KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 VK300S v , Kallelse Kfn.doc Datum (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad plats Till: sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: torsdagen den 12 december 2013 kl Plats: Säfstaholms slott, Vingåker Robert Skoglund Ordförande Catarina Djupström Sekreterare Ärenden: Godkännande av dagordning Val av justerare 1. Ansökan om bidrag från Studiefrämjandet 2. Ansökningar om investeringsbidrag 3. Utställningsverksamheten vid Säfstaholms slott 4. Arbetsklimatmätning 5. Nämndplan för år 2014 och planperioden Sammanträdestider Svar på granskning Källstugans förskola m.fl. 8. Information 9. Delegationsärenden 10. Övriga frågor VÄLKOMMEN! Vi avslutar sammanträdet och året med en julmacka i vacker slottsmiljö. Hör av er om ni inte kan komma på telefon eller mejl senast måndag 9/12, så att jag vet hur mycket som ska beställas. Meddela även specialkost. Om ni inte hör av er räknar jag med att ni kommer. Kultur- och fritidsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Säfstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 46 Dnr 52/ Ansökan om bidrag från Studiefrämjandet Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag om kronor till Studiefrämjandet för att genomföra fyra teaterföreställningar med teatergruppen Allt Möjligt 2013, under förutsättning att en slutredovisning på kostnader och intäkter lämnas till nämnden. Beskrivning av ärendet Studiefrämjandet ansöker om bidrag för att genomföra fyra teaterföreställningar med teatergruppen Allt Möjligt Det är handikappomsorgen i Vingåkers kommun som via Studiefrämjandet genomför projektet. Studiefrämjandet ansöker om bidrag för personalkostnader, hyra av trådlösa mikrofoner och övrig teknik. Den sammanlagda kostnaden för arrangemanget är kronor. Beslutsunderlag Studiefrämjandet med ansökan om bidrag, Expediering Studiefrämjandet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Studie~ främjandet 'V-JN-G-Å;:--K-E-R-S-K-OM-M-UN~ Kultur-och fritidsnämnden O 4 Dnr IDnrpl Bidragsansökan för genomförande av Teatern Allt möjligts uppförande 3 st personal Mikrofonhyra Bilhyra Summa: Studiefrämjandet Sörmland ansöker härmed om bidrag från Vingåkers Kommun för att kunna sätta upp teaterpjäs med teatergruppen Allt Möjligt Detta är en teatergrupp inom handikappomsorgen i Vingåkers Kommun. Det vi ansöker om bidrag till är personalkostnader, hyra av trådlösa mikrofoner och övrig teknik för att kunna genomföra 4 stycken uppspel av teatern. Den sammanlagda kostnaden för detta är : : :- 5000: :- Studiefrämjandet Sörmland Köpmangatan Katrineholm Orgnr: Bankgiro: Kontaktperson: Nicklas Jonsson , /

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Dnr 41/ Dnr 34/ Dnr 21/ Dnr 20/ Kfn 47 Dnr 56/ Ansökningar om investeringsbidrag Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan gällande skateboardramp från Baggetorps IF för att klubben har beviljats bidrag av kommunstyrelsen istället. Nämnden beviljar Högsjö Bollklubb ett bidrag om kronor. Nämnden beviljar Vingåkers Jaktskytteklubb ett bidrag om kronor. Nämnden beviljar Baggetorps IF ett bidrag om kronor. Nämnden beviljar Vingåkers IF ett bidrag om kronor Beskrivning av ärendet Nämnden har under året tagit emot ett antal ansökningar om investeringsbidrag från föreningar och beslutat att avvakta med att bevilja eller avslå dem till senare under året. Vid årets sista sammanträde fördelas de medel som finns, ca kronor, till de sökande föreningarna. Baggetorps Idrottsförening ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av en skateboardramp. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Högsjö Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av redskapsbärare, stickluftare, kratta och vertikalskärare. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Vingåkers Jaktskytteklubb ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av nya lås samt isolering av tak. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Baggetorps IF ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av inredning/hyllor med mera till nytt förråd, kritmaskin, bänkar och bord till publik, avbytarbås samt nät till fotbollsmål. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Vingåkers IF ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av redskapsbärare och stickluftare och nya fotbollsmål 5-manna med nät. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Forts. Kfn 47 Beslutsunderlag Baggetorps Idrottsförening med ansökan om bidrag, samt Högsjö Bollklubb med ansökan om bidrag, Vingåkers Jaktskytteklubb med ansökan om bidrag, Vingåkers Idrottsförening med ansökan om bidrag, Expediering Sökande föreningar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 VINGÄKERS KOMMUN Kultur och fritidsnämnden O 5 Hej! Jag har tagit kontakt med Mästerkatten som byggde er skateboard ramp i Vingåker. Han räknade lite åtmig och kom fram till att en ramp i den storleken som vi vill bygga kommer att kosta runt kr(kanskenågot mera). Jag har också o kontaktat XL-bygg i Alsäter. Dom skulle räkna på hur mycket men hade mycket att göra veckor framöver. Vi ansöker då om 20000kr,helst så mycket bidrag. som vi kan få. Vi får försöka att samla ihop bidrag på annat sätt om det inte skulle räcka till. Jag har pratat med barn, ungdomar och föräldrar om hur många som kan vara intresserad av rampen. Vi kom fram till att ca 20-:30 st kommer att vara intresserade av rampen. Jag vet också att ungdomar ifrån Vingåker kommer att komma hit,då det bor klasskompisar här i Baggetorp. Platsen där rampen ska stå,är brevid grus planen. Där finns en liten plätt som är asfalterad. Jag har pratat med BIF och dem är med på detta. Där finns även tillgång till lampor kvällstid. Jag tror själv att rampen kan bli ett uppsving för Baggetorp även om du inte åker skateboard. Lite aven samlings plats för både små och stora"då jag själv kommeråkaoch hålla lite koll på dom... Hoppas jag fick med allt som du ville veta. Mvh J han Bago /BIF

7 ... ANSÖKAN...' ~~' Stämp VINGÄKERS KOMMUN Kultur-och fritidsnämnden 'KULTl[R- OCH,FRITIDSNAMNDENSlJIDRAG KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BIDRAG Dn, IlJnrPI._-... o Efter särskild prövning äger Kultur- ochfritidsnämnden bevilja bidrag till andra ändamål än de som avses i 7-11 Nämnden kan dock endast bevilja bidrag inom de ekanomiska ramar som anvisas i Kommunfullmäktige Vingåkers kommun - Förening O Postgiro 00 Bankgiro,!I-&1~~ Jota!d~iz {JJ;;l- 5'';/(; ) Föreningens adress "- ;' M9SC;f'kiJvkcw )OA ~VtJl!J Ht7j:;~:- BIDRAG FÖR: G '3 o(fc/,,{, Kultur- och fritdsllirv. noteringar SUMMA: kr. Sammanlagd kostnad: if b?jo.: kronor Godkänd ansökan enl delegation/datum,ii%~~",... ~.... den,zq J20/5$.~<:'2::1~9~/~~:: " Riktigheten av ovanstående bestyrkes: Ordrofftndtl' :;"c;"vcj~... Revisor " Revisor...

8 ANSÖKAN Stämpe~,... _.. \lingäkers KOMMUN Kultur-ocll fritidsnämnden KULTUR-OCH FRITIDSNÅMNDENS BIDRAG KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BIDRAG Dnr I Dnrpl Efter särsldld prövning äger Kultur- ochfritidsnämnden,,: bevilja bidrag till andra ändamål än de som avses i 7-11 " Nämnden kan dock endast bevilja bidrag inom de ekonomiska ramar som anvisas i Kommunfollmäktige Vingåkers kommun Förening \\ \ V\ e~ ~ F örening~ns adress D Postgiro J2iI Bankgiro 'i,,-~. ~:, 1~'L\ ~ k~~\z\u~b SS :Z?-99lft; ~\.;\~~\ "\\y\ \Ac.~ ~yl" kj;.;>_dce,v\~;"a, ~ d~ \X'.;-{\ ~({Sql{ V1I VlC ttc-'t' BIDRAG FÖR: ~ ~,.,._ \ ~s. \CJ'r \~,\(..~\~ "bc;;a!""' 'is~~1?_'c tj.~\'\ '('.\6-\ --- ~"( \: tl\0 ~ \?_i:~å;.'f_ \ \ \ ~,~\,( ~~- ~~+ \ S. Ö{l_'i' I, V\ C\ C-\J, cd, \ \ \~ (1/\\ \ e) ~ 'Pe.-y C- "'- V\ --ex ~ \ Kultur- och fritdsforv. noteringar SUMMA: kr. Sammanlagd kostnad: S-S'OOO kronor Godkänd ansökan enl delegation/datum den'<: "'i/,.j ~ 2013 '. ~.,d~".~~1~ Riktigheten v ovanstående bestyrkes:....../:7b/s:,~,:,;;;,."... '"~~;,:::,,,.. ~':::::::':,"",... Ordförande H~ ~Htfflt 'iilp~v~'~ Revisor Revisor

9 ANSÖKAN.... 'FRITIns~i.MNPENS BInRAq.. ; KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BIDRAG Efter särskild prövning äger Kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag till andra ändamål än de som avses i 7-11 Nämnden kan dock endast bevilja bidrag inom de ekonomiska ramar som anvisas i Kommunfullmäktige Stämpel Vingåkers kommun Förening ~ostgiro D Bankgiro Föreningens adress Sammanlagd kostnad: 1:; O. c:> e:> O kronor 20 - Godkänd ansökan enl delegation/datum ~ t den 20/3 ~CJ'== t?cfl_._._._.... Riktigheten av ovanstående bestyrkes: Ordförande o-s{ ~;I"tU;-<---O~... _.!i!.... ~._... " Revisor _ )

10 ;1; 180 r VINGAKERS IDROTTSFÖRENING STIFTAD 1909 BOX VINGAKER Vingåkers Kommun Kultur-och Fritidsf6rvaltningen VlNGÄKERS KOMMUN. Kultur-och fritidsnämnden Dn!' I Dnr pi Ansökan om investeringsbidrag. Objekt: Bakgrund: al Redskapsbärare och stickluftare bl Nya fotbollsmål, 5-manna + nät. al Som ett led i f6reningens satsning på bättre och hållbarare gräsplaner så beslutade styrelsen om inköp av redskapsbärare där olika redskap kan tillkopplas. Första redskap som inköptes var stickluftare. Kostnad: Bärare + luftare kr SUMMA kr Bakgrund: bl Mål utslitna p g a långvarig användning, rost m m. Kostnad: 2 st 5-mannamål + nät kr SUMMA kr SAMMANLAGT ANSÖKT SUMMA KR Sven Dahlgren Kanslist BOX VINGAKER TELEFON lp-kansli FAX PLUSGIRO BANKGIRO ORG. NR

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 48 Dnr 54/ Utställningsverksamheten vid Säfstaholms slott Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden höjer entrépriset till 70 kronor från och med den 1 januari Beskrivning av ärendet Under sommaren 2013 har en besöksenkät genomförts på Säfstaholm. Av besökarna som till 64 % är kvinnor kommer nära hälften från Stockholmsområdet. En mycket stor andel återkommer år efter år. På en femgradig skala får huvudutställningen ett genomsnittsbetyg på 4,7, guidningen 4,6 och bemötandet på slottet 4,8. Antalet besökare har under år 2013 minskat med 9,7 % till Året innan var det en uppgång med 17 %. En allmän tendens för museer detta år tycks vara ett tapp när det gäller antal besökare. Detta sätter de flesta i samband med sommarens varma och soliga väder. Det är också en erfarenhet som förvaltningen har vid Säfstaholm att mulet och regn ger fler besökare än sol och värme. Under 10 års tid har Säfstaholm profilerat sig genom att lyfta fram kvinnligt konstnärskap. Denna satsning har givit stor uppmärksamhet i media och bidragit till ökade besökssiffror. Numera är kommunen inte längre ensam om att visa glömda kvinnliga konstnärer. Flera andra museer har tagit upp stafettpinnen. Av den anledningen planerar förvaltningen att profilera nya och annorlunda teman för de kommande årens utställningar. Förvaltningen föreslår en höjning av entrépriset till 70 kr. För grupper är priset oförändrat. Beslutsunderlag Rapport från kultur- och fritidsförvaltningen, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 VK300S v , Rapport Säfstaholm 2013 (2).doc Datum (2) Vår handläggare Lars Furborg, Rapport om utställningsverksamheten vid Säfstaholm Under sommaren 2013 har en besöksenkät genomförts på Säfstaholm. Av besökarna som till 64% är kvinnor kommer nära hälften från Stockholmsområdet. Örebro, Eskilstuna med närområdet utgör ca 25% av besökarna. En mycket stor andel återkommer år efter år, 40% har t ex varit på Säfstaholm fler än 10 gånger! På en femgradig skala får huvudutställningen ett genomsnittsbetyg på 4,7, guidningen 4,6 och bemötandet på slottet 4,8. Eftersom endast en 2:a och ingen 1:a angivits blir nöjdhetsgraden över 99%! Antalet besökare har 2013 minskat med 9,7% till Året innan var det en uppgång med 17%. En allmän tendens för museer detta år tycks vara ett tapp när det gäller antal besökare. Detta sätter de flesta i samband med sommarens varma och soliga väder. Det är också en erfarenhet som vi har vid Säfstaholm att mulet och regn ger fler besökare än sol och värme. Under 10 års tid har Säfstaholm profilerat sig genom att lyfta fram kvinnligt konstnärskap. Denna satsning har givit stor uppmärksamhet i media och bidragit till ökade besökssiffror. Numera är vi inte längre ensamma om att visa glömda kvinnliga konstnärer. Flera andra museer har tagit upp stafettpinnen. Av den anledningen planerar förvaltningen att profilera nya och annorlunda teman för de kommande årens utställningar. Förvaltningen föreslår en höjning av entrépriset till 70 kr. (För grupper oförändrat). Lars Furborg förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Säfstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg Bg

13 2013 SÄFSTAHOLMS SLOTT [BESÖKSENKÄT 2013] BESÖKSENKÄT SÄFSTAHOLMS SLOTT SOMMAR 2013

14 SÄFSTAHOLMS SLOTT 2013 Besöksenkät Säfstaholms slott sommar Besökarnas eventuella kommentarer samt frisvarsalternativ kopplat till frågorna redovisas i separat bilaga. Kön: Namn Antal % A. Kvinna 71 64,5 B. Man 39 35,5 Total Svarsfrekvens 95,7% (110/115) Ålder: Namn Antal % A år 17 14,8 B år 6 5,2 C år 10 8,7 D år 35 30,4 E. 65 år << 47 40,9 Total Svarsfrekvens 100% (115/115)

15 Yrke: Namn Antal % A. Pensionär 20 36,4 B. Student 8 14,5 C. Lärare 6 10,9 D. Yrke med mer än 4 års akademiska studier (t.ex ,2 professorer, läkare etc.) Total Svarsfrekvens 47,8% (55/115) Bostadsort: Namn Antal % A. Stockholmsområdet 46 46,5 B. Örebroområdet 14 14,1 C. Närliggande mindre kommuner (t.ex. Flen, 21 21,2 Katrineholm) D. Eskilstuna inkl. närliggande mindre kommuner (t.ex. Köping, 11 11,1 Arboga) E. Östergötland 7 7,1 Total Svarsfrekvens 86,1% (99/115)

16 Antal i sällskapet: Namn Antal % A ,5 B ,8 C ,8 D ,9 E Total Svarsfrekvens 87,8% (101/115) Hur länge varar din vistelse i Vingåker? Namn Antal % A. Över dagen 88 77,9 B. 1-2 dagar 4 3,5 C. 3-7 dagar 2 1,8 D. Sommarboende E. Vingåkersbo 2 1,8 Total Svarsfrekvens 98,3% (113/115)

17 Hur fick du vetskap om Säfstaholms slott och dess utställningar? Namn Antal % A. Annons i DN 26 22,8 B. Annons i Svd 6 5,3 C. Annons i Katrineholmskuriren 21 18,4 D. Annons i Konsttidningen 3 2,6 E. Annons i Aftonbladet 0 0 F. Annons i Kupé 2 1,8 G. Annons i annan press (se bilaga) 9 7,9 H. Artikel i DN 7 6,1 I. Artikel i annan press (se bilaga) 2 1,8 J. Affischering (se bilaga) 6 5,3 K. Genom bekanta 34 29,8 L. På annat vis (se bilaga) 38 33,3 Total ,1 Svarsfrekvens 99,1% (114/115) Om du har besökt slottet tidigare, hur många gånger? Namn Antal % A. 10 ggr eller fler 20 40,8 B ,9 C ,3 Total Svarsfrekvens 42,6% (49/115)

18 Hur upplever du entrépriset? Gradera 1-5 där 1 innebär att du Inte alls är nöjd och 5 att du är Mycket nöjd. Namn Antal % A B ,6 C ,5 D ,1 E ,7 Total Svarsfrekvens 95,7% (110/115) Hur upplever du utställningen? Gradera 1-5 Namn Antal % A B ,9 C ,5 D ,8 E ,8 Total Svarsfrekvens 96,5% (111/115)

19 Hur upplever du guidningen? Gradera 1-5 Namn Antal % A ,5 B ,5 C ,1 D ,6 E ,3 Total Svarsfrekvens 57,4% (66/115) Hur upplever du bemötandet? Gradera 1-5 Namn Antal % A B C D ,4 E ,6 Total Svarsfrekvens 89,6% (103/115)

20 Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på sortimentet? Gradera 1-5 Namn Antal % A ,9 B C ,1 D ,2 E ,9 Total Svarsfrekvens 46,1% (53/115) Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på priser? Gradera 1-5 Namn Antal % A B ,1 C ,7 D ,6 E ,6 Total Svarsfrekvens 42,6% (49/115)

21 Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på bemötande? Gradera 1-5 Namn Antal % A B C D E Total Svarsfrekvens 43,5% (50/115) Vad tycker du om slottsbutiken med avseende på sortiment? Gradera 1-5 Namn Antal % A ,8 B ,6 C ,3 D ,1 E ,3 Total Svarsfrekvens 62,6% (72/115)

22 Vad tycker du om slottsbutiken med avseende på priser? Gradera 1-5 Namn Antal % A B ,4 C ,7 D ,2 E ,7 Total Svarsfrekvens 59,1% (68/115)

23 Bilaga besöksenkät Säfstaholms slott sommar 2013 Frågor med frisvarsalternativ/övriga besökskommentarer: Hur fick du vetskap om Säfstaholms slott och dess utställningar? Annons i annan press: Södermanlands Nyheter Norrköpings Tidningar Nerikes Allehanda Upptäcktsresan Artikel i annan press: Eskilstuna-Kuriren Affischering på: Vingåkers Factory Outlet Landstinget Vingåkers bibliotek Arboga bibliotek På annat vis: Internet Återkommande besökare Hur upplever du entrépriset? Borde finnas seniorpris. Det går att ta ett högre inträde. Dyrt. Väldigt prisvärt med kulturarvskortet. Lite för billigt att guidning ingår för 60 kr. Hur upplever du utställningen? Förra årets utställningar intressantare. Lite svårt att hitta. Vi är sedan tidigare fascinerade av Elli Hemberg. Häftigt med konst och slott. Tidigare utställningar har varit betydligt bättre, en önskan om att ni har en ny utställning inom impressionismen. Saklig heltäckande. Spännande med "okända konstnärer". Roligt med dessa årliga utställningar, att komma hit är en fast punkt i min sommar! Fantastisk. Bra med att ta fram okända kvinnor.

24 Väldigt fin. Särskilt Jan Laggar. Intressant urval - uppskattat varje gång. Förslag utställning 2014 Astrid Munthe, Vaxholm. Avslutar alltid sommaren med att åka till Säfstaholms utställning. I år min personliga favorit Greta Gerell - önskar bara ni visat ännu mer. Hur upplever du guidningen? Guiden borde ha artikulerat bättre. [ ] är mycket bra! Kanonbra guide. Har varit tre gånger i år, guiden [ ] är helt överlägset duktig och intressant. Hoppas [ ] finns på plats nästa år också. Väldigt trevligt. Saklig personlig. [ ] är lovande men kändes lite grön 26/6. Kunnig, intresserad, lyhörd. Toppen! Kanon. Bra, men använd gärna ett personligare språk! [ ] rocks! För lång i år. 5+!! +++ Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på sortimentet? Stängt idag! Saknar lättare luncher". Något mer matigt. Några varma rätter önskvärt (paj, varm macka etc.). Inga smörgåsar, gick till citykonditoriet istället. Saknar lunchmaten. Saknar möjlighet till lunch. Bättre förut med eget val av porslin. Saknar lunchrätter. Stängt. Tyvärr stängt. Stängt. Vad tycker du om slottsbutiken med avseende på sortiment? Saknar sörmländska produkter, finns för få. Kan utökas. Mer porslin. Förra året fanns det fler hembygdsskrifter och lokal litteratur. Mer litteratur. Ordinärt.

25 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 49 Dnr 50/ Arbetsklimatmätning Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens arbetsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Beskrivning av ärendet En arbetsklimatmätning har genomförts under våren hos samtliga kommunens anställda. För kultur- och fritidsförvaltningens del var resultatet mycket positivt. Inom i stort sett alla områden är betygen höga och undersökningen visade på en mycket god arbetsmiljö tillika trivsel på arbetsplatserna. Kommunstyrelsen har den 16 september 2013, 114, gett direktiv att samtliga enheter skall väja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att uppnå förbättringar. Materialet skall samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Förslag på förbättringsområden presenteras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 VK101S v , Arbetsklimatmätning -uppföljning.doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Lars Furborg , Kultur- och fritidsnämnden 1 (2) Arbetsklimatmätning Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens arbetsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Beskrivning av ärendet En arbetsklimatmätning har genomförts under våren hos samtliga kommunens anställda. För kultur- och fritidsförvaltningens del var resultatet mycket positivt. Inom i stort sett alla områden är betygen höga och undersökningen visade på en mycket god arbetsmiljö tillika trivsel på arbetsplatserna. Kommunstyrelsen har den 16 september gett direktiv att samtliga enheter skall väja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att uppnå förbättringar. Materialet skall samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Förbättringsområden Bibliotekets prioriteringsområden: Medarbetarskap: Arbeta med stärkande av den egna arbetsidentiteten. Bemötande gentemot medarbetare och besökare. Lärande: Dela med oss av vårt kunnande i arbetsgruppen. Lära oss det nya klassifikationssystemet Dewey. Kultur- och fritidsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Säfstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg Bg

27 Strategier: Tillsammans arbeta fram en ny biblioteksplan samt en verksamhetsplan som kontinuerligt skall förnyas varje år. 2 (2) Fritidsgårdens prioriteringsområden: Medarbetarskap: Att fortsatt sätta våra ungdomars behov i fokus, att jobba vidare för ett bra bemötande och samarbete med ungdomar, medarbetare, föräldrar, grannar, föreningar och andra samarbetspartners. Sjukfrånvaro: Att stimulera medarbetarna till egen aktiv friskvård i form av motion och sunda levnadsvanor, att skapa största möjliga trivsel på arbetsplatsen. Att alltid diskutera och lösa problem som uppstår innan de blivit för stora. På så sätt hoppas vi kunna ha fortsatt låg sjukfrånvaro. Badhusets prioriteringsområden: Förnyelse: Se över rutiner och arbetsordningar. Långsiktighet: Utvärdera simskolan tillsammans med skolan. Attraktivitet: Nytt leklandskap samt se över öppettider. Slottets prioriteringsområden: Brukare: Utveckla marknadsföringen i syfte att nå fler besökare. Attraktivitet: Inom ramen för destinationsutvecklingsprojektet ta fram nya besökspaket. Vingåkers kommun Lars Furborg Förvaltningschef

28 Värderingar långsiktighet Trakasserier Brukarna Förnyelse lärande Mening Stolthet Ö. delaktighet,'" P. arbetsmiljö ''''. Rekrytering Samtliga - Totalt kommunen - Kök Rehabilitering Friskvård Balans Sjukfrånvaro Återhämtning T. Hjälpmedel ' Diskriminering Tydlighet Planering Arbetsbelastning F. arbetsmiljö, Stämning Information Utveckling Kompetens Tillgänglighet - Kommunledningsfö rvaltningen - Socialförvaltningen ledning KoF, Slottet m fl - Barn- och utbildn i ngsförva Itn i ngen

29 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Dnr 'JINGÄKERS KOMMUN Kultur-och fritidsnämnden t'ql~ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Si~a;-- --J Ks 114 Ont 85/ Arbetsklimatmätning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att under hösten tillse att respektive förvaltnillg till nämnden avlämnar rapport avseende enheternas upprättade handlingsplaner för att därefter i ett samlat dokument redovisas till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet En arbetsklimatmätnillg har genomförts under våren hos samtliga kommunens anställda. Svars frekvensen blev 72 %. Resultatet av mätningen har sammanställts och det samlade kommunresultatet har delgetts samtliga chefer vid ett möte den 17 maj. Resultat finns även på förvaitnillgs- och enhetsnivå och har kommunicerats eller ska kommuniceras ut till de anställda för vidare diskussion om hur man ska arbeta vidare med handlingsplaner för att nå förbättringar <!är så erfordras. Direktivet är att samtliga enheter ska välja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att nå förbättringar. Enheternas arbeta ska samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att under hösten tillse att respektive förvaltnillg till nämnden avlämnar rapport avseende enheternas upprättade handlingsplaner för att därefter i ett samlat dokument redovisas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Arbetsklimatmätning 2013, spindeldiagram och staplar Expediering Samtliga nämnder Utdragsbestyrkande

30 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 50 Dnr 46/ Nämndplan för år 2014 och planperioden Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till nämndplan 2014 och planperioden Beskrivning av ärendet Nämndplanen är ett grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ger klara och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämndplanen består av Kommunens vision och mål, prioriterade uppdrag, kvalitetsdeklaration, omvärldsanalys och förutsättningar, kvalitetsgaranti, uppföljning, synpunktshantering, ekonomiska förutsättningar samt nyckeltal. Kultur- och fritidsnämnden tar del av förslag till nämndplan för 2014 och planperioden Planen ska fastställas av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen, som i sin tur ska granska att planen innehåller vad som behövs för att fullgöra uppdraget i den strategiska planen samt reglemente, policys och planer. Nämndplanen har sedan tidigare lämnats för hörande till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2014 och planperioden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 Namndplan_2014.doc Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden

32 1. Inledning sid Organisation och verksamhet sid Vision och kommunövergripande mål sid Nämndens prioriteringar sid Kvalitetsdeklarationer och internkontroll sid Omvärldsanalys och förutsättningar sid Ekonomiska förutsättningar sid. 12 1

33 1. Inledning Nämndplanen anger vilka prioriteringar som ska göras och vilken ambitions- och servicenivå som ska gälla inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Kultur- och fritidsnämnden upprättar årligen en nämndplan som anger vad som skall åstadkommas och när i tiden det ska ske. Planen utgör grunddokument för nämndens ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara och mätbara mål för de verksamheter nämnden ansvarar för. Nämndplanen ska främst avse nästkommande år, men kan även innehålla inriktning för år två och tre. I planen ingår även kvalitetsdeklarationer och en internkontrollplan. 2. Organisation och verksamhet Kultur- och fritidsnämndens uppdrag Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar att - ansvara för den kommunala kultur-, fritids-, och turistverksamheten, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till verksamhet i annan regi - genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver - söka tillgodose behovet av institutioner, anläggningar och lokaler för kultur, fritid och turism - besluta om upplåtelse av lokaler för kultur, fritid och turism - förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och konstverk - verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvård - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar - inom ramen för beviljande anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer utse stipendiater - fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnats till nämnden. 2

34 Förvaltningens organisation Under kultur- och fritidsnämnden finns en förvaltningschef och tre enhetschefer. De olika enheterna är bibliotek, badhus, fritidsgård och turistbyrå. Förvaltningschefen har förutom det övergripande ansvaret också operativt ansvar bl. a för bidragsfrågor och den allmänkulturella verksamheten som även innefattar Säfstaholms slott. Samtliga enhetschefer är till huvuddelen operativt verksamma i sina respektive enheter. Totalt har förvaltningen 16 fast anställda. Biblioteksverksamhet Huvudbiblioteket är centralt placerat i centralorten och är öppet 41 timmar i veckan. (sommartid 36 timmar). Ett integrerat folk- och skolbibliotek finns i Högsjö med 5 timmar öppethållande för allmänheten per vecka. För enbart skolans del tillkommer 2 veckotimmar. Personalen består av bibliotekschef, socialbibliotekarie, barnbibliotekarie och 1,75 assistenter. Biblioteken tillhandahåller kostnadsfritt böcker och andra medier för information, studier, förströelse och kulturella upplevelser. Social biblioteksverksamhet bedrivs för äldre och handikappade. Biblioteken arbetar även med lässtimulerande verksamhet bland barn och ungdom, arrangerar författaraftnar och barnprogram, samt bidrar till att göra modern informationsteknologi tillgänglig för allmänheten. Huvudbiblioteket hade 2012 drygt besök och den totala utlåningen var 6,6 lån per år och innevånare. Badhus Badhuset har öppet alla dagar i veckan men stängt sommartid. Totalt är badet öppet 55 timmar per vecka under säsong. Utöver ordinarie öppethållande tillkommer skolbad med 20 timmar per vecka och simskola med 16 timmar. Personalen består av fem badmästare, varav en är föreståndare. Omräknat i helårstjänster är bemanningen 4,5 tjänster. Den egna personalen sköter även all lokalvård med en insats av 45 timmer per vecka. Badhuset bedriver simundervisning för både barn och vuxna, kurser i hjärt- och lungräddning, plask och lek för småbarn samt vattengymnastik för vuxna mm. I badhuset finns även tillgång till Atic gym och cafeteria. Badhuset har med nationella mått en hög besöksfrekvens blev det genomsnittliga antalet bad per år och innevånare 5,3. Fritidsgård Fritidsgården har öppet sex kvällar i veckan under minst 40 veckor per år. Med extra anslag har fritidsgården de senaste åren även hållit öppet sommartid. Målgruppen är i första hand ungdom på högstadiet men verksamhet bedrivs även 3

Namndplan_2014.doc. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden 2015-2016

Namndplan_2014.doc. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden 2015-2016 Namndplan_2014.doc Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden 2015-2016 1. Inledning sid. 2 2. Organisation och verksamhet sid. 2 3. Vision och kommunövergripande

Läs mer

Nämndplan 2013. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2013 och planperioden 2014-2015

Nämndplan 2013. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2013 och planperioden 2014-2015 Nämndplan 2013 Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2013 och planperioden 2014-2015 1. Inledning sid. 2 2. Organisation och verksamhet sid. 2 3. Vision och kommunövergripande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll VK300S v1.0 040416, Kallelse 131003 Kfn.doc Datum 2013-09-26 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad plats Till: sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: torsdagen den 3 oktober 2013

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2012-09-26 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad dag och tid Till: sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: onsdagen den 3 oktober 2012 kl. 17.15 Plats: sammanträdesrummet, kommunhuset

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse 141002 Kfn.doc Datum 2014-09-25 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: torsdagen den 2 oktober 2014 kl. 17.30 Plats: Hjälmaren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-28 12 (20) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 28 februari 2013, kl. 17.30-19.30 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers Marie-Louise

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-10 12 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 10 februari 2014, kl. 08.00-09.15 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-01 52 (58) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 september 2014, kl. 08.00-08.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-02 1 (17) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 2 februari 2012, kl. 17.30-19.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Marie-Louise Thyberg

Läs mer

Datum Granskningshandlingar Sbn 65/

Datum Granskningshandlingar Sbn 65/ Datum 2016-09-27 Granskningshandlingar Sbn 65/2016-214 1 (7) Tillägg till planbestämmelser: Ändring av detaljplan D56 för del av Vidåker med Hansjötorp 1:1 mm, för Slottsskolan 7-9 Vingåkers kommun, Södermanlands

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23 52 (62) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 23 augusti 2011, kl. 17.30-18.45 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers 43 Kent

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Datum 2016-03-17 Arbetsunderlag/Samråd 2016-05-12 Samrådshandlingar Dnr 87/2016-214 1 (7) Kvarteret Läkaren Ändring av detaljplan: Tillägg till stadsplan arkiv nr D42, samt detaljplanerna arkiv nr D79

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17,

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-08-23 38 Sida Kfn 32 Dnr 29/2012 805 Ansökan om bidrag från Baggetorps IF Beredningsutskottets beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-13 Plats och tid Sammanträdeslokalen, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2013-03-13 kl. 13.00 17.15 ande Håkan Ohlsson (M)

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 63 (71) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 augusti 2015, kl. 08.00-09.10 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten Kultur och fritidsnämnden 2013-01-08 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-01-14 kl. 19:00 Kl. 18,00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Motion om översyn av bidrag till föreningar

Motion om översyn av bidrag till föreningar 2010 05 31 84 206 Kommunstyrelsen 2011 08 15 162 354 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 120 238 Dnr 10.356 008 majkf25 Motion om översyn av bidrag till föreningar Bilaga: Bestämmelser om bidrag till

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 GRANSKNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 Bild: Sweco Architects AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-27 9 (16) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 27 februari 2014, kl. 17.30-19.30 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers Marie-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kv Stensö 2:106 m.fl. (Stensö camping)

Kv Stensö 2:106 m.fl. (Stensö camping) Handläggare Hanna Olsson 0480-45 00 82 Enligt utsändningslista INBJUDAN TILL SAMRÅD Detaljplan för Kv Stensö 2:106 m.fl. (Stensö camping) Kalmar kommun Ett förslag till detaljplan har tagits fram och finns

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:15 Dnr. KS 2014/0226-761 Revidering av Alkohol- och drogpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 146 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-09-29 ANSVAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN 2014-08-04 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE ÄRENDEHANTERING Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-08 226 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län 1 (6) Datum Beteckning 2011-03-23 2010.0181.214 Utlåtande tillhörande Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11)

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Plats och tid Lektionslokalen, Tånga hed, tisdag 2001-06-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra ett samlat industri/verksamhetsområde

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer