PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1"

Transkript

1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden. Jag upplever att vår värdegrund idag är både enkel och tydlig när det gäller punkterna ekologisk och social hållbarhet, men att ekonomisk hållbarhet är svårare att förstå. Denna motion avser därför förtydliga och göra vår värdegrund mer slagkraftig. Mötet föreslås att i värdegrunden ändra Ekonomisk hållbarhet innebär att samhällets framgång och välfärd mäts på annat sätt än med BNP. affärsmodellerna syftar att framställa produkter med lång livslängd. byta, hyra och reparera premieras framför ny konsumtion. det finns fungerande kretslopp där produkter och restprodukter blir nya råvaror. det ekonomiska systemet hanteras på ett ansvarsfullt sätt som främjar social och ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet innebär att människor hushåller med jordens resurser. byta, hyra och reparera premieras framför ny konsumtion. samhällets framgång och välfärd mäts på annat sätt än med BNP. det ekonomiska systemet skapar värde utan att skada människa eller miljö. restprodukter blir nya råvaror i en cirkulär ekonomi.

2 PROPOSITION #2 Motförslag - Motion #3, Förtydliga styrelsens åtagande Styrelsen anser att motion #3 uppmärksammar en brist i nuvarande stadgar, men att styrelsens åtagande bör förtydligas på annat sätt än motion #3 beskriver. Årsmötet föreslås att i kapitel 6 paragraf 1 ändra från Det åligger styrelsen: att eftersträva att all verksamhet drivs i enlighet med nätverkets syfte. att planera och driva en verksamhet som gagnar nätverket och dess medlemmar. att verka för samarbete mellan medlemsföreningar. att bokföra föreningens ekonomi. att protokollföra samtliga sammanträden. Det åligger styrelsen att: eftersträva att all verksamhet drivs i enlighet med nätverkets syfte och värdegrund. ansvara för att verksamheten sker i enlighet med stadgarna och uppdragna riktlinjer i den budget och verksamhetsplan som bestämts av årsmötet, samt utförs på ett sätt som gagnar medlemmarna och medlemsföreningarna. ansvara för att föreningens ekonomi bokförs. att protokollföra samtliga styrelsemöten. se att beslut och processer som berör hela nätverket följs upp och kommuniceras alla berörda. värna om nätverkets transparens.

3 PROPOSITION #3 Förtydligande av nätverkets syfte (Kapitel 1, 2 Syfte) Denna proposition föreslår att förtydliga första punkten i nätverkets syfte och omformulera punkt nummer två. Mötet föreslås att i nätverkets syfte ändra Nätverkets syfte är att: samla alla unga svenska föreningar och individer som strävar efter ett hållbart samhälle skapa en enad och stark gemensam röst i olika hållbarhetsfrågor motivera och inspirera fler unga att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling Nätverkets syfte är att: samla alla unga individer samt organisationer med en majoritet av unga medlemmar, i Sverige, som strävar efter ett hållbart samhälle verka för en enad och stark gemensam röst för unga i olika hållbarhetsfrågor motivera och inspirera fler unga att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling

4 PROPOSITION #4 Uppdatering av vad nätverket ska göra (kapitel 1, 4 Verksamhet) Denna proposition föreslår att omformulera tredje punkten under vad nätverkets verksamhet ska göra och att lägga en punkt för att tydliggöra nätverkets verksamhet. Under 2013 och 2014 har nätverket samlat unga, inspirerat och motiverat engagemang, men även möjliggjort för unga att synas och höras i den nationella samhällsdebatten. Detta genom att medverka på politiska evenemang och branschspecifika evenemang som behandlar hållbarhetsfrågor av olika slag, skriva och signera debattartiklar. Denna del av verksamheten har varit betydelsefull för nätverkets attraktionskraft och slagkraft i debatten och en självklar del i att verka för en enad och stark gemensam röst för unga i olika hållbarhetsfrågor (PUSH Sveriges syfte). Detta beskrivs i dagsläget inte ytterligare i stadgarna, därför föreslås detta förtydligande. Mötet föreslås att i stadgarna ändra nätverkets åtaganden Kapitel 1, 4 Verksamhet Nätverket ska: Verka för att skapa mötesplatser för medlemmarna. Främja kunskaps-, erfarenhets- och idéutbyte mellan medlemmarna. Samordna kampanjer som tar stöd i nätverkets värderingar. På andra sätt genomföra aktiviteter som stödjer nätverkets syfte. Nätverket ska: verka för att skapa mötesplatser för medlemmarna. främja kunskaps-, erfarenhets- och idéutbyte mellan medlemmarna. på andra sätt stötta och underlätta samordning av aktiviteter som stödjer nätverkets syfte och värderingar. verka för att unga, som vill pusha Sverige i linje med nätverkets värdegrund, ges utrymme i samhällsdebatten.

5 PROPOSITION #5 Partipolitiskt knutna organisationers möjlighet att vara medlemmar i nätverket (Kapitel 1, 5 Värderingar) PUSH Sverige är ett partipolitiskt obundet nätverk och bör undvika att bli stämplade med partipolitiska märken. Med politiska partier som medlemmar i nätverket riskerar vi att hamna i samma fålla som många andra miljöorganisationer och på så sätt skapa trösklar för en bredare målgrupp att engagera sig i nätverket. Som organisation och nätverk är det viktigt att PUSH är öppet för ett så brett engagemang som möjligt både strukturellt och kulturellt. Individuella medlemmar har inga hinder för att engagera sig partipolitiskt då partipolitiskt engagemang inte är skrivet i sten, men ett parti kommer alltid att vara ett parti med en definierad partifärg. Mötet föreslås att i Kapitel 1 paragraf 5.1 ändra 5.1 Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet. Inga sådana krav ställs däremot på nätverkets medlemmar. 5.1 Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet. Inga sådana krav ställs däremot på nätverkets individuella medlemmar, men utesluter möjligheten för politiska partier att vara medlemsorganisationer.

6 PROPOSITION #6 Tillägg av förtroendepost i styrelsen (Kapitel 3 6 Personval) Under 2014 har det varit hög belastning på styrelsen och ordförande. För att avlasta uppdraget som ordförande samt fördela ansvar, men även formell och informell makt så föreslås utöka styrelseposterna med Vice ordförande. Två hjärnor är bättre än en. Mötet föreslår att i kapitel ändra Av årsmötet väljs följande poster för kommande verksamhetsår: Ordförande Kassör Sekreterare Ytterligare 2-6 styrelseledamöter men ett jämt antal om det inte finns starka skäl för udda antal. Revisor och revisorsuppleant Valberedning om minst 3 personer Av årsmötet väljs följande poster för kommande verksamhetsår: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ytterligare 1-5 styrelseledamöter men ett udda antal om det inte finns starka skäl för jämnt antal. Revisor och revisorsuppleant Valberedning om minst 3 personer

7 PROPOSITION #7 Förslag på senareläggande av föreningens årsmöte (kapitel 3, 1.1 ) Denna proposition föreslår att lägga föreningens årsmöte i början av verksamhetsår istället för slutet av innevarande verksamhetsår. Anledningen detta är att verksamhetsåret inte har hunnit avslutas och den ekonomiska redovisningen fastställas innan årsmötet äger rum med den nuvarande konstruktionen. Detta utgör ett hinder för årsmötet att besluta om avgående styrelses ansvarsfrihet. Att lägga årsmötet i början av kommande verksamhetsår skulle därför underlätta för årsmötet att ta ett informerat beslut i denna fråga. Mötet föreslås ändra Nätverket ska ha årsmöte mellan 1 oktober och 31 december varje år. Till Nätverket ska ha årsmöte mellan 1 januari och 28 februari varje år.

8 PROPOSITION #8 Språkliga justeringar i stadgarna I nuvarande stadgar förekommer en del språkliga felaktigheter som enkelt skulle kunna städas bort genom en noggrannare genomläsning. En sådan korrigering skulle dels underlätta läsandet av stadgarna, samt stärka uppfattningen om PUSH Sverige som en professionell organisation. Mötet föreslås att ge avgående styrelse i uppdrag att korrigera språkliga felaktigheter och stavfel i nuvarande stadgar, utan att innebörden i stadgeformuleringarna ändras. Samt ge nästkommande styrelse i uppdrag att granska och godkänna eller avslå dessa justeringar delvis eller sin helhet.

9 PROPOSITION #9 Justering av benämningen medlemsföreningar medlemsorganisationer I stadgarna används ordet förening i beskrivningen av de organisationer som är medlemmar i PUSH Sverige. Ordet förening inkluderar endast ideella och ekonomiska föreningar, medan ordet organisation är ett större samlingsord som inkluderar förening, stiftelse, företag, nätverk, m.m. Genom att byta ut användandet av ordet förening, där det i stadgarna syftar på medlemsorganisationer, ordet organisation blir stadgarna mer inkluderande. Mötet föreslås att i stadgarna ändra förening organisation

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-XX-XX Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4 Övergripande mål... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer