KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet"

Transkript

1 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNeHåLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 18 Benskörhet osteoporos 20 Blodbrist anemi 21 endokrinologi inklusive diabetes 22 Graviditet, amning och läkemedel 25 Gynekologi 26 Hjärta och kärl 32 Hud- och könssjukdomar 40 Infektioner 45 Mage och tarm 51 Nervsystemet 55 Njursjukdomar 59 Psykiatri 60 Smärta och inflammation 63 Urologi 67 Äldre och läkemedel 69 Ögon 74 Öron 75 Så här läser du Kloka Listan 8 Miljöeffekter av läkemedel 77 Stockholms läns läkemedelskommitté 79 Register för substanser 83 Register för rubriker och sökord 89 Min läkemedelslista 96 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan Varje år ges en ny version av Kloka Listan ut. Den innehåller läkemedel som rekommenderas vid vanliga sjukdomar. Kloka Listans läkemedel är noggrant utvalda. De är beprövade, säkra, effektiva och prisvärda. Därför rekommenderas läkare och sjuksköterskor att i första hand skriva ut läkemedel som finns i Kloka Listan. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet Stockholms läns läkemedelskommitté består av erfarna och kunniga sjukhusläkare, primärvårdsläkare, kliniska farmakologer, sjuksköterskor och apotekare verksamma i Stockholm. Läkemedelskommittén är läkarnas rådgivare i läkemedelsfrågor. Läkemedelskommittén bestämmer i samråd med 21 expertråd vilka läkemedel som ska stå i Kloka Listan. Valet av läkemedel är grundat på vetenskaplig forskning avseende effekt och säkerhet, beprövad erfarenhet och kostnadseffektivitet. Även könsaspekter beaktas. I de fall där miljöinformation finns tillgänglig vägs den in vid valet av läkemedel (se avsnittet Miljöeffekter av läkemedel sid 77). Läkemedelslista gör din egen Din läkare skickar dina recept via en säker elektronisk förbindelse till alla apotek. Recepten sparas elektroniskt under hela giltighetstiden i en central databas som nås av alla apotekskedjor. På apoteket kan du efter varje uttag få en skriftlig sammanställning Mina sparade recept på apotek med bland annat återstående giltighetstid och antal kvarvarande uttag. Det ger en tydlig bild över de recept du har sparade på apoteken. Tänk på att läkaren kan ha ändrat doseringen, eller sagt till dig att sluta använda läkemedlet, efter det att receptet skickats. Du ska följa den ordination läkaren givit vid det senaste besöket. Du kan be din läkare att skriva ut en aktuell lista över vilka läkemedel du använder. Om du har flera olika läkare är det bra att tänka på att listan inte omfattar läkemedel från alla mottagningar. Du kan använda Kloka Listan som din egen läkemedelslista. Längst bak i Kloka Listan kan du själv skriva upp namnen på dina receptbelagda och receptfria läkemedel samt naturläkemedel och växtbaserade läkemedel (se sid 96). Vid läkarbesök är det viktigt att du visar din läkemedelslista eller dina läkemedelsförpackningar och samråder om din fortsatta behandling. Ta läkemedlen på rätt sätt Att veta varför och hur du ska ta dina läkemedel är viktigt för att läkemedlen ska ge bästa möjliga effekt. Följ alltid anvisningarna du har fått av din läkare. Tar du för liten dos av läkemedlet kan det hända att du inte får någon effekt alls. Tar du för hög dos kan du få biverkningar. Även om du känner dig frisk bör du inte avbryta eller ändra medicineringen i förtid. Fråga alltid hur länge du ska ta dina läkemedel. Tala om hur du mår av läkemedlen, hur du tar dem och vad du tycker om din behandling. Berätta även för läkaren om du slutat ta dina läkemedel. Foto: Thinkstock 1 2

2 Tala om dina önskemål be om startförpackning Tala om för din läkare eller för ditt apotek om du vill ha dina läkemedel i burk, tryckförpackning eller har några andra önskemål för användningen av dina läkemedel. När du börjar med ett nytt läkemedel vet du inte om du tål det eller om det ger rätt effekt. Be därför om att få börja med en liten förpackning. Det kan både spara pengar och skona miljön. Naturläkemedel Naturläkemedel är mediciner där det verksamma ämnet kommer från naturen. De är receptfria och till för lindriga besvär som inte behöver behandlas av läkare. För naturläkemedlen är kraven på effekt och säkerhet lägre än för andra läkemedel. De naturläkemedel som innehåller växter klassas om enligt en ny lag till antingen Traditionella växtbaserade läkemedel eller Växtbaserade läkemedel. Läkemedelsverket ställer lägre krav på dokumentationen vad gäller effekt och säkerhet för Traditionella växtbaserade än för Växtbaserade läkemedel. Naturläkemedel kommer fortsättningsvis att vara läkemedel vars verksamma del kommer från djur, en bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Läkemedelsinteraktion flera läkemedel samtidigt Om du samtidigt tar flera receptbelagda och/eller receptfria läkemedel inklusive naturläkemedel och växtbaserade läkemedel (till exempel johannesört) kan de påverka varandra så att effekten ökar eller minskar. Det kallas interaktion. Ju fler läkemedel du använder, desto större är risken att en interaktion uppstår. Därför är det viktigt att du i samråd med din läkare ser över din läkemedelsbehandling. Även vissa födoämnen, till exempel grapefrukt, kan påverka effekten av läkemedel. Äldre och läkemedel Många människor, framför allt äldre, använder flera olika läkemedel. Kroppen förändras när vi blir äldre och vi blir mer känsliga. Njurarna fungerar sämre och kroppen får då svårare att göra sig av med läkemedel. Därför behöver äldre ibland lägre doser. En del läkemedel kan ge ökad förvirring, trötthet och muskelsvaghet och bör undvikas av äldre. På sid 69 kan du läsa mer om vad Stockholms läns läkemedelskommitté skriver om äldre och läkemedel. Apoteken kan byta ut läkemedel På apoteket händer det att du blir erbjuden ett annat läkemedel än det som läkaren skrivit på receptet. Det kallas generiskt utbyte och betyder att apoteken byter ut det läkemedel som står på ditt recept till ett annat läkemedel med samma verksamma ämne, men med lägre pris. När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel tar det patent på det verksamma ämnet. Företaget blir då ensam tillverkare på marknaden av just det läkemedlet under en tid. När patenttiden löpt ut får andra företag tillverka och sälja läkemedel med samma verksamma ämne. Dessa produkter kallas generiska läkemedel. Generiska läkemedel kan ha olika form, färg, smak och lukt eftersom de kan innehålla olika hjälpämnen. Företagen kan också välja olika namn på de generiska läkemedlen. Det verksamma ämnet och den medicinska effekten i kroppen är dock desamma. Eftersom flera tillverkare kan konkurrera om att sälja dessa läkemedel blir priset oftast lägre. Läkemedelsverket granskar alla generiska läkemedel och bara de som bedöms vara likvärdiga godkänns för utbyte. Foto: Medioimages/Photodisc 3 4 Parallellimporterade läkemedel är originalläkemedel som importeras från andra europeiska länder där läkemedelspriserna är lägre än i Sverige. Prisskillnaden gör att de importerade läkemedlen sedan kan säljas till ett något lägre pris. Parallellimporterade läkemedel ompaketeras så att förpackningar och bruksanvisningar överensstämmer med svenska krav. Om du inte vill att apoteket byter ut det läkemedel som din läkare har förskrivit får du själv betala den extra kostnaden. I Kloka Listan har vi med en dubbelpil markerat vilka läkemedel som apoteken kan komma att föreslå ett byte av. Generiska läkemedel finns även bland de receptfria läkemedlen. Paracetamol är till exempel det generiska namnet för det aktiva ämnet i Alvedon, Pamol, Panodil och Pinex. Då du ska köpa ett receptfritt läkemedel är det därför viktigt att du läser på förpackningen vilket det verksamma ämnet är så att du inte tar flera läkemedel med samma verksamma ämne. Handelsnamn Generiskt namn Flera läkemedel innehåller samma verksamma ämne men säljs under olika handelsnamn. Högkostnadsskydd för läkemedel Högkostnadsskyddet är en statlig läkemedelssubvention som gäller för de flesta läkemedel som skrivs ut på recept. Det innebär att du under en tolvmånadersperiod betalar högst 2200 kronor för dina läkemedel. Receptuttagen för alla barn under 18 år i en familj räknas ihop och ingår i ett gemensamt högkostnadsskydd. Recepten måste vara utfärdade i Sverige. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är den myndighet som beslutar om vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet det vill säga vilka läkemedel som ska subventioneras av samhället. Vissa läkemedel har begränsad subvention. Det betyder att läkemedlet endast ingår i läkemedelsförmånen för till exempel ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Läkemedelsförsäkringen Om du skadats av ett läkemedel som sålts i Sverige kan du i vissa fall få ersättning från läkemedelsförsäkringen. Det gäller exempelvis allvarliga biverkningar som man inte kunnat förutse. Skadan ska vara allvarligare än grundsjukdomen. Mer information om läkemedelsförsäkringen finns på Frågor om läkemedel Vänd dig till din läkare eller till ditt apotek. Du kan även få information genom hemsidorna:

3 Vad tycker du om Kloka Listan? Du är välkommen att kontakta Stockholms läns läkemedelskommitté genom Kristina Johansson, tfn eller e-post Så här läser du Kloka Listan Kloka Listan innehåller läkemedel för olika sjukdomar. En del läkemedel är angivna som första-, andra- eller tredjehandsalternativ. De flesta patienter får bra effekt av det läkemedel som läkaren först ordinerat, men eftersom det finns skillnader i människors sätt att reagera på läkemedel, kan din läkare behöva välja ett andra eller tredje alternativt läkemedel. Eva Andersén Karlsson Docent, överläkare Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté Rolf Tryselius Distriktsläkare, verksamhetschef Medicinsk redaktör Kloka Listan för patienter och allmänhet Foto: Märta Thisner Symbolen används i Kloka Listan för de läkemedel som apoteken kan komma att byta ut mot ett likvärdigt generiskt alternativ när de förskrivs på recept. För utbytbara läkemedel (se sid 4) rekommenderar inte Stockholms läns läkemedelskommitté någon särskild tillverkares preparat. I Kloka Listan står de olika företagens preparatnamn. Ibland inleds uppräkningen av preparat med Substansnamn. Punkterna anger att företagsnamnet är utelämnat och att generika finns från ett eller flera olika företag. 7 8 Andningsvägar Samlingsnamn på en grupp läkemedel. Vid långvariga besvär från näsa och bihålor är det viktigt med dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning. Denna kan du blanda själv genom att tillsätta 2 tsk koksalt till 1 liter vatten. Information om sköljhjälpmedel kan fås på apotek. Allergisk snuva går att behandla med receptfria läkemedel utan läkarkontakt i 3 månader. Kortisonnässpray kan användas även under graviditet och amning. Allergisk snuva och allergiska ögonbesvär ANTIHISTAMINER Allergiska besvär som rinnande och kliande näsa och ögon lindras av antihistamin. Effekten kommer inom en timme. cetirizin Cetirizin RF loratadin Loratadin RF Loratadin finns godkänt för egenvård från 6 års ålder vid vikt mer än 30 kg. Cetirizin kan användas från 6 års ålder i egenvård. KORTISONNÄSSPRAYER Kortisonnässpray har bättre effekt än antihistamintabletter på den nästäppa som är vanlig vid allergi. Full effekt erhålls först efter några dagar. budesonid Desonix RF RF Symbolen används när receptfri förpackning finns. mometason Nasomet, Nasonex ÖGONDROPPAR Vid allergisk konjunktivit är ögondroppar ofta tillräckligt. Full effekt av natriumkromoglikat kommer efter några dagars behandling och bör därför helst ges förebyggande. 12 natriumkromoglikat Lecrolyn, Lomudal RF Natriumkromoglikat kan användas av barn. I vänster spalt står det generiska namnet, d.v.s. det verksamma ämnet i läkemedlet. Symbolen anger att apoteken kan byta till likvärdigt generiskt alternativ. 9 10

4 Allergisk chock och svår allergi Akuta allergiska reaktioner ADRENALIN adrenalin adrenalin adrenalin Adrenalin Mylan Anapen injektionspenna Anapen Junior injektionspenna Jext injektionspenna Det är viktigt att få lära sig att använda adrenalinpennan av läkare eller sjuksköterska. Ha alltid två adrenalinpennor till hands, då injektionen kan behöva upprepas. ANTIHISTAMINER cetirizin Cetirizin RF loratadin Loratadin RF STEROID betametason Betapred Allergisk snuva och allergiska ögonbesvär sid 12 Astma sid 14 Nässelutslag urtikaria sid 42 Andningsvägar Vid långvariga besvär från näsa och bihålor är det viktigt med dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning. Denna kan du blanda själv genom att tillsätta 2 tsk koksalt till 1 liter vatten. Information om sköljhjälpmedel kan fås på apotek. Allergisk snuva går att behandla med receptfria läkemedel utan läkarkontakt i 3 månader. Kortisonnässpray kan användas även under graviditet och amning. Allergisk snuva och allergiska ögonbesvär ANTIHISTAMINER Allergiska besvär som rinnande och kliande näsa och ögon lindras av antihistamin. Effekten kommer inom en timme. cetirizin loratadin Cetirizin RF Loratadin RF Loratadin finns godkänt för egenvård från 6 års ålder vid vikt mer än 30 kg. Cetirizin kan användas från 6 års ålder i egenvård. KORTISONNÄSSPRAYER Kortisonnässpray har bättre effekt än antihistamintabletter på den nästäppa som är vanlig vid allergi. Full effekt erhålls först efter några dagar. budesonid Desonix RF mometason Nasomet, Nasonex ÖGONDROPPAR Vid allergisk konjunktivit är ögondroppar ofta tillräckligt. Full effekt av natriumkromoglikat kommer efter några dagars behandling och bör därför helst ges förebyggande. natriumkromoglikat Lecrolyn, Lomudal RF Natriumkromoglikat kan användas av barn emedastin Emadine Emedastin kan användas av barn från 3 år. Andningsvägar Andningsvägar Falsk krupp pseudokrupp betametason Betapred Kronisk, icke-allergisk snuva KORTISONNÄSSPRAYER budesonid Desonix RF mometason Nasomet, Nasonex NÄSSPRAY MOT RINNSNUVA ipratropium Atrovent Nasal Nästäppa vid förkylning Nässprayer med slemhinneavsvällande effekt finns att köpa receptfritt. Observera att du inte ska ta mer än rekommenderad dos och använda sprayen i högst 10 dagar. Överanvändning kan ge långvarig nästäppa. Polyper i näsan näspolypos Vid diagnostiserade näspolyper rekommenderas behandling med nässpray som innehåller kortison. Behandlingen ska följas upp hos läkare efter cirka 3 månader. KORTISONNÄSSPRAYER budesonid Desonix RF mometason Nasomet, Nasonex Återkommande bihåleinflammationer Hos patienter med återkommande akut bihåleinflammation kan behandling med nässpray som innehåller kortison prövas. KORTISONNÄSSPRAYER budesonid Desonix RF mometason Nasomet, Nasonex Hosta Akut påkommen hosta i samband med luftrörskatarr, influensa eller övre luftvägsinfektion är svår att påverka. Torrhosta under några veckor efter en akut infektion i luftvägarna är vanligt. Receptfria hostmediciner kan prövas efter eget önskemål, men det finns inte vetenskapligt underlag för att rekommendera något specifikt läkemedel. Man bör vara återhållsam med hostmedicin till barn yngre än 6 år, eftersom de ofta får biverkningar. Återkommande eller långvarig hosta kan vara ett tecken på lungsjukdom. Astma Målet med astmabehandlingen är symtomfrihet och normal lungfunktion. Kortisonläkemedel för inandning (inhalation) är basbehandling vid kontinuerlig eller återkommande astma. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad bör behandlingen anpassas därefter. Såväl ökning som minskning av medicineringen ska ske i samråd med läkare eller sjuksköterska. Det är viktigt att använda inhalatorn på rätt sätt. Astma behandlas på samma sätt under graviditet och amning. Det finns flera olika inhalatorer att välja på. Tillsammans med din läkare kan du välja den inhalator som passar dig bäst. Steg 1 Astmabesvär enstaka gånger per vecka KORTVERKANDE LUFTRÖRSVIDGANDE salbutamol Buventol Easyhaler salbutamol Airomir spray (med spacer) Vid svårighet att hantera pulverinhalator terbutalin Bricanyl Turbuhaler, Terbasmin Turbuhaler salbutamol Ventilastin Novolizer 13 14

5 Andningsvägar Astma Steg 2 Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär mer än 2 gånger per vecka Tillägg till steg 1 KORTISON FÖR INANDNING (INHALATION) budesonid Giona Easyhaler budesonid Novopulmon Novolizer budesonid Pulmicort Turbuhaler flutikason Flutide Evohaler spray (med spacer) Vid svårighet att hantera pulverinhalator flutikason Steg 3 Kvarstående astmabesvär Flixotide Diskus, Flutide Diskus KOMBINATIONSPREPARAT kortison och långverkande luftrörsvidgande budesonid + formoterol flutikason + salmeterol Assieme Turbuhaler, Rilast Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler Seretaide Diskus, Seretide Diskus, Veraspir Diskus eller ett kortisonläkemedel för inandning med tillägg av LÅNGVERKANDE LUFTRÖRSVIDGANDE formoterol Formatris Novolizer formoterol Oxez Turbuhaler, Oxis Turbuhaler Akutbehandling/korttidsbehandling LUFTRÖRSVIDGANDE ipratropium Ipratropiumbromid..., Atrovent, Ipraxa salbutamol Salbutamol..., Ventoline KORTISON I TABLETTFORM betametason Betapred prednisolon Prednisolon Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Rökstopp är den enskilt viktigaste åtgärden eftersom det bromsar sjukdomsförloppet och minskar symtomen. Vårdcentraler erbjuder hjälp med att sluta röka. Du kan även vända dig till sluta-röka-linjen tfn eller Fysisk aktivitet är viktig vid alla stadier av sjukdomen. Målet med behandlingen är att förbättra livskvaliteten och minska antalet akuta försämringsperioder. Det finns flera olika inhalatorer att välja på. Tillsammans med din läkare kan du välja den som passar dig bäst. Det är viktigt att använda inhalatorn på rätt sätt. Luftrörsvidgande för medicinering vid behov KORTVERKANDE LUFTRÖRSVIDGANDE ipratropium Atrovent salbutamol Buventol Easyhaler Ipratropium (Atrovent) ska inte användas tillsammans med tiotropium (Spiriva). salbutamol Ventilastin Novolizer Andningsvägar Luftrörsvidgande för regelbunden behandling LÅNGVERKANDE LUFTRÖRSVIDGANDE tiotropium Spiriva HandiHaler formoterol formoterol salmeterol Formatris Novolizer Oxez Turbuhaler, Oxis Turbuhaler Serevent Diskus Vid täta försämringsperioder och nedsatt lungfunktion KOMBINATIONSPREPARAT kortison och långverkande luftrörsvidgande budesonid + formoterol flutikason + salmeterol Symbicort forte Turbuhaler Seretide Diskus forte Akutbehandling/korttidsbehandling LUFTRÖRSVIDGANDE ipratropium Ipratropiumbromid..., Atrovent, Ipraxa salbutamol Salbutamol..., Ventoline KORTISON I TABLETTFORM betametason Betapred prednisolon Prednisolon Barn och läkemedel Flertalet läkemedel som används till barn är inte utprovade för barn. Det är vanligt att barn får läkemedel där uppgifter om barndosering saknas i Fass. Här följer en kort information och några tips angående barn och barns läkemedelsbehandling. Barn och läkemedelsomsättning Barn är inte små vuxna. Barn omsätter läkemedel olika snabbt i olika åldrar vilket leder till att rekommenderad dos och doseringsintervall kan variera för yngre och äldre barn trots att de väger lika mycket. Läkemedelsomsättningen hos nyfödda barn och spädbarn upp till ungefär sex månaders ålder är ofta långsammare än hos äldre barn och vuxna. Barn mellan ett och tre års ålder omsätter i vissa fall läkemedel snabbare än vuxna vilket kan innebära att de behöver högre dos per kg kroppsvikt och dygn, än andra åldrar. Barn och biverkningar Barn kan få andra läkemedelsbiverkningar än vuxna. Ju yngre barn, desto svårare är det att identifiera biverkningar. Praktiska råd Det kan vara svårt att få barn att ta läkemedel. Det är viktigt att man som vårdnadshavare följer de råd och anvisningar som förmedlas av läkare, sjuksköterskor och apotek. Det är bra om barnet självt kan ta del i sin egen medicinering, men tänk på att det är du som vårdnadshavare som bestämmer. Många flytande läkemedel, framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar ofta barnets förmåga att ta tabletter. Pröva med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Det är bra om barnet redan på mottagningen kan få prova om det går att svälja tabletten. Om tablettkrossning är nödvändig, följ noga de instruktioner som du fått. Endast tabletter avsedda att kunna delas bör användas när lägre dos än en hel tablett ska ges. Annars finns det stor risk för feldosering

6 Barn och läkemedel Det är lättare att svälja läkemedel ihop med någon trögflytande vätska med klumpar, till exempel fruktyoghurt. Efteråt ska barnet dricka vätska. Blanda inte läkemedlet med favoritmaten då det är svårt att maskera ett illasmakande läkemedel. Det är aldrig bra att försöka lura barnet till att ta sitt läkemedel. Det kan vara svårt att få barn att börja med inhalationsbehandling, läkemedel som inandas. På många mottagningar finns specialutbildade sjuksköterskor som kan ge tips och praktiska råd. Information om tabletter som måste eller bör sväljas hela, d.v.s. inte får delas eller krossas, finns på klicka på Broschyrer Läkemedelshantering Sväljes hela, eller fråga på ditt lokala apotek. Benskörhet osteoporos Livsstilsfaktorer är viktiga för att både förebygga och behandla benskörhet. Rökstopp. Väl sammansatt kost och normal kroppsvikt. Undervikt, lågt BMI (Body Mass Index), är en riskfaktor för fraktur. Regelbunden fysisk aktivitet. Undvik överkonsumtion av alkohol. Minska risken för att falla omkull. KALCIUM + D-VITAMIN Ges endast till patienter med bristande kalciumintag och/eller risk för D-vitaminbrist, samt till dem som behandlas med andra läkemedel mot benskörhet eller med kortison. kalciumkarbonat Calcichew-D3, Ideos tuggtablett + kolekalciferol kalciumkarbonat Kalcipos-D tablett + kolekalciferol När D-vitaminbristen är mer uttalad än kalciumbristen kalciumkarbonat Kalcipos-D Forte tablett + kolekalciferol Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D Forte tuggtablett BISFOSFONATER Bisfosfonater ges i kombination med kalcium och D-vitamin till patienter med hög risk för fraktur. För patienter över 80 år, med hög risk för fraktur och där bisfosfonat inte är lämpligt, kan behandling med kalcium och D-vitamin vara tillräckligt. alendronat Alendronat Veckotablett, Alenat Veckotablett, Fosamax Veckotablett Bisfosfonattabletter och kalciumtabletter ska tas vid olika tidpunkter under dygnet, annars tar kroppen inte upp bisfosfonat. För patienter som inte kan använda tabletter med bisfosfonat finns möjlighet att få behandling med en intravenös infusion en gång per år. zoledronsyra Aclasta Blodbrist anemi Orsaken till blodbrist bör alltid utredas. B12-brist cyanokobalamin Behepan, Betolvex, Betolvidon tablett RF Folsyrabrist folsyra Folsyra, Folacin, Folvidon Järnbrist dextriferron Ferinject* Vid behov av höga doser järnsackaros Venofer järnsulfat Duroferon RF * Begränsad subvention, se sid 6. Endokrinologi inklusive diabetes Diabetes mellitus För personer med diabetes mellitus är det speciellt viktigt att satsa på en klok livsstil med lämplig mat, daglig fysisk aktivitet och att inte röka. Ta gärna en snabb promenad i 30 minuter varje dag. För överviktiga har det stor betydelse att gå ner i vikt. Mål för HbA1c (långtidsvärde för sockerhalten i blodet) God blodsockerkontroll är viktig för att minska symtom på för högt och för lågt blodsocker samt för att förhindra utveckling av följdsjukdomar. Målvärdet för långtidsblodsocker (HbA1c) anpassas för varje patient. Målvärdet är vanligen högst 52 mmol/mol (6,0 %). Vid diagnos av typ 2-diabetes och åren närmast därefter kan målet eventuellt sättas lägre, högst 42 mmol/mol (5,0 %). Men hos äldre och svårt sjuka är högre värden önskvärda eftersom symtomfrihet och inte förebyggande av följdsjukdomar är huvudmålet för behandlingen. Behandla delsjukdomarna Kärlkramp, hjärtinfarkt och annan åderförkalkningssjukdom i hjärtat är vanligt vid diabetes mellitus. För att minska risken för åderförkalkningssjukdom är det viktigt att behandla högt blodtryck. Blodtryckssänkning med ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare är förstahandsval hos patienter med diabetes mellitus och albumin (protein) i urinen. Blodfettssänkande behandling är oftast motiverad. Hjärta-kärl sid 32. Diabetes typ 2 Metformin minskar dödlighet och sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar hos feta patienter (BMI över 30 kg/m 2 ) med typ 2-diabetes. Metformin rekommenderas även för överviktiga (BMI kg/m 2 ). metformin Metformin Gör uppehåll vid kraftiga kräkningar och diarréer, svår sjukdom eller annat tillstånd med risk för intorkning. Starta igen efter några dagar, när du har tillfrisknat

7 Vid otillräcklig effekt av metformin kan någon av nedanstående tabletter eller insulin läggas till. SU-preparat glimepirid glipizid Glimepirid, Amaryl Mindiab Endast vid receptförnyelse, inte vid nyinsättning glibenklamid* Glibenklamid, Daonil * Begränsad subvention, se sid 6. Insuliner Alla patienter med typ 1-diabetes behöver insulinbehandling. Vid typ 2-diabetes behövs ofta insulinbehandling för att få acceptabel blodsockerkontroll. Insulindosen ska justeras så att behandlingsmålet nås. MEDELLÅNGVERKANDE INSULIN insulin humant Humulin NPH insulin humant Insuman Basal Endokrinologi inklusive diabetes Endokrinologi inklusive diabetes Sköldkörtelsjukdom SKÖLDKÖRTELHORMON levotyroxin Levaxin D-vitaminbrist D-vitaminbrist är globalt ett stort problem, men det är oklart hur omfattande problemet är i Sverige. Riskfaktorer är bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och försämrat upptag av näringsämnen. D-VITAMIN kolekalciferol Divisun Vid samtidigt lågt kalciumintag kalciumkarbonat Kalcipos-D Forte tablett + kolekalciferol Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D Forte tuggtablett MIXINSULINER insulin aspart insulin lispro NovoMix Humalog Mix SNABBVERKANDE INSULINER insulin aspart NovoRapid insulin glulisin Apidra insulin lispro Humalog Svår hypoglykemi/insulinkoma vid för lågt blodsocker glukagon Glucagon Novo Nordisk Graviditet, amning och läkemedel Graviditet och läkemedelsbehandling Tala alltid om för din behandlande läkare om du är eller planerar att snart bli gravid när du ordineras ett läkemedel. Fråga på apoteket om du köper något receptfritt läkemedel. När du får reda på att du är gravid, berätta alltid för din barnmorska eller läkare om du använt något läkemedel senaste tiden. Läkemedel kan passera via moderkakan och kan då ge en påverkan på fostret eller på det nyförlösta barnet. Under graviditetens första tredjedel är risken störst för missbildningar, men fostrets nervsystem kan påverkas under hela graviditeten. Det är dock ovanligt att läkemedel orsakar missbildningar. Det är viktigt för fostrets utveckling att mammans kroniska sjukdomar behandlas noggrant under graviditeten. Graviditetsillamående meklozin Postafen RF vid otillräcklig effekt prometazin Lergigan comp + koffein + efedrin Amning och läkemedelsbehandling De läkemedel som mamman tar under amning kan passera över till bröstmjölken, men behöver inte ge effekter på barnet. Tala alltid om för din läkare om du ammar när du ordineras ett läkemedel. Mjölkstockning vid amning oxytocin Syntocinon nässpray Gynekologi Preventivmedel I Stockholms läns landsting subventioneras vissa preventivmedel till kvinnor under 23 års ålder. Tänk på att kondom är ett bra, om än inte fullständigt, skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Kombinerade preventivmedel Kombinerade preventivmedel är en mycket effektiv preventivmetod med så gott som hundraprocentigt skydd mot graviditet. Kombinerade p-piller innehåller oftast ett syntetiskt östrogen ( etinylöstradiol) samt gestagen. Vid nyförskrivning är monofasiskt lågdoserat p-piller med gestagenet levonorgestrel förstahandsval. Positiva hälsoeffekter Minskad smärta vid menstruation. Minskade blödningar, vilket minskar förekomsten av järnbristanemi. Regelbundna blödningar. Minskad förekomst av funktionella ovarialcystor. Fertiliteten bevaras bättre. Minskad risk för äggstocks-, livmoder- och tjocktarmscancer. Negativa hälsoeffekter Ökad risk för venös blodpropp. Östrogenkomponenten står för den ökade blodproppsrisken och gestagenkomponenten modifierar risken. Kombinerade p-piller som innehåller levonorgestrel ger lägre risk för venös blodpropp än preparat med övriga gestagener. Den årliga risken för venös blodpropp hos friska kvinnor i fertil ålder som inte använder p-piller är 1/ För p-pilleranvändare är motsvarande siffra 2 4/ att jämföra med blodproppsrisken vid graviditet som är 10/ Gestageninnehållet varierar mellan olika preparat och står för huvuddelen av de upplevda biverkningarna, såsom bröstsvullnad, humörpåverkan och nedstämdhet

8 levonorgestrel + etinylöstradiol Prionelle Abelonelle 28, Prionelle 28 drospirenon Yaz* + etinylöstradiol etonogestrel NuvaRing** p-ring + etinylöstradiol * Ingår inte i läkemedelsförmånen och subventioneras inte av Stockholms läns landsting till kvinnor under 23 års ålder. ** Ingår inte i läkemedelsförmånen, men subventioneras av Stockholms läns landsting till kvinnor under 23 års ålder. De kombinerade preventivmedlen som rekommenderas i Kloka Listan kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär, men om blödning uppstår kan 3 7 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt. Läkemedelsinnehållande p-ringar både använda och oanvända innehåller östrogen och ska därför inte spolas ner i toaletten eller kastas i soporna, utan lämnas in på apotek där de tas om hand på ett sådant sätt att de inte skadar miljön. Läs därför den instruktion som följer med extra noga. Gestagena metoder Skyddet mot graviditet varierar mellan olika gestagena metoder. De ger inte någon ökad risk för blodpropp. LÅGDOSERADE GESTAGENMETODER Minipiller ger fullgod preventiv effekt till kvinnor över 40 år. Minipiller ger sämre preventiv säkerhet än kombinerade hormonella preventivmedel och rekommenderas därför inte som förstahandsmetod till unga kvinnor. De kan även användas av ammande kvinnor, men tidigast sex veckor efter födelsen av ett friskt fullgånget barn. Lågdoserade gestagenmetoder ger ingen ökad risk för urkalkning av skelettet. noretisteron Mini-Pe* * Ingår inte i läkemedelsförmånen och subventioneras inte av Stockholms läns landsting till kvinnor under 23 års ålder. Gynekologi 27 Preventivmedel Hormonspiral (livmoderinlägg) ger minskad blödningsmängd, minskad risk för blodbrist och minskad risk för livmodercancer. Användning av hormonspiral ger ofta småblödningar i början och därefter sparsamma eller inga blödningar. levonorgestrel 28 Mirena livmoderinlägg MELLANDOSERADE GESTAGENMETODER Ger ett gott skydd mot graviditet. Kan även användas av ammande kvinnor, men tidigast sex veckor efter födelsen av ett friskt fullgånget barn. Oregelbundna blödningar, humörsvängningar, bröstsvullnad, viktökning och akne är de vanligaste biverkningarna. desogestrel etonogestrel Desogestrel Orifarm* Nexplanon implantat * Ingår inte i läkemedelsförmånen och subventioneras inte av Stockholms läns landsting till kvinnor under 23 års ålder. HÖGDOSERADE GESTAGENMETODER Högdoserade långverkande gestagener ger ett högeffektivt skydd mot graviditet. Kroppens egen östrogenproduktion blir så låg vid långvarig användning att det finns risk för urkalkning av skelettet, vilket kan ha betydelse hos tonåringar och kvinnor över 45 år. Upphörd menstruation och oregelbundna blödningar är vanligt. medroxyprogesteron Depo-Provera inj Icke-hormonell preventivmetod kopparspiral Kopparspiral kan rekommenderas till kvinnor oavsett om de varit gravida eller inte. Hos de allra yngsta är spiral inte ett förstahandsalternativ. Biverkningar av kopparspiral är riklig menstruation och menstruationssmärta. Akut antikonception akut-p-piller levonorgestrel Norlevo* RF ulipristal ellaone* * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Akut antikonception ger bättre skydd ju tidigare det tas. Norlevo i engångsdos har effekt upp till 3 dygn efter oskyddat samlag, ellaone upp till 5 dygn. Kopparspiral är en mycket effektiv metod om insättning sker inom 5 dygn efter oskyddat samlag. Menstruationssmärta dysmenorré naproxen Naproxen, Pronaxen RF Gynekologi Även kombinerade preventivmedel har effekt vid menstruationssmärta. Riklig menstruation levonorgestrel tranexamsyra Mirena livmoderinlägg Tranexamsyra, Cyklokapron, Cyklonova, Tranon Även kombinerade preventivmedel har god effekt och naproxen viss effekt vid riklig menstruation. Vaginoser flytningar i slidan Svampinfektion klotrimazol flukonazol Bakterieinfektion klindamycin metronidazol Canesten vaginaltablett RF Flukonazol, Diflucan kapsel Dalacin vagitorium, vaginalkräm Flagyl tablett, vagitorium Även mot trichomonas Premenstruell dysforisk störning (PMDS) Premenstruella besvär i svår form (PMDS) är ett tillstånd som drabbar 3 5 % av kvinnorna i fertil ålder och som har en påtaglig inverkan på det dagliga livet. Symtomen med framför allt irritabilitet, nedstämdhet, spändhet och humörsvängningar avtar helt under första veckan efter menstruation. Behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI) har god effekt vid PMDS. Olika SSRI-preparat förefaller effektmässigt likvärdiga. Medicinering endast före menstruation är lika effektivt som medicinering under hela menstruationscykeln. citalopram sertralin Citalopram Sertralin, Oralin, Sertrone, Zoloft Gynekologi Klimakteriebesvär Tre av tio kvinnor i övergångsåldern har så svåra besvär i form av svettningar, värmevallningar och sömnproblem att de vill ha behandling. Dessa besvär varar oftast under några år före och efter den sista menstruationen, menopausen. Östrogenmedicinering ger mycket god symtomlindring vid värmevallningar och svettningar. Hormonbehandling kan rekommenderas till kvinnor med klimakteriebesvär som påverkar livskvaliteten negativt. Kvinnor med tidig menopaus ska alltid erbjudas ersättningsbehandling med medelstarka östrogener till förväntad menopausålder (cirka 51 år) om inga medicinska hinder föreligger. Vid urinläckage samt slid- och urinrörstorrhet på grund av östrogenbrist efter menopausen har behandling med lokalt östrogen i slidan god effekt. Alla kvinnor som inte har opererat bort livmodern och som behandlas med medelstarka östrogener ska också ha tillägg med syntestiskt gulkroppshormon (gestagen) för att skydda livmoderslemhinnan. Gestagen behövs inte vid lokal östrogenbehandling. Kvinnor med tidigare bröst- eller livmodercancer, djup blodpropp i benen, blodpropp i lungan eller pågående leversjukdom ska inte behandlas med medelstarka östrogener. Lägsta effektiva dos ska användas under en begränsad tid. Längre tids behandling med medelpotenta östrogenpreparat ger en något ökad risk för bröstcancer efter fem års behandling. Risken är större vid kombinationsbehandling (östrogen + gestagen) jämfört med enbart östrogen. För kvinnor i åldern år har behandlingen flera positiva hälsoeffekter med bland annat gynnsam effekt på benmineralhalten och minskad risk för fraktur. Fördelarna med behandlingen överstiger eventuella risker om behandlingen påbörjas i nära anslutning till menopaus och begränsas till cirka 5 år. Behandlingen bör utvärderas och omprövas regelbundet. GESTAGEN-ÖSTROGENKOMBINATIONER fast kombination för bättre följsamhet Sekventiell behandling noretisteron Novofem + östradiol

9 Kontinuerlig behandling medroxyprogesteron Duova, Indivina + östradiol noretisteron Activelle, Cliovelle + östradiol Gynekologi individuell kombination av östrogen och gestagen ÖSTROGENER östradiol Femanest östradiol Estradot plåster I östrogenplåster finns ett stort överskott av läkemedel. När plåstret är färdiganvänt finns mycket läkemedel kvar. Använda plåster ska därför inte spolas ner i toaletten eller kastas i soporna utan lämnas in på apotek där de tas om hand på ett sådant sätt att de inte skadar miljön. Läs därför den instruktion som följer med extra noga. GESTAGENER levonorgestrel Mirena livmoderinlägg medroxyprogesteron Provera noretisteron Primolut-Nor Slidtorrhet ÖSTROGENER FÖR LOKAL BEHANDLING Används utan gestagentillägg. östradiol Vagifem vaginaltablett östriol Ovesterin kräm, vagitorium RF östradiol Oestring vaginalinlägg Hjärta och kärl Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom Livsstilsåtgärder Rökstopp, fysisk aktivitet och balanserad kost. Blodtryckssänkande läkemedel Högt blodtryck, se nedan. Blodfettssänkande läkemedel Statiner är väldokumenterade läkemedel som minskar risken för hjärtkärlsjukdom och för tidig död på grund av för höga blodfetter. När risken för hjärt-kärlsjukdom är särskilt hög används statiner i förebyggande syfte även när blodfetterna är normala. STATINER (BLODFETTSSÄNKANDE) simvastatin Simvastatin, Simidon atorvastatin Högt blodtryck Atorvastatin, Atorbir, Atorstad, Lipitor, Tahor, Torvast, Zarator Det är viktigt att behandla högt blodtryck och att behandlingen följs upp väl. God blodtryckskontroll minskar risken för att drabbas av stroke, hjärtsvikt och andra hjärt-kärlsjukdomar. Målet är att blodtrycket ska vara lägre än 140/90 mmhg. Blodtrycket bör vara /80-85 mmhg vid diabetes, njursjukdom och för patienter som redan har hjärt-kärlsjukdom, som stroke, TIA (tillfällig syrebrist i hjärnan på grund av blodpropp), hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller perifer artärsjukdom ( fönstertittarsjuka ). Gå på regelbundna blodtryckskontroller. För personer med högt blodtryck är det viktigt att satsa på en klok livsstil med lämplig mat, daglig fysisk aktivitet och att inte röka. Ta gärna en snabb 30-minuterspromenad dagligen ACE-HÄMMARE enalapril ramipril Enalapril, Renitec Ramipril, Triatec ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB) kandesartan Candesartan, Amias, Atacand, Candesarstad, Candexetil losartan Losartan, Losarstad, Losatrix, Lostankal KALCIUMANTAGONIST amlodipin Amlodipin, Amlarrow, Amloratio, Norvasc TIAZIDER VÄTSKEDRIVANDE bendroflumetiazid Salures hydroklortiazid Hydroklortiazid, Esidrex hydroklortiazid Normorix mite, Sparkal mite + amilorid Amiloferm, Normorix, Sparkal KOMBINATIONER ACE-hämmare eller ARB plus amlodipin och/eller tiazid är rekommenderade kombinationer. Kombination av ACE-hämmare och ARB rekommenderas inte på grund av liten eller ingen ytterligare effekt men ökad risk för biverkningar. Fasta kombinationspreparat enalapril + hydroklortiazid kandesartan + hydroklortiazid losartan + hydroklortiazid Hjärta Hjärta och och kärl kärl Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide..., Renitec comp Candesartan/Hydrochlorothiazide, Atacand Plus, Blopresid Comp, Candemox Comp, Candesarstad Comp, Candexetil Comp Losartan/Hydrochlorothiazide, Losarstad Comp, Losatrix Comp, Tanlozid Högt blodtryck BETABLOCKERARE metoprololsuccinat* Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC * Begränsad subvention, se sid 6. Betablockerare ges som tilläggsbehandling eller vid samtidig kärlkramp, hjärtrytmrubbning, hjärtsvikt eller migrän. Kombinationen tiazider och betablockerare ger ökad risk för diabetes. Tilläggsbehandling Om inte målblodtryck nås med en kombination av ovanstående läkemedel kan ett eller två av nedanstående läkemedel läggas till behandlingen. ALFABLOCKERARE doxazosin* Doxazosin, Alfadil, Cardura * Begränsad subvention, se sid 6. ALDOSTERONANTAGONIST spironolakton Spironolakton, Aldactone Kranskärlssjukdom Förebyggande av hjärtinfarkt STATINER (BLODFETTSSÄNKANDE) simvastatin Simvastatin, Simidon atorvastatin Atorvastatin, Atorbir, Atorstad, Lipitor, Tahor, Torvast, Zarator LÄKEMEDEL SOM HÄMMAR TROMBOCYTER (BLODPLÄTTAR) acetylsalicylsyra Trombyl klopidogrel Clopidogrel, Cloriocard, Grepid, Plavix 33 34

10 Kärlkramp angina pectoris För att dämpa symtom vid kärlkrampsanfall NITROGLYCERIN glyceryltrinitrat Glytrin, Nitrolingual spray För att förebygga kärlkramp BETABLOCKERARE bisoprolol Bisoprolol, Bisocard, Bisomyl, Bisostad, Emconcor, Emconcor CHF metoprololsuccinat Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC KALCIUMANTAGONISTER amlodipin verapamil NITRAT isosorbidmononitrat Amlodipin, Amlarrow, Amloratio, Norvasc Isoptin Retard Isosorbidmononitrat, Imdur Behandling efter hjärtinfarkt LÄKEMEDEL SOM HÄMMAR TROMBOCYTER (BLODPLÄTTAR) acetylsalicylsyra Trombyl klopidogrel Clopidogrel, Cloriocard, Grepid, Plavix BETABLOCKERARE metoprololsuccinat Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC STATINER (BLODFETTSSÄNKANDE) simvastatin Simvastatin, Simidon atorvastatin Hjärta Hjärta och och kärl kärl Atorvastatin, Atorbir, Atorstad, Lipitor, Tahor, Torvast, Zarator Behandling efter hjärtinfarkt ACE-HÄMMARE Vid nedsatt vänsterkammarfunktion efter hjärtinfarkt, diabetes mellitus och/eller högt blodtryck. ramipril Ramipril, Triatec ALDOSTERONHÄMMARE Vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt eventuellt även behandling med spironolakton Spironolakton, Aldactone Hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga Behandling av grundsjukdomen (t.ex. högt blodtryck) kan påverka sjukdomsförloppet till det bättre. Symtomen behandlas på samma sätt som vid hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga. Hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga Hjärtsvikt utan symtom ACE-HÄMMARE enalapril ramipril Enalapril, Renitec Ramipril, Triatec Hjärtsvikt med symtom oavsett svårighetsgrad ACE-hämmare enligt ovan i kombination med BETABLOCKERARE bisoprolol Bisoprolol, Bisocard, Bisomyl, Bisostad, Emconcor, Emconcor CHF metoprololsuccinat Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC Måttlig svår hjärtsvikt Läkemedel enligt ovan i kombination med ALDOSTERONHÄMMARE spironolakton Spironolakton, Aldactone För patienter som inte tål ACE-hämmare och har måttlig till svår hjärtsvikt ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB) kandesartan Candesartan, Amias, Atacand, Candesarstad, Candexetil losartan Losartan, Losarstad, Losatrix, Lostankal Symtomlindrande tilläggsbehandling vid hjärtsvikt DIURETIKA VÄTSKEDRIVANDE bendroflumetiazid Salures furosemid Furosemid, Furix, Impugan furosemid Lasix Retard hydroklortiazid Hydroklortiazid, Esidrex Vid lågt kaliumvärde spironolakton Spironolakton, Aldactone amilorid kaliumklorid Amilorid Mylan Kaleorid Vid förmaksflimmer eller som symtomlindrande tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt Eventuell behandling med digoxin Digoxin BioPhausia Förmaksflimmer, förmaksfladder Reglering av hjärtfrekvens bisoprolol digoxin verapamil Hjärta Hjärta och och kärl kärl Bisoprolol, Bisocard, Bisomyl, Bisostad, Emconcor, Emconcor CHF Digoxin BioPhausia Isoptin Retard Förmaksflimmer, förmaksfladder Förebyggande av blodpropp warfarin warfarin Waran (blå tabletter) Warfarin Orion (vita tabletter) Risken att drabbas av stroke när man har förmaksflimmer bör skattas hos varje individ inför ställningstagande till blodproppshämmande behandling. Sådan behandling ger ett mycket effektivt skydd mot stroke när risken är betydelsefull. När warfarin inte kan eller inte bör ges acetylsalicylsyra Trombyl Vid förmaksflimmer skyddar warfarin betydligt effektivare än acetylsalicylsyra mot stroke. Behandling efter TIA/stroke sid 55 Perifer artärsjukdom fönstertittarsjuka Livsstilsåtgärder Rökstopp och gångträning är särskilt viktigt. Blodtryckssänkande behandling Målet är att blodtrycket ska vara /80 85 mmhg. Blodsockerreglering Diabetes mellitus sid 22 LÄKEMEDEL SOM HÄMMAR TROMBOCYTER (BLODPLÄTTAR) acetylsalicylsyra Trombyl STATINER (BLODFETTSSÄNKANDE) simvastatin atorvastatin Simvastatin, Simidon Atorvastatin, Atorbir, Atorstad, Lipitor, Tahor, Torvast, Zarator 37 38

11 Läkemedel mot blodpropp HEPARIN FÖR INJEKTION dalteparin Fragmin tinzaparin Innohep ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL warfarin Waran (blå tabletter) warfarin Warfarin Orion (vita tabletter) Vid behandling med warfarin ska du som patient få noggrann information samt regelbundna blodprovskontroller och läkarkontakter. Warfarinbehovet varierar mellan olika personer men även för samma person över tid. Med hjälp av blodprovskontroller kan dosen av warfarin anpassas så att risken för stroke, eller annan blodpropp, och risken för blödning blir så liten som möjligt. Alkohol, inflammationshämmande läkemedel (t.ex. Magnecyl, Treo, Diklofenak, Voltaren, Ipren, Naproxen), antidepressiva läkemedel (t.ex. Citalopram, Sertralin) samt vissa naturläkemedel ökar risken för blödning. Bristfälligt matintag, tillfälligtvis (2 4 dagar) eller under längre tid, ger risk för K-vitaminbrist. Bristen förstärker effekten av warfarin och risken för blödning ökar. Hemostatiskt verkande läkemedel K-VITAMIN fytomenadion Konakion Novum inj Hjärta Hjärta och och kärl kärl FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL tranexamsyra Tranexamsyra..., Cyklokapron, Cyklonova, Tranon tablett Cyklokapron brustablett Hud- och könssjukdomar Torr hud Mjukgörande emulsioner, krämer och salvor ingår endast i läkemedelsförmånen vid hudsjukdom och inte vid enbart torr hud. MJUKGÖRANDE glycerol karbamid propylenglykol propylenglykol Miniderm RF Canoderm RF Propyderm kräm RF Propyless emulsion RF En allmän regel är att ju torrare hud desto fetare mjukgörare. Det viktigaste är att överhuvudtaget smörja den torra huden. Vilken produkt som passar bäst är individuellt. Kortison för utvärtes bruk till exempel vid eksem GRUPP I MILT VERKANDE hydrokortison Hydrokortison CCS RF hydrokortison Mildison Lipid RF Hydrokortison används på milt till måttligt eksem 2 gånger dagligen. Om eksemet inte har förbättrats inom 2 veckor bör vården kontaktas. Använd i första hand hydrokortison i krämform, men vid torrt eksem är salva att föredra. Man kan utan föregående läkarkontakt själv behandla barn över 2 års ålder som har milt till måttligt eksem med hydrokortison. Smörj ofta med mjukgörande produkter. Det bidrar till att eksemet läker. GRUPP II MEDELSTARKT VERKANDE hydrokortisonbutyrat Locoid klobetason Emovat GRUPP III STARKT VERKANDE betametason Betnovat mometason Mometason, Demoson, Elocom, Elocon Hud- och könssjukdomar Nagelsvamp Hudsvamp Jästsvamp Pityriasis versicolor, seborroiskt eksem (mjälleksem) ketokonazol Ketokonazol schampo RF Ketokonazolschampo används mot mjäll. Schampot ska sitta i 3 5 minuter innan det sköljs ur. Behandlingen upprepas 2 gånger per vecka i 2 4 veckor. Candidainfektion klotrimazol mikonazol + hydrokortison Canesten RF Cortimyk, Daktacort RF Dermatofyter (trådsvamp) t e r b i n a fi n Terbinafin..., Terbisil kräm RF Svampinfektioner mellan tårna kan behandlas med Cortimyk/Daktacort, Canesten eller terbinafinpreparat (Terbisil/Terbinafin). Cortimyk/ Daktacort används vid fotsvamp med besvärande klåda. För både Cortimyk/Daktacort och Canesten gäller att man ska smörja 2 gånger om dagen och fortsätta behandlingen 14 dagar efter det att infektionen läkt ut. Terbinafinkrämen smörjs 1 gång om dagen i 1 vecka. Före behandlingen tvättas och torkas det infekterade området. Ljumsksvamp behandlas i egenvård med terbinafinkräm, en gång om dagen i 2 veckor. Cortimyk/Daktacort och Canesten kräm kan användas från 10 års ålder, terbinafinpreparaten kan användas från 12 års ålder. Nagelsvamp Nagelsvamp bör enbart behandlas vid påtagliga besvär och säkerställd diagnos. Begränsad nagelsvamp När endast enstaka naglar är angripna a m o r o l fi n Finail, Loceryl nagellack RF Utbredd nagelsvamp t e r b i n a fi n Impetigo sid 49 Terbinafin... tablett Nässelutslag urtikaria Klåda, svullnad och rodnad i huden. ANTIHISTAMINER cetirizin Cetirizin RF loratadin Loratadin RF hydroxizin Akne Atarax Lindrig medelsvår akne bensoylperoxid Basiron AC* RF adapalen Differin adapalen Epiduo* + bensoylperoxid * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Basiron AC, gel, används för att behandla akne. Läkemedlet har bakteriehämmande effekt. Gelen gör huden torr, kombinera därför med återfuktande gel. Undvik solning, även i solarier under behandlingen. Observera att bensoylperoxid bleker textilier. Medelsvår akne om enbart lokalbehandling inte är tillräcklig lymecyklin Tetralysal

12 Rosacea Lindrig medelsvår rosacea azelainsyra Finacea Hud- och könssjukdomar Hud- och könssjukdomar Aktinisk keratos Alla som har aktiniska keratoser ska skydda sig mot solen och gärna använda solskyddsmedel med lägst solskyddsfaktor 15. imikvimod Aldara metronidazol Rozex Medelsvår svår rosacea Om enbart lokal behandling inte är tillräcklig lymecyklin Tetralysal Psoriasis Kortison för utvärtes bruk sid 40 Huvudlöss På grund av ökad resistens (motståndskraft) hos huvudlöss mot de läkemedel som tidigare har rekommenderats är nu medicintekniska produkter förstahandsval. De finns att köpa på apotek. Produkter som innehåller dimetikon kan vara att föredra. Det är viktigt att först ta reda på om det finns löss i håret genom att finkamma med luskam. Alla i familjen eller gruppen ska undersökas. Endast de med levande löss behöver behandlas. Alla med löss i familjen eller gruppen ska behandlas samtidigt. Lusmedlet appliceras i hårbotten enligt medföljande anvisning. Behandlingen upprepas efter cirka en vecka och följs upp med regelbunden finkamning av håret. kalcipotriol + betametason Daivobet, Dovobet salva Daivobet, Xamiol gel till hårbotten Sexuellt överförbara sjukdomar Atopisk dermatit Atopisk dermatit (böjveckseksem) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopisk dermatit exempelvis stress, kyla, vatten och irriterande kemikalier. Mjukgörande hudpreparat binder fukt i huden och minskar risken för hudskador och eksem. Glukokortikoider (kortisonkrämer/salvor) har god effekt mot inflammation och klåda när de används lokalt på huden. Det är viktigt att behandlingar med glukokortikoider genomförs i sin fulla längd, inklusive underhållsbehandling när eksemet har läkt ut. Besvären riskerar annars att snabbt återkomma. Kortison för utvärtes bruk sid 40 Tänk på att kondom är ett bra, om än inte fullständigt, skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Klamydia doxycyklin Kondylom podofyllotoxin Doxycyklin..., Doxyferm Wartec Infektioner Infektioner Antibiotika Antibiotika är läkemedel som är verksamma mot bakterier. Lindriga bakterieinfektioner klarar kroppen ofta av själv. Antibiotika har ingen som helst effekt på virus och är därför overksamma vid vanliga förkylningar. Många gånger överanvänds antibiotika till exempel vid förkylningar och luftrörskatarr. Överanvändning ökar risken för att bakterierna blir motståndskraftiga mot antibiotika vilket kan leda till att det i framtiden inte kommer att finnas läkemedel som kan bota dig då du får en allvarlig bakterieinfektion. Det finns många olika sorters antibiotika som verkar mot olika bakterier. Penicilliner är de som används mest. Om du ordineras en antibiotikakur är det viktigt att du fullföljer hela kuren även om du känner dig bättre efter bara någon dag. Om du avbryter kuren kan infektionen komma tillbaka och bli mer svårbehandlad. Behandlingstiden för antibiotika varierar från en enda dos till mycket långa behandlingstider. Det beror på vilken bakterie som orsakat infektionen, var infektionen sitter, hur allvarlig den är och vilket antibiotikum man använder. Ibland kan man behöva ge flera olika antibiotika samtidigt. Mer information finns på Halsfluss Halsfluss är en infektion i och kring halsmandlarna. Halsmandlarna blir röda och svullna vilket ger halsont, feber och ibland sväljningssmärta. Halsfluss är en vanlig sjukdom hos barn och ungdomar. Halsinfektioner och halsfluss kan orsakas av såväl virus som bakterier. De flesta halsinfektioner är virusinfektioner som inte behandlas med antibiotika utan självläker. Den vanligaste formen av bakteriell halsfluss orsakas av streptokocker. Om antibiotika behövs behandlar man i 10 dagar. Besvären vid halsfluss kan lindras med värktabletter som också är febernedsättande. Bihåleinflammation Vid förkylningar är besvär från bihålorna i kinderna vanliga. Man kan få värk över bihålorna, slem och snuva. En bihåleinflammation orsakad av bakterier uppstår sällan under den första veckan av en förkylning. De flesta bihåleinflammationer orsakade av bakterier läker av sig själva. Besvären är ofta långvariga, 2 3 veckor, oavsett om antibiotika tas eller inte. Symtomen orsakas ofta av svullna slemhinnor. Om antibiotika behövs behandlar man i 7 8 dagar. Besvären vid bihåleinflammation kan lindras genom att sova med höjd huvudända, skölja näsan med koksaltlösning eller kranvatten och genom att använda avsvällande nässpray i max 10 dagar. Smärtstillande tabletter kan också prövas. Vid återkommande akuta episoder av bihåleinflammation kan behandling med kortisonnässpray prövas, se sid 13. Akut öroninflammation sid 75 Hörselgångsinflammation sid 75 Luftrörskatarr (bronkit) hos vuxna Luftrörskatarr, eller akut bronkit, är mycket vanligt och orsakas oftast av virus. Även bakterier kan orsaka luftrörskatarr. Luftrörskatarr ger samma symtom som en förkylning med hosta. Det gör ont i halsen, man kan få feber, snuva och i vissa fall också ont i muskler och leder. Ibland gör det ont bakom bröstbenet, särskilt när man hostar. Hostan kan vara torr och retande eller slemmig. För det mesta går luftrörskatarr över av sig själv inom en till två veckor. Ibland finns hostan kvar i ytterligare ett par veckor. Antibiotika har ingen effekt på luftrörskatarr oavsett om den orsakas av virus eller bakterier. Lunginflammation hos vuxna Lunginflammation är ett allvarligt tillstånd som vanligen beror på en infektion och som nästan alltid bör antibiotikabehandlas. Oftast är bakterier orsaken. Typiska besvär är feber, smärta i bröstet, hosta, andfåddhet och att man känner sig riktigt sjuk. De flesta som drabbas får antibiotika i 7 dagar. Besvären vid lunginflammation kan lindras med febernedsättande läkemedel och rikligt med dryck. Det är bra att sova med höjd huvudända

13 Infektioner Infektioner Luftrörskatarr (bronkit) och lunginflammation hos barn Virus orsakar de flesta luftrörskatarrer och lunginflammationer hos spädbarn och förskolebarn. Virusinfektionerna har oftast ett långsammare insjuknande med förkylningssymtom som måttlig feber, hosta och snuva. Framför allt spädbarn och barn med astma kan få tilltagande andningsbesvär med snabb andningsfrekvens och pipiga luftrör. Antibiotika har ingen effekt på infektionen men barnen kan behöva hjälp med näsrengöring, näsdroppar och inhalationer med koksalt eller luftrörsvidgande behandling. Bakteriella infektioner har oftare ett snabbt insjuknande med hög feber, stånkig eller snabb andning, ibland även buksmärta och kräkningar. Snabb andningsfrekvens och stånkig andning är mer typiskt än hosta vid bakteriell lunginflammation. Bakteriella lunginflammationer ska alltid behandlas med antibiotika. Mykoplasma är en infektion som är vanligare hos lite äldre barn i skolåldern. Den kan orsaka såväl lindrig bronkit med hosta, huvudvärk, måttlig feber men också lunginflammation med mer allmänpåverkan och andningsbesvär. Lindriga infektioner läker bra utan antibiotika, men lunginflammationer orsakade av mykoplasma behandlas med antibiotika. Urinvägsinfektion blåskatarr Urinvägsinfektioner begränsade till urinblåsan är vanliga, särskilt hos kvinnor. Det är vanligt att känna sig kissnödig oftare än annars. Det kan medföra värk i magen, sveda vid kissning och att man kissar oftare än vanligt. Sexuellt överförd sjukdom kan ge liknande symtom och vården bör kontaktas vid besvär. Sexuellt överförda infektioner ska alltid behandlas. Urinvägsinfektion orsakas av bakterier och antibiotikabehandling förkortar tiden med symtom. Tillfälliga, lindriga besvär behöver inte alltid behandlas. Gravida kvinnor ska alltid behandlas med antibiotika om de har en infektion i urinvägarna. Behandlingstiden skiljer sig från några dagar till lite längre tid beroende på vilka besvär man har och vilket antibiotikum som används. Besvären vid urinvägsinfektion kan lindras med smärtstillande läkemedel. Hudinfektioner Sårinfektioner Sår ska tvättas ordentligt rena med tvål och vatten. När sår läker ser man normalt rodnad och sårvätska utan att det är en infektion. Ett infekterat sår känns igen på rodnad, svullnad, värme och nytillkommen smärta. Antibiotikabehandling behövs bara om infektionen verkar sprida sig eller om den gått djupare ner i huden. Sår i närheten av leder eller senor ska man särskilt se upp med. Om antibiotika behövs behandlar man i 7 10 dagar. Sår ska alltid hållas rena från smuts. Plåster eller förband hindrar att såret blir smutsigt och att infektion uppstår. Små sår läker bäst utan plåster eller förband. Infekterade bett Ett bett från hund, katt eller något annat husdjur kan vara farligt om bettet är djupt. Djuren har mycket bakterier i munnen och det kan ge allvarliga och svårbehandlade infektioner. Även människobett kan ge allvarliga infektioner. Infekterade bett bör antibiotikabehandlas. Ett infekterat bett känns igen på rodnad runt bettet, smärta, svullnad eller var. Symtom på infektion kan komma bara några timmar efter bettet. Ett ytligt bett som inte blöder så mycket blir sällan infekterat och läker ofta av sig självt. Bett i händer eller i närheten av leder eller senor ska man särskilt se upp med. Om antibiotika behövs behandlar man vanligen i 10 dagar. Var noga med att tvätta händerna och såret med tvål och vatten. Sätt eventuellt på ett förband. Undvik allt för tätt åtsittande förband. Borrelia Borrelia är en infektion som sprids av fästingar. Det vanligaste tecknet på infektion är en rodnad på huden där fästingen bitit sig fast. Hudrodnaden visar sig oftast en till fyra veckor efter bettet och blir minst 5 cm i diameter. Antibiotika tas vanligen i 10 dagar. En bettreaktion med rodnad och klåda är vanlig efter fästingbett och brukar försvinna inom en vecka. En sådan reaktion ska inte antibiotikabehandlas. Förebygg fästingbett genom att ha heltäckande klädsel i områden där det finns fästingar. Ta bort en fästing som bitit sig fast så fort som möjligt Impetigo svinkoppor Svinkoppor är en ytlig och smittsam hudinfektion som beror på bakterier. Infektionen ger symtom i form av utslag, blåsor och sår. Det är inte farligt, men smittar lätt. Därför är det viktigt att tvätta skorporna, utslagen eller såren flera gånger om dagen med tvål och vatten så att skorporna försvinner och såren torkar ut. Om det inte hjälper inom en vecka kan antibiotika behövas. Det smittar så länge det finns sår som inte är läkta. Lindriga förändringar Tvål och vatten Måttliga förändringar retapamulin Altargo salva Utbredda förändringar flukloxacillin Flukloxacillin..., Heracillin cefadroxil Cefadroxil, Cefamox Infektioner Antibiotika ÖVRIGA ANTIBIOTIKA cefadroxil Cefadroxil ciprofloxacin Ciprofloxacin doxycyklin Doxycyklin..., Doxyferm erytromycin Ery-Max metronidazol Flagyl nitrofurantoin Furadantin trimetoprim Trimetoprim, Idotrim trimetoprim Bactrim + sulfametoxazol Bactrim forte, Eusaprim forte Läkemedel mot virus till exempel vid bältros valaciklovir Valaciklovir, Valtrex tablett Läkemedel mot svampinfektioner flukonazol Flukonazol, Diflucan kapsel Antibiotika PENICILLINER amoxicillin amoxicillin + klavulansyra fenoximetylpenicillin (PcV) flukloxacillin pivmecillinam Amoxicillin, Amimox Amoxicillin/Clavulanic acid, Bioclavid, Spektramox Kåvepenin, Tikacillin Flukloxacillin, Heracillin Penomax, Selexid 49 50

14 Mage och tarm Ont i magen Ont i magen är ett vanligt symtom som sällan är uttryck för allvarlig sjukdom. Magont går oftast över av sig självt utan läkemedelsbehandling. Förändrade kost- och levnadsvanor kan ibland lindra besvären. Vid oro eller kvarstående besvär bör husläkare kontaktas. Kontakta alltid sjukvården vid blodig kräkning, svart avföring, sväljningssvårigheter, ofrivillig viktminskning, eller ändrade avföringsvanor. Halsbränna/sura uppstötningar Halsbränna och sura uppstötningar (gastroesofageal refluxsjukdom) är när surt magsäcksinnehåll läcker upp i matstrupen. Vid besvär under längre tid bör läkemedelsbehandling övervägas. Vid egenvårdsbehandling av halsbränna och sura uppstötningar rekommenderas i första hand ett läkemedel som innehåller ranitidin. Ranitidin har snabb effekt och lämpar sig därför för behandling av tillfälliga besvär. Vid svåra besvär eller om ranitidin inte hjälper rekommenderas kontakt med din husläkare. Vid måttliga besvär samt vid egenvård ranitidin Ranitidin Sandoz* RF * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Vid uttalade besvär omeprazol Omeprazol, Omecat, Omestad RF Bör ordineras av läkare Magsår Rekommendationen avser magsår som påvisats med gastroskopi. Angående förebyggande behandling till patienter med risk för utveckling av magsår till följd av behandling med inflammationshämmande läkemedel (COX-hämmare), se sid 64. Magsår utan bakterien Helicobacter pylori omeprazol Omeprazol, Omecat, Omestad RF Magsår med bakterien Helicobacter pylori Kombinera omeprazol + metronidazol + klaritromycin Omeprazol, Omecat, Omestad RF Flagyl Klacid Vid kvarstående infektion Kombinera omeprazol Omeprazol, Omecat, Omestad RF + amoxicillin Amoxicillin, Amimox + klaritromycin Klacid Svampinfektion i munnen nystatin Mage och tarm Illamående metoklopramid Mycostatin Primperan Rörelsesjuka åksjuka Förebyggande meklozin Postafen RF Mage Mage och och tarm tarm Förstoppning och irritabel tarm med förstoppningsbesvär Graviditetsillamående sid 25 Migrän sid 56 Diarré Oftast är det tillräckligt att dricka mycket. Ibland kan det vara nödvändigt med läkemedel. Vid diarré och kräkningar hos små barn bör vätskeersättning ges. Färdiga beredningar finns på apotek. Svår eller långvarig diarré ska bedömas av läkare. loperamid Koleretisk diarré Loperamid, Dimor, Imodium RF Diarré beroende på för mycket gallsalter i tarmen. kolestyramin Gaser i magen Quantalan, Questran Questran Loc Inget av de läkemedel som finns på marknaden har visat sig vara effektivt. Undvik mycket fibrer och gasbildande livsmedel till exempel baljväxter, brysselkål, morötter och selleri. makrogol + elektrolyter I tredje hand laurylsulfat natriumpikosulfat Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole, Omnicol RF Microlax RF Cilaxoral RF Anala smärttillstånd Symtomatisk behandling lidokain Xyloproct salva* RF + hydrokortison * Ingår inte i läkemedelsförmånen. Enzymbrist från bukspottkörteln pankreasenzymer Creon RF Creon RF Förstoppning och irritabel tarm med förstoppningsbesvär Irritabel tarm är den svenska benämningen på den tarmfunktionsstörning som på engelska heter Irritable Bowel Syndrome och förkortas IBS. Sådan funktionsstörning kan vara förstoppningsdominerad, diarrédominerad eller yttra sig som omväxlande förstoppning och diarré. även för långtidsbruk ispaghula Vi-Siblin RF Vi-Siblin S RF laktulos Laktulos, Duphalac RF sterkuliagummi Inolaxol RF 53 54

15 Blodpropp i hjärnan TIA/ischemisk stroke Nervsystemet Blodpropp i hjärnan TIA/ischemisk stroke Behandling efter TIA/stroke då blodproppen kommer från hjärtat Vid varje insjuknande ska riskfaktorer bedömas och vid behov åtgärdas. Bra blodtryckskontroll är mycket viktigt. Viktiga livsstilsfaktorer/åtgärder för att förebygga blodpropp i hjärnan: Välreglerat blodtryck Bra blodsockerkontroll Regelbunden fysisk aktivitet Undvik överkonsumtion av alkohol Rök inte Vid förmaksflimmer ska behandling med warfarin (Waran) alltid övervägas. Vid misstanke om TIA eller stroke ska undersökning och utredning ske akut på sjukhus. Ju snabbare vård kan ges desto bättre prognos. Behandling efter TIA/stroke Vid varje insjuknande ska riskfaktorer bedömas och vid behov åtgärdas. Bra blodtryckskontroll är mycket viktigt. Högt blodtryck sid 32 Förebyggande mot ytterligare TIA/stroke acetylsalicylsyra Trombyl + dipyridamol Persantin Depot alternativt endast klopidogrel Clopidogrel, Cloriocard, Grepid, Plavix ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL warfarin Waran (blå tabletter) warfarin Warfarin Orion (vita tabletter) Vid TIA eller propp i hjärnan med förmaksflimmer ska warfarinbehandling alltid övervägas. Använd särskild dosett för warfarintabletter av säkerhetsskäl så att de kan skiljas ut från andra tabletter. Högt blodtryck sid 32 Blodfettssänkande läkemedel sid 32 Sena effekter av stroke Depression sid 60 Depression och nedstämdhet drabbar minst var tredje strokepatient. Epilepsi sid 57 Epilepsi drabbar cirka 5 % efter stroke. Då rekommenderas förebyggande behandling. Migrän Regelbundna vanor, tillräckligt med sömn och minskad stress kan minska risken för migränanfall. Viss mat och alkoholhaltiga drycker kan utlösa migrän. Läkemedlen har bäst effekt om de tas vid första tecken till migränhuvudvärk. Lättlösliga tabletter t.ex. brustabletter ger snabb effekt. Det är bra att vila en stund efter att läkemedlet tagits. Om inget av ovanstående behandlingsalternativ tolereras kan enbart Trombyl användas. Efter blodpropp i hjärnan ska proppförebyggande läkemedelsbehandling sättas in för att minska risken för nya proppar. Behandlingen är vanligtvis livslång. Anfallsbehandling paracetamol Paracetamol, Alvedon, Pamol, Panodil, Pinex RF acetylsalicylsyra Magnecyl brus* RF Från 18 års ålder * Ingår inte i läkemedelsförmånen Nervsystemet Nervsystemet naproxen ibuprofen Naproxen, Pronaxen RF För vuxna och barn över 12 år samt för barn som väger mer än 50 kg Ibuprofen, Brufen, Burana, Ibumetin, Ipren RF För barn 6 12 år som väger mindre än 50 kg Tillägg för bättre effekt och mot illamående metoklopramid I tredje hand sumatriptan sumatriptan Primperan * Begränsad subvention, se sid 6. Förebyggande behandling Sumatriptan, Oriptan RF Rekommenderad dos är 50 mg till vuxna Imigran nässpray* För barn år metoprololsuccinat Metoprolol..., Metomylan, Seloken ZOC Epilepsi Förebyggande behandling karbamazepin valproinsyra Tegretol Retard Ergenyl Depakine Retard, Ergenyl Retard Parkinsons sjukdom Fysisk aktivitet är viktigt för att bibehålla rörligheten. levodopa Levodopa/Benserazid, Madopark + benserazid Madopar Quick, Madopark Quick Madopar Depot, Madopark Depot levodopa Sinemet + karbidopa Levodopa/Carbidopa, Levocar, Sinemet Depot Restless legs (RLS, rastlösa ben) Mild medelsvår RLS levodopa + benserazid levodopa + karbidopa Levodopa/Benserazid, Madopark Madopar Quick, Madopark Quick Sinemet Behandling med levodopa + benserazid eller levodopa + karbidopa fungerar bättre i längden om man inte tar tabletterna varje kväll eftersom det då finns risk för förvärrade symtom. Medelsvår svår RLS pramipexol Pramipexol, Derinik, Oprymea En biverkan kan vara beteendestörningar till exempel spelberoende. Rektal akutbehandling via ändtarmen diazepam Diazepam Desitin, Stesolid 57 58

16 Njursjukdomar Njurskyddande behandling Vid njursjukdom med tecken på njurskada med albumin (protein) i urinen bör blodtrycket vara lägre än 130/80 mmhg hos patienter yngre än 50 år. Hos övriga patienter med njursjukdom är målet /80 85 mmhg. ACE-HÄMMARE enalapril ramipril Enalapril, Renitec Ramipril, Triatec ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB) losartan Losartan, Losarstad, Losatrix, Lostankal Vätskedrivande läkemedel furosemid furosemid Furosemid, Furix, Impugan Lasix Retard Metabol acidos ökad surhet (sänkt ph) i blodet natriumvätekarbonat Natriumbikarbonat Recip Psykiatri Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax Ångestsyndrom Paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom. sertralin Sertralin, Oralin, Sertrone, Zoloft vid paniksyndrom eller tvångssyndrom klomipramin Klomipramin, Anafranil Anafranil Retard Depression Läkemedlen nedan är sinsemellan lika effektiva mot depression. Utvärdering bör ske när läkemedlet använts i tillräckligt hög dos under så lång tid att det bör ha gett effekt. Antidepressiva läkemedel kan öka risken för blödning om man samtidigt tar blodförtunnande läkemedel. citalopram sertralin Citalopram Sertralin, Sertrone, Oralin, Zoloft mirtazapin venlafaxin Mirtazapin, Mirtin Venlafaxin Psykiatri Psykiatri Nikotinberoende Tobak är skadligt för hälsan och kan leda till flera olika allvarliga sjukdomar. Chanserna att lyckas sluta röka ökar kraftigt med stöd och hjälpmedel av olika slag. Råd och motiverande samtal är viktigast men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd för att uppnå rökfrihet. Om nikotininnehållande preparat används är det viktigt att doserna inledningsvis är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Vårdcentraler erbjuder hjälp med att sluta röka. Du kan även vända dig till sluta-röka-linjen tfn eller Alkoholsjukdomar Återfallsförebyggande behandling Dessa läkemedel kan ordineras i alla delar av hälso- och sjukvården (inte enbart inom beroendevård) tillsammans med medicinska råd och stöd. Sömnstörningar Dessa läkemedel bör endast användas under en kort period (dagar till någon vecka). Vid längre tids behandling bör uppehåll i behandlingen göras med jämna mellanrum. Risken för tillvänjning blir då mindre. Det finns inte vetenskapligt underlag för att ge sömnmedel till barn. Behandlingen bör inte medföra ökad trötthet under dagen. zopiklon Vid beroenderisk propiomazin Zopiklon, Imovane Propavan Äldre bör behandlas med försiktighet med Propavan på grund av ökad risk för trötthet under dagen och besvär från musklerna t.ex. muskelstelhet, myrkrypningar, darrningar och kramper. akamprosat naltrexon Aotal, Campral Naltrexon Vitaflo Abstinensbehandling oxazepam Oxascand, Sobril B1-vitaminbrist tiamin Vitamin-B1 ratiopharm inj Vitamin-B1 ratiopharm är ett licensläkemedel vilket innebär att läkaren måste söka tillstånd av Läkemedelsverket före användandet

17 Smärta och inflammation Smärta PARACETAMOL paracetamol Paracetamol, Alvedon, Pamol, Panodil, Pinex RF Paracetamol är smärtlindrande och febernedsättande och är förstahandsmedel vid olika typer av smärta. Paracetamol används mot t.ex. huvudvärk, tandvärk, mensvärk, muskelvärk och ledvärk. Vid dosering 2 tabletter (à 500 mg) 4 gånger om dagen (=4 g) till vuxna är det sällsynt med biverkningar. Överskrids maxdoseringen (4 g/dygn) finns risk för leverskada. Paracetamol kan användas vid egenvård från 3 månaders ålder i anpassad dos. Smärtstillande effekt vid intag av tablett eller oral lösning fås efter ½ 1 timme. För stolpiller dröjer det 2 3 timmar innan full effekt uppnås. Vid samtidig behandling med warfarin (Waran) kan paracetamol förstärka warfarins blodförtunnande effekt. Därför kan effekten av warfarin behöva kontrolleras (PK-INR) av läkare om långvarig paracetamolbehandling inleds. INFLAMMATIONSHÄMMANDE LÄKEMEDEL (COX-HÄMMARE) COX-hämmare (NSAID) ger bra smärtlindring och hämmar inflammation. Risken för biverkningar ökar med stigande doser. Vissa COXhämmare ökar risken för blödning. Patienter som behandlas med warfarin bör kontakta läkare innan COX-hämmare används. Äldre och patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion bör använda COX-hämmare endast efter kontakt med läkare. Regelbunden användning av ibuprofen gör att acetylsalicylsyra (t.ex. Trombyl) kan förlora sin förebyggande effekt mot blodpropp. naproxen Naproxen, Pronaxen RF Smärta ibuprofen Ibuprofen, Brufen, Burana, Ibumetin, Ipren RF Brufen Retard Vid egenvård av vuxna rekommenderas doser av ibuprofen under 1200 mg per dygn. Ibuprofen kan användas från 6 månaders ålder i anpassad dos. Risken för att få magsår av COX-hämmare ökar med stigande doser. Det är större risk att få magsår av inflammationshämmande läkemedel om man tidigare haft magsår. För patienter som haft magsår rekommenderas tillägg av omeprazol vid behandling med COX-hämmare. MORFIN OCH MORFINLIKNANDE LÄKEMEDEL Morfin och morfinliknande läkemedel kan ge risk för beroende. m o r fi n m o r fi n oxikodon oxikodon Morfin Meda kortverkande Dolcontin långverkande OxyNorm kortverkande Oxycodone långverkande För behandling av långvarig icke cancerrelaterad smärta buprenorfin Norspan plåster Kombinationspreparat för korttidsbruk kodein Paracetamol/Kodein, Citodon, Codalvonil, + paracetamol Panocod Kodein omvandlas till morfin i kroppen i varierande grad. Följden blir en uttalad morfineffekt hos vissa och ingen morfineffekt alls hos andra. Vid samtidigt intag av andra läkemedel som innehåller paracetamol (t.ex. Alvedon eller Panodil) bör man se till att den sammanlagda paracetamoldosen inte överstiger 4 g/dygn för att undvika risk för allvarliga leverskador Smärta och inflammation Smärta och inflammation Förstoppning orsakad av morfin och morfinliknande läkemedel Förstoppning är en vanlig biverkning av morfin och morfinliknande läkemedel. Detta beror på att tarmrörelserna försämras. Fiberpreparat (som t.ex. Lunelax och Vi-Siblin) är olämpliga. Ibland behövs läkemedel som påskyndar tarmrörelserna (motorikstimulerare). Grundbehandling makrogol Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole, + elektrolyter Omnicol RF Tilläggsbehandling vid behov natriumpikosulfat Cilaxoral RF Illamående orsakat av morfin och morfinliknande läkemedel meklozin metoklopramid Postafen RF Primperan Generaliserade smärttillstånd utbredd smärta i kroppen Effekten av läkemedel vid så kallade generaliserade smärttillstånd (till exempel fibromyalgi) är begränsad. Ett multiprofessionellt omhändertagande rekommenderas, t.ex. av läkare, sjukgymnast, psykolog och kurator. Amitriptylin kan medföra en minskad smärtupplevelse och förbättrad sömn. amitriptylin Saroten Nervsmärta Smärta som beror på sjukdom eller skada i nervsystemet, t.ex. efter bältros, vid så kallad diabetesneuropati eller efter stroke. amitriptylin gabapentin Saroten Gabapentin Sandoz Trigeminusneuralgi nervsmärta i ansiktet Ett tillstånd med svår, blixtrande eller huggande, ensidig smärta i ansiktet, ofta under ena ögat eller i kinden. karbamazepin Tegretol Tegretol Retard Inflammatoriska ledsjukdomar KORTISON FÖR INJEKTIONSBEHANDLING metylprednisolon Depo-Medrol triamcinolon Lederspan KORTISON I TABLETTFORM Vid allvarliga inflammatoriska tillstånd t.ex. polymyalgia reumatica. prednisolon Prednisolon Gikt Akut behandling För behandling av smärta vid en giktattack rekommenderas COX-hämmare se sid 63. Förebyggande behandling allopurinol Allopurinol, Zyloric Migrän sid

18 Urologi Urologi Sjukdomar i prostata Prostata, som är viktig för fortplantningen, är en liten körtel som sitter som en blodtrycksmanschett runt översta delen av urinröret. Läget innebär att sjukdomar i körteln som inflammation (prostatit), godartad prostataförstoring (BPH) och cancer, kan försvåra blåstömningen. Detta leder bland annat till svag urinstråle, att urinblåsan inte töms helt, behov av att kissa oftare (särskilt besvärligt nattetid), urinträngningar och risk för totalstopp. Prostataspecifikt antigen (PSA) Trängningsinkontinens överaktiv urinblåsa hos män och kvinnor Rekommendationerna avser såväl män som kvinnor. Läkemedel mot inkontinens har måttlig effekt. Behandlingen bör pågå 4 6 veckor före utvärdering, förutsatt att allvarliga biverkningar inte inträffar dessförinnan. Muntorrhet är en vanlig biverkan. En mindre vanlig biverkan är att det kan bli svårt att tömma blåsan helt. Miktionslista (en lista där man anger när och hur mycket man kissar) bör föras före och under behandling för att utvärdera effekten. tolterodin Tolterodin, Detrusitol tablett Tolterodin, Detrusitol SR depotkapsel PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln och används vid utredning av misstänkt prostatasjukdom. Det är viktigt att notera att ett enstaka PSA-prov inte är tillräckligt för diagnos, men kan ge en signal om att ytterligare utredning är nödvändig. Vattenkastningsbesvär och godartad prostataförstoring Det vanligaste symtomet vid godartad prostataförstoring är problem med att tömma urinblåsan. För att lindra besvären används två olika typer av läkemedel, alfa-1-receptorblockerare och 5-alfa-reduktashämmare. Alfa-1-receptorblockerare har snabbt insättande effekt och gör att musklerna kring urinröret slappnar av, därigenom underlättas urinflödet. 5-alfa-reduktashämmare gör att körteln minskar i omfång, effekten kan utvärderas först efter 3 6 månader. Godartad prostataförstoring kan även behandlas med operation. ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin, Danafusin, Lafunomyl, Xatral OD 5-ALFA-REDUKTASHÄMMARE fi n a s t e r i d Finasterid solifenacin Vesicare Erektil dysfunktion impotens PDE5-HÄMMARE Obs! Samtidig användning av läkemedel med nitroglycerin mot kärlkramp (sid 35) får absolut inte ske. Ska inte heller användas efter nyligen genomgången stroke eller hjärtinfarkt. s i l d e n a fi l Viagra* t a d a l a fi l Cialis* Effekten varar i ca 6 timmar för sildenafil och ca 36 timmar för tadalafil. * Ingår inte i läkemedelsförmånen. PGE1-ANALOG alprostadil Övrig urologi Bondil uretralstift LOKALBEDÖVNINGSMEDEL lidokain Xylocain gel Äldre och läkemedel Äldre och läkemedel Läkemedelsgenomgångar Antipsykotiska läkemedel Endast patienter med psykotiska symtom, där behandling utan läkemedel inte räcker, bör behandlas med antipsykotiska läkemedel. Behandlingen ska utvärderas regelbundet. Läkemedelsbehandlingen bör ses över och omprövas regelbundet. Då kan onödiga läkemedel och skadliga kombinationer av läkemedel undvikas och därmed minskar risken för biverkningar. Generella rekommendationer Lägsta möjliga dos bör eftersträvas eftersom man i samband med åldrandet blir extra känslig för läkemedel som påverkar nervsystemet. Läkemedel som till stor del utsöndras i urinen bör ges i lägre dos eftersom njurfunktionen försämras med stigande ålder. Vid behandling av högt blodtryck hos äldre är det viktigt att tänka på att risken för tillfälligt blodtrycksfall ökar när man reser sig hastigt. Många vanliga läkemedel har biverkningar som kan påverka födointaget på olika sätt. Risken för att få nedsatt aptit, muntorrhet och illamående ökar vid behandling med flera olika läkemedel. Läkemedel som bör undvikas eller ges med försiktighet till äldre Läkemedel med antikolinerga effekter Vissa läkemedel har så kallade antikolinerga effekter eller biverkningar. De bör användas med försiktighet på grund av ökad risk för förvirring, muntorrhet, förstoppning och svårighet att kissa. Exempel på sådana läkemedel är vissa antihistaminer som Atarax och Lergigan och tricykliska antidepressiva. Diabetesläkemedel Risken för allvarliga biverkningar med diabetesläkemedel i tablettform ökar när njurfunktionen försämras. Redan vid måttligt nedsatt njurfunktion bör behandling med substanser såsom metformin, glibenklamid, glimepirid och glipizid avslutas. Smärta Som grundbehandling vid smärta rekommenderas läkemedel med paracetamol till exempel Alvedon eller Panodil. Läkemedel som innehåller tramadol bör undvikas av äldre på grund av ökad risk för biverkningar. När äldre får inflammationshämmande läkemedel (COXhämmare) ska lägsta effektiva dos användas. Vid hjärtsvikt och nedsatt njurfunktion bör inflammationshämmande läkemedel användas med försiktighet och endast efter kontakt med läkare. Vid långtidsbehandling med inflammationshämmande läkemedel behöver de som haft magsår skydd för magen med protonpumpshämmare, till exempel omeprazol. Långtidsbehandling med protonpumpshämmare kan dock ge risk för allvarliga biverkningar (fraktur, lunginflammation, tarminfektion) och din läkare bör regelbundet ta ställning till om medicineringen är nödvändig. Vid behandling med starka smärtstillande medel, så kallade opioider, är det viktigt att vara observant på att de verkligen ger smärtlindring och inte bara trötthet. Dosen ska anpassas för varje patient för att minska risken för biverkningar. PARACETAMOL paracetamol Paracetamol, Alvedon, Pamol, Panodil, Pinex RF Lugnande medel och sömnmedel Lugnande medel och sömnmedel som innehåller bensodiazepiner med lång verkan bör undvikas till äldre, till exempel läkemedel som innehåller diazepam, flunitrazepam eller nitrazepam. Sömnmedlet Propavan bör också undvikas på grund av ökad risk för biverkningar hos äldre personer. INFLAMMATIONSHÄMMANDE LÄKEMEDEL (COX-HÄMMARE) ibuprofen Ibuprofen, Brufen, Burana, Ibumetin, Ipren RF naproxen Naproxen..., Pronaxen RF 69 70

19 MORFIN OCH MORFINLIKNANDE LÄKEMEDEL m o r fi n Morfin Meda kortverkande m o r fi n Dolcontin långverkande oxikodon OxyNorm kortverkande oxikodon Oxycodone långverkande För behandling av långvarig icke cancerrelaterad smärta buprenorfin Norspan plåster Kombinationspreparat för korttidsbruk kodein Paracetamol/Kodein, Citodon, Codalvonil, + paracetamol Panocod Nervsmärta amitriptylin gabapentin Ångest Saroten Gabapentin Sandoz Vid kortvariga ångestbesvär och eventuellt i början av behandling med citalopram eller liknande läkemedel. oxazepam Oxascand, Sobril Långvariga ångestbesvär citalopram Citalopram Äldre och läkemedel Äldre och läkemedel Sömnstörningar Innan behandling med sömnmedel inleds bör man undersöka om sömnproblemen beror på biverkningar från läkemedel eller på kroppsliga sjukdomar. Sömnmedel bör användas endast under en kort period (dagar till någon vecka). Vid längre tids behandling bör uppehåll i behandlingen göras med jämna mellanrum. Risken för tillvänjning blir då mindre. zopiklon Alzheimers sjukdom Zopiklon, Imovane Alla läkemedel vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom har liten men likvärdig effekt. Vid svår Alzheimers sjukdom kan donepezil eller memantin prövas. Innan behandling inleds bör en fullständig utredning göras för att utesluta behandlingsbara orsaker till demensliknande symtom. Samtidigt ska läkemedelsbehandlingen ses över. I behandlingen ska alltid aktivering, kontroll av social trygghet och psykiska besvär ingå. Vid läkemedelsbehandling ska en individuell utvärdering ske efter 6 månader för eventuell ändring av dosen. Därefter bör detta ske minst en gång om året. Byte eller utsättning av preparat rekommenderas vid utebliven effekt eller biverkningar. Senast 3 veckor efter utsättning bör en utvärdering göras. Mild till måttlig Alzheimers sjukdom donepezil Donepezil, Aricept Depression Effekten av antidepressiva läkemedel sätter in senare hos äldre än hos yngre. citalopram Citalopram mirtazapin Mirtazapin, Mirtin rivastigmin Exelon plåster Äldre och läkemedel Svår Alzheimers sjukdom donepezil Donepezil..., Aricept memantin Axura, Ebixa Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar (BPSD) Vid BPSD bör fysiska orsaker och läkemedelsbiverkningar uteslutas. bör behandling utan läkemedel prövas (omvårdnad och stimulans). Om detta inte räcker kan läkemedel prövas, helst under en kort period. Effekt och dos bör utvärderas inom 2 veckor och därefter regelbundet. Ögon Bakterieinfektion i bindhinnan En infektion i bindhinnan läker i allmänhet ut av sig självt inom en vecka och behöver oftast inte behandlas. Detta gäller särskilt när infektionen kommer i samband med en förkylning. fusidinsyra kloramfenikol Fucithalmic Chloromycetin Allergisk inflammation i bindhinnan natriumkromoglikat Lecrolyn, Lomudal RF emedastin Emadine Torra och irriterade ögon Det finns många olika preparat mot torra och irriterade ögon. Fråga din läkare eller på apoteket. Generella rekommendationer Undvik drag, torr luft, hög lufttemperatur, rök och damm. Tänk på att blinka vid långvarig fixation, till exempel vid bildskärmsarbete. Undvik allergiframkallande ämnen. Kontaktlinser är olämpligt vid torra ögon. Vid långvarig behandling med tårsubstitut bör preparat utan konserveringsmedel (i regel sådana i engångspipetter) väljas. Samtliga preparat ger mer eller mindre symtom av övergående dimsyn. Preparaten mot lätta besvär ger upphov till dimsyn i mindre grad än de mot svåra besvär, som också ofta upplevs som segare och kladdigare

20 Öron Inflammation i hörselgången extern otit Hörselgångsinflammation är en vanlig åkomma som framför allt orsakas av att man badat och fått in vatten i hörselgången, samt av öronpetning med bomullstops. Hörselgångshuden skyddas av öronvaxet. Vid överdriven vattenkontakt och vid petning skadas vaxlagret. En eksemliknande reaktion i huden uppkommer och bakterieinfektioner kan tillstöta. Hörselgången blir svullen och täpps till, och man får symtom med lock i örat och öronsmärtor. Både vuxna och barn kan drabbas. Eftersom symtomen är ungefär samma som vid akut öroninflammation är det bra att söka läkare för att få en korrekt diagnos. Hörselgångsinflammation kan behandlas med t.ex. örondroppar. Läkaren kan också göra rent hörselgången, vilket är bra för läkningen. Antibiotikabehandling behövs oftast inte. Receptfria smärtstillande läkemedel kan användas mot öronsmärtan.. Akut öroninflammation Antibiotikabehandling mot öroninflammation rekommenderas till barn under 1 år. Även barn över 12 år och vuxna bör behandlas. Till barn mellan 1 och 12 år kan man oftast avvakta med antibiotika eftersom öroninflammationen vanligtvis självläker. Det är ändå meningsfullt att söka läkare för att få en korrekt diagnos. Läkaren tar då ställning till om antibiotika behövs eller inte. Om trumhinnan spruckit och det rinner vätska ur örat rekommenderas alltid antibiotikabehandling. Vid dubbelsidig öroninflammation hos barn under 2 års ålder rekommenderas också antibiotika. Behandlingstiden är oftast 5 dagar. Besvären vid öroninflammation kan lindras av receptfria smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Avsvällande näsdroppar eller koksaltdroppar hjälper mot nästäppa och man kan pröva att sova med höjd huvudända. Antibiotika sid 45 Rörelsesjuka åksjuka sid 52 oxytetracyklin + hydrokortison + polymyxin B betametason Terracortril med polymyxin B örondroppar Diproderm örondroppar Akut öroninflammation Akut öroninflammation är en vanlig följdsjukdom till förkylning, framför allt hos barn. Det är en infektion i mellanörat, innanför trumhinnan. Akut öroninflammation orsakas oftast av bakterier, men kan även bero på virus. Om öronvärk uppstår på natten kan man ge smärtstillande läkemedel. Vid behov kan man sedan kontakta läkare dagen efter om symtomen är kvar. Om barnet verkar allvarligt sjukt bör läkare kontaktas direkt. Om ett barn har öronvärk som inte går över inom ungefär 1 dygn rekommenderas också läkarkontakt även om barnet inte är allvarligt påverkat Miljöeffekter av läkemedel Miljöeffekter av läkemedel De flesta läkemedel som används hamnar till slut i avloppet, eftersom de utsöndras från kroppen i oförändrad form eller som metaboliter (nedbrytningsprodukter). Läkemedelsresterna kan nå vattendrag och grundvattnet trots passage genom avloppsreningsverken. Läkemedel är ofta framtagna för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Miljöeffekter av läkemedel Lämna överblivna läkemedel på apotek Överblivna läkemedel ska lämnas in på apotek, det gäller också läkemedelsinnehållande plåster och p-ringar med östrogen både använda och oanvända. Även vissa förbrukade flergångsinhalatorer med läkemedel kvar efter användningen är viktiga att hantera rätt. Ett säkert omhändertagande är att lämna in alla dessa typer av produkter på apotek där de tas om hand på ett sådant sätt att de inte skadar miljön. Läs därför den instruktion som följer med extra noga. Vissa läkemedel har påvisats i dricksvatten vilket är en varningssignal om att vårt sätt att hantera läkemedel i dag kan leda till hälso- och miljöproblem i framtiden. Stockholms läns landsting har därför beslutat att läkemedelssubstanser successivt ska miljöklassificeras. Miljöpåverkan beaktas i Kloka Listan Miljöklassificeringen beaktas vid val av rekommenderade preparat i Kloka Listan. När preparat som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmacevtisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris. Miljöfarlighet avser substansens miljöskadliga egenskaper Klassificering sker både av miljöfarlighet och av miljörisk. Med miljöfarlighet avses substansens miljöskadliga egenskaper, som förmåga att stå emot nedbrytning (persistens), förmåga att ansamlas i fettvävnad (bioackumulering) och dess giftighet för vattenlevande organismer (toxicitet). Miljöfarlighetsklassificeringen görs av Stockholms läns landsting och baseras på undersökningsresultat från läkemedelstillverkarna. Miljörisk avser sannolikheten för att skadliga halter uppstår Miljörisken avser sannolikheten för toxisk påverkan för vattenlevande organismer vid användning av substansen i nuvarande omfattning. Miljöriskbedömningen utförs av Läkemedelsindustriföreningen enligt en modell som tagits fram i samarbete med Stockholms läns landsting, Apoteket AB, Läkemedelsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting. Både miljöfarlighet och miljörisk ska beaktas Vid bedömning av en substans miljöpåverkan ska hänsyn tas till både miljörisk och miljöfarlighet eftersom dessa begrepp delvis beaktar olika egenskaper

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013 KLOKA LISTAN för patienter 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2014 INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 20 Benskörhet osteoporos 22

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV!

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! genomgången av läkemedel Astma, mot astma, kol KOL, och hosta Hosta 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008 bytte vi namn till TLV,

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2014 Förord Välkommen till 2014 års Terapirekommendationer! Läkemedelskommittén är Region Hallands expertorgan i frågor som rör läkemedel. Kommittén verkar för en rationell, säker,

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Innehållsförteckning läkemedelsfakta

Innehållsförteckning läkemedelsfakta Innehållsförteckning läkemedelsfakta A Abilify... B19 Absenor... B19 Acetylcystein... B24 Aeorbec... B23 Airomir... B24 Akineton... B18 Alenat... B16 Alendronat... B16 Alfuzosin... B14 Alphagan... B25

Läs mer

jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län blabla xx årgång 38 nr 1 mars 2013

jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län blabla xx årgång 38 nr 1 mars 2013 jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län årgång 38 nr 1 mars 2013 U R I N N E H Å L L E T: blabla xx blabla blabla xx xx I N N E H Å L L Ekonomiska styrmedel minskar kreativitet...3

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

Slutrapport. genomgången av läkemedel som. sänker blodtrycket LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV!

Slutrapport. genomgången av läkemedel som. sänker blodtrycket LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! genomgången av läkemedel som Högt sänker blodtrycket blodtryck 1 Slutrapport En genomgång av de läkemedel som sänker blodtrycket LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008 bytte vi namn till TLV,

Läs mer

ställer stora krav på vården

ställer stora krav på vården FÖRÄNDRINGAR I LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER 2013 2014 MiX Fablernas Värld Finns bevis för att D-vitaminbehandling verkligen gör nytta? Sid 5 MEDICIN I X-LÄN I X-LÄN NYHETSBREV FRÅN FRÅN LÄKEMEDELSKOMMITTÉN

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1 Bakgrund År 2010

Läs mer