Publicitetsanalys Nacka Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publicitetsanalys Nacka Kommun"

Transkript

1 Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2005 Ulrika Isaksson Projektledare: Erika Wiklund

2 Innehåll 1. Sammanfattning 5. Image 2. Total publicitet/medievinkling - Total publicitet - Publicitet över tid - Medievinkling 3. Ämnen i publiciteten 4. Aktörer i publiciteten - Aktörsroll - Huvudaktörer - Politiska företrädare 6. Aspekter på medier - Medietyper/medier - Artikeltyper - Länsvis fördelning 7. Appendix -Uppdrag -Begrepp och definitioner -Bilder

3 Nyckeltal Genomslag Räckvidd i miljoner inklusive DI och Tsunami 148 Antal artiklar/inslag inklusive DI och Tsunami 558 Medievinkling Andel neutral/positiv publicitet* 92% 95% 89% 94% Ämnen i publiciteten De tre största frågorna* Utbildning Bostadspol Bostadspol Bostadspol Bostadspol Kultur/fritid Kommunik. Utbildning Kultur/fritid Komm. ek Utbildning Kultur/fritid Aktörer i publiciteten Största aktörsgrupp* Privatperson Journalist Privatperson Näringsliv Andel huvud- och biaktörskap* 19% 24% 26% 23% Främsta politiska företrädare* Mats Gerdau Erik Langby Erik Langby Erik Langby Image Andel imagebärande publicitet* 16 23% 13% 9% Vanligaste image* Framåt Framåt Framåt Förebild *) Baserat på räckvidd

4 Sammanfattning I stort sett oförändrat genomslag. Under perioden januari juni 2005 uppgår räckvidden till 67 miljoner möjliga exponeringstillfällen, fördelade på 259 artiklar och inslag. Mängden publicitet håller sig således kvar på en jämförelsevis låg nivå. Om rapporteringen om Dramatiska Institutet och flodvågskatastrofen räknas in blir genomslaget i stället rekordstort. Räckvidden uppgår då till 148 miljoner fördelat på 558 artiklar och inslag. Fortfarande en balanserad bild av Nacka kommun. 92 procent av genomslaget är antingen positivt eller neutralt. Det finns med andra ord inga tydliga mediala problemområden för kommunen. Utbildningsfrågor intresserar. Mediernas fokus på frågor kopplade till boende/byggande minskar stort medan genomslaget för utbildning i det närmaste dubbleras. Uttalanden i en femtedel av genomslaget. Utrymmet för uttalanden från Nacka kommuns del minskar något under perioden. Mats Gerdau är den kommunföreträdare som når ut flest gånger. Både moderaterna och socialdemokraterna har minskat sin aktiva närvaro i medierna.

5 Sammanfattning Privatpersoner ökar och journalister minskar. Privatpersoner är den aktörsgrupp som i störst utsträckning påverkar rapporteringen under perioden. Gruppen intresserar sig för flera olika frågor, exempelvis boende/byggande, utbildning och Nackareservatet. Journalister är passiva jämfört med Andra kommunpolitiker bra ambassadörer. Politiker i andra kommuner fortsätter att vara viktiga talesmän ute i landet för Nacka kommun. Att kommunen ses som en förebild och att valfriheten är stor kommuniceras i ett flertal fall. Minskning av imageladdad publicitet. Ökningen från 2004 verkar således ha varit tillfällig. Den imageladdade publiciteten återfinns nu i nyhetsmaterial snarare än i åsiktsmaterial, vilket var fallet föregående period. I första hand beskrivs kommunen som framåt/drivande/expansiv. Kvällspressen minskar och tv ökar. Stockholm City blir en allt viktigare tidning för den bild som sprids av kommunen eftersom rapporteringen där tredubblas. Åsiktsmaterialet minskar stort medan tv-inslagen blir fler. Få nyheter placeras på förstasidorna. Insändarna är den artikeltyp som målar upp den mest positiva bilden av Nacka kommun.

6 Reflektioner Lugn period utan kontroversiella nyheter konsekvenser: - fortfarande förhållandevis litet genomslag - blandad publicitet utan tydligt fokus - förhållandevis jämn medievinkling inga tydliga mediala problemområden - mindre kvällspress - mindre åsiktsmaterial (journalister passiva) - få förstasidor Inte samma behov av aktiv närvaro i medierna? - aktörskapet för kommunen minskar något Politiker och privatpersoner i andra kommuner bra ambassadörer för Nacka ute i landet Bred bild som förs fram av kommunen i medierna inget imagevärde dominerar - flera imagevärden märks - mindre andel imageladdad publicitet - minskningen av åsiktsmaterialet påverkar förekomsten av image

7 Inledning 7 Bakgrund och syfte Sedan 1999 har Observer gjort halvårsanalyser på uppdrag av Nacka kommun. Under 2005 har även två separata analyser gjorts där rapporteringen om Dramatiska Institutet-projektet och flodvågskatastrofen inkluderats. Publiciteten från dessa analyser har inte inkluderats inom ramen för denna halvårsanalys med undantag för räckviddssiffror i enstaka tabeller och bilder. Analysen syftar till att utvärdera publiciteten om Nacka kommun under ett halvår. Analysen ska främst ses som ett strategiskt verktyg som kan tjäna som utgångspunkt för att finslipa det vidare kommunikationsarbetet. Analysen kan dessutom användas som referenspunkt för andra typer av analyser. Analysen baseras på material tillhandahållet av Nacka kommun. Nacka-Värmdöposten, Mitt i Nacka och Mitt i Värmdö ingår ej. Polisnotiser, kalendarier och publicitet om mediegymnasiet i Nacka ingår ej.

8 Total publicitet 8

9 Total publicitet 9 Nacka kommun: Total publicitet Genomsnittlig medievinkling 1,0 januari - juni ,5 2005:1 övrig publicitet (exklusive DI och Tsunami) 2004:1 2005:1 total publicitet (inklusive DI och Tsunami) 0,0 2001:1 2002:1 2003:1 2000:1 1999:1-0,5-1, Räckvidd i miljoner

10 Total publicitet Publicitet över tid total publicitet Räckvidd i miljoner Tsunami januari - juni 2005 DI-projektet Genomsnittlig medievinkling Bra hantering av Tsunami-katastrofen Nyttig skolmat 1,0 0,5 0,0-0,5 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Räckvidd 2005 Räckvidd 2004 Räckvidd 2003 Medievinkling ,0

11 Total publicitet 11 Publicitet över tid exklusive DI och tsunami januari - juni 2005 Räckvidd i miljoner 25 Genomsnittlig medievinkling 1, ,5 0,0-0,5 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Räckvidd 2005 Räckvidd 2004 Räckvidd 2003 Medievinkling ,0

12 Total publicitet lästillfällen per vuxen svensk. Under perioden januari till juni 2005 ges Nacka 67 miljoner exponeringstillfällen i medierna, fördelat på 259 artiklar och inslag. Om rapporteringen kring samarbetet med Dramatiska Institutet och flodvågskatastrofen räknas in blir genomslaget mer än dubbelt så stor, närmare bestämt 148 miljoner exponeringstillfällen. Rekordstor eller rekordliten publicitet. Genomslaget för Nacka kommun har aldrig varit så stort tidigare när publicitet om DI och flodvågskatastrofen räknas in. Eftersom separata analyser om dessa frågor har levererats kommer denna analys endast behandla den övriga publiciteten. Storleken på genomslaget för den övriga publiciteten har i stort sett inte förändrats sedan föregående analysperiod. Antalet publicerade artiklar och sända inslag däremot ökat marginellt. Mängden publiciteten håller sig således kvar på en förhållandevis låg nivå jämfört med åren innan Månad för månad. När det gäller den övriga rapporteringen (exklusive DI-projektet samt flodvågskatastrofen) märks råttproblemen på Nackaförskolan av i januaripubliciteten. I både februari och mars är rapporteringen mycket varierad. I april månad märks i första hand publicitet om utbildning samt projektet med sjöbussar. Att Ralph Lundstens hem ska bli museum slår igenom i juni.

13 Medievinkling 13 Nacka kommun: Medievinkling januari - juni % 11% 12% 5% 92% 3% % 8% 10% Negativt 2005 Neutralt Positivt Baserad på räckvidd

14 Medievinkling 14 Andelen balanserad rapportering minskar vilket i sin tur innebär att den värdeladdade publiciteten ökar från föregående analysperiod. Den neutrala rapporteringen handlar i första hand om byggande och boende och i andra hand om kultur/evenemang/fritid. Den positiva publiciteten står för en marginellt sett större andel än den negativa, både när det gäller genomslaget och antalet artiklar/inslag. Det publiceras 30 artiklar och inslag som är övervägande positiva och 22 som är övervägande negativa. Blandad positiv publicitet. Den övervägande positiva rapporteringen är inte koncentrerad till ett enskilt ämne utan återfinns i samband med flera olika frågeområden. Exempelvis påverkar blandad rapportering från skolområdet i räckviddsstark press liksom publicitet om Nackamodellen där Nacka framstår som en god förebild av andra kommuner. Angående Nackas webbportal för barnomsorg och utbildning: en kommun som är ett föredöme när det gäller att erbjuda valfrihet och direktinflytande (Göteborgs-Posten 15/6-2005). Angående Nackas kundvalssystem i äldreomsorgen: har lett till högre effektivitet, större flexibilitet, bättre kvalitet och faktiskt även lägre kostnader (Falu Kuriren 13/5-2005).

15 Medievinkling 15 Splittrad negativ publicitet. Den negativa rapporteringen är också blandad vilket innebär att det inte finns några tydliga mediala problemområden för kommunen. Nacka kommun beskrivs i negativa ordalag i första hand i samband med rapportering om barnomsorg, som då oftast handlar om barngruppernas storlek. Övrig negativ publicitet återfinns bland annat i enstaka artiklar om boende/byggande och kommunal ekonomi. Nacka trotsar Skolverket utökar barngrupperna (Stockholm City 26/1-2005) Marinstaden en ny enklav för de välbeställda (insändare i Dagens Nyheter 15/5-2005) Landsortspressen sprider den mest positiva bilden av Nacka kommun. Det är i första hand rapportering kring Nackamodellen som ligger bakom. Det finns däremot ingen enskild medietyp som ger en tydligt negativ bild av kommunen. Insändare är precis som under föregående analysperiod den artikeltyp som ger den mest positiva bilden av kommunen. Rapporteringen handlar främst om frågor kopplade till Nackamodellen.

16 Ämnen i publiciteten 16

17 Ämnen 17 Nacka kommun: 10 största ämnena Genomsnittlig medievinkling 1,0 januari - juni ,5 0,0-0,5 Nackamodellen Nackareservatet Partipolitik Tsunamin (eftersläpande publicitet) Skattenivå/privatekonomi Miljö Dramatiska Institutet (eftersläpande publicitet) Kommunikationer/ infrastruktur Kultur/ evenemang/fritid Utbildning Boende/byggande Barnomsorg -1, Räckvidd i miljoner

18 Ämnen 18 Utbildning intresserar medierna. För första gången sedan 2001 är det inte i samband med boende- och byggnadsfrågor som Nacka kommun får mest medial uppmärksamhet. Det är i stället utbildningsfrågor som står högst upp på den mediala agendan. Nyheter kopplade till utbildningsområdet står för 15 procent av det totala genomslaget och har i det närmaste fördubblats sedan föregeånde period. Rapporteringen är bred och ingen enskild fråga dominerar. Rapporteringen handlar om allt från skolavgifter och skolmat till olika utbildningar och Wärnerssonpengarna. Minskad medial uppmärksamhet för boende/byggande. Rapporteringen kring boende och byggande har nästan halverats. Det finns inte längre några enskilda byggprojekt som dominerar utan publiciteten berör flera olika områden och frågor. Prisnivåer i Nacka uppmärksammas liksom exemplvis områdena Finnboda och Järla sjö. Nytt museum ger publicitet. Genomslaget för Nacka kommun i samband med kultur, evenemang och fritid ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Till skillnad från tidigare förs det nu fram en svagt positiv bild av kommunen. Detta som ett resultat av rapportering om framgången med den legala klotterväggen samt om en populär fritidsgård i Älta. Det är i första hand publicitet om att Ralph Lundstens hem blir museum som märks. Även om nyheten främst sprids i Stockholmsmedier tas den även upp i ett antal landsortstidningar. Övrig rapportering är splittrad och handlar bland annat om satsningar på Forum Nacka och legala klotterväggar. I samband med det sistnämnda ämnet målas det upp en positiv bild av kommunen, bland annat i Dagens Nyheter som konstaterar att det i Nacka förts en lyckad kamp mot klottret (15/2-2005).

19 Ämnen, forts. 19 Minister till attack mot Nackas stora barngrupper (Stockholm City 27/1-2005) En negativ mediebild ges i samband med publicitet om barnomsorg. Detta hänger i första hand samman med rapporteringen i Stockholm City om dagisgruppernas storlek. Förskoleministern samt oroliga föräldrar och förskollärare får stort utrymme. Nyheten får dock inte någon spridning till andra medier. I övrigt handlar rapporteringen i stor utsträckning om råttproblemet på en Nacka-förskola. Sjöbussar skapar publicitet. Periodens rapportering om kommunikationer/infrastruktur handlar främst om projektet med sjöbussar. Nyheter kopplade till denna fråga dyker upp i olika Stockholmsmedier samt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Rapporteringen är helt neutral och förekommer inte heller i åsiktsmaterial. Miljörapporteringen har ökat marginellt. Rapporteringen handlar bland annat om trafikdödade djur, VA-frågor samt sophantering. Nacka kommun karaktäriseras som en förebild ute i landet. Nackamodellen bidrar till en positiv bild av Nacka kommun. Nackamodellen får nästan uteslutande publicitet i landsortspressen. I en mycket stor del av rapporteringen framställs Nacka som en positiv förebild och/eller en kommun som erbjuder stor valfrihet. Denna bild förs fram av politiker i andra kommuner, privatpersoner och debattörer. Barnhälsoindex ligger bakom positiv medievinkling. Ämnet skattenivå/privatekonomi består av nyheter om att Nacka kommun fått nej för att få införa lågbeskattade hushållsnära tjänster samt listor över de rikaste/fattigaste hushållen. Att Nacka är en av de kommuner där barnhälsan ligger högt skapar en övervägande positiv mediebild.

20 Ämnen, forts. 20 Vem ska styra Nacka kommun? Frågan när och hur socialdemokraterna ska ta över styret i kommunen ställs ofta i rapporteringen som handlar om partipolitik. Det är med andra ord snarare denna fråga som står i fokus än åsikter om den politiska agendan. Av denna anledning blir mediebilden neutral. Rapportering om Nackareservatet är blandad. Sörmlandsledens anslutning till Nackareservatet märks bland annat. Hälften av publiciteten består av nyhetsartiklar och hälften av insändare. Dramatiska Institutet-pjäserna och flodvågskatastrofen fortsätter att ge publicitet. När det gäller rapportering om Dramatiska Institutet och Tsunamin har separata analyser gjorts. Den publicitet som har kommit efter den mest akuta fasen i rapporteringen om dessa händelser syns dock inom ramarna för denna analys (publicitet efter februari-05 för Tsunamin och efter mars-05 för DI). Den efterföljande publiciteten för Dramatiska Institutet där Nacka kommun förekommer handlar antingen om konsekvenserna av händelsen och/eller mediebevakningen för skolan och eleverna eller om att elevpjäserna nu är färdiga. Bengt Westerbergs utredning får också viss begränsad uppmärksamhet. Ingen kritik riktas mot kommunen i någon del av rapporteringen. Tsunami-rapporteringen riktar antingen in sig på offrens berättelse eller kommunernas krisstöd. I Svenska Dagbladet framkommer det exempelvis att Tsunamin hanterades bra av kommunerna (29/4-2005).

21 Aktörer i publiciteten 21

22 Aktörsroll 22 Nacka kommun: Aktörsroll januari - juni % 10% 19% 6% 74% 75% % 4% 80% 2005 Huvudaktör Biaktör Övrig publicitet Baserat på räckvidd *) För definition av aktörsroller, se appendix.

23 Aktörsroll 23 Minskat utrymme för uttalanden. Representanter för Nacka kommun är något mindre aktiva under första halvåret 2005 än under samma period 2004 och Både sådan rapportering där kommunföreträdare får stort utrymme att styra rapporteringen och sådan där de delar uppmärksamheten med anda aktörer minskar. Företrädare för kommunen får uttala sig i en femtedel av genomslaget vilket kan jämföras med en fjärdedel som är motsvarande siffra för föregående period. Positiv bild när kommunens representanter är huvudaktör. Mediebilden blir övervägande positiv när kommunföreträdare får stort utrymme att uttala sig, medan den blir svagt negativ när de får dela utrymmet med andra aktörer (kommunen får då en mer defensiv roll). När Nacka kommun endast omnämns av andra aktörer kommuniceras en balanserad bild totalt sett. Uttalanden spridda över flera ämnesområden. Kommunen uttalar sig i ett brett spektrum av frågor. Mest aktiv är kommunen i samband med rapportering om utbildning (bland annat Wärnerssonpengar och möjligheten att välja skolor fritt), partipolitik (vem ska styra Nacka?), barnomsorgsfrågor (råttinvasion på förskola) eller publicitet om avvisningsbeslutet av Nackabon Gustavo. Få uttalanden i samband med boende/byggande. Boende och byggande är det ämnesområde där Nacka kommun är som minst aktiv. En annan fråga där kommunen sällan uttalar sig är kultur/evenemang/fritid där nyheten om Ralph Lundsten-museet dominerar.

24 Huvudaktörer största huvudaktörerna Genomsnittlig medievinkling 1,0 januari - juni ,5 Projektledare Politiker andra kommuner Professor 0,0-0,5 Förening/org. Kommunpolitiker Kommunanställda Journalist Bengt Westerberg Företag/näringsliv Privatperson -1, Räckvidd i miljoner

25 Huvudaktörer 25 Privatpersoner aktiva journalister passiva. I 30 procent av publiciteten har någon aktör, intern eller extern, fått stort utrymme att uttala sig och därmed styra publiciteten. Det är en liten ökning sedan föregående period. Medan privatpersoner (bland annat boende i kommunen) har ökat sin närvaro betydligt i kommunens publicitet under perioden har journalisternas närvaro minskat drastiskt. Journalisterna är aktiva endast vid tre tillfällen och då i form av krönikor. Privatpersoner intresserar sig bland annat för olika frågor kopplade till boende/byggande, utbildning och Nackareservatet. Det är enstaka artiklar i räckviddsstark press som bidrar till en totalt sett svagt negativ medievinkling. I de allra flesta artiklarna och inslagen där privatpersoner ges stort utrymme kommuniceras en neutral bild av kommunen. Minskat genomslag för egna kommunpolitiker. Genomslaget för de egna kommunpolitikernas huvudaktörskap är tre gånger så litet jämfört med De uttalar sig i flera olika frågor. Partipolitik, utbildning och hushållsnära tjänster är några exempel. Andra kommunpolitiker bra ambassadörer för Nacka kommun. Politiker i andra kommunicerar en klart positiv bild av nacka och lyfter fram kommunen som en förebild. Kunskap och en positiv bild av Nacka fortsätter således att spridas ute i landet via kommunpolitiker och landsortspressen. Kommunanställda består av skol- och barnomsorgspersonal. Orsaken till att aktörsgruppen kommunanställda får så pass stort genomslag är i första hand en artikel i Dagens Nyheter där en skola uttalar sig om skolavgifter.

26 Huvudaktörer, forts. 26 Föreningar i press med stark räckvidd. Tre olika föreningar/organisationer är under perioden aktiva i kommunens publicitet: Hyresgästföreningen, Villaägarnas Riksförbund och Bevara Nacka-reservatet. De uttalar sig inom respektive intresseområde, men fokuserar inte på Nacka i sina inlägg. Bengt Westerberg som utredare. Bengt Westerberg uttalar sig om utredningen av Dramatiska Institutet. Fokus i rapporteringen ligger på Dramatiska Institutet och inte på Nacka kommun. Räckviddsstark press om klotter och barnhälsa ger positiv bild av Nacka kommun. Projektledaren för kampen mot klotter och skadegörelse, Niklas Persson, uttalar sig i en artikel i Dagens Nyheter som beskriver hur Nacka fört en lyckad kamp mot klottret. I professor Lennart Köhlers kartläggning av barns hälsa framkommer det att barnen i bland annat Nacka kommun har god hälsa. Företag/näringsliv om byggprojekt. Rapportering där olika företag får stort utrymme att uttala sig handlar i första hand om boende/byggande-frågor och återfinns främst i fackpress.

27 Politiska partier - företrädare 27 Nacka kommun: Politiska partier januari - juni % 78% 4% 18% 18% 4% % 23% 17% 2005 Moderater Socialdemokrater Folkpartister *) Bilden visar den del av publiciteten där politiska företrädare kommer till tals. Första halvåret 2003 och 2004 utgjorde denna rapportering 18 procent av all räckvidd. Motsvarande period 2005 utgör det 13 procent av all räckvidd.

28 Politiska företrädare 28 Nacka kommun: Politiska företrädare januari - juni 2005 Mats Gerdau Erik Langby Gunnel Nyman Gräff Anders Österlund Stefan Saläng Niklas Nordström Bertil Damberg Karin Norman (1) (1) (1) (2) (1) (5) (8) Räckvidd i miljoner Antal artiklar i parentes (13)

29 Politiska företrädare 29 Minskat genomslag för kommunpolitikerna. Kommunens politiska företrädare får chans att uttala sig i 13 procent av det totala genomslaget. Motsvarande siffra för föregående period var 18 procent. Moderaterna har minskat både när det gäller räckvidd och antal artiklar/inslag. Även om det leder till att socialdemokraterna ökar sin andel har partiet egentligen också minskat sin aktiva närvaro sedan föregående period. Folkpartiet har däremot ökat sitt genomslag tack vare uttalanden i räckviddsstark press. Moderaterna dominerar fortfarande. Även om moderaterna minskar dominerar partiet fortfarande den mediala närvaron. En skillnad från tidigare är att Mats Gerdau är mest aktiv, medan Erik Langby är något mindre synlig än under föregående period. Tillsammans står de för mer än 60 procent av antalet artiklar och inslag där Nackapolitiker uttalar sig. Medan Mats Gerdau främst uttalar sig om utbildningsfrågor är Erik Langbys mediala närvaro bredare och han uttalar sig i en mängd olika frågor. Gunnel Nyman Gräff får vid flera tillfällen frågan om möjligheten till maktskifte I många artiklar ligger främsta fokus på just denna fråga och på att hon tar över rollen som oppositionsråd snarare än nuvarande förda politik i kommunen. Övriga företrädare syns i enstaka artiklar.

30 Image 30

31 Image 31 75% Nacka kommun: Image januari - juni % 2% 5% 8% 7% 8% 24% 7% 29% 3% 29% Nacka kommun: Image januari - juni % % 8% 20% 1% 27% 31% 6% % 2005 Andel imagebärande publicitet Framåt/drivande/expansiv Valfrihet Värnande Förebild Misskött Ifrågasatt Lagbrytande Övrig publicitet Baserat på räckvidd

32 Image 32 Mindre imageladdad publicitet. Andelen imageladdad publicitet har minskat rejält från föregående period, från 25 procent av det totala genomslaget till 16 procent. Förekomsten är dock större än både under 2003 och Image främst i nyhetsartiklar och landsortspress. Den imageladdade publiciteten återfinns inte längre främst i åsiktsmaterial, vilket var fallet under föregående analysperiod, utan i nyhetsartiklar. De mest aktiva aktörerna i imagepubliciteten är de egna kommunpolitikerna tillsammans med politiker från andra kommuner runt om i landet. Det finns en huvudaktör som styr imagepubliciteten i 45 procent av genomslaget. Landsortspressen är den medietyp där image framkommer oftast, nästan i 40 procent av det totala antalet artiklar. Motsvarande siffra för storstadspressen är 15 procent. De positiva imagevärdena framkommer mer än dubbelt så många gånger som de negativa. Ingen dominans av enskilt imagevärde. Det är fortfarande en ganska jämn fördelning av imagevärdena i publiciteten. Kommunen beskrivs i första hand som framåt/drivande/expansiv, men nästan lika vanligt förekommande är omdömet ifrågasatt. Att kommunen ses som en förebild framkommer också vid många tillfällen. Det är inte heller ovanligt att Nacka beskrivs som en förebild samtidigt som valfriheten i kommunen lyfts fram. Framåt/drivande/expansivt störst genomslag. Publicitet där Nacka kommun beskrivs som framåt/drivande/expansivt förekommer i första hand i samband med byggande/boende, men även vid enstaka tillfällen i annan rapportering. Förfall förvandlas till marin stad (DN 30/4-2005).

33 Image, forts. 33 Ifrågasatta barngrupper. Kommunen ifrågasätts bland annat i publicitet om barnomsorg och då närmare bestämt i samband med frågan om storleken på barngrupperna. Det bör betonas att imagevärdet ifrågasatt endast förekommer i totalt sett åtta artiklar. Förskoleministern angående Nacka kommuns barngrupper: Det förvånar mig att de utökar barngrupperna trots att vi tillför så mycket extra resurser (Stockholm City 27/1-2005) Nacka som förebild. Att kommunen ses som en positiv förebild framkommer i första hand i samband med rapportering kring Nacka-modellen (äldreomsorgen) men även exempelvis publicitet om legala klotterväggar och skolan. Detta imagevärde ger mest positiv publicitet. Det är kommunpolitiker ute i landet som är de viktigaste kommunikatörerna av detta imagevärde och det uttrycks således främst i landsortspress. Angående nya arbetssätt i hemtjänsten: Nackas positiva resultat. (Smålänningen 15/3-2005) Valfrihet och förebild hänger samman. Valfrihet är vid ett flertal tillfällen tätt sammankopplat med rapporteringen om Nacka som förebild. en kommun som är ett föredöme när det gäller att erbjuda valfrihet och direktinflytande (Göteborgs-Posten 15/6-2005)

34 Image, forts. 34 Värnande om invånarna. Nacka kommun framstår som värnande i samband med rapporteringen om Nackabon Gustavo som hotas av utvisningen. Att kampen för Gustavo även innefattar politikerna i kommunen framkommer tydligt i ett antal artiklar. Nacka beskrivs som lagbrytande endast vid ett tillfälle då frågan om skolavgifter behandlas.

35 Aspekter på medier 35

36 Medietyper 36 Nacka kommun: Medietyper januari - juni % <1% 1% 2% 6% 4% 3% 3% Storstadspress TV Kvällspress Landsortspress Fackpress Radio Affärspress Förortspress Baserat på räckvidd

37 Enskilda medier 37 Stockholm City Dagens Nyheter Stockholms Tidningen Svenska Dagbladet SVT2 ABC-nytt Metro Stockholm Dagens Samhälle P1-morgon Computer Sweden Lidingö Tidning Nacka kommun: Enskilda medier januari - juni Antal artiklar/inslag

38 Medietyper och medier 38 Kvällspressen visar mindre intresse. Medan kvällspressen minskar rejält ökar tv-genomslaget betydligt. Kvällspressens engagemang i biblioteksneddragningar från föregående period har inte ersatts av något nytt. Tv-bevakningen är bred och innefattar både råttproblemet på Nackaförskolan, projektet med sjöbussar och asylärendet Gustavo. Landsortspressen ger en positiv mediebild av Nacka kommun. Det hänger samman med positiv rapportering kring frågor kopplade till Nackamodellen. 10 medier står för stor andel av genomslag. De tre medier som publicerar mest artiklar står för en tredjedel av det totala antalet artiklar/inslag. Tillsammans står de tio enskilda tidningar och program som är mest aktiva i sin tur för 80 procent av genomslaget och hälften av antalet artiklar/inslag. Det finns inte några stora skillnader vad gäller vilken mediebild som de olika medierna ger av kommunen. Stockholm City tredubblar sin publicitet. Stockholm City fortsätter att öka rapporteringen om Nacka kommun. Tidningen har en bred lokal bevakning och begränsar sig inte till någon enskild fråga. DN och Stockholms-Tidningen aktiva. DN intresserar sig i första hand för boende/byggande och kultur/evenemang/fritid. Stockholms-Tidningen gör en delvis annorlunda nyhetsvärdering och fokuserar främst på partipolitik och frågan om maktinnehavet i kommunen. Det bör påpekas att lokalmedierna Mitt i Nacka, Mitt i Värmdö och Nacka-Värmdö-Posten inte ingår i analysmaterialet.

39 Artikeltyper 39 Nacka kommun: Artikeltyper januari - juni % 46% 25% 9% 4% 7% 24% 6% 2% 10% 4% 7% % 22% 2% 3% 10% Nyhetsartikel Notis Eterinslag 2005 Förstasida Insändare Krönika/analys Debatt/replik Ledare Baserat på räckvidd

40 Artikeltyper 40 Litet men positivt åsiktsmaterial. Andelen nyhetsmaterial ökar medan åsiktsmaterialet minskar. Åsiktsmaterialet minskar stort och ligger nu återigen på samma nivå som under Mediebilden som ges är dock fortfarande övervägande positiv vilket i första hand beror på rapportering om Nackamodellen vilket är det ämne som intresserar mest. Positiva insändare. Tack vare en insändare publicerad i ett antal tidningar skriven av en invånare i Kalmar län blir artikeltypen totalt sett svagt positiv. De handlar om Nacka-modellen. I övriga artikeltyper ges en balanserad bild av kommunen. Få förstasidesnyheter. Det är mycket få nyheter som hamnar på tidningarnas förstasidor. Nyheten om storleken på barngrupperna i Nacka är en av totalt tre nyheter som placeras där. Eterinslagen ökar. Inslagen handlar i första hand om kultur/evenemang/fritid samt utbildningsfrågor. Kortfattad rapportering Precis som under 2004 är det i första hand kulturnyheter (främst Ralph Lundsten-museet) som uppmärksammas i notiser.

41 Geografisk fördelning 41 Nacka kommun: Geografisk fördelning januari - juni 2005 Stockholms län Västra Götalands län Gotlands län Dalarnars län Kronobergs län Östergötlands län Jönköpings län Gävleborgs län Kalmar län Blekinge län Jämtlands län Skåne län Norrbottens län Hallands län Antal lästillfällen per invånare *) De rikstäckande tidningarna DN, SvD, Expressen och Aftonbladet har fördelats efter läsarsiffrorna i respektive län. Eterinslag finns inte med i tabellen.

42 Geografisk fördelning 42 Närliggande län inte längre aktiva. Medan Stockholm givetvis fortfarande dominerar stort har lästillfällena i de närliggande länen minskat stort eller helt försvunnit sedan föregående analysperiod. Det är nu invånarna i Västra Götaland som efter stockholmarna har flest tillfällen att ta del av mediernas rapportering kring Nacka. Små skillnader i nyhetsvärdering. I stort sett görs samma nyhetsvärdering görs ute i landet som hos riksmedierna. Byggande/boende och kultur/evenemang/fritid står dock inte lika högt upp på den mediala agendan ute i landet som hos riksmedierna.

43 Appendix 43

44 Appendix - Begrepp och definitioner 44 Räckvidd Vid mätning av publicitetens omfång har statistik över antalet möjliga läsare per tidning använts. Statistiken hämtas från Research Internationals (f d SIFO) Orvestoundersökning över läsvanor. Tittarsiffror baseras på MMS mätningar och lyssnarsiffror kommer från Ruab. Medievinkling Medievinkling visar i hur hög grad Nacka kommun sammankopplas med ord, formuleringar eller beskrivningar av sakförhållanden som ger ett fördelaktigt/ofördelaktigt intryck. Särskild vikt läggs vid om artikeln på ett entydigt sätt är fördelaktigt/ofördelaktigt för Nacka kommun. Extra hänsyn tas till rubrik, ingress, bild och bildtext. Artiklarna adderas sedan utifrån bedömningen av medievinklingen och viktas mot det totala antalet läsare i samband med en specifik mediebild (till exempel ämne och aktör). De klart positiva artiklarna värderas till +1, svagt positiva till 0,5, neutrala till 0, svagt negativa till -0,5 och de klart negativa till -1. Den genomsnittliga medievinklingen visar sedan medelvärdet för den viktade medievinklingen.

45 Appendix - Begrepp och definitioner 45 Aktörsdefinitioner Med huvudaktör menas en aktör som befinner sig i fokus av artikeln eller inslaget och som dessutom får komma till tals i direkta eller indirekta citat. Typexemplet på en huvudaktör är en person som skrivit en debattartikel, gjort ett utspel eller medverkat i en intervju. Det är när en part framträder som huvudaktör som den har störst möjligheter att påverka mediebilden. Med biaktör menas en aktör som uttalar sig i publiciteten utan att vara huvudaktör. Det vill säga uttalar sig inte i den omfattningen som en huvudaktör. Med omaktör menas en aktör som är föremål för omdömen eller omnämnanden, det vill säga förekommer i publiciteten utan att själva få komma till tals.

46 Uppdrag 46 Frågeställningar Vilket genomslag får Nacka kommun i medierna? På vilket sätt skildras Nacka kommun i medierna positivt, neutralt eller negativt? Hur ser publiciteten om Nacka kommun ut över tid? I samband med vilka frågor/ämnen förekommer Nacka kommun i medierna? Vilken image ges av Nacka kommun i medierna? Får Nacka kommun och dess företrädare möjligheter att uttala sig i publiciteten och i vilken utsträckning? Vilka politiska företrädare får uttala sig i medierna? Vilka aktörer förekommer i Nacka kommuns publicitet? I vilka medier, medietyper och artikeltyper får Nacka kommun publicitet? Är bilden av Nacka kommun beroende av vilken politisk färg som tidningen har? Hur ser den geografiska fördelningen ut fördelat på antal lästillfällen i respektive län?

47 Appendix, Pressens politiska färg 47 Medelvärde tendens 1,0 Nacka jan - juni 2005 Pressens politiska färg 0,5 0,0-0,5 Centern Folkpartiet Moderat Socialdemokratisk Borgerlig Oberoende Opolitisk -1, Räckvidd i miljoner

48 Appendix, Artikeltyper 48 Nacka kommun: Artikeltyper januari - juni % <1% 1% 2% 22% 6% 21% Nyhetsartikel Notis Inslag Debattartikel Insändare Förstasida Krönika Baserat på antal artiklar

49 Appendix, Vinkling per ämne 49 Medievinkling för de största ämnena januari - juni 2005 Utbildning Boende/byggande Kultur/evenemang/fritid Barnomsorg Kommunikationer/infrastruktur Miljö Skattenivå/privatekonomi Partipolitik Nackamodellen Nackareservatet 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 Räckvidd i miljoner Negativ Balanserad Baserat på räckvidd Positiv

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2003 Observer Sverige AB Ulrika Isaksson/Maria Lundahl 08-507 412 21/08-507 412 18 maria.lundahl@observer.se ulrika.isaksson@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån Publicitetsanalys Finland som turistland Finska Turistbyrån 2004 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Sammanfattning 2001 2002 2003 2004* Antal artiklar/inslag 463

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Syfte och avgränsningar Syfte och förutsättning: Den svenska skolan är ständigt aktuell, så väl medialt som i

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt

Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt 6000 5000 BNP/capita Förväntad livslängd (år) vid födsel 70 60 4000 3000 2000 50 40 1000 30 0 20 1000 1500 1700 1870 1950 1998 Källa: Maddison 2002

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31

Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31 Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31 Inledning Retriever har på uppdrag av Lunds kommun sammanställt exponeringen av fem festivaler i medierna. Festivalerna som har varit föremål för analys är

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Stor förändring i mediernas rapportering om hyresregleringen

Stor förändring i mediernas rapportering om hyresregleringen Stor förändring i mediernas rapportering om hyresregleringen Mars 2015 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning och bakgrund sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och slutsats sid 4 4 Mediebilden och bostadsbristens

Läs mer

Insikt i aktuella frågor April 2013. Skuldförvaltning med K-obligationer

Insikt i aktuella frågor April 2013. Skuldförvaltning med K-obligationer PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor April 2013 Marknadsrapport från Kommuninvest v.27 2011 VECKOBREV Skuldförvaltning med K-obligationer Från och med 27 mars finns fyra utestående obligationer i Kommuninvests

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. (Redovisningen på sid 2-7 är skriven enligt Ungdomsstyrelsens mall)

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. (Redovisningen på sid 2-7 är skriven enligt Ungdomsstyrelsens mall) 2013-03-13 Dnr: 13-048/0 Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige Innehållsförteckning Återrapportering av 2010 års val...2 Riksdagen Landstingsfullmäktige Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2010

ORVESTO Näringsliv 2010 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Stockholm 2010-05-27 ORVESTO Näringsliv 2010 Årets upplaga av ORVESTO Näringsliv, den

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Snöovädret i medierna vintern 2009 2010 Marina Ghersetti och Tomas A. Odén Innehåll 1. Förord 3 2. SnökaosetiSverigevintern2009 2010 5 3. Material,metodochrapportensuppläggning 6 4. Rapporteringensomfattning

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2011

ORVESTO Näringsliv 2011 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Stockholm 2011-05-26 ORVESTO Näringsliv 2011 Årets upplaga av ORVESTO Näringsliv, den

Läs mer

Botkyrka kommun. Första kvartalet 2011. Analytiker: Henrik Zettergren. www.infopaq.se/no/dk/fi

Botkyrka kommun. Första kvartalet 2011. Analytiker: Henrik Zettergren. www.infopaq.se/no/dk/fi Botkyrka kommun Första kvartalet 011 Analytiker: Henrik Zettergren www.infopaq.se/no/dk/fi Innehåll Innehåll Bakgrund & syfte Sammanfattning & reflektioner Publicitet över tid Hur bemöts Botkyrka kommun

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer