyster erbjuder samtalsgrupper där stödsökande kan möta andra personer med liknande erfarenheter. Syftet med dessa samtalsgrupper är att utbyta erfarenheter, förmedla förståelse samt gemenskap. Föreningen erbjuder inte terapeutiska samtal eller behandling. Stödsamtal i grupp följer en särskilt framtagen metod med 6 träffar där varje träff behandlar ett av följande ämnen: * Det här blev jag utsatt för * Skuld och skam * Sexualitet * Rädsla * Kroppen * Att gå vidare Föreningen Storasysters samtalsgrupper leds av stödsamordnare och en volontär. Målet för 2015 är att erbjuda två omgångar med samtalsgrupper, med 6-7 stödsökande per grupp. Gruppaktiviteter Föreningen Storasyster anordnar gruppaktiviteter i Stockholm för personer som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag. Syftet med dessa träffar är att ha roligt och skapa gemenskap. Deltagarna kan gå på bio, ha filmkvällar, spela badminton, baka, bowla, gå ut och äta, rida, klättra, åka gokart, gå på teater och liknande. Föreningen Storasysters gruppaktiviteter är kostnadsfria och alla över 13 år är välkomna att delta. På varje träff deltar två volontärer från Föreningen Storasyster. Närvaron på Föreningen Storasysters gruppaktiviteter har varit dalande under Under 2015 ska vi utvärdera behovet av gruppaktiviteter och hur dessa bäst kan utformas för att passa våra stödsökandes önskemål. Medföljande syster Föreningen Storasyster erbjuder stöd vid till exempel sjukhusbesök, polisanmälan eller rättegång. Våra volontärer kan följa med stödsökande till olika myndigheter. Föreningen Storasyster hjälper även till att förmedla kontakt med advokat och målsägandebiträde om den stödsökande så önskar. Föreningen Storasyster har fått bidrag från Stockholms läns landsting att utveckla arbetet med Medföljande Syster under Opinionsbildning Föreningen Storasyster är ständigt synlig i sociala medier och tar plats i samhällsdebatten kring sexuellt våld. Vårt kommunikatörsnätverk består vid årsskiftet 2014/2015 av 19 volontärer, samtliga med erfarenhet och intresse av kommunikationsarbete. Vid årsskiftet har Föreningen Storasyster 7220 följare på Facebook, 1290 följare på Twitter och 1225 följare på Instagram. Med hjälp av dessa kanaler har organisationen nått ut till sin målgrupp samt funnit stöd hos privatpersoner och sponsorer genom dessa. Vi planerar att vara fortsatt aktiva under 2015 och att i samråd med kommunikatörsnätverket ta fram en kommunikationsplan för Föreningen Storasyster. På vår hemsida finns en plats för vår målgrupp att dela med sig av sina erfarenheter av sexuellt våld. Ett öppet forum där den utsatte har möjlighet att sätta ord på sina egna upplevelser. Denna funktion - Berätta - tror vi bidrar till att tabut kring sexuella övergrepp minskar och i förlängningen att fler personer utsatta för sexuellt våld vågar prata om det som hänt. Under 2015 planerar vi att fortsätta publicera en berättelse i veckan. Vi har sedan föreningen grundades deltagit aktivt vid manifestationer, demonstrationer och för oss viktiga evenemang. Utåtriktade aktiviteter kommer således fortsatt prioriteras under 2015 då vi ser opinionsbildning som mycket väsentlig. Vi avser fortsatt delta aktivt på aktuella seminarier och konferenser samt aktiviteter anordnade av vår riksorganisation Unizon.

7 Kvalitetssäkring av verksamheten Handledning För att kvalitetssäkra vår verksamhet får våra volontärer kontinuerlig handledning av föreningens stödsamordare, vilket kommer vara fortsatt prioriterat under Volontärerna som arbetar inom våra stödfunktioner kommer också att delta i grupphandledning under ledning av stödsamordnare och legitimerad psykoterapeut. Under Föreningen Storasysters grupphandledning träffas en grupp på ca 10 personer per tillfälle där volontärerna får möjlighet att ta upp en aktuell frågeställning, till exempel hur en själv påverkas av att ha svåra samtal med utsatta. Handledningen ska framförallt vara en plats för reflekterande samtal men syftar också i viss mån till att utbilda volontärerna. Handledning av våra volontärer är viktig av flera anledningar. Dels vill vi som arbetar inom Föreningen Storasyster få en möjlighet att fånga upp volontärernas tankar och upplevelser av de stödsamtal de har. I och med att volontärerna oftast sitter helt ensamma när de chattar vill handledarna på de sätt de kan bidra till att minska känslan av ensamhet och utsatthet, genom att träffa volontärerna på handledningstillfällen där vi tillsammans pratar igenom vad som fungerar och vad som är svårt när volontärerna sitter i chatten. Vi som arbetar inom föreningen är måna om att volontärerna ska få stöttning i sitt arbete, och att de ska må bra i föreningen. Dels är handledning viktigt för Föreningen Storasysters seriositet och ur en kvalitetssynpunkt. Vi har satt krav på genomgången volontärutbildning och deltagande i handledning för att i möjligaste mån kunna säkerställa att de stödsökande som kontaktar oss får ett bra stöd och ett bra bemötande. Genom erfarenhetsutbyte i form av grupphandledning tror vi att Föreningen Storasyster blir ännu bättre. Därutöver är grupphandledningen ett fint tillfälle att bygga samhörighet inom föreningen. Att vi alla känner att vi är en del av ett större sammanhang, och att vi som jobbar på kontoret eller i styrelsen får möjlighet att lära känna volontärerna som jobbar inom våra stödfunktioner. Handbok för volontärer Föreningen Storasyster ska under 2015 ta fram en handbok för volontärer inom föreningen. Materialet baseras på den erfarenhet aktiva inom föreningen samlat på sig sedan starten 2012, utvärderingar av vår verksamhet samt synpunkter som framkommer från våra volontärer under t.ex. grupphandledning. Handboken kommer att tas fram av stödsamordnare och verksamhetschef, i samråd med föreningens styrelse. Utvärdering Utvärdering av hur befintliga volontärer upplever föreningens verksamhet och sin egen del i densamma genomförs i slutet av varje verksamhetsår. Fortsatt uppföljning och utvärdering av föreningens verksamhet kommer att prioriteras under 2015, och ligga till grund för föreningens utvecklingsarbete. Rekrytering och utbildning av volontärer Då verksamheten helt är beroende av volontärer planerar vi att fortsatt anordna en volontärrekrytering och grundläggande volontärutbildning per år. Volontärutbildningen består av fyra dagars utbildning förlagda på två helger med föreläsningar, gruppövningar, samarbetsövningar, värderingsövningar och samtal. De ämnen som berörs under Föreningen Storasysters grundutbildning för volontärer är bland annat våldtäkt, sexuella övergrepp, förövare och gärningsmän, psykisk ohälsa, samtalsmetodik, bemötande, sexualkunskap, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat sexuellt våld samt rättsprocessen kring sexualbrott. Vi bjuder in föreläsare ifrån Hopp Stockholm, RSCI, RFSU, Tjejzonen, 1000 möjligheter, Somaya kvinno- och tjejjour, RFSL, Mind, Brottsofferjouren, Föreningen Psykisk Hälsa samt Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB. 4. Samverkan Vi har ett intresse av att samverka med organisationer som verkar inom området sexuellt våld. Föreningen Storasyster har tidigare samarbetat med FATTA och Crossing Borders, bland annat kring vår samtyckesmanifestation på Medborgarplatsen i Stockholm januari 2013.

8 Inför utvecklandet av Medföljande Syster kommer vi att samverka med bland annat Brottsofferjouren, domstolsväsendet och Barnrättsbyrån för att utforma denna stödinsats på bästa sätt. För att nå ut till fler killar som utsatts för sexuellt våld hoppas vi kunna samverka med organisationer som vänder sig specifikt till killar, t.ex. FATTA MAN, Män för jämställdhet, killfrågor.se. Föreningen Storasyster har även samverkat med Nattskiftet, en organisation som verkar för rätten att känna sig trygg i natten även efter krogen eller festivalen genom en kamp mot våld o sexuella övergrepp. Volontärer från Föreningen Storasyster har deltagit vid festivaler tillsammans med Nattskiftet och vi planerar även ytterligare samverkan kring bland annat föreläsningar i skolor. 5. Finansiering Föreningen Storasyster finansieras av bidrag, gåvor och donationer, medlemsavgifter, intäkter från föreläsningsverksamhet samt försäljning i vår webbshopp. Våra huvudsakliga bidragsgivare har under 2014 varit Reach for Change, Unizon, Brottsofferfonden och MTG - Modern Times Group. För en mer ingående redogörelse av föreningens finansiering hänvisas till Föreningen Storasysters Årsredovisning 2014 som finns tillgänglig på föreningens webbplats.

9 6. Budget Föreningen Storasyster Budget Utfall (kronor) INTÄKTER Försäljning Föreläsningar Medlemsavgifter Gåvor/donationer Bidrag Storasysterfonden Summa verksamhetsintäkter Summa intäkter KOSTNADER Utgifter volontärträff Föreläsning och utbildningar Materialkostnader försäljning Bidragsansökning Gruppaktiviteter Medlemsavgifter Summa verksamhetskostnader Lokalhyra Förbrukningsinventarier Programvaror Förbrukningsmaterial Frakter och transporter Biljetter Reklam och PR Mässor, utställningar, konferenser Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Löner till tjänstemän Sociala avgifter Summa personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Årets resultat

Innehåll. 1. Fakta om året 2015.. 3. 2. Förord. 4. 3. Inledning. 5. 4. Föreningen Storasyster 2015 - i kalenderform 6. 5. Stödinsatser..

Innehåll. 1. Fakta om året 2015.. 3. 2. Förord. 4. 3. Inledning. 5. 4. Föreningen Storasyster 2015 - i kalenderform 6. 5. Stödinsatser.. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 Innehåll 1. Fakta om året 2015.. 3 2. Förord. 4 3. Inledning. 5 4. Föreningen Storasyster 2015 - i kalenderform 6 5. Stödinsatser.. 8 6. Förebyggande och opinionsbildande arbete..

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter Socialförvaltningen Strategiska enheten Tjänsteutlåtande Dnr 10.1-245/2014 OFU 2015-03-24 Sida 1 (5) 2015-03-04 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Våld och förtryck i olika former Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig. Sexuellt våld

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Läs mer om Reach for Change här: www.reachforchange.org/sweden

Läs mer om Reach for Change här: www.reachforchange.org/sweden Reach for Change ger Föreningen Storasyster nya möjligheter Verksamhetschef Sanna Bergendahl har med sin idé Föreningen Storasyster blivit, efter en lång urvalsprocess, en av fem Change Leaders för Reach

Läs mer

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar.

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar. Tjejjourer Vad är en tjejjour? En tjejjour är en feministisk förening där tjejer arbetar för att stötta andra tjejer. Det finns över 60 tjejjourer runt om i hela Sverige, i små och i stora städer. Varenda

Läs mer

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar EFFEKTRAPPORT ENLIGT FRII: S MALL November 2014 Namn: Tjejzonen Organisationsnummer: 802405-8839 Juridisk form: Ideell förening Vi vill uppnå Tjejzonens vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten

Läs mer

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr. 553 Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Eva Lindholm Abstract År 2008 anmäldes 1375 våldtäkter

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott.

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga när de går ensamma hem sent på

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 2 innehåll 1. barn till missbrukare 2. i skuggan av flaskan 3. Medlemsföretag 4. synlighet 5. kunskap 6. personlighet 7. pixxi.se 8. Verktygslådan

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 4. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 5. 5. Stödinsatser 8. 6. Volontärerna svarar 9

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 4. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 5. 5. Stödinsatser 8. 6. Volontärerna svarar 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll 1. Fakta om året 2014 3 2. Förord 4 3. Inledning 4 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 5 5. Stödinsatser 8 6. Volontärerna svarar 9 7. Utmärkelser 12 8. Föreningen

Läs mer

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 5. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 6. 5. Stödinsatser 9. 6. Volontärerna svarar 11

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 5. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 6. 5. Stödinsatser 9. 6. Volontärerna svarar 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll 1. Fakta om året 2014 3 2. Förord 4 3. Inledning 5 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 6 5. Stödinsatser 9 6. Volontärerna svarar 11 7. Utmärkelser 14 8. Föreningen

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 !!!! 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 !!!! 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Innehåll 1. Fakta om året 2013 3 2. Förord 4 3. Inledning 4 4. Föreningen Storasyster 5 i kalenderform 5. Stödinsatser 7 6. Evenemang 9 7. GraLisk prolil 10 8. Utmärkelser

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

BFC,'" I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014. Karlstad 2013-06-28. Karlstads Kommun Ekonomistaben

BFC,' I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014. Karlstad 2013-06-28. Karlstads Kommun Ekonomistaben Karlstad 2013-06-28 Karlstads Kommun Ekonomistaben ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014 Våra medlemmar har under tidigare år ställt upp med medel för att vi i BFC skall kunna vara en länsresurs och stöd för det

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

att bevilja 40 000 kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016

att bevilja 40 000 kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 13 Bidragsansökan för verksamhetsbidrag för Uppsala Tjejjour SN-2016/25. Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden besluta att

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Tjejzonens effektrapport enligt FRII

Tjejzonens effektrapport enligt FRII Tjejzonens effektrapport enligt FRII - 2016 Tjejzonen har 90-konto och är medlem i insamlingsorganisationernas branschförening FRII. Alla organisationer som samlar in pengar från allmänheten och andra

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Jag. om brott, stöd och hjälp. INFORMATION FRÅN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Jag. om brott, stöd och hjälp.  INFORMATION FRÅN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Jag vill veta om brott, stöd och hjälp INFORMATION FRÅN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN www.jagvillveta.se Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det kan

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter 1000 Möjligheter Startade som Järfälla Tjejjour 2005 2011 omvandlingen till 1000 Möjligheter klar och vi arbetar nu med alla,

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska.

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska. 2013-01-13 Västerorts kvinnojour VKJ Verksamhetsplan 2013 1. Inledning Västerorts kvinnojour erbjuder skyddat boende för utsatta kvinnor och kvinnor med barn. Vårt verksamhetsområde erbjuder förutom boende

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Närhet som gör ont - om våld mot närstående

Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont om våld mot närstående erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stöd till barn i sorg

Stöd till barn i sorg Sida 1 (7) 2015-02-25 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämndens Organisations- och föreningsutskott Stöd till barn i sorg Ansökan från föreningen Randiga huset (1bilaga)

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden 7 anställda 6 pågående projekt Säte

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer: Ju2016/06811/L5 Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Sammanfattning Centerkvinnorna

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016 Afrosvenskarna i Stockholm, ASR - Stockholm Projektet kapacitetshöjning mot hatbrott Alla Kvinnors Hus, Karlstad Alla kvinnors jour Grundutbildning för volontärer Alla kvinnors jour Alla kvinnors jour

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Utarbetad enligt Skol- och fritidsförvaltningens (SFF) riktlinjer. Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Våld i parrelationer förekommer oavsett om de är samkönade eller olikkönade. För att undvika kränkningar, felaktigheter och diskriminerande

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp.

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp. VERKSAMHETSPLAN 2016 BROTTSOFFERJOUREN I VÄXJÖ Uppdrag Brottsofferjouren i Växjö omfattar de 5 kommunerna Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge med sammanlagt cirka 140 000 invånare. Brottsofferjouren

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Systerskap för att främja unga tjejers hälsa En Storasyster som lyssnar och stöttar en Lillasyster. Så kan Tjejzonens Storasysterprojekt enkelt beskrivas med några få ord. Nu har forskare vid Örebro universitet

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Slutrapport Förebyggande arbete mot våld bland unga

Slutrapport Förebyggande arbete mot våld bland unga Slutrapport Förebyggande arbete mot våld bland unga Bakgrund Stjärnjouren har 2014 fått 300 000 kr i stöd för att arbeta förebyggande mot våld bland unga, som en del i Sundbybergs stads jämställdhetsarbete.

Läs mer