Optimeringslära för T (SF1861)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optimeringslära för T (SF1861)"

Transkript

1 Optimeringslära för T (SF1861) 1. Kursinformation 2. Exempel på optimeringsproblem 3. Introduktion till linjärprogrammering Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 1 Linjärprogrammering

2 Kursinformation Kurs i grundläggande optimeringslära samt linjär algebra. Ämnet tillämpas inom till exempel Telekommunikation, t.ex. basstationsplacering Signalbehandling, t.ex. taligenkänning Reglerteknik, t.ex. banplanering Ekonomi, t.ex. portföljplanering Logistik, t.ex. product chain management Medicin, t.ex. strålningsterapiplanering Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 2 Linjärprogrammering

3 Lärare Per Enqvist ( Johan Markdahl ( Johan Thunberg ( Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 3 Linjärprogrammering

4 Kursmaterial Följande material säljs på Matematiks studentexpedition, Lindstedtsv 25. Optimization, av Amol Sasane och Krister Svanberg. Exempelsamling i Optimeringslära för T. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 4 Linjärprogrammering

5 Kommentar till OH bilderna Till de flesta föreläsningarna kommer det att finnas OH-bilder (tillgängliga efter föreläsningen på hemsidan). Dessa sammanfattar föreläsningen samt ger vissa komplement till kurslitteraturen. Det finns också läsanvisningar längst bak i OH-häftet. OH-bilderna är inte ekvivalenta med föreläsningarna. Jag passar på att tacka Ulf Jönsson för arbetet han lagt ner på OH-bilderna. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 5 Linjärprogrammering

6 Kursens hemsida På kursens hemsida finns 1. preliminärt schema 2. läsanvisningar 3. hemtalen och information om inlämningsdatum kommer att anslås på kursens hemsida. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 6 Linjärprogrammering

7 Hemuppgifter (HEM1 1.5 hp) Tre frivilliga hemuppgifter i Matlab delas ut under kursens gång. Hemtal 1: Linjär algebra. Hemtal 2: Strukturoptimering. Hemtal 3: Ljuddämparoptimering - i samarbete med Ljud och Vibrationer. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 7 Linjärprogrammering

8 Regler för hemtalspoäng Belöning för 0 X 12 hemtalspoäng X < 5 ger ingen belöning. 5 X 8 medför att deluppgift 1.(a) ej behöver lösas på tentamen. De 5 tentamenspoängen för 1.(a) erhålls ändå. Denna bonus gäller under ett år. X 9 medför att uppgift 1 ej behöver lösas på tentamen. De = 9 tentamenspoängen för uppgift 1 erhålls ändå. Denna bonus gäller för all framtid. Den student som erhåller minst 9 hemtalspoäng blir inrapporterad godkänd på momentet HEM1. Den student som INTE erhåller minst 9 hemtalspoäng blir ändå inrapporterad godkänd på momentet HEM1 den dag han/hon blir godkänd på tentamen och får momentet TEN1 inrapporterat. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 8 Linjärprogrammering

9 Tentamen Maximalt resultat på tentamen är 50 poäng. Preliminära betygsgränser: Betyg A B C D E FX Poäng Vid tentamen delas en kortfattad formelsamling ut. Inga andra hjälpmedel är tillåtna. Ingen räknare på tentan! Ordinarie tentamen är Tisdagen den 24:e maj. Anmälan till tentamen är obligatorisk och kan göras via Mina Sidor mellan den 18:e april och 8:e maj. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 9 Linjärprogrammering

10 Kursmoment 1. Linjär optimering 2. Linjär algebra 3. Kvadratisk optimering 4. Olinjär optimering utan bivillkor 5. Olinjär optimering med bivillkor Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 10 Linjärprogrammering

11 Tre exempel på optimeringsproblem 1. Nätverksoptimering Linjärprogrammeringsproblem 2. Linjär regression (modellanpassing) Kvadratiskt optimeringsproblem 3. Trafikreglering i kommunikationssystem Olinjärt optimeringsproblem med bivillkor Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 11 Linjärprogrammering

12 Nätverksoptimering 40 1 x 13 /c x 35 /c 35 x 12 /c 12 x 23 /c 23 x 34 /c x 24 /c x 45 /c 45 Data skall skickas från datorer i nod 1 och 2 till datorer i nod 3, 4, och 5. Kostnaden för trafik i länken mellan nod i och j är c ij Kr/Kbyte. Datatrafiken från nod i till nod j betecknas x ij och mäts i Kbyte. Vi vill minimera kostnaden för datatrafiken. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 12 Linjärprogrammering

13 Nätverksoptimering Resulterande optimeringsproblem minimera c ij x ij alla bågar då x 12 + x 13 = 40 x 12 + x 23 + x 24 = 35 x 13 x 23 + x 34 + x 35 = 30 x 24 x 34 + x 45 = 25 x 35 x 45 = 20 x ij 0, alla bågflöde Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 13 Linjärprogrammering

14 Linjär regression (modellanpassing) e(t) s(t) y(t) System Problem: Anpassa en linjär regressionsmodell till mätdata. Regressionsmodellen : y(t) = n j=1 α j ψ j (t) ψ j (t), j = 1,...,n är regressorerna (kända funktioner) α j = j = 1,...,n är modellparametrarna (skall bestämmas) e(t) mätbrus (ej känd) s(t) observationer - uppmätta data. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 14 Linjärprogrammering

15 Idé för modellanpassning: Minimera kvadratsumman av prediktionsfelen minimera 1 2 m n ( i=1 j=1 α j ψ j (t) s(t i )) 2 Detta är ett minsta kvadratproblem. Speciell typ av kvadratiskt optimeringsproblem. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 15 Linjärprogrammering

16 Trafikreglering i kommunikationssystem Vi betraktar ett kommunikationsnätverk bestående av två länkar. Tre källor skickar data över nätverket till tre olika destinationer. Källa 1 Destination 1 Länk 1 Länk 2 Källa 2 Destination2 Källa 3 Destination 3 Källa 1 använder båda länkarna. Källa 2 använder länk 1. Källa 3 använder länk 2. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 16 Linjärprogrammering

17 Länk 1 har kapaciteten 2 (normaliserad storhet [datamängd/sek]) Länk 2 har kapaciteten 1 De tre källorna sänder med datahastigheterna x r, r = 1, 2, 3. De tre källorna har varsin nyttofunktion U r (x), r = 1, 2, 3. Ett vanligt val av nyttofunktion är U r (x r ) = w r log(x r ). För effektivt och rättvist uttnyttjande den tillgängliga kapaciteten väljer man datahastigheterna enligt följande optimeringskriterium maximera U 1 (x 1 ) + U 2 (x 2 ) + U 3 (x 3 ) då x 1 + x 2 2 x 1 + x 3 1 x 1 0, x 2 0, x 3 0 Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 17 Linjärprogrammering

18 Introduktion till linjärprogrammering (LP) 1. Formulering av exempelproblem 2. Tillåten lösning och optimalitet 3. Grafisk illustration av tillåtenhet och optimalitet 4. Introduktion av simplexmetoden 5. Några höjdpunkter inom LP teorin Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 18 Linjärprogrammering

19 Formulering av exempelproblem Ett företag producerar två produkter P 1 och P 2 Maskinerna M 1 och M 2 används vid produktion av såväl P 1 som P 2 Produktionskapaciteten för maskinerna [dygn/enhet]: M 1 a 11 = 1 40 a 12 = 1 60 M 2 P1 P2 a 21 = 1 50 a 22 = 1 50 Priset för produkterna [KKr/enhet]: produkt pris P 1 c 1 = 200 P 2 c 2 = 400 Mål: Bestäm produktionsvolymen så att företagets profit maximeras. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 19 Linjärprogrammering

20 Låt x k antal enheter av produkt P k som produceras per dygn, k = 1, 2. Den maximala profiten erhålls som lösningen till följande optimeringsproblem: maximera 200x x 2 då 1 40 x x x x x k 0, k = 1, 2 Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 20 Linjärprogrammering

21 Kompakt formulering: max c T x då Ax b, x 0 (1) där A = , b = 1, c = Optimeringsproblemet (1) är ett linjärprogrammeringsproblem: Linjär kostnadsfunktion c T x Linjära bivillkor Ax b och x 0 (komponentvisa olikheter) Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 21 Linjärprogrammering

22 Tillåten lösning och optimalitet Det tillåtna området till (1) ges av F = {x : Ax b; x 0} Varje punkt x F kallas tillåten Punkten ˆx F kallas optimal om c T ˆx c T x, för alla x F. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 22 Linjärprogrammering

23 Grafisk illustration av tillåtenhet och optimalitet En olikhet av typen a T k x b k, k = 1, 2 svarar mot ett halvplan a a T 1 x b x 2 = 3 2 x Här är a T 1 = [ 1 40 ] 1, b 60 1 = 1 Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 23 Linjärprogrammering

24 Tillåtna området till vårt exempelproblem blir en polyheder med fyra hörn 60 x x 1 Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 24 Linjärprogrammering

25 Målfunktionen illustreras bäst med isokostlinjer c T x = z. I vårt exempel svarar detta mot linjen x 2 = c 1 c 2 x 1 + z c 2 = 0.5x 1 + z x c x 2 = 0.5x x 1 Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 25 Linjärprogrammering

26 x 2 c ˆx x 2 = 0.5x x 1 Vi ser att optimum antages i hörnet ˆx = (0, 50) Optimalvärdet blir ẑ = c T ˆx = Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 26 Linjärprogrammering

27 Man kan visa följande sats Sats 1. Om det finns en optimal lösning till maximera c T x då Ax b, x 0 så finns det en optimal hörnlösning. Satsen visar att det räcker att leta bland hörnpunkterna när man löser optimeringsproblemet. Vi kommer senare att ge en precis algebraisk mening åt begreppet hörnpunkt. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 27 Linjärprogrammering

28 Introduktion till simplexmetoden Bestäm initial hörnpunkt Är hörnpunkten optimal? Ja KLART Nej Finn bättre intilliggande hörnpunkt I algoritmen söker man alltid utefter en kant som utgår från det hörn som man befinner sig i. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 28 Linjärprogrammering

29 60 x 2 60 x x x 1 Alternativ 1 Alternativ 2 Hur väljer man kortaste vägen? Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 29 Linjärprogrammering

30 Det finns ingen effektiv algoritm som garanterat hittar kortaste vägen till optimum. Simplexalgoritmen finner i allmänhet en kort väg till optimum. Väljer vad som (lokalt) verkar vara bästa vägen. Hur vet man att man hittat optimum? Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 30 Linjärprogrammering

31 Simplexalgoritmens val av riktning 60 x d 1 θ 2 c θ 1 d 2 x Det är lokalt bättre att gå längs kanten med enhetsrikting d 1 än att gå längs kanten med enhetsrikting d 2. Detta följer eftersom c T d 1 = c d 1 }{{} =1 cos(θ 1 ) > c d 2 cos(θ }{{} 2 ) = c T d 2 =1 Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 31 Linjärprogrammering

32 x Stoppkriterium c d 1 d x 1 Vi har nått optimala hörnpunkten då c T d 1 0 c T d 2 0 Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 32 Linjärprogrammering

33 Simplexalgoritmen: Höjdpunkter de kommande veckorna Vårt geometriska resonemang ger intuition men måste ersättas med linjär algebra för numerisk implementation. Hörnpunkter och kantriktingar erhålls som lösningar till linjära ekvationssystem. Dualitet: Till varje linjärt optimeringsproblem finns ett dualt linjärt optimeringsproblem. Dualen ger ny insikt och används för att härleda optimalitetsvillkor. Tillämpningar: Diet problem, transportproblem, lagerstyrning, nätverksoptimering. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 33 Linjärprogrammering

34 Kommentar Exemplet är taget från An Introduction to Linear Programming and the Simplex Algorithm En www kurs som finns på adressen spyros/lp/lp.html Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 34 Linjärprogrammering

35 LP-problem på standardform minimera då n c j x j j=1 n a ij x j = b i, i = 1,...,m j=1 x j 0, j = 1,...,n = minimera c T x då Ax = b x 0 där A = a a 1n., b = b 1., c = c 1., x = x 1. a m1... a mn b m c n x n Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 35 Linjärprogrammering

36 Det antages att A har linjärt oberoende rader. Annars kan man reducera problemet genom att ta bort rader. Vi antar att n > m, vilket betyder att linjära bivillkoret är underbestämt. Om n m finns i allmänhet antingen en unik lösning ingen lösning varvid optimeringsproblemet är ointressant Alla linjära optimeringsproblem kan överföras till standardformen. Vi kommer härleda en simplexalgoritm för LP på standardform. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 36 Linjärprogrammering

37 Knep för att transformera godtyckligt LP-problem till standardformen maxc T x = min( c) T x Inför slack- respektive surplusvariabler vid olikhetsbivillkor n n a ij x j b i ersätts av a ij x j + x n+1 = b i, j=1 j=1 där x n+1 0 är så kallade slack-variabler. n n a ij x j b i ersätts av a ij x j x n+1 = b i, j=1 j=1 där x n+1 0 är så kallade surplus-variabler. En variablel x k som inte är teckenbegränsad kan ersättas med differensen x k = x k x k, där x k,x k 0. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 37 Linjärprogrammering

38 Några vanliga former på LP-problem Form Primal Dual Standardformen minimera c T x då Ax = b maximera b T y då A T y c x 0 Kanoniska formen minimera c T x då Ax b x 0 maximera b T y då A T y c y 0 Pedagogiska formen minimera c T x då Ax b maximera b T y då A T y = c y 0 Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 38 Linjärprogrammering

39 Läsanvisningar Kapitel 1 (1.4 kursivt) Kapitel 2 Kapitel 3 Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 39 Linjärprogrammering

40 60 x x1 Starting point Givet startpunkten, om x 2 maximeras, var är då det globala optimat och vilken väg skulle Simplex Algoritmen välja? Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 40 Linjärprogrammering

41 Standard form Givet optimeringsproblemet maximize x 1 s.t. x 1 x 2, x 2 + 3x 3 = 2, x 1 0,x 3 0. Skriv det på standardform, min c T x, sådant att Ax = b och x 0. Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 41 Linjärprogrammering

1 Duala problem vid linjär optimering

1 Duala problem vid linjär optimering Krister Svanberg, april 2012 1 Duala problem vid linjär optimering Detta kapitel handlar om två centrala teoretiska resultat för LP, nämligen dualitetssatsen och komplementaritetssatsen. Först måste vi

Läs mer

TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS

TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS Datum: 22 maj 2012 Tid: 8 12, TP56 Hjälpmedel: Ett A4-blad med text/anteckningar (båda sidor) samt miniräknare. Antal uppgifter: 5; Vardera uppgift kan ge 5p.

Läs mer

Extraövningar, linjär algebra

Extraövningar, linjär algebra Extraövningar, linjär algebra Uppgifter markerade med * kan innehålla något moment som är kursivt, medan uppgifter markerade med ** kan vara av det svårare slaget och innehålla något moment som inte ingår

Läs mer

Min tolkning av Lean Product Development

Min tolkning av Lean Product Development Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 3 maj - 15 maj 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 180 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

sin 2n x dx 2n 2n + 1 2 = 2 1 2 2n 1 sin 2n+1 x dx e = 2+ 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 4 + 1 1 + 1 1 + 1 6 + 1 1 + 1 1 + 1 8 +...

sin 2n x dx 2n 2n + 1 2 = 2 1 2 2n 1 sin 2n+1 x dx e = 2+ 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 4 + 1 1 + 1 1 + 1 6 + 1 1 + 1 1 + 1 8 +... Välj specialarbete i matematik Idéer till specialarbeten i matematik för gymnasister Samlade som en del av FRN projektet Information om högskolan i gymnasiet Projektledare: Dan Laksov π 2 = 2 1 2 3 4 3

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Något om Matematisk modellering och Mathematica

Något om Matematisk modellering och Mathematica HH/ITE/BN Matematisk modellering och Mathematica 1 Något om Matematisk modellering och Mathematica Bertil Nilsson 2015-08-15 t Vtct q intc in tq ut tc ut t c0 c 0 t 0, Τ, Vt A k 1 B k 2 k C A t B t C t

Läs mer

Kalkyler som beslutsunderlag

Kalkyler som beslutsunderlag Kalkyler som beslutsunderlag Gör a n A n dersson Sjunde upplagan Digitalt appendix till kapitel 8. Art.nr 4350-07 ISBN 978-91-44-08096-3 Linjär programmering K a p i t e l 8 8.5 Två trånga sektioner Det

Läs mer

Matematiska modeller

Matematiska modeller Matematiska modeller Kompendium Lektor: Yury V. Shestopalov e-post: youri.shestopalov@kau.se Tel. 054-700856 Hemsidan: www.ingvet.kau.se\ youri Karlstads Universitet 2002 Contents Inledning 5. Descartes

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117

KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117 KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117 UPPGIFT RÄTTNINGS- KOLUMN (som endast rättande lärare får använda.)

Läs mer