KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med"

Transkript

1 Tryckt hos Åtta.45 AB, 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2015 KLOKA LISTAN för patienter 2015 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Om Kloka Listan och läkemedel 1 Allergisk chock och svår allergi 13 Andningsvägar 14 Barn och läkemedel 21 Benskörhet osteoporos 23 Beroende nikotin och alkohol 24 Blodbrist anemi 26 Endokrinologi inklusive diabetes 27 Graviditet och amning 30 Gynekologi 31 Hjärta och kärl 38 Hud- och könssjukdomar 47 Infektioner 52 Mage och tarm 58 Nervsystemet 62 Njursjukdomar 66 Psykiatri 67 Smärta och inflammation 69 Urologi 73 Äldre och läkemedel 75 Ögon 80 Öron 82 Miljöeffekter av läkemedel 84 Stockholms läns läkemedelskommitté 86 Register för substanser 89 Register för rubriker och sökord 95 Min läkemedelslista 102 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Om Kloka Listan och läkemedel Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas vid vanliga sjukdomar. Läkemedlen som finns i Kloka Listan är noggrant utvalda. De är effektiva, säkra, beprövade och prisvärda. Därför rekommenderas läkare och sjuksköterskor att i första hand skriva ut läkemedel som finns i Kloka Listan. KLOKA LISTAN för patienter 2015 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet Stockholms läns läkemedelskommitté består av erfarna och kunniga sjukhusläkare, primärvårdsläkare, kliniska farmakologer, sjuksköterskor och apotekare verksamma i Stockholm. Läkemedelskommittén är läkarnas rådgivare i läkemedelsfrågor. Läkemedelskommittén bestämmer i samråd med 21 expertråd vilka läkemedel som ska finnas med i Kloka Listan. Valet av läkemedel är grundat på vetenskaplig forskning avseende effekt och säkerhet, beprövad erfarenhet och kostnadseffektivitet. Även könsaspekter beaktas. I de fall där miljöinformation finns tillgänglig vägs den in vid valet av läkemedel (se avsnittet Miljöeffekter av läkemedel sid 84). Läkemedelslista gör din egen Du kan be din läkare att skriva ut en aktuell lista över vilka läkemedel du använder. Om du har flera olika läkare är det bra att tänka på att listan inte alltid omfattar läkemedel från alla mottagningar. Du kan använda Kloka Listan för att göra din egen fullständiga läkemedelslista. Längst bak i Kloka Listan kan du själv skriva upp namnen på alla dina receptbelagda och receptfria läkemedel samt naturläkemedel och växtbaserade läkemedel (se sid 102). Vid läkarbesök är det viktigt att du visar din läkemedelslista eller dina läkemedelsförpackningar och samråder om din fortsatta behandling. forts Min läkemedelslista Läkemedlets handelsnamn Läkemedlets verksamma ämne Mina sparade recept på apotek... Din läkare skickar dina recept via en säker elektronisk förbindelse till en central databas som nås av alla apotek. Recepten sparas elektroniskt under hela giltighetstiden. På apoteket kan du efter varje uttag få en skriftlig sammanställning Mina sparade recept på apotek med bland annat information om hur länge recepten gäller och hur många uttag det finns kvar. Det ger en tydlig bild över de recept du har sparade på apoteken. Tänk på att läkaren kan ha ändrat någon dosering, eller sagt till dig att sluta använda något läkemedel, efter det att receptet skickats. Det betyder att din läkemedelslista från din läkare inte behöver stämma överens med listan över dina sparade recept från apoteket. Du ska följa den ordination som läkaren givit vid det senaste besöket. Styrka Dosering Start datum Slut datum

2 Ta läkemedlen på rätt sätt Att veta varför och hur du ska ta dina läkemedel är viktigt för att läkemedlen ska ge bästa möjliga effekt. Följ alltid anvisningarna du har fått av din läkare. Tar du för liten dos av läkemedlet kan det hända att du inte får någon effekt alls. Tar du för hög dos kan du få biverkningar. Det är också viktigt att du vet ifall läkemedlet ska tas med eller utan mat, om tabletten måste sväljas hel eller om läkemedlet ska förvaras på något särskilt sätt. Även om du känner dig frisk bör du inte avbryta eller ändra medicineringen i förtid. Fråga alltid hur länge du ska ta dina läkemedel. Tala om hur du mår av läkemedlen, hur du tar dem och vad du tycker om din behandling. Berätta även för läkaren om du slutat ta dina läkemedel. Förpackningen vilken passar dig bäst? Tala om för din läkare eller för ditt apotek om du vill ha dina läkemedel i burk, tryckförpackning eller har några andra önskemål för användningen av dina läkemedel. När du börjar med ett nytt läkemedel vet du inte om du tål det eller om det ger rätt effekt. Be därför om att få börja med en liten förpackning (startförpackning). Det kan spara pengar och skonar miljön. Foto: Thinkstock Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel Generellt är naturläkemedel och växtbaserade läkemedel sämre undersökta när det gäller effekt, biverkningar och hur de fungerar tillsammans med andra mediciner. Det är vanligen inte heller känt om de är säkra att använda under graviditet och amning. Naturläkemedel är mediciner där det verksamma ämnet kommer från djurdelar, bakteriekulturer, mineraler eller salter medan växtbaserade läkemedel har sitt ursprung i växtriket. De växtbaserade läkemedlen delas in i två grupper; väletablerade växtbaserade läkemedel (VBL) och traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL). För väletablerade växtbaserade läkemedel (VBL) och naturläkemedel är effekt och säkerhet styrkta genom vissa vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet. För traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) krävs inte vetenskapliga studier, utan effekt och säkerhet bedöms utifrån traditionell och långvarig användning. För att produkter som härstammar från naturen ska vara säkra och ha god kvalitet gäller samma tillverkningskrav som för vanliga läkemedel. Naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel är receptfria och kan användas vid lindriga besvär medan väletablerade växtbaserade läkemedel kan vara receptfria eller receptbelagda. Läkemedelsinteraktion flera läkemedel samtidigt Om du samtidigt tar flera receptbelagda och/eller receptfria läkemedel inklusive naturläkemedel och växtbaserade läkemedel (till exempel johannesört) kan de påverka varandra så att effekten ökar eller minskar. Det kallas interaktion. Ju fler läkemedel du använder, desto större är risken att en interaktion uppstår. Flera läkemedel kan också innehålla samma aktiva substans eller tillhöra samma läkemedelsgrupp. Då finns det risk för överdosering. Även vissa födoämnen, till exempel grapefrukt, kan påverka effekten av läkemedel. En del läkemedel kan också vara olämpliga vid vissa sjukdomar eller när man är äldre, till exempel vissa inflammationshämmande läke- 3 4 medel (COX-hämmare) (se sid 69, 76). Det är därför viktigt att du i samråd med din läkare ser över hela din läkemedelsbehandling. Biverkningar Ibland kan läkemedel ge upphov till oönskade effekter, så kallade biverkningar. En del biverkningar är lindriga medan andra kan vara allvarliga. Det kan också vara olika mellan individer, vilka som får biverkningar och hur de upplevs. Det är viktigt att rapportera biverkningar, särskilt för läkemedel som är märkta med en svart triangel i bipacksedeln. Triangeln finns till exempel på läkemedel som innehåller ett nytt verksamt ämne. Berätta för din läkare om din biverkning så att ni kan se över behandlingen. Ibland kan dosen behöva ändras eller läkemedlet bytas ut. Du kan även rapportera din biverkning till Läkemedelsverket genom att skicka en elektronisk biverkningsrapport som finns på Läkemedelsverkets webbsida. Apoteken kan byta ut läkemedel På apoteket händer det att du blir erbjuden ett annat läkemedel än det som läkaren skrivit på receptet. Det kallas generiskt utbyte och betyder att apoteken byter ut det läkemedel som står på ditt recept till ett annat läkemedel med samma verksamma ämne, men med lägre pris. När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel tar företaget patent på det verksamma ämnet. Läkemedelsföretaget blir då ensam tillverkare på marknaden av just det läkemedlet under en tid. När patenttiden löpt ut får andra företag tillverka och sälja läkemedel med samma verksamma ämne. Dessa produkter kallas generiska läkemedel. Generiska läkemedel kan ha olika form, färg, smak och lukt eftersom de kan innehålla olika hjälpämnen. Företagen kan också välja olika namn på de generiska läkemedlen. Det verksamma ämnet och den medicinska effekten i kroppen är dock densamma. Eftersom flera tillverkare kan konkurrera om att sälja dessa läkemedel blir priset oftast lägre. Läkemedelsverket granskar alla generiska läkemedel och bara de som bedöms vara likvärdiga godkänns för utbyte. Parallellimporterade läkemedel är originalläkemedel som importeras från andra europeiska länder där läkemedelspriserna är lägre än i Sverige. Prisskillnaden gör att de importerade läkemedlen sedan kan säljas till ett något lägre pris. Parallellimporterade läkemedel ompaketeras så att förpackningar och bruksanvisningar överensstämmer med svenska krav. Det är Läkemedelsverket som godkänner varje parallellimporterat läkemedel och som beslutar om det får bytas ut. Om du inte vill att apoteket byter ut det läkemedel som din läkare har förskrivit får du själv betala den extra kostnaden. I Kloka Listan har vi med en dubbelpil markerat vilka läkemedel som apoteken kan komma att föreslå ett byte av. Om du har medicinska skäl, till exempel allergi mot ett visst färgämne, kan din läkare markera på receptet att det inte får bytas ut. Generiska läkemedel finns även bland de receptfria läkemedlen. Paracetamol är till exempel det generiska namnet för det aktiva ämnet i bland annat Alvedon och Panodil. När du ska köpa ett receptfritt läkemedel är det därför viktigt att du läser på förpackningen vilket det verksamma ämnet är så att du inte tar flera läkemedel med samma verksamma ämne. Då kan dosen bli för hög. Läs mer på Handelsnamn Generiskt namn Flera läkemedel innehåller samma verksamma ämne men säljs under olika handelsnamn. 5 6

3 Handla läkemedel säkert Det är Läkemedelsverket som godkänner och kontrollerar alla svenska apotek och alla läkemedel. Det är bara godkända apotek som får sälja receptbelagda läkemedel och läkemedel till djur. För att visa att ett apotek är godkänt av Läkemedelsverket får det en nationell apotekssymbol, ett grönt kors. Symbolen bekräftar att apoteket säljer säkra läkemedel. Vissa apotek säljer även läkemedel över nätet och då ska apotekssymbolen synas på webbplatsen. Vissa receptfria läkemedel får även säljas utanför apotek. Köp aldrig läkemedel från försäljningsställen på internet där apotekssymbolen saknas. Det kan vara förfalskade läkemedel som kan vara livsfarliga. De kan till exempel innehålla hälsofarliga ämnen eller vara helt verkningslösa. Högkostnadsskydd för läkemedel Högkostnadsskyddet är en statlig läkemedelssubvention som gäller för de flesta läkemedel som skrivs ut på recept. Det innebär att du under en tolvmånadersperiod betalar högst 2200 kronor för dina läkemedel. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, (TLV), är den myndighet som beslutar om vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet det vill säga vilka läkemedel som ska subventioneras av samhället. Frågor om läkemedel Du kan alltid fråga din läkare eller ditt apotek om dina läkemedel men du kan även vända dig till 1177 Vårdguiden. Det är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård i Sverige. De finns både på webben och telefon och har öppet dygnet runt Vårdguiden är ett samarbete mellan alla landsting och regioner i Sverige. Webbadress: Telefonnummer: 1177 Du även ringa till Läkemedelsupplysningen (LMU) på Läkemedelsverket om du har generella frågor om läkemedel, som till exempel hur de fungerar, eventuella biverkningar och hur de ska förvaras. Telefonnummer: Du kan också få information genom webbsidorna: Vissa läkemedel har begränsad subvention. Det betyder att läkemedlet endast ingår i läkemedelsförmånen för till exempel ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Läs mer på Läkemedelsförsäkringen Om du skadats av ett läkemedel som sålts i Sverige kan du i vissa fall få ersättning från läkemedelsförsäkringen. Det gäller exempelvis allvarliga biverkningar som man inte kunnat förutse. Skadan ska vara allvarligare än grundsjukdomen. Mer information om läkemedelsförsäkringen finns på 7 8 Vad tycker du om Kloka Listan? Du är välkommen att kontakta Stockholms läns läkemedelskommitté genom Susanne Elfving, tfn eller e-post Så här läser du Kloka Listan Kloka Listan innehåller läkemedel för olika sjukdomar. En del läkemedel är angivna som första-, andra- eller tredjehandsalternativ. De flesta patienter får bra effekt av det läkemedel som läkaren först ordinerat, men eftersom det finns skillnader i människors sätt att reagera på läkemedel, kan din läkare behöva välja ett andra eller tredje alternativt läkemedel. Eva Andersén Karlsson Docent, överläkare Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté Foto: Ulf Hinds Magnus Röjvall Distriktsläkare Medicinsk redaktör Kloka Listan för patienter Symbolen används i Kloka Listan för de läkemedel som apoteken kan komma att byta ut mot ett likvärdigt generiskt alternativ när de förskrivs på recept. För utbytbara läkemedel (se sid 5) rekommenderar inte Stockholms läns läkemedelskommitté någon särskild tillverkares preparat. I Kloka Listan står de olika företagens preparatnamn. Ibland inleds uppräkningen av preparat med Substansnamn. Punkterna anger att företagsnamnet är utelämnat och att generika finns från ett eller flera olika företag. 9 10

4 Nedanstående rekommendationer gäller även under graviditet och amning. Andningsvägar Samlingsnamn på en grupp läkemedel. Vid långvariga besvär från näsa och bihålor kan dagliga sköljningar av näshålan med saltlösning hjälpa. Denna kan du blanda själv genom att tillsätta 2 tsk vanligt salt till 1 liter vatten. Information om sköljhjälpmedel kan fås på apotek. Allergisk snuva och allergiska ögonbesvär ANTIHISTAMIN Allergiska besvär som rinnande och kliande näsa och ögon lindras av antihistamin. Effekten kommer inom en timme. desloratadin Desloratadin, Aerius, Dasselta RF KORTISONNÄSSPRAY Kortisonnässpray har bättre effekt än antihistamintabletter på den nästäppa som är vanlig vid allergi. Full effekt erhålls först efter några dagar. mometason Mometasone, Mommox, Nasomet, Nasonex RF ÖGONDROPPAR Vid milda besvär och som tillägg till behandling med läkemedel kan kalla fuktiga kompresser och ögondroppar mot torra och irriterade ögon lindra. RF Symbolen används när receptfri förpackning finns. natriumkromoglikat Lecrolyn, Lomudal RF Full effekt av natriumkromoglikat kommer efter några dagars behandling och bör därför helst ges förebyggande. Natriumkromoglikat kan användas av barn. 14 vid otillräcklig effekt emedastin Emadine Emedastin kan användas av barn från 3 år. I vänster spalt står det generiska namnet, d.v.s. det verksamma ämnet i läkemedlet. RF Receptfri förpackning finns Symbolen anger att apoteken kan byta till likvärdigt generiskt alternativ Allergisk chock och svår allergi Akuta allergiska reaktioner ADRENALIN adrenalin adrenalin adrenalin Emerade injektionspenna EpiPen injektionspenna EpiPen jr injektionspenna Adrenalin Mylan inj Det är viktigt att få lära sig att använda injektionspennan av läkare eller sjuksköterska. Ha alltid två adrenalinpennor till hands, eftersom injektionen kan behöva upprepas. ANTIHISTAMIN desloratadin STEROID betametason Desloratadin, Aerius, Dasselta RF Betapred Allergisk snuva och allergiska ögonbesvär sid 14 Astma hos vuxna sid 16 Astma hos barn sid 17 Nässelutslag urtikaria sid 49 Andningsvägar Vid långvariga besvär från näsa och bihålor kan dagliga sköljningar av näshålan med saltlösning hjälpa. Denna kan du blanda själv genom att tillsätta 2 tsk vanligt salt till 1 liter vatten. Information om sköljhjälpmedel kan fås på apotek. Allergisk snuva och allergiska ögonbesvär Nedanstående rekommendationer gäller även under graviditet och amning. ANTIHISTAMIN Allergiska besvär som rinnande och kliande näsa och ögon lindras av antihistamin. Effekten kommer inom en timme. desloratadin Desloratadin, Aerius, Dasselta RF KORTISONNÄSSPRAY Kortisonnässpray har bättre effekt än antihistamintabletter på den nästäppa som är vanlig vid allergi. Full effekt erhålls först efter några dagar. mometason Mometasone, Mommox, Nasomet, Nasonex RF ÖGONDROPPAR Vid milda besvär och som tillägg till behandling med läkemedel kan kalla fuktiga kompresser och ögondroppar mot torra och irriterade ögon lindra. natriumkromoglikat Lecrolyn, Lomudal RF Full effekt av natriumkromoglikat kommer efter några dagars behandling och bör därför helst ges förebyggande. Natriumkromoglikat kan användas av barn. vid otillräcklig effekt emedastin Emadine Emedastin kan användas av barn från 3 år. RF Receptfri förpackning finns RF Receptfri förpackning finns

5 Andningsvägar Andningsvägar Kronisk, icke-allergisk snuva KORTISONNÄSSPRAY mometason NÄSSPRAY MOT RINNSNUVA ipratropium Atrovent Nasal Nästäppa vid förkylning Mometasone, Mommox, Nasomet, Nasonex RF Nässprayer med slemhinneavsvällande effekt finns att köpa receptfritt. Observera att nässprayen ska användas i högst 10 dagar. Ta inte mer än rekommenderad dos. Överanvändning kan ge långvarig nästäppa. Polyper i näsan näspolypos Vid konstaterade näspolyper rekommenderas behandling med nässpray som innehåller kortison. KORTISONNÄSSPRAY mometason Mometasone, Mommox, Nasomet, Nasonex RF Återkommande bihåleinflammationer Hos patienter med återkommande akut bihåleinflammation kan behandling med nässpray som innehåller kortison prövas. KORTISONNÄSSPRAY mometason Mometasone, Mommox, Nasomet, Nasonex RF Falsk krupp pseudokrupp betametason Betapred Hosta Hosta i samband med luftrörskatarr, influensa eller övre luftvägsinfektion är svår att påverka. Torrhosta under några veckor efter en akut infektion i luftvägarna är vanligt. Receptfria hostmediciner kan prövas efter eget önskemål, men det finns inte vetenskapligt underlag för att rekommendera något specifikt läkemedel. Man bör vara återhållsam med hostmedicin till barn yngre än 6 år, eftersom de ofta får biverkningar. Återkommande eller långvarig hosta kan vara ett tecken på lungsjukdom och bör utredas. Astma hos vuxna Målet med astmabehandlingen är symtomfrihet och normal lungfunktion. Kortisonläkemedel för inandning (inhalation) är basbehandling vid kontinuerlig eller återkommande astma. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad bör behandlingen anpassas därefter. Såväl ökning som minskning av medicineringen ska ske i samråd med läkare eller sjuksköterska. Det är viktigt att använda inhalatorn på rätt sätt. Astma behandlas på samma sätt under graviditet och amning. Det finns olika inhalatorer att välja på. Tillsammans med vårdpersonal kan du välja den inhalator som passar dig bäst. Spacer är en andningsbehållare som kan användas vid spraybehandling. Steg 1 Astmabesvär enstaka gånger per vecka KORTVERKANDE LUFTRÖRSVIDGANDE salbutamol Buventol Easyhaler salbutamol Airomir spray (med spacer) Vid svårighet att hantera pulverinhalator terbutalin Bricanyl Turbuhaler RF Receptfri förpackning finns Steg 2 Astmabesvär mer än 2 gånger per vecka Tillägg till steg 1 KORTISON FÖR INANDNING (INHALATION) budesonid Giona Easyhaler Andningsvägar Astma hos barn Det finns flera olika inhalatorer att välja på. Tillsammans med vårdpersonal kan du välja den inhalator som passar dig bäst. Det är viktigt att använda inhalatorn på rätt sätt. Spacer är en andningsbehållare som kan användas vid spraybehandling. Barn 6 mån 6 år Lindriga besvär salbutamol Airomir spray (med spacer ) ciklesonid * Begränsad subvention, se sid 7. Alvesco* spray (med spacer) Vid svårighet att hantera pulverinhalator Tillfällig astma (cirka 10 dagars behandling) flutikason Flixotide Evohaler, Flutide Evohaler spray (med spacer) Från 1 års ålder montelukast Montelukast, Singulair Steg 3 Kvarstående astmabesvär KOMBINATIONSPREPARAT kortison och långverkande luftrörsvidgande budesonid Bufomix Easyhaler + formoterol Barn 7 17 år Steg 1 Astmabesvär enstaka gånger per vecka KORTVERKANDE LUFTRÖRSVIDGANDE salbutamol Buventol Easyhaler salbutamol Airomir spray (med spacer) Vid svårighet att hantera pulverinhalator flutikason + salmeterol flutikason + formoterol Astma hos barn Seretaide Diskus, Seretide Diskus, Veraspir Diskus Flutiform spray (med spacer) Vid svårighet att hantera pulverinhalator Målet med astmabehandlingen är symtomfrihet och normal lungfunktion. Kortisonläkemedel för inandning (inhalation) är basbehandling vid kontinuerlig eller återkommande astma. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad bör behandlingen anpassas därefter. Såväl ökning som minskning av medicineringen ska ske i samråd med läkare eller sjuksköterska. Barn 7 17 år Steg 2 Astmabesvär mer än 2 gånger per vecka Tillägg till steg 1 KORTISON FÖR INANDNING (INHALATION) eller ANTILEUKOTRIEN budesonid Giona Easyhaler montelukast Montelukast, Singulair flutikason Flixotide Evohaler, Flutide Evohaler spray (med spacer) Vid svårighet att hantera pulverinhalator 17 18

6 Akutbehandling/korttidsbehandling för vuxna och barn LUFTRÖRSVIDGANDE ipratropium Ipratropiumbromid..., Atrovent, Ipraxa lösning för nebulisator salbutamol Salbutamol..., Airomir, Ventoline lösning för nebulisator KORTISON I TABLETTFORM betametason Betapred prednisolon Prednisolon Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Målet med behandlingen är att förbättra livskvaliteten och minska antalet akuta försämringsperioder. Rökstopp är den enskilt viktigaste åtgärden eftersom det bromsar sjukdomsförloppet och minskar symtomen. Vårdcentraler erbjuder hjälp med att sluta röka. Du kan även vända dig till sluta-röka-linjen tfn eller Nikotinberoende sid 24 Fysisk aktivitet är viktig vid alla stadier av sjukdomen. Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. Det finns olika inhalatorer att välja på. Tillsammans med vårdpersonal kan du välja den inhalator som passar dig bäst. Luftrörsvidgande för behandling vid behov KORTVERKANDE LUFTRÖRSVIDGANDE ipratropium Atrovent salbutamol Buventol Easyhaler Andningsvägar Ipratropium (Atrovent) bör inte användas tillsammans med tiotropium (Spiriva). forts KOL Luftrörsvidgande för regelbunden behandling LÅNGVERKANDE LUFTRÖRSVIDGANDE tiotropium Spiriva HandiHaler formoterol salmeterol Oxis Turbuhaler Serevent Diskus Vid täta försämringsperioder och nedsatt lungfunktion KOMBINATIONSPREPARAT Kortison och långverkande luftrörsvidgande budesonid + formoterol flutikason + salmeterol Bufomix Easyhaler Brisomax Diskus forte, Seretide Diskus forte Akutbehandling/korttidsbehandling LUFTRÖRSVIDGANDE ipratropium Ipratropiumbromid..., Atrovent, Ipraxa lösning för nebulisator salbutamol Salbutamol..., Airomir, Ventoline lösning för nebulisator KORTISON I TABLETTFORM betametason Betapred prednisolon Prednisolon Barn och läkemedel Barn och läkemedel Flertalet läkemedel som används till barn är inte utprovade för barn. Det är vanligt att barn får läkemedel där uppgifter om barndosering saknas eller är bristfälliga i Fass. Barn och läkemedelsomsättning Barn är inte små vuxna. Barn omsätter läkemedel olika snabbt i olika åldrar vilket leder till att rekommenderad dos och doseringsintervall kan variera för yngre och äldre barn trots att de väger lika mycket. Läkemedelsomsättningen hos nyfödda barn och spädbarn upp till ungefär sex månaders ålder är ofta långsammare än hos äldre barn och vuxna. Barn mellan ett och tre års ålder omsätter i vissa fall läkemedel snabbare än vuxna vilket kan innebära att de behöver högre dos per kg kroppsvikt och dygn. Barn och biverkningar Barn kan få andra läkemedelsbiverkningar än vuxna. Ju yngre barn, desto svårare är det att identifiera biverkningar. Det är lättare att svälja läkemedel ihop med någon trögflytande vätska med bitar, till exempel fruktyoghurt. Efteråt ska barnet dricka vätska, gärna med god smak. Det finns också produkter på apoteket som gör att tabletten kan förses med ett tunt överdrag som underlättar nedsväljandet genom att göra tabletten hal och förbättra smaken. Blanda inte läkemedlet med favoritmaten eftersom det är svårt att maskera ett illasmakande läkemedel. Det är aldrig bra att försöka lura barnet till att ta sitt läkemedel. Försök i stället involvera barnet i behandlingen. Det kan vara svårt att få barn att börja med inhalationsbehandling, läkemedel som inandas. På många mottagningar finns specialutbildade sjuksköterskor som kan ge tips och praktiska råd. En del tabletter får inte delas eller krossas. Information om det finns under rubriken Delbarhetsinformation på Fass.se, eller fråga på ett apotek. Praktiska råd Det kan vara svårt att få barn att ta läkemedel. Det är viktigt att man som vårdnadshavare följer de råd och anvisningar som förmedlas av läkare, sjuksköterskor och apotek. Det är bra om barnet självt kan ta del i sin egen medicinering men tänk på att det är du som vårdnadshavare som bestämmer. Många flytande läkemedel, framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar ofta barnets förmåga att ta tabletter. Pröva med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Det är bra om barnet redan på mottagningen kan få prova om det går att svälja tabletten. Om tablettkrossning är nödvändig, följ noga de instruktioner som du fått. Endast tabletter avsedda att kunna delas bör användas när lägre dos än en hel tablett ska ges. Annars finns det stor risk för feldosering

7 Benskörhet osteoporos Viktiga livsstilsfaktorer för att både förebygga och behandla benskörhet: Rökstopp. Nikotinberoende sid 24 Väl sammansatt kost och normal kroppsvikt. Undervikt är en riskfaktor för benbrott. Regelbunden fysisk aktivitet. Undvik överkonsumtion av alkohol. Vid benskörhet är det viktigt att minska risken att ramla, för att undvika benbrott. KALCIUM + D-VITAMIN Ges endast till patienter med bristande kalciumintag och/eller risk för D-vitaminbrist, samt till dem som behandlas med andra läkemedel mot benskörhet eller med kortison. kalciumkarbonat + kolekalciferol Kalcipos-D tablett Calcichew-D3 tuggtablett När D-vitaminbristen är mer uttalad än kalciumbristen kalciumkarbonat Kalcipos-D forte tablett + kolekalciferol Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D forte, Recikalc-D forte tuggtablett BISFOSFONATER Bisfosfonater ges i kombination med kalcium och D-vitamin till patienter med hög risk för benbrott. För patienter över 80 år med hög risk för benbrott men där bisfosfonat inte är lämpligt, kan behandling med enbart kalcium och D-vitamin vara tillräckligt. alendronat Alendronat Veckotablett, Alenat Veckotablett, Fosamax Veckotablett Bisfosfonattabletter och kalciumtabletter ska tas vid olika tidpunkter under dygnet, annars tar kroppen inte upp bisfosfonat. För patienter som inte kan använda tabletter med bisfosfonat finns möjlighet att få behandling med en intravenös infusion en gång per år. zoledronsyra Zoledronsyra, Aclasta inf forts Beroende nikotin och alkohol Nikotinberoende Tobak är skadligt för hälsan och kan leda till flera olika allvarliga sjukdomar. Chanserna att lyckas sluta röka ökar kraftigt med stöd och hjälpmedel av olika slag. Råd och motiverande samtal är viktigast men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd för att uppnå rökfrihet. Om nikotininnehållande preparat används är det viktigt att doserna inledningsvis är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. En kombination av långverkande och kortverkande nikotinersättningsmedel, till exempel plåster och tuggummi, är effektivare än behandling med endast ett av medlen. En sådan kombination bör ha prövats innan andra läkemedel mot nikotinberoende används. Vårdcentraler erbjuder hjälp med att sluta röka. Du kan även vända dig till sluta-röka-linjen, tfn eller Om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel bupropion Bupropion..., Zyban Ska undvikas om man har epilepsi eller tidigare haft krampanfall. vareniklin* Champix Kontakta doktorn om du blir orolig eller deprimerad under behandlingen. * Begränsad subvention, se sid 7. Beroende - nikotin och alkohol Alkoholsjukdomar Återfallsförebyggande behandling Dessa läkemedel kan ordineras i alla delar av hälso- och sjukvården, inte enbart inom beroendevård, tillsammans med medicinska råd och stöd. akamprosat Aotal, Campral naltrexon Naltrexon... disulfiram Antabus Abstinensbehandling oxazepam B1-vitaminbrist Oxascand, Sobril tiamin Vitamin-B1 ratiopharm inj Vitamin-B1 ratiopharm är ett licensläkemedel vilket innebär att läkaren måste söka tillstånd av Läkemedelsverket före användandet. Blodbrist anemi Orsaken till blodbrist bör alltid utredas. B12-brist cyanokobalamin Folsyrabrist folsyra Järnbrist järnsulfat järnglycinsulfat järnsackaros dextriferron Behepan, Betolvex, Betolvidon tablett RF Folsyra, Folacin, Folvidon Duroferon RF Niferex* RF Venofer inj Ferinject** inj * Ingår inte i läkemedelsförmånen. ** Begränsad subvention, se sid RF Receptfri förpackning finns

8 Endokrinologi inklusive diabetes Diabetes mellitus För personer med diabetes är det särskilt viktigt att satsa på en klok livsstil med lämplig mat, daglig fysisk aktivitet och att inte röka. Ta gärna en snabb promenad i 30 minuter varje dag. För överviktiga har det stor betydelse att gå ner i vikt. Nikotinberoende sid 24 Mål för HbA1c (långtidsvärde för sockerhalten i blodet) God blodsockerkontroll är viktigt för att minska symtom på för högt och för lågt blodsocker samt för att förhindra utveckling av följdsjukdomar. Målvärdet för långtidsblodsocker (HbA1c) anpassas för varje patient. Målvärdet är vanligen högst 52 mmol/mol. Vid diagnos av typ 2-diabetes och åren närmast därefter kan målet eventuellt sättas lägre, högst 42 mmol/mol. Hos äldre och svårt sjuka är högre värden önskvärda eftersom det då är symtomfrihet och inte förebyggande av följdsjukdomar som är huvudmålet för behandlingen. Behandling av andra sjukdomar Kärlkramp, hjärtinfarkt och annan åderförkalkningssjukdom i hjärtat är vanligt vid diabetes. För att minska risken för åderförkalkningssjukdom är det viktigt att behandla högt blodtryck. Blodtryckssänkning med ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB) är förstahandsval hos patienter med diabetes och albumin (protein) i urinen. Blodfettssänkande behandling är oftast motiverad. Hjärta och kärl sid 38 Diabetes typ 2 metformin Metformin Gör uppehåll med metformin vid kraftiga kräkningar och diarréer, svår sjukdom eller annat tillstånd med risk för intorkning. Vätskebrist kan leda till en allvarlig biverkning som kallas mjölksyraförgiftning. Börja igen med metformin efter några dagar, när du har tillfrisknat. Diabetes mellitus Läs mer i informationsbroschyr som du kan få av din läkare eller diabetessjuksköterska. Om metformin inte kan användas på grund av till exempel hög ålder eller nedsatt njurfunktion rekommenderas oftast insulin. Vid otillräcklig effekt av metformin kan insulin, glimepirid eller repaglinid läggas till. Insuliner Alla patienter med typ 1-diabetes behöver insulinbehandling. Vid typ 2- diabetes behövs ofta insulinbehandling för att få acceptabel blodsockerkontroll. Insulindosen ska justeras så att behandlingsmålet nås. MEDELLÅNGVERKANDE INSULIN insulin humant Humulin NPH insulin humant Insulatard insulin humant Insuman Basal MIXINSULINER insulin aspart insulin lispro NovoMix Humalog Mix DIREKTVERKANDE INSULINER insulin aspart NovoRapid insulin glulisin Apidra insulin lispro Humalog INSULINFRISÄTTARE glimepirid Glimepirid, Amaryl repaglinid* Repaglinid, Novonorm Endast vid receptförnyelse, inte vid nyinsättning glibenklamid* Glibenklamid, Daonil * Begränsad subvention, se sid Svår hypoglykemi/insulinkoma vid för lågt blodsocker glukagon Sköldkörtelsjukdom SKÖLDKÖRTELHORMON levotyroxin Levaxin D-vitaminbrist Glucagon Novo Nordisk D-vitaminbrist är globalt ett stort problem, men det är oklart hur omfattande problemet är i Sverige. Riskfaktorer är bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och försämrat upptag av näringsämnen. D-VITAMIN kolekalciferol Divisun Endokrinologi inkl diabetes Vid samtidigt lågt kalciumintag kalciumkarbonat Kalcipos-D forte tablett + kolekalciferol Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D forte, Recikalc-D Forte tuggtablett Graviditet och amning Graviditet och läkemedelsbehandling Tala alltid om för din behandlande läkare om du är gravid eller planerar att snart bli det när du ordineras ett läkemedel. Fråga på apoteket om du köper något receptfritt läkemedel. När du får veta att du är gravid, berätta alltid för din barnmorska eller läkare om du använt något läkemedel de senaste månaderna. Läkemedel kan passera via moderkakan och kan då ge en påverkan på fostret eller på det nyförlösta barnet. Risken för missbildningar är störst under graviditetens första tredjedel men fosterpåverkan kan ske under hela graviditeten. Det är dock ovanligt att läkemedel orsakar missbildningar. Det är viktigt för fostrets utveckling att mammans kroniska sjukdomar behandlas noggrant under graviditeten. Graviditetsillamående meklozin Postafen RF vid otillräcklig effekt prometazin Lergigan comp* + koffein + efedrin *Ingår inte i läkemedelsförmånen Amning och läkemedelsbehandling De läkemedel som mamman tar under amning kan passera över till bröstmjölken, men behöver inte ge effekter på barnet. Tala alltid om för din läkare om du ammar när du ordineras ett läkemedel RF Receptfri förpackning finns

9 Gynekologi Preventivmedel I Stockholms läns landsting subventioneras vissa preventivmedel till kvinnor under 26 års ålder. Tänk på att kondom även är ett bra, om än inte fullständigt, skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Kombinerade preventivmedel Kombinerade preventivmedel är en mycket effektiv preventivmetod med så gott som hundraprocentigt skydd mot graviditet. Kombinerade p-piller innehåller oftast ett syntetiskt östrogen (etinylöstradiol) samt gestagen. Användning kan startas 6 8 veckor efter förlossningen oavsett om man ammar eller inte. Positiva hälsoeffekter Minskad smärta vid menstruation. Minskade blödningar, vilket minskar förekomsten av blodbrist. Regelbundna blödningar. Minskad förekomst av funktionella äggstockscystor. Fertiliteten bevaras bättre. Minskad risk för äggstocks-, livmoder- och tjocktarmscancer. Negativa hälsoeffekter Ökad risk för venös blodpropp. Östrogenkomponenten står för den ökade blodproppsrisken och gestagenkomponenten modifierar risken. Kombinerade p-piller som innehåller levonorgestrel ger lägre risk för venös blodpropp än preparat med övriga gestagener. Den årliga risken för venös blodpropp hos friska kvinnor i fertil ålder som inte använder p-piller är 2/ För p-pilleranvändare är motsvarande siffra 5 12/ att jämföra med blodproppsrisken vid graviditet som är 10 30/ Gestageninnehållet varierar mellan olika preparat och står för huvuddelen av de upplevda biverkningarna såsom bröstsvullnad, humörpåverkan och nedstämdhet. Preventivmedel levonorgestrel + etinylöstradiol Erlibelle, Prionelle Abelonelle 28, Anastrella 28, Prionelle 28 drospirenon Cleonita*, Eloine*, Yaz* + etinylöstradiol etonogestrel NuvaRing** p-ring + etinylöstradiol nomegestrol Zoely* + östradiol * Ingår inte i läkemedelsförmånen och subventioneras inte av Stockholms läns landsting till kvinnor under 26 års ålder och är inte utbytbara på apotek. ** Ingår inte i läkemedelsförmånen, men subventioneras av Stockholms läns landsting till kvinnor under 26 års ålder. De kombinerade preventivmedlen som rekommenderas i Kloka Listan kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3 7 dagars uppehåll göras med bibehållet skydd mot graviditet. Läkemedelsinnehållande p-ringar både använda och oanvända innehåller östrogen och ska därför inte spolas ner i toaletten eller kastas i soporna, utan lämnas in på apotek där de kasseras så att de inte skadar miljön. Läs noga instruktionen som följer med förpackningen. Gestagena metoder Skyddet mot graviditet varierar mellan olika gestagena metoder. De ger inte någon ökad risk för blodpropp. Alla östrogenfria metoder kan påbörjas när som helst efter förlossning oavsett amning. LÅGDOSERADE GESTAGENMETODER Minipiller ger fullgod preventiv effekt till kvinnor över 40 år. Minipiller ger sämre preventiv säkerhet än kombinerade hormonella preventivmedel och rekommenderas därför inte som förstahandsmetod till unga kvinnor. noretisteron Mini-Pe* * Ingår inte i läkemedelsförmånen och subventioneras inte av Stockholms läns landsting till kvinnor under 26 års ålder Gynekologi Akut antikonception Hormonspiral ger minskad blödningsmängd, minskad risk för blodbrist och minskad risk för livmodercancer. Användning av hormonspiral ger ofta småblödningar i början och därefter sparsamma eller inga blödningar. levonorgestrel Mirena hormonspiral MELLANDOSERADE GESTAGENMETODER Ger ett gott skydd mot graviditet. Effekten av mellanpiller och p-stav är jämförbar med den för kombinerade p-piller. Oregelbundna blödningar, humörsvängningar, bröstsvullnad, viktökning och akne är de vanligaste biverkningarna. Akut p-piller ska tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. EllaOne i engångsdos har effekt upp till 5 dygn efter samlag. Norlevo i engångsdos har effekt upp till 3 dygn efter samlag. För båda preparaten kan skyddseffekten vara lägre vid hög kroppsvikt. Kopparspiral är mycket effektivt om insättning sker inom 5 dygn efter samlag. Menstruationssmärta dysmenorré naproxen Naproxen, Alpoxen, Pronaxen RF Även kombinerade preventivmedel har effekt vid menstruationssmärta liksom hormonspiralen Mirena. desogestrel etonogestrel Desogestrel..., Cerazette, Gestrina Nexplanon implantat (p-stav) HÖGDOSERADE GESTAGENMETODER Högdoserade långverkande gestagener ger ett högeffektivt skydd mot graviditet. Kroppens egen östrogenproduktion blir så låg vid långvarig användning att det finns risk för minskad bentäthet, vilket kan ha betydelse hos tonåringar och kvinnor över 45 år. Upphörd menstruation och oregelbundna blödningar är vanligt. medroxyprogesteron Depo-Provera inj Icke-hormonell preventivmetod kopparspiral Kopparspiral kan rekommenderas till kvinnor oavsett om de varit gravida eller inte. Hos de allra yngsta är spiral inte ett förstahandsalternativ. Kopparspiral kan ge riklig menstruation och menstruationssmärta. Riklig menstruation levonorgestrel tranexamsyra Mirena hormonspiral Tranexamsyra, Cyklokapron, Cyklonova, Tranon Även kombinerade preventivmedel har god effekt och naproxen viss effekt vid riklig menstruation. Vaginoser flytningar i slidan Svampinfektion flukonazol klotrimazol Flukonazol, Diflucan kapsel RF Canesten* vaginaltablett RF * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Under graviditet rekommenderas klotrimazol i första hand. Akut antikonception akut-p-piller Bakterieinfektion ulipristal ellaone* levonorgestrel Norlevo* RF * Ingår inte i läkemedelsförmånen. klindamycin metronidazol Dalacin vagitorium, vaginalkräm Flagyl tablett, vagitorium Även mot trichomonas 33 RF Receptfri förpackning finns RF Receptfri förpackning finns

10 Gynekologi Klimakteriebesvär 35 Premenstruell dysforisk störning (PMDS) Premenstruella besvär i svår form (PMDS) är ett tillstånd som drabbar 3 5 % av kvinnorna i fertil ålder och som har en påtaglig inverkan på det dagliga livet. Symtomen med framför allt irritabilitet, nedstämdhet, spändhet och humörsvängningar avtar helt under första veckan efter menstruation. Behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI) har god effekt vid PMDS. Olika SSRI-preparat förefaller effektmässigt likvärdiga. Medicinering endast före menstruation är lika effektivt som medicinering under hela menstruationscykeln. escitalopram sertralin Klimakteriebesvär Escitalopram, Cipralex, Entact, Esertia, Seroplex, Prilect Sertralin, Oralin, Sertrone, Zoloft Tre av tio kvinnor i övergångsåldern har så svåra besvär i form av svettningar, värmevallningar och sömnproblem att de vill ha behandling. Dessa besvär varar oftast under några år kring tidpunkten för den sista menstruationen, menopausen. Östrogenmedicinering ger mycket god symtomlindring vid värmevallningar och svettningar. Hormonbehandling kan rekommenderas till kvinnor med klimakteriebesvär som påverkar livskvaliteten negativt. Kvinnor med tidig menopaus ska alltid erbjudas ersättningsbehandling med medelstarka östrogener till förväntad menopausålder (cirka 51 år) om inga medicinska hinder föreligger. Vid urinläckage samt slid- och urinrörstorrhet på grund av östrogenbrist efter menopausen har behandling med lokalt östrogen i slidan god effekt. Alla kvinnor som inte har opererat bort livmodern och som behandlas med medelstarka östrogener ska också ha tillägg med syntetiskt gulkroppshormon (gestagen) för att skydda livmoderslemhinnan. Gestagen behövs inte vid lokal östrogenbehandling. Kvinnor med tidigare bröst- eller livmodercancer, djup blodpropp i benet, blodpropp i lungan eller pågående leversjukdom ska inte behandlas med medelstarka östrogener. Lägsta effektiva dos ska användas under en begränsad tid. Längre tids behandling med medelstarka östrogenpreparat ger en något ökad risk för bröstcancer efter fem års behandling. Risken är större vid kombinationsbehandling (östrogen + gestagen) jämfört med enbart östrogen. 35 För kvinnor i åldern år har behandlingen flera positiva hälsoeffekter med bland annat minskad risk för benbrott samt förefaller minska risken för hjärtkärlsjukdom. Fördelarna med behandlingen överstiger eventella risker om behandlingen påbörjas i nära anslutning till menopaus och begränsas till cirka 5 år. Behandlingen bör utvärderas och omprövas regelbundet. GESTAGEN-ÖSTROGENKOMBINATIONER fast kombination för bättre följsamhet Sekventiell behandling noretisteron Novofem + östradiol Kontinuerlig behandling medroxyprogesteron Indivina + östradiol noretisteron Activelle, Cliovelle + östradiol individuell kombination av östrogen och gestagen ÖSTROGEN östradiol Femanest östradiol Estradot plåster När östrogenplåstret är färdiganvänt finns mycket läkemedel kvar. Använda plåster ska därför inte spolas ner i toaletten eller kastas i soporna utan lämnas in på apotek där de kasseras så att de inte skadar miljön. Läs noga instruktionen som följer med förpackningen. GESTAGENER levonorgestrel Mirena hormonspiral medroxyprogesteron Provera noretisteron Primolut-Nor 36 Slidtorrhet ÖSTROGENER FÖR LOKAL BEHANDLING Används utan gestagentillägg. Ökar inte risken för bröstcancer. östradiol östradiol östriol * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Oestring vaginalinlägg Vagifem* vaginaltablett RF Ovesterin vaginalkräm, vagitorium RF Gynekologi forts Hjärta och kärl Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom Livsstilsåtgärder Rökstopp. Nikotinberoende sid 24 Fysisk aktivitet Balanserad kost Blodtryckssänkande läkemedel Högt blodtryck, se nedan. Blodfettssänkande läkemedel Statiner är väldokumenterade blodfettssänkande läkemedel som minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. När risken för hjärt-kärlsjukdom är särskilt hög används statiner i förebyggande syfte även när blodfetterna är normala. STATINER (BLODFETTSSÄNKANDE) simvastatin Simvastatin, Simidon atorvastatin Atorvastatin, Atorbir, Atorstad, Atorvastad, Lipitor, Zarator Högt blodtryck Det är viktigt att behandla högt blodtryck och att behandlingen följs upp väl. God blodtryckskontroll minskar risken att drabbas av stroke, hjärtsvikt och andra hjärt-kärlsjukdomar. Målet är att blodtrycket ska vara lägre än 140/90 mmhg. Ett något lägre blodtryck bör eftersträvas för patienter som redan har hjärt-kärlsjukdom, som stroke, TIA (tillfällig syrebrist i hjärnan på grund av blodpropp), hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller perifer artärsjukdom ( fönstertittarsjuka ). Gå på regelbundna blodtryckskontroller och mät gärna blodtrycket själv hemma med en bra blodtrycksmätare. För personer med högt blodtryck är det viktigt att satsa på en klok livsstil med lämplig mat, daglig fysisk aktivitet och att inte röka. Ta gärna en snabb 30-minuterspromenad dagligen. RF Receptfri förpackning finns 37 38

11 Hjärta och kärl Högt blodtryck ACE-HÄMMARE enalapril ramipril Enalapril, Renitec Ramipril, Triatec BETABLOCKERARE metoprololsuccinat* Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC * Begränsad subvention, se sid 7. ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB) kandesartan* Candesartan, Amias, Candesarstad, Candexetil, Kairasec, Kandrozid losartan Losartan, Losarstad, Losatrix KALCIUMANTAGONIST amlodipin Amlodipin, Amloratio, Norvasc VÄTSKEDRIVANDE (TIAZIDER) bendroflumetiazid Bendroflumetiazid, Salures hydroklortiazid Hydroklortiazid, Esidrex hydroklortiazid + amilorid Normorix mite, Sparkal mite Amiloferm, Normorix, Sparkal klortalidon Hygropax KOMBINATIONER ACE-hämmare eller ARB kan med fördel kombineras med amlodipin och/eller tiazid. Kombination av ACE-hämmare och ARB rekommenderas inte. Fasta kombinationspreparat enalapril + hydroklortiazid kandesartan + hydroklorotiazid* losartan + hydroklortiazid * Begränsad subvention, se sid 7. Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide..., Linatid comp, Renitec comp, Synerpril Candesartan/Hydrochlorothiazide, Atacand Plus, Candemox Comp, Candesarstad Comp, Candexetil Comp Losartan/Hydrochlorothiazide, Losarstad Comp, Losatrix Comp, Marozid Betablockerare ges som tilläggsbehandling eller vid samtidig kärlkramp, hjärtrytmrubbning, hjärtsvikt eller migrän. Kombinationen tiazider och betablockerare ger ökad risk för diabetes. Tilläggsbehandling Om inte målblodtryck nås med en kombination av ovanstående läkemedel kan ett eller två av nedanstående läkemedel läggas till behandlingen. ALDOSTERONHÄMMARE spironolakton Spironolakton, Aldactone ALFABLOCKERARE doxazosin* Doxazosin, Alfadil, Cardura * Begränsad subvention, se sid 7. Kranskärlssjukdom Förebyggande av hjärtinfarkt STATINER (BLODFETTSSÄNKANDE) simvastatin Simvastatin, Simidon atorvastatin Atorvastatin, Atorbir, Atorstad, Atorvastad, Lipitor, Zarator LÄKEMEDEL SOM HÄMMAR TROMBOCYTER (BLODPLÄTTAR) acetylsalicylsyra Trombyl klopidogrel Clopidogrel, Cloriocard, Grepid, Plavix Behandling efter hjärtinfarkt LÄKEMEDEL SOM HÄMMAR TROMBOCYTER (BLODPLÄTTAR) acetylsalicylsyra Trombyl klopidogrel Clopidogrel, Cloriocard, Grepid, Plavix BETABLOCKERARE metoprololsuccinat Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC STATINER (BLODFETTSSÄNKANDE) simvastatin Simvastatin, Simidon atorvastatin Atorvastatin, Atorbir, Atorstad, Atorvastad, Lipitor, Zarator ACE-HÄMMARE Vid nedsatt pumpförmåga i hjärtat, samt vid diabetes mellitus eller högt blodtryck ramipril Ramipril, Triatec ALDOSTERONHÄMMARE Vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt eventuellt även behandling med spironolakton Spironolakton, Aldactone eplerenon Inspra Kärlkramp angina pectoris För att dämpa symtom vid kärlkrampsanfall NITROGLYCERIN glyceryltrinitrat Glytrin, Nitrolingual spray glyceryltrinitrat Nitroglycerin Recip resoriblett För att förebygga kärlkramp BETABLOCKERARE bisoprolol Bisoprolol, Bisocard, Bisomyl, Bisostad, Emconcor, Emconcor CHF metoprololsuccinat Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC KALCIUMANTAGONISTER amlodipin verapamil LÅNGVERKANDE NITRAT isosorbidmononitrat Amlodipin, Amloratio, Norvasc Isoptin Retard Isosorbidmononitrat, Imdur Hjärta och kärl forts Hjärta och kärl Hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga Behandling av grundsjukdomen (t.ex. högt blodtryck) kan påverka sjukdomsförloppet till det bättre. Symtomen behandlas på samma sätt som vid hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga. Hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga Behandlingen vid hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga förbättrar både symtom och sjukdomsprognos. Hjärtsvikt utan symtom ACE-HÄMMARE enalapril Enalapril, Renitec ramipril Ramipril, Triatec Hjärtsvikt med symtom Läkemedel enligt ovan i kombination med BETABLOCKERARE bisoprolol Bisoprolol, Bisocard, Bisomyl, Bisostad, Emconcor, Emconcor CHF metoprololsuccinat Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC Hjärtsvikt med symtom och kraftigt nedsatt pumpförmåga Läkemedel enligt ovan i kombination med ALDOSTERONHÄMMARE spironolakton Spironolakton, Aldactone eplerenon Inspra 41 42

12 Hjärta och kärl Förmaksflimmer, förmaksfladder För patienter som inte tål ACE-hämmare ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB) kandesartan* Candesartan, Amias, Candesarstad, Candexetil, Kairasec, Kandrozid losartan Losartan, Losarstad, Losatrix * Begränsad subvention, se sid 7. Symtomlindrande tilläggsbehandling vid hjärtsvikt VÄTSKEDRIVANDE bendroflumetiazid Bendroflumetiazid, Salures furosemid Furosemid, Furix, Impugan furosemid Lasix Retard hydroklortiazid Hydroklortiazid, Esidrex Vid lågt kaliumvärde spironolakton Spironolakton, Aldactone amilorid kaliumklorid Amilorid Mylan Kaleorid Vid förmaksflimmer eller som symtomlindrande tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt Eventuell behandling med digoxin Digoxin BioPhausia Förmaksflimmer, förmaksfladder Reglering av hjärtfrekvens bisoprolol Bisoprolol, Bisocard, Bisomyl, Bisostad, Emconcor, Emconcor CHF metoprololsuccinat Metoprolol, Metomylan, Seloken ZOC verapamil Isoptin Retard digoxin Digoxin BioPhausia Förebyggande av blodpropp ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL warfarin Waran (blå tabletter) warfarin Warfarin Orion (vita tabletter*) *Om vita warfarintabletter används bör de av säkerhetsskäl ligga i särskild dosett så att de kan skiljas ut från andra tabletter. Se även sid 45 om warfarin. DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE apixaban Eliquis DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE dabigatran Pradaxa Vid förmaksflimmer finns en ökad risk att drabbas av stroke. För att bedöma hur stor risken är räknas patientens riskfaktorer ihop. Därefter bestäms i samråd med patienten om blodproppshämmande läkemedel ska ges. När det finns en betydande risk för stroke ger denna behandling ett mycket effektivt skydd men innebär också en ökad risk för blödning. Vid behandling med läkemedel som förebygger blodpropp ska du få en noggrann information och en bricka att bära om halsen som visar att du tar ett sådant läkemedel. Vid samtidig kranskärlssjukdom eller perifer artärsjukdom när blodproppshämmande behandling enligt ovan inte är lämplig acetylsalicylsyra Trombyl Vid förmaksflimmer ger acetylsalicylsyra endast ett begränsat skydd mot stroke. Behandling efter TIA/stroke sid Perifer artärsjukdom fönstertittarsjuka Livsstilsåtgärder Rökstopp och gångträning är särskilt viktigt. Nikotinberoende sid 24 Blodtryckssänkande behandling Målet bör vara ett blodtryck på cirka /80 85 mmhg. Blodsockerreglering Diabetes mellitus sid 27 LÄKEMEDEL SOM HÄMMAR TROMBOCYTER (BLODPLÄTTAR) acetylsalicylsyra Trombyl klopidogrel Clopidogrel..., Cloriocard, Grepid, Plavix STATINER (BLODFETTSSÄNKANDE) simvastatin atorvastatin Simvastatin, Simidon Atorvastatin, Atorbir, Atorstad, Atorvastad, Lipitor, Zarator Läkemedel mot blodpropp HEPARIN FÖR INJEKTION dalteparin Fragmin tinzaparin Innohep Hjärta och kärl Läkemedel mot blodpropp Alkohol, inflammationshämmande läkemedel (till exempel Magnecyl, Treo, Diklofenak, Voltaren, Ipren, Naproxen), samt vissa naturläkemedel och vissa växtbaserade läkemedel ökar risken för blödning. Kraftigt minskat födointag under flera dagar ger risk för K-vitaminbrist som förstärker effekten av warfarin och ökar risken för blödning. Hemostatiskt verkande läkemedel K-VITAMIN fytomenadion Konakion Novum inj FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDELHud- och könss tranexamsyra Tranexamsyra..., Cyklokapron, Cyklonova, Tranon tablett Cyklokapron brustablett ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL warfarin Waran (blå tabletter) warfarin Warfarin Orion (vita tabletter*) *Om vita warfarintabletter används bör de av säkerhetsskäl ligga i särskild dosett så att de kan skiljas ut från andra tabletter. Vid behandling med warfarin ska du som patient få noggrann information. Regelbundna blodprovskontroller av blodets levringsförmåga ska utföras (PK-INR). Du bör ha regelbunden läkarkontakt. Dosen varierar mellan olika personer men även för samma person över tid. Med hjälp av blodprovskontroller kan dosen av warfarin anpassas så att risken för stroke, eller annan blodpropp, och risken för blödning blir så liten som möjligt. En allsidig kost som inkluderar grönsaker rekommenderas

13 Hud- och könssjukdomar Torr hud Användes i samband med sjukdom som ger torr hud. MJUKGÖRANDE glycerol karbamid propylenglykol propylenglykol Miniderm RF Canoderm RF Propyderm kräm RF Propyless emulsion RF En allmän regel är att ju torrare hud desto fetare mjukgörare. Det viktigaste är dock att överhuvudtaget smörja den torra huden. Vilken produkt som passar bäst är individuellt. Kortison för utvärtes bruk till exempel vid eksem GRUPP I MILT VERKANDE hydrokortison Hydrokortison CCS RF hydrokortison Mildison Lipid RF Hydrokortison används på milt till måttligt eksem 2 gånger dagligen. Kontakta sjukvården om eksemet inte har förbättrats inom 2 veckor. Använd i första hand hydrokortison i krämform, men vid torrt eksem är salva att föredra. Man kan utan föregående läkarkontakt själv behandla barn över 2 års ålder som har milt till måttligt eksem med hydrokortison. Smörj ofta med mjukgörande produkter. Det bidrar till att eksemet läker. GRUPP II MEDELSTARKT VERKANDE hydrokortisonbutyrat Locoid klobetason Emovat GRUPP III STARKT VERKANDE betametason Betnovat mometason Mometason, Elocom, Elocon kräm Ovixan kräm Mometason, Demoson, Elocon salva Ovixan, Elocon utvärtes lösning RF Receptfri förpackning finns Hud- och könssjukdomar Hudsvamp Jästsvamp Pityriasis versicolor ketokonazol Ketokonazol schampo RF Candidainfektion klotrimazol Canesten RF mikonazol Cortimyk, Daktacort RF + hydrokortison Dermatofyter (trådsvamp) t e r b i n a fi n Terbinafin..., Terbisil kräm RF Svampinfektioner mellan tårna kan behandlas med Cortimyk/Daktacort, Canesten eller terbinafinpreparat (Terbisil/Terbinafin). Cortimyk/Daktacort används vid fotsvamp med besvärande klåda. För både Cortimyk/ Daktacort och Canesten gäller att man ska smörja 2 gånger om dagen och fortsätta behandlingen 14 dagar efter det att infektionen läkt ut. Terbinafinkrämen smörjs 1 gång om dagen i 1 vecka. Före behandlingen tvättas och torkas det infekterade området. Ljumsksvamp behandlas i egenvård med terbinafinkräm, en gång om dagen i 2 veckor. Cortimyk/Daktacort och Canesten kräm kan användas från 10 års ålder. Terbinafinpreparaten kan användas från 12 års ålder. Nagelsvamp Nagelsvamp bör enbart behandlas vid påtagliga besvär och säkerställd diagnos. Begränsad nagelsvamp När endast den yttersta halvan av nageln är angripen på enstaka naglar a m o r o l fi n Amorolfine, Finail, Loceryl nagellack RF Utbredd nagelsvamp t e r b i n a fi n Terbinafin... tablett RF Receptfri förpackning finns Hud- och könssjukdomar Rosacea Nässelutslag urtikaria Klåda, svullnad och rodnad i huden. ANTIHISTAMINER desloratadin Desloratadin, Aerius, Dasselta RF cetirizin I tredje hand hydroxizin Akne Lindrig medelsvår akne Cetirizin, Cetimax, Vialerg RF Hydroxyzine..., Atarax adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC* RF adapalen Epiduo* + bensoylperoxid * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Adapalen och bensoylperoxid gör huden torr, kombinera därför med återfuktande gel. Undvik solning, även i solarier under behandlingen. Observera att bensoylperoxid bleker textilier. Medelsvår akne om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av lymecyklin Rosacea Lymecycline, Tetralysal Lindrig medelsvår rosacea azelainsyra Finacea RF Receptfri förpackning finns metronidazol Robaz, Rozex RF Medelsvår svår rosacea Om enbart lokalbehandling inte är tillräcklig lymecyklin Lymecycline, Tetralysal Psoriasis Kortison för utvärtes bruk sid 47 kalcipotriol + betametason Atopiskt eksem Daivobet, Dovobet salva Daivobet, Xamiol gel till hårbotten Atopiskt eksem (böjveckseksem) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem exempelvis stress, kyla, vatten och irriterande kemikalier. Mjukgörande hudpreparat binder fukt i huden och minskar risken för hudskador och eksem. Krämer och salvor med kortison har god effekt mot inflammation och klåda när de används lokalt på huden. Det är viktigt att behandlingar med kortison genomförs i sin fulla längd, inklusive underhållsbehandling när eksemet har läkt ut. Besvären riskerar annars att snabbt återkomma. Kortison för utvärtes bruk sid 47 Seborroiskt eksem (mjälleksem) ketokonazol mikonazol + hydrokortison Ketokonazol schampo RF Cortimyk, Daktacort RF Ketokonazolschampo används mot mjäll. Schampot ska sitta i 3 5 minuter innan det sköljs ur. Behandlingen upprepas 2 gånger per vecka i 2 4 veckor. Impetigo - svinkoppor sid 56 RF Receptfri förpackning finns

14 Hud- och könssjukdomar Aktinisk keratos Alla som har aktiniska keratoser ska skydda sig mot solen och gärna använda solskyddsmedel med lägst solskyddsfaktor 15. imikvimod Huvudlöss Zyclara På grund av ökad resistens (motståndskraft) hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. De finns att köpa på apotek. Produkter som innehåller dimetikon kan vara att föredra. Det är viktigt att först ta reda på om det finns löss i håret genom att finkamma med luskam. Alla i familjen eller gruppen ska undersökas. Endast de med levande löss behöver behandlas. Alla med löss i familjen eller gruppen ska behandlas samtidigt. Lusmedlet appliceras i hår och hårbotten enligt medföljande anvisning. Behandlingen upprepas efter cirka en vecka och följs upp med regelbunden finkamning av håret. Skabb Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling inleds. bensylbensoat + disulfiram Tenutex RF Sexuellt överförbara sjukdomar Tänk på att kondom är ett bra, om än inte fullständigt, skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Klamydia doxycyklin Kondylom podofyllotoxin Doxycyklin..., Doxyferm Wartec Mycoplasma genitalium azitromycin Azithromycin, Azitromax RF Receptfri förpackning finns Infektioner Antibiotika Antibiotika är läkemedel som är verksamma mot bakterier. Lindriga bakterieinfektioner klarar kroppen ofta av själv. Antibiotika har ingen som helst effekt på virus och är därför overksamma vid vanliga förkylningar. Många gånger överanvänds antibiotika till exempel vid förkylningar och luftrörskatarr. Överanvändning ökar risken för att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika. Det kan leda till att det i framtiden inte kommer att finnas läkemedel som kan bota allvarliga bakterieinfektioner. Det finns många olika sorters antibiotika som verkar mot olika bakterier. Penicilliner är de som används mest. Om du ordineras en antibiotikakur är det viktigt att du fullföljer hela kuren även om du känner dig bättre efter bara någon dag. Om du avbryter kuren kan infektionen komma tillbaka och bli mer svårbehandlad. Behandlingstiden för antibiotika varierar från en enda dos till mycket långa behandlingstider. Det beror på vilken bakterie som orsakat infektionen, var infektionen sitter, hur allvarlig den är och vilket antibiotikum man använder. Ibland kan man behöva ge flera olika antibiotika samtidigt. Mer information finns på Feber hos barn Feber räknas som en kroppstemperatur över 38 grader efter en stunds vila. Det är ett vanligt symtom hos barn och beror oftast på infektioner med virus. Feber kan också orsakas av lindriga och svåra bakteriella infektioner. Det finns andra tillstånd som också kan ge feber till exempel en del reumatiska sjukdomar och vaccinationer. Feber är en naturlig del av vårt immunförsvar eftersom virus och bakterier inte trivs i den ökade värmen. Spädbarn yngre än 3 månader ska alltid söka sjukvård första dagen med feber. Riktigt hög feber mer än 40,5 grader eller feber mer än 3 dagar bör också föranleda ett besök i sjukvården. Om barnet är mycket slött och påverkat av sin feber, intorkat (torr i munnen, kissar sparsamt, blekt och trött) bör man söka akut. Barn med hög feber, stelhet i nacke och/ eller blå-röda utslag ska också alltid söka sjukvård omgående. Barn kan ofta vara ganska opåverkade av sin feber och behöver då ingen medicin. Är barnet däremot påverkat eller har ont så kan man ge febernedsättande medicin som också är smärtlindrande. Det kan göra det lättare att få i barnet nödvändig energi och vätska. Klä barnet lätt och ha gärna lite svalt i rummet. De vanligaste febernedsättande medicinerna är paracetamol och ibuprofen som är receptfria. Halsfluss Halsfluss är en infektion i och kring halsmandlarna som kan orsakas av såväl virus som bakterier. Halsmandlarna blir röda och svullna vilket ger halsont, feber och ibland sväljningssmärta. Halsfluss är en vanlig sjukdom hos barn och ungdomar. De flesta halsinfektioner är virusinfektioner som inte behandlas med antibiotika utan självläker. Den vanligaste formen av bakteriell halsfluss orsakas av streptokocker. Om antibiotika behövs behandlar man i 10 dagar. Besvären vid halsfluss kan lindras med värktabletter som också är febernedsättande. Bihåleinflammation Infektioner Vid förkylningar är besvär från bihålorna i kinderna vanliga. Man kan få värk över bihålorna, slem och snuva. En bihåleinflammation orsakad av bakterier uppstår sällan under den första veckan av en förkylning. De flesta bihåleinflammationer orsakade av bakterier läker av sig själva. Besvären är ofta långvariga, 2 3 veckor, oavsett om antibiotika tas eller inte. Symtomen orsakas ofta av svullna slemhinnor. Om antibiotika behövs behandlar man i 7 dagar. Besvären vid bihåleinflammation kan lindras genom att sova med höjd huvudända, skölja näsan med koksaltlösning (se sid 14) eller kranvatten och genom att använda avsvällande nässpray i max 10 dagar. Smärtstillande tabletter kan också prövas. Vid återkommande akuta episoder av bihåleinflammation kan behandling med kortisonnässpray prövas, se sid 15. Akut öroninflammation sid 82 Inflammation i hörselgången - extern otit sid 82 Infektioner Luftrörskatarr (bronkit) hos vuxna Luftrörskatarr, eller akut bronkit, är mycket vanligt och orsakas oftast av virus, men kan även orsakas av bakterier. Luftrörskatarr ger samma symtom som en förkylning med hosta. Ibland gör det ont bakom bröstbenet, särskilt när man hostar. Hostan kan vara torr och retande eller slemmig. Upphostningens färg saknar betydelse. Det kan också göra ont i halsen, man kan få feber, snuva och i vissa fall också ont i muskler och leder. För det mesta går luftrörskatarr över av sig själv inom en till två veckor. Ibland finns hostan kvar i ytterligare ett par veckor. Antibiotika har ingen effekt på luftrörskatarr oavsett om den orsakas av virus eller bakterier. Lunginflammation hos vuxna Lunginflammation är ett allvarligt tillstånd som vanligen beror på en infektion och som nästan alltid bör antibiotikabehandlas. Oftast är bakterier orsaken. Typiska besvär är feber, smärta i bröstet, hosta, andfåddhet och att man känner sig riktigt sjuk. De flesta som drabbas får antibiotika i 7 dagar. Besvären vid lunginflammation kan lindras med febernedsättande läkemedel och rikligt med dryck. Det är bra att sova med höjd huvudända. Luftrörskatarr (bronkit) och lunginflammation hos barn Virus orsakar de flesta luftrörskatarrer och lunginflammationer hos spädbarn och förskolebarn. Virusinfektionerna har oftast ett långsammare insjuknande med förkylningssymtom som måttlig feber, hosta och snuva. Framför allt spädbarn och barn med astma kan få tilltagande andningsbesvär med snabb andning och pipiga luftrör. Antibiotika har ingen effekt på infektionen men barnen kan behöva hjälp med näsrengöring, näsdroppar och att andas in lösningar med koksalt eller luftrörsvidgande behandling. Bakteriella infektioner har oftare ett snabbt insjuknande med hög feber, snabb eller stånkig andning, ibland även buksmärta och kräkningar. Snabb och stånkig andning är mer typiskt än hosta vid bakteriell lunginflammation. Bakteriella lunginflammationer ska alltid behandlas med antibiotika

15 Mykoplasma är en infektion som är vanligare hos lite äldre barn i skolåldern. Den kan orsaka såväl lindrig luftrörskatarr med hosta, huvudvärk och måttlig feber men också lunginflammation med mer allmänpåverkan och andningsbesvär. Antibiotika behövs bara vid lunginflammation. Urinvägsinfektion blåskatarr Urinvägsinfektioner begränsade till urinblåsan är vanliga, särskilt hos kvinnor. Det är då vanligt att känna sig kissnödig oftare än normalt. Det kan även medföra värk i magen, sveda när man kissar och att man kissar oftare än vanligt. Sexuellt överförd sjukdom kan ge liknande symtom och ska alltid behandlas. Urinvägsinfektion orsakas av bakterier och antibiotikabehandling förkortar tiden med symtom. Tillfälliga, lindriga besvär behöver inte alltid behandlas. Gravida kvinnor ska alltid behandlas med antibiotika om de har en infektion i urinvägarna. Behandlingstiden varierar beroende på vilka besvär man har och vilket antibiotikum som används. Besvären vid urinvägsinfektion kan lindras med smärtstillande läkemedel. Urinvägsfektioner hos barn Urinvägsinfektioner hos barn orsakas nästan uteslutande av bakterier och behandlas generellt med antibiotika. Spädbarn med urinvägsinfektion kan ha ganska vaga och ospecifika symtom såsom trötthet, dålig viktuppgång, långvarig nyföddhetsgulsot och ibland feber. Lite äldre barn kan få urinträngningar, sveda när man kissar och ont i magen. Om infektionen går upp till njurarna får man feber, ofta i kombination med illamående och kräkning. Urinvägsinfektioner hos små barn under 2 år ska alltid utredas på barnklinik och behandlas med antibiotika oavsett om de har feber eller inte. Äldre barn med urinvägsinfektion utan feber kan utredas och behandlas på vårdcentral. Hudinfektioner Sårinfektioner Infektioner Sår ska tvättas ordentligt rena med tvål och vatten. När sår läker ser man normalt rodnad och sårvätska utan att det är en infektion. Ett infekterat sår känns igen på rodnad, svullnad, värme och nytillkommen smärta. Antibiotikabehandling behövs bara om infektionen verkar sprida sig eller om den gått djupare ner i huden. Sår i närheten av leder eller senor ska man särskilt se upp med. Om antibiotika behövs behandlar man i 7 10 dagar Hudinfektioner Sår ska alltid hållas rena från smuts. Plåster eller förband hindrar att såret blir smutsigt och att infektion uppstår. Små sår kan däremot läka bäst utan plåster eller förband. Infekterade bett Ett bett från hund, katt eller något annat husdjur kan vara farligt om bettet är djupt. Djuren har mycket bakterier i munnen och det kan ge allvarliga och svårbehandlade infektioner. Även människobett kan ge allvarliga infektioner. Infekterade bett bör antibiotikabehandlas. Ett infekterat bett känns igen på rodnad runt bettet, smärta, svullnad eller var. Symtom på infektion kan komma bara några timmar efter bettet. Bett i händer eller i närheten av leder eller senor ska man särskilt se upp med. Om antibiotika behövs behandlar man vanligen i 10 dagar. Ett ytligt bett som inte blöder så mycket blir sällan infekterat och läker ofta av sig självt. Var noga med att tvätta händerna och såret med tvål och vatten. Sätt eventuellt på ett förband. Undvik alltför tätt åtsittande förband. Borrelia En bettreaktion med rodnad och klåda är vanlig efter fästingbett och brukar försvinna inom en vecka. En sådan reaktion ska inte antibiotikabehandlas. Borrelia är en infektion som sprids av fästingar. Det vanligaste tecknet på infektion är en rodnad på huden där fästingen bitit sig fast. Hudrodnaden visar sig oftast en till fyra veckor efter bettet och blir minst 5 cm i diameter. Antibiotika tas vanligen i 10 dagar. Förebygg fästingbett genom att ha täckande klädsel i områden där det finns fästingar. Ta bort en fästing som bitit sig fast så fort som möjligt. Impetigo svinkoppor Svinkoppor är en ytlig hudinfektion som beror på bakterier. Impetigo ger symtom i form av utslag, blåsor och sår. Det är inte farligt, men smittar lätt. Därför är det viktigt att tvätta skorporna, utslagen eller såren flera gånger om dagen med tvål och vatten så att skorporna försvinner och såren torkar ut. Om det inte hjälper inom en vecka kan antibiotika behövas. Det smittar så länge det finns sår som inte är läkta. Antibiotika PENICILLINER amoxicillin amoxicillin + klavulansyra fenoximetylpenicillin (PcV) flukloxacillin pivmecillinam Amoxicillin, Amimox Amoxicillin/Clavulanic acid, Bioclavid, Spektramox Fenoximetylpenicillin, Avopenin, Kåvepenin, Tikacillin Flukloxacillin, Heracillin Penomax, Selexid ÖVRIGA ANTIBIOTIKA cefadroxil Cefadroxil ciprofloxacin Ciprofloxacin doxycyklin Doxycyklin..., Doxyferm erytromycin Ery-Max klindamycin Clindamycin, Dalacin metronidazol Flagyl nitrofurantoin Furadantin trimetoprim Trimetoprim, Idotrim trimetoprim + sulfametoxazol Bactrim Bactrim forte, Eusaprim forte ANTIBIOTIKA FÖR UTVÄRTES BRUK retapamulin Altargo salva Läkemedel mot virus till exempel bältros valaciklovir Valaciklovir, Valtrex tablett Läkemedel mot svampinfektioner flukonazol Flukonazol, Diflucan kapsel Infektioner Mage och tarm Ont i magen Ont i magen är ett vanligt symtom som sällan är ett tecken på allvarlig sjukdom. Magont går oftast över av sig självt utan läkemedelsbehandling. Förändrade kost- och levnadsvanor kan ibland lindra besvären. Vid oro eller kvarstående besvär bör vårdcentral kontaktas. Kontakta alltid sjukvården vid blodig kräkning, svart avföring, sväljningssvårigheter, ofrivillig viktminskning, eller ändrade avföringsvanor. Halsbränna/sura uppstötningar Halsbränna och sura uppstötningar (gastroesofageal refluxsjukdom) beror på att magsäcksinnehåll läcker upp i matstrupen. Vid besvär under längre tid bör läkemedelsbehandling övervägas. Vid egenvårdsbehandling av halsbränna och sura uppstötningar rekommenderas i första hand ett läkemedel som innehåller ranitidin. Ranitidin har snabb effekt och lämpar sig därför för behandling av tillfälliga besvär. Vid svåra besvär eller om ranitidin inte hjälper rekommenderas kontakt med din husläkare. Vid måttliga besvär samt vid egenvård ranitidin Ranitidin*... RF * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Vid uttalade besvär - bör ordineras av läkare omeprazol Omeprazol, Omecat, Omestad, Omezolmyl RF Vaccinationer För information om vaccinationer, se RF Receptfri förpackning finns

16 Mage och tarm Mage och tarm Magsår Rekommendationen avser magsår som påvisats med gastroskopi. Vissa patienter som tar inflammationshämmande läkemedel (COXhämmare) kan behöva förebyggande behandling mot magsår, se sid 70. Magsår med bakterien Helicobacter pylori omeprazol + metronidazol + klaritromycin Omeprazol, Omecat, Omestad, Omezolmyl RF Flagyl Klacid Vid kvarstående infektion omeprazol Omeprazol, Omecat, Omestad, + Omezolmyl RF amoxicillin Amoxicillin, Amimox + klaritromycin Klacid Magsår utan bakterien Helicobacter pylori omeprazol Omeprazol..., Omecat, Omestad, Omezolmyl RF Svampinfektion i munnen nystatin Illamående metoklopramid Mycostatin Rörelsesjuka åksjuka Förebyggande meklozin Metoklopramid, Primperan Postafen RF Graviditetsillamående sid 30 Migrän sid 63 RF Receptfri förpackning finns Diarré Oftast är det tillräckligt att dricka mycket för att ersätta vätskeförlust. Ibland kan det vara nödvändigt med läkemedel för att bromsa besvären. Vid diarré och kräkningar hos små barn bör vätskeersättning ges. Färdiga beredningar finns på apotek. Svår eller långvarig diarré ska bedömas av läkare. loperamid Koleretisk diarré Loperamid, Dimor, Imodium RF Diarré beroende på för mycket gallsalter i tarmen. kolestyramin Gaser i magen Quantalan, Questran Questran Loc Inget av de läkemedel som finns på marknaden har visat sig vara effektivt. Undvik mycket fibrer och gasbildande livsmedel till exempel baljväxter, brysselkål, morötter och selleri. Förstoppning även för långtidsbruk ispaghula Vi-Siblin RF Vi-Siblin S RF laktulos Laktulos, Duphalac RF Även för barn sterkuliagummi Inolaxol RF makrogol + elektrolyter makrogol + elektrolyter Tilläggsbehandling vid behov laurylsulfat Microlax RF natriumpikosulfat Cilaxoral RF Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole, Omnicol RF Movicol Junior För barn från 2 års ålder RF Receptfri förpackning finns Irritabel tarm (IBS) Irritabel tarm är den svenska benämningen på den tarmfunktionsstörning som på engelska heter Irritable Bowel Syndrome och förkortas IBS. Sådan funktionsstörning kan vara förstoppningsdominerad, diarrédominerad eller yttra sig som omväxlande förstoppning och diarré. IBS med förstoppning ispaghula Vi-Siblin RF Vi-Siblin S RF sterkuliagummi Inolaxol RF makrogol + elektrolyter Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole, Omnicol RF IBS med diarré loperamid Loperamid, Dimor, Imodium Buksmärta vid IBS amitriptylin Amitriptylin, Saroten Anala smärttillstånd Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättrats inom 2-3 veckor. lidokain Xyloproct salva* RF + hydrokortison * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Enzymbrist från bukspottkörteln pankreasenzymer Creon RF Creon RF Mage och tarm forts Nervsystemet TIA/ischemisk stroke ( propp i hjärnan) Stroke kan förebyggas genom att: kontrollera blodtrycket regelbundet och behandla högt blodtryck inte röka. Nikotinberoende sid 24 äta sunt och hålla normal vikt motionera regelbundet undvika överkonsumtion av alkohol För att minska risken för stroke vid förmaksflimmer rekommenderas i regel blodförtunnande behandling med antikoagulantia. Vid misstanke om TIA eller stroke ring ambulans för akut vård på sjukhus. Ju snabbare vård kan ges, desto bättre prognos. Behandling efter TIA/stroke Livsstilsfaktorer, hur man lever och bra blodtryckskontroll är extra viktigt efter en stroke. Förebyggande mot ytterligare propp i hjärnan Förebyggande läkemedelsbehandling för att minska risken för nya proppar. Behandlingen är vanligtvis livslång. acetylsalicylsyra + dipyridamol alternativt klopidogrel Trombyl Persantin Depot Clopidogrel, Cloriocard, Grepid, Plavix Behandling efter TIA/stroke då proppen kommer från hjärtat Livsstilsfaktorer, hur man lever och bra blodtryckskontroll är extra viktigt efter en stroke. RF Receptfri förpackning finns 61 62

17 Nervsystemet Migrän Vid TIA eller propp i hjärnan med förmaksflimmer ska antikoagulantia alltid övervägas. ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL warfarin Waran (blå tabletter) warfarin Warfarin Orion (vita tabletter*) *Om vita warfarintabletter används bör de av säkerhetsskäl ligga i särskild dosett så att de kan skiljas ut från andra tabletter. Anfallsbehandling paracetamol Paracetamol, Alvedon, Pamol, Panodil, Paracut, Pinex RF acetylsalicylsyra Magnecyl brus* RF Från 18 års ålder * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Förebyggande av blodpropp sid 44 Högt blodtryck sid 38 Blodfettssänkande läkemedel sid 38 Förmaksflimmer, förmaksfladder sid 43 Sena effekter av stroke - vid otillräcklig effekt naproxen Naproxen, Alpoxen, Pronaxen RF För vuxna och barn över 12 år samt för barn som väger mer än 50 kg ibuprofen Ibuprofen, Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren RF Depression sid 68 Depression och nedstämdhet drabbar minst 1/3 av strokepatienterna. Epilepsi sid 64 Epilepsi drabbar ca 5 % av strokepatienterna. Då rekommenderas förebyggande behandling. Migrän Regelbundna vanor, tillräckligt med sömn och minskad stress kan minska risken för migränanfall. Viss mat och alkoholhaltiga drycker kan utlösa migrän. En stunds vila kan lindra särskilt för barn. Läkemedlen har bäst effekt om de tas vid första tecken till migränhuvudvärk. Lättlösliga tabletter till exempel brustabletter ger snabb effekt. Effekten av läkemedel kan variera både mellan individer och mellan olika migränanfall hos en individ. Man kan därför behöva använda olika läkemedel vid olika migränanfall hos en individ. Daglig förebyggande behandling kan hjälpa barn och vuxna som har många eller svåra migränanfall. Tillägg mot illamående metoklopramid Metoklopramin, Primperan I tredje hand - vid otillräcklig effekt sumatriptan Sumatriptan RF Rekommenderad dos är 50 mg till vuxna sumatriptan Imigran nässpray För barn år Triptaner, som t.ex. sumatriptan, tas först efter det att auran gått över. Läkemedel som förebygger migränanfall metoprololsuccinat Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC För vuxna propranolol Propranolol, Inderal För barn och ungdomar Doseras 2-3 gånger dagligen Epilepsi För att minska risken för epilepsianfall är det viktigt att ta förebyggande mediciner regelbundet enligt ordination från läkare. Undvik sömnbrist och överkonsumtion av alkohol som ökar risken för anfall RF Receptfri förpackning finns Nervsystemet forts Förebyggande behandling karbamazepin valproinsyra Tegretol Retard Ergenyl Depakine Retard, Ergenyl Retard Akutbehandling utanför sjukhus diazepam midazolam Parkinsons sjukdom Diazepam Desitin, Stesolid rektallösning Buccolam munhålelösning För barn Fysisk aktivitet är viktigt för att bibehålla rörligheten. Det är viktigt att ta mediciner regelbundet och helst mellan måltider för att få bästa effekt. levodopa Levodopa/Benserazid, Madopark + benserazid Madopar Quick, Madopark Quick Madopar Depot, Madopark Depot levodopa Sinemet + karbidopa Levocar, Sinemet Depot Restless legs (RLS, rastlösa ben) Kaffe liksom vissa läkemedel och sjukdomar kan förvärra besvären. Njursjukdomar Njurskyddande behandling För patienter med njursjukdom (inklusive njurtransplanterade) är det generella målet att uppnå blodtryck lägre än 140/90 mmhg. För patienter med albumin (protein) i urinen kan ett blodtryck lägre än 130/80 mmhg vara motiverat. ACE-HÄMMARE enalapril ramipril Enalapril, Renitec Ramipril, Triatec ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB) losartan Losartan, Losarstad, Losatrix kandesartan* Candesartan, Amias, Candesarstad, Candexetil, Kairasec, Kandrozid * Begränsad subvention, se sid 7. Vätskedrivande läkemedel furosemid furosemid Furosemid, Furix, Impugan Lasix Retard Mild medelsvår RLS levodopa Levodopa/Benserazid, Madopark + benserazid Madopar Quick, Madopark Quick levodopa Sinemet + karbidopa Behandling med levodopa + benserazid eller levodopa + karbidopa fungerar bättre i längden om man inte tar tabletterna varje kväll eftersom det då finns risk för förvärrade symtom. Medelsvår svår RLS pramipexol Pramipexol, Derinik, Oprymea Biverkningar kan vara plötsliga ofrivilliga insomnanden och beteendestörningar som till exempel spelberoende. Metabol acidos ökad surhet (sänkt ph) i blodet natriumvätekarbonat D-vitaminbrist Natriumbikarbonat Recip D-vitaminbrist är vanligt vid njursjukdom. D-VITAMIN kolekalciferol Divisun 65 66

18 Psykiatri Tillfällig behandling av orostillstånd alimemazin hydroxizin oxazepam Theralen Hydroxyzine..., Atarax Oxascand, Sobril Äldre kan vara känsligare för vissa biverkningar av alimemazin och hydroxizin såsom muntorrhet och förvirring. Dosen av oxazepam bör vara låg till äldre för att minska risken för förvirring och fall. Ångestsyndrom Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, social fobi och tvångssyndrom. sertralin escitalopram mirtazapin I tredje hand klomipramin Sertralin, Oralin, Sertrone, Zoloft Escitalopram, Cipralex, Entact, Esertia, Seroplex, Prilect Mirtazapin..., Mirtin Klomipramin, Anafranil Anafranil Retard Klomipramin kan ge torr mun, trög mage och viss risk för förvirring, särskilt hos äldre. forts Psykiatri Depression Effekten av antidepressiva läkemedel kommer först efter en tids behandling. Det är viktigt att tillsammans med läkaren utvärdera effekten. Antidepressiva läkemedel kan öka risken för blödning om man samtidigt tar blodförtunnande läkemedel. escitalopram sertralin mirtazapin venlafaxin Sömnstörningar Escitalopram, Cipralex, Entact, Esertia, Seroplex, Prilect Sertralin..., Oralin, Sertrone, Zoloft Mirtazapin, Mirtin Venlafaxin Läkemedel mot sömnstörningar bör endast användas under en kort period (dagar till någon vecka). Vid längre tids behandling bör uppehåll i behandlingen göras med jämna mellanrum. Risken för tillvänjning blir då mindre. Vid långvariga sömnbesvär behöver man utreda om det är andra sjukdomar som är orsaken till sömnbesvären. Behandlingen bör inte medföra ökad trötthet under dagen. Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge några generella rekommendationer för sömnmedel till barn. zopiklon Vid beroenderisk propiomazin Zopiklon, Imovane Propavan Äldre bör behandlas med försiktighet med propiomazin på grund av ökad risk för trötthet under dagen och besvär från musklerna t.ex. muskelstelhet, myrkrypningar, darrningar och kramper Smärta och inflammation Smärta PARACETAMOL paracetamol Paracetamol, Alvedon, Pamol, Panodil, Paracut, Pinex RF Paracetamol är smärtlindrande och febernedsättande och är förstahandsmedel vid olika typer av smärta. Paracetamol används mot t.ex. huvudvärk, tandvärk, mensvärk, muskelvärk och ledvärk. Vid dosering 2 tabletter (à 500 mg) 4 gånger om dagen (=4 g) till vuxna är det sällsynt med biverkningar. Överskrids maxdoseringen (4 g/dygn) finns risk för leverskada. Paracetamol kan användas vid egenvård från 3 månaders ålder i anpassad dos. Till äldre rekommenderas högst 3 g/dygn. Smärtstillande effekt vid intag av tablett eller oral lösning fås efter ½ 1 timme. För stolpiller dröjer det 2 3 timmar innan full effekt uppnås. Vid samtidig behandling med warfarin kan paracetamol i doser över 2 g/dygn förstärka warfarins blodförtunnande effekt, varför PK-INR kan behöva kontrolleras extra. INFLAMMATIONSHÄMMANDE LÄKEMEDEL (COX-HÄMMARE) COX-hämmare (NSAID) används vid smärta med eller utan inflammation. Risken för biverkningar ökar med stigande doser. Vissa COX-hämmare ökar risken för blödning. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel ska inte ta COX-hämmare utan att tillfråga läkare. Äldre och patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion bör använda COX-hämmare endast efter kontakt med läkare. Regelbunden användning av ibuprofen gör att acetylsalicylsyra (t.ex. Trombyl) kan förlora sin förebyggande effekt mot blodpropp. Smärta naproxen ibuprofen* ketoprofen Naproxen, Alpoxen, Pronaxen RF Ibuprofen, Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren RF Brufen Retard Orudis Retard * Vid egenvård av vuxna rekommenderas doser av ibuprofen upp till 1200 mg per dygn. Ibuprofen kan användas från 6 månaders ålder i anpassad dos. Risken för att få magsår av COX-hämmare ökar med stigande doser. Det är större risk att få magsår av inflammationshämmande läkemedel om man tidigare haft magsår. För patienter som haft magsår rekommenderas tillägg av omeprazol vid behandling med COX-hämmare. MORFIN OCH MORFINLIKNANDE LÄKEMEDEL Den läkare som har påbörjat behandlingen med dessa läkemedel ansvarar för att behandlingen följs upp. Det finns risk att utveckla beroende vid användning av dessa läkemedel. m o r fi n m o r fi n oxikodon oxikodon buprenorfin kodein + paracetamol* Morfin kortverkande Dolcontin långverkande Oxycodone, OxyNorm kortverkande Oxycodone, Oxikodon Depot..., OxyContin långverkande Norspan plåster Paracetamol/Kodein, Citodon, Codalvonil, Panocod Endast för korttidsbruk * Vid samtidigt intag av andra läkemedel som innehåller paracetamol (t.ex. Alvedon eller Panodil) bör man se till att den sammanlagda paracetamoldosen inte överstiger 4 g/dygn för att undvika risk för allvarliga leverskador. Den smärtlindrande effekten av kodein beror på omvandling till morfin i kroppen. Det sker i varierande grad hos olika personer. Följden kan bli en uttalad effekt hos vissa och ingen effekt alls hos andra. Kodein rekommenderas inte till barn, kvinnor som ammar och äldre. RF Receptfri förpackning finns RF Receptfri förpackning finns

19 Smärta och inflammation Nervsmärta Förstoppning orsakad av morfin och morfinliknande läkemedel Förstoppning är en vanlig biverkning, som beror på att tarmrörelserna försämras. Ibland behövs läkemedel som påskyndar tarmrörelserna (motorikstimulerare). Fiberpreparat (som t.ex. Lunelax och Vi-Siblin) är olämpliga vid förstoppning orsakad av morfin och morfinliknande läkemedel. Grundbehandling makrogol Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole, + elektrolyter Omnicol RF Tilläggsbehandling vid behov natriumpikosulfat Cilaxoral RF Illamående orsakat av morfin och morfinliknande läkemedel meklozin Postafen RF Generaliserade smärttillstånd utbredd smärta i kroppen Effekten av läkemedel vid så kallade generaliserade smärttillstånd (till exempel fibromyalgi) är begränsad. Ett multiprofessionellt omhändertagande rekommenderas, t.ex. av läkare, sjukgymnast, psykolog och kurator. Amitriptylin kan medföra en minskad smärtupplevelse och förbättrad sömn. amitriptylin Nervsmärta Amitriptylin, Saroten Smärta som beror på sjukdom eller skada i nervsystemet, t.ex. på grund av diabetes (diabetesneuropati), efter bältros eller stroke. amitriptylin Amitriptylin, Saroten gabapentin Gabapentin Teva Trigeminusneuralgi nervsmärta i ansiktet Ett tillstånd med svår, blixtrande eller huggande, ensidig smärta i ansiktet, ofta under ena ögat eller i kinden. karbamazepin Tegretol Tegretol Retard Inflammatoriska ledsjukdomar KORTISON FÖR INJEKTIONSBEHANDLING metylprednisolon Depo-Medrol triamcinolon Lederspan KORTISON I TABLETTFORM Vid svåra inflammatoriska tillstånd t.ex. polymyalgia reumatica. prednisolon Prednisolon Gikt Akut behandling INFLAMMATIONSHÄMMANDE LÄKEMEDEL (COX-HÄMMARE) naproxen Naproxen, Alpoxen, Pronaxen RF - när COX-hämmare inte är lämpliga eller ger otillräcklig effekt prednisolon Prednisolon Förebyggande behandling allopurinol Migrän sid 63 Allopurinol, Zyloric RF Receptfri förpackning finns RF Receptfri förpackning finns Urologi Sjukdomar i prostata Prostata, som är viktig för fortplantningen, är en liten körtel hos män som sitter som en manschett runt översta delen av urinröret. Läget innebär att sjukdomar i körteln som inflammation (prostatit), godartad prostataförstoring (BPH) och cancer, kan försvåra blåstömningen. Detta leder bland annat till svag urinstråle, att urinblåsan inte töms helt, behov av att kissa oftare, urinträngningar och risk för totalstopp. Prostataspecifikt antigen (PSA) PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln. PSA-nivån mäts i blodet och används vid utredning av misstänkt prostatasjukdom. Det är viktigt att notera att ett enstaka PSA-prov inte är tillräckligt för diagnos, men kan ge en signal om att ytterligare utredning behövs. Det finns ingen rekommendation om att kontrollera PSA om man inte har symtom som tyder på prostatasjukdom eller har stark ärftlighet för prostatacancer. Vattenkastningsbesvär och godartad prostataförstoring Det vanligaste symtomet vid godartad prostataförstoring är problem med att tömma urinblåsan. För att lindra besvären används två olika typer av läkemedel; alfa-1-receptorblockerare och 5-alfa-reduktashämmare. Alfa-1-receptorblockerare har snabbt insättande effekt och gör att musklerna kring övre delen av urinröret slappnar av. Därigenom underlättas urinflödet. 5-alfa-reduktashämmare gör att körteln minskar i storlek. Effekten kan utvärderas först efter 3 6 månader. Godartad prostataförstoring kan även behandlas med operation. forts Urologi Trängningsinkontinens överaktiv urinblåsa Rekommendationerna avser såväl kvinnor som män. Läkemedel mot trängningsinkontinens har måttlig effekt. Behandlingen bör pågå 4 6 veckor före utvärdering, förutsatt att allvarliga biverkningar inte inträffar dessförinnan. Muntorrhet är en vanlig biverkning. En mindre vanlig biverkning är att det kan bli svårt att tömma blåsan helt. Miktionslista (en lista där man anger när och hur mycket man kissar) bör fyllas i före och under behandling för att utvärdera effekten. MUSKARINRECEPTORHÄMMARE tolterodin Tolterodin, Detrusitol tablett Tolterodin, Detrusitol SR depotkapsel Erektil dysfunktion impotens PDE5-HÄMMARE Samtidig användning av läkemedel med nitroglycerin mot kärlkramp (sid 41) får absolut inte ske. Läkemedlen ska inte heller användas vid vissa synnervssjukdomar Effekten varar vanligen i cirka 6 timmar för sildenafil och cirka 36 timmar för tadalafil. s i l d e n a fi l Sildenafil *, Idilico*, Viagra* * Ingår inte i läkemedelsförmånen och är inte utbytbara på apotek. Priset kan variera mellan olika apotek. t a d a l a fi l Cialis** ** Ingår inte i läkemedelsförmånen. Priset kan variera mellan olika apotek. ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin, Danafusin, Lafunomyl, Xatral OD PGE1-ANALOG alprostadil Bondil uretralstift 5-ALFA-REDUKTASHÄMMARE fi n a s t e r i d Finasterid Övrig urologi LOKALBEDÖVNINGSMEDEL lidokain Xylocain gel 73 74

20 Äldre och läkemedel Äldre och läkemedel I allmänna rekommendationer kring äldre och läkemedel avses vanligen åldern 75 år och äldre. Vid behandling av en enskild patient måste man alltid ta hänsyn till individens tillstånd och förutsättningar, t.ex. andra sjukdomar och läkemedel. Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsbehandlingen bör ses över och omprövas regelbundet. Ta alltid med en aktuell läkemedelslista vid kontakt med vården. Den ska även innehålla salvor, ögondroppar, receptfria läkemedel, växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Då kan onödiga läkemedel, olämpliga doser och skadliga kombinationer av läkemedel undvikas. Generella rekommendationer Lägsta effektiva dos bör eftersträvas eftersom man i samband med åldrandet blir extra känslig för läkemedel. Läkemedel som till stor del utsöndras i urinen bör ges i lägre dos eftersom njurfunktionen försämras med stigande ålder. För äldre som behandlas med läkemedel mot högt blodtryck kan risken för tillfälligt blodtrycksfall öka vid hastig uppresning. Många vanliga läkemedel har biverkningar som kan påverka födointaget på olika sätt. Risken för att få nedsatt aptit, muntorrhet och illamående ökar vid behandling med flera olika läkemedel. Läkemedel som bör undvikas eller ges med försiktighet till äldre Läkemedel med antikolinerga effekter Vissa läkemedel har så kallade antikolinerga effekter eller biverkningar. De bör användas med försiktighet på grund av ökad risk för förvirring, muntorrhet, förstoppning och svårighet att kissa. Exempel på sådana läkemedel är vissa antihistaminer som Atarax och Lergigan och tricykliska antidepressiva som amitriptylin. Lugnande medel och sömnmedel Lugnande medel och sömnmedel som innehåller bensodiazepiner med lång verkningstid (diazepam, flunitrazepam eller nitrazepam) bör undvikas till äldre. Sömnmedlet propiomazin (Propavan) bör också undvikas på grund av ökad risk för biverkningar hos äldre personer. Antipsykotiska läkemedel Behandling med så kallade antipsykotiska läkemedel bör ske med försiktighet vid demenssjukdom. Eventuell behandling ska utvärderas regelbundet. Diabetesläkemedel Flera av de vanliga tabletterna mot diabetes kan bli olämpliga när njurfunktionen försämras. Risken för allvarliga biverkningar ökar. Dosen kan behöva sänkas eller läkemedlet bytas ut. Smärta Som grundbehandling vid smärta rekommenderas läkemedel med paracetamol till exempel Alvedon eller Panodil. Rekommenderad högsta dygnsdos till äldre (3 gram) är lägre än den som anges på förpackningen. Läkemedel som innehåller tramadol bör undvikas av äldre på grund av ökad risk för biverkningar. När äldre behandlas med inflammationshämmande läkemedel (COX-hämmare) till exempel naproxen och ibuprofen, ska lägsta effektiva dos och begränsad behandlingstid eftersträvas. Flera av dessa läkemedel kan köpas receptfritt under olika namn. Vid hjärtsvikt och nedsatt njurfunktion bör inflammationshämmande läkemedel användas med försiktighet och endast efter kontakt med läkare. Vid långtidsbehandling med inflammationshämmande läkemedel behöver de som haft magsår skydd för magen med protonpumpshämmare, till exempel omeprazol. Behandlande läkare bör i varje enskilt fall ta ställning till om medicinering med protonpumpshämmare är nödvändig. Vid behandling med starka smärtstillande medel, så kallade opioider, är det viktigt att vara observant på att de verkligen ger smärtlindring och inte bara trötthet. Dosen ska anpassas för varje patient för att minska risken för biverkningar. Kodein Kodein rekommenderas inte till äldre på grund av stor variation i effekt Äldre och läkemedel forts Äldre och läkemedel mellan olika individer. Då kodein kombineras med paracetamol i samma tablett, t.ex. Citodon, kan det dessutom bli svårt att ställa in en lämplig dos. PARACETAMOL paracetamol Paracetamol, Alvedon, Pamol, Panodil, Paracut, Pinex RF INFLAMMATIONSHÄMMANDE LÄKEMEDEL (COX-HÄMMARE) naproxen Naproxen..., Alpoxen, Pronaxen RF ibuprofen Ibuprofen, Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren RF MORFIN OCH MORFINLIKNANDE LÄKEMEDEL m o r fi n Morfin kortverkande m o r fi n Dolcontin långverkande oxikodon Oxycodone, OxyNorm kortverkande oxikodon Oxycodone, Oxikodon Depot..., OxyContin långverkande buprenorfin Norspan plåster Nervsmärta amitriptylin gabapentin Ångest Amitriptylin, Saroten Gabapentin Teva Vid kortvariga ångestbesvär och eventuellt i början av behandling med escitalopram eller liknande oxazepam Oxascand, Sobril Långvariga ångestbesvär escitalopram Escitalopram, Cipralex, Entact, Esertia, Seroplex, Prilect Depression Effekten av antidepressiva läkemedel sätter in senare hos äldre än hos yngre. escitalopram Escitalopram..., Cipralex, Entact, Esertia, Seroplex, Prilect Endast vid receptförnyelse, inte vid nyinsättning citalopram Citalopram... mirtazapin Sömnstörningar Mirtazapin..., Mirtin Innan behandling med sömnmedel inleds bör man undersöka om sömnproblemen beror på biverkningar från läkemedel eller på kroppsliga sjukdomar. bör andra metoder än läkemedel prövas. Sömnmedel bör användas undantagsvis och endast under en kort period (dagar till någon vecka). Vid längre tids behandling bör uppehåll i behandlingen göras med jämna mellanrum. Risken för tillvänjning blir då mindre. zopiklon Alzheimers sjukdom Zopiklon, Imovane Alla läkemedel vid Alzheimers sjukdom har liten effekt, som ändå kan vara värdefull. Innan behandling inleds bör en fullständig utredning göras för att utesluta behandlingsbara orsaker och läkemedelsbiverkningar som orsak till demensliknande symtom. I behandlingen ska alltid aktivering och god omsorg ingå. Vid behandling med demensläkemedel ska en individuell utvärdering ske regelbundet. Vid utebliven effekt eller biverkningar rekommenderas byte av preparat eller att behandlingen avslutas. Endast vid receptförnyelse, inte vid nyinsättning citalopram Citalopram RF Receptfri förpackning finns 77 78

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 30 månaders hållbarhet

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013 KLOKA LISTAN för patienter 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2014 INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 20 Benskörhet osteoporos 22

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Kombinerad hormonell antikonception Hälsosamma levnadsvanor Rökning ökar risken för venös trombos. Kraftig övervikt ökar risken för venös trombos.

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNeHåLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Akuta allergiska reaktioner adrenalin Adrenalin Mylan (i.m.) adrenalin Anapen, Anapen Junior Nytt adrenalin

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2014 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Perorala antihistaminer Nasala

Läs mer

KLOKA LISTAN. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 18 månaders hållbarhet

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2016. Läsaranvisningar KLOKA LISTAN 2016. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2016. Läsaranvisningar KLOKA LISTAN 2016. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2016 KLOKA LISTAN 2016 Innehåll Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 18 Anestesi 19 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Graviditet och amning Graviditetsillamående I första hand meklozin Postafen I andra hand vid otillräcklig

Läs mer

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent)

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) Klinisk Farmakologi & Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medlem i Stockholms

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Ta läkemedlen på rätt sätt

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Ta läkemedlen på rätt sätt KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2011 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2011 INNEHÅLL Allergi 11 Andningsvägar 13 Barn och läkemedel 18 Benskörhet osteoporos 20 Blodbrist anemi 21 Endokrinologi

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2013

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2013 Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2013 Kloka Listan 2013 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Paul Hjemdahl, ordf. Anette Allhammar Frieder Braunschweig Christine Fransson,

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2016. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2016. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2016 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 18 Anestesi 19 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2011 Kloka Listan 2011 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation NORLEVO Akut-p-piller Patientinformation NORLEVO ett effektivt akut-p-piller Vad är NORLEVO? NORLEVO är ett så kallat akut-p-piller som kan förhindra att graviditet uppstår efter oskyddat samlag. samlag.

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL Steroider Kortverkande Långverkande

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-04-08 Pollenallergi Bästa omhändertagande april 2014 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och Lung Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män.

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Läs igenom texten och skriv en sammanfattning av varje preventivmedel.

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se 2014-06-03 Översikt pris inhalationsläkemedel enligt Rådgivande Läkemedelslista

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2010 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKEMEDELSSAKKUNNIGA Stockholms läns landsting Varje år ges en

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar 2014 Rolf Rosin Allergi - antihistaminer Antihistaminer - cetirizin (från 2 års ålder) - loratadin (från 2 års ålder) - desloratadin (Aerius oral lösning)

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta Astma, KOL, Hosta Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta en sammanfattning Författare: farm. mag. Kajsa Hugosson och civ. ek. Andreas Engström LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Livsstilsförändringar är basen för kardiovaskulär prevention Fysisk aktivitet. Överväg FaR (www.viss.nu) Erbjud

Läs mer

Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006

Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006 Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006 Pris/dos - beräknad utifrån största förpackning - förpackning med inhalator ( röd markering) FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting 1 Förord Förord Kloka Listan 2012 Kloka

Läs mer

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 20161021

Läs mer

lokal östrogen- östriol Ovesterin vaginalbehandling kräm och vagitorier levonorgestrel Mirena medroxiprogesteron Provera

lokal östrogen- östriol Ovesterin vaginalbehandling kräm och vagitorier levonorgestrel Mirena medroxiprogesteron Provera Gynekologi gynekologi l Antikonception kombinerade p-piller I första hand levonorgestrel + Abelonelle/Prionelle etinylestradiol 1) I andra hand noretisteron+ Orthonett Novum etinylestradiol norgestimat

Läs mer

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637 P-piller ett tryggt val Du har valt att använda p-piller som preventivmedel. P-piller är ett av de tillförlitligaste sätten att skydda sig mot oönskad graviditet, förutsatt att du använder dem på rätt

Läs mer

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol 2 REKLISTAN 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod Gynekologi Candidavaginit R klotrimazol Canesten Cervicit/Salpingit R doxycyklin + metronidazol (Doxyferm) (Flagyl) Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se 2014-04-02 ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014 PULVERINHALATORER - INDIKATION:

Läs mer

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras Ovesterin receptfri behandling vid smärta, klåda och torrhet i underlivet orsakat av östrogenbrist PATIENTINFORMATION Behandla med Ovesterin

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Priser uppdateras månadsvis via TLV, Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket, www.tlv.se. För preparat som ingår i läkemedelsförmånen sker prisförhandling

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Gynekologi Antikonception Kombinerad hormonell antikonception En högeffektiv preventivmetod med ett så gott som hundraprocentigt skydd mot oönskade graviditeter.

Läs mer

Allergirond på Kungsängens VC

Allergirond på Kungsängens VC Allergirond på Kungsängens VC 100120 Ronden inleddes med en presentationsrunda. Därefter berättade sjuksköterskorna och verksamhetschefen på Kungsängens vårdcentral om hur man lagt upp arbetet med spirometrier.

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2010 Kloka Listan 2010 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

terapiråd Hypertoni ACE-hämmare Kalciumantagonist

terapiråd Hypertoni ACE-hämmare Kalciumantagonist 0 SJUKHUSLISTAN 009 8 HJÄRTA KÄRL www.vgregion.se/vardgivarstod rekommenderade RECEPTläkemedel och förstahandsval vid ordination. Hypertoni Tiazid R hydroklortiazid Esidrex R enalapril Kalciumantagonist

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

P- medel så funkar det

P- medel så funkar det P- medel så funkar det Allt du vill veta om olika p-medel Vad passar mig? Om jag glömmer? Måste jag göra uppehåll? Får jag akne? Blir jag tjock? Är jag för ung för p-piller? Blir jag steril av p-piller?

Läs mer

Inhalatorer. Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare

Inhalatorer. Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare Inhalatorer Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare judit.denes@lj.se ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014 PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL Steroider Kortverkande Långverkande

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com Bayer Schering Pharma är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av

Läs mer

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras Ovesterin receptfri behandling vid smärta, klåda och torrhet i underlivet orsakat av östrogenbrist PATIENTINFORMATION Behandla med Ovesterin

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan Läsaranvisningar. kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan Läsaranvisningar. kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Innehåll KLOKA LISTAN 2017 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 18 Anestesi 19 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Femanest plåster. Estradot. Menstruationsförskjutning, dysfunktionella blödningar, tillägg vid östrogenterapi

Femanest plåster. Estradot. Menstruationsförskjutning, dysfunktionella blödningar, tillägg vid östrogenterapi Gynekologi GYNEKOLOGI Antikonception Kombinationer levonorgestrel + Neovletta (enfas) P-piller östrogen 1) Trionetta 28 (trefas) Enbart gestagener Minipiller desogestrel Cerazette Hormonspiral levonorgestrel

Läs mer

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim W at Information can expect rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim Levosert ingår i högkostnadsskyddet W at s Levosert och kan därmed delbetalas. and ow does t ork? Innehåll Om Levosert... 4 Så får du

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

etinylestradiol 1) l Akutprevention ulipristalacetat ellaone levonorgestrel NorLevo

etinylestradiol 1) l Akutprevention ulipristalacetat ellaone levonorgestrel NorLevo Gynekologi gynekologi l Antikonception Kombinerade p-piller levonorgestrel + etinylestradiol 1) Prionelle Gestagena metoder P-piller desogestrel 1) Gestrina/Desogestrel* ) Hormonspiral levonorgestrel Mirena

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer

Patientvägledningtvägledning

Patientvägledningtvägledning Förebyggande av graviditet och exponering av foster Patientvägledningtvägledning (acitretin) 10 mg respektive 25 mg, hårda kapslar Syftet med broschyren Den här broschyren innehåller viktig information,

Läs mer

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk Varför är det viktigt att behandla? För att du ska fungera i vardagen med skola, arbete och fritid. För

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för Hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för Hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för Hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Paul Hjemdahl, ordf. Klinisk farmakologi, Karolinska Solna Anette Allhammar

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) PATIENTINFORMATIONSBROSCHYR Toctino (alitretinoin) Graviditetsförebyggande program TOC-FI-002-051208-D Om denna broschyr Denna broschyr innehåller viktig information rörande din behandling med Toctino

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Inhalatorer. Inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Uppdatering 2015 10 06

Inhalatorer. Inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Uppdatering 2015 10 06 Inhalatorer Inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL Uppdatering 2015 10 06 Bilderna på inhalatorerna publiceras med företagens godkännande, via produktansvariga. allergi Judit Dénes Klinisk

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer