Publicitetsanalys Nacka Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publicitetsanalys Nacka Kommun"

Transkript

1 Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2005 Ulrika Isaksson Projektledare: Erika Wiklund

2 Innehåll 1. Sammanfattning 5. Image 2. Total publicitet/medievinkling - Total publicitet - Publicitet över tid - Medievinkling 3. Ämnen i publiciteten 4. Aktörer i publiciteten - Aktörsroll - Huvudaktörer - Politiska företrädare 6. Aspekter på medier - Medietyper/medier - Artikeltyper - Länsvis fördelning 7. Appendix -Uppdrag -Begrepp och definitioner -Bilder

3 Nyckeltal Genomslag Räckvidd i miljoner inklusive DI och Tsunami 148 Antal artiklar/inslag inklusive DI och Tsunami 558 Medievinkling Andel neutral/positiv publicitet* 92% 95% 89% 94% Ämnen i publiciteten De tre största frågorna* Utbildning Bostadspol Bostadspol Bostadspol Bostadspol Kultur/fritid Kommunik. Utbildning Kultur/fritid Komm. ek Utbildning Kultur/fritid Aktörer i publiciteten Största aktörsgrupp* Privatperson Journalist Privatperson Näringsliv Andel huvud- och biaktörskap* 19% 24% 26% 23% Främsta politiska företrädare* Mats Gerdau Erik Langby Erik Langby Erik Langby Image Andel imagebärande publicitet* 16 23% 13% 9% Vanligaste image* Framåt Framåt Framåt Förebild *) Baserat på räckvidd

4 Sammanfattning I stort sett oförändrat genomslag. Under perioden januari juni 2005 uppgår räckvidden till 67 miljoner möjliga exponeringstillfällen, fördelade på 259 artiklar och inslag. Mängden publicitet håller sig således kvar på en jämförelsevis låg nivå. Om rapporteringen om Dramatiska Institutet och flodvågskatastrofen räknas in blir genomslaget i stället rekordstort. Räckvidden uppgår då till 148 miljoner fördelat på 558 artiklar och inslag. Fortfarande en balanserad bild av Nacka kommun. 92 procent av genomslaget är antingen positivt eller neutralt. Det finns med andra ord inga tydliga mediala problemområden för kommunen. Utbildningsfrågor intresserar. Mediernas fokus på frågor kopplade till boende/byggande minskar stort medan genomslaget för utbildning i det närmaste dubbleras. Uttalanden i en femtedel av genomslaget. Utrymmet för uttalanden från Nacka kommuns del minskar något under perioden. Mats Gerdau är den kommunföreträdare som når ut flest gånger. Både moderaterna och socialdemokraterna har minskat sin aktiva närvaro i medierna.

5 Sammanfattning Privatpersoner ökar och journalister minskar. Privatpersoner är den aktörsgrupp som i störst utsträckning påverkar rapporteringen under perioden. Gruppen intresserar sig för flera olika frågor, exempelvis boende/byggande, utbildning och Nackareservatet. Journalister är passiva jämfört med Andra kommunpolitiker bra ambassadörer. Politiker i andra kommuner fortsätter att vara viktiga talesmän ute i landet för Nacka kommun. Att kommunen ses som en förebild och att valfriheten är stor kommuniceras i ett flertal fall. Minskning av imageladdad publicitet. Ökningen från 2004 verkar således ha varit tillfällig. Den imageladdade publiciteten återfinns nu i nyhetsmaterial snarare än i åsiktsmaterial, vilket var fallet föregående period. I första hand beskrivs kommunen som framåt/drivande/expansiv. Kvällspressen minskar och tv ökar. Stockholm City blir en allt viktigare tidning för den bild som sprids av kommunen eftersom rapporteringen där tredubblas. Åsiktsmaterialet minskar stort medan tv-inslagen blir fler. Få nyheter placeras på förstasidorna. Insändarna är den artikeltyp som målar upp den mest positiva bilden av Nacka kommun.

6 Reflektioner Lugn period utan kontroversiella nyheter konsekvenser: - fortfarande förhållandevis litet genomslag - blandad publicitet utan tydligt fokus - förhållandevis jämn medievinkling inga tydliga mediala problemområden - mindre kvällspress - mindre åsiktsmaterial (journalister passiva) - få förstasidor Inte samma behov av aktiv närvaro i medierna? - aktörskapet för kommunen minskar något Politiker och privatpersoner i andra kommuner bra ambassadörer för Nacka ute i landet Bred bild som förs fram av kommunen i medierna inget imagevärde dominerar - flera imagevärden märks - mindre andel imageladdad publicitet - minskningen av åsiktsmaterialet påverkar förekomsten av image

7 Inledning 7 Bakgrund och syfte Sedan 1999 har Observer gjort halvårsanalyser på uppdrag av Nacka kommun. Under 2005 har även två separata analyser gjorts där rapporteringen om Dramatiska Institutet-projektet och flodvågskatastrofen inkluderats. Publiciteten från dessa analyser har inte inkluderats inom ramen för denna halvårsanalys med undantag för räckviddssiffror i enstaka tabeller och bilder. Analysen syftar till att utvärdera publiciteten om Nacka kommun under ett halvår. Analysen ska främst ses som ett strategiskt verktyg som kan tjäna som utgångspunkt för att finslipa det vidare kommunikationsarbetet. Analysen kan dessutom användas som referenspunkt för andra typer av analyser. Analysen baseras på material tillhandahållet av Nacka kommun. Nacka-Värmdöposten, Mitt i Nacka och Mitt i Värmdö ingår ej. Polisnotiser, kalendarier och publicitet om mediegymnasiet i Nacka ingår ej.

8 Total publicitet 8

9 Total publicitet 9 Nacka kommun: Total publicitet Genomsnittlig medievinkling 1,0 januari - juni ,5 2005:1 övrig publicitet (exklusive DI och Tsunami) 2004:1 2005:1 total publicitet (inklusive DI och Tsunami) 0,0 2001:1 2002:1 2003:1 2000:1 1999:1-0,5-1, Räckvidd i miljoner

10 Total publicitet Publicitet över tid total publicitet Räckvidd i miljoner Tsunami januari - juni 2005 DI-projektet Genomsnittlig medievinkling Bra hantering av Tsunami-katastrofen Nyttig skolmat 1,0 0,5 0,0-0,5 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Räckvidd 2005 Räckvidd 2004 Räckvidd 2003 Medievinkling ,0

11 Total publicitet 11 Publicitet över tid exklusive DI och tsunami januari - juni 2005 Räckvidd i miljoner 25 Genomsnittlig medievinkling 1, ,5 0,0-0,5 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Räckvidd 2005 Räckvidd 2004 Räckvidd 2003 Medievinkling ,0

12 Total publicitet lästillfällen per vuxen svensk. Under perioden januari till juni 2005 ges Nacka 67 miljoner exponeringstillfällen i medierna, fördelat på 259 artiklar och inslag. Om rapporteringen kring samarbetet med Dramatiska Institutet och flodvågskatastrofen räknas in blir genomslaget mer än dubbelt så stor, närmare bestämt 148 miljoner exponeringstillfällen. Rekordstor eller rekordliten publicitet. Genomslaget för Nacka kommun har aldrig varit så stort tidigare när publicitet om DI och flodvågskatastrofen räknas in. Eftersom separata analyser om dessa frågor har levererats kommer denna analys endast behandla den övriga publiciteten. Storleken på genomslaget för den övriga publiciteten har i stort sett inte förändrats sedan föregående analysperiod. Antalet publicerade artiklar och sända inslag däremot ökat marginellt. Mängden publiciteten håller sig således kvar på en förhållandevis låg nivå jämfört med åren innan Månad för månad. När det gäller den övriga rapporteringen (exklusive DI-projektet samt flodvågskatastrofen) märks råttproblemen på Nackaförskolan av i januaripubliciteten. I både februari och mars är rapporteringen mycket varierad. I april månad märks i första hand publicitet om utbildning samt projektet med sjöbussar. Att Ralph Lundstens hem ska bli museum slår igenom i juni.

13 Medievinkling 13 Nacka kommun: Medievinkling januari - juni % 11% 12% 5% 92% 3% % 8% 10% Negativt 2005 Neutralt Positivt Baserad på räckvidd

14 Medievinkling 14 Andelen balanserad rapportering minskar vilket i sin tur innebär att den värdeladdade publiciteten ökar från föregående analysperiod. Den neutrala rapporteringen handlar i första hand om byggande och boende och i andra hand om kultur/evenemang/fritid. Den positiva publiciteten står för en marginellt sett större andel än den negativa, både när det gäller genomslaget och antalet artiklar/inslag. Det publiceras 30 artiklar och inslag som är övervägande positiva och 22 som är övervägande negativa. Blandad positiv publicitet. Den övervägande positiva rapporteringen är inte koncentrerad till ett enskilt ämne utan återfinns i samband med flera olika frågeområden. Exempelvis påverkar blandad rapportering från skolområdet i räckviddsstark press liksom publicitet om Nackamodellen där Nacka framstår som en god förebild av andra kommuner. Angående Nackas webbportal för barnomsorg och utbildning: en kommun som är ett föredöme när det gäller att erbjuda valfrihet och direktinflytande (Göteborgs-Posten 15/6-2005). Angående Nackas kundvalssystem i äldreomsorgen: har lett till högre effektivitet, större flexibilitet, bättre kvalitet och faktiskt även lägre kostnader (Falu Kuriren 13/5-2005).

15 Medievinkling 15 Splittrad negativ publicitet. Den negativa rapporteringen är också blandad vilket innebär att det inte finns några tydliga mediala problemområden för kommunen. Nacka kommun beskrivs i negativa ordalag i första hand i samband med rapportering om barnomsorg, som då oftast handlar om barngruppernas storlek. Övrig negativ publicitet återfinns bland annat i enstaka artiklar om boende/byggande och kommunal ekonomi. Nacka trotsar Skolverket utökar barngrupperna (Stockholm City 26/1-2005) Marinstaden en ny enklav för de välbeställda (insändare i Dagens Nyheter 15/5-2005) Landsortspressen sprider den mest positiva bilden av Nacka kommun. Det är i första hand rapportering kring Nackamodellen som ligger bakom. Det finns däremot ingen enskild medietyp som ger en tydligt negativ bild av kommunen. Insändare är precis som under föregående analysperiod den artikeltyp som ger den mest positiva bilden av kommunen. Rapporteringen handlar främst om frågor kopplade till Nackamodellen.

16 Ämnen i publiciteten 16

17 Ämnen 17 Nacka kommun: 10 största ämnena Genomsnittlig medievinkling 1,0 januari - juni ,5 0,0-0,5 Nackamodellen Nackareservatet Partipolitik Tsunamin (eftersläpande publicitet) Skattenivå/privatekonomi Miljö Dramatiska Institutet (eftersläpande publicitet) Kommunikationer/ infrastruktur Kultur/ evenemang/fritid Utbildning Boende/byggande Barnomsorg -1, Räckvidd i miljoner

18 Ämnen 18 Utbildning intresserar medierna. För första gången sedan 2001 är det inte i samband med boende- och byggnadsfrågor som Nacka kommun får mest medial uppmärksamhet. Det är i stället utbildningsfrågor som står högst upp på den mediala agendan. Nyheter kopplade till utbildningsområdet står för 15 procent av det totala genomslaget och har i det närmaste fördubblats sedan föregeånde period. Rapporteringen är bred och ingen enskild fråga dominerar. Rapporteringen handlar om allt från skolavgifter och skolmat till olika utbildningar och Wärnerssonpengarna. Minskad medial uppmärksamhet för boende/byggande. Rapporteringen kring boende och byggande har nästan halverats. Det finns inte längre några enskilda byggprojekt som dominerar utan publiciteten berör flera olika områden och frågor. Prisnivåer i Nacka uppmärksammas liksom exemplvis områdena Finnboda och Järla sjö. Nytt museum ger publicitet. Genomslaget för Nacka kommun i samband med kultur, evenemang och fritid ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Till skillnad från tidigare förs det nu fram en svagt positiv bild av kommunen. Detta som ett resultat av rapportering om framgången med den legala klotterväggen samt om en populär fritidsgård i Älta. Det är i första hand publicitet om att Ralph Lundstens hem blir museum som märks. Även om nyheten främst sprids i Stockholmsmedier tas den även upp i ett antal landsortstidningar. Övrig rapportering är splittrad och handlar bland annat om satsningar på Forum Nacka och legala klotterväggar. I samband med det sistnämnda ämnet målas det upp en positiv bild av kommunen, bland annat i Dagens Nyheter som konstaterar att det i Nacka förts en lyckad kamp mot klottret (15/2-2005).

19 Ämnen, forts. 19 Minister till attack mot Nackas stora barngrupper (Stockholm City 27/1-2005) En negativ mediebild ges i samband med publicitet om barnomsorg. Detta hänger i första hand samman med rapporteringen i Stockholm City om dagisgruppernas storlek. Förskoleministern samt oroliga föräldrar och förskollärare får stort utrymme. Nyheten får dock inte någon spridning till andra medier. I övrigt handlar rapporteringen i stor utsträckning om råttproblemet på en Nacka-förskola. Sjöbussar skapar publicitet. Periodens rapportering om kommunikationer/infrastruktur handlar främst om projektet med sjöbussar. Nyheter kopplade till denna fråga dyker upp i olika Stockholmsmedier samt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Rapporteringen är helt neutral och förekommer inte heller i åsiktsmaterial. Miljörapporteringen har ökat marginellt. Rapporteringen handlar bland annat om trafikdödade djur, VA-frågor samt sophantering. Nacka kommun karaktäriseras som en förebild ute i landet. Nackamodellen bidrar till en positiv bild av Nacka kommun. Nackamodellen får nästan uteslutande publicitet i landsortspressen. I en mycket stor del av rapporteringen framställs Nacka som en positiv förebild och/eller en kommun som erbjuder stor valfrihet. Denna bild förs fram av politiker i andra kommuner, privatpersoner och debattörer. Barnhälsoindex ligger bakom positiv medievinkling. Ämnet skattenivå/privatekonomi består av nyheter om att Nacka kommun fått nej för att få införa lågbeskattade hushållsnära tjänster samt listor över de rikaste/fattigaste hushållen. Att Nacka är en av de kommuner där barnhälsan ligger högt skapar en övervägande positiv mediebild.

20 Ämnen, forts. 20 Vem ska styra Nacka kommun? Frågan när och hur socialdemokraterna ska ta över styret i kommunen ställs ofta i rapporteringen som handlar om partipolitik. Det är med andra ord snarare denna fråga som står i fokus än åsikter om den politiska agendan. Av denna anledning blir mediebilden neutral. Rapportering om Nackareservatet är blandad. Sörmlandsledens anslutning till Nackareservatet märks bland annat. Hälften av publiciteten består av nyhetsartiklar och hälften av insändare. Dramatiska Institutet-pjäserna och flodvågskatastrofen fortsätter att ge publicitet. När det gäller rapportering om Dramatiska Institutet och Tsunamin har separata analyser gjorts. Den publicitet som har kommit efter den mest akuta fasen i rapporteringen om dessa händelser syns dock inom ramarna för denna analys (publicitet efter februari-05 för Tsunamin och efter mars-05 för DI). Den efterföljande publiciteten för Dramatiska Institutet där Nacka kommun förekommer handlar antingen om konsekvenserna av händelsen och/eller mediebevakningen för skolan och eleverna eller om att elevpjäserna nu är färdiga. Bengt Westerbergs utredning får också viss begränsad uppmärksamhet. Ingen kritik riktas mot kommunen i någon del av rapporteringen. Tsunami-rapporteringen riktar antingen in sig på offrens berättelse eller kommunernas krisstöd. I Svenska Dagbladet framkommer det exempelvis att Tsunamin hanterades bra av kommunerna (29/4-2005).

21 Aktörer i publiciteten 21

22 Aktörsroll 22 Nacka kommun: Aktörsroll januari - juni % 10% 19% 6% 74% 75% % 4% 80% 2005 Huvudaktör Biaktör Övrig publicitet Baserat på räckvidd *) För definition av aktörsroller, se appendix.

23 Aktörsroll 23 Minskat utrymme för uttalanden. Representanter för Nacka kommun är något mindre aktiva under första halvåret 2005 än under samma period 2004 och Både sådan rapportering där kommunföreträdare får stort utrymme att styra rapporteringen och sådan där de delar uppmärksamheten med anda aktörer minskar. Företrädare för kommunen får uttala sig i en femtedel av genomslaget vilket kan jämföras med en fjärdedel som är motsvarande siffra för föregående period. Positiv bild när kommunens representanter är huvudaktör. Mediebilden blir övervägande positiv när kommunföreträdare får stort utrymme att uttala sig, medan den blir svagt negativ när de får dela utrymmet med andra aktörer (kommunen får då en mer defensiv roll). När Nacka kommun endast omnämns av andra aktörer kommuniceras en balanserad bild totalt sett. Uttalanden spridda över flera ämnesområden. Kommunen uttalar sig i ett brett spektrum av frågor. Mest aktiv är kommunen i samband med rapportering om utbildning (bland annat Wärnerssonpengar och möjligheten att välja skolor fritt), partipolitik (vem ska styra Nacka?), barnomsorgsfrågor (råttinvasion på förskola) eller publicitet om avvisningsbeslutet av Nackabon Gustavo. Få uttalanden i samband med boende/byggande. Boende och byggande är det ämnesområde där Nacka kommun är som minst aktiv. En annan fråga där kommunen sällan uttalar sig är kultur/evenemang/fritid där nyheten om Ralph Lundsten-museet dominerar.

24 Huvudaktörer största huvudaktörerna Genomsnittlig medievinkling 1,0 januari - juni ,5 Projektledare Politiker andra kommuner Professor 0,0-0,5 Förening/org. Kommunpolitiker Kommunanställda Journalist Bengt Westerberg Företag/näringsliv Privatperson -1, Räckvidd i miljoner

25 Huvudaktörer 25 Privatpersoner aktiva journalister passiva. I 30 procent av publiciteten har någon aktör, intern eller extern, fått stort utrymme att uttala sig och därmed styra publiciteten. Det är en liten ökning sedan föregående period. Medan privatpersoner (bland annat boende i kommunen) har ökat sin närvaro betydligt i kommunens publicitet under perioden har journalisternas närvaro minskat drastiskt. Journalisterna är aktiva endast vid tre tillfällen och då i form av krönikor. Privatpersoner intresserar sig bland annat för olika frågor kopplade till boende/byggande, utbildning och Nackareservatet. Det är enstaka artiklar i räckviddsstark press som bidrar till en totalt sett svagt negativ medievinkling. I de allra flesta artiklarna och inslagen där privatpersoner ges stort utrymme kommuniceras en neutral bild av kommunen. Minskat genomslag för egna kommunpolitiker. Genomslaget för de egna kommunpolitikernas huvudaktörskap är tre gånger så litet jämfört med De uttalar sig i flera olika frågor. Partipolitik, utbildning och hushållsnära tjänster är några exempel. Andra kommunpolitiker bra ambassadörer för Nacka kommun. Politiker i andra kommunicerar en klart positiv bild av nacka och lyfter fram kommunen som en förebild. Kunskap och en positiv bild av Nacka fortsätter således att spridas ute i landet via kommunpolitiker och landsortspressen. Kommunanställda består av skol- och barnomsorgspersonal. Orsaken till att aktörsgruppen kommunanställda får så pass stort genomslag är i första hand en artikel i Dagens Nyheter där en skola uttalar sig om skolavgifter.

26 Huvudaktörer, forts. 26 Föreningar i press med stark räckvidd. Tre olika föreningar/organisationer är under perioden aktiva i kommunens publicitet: Hyresgästföreningen, Villaägarnas Riksförbund och Bevara Nacka-reservatet. De uttalar sig inom respektive intresseområde, men fokuserar inte på Nacka i sina inlägg. Bengt Westerberg som utredare. Bengt Westerberg uttalar sig om utredningen av Dramatiska Institutet. Fokus i rapporteringen ligger på Dramatiska Institutet och inte på Nacka kommun. Räckviddsstark press om klotter och barnhälsa ger positiv bild av Nacka kommun. Projektledaren för kampen mot klotter och skadegörelse, Niklas Persson, uttalar sig i en artikel i Dagens Nyheter som beskriver hur Nacka fört en lyckad kamp mot klottret. I professor Lennart Köhlers kartläggning av barns hälsa framkommer det att barnen i bland annat Nacka kommun har god hälsa. Företag/näringsliv om byggprojekt. Rapportering där olika företag får stort utrymme att uttala sig handlar i första hand om boende/byggande-frågor och återfinns främst i fackpress.

27 Politiska partier - företrädare 27 Nacka kommun: Politiska partier januari - juni % 78% 4% 18% 18% 4% % 23% 17% 2005 Moderater Socialdemokrater Folkpartister *) Bilden visar den del av publiciteten där politiska företrädare kommer till tals. Första halvåret 2003 och 2004 utgjorde denna rapportering 18 procent av all räckvidd. Motsvarande period 2005 utgör det 13 procent av all räckvidd.

28 Politiska företrädare 28 Nacka kommun: Politiska företrädare januari - juni 2005 Mats Gerdau Erik Langby Gunnel Nyman Gräff Anders Österlund Stefan Saläng Niklas Nordström Bertil Damberg Karin Norman (1) (1) (1) (2) (1) (5) (8) Räckvidd i miljoner Antal artiklar i parentes (13)

29 Politiska företrädare 29 Minskat genomslag för kommunpolitikerna. Kommunens politiska företrädare får chans att uttala sig i 13 procent av det totala genomslaget. Motsvarande siffra för föregående period var 18 procent. Moderaterna har minskat både när det gäller räckvidd och antal artiklar/inslag. Även om det leder till att socialdemokraterna ökar sin andel har partiet egentligen också minskat sin aktiva närvaro sedan föregående period. Folkpartiet har däremot ökat sitt genomslag tack vare uttalanden i räckviddsstark press. Moderaterna dominerar fortfarande. Även om moderaterna minskar dominerar partiet fortfarande den mediala närvaron. En skillnad från tidigare är att Mats Gerdau är mest aktiv, medan Erik Langby är något mindre synlig än under föregående period. Tillsammans står de för mer än 60 procent av antalet artiklar och inslag där Nackapolitiker uttalar sig. Medan Mats Gerdau främst uttalar sig om utbildningsfrågor är Erik Langbys mediala närvaro bredare och han uttalar sig i en mängd olika frågor. Gunnel Nyman Gräff får vid flera tillfällen frågan om möjligheten till maktskifte I många artiklar ligger främsta fokus på just denna fråga och på att hon tar över rollen som oppositionsråd snarare än nuvarande förda politik i kommunen. Övriga företrädare syns i enstaka artiklar.

30 Image 30

31 Image 31 75% Nacka kommun: Image januari - juni % 2% 5% 8% 7% 8% 24% 7% 29% 3% 29% Nacka kommun: Image januari - juni % % 8% 20% 1% 27% 31% 6% % 2005 Andel imagebärande publicitet Framåt/drivande/expansiv Valfrihet Värnande Förebild Misskött Ifrågasatt Lagbrytande Övrig publicitet Baserat på räckvidd

32 Image 32 Mindre imageladdad publicitet. Andelen imageladdad publicitet har minskat rejält från föregående period, från 25 procent av det totala genomslaget till 16 procent. Förekomsten är dock större än både under 2003 och Image främst i nyhetsartiklar och landsortspress. Den imageladdade publiciteten återfinns inte längre främst i åsiktsmaterial, vilket var fallet under föregående analysperiod, utan i nyhetsartiklar. De mest aktiva aktörerna i imagepubliciteten är de egna kommunpolitikerna tillsammans med politiker från andra kommuner runt om i landet. Det finns en huvudaktör som styr imagepubliciteten i 45 procent av genomslaget. Landsortspressen är den medietyp där image framkommer oftast, nästan i 40 procent av det totala antalet artiklar. Motsvarande siffra för storstadspressen är 15 procent. De positiva imagevärdena framkommer mer än dubbelt så många gånger som de negativa. Ingen dominans av enskilt imagevärde. Det är fortfarande en ganska jämn fördelning av imagevärdena i publiciteten. Kommunen beskrivs i första hand som framåt/drivande/expansiv, men nästan lika vanligt förekommande är omdömet ifrågasatt. Att kommunen ses som en förebild framkommer också vid många tillfällen. Det är inte heller ovanligt att Nacka beskrivs som en förebild samtidigt som valfriheten i kommunen lyfts fram. Framåt/drivande/expansivt störst genomslag. Publicitet där Nacka kommun beskrivs som framåt/drivande/expansivt förekommer i första hand i samband med byggande/boende, men även vid enstaka tillfällen i annan rapportering. Förfall förvandlas till marin stad (DN 30/4-2005).

33 Image, forts. 33 Ifrågasatta barngrupper. Kommunen ifrågasätts bland annat i publicitet om barnomsorg och då närmare bestämt i samband med frågan om storleken på barngrupperna. Det bör betonas att imagevärdet ifrågasatt endast förekommer i totalt sett åtta artiklar. Förskoleministern angående Nacka kommuns barngrupper: Det förvånar mig att de utökar barngrupperna trots att vi tillför så mycket extra resurser (Stockholm City 27/1-2005) Nacka som förebild. Att kommunen ses som en positiv förebild framkommer i första hand i samband med rapportering kring Nacka-modellen (äldreomsorgen) men även exempelvis publicitet om legala klotterväggar och skolan. Detta imagevärde ger mest positiv publicitet. Det är kommunpolitiker ute i landet som är de viktigaste kommunikatörerna av detta imagevärde och det uttrycks således främst i landsortspress. Angående nya arbetssätt i hemtjänsten: Nackas positiva resultat. (Smålänningen 15/3-2005) Valfrihet och förebild hänger samman. Valfrihet är vid ett flertal tillfällen tätt sammankopplat med rapporteringen om Nacka som förebild. en kommun som är ett föredöme när det gäller att erbjuda valfrihet och direktinflytande (Göteborgs-Posten 15/6-2005)

34 Image, forts. 34 Värnande om invånarna. Nacka kommun framstår som värnande i samband med rapporteringen om Nackabon Gustavo som hotas av utvisningen. Att kampen för Gustavo även innefattar politikerna i kommunen framkommer tydligt i ett antal artiklar. Nacka beskrivs som lagbrytande endast vid ett tillfälle då frågan om skolavgifter behandlas.

35 Aspekter på medier 35

36 Medietyper 36 Nacka kommun: Medietyper januari - juni % <1% 1% 2% 6% 4% 3% 3% Storstadspress TV Kvällspress Landsortspress Fackpress Radio Affärspress Förortspress Baserat på räckvidd

37 Enskilda medier 37 Stockholm City Dagens Nyheter Stockholms Tidningen Svenska Dagbladet SVT2 ABC-nytt Metro Stockholm Dagens Samhälle P1-morgon Computer Sweden Lidingö Tidning Nacka kommun: Enskilda medier januari - juni Antal artiklar/inslag

38 Medietyper och medier 38 Kvällspressen visar mindre intresse. Medan kvällspressen minskar rejält ökar tv-genomslaget betydligt. Kvällspressens engagemang i biblioteksneddragningar från föregående period har inte ersatts av något nytt. Tv-bevakningen är bred och innefattar både råttproblemet på Nackaförskolan, projektet med sjöbussar och asylärendet Gustavo. Landsortspressen ger en positiv mediebild av Nacka kommun. Det hänger samman med positiv rapportering kring frågor kopplade till Nackamodellen. 10 medier står för stor andel av genomslag. De tre medier som publicerar mest artiklar står för en tredjedel av det totala antalet artiklar/inslag. Tillsammans står de tio enskilda tidningar och program som är mest aktiva i sin tur för 80 procent av genomslaget och hälften av antalet artiklar/inslag. Det finns inte några stora skillnader vad gäller vilken mediebild som de olika medierna ger av kommunen. Stockholm City tredubblar sin publicitet. Stockholm City fortsätter att öka rapporteringen om Nacka kommun. Tidningen har en bred lokal bevakning och begränsar sig inte till någon enskild fråga. DN och Stockholms-Tidningen aktiva. DN intresserar sig i första hand för boende/byggande och kultur/evenemang/fritid. Stockholms-Tidningen gör en delvis annorlunda nyhetsvärdering och fokuserar främst på partipolitik och frågan om maktinnehavet i kommunen. Det bör påpekas att lokalmedierna Mitt i Nacka, Mitt i Värmdö och Nacka-Värmdö-Posten inte ingår i analysmaterialet.

39 Artikeltyper 39 Nacka kommun: Artikeltyper januari - juni % 46% 25% 9% 4% 7% 24% 6% 2% 10% 4% 7% % 22% 2% 3% 10% Nyhetsartikel Notis Eterinslag 2005 Förstasida Insändare Krönika/analys Debatt/replik Ledare Baserat på räckvidd

40 Artikeltyper 40 Litet men positivt åsiktsmaterial. Andelen nyhetsmaterial ökar medan åsiktsmaterialet minskar. Åsiktsmaterialet minskar stort och ligger nu återigen på samma nivå som under Mediebilden som ges är dock fortfarande övervägande positiv vilket i första hand beror på rapportering om Nackamodellen vilket är det ämne som intresserar mest. Positiva insändare. Tack vare en insändare publicerad i ett antal tidningar skriven av en invånare i Kalmar län blir artikeltypen totalt sett svagt positiv. De handlar om Nacka-modellen. I övriga artikeltyper ges en balanserad bild av kommunen. Få förstasidesnyheter. Det är mycket få nyheter som hamnar på tidningarnas förstasidor. Nyheten om storleken på barngrupperna i Nacka är en av totalt tre nyheter som placeras där. Eterinslagen ökar. Inslagen handlar i första hand om kultur/evenemang/fritid samt utbildningsfrågor. Kortfattad rapportering Precis som under 2004 är det i första hand kulturnyheter (främst Ralph Lundsten-museet) som uppmärksammas i notiser.

41 Geografisk fördelning 41 Nacka kommun: Geografisk fördelning januari - juni 2005 Stockholms län Västra Götalands län Gotlands län Dalarnars län Kronobergs län Östergötlands län Jönköpings län Gävleborgs län Kalmar län Blekinge län Jämtlands län Skåne län Norrbottens län Hallands län Antal lästillfällen per invånare *) De rikstäckande tidningarna DN, SvD, Expressen och Aftonbladet har fördelats efter läsarsiffrorna i respektive län. Eterinslag finns inte med i tabellen.

42 Geografisk fördelning 42 Närliggande län inte längre aktiva. Medan Stockholm givetvis fortfarande dominerar stort har lästillfällena i de närliggande länen minskat stort eller helt försvunnit sedan föregående analysperiod. Det är nu invånarna i Västra Götaland som efter stockholmarna har flest tillfällen att ta del av mediernas rapportering kring Nacka. Små skillnader i nyhetsvärdering. I stort sett görs samma nyhetsvärdering görs ute i landet som hos riksmedierna. Byggande/boende och kultur/evenemang/fritid står dock inte lika högt upp på den mediala agendan ute i landet som hos riksmedierna.

43 Appendix 43

44 Appendix - Begrepp och definitioner 44 Räckvidd Vid mätning av publicitetens omfång har statistik över antalet möjliga läsare per tidning använts. Statistiken hämtas från Research Internationals (f d SIFO) Orvestoundersökning över läsvanor. Tittarsiffror baseras på MMS mätningar och lyssnarsiffror kommer från Ruab. Medievinkling Medievinkling visar i hur hög grad Nacka kommun sammankopplas med ord, formuleringar eller beskrivningar av sakförhållanden som ger ett fördelaktigt/ofördelaktigt intryck. Särskild vikt läggs vid om artikeln på ett entydigt sätt är fördelaktigt/ofördelaktigt för Nacka kommun. Extra hänsyn tas till rubrik, ingress, bild och bildtext. Artiklarna adderas sedan utifrån bedömningen av medievinklingen och viktas mot det totala antalet läsare i samband med en specifik mediebild (till exempel ämne och aktör). De klart positiva artiklarna värderas till +1, svagt positiva till 0,5, neutrala till 0, svagt negativa till -0,5 och de klart negativa till -1. Den genomsnittliga medievinklingen visar sedan medelvärdet för den viktade medievinklingen.

45 Appendix - Begrepp och definitioner 45 Aktörsdefinitioner Med huvudaktör menas en aktör som befinner sig i fokus av artikeln eller inslaget och som dessutom får komma till tals i direkta eller indirekta citat. Typexemplet på en huvudaktör är en person som skrivit en debattartikel, gjort ett utspel eller medverkat i en intervju. Det är när en part framträder som huvudaktör som den har störst möjligheter att påverka mediebilden. Med biaktör menas en aktör som uttalar sig i publiciteten utan att vara huvudaktör. Det vill säga uttalar sig inte i den omfattningen som en huvudaktör. Med omaktör menas en aktör som är föremål för omdömen eller omnämnanden, det vill säga förekommer i publiciteten utan att själva få komma till tals.

46 Uppdrag 46 Frågeställningar Vilket genomslag får Nacka kommun i medierna? På vilket sätt skildras Nacka kommun i medierna positivt, neutralt eller negativt? Hur ser publiciteten om Nacka kommun ut över tid? I samband med vilka frågor/ämnen förekommer Nacka kommun i medierna? Vilken image ges av Nacka kommun i medierna? Får Nacka kommun och dess företrädare möjligheter att uttala sig i publiciteten och i vilken utsträckning? Vilka politiska företrädare får uttala sig i medierna? Vilka aktörer förekommer i Nacka kommuns publicitet? I vilka medier, medietyper och artikeltyper får Nacka kommun publicitet? Är bilden av Nacka kommun beroende av vilken politisk färg som tidningen har? Hur ser den geografiska fördelningen ut fördelat på antal lästillfällen i respektive län?

47 Appendix, Pressens politiska färg 47 Medelvärde tendens 1,0 Nacka jan - juni 2005 Pressens politiska färg 0,5 0,0-0,5 Centern Folkpartiet Moderat Socialdemokratisk Borgerlig Oberoende Opolitisk -1, Räckvidd i miljoner

48 Appendix, Artikeltyper 48 Nacka kommun: Artikeltyper januari - juni % <1% 1% 2% 22% 6% 21% Nyhetsartikel Notis Inslag Debattartikel Insändare Förstasida Krönika Baserat på antal artiklar

49 Appendix, Vinkling per ämne 49 Medievinkling för de största ämnena januari - juni 2005 Utbildning Boende/byggande Kultur/evenemang/fritid Barnomsorg Kommunikationer/infrastruktur Miljö Skattenivå/privatekonomi Partipolitik Nackamodellen Nackareservatet 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 Räckvidd i miljoner Negativ Balanserad Baserat på räckvidd Positiv

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2002 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Projektledare: Maria Lundahl maria.lundahl@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Nacka kommun 1 januari 30 juni 2007

Nacka kommun 1 januari 30 juni 2007 Nacka kommun 1 januari 30 juni 2007 Ulrika Isaksson ulrika.isaksson@cision.com 08-507 412 21 Bakgrund Cision, fd Observer, har gjort halvårsanalyser på uppdrag av Nacka kommun sedan 1999. Analysen syftar

Läs mer

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson Nacka kommun april juni 2008 Ulrika Isaksson 2 Publiciteten i nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Genomslag Räckvidd i miljoner 56 53 46 36 34 51 Antal artiklar/inslag 155 157 191 137 121 173 Medievinkling

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2003 Observer Sverige AB Ulrika Isaksson/Maria Lundahl 08-507 412 21/08-507 412 18 maria.lundahl@observer.se ulrika.isaksson@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med DI-projektet. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med DI-projektet. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med DI-projektet Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Syfte: Nacka i samband med DI-projektet Genom en rapport av publiciteten kring Dramatiska Institutets

Läs mer

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år Analytiker: Måns Bergh Infopaq har på uppdrag av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund analyserat mediernas rapportering kring föreningen

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013 Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012 Mars 2013 Översikt och innehåll Medieanalysen översikt Medieanalysen undersöker mediebevakningen av den internationella kvinnodagen

Läs mer

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån Publicitetsanalys Finland som turistland Finska Turistbyrån 2004 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Sammanfattning 2001 2002 2003 2004* Antal artiklar/inslag 463

Läs mer

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007 Mediebilden av Lidingö Stad December 2006 november 2007 Projektledare: Erik Lundbom Analytiker: Tom Ehrling Cision Sverige AB 08-50 74 12 11 resp 08-50 74 12 00 erik.lundbom@cision.com resp tom.ehrling@cision.com

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Kampanjutvärdering - medierapportering

Kampanjutvärdering - medierapportering Kampanjutvärdering - medierapportering Oktober 2012 Analytiker: Karin Larsson Innehåll Totalt genomslag 3 Teman & målgrupper 4 Regional spridning & mediekategorier 5 Talespersoner 6 Pressaktiviteter 7

Läs mer

Agenda. Del 2 Jämförelse mellan festivalerna Nyckeltal Mediekanal Tendens

Agenda. Del 2 Jämförelse mellan festivalerna Nyckeltal Mediekanal Tendens Lunds kommun 2010 Agenda Del 1 Fem festivaler har granskats kvalitativt under år 2010 Lunds humorfestival LitteraLund Lund International Choral Festival Bibu Fantastisk Filmfestival Vad har vi tittat på?

Läs mer

Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Koncernstyrelsen 2006-06-19 Ärende 12 Dnr 06/300/34 Sid. 1(8) 2006-06-07 Sara Feinberg 08-508 290 97 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Förslag till beslut Koncernstyrelsen

Läs mer

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Syfte och avgränsningar Syfte och förutsättning: Den svenska skolan är ständigt aktuell, så väl medialt som i

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Politikbarometern 27 september 14 december Erik Lundbom, Cision

Politikbarometern 27 september 14 december Erik Lundbom, Cision Politikbarometern 27 september 14 december 2008 Erik Lundbom, Cision Politiken i mediebilden 27 september 14 december 2008 Sammanfattning Höstens politikrelaterade publicitet domineras dels av de olika

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat En delrapport från TNS Sifo Om undersökningen Analysperiod: 13 januari 18 juni 2014 Medieurval: SR Ekot 16:45, SVT Rapport 19:30,

Läs mer

Mediebilden av Lidingö stad dec 2005 nov 2006 jan maj 2004

Mediebilden av Lidingö stad dec 2005 nov 2006 jan maj 2004 Mediebilden av Lidingö stad dec 2005 nov 2006 jan maj 2004 Observer Sverige Anette Svensson Erik Lundbom Slutsatser och reflektioner Slutsatser & reflektioner Grunden är en positiv trend i mediebilden.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Medieanalys. U21-EM i Malmö. Medieanalytiker: Andreas Leifsson

Medieanalys. U21-EM i Malmö. Medieanalytiker: Andreas Leifsson Medieanalys U21-EM i Malmö Medieanalytiker: Andreas Leifsson www.infopaq.se Analys av publiciteten för Malmö som värdstad för U21- EM 2009 Denna analys visar hur mycket Malmö har synts i webbmedia i anslutning

Läs mer

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet 20140623 Jonathan Wennö Innehåll 1 Frågor i fokus 03 2 Partierna förekomst och vinkling 13 3 Effekt 16 4 Medierna 20 2 1. Frågor i fokus 3 Sakfrågor i fokus 70/30 50/50 under EU-valrörelsen i maj 4 Sakfrågor

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 211-1-17 Ärende 9 Dnr 211/3.2.1/17 Sid. 1(15) 211-9-27 Handläggare: Sara Feinberg Telefon: 8-58 29 97 Till Koncernstyrelsen Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli Medieanalys UEFA Dam-EM 2013 Linköping Analysperiod: 1 januari 31 juli Bakgrund Svenska Fotbollförbundet och värdorterna har beställt en analys av det mediala genomslaget kopplat till EM i fotboll

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Urval och begrepp Urval: Den största politiska nyhetsartikeln varje dag i 8 ledande medier: SVT Aktuellt 21.00 (endast mån-fre) SVT Rapport 19.30 TV4 Nyheterna 19.00

Läs mer

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar Valet 2010 Partiledarna inför slutspurten, vecka 33 - Mona Sahlin får nu störst publicitet - Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar - MP får bara 4% av all publicitet - Jimmie

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2009-06-15 Ärende 14 Dnr 09/2/15 Sid. 1(9) 2009-05-26 Handläggare: Sara Feinberg Telefon: 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Anmälan av rapport om medieexponering för

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Media Monitor Report Februari 2012

Media Monitor Report Februari 2012 Utskriftsdatum: 2012-03-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Februari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak i medier. Analysperioden:

EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak i medier. Analysperioden: EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak i medier Analysperioden: 27-- 22-2-3 23.5.22 Syfte, underlag och innehåll Syfte Analysen syftar till att belysa hur det gränsregionala EU-programmet

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Reformklubben Lisa Wärn, Martina Ternheim, Nora Anter och Therese Sarlin INNEHÅLL Inledning - Syfte - Frågeställningar Metod - Inhämtning - Bearbetning

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport SM-veckan Umeå 2014 Medierapport 2013.12.16-2014.02.16 Sid 1 Statistikrapport Index Denna statistikrapport återger mediegenomslaget för SM-veckan i Umeå under perioden vecka 51 t.o.m. vecka 7 2014. (16

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Publicitetsrapport

Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Publicitetsrapport Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) Publicitetsrapport 2016 2017-01-11 Syfte, avgränsningar och innehåll Om analysen Medieanalysen är utförd av Retriever på uppdrag av Sieps. Analysen

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Reflektioner 7. Räkneexempel

Läs mer