Kalkyl reinvestering Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalkyl reinvestering Stadshuset"

Transkript

1 Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg Bygg Fönster förbindelsegång El stark o svag El Fasad VS VS P-däck tätning över o undersida Luft Luft Infart P-däck Brandlarm Brandlarm P Platser vid in o ut fart SÖ inkl El i styr SÖ inkl El i styr Ny personalentre Kostnad 3 Flyglar ( b,c,d) Kostnad 1 Flygel ( a) Summa entreprenadkostnad Byggherrekostnad ( 30%) Produktionskostnad Projektkostnad inv utv Summa Kostnad/m² NTA (t) kr/m²

2 4 417 NTA (it) ( P-däck) Kostnader för ersättningslokaler, flyttkostnader ingår ej AK,JP,LH,JK,LS,GJ

3 Förutsättningar Etappindelningen blir varje flygel, pga ventilationen betjänar varje flygel separat Vår bedömning är att personalen måste flytta ut från sina lokaler under byggtiden Byggtiden är bedömd till 6 mån/ flygel Ersättningslokaler måste ordnas fram under den totala byggtiden ( 2-2,5 år) Fönster i flyglarna behålls Yttertak inga åtgärder Inga planlösningsförändringar

4 Reinvestering Piteå Stadshus Bakgrund: Piteå Stadshus byggdes 1969 och invigdes 7 Juli Efter ianspråkstagandet har det inte gjorts någon ordentlig modernisering i fastigheten. De åtgärder som är gjorda handlar till stor del om verksamhetsförändingar av byggnaden dvs göra mindre kontor för att få in mer personal på samma yta. Detta har resulterat i ett antal ombyggnader i olika tidsåldrar med olika kvalite och utformning. Även underhållet präglas av punktinsatser vilket resulterat i blandad kvalité och ingen helhet. Ett gestaltningsprogram har antagits för att att få ett underlag som ger ramar och riktlinjer för framtida förändringar av lokalerna. Ur ett förvaltningsperspektiv måste byggnaden moderniseras (då det ej finns reservdelar till vissa installationer) och anpassas till dagens krav och standard. Nuvarande status på teknik gör att bra inomhusmiljö o komfort inte går att säkerställa. Byggnadens ålder gör att brister i konstruktionen börjar framträda. Detta gäller inte minst p-däckets status där läckage genom konstruktionen är vanligt förekommande. Ett annat område är fasaden där inläckage genom fasadteglet har ökat vilket resulterat i skador på fönster mm. samt fuktpåverkan inomhus. Energianvändningen i Stadshuset är mycket hög. Orsaken är främst gammal teknik och styrning, Bokfört värde är kr, utslaget/m² kr, om man till det lägger kr ( ombyggnadskostnad) hamnar man på kr/m² att jämföras med kr/m² för nyproduktion. Förutsättningar: Ventilationsaggregaten som är placerade på taket betjänar respektive flygel inklusive förbindelsegång via vertikala schakt och horisontella tilluftskanaler placerade i yttervägg med stora energiförluster pga lite isolering på kanalerna. Då aggregatet stängs av finns det inte till eller frånlufttill lokalerna. Med detta som grund anser vi att en etappindelning måste ske, men man bör analysera vidare hur man ska mimimera kostnaderna för ersättningslokaler och flyttkostnader. Åtgärdbehov Bygg: Utv. Tätning och rep av p-däck. Ombyggnad fasad och tilläggsisolering. Byta vissa fönsterpartier ( energi o comfort) Inv. Renovera o anpassa WC för tillgänglighet Modernisering personal o besöksutrymmen ( fikarum,kök) enligt gestaltningsprogram Nya undertak i kontor som saknar ljuddämpning Nya undertak i foaje och korridorer Byggåtgärder p.g.a byte ventilation och värmesystem Nya ytskikt på golv o väggar enligt gestaltningsprogram

5 El: Luft: Vs: SÖ: Brandlarm: Ny energieffektiv belysning i korridor, kontorslokaler och garage Kraftanläggning måste moderniseras pga den är dimensionerad efter dåtida behov Befintliga luftbehandlingsaggregat med remdrivna fläktar har låg verkningsgrad och måste moderniseras till nya direktdrina högeffektiva aggregat med nya värmeväxlare och ny modern kringutrustning. Våra lokaler har bitvis fått nya användningsområden utan att någon hänsyn tagits till de tekniska installationerna, t.ex. kopieringsutrustning, skrivare och dyl. har tillkommit i lokalerna. Nya luftbehandlingsaggregat med samma betjäningsområde som tidigare Nytt tilluftssystem med behovsanpassad ventilation separat för varje kontorsmodul, mötesrum mm. Nytt frånluftssystem som samverkar med tilluftssystemet. Kontorsrummen saknar radiatorer, värmen tillföres via eftervärmare på ventilationen - vilket medför regleringsproblem Fjärrvärmeundercentralen har uppnått sin tekniska livslängd och ska bytas. Avlopp under grundplatta - ska filmas för att stausbedömas om framtida åtgärder (relining/byte) Nytt värmesystem med nya radiatorer. Blir ny för att klara de nya tekniska installationerna. Befintlig brandlarmscentral är uttjänt och ej heltäckande. Vid en större modernisering av huset bygger vi om brandlarmet enligt de politiska riktlinjer som är beslutade ( riktlinjer för internt skydd) Energi: Energianvändningen i Stadshuset är mycket hög. Energi: Nyckeltal Orsaken är främst gammal teknik och styrning, Värme: MWh/år 134 kwh/m2 men också en beteendefråga (vi släcker ej), El: 910 MWh/år 101 kwh/m2 vilket kan förbättras med ny styrning MWh/år 235 kwh/m2 En betydande energiminskning skulle uppnås med moderniserad teknik och ny styrning. Kommunens mål kwh/m²

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 Beställargruppen Bostäder Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och fastighetsägare och förvaltare

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Bygg klimatsmart 2010-02-16

Bygg klimatsmart 2010-02-16 Bygg klimatsmart 2010-02-16 Några tips för hållbart byggande! Du kan tjäna mycket på att bygga ett energisnålt hus. Det är betydligt enklare och billigare, att göra rätt från början än att göra åtgärder

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Lönsamma sätt att spara energi

Lönsamma sätt att spara energi Lönsamma sätt att spara energi - en lathund - Flerbostadshus och lokaler Utförd av: Energikontoret Skåne På uppdrag av: DESS 2000 Pay off tid < 1 år åtgärd 1-16 Pay off tid < 2 år åtgärd 17-24 Pay off

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Jonstorp 1:5 Adress/ort: Jonstorp 710, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Simulering av energibesparande åtgärder i IDA Indoor Climate and Energy Jonas Lindmark Jonas Lindmark 2015 Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer