Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån"

Transkript

1 Publicitetsanalys Finland som turistland Finska Turistbyrån 2004 Observer Sverige AB Erika Wiklund

2 Sammanfattning * Antal artiklar/inslag Räckvidd (miljoner) Annonsvärde press, Euro Andel byråmaterial 6% 18% 15% 20% Eget initiativ 23% 25% 42% 50% * 2004 baseras analysen endast på publicitet i press, tidigare år har även radio- och tvmaterial ingått.

3 Sammanfattning/reflektioner Fler artiklar i mindre tidningar. Jämfört med tidigare år publiceras nu ett hundratal fler artiklar om Finland som turistland. Räckviddsmässigt är genomslaget inte lika starkt som tidigare. En förklaring är att inslag i radio och tv, som har ett starkt genomslag, inte ingår i årets utvärdering. Därtill tillkommer ett ökat antal införanden i landsortstidningar där räckvidden är relativt begränsad. Mediebilden beroende av egna aktiviteter. Hälften av publiciteten under året genereras av något av turistbyråns nyhetsbrev eller direkta journalistkontakter. Detta är en mycket hög andel och visar på betydelsen av det egna pressarbetet och månadsbreven. Nyhetsbyråerna avgörande. En femtedel av publiciteten räckviddsmässigt förmedlas av någon nyhetsbyrå, sett till antal artiklar är genomslaget för nyhetsbyråerna det dubbla. Genomslaget via nyhetsbyråerna är viktigt för att nå ut till de breda målgrupperna som läser landsortstidningarna. Transporter i fokus. Under året riktar medierna stor uppmärksamhet mot transporter till och från landet. Rapporteringen kring detta är betydligt mer omfattande än vad den varit tidigare och ökningen är anmärkningsvärd i halvårets publicitet. Hela landet uppmärksammas. Helsingfors är alltjämt den region som står för största delen av landets publicitet. Fördelningen mellan de olika regionerna är dock jämnare än vad den varit tidigare. Framför allt märks östra och norra delarna av landet.

4 Innehåll 1. Sammanfattning/reflektioner 2. Total publicitet 4. Ämnen 5. Regioner i publiciteten 6. Aspekter på medier 7. Nyhetsbrev och egna aktiviteter 8. Appendix -Begrepp och definitioner

5 Total publicitet 1

6 Total publicitet 2 Räckvidd i miljoner 40 Finland som turistland Total publicitet Jan-03 mars Maj Feb April Juni Juli Sep Nov Jan-04 mars Maj Juli Sep Nov Aug Okt Dec Feb April Juni Aug Okt Dec FTB-initierat Övrigt material

7 Total publicitet 3 Finland som turistland Total publicitet Räckvidd i miljoner 100 Medievinkling 1,0 75 0,5 50 0,0 25-0,5 0 januari-april maj-augusti september-december -1, Vinkling2001 Vinkling 2002 Vinkiling 2003 Vinkling 2004

8 Total publicitet 4 Fortsatt starkt och jämnt genomslag. Publiciteten är jämn över året med en kontinuerlig rapportering under årets samtliga månader. Sett över en längre tidsperiod har mediernas rapportering om Finland som turistland ökat markant under de senaste två årens inledande tertial. Stor andel egeninitierat material. Sett till antal publicerade artiklar baseras ungefär hälften på något av turistbyråns nyhetsbrev eller pressmeddelanden. Detta är en mycket hög andel och visar på vikten av det egna pressarbetet. Detta betyder också att det finns relativt få andra ingångar till publicitet om Finland och att det egna arbetet därför till stor del är avgörande för den bild av Finland som förmedlas. Den totala rapporteringen om Finland under 2004 uppgår till 218 miljoner möjliga exponeringstillfällen. Detta motsvarar cirka 32 tillfällen per vuxen svensk att under året ta del av information om Finland i de svenska medierna. Överlag positiva omdömen. Det är huvudsakligen en mycket positiv bild av Finland som förmedlas i medierna. Strängt taget all publicitet som lyfter fram turistattraktioner och tipsar om sevärdheter är positiv för landet och turismen även om artiklarna inte lyfter upp positiva värdeord i rubrikerna, exempelvis i samband med rapportering om utställningar. Detta är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar publiciteten.

9 Ämnen 5

10 Ämnesområden 6 1,0 Genomsnittlig medievinkling Finland som turistland Ämnen ,5 0,0 Natur Övrigt Spahotell Hotell/boende Mat/dryck Turism generellt Barnfamilj Arkitektur/design Konferens/mässa/marknad Sevärdheter Flyg/färja/trafik Aktiviteter Kultur -0,5-1, Räckvidd i miljoner

11 Ämnesområden 7 Mycket om flyg/färja/trafik. Under året är uppmärksamheten för transporter till och från Finland stor. De egna pressmeddelandena om bland annat kryssningsrekord till Åland och många plan till tomten är viktiga för genomslaget. Men även generella och politiska diskussioner om bland annat taxfree-kryssningar med kopplingar till den sänkta finska spritskatten, diskussioner om en ny färjelinje mellan Gävle och Finland samt Viking Lines beslut att införa rökförbud ligger bakom genomslaget. Kulturrapporteringen ramlar tillbaka till en andraplats vad gäller genomslaget under året. Rekord för finska festivaler samt rapportering generellt om museer och utställningar får bred spridning. Publiciteten om utställningarna är relativt saklig, vilket innebär en balanserad mediebild. Det får dock inte glömmas bort att det faktum att man rapporterar om utställningarna är positivt i sig, då det med stor sannolikhet lockar besökare. Paddling och längdskidtunnel får utrymme. Jämfört med tidigare utgörs nu en större del av publiciteten av aktiviteter. Framför allt är det TT-Spektras artikel om Åland som paddlarens paradis som ligger bakom genomslaget. Det nya badhuset på Åland uppmärksammas liksom den nya tunneln för längdskidåkning och cykel- fiske- och skidturism. Sevärdheter ger bred bild. Jämfört med den rapportering som fokuserar på kultur så återfinns publiciteten om sevärdheter i flera olika medietyper och når därmed också bredare målgrupper. Även för denna rapportering är de egna pressreleaserna viktiga för genomslaget. Bland annat pressmeddelandet om att Borgbacken är den främsta sevärdheten i Helsingfors samt det om finska fyrar får genomslag.

12 Ämnesområden 8 Mycket positivt om generell turism. Att Finland är svenskarnas semesterfavorit och att finländare litar på svenskar är nyheter av generell karaktär som lyfts fram. Liksom vid tidigare analyser är det även nu tydligt att turistbyråns egna undersökningar och statistik är av stor betydelse för genomslaget kring generella turistfrågor. Tomten dominerar stort i rapporteringen till barnfamiljer. Dessutom bidrar Djungeltemat i Muminvärlden till genomslaget liksom Borgbacken. Medierna ger en övervägande positiv bild av Finland som barnvänligt men rapporteringen får inte lika stort utrymme som tidigare år. Lifestylehotell och köldterapi uppmärksammas. Det nya lifestylehotellet i Helsingfors får utrymme i medierna. Likaså uppmärksammas att det går allt bättre för finska hotell och att hotell Kämp är Nordens bästa hotell. Även köldterapin vid Heikko Herrgård och de populära spabehandlingarna i Nådendal får publicitet. Arkitektur/design allt större del av mediebilden. Kända finska designers och varumärken såsom Alvar Aalto och Marimekko får en allt större betydelse för publiciteten. Intresset är stort såväl i dagspress som fackpress. Även design som inte har finskt ursprung får genomslag. Bland annat turistbyråns pressutskick om Versaceutställningen. Mässrekord, strömmingsmarknad, och 775-årsjubileum får utrymme. Mässor och marknader fortsätter ge utslag på landets mediebild. Att Åbo firar sitt 775 årsjubileum med en marknad är en nyhet som sprids via TT-Spektra till landsortspressen. Matka, strömmingsmarknad i Helsingfors och finskt mässrekord 2003 är andra infallsvinklar som tas upp.

13 Regioner 10

14 Finska regioner Finland som turistland Regioner 2004 Helsingfors, södra Finland Finland generellt Åland, Åbo, Västkusten Nordfinland Östra Finland Räckvidd i miljoner

15 Finska regioner 14 Helsingfors dominerar medierna. Kultur och sevärdheter står i fokus när medierna rapporterar om den finska huvudstaden. Shoppingtips, restauranger och barer lyfts fram liksom utställningar och löpande rapportering om staden, bland annat i form av Dagens Industris På allas läppar. Alltjämt har rapporteringen ett tydligt fokus på städerna men de senaste åren har även de norra och östra delarna av landet fått mer utrymme i medierna. Framförallt är det den östra delen av landet som får mer uppmärksamhet. Generellt om landet mest transporter. Den generella rapporteringen om landet utgörs till stor del av kommunikationer och resestatistik till och från landet. Finland svenskarnas semesterfavorit och diskussioner om ökad svensk turism som en följd av den sänkta spritskatten i Finland hör till de aspekter som får utrymme. Den generella rapporteringen är något mer omfattande än tidigare. Positivt om aktiviteter på Åland. Åland är den finska region som framställs mest positivt i medierna. Transporter och ökat resande till och från ön riktar fokus mot flyg/färja/trafik men även aktiviteter såsom paddling, fiske och cykling lyfts fram. Norra Sverige rapporterar om norra Finland. Det är tydligt att det är tidningarna i Norrbotten som ger störst utrymme för publicitet om norra Finland (Norrbottens-Kuriren 10 införanden, Piteå-Tidningen 9 införanden). Bland annat skriver Norrbottens-Kuriren Besöksnäringen bättre än någonsin i norra Finland. Flyg till tomten, bo som en eskimå för en natt samt snöshow i Kemi och Rovaniemi utgör basen för rapporteringen om den norra delen av landet.

16 Finska regioner 14 Kultur och natur i östra Finland. Liksom tidigare är operafestivalen i Savolinna och naturresor viktiga för den bild av östra Finland som sprids i medierna. Under året ger också den nya tunneln för längdskidåkning i Kuopio genomslag i mediebilden. Spahotellen i södra Finland med fokus på köldterapi vid Haikko Herrgård får uppmärksamhet under året. Liksom en stor del av den övriga rapporteringen är det turistbyråns nyhetsbrev som ligger bakom genomslaget. Åbo 775 år. Stadens 775-årsjubileum och aktiviteterna i samband med detta utgör en stor del av stadens publicitet under året. Nyheten om jubileumsmarknaden får genomslag via TT-Spektra. Muminvärlden i Nådendal och spahotellet är andra regionala sevärdheter som intresserar medierna. Rapportering om färjeförbindelsen mellan Umeå-Vasa ligger bakom genomslaget för den finska Västkusten. Här finns även publicitet om den turistrutt över slagfält som går från den finska västkusten till Västerbotten.

17 Aspekter på medier 15

18 Medietyper och enskilda medier 17 Finland som turistland Medietyper % <1% 7% 23% <1% 12% 3% 10% 6% 9% 5% 7% 43% 16% 53% Räckvidd Antal Affärspress Fackpress Förortspress Kvällspress Landsortspress Nyhetsbyrå Populärpress Storstadspress

19 3% 2%<1% <1% Medietyper och enskilda medier Finland som turistland Artikeltyper % 34% 56% 60% 2% 2% <1% 2% Räckvidd Antal Artikel Debatt Feature Förstasida Insändare Krönika Ledare Notis

20 Medietyper och enskilda medier Aftonbladet Dagens Nyheter Expressen Dagens Industri Svenska Dagbladet Sydsvenska Dagbladet Göteborgs-Posten Nya Wermlands-Tidningen GT Kvällsposten Skånska Dagbladet Upsala Nya Tidning Jönköpings-Posten Metro Stockholm Vestmanlands Läns Tidning Finland som turistland Enskilda medier Räckvidd i miljoner

21 Medietyper och enskilda medier Finland som turistland Nyhetsbyråmaterial <1% <1% <1% 4% 14% 80% Ingen nyhetsbyrå TT-Spektra TT TT-FNB PM TT-AFP

22 Medietyper och enskilda medier 20 Storstadspress lyfter fram kultur. Rapporteringen i de olika medietyperna skiljer sig något åt. Liksom förra året är även i år fokus i storstadstidningarna i hög utsträckning riktat mot kulturella frågor. Medietypen står för en tiondel av antalet artiklar, vilket motsvarar nära en fjärdedel av genomslaget. Flyg/färja/trafik dominerar kvällspressens rapportering. Aftonbladet är den enskilda tidning som når flest möjliga läsare och också den som publicerar flest antal artiklar, följt av Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Kvällstidningarna ger stort utrymme för flyg- och färjetrafik. Till skillnad från publiciteten i stort riktas inte kvällstidningarnas fokus mot Helsingfors utan det är istället Finland generellt som uppmärksammas. Brett om sevärdheter i populärpressen. Generell rapportering om sevärdheter får stort utrymme i populärpressen. Liksom i publiciteten överlag får Helsingfors stort utrymme också i denna medietyp, som når breda målgrupper. Huvudsakligen korta notiser. Det är främst i form av notiser som Finland uppmärksammas i de svenska medierna. Andelen notiser är något högre än Framförallt är det materialet som sprids via någon av nyhetsbyråerna som tidningarna publicerar i notisform. Sett till antal införanden domineras notiserna av kulturella nyheter, främst i storstadstidningar.

23 Medietyper och enskilda medier 20 Längre artiklar om flyg/färja/trafik. När tidningarna ger större utrymme för rapporteringen är det fokus på trafiken till och från landet. Detta får tydligast genomslag i landsortstidningarna. Även längre featurereportage handlar ofta om sevärdheter. Större beroende av nyhetsbyråerna. En femtedel av rapporteringen grundar sig i nyhetsbyråmaterial. Detta är något mer än de senaste åren då nyhetsbyråmaterialet utgjort cirka 15 procent. Sett till antal artiklar ligger nyhetsbyråerna bakom nära 40 procent av införandena. TT-Spektra viktig förmedlare. Nästan 70 procent av rapporteringen som förmedlas av någon nyhetsbyrå baseras på något av turistbyråns pressmeddelanden och utskick. Detta är en mycket hög andel och understryker nyhetsbyråernas roll för den mediala bilden av Finland. Nyhetsbyråerna uppmärksammar totalt Finland vid 51 tillfällen under året fördelat på; TT-Spektra 38 tillfällen, TT 10 tillfällen och PM 3 tillfällen.

24 Egna aktiviteter 21

25 Egna aktiviteter 22 Finland som turistland Främsta pressmeddelanden En frisk iskall upplevelse Åland slår rekord i kryssningsfartyg Borgbacken populärast i Hfors Bo på hotell - en livsstil Mariebad inleder ny badepok Finländarna litar på svenskar Ljust för finska fyrar Rekordmånga vill besöka tomten Åk längdskidor inomhus Bo i glasigloo under norrskenet Medvind för hotell i Hfors David Bowie till Provinsrock Inte bara hårklyverier Fågelsång i trafikljusen Den kände och okände Aalto Versace kommer till Finland Antal införanden

26 Egna aktiviteter 23 Finland som turistland FTB-initiativ % 50% FTB-initiativ Övrig publicitet

27 Egna aktiviteter 24 Hälften av publiciteten om Finland som turistland ligger den finska turistbyrån bakom, via nyhetsbrev eller direkta journalistkontakter. Detta är en mycket hög andel och belyser vikten av turistbyråns pressarbete. De månatliga nyhetsbreven är en viktig del av den externa kommunikationen. Samtidigt är det tydligt att det saknas andra tydliga aktörer som driver turistbyråns frågor och som kan fungera som landets ambassadörer. Av de enskilda pressmeddelandena är det En frisk iskall upplevelse som får flest antal införanden, följt av Kryssningsrekord till Åland. För båda dessa gäller att TT-Spektra är oerhört viktig för spridningen och merparten av rapporteringen återfinns i landsortstidningar. Turistbyråns aktiviteter genererar publicitet till ett värde av cirka Euro.

28 Appendix 25

29 Appendix - Begrepp och definitioner 26 Räckvidd Vid mätning av publicitetens omfång har statistik över antalet möjliga läsare per tidning använts. Statistiken hämtas från Research Internationals (f d SIFO) Orvestoundersökning över läsvanor. Tittarsiffror baseras på MMS mätningar och lyssnarsiffror kommer från Ruab. Medievinkling Medievinkling visar i hur hög grad Finland som turistland sammankopplas med ord, formuleringar eller beskrivningar av sakförhållanden som ger ett fördelaktigt/ofördelaktigt intryck. Särskild vikt läggs vid om artikeln på ett entydigt sätt är fördelaktigt/ofördelaktigt för Finland som turistland. Extra hänsyn tas till rubrik, ingress, bild och bildtext. Artiklarna adderas sedan utifrån bedömningen av medievinklingen och viktas mot det totala antalet läsare i samband med en specifik mediebild (till exempel ämne och aktör). De klart positiva artiklarna värderas till +1, svagt positiva till 0,5, neutrala till 0, svagt negativa till -0,5 och de klart negativa till -1. Den genomsnittliga medievinklingen visar sedan medelvärdet för den viktade medievinklingen.

30 Uppdrag 27 Syfte och avgränsningar Observer Sverige AB har på uppdrag av Finska Turistbyrån gjort en analys av publiciteten om Finland som turistland i svenska medier under Analysen bygger på det material som tillhandahållits av turistbyrån. Syftet med analysen är att skapa förståelse för mediernas rapportering om Finland som turistland. Den fungerar som ett beslutsunderlag för framtida kommunikationsstrategier och som ett konkret verktyg för det dagliga mediearbetet. Att arbeta med jämförande analyser ger möjlighet att identifiera eventuella trender i mediernas bevakning och att aktivt påverka publiciteten.

31 Uppdrag Frågeställningar 28 Hur uppmärksammar medierna Finland som turistland? Är det på ett positivt, negativt eller neutralt sätt? Hur många mottagare nås av information om Finland som turistland via medierna? I samband med vilka teman/ämnen förekommer Finland som turistland? Handlar det om kulturresor, temaresor, familjeaktiviteter, sevärdheter, natur, bad, trafik, möten/konferenser eller något annat. Vilka finska regioner förekommer i publiciteten? I vilka medier förekommer publiciteten om Finland som turistland? Finns det några skillnader mellan de olika medietyperna såsom storstadspress, kvällspress, fackpress, radio och tv? Vilket medialt genomslag får Finska Turistbyråns egna pressaktiviteter/pressmeddela nden? Analysen bygger på att Finska Turistbyrån lämnar information om vilken publicitet som genereras av eget mediearbete. Hur mycket motsvarar publiciteten i press i annonsvärde? Hur ser publiciteten ut i olika typer av artiklar? Hur stor roll spelar nyhetsbyråer för publiciteten?

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år Analytiker: Måns Bergh Infopaq har på uppdrag av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund analyserat mediernas rapportering kring föreningen

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2002 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Projektledare: Maria Lundahl maria.lundahl@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med DI-projektet. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med DI-projektet. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med DI-projektet Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Syfte: Nacka i samband med DI-projektet Genom en rapport av publiciteten kring Dramatiska Institutets

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson Nacka kommun april juni 2008 Ulrika Isaksson 2 Publiciteten i nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Genomslag Räckvidd i miljoner 56 53 46 36 34 51 Antal artiklar/inslag 155 157 191 137 121 173 Medievinkling

Läs mer

Nacka kommun 1 januari 30 juni 2007

Nacka kommun 1 januari 30 juni 2007 Nacka kommun 1 januari 30 juni 2007 Ulrika Isaksson ulrika.isaksson@cision.com 08-507 412 21 Bakgrund Cision, fd Observer, har gjort halvårsanalyser på uppdrag av Nacka kommun sedan 1999. Analysen syftar

Läs mer

Kampanjutvärdering - medierapportering

Kampanjutvärdering - medierapportering Kampanjutvärdering - medierapportering Oktober 2012 Analytiker: Karin Larsson Innehåll Totalt genomslag 3 Teman & målgrupper 4 Regional spridning & mediekategorier 5 Talespersoner 6 Pressaktiviteter 7

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Publicitetsanalys Nacka Kommun

Publicitetsanalys Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2005 Ulrika Isaksson 08-507 412 21 Projektledare: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se 08-507 412 15 Innehåll 1. Sammanfattning 5. Image 2. Total publicitet/medievinkling

Läs mer

Agenda. Del 2 Jämförelse mellan festivalerna Nyckeltal Mediekanal Tendens

Agenda. Del 2 Jämförelse mellan festivalerna Nyckeltal Mediekanal Tendens Lunds kommun 2010 Agenda Del 1 Fem festivaler har granskats kvalitativt under år 2010 Lunds humorfestival LitteraLund Lund International Choral Festival Bibu Fantastisk Filmfestival Vad har vi tittat på?

Läs mer

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007 Mediebilden av Lidingö Stad December 2006 november 2007 Projektledare: Erik Lundbom Analytiker: Tom Ehrling Cision Sverige AB 08-50 74 12 11 resp 08-50 74 12 00 erik.lundbom@cision.com resp tom.ehrling@cision.com

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2003 Observer Sverige AB Ulrika Isaksson/Maria Lundahl 08-507 412 21/08-507 412 18 maria.lundahl@observer.se ulrika.isaksson@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013 Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012 Mars 2013 Översikt och innehåll Medieanalysen översikt Medieanalysen undersöker mediebevakningen av den internationella kvinnodagen

Läs mer

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport SM-veckan Umeå 2014 Medierapport 2013.12.16-2014.02.16 Sid 1 Statistikrapport Index Denna statistikrapport återger mediegenomslaget för SM-veckan i Umeå under perioden vecka 51 t.o.m. vecka 7 2014. (16

Läs mer

Media Monitor Report Februari 2012

Media Monitor Report Februari 2012 Utskriftsdatum: 2012-03-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Februari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Koncernstyrelsen 2006-06-19 Ärende 12 Dnr 06/300/34 Sid. 1(8) 2006-06-07 Sara Feinberg 08-508 290 97 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Förslag till beslut Koncernstyrelsen

Läs mer

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat En delrapport från TNS Sifo Om undersökningen Analysperiod: 13 januari 18 juni 2014 Medieurval: SR Ekot 16:45, SVT Rapport 19:30,

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2009-06-15 Ärende 14 Dnr 09/2/15 Sid. 1(9) 2009-05-26 Handläggare: Sara Feinberg Telefon: 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Anmälan av rapport om medieexponering för

Läs mer

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 211-1-17 Ärende 9 Dnr 211/3.2.1/17 Sid. 1(15) 211-9-27 Handläggare: Sara Feinberg Telefon: 8-58 29 97 Till Koncernstyrelsen Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen

Läs mer

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet 20140623 Jonathan Wennö Innehåll 1 Frågor i fokus 03 2 Partierna förekomst och vinkling 13 3 Effekt 16 4 Medierna 20 2 1. Frågor i fokus 3 Sakfrågor i fokus 70/30 50/50 under EU-valrörelsen i maj 4 Sakfrågor

Läs mer

Jordbruksverket i media 2010

Jordbruksverket i media 2010 Jordbruksverket i media 2010 Lars Lövgren lars.lovgren@infopaq.se www.infopaq.se Innehåll och syfte Jorbruksverket 2010 Innehåll Syfte 2 Sammanfattning och reflektioner 3 Årsöversikt 4 Jämförelser 5 Kvalitet

Läs mer

Media Monitor Report Juli 2009

Media Monitor Report Juli 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-08-0 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, caroli Media Monitor Report Juli 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal

Läs mer

Media Monitor Report September 2009

Media Monitor Report September 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-10-09 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, mats.n Media Monitor Report September 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras

Läs mer

Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Publicitetsrapport

Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Publicitetsrapport Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Publicitetsrapport 2016 2017-01-11 Syfte, avgränsningar och innehåll Om analysen Medieanalysen är utförd av Retriever på uppdrag av Sieps. Analysen

Läs mer

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar Valet 2010 Partiledarna inför slutspurten, vecka 33 - Mona Sahlin får nu störst publicitet - Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar - MP får bara 4% av all publicitet - Jimmie

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

SM-veckan Sundsvall 2015

SM-veckan Sundsvall 2015 SM-veckan Sundsvall 2015 Medierapport 2015.06.01-2015.08.02 Sid 1 Statistikrapport Index Denna statistikrapport återger mediegenomslaget för SM-veckan i Sundsvall under perioden 2015.06.01-2015.08.02.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015 Utvärdering PR-värde Uddevalla Solid Sound 04/05 PR-värde: Från oktober 04 till och med juni 05 har Welcom arbetat aktivt med PR och kommunikation för Uddevalla Solid Sound. Under denna period har det

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Reformklubben Lisa Wärn, Martina Ternheim, Nora Anter och Therese Sarlin INNEHÅLL Inledning - Syfte - Frågeställningar Metod - Inhämtning - Bearbetning

Läs mer

Medieanalys. U21-EM i Malmö. Medieanalytiker: Andreas Leifsson

Medieanalys. U21-EM i Malmö. Medieanalytiker: Andreas Leifsson Medieanalys U21-EM i Malmö Medieanalytiker: Andreas Leifsson www.infopaq.se Analys av publiciteten för Malmö som värdstad för U21- EM 2009 Denna analys visar hur mycket Malmö har synts i webbmedia i anslutning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

uppdaterad branschfakta och för dig som behöver annonsinformation om dagstidningarna har vi en särskild webbplats, Trevlig läsning!

uppdaterad branschfakta och för dig som behöver annonsinformation om dagstidningarna har vi en särskild webbplats,  Trevlig läsning! Här hittar du grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden och en beskrivning av såväl tidningarnas läsare och rollen som reklambärare. På www.tu.se finns uppdaterad branschfakta och för dig som behöver

Läs mer

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Dramaten& Women in Science 2013 Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Medieexponering annonsvärde Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Totalt Utvalda artiklar 0 1639414 278943 1200 0

Läs mer

Politikbarometern 27 september 14 december Erik Lundbom, Cision

Politikbarometern 27 september 14 december Erik Lundbom, Cision Politikbarometern 27 september 14 december 2008 Erik Lundbom, Cision Politiken i mediebilden 27 september 14 december 2008 Sammanfattning Höstens politikrelaterade publicitet domineras dels av de olika

Läs mer

Media Tracking TV/Press/Webb. Säsongen 2014/2015. september augusti

Media Tracking TV/Press/Webb. Säsongen 2014/2015. september augusti Media Tracking TV/Press/Webb Säsongen 2014/2015 september augusti TV Sammanställning exponering i TV Antal inslag TV-tid Total TV-publik (hh:mm:ss) (1000-tal) 2014 September 27 4:51:30 4 634 Oktober 22

Läs mer

Mediebilden av Lidingö stad dec 2005 nov 2006 jan maj 2004

Mediebilden av Lidingö stad dec 2005 nov 2006 jan maj 2004 Mediebilden av Lidingö stad dec 2005 nov 2006 jan maj 2004 Observer Sverige Anette Svensson Erik Lundbom Slutsatser och reflektioner Slutsatser & reflektioner Grunden är en positiv trend i mediebilden.

Läs mer

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:13 29.1.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell 2015 Hotellgästnätterna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Stoppa pressarna. - Om tidningen och nyhetsartikeln. I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att: Dagstidningen

Stoppa pressarna. - Om tidningen och nyhetsartikeln. I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att: Dagstidningen Stoppa pressarna - Om tidningen och nyhetsartikeln I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att: - läsa och analysera texter för olika syften Du läser en typisk nyhetsartikel som är uppbyggd med

Läs mer

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2009-10-19 Ärende 10 Dnr 09/2/15 Sid. 1(10) 2009-09-29 Handläggare: Sara Feinberg Telefon: 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Anmälan av rapport om medieexponering för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

SM-veckan Norrköping

SM-veckan Norrköping SM-veckan Norrköping 2016 2016-09-05 NYCKELTAL OCH EXPONERING ÖVER TID TOTAL PUBLICITET (ANTAL ARTIKLAR) RÄCKVIDD (MILJ.) ANNONSVÄRDE (MSEK) 2 879 155 83,1 82 293 226 RÄCKVIDD Denna statistikrapport återger

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31

Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31 Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31 Inledning Retriever har på uppdrag av Lunds kommun sammanställt exponeringen av fem festivaler i medierna. Festivalerna som har varit föremål för analys är

Läs mer

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:3 22.4.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2015 Hotellgästnätterna ökade i mars Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:4 14.3.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2008 Övernattningarna ökade i februari Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER 2 2 2svensk dagspress 2013 Här hittar du alla grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden med beskrivningar av mediehusens funktion, både avseende

Läs mer

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik -

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:11 19.11.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2015 Flera övernattade på hotell i oktober Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Turism 2016:6 20.7.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2016 Minskning av hotellgästnätter i juni, preliminära siffror Antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

732G60 - Statistiska Metoder. Trafikolyckor Statistik

732G60 - Statistiska Metoder. Trafikolyckor Statistik 732G60 - Statistiska Metoder Trafikolyckor Statistik Projektarbete Grupp 2 Linköpings Universitet VT2011 En framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken Albin Bernholtz, albbe876

Läs mer

Informationsklyftor ett hot mot demokratin? En analys av innehållet i svensk dagspress 2011-2015

Informationsklyftor ett hot mot demokratin? En analys av innehållet i svensk dagspress 2011-2015 Informationsklyftor ett hot mot demokratin? En analys av innehållet i svensk dagspress 2011-2015 Kort fakta om analysen Riks & storstadspress Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Svenska

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Media Monitor Report April 2009

Media Monitor Report April 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-05-07 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, caroli Media Monitor Report April 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA Augusti 2008 INNEHÅLL Innehåll sid 2 Förord sid 3 Massmedia sid 4 Arbetssätt sid 5 Nyhetsval sid 5 Kontakter, när, hur och vem sid 6 Några praktiska tips sid 7 2 Förord

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Snöovädret i medierna vintern 2009 2010 Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Innehåll 1. Förord 3 2. SnökaosetiSverigevintern2009 2010 5 3. Material,metodochrapportensuppläggning 6 4. Rapporteringensomfattning

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Urval och begrepp Urval: Den största politiska nyhetsartikeln varje dag i 8 ledande medier: SVT Aktuellt 21.00 (endast mån-fre) SVT Rapport 19.30 TV4 Nyheterna 19.00

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28

Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28 Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28 Syfte och avgränsningar Syfte Syftet med den här analysen är att se hur ofta namn anges på lokalbefolkningen utifrån de bilder

Läs mer

Journalistik och nyhetsvärdering

Journalistik och nyhetsvärdering Journalistik och nyhetsvärdering 18 nov 2008 Litt: Litt: Hadenius m.fl. 8, 9 Hvitfelt & Nygren, kap 5, 10 Spelregler fö för press, radio och TV 1 Definition: Journalistik, benämning på såväl insamling,

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

Finland. 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör

Finland. 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör Finland 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige 2014 Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör Sveriges position för Finländaren som hemma, men lite bättre 2015-07-22

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.02.2013-28.02.2013 Källa 02/13 Totalt Vårdfokus 36 36 Vårdförbundet 18 18 Dagens Medicin 14 14 Dagens Medicin 13 13 Landskrona Posten 12 12

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2013-31.03.2013 Källa 03/13 Totalt Vårdfokus 46 46 Vårdförbundet 18 18 Tidningarnas Telegrambyrå 16 16 Skånska Dagbladet 16 16 Skånska Dagbladet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes.

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes. TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Ramverk för: Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Utnyttja pressens slagkraft Modern marknadsföring

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Syfte och avgränsningar Syfte och förutsättning: Den svenska skolan är ständigt aktuell, så väl medialt som i

Läs mer

Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation. December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB

Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation. December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB Trafikverkets Externa Kommunikation Sammanfattning: Det gångna årets kritiska rapporter i media

Läs mer

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin.

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin. Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt mot den finländska marknaden någonsin. Redan idag är finländarna en av Stockholms största besökargrupper Lönsamma besökare Finska besökare spenderar

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2015

ORVESTO Näringsliv 2015 114 78 Stockholm, Sweden Visiting address Vasagatan 11 t +46 (0)8 507 420 00 f +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Stockholm 2015-09-16 ORVESTO Näringsliv 2015 Undersökningen som kartlägger det arbetande

Läs mer

PR BAROMETER SAMHÄLLE JOURNALISTERS UTVÄRDERING AV DEN EXTERNA KOMMUNIKATION BLAND ORGANISATIONER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN

PR BAROMETER SAMHÄLLE JOURNALISTERS UTVÄRDERING AV DEN EXTERNA KOMMUNIKATION BLAND ORGANISATIONER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN PR BAROMETER SAMHÄLLE JOURNALISTERS UTVÄRDERING AV DEN EXTERNA KOMMUNIKATION BLAND ORGANISATIONER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN 2016 01/ OM RAPPORTEN 2016 Aalund Nordics PR-Barometer Samhälle är en årligt återkommande

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer