TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS"

Transkript

1 TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS Datum: 22 maj 2012 Tid: 8 12, TP56 Hjälpmedel: Ett A4-blad med text/anteckningar (båda sidor) samt miniräknare. Antal uppgifter: 5; Vardera uppgift kan ge 5p. Poängkrav: För godkänt krävs 12p, betyg 4 kräver 16p, och betyg 5, 21p. Examinator: Clas Rydergren Jourhavande lärare: Clas Rydergren, Salsbesök c:a 9:30. Resultat anslås senast: 5 juni Tentan kan hämtas ut hos Åsa Dahl, plan 6 hus Täppan. Tentamensinstruktioner När Du löser uppgifterna Redovisa Dina beräkningar och Din lösningsmetodik noga. Motivera alla påståenden Du gör. Använd alltid de standardmetoder som genomgåtts på föreläsningar och lektioner. Skriv endast på ena sidan av lösningsbladen. Använd inte rödpenna. Behandla ej fler än en huvuduppgift på varje blad. Vid skrivningens slut Sortera Dina lösningsblad i uppgiftsordning. Markera på omslaget de uppgifter Du behandlat. Kontrollräkna antalet inlämnade blad och fyll i antalet på omslaget.

2 TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS 1 Uppgift 1 Företaget F tillverkar grillkorv i sina tre fabriker (1, 2 och 3), som först transporteras till fyra distributionscentraler (A, B, C och D). Fabrikernas tillverkningskapacitet är 2000kg, 1200kg och 1600kg för respektive fabrik, per vecka, och de fyra distributionscentralerna kräver minst 600kg, 1000kg, 800kg och 1500kg per vecka. Nettovinsten (i kr per kg) beror på i vilken fabrik varan produceras och till vilken distributionscentral den levereras, enligt tabellen nedan. Distributionscentral Fabrik A B C D Företaget har formulerat följande mål för att ta tillvara på sina intressen: z 1 : Maximera nettovinsten. z 2 : Minimera leveransen från fabrik 1 till distributionscentral C. z 3 : Maximera totala leveranserna från fabrikerna 1 och 2 till distributionscentralerna A och B. a) Formulera flermåloptimeringsproblemet för företaget. b) Företaget vill skapa en mer robust produktion genom att maximera den minsta skillnaden mellan produktionen och tillverkningskapaciteten i varje fabrik. Hur kan modellen modifieras för att hantera detta? c) Flermåloptimeringsproblem kan lösas t.ex. med bivillkorsmetoden. Lös nedanstående problem med bivillkorsmetoden, där z 1 behålls som målfunktion och z 2 och z 3 görs om till bivillkor med parametrarna k 2 = 10 och k 3 = 8. minz 1 = 3x 1 + 2x 2 maxz 2 = 2x 1 + 5x 2 minz 3 = x 1 x 2 x 1 + x 2 20 x 2 10 x 1,x 2 0. Uppgift 2 Person X planerar att köpa en begagnad bil via Internet. X har bestämt sig för en specifik typ och årsmodell. För att förenkla beslutet lite så betraktar hon endast inköpspriset vid köpet, och vill göra ett så billigt köp som möjligt. På en Internetsajt finns just nu bil av denna typ till salu för

3 TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS 2 Då X tror att säljaren är osäker på värdet så uppskattar X att denna bil kan köpas för om en månad. Men det finns också en risk att den då redan är såld. X uppskattar den risken till sannolikhet 0.3. Om bilen finns kvar till salu om en månad, så tror X att den också kan finnas kvar efter två månader. Sannolikheten att den finns kvar efter två månader, givet att den gjorde så efter en ger X sannolikhet 0.6, och tror att priset då gått ned till Om denna bil inte finns kvar till salu efter första månaden så uppskattar X att det med sannolikhet 0.2 dyker upp ett identiskt alternativ som kan köpas för Om inget sådant alternativ dyker upp så får X köpa en likvärdig bil i den lokala bilaffären för Detta alternativ finns alltid. a) Rita upp situationen i ett beslutsträd och bestäm optimal strategi för X. Beskriv din tolkning av texten motivera utseendet på beslutsträdet. b) Vad är sannolikheten att X köper en bil för från bilaffären? Uppgift 3 Företaget I har lagt ett anbud på ett uppdrag att skapa en projektplanen för ett stort infrastrukturprojekt. Som en del i arbetet vill I använda sig av en programvara för en simulering vilken är kostsam. Programvaran kan endera hyras under ett år eller köpas. Då programvaran kräver viss träning så måste beslutet om hyr eller köp göras innan I vet om de får uppdraget eller inte. Om I köper programvaran gör man en nettovinst om kr om de erbjuds uppdraget, men en nettoförlust om kr om de inte får uppdraget. Om företaget I istället hyr programvarangör manen nettovinst om50 000kr omde fåruppdraget, och en förlust på 5 000kr om de inte får uppdraget. Företaget bedömer att sannolikheten att de får uppdraget till Företaget värderar vinster och försluster enligt nyttofunktionen u(x) = x+35000, där x är uttryckt i kronor. a) Använd ett beslutsträd till att bestämma optimal strategi, då den förväntade nyttan ska maximeras. b) Vilken sannolikhet för få uppdraget skulle göra företaget indifferent mellan att köpa eller hyra? c) Vilken nettovinst av ett köp-beslut och erbjudande om att ta uppdraget skulle göra företaget indifferent mellan köpa eller hyra? d) Vad är säkerhetsekvivalenten och vad är riskpremien för beslutet hyr? Motivera huruvida företaget är riskvilligt eller riskovilligt.

4 TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS 3 Uppgift 4 Betrakta fingerleken tvåfingers Morra. I leken finns två spelare; kalla de två Jämn respektive Udda. Var och en av de två spelarna visar ett eller två fingrar, och sedan är spelet slut. Spelet är ett två-spelar-nollsummespel. Vinsten för spelare Jämn finns i matrisen nedan, vilket alltså blir förlusten för spelare Udda. Spelare Jämn är radspelaren. Udda Ett Två Ett 2 3 Jämn Två 3 4 a) Antag att spelare Jämn visar först, och Udda efter att ha sett antalet fingrar från Jämn. Rita upp trädet för denna situation, dvs beskriv spelet i extensiv form. Bestäm optimala strategi och utfall för respektive spelare. b) Antag att spelare Udda visar först, och Jämn efter att ha sett antalet fingrar från Udda. Rita upp trädet för denna situation, dvs beskriv spelet i extensiv form. Bestäm optimala strategi och utfall för respektive spelare. c) Antag nu att spelarna gör sina drag samtidigt. Bestäm optimal blandad strategi för Jämn respektive Udda. Bestäm värdet på spelet. Hur förhåller sig värdet på spelet till utfallen i deluppgift a) respektive deluppgift b)? Uppgift 5 Givet följande formulering av ett maximal covering location -problem (MCLP): maxz = i I c i y i y i j N i x j, i I, (1) x j = p, (2) j J y i {0,1}, i I, x j {0,1}, j J, där I = {0,1,...,m} är mängden av efterfrågeområden; J = {0,1,...,n} är mängden av potentiella placeringsplatser; N i = {j J d ij S} är mängden av placeringsplatser som är inom ett kritiskt avstånd S från i; d ij är kortaste avstånd mellan i och j; c i antas beskriva befolkningsmängden i område i; p är antalet placeringar som ska göras och x j respektive y i är beslutsvariabler. Variablerna y i beskriver om område i anses täckt eller inte. Med x j = 1 måste en anläggning placeras på plats j, annars inte.

5 TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS 4 Detta problem kan lösas med Lagrangedualitet och en Lagrangeheuristik, där flera alternativa formuleringar kan användas. a) Antag att Lagrangefunktionen formuleras så att den innehåller ursprungliga målfunktionen samt villkorsgrupp (1). Formulera det Lagrangeduala problemet och identifiera Lagrangesubproblemet. b) Antag att Lagrangefunktionen formuleras så att den innehåller ursprungliga målfunktionen samt villkor (2). Formulera det Lagrangeduala problemet och identifiera Lagrangesubproblemet. c) Analysera Lagrangesubproblemen i deluppgift a) respektive deluppgift b). Hur kan respektive Lagrangesubproblem lösas? Vilket av Lagrangesubproblemen är det enklast att utforma en algoritm som löser?

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde Tema Förväntat värde Teori Förväntat värde Begreppet förväntat värde används flitigt i diskussioner om olika pokerstrategier. För att kunna räkna ut det förväntade värdet så tar du alla möjliga resultat,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

1 Duala problem vid linjär optimering

1 Duala problem vid linjär optimering Krister Svanberg, april 2012 1 Duala problem vid linjär optimering Detta kapitel handlar om två centrala teoretiska resultat för LP, nämligen dualitetssatsen och komplementaritetssatsen. Först måste vi

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Svar till ÖVNING 4. SVAR

Svar till ÖVNING 4. SVAR Svar till ÖVNING 4. 1. Förklara varför en lagstiftning om att arbetsgivaren inte får fråga en arbetssökande om dennes eventuella föräldraledighet torde vara meningslös. SVAR: Arbetsgivaren vill hellre

Läs mer

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Instruktioner Studenter måste anlända till kontrollskrivningen inom 45 minuter efter skrivningens start. Ingen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Rule IT TelemarketWeb... 2

Rule IT TelemarketWeb... 2 Innehållsförteckning Rule IT TelemarketWeb... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT TelemarketWeb?... 2 Varför behövs Rule IT TelemarketWeb... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer