Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån"

Transkript

1 Publicitetsanalys Finland som turistland Finska Turistbyrån 2004 Observer Sverige AB Erika Wiklund

2 Sammanfattning * Antal artiklar/inslag Räckvidd (miljoner) Annonsvärde press, Euro Andel byråmaterial 6% 18% 15% 20% Eget initiativ 23% 25% 42% 50% * 2004 baseras analysen endast på publicitet i press, tidigare år har även radio- och tvmaterial ingått.

3 Sammanfattning/reflektioner Fler artiklar i mindre tidningar. Jämfört med tidigare år publiceras nu ett hundratal fler artiklar om Finland som turistland. Räckviddsmässigt är genomslaget inte lika starkt som tidigare. En förklaring är att inslag i radio och tv, som har ett starkt genomslag, inte ingår i årets utvärdering. Därtill tillkommer ett ökat antal införanden i landsortstidningar där räckvidden är relativt begränsad. Mediebilden beroende av egna aktiviteter. Hälften av publiciteten under året genereras av något av turistbyråns nyhetsbrev eller direkta journalistkontakter. Detta är en mycket hög andel och visar på betydelsen av det egna pressarbetet och månadsbreven. Nyhetsbyråerna avgörande. En femtedel av publiciteten räckviddsmässigt förmedlas av någon nyhetsbyrå, sett till antal artiklar är genomslaget för nyhetsbyråerna det dubbla. Genomslaget via nyhetsbyråerna är viktigt för att nå ut till de breda målgrupperna som läser landsortstidningarna. Transporter i fokus. Under året riktar medierna stor uppmärksamhet mot transporter till och från landet. Rapporteringen kring detta är betydligt mer omfattande än vad den varit tidigare och ökningen är anmärkningsvärd i halvårets publicitet. Hela landet uppmärksammas. Helsingfors är alltjämt den region som står för största delen av landets publicitet. Fördelningen mellan de olika regionerna är dock jämnare än vad den varit tidigare. Framför allt märks östra och norra delarna av landet.

4 Innehåll 1. Sammanfattning/reflektioner 2. Total publicitet 4. Ämnen 5. Regioner i publiciteten 6. Aspekter på medier 7. Nyhetsbrev och egna aktiviteter 8. Appendix -Begrepp och definitioner

5 Total publicitet 1

6 Total publicitet 2 Räckvidd i miljoner 40 Finland som turistland Total publicitet Jan-03 mars Maj Feb April Juni Juli Sep Nov Jan-04 mars Maj Juli Sep Nov Aug Okt Dec Feb April Juni Aug Okt Dec FTB-initierat Övrigt material

7 Total publicitet 3 Finland som turistland Total publicitet Räckvidd i miljoner 100 Medievinkling 1,0 75 0,5 50 0,0 25-0,5 0 januari-april maj-augusti september-december -1, Vinkling2001 Vinkling 2002 Vinkiling 2003 Vinkling 2004

8 Total publicitet 4 Fortsatt starkt och jämnt genomslag. Publiciteten är jämn över året med en kontinuerlig rapportering under årets samtliga månader. Sett över en längre tidsperiod har mediernas rapportering om Finland som turistland ökat markant under de senaste två årens inledande tertial. Stor andel egeninitierat material. Sett till antal publicerade artiklar baseras ungefär hälften på något av turistbyråns nyhetsbrev eller pressmeddelanden. Detta är en mycket hög andel och visar på vikten av det egna pressarbetet. Detta betyder också att det finns relativt få andra ingångar till publicitet om Finland och att det egna arbetet därför till stor del är avgörande för den bild av Finland som förmedlas. Den totala rapporteringen om Finland under 2004 uppgår till 218 miljoner möjliga exponeringstillfällen. Detta motsvarar cirka 32 tillfällen per vuxen svensk att under året ta del av information om Finland i de svenska medierna. Överlag positiva omdömen. Det är huvudsakligen en mycket positiv bild av Finland som förmedlas i medierna. Strängt taget all publicitet som lyfter fram turistattraktioner och tipsar om sevärdheter är positiv för landet och turismen även om artiklarna inte lyfter upp positiva värdeord i rubrikerna, exempelvis i samband med rapportering om utställningar. Detta är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar publiciteten.

9 Ämnen 5

10 Ämnesområden 6 1,0 Genomsnittlig medievinkling Finland som turistland Ämnen ,5 0,0 Natur Övrigt Spahotell Hotell/boende Mat/dryck Turism generellt Barnfamilj Arkitektur/design Konferens/mässa/marknad Sevärdheter Flyg/färja/trafik Aktiviteter Kultur -0,5-1, Räckvidd i miljoner

11 Ämnesområden 7 Mycket om flyg/färja/trafik. Under året är uppmärksamheten för transporter till och från Finland stor. De egna pressmeddelandena om bland annat kryssningsrekord till Åland och många plan till tomten är viktiga för genomslaget. Men även generella och politiska diskussioner om bland annat taxfree-kryssningar med kopplingar till den sänkta finska spritskatten, diskussioner om en ny färjelinje mellan Gävle och Finland samt Viking Lines beslut att införa rökförbud ligger bakom genomslaget. Kulturrapporteringen ramlar tillbaka till en andraplats vad gäller genomslaget under året. Rekord för finska festivaler samt rapportering generellt om museer och utställningar får bred spridning. Publiciteten om utställningarna är relativt saklig, vilket innebär en balanserad mediebild. Det får dock inte glömmas bort att det faktum att man rapporterar om utställningarna är positivt i sig, då det med stor sannolikhet lockar besökare. Paddling och längdskidtunnel får utrymme. Jämfört med tidigare utgörs nu en större del av publiciteten av aktiviteter. Framför allt är det TT-Spektras artikel om Åland som paddlarens paradis som ligger bakom genomslaget. Det nya badhuset på Åland uppmärksammas liksom den nya tunneln för längdskidåkning och cykel- fiske- och skidturism. Sevärdheter ger bred bild. Jämfört med den rapportering som fokuserar på kultur så återfinns publiciteten om sevärdheter i flera olika medietyper och når därmed också bredare målgrupper. Även för denna rapportering är de egna pressreleaserna viktiga för genomslaget. Bland annat pressmeddelandet om att Borgbacken är den främsta sevärdheten i Helsingfors samt det om finska fyrar får genomslag.

12 Ämnesområden 8 Mycket positivt om generell turism. Att Finland är svenskarnas semesterfavorit och att finländare litar på svenskar är nyheter av generell karaktär som lyfts fram. Liksom vid tidigare analyser är det även nu tydligt att turistbyråns egna undersökningar och statistik är av stor betydelse för genomslaget kring generella turistfrågor. Tomten dominerar stort i rapporteringen till barnfamiljer. Dessutom bidrar Djungeltemat i Muminvärlden till genomslaget liksom Borgbacken. Medierna ger en övervägande positiv bild av Finland som barnvänligt men rapporteringen får inte lika stort utrymme som tidigare år. Lifestylehotell och köldterapi uppmärksammas. Det nya lifestylehotellet i Helsingfors får utrymme i medierna. Likaså uppmärksammas att det går allt bättre för finska hotell och att hotell Kämp är Nordens bästa hotell. Även köldterapin vid Heikko Herrgård och de populära spabehandlingarna i Nådendal får publicitet. Arkitektur/design allt större del av mediebilden. Kända finska designers och varumärken såsom Alvar Aalto och Marimekko får en allt större betydelse för publiciteten. Intresset är stort såväl i dagspress som fackpress. Även design som inte har finskt ursprung får genomslag. Bland annat turistbyråns pressutskick om Versaceutställningen. Mässrekord, strömmingsmarknad, och 775-årsjubileum får utrymme. Mässor och marknader fortsätter ge utslag på landets mediebild. Att Åbo firar sitt 775 årsjubileum med en marknad är en nyhet som sprids via TT-Spektra till landsortspressen. Matka, strömmingsmarknad i Helsingfors och finskt mässrekord 2003 är andra infallsvinklar som tas upp.

13 Regioner 10

14 Finska regioner Finland som turistland Regioner 2004 Helsingfors, södra Finland Finland generellt Åland, Åbo, Västkusten Nordfinland Östra Finland Räckvidd i miljoner

15 Finska regioner 14 Helsingfors dominerar medierna. Kultur och sevärdheter står i fokus när medierna rapporterar om den finska huvudstaden. Shoppingtips, restauranger och barer lyfts fram liksom utställningar och löpande rapportering om staden, bland annat i form av Dagens Industris På allas läppar. Alltjämt har rapporteringen ett tydligt fokus på städerna men de senaste åren har även de norra och östra delarna av landet fått mer utrymme i medierna. Framförallt är det den östra delen av landet som får mer uppmärksamhet. Generellt om landet mest transporter. Den generella rapporteringen om landet utgörs till stor del av kommunikationer och resestatistik till och från landet. Finland svenskarnas semesterfavorit och diskussioner om ökad svensk turism som en följd av den sänkta spritskatten i Finland hör till de aspekter som får utrymme. Den generella rapporteringen är något mer omfattande än tidigare. Positivt om aktiviteter på Åland. Åland är den finska region som framställs mest positivt i medierna. Transporter och ökat resande till och från ön riktar fokus mot flyg/färja/trafik men även aktiviteter såsom paddling, fiske och cykling lyfts fram. Norra Sverige rapporterar om norra Finland. Det är tydligt att det är tidningarna i Norrbotten som ger störst utrymme för publicitet om norra Finland (Norrbottens-Kuriren 10 införanden, Piteå-Tidningen 9 införanden). Bland annat skriver Norrbottens-Kuriren Besöksnäringen bättre än någonsin i norra Finland. Flyg till tomten, bo som en eskimå för en natt samt snöshow i Kemi och Rovaniemi utgör basen för rapporteringen om den norra delen av landet.

16 Finska regioner 14 Kultur och natur i östra Finland. Liksom tidigare är operafestivalen i Savolinna och naturresor viktiga för den bild av östra Finland som sprids i medierna. Under året ger också den nya tunneln för längdskidåkning i Kuopio genomslag i mediebilden. Spahotellen i södra Finland med fokus på köldterapi vid Haikko Herrgård får uppmärksamhet under året. Liksom en stor del av den övriga rapporteringen är det turistbyråns nyhetsbrev som ligger bakom genomslaget. Åbo 775 år. Stadens 775-årsjubileum och aktiviteterna i samband med detta utgör en stor del av stadens publicitet under året. Nyheten om jubileumsmarknaden får genomslag via TT-Spektra. Muminvärlden i Nådendal och spahotellet är andra regionala sevärdheter som intresserar medierna. Rapportering om färjeförbindelsen mellan Umeå-Vasa ligger bakom genomslaget för den finska Västkusten. Här finns även publicitet om den turistrutt över slagfält som går från den finska västkusten till Västerbotten.

17 Aspekter på medier 15

18 Medietyper och enskilda medier 17 Finland som turistland Medietyper % <1% 7% 23% <1% 12% 3% 10% 6% 9% 5% 7% 43% 16% 53% Räckvidd Antal Affärspress Fackpress Förortspress Kvällspress Landsortspress Nyhetsbyrå Populärpress Storstadspress

19 3% 2%<1% <1% Medietyper och enskilda medier Finland som turistland Artikeltyper % 34% 56% 60% 2% 2% <1% 2% Räckvidd Antal Artikel Debatt Feature Förstasida Insändare Krönika Ledare Notis

20 Medietyper och enskilda medier Aftonbladet Dagens Nyheter Expressen Dagens Industri Svenska Dagbladet Sydsvenska Dagbladet Göteborgs-Posten Nya Wermlands-Tidningen GT Kvällsposten Skånska Dagbladet Upsala Nya Tidning Jönköpings-Posten Metro Stockholm Vestmanlands Läns Tidning Finland som turistland Enskilda medier Räckvidd i miljoner

21 Medietyper och enskilda medier Finland som turistland Nyhetsbyråmaterial <1% <1% <1% 4% 14% 80% Ingen nyhetsbyrå TT-Spektra TT TT-FNB PM TT-AFP

22 Medietyper och enskilda medier 20 Storstadspress lyfter fram kultur. Rapporteringen i de olika medietyperna skiljer sig något åt. Liksom förra året är även i år fokus i storstadstidningarna i hög utsträckning riktat mot kulturella frågor. Medietypen står för en tiondel av antalet artiklar, vilket motsvarar nära en fjärdedel av genomslaget. Flyg/färja/trafik dominerar kvällspressens rapportering. Aftonbladet är den enskilda tidning som når flest möjliga läsare och också den som publicerar flest antal artiklar, följt av Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Kvällstidningarna ger stort utrymme för flyg- och färjetrafik. Till skillnad från publiciteten i stort riktas inte kvällstidningarnas fokus mot Helsingfors utan det är istället Finland generellt som uppmärksammas. Brett om sevärdheter i populärpressen. Generell rapportering om sevärdheter får stort utrymme i populärpressen. Liksom i publiciteten överlag får Helsingfors stort utrymme också i denna medietyp, som når breda målgrupper. Huvudsakligen korta notiser. Det är främst i form av notiser som Finland uppmärksammas i de svenska medierna. Andelen notiser är något högre än Framförallt är det materialet som sprids via någon av nyhetsbyråerna som tidningarna publicerar i notisform. Sett till antal införanden domineras notiserna av kulturella nyheter, främst i storstadstidningar.

23 Medietyper och enskilda medier 20 Längre artiklar om flyg/färja/trafik. När tidningarna ger större utrymme för rapporteringen är det fokus på trafiken till och från landet. Detta får tydligast genomslag i landsortstidningarna. Även längre featurereportage handlar ofta om sevärdheter. Större beroende av nyhetsbyråerna. En femtedel av rapporteringen grundar sig i nyhetsbyråmaterial. Detta är något mer än de senaste åren då nyhetsbyråmaterialet utgjort cirka 15 procent. Sett till antal artiklar ligger nyhetsbyråerna bakom nära 40 procent av införandena. TT-Spektra viktig förmedlare. Nästan 70 procent av rapporteringen som förmedlas av någon nyhetsbyrå baseras på något av turistbyråns pressmeddelanden och utskick. Detta är en mycket hög andel och understryker nyhetsbyråernas roll för den mediala bilden av Finland. Nyhetsbyråerna uppmärksammar totalt Finland vid 51 tillfällen under året fördelat på; TT-Spektra 38 tillfällen, TT 10 tillfällen och PM 3 tillfällen.

24 Egna aktiviteter 21

25 Egna aktiviteter 22 Finland som turistland Främsta pressmeddelanden En frisk iskall upplevelse Åland slår rekord i kryssningsfartyg Borgbacken populärast i Hfors Bo på hotell - en livsstil Mariebad inleder ny badepok Finländarna litar på svenskar Ljust för finska fyrar Rekordmånga vill besöka tomten Åk längdskidor inomhus Bo i glasigloo under norrskenet Medvind för hotell i Hfors David Bowie till Provinsrock Inte bara hårklyverier Fågelsång i trafikljusen Den kände och okände Aalto Versace kommer till Finland Antal införanden

26 Egna aktiviteter 23 Finland som turistland FTB-initiativ % 50% FTB-initiativ Övrig publicitet

27 Egna aktiviteter 24 Hälften av publiciteten om Finland som turistland ligger den finska turistbyrån bakom, via nyhetsbrev eller direkta journalistkontakter. Detta är en mycket hög andel och belyser vikten av turistbyråns pressarbete. De månatliga nyhetsbreven är en viktig del av den externa kommunikationen. Samtidigt är det tydligt att det saknas andra tydliga aktörer som driver turistbyråns frågor och som kan fungera som landets ambassadörer. Av de enskilda pressmeddelandena är det En frisk iskall upplevelse som får flest antal införanden, följt av Kryssningsrekord till Åland. För båda dessa gäller att TT-Spektra är oerhört viktig för spridningen och merparten av rapporteringen återfinns i landsortstidningar. Turistbyråns aktiviteter genererar publicitet till ett värde av cirka Euro.

28 Appendix 25

29 Appendix - Begrepp och definitioner 26 Räckvidd Vid mätning av publicitetens omfång har statistik över antalet möjliga läsare per tidning använts. Statistiken hämtas från Research Internationals (f d SIFO) Orvestoundersökning över läsvanor. Tittarsiffror baseras på MMS mätningar och lyssnarsiffror kommer från Ruab. Medievinkling Medievinkling visar i hur hög grad Finland som turistland sammankopplas med ord, formuleringar eller beskrivningar av sakförhållanden som ger ett fördelaktigt/ofördelaktigt intryck. Särskild vikt läggs vid om artikeln på ett entydigt sätt är fördelaktigt/ofördelaktigt för Finland som turistland. Extra hänsyn tas till rubrik, ingress, bild och bildtext. Artiklarna adderas sedan utifrån bedömningen av medievinklingen och viktas mot det totala antalet läsare i samband med en specifik mediebild (till exempel ämne och aktör). De klart positiva artiklarna värderas till +1, svagt positiva till 0,5, neutrala till 0, svagt negativa till -0,5 och de klart negativa till -1. Den genomsnittliga medievinklingen visar sedan medelvärdet för den viktade medievinklingen.

30 Uppdrag 27 Syfte och avgränsningar Observer Sverige AB har på uppdrag av Finska Turistbyrån gjort en analys av publiciteten om Finland som turistland i svenska medier under Analysen bygger på det material som tillhandahållits av turistbyrån. Syftet med analysen är att skapa förståelse för mediernas rapportering om Finland som turistland. Den fungerar som ett beslutsunderlag för framtida kommunikationsstrategier och som ett konkret verktyg för det dagliga mediearbetet. Att arbeta med jämförande analyser ger möjlighet att identifiera eventuella trender i mediernas bevakning och att aktivt påverka publiciteten.

31 Uppdrag Frågeställningar 28 Hur uppmärksammar medierna Finland som turistland? Är det på ett positivt, negativt eller neutralt sätt? Hur många mottagare nås av information om Finland som turistland via medierna? I samband med vilka teman/ämnen förekommer Finland som turistland? Handlar det om kulturresor, temaresor, familjeaktiviteter, sevärdheter, natur, bad, trafik, möten/konferenser eller något annat. Vilka finska regioner förekommer i publiciteten? I vilka medier förekommer publiciteten om Finland som turistland? Finns det några skillnader mellan de olika medietyperna såsom storstadspress, kvällspress, fackpress, radio och tv? Vilket medialt genomslag får Finska Turistbyråns egna pressaktiviteter/pressmeddela nden? Analysen bygger på att Finska Turistbyrån lämnar information om vilken publicitet som genereras av eget mediearbete. Hur mycket motsvarar publiciteten i press i annonsvärde? Hur ser publiciteten ut i olika typer av artiklar? Hur stor roll spelar nyhetsbyråer för publiciteten?

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Publicitetsanalys Nacka Kommun

Publicitetsanalys Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2005 Ulrika Isaksson 08-507 412 21 Projektledare: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se 08-507 412 15 Innehåll 1. Sammanfattning 5. Image 2. Total publicitet/medievinkling

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2003 Observer Sverige AB Ulrika Isaksson/Maria Lundahl 08-507 412 21/08-507 412 18 maria.lundahl@observer.se ulrika.isaksson@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER 2 2 2svensk dagspress 2013 Här hittar du alla grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden med beskrivningar av mediehusens funktion, både avseende

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31

Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31 Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31 Inledning Retriever har på uppdrag av Lunds kommun sammanställt exponeringen av fem festivaler i medierna. Festivalerna som har varit föremål för analys är

Läs mer

Media Monitor Report April 2009

Media Monitor Report April 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-05-07 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, caroli Media Monitor Report April 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Media Monitor Report November 2006

Media Monitor Report November 2006 Utskriftsdatum: 006-- Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, krist Media Monitor Report November 006 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal artiklar och tidningar

Läs mer

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter?

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter? 214 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING Vem producerar morgondagens nyheter? Cisions stora journalist- och kommunikatörsundersökning 214 Vem producerar morgondagens nyheter? Cision genomför

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

YRKES-SM 2014 EN SAMMANFATTNING.

YRKES-SM 2014 EN SAMMANFATTNING. YRKES-SM 2014 EN SAMMANFATTNING. TACK TILL ALLA SOM GJORDE YRKES-SM TILL EN SUCCÉ. Yrkes-SM 2014 i Umeå var som ett Yrkes-SM ska vara folkligt, festligt, fullsatt. Över 150 skickliga ungdomar var på plats

Läs mer

Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28

Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28 Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28 Syfte och avgränsningar Syfte Syftet med den här analysen är att se hur ofta namn anges på lokalbefolkningen utifrån de bilder

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin.

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin. Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt mot den finländska marknaden någonsin. Redan idag är finländarna en av Stockholms största besökargrupper Lönsamma besökare Finska besökare spenderar

Läs mer

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli Medieanalys UEFA Dam-EM 2013 Linköping Analysperiod: 1 januari 31 juli Bakgrund Svenska Fotbollförbundet och värdorterna har beställt en analys av det mediala genomslaget kopplat till EM i fotboll

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2015

ORVESTO Näringsliv 2015 114 78 Stockholm, Sweden Visiting address Vasagatan 11 t +46 (0)8 507 420 00 f +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Stockholm 2015-09-16 ORVESTO Näringsliv 2015 Undersökningen som kartlägger det arbetande

Läs mer

SVENSK DAGSPRESS 2009 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSK DAGSPRESS 2009 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER 2 2 2 Här hittar du alla grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt perspektiv. Här finns beskrivningar av dagstidningarnas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Syfte och avgränsningar Syfte och förutsättning: Den svenska skolan är ständigt aktuell, så väl medialt som i

Läs mer

Svensk dagspress 2006

Svensk dagspress 2006 Svensk dagspress 2006 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER Fakta om marknad och medier I den här skriften hittar du grundläggande fakta om dagstidningsföretagens marknad hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt

Läs mer

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Snöovädret i medierna vintern 2009 2010 Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Innehåll 1. Förord 3 2. SnökaosetiSverigevintern2009 2010 5 3. Material,metodochrapportensuppläggning 6 4. Rapporteringensomfattning

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2013

ORVESTO Näringsliv 2013 114 78 Stockholm, Sweden Visiting address Vasagatan 11 t +46 (0)8 507 420 00 f +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Stockholm 2013-05-29 ORVESTO Näringsliv 2013 Undersökningen som kartlägger det arbetande

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2014

ORVESTO Näringsliv 2014 114 78 Stockholm, Sweden Visiting address Vasagatan 11 t +46 (0)8 507 420 00 f +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Stockholm 2014 06 02 ORVESTO Näringsliv 2014 Undersökningen som kartlägger det arbetande

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes.

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes. TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2012

ORVESTO Näringsliv 2012 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Stockholm 2012-05-24 ORVESTO Näringsliv 2012 Undersökningen som kartlägger det arbetande

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Redovisning av projektet HALLÅ EUROPA

Redovisning av projektet HALLÅ EUROPA Redovisning av projektet HALLÅ EUROPA Göteborg, juni 2003 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2011

ORVESTO Näringsliv 2011 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Stockholm 2011-05-26 ORVESTO Näringsliv 2011 Årets upplaga av ORVESTO Näringsliv, den

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

A PERFECT GUIDE. A PERFECT GUIDE SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! *

A PERFECT GUIDE. A PERFECT GUIDE SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! * SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! * Vi har 211 000 av Stockholms mest intressanta läsare. * RAM mätning, oktober 2010 Varför ska du välja a perfect guide? A Perfect

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting Planera din kommunikation Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting 1 2 Vi drunknar i information Mängd av information Utbud Konsumerad/ individ Effekt/ individ 1950 1975 2000 Källa:

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

FILMSTADEN YSTAD MEDIEANALYS. Ansvarig analytiker: Josefin Skoog Karin Irwe

FILMSTADEN YSTAD MEDIEANALYS. Ansvarig analytiker: Josefin Skoog Karin Irwe FILMSTADEN YSTAD MEDIEANALYS 2012 Ansvarig analytiker: Josefin Skoog Karin Irwe INLEDNING Analysens omfattning Analysen syftar till att ge en övergripande bild av hur Ystad kommun omskrivs i samband med

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2010

ORVESTO Näringsliv 2010 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Stockholm 2010-05-27 ORVESTO Näringsliv 2010 Årets upplaga av ORVESTO Näringsliv, den

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 50 ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER Josefine Sternvik 2003 Allmänheten och reklamen

Läs mer

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa.

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa. Fluctuat nec mergitur Fluctuat nec mergitur RESEMAGASINET ANNONSPRISLISTA 2015 RESANDET MED EXPRESSBUSS ÖKAR Resandet inom Sverige fortsätter att öka. Man reser för att shoppa, besöka restauranger och

Läs mer

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2001:3 2009:2

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2001:3 2009:2 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 21:3 29:2 1 Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm/Innerstadspress Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten, söndag Land

Läs mer

Slutrapport Norgeskampanjen Sverige 2013 Elinor Eriksson Innovasjon Norge

Slutrapport Norgeskampanjen Sverige 2013 Elinor Eriksson Innovasjon Norge Slutrapport Norgeskampanjen Sverige 2013 Elinor Eriksson Innovasjon Norge 1 Parters och fördelning av budget - Norgeskampanjen totalt Totalbudget för kampanjen: 6,6 MNOK Partners: Fjord Norge Nord Norsk

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010 Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår 3 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aftonbladet söndag Aftonbladet vardag Aktiespararen Allas Allers Allers Trädgård Allt i Hemmet

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet

Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet Mediearkivet Svenska AB l Grev Turegatan 27, 4tr l 114 38 Stockholm l Org.nr.556570-6404 Tel +46 (0)8 505 147 00 l Fax +46

Läs mer

Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 2009

Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 2009 TNS SIFO 4 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan tel +46 ()8 7 4 fax +46 ()8 7 4 www.tns-sifo.se Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 9 8343

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

STCC. 1 juni 8 juli 2011 MEDIEANALYS. Rapporten är utförd av Anna Lioufas Anna.Lioufas@mediapilot.se

STCC. 1 juni 8 juli 2011 MEDIEANALYS. Rapporten är utförd av Anna Lioufas Anna.Lioufas@mediapilot.se STCC 1 juni 8 juli 2011 Rapporten är utförd av Anna Lioufas Anna.Lioufas@mediapilot.se SEK INLEDNING Denna medieanalys har genomförts med hjälp av verktyget MediaPilot 3.0. Analysmaterialet består av totalt

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Filen med enkätsvaren är en textfil med fyra huvudfält separerade med semikolon. Den förnyas i sin helhet veckovis, dvs ny version ersätter

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer