VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0."

Transkript

1 VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic OBS! Inga fler upprättningar med ny eller förbättrad funktionalitet. Uppdateringen till version 4.0d35 var den sista upprättningen av ELPROCAD ic 4 som innehöll nya funktioner eller förbättringar. Kommande upprättningar kommer endast att innehålla rättningar av eventuella programfel. ELPROCAD ic 5 är den nya versionen och som kommer att utvecklas vidare. 1. Före installation av upprättningen. Om du är mitt uppe i ett projekt så bör du färdigställa det innan du uppdaterar till version 4.0d37. Om du anser att du har direkt nytta av de nedan angivna rättningarna och nyheterna kan du uppdatera nu. Om du har gjort ändringar av symboler, blanketter, rapporter eller menyer så bör du spara de ändrade filerna innan du startar installationen av denna upprättning. Efter installationen kan du återställa dessa filer om så önskas. OBS! Programmet kommer automatiskt att spara alla filer som byts ut under installationen och du kommer att få välja var dessa filer skall sparas. 2. Installation av upprättningen. Installera upprättningen genom att välja Start Kör och i dialogen som visas bläddra dig fram till den mapp som du laddat ner upprättningsprogrammet UPD40d37SV.EXE i. Klicka på OK för att starta installationen. 3. Vad är rättat? Från version 4.0d36 till 4.0d37: Fix av automatisk insättning av fassignaler vid insättning av faslinjer med huvudbrytare. Fix av insättning av kontaktbilder i samband med insättning av grupper eller egna symboler. Från version 4.0d35 till 4.0d36: Fix av visning av kolumner i Projektredigeringen. För många kolumner visades. Fix av alfanumerisk sortering av kablar i Externa förbindningar. Från version 4.0d34 till 4.0d35: Fix av automatisk insättning av linjal i diverse funktioner. Tidigare kunde A3 linjal sättas in oavsett format på ritning. Fix av brytdata för Strömbrytare Brytare 2-pol i IEC617 version. Blocket epcb4132 måste definieras om i gamla ritningar. Fix av risk för krasch vid analys av montageritningar. Fix av Sök och Ersätt med wild cards (* och?) i Projektredigering. Sidan 1 av 7

2 Tecknet ; (semi-kolon) kan nu användas i sökvägen till projektet. Byte av utseende på kontakter med ring till utan ring och v.v. kan ske med kommandona MEDRING resp. UTANRING. Funktionen är tillbaka. Fix av problem med strikt Alfanumerisk sortering för apparaters Postbeteckning. Det berör rapporter, signalreferenser och interna förbindningar. Om Alfanumerisk sortering är vald skall hela projektet analyseras om efter det att man installerat denna uppdatering. Fix av beräkning av storlek av Funktionsbox (epcbbox8) i Funktions- och placeringsorienterat ritsätt. Det är numer tillåtet med upp till 12 tecken i de Projektattribut som kan definieras i Pro-fliken i ELPROCAD Inställningar. Det är dessa attribut som senare kan användas som Bladspecifikt attribut. Funktionen Valfri förbindning kan numera repeteras med antingen högerklick på musen eller med <Enter> knappen. I fliken Allmänt i ELPROCAD Inställningar kan man nu stänga av eller aktivera funktionen som aktiverar SNAP till koordinater om man avbryter ett kommando med <Escape>. Lagren ELPR_Y_PARTNO och ELPR_Y_PARTMARK hanteras nu korrekt vid byte av blad i Flerbladsdialogen. Detta gäller gamla flerbladsritningar. Konverteringsfunktionerna hanterar nu även texthöjder på korsreferenser korrekt. Två nya felkoder har tillkommit i Externa och Interna förbindningar. FT 39 Samma kabelnummer men olika kabeltyp och FT 40 Kabeln går till olika placeringar. Fix av insättning av kontaktbild med hänvisningslinje för fyrpoliga apparater. Fix av automatisk insättning av fasbeteckningar för signaler med färre signaler än 4. REM markering av borttagna egna symboler i elprg-katalogen. Blocknamn på egna symboler måste understiga 31 tecken och inte innehålla tecknet.. Alfanumeriska uttagsbeteckningar tillåts numera i PLC-dialogen. Fix av automatisk uppdatering av korsreferens efter Ändra attribut. Man kan numera stänga av automatisk uppdatering av rapporter i projektfönstret. Uppdatering (refresh) sker då med hjälp av en uppdateringsknapp Uppdatera rapporter. Det är mycket lämpligt att stänga av automatisk uppdatering när man arbetar i mycket stora projekt och/eller när flera personer samtidigt arbetar i projektet. Om man valde att skapa nytt projekt från ELPROCAD ic Start och angav en icke befintlig mapp för rapporter eller databaser kunde programmet krascha. Nu åtgärdat. Från version 4.0d33 till 4.0d34: Manualerna är nu även åtkomliga från menyn Hjälp i Projektfönstret. I Ritfönstrets statuslist, längst ner till vänster på skärmen, visas nu vilken ritvinkel (Ritsätt) samt koordinat SNAP-inställning som används. Vi rekommenderar att ni då och då kontrollera att SNAP används och för schemaritning att SNAP-inställningen är 5 mm eller ev. 2,5 mm. En ny funktion, Konceptritningar, finns i menyn under knappen Elschema Allmänt. En beskrivning av funktionen finns på vår hemsida under Vägledning och rekommendationer. En projektfil, elprocad.pds, installeras i elprg-mappen. Genom att öppna detta projekt kan man ändra de inställningar som används när ett nytt projekt skapas. När projektet sparas lagras inställningarna i elprocad.cfg. Två stycken nya symboler under Tryckknappar. Nödstopp 2 Brytande och Nödstopp 1 Brytande 1 Slutande. Ny symbol för Lastbrytare under Strömbrytare. Den gamla symbolen heter nu Lastbrytare med säkring. Huvudbrytaren i vinklade fasledningssystem har nu inkommande uttagsnummer nedåt. Om funktionen Växla symbol används på en symbol som den inte är tänkt för visas nu ett felmeddelande istf att symbolen raderas. Symbolerna Skärm 1 och Skärm 2 under Hänvisningar använder nu linjetyp OMK. Sidan 2 av 7

3 Anvisningsstrecket på vertikal ledning för funktionen Kabel under Hänvisningar är nu koordinerat med liknande anvisningar i programmet. Placeringen av korsreferensen för Kabel (se föreg.) är nu koordinerad med signalhänvisning. Funktionen Ändra/Se apparat i högerklicksmenyn är borttagen. Detta för att samma information ges av funktionen Ändra attribut. Efter en uppdatering av färgdatabasen är nu fliken COLORS fortfarande aktiv. Felaktig placering av attribut på Säkringar i vertikala grupper är åtgärdat. Kontaktbilden för en Växlande kontakt flyttas så att den inte läggs över ev. förbindningar. Funktionen Visa enskilt attribut har lämnat SNAP avslagen, nu åtgärdat. Uppdateringen vid visning av Apparatdatabasen efter en ändring/tillägg har förbättrats i dialogerna Ändra attribut och Importera apparater. Knapparna Sök nästa, Ersätt och Ersätt alla är inte längre gråade då man öppnar Sök och Ersättdialogen och fältet Söktext redan är ifyllt. Det går nu att välja strikt Alfanumerisk sortering för apparaters Postbeteckning i rapporter, t ex Q1, Q2, Q11. Funktionen Sortering finns i ELPROCAD Inställningar under fliken Pro. För att ändring av sorteringsordning skall slå igenom måste en omanalys av hela projektet ske. En ny script, MinSkrivare.scr, installeras i mappen \rds\icscrlib. Scripten skriver ut med Detailed plot configuration vilket möjliggör fler inställningsmöjligheter än funktionen Utskrift i Projektautomatiken. Scripten måste först redigeras, t ex genom att byta ut strängen MinSkrivare till den skrivare som önskas användas samt A4 210x297 till korrekt format. Fältlängden för Förbindningskommentarer är inte längre begränsad till 7 tecken. För att kunna använda de medlevererade rapporterna för Förbindningstabeller bör inte mer än 24tkn användas. Det är nu tillåtet med mellanslag i textsträngen för en färg i färgdatabasen. Att använda fler än 9 tecken i blocknamn för egna Montagesymboler har orsakat problem, är nu åtgärdat. Navigering från felmeddelandedialogen i ritmiljön är förbättrad. Verktygsfälten behåller sin ursprungliga inställning efter en uppdatering. Scrollfunktionen i dialogen Välj apparat är förbättrad. Att sätta in samma Kabel (Typ) flera gånger efter varandra med olika parter har inte fungerat korrekt, nu åtgärdat. Skrivs för många tecken in för en Kommentar till en kabel i dialogen Anslut skåp och apparater visas nu en varning. För att kunna använda de medlevererade rapporterna till Förbind bör inte mer än 26tkn användas. Från version 4.0d32 till 4.0d33: Presentationen av tillbehör vid attributeditering har varit felaktig då man lagt till extra attribut i databaspresentationen. Åtgärdat. Externa förbindningar: Möjlighet att välja Alla placeringar vid manuell koppling av kablar. Ritmiljön har inte alltid startat vid val av Till ritmiljö, t.ex. efter det att man använt funktionen Anslut skåp och apparater. Åtgärdat. Om en partidentitet saknas, har programmet kraschat vid presentation av tabeller. Åtgärdat. Diverse problem med automatiskt datum och filnamn till ritning är åtgärdade. Utpekning av symbol i ritmiljön för vissa fel som rapporterats av Interna förbindningar. Utpekning av symbol i ritmiljön för vissa fel som rapporterats av Externa förbindningar. Radera partmärkningar fungerar nu korrekt även på gamla ritningar. Ritmiljön. Fix av typnummer för kablar som hämtats från kabeldatabasen. Ritmiljön. I ELPROCAD Inställningar kan man nu även ställa in separata texthöjd för symbolers och signalers korsreferenser. Interna förbindningar. Man behöver inte längre ha fryst Externa förbindningar för att få ut en korrekt Plintlista i Interna förbindningar. Det räcker att ha valt Koppla manuellt från och sedan Sidan 3 av 7

4 tryckt OK i dialogen Anslut skåp och apparater. Det skapas då en motsvarighet till projektets efbfil som heter projekt.xfb. Externa förbindningar. Man kan nu definiera längre kabelkommentarer än 36 tecken. Externa förbindningar. Kabellista Kabelnummer kan nu även sorteras i ren alfanumerisk ordning. Se ELPROCAD Inställningar, fliken Förbind. Externa förbindningar. Automatisk uppdatering av rapporter även när ELPROCAD Inställningar ändrats för projektet. Interna förbindningar. Symbolerna för bundna och obundna växlande kontakter med mittläge fungerar nu korrekt. Ny manual, ELPROCAD ic Grundmanual Råd och anvisningar. Från version 4.0d31 till 4.0d32: Rapporten Beställningslista summerar nu tillbehör korrekt. Kunde plocka med extra tillbehör. Kontroll av programversion går förbi cashade sökningar. Fix av attributet TYP/NR för kabelballonger i yttre anslutningsschema. Från version 4.0d3 till 4.0d31: I symbolen Slutande tryckknapp (IEC1082\epcba320.dwg) för horisontellt ritsätt fanns skyltattribut inlagda. Är nu borttagna. Menyval Kopiera symbol i högerklicksmeny är rättat till Kopiera symbol(er). Funktionen Elschema Allmänt Text Ändra text Visa/Hämta/Ändra fil flyttat till Text. Funktionerna Förbind Intern/Extern under Elschema Hjälp öppnar nu pdf-manualerna. Ny funktion under Elschema Allmänt: Ändra enskilt attribut. Förbind Intern och Extern hanterar nu större projekt. Projektautomatik ändrar inte längre gemener/versaler i filnamn. Egen apparatdefinition. Följer projektets inställda attributfärg och höjd. Programmet varnar om man försöker sätta in en ny linjal ovanpå befintlig linjal. Funktionen Hänvisningar Intern kabel. Partnummer inkrementeras nu korrekt. Hänvisningar Kabel. Fungerar nu även för en part om man markerar samma part två gånger. Plintar Plintrad föreslår ej längre 0 som första plintnummer i ett projekt. Om man definierat standard 2-sida för plint så föreslås de värdena vid insättning av plintrad. Föreslagen riktning för klammertext är nu horisontell. Egna symboler. Sökfunktionen fungerar nu korrekt. Ändra attribut av flera symboler samtidigt Ändra symbolvis. Retur tryckning ger numer Nästa symbol istället för Tillbaka. Analys av blad. Ny varning, DE 10 Felaktig definition av 2-sida för plint. Endast H,V,U eller N är tillåtna. Projektautomatik. Analys av helt nytt projekt som ligger på server fungerar nu korrekt. Analys av blad. Hanterar blockade linjaler och linjaler i blankett (epcb000) korrekt. Egna symboler. Det går numer att lägga in brytdata i egna symboler som innehåller hatch objekt. Systemverktyget Ändra frysta partmärkningar fungerar nu korrekt. Ny funktion. Byte av utseende på kontakter med ring till utan ring och v.v. kan ske med kommandona MEDRING resp. UTANRING. Från version 4.0d2 till 4.0d3: Från och med installationen av version 4.0d3 kommer ELPROCAD ic att automatiskt kontrollera om det finns nyare versioner att installera. Kontrollen sker när man startar ELPROCAD ic. Denna funktion kan avmarkeras så att testen inte utförs. Sidan 4 av 7

5 I symbolen Växlande temperaturvakt Höger för vertikalt ritsätt (epcbq350) var uttag 2 och 3 omkastat. Åtgärdat. Vissa felrapporter har förtydligats. Kan peka ut symboler på båda bladen om felet refererar till två olika symboler på olika blad. Programmet har kraschat då en placering tagits bort och motsvarande placering visats under Projektredigering. Programmet har också kraschat då ett fel uppstått (ex.vis för många tecken för ett attribut) och kolumnen som hör till attributet inte är synlig. Åtgärdat. Godtyckligt antal tecken accepteras för kabelparters Partnummer/id. Nödstopp har nu en definierad position för att lägga till en kontaktbild med referenslinje. Funktionen Dubbel partmärkning heter nu Partmärkning och finns i verktygsfältet Hänvisningar. Kabel gamla heter nu Kabel Dekorativ. Funktionen Kabel har ny bitmap för knappen samt ny slidebild i ikonmenyn. Bygg kontaktbild ligger nu först i verktygsfältet samt har ny slidebild i ikonmenyn. Symbolen Summer under Diverse i Kretsschema och Yttre heter nu Signalklocka. Ny symbol Högtalare under Diverse i Kretsschema, Yttre och Enlinjeschema. I modulen Externa förbindningar har presenterade placeringar begränsats till de som är interna vid manuell koppling av kablar, val av anslutningar och statusrapporter. Listan över apparater har begränsats till de apparater som inte tillhör Interna placeringar. Sök och Ersätt fungerar igen i apparatdatabas, kabeldatabas och färgdatabas. Mer konsekvent visning av revision och frysning. Problem att exportera rapporter med rubriker som innehåller mellanslag och snedstreck. Åtgärdat. Kontroll av tillgänglig uppdatering görs automatiskt vid uppstart. Symbolen Likriktare under Strömförsörjning heter nu Nätaggregat AC/DC. Symbolen Batteri enkelt under Strömförsörjning heter nu Batteri. Nya symboler under Strömförsörjning i Kretsschema, Nätaggregat AC/DC 1-fas och Nätaggregat AC/DC 3-fas. Funktionerna Visa- samt Dölj ändringspunkter under Attributfunktioner har båda varit togglande funktioner. Nu är funktionerna strikt visa och dölj. Manualer för Interna och Externa förbindningar samt Kom i gång-häftet är uppdaterade (Promanualen är under bearbetning). Analys av montageritning. Vid analys av montageritningar med placeringar som innehåller tecknet : ersätts detta med texten (colon). Ex. Placering: AS1:3 medför att föreslaget namn på utdraget blir AS1(colon)1.txt i stället för AS1:1.txt. Orsak: Windows kan inte hantera filnamn som innehåller tecknet :. Analys av block med attributtexter längre än som definierats i projektet hanteras nu korrekt. Varning presenteras både vid analysen samt i även i projektredigeringsträdet i projektfönstret. Det går numer att ställa in avståndet mellan kontakterna i kontaktbilder. Standardvärdet är 5.0 mm. Inställningen görs i gruppen Kontaktspegel under fliken Pro i ELPROCAD Inställningar. Om ett projekt är inställt för att datum och filnamn automatiskt skall skrivas in på ritningar när en ritning sparas så sker det numera bara om det finns en blankett eller ritningshuvud (blocket EPCB000) på ritningen. Problem med analys av enkelbladsritningar som inte helt följer ELPROCADs standard har åtgärdats. Funktionen Skapa egna symboler har rättats. Funktionen Externa förbindningar Koppla manuellt från har snabbats upp. Problem med inläsning av manuellt kopplade kablar i gamla projekt är åtgärdat. Utpekning av block som medfört felmeddelande har förbättrats. Det gäller framför allt när felmeddelandet refererar till två blad. Från version 4.0d1 till 4.0d2: Sidan 5 av 7

6 Analys m h a Projektautomatik. Vid analys skapades samma förhandsgranskningsbild för samtliga blad i en flerbladsritning om man valt att sådana skulle skapas. Felet uppstod i 4.0d1 och är nu åtgärdat. Jordsymbolen (epcb118k) är rättad och innehåller ej längre en stämpel med filnamn. Byte av apparattyp (egen app def annan apparatgrupp i databasen) fyller ej längre i information i tillbehörsfältet. Interna förbindningar: - Det är nu möjligt att välja samtliga sorteringskriterier för interna förbindningstabeller även för funktionsorienterat ritsätt. - Vid val av förbindning från apparat för funtionsorienterat ritsätt har programmet kraschat. Åtgärdat. - Endast de blad som innehåller något från det aktuella skåpet presenteras i urvalslistan för förbindningar på blad. Om man i ELPROCAD inställningar redigerat sökvägar till rapportmallar och databaser till en mapp som inte finns har programmet kunnat krascha. Åtgärdat. Om man väljer att stänga alla flikar fungerar det likadant som när man stänger sista fliken. Det innebär att vissa knappar och listor som är knutna till den aktuella presentationen gråas ner. Tidigare har val av en sådan knapp/lista kunnat medföra krasch. Dubbelklick, på grupperad apparat eller om flera apparater var utvalda i ritmiljön, kunde tidigare ge krasch. Gällde framför allt i Windows XP miljö. Åtgärdat. Från version 4.0c3/4.0a.12 till 4.0d1: Ny CAD-motor. Bricscad V installeras. Kabeldatabasen hämtas från projektmappen om både CABLES.tds och CABLES.tdx finns i denna mapp. Problem att ta bort dubblerade databasposter som tillhör olika grupper i kabeldatabasen. Åtgärdat. Felaktig radering av databasposter i kabeldatabas åtgärdad. Grupprubriker för databaser är redigerbara i databasträdet. Ny apparatrapport för kablar i yttre anslutningsscheman, Kablar i Yttre. Rapporter för Intern och Extern rättade samt förberedda för logotyp ($ds och hds filer). Diverse texter rättade i de medlevererade blanketterna/ritningshuvudena. Menyfil åtgärdad så att verktygsfälten är default liggande, max 2 rader. Nya PDF-manualer för Interna och Externa förbindningar inlagda. Kan hantera mellanslag i filnamn för utskriftsmall och att \ saknas i slutet av sökvägar. Krasch då standardskrivare saknas är åtgärdad. Blockering av vissa funktioner då mdb-fil saknas. Nya databaser presenteras om sökvägen ändras i projektinställningar. Grafikproblem på 64bit Win7. På grund av detta har den kontinuerliga uppdateringen vid storleksförändring av Pro-fönstret tagits bort. Filtrering av attribut i rapporter sparas nu korrekt när rapportmall sparas. Krasch vid öppning av tillbehör 2 ggr i Ändra attribut-dialogen. Åtgärdat. Externa förbindningar Anslut skåp och apparater: - Minns nu position för felmeddelande fönster. - Uppsnabbning samt fix när inga förbindningar definierade för valt skåp/vald apparat. Ritmiljön. Uppsnabbning av analys av blad. Märks mest vid analys av större projekt i nätverksmiljö. Ritmiljön. Bladhänvisning vid högerklick tillgänglig även när fler än en symbol är vald. För flerbladsritningar kan det innebära att bladväxling inte sker synligt. Störande blinkning vid Projektautomatik minimerad. Fix av problem med mellanslag i sökväg till ritning i funktionen Flerbladsutval i dialogen ELPROCAD Flerbladshantering. Sidan 6 av 7

7 Utsättning/redigering av kontaktbilder och kontaktkors tar hänsyn till vilken orientering blocket har i stället för aktuell ritningsvinkel. Redigering flyttar ej längre kontaktbilden/kontaktkorset. Det går nu att ändra antal kontaktkors vid redigering av kontaktkors. Ändra texter i högerklickmenyn hanterar nu flera samtidigt utvalda texter. Automatisk insättning av linjal fungerar nu även på andra storlekar än A3. Vid insättning av jordsymboler i kretsschema grupperas den grafiska symbolen med blocket som innehåller attributet (PE). Kopiera symbol(er) till Urklipp kunde tidigare lämna ritningen med 0 som aktivt lager. Skapa ny egen symbol kontrollerade inte på ett korrekt sätt om nytt namn på det nya egna blocket inte redan var använt. Funktionen Sök och Ersätt i ritmiljön har rättats. Nya funktioner i verktygsfältet Elschema knappen Elschema Allmänt: Text Visa/Hämta/Ändra fil. Importerar texter från textfil till ritning. Rensa ritningen tar bort oanvända block- och lagerdefinitioner. Avmarkera alla fungerar nu. Funktionen Laga linjer bibehåller linjetyp om det är samma linjetyp på båda sidor om objektet. Attributfärger för Kommentar till symbol följer nu inställningarna. Attributfärger för Kabelparter följer nu inställningarna. Attributfärger följer nu inställningarna även för Växla symbol. Från version 4.0c2 till 4.0c3: Fix av rubriktext i dialog för databasredigering från ritmiljön. Den modifierade filen är nu med i patchen. Från version 4.0c1 till 4.0c2: 1:a höger-klick i ritmiljön med markerat objekt ger ELPROCAD:s meny och ytterligare en ger BricsCad:s meny. Snabbare analys (framför allt i nätverk). Fix av Rapport till ritning. Vid långa rapporter kan uppdateringen av grafiken stanna p g a hög processorbelastning. Rapporten är färdiggenererad när den sista sidan presenteras. Vid redigering av plintnummer för flera plintar i yttre anslutningsschema gick det ej att fylla i mer än 2 tecken i Ändra attribut dialogen. Nu åtgärdat. Fix av signaltext L1/L2/L3/N/PE för 5-ledare L1/L2/L3/PEN för 4-ledare. Fix av licensproblem vid första start av Bricscad. Gäller bara uppdateringslicenser. Fix av felaktiga meddelanden vid korsreferenskörning. Externa förbindningar Koppla manuellt från: kunde tidigare lämna felmeddelande bakom fönster eller dialoger, vilket kunde uppfattas som programhängning. Felmeddelandet tvingas nu fram i förgrunden. Externa förbindningar. Extremt långa signalnamn kunde förorsaka krasch. Nu åtgärdat. Fix av felaktig felkontroll av kabeldatabasen. Fix av rubriktext i dialog för databasredigering. Från ritmiljön. Vid omval av tillbehör kraschar programmet. Åtgärdat. Kvarstående problem med redigering av kablar från ritmiljön. Använd tillsvidare enbart projektmiljön för redigering av kablar i kabeldatabasen. Håll ritmiljön stängd under tiden. Sidan 7 av 7

VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0.

VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0. VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0. 1. Före installation av upprättningen. Om du har gjort ändringar av symboler, blanketter, rapporter eller menyer

Läs mer

VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 5.0.

VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 5.0. VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 5.0. 1. Före installation av upprättningen. Om du är mitt uppe i ett projekt så bör du färdigställa det innan du uppdaterar

Läs mer

Från version 3.0a till 3.0c72:

Från version 3.0a till 3.0c72: Från version 3.0a till 3.0c72: Allmän uppsnabbning av visning av databaser, projektredigering och rapporter, samt vid byte av flikar. Infört Utan placering i projektredigering för att inte behöva öppna

Läs mer

VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0.

VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0. VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0. 1.Före installation av upprättningen. Om du har gjort ändringar av symboler, blanketter, rapporter eller menyer

Läs mer

Funktionsöversikt 2014 09 28

Funktionsöversikt 2014 09 28 ic 6 LT 6.9 Basic Basic Integrerat CAD program BricsCAD ingår. AutoCAD/ AutoCAD LT behövs inte! Fungerar bara tillsammans med AutoCAD och AutoCAD LT 2015 2016 Fungerar bara tillsammans med AutoCAD 2015

Läs mer

Funktionsöversikt. Program. ELPROCAD IC4.0 ELPROCAD LT 6.5 ELPROCAD 16.5 Pro Extern. versioner Basic Pro. Basic Pro. Pro Connect Connect.

Funktionsöversikt. Program. ELPROCAD IC4.0 ELPROCAD LT 6.5 ELPROCAD 16.5 Pro Extern. versioner Basic Pro. Basic Pro. Pro Connect Connect. Funktionsöversikt gram ELPROCAD IC4.0 ELPROCAD LT 6.5 ELPROCAD 16.5 versioner Basic Basic gramförutsättningar Integrerat CAD-program ingår. AutoCAD eller AutoCAD LT behövs ej! Fungerar bara tillsammans

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Elwin komma igång. Copyright 2006-2016 3xM Automation

Elwin komma igång. Copyright 2006-2016 3xM Automation Elwin komma igång I Elwin användarehandbok Innehållsförteckning Part I Komma igång 1 1 Innehållsförteckning... 1 2 Guide A1... - Datorinställningar 2 3 Guide A2... - Skapa ditt första projekt 2 4 Guide

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Blankettmallar för konstruktionsritningar

Blankettmallar för konstruktionsritningar Anvisning för hantering av blankettmallar: Blankettmallarna är avsedda för AutoCad och AutoCad LT. Mallar för stycklista och ritningsförteckning finns även framtaget för Word. Om AutoCad används finns

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Hur patchar man Entré?

Hur patchar man Entré? Entré Hur patchar man Entré? OBS! Från version 5.3 går det ej att köra Entré-klienten på Windows XP eller Windows Server 2003. När det gäller Windows Server 2003 kan man använda den som filserver men det

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

FÅ UT DET MESTA AV DIN ELPROCAD

FÅ UT DET MESTA AV DIN ELPROCAD FÅ UT DET MESTA AV DIN ELPROCAD Utbilda dig hos oss! PROCAD Systems AB, Kraftlinjegatan 14A, 721 36 Västerås Tel: 021-81 60 00 Email: utbildning@elprocad.com www.elprocad.com SFÖRTECKNING SFÖRTECKNING

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

CW RefLevel - Användarbeskrivning

CW RefLevel - Användarbeskrivning C/W CadWare CW RefLevel - Användarbeskrivning OBS: Listan under CadWare kan variera mellan olika system. Modul i exemplet här kan saknas i vissa system. Allmänt Rationell hantering av modellfiler i ett

Läs mer

SymbolOrganizer - Användarhandledning

SymbolOrganizer - Användarhandledning SymbolOrganizer - Användarhandledning Funktioner i ritmiljön När tillägget aktiverats kommer ni, nästa gång riteditorn startas, att se ett nytt verktygsfält till vänster om ritytan. Funktionerna är uppifrån

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet Dashboard - en översikt i ekonomisystemet I version 2017.3 möts du av en dashboard, en översikt som ger dig viktig information om vad som är aktuellt i ditt ekonomisystem. Du kan själv välja om du vill

Läs mer

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Dokumenthistorik Revision: Datum: Ändrat av: Orsak till ändring: 1.0 2015-03-06 Skapar dokument 1.1 2015-03-20 Kompletterat Excel Import/Export 1.2 2015-04-02

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Elwin Komma igång. Copyright 2006-2009 3xM Software

Elwin Komma igång. Copyright 2006-2009 3xM Software Elwin Komma igång Copyright 2006-2009 3xM Software I Elwin - Komma igång Innehållsförteckning Part I Komma igång 3 1 Innehållsförteckning... 3 2 Guide A1 - Datorinställningar... 4 3 Guide A2 - Skapa...

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer Handledning RoofCon Viewer Innehållsförteckning Handledning RoofCon Viewer... 1 Innehållsförteckning... 2 Installation... 3 Markera objekt... 3 Zoom... 3 Mät avstånd... 3 Verktygsfält och Ritalternativ...

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Automatiska Property Set Definitioner I AutoCAD MEP 2014 kan du nu applicera Property sets automatiskt till objekt genom att kryssa i en kryssruta i Optionsdialogen.Dessa kan

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Versionsnyheter PMO 6.1 Release

Versionsnyheter PMO 6.1 Release Versionsnyheter PMO 6.1 Release 2015-09-04 Förändring sker i följande moduler 1 Anteckning 2 Att göra 3 Checklista 4 Internpost 5 Lab 6 Löpande journal 7 Patientdata 8 Signera 9 Tidbok 10 Vaccination 11

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.14 Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Välja kund på

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Release Notes för CET Designer 2.6

Release Notes för CET Designer 2.6 Release Notes för CET Designer 2.6 19 september 2011 Fotolabb Fotolabb är ett inbyggt verktyg för att skapa fotorealistiska bilder i CET Designer. Fotolabb genererar framkallningar av högsta kvalitet och

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

Revisionshistorik Nya Bildfabriken

Revisionshistorik Nya Bildfabriken Revisionshistorik Nya Bildfabriken Version 1.2.11 Utfört 10-11-11 Bildbaskontoret v2.1.3 Kan nu hantera bildformaten EMF och PNG. Starta v4.2.6 Kan nu hantera bildformaten EMF och PNG. Arkstudion v1.2.6

Läs mer

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp.

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp. Sida 1 av 23 BessyMobile användarmanual Datum Version Författare Beskrivning 2007-10-30 1.0 M.Woxberg Första versionen av manualen Användningsfall Användningsfall : Ny Användare BessyMobile kan bara ha

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

CW Arkiv I - Användarbeskrivning

CW Arkiv I - Användarbeskrivning C/W CadWare CW Arkiv I - Användarbeskrivning Allmänt Sökning och öppning av filer, både modell- och ritningsfiler, kan ske via standard MicroStationfunktioner eller med hjälp av CadWares arkivmoduler.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Användarmanual för Stella

Användarmanual för Stella Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 2011-09-15 2.0 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor STELLA-02-SUM 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9 Sidan av 7 0-0-5 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version.9 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Dokumentnamn: Version Sidnummer

Dokumentnamn: Version Sidnummer Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 20 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för Stella Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 LOTTA MANUAL t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 Innehållsförteckning 1. Nedladdning, installation och start av programmet 2. Skapa en turnering 3. Lägga in spelare i programmet 3.1. Inmatning av spelare

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer